Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014"

Transkript

1 Egeskov Kirke AUGUST SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER ÅRGANG Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv i broget sammenhængdu fællesskabets Herre. (fra salmen Spænd over os dit himmelsejl af Leif Rasmussen) Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

2 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade Fredericia Tlf I er velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren eller pr. . Samtale efter aftale. Mandag er fridag. Kirkekontor Christiansvej 4,7000 Fredericia Mandag - fredag kl Tlf mail: Egeskov Kirkegård Fredericia Kirkegårde Kirkegårdskontoret, Kirkernes hus Christiansvej Fredericia Tlf Faxnr Mail: Kontortid mandag-fredag kl Kirketjener Anja Christensen Mobiltlf Træffes bedst: kl tirsdag og torsdag Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen Tlf Organist Svitlana Leonchuk Tlf Kirkesanger Elisabeth Damkjær Tlf / mobil Menighedsrådsformand Finn Lundy Koglevænget 11, 7000 Fredericia Tlf Kirkeværge Michael Bo Larsen Tlf Hvor henvender man sig? Fødsel: Anmeldelse til kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt. fælles omsorgs- og ansvarserklæring medbringes. Dåb: Træf aftale med kirkekontoret om dåbssøndag. Barnets navn og cpr. nummer samt forældrenes navne og cpr nummer, faddernavne og adresser gives til kontoret. Kontakt præsten vedrørende dåbssamtale. Bryllup: Henvendelse på borgerservice for udstedelse af prøvelsesattest - medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres til Kirkekontoret, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales. Kontakt præsten med hensyn til samtale før vielsen. Begravelse: Man aftaler tidspunkt m.v. for begravelsen med præsten. Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til Fredericia Kirkegårde angående gravsted. Samtale med præsten: Hvis du ønsker eller kender en der vil nyde en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at kontakte sognepræst Lise Rind. Kirkebil Både til gudstjenester og møder! Man bestiller kørsel ved at ringe til: Vognmand Skov Larsen tlf senest dagen før. Vejlby Sogns kirkeblad Udgives af menighedsrådet og redigeres af kirkebladsudvalget. Deadline for indlæg til næste nummer er søndag den 26. oktober. Layout og tryk: Vester Kopi. Bladet uddeles af et uddelerlaug. Hjemmeside:

3 August - September - Oktober - November Hvad er vi hvad er et sogn hvad er Vejlby sogn? Fællesskab og Sogn Til konfirmationen i år havde hver konfirmand fået en babylegetøjsring af mig inden konfirmationsgudstjenesten. Dem samlede jeg ind under konfirmationen, mens hver konfirmand fik oplyst en af sine værdier. Til sidst fik jeg en kæde af de mange ringe/værdier. Kæden var et billede på det kristne fællesskab med forskellige værdier, som de er en del af og tager ansvar for. Fællesskabet møder vi også i Vejlby sogn- her har vi alle værdier og samlet er vi værdifulde. Men hvad er så et sogn/ et fællesskab og er vi det herude i Vejlby sogn? Betegnelsen, sogn, er fra det oldnordiske ord sókn, der oprindelig betød folk der søger samme kirke eller retsområde. Altså er sogn et område med fælles samlingspunkt. Fra middelalderen blev sogn betegnelsen for et område med en fælles kirke. Sognet er mange steder stadig den naturlige enhed med lokal- samfundets foreningsliv og forretningsliv. Udviklingen især biltransporten har medført, at grænsen/ sognegrænsen for aktiviteter og forretningsliv har spredt sig. Nu kører vi gerne nogle kilometer efter et godt tilbud, gymnastik eller foredrag. Vi følger nok mere vores egne behov og glemmer et par gange sognets behov for liv og os. Vejlby sogn er fællesskab Vejlby sogn er et sogn med samlingspunkter som brugsen, kirken, beboerforeningen, TGI, FDF, Ældreklubben, skolen, børnehaven med mere og ja Sommersjov i Bøgeskov. Nu er det jo sådan, at et fællesskab eller kæde kun er så stærk, som der hvor kæden er svag. Det betyder vel, at vi har et fælles ansvar og vi skal favne alle. Det betyder vel, at vores sogns fællesskab ikke kun er afhængig af tordenskjoldsoldater, men vi er også afhængige af alle til at bære vores sogn og fællesskab. En sætning lyder således: Fællesskab er Djævelskab fordi fællesskab er besværligt, da det kræver en indsats/ et ansvar for fællesskabet. Fællesskab er bestemt ikke et djævelskab, men en gave fra Gud, som alle har andel i. Et herligt eksempel er Sommersjov i Bøgeskov, hvor hele sognet kan deltage, som de aktive eller som tilskuer. Sommersjov i Bøgeskov har netop brug for os alle, så det kan blive et festligt samlingspunkt for hele sognet (Trelde, Vejlby, Østerby, Bøgeskov og Egeskov). Ligesom fodboldholdet har brug for bestyrelsen, plænepasser, spiller, træner, tilskuerne og forældrene. Ligesom kirken/kirkens fællesskab har brug for både dem, som bruger kirken jævnligt og dem, som ved hvor kirken er. For at sognet lever og ånder har alle medejerskab i sognets fællesskab. Ligesom vi har medejerskab i troen på Gud på den måde vi lever og er overfor andre og fællesskabet. Derfor er de værdier, vi alle har at give af, med til at skabe et bæredygtigt sognefælleskab eller stærk kæde af værdier. Tak, for at vi sammen bærer Vejlby sogn og dens livlighed! God sommersjov i Bøgeskov og sogneliv til jer alle! Lise Rind

4 4 Egeskov Kirke Vi har haft påske med påskekoret og Egeskov koret, konfirmation, sommerkor, Pinse med lejlighedskoret, børnegudstjeneste ved stranden, koncerter, udflugt, sommerkoncert og meget mere. Konfirmation den 4. maj 2014 i Egeskov Kirke Sket siden sidst Koncert med Grønlandskoret i Egeskov Kirke Dec Jan. - Feb Konfirmationer i Egeskov Kirke Præsteboligen Min familie og jeg har gennem mange år været glade for at bo i præstegården; men siden jeg sidste år blev alene, har det været vanskeligt for mig at bo i den store præstebolig. Derfor vil min privatadresse fremover være i Fredericia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil naturligvis stadig være at træffe på Egeskov Bygade 15, hvor jeg stadig har mit kontor og min arbejdsplads - og på det samme telefonnummer som hidtil: Susanne Rysgaard 1. maj maj maj maj 2018 FDF Fredericia Vejlby Juleh Ved arrangementerne i Konfirmandstuen er der mulighed for at lægge et beløb som betaling for kaffen. De penge, som kommer ind, uddeles som julehjælp til enlige eller familier i Vejlby sogn, der har svært ved at indfri de forventninger, der knytter sig til julen. Hjælpen gives i form af en rekvisition til køb af varer i Egeskov Brugs og den søges gennem menighedsrådet. Der er tale om mindre beløb, da det drejer sig om indsamlede midler. Ønsker du at blive medlem, eller vide mere om FDF så kontakt: Sogneudflugt til Tyrstrup kirke og Årø Kredsleder: Tine Ankersen Strøm, Koglevænget 1, tlf eller Formand: Kim Sørensen, Stenten 31, tlf Besøg vores hjemmeside på

5 August - September - Oktober - November Kirkeåret i Egeskov kirke Kirkeåret fortsætter, slutter og begynder. se gudstjenester på side 12 Hverdagsgudstjeneste Er en kort stille og rolig gudstjeneste med nadver. Efter gudstjeneste har vi hyggeligt samvær med kaffe og kage. Høstgudstjenesten Fejring af høsten hører til i et landsogn, som Vejlby sogn. I år vil børnekoret sommerkoret kommer i procession med høstafgrøde og synge til gudstjenesten. Til Høstgudstjenesten byder vi de nye konfirmander velkommen. Konfirmanderne glæder os alle med deres medbragte bagværk, der nydes til Høstkirkekaffe over i Kirkeladen. De frivillige Kirkevagter pynter kirkeladen smuk op. Fyld Danmarks kirker Hele landets kirker holder fyld Danmarks kirker. Her kan du opleve det skønne ved en almindelig højmesse. Her er musik, sang, prædiken og korsang. Svensk og dansk gudstjeneste Søndag den 5. oktober deler Stig Alenas, svensk præst fra Malmø, præstegerningen med Lise Rind. Stig Alenas holder prædiken. Stig Alenas har sommerhus i Hvidbjerg og kommer til gudstjeneste i Egeskov kirke, når han er i sommerhuset. Allehelgen Allehelgens Gudstjeneste er højtidelig med musik, lys, håb, ord og sang. Vi mindes dem, vi savner. Vi mindes de, som er døde i årets løb ved at læse deres navne op og holde stilhed. BUSK gudstjeneste Søndag den 26. oktober kl holder vi gudstjeneste sammen med FDF. FDF kommer direkte fra lejr. BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke. 1. søndag i advent Det nye kirkeår begynder med 1. søndag i advent søndag den 30. november. Her vil vi fejre adventstidens begyndelse med en højtidelig og glædesfyldt familiegudstjeneste. Sommersjov i Bøgeskov Ifølge traditionen er Egeskov kirke også med i sognefællesskabet ved Sommersjov i Bøgeskov. Torsdag den 14. august kl har Vi og FDF friluftsfamiliegudstjeneste, hvor alle, både dem med og uden børne-/ familierelationer kan deltage. Gudstjenesten er kort og med FDF bandet. Der tilbydes spisning efter Gudstjenesten til ca Maden koster 25 kroner for voksne og gratis for børn. Tilmelding for spisningen til sognemedhjælper Kirsten Bach Kristensen seneste tirsdag den 12. august. Lørdag den 16. august er Egeskov kirke også med på pladsen med Egeskov koret og børneteater. Søndag den 17. august afsluttes sommersjov i Bøgeskov med gudstjeneste i kirken og fernisering af maleriudstilling i Præstegården. Se ved Det for alle, kalenderen og programmet for sommersjov i Bøgeskov.

6 8 Egeskov Kirke Fyraftensmøde Torsdag den 2. oktober har vi hyggelig eftermiddag med sang fra Højskolesangbogen. De forskellige sange fremlægges af bestyrelsesmedlemmer fra TGI. Når vi er mætte af sang, er der efterfølgende stegt flæsk og persillesovs for dem, der har lyst. - Se i kalenderen Formiddagscafe Det for alle Som noget nyt vil aktivitetsudvalget/menighedsrådet prøve, at starte en formiddagscafe op. Cafeen er åben for alle. Der kræves ingen medlemskab eller kontingent. Man behøver ikke at melde sig til eller melde afbud. Vi ved godt, at tilbuddene til seniorer i dag er mange. Alligevel kan der opstå et savn, nemlig samværet med kolleger i kantinen på den arbejdsplads man forlod, eller man er blevet alene og derfor savner hyggen omkring et lille måltid. Vi tænker fællesskabet i de to timer på følgende måde: Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe eller te og lidt brød til formiddagskaffen. Kl Alle hilser på alle og nye bydes særligt velkommen. Kl Formiddagskaffe Kl En fortæller i ca. ½ time om et emne udvalgt i samarbejde med cafeens brugere og sognemedhjælperen. Bagefter hygger vi os rundt ved bordene, skulle man have lyst må strikketøjet, spil eller lignende gerne medbringes. Kl Farvel og tak for i dag. Vi vil synge et par sange fra Højskolesangbogen, til start og slut. Cafeen er tænkt som et tilbud, hvor brugerne i høj grad er med til at planlægge indholdet så lad os mødes og drøfte det. Kom og være med! Første gang er: tirsdag den 21. oktober kl Maleriudstilling i Egeskov Præstegård v/preben Andersen Fernisering i Egeskov præstegård søndag den 17. august kl Udstillingen vil endvidere være åben: Søndag Preben Andersen vil være til stede Lørdag Søndag Lørdag Preben Andersen vil være til stede Søndag Søndag Udstillingen slutter

7 August - September - Oktober - November Eftermiddagsmøde Torsdag den 27. november vil Preben Andersen fortælle om sin tilværelse som kunstner og fritidsornitolog. Stykkevis citat fra Fredericia dagblad siger om Preben Andersen, Preben udvikler sig mere og mere som landskabsmaler. Der er atmosfære, et indre liv i hans billeder af træer eller større landskaber, noget der er lagt ind i billederne af den der ser og maler. Preben Andersen ser ikke bare idyllen. Alle er velkomne til en god eftermiddag. se kalenderen Sangaften Spil-Dansk-Dag Torsdag den 30. oktober kl fejrer vi Spil-Dansk-Dag med en sangaften i Egeskov Kirke. Udover mange dejlige fællessange oplever vi også Egeskov-Koret. Gratis entré. Det for alle Kor ved Egeskov Kirke Tirsdagskoret Koret er for alle sang-interesserede. Vi øver kl på tirsdage i lige uger med opstart den 16. september. Der kræves ingen forberedelse. Kom og bliv glad! Evt. kontakt Organist Svitlana Leonchuk. Lejlighedskoret Koret øver sammen med Tirsdagskoret tirsdag den 9. december kl Vores mål er deltagelse i De 9 Læsninger søndag den 14. december kl med Mit hjerte altid vanker. Kontakt gerne Organist Svitlana Leonchuk. Egeskov Koret Koret er et flerstemmigt kor, hvor man har mulighed for at udvikle sine musikalske evner. Der er plads til flere sangglade korister. Koret medvirker ved gudstjenesten Fyld Danmarks kirker, Sangaf- ten Spil - dansk - dag samt De 9 Læsninger. Koret øver på torsdage kl Kontakt gerne Alice Skak Ege på Litteraturkreds Vi mødes 4 gange om året for at tale om de bøger, vi har valgt i fællesskab. Vi får en livlig debat om bøgerne og afslutter med kaffe, kage og hyggesnak. Litteraturkredsen arrangerer i samarbejde med sognepræst Lise Rind også 2 filmaftner om året, hvor alle kan komme. Har du lyst til at deltage i litteraturkredsen, er du meget velkommen! Du kan kontakte Ulla og Erik Lind ( ) for at høre nærmere. I september læser vi Fodspor på Himlen af Ejnar Mar Gudmandsson. I oktober ser vi filmen Tangentspilleren af dokumentarfilminstruktøren Anne Holst Moulvad. I november læser vi Is af Ulla-Lena Lundberg. Vi glæder os til at se dig!

8 10 Egeskov Kirke Babysalmesang Salmer er ikke kun for de voksne, og derfor byder vi indenfor i Egeskov kirke til babysalmesang. Babysalmesang er en hyggelig stund, hvor man kan koncentrere sig om sit barn og hygge sig sammen med andre glade forældre. Vi synger, danser og vugger til salmer og til børnesange, så babyerne oplever med alle deres sanser, og så tager de sig en l a n g middagssøvn bagefter. Er dette noget for dig og din baby (fra 2-10 mdr.) så vi mødes i kirken i alt 8 10 tirsdage kl Vi skal være min. 5, og der er plads til max. 12 babyer på et hold. Vi starter tirsdag den 5. august. Tilmelding senest den 4. august. Du er også altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere. se kalenderen sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen Det for børn Juniorkonfirmand Juniorkonfirmandundervisning for 3. klasses elever. Efter sommerferien vil vi komme på besøg i jeres klasse med invitationer. Vi glæder os til sammen med jer at: Høre bibelhistorie Se film Synge Lege Lære Fadervor Gå på opdagelse i kirken og på kirkegården Undervisningen foregår i Kirken eller i sognegården Egeskov Bygade 15. Sognepræst Lise Rind og sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen står for undervisningen. Børnegudstjeneste God nat og sov godt Tirsdag den 2. september har vi høstgudstjeneste. Tirsdag den 4. november har vi halloweengudstjeneste. Vi begynder med spisning i præstegården kl Gudstjenesten begynder kl og slutter ca Tilmelding til spisning sker til Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen. Spisning koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn. se side 12 Sommerkor Går du i 1. eller 2. klasse, har du mulighed for at være med i Sommerkoret, som startede i juni og øver igen på skolen i august tirsdage den 12. og den. 19. Sommerkoret slutter med at optræde til Høstgudstjeneste søndag den. 14. september. Julekoret Koret er for alle sangglade børn fra 2. klasse. Vi starter tirsdag den 4. november og øver på skolen alle tirsdage kl med en afslutning til søndag den 14. december kl Denne dag samt 1. søndag i advent optræder Julekoret med Lucia-optog i Egeskov Kirke.

9 August - September - Oktober - November Y-men i Danmark Y-men er en service-klub, der primært støtter det arbejde, som KFUM og andre kristne ungdomsbevægelser, herunder FDF, udfører. På verdensplan findes klubber i alle verdensdele og har ca klubber i 54 lande. I Danmark 56 klubber med ca medlemmer. Lokalt i Fredericia-området har vi 4 klubber, hvoraf Frederik den III s Club har forgreninger til Vejlby sogn. Klubben holder til i Christianskirkens lokaler, men har enkelte gange deltaget i arrangementer omkring Egeskov Kirke, såsom gudstjenester, bagagerumssalg og fyraftensmøde (dog som gamle FDF er). FDF s første kredsleder Bjarne Fuglesang, Peder Mogensen og jeg er med i klubben. FDF Vejlby sogn har derfor vores store bevågenhed, og vi har jævnligt støttet i forskellige sammenhænge, så som køb af telte, hjælp til lejre, fjeldture m.m. Vi vil gerne udbrede kendskabet til vores klub og holder derfor åbent hus i C-cafeen, ved Christianskirken den 23. september kl Er du interesseret i at høre mere, må du gerne kontakte Peder eller undertegnede. Finn Lundy Kirkelige handlinger i Vejlby sogn Hvis du ikke ønsker offentliggørelse af personlige oplysninger ved kirkelige handlinger, bedes du kontakte præsten eller kirkekontoret før eller efter handlingen. Dåb Dato Døbte Nohr Rask Sabroe Kaja Anna Hartung Jørgensen Ester Aabo Falk Xander Hanquist Ilsøe Konfirmation Dato Konfirmander Ida Bang-Pedersen Mathias Amtoft Brødsgaard Silje Juhl Lasse Winding Frandsen Lillian Holm Hansen Anders Horne Kasper Bakkestrøm Kejlstrup Kasper Waltersdorph Klement FRA MENIGHEDSRÅDET Menighedsmøde Der afholdes menighedsmøde i præstegården søndag den 9. november efter gudstjenesten. Eline Katrine Koop Nielsen Morten Vahr Rudebeck Josefine Elmegaard Schmidt Tom Scholtka Julie Staun-Kristensen Thea Fevejle Stegemejer Alberte Grauslund Thomsen Marc Wettendorff Vielser/Velsignelser Dato Viede/Velsignede Lotte Damsgaard Thomsen og Søren Søndergård Thomsen Bisættelse/begravelse Dato Afdøde Paul Dieter Quast Gerda Birgit Thuesen Hans Lund Mindested Elisa Maria Hansen Sonja Svendsen Stenkjær Menighedsrådsmøder efteråret 2014 Møderne afholdes den 20. august, 10. september, 8. oktober og 12. november Alle gange kl

10 Egeskov Kirke GUDSTJENESTER AUGUST Kollekt: Døvemenighederne Søndag d. 03. kl s. e. Trin Ole Engberg Søndag d. 10. kl s. e. Trin Kresten Christensen Torsdag d. 14. kl Frilufts-familiegudstjeneste Lise Rind Søndag d. 17. kl s. e. Trin med fernisering i præstegården Lise Rind Søndag d. 24. kl s. e. Trin Lise Rind Tirsdag d. 26. kl Hverdagsgudstjeneste Lise Rind Søndag d. 31. kl s. e. trin Lise Rind SEPTEMBER Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Tirsdag d. 02. kl Børnegudstjeneste Kirsten Bach-Kristensen/ Lise Rind Søndag d. 07. kl s. e. Trin Ole Engberg Søndag d. 14. kl s. e. Trin Høstgudstjeneste Lise Rind Søndag d. 21. kl s. e. Trin dåbsfri Lise Rind Søndag d. 28. kl s. e. Trin Fyld Danmarks kirke Lise Rind OKTOBER Kollekt: Vejlby sogns menighedsarbejde Søndag d. 05. kl s. e. Trin svensk og dansk gudstjeneste med kirkekaffe Stig Alenas /Lise Rind Søndag d. 12 kl s. e. Trin Lise Rind Søndag d 19. kl s. e. Trin Christina Ebbesen Søndag d. 26. kl s. e. Trin BUSK gudstjeneste Lise Rind NOVEMBER Kollekt: Danske Sømands og udlandskirker Søndag d. 02. kl Alle Helgens Dag dåbsfri og med kirkekaffe Lise Rind Tirsdag d. 04. kl Børnegudstjeneste Kirsten Bach-Kristensen/Lise Rind Søndag d. 09. kl s. e. Trin Lise Rind Tirsdag d. 11. kl Hverdagsgudstjeneste Lise Rind Søndag d. 16. kl s. e.trin Bent Andreasen Søndag d. 23. kl Sidste s. i Kirkeåret Lise Rind Søndag d. 30. kl s. i Advent Familiegudstjeneste Lise Rind

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI-JULI-AUGUST 2015 40. ÅRGANG Foto Anja Gejpel Konfirmander 2015 Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2016 41. ÅRGANG Egeskov Kirke sommeren 2016 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI - JULI - AUGUST 2016 41. ÅRGANG Konfirmandholdet 2016 Egeskov Kirke Foto af Anja Gejpel VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 42. ÅRGANG En dag i november 2016 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Konfirmander, der går til undervisning i præstegården 2013/2014 DECEMBER 2013 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2014

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Konfirmander, der går til undervisning i præstegården 2013/2014 DECEMBER 2013 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2014 Egeskov Kirke DECEMBER 2013 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2014 39. ÅRGANG Konfirmander, der går til undervisning i præstegården 2013/2014 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Konfirmander 2013 AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2013

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Konfirmander 2013 AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2013 Egeskov Kirke AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2013 38. ÅRGANG Konfirmander 2013 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad MARTS - APRIL - MAJ 2016 41. ÅRGANG Påsken Maleri lavet af tidligere Juniorkonfirmander Egeskov Præstegård VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JANUAR- FEBRUAR-MARTS-APRIL-MAJ 2015 40. ÅRGANG Akvarel af Preben Andersen Egeskov kirke 2014 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2017 42. ÅRGANG Havørn ved Rands Fjord Akvarel venligst udlånt af Preben Andersen Egeskov Kirke 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 37. ÅRGANG Modne rønnebær bag dybgrønne grene rødt titter frem. Går igennem skoven ganske alene nu må jeg hjem! Gyldne farver og sensommerbrise

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad MARTS - APRIL - MAJ 2017 42. ÅRGANG Kyndelmisse på Kringsminde Egeskov Kirke 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia Tlf. 7595

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015

BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015 BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015 Aksum Kirke, Etiopien I dette nummer Gudstjenester Andre arrangementer Sæsonstart Konfirmationsforberedelse Kirkeklub Åbent Bibelstudie Kvindecafé Northern

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere