Grenaa Gymnasium IB WORLD SCHOOL. GUIDE 2009 STX - HF - IB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Gymnasium IB WORLD SCHOOL. GUIDE 2009 STX - HF - IB"

Transkript

1 Grenaa Gymnasium IB WORLD SCHOOL. GUIDE 2009 STX - HF - IB

2 2 GG IB WORLD SCHOOL grenaa gymnasium Grenaa Gymnasium N.P. Josiassensvej 21 DK Grenaa Fax: Grenaa Gymnasiums Kostskole - Boarding School Kontoret er åbent The office is open: Rektor - Head of School Ole Fjord IB-Coordinator Kirsten Bech Hansen Studievejleder STX Rie Kurdahl Studievejleder HF Søren William Johannesen Student Counsellor IB Eike Strandsby Pedel - Janitor Peter Thækker Lærerværelset - Staff Room Redaktion - Editors: Lone Thoft, Jannie Vestergaard Oversætter - Translator: Ian Lukins Layout: Lars Sand Kirk, Kirsten Roug Produktion - Production: PrinfoDjurs A/S Grafisk Support

3 Grenaa Gymnasium 3 ib world school

4 4 Indhold 6 Velkommen 8 Dine første uger 8 De første skoledage 8 Introduktionsforløb 8 Karpenhøjtur 12 Specielt for STX 12 Grundforløb STX 12 Almen sprogforståelse (ap) STX 12 Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) STX 12 Almen studieforberedelse (at) STX 12 Valg af studieretning STX 14 Specielt for HF 14 Tutorordning HF 14 Mentorordning HF 14 Kulturfag HF 14 Naturfag HF 14 Værkstedstimer HF 18 Her finder du information 18 Hjemmeside 20 Her kan du få hjælp 20 Studievejledere 20 Læsevejleder 20 Lektiecafé 32 Fredagscafé 34 Gallafest 38 Læring, demokrati og samarbejde 38 Skolebestyrelse 38 Ledelse 38 Grenaa Gymnasiums strategi 38 Vores mission 38 Vores vision 40 Vores værdier 40 Vores mål 44 Sådan træffer vi beslutninger 44 Medbestemmelse i undervisningen 44 Udvalg 44 Elevråd 50 Elevteam 50 Lærerteam 58 Når øl bliver til kunst 62 Afgangsklasser 66 Ledelse, lærere og øvrigt personale 74 Kort over skolen indhold 24 Andre aktiviteter på gymnasiet 24 Fællestimer 24 Ekskursioner og studieture 24 Projekt forskerspire 24 Forårsudstilling og forårskoncert 24 Idrætsdag 24 Frivillig billedkunst 28 Frivillig idræt 28 Frivillig musik/kor 28 Øvelokale 28 Gæster på skolen 32 Pædagogikumskandidater 32 Musical og skolekomedie 32 Operation Dagsværk 32 Olympos

5 Contents 5 7 Welcome 9 Your First Weeks Here 9 The First Days at School 9 Introduction 9 Study Trip to Karpenhøj 13 Pre-IB in Particular 13 Foundation Course Pre-IB 13 Basics in Language (ap) Pre- IB 13 Natural Sciences (nv) Pre-IB 13 Basic Study Methods (at) Pre-IB 13 Choosing IB 13 The IB Tutor System 15 IB in Particular 15 Theory of Knowledge (TOK) IB 15 Creativity, Action and Service (CAS) IB 15 Extended Essay (EE) IB 15 Subject Choices IB 15 Teachers Class Meeting IB 17 The IB Diploma Programme 17 IBO 19 Finding Information 19 Homepage 21 Where to Get Help? 21 Student Counsellors 21 The Reading Consultant 21 Homework Café 25 Other Activities at the Gymnasium 25 Joint Lessons 25 Excursions and Study-Trips 25 Spring Concert and Spring Exhibition 25 Sports Day 25 Optional Art 25 Optional Sport 29 Optional Music/Choir 29 Practice Room 29 Guests at the School 33 Trainee teachers 33 The School Play/Musical 33 Danish Students International Solidarity Day (Operation Dagsværk) 33 Olympos 33 Friday Café 35 The Gala Ball 39 Learning, Democracy and Cooperation 39 The School Board 39 The Management 39 Grenaa Gymnasium s Strategy 39 Our Mission 39 Our Vision 41 Our Values 41 Our Aims 45 How Decisions Are Made 45 Co-determination in Lessons 45 Committees 51 The IB Joint Comittee 51 The Student Board 51 Teacher Team 53 Work Assessment 53 Marks System 53 Evaluation 53 Grades 55 Exams 62 Graduating classes 66 Administration, teachers, and other members of staff 74 Map of the school contents

6 6 velkommen Her på Grenaa Gymnasium glæder vi os til at møde dig efter sommerferien. Indtil da vil vi byde dig velkommen med denne guide, hvor du kan læse om, hvem vi er, hvad der sker på gymnasiet, og hvad vi forventer af dig. I guiden får du information om undervisningen og de aktiviteter, der foregår på gymnasiet. Du kan også se billeder af arrangementer, lærere, administrationspersonale, og alle de andre ansatte, som du snart kommer til at lære at kende. Og så er der alle de praktiske oplysninger, som du enten kan få svar på her, på vores hjemmeside eller på kontoret. Tag guiden med den første tid, og brug kortet bagerst til at finde rundt på skolen. Når du møder efter sommerferien, er vi klar til at hjælpe dig til at føle dig godt hjemme. De første par uger kommer til at gå med en masse sociale aktiviteter, så du kan lære dine klassekammerater og nogle af lærerne at kende. Dette kan du læse meget mere om på de følgende sider. Grenaa Gymnasium tilbyder dig kreativ, internationalt orienteret og kvalitetsbevidst undervisning og et godt socialt miljø. Vi håber, du har lyst til at deltage i nogle af de mange aktiviteter, som gør Grenaa Gymnasium til noget særligt, og vi glæder os til et godt samarbejde med dig og dine forældre. Velkommen Ole Fjord Rektor velkommen

7 welcome 7 We look forward to seeing you here at Grenaa Gymnasium after the summer holidays. Until then we would like to greet you with this handbook which will give you an idea of, who we are, what goes on at our school, and what we expect of you. This handbook gives you information about the curriculum and the extracurricular activities that take place at the school. You will also find photos of your future teachers and those working in administration and all the others working at the school, who you will soon come to know. Finally, you will find practical information either here, on or at the school office. Have this handbook with you during the first few days at school and use the map at the back so that you find your way around more easily. Do keep the handbook as a reference to be used during the coming two or three years. Clearly, a handbook such as this is not enough to make you feel at home. Therefore, there will be a large number of social activities during the first few weeks at school aimed at helping you get to know your classmates and some of the teachers. You can read a lot more about this in what follows. Grenaa Gymnasium offers you creative, high-quality, internationally-orientated teaching and an excellent social environment. We hope you will feel like taking an active part in some of the many activities that make Grenaa Gymnasium something special, and we look forward to having a good cooperative relationship with you and your parents. Welcome Ole Fjord Head of School welcome

8 8 Dine første uger her De første skoledage Den første dag er der kun førsteårselever på skolen. Du starter onsdag den 12. august kl i skolens festsal. Her møder du dine klassekammerater og bliver budt velkommen af rektor. Du møder også dine to tutorer fra 2.g, som er parate til at hjælpe dig og få dig til at føle dig hjemme på gymnasiet. Herefter spiser du morgenmad med din klasse, hilser på klassens lærerteam og får udleveret dit skema. Du bliver også fotograferet, og til sidst er der arrangeret et orienteringsløb med for-sjov-opgaver, så du kan lære dine klassekammerater, skolen og nogle af lærerne bedre at kende. Vinderklassen får en lille præmie ved en af de første morgensamlinger. Din første skoledag slutter ca. kl Introduktionsforløb Fra anden skoledag følger du dit skema, men du skal regne med nogle skemaændringer i starten på grund af de mange sociale aktiviteter på skemaet. På alle uddannelser arbejder du målrettet med forskellige studieteknikker og arbejdsformer. Desuden får du et grammatikkursus, et læsekursus, indføring i Excel samt træning i projektarbejde. Vi afslutter introduktionsforløbet med en fest fredag d. 21. august, som du selv kan være med til at arrangere. dine første uger her Karpenhøjtur I løbet uge 37 og 38 skal hver 1. klasse på en to-dages tur til Karpenhøj, et naturcenter ved Fuglsøcentret på Mols. På turen opholder vi os i det fri, laver mad over bål og sover i shelters. Aktiviteterne handler om at samarbejde, kommunikere og få et godt fællesskab, hvor alle bidrager. Hvis vejret er til det, kan du køre på mountainbike i Mols Bjerge og få instruktion i træklatring.

9 Your first weeks here 9 The First Days at School Only you first-year students are at school on the first day. You start in the Assembly Hall on Wednesday 12st of August at 8.40 a.m., where you will meet your classmates and be welcomed by the Head of School. After this you will eat breakfast together with your class, meet your class teacher team and receive your timetable. Photos will also be taken, and finally there will be an orienteering race with fun tasks intended to help you get to know each other, the school and some of the teachers better. The winning class will receive a little prize at one of the first morning assemblies. Your first school day ends at approx. 2 p.m. Introduction You follow your timetable from the second day onwards, but you must expect a large number of timetable changes at the beginning due to the many added social activities. All the various lines of study require you to use many different study and work methods systematically. Moreover, you will be given a grammar course, a reading course, an introduction to Excel as well as practice in project work. The introduction is rounded off with a party, which you take part in planning. This party will be on Friday 21st of August. Study-trip to Karpenhøj In the course of weeks 34, 37 and 38 all 1 st year classes go on a two-day trip to Karpenhøj, an outdoor pursuits centre near to the Fuglsoe Centre (Fuglsøcentret) on Mols. While at Karpenhøj we will make our meals over a camp fire and sleep in shelters. The open-air activities involve teamwork, communication, and establishing a basis for good social relationships; with everyone doing their bit. Weather permitting, you will have the opportunity of a trip on a mountain bike in the Mountains of Mols, and you will be instructed in tree climbing. your first weeks here

10 10 idrætsdag idrætsdag

11 sports day 11 sports day

12 12 Specielt for STX Grundforløb STX Fra august til januar går du på et grundforløb, hvor du bl.a. har almen sprogforståelse (ap), naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og bliver introduceret til almen studieforberedelse (at). Desuden får du kurser i studieteknik, effektiv læsning og it. Almen sprogforståelse (ap) STX Almen sprogforståelse er et samarbejde mellem dansk, fremmedsprog og latin i grundforløbet. Fagsamarbejdet kan handle om næsten alt, som har med sprog at gøre, og målet er, at du får større viden og overblik over sammenhængen mellem sprogene og den måde, vi kommunikerer på, så du bedre kan overføre din viden fra et sprogfag til et andet. Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) STX I naturvidenskabeligt grundforløb samarbejder fagene biologi, fysik, kemi, naturgeografi og matematik. Du bliver introduceret til den videnskabelige metode ved at arbejde med eksperimenter og iagttagelser i både laboratoriet og naturen. Ved at se på sammenhængen mellem teori og praksis får du et større overblik over naturvidenskabens muligheder og begrænsninger. Almen studieforberedelse (at) STX Alle STX-elever har almen studieforberedelse, som er et samarbejde mellem fagene om forskellige problemstillinger, som kun kan forklares ved at bruge flere fagområder. Vi ser på betydningsfulde fænomener indenfor natur og kultur, på vigtige forestillinger fra fortid og nutid og på spørgsmål, som optager mennesket. Målet er at gøre dig bevidst om, hvad de forskellige fagområder beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Du har at i tre år og skal til eksamen i det. specielt for stx Valg af studieretning STX Inden studiestart på STX har du truffet et foreløbigt valg af studieretning. I starten af december i 1.g skal du vælge endeligt, og vi hjælper dig selvfølgelig med at blive helt afklaret. Du og dine forældre bliver inviteret til konsultationsmøde i november. Her kan I komme til at tale med lærerne på de forskellige studieretninger og få en personlig samtale med en studievejleder om valg af studieretning. Vi gør alt, hvad vi kan, for at imødekomme dit valg, men det sker, at der er flere elever til en studieretning, end der er plads til, og så vurderer gymnasiet, om du kan gå på den studieretning, du har valgt, eller om du må vælge en anden. I vurderingen indgår din studieegnethed, dvs. dine karakterer og dit fremmøde. STX

13 Pre-IB in particular 13 Foundation Course Pre-IB You will take part in a foundation course from August to December in which you work on the basics of language (ap), an introductory natural sciences course (nv), and basic study methods (at). This foundation course aims at helping you gain methods and techniques that will make you better-prepared to manage a course of higher education. You will complete courses in study technique, reading and IT. Basics in Language (ap) Pre-IB Basics in Language is part of an introductory course at gymnasia in Denmark, involving Danish and foreign languages. Grammar is an important aspect of this part of the foundation course, as the better you are at grammar and at forming sentences, the clearer and more precise you are in what you wish to say. The aim is that you gain more knowledge and a better overview of the relationship between languages and the manner in which we communicate through them. Natural sciences october Natural Sciences (nv) Pre-IB Biology, physics, chemistry and physical geography are combined in this part of the foundation course. Maths is also incorporated into it. You will be introduced to scientific method through carrying out experiments and observations both in the laboratory and in the field. These experiments and observations will be used by you, in conjunction with maths, to make assessments and measure and work out results using calculators and Excel. By working in this way and realising the relationship between theory and practice, you gain a wider knowledge of natural science with regard to its limitations and possibilities. Basic Study Methods (at) Pre-IB Everyone in the first year has this as part of the foundation course. It is, however, not a subject, but a number of hours allowing interdisciplinary study. The aim is to show you that a topic can be explained using not one but a number of subjects, e.g. English together with physics, maths or social sciences together with history. You will gradually become more aware of what the various subject areas deal with, and what it is that is special for each of them regarding method and knowledge. Choosing IB You have chosen what you wish to study from the beginning of the school year. However, a final decision has to be made at Christmastime, and we will naturally help you with this. You and your parents will be invited to a meeting one evening when the IB-Coordinator will inform you about IB. It is also possible to have a personal meeting with the IB Student Counsellor on this evening or during school time. The IB Tutor System You and everyone else in the Pre-IB class will have a study tutor. This will be one of your teachers. Focus is on the work done in your subjects. You meet with your tutor periodically, work out subject aims, and extend or readjust them in relation to your work. pre-ib in particular

14 14 Specielt for HF Tutorordning HF Som HF-elev bliver du tilknyttet en tutor, som hjælper dig igennem forløbet. Tutoren er normalt en af dine lærere, som gennem to samtaler om året vil hjælpe dig med at sætte personlige mål for det faglige og studietekniske arbejde. Ved hver samtale evalueres og justeres målene, som derefter noteres i din personlige studiebog i Lectio. Mentorordning HF Hvis du har større behov for personlig støtte, kan vi tilbyde dig en mentor. Mentoren hjælper og støtter dig gennem hele forløbet eller så længe, du ønsker det. Kulturfag HF I kulturfag i daglig tale kultfag samarbejder historie, samfundsfag og religion om fælles emner, som fx Kulturmøde i Danmark. Undervisningen er fordelt over to år. I 1.HF har du historie i efteråret, og i foråret har du et koncentreret forløb over tre uger i samfundsfag og religion. I 2.HF er alle tre kultfag en del af dit almindelige skema. Naturfag HF Naturfag er et samarbejde mellem biologi, geografi og kemi, hvor du arbejder med eksperimenter i laboratoriet og naturen samt skriver rapporter om eksperimenterne. Formålet med faget er at vise dig, hvordan man kan koble teori og praksis, samt hvordan man forholder sig kritisk og konstruktivt, når man arbejder med naturvidenskab. Værkstedstimer HF I værkstedsundervisningen lærer du gode studie- og arbejdsvaner, og du bliver mere bevidst om, hvordan du lærer, hvilke metoder du bruger, og hvad formålet er med det, du lærer. Du har værkstedstimer hver 14. dag over de to år, og de første værkstedsmoduler i 1.HF indgår i introduktionsforløbet. specielt for hf HF

15 Group 6 IB IB in particular 15 The IB Diploma Programme The IB Diploma Programme is a two-year pre-university course. The diploma curriculum is displayed in the shape of a hexagon with six academic subject groups covering areas of the humanities, of social science and of science. Students are required to select one subject from each of the six subject groups, three at higher level (five lessons per week) and three at standard level (three lessons per week). In addition to the six subjects the following three elements are compulsory for all students: Theory of Knowledge (TOK) IB TOK is an interdisciplinary course intended to stimulate critical reflection in relation to ideas and practices of society here and elsewhere in the world. Group 2 Second language English A2 HL/SL Danish B SL German B SL French B SL Spanish ab Initio SL Group 3 Individuals and Societies History HL / SL Economics HL / SL Psychology HL / SL Group 1 Language A1 Danish A1 HL / SL English A1 HL / SL Self-taught Mother Tounge Group 4 Experimental Sciences Physics HL / SL Chemestry HL / SL Biology HL / SL Sports, Exerc and Health Science The Arts Music SL Visual Arts HL / SL Extra Subject from Group 2, 3 or 4 Group 5 Mathematics and Computer Science Mathematics HL / SL Mathematical Studies SL Creativity, Action and Service (CAS) IB CAS is participation in activities outside the world of scholarship to develop social awareness and the importance of working with and helping others. In order to achieve the IB Diploma a student must carry out at least 150 hours of CAS activities during the two IB years. The school s CAS-Coordinators, Pia Toftgaard and Marianne Abell, guide you through the programme and make sure that you have fulfilled all the CAS criteria. Extended Essay (EE) IB The Extended Essay is a 4,000 word paper on a topic of the student s own choice. Most usually this topic relates to one of the subjects you are studying, as this Extended Essay has to be tutored by a teacher. Subject Choices IB To graduate from our school you will have to choose between a 2- or 3-year programme; the most usual being the 3-year one. Students, who are mostly between 16 and 19 years old, have to choose between four lines of study when admitted: the science line, the social studies line, the language line, and the music/arts line. The four lines have a common core of obligatory subjects as well as subjects that are distinctive to each line. All our students have to attend the following obligatory classes: Danish, history, English, mathematics, physics, classical studies, religious studies and physical training. The students must also choose a second foreign language German, French or Spanish, and music or art classes. The much smaller group of 2-year students, who have sometimes spent time outside the school system and are thus a bit older, have to attend approximately the same obligatory classes as the students mentioned above. Furthermore, they have a free choice between a number of subjects. Teachers Class Meeting IB This is a meeting for all the teachers of a given class, who, under the leadership of the IB-Coordinator, discuss each individual student s level of attainment and the general state of the class as a whole. ib in particular

16 16 Første skoledag / school start første skoledag / school start

17 IBO 17 The IB Diploma Programme The IB Diploma Programme is a demanding pre-university course of study that leads to examinations. It is designed for highly-motivated secondary school students aged from 16 to 19. The programme incorporates the best elements of several national systems, without being based on anyone of them. It has earned a reputation for rigorous assessment; giving IB diploma holders access to universities throughout the world. In Denmark the IB-diploma gives you the same possibilities as the Danish studentereksamen does. The International Baccalaureate Organization was founded in Geneva in The headquarters are still situated in Geneva, but with about 1,500 schools all over the world, regional offices have developed over the years. The Stockholm office, is our reference link. IBCA is the examinations office in Cardiff, Wales, where all the exam papers are produced. IBO Mission Statement The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. ibo

18 18 Her finder du information Hjemmeside På kan du læse meget mere om vores tre uddannelser STX, HF og IB samt vores kostafdeling. Du kan se, hvilke mål og værdier vi har, og hvordan vores dagligdag er opbygget. Der ligger også en masse praktiske oplysninger om ringetider, skema, kantine, bus- og togkort, SU, studiekort, bibliotek, elevkopiering, glemte sager, elevbetaling, forsikring, fraværsregler, ordensregler, ferieplan, eksamen og meget andet. På forsiden kan du i vores nyhedsavis læse om nogle af de aktuelle ting, der foregår i klasserne eller på hele gymnasiet, og fra forsiden kan du komme ind på alle aktuelle hjemmesider og systemer, fx kostskolen, karaktersystemet, skemasystemet, fraværssystemet, konferencesystemet og bogdepotet. Du kan logge dig ind hjemmefra på alle systemer med dit personlige brugernavn og password. her finder du information

19 Finding information 19 Homepage You can read much more about our school on or You can find information about our values and aims and about daily life at Grenaa Gymnasium. On the homepage there is also information about bell times, timetables, the canteen, bus/train pass, SU-State Educational Support, the library, student copying, lost property, insurance, non-attendance regulations, school rules, holiday dates, marks system, grades, exam and much more. On the homepage you can see photos from our events and you can read about what is going on at the moment in our net-paper. On the homepage there is also a link to the study plan for each individual class. Here you will also find information for example about the boarding school, the book depot and the GG-Grant. formiddagssamling morning assembly finding information

20 20 Her kan du få hjælp Alle vejledernes træffetider kan ses på og bliver desuden slået op på deres døre i starten af skoleåret. Studievejledere Studievejledernes vigtigste opgave er at vejlede dig om studieforløbet i den tid, du går på gymnasiet. Men de kan også hjælpe dig med at klare problemer, der ligger ud over dette, fx kontakt til psykolog, kommunen o.l. Det er også studievejlederne, der tilrettelægger orienteringen om valgfag samt hjælper ved omvalg af studieretning. Vejledning om studievalg efter afsluttet STX, HF og IB får du af Studievalg Østjylland, som har en fast månedlig træffedag på gymnasiet, og som laver studievalgsarrangementer flere gange om året. Studievejleder på STX er: Rie Kurdahl Studievejleder på HF er: Søren William Johannesen Studievejleder på IB er: Eike Strandsby her kan du få hjælp De træffes i lokale 2. Læsevejleder Læsevejleder Ulla Moelsby, som også er lærer på gymnasiet, kan hjælpe dig, hvis du har læse- eller stavevanskeligheder. Hun har kontor på glasgangen mellem gammel og ny bygning, og du er altid velkommen til en indledende snak med hende i træffetiden, hvorefter du kan få en tid til videre vejledning. Lektiecafé Det er meget forskelligt, hvilket behov, du og dine kammerater har for at blive på skolen og få hjælp til lektier. Derfor arrangerer vi hvert år en lektiecafé, som det er frivilligt at komme til. Lektiecaféen holdes af nogle af lærerne på kostafdelingen eller i skolens lokaler, og alle er selvfølgelig velkomne. Du er selv med til at vælge, hvilke fag der er lektiehjælp i. Du er selvfølgelig altid velkommen til at blive på skolen efter skoletid og bruge computere, bibliotek og hvad du ellers har behov for til dine lektier og større opgaver. Vi arbejder i øjeblikket på at udbygge lektiecaféen med et obligatorisk studiemodul hver 14. dag.

21 where to get help? 21 Consultation times of all the student councellors can be found on or These times are also posted on their door at the beginning of the school year. Student Counsellors The student counsellors most important function is to give you individual assistance in relation to your studies during the time you are here at school. However, your student counsellor can also help solve problems beyond this, for example, by assisting you in contacting a psychologist, the social security office or the like. The student councellors also plan information concerning optional and chosen subjects as well as help if you should consider a change of study line. Counselling with regard to choice of study after STX, HF and IB are completed is carried out by Studievalg Østjylland (Study Choice East Jutland) that pays a planned monthly visit to our school, and that organises study-choice events several times a year. The STX Student Counsellor Rie Kurdahl The HF Student Counsellor Søren William Johannesen The IB Student Cousellor Eike Strandsby Their office is situated in room no. 2. The Reading Consultant Ulla Moelsby, the reading consultant, who is also a teacher at the school, can help you if you have problems with reading or spelling. Her office is in the glass corridor between the old and new buildings. You are always welcome to have an introductory talk with her in office hours, after which you can arrange a time for further guidance. Homework Café A Homework Café is run once or twice a week at the Boarding Department for all students at Grenaa Gymnasium. Some of the school s teachers are there to assist. It is you who decide what subjects need strengthening. where to get help?

22 22 musical - THE COMMITMENTS musical - the commitments

23 musical - THE COMMITMENTS 23 musical - the commitments

24 24 Andre aktiviteter på gymnasiet Fællestimer Nogle gange om året holder vi fællestimer om aktuelle emner. Her kan du se nogle af vores seneste arrangementer: Elever lader sjælen synge med Maibritte Ulrikkeholm EU-debat med Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen andre aktiviteter på gymnasiet Ekskursioner og studieture Ekskursioner er udflugter udenfor gymnasiet. De kan vare fra få timer til højest tre dage. Ekskursionerne kan fx være besøg på Århus Universitet eller kunstmuseet Aros, et kulturbesøg i København eller et virksomhedsbesøg. De fleste af vores klasser tager på studietur i løbet af deres skoletid. En studietur må højst vare fem hverdage, og det er en betingelse, at alle i klassen rejser med. Studieture er en del af undervisningen, og derfor har du mødepligt til det planlagte program. På kan du se, hvor meget du skal regne med, at en studietur koster. Projekt forskerspire Projekt forskerspire er en faglig elevkonkurrence i kategorierne bio-sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora (bl.a. sprog, historie og andre kulturfag) og naturvidenskab. Du kan deltage, hvis du er 2. årselev og er god til eller inter esserer dig meget for et fag. Sammen med en forsker laver du et projekt og deltager derefter i konkurrencen med projektet. Det er Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som financierer Projekt forskerspire. Præmien er kr., og en af sidste års vindere var Bjørn Christian Viinholt Nielsen fra Ordrup Gymnasium, som vandt førsteprisen i Forskerspirer 2008 for sit projekt Genklang af Vikingetiden - Musikgenren heavy-metals lyriske udvikling i det senmoderne samfund. Forårsudstilling og forårskoncert Billedkunst og design laver hvert forår en udstilling for forældre, elever og andre interesserede af alt, hvad eleverne har arbejdet med i årets løb. Musik holder samtidig en koncert, hvor udpluk fra klassernes arbejde i årets løb fremføres. Idrætsdag Hvert andet år holder vi fælles idrætsdag; om formiddagen fx taekwondo, strandvolley, cricket og amerikansk fodbold på tværs af klasserne. Om eftermiddagen konkurrerer vi klassevis i fx sækkevæddeløb og kom-over-fodboldbanen-uden-atrøre-græsset-stafet. Dagen afsluttes med en stor skolestafet. Frivillig billedkunst I frivillig billedkunst har du mulighed for at udfolde dig kreativt ved fx at tegne, male eller arbejde med collage og papmaché, lave lerskulpturer, bygge krukker samt eksperimentere med grafiske teknikker. Frivillig billedkunst kræver ingen forudsætninger ud over lyst også til at have det hyggeligt.

25 Other activities at the gymnasium 25 MAIBRITTE ULRIKKEHOLM FÆLLESTIME JOINT LESSONS Joint Lessons There are joint lessons on subjects of current interest a number of times each year. Some of the latest ones are: Students let their souls sing with the Danish singer-songwriter Maibritte Ulrikkeholm EU debate with politicians Morten Messerschmidt and Dan Jørgensen Excursions and Study-Trips Excursions are trips outside of the school. These can vary from a few hours up to a maximum of three days. For example, it might be a visit to the Museum of Art Aros or the University in Århus, a cultural trip to Copenhagen, or a visit to a company. Most classes take part in a study-trip lasting a number of days in the course of their time at the school. A study-trip may last a maximum of five weekdays. Everyone in the class has to take part. Study-trips are an integral part of the teaching of one or more subjects, which have an obligatory programme during these days. Your attendance is therefore compulsory. You can find out how much a study-trip costs on Spring Concert and Exhibition Every spring an exhibition of students work from the previous year is organised by the art and design departments for parents students and anyone else who is interested. At the same time, the music department arranges a concert of music, with a selection of work from all the classes being performed. Sports Day A joint sports day for all the classes is held every second year. The morning programme mixes classes together, for example playing taekwondo, beach volleyball, cricket and American football. The afternoon programme gets classes to compete against each other in, for example, a sack race and cross-the-footballpitch-without-touching-the-grass relay. The day ends with a big school relay. Optional Art Optional Art gives you the chance of using your creativity, for example by drawing, painting, or by working with collage and papier-maché, or working sculpturally with clay, making ceramic pots, or experiment with various graphic design techniques. Optional Art requires only that you want to do it and want to enjoy yourself while doing so. Optional Sport Optional Sport offers among other things volleyball and football for both girls and boys. Every now and again short courses are arranged in for example drama or outdoor pursuits. The school football team, which is chosen from all the students, takes part annually in a tournament when we play against three other gymnasia from Hadsten, Paderup and Rønde. This football tournament is traditionally hardfought and close. Students also organise their own matches. This can be football matches against the local HTX and HHX, or American Football between each of the three years at our school. other activities at the gymnasium

26 26 fodboldkamp / football game fodboldkamp / football game

27 landbrugsbesøg / farm visit 1.HF 27 landbrugsbesøg / farm visit 1.hf

28 28 Frivillig idræt I frivillig idræt tilbyder vi bl.a. volleybold og fodbold for både piger og drenge. Engang imellem arrangeres der kortere kurser, fx med drama eller friluftsliv. Skolens fodboldhold, der udtages blandt alle skolens elever, deltager hvert år i en turnering, hvor vi spiller mod tre andre gymnasier i Hadsten, Paderup og Rønde. Der er tradition for en række tætte og spændende fodboldkampe. Eleverne arrangerer også selv kampe, fx American Football mellem årgangene på gymnasiet og fodboldkampe mod HTX og HHX. andre aktiviteter på gymnasiet ÅBENT HUS open house Frivillig musik/kor Musik er en vigtig del af vores hverdag på Grenaa Gymnasium. I frivillig musik kan du synge i kor eller deltage i forskellige former for sammenspil efter skoletid ledet af en af skolens musiklærere. Vi arbejder med mange forskellige genrer og deltager nogle gange i fælles koncertprojekter med andre gymnasiers kor, fx i Århus. I løbet af året spiller vi bl.a. til formiddagssamlinger, juleafslutning, forårskoncert og dimission. Du er meget velkommen, selvom du ikke har sunget før. Øvelokale I kælderen har gymnasiet et musiklokale, som eleverne selv administrerer. Her er forstærkere, sanganlæg og trommesæt. Du kan låne en nøgle til lokalet for én dag ad gangen på kontoret. Gæster på skolen Brobygning: I efteråret får vi brobygningsbesøg af elever fra folkeskolernes 9. og 10. klasse. Her har de en uges undervisning svarende til 1.STX/1.HF/Pre-IB-niveau og deltager i de øvrige aktiviteter, som foregår på skolen. Vi er meget glade for vores brobygningsbesøg, som hjælper eleverne til at afklare, om HF, STX eller IB er noget for dem. Folkeskolebesøg: Fra uge 8 til 25 deltager folkeskoleelever fra 8. klasse i Grenaa og omegn i vores introduktionskurser på STX af enten to eller tre dages varighed. De får en generel introduktion til uddannelsen og til Grenaa Gymnasium af en studievejleder. Samtidig har de undervisning med fag fra grundforløbet i STX - naturligvis tilpasset 8. klasse så de kan se, hvem vi er, og hvordan vi arbejder. Udvekslingselever: Gymnasiet modtager hvert år udvekslingselever. De kommer fra alle egne af verden og er her et halvt til et helt år. Eleverne følger undervisningen som andre elever, men de fleste starter med at gå til danskundervisning på Sprogcentret. Eleverne bliver privat indkvarteret og er udvekslet via organisationerne AFS og Rotary, som også udsender elever fra Grenaa Gymnasium til andre lande. Du kan læse mere om udvekslingen på og eller kontakte Vagn Rohde, hvis du selv har lyst til at komme på udveksling. Venskabsskole: Grenaa Gymnasium har et venskabsgymnasium i Bedford ved Boston, som vi besøger og får besøg af. Skolesystemet er meget anderledes i USA, så udvekslingen er til stor gensidig inspiration for både elever og lærere fra begge gymnasier. Du kan se mere om skolen på

29 29 GEOGRAFI GEOGRAPHY Optional Music/Choir Music is an important part of everyday life at Grenaa Gymnasium. Optional Music gives you the chance of singing in a choir, or taking part in different forms of instrumental group music after school with one of the school s music teachers. We work with many different types of music and take part in joint concert projects with choirs from other gymnasia in, for example, Århus. Mid-morning assemblies, the end of term Christmas celebration, the Spring Concert and on Graduation Day are some of the times we perform in the course of a year. You are very welcome, even if you have not sung before. Practice Room There is a practice room in the school basement, which the students run themselves. This room has amplifiers, microphones and a set of drums. The key to this room can be borrowed from the office for a day at a time. Guests at the School Bridge building: we are visited by 9 th and 10 th -class pupils from state schools in the autumn. They receive a week s teaching akin to 1st year STX/HF/Pre-IB level, and take part in any other events taking place during their visit. We are very pleased with our bridge-building visits that assist pupils in finding out whether or not HF, STX, or IB is for them. Visits from State Schools: 8th-class state school pupils from Grenaa and surrounding area take part in our introductory two or three-day STX courses. These visits take place from week 8 to week 25. The pupils are given a general introduction to Grenaa Gymnasium and to what is studied here from a student councellor. While with us they are also taught in the subjects incorporated into the introductory STX course naturally adapted for 8th class so that they are able to find out who we are and how we work. Exchange Students: Grenaa Gymnasium hosts a number of exchange students each year. These students come from all parts of the world and are here for a half or a whole school year. These students take part in lessons like all other students, but the majority of them start by going to Danish classes at Sprogcentret (The Language Centre). They have private accommodation, and are on exchange via the Rotary or AFS that also send students from Grenaa Gymnasium to other countries. You can read more about the exchange student system on and or contact Vagn Rohde if you want to take part in a student exchange. Friendship school: Grenaa Gymnasium has a friendship gymnasium in Bedford near Boston with which we do exchange visits. The American school system is very different from the Danish school system and both schools benefit greatly from the visits. You can read more about the school on other activities at the gymnasium

30 30 BESØG FRA boston / VISIT FROM BOSTON visit from boston

31 IB1 I boston / IB1 IN BOSTON 31 ib1 in boston

32 32 andre aktiviteter på gymnasiet Pædagogikumskandidater For at blive gymnasie- og HF-lærer skal man først have sin universitetsuddannelse og derefter i lære på et gymnasium i to år. I løbet af de to år skal kandidaten først observere andre lærere, mens de underviser, og derefter selv gradvis overtage undervisningen i nogle klasser. Desuden er kandidaten også på forskellige kurser. Det andet år får kandidaten sine egne klasser. Dog kommer der en supervisor på besøg engang imellem. Det kan være, der er en kandidat tilknyttet din klasse, enten til observation eller undervisning. Vicerektor Vagn Rohde er kursusleder og koordinerer kandidatens uddannelsesforløb. Musical og skolekomedie Hvert andet år har vi en stor musicalopsætning med sang, musik, dans og flotte kulisser. Der er tradition for, at mange elever deltager med stort engagement, og nogle af skolens lærere lægger også et stort stykke arbejde i projektet. I de år, hvor der ikke er musical, er der til gengæld skolekomedie. Her får de mange talentfulde skuespillere blandt skolens elever lejlighed til at udfolde sig. Operation Dagsværk Grenaa Gymnasium har altid været aktiv inden for Operation Dagsværk. Hvert år vælger repræsentanter fra alle Danmarks gymnasier og HF-kurser et undervisningsprojekt i et U-land, som de ønsker at støtte. Du bestemmer herefter selv, om du vil bruge en skoledag i november til at tjene penge til projektet. De fleste elever finder selv et arbejde, og opfindsomheden er stor. Musik og gøgl er populært, salg af spændende retter giver godt, og vi er også taknemmelige for alle de mange job, vi får tilbudt fra såvel erhverslivet som private på Djursland. En OD-gruppe på 3-6 elever arrangerer kampagnen her på gymnasiet. Olympos Olympos er elevernes festudvalg. Udvalgets hovedopgave er at holde 5-6 årlige gymnasiefester, herunder det underholdende elevmelodigrandprix. Udvalget består af elever, som bestemmer rammerne for festerne, fx hvilke bands der spiller. Der er otte medlemmer i udvalget, hvoraf de syv vælges ved det berømte Olymposvalg i august, og den sidste går videre fra forrige års bestyrelse. Olympos arbejder tæt sammen med aktivitetsudvalget. Fredagscafé Et udvalg under elevrådet holder en gang imellem fredagscafé, hvor du kan købe øl og vand. Der er kun adgang for skolens egne elever, og caféen lukker i så god tid, at der kan være ryddet op kl

33 33 Operation dagsværk international Solidarity day Trainee Teachers To become a gymnasium and HF teacher one first has to have graduated from a university and afterwards undergone a two-year period of training at a gymnasium. One starts this period of two years by observing fully-trained teachers and then gradually taking over the teaching of a number of classes. Further to this a trainee teacher takes part in various courses. In the second year the trainee is solely responsible for his/her subject in some classes. Of course, every now and again a teacher trainee supervisor pays a visit. It is possible that your class gets a trainee teacher attached either as an observer or as a teacher. Vagn Rohde, the Deputy Head, is in charge of training and coordinates these two-year teacher training periods. The School Play/Musical The school puts on a big musical every second year in which the students sing, play music, dance, make the scenography and involve themselves in everything required to put on such a stage performance. Traditionally, many students take a very active part in this project, and a number of the school s teachers put in many hours too. In the years when there is no musical a school play is put on this gives a number students the opportunity of developing and showing their acting talents. Danish Students International Solidarity Day (Operation Dagsværk) Grenaa Gymnasium has always taken part in this one-day national event. Every year representatives from all of the Danish gymnasia and HF courses choose to support a third-world educational project. When this has been decided you determine whether or not you want to work a day in November earning money towards this project. The majority of students find work themselves. The type of work shows imagination music and juggling are popular, the sale of exotic food dishes tends to pay well, and we are also extremely thankful for the many jobs offered us both by businesses and private people in Djursland. There is an OD- Committee of 3-6 students who organise this campaign at the school. Olympos Olympos is the student party committee. Its main task is to organise five or six parties each year including the ever-recurring students song contest. This committee is made up only of student representatives and works independently. On the whole, the committee is free to decide how the parties are to be run and which groups are chosen to perform. The planning committee is made up of eight members, seven of whom are elected at the famous Olympos election held in august. The eighth member is one who continues from the previous year. Olympos works closely together with the Activities Committee. Friday Café A sub-committee of the student board is responsible for the organising, planning and running of a café on some Friday afternoons. Beer, soft drinks and sometimes cakes and the like are on sale. Only our own students may take part. The café closes early enough for everything to be cleared away by 4.30 p.m. other activities at the gymnasium

34 34 Gallafest Hvert år på den første fredag i december holder vi gallafest for både nuværende og gamle elever. Der er mange traditioner forbundet med gallafesten, fx galladress, lanciers for alle elever og hyggelig spisning i klasserne sammen med nogle af lærerne. andre aktiviteter på gymnasiet

35 35 The Gala Ball We have a gala ball every year on the first Friday in December. This is not only a party for present students but also for previous students of the school. The gala ball is rich in tradition, among the more important of these are: full dress, Les Lanciers for everyone, a festive dinner in classrooms together with one or more of your teachers. other activities at the gymnasium

36 36 studenter / graduates studenter / graduates

37 ib-graduates 37 ib-graduates

38 38 Læring, demokrati og samarbejde læring, demokrati og samarbejde Skolebestyrelse Skolebestyrelsen er skolens øverste ledelse. Bestyrelsen fastlægger skolens strategi og mål. Desuden har bestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift og udvikling, og det er dem, som ansætter og afskediger skolens leder og har tilsyn med den daglige ledelse af skolen. Medlemmer i skolebestyrelsen 09/10 kan du se på side 69. Ledelse Den daglige ledelse består af rektor, vicerektor og fire inspektorer. Ledelsen styrer den daglige drift af skolen. De sørger også for, at der er et godt samarbejde og for at give elever og medarbejdere mulighed for at deltage i de daglige beslutninger. Grenaa Gymnasiums strategi Grenaa Gymnasiums bestyrelse har lavet en strategiplan, som skolen styrer efter. En strategiplan er et meget abstrakt begreb, men egentlig betyder det bare, at bestyrelsen i dialog med elever, medarbejdere og ledelse har lavet nogle overordnede mål og en konkret plan for, hvad vi vil med gymnasiet. Nogle af disse mål og planer kan du mærke direkte i din dagligdag. Andre mærker du mere indirekte. Vores strategiplan er opdelt i fire niveauer: Mission, vision, værdier og mål. Det er et mål for Grenaa Gymnasium, at alle bestyrelse, ledelse, elever og personale er bevidste om, hvad skolen står for, så vi alle kan deltage i udviklingen af skolen. Vores mission Kort fortalt er vores mission at hjælpe dig til at udvikle dine faglige, almene og sociale kompetencer, så du lærer at tro på dig selv og dine egne evner. Vi vil gerne bidrage til, at så mange unge som muligt tager en videregående uddannelse i Danmark og/eller i udlandet. Vores vision Vi stræber efter at: Give dig maksimale udviklingsmuligheder. Være en tænkende skole. Vi vil være bevidste om, hvad vi gør, og hele tiden forsøge at blive bedre. Medvirke aktivt til, at alle unge på Djursland får en uddannelse, og arbejde aktivt for, at alle får den uddannelse, de ønsker, uanset deres sociale baggrund. I praksis vil det sige, at vores fokus er på dig som elev. Vi stræber efter at lære dig at blive god til at reflektere (dvs. tænke) over det, du lærer, og måden du bedst lærer på. Vi vil pirre din nysgerrighed, så du selv får lyst til at eksperimentere og gå på opdagelse i fagene, og vi vil give dig gode redskaber til at samarbejde med andre. På den måde udvikler du selvtillid og mod til at tage en videregående uddannelse. Også medarbejdere og ledelse skal være gode til at reflektere over deres arbejdsmetoder og redskaber, så pædagogikken kan komme i centrum til gavn for dig som elev. Vores vision skal kunne ses både i udbuddet af uddannelser, i udbuddet af studieretninger og valgfag og i de frivillige aktiviteter uden for undervisningen.

39 Learning, democracy and cooperation 39 Århus ekskursion excursion The School Board The School Board has the overall responsibility for running the school. The Board determines the school s strategy and aim. Moreover, its members have the overall financial responsibility for the running and development of the school, and it is they who appoint and dismiss the head of the school and supervise the daily management of the school. You can see the board members 09/10 on page 69. The Management The day-to-day management consists of the Head of School, the Deputy Head and four specialist deputies. The management is in charge of the daily running of the school and also ensures that there is a good working relationship - giving the students and members of staff the opportunity of taking part in the daily decision-making. Grenaa Gymnasium s Strategy Grenaa Gymnasium s School Board has worked out a strategic plan that the school uses as its guideline. A strategic plan is a very abstract concept. But, in fact, it only means that the Board, in dialogue with students, members of staff and the Management has made some overall aims and a specific plan for what we wish to achieve at the school. Some of these aims and plans directly affect your daily life at the school. Others affect you more indirectly. Our strategic plan is divided into four levels: mission, vision, values and aims. One of the aims at Grenaa Gymnasium is that everybody the Board, the Management, students and members of staff are aware of what the school stands for so that we can all contribute to the development of our school. Our mission Briefly, our mission is to help you to develop your academic, general and social skills so that you learn to believe in yourself and in your abilities. We would like to assist in helping as many young people as possible to take a course of higher education in Denmark and/or abroad. Our vision We aim at giving you the maximum opportunities for development. being a reflective school aware of what we are doing and at all times trying to do it better. contributing actively in assisting all young people in Djursland in getting an education, and working actively to ensure that everyone gets the education they desire regardless of social background. In practice, this means that we focus on you as a student. We strive to teach you how to be good at reflecting (thinking) about the things you learn and the way you best can learn. We wish to rouse your curiosity so that you feel like experimenting and exploring aspects of your subjects, and will provide relevant tools to assist you in cooperating with others. In this way you will develop self-confidence and courage to take a course of learning, democracy and cooperation

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM US Science Tag en del af din studentereksamen på college i USA Bliv klogere på verden Hvis du

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brobygning.net Gl. Ringkøbing Amt

Brobygning.net Gl. Ringkøbing Amt Brobygning.net Gl. Ringkøbing Amt (UUHerning, UUNordvestjylland, UU Ringkøbing Fjord, UU IkastBrande) 27102013 Tilmelding til hold sker gennem din vejleder. Find din vejleder her... www.minvejleder.dk

Læs mere