Kirkebladet for Langeland og Strynø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Langeland og Strynø"

Transkript

1 Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby Bagenkop Juni Juli August 2013

2 Vejledning og indholdsfortegnelse Hvad skal jeg gøre ved... Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet. Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed, i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen. Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt. Reglerne samt skema er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på person registrering.dk. Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøg ning om navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj. Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted. Ved bryllup skal der være to vidner tilstede. Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten. Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted. Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises. Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn. Indholdsfortegnelse Forside... 1 Vejledning og indholdsfortegnelse... 2 Præstens side... 3 Nordlangeland pastorat... 4 Rudkøbing-Simmerbølle pastorat... 8 Strynø pastorat Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Sydlangeland pastorat Kirkerne på Langeland og Strynø Hverdagsgudstjenester og andagter på Langeland Kierkegaard vs. Grundtvig Gudstjenesteliste Forsidebilledet Billede af Strynø Kirke taget en aften i april efter en regnskylle. Langeland-Ærø Provsti Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing , fax , mail: Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing, mail: Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen mail: Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på - Langeland-Ærø Provsti. Kirkebladet Kirkebladet udgives af menigheds - rådene og udkommer fire gange årligt. Redaktion Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg- Jensen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte Monrad Møller. Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. 2

3 Præstens side Der findes ingen onde børn kun onde mønstre. Sådan lød den pædagogiske parole i programserien Myginds Mission, der har for nylig har kørt på DR en serie, der var en del af en større anti-mobbekampagne. Sådanne anti-mobbe-kampagner ser af og til dagens lys. Og mon ikke vi kommer til at se flere af dem i fremtiden? Heldigvis. Og desværre. For problemerne med mobning er sandsynligvis ikke sådan at komme til livs. Det er nemlig voldsomme kræfter, disse kampagner må kæmpe imod. En hurtig lommepsykologisk analyse af mobningsfænomenet kunne lyde: De såkaldte onde mønstre bunder (delvist) i menneskets behov for at hævde sig selv. Og den hurtigste vej til at hævde sig selv er som bekendt ved at nedgøre andre. Denne tendens er ikke kun forbeholdt børn. Vi voksne er (oftest) blot mere subtile i vores forsøg på at ville hævde os over vores medmennesker: Vi driller ikke åbenlyst i klasselokalet. Men til gengæld sladrer vi gerne i kaffestuen. Vi råber sjældent grimme ord til dem, der bliver holdt udenfor. Men vi taler heller ikke så ofte med dem. Som de fleste sikkert ved, har mobning både den, der foregår i skolegården og den, der finder sted på arbejdspladsen alvorlige konsekvenser for menneskers indbyrdes trivsel og individets selvværd. Konsekvenser, som vi som samfund bør tage alvorligt. Spørgsmålet er så: Har det overhovedet noget med kirken at gøre? Svaret implicerer naturligvis et forbehold: Præster er ikke pædagoger, og kirken er ikke en opdragelsesanstalt (selvom det af og til kan Mobning og Menneskesønnen virke sådan.) Som sådan er det næppe kirkens opgave at bekæmpe mobning i skolen eller på arbejdspladser, men at forkynde de gode nyheder om den korsfæstede og opstandne Kristus. Når det er sagt, har kirken også en konkret berøringsflade med mange mennesker, ikke mindst de unge i forbindelse med konfirmandundervisningen. I februar skrev jeg under på præsteløftet, hvorved jeg bl.a. lovede, at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning. Ungdommens kristelige oplysning og vejledning er naturligvis at fortælle om kirke og kristendom. Men også at fortælle om ham Jesus fra Nazaret. Hvad Han gjorde, og hvad Han lærte os. Og det er her, at der muligvis er noget spændende at hente. For eksempel i historien om kvinden grebet i ægteskabsbrud (Joh 8:1-11). De skriftkloge og farisæerne kommer slæbende med en kvinde, de har taget i ægteskabsbrud og de vil se blod. De spørger Jesus, hvorvidt de skal stene hende eller ej, hvortil Han som bekendt svarer, at den, der er uden synd, skal kaste den første sten. Og én efter én lusker de bort, velvidende at ikke en eneste af dem er værdig til at fordømme denne kvinde. Historien har mange pointer, bl.a. om synd, tilgivelse, fordømmelse, dødsstraf, osv. Men i denne sammenhæng er det også en pointe, at Jesus ene mand stiller sig op imod en blodtørstig forsamling af mennesker, der ikke bare har udset sig et mobbeoffer, men et dødsoffer. Han nægter at underkaste sig flertallets vilje, men tager den udstødte i forsvar. De fleste af os undres vel over, hvordan Jesus havde modet til på den måde at gå imod strømmen og komme den svage til undsætning. Måske én af årsagerne hertil kunne være, at Jesus tilsyneladende ikke var optaget af at hævde sig selv. Tværtimod: Jesus lærte os, at det var vigtigere at tjene hinanden end at herske over hinanden. Sådan ønskede Han, at det skulle være blandt os, og sådan var det for Ham selv (Matt 20:26-28). Derfor satte Han sig også ned skærtorsdag aften og vaskede disciplenes fødder: For selv at vise det smukke i at være tjener for de andre i stedet for at hævde sig selv. Sommeren er over os, og på den anden side af ferien venter et nyt skole- og arbejdsår. Det er muligt, at anti-mobbe-kampagner kan være med til at forbedre trivslen på vores skoler og arbejdspladser det kommende år. Men mon ikke også det ville være godt at have Ham Jesus med i baghovedet. Hvis vi som Ham turde forsvare dem, der bliver holdt udenfor, at gå imod det populære flertal, og hvis vi var mere optaget af at tjene hinanden end at tromle hinanden, så kunne det være, at vi blev bedre kammerater og bedre kollegaer. Og måske endda bedre medmennesker. Michael Skov Rygaard Andersen, Rukøbing-Simmerbølle & Strynø Græsk-ortodoks ikon, hvor Jesus vasker disciplenes fødder 3

4 Nordlangeland pastorat Udflugt Torsdag den 6. juni arrangerer Hou-Stoense- Snøde menighedsråd udflugt. Turen starter fra Hou kirke kl. 12, derefter opsamling i Lohals ved havnen, i Stoense og ved Snøde kirke. Turen går først til Brahetrolleborg, hvor vi får en guidet rundvisning i Brahetrolleborg kirke. Vi skal også besøge De japanske Haver ved Nørre Broby. Her serveres der kaffe med hjemmebag. På vejen hjem stopper vi ved Tullebølle kro ca. kl. 18, hvor der serveres middag, før vi kører tilbage til Nordlangeland. Ved tilmelding aftales, hvor man stiger på bussen. Pris for deltagelse 200 kr. Tilmelding til Lene på tlf eller mail senest den 2. juni. Friluftsgudstjeneste og fælles frokost Søndag den 16. juni kl er der friluftsgudstjeneste ved Hollænderhuset, Houvej 59. Musikken leveres af Sabina Nielsen på klaver og Andreas Karberg på guitar. Efter gudstjenesten bliver der mulighed for sammen at spise sin medbragte frokost. Det vil være godt hvis så mange som muligt medbringer stole, selv om vi låner borde og bænke. Koncert i Hou Søndag den 7. juli kl arrangeres der koncert i Hou kirke. Trioen Swinging Singing synger og spiller. Trioen består af forfatter Josefine Ottosen, guitarist Jan Schönemann og violinist Leif Kähne. De synger og spiller jazz, swing og latin på en livsbekræftende måde. Det bliver en koncert, hvor hænder og fødder har svært ved at holde sig i ro. Fri entré. harmonika. Vi håber at se virkelig mange mennesker til en dejlig aften i kirken og i haven. Kirkevandring Årets kirkevandring bliver søndag den 14. juli kl Vi mødes ved Tranekær kirke kl og herefter går turen over Flådet, hvor vi ser de vilde heste, der nu bor der, gennem Baronskoven og op til Tranekær slotsmølle. Vi slutter vandringen med sandwicher i Tranekær Beboerhus, hvorefter der er gudstjeneste kl i Tranekær kirke. Turen er arrangeret i samarbejde med Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat. Deltagelse koster 40 kr. og er naturligvis åben for alle. Tilmelding senest torsdag den 11. juli til sognepræst Torben Poulsen, eller eller til sognepræst Annalise Bager, eller Musik i kirkerne under Hesselbjerg Musikfestival Der er klassisk musik for børn og voksne og for enhver smag når Hesselbjerg Musikfestival løber af stablen i næstsidste weekend af juli. Det er fjerde sommer i træk, at Hesselbjerg Musikfestival bliver afholdt. Den er startet i 2010 som et privat arrangement, men de optrædende en gruppe unge, talentfulde klassiske musikere giver nu også offentlige koncerter. I år er der fem arrangementer i kirker på Langeland. Åbningskoncerten finder sted i Tullebølle Kirke torsdag den 18. juli kl. 20. Her spiller bl.a. komponist og elektronisk musiker Louis d Heudieres fra London egne kompositioner samt improvisationer med nogle af festivalens andre musikere en koncert med musik, som lokker publikum ind i en anderledes klangverden med svævende, hypnotiserende og improviserende lydcollager. Dagen efter, fredag den 19. juli kl. 14 i Hou Kirke, spiller Jutlandia Baroque swingende og festlig barokmusik. Hør bl.a. Danmarks nye Michala Petri blokfløjtenisten Louise Hjorth Hansen, der i januar modtog et af Léonie Sonnings Musikfonds prestigefyldte stipendier, og som i den anledning også har gjort sig bemærket på tv-kanalen DR K. Lørdag 20. juli kl. 10 kan børnene lære at spille orgel eller de kan i hvert fald få en smag for det. Organisten Katrine Immerkjær Kristiansen underviser i Tranekær Kirke, og arrangementet slutter med en minikoncert kl. 12. Bemærk at tilmelding er nødvendig for de børn, der vil være med skriv en mail til Musikgudstjeneste og aftenkaffe Søndag den 7. juli kl er der en sommerlig gudstjeneste i Tullebølle kirke. Line Kromann synger sommersange ved gudstjenesten. Line Kromann bliver akkompagneret af Leif Espensen på guitar. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i præstegårdshaven, og Christian Jørgensen spiller på Fra orgelkoncerten i Tranekær kirke sommeren

5 Nordlangeland pastorat Senere samme dag kl. 14, er der også en rigtig koncert i Tranekær. Der vil være orgel og akkordeon på programmet, med virtuose værker, bl.a. fra Katrine Immerkjær Kristiansens kommende debutkoncert. Endelig er der afslutningskoncert i Snøde Kirke søndag den 21. juli kl. 14. Her er der mulighed for at nyde et blandet program af kirkemusik, spillet og sunget af festivalens musikere: Sangerne Ly Tran, Helle Ohrt, Jakob Knudsen-Pedersen, Kirstine Bonde Pedersen og de to musikere i Duo1702 Katrine Immerkjær Kristiansen og Louise Hjorth Hansen. Bibelcamping Igen i år bliver der bibelcamping i Tullebølle. Tullebølle familiecamping afholdes i perioden juli. Campingpladsen ligger på den gamle fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne afholdes i Tullebøllehallen. Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen. Du er også velkommen til at deltage i et eller flere møder. Programmer vil ligge i kirkerne. Tirsdag den 23. juli kl holdes der Åben campingplads. Oplev stemningen, kom og hils på campisterne, der giver en kop kaffe og hjemmebagt kage. I tilfælde af dårligt vejr bliver kaffebordet i Tullebøllehallen. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Birgit Mogensen, Skolevej 17, Tullebølle, tlf Polsk kor i Tranekær kirke Det polske kor Metanoia, der gæstede Langeland for tre år siden, kommer på genvisit og giver koncert i Tranekær kirke onsdag den 7. august kl Sommerudstilling i Tranekær kirke Kunstneren Tage Svenning Andersen udstiller i Tranekær kirke. Den sjette sommerudstilling i Tranekær kirke åbner med en fernisering i kirken tirsdag den 4. juni kl , hvor alle er hjertelig velkomne. Menighedsrådet byder på en forfriskning. Udstillingen kan ses i Tranekær kirke i kirkens åbningstider hele sommeren til slutningen af august. Udstillingen har titlen: Biskoppen fra Skrøbelev, sovende præster og noget fra Ghana. Om den brogede titel og udstillingen fortæller Tage Svenning Andersen: På nordsiden af Skrøbelev Kirke sidder indmuret en granitkvadre fra tallet som viser omridset af en person. Med sin stav i hånden kunne han ligne en biskop: Biskoppen fra Skrøbelev. Fra sit kirketårn har han kunnet skue over til Strynø, hvor der ifølge overleveringen var problemer med at omvende øboerne til kristendommen. De hældede mere til Kæmpen Stryn. Så biskoppen måtte af og til tage turen til Strynø for at missionere. Svenning Andersen tilføjer, at Så vidt vides lykkedes missionen aldrig! Billederne af de sovende præster er ikke en hentydning til, at præster sover meget. Det er en illustration af den fred, ro og idyl, der hviler omkring de langelandske kirker. Men man kan tolke dem som man vil. Endelig er der billeder fra Ghana, hvor landsbyen Nnudu og Langeland som bekendt er kommet tæt på hinanden. Tage Svenning Andersen er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som sådan og som pædagog i 35 år nu pensioneret. Han har boet 30 år på Langeland i Dageløkke og i Rudkøbing. Tage Svenning Andersen er autodidakt, og han har udstillet på Langeland og i Svendborg. Tage Svenning Andersen: Biskoppen fra Skrøbelev. Sommerkoncerter på Nordlangeland De traditionsrige sommerkoncerter, som plejer at blive afholdt i Stoense kirke, afholdes i år i Bøstrup kirke på følgende lørdage: Lørdag den 29. juni kl , Tokyo Kvartetten spiller værker af Mozart, Webern og Schubert. Entre 300 kr. Lørdag den 6. juli kl spiller pianisten Evgenia Rubinova værker af Liszt, Schubert og Prokofiev. Entre 250 kr. Lørdag den 20. juli kl , Alda Dizdari, violin og Tom Blach, flygel, spiller sonater for violin og klaver af Brahms. Entre 250 kr. Se mere på Turen går til Vestkysten Tullebølle-Tranekær-Bøstrup og Hou-Stoense- Snøde menighedsråd arrangerer menighedsudflugt til Esbjerg m.m. onsdag den 4. september. Turen er for sognebørnene i Nordlangeland pastorat. Der er busafgang fra Hou kirke og Lohals havn kl med efterfølgende opsamling i Stoense kirke kl Snøde kirkes parkeringsplads kl

6 Nordlangeland pastorat Bøstrup kirke kl. 7.30, herefter Lejbølle Tranekær kirke kl Tullebølle kirke kl Alle tider er ca.-tidspunkter. Efter afgang fra Langeland stopper bussen ved Kildebjerg, hvor der er mulighed for at købe en kop formiddagskaffe. Derefter går turen til Esbjerg, hvor vi ser de hvide mænd og Vesterhavet og spiser de medbragte boller. Vi håber på rigtig godt vejr, så vi kan gå tur ved Vesterhavet. Over middag besøger vi Hjerting kirke ved Esbjerg. Kirken er tegnet af arkitekt Alan Havsteen Mikkelsen (som i øvrigt er blevet brugt som bygningssagkyndig på Langeland), og den blev indviet i Kirken er ottekantet. Selve kirkerummet domineres af Robert Jacobsens kunstværker. Døbefonten, der også er ottekantet, er lavet af bornholmsk granit. Glasmalerierne over indgangsdørene og i våbenhuset er også lavet af Robert Jacobsen. En flot, flot kirke, der er udflugten værd. Derefter er der eftermiddagskaffe i Kunstpavillionen i Esbjerg. Så går turen tilbage til Langeland med et stop på Fjeldsted Skovkro, hvor vi skal have middag med to retter mad. Drikkevarer betaler man selv. Turen koster 300 kr. og betales på turen. For dette beløb får du bustur, frokost, eftermiddagskaffe og to-retters menu. Drikkevarer betaler man selv. Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske senest søndag den 18. august og gerne med det samme til: Lene Dam tlf eller mail Else Svendstrup Holm tlf / eller mail Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker og fortæl, hvor du står på bussen. Husk: Alle i Nordlangeland pastorat er velkomne. 6 Foredrag i Bøstrup Programmet for efterårets foredragsrække i sognehuset i Bøstrup er på plads. Sæt kryds i kalenderen ved disse dage: Onsdag den 9. oktober kl : Lone Hertz, skuespiller: Gråt guld er godt, hvidguld er bedre. Onsdag den 23. oktober kl : Simi Jan, journalist: På job i verdens brændpunkter. Onsdag den 6. november kl : Ruth Brik Christensen, leder af KFUMs soldaterhjem i krigszoner: Kaffe og kage mellem krudt og kugler. Onsdag den 20. november kl : Sydfynske Four Jacks og Sing Sisters: Ind under jul - sange og historier. Alle fire foredrag koster 175,00 kr. Et enkelt foredrag koster 75,00 kr. Kaffe/the og kage koster 25,00 kr. pr. gang. Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen, tlf.: eller Else Svenstrup Holm, tlf.: Begge træffes efter kl Farvel og goddag Graver ved Hou kirke Erik Glenthøj fratræder efter gensidig aftale sin stilling med udgangen af maj. Erik har været sygemeldt i godt et år og der er desværre ikke udsigt til, at han kan vende tilbage til arbejdet. Menighedsrådet ønsker at takke Erik for årene, han har varetaget opgaven som graver ved Hou kirke og ønsker ham alt godt fremover. Organist Kirsten Krüger Olsen har ønsket at stoppe og er fratrådt med udgangen af marts måned. Menighedsrådet siger Kirsten tak for mange års trofast tjeneste som organist ved Hou, Stoense og Snøde kirker og ønsker hende alt godt fremover Som ny graver ved Hou kirke er ansat Johnny Pedersen fra 1. juni. Johnny har fungeret som vikar under Erik Glethøjs sygemelding. Menighedsrådet glæder sig over at kunne ansætte en mand som kender til opgaverne og har passet dem godt, så vi ser frem til det fremtidige samarbejde. Sabina Lundegaard Nielsen er ansat som ny organist pr. 7. juni. Sabina underviser på musikskolen og vi har haft lejlighed til at møde hende allerede som vikar og glæder os over at kunne fastansætte hende som organist og ser frem til samarbejdet. For Hou, Stoense og Snøde menighedsråd, Karsten Hansen, formand Udtræden af menighedsråd Tre medlemmer har ønsket at udtræde af menighedsrådet for Hou-Stoense-Snøde og det har rådet accepteret. Det drejer sig om Bibi Bechmann og Mariann Nielsen fra Snøde sogn og Katrine Bech Nielsen fra Stoense sogn. For Snødes vedkommende er der ingen suppleanter, så vi afventer afklaring fra biskoppen på, hvad der eventuelt skal ske. Fra Stoense indtræder Henrik Sørensen, Stoense Udflyttervej 3, i menighedsrådet i stedet for Katrine Bech Nielsen. Stoense kirke Søndag den 21. oktober opstod der brand i Stoense kirke. Brandvæsenet fik hurtigt kontrol med ilden, der var opstået i kirkens varmeanlæg, som er placeret i tårnrummet over koret. Hvordan går det så med Stoense kirke? Vi kan oplyse, at hele projektet nu er beskrevet og tilbud indhentet fra håndværkere, og alt er sendt ind til Fyens Stift til endelig godkendelse. Det er primært lokale håndværkere, som har afgivet de billigste tilbud, og som derfor får opgaverne, udover de helt særlige opgaver, som skal varetages af konservatorer og andre specialister. Projektet med at rense, male, kalke, samt istandsætte stole, forny hynder, arbejdet med varme- og elinstallationer m. m., forventes at løbe op i 3,6 millioner kr. som dækkes af forsikringen, dertil kommer ekstraarbejder som ikke dækkes af forsikringen på ca kr. Dette beløb skal dækkes af menighedsrådets midler. Vi ser meget frem til at få den endelige godkendelse, så de forskellige håndværkere kan

7 Nordlangeland pastorat komme i gang, og vi kan tage kirken i brug igen. Ibrugtagning kan tidligst forventes til advent og vil jo afhænge af, hvornår arbejdet kan igangsættes, og om der sker uforudsete ting undervejs. Menighedsrådsmøder Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd: Tirsdag den 11. juni kl i Bøstrup sognehus. Tirsdag den 6. august kl i Bøstrup sognehus. Hou-Stoense-Snøde menighedsråd: Onsdag den 12. juni kl i Hou præstegård. Onsdag den 14. august kl i Hou præstegård. Se referater på Gudstjenester på plejehjemmene Tullebølle Centret: Onsdag den 26. juni kl Onsdag den 31. juli kl Altergang. Onsdag den 28. august kl Stigtebo: Onsdag den 26. juni kl Onsdag den 31. juli kl Onsdag den 28. august kl Alle der bor rundt om Stigtebo er velkomne til at deltage i gudstjenesten på Stigtebo og det efterfølgende kaffebord. For kage og kaffe betales 25 kr. Præsternes fridage Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri weekenden juni. Sognepræst Torben Poulsen har fri weekenden juni og holder ferie den 15. juli til og med den 5. august. Ved en præsts fravær passes embedet af den anden sognepræst i pastoratet. Vejviser Sognepræster Torben Poulsen Bygaden 69, 5953 Tranekær , (træffes bedst tirsdag til fredag mellem ) Hans Henrik Merrild Houvej 32, 5953 Tranekær , (fri mandag) Sekretær: Merete Holck, Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne: Formand for menighedsrådet: Henrik Nielsen, Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær, , Regnskabsfører: Hanne Tved, Snødevej 33, 5953 Tranekær, , Tullebølle kirke: Graver: Svend Jørgen Jensen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Agnete Fugmann, , Tranekær kirke: Graver: Jytte Christiansen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Niels Vous, , Bøstrup kirke: Graver: John Gøting, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Ulla Frederiksen, Hou-Stoense-Snøde sogne: Formand for menighedsrådet: Karsten Hansen, Houvej 45, 5953 Tranekær, , Regnskabsfører: Grete Eshøj, Østerhusevej 17, 5953 Tranekær, , Snøde kirke: Graver: Jakob Nielsen, (bedst tirsdag til fredag), Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard, / , Stoense kirke: Graver: Grethe Sørensen, , Kirkeværge: Leif Jungsgaard B. Rasmussen, , Hou kirke: Graver: Johnny Pedersen, , Kirkeværge: Per Kruse Vigsø, , Kirkebil: Byens Taxi

8 Rudkøbing Simmerbølle pastorat Torvet Renoveringen af det nye menighedshus på Torvet er nu endelig i gang, og her i 1. etape er det den udvendige renovering, der vil præge bybilledet. Der er sat stilladser op, facaden på det gamle hus skal renses af, og det nuværende tag skal erstattes af et nyt igen med sortglaserede tagsten. Vedr. facaden bestræber vi os meget på at både den og trappen mod torvet får sit oprindelige udseende/ farver tilbage, fra før det blev ødelagt med den nuværende behandling. Dvs. der sættes ikke markiser op, farven på huset vil komme så tæt på de ældste prøver, vi kan finde, og de smukke granitsøjler ved trappen renses af for maling, så den røde granit igen kommer frem. Allerede nu er arkitekten i gang med at udfærdige licitationsmaterialet til 2. etape nemlig den indendørs renovering. I denne del af fasen etableres der elevator i det vestlige hjørne af bygningen. Når lokalerne i stueplan er færdige, vil der bl.a. være kontorer til præsten (som vi har sammen med Strynø) og kordegnen. Der vil også være kontorer, der måske skal lejes ud. På 1.sal fører vi også et lokale tilbage til det oprindelige. Det er et mødelokale, der bliver placeret hvor den ældste byrådssal har ligget - på tværs af hele bygningen og med vinduer ud mod torvet. Derudover er der afsat lokaler til provstiet og de øvrige menighedsråd. Tagetagen sættes i stand, men vil foreløbig blive brugt til arkiv. Hele bygningen restaureres med nænsom hånd af dygtige håndværkere, og at det overhovedet er blevet muligt, kan vi ikke mindst takke A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for. Fonden har bevilliget kr. til erhvervelse og istandsættelse. Menighedsrådet har endnu ikke taget stilling til fremtiden for den gamle arrestbygning, så mere om det senere. Conny Mortensen Menighedsrådsformand 8 Søren Kierkegaard vs. Grundtvig. Husk at mød op til en spændende aften i Bio- Langeland mandag den 9. september kl i selskab med disse to- eller snarere i selskab med Sarah og Sune Auken. Se nærmere side 23. Konfirmandtilmelding Tilmelding til konfirmandforberedelse i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat finder sted således: Midt i august sender vi en tilmeldingsblanket ud til alle børn/unge, der gør i 7. klasse på Ørstedskolen og som bor i vores pastorat. Samtidig sender vi blanket til Kassebølle Friskoles 7. klasse, som har tilbud om at blive forberedt samlet hos os. Konfirmanderne på Ørstedskolen fordeler vi selv imellem os. Konfirmanderne på Kassebølle Friskole varetager én af os. Går dit/jeres barn på en anden skole end Ørstedskolen eller Kassebølle Friskole og ønsker I forberedelse og /eller konfirmation i Simmerbølle eller Rudkøbing kirke, bedes I rette henvendelse til en af os. Der er konfirmation i Rudkøbing kirke den 16. og 18. maj I Simmerbølle er der konfirmation den 18. maj Man bestemmer frit ved tilmeldingen hvilken dag, man ønsker konfirmation. Sognepræsterne Lene Kjær Andersen og Pia Tønsberg-Jensen Emilie Katrine Hvorfor gå til konfirmationsforberedelse? Mine konfirmander blev bedt om at skrive en opfordring til de kommende konfirmander om, Majken hvorfor de mente, at det var en god ting at gå til præst. Her er et par stykker af de mange interessante indlæg: Emilie og Katrine skriver: Vi synes, at I skal gå til præst, fordi man lærer meget mere om kristendommen på en spændende måde. Du lærer om, hvorfor du bliver konfirmeret, og så er det bare hyggeligt at være til præst. Majken skriver: Jeg synes helt sikker, I skal vælge at blive konfirmeret. Alle tror, det er rigtig kedeligt at gå til præst, men så slemt er det nu heller ikke. Vi har haft hel dags præst, hvor vi er kommet tættere på hinanden. Vi har haft mange sjove tider sammen. Pia Tønsberg-Jensen En bøn..skrevet af en af årets konfirmander: Kære Gud hjælp os gennem de mørkeste tider. Hjælp os til at elske hinanden i stedet for at hade. Hjælp os gennem konflikter og uenigheder. Amen.

9 Rudkøbing Simmerbølle pastorat Hvad koster et kirkebryllup? En dag jeg var til samtale med et par forældre, som skulle have deres førstefødte døbt, kom vi ind på at tale om deres vielse et lille års tid forinden. De fortalte mig, at de gerne ville have været viet i kirken, men af hensyn til økonomien var det blevet på rådhuset. Det undrede jeg mig over. Det koster nemlig ikke noget at blive viet i kirken. Som så mange andre troede disse to, at det var nødvendigt med stor kjole og fest, når der er tale om et kirkebryllup. Men sådan er det ikke. Af og til er det sket, at vi har haft en vielse, hvor der kun er kirkebetjening og præst tilstede udover brudeparret selvfølgelig. Kravet til en vielse i kirken er nemlig den, at der blot skal være to vidner, der overværer den, og det kan godt være kirkebetjeningen. Disse vidner skrives så ind i kirkebogen. Desuden kan præsten vie et par, hvor kun den ene er medlem af folkekirken, men vi er ikke forpligtet på det. Et par hvor ingen af de to er medlem, må vi ikke vie. Pr. 23. april i år har biskopperne vedtaget en prøveordning på 2 år, hvor par kan blive viet udenfor kirkens rum, hvis præsten vil medvirke, og biskoppen giver sin tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Summa sumarum: Et kirkebryllup er altså ligeså gratis som en borgerlig vielse. Det er således ikke udgifterne, der skal få giftelystne par til at vælge rådhuset fremfor kirken. Pia Tønsberg-Jensen Plejehjemsgudstjenester Danahus kl Tirsdag den 4. juni v. Pia Tønsberg-Jensen Tirsdag den 9. juli v. Michael Skov Andersen Tirsdag den 13. august v. Pia Tønsberg-Jensen Rudkøbing plejehjem kl Onsdag den 5. juni v. Pia Tønsberg-Jensen Torsdag den 4. juli v. Pia Tønsberg-Jensen Tirsdag den 7. august v. Annalise Bager Dagcenter Kohaven kl juni v. Annalise Bager 9. juli v. Annalise Bager og 6. august v. Annalise Bager Eftermiddagskaffen holder sommerpause. Sogneudflugt I år er der sogneudflugt tirsdag den 11. juni. Vi kører Nordlangeland rundt og gør holdt ved naturskønne steder. Hou og Tranekær kirker samt Tranekær kirkegård skal vi se nærmere på; og de dygtige Pileflettere i Skiften aflægger vi også besøg. Vi spiser i Banjen på havnen i Lohals, og kaffe får vi også. Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Langelandshallen kl. 9.30, og vi forventer at være Uddrag af Nordlangelands smukke natur KONCERTER Tirsdag d. 2. juli kl i Simmerbølle Kirke: Klassisk sologuitarist, Peter Howard spiller værker af bl.a. J. S. Bach og Albeniz. Peter Howard Jensen har optrådt som solist i hele verden og er den første og eneste danske guitarist, der er blevet udgivet på det eksklusive pladeselskab Deutsche Grammophon. Med virtuos teknik og dyb indlevelse spiller Peter Howard Jensen musik inden for alle de klassiske perioder. Torsdag d. 15. august kl : Obo og strygetrio: Henrik Goldschmidt og ZillaicosPerssonRaitinen - trioen spiller værker a f B. Britten, Moz a r t og Ca rl Nielsen. Den svenske strygetrio ZilliacusPerrsonRaitinen er i 2013 blevet nomineret til Nordisk Råds musikpris. Trioen består af Cecilia Henrika Zilliacus - violin, Johanna Persson - bratsch og Kiati Raitinen - cello. Trioen spiller ved de store kammermusikfestivaler i Skandinavien såvel som mere internationalt. I Stockholms Koncerthus har de deres egen kammermusikserie, Äntligen måndag, hvor de inviterer forskellige gæstemusikere til samspil. Ved denne koncert optræder trioen sammen med Henrik Goldschmidt, solooboist ved Det Kgl. Kapel, København, og Kungliga Hovkapellet, Stockholm. H. Goldschmidt og strygetrioen indledte deres samarbejde ved en koncert på Laplandfestivalen og spiller det sjældent opførte, men udsøgte repertoire for obo og strygetrio. Der er fri entré ved alle koncerter i Rudkøbing og Simmerbølle Kirker. Tine Sandberg, organist 9

10 Rudkøbing Simmerbølle pastorat hjemme igen ml. kl og Kirkebil til Langelandshallen kan bestilles. Pris pr. person alt incl. 200,- kr, som betales i bussen. Bindende tilmelding (af hensyn til maden) senest 5. juni til præstegården tlf Michael Skov Andersen og Pia Tønsberg-Jensen 10 Oplysninger i forbindelse med de faste gudstjenester 25. august indbyder menighedsrådet til kaffe i Annekset efter gudstjenesten kl i Simmerbølle kirke. Indsamlinger I Rudkøbing kirke samles hele sommeren ind til menighedsplejen, der uddeler julehjælp til trængte børnefamilier. Kirkebil Husk at kirkebilen kan bestilles af alle sognebørn, der har behov for det, til gudstjenester og arrangementer i sognene. Indre Mission - Bethesda 6/6 Bibelstudie. 13/6 Møde v/ Niels H. Hovaldt, Odense. 28/6 Fredagshygge /7 Bibelcamping i Tullebølle. Kontakt: Birgit Mogensen, tlf Hvor ikke andet er anført, er møderne i Bethesda kl Vi har taget afsked med... Ved en meget beklagelig fejl har vi nævnt oplysninger om et dødsfald i denne rubrik, som de pårørende ikke var interesseret i, at vi nævnte. Det er med stor beklagelse, at vi erfarede denne fejl, da de pårørende skal give tilladelse til, at sådanne oplysninger offentliggøres. I situationen er det ikke altid, at vi præster husker at indhente de pårørendes tilladelse. Derfor har vi besluttet ikke mere at bringe de dødes navne i kirkebladet. Vi har sagt velkommen til... Rudkøbing Sogn Merle Bøye Prydgaard, Halvmånen 7 Matias Fredskov Larsen, Viebæltet 20 Valdemar Juul Møller, Fredensvej 16 Mathias Bøtker Drost, Nordre Landevej 57A Sune Vous, Spodsbjergvej 83 Ferie og fri for præsterne: Pia Tønsberg-Jensen: juni og 19. juli-11. august. Michael Skov Rygaard Andersen: 31. maj-7. juni og juli. Præsterne vikarierer for hinanden dog ikke juli, hvor embedet passes af Annalise Bager tlf Vejviser Gælder begge sogne Sognepræst kbf.: Pia Tønsberg-Jensen, Østergade 2, 5900 Rudkøbing , Træffes bedst mandag-torsdag kl Sognepræst: : Lene Kjær Andersen vender tilbage fra barselsorlov 4. august og holder efterfølgende ferie til den 31. august. Vikar er indtil 4. august sognepræst Michael Skov Rygaard Andersen, der træffes på eller Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12, 5900 Rudkøbing, , træffetid mandag, onsdag og fredag kl Udenfor disse tider skal hen vendelse ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen, fredag dog til sognepræst Michael Skov Rygaard Andersen Kirkegårdsleder: Ole Lundager Hansen, , træffetid kl på kontoret, Rue 12, 5900 Rudkøbing Organist: Tine Sandberg, Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing / Formand for Rudkøbing- Simmerbølle menighedsråd: Conny Mortensen, Strandbakken 1 A, 5900 Rudkøbing , Næstformand: Vibeke Westphal, Rue 31, 5900 Rudkøbing , Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing , dk Kirkebil: Jans Taxi, Rudkøbing kirke Kirketjener: Hans Kjær Fax Kirkeværge: Lars Faartoft, Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing , Simmerbølle kirke Kirketjener: Vakant Kirkeværge: Anne-Lise Knudsen, Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing ,

11 Strynø pastorat Konfirmander Oscar Nors Hansen og Oskar Bürgel Ovens er årets konfirmander i Strynø kirke. Det bliver en festlig begivenhed. De to har i øvrigt sammen med alle konfirmanderne fra Rudkøbing-Simmerbølle pastorat i foråret lavet stop-motion-film som en del af konfirmationsundervisningen. Baseret på lignelser fra Biblen har konfirmanderne illustreret og nyfortolket budskaberne om næstekærlighed, tilgivelse og medmenneskelighed i lignelserne om fx. Den fortabte søn og Den barmhjertige samaritaner. Man kan måske spørge konfirmanderne om at få lov til at se filmene på facebook. Billede fra konfirmanders stop-motion-filmatisering af lignelsen Det store festmåltid (Luk 14:15-24), hvor de indbudte alle siger nej til festinvitationen (her fordi mandens kone sidder fast i skorstenen!) En lille ny i præstefamilien Med de lysere tider er der kommet et nyt lille menneske i Præstegården på Strynø. Lene og Claus Andersen fik den lille Frederikke i februar. Hjerteligt velkommen til hende! Lene har været på barsel siden 10. februar og kommer tilbage til arbejdet d. 4. august. Månedens salme er tilbage Den gode tradition med månedens salme er blevet genstartet. Her er det menigheden, der foreslår salmer, de godt kan lide, som vi derefter synger til hver gudstjeneste i Strynø Kirke en måned af gangen. I april måned var det 392 Himlene, Herre, fortælle din ære. Henover sommeren bliver det følgende salmer: Maj: 725 Det dufter lysegrønt af græs Juni: 29 Spænd over os dit himmelsejl Juli: 754 Se, nu stiger solen af havets skød August: 402 Den signede dag med fryd vi ser Højtalere i kirken Nogle har måske bemærket, at præsten lyder af lidt mere, end han plejer. Det skyldes de nye højtalere, der er kommet i kirken fire, gode højtaler pryder nu kirkerummet, men på diskret vis. Så er der ingen undskyldning for ikke at høre efter prædikenen (medmindre den er kedelig selvfølgelig...) Gaver I løbet af fasten er der blevet samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp, i alt 293,50 kr., og en enkelt gang samlede vi også ind til Samvirkende Menighedsplejer, i alt 75 kr. Påskedag blev der samlet ind til Danske Sømands- og Udlandskirker, i alt 107 kr. Tak for gaverne. Rasmus Jakobsens Legat Rasmus Jakobsens Legat kan søges til almennyttige, lokale opgaver eller som støtte til enkeltpersoner, f.eks. unge strynboer under uddannelse. Ansøgningsskemaer kan fås ved henvendelse til Knud Nielsen, Søndrevej 11, Strynø, eller Asta Lundsgård, Kirkevej 7, Strynø, og bedes sendt eller afleveret til sidstnævnte senest 31.juli Søndag d. 4. august kl : Børnegudstjeneste Søndag d. 4. august er der børnegudstjeneste i Strynø kirke. I år omhandler sommerens børnegudstjeneste: Den barmhjertelige samaritaner. Vi hører Jesu fortælling om den barmhjertelige samaritaner gennem fortælling og sang og som sidste år er gudstjenesten rytmisk, og igen må børnene meget gerne være med til at spille musikken under salmerne. Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe og kage i præstegårdshaven, hvor alle er meget velkomne. Ferier Michael holder ferie fra d. 31. maj til den 7. juni samt d. 13. juli til d. 20. juli, alle dage inkl. Embedet passes under ferien af Pia Tønsberg- Jensen, tlf , mail. bortset fra 19. og 20. juli, hvor henvendelser rettes til Annalise Bager, tlf , km.dk. Lene er tilbage efter barsel d. 4. august, og holder ferie fra d. 12. til d. 28. august, begge dage inkl. Embedet passes under ferien ligeledes af Pia Tønsberg-Jensen. Vejviser Sognepræst: Michael Skov Rygaard Andersen, Strynø Præstegård, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing / Træffes bedst tirsdag til fredag Menighedsrådsformand: Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A, , Graver: Gorm Gierløff, Kirkeværge: Helga Rasmussen, Møllevejen 8, Kasserer: Henning Madsen, Søndrevej 22, Strynø, 5900 Rudkøbing Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble. 11

12 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Menighedsrådsmøder for Longelse- Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd: Tirsdag den 4. juni kl med kirkesyn i Longelse Tirsdag den 11. juni kl budgetmøde m. efterflg. sognemøde kl Her aflægger menighedsrådet beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og den planlagte virksomhed i det kommende år. Torsdag den 29. august kl med kirkesyn i Skrøbelev Dagsorden og referater kan ses på kirkens hjemmeside. Grundlovsmøde 5. juni kl Grundlovsdag holder vi traditionen tro Grundlovsmøde i præstegårdshaven i Longelse. Taler bliver journalist og rejseleder Jacques Borggild, som er gift med sognepræsten. Den musikalske underholdning leveres dels af Sygehuskoret under ledelse af organist Lone Nordal, dels af Trækspillerne fra Fåborg. Desuden bliver der fælles sang og kaffebord. Husk at medbringe kaffekurv. (NB! skulle regnen imod alle odds stå ned i stænger, trækker vi inden døre.) Kravlegudstjeneste Vi gentager efterårets specielle gudstjeneste for de allermindste. Med udgangspunkt i salmer og lege fra babysalmesangen vil vi møde de små dér, hvor de kan være med. En anderledes og dejlig gudstjeneste, som også større søskende, forældre og bedsteforældre kan ha stor glæde af. Det foregår i Skrøbelev kirke lørdag den 8. juni kl Hyggelig formiddag i præstegården Som noget årligt tilbagevendende kommer Center Ny Kohavens beboere og dagcentergæster på besøg i præstegården. I år går invitationen til alle vore ældre sognebørn. Vi mødes i præstegården kl til formiddagskaffe, fællessang, en god historie og snak. Det foregår onsdag den 26. juni. Tilmelding senest dagen før på tlf Kirkebilen kan benyttes. Sommerudflugt lørdag den 29. juni Sommerudflugten går i år til Kerteminde- Hindsholm-området. Vi skal på besøg på Vikingemuseet i Ladby. Her får vi en rundvisning, hvor vi bl.a ser Dødeskibet og det spændende værksted, hvor 15 flittige damer fremstiller Ladbytapetet. Efter besøget på museet kører vi til Hindsholm for at se nærmere på Stubberup kirke. Her vil kirkens kasserer Hans Rosendahl fortælle om kirken og den historie om Marsk Stig, der knytter sig til stedet. Vi spiser frokost i sejlklubbens restaurant i Kerteminde. Efterflg. vil vi gå en lille tur på Lillestranden. Vi drikker eftermiddagskaffe enten på stranden eller i bussen, inden vi kører tilbage til Langeland. Der er afgang fra Longelse Præstegård kl , opsamling fra Ringvejen kl (evt. andre opsamlingssteder kan aftales på præstekontoret). Vi er hjemme på Langeland ca Turen koster 250,- kr. incl. bus, entré til museet, rundvisninger, frokost og eftermiddagskaffe. Tilmelding på senest den 26. juni. Ladbyskib i højen Sankt Hans aftens-gudstjeneste søndag den 23. juni. Som optakt til Sankt Hans aften inviteres der til gudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl Her deltager kormedlemmer fra Lindelse kirkekor med sommersalmer og sange, bl.a Midsommervisen. Aftensang i kirkerne Fuglsbølle kirke onsdag den 26. juni kl Skrøbelev kirke torsdag den 18. juli kl Longelse kirke tirsdag den 6. august kl Ved aftensangen vælges der salmer, som kan synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden læses bibelske tekster og organist og kirkesanger giver et par solonumre. Efter aftensangen fortæller præsten om kirken på de tre sprog. Strandgudstjeneste Som nyt arrangerer vi i år en Strandgudstjeneste på Spodsbjerg Drej for sommerhusgæster, andre turister og fastboende langelændere. Det bliver bag ved kiosken med udsigt over Langelandsbæltet. Kormedlemmer fra organist Lone Nordals kor vil medvirke og landmand Henrik Oldenbjerg spiller solen ned på sin trompet som en smuk afslutning. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning. Gudstjenesten er fastsat til onsdag den 10. juli kl Medbring gerne strandstol eller tæppe. Kirkevandring Søndag den 14. juli kl Sommerens kirkevandring arrangeres i år af Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd. Dagen slutter med aftengudstjeneste i Tranekær kirke. Program: se under Nordlangeland Pastorat s. 4. Tilmelding til sognepræst Torben Poulsen, eller eller til sognepræst Annalise Bager, eller senest torsdag den 11. juli. 12

13 Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat Musikgudstjeneste søndag den 4. august Skrøbelev kirke indbyder til Musik-gudstjeneste kl Der bydes på musik fra enevældens tid under Frederik IV og hans datter Charlotte Amalie. Blokfløjtenist, organist og højskolelærer Pia Dahl og guitarist og lutenist Kristian Buhl-Mortensen vil give os en musikalsk oplevelse i såvel ord som toner. Aftenen slutter med kaffebord i præstegården i Longelse. Babysalmesang Vi starter BABYSALMESANG igen tirsdag den 27. august. Babysalmesang er en af de rigtig populære aktiviteter for de mindste og deres mødre og fædre. Og det er en rigtig dejlig måde at være sammen på. Her udfordres og styrkes barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik og bevægelse. Og barnet får lagret melodier fra vores fine salmetradition, hvilket er en af de største gaver, vi kan give dem. Det er salmer som kan virke beroligende, opmuntrende og stimulerende på barnet og følge det i sorg og glæde i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke flg. tirsdage kl : 27/8; 3/9; 10/9; 17/9; 24/9; 1/10; 8/10; 15/10. Tilmelding til sognepræsten på tlf eller på mail. Brev sendes ud til de små sogneboere under 12 måneder i begyndelsen af august. Se endvidere i Øboen. Efterårstur oktober arrangerer vi en lille Rhintur. Vi bor på hotel Rheinstein lige ud til Rhinpromenaden og tæt på den berømte Drosselgasse. Udflugtsprogrammet byder bl.a på klosterbesøg med rundvisning af den danskfødte nonne Veronica, Rhinsejlads, besøg på Lorelei, samt vinbondebesøg og besøg på cognac-fabrikken Asbach Uralt. Program kan rekvireres på hjemmesiden eller i præstegården. Børn & undervisning Juniorkonfirmander (der gives besked gennem Ørstedskolen) Konfirmander torsdag (start 29. august) Børneklub fredag (start 6. september) Dåb 3. februar Amanda Kjærsgaard Petersen Pederstrupvej 20, Spodsbjerg Longelse Kirke 3. marts Emma Karoline Sørensen Humblevej 85, Godthåb Skrøbelev Kirke 7. april Kaya Aicha Larsen Ramsherred 46, Rudkøbing Skrøbelev kirke Døde: grundet specielle omstændigheder bringer vi ikke længere navnene på dem, vi har taget afsked med. Se nærmere s. 22. Børneklubben på lejr april. Graver Tage Larsen, graver Jeffrey Raymond og praktikant Lars Arensberg betragter nyplantningen af kirkegårdsdiget ved Longelse kirke. Ferie/fri Sognepræsten holder friweekend juni og ferie juli samt august. Embedet passes af Torben Poulsen, Tullebølle, tlf , Vejviser Sognepræst: Annalise Bager, Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing Træffes bedst tirsdag til fredag , torsdag samt efter aftale. Sekretær: Ingrid Hoppe, træffes i præstegården onsdag og fredag Menighedsrådsformand: Villy Christensen, Gravere: Longelse Sogn: Tage Larsen, / Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen, / Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond, / Kirkeværge: Hanne Ellermann, , Regnskabsfører: Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble, Kirkebil: Byens Taxi, tlf

14 Sydlangeland pastorat Gudstjenester på Lindelse plejecenter 2/ v. T. B. Westergaard - med altergang 20/ v. Helle Frimann Hansen Har du svært ved at komme op af trapperne til kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her en god mulighed for at komme i kirke. Alle er velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag bagefter. Friluftsgudstjeneste Tryggelev Søndag d. 16. juni i anlægget/højen syd for præstegården. Familievenlig gudstjeneste med et lyst præg af midsommer. Efter gudstjenesten er der kaffe i præstegårdshaven. I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i kirken. Kom og vær med til en hyggelig og festlig eftermiddag! Arrangeret af Tryggelev Beboerforening og menighedsrådet. Ældreudflugt Torsdag d. 6. juni. Turen går til Kerteminde, der fejrer 600 års købstadsjubilæum. Jacques Borggild (gift med sognepræst Annalise Bager) guider os på en spændende byvandring i sin by. Mulighed for besøg på museet Farvergården og i Kerteminde kirke. Så har vi samlet appetit til et lækkert kaffebord på Tornøes Hotel. Derpå Johannes Larsen Museet med særudstillingen Den kønneste lille by i verden. Vi slutter med middag i Lindelse Sognegård. Afgang med bus fra Sognegården Kørselslejlighed til/fra kan aftales ved tilmelding. Tilmelding senest 30. maj til Eva Terndrup: (kun 19-21), eller Kaj Christoffersen: Pris: 240 kr. pr. person dækker alt undtagen drikkevarer til middagen. Udflugten kan ikke anbefales til gangbesværede. Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd er arrangør. Sommerudflugt Den 12. juni 2013 går turen til Strynø. Selv om vi har udsigt til Strynø, er der mange, der aldrig besøgt øen. Det kan man jo altid gøre. Men i år tager vi til Strynø! begynder turen fra Humble Apotek. Ved ankomsten til Strynø serverer Humble Menighedsråd sandwich og drikkelse mødes vi med provst emeritus Knud Nielsen ved Strynø kirke. Vi skal se kirken og høre om Strynø er der kaffe på Strynø Kro er der middag på Humble Kro. Tilmelding senest 6. juni til Marianne Olsen eller på Pris 200 kr. For gangbesværede vil der efter aftale kunne arrangeres kørsel til og fra Strynø færge og by. Humble Menighedsråd er arrangør. Sogneudflugt Lørdag d. 22. juni til Den fynske landsby i Odense. Alle aldersgrupper er velkomne. Der er afgang fra Humble Hotel kl (samkørsel til/fra aftales ved tilmelding). Nærmere rutebeskrivelse i annonce i Øboen. Der vil være en frokostbolle og senere kaffe og kage i Den fynske Landsby. Efter en hyggelig eftermiddag kører bussen tilbage til middag på Humble Hotel kl Pris. Voksne 195 Børn halv pris. Tilmelding senest 14/6 til Kenneth Stæhr: eller Dorthe Grabentinn: udflugter i pastorat Der er mulighed for at komme med på ikke mindre end 3 forskellige udflugter i år. Alle fra Sydlangeland pastorat kan deltage i alle 3 udflugter. Det fremgår, hvilket menighedsråd, der arrangerer. Det fremgår også, om turen er egnet for gangbesværede. 14 I februar havde konfirmanderne fra Lindelse og Tryggelev en hel dag om påskens begivenheder. Et konkret resultat af dagen er de flotte krucifikser, som de lavede under vejledning af kunstneren Hans Kjær. De hænger nu i Lindelse præstegårds konfirmandstue.

15 Sydlangeland pastorat Vi håber at se jer alle. Der kan køres med rollator de fleste steder. Kørestol kan lånes i Den fynske Landsby. Magleby og Bagenkop menighedsråd er arrangør. Formiddags-kirkekaffe Søndag d. 14. juli Efter gudstjenesten i Lindelse 9.00 og før gudstjenesten i Fodslette er kirkegængere fra begge steder velkomne til formiddagskaffe i konfirmandstuen i Lindelse. Koncert Lindelse kirke torsdag d. 8. august med Metanoia-koret. Koret gæstede Langeland for tre år siden, så der er tale om et genbesøg. Fri entre. Gudstjenester på Humble plejecenter - hver gang juni: Rebecca Aagaard-Poulsen 17. juli: Helle Frimann Hansen. 14. august: Rebecca Aagaard-Poulsen. Ohøj!! Børnegudstjeneste i Bagenkop kirke 9. juni Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag i kirken. Medbring endelig dine waders, fars fiskerhue, gummistøvler, regntøj, en lille båd eller fisk, eller hvis du har noget andet sømandsagtigt derhjemme. Lige, hvad du synes er fiskeragtigt. Ellers kommer du bare som du er. Det gælder også de voksne. Kom og vær med i vores besætning i kirkeskibet. Bagefter vil der være kaffe, sodavand og kage til alle - børn og barnlige sjæle. Alle er mere end velkomne. Børnegudstjeneste i Humble kirke søndag d. 18. august Alle er hjertens velkomne. Der vil være lidt godt til ganen efterfølgende. Kom og vær med til en hyggelig stund. Vi glæder os til at se jer. Magleby Kirke afholdt d. 24/3 årets første børnegudstjeneste samt minikonfirmation. En flok (hjemmelavede) får havde forvildet sig væk i kirkens hjørner og små skjulesteder inden gudstjenesten. Børnene gav en hjælpende hånd med, og alle fårene blev fundet og samlet. Børnegudstjenesterne er en indsats fra folkekirkens side for også at åbne døre for den yngre generation og andre barnlige sjæle. Her vil der være en anderledes, mere fri gudstjeneste form, hvor de unge også kan komme til orde og få nye oplevelser i kirken. På sigt vil det forhåbentlig give dem et forhold til kirken gennem deres opvækst. Tryggelev kirke skal renoveres indvendig. Der er efterhånden mange og store revner i murværket, og det bliver ikke ved at gå. Samtidig skaller malingen af, og meget af inventaret trænger til istandsættelse. Det hele bliver gjort på én gang. Mens det står på vil kirken være lukket. Ingen ved, hvor længe det varer, men der vil være tale om mange måneder. I den tid henvises dåb, bryllup og begravelse/bisættelse til en af nabokirkerne efter eget valg. Det var en stor musikalsk og kulturel oplevelse at tage imod Grand View University Choir fra Iowa marts. Her et foto fra korets fantastiske og velbesøgte koncert i Lindelse kirke om søndagen. 15

16 Sydlangeland pastorat Kædeby kapel 16.00: Jeg er døren Meditation Hans Kjær udstiller løber/cykler vi til Ristinge 9 km. Ristinge kapel 17.15: Jeg er det sande vintræ Jazzpræget andagt med lovsang og tak Nana Schwartzlose synger og spiller Gitte Buch udstiller Derpå fællesspisning med brød, fisk, vin og gode lokale råvarer. Bagenkop kirke 9.00: Jeg er verdens lys Højmesse, hvor dagens tema slås an. Line Kromann synger Ulla Keramik udstiller løber/cykler vi til Magleby 6,2 km. Lindelse kirke 15.00: Jeg er opstandelsen og livet står der på altertavlen, der er i centrum for denne andagt Kirkekoret synger Konfirmandkrucifikser udstilles løber/cykler vi til Kædeby 5 km. Humble kirke 14.00: Jeg er den gode hyrde Andagt med rytmisk musik Romie Romero spiller og synger løber/cykler vi til Lindelse 4,2 km. Fodslette kirke 13.00: Jeg er livets brød Stille andagt med lavmælt fløjtespil og bøn løber/cykler/går vi til Humble 4 km. Magleby kirke 11.00: Jeg er vejen, sandheden og livet Gospelpræget andagt Manuela Lærke spiller og synger Peter Mengel udstiller løber/cykler vi til Fodslette 10 km. ( pit-stop ved stranden ved Østerskov) Jeg er.. Sammen bærer vi lys på Sydlangeland søndag d. 25. august. Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet, Jeg er verdens lys m.v. Med Jesu 7 Jeg-er-ord som inspiration byder Sydlangeland pastorat velkommen til det første fakkelløb mellem kirkerne. Vi vil bære lys fra kirke til kirke gennem dagen. Stafetten, vi bringer videre, er lyset og Guds ord. Ruten er samlet 37,5 km. For dem, der vil prøve kræfter med en helt usædvanlig maraton er muligheden oplagt. Vi løber ikke på tid, men på Guds ord! De manglende kilometer anvises som en smuk omvej. De enkelte etaper har forskellig længde. Der er kun tid til at gå en enkelt etape, mens alle etaper kan løbes eller cykles. Alle kan altså være med på hver deres måde. Der er ophold ved kirkerne på den sydlige del af Langeland. I hver kirke vil der efter en forfriskning være en kort andagt ud fra et af Jesu syv Jeg-er-ord. Musikere, kunstnere og måske andre vil medvirke. Andagterne vil have forskellig stemning og karakter. På kortet ved siden af kan man se, hvad der sker i hver kirke. Man kan deltage i én eller flere andagter, løbe eller cykle én eller flere etaper, være lidt eller meget med - alt efter lyst og mulighed. Fakkelløbet afsluttes i Ristinge med en fælles lovsangsandagt. Derpå hygger vi os med fællesspisning med fisk, brød, salat og andre gode, langelandske sager. Der vil være musik og festlig stemning. Alle er velkomne hér, uanset hvor meget, de har været med ellers. Der betales kr. 50 for mad (børn 25), drikkevarer kan købes til rimelige priser. Dette er et helt nyt tiltag på Sydlangeland. Vi håber, at rigtig mange vil deltage og støtte op om kirkens arrangement, der gerne vil fællesskabet og glæden ved kristendommen udfoldet på en ny måde. 16

17 Sydlangeland pastorat Ved siden af kan man se ruteplanen samt tidspunkter og arrangementer i de forskellige kirker. Vi håber på godt vejr og en masse glade mennesker, der vil være med til at bære lys og deltage i Sydlangelands første fakkelløb. Der vil være følgebiler til førstehjælp og returtransport undtagen fra Ristinge. Kristus foran Kristus bagved Kristus til højre Kristus til venstre Kristus under mig Kristus over mig Kristus omkring mig Kristus i mig Vi ses d. 25. august! Ferie og fri Rebecca Aagaard Poulsen: Ferie 28/6 18/7, friweekend 1-2/6 og 3-4/8. Helle Frimann Hansen: Ferie 8/6 21/6 samt 20/7 18/8. Trille Brink Westergaard: Ferie 22/6 28/6 samt 8/7 28/7, friweekend 1-2/6. Fri fra præsteembedet ca. hver anden weekend som aflastning for provsteembede. Vejviser Sognepræster: Helle Frimann Hansen, Humble præstegård Ristingevej 24, 5932 Humble Mobil: , Træffes bedst tirsdag til fredag. Mandag fri. Trille Brink Westergaard, Lindelse præstegård Langegade 2, 5900 Rudkøbing Mobil: , Rebecca Aagaard-Poulsen Magleby præstegård Kirkeby 1, 5935 Bagenkop , Mandag fri. Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd: Formand: Britta Christiansen Regnskabsfører: Kaj Christoffersen Kirkeværge Lindelse: Chano Terndrup Clausen Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen Kirkeværge Fodslette: Bente Jacobsen Humble menighedsråd: Formand: Asger Kristensen Regnskabsfører: Benny Rasmussen Kirkeværge Humble: Henny Munk Larsen Kirkeværge Kædeby: Karen Mathea Kristensen / Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm / Magleby menighedsråd: Formand: Kenneth Stæhr Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen Kirkeværge: Kurt Pilegaard Bagenkop menighedsråd: Formand: Dorthe Grabentinn / Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen Kirkeværge: Lea Egmose Gravere: Lindelse: Jerry Jensen / Fri mandag. Humble: Lisbeth Møller Fri mandag. Tryggelev og Fodslette: Tommy Andersson / Fri mandag. Magleby: Lasse Jespersen Bagenkop: Peder Kølle, Kirkebil: Lindelse: Humble, Tryggelev, Fodslette: Magleby, Bagenkop: Kirkebilen skal bestilles senest dagen før. 17

18 Kirker på Langeland og Stynø Hou kirke Kirken bygget i Alterbillede af Julius Paulsen. Kirkeskib. Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild. Kirken åben i graverens arbejdstid. Stoense kirke Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans Gudewerth og Lorentz Jørgensen. Gammelt kirkeskib. Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt. Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild. Kirken er under renovering og er ikke åben. Snøde kirke Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen. Prædikestol af Hans Gudewerth, udført i sen-renæssancestil ca I koret hviler slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen (død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af Langeland under svenskekrigene, ligger her. Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild. Kirken åben i graverens arbejdstid. Bøstrup kirke Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre indsat i murene, blandt andet det smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført af Hans Gudewerth den Yngre i På kirkegården hviler Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han var huslærer på Egeløkke. Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild. Kirken åben Søndag kun ved gudstjenester. Tranekær kirke Den nuværende kirke er opført ca i gotisk stil og senere ombygget og forsynet med spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods, hvilket er grunden til den karakteristiske gule farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten med jerngitter. Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild. Kirken åben Søndag kun ved gudstjenester. 18

19 Kirker på Langeland og Stynø Tullebølle kirke Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib, gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance fra 1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild. Kirken åben Søndag kun ved gudstjenester. Simmerbølle kirke Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra Romansk gravsten med processionskors. Sognepræster Pia Tønsberg-Jensen og Lene Kjær Andersen. Kirken åben Rudkøbing kirke Købstadskirke fra 1200-tallet. Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset fra ca. år 1100; originalen findes på Nationalmuseet. 2 fregatter er ophængt i kirken. Sognepræster Pia Tønsberg-Jensen og Lene Kjær Andersen. Klokkespillet spiller daglig kl. 8.00, 12.00, og Kirken åben Strynø kirke Opført i Våbenhuset er eneste bevarede levn af den gamle kirkebygning fra Altertavle malet 1881 af marinemaleren J.E.C. Rasmussen, Marstal og forestiller Jesu forklarelse på bjerget. Sognepræst Lene Kjær Andersen. Kirken åben Skrøbelev kirke Middelalderkirke indviet til Skt. Nikolaus. Blev ombygget i sengotisk tid, men har bevaret en række granit-skulpturer fra romansk tid. Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket kirken i Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben

20 Kirker på Langeland og Stynø Longelse kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588 viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Fuglsbølle kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær kirke og bærer bl.a. Chr. IV s navnetræk. Sognepræst Annalise Bager. Kirken åben Lindelse kirke Romansk fra ca med sengotiske tilføjelser tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle fra omkring Prædikestol fra I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken. Sognepræster Trille Brink Westergaard, Helle Frimann Hansen, Rebecca Aagaard-Poulsen. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Fodslette kirke Beliggende i Langelands mindste sogn, opført omkring 1250, men stærkt beskadiget under svenskekrigene ( ), siden genopført af adelsfamilien til Hjortholm. Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde med Madonna med barnet i centrum. Sognepræster Trille Brink Westergaard, Rebecca Aagaard- Poulsen, Helle Frimann Hansen. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Tryggelev kirke Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret og forandret Prædikestol fra 1872 og altertavle fra 1858, malet af F.C. Lund forestillende Jesus og kvinden ved brønden. Desuden to epitafier (mindetavler). Sognepræster Trille Brink Westergaard, Rebecca Aagaard-Poulsen, Helle Frimann Hansen, Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. P.g.a. renovering forventes kirken lukket fra ca. 1. juni

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2009 Kirkekontoret

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

2 Juni Juli August 2010

2 Juni Juli August 2010 Kirke bladet Ærø 2 Juni Juli August 2010 Angst og forjættelse (synden og håbet) Angst og forjættelse, synd og håb står i et dialektisk forhold til hinanden. Det dialektiske ved tilværelsen er nok, kort

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere