Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014"

Transkript

1 Egeskov Kirke AUGUST SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER ÅRGANG Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv i broget sammenhængdu fællesskabets Herre. (fra salmen Spænd over os dit himmelsejl af Leif Rasmussen) Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014 VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

2 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade Fredericia Tlf I er velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren eller pr. . Samtale efter aftale. Mandag er fridag. Kirkekontor Christiansvej 4,7000 Fredericia Mandag - fredag kl Tlf mail: Egeskov Kirkegård Fredericia Kirkegårde Kirkegårdskontoret, Kirkernes hus Christiansvej Fredericia Tlf Faxnr Mail: Kontortid mandag-fredag kl Kirketjener Anja Christensen Mobiltlf Træffes bedst: kl tirsdag og torsdag Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen Tlf Organist Svitlana Leonchuk Tlf Kirkesanger Elisabeth Damkjær Tlf / mobil Menighedsrådsformand Finn Lundy Koglevænget 11, 7000 Fredericia Tlf Kirkeværge Michael Bo Larsen Tlf Hvor henvender man sig? Fødsel: Anmeldelse til kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt. fælles omsorgs- og ansvarserklæring medbringes. Dåb: Træf aftale med kirkekontoret om dåbssøndag. Barnets navn og cpr. nummer samt forældrenes navne og cpr nummer, faddernavne og adresser gives til kontoret. Kontakt præsten vedrørende dåbssamtale. Bryllup: Henvendelse på borgerservice for udstedelse af prøvelsesattest - medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres til Kirkekontoret, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales. Kontakt præsten med hensyn til samtale før vielsen. Begravelse: Man aftaler tidspunkt m.v. for begravelsen med præsten. Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til Fredericia Kirkegårde angående gravsted. Samtale med præsten: Hvis du ønsker eller kender en der vil nyde en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at kontakte sognepræst Lise Rind. Kirkebil Både til gudstjenester og møder! Man bestiller kørsel ved at ringe til: Vognmand Skov Larsen tlf senest dagen før. Vejlby Sogns kirkeblad Udgives af menighedsrådet og redigeres af kirkebladsudvalget. Deadline for indlæg til næste nummer er søndag den 26. oktober. Layout og tryk: Vester Kopi. Bladet uddeles af et uddelerlaug. Hjemmeside:

3 August - September - Oktober - November Hvad er vi hvad er et sogn hvad er Vejlby sogn? Fællesskab og Sogn Til konfirmationen i år havde hver konfirmand fået en babylegetøjsring af mig inden konfirmationsgudstjenesten. Dem samlede jeg ind under konfirmationen, mens hver konfirmand fik oplyst en af sine værdier. Til sidst fik jeg en kæde af de mange ringe/værdier. Kæden var et billede på det kristne fællesskab med forskellige værdier, som de er en del af og tager ansvar for. Fællesskabet møder vi også i Vejlby sogn- her har vi alle værdier og samlet er vi værdifulde. Men hvad er så et sogn/ et fællesskab og er vi det herude i Vejlby sogn? Betegnelsen, sogn, er fra det oldnordiske ord sókn, der oprindelig betød folk der søger samme kirke eller retsområde. Altså er sogn et område med fælles samlingspunkt. Fra middelalderen blev sogn betegnelsen for et område med en fælles kirke. Sognet er mange steder stadig den naturlige enhed med lokal- samfundets foreningsliv og forretningsliv. Udviklingen især biltransporten har medført, at grænsen/ sognegrænsen for aktiviteter og forretningsliv har spredt sig. Nu kører vi gerne nogle kilometer efter et godt tilbud, gymnastik eller foredrag. Vi følger nok mere vores egne behov og glemmer et par gange sognets behov for liv og os. Vejlby sogn er fællesskab Vejlby sogn er et sogn med samlingspunkter som brugsen, kirken, beboerforeningen, TGI, FDF, Ældreklubben, skolen, børnehaven med mere og ja Sommersjov i Bøgeskov. Nu er det jo sådan, at et fællesskab eller kæde kun er så stærk, som der hvor kæden er svag. Det betyder vel, at vi har et fælles ansvar og vi skal favne alle. Det betyder vel, at vores sogns fællesskab ikke kun er afhængig af tordenskjoldsoldater, men vi er også afhængige af alle til at bære vores sogn og fællesskab. En sætning lyder således: Fællesskab er Djævelskab fordi fællesskab er besværligt, da det kræver en indsats/ et ansvar for fællesskabet. Fællesskab er bestemt ikke et djævelskab, men en gave fra Gud, som alle har andel i. Et herligt eksempel er Sommersjov i Bøgeskov, hvor hele sognet kan deltage, som de aktive eller som tilskuer. Sommersjov i Bøgeskov har netop brug for os alle, så det kan blive et festligt samlingspunkt for hele sognet (Trelde, Vejlby, Østerby, Bøgeskov og Egeskov). Ligesom fodboldholdet har brug for bestyrelsen, plænepasser, spiller, træner, tilskuerne og forældrene. Ligesom kirken/kirkens fællesskab har brug for både dem, som bruger kirken jævnligt og dem, som ved hvor kirken er. For at sognet lever og ånder har alle medejerskab i sognets fællesskab. Ligesom vi har medejerskab i troen på Gud på den måde vi lever og er overfor andre og fællesskabet. Derfor er de værdier, vi alle har at give af, med til at skabe et bæredygtigt sognefælleskab eller stærk kæde af værdier. Tak, for at vi sammen bærer Vejlby sogn og dens livlighed! God sommersjov i Bøgeskov og sogneliv til jer alle! Lise Rind

4 4 Egeskov Kirke Vi har haft påske med påskekoret og Egeskov koret, konfirmation, sommerkor, Pinse med lejlighedskoret, børnegudstjeneste ved stranden, koncerter, udflugt, sommerkoncert og meget mere. Konfirmation den 4. maj 2014 i Egeskov Kirke Sket siden sidst Koncert med Grønlandskoret i Egeskov Kirke Dec Jan. - Feb Konfirmationer i Egeskov Kirke Præsteboligen Min familie og jeg har gennem mange år været glade for at bo i præstegården; men siden jeg sidste år blev alene, har det været vanskeligt for mig at bo i den store præstebolig. Derfor vil min privatadresse fremover være i Fredericia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil naturligvis stadig være at træffe på Egeskov Bygade 15, hvor jeg stadig har mit kontor og min arbejdsplads - og på det samme telefonnummer som hidtil: Susanne Rysgaard 1. maj maj maj maj 2018 FDF Fredericia Vejlby Juleh Ved arrangementerne i Konfirmandstuen er der mulighed for at lægge et beløb som betaling for kaffen. De penge, som kommer ind, uddeles som julehjælp til enlige eller familier i Vejlby sogn, der har svært ved at indfri de forventninger, der knytter sig til julen. Hjælpen gives i form af en rekvisition til køb af varer i Egeskov Brugs og den søges gennem menighedsrådet. Der er tale om mindre beløb, da det drejer sig om indsamlede midler. Ønsker du at blive medlem, eller vide mere om FDF så kontakt: Sogneudflugt til Tyrstrup kirke og Årø Kredsleder: Tine Ankersen Strøm, Koglevænget 1, tlf eller Formand: Kim Sørensen, Stenten 31, tlf Besøg vores hjemmeside på

5 August - September - Oktober - November Kirkeåret i Egeskov kirke Kirkeåret fortsætter, slutter og begynder. se gudstjenester på side 12 Hverdagsgudstjeneste Er en kort stille og rolig gudstjeneste med nadver. Efter gudstjeneste har vi hyggeligt samvær med kaffe og kage. Høstgudstjenesten Fejring af høsten hører til i et landsogn, som Vejlby sogn. I år vil børnekoret sommerkoret kommer i procession med høstafgrøde og synge til gudstjenesten. Til Høstgudstjenesten byder vi de nye konfirmander velkommen. Konfirmanderne glæder os alle med deres medbragte bagværk, der nydes til Høstkirkekaffe over i Kirkeladen. De frivillige Kirkevagter pynter kirkeladen smuk op. Fyld Danmarks kirker Hele landets kirker holder fyld Danmarks kirker. Her kan du opleve det skønne ved en almindelig højmesse. Her er musik, sang, prædiken og korsang. Svensk og dansk gudstjeneste Søndag den 5. oktober deler Stig Alenas, svensk præst fra Malmø, præstegerningen med Lise Rind. Stig Alenas holder prædiken. Stig Alenas har sommerhus i Hvidbjerg og kommer til gudstjeneste i Egeskov kirke, når han er i sommerhuset. Allehelgen Allehelgens Gudstjeneste er højtidelig med musik, lys, håb, ord og sang. Vi mindes dem, vi savner. Vi mindes de, som er døde i årets løb ved at læse deres navne op og holde stilhed. BUSK gudstjeneste Søndag den 26. oktober kl holder vi gudstjeneste sammen med FDF. FDF kommer direkte fra lejr. BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke. 1. søndag i advent Det nye kirkeår begynder med 1. søndag i advent søndag den 30. november. Her vil vi fejre adventstidens begyndelse med en højtidelig og glædesfyldt familiegudstjeneste. Sommersjov i Bøgeskov Ifølge traditionen er Egeskov kirke også med i sognefællesskabet ved Sommersjov i Bøgeskov. Torsdag den 14. august kl har Vi og FDF friluftsfamiliegudstjeneste, hvor alle, både dem med og uden børne-/ familierelationer kan deltage. Gudstjenesten er kort og med FDF bandet. Der tilbydes spisning efter Gudstjenesten til ca Maden koster 25 kroner for voksne og gratis for børn. Tilmelding for spisningen til sognemedhjælper Kirsten Bach Kristensen seneste tirsdag den 12. august. Lørdag den 16. august er Egeskov kirke også med på pladsen med Egeskov koret og børneteater. Søndag den 17. august afsluttes sommersjov i Bøgeskov med gudstjeneste i kirken og fernisering af maleriudstilling i Præstegården. Se ved Det for alle, kalenderen og programmet for sommersjov i Bøgeskov.

6 8 Egeskov Kirke Fyraftensmøde Torsdag den 2. oktober har vi hyggelig eftermiddag med sang fra Højskolesangbogen. De forskellige sange fremlægges af bestyrelsesmedlemmer fra TGI. Når vi er mætte af sang, er der efterfølgende stegt flæsk og persillesovs for dem, der har lyst. - Se i kalenderen Formiddagscafe Det for alle Som noget nyt vil aktivitetsudvalget/menighedsrådet prøve, at starte en formiddagscafe op. Cafeen er åben for alle. Der kræves ingen medlemskab eller kontingent. Man behøver ikke at melde sig til eller melde afbud. Vi ved godt, at tilbuddene til seniorer i dag er mange. Alligevel kan der opstå et savn, nemlig samværet med kolleger i kantinen på den arbejdsplads man forlod, eller man er blevet alene og derfor savner hyggen omkring et lille måltid. Vi tænker fællesskabet i de to timer på følgende måde: Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe eller te og lidt brød til formiddagskaffen. Kl Alle hilser på alle og nye bydes særligt velkommen. Kl Formiddagskaffe Kl En fortæller i ca. ½ time om et emne udvalgt i samarbejde med cafeens brugere og sognemedhjælperen. Bagefter hygger vi os rundt ved bordene, skulle man have lyst må strikketøjet, spil eller lignende gerne medbringes. Kl Farvel og tak for i dag. Vi vil synge et par sange fra Højskolesangbogen, til start og slut. Cafeen er tænkt som et tilbud, hvor brugerne i høj grad er med til at planlægge indholdet så lad os mødes og drøfte det. Kom og være med! Første gang er: tirsdag den 21. oktober kl Maleriudstilling i Egeskov Præstegård v/preben Andersen Fernisering i Egeskov præstegård søndag den 17. august kl Udstillingen vil endvidere være åben: Søndag Preben Andersen vil være til stede Lørdag Søndag Lørdag Preben Andersen vil være til stede Søndag Søndag Udstillingen slutter

7 August - September - Oktober - November Eftermiddagsmøde Torsdag den 27. november vil Preben Andersen fortælle om sin tilværelse som kunstner og fritidsornitolog. Stykkevis citat fra Fredericia dagblad siger om Preben Andersen, Preben udvikler sig mere og mere som landskabsmaler. Der er atmosfære, et indre liv i hans billeder af træer eller større landskaber, noget der er lagt ind i billederne af den der ser og maler. Preben Andersen ser ikke bare idyllen. Alle er velkomne til en god eftermiddag. se kalenderen Sangaften Spil-Dansk-Dag Torsdag den 30. oktober kl fejrer vi Spil-Dansk-Dag med en sangaften i Egeskov Kirke. Udover mange dejlige fællessange oplever vi også Egeskov-Koret. Gratis entré. Det for alle Kor ved Egeskov Kirke Tirsdagskoret Koret er for alle sang-interesserede. Vi øver kl på tirsdage i lige uger med opstart den 16. september. Der kræves ingen forberedelse. Kom og bliv glad! Evt. kontakt Organist Svitlana Leonchuk. Lejlighedskoret Koret øver sammen med Tirsdagskoret tirsdag den 9. december kl Vores mål er deltagelse i De 9 Læsninger søndag den 14. december kl med Mit hjerte altid vanker. Kontakt gerne Organist Svitlana Leonchuk. Egeskov Koret Koret er et flerstemmigt kor, hvor man har mulighed for at udvikle sine musikalske evner. Der er plads til flere sangglade korister. Koret medvirker ved gudstjenesten Fyld Danmarks kirker, Sangaf- ten Spil - dansk - dag samt De 9 Læsninger. Koret øver på torsdage kl Kontakt gerne Alice Skak Ege på Litteraturkreds Vi mødes 4 gange om året for at tale om de bøger, vi har valgt i fællesskab. Vi får en livlig debat om bøgerne og afslutter med kaffe, kage og hyggesnak. Litteraturkredsen arrangerer i samarbejde med sognepræst Lise Rind også 2 filmaftner om året, hvor alle kan komme. Har du lyst til at deltage i litteraturkredsen, er du meget velkommen! Du kan kontakte Ulla og Erik Lind ( ) for at høre nærmere. I september læser vi Fodspor på Himlen af Ejnar Mar Gudmandsson. I oktober ser vi filmen Tangentspilleren af dokumentarfilminstruktøren Anne Holst Moulvad. I november læser vi Is af Ulla-Lena Lundberg. Vi glæder os til at se dig!

8 10 Egeskov Kirke Babysalmesang Salmer er ikke kun for de voksne, og derfor byder vi indenfor i Egeskov kirke til babysalmesang. Babysalmesang er en hyggelig stund, hvor man kan koncentrere sig om sit barn og hygge sig sammen med andre glade forældre. Vi synger, danser og vugger til salmer og til børnesange, så babyerne oplever med alle deres sanser, og så tager de sig en l a n g middagssøvn bagefter. Er dette noget for dig og din baby (fra 2-10 mdr.) så vi mødes i kirken i alt 8 10 tirsdage kl Vi skal være min. 5, og der er plads til max. 12 babyer på et hold. Vi starter tirsdag den 5. august. Tilmelding senest den 4. august. Du er også altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere. se kalenderen sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen Det for børn Juniorkonfirmand Juniorkonfirmandundervisning for 3. klasses elever. Efter sommerferien vil vi komme på besøg i jeres klasse med invitationer. Vi glæder os til sammen med jer at: Høre bibelhistorie Se film Synge Lege Lære Fadervor Gå på opdagelse i kirken og på kirkegården Undervisningen foregår i Kirken eller i sognegården Egeskov Bygade 15. Sognepræst Lise Rind og sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen står for undervisningen. Børnegudstjeneste God nat og sov godt Tirsdag den 2. september har vi høstgudstjeneste. Tirsdag den 4. november har vi halloweengudstjeneste. Vi begynder med spisning i præstegården kl Gudstjenesten begynder kl og slutter ca Tilmelding til spisning sker til Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen. Spisning koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn. se side 12 Sommerkor Går du i 1. eller 2. klasse, har du mulighed for at være med i Sommerkoret, som startede i juni og øver igen på skolen i august tirsdage den 12. og den. 19. Sommerkoret slutter med at optræde til Høstgudstjeneste søndag den. 14. september. Julekoret Koret er for alle sangglade børn fra 2. klasse. Vi starter tirsdag den 4. november og øver på skolen alle tirsdage kl med en afslutning til søndag den 14. december kl Denne dag samt 1. søndag i advent optræder Julekoret med Lucia-optog i Egeskov Kirke.

9 August - September - Oktober - November Y-men i Danmark Y-men er en service-klub, der primært støtter det arbejde, som KFUM og andre kristne ungdomsbevægelser, herunder FDF, udfører. På verdensplan findes klubber i alle verdensdele og har ca klubber i 54 lande. I Danmark 56 klubber med ca medlemmer. Lokalt i Fredericia-området har vi 4 klubber, hvoraf Frederik den III s Club har forgreninger til Vejlby sogn. Klubben holder til i Christianskirkens lokaler, men har enkelte gange deltaget i arrangementer omkring Egeskov Kirke, såsom gudstjenester, bagagerumssalg og fyraftensmøde (dog som gamle FDF er). FDF s første kredsleder Bjarne Fuglesang, Peder Mogensen og jeg er med i klubben. FDF Vejlby sogn har derfor vores store bevågenhed, og vi har jævnligt støttet i forskellige sammenhænge, så som køb af telte, hjælp til lejre, fjeldture m.m. Vi vil gerne udbrede kendskabet til vores klub og holder derfor åbent hus i C-cafeen, ved Christianskirken den 23. september kl Er du interesseret i at høre mere, må du gerne kontakte Peder eller undertegnede. Finn Lundy Kirkelige handlinger i Vejlby sogn Hvis du ikke ønsker offentliggørelse af personlige oplysninger ved kirkelige handlinger, bedes du kontakte præsten eller kirkekontoret før eller efter handlingen. Dåb Dato Døbte Nohr Rask Sabroe Kaja Anna Hartung Jørgensen Ester Aabo Falk Xander Hanquist Ilsøe Konfirmation Dato Konfirmander Ida Bang-Pedersen Mathias Amtoft Brødsgaard Silje Juhl Lasse Winding Frandsen Lillian Holm Hansen Anders Horne Kasper Bakkestrøm Kejlstrup Kasper Waltersdorph Klement FRA MENIGHEDSRÅDET Menighedsmøde Der afholdes menighedsmøde i præstegården søndag den 9. november efter gudstjenesten. Eline Katrine Koop Nielsen Morten Vahr Rudebeck Josefine Elmegaard Schmidt Tom Scholtka Julie Staun-Kristensen Thea Fevejle Stegemejer Alberte Grauslund Thomsen Marc Wettendorff Vielser/Velsignelser Dato Viede/Velsignede Lotte Damsgaard Thomsen og Søren Søndergård Thomsen Bisættelse/begravelse Dato Afdøde Paul Dieter Quast Gerda Birgit Thuesen Hans Lund Mindested Elisa Maria Hansen Sonja Svendsen Stenkjær Menighedsrådsmøder efteråret 2014 Møderne afholdes den 20. august, 10. september, 8. oktober og 12. november Alle gange kl

10 Egeskov Kirke GUDSTJENESTER AUGUST Kollekt: Døvemenighederne Søndag d. 03. kl s. e. Trin Ole Engberg Søndag d. 10. kl s. e. Trin Kresten Christensen Torsdag d. 14. kl Frilufts-familiegudstjeneste Lise Rind Søndag d. 17. kl s. e. Trin med fernisering i præstegården Lise Rind Søndag d. 24. kl s. e. Trin Lise Rind Tirsdag d. 26. kl Hverdagsgudstjeneste Lise Rind Søndag d. 31. kl s. e. trin Lise Rind SEPTEMBER Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Tirsdag d. 02. kl Børnegudstjeneste Kirsten Bach-Kristensen/ Lise Rind Søndag d. 07. kl s. e. Trin Ole Engberg Søndag d. 14. kl s. e. Trin Høstgudstjeneste Lise Rind Søndag d. 21. kl s. e. Trin dåbsfri Lise Rind Søndag d. 28. kl s. e. Trin Fyld Danmarks kirke Lise Rind OKTOBER Kollekt: Vejlby sogns menighedsarbejde Søndag d. 05. kl s. e. Trin svensk og dansk gudstjeneste med kirkekaffe Stig Alenas /Lise Rind Søndag d. 12 kl s. e. Trin Lise Rind Søndag d 19. kl s. e. Trin Christina Ebbesen Søndag d. 26. kl s. e. Trin BUSK gudstjeneste Lise Rind NOVEMBER Kollekt: Danske Sømands og udlandskirker Søndag d. 02. kl Alle Helgens Dag dåbsfri og med kirkekaffe Lise Rind Tirsdag d. 04. kl Børnegudstjeneste Kirsten Bach-Kristensen/Lise Rind Søndag d. 09. kl s. e. Trin Lise Rind Tirsdag d. 11. kl Hverdagsgudstjeneste Lise Rind Søndag d. 16. kl s. e.trin Bent Andreasen Søndag d. 23. kl Sidste s. i Kirkeåret Lise Rind Søndag d. 30. kl s. i Advent Familiegudstjeneste Lise Rind

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s.

Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo Rasmussen i Bellinge Kirke. Sanderum s. 4. Brændekilde/Bellinge s. 7. Ubberud/Ravnebjerg s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Foto af Dyrup Kirke Svøbsk kommer og spiller deres forførende folkemusik i Ravnebjerg Kirke Koncert med Troels Jensen, HP lange og Hugo

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke MARTS - APRIL - MAJ 2010 35. ÅRGANG I februar havde konfirmanderne besøg af Monda fra Egypten, som fortalte om sit land, sin kirke og sit arbejde blandt gadebørn i storbyen Menia. Sammen

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s.

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Dyrup Kirkes fødselsdag fejres den 4. oktober Britta Schall Holberg i Ubberud Kirke Koncert med Haderslev Drengekor i Brændekilde Kirke

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. www.sjkn.dk. nr. 3, 2013 september-november

Skt. Jørgens Kirke. www.sjkn.dk. nr. 3, 2013 september-november Skt. Jørgens Kirke www.sjkn.dk nr. 3, 2013 september-november Et glimt af lykke af Sognepræst Lillian Jordan Nielsen Som tiden går, går vi med... men vi gør det på vidt forskellig måde, og med meget forskelligt

Læs mere

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken. FREDENSKIRKEN - en kirke med liv... Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.dk Tlf. 8614 2113 kontakt@fredenskirken.dk Kirken er åben hverdage kl. 9-16. Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN SEPT. / OKT. / NOV. / DEC. 2015 Det sker i Skåde Sogn HØST - gudstjeneste og marked søndag 13. september Ved højmessen søndag 13. september kl. 10.00-13.30 markeres

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Dagligt brød og kærlighed

Dagligt brød og kærlighed September - Oktober - November 2011 Dagligt brød og kærlighed Første dag, jeg så en mejetærsker høste i år, tænkte jeg, det ser skønt ud. Maskinen er hypermoderne. Der sidder en mand bag de tonede ruder

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN September Oktober November 2008 Kirke Flinterup LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 16-2008 Stor gospelkoncert i kirke Torsdag den 4. september, kl. 19.30 i kirke

Læs mere