Ferieregler Tinglev Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferieregler Tinglev Indhold"

Transkript

1 Ferieregler Tinglev Indhold Ferieordning generelt...2 Sommerperioden...4 Vinterperioden...5 Feriegrupper Rotation... 6 Afspadsering... 7 det er muligt at søge afspadsering gennem feriesystemet...7 Ferienumre

2 Ferieordning generelt Ferietavle Ferietavlen består af en kvadreret tavle, hvor ferienummeret indtegnes når der søges ferie. Ferienummeret indtegnes af feriekontrollen. En dato på grøn baggrund angiver at datoen er en lørdag. En dato på rød baggrund angiver at datoen er en søndag eller en helligdag. En vandret blå streg angiver at der er tale om skolernes sommerferie. En lodret grøn streg angiver skillelinien mellem jul og nytår. Ferienormen er indtegnet med en rød streg på ferietavlen. Indtegning over stregen = indenfor norm. Indtegning under stregen = udenfor norm. Al ferie skal generelt være søgt indenfor norm. Feriekalenderen Feriekalenderen skriver man sig med navn, på den dato man har lagt ferieansøgningen i feriekassen. Feriekontrollen kvitterer udfor pågældende navn, når ansøgningen er skrevet på ferietavlen. Ferienummer Alle Lkf ved depotet har et ferienummer. Ferienummeret er det samme som skabsnummeret. Feriegrupper Alle Lkf ved depotet er inddelt i feriegrupper, hvorefter der søges ferie til sommerferievalget og vinterferievalget. Feriegrupperne roterer indbyrdes efter en nærmere fastsat rotationsnøgle. Til vinterferievalget søges der i modsat rækkefølge som ved sommerferievalget samme kalenderår. Ferieinddeling Ferieåret inddeles i 2 perioder. Sommerperiode 1.5 til 30.9 Vinterperiode 1.10 til 30.4 I hver periode gør særlige regler sig gældende. Reglerne er beskrevet under hver sin periode i feriebogen. 2

3 Ferieansøgning ved sommerferievalg & vinterferievalg Ferieansøgningen - udfyldes og lægges i ferie kassen. Ferieansøgningen behandles af feriekontrollen. Følgende rubrikker skal udfyldes med: DSB-id Te(xxx) Navn Navn Tjenestested Tjenestested Tur Turnummer eller Res. Skab Ferienummer Tjenestefrihed fra til Dato for første og sidste feriedag Dato Dato for aflevering Underskrift Underskrift Sletning af ferie Sletning af ferie foregår via ferieplan på intranettet Ferie søgt under sommerferievalget eller vinterferievalget, kan kun slettes såfremt særlige forhold gør sig gældende, og foregår gennem den lokale feriekontrol. Søgt ferie kan slettes op til 14 dage før første feriedag. Bytning af ferie De to ferieperioder som ønskes byttet, skrives på en seddel sammen med navn og ferienummer. De to Lkf der ønsker at bytte ferie, udfylder hver en ferieansøgning på de to ferieperioder de har byttet sig til. Det hele afleveres samlet i feriekassen. Det er ikke muligt at bytte ferie søgt under den fri søgning. Feriesøgning Ønskes der fri for en nattjeneste, søges der fri på datoen for tjenestens start. Søgning af enkelte feriedage og ferieperioder udover sommer- og vinterferievalg, sker ved brug af Ferieplan på intranettet. Ansøgningen skal foreligge senest 14 døgn før ferien ønskes. Der kan tidligst søges 90 døgn før ferien ønskes. Ved søgning af flere sammenhængende dage, skal første dag i perioden, ligge inden for 90 døgns grænsen, fra ansøgningsdagen. Annullering af søgte feriedage, sker ved brug af Ferieplan på intranettet. Ved delvis annullering af ferieperioder, skal dette ske i omvendt datorækkefølge, startende med sidste ansøgte feriedag. Ønske om annullering skal foreligge senest 14 døgn før afholdelsen. 3

4 Sommerperioden Sommerperioden starter den 1. maj og slutter den 30 september. Sommerperioden er inddelt i et sommerferievalg og den fri søgning. Sommerferievalget begynder hvert år den 2. januar. Den fri søgning begynder hvert år den 3. februar. Sommerferievalget Til sommerferievalget opdeles feriegrupperne i undergrupper efter en nærmere fastsat rotationsnøgle. Undergrupperne skiftes til at søge først hvert andet år, øverste undergruppe søger først de lige kalenderår. Søgedatoen for den undergruppe man er indplaceret i, fremgår af opslag ved ferietavlen. Hver undergruppe er tildelt 1 søgedag. Efter første søgerunde er der en anden søgerunde, men i omvendt rækkefølge. Er man forhindret i at søge ferie på den tildelte søgedag, kan man få en anden til at søge den ønskede ferieperiode for sig. Det er stadig den enkeltes eget ansvar at der bliver søgt korrekt ferie. Søges der ikke ferie på den tildelte søgedag, er der muligheden for at søge ferie ved sommerferievalget for den pågældende søgerunde forspildt. Den fri søgning begynder den 3. februar. Til sommerferievalget kan der i første søgerunde søges 1 ferieperiode på enten 2 eller 3 uger. I skolernes sommerferieperiode kan der dog kun søges 1 ferieperiode på enten 1 eller 2 uger Skolernes sommerferieperiode er markeret med blåt på ferietavlen. Skolernes sommerferieperiode strækker sig over 7 uger, den begynder en lørdag, og slutter en fredag Hele ferieperioden skal være inden for normen. I anden søgerunde kan der søges 1 ferieperiode på 1 uge Ferieperioden skal begynde en lørdag og slutte en fredag. Hele ferieperioden skal være inden for normen. Søgt ferie er bindende, såfremt ikke særlige forhold gør sig gældende. Bytning af ferie er tilladt, men kun mellem søgte perioder fra den 1. maj til 30. september. De byttede ferieperioder skal være af samme længde. Bytning skal ske gennem den lokale feriekontrol Ved sommerferievalget skal der foretages indtegning i feriekalenderen Samt på en særlig feriesøgeliste, der er fremlagt ved ferietavlen. Er der ikke foretaget indtegning på den særlige feriesøgeliste, kan ansøgningen betragtes som ugyldig. Der skal søges minimum 3 ugers ferie i sommerferievalget. Den fri søgning Når sommerferievalget er overstået, frigives de resterende feriedage mellem den 1. maj og den 30. september, der herefter kan søges af alle. Søgning af feriedage under den fri søgning foregår via ferieplan over intranettet. Den fri søgning begynder den 3. februar 4

5 Vinterperioden Vinterperioden begynder den 1. oktober og slutter den 30. april. Vinterperioden er inddelt i et vinterferievalg og den fri søgning. Vinterferievalget begynder hvert år den 1. maj. Den fri søgning begynder hvert år den 3. juni. Der skal i vinterperioden søges 1 ferieperiode på minimum 7 dage. Ferieperioden skal være mærket vinterferie Såfremt der ikke søges en periode mærket vinterferie tildeles én af feriekontrollen. Vinterferievalget Til vinterferievalget opdeles feriegrupperne i undergrupper efter en nærmere fastsat rotationsnøgle. Søgedatoen for den undergruppe men er indplaceret i, fremgår af opslag ved ferietavlen. Hver undergruppe er tildelt 1 søgedag. Er man forhindret i at søge ferie på den tildelte søgedag, kan man få en anden til at søge den ønskede ferieperiode. Det er dog stadig den enkeltes eget ansvar at der bliver søgt korrekt ferie. Søges der ikke ferie på den tildelte søgedag, er der muligheden for at søge ferie ved vinterferievalget forspildt, og der kan først søges igen ved den fri søgning den 3. juni. Til vinterferievalget kan der søges 1 ferieperiode på minimum 7 dage. Hele ferieperioden skal være indenfor normen. Ferieperioden skal begynde en lørdag og slutte en fredag. Ferieperioden kan søges frit mellem den 1. oktober og den 30. april, undtaget herfra er dog perioden omkring jul & nytår. Ingen kan under vinterferievalget søge både Jul og Nytår, dato der ikke må overskrides, er markeret med en grøn lodret markering på ferietavlen. Søgt ferie er bindende, såfremt ikke særlige forhold gør sig gældende. Ved vinterferievalget skal der foretages indtegning i feriekalenderen, samt på en særlig feriesøgeliste, der er fremlagt ved ferietavlen. Er der ikke foretaget indtegning på den særlige feriesøgeliste, kan ansøgningen betragtes som ugyldig. Den fri søgning Når vinterferievalget er overstået, frigives de resterende feriedage mellem den 1. oktober og den 30. april, der herefter kan søges af alle. Søgning af feriedage under den fri søgning foregår via ferieplan over intranettet. Den fri søgning begynder den 3. juni. 5

6 Feriegrupper Rotation Gruppe A Gruppe A Gruppe A 1 John Schmidt 5 Errol Vestergaard 9 Alice Ehlers 2 Thomas K Ørregaard 6 Dion Bjurner 10 Claus Kaffka 3 Jørgen Boutrup 7 Per E Nielsen 11 Brian Petersen 4 Allan Paag 8 Michael L Kubiak 12 Christian Sørensen Gruppe B Gruppe B Gruppe B 1 Frede Dahl 5Ledig (36) 9 Bent Kremmling 2 Hans M Petersen 6 Knud Aa Poulsen 10 Anker Terp 3 Peter Jepsen 7 Ledig (17) 11 Asbjørn Ægidius 4 Kim E Nielsen Ledig (47) 12 Svend Christiansen Gruppe C Gruppe C Gruppe C 1 Keld Grønlund 5 Ledig (58) 9 Finn Orbesen 2 Bogi Nybo 6 Allan H Jensen 10 Ledig (48) 3 Jesper R Pedersen 7 Ledig (27) 11 Ib M Holm 4 Jan Eichner 8 Torben R Due 12 Ledig (28) Gruppe D Gruppe D Gruppe D 1 Helmut Hartmann 5 Ledig (68) 9 Dorte Lorenzen 2 Dan B Knudsen 6 Henrik Lauritzen 10 Ledig (69) 3 Bent E Hansen 7 Ledig (49) 11 Steen Jørgensen 4 Henrik B Sørensen 8 Erling V Tychsen 12 Ledig (29) Gruppe E Gruppe E Gruppe E 1 Børge C Hansen 5 Ledig (30) 9 Michael Hansen 2 Ledig (10) 6 Bjarne Adolphsen 10 Ledig (50) 3 Leif Rasmussen 7 Ledig (40) 11 Alex Jakobsen 4 Ledig (20) 8 John H Christensen 12 Ledig (60) 2 grupper frem, derefter 7 pladser frem. Eks. A1 til C8, B6 til D1 eller E7 til B2. 6

7 Afspadsering det er muligt at søge afspadsering gennem feriesystemet 7

8 Ferienumre Alfabetisk Nummerorden Adolphsen Bjarne Christian Sørensen Bjurner Dion A S Henrik B Sørensen Boutrup Jørgen Frede H Dahl Christensen John H Finn Orbesen Christiansen Svend Brian Petersen Dahl Frede H Jan H Eichner Due Torben R Ehlers Alice E Dion A S Bjurner Eichner Jan H Børge C hansen Grønlund Keld Steen Jørgensen Hansen Bent E Erling V Tychsen Hansen Børge C Bent E Hansen Hansen Michael John Schmidt Hartmann Helmut Michael Hansen Holm Michael I Peter Jepsen Jakobsen Alex Jensen Allan H Leif Rasmussen Jepsen Peter Bogi Nybo Jørgensen Steen John H Christensen Kaffka Claus J Michael L Kubiak Knudsen Dan B Henrik F Lauritzen Kremmling Bent Kubiak Michael L Bent Kremmling Lauritzen Henrik Alice E Ehlers Lorenzen Dorte Dorte Lorenzen Nielsen Per E Knud A M Poulsen Nielsen Kim E Bjarne Adolphsen Nybo Bogi Helmut Hartmann Orbesen Finn Michael I Holm Paag Allan Kim E Nielsen Pedersen Jesper R Allan H Jensen Petersen Brian Petersen Hans M Claus J Kaffka Poulsen Knud A M Per E Nielsen Rasmussen Leif Thomas K Ørregaard Schmidt John Svend Christiansen Sørensen Christian Errol V Vestergaard Sørensen Henrik B Jesper R Pedersen Terp Anker Keld Grønlund Tychsen Erling V Vestergaard Errol V Torben R Due Ørregaard Thomas K Asbjørn Ægidius Ægidius Asbjørn Dan B Knudsen 63 Allan Paag 64 Alex Jakobsen 65 Hans M Petersen 66 Jørgen Boutrup 67 Anker Terp 8

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...Side 3 Informationsaktiviteter...Side 4 Baggrund & organisation...side 5 Bestyrelse & sekretariat...side 6 Udvalg m.m...side 7-12 Kontingent...Side

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 1 Udgivet af: DI og CO-industri April 2009 Alle rettigheder til denne pjece tilkommer DI og

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Køge havn fra luften 2013

Køge havn fra luften 2013 Køge havn fra luften 2013 Knæk & Bræk, Bjarne side 2 Klubmesterskab 2014 1. afdeling af klubmesterskabet lørdag den 1. februar. Torsketur (Småbåd) fra Helsingør Nordhavn Torsketur hvor det kun handler

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Guide til Træningsmakker

Guide til Træningsmakker Guide til Træningsmakker Du har fået endnu en medlemsfordel på hjemmesiden: Træningsmakker. Med træningsmakker kan du se, hvilke hold din træningsmakker skal på, I kan booke hold på hinandens vegne, I

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Kolleganetværk - TOGPRODUKTION

Kolleganetværk - TOGPRODUKTION Kolleganetværk Styregruppen Netværkskoordinatorer Ledelsens ret og pligt DSB s sundhedsforsikring Netværkspersoner: Administrationen Kalundborg Nykøbing F København Næstved Esbjerg Aalborg/Frederikshavn

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG

DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG DANMARKS CYKLE UNION DISTRIKT JYLLAND FYN ADRESSEBOG 2009 DISTRITETS HJEMMESIDE WWW.DCU-JF.DK SE TERMIN, RESULTATER, STATESTIK OG MEGET MERE 2 DISTRIKTSBESTYRELSEN: FORMAND: Niels Sørensen Plus office,

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Staff Brugervejledning Version 2.77.0

Staff Brugervejledning Version 2.77.0 Staff Brugervejledning Version 2.77.0 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i øvrigt til IT Gruppens generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere