AFFALDSHÆFTET. Randers Kommune. Information om affald område Purhus, Nørhald og Havndal RANDERS KOMMUNE / Purhus - Nørhald - Havndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFFALDSHÆFTET. Randers Kommune. Information om affald område Purhus, Nørhald og Havndal 2007. RANDERS KOMMUNE / Purhus - Nørhald - Havndal"

Transkript

1 HÆ Information om affald område urhus, Nørhald og Havndal 00 anders Kommune N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

2 Velkommen til et nyt affaldshæfte Nu er de hele og halve blevet til én kommune og dette affaldshæfte er den første samlede information, der fortæller om affaldsordningerne i den nye anders Kommune. Noget er, som det plejer og noget er blevet ændret i forbindelse med kommunesammenlægningen. gså på affaldsområdet er der forskelle på, hvordan vi har været vant til at gøre tingene, og vi skal nu finde et fælles fodslag. Nogle ordninger er nu ens. et gælder fx for storskraldsindsamlingen, hvor der fra. januar vil blive hentet storskrald ved alle husstande i anders Kommune. igeledes er også batteriordningen blevet ens for alle, så du fremover kan lægge batterier i klare poser på låget af skraldespanden. ere nyt i 00 ndre ordninger vil blive harmoniseret i årene, der kommer, og de sidste ændringer vil blive gennemført i 00. Grunden til, at ikke alt bliver ens fra. januar, er, at affaldsområdet er omfattet af en række kontrakter med indsamlere og transportfirmaer. lle ordninger bliver ens for alle, efterhånden som nye udbud kan laves, og kontrakter indgås. Gem affaldshæftet I hæftet kan du læse om ordninger og muligheder på affaldsområdet. u vil kunne se, hvordan ordningerne vil være i 00 for dagrenovation, glas/papir, storskrald og farligt affald. et er en god idé at gemme hæftet, så har du den nødvendige information om sortering og aflevering af affald. u kan læse mere om affald på HÅNGN 00

3 Indhold agrenovation... - Glas og papir... - iljøfarligt affald... atterier... Kompost...0 Genbrugspladser... torskrald... - Ændringer i ordningerne... ffaldsterminalen... uter - torskrald apirindsamling... Kalendere... - N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

4 agrenovation ffaldet, der er tilbage, når du har sorteret alt fra til genbrug. Under køkkenvasken agrenovationen er typisk det affald, du kommer i skraldeposen i køkkenet. et vil sige rester af tilberedt mad og beskidt emballage fra kød og mælkeprodukter. Husk, at batterier og kemikalier ikke må komme i dagrenovationen. Indsamling af affaldet ffaldet hentes ved hver enkelt husstand i 0 liters papirsække eller minicontainere hver uge. I forbindelse med helligdage kan tømningsdagene ændre sig (se afsnittet om indsamling på helligdage). il- og afmelding et er kun ejendommens ejer eller administrator, der kan til- eller afmelde ejendommen. et er ejerens eller administratorens ansvar, at ejendommen er tilmeldt med det korrekte antal sække eller containere. Ved tilmelding senest onsdag kl..00 ændres samme uge. fmelding hos ffaldskontoret kan ske til den første i en måned med mindst en uges varsel. kstra meget affald Har du på et tidspunkt mere affald end normalt, kan du bruge en ekstra plast- eller papirsæk til affaldet. ækken må højst rumme 0 liter og veje kg. ækken skal forsynes med en speciel mærkat, så skraldemanden kan se, at han skal tage sækken med. ærkaterne kan købes i orgerservice, på ffaldskontoret, ved renovatøren eller på (i løbet af 00). ærkaterne koster,- kr. pr. stk. eløbet dækker udgifterne til indsamling og behandling af affaldet. akster 0 l sæk gang pr. uge...00,00 0 l container gang pr. uge...00,00 00 l container gang pr. uge...,0 00 l container gang pr. uge...,0 00 l container gang pr. uge...,0 kspeditionsgebyr...,0 ilmeldingsgebyr...,0 aste gebyrer på alle husstande: Indsamlingsordninger, genbrug mv...., Genbrugspladser..., tativ iri 0 (sæk)... 00,00 tativ - (sæk)... 0,00 ris ved nytilmeldinger: tativ iri 0 (sæk)...,00 ilmelding...,0 Kr. pr. år HÅNGN 00

5 Indsamling Indsamling af dagrenovation omkring helligdage i 00 urhusområdet I forbindelse med helligdage vil samtlige tømningsdage blive rykket dag frem eller tilbage. ksempelvis vil mandagstømning i forbindelse med. påskedag blive rykket til tirsdag og tirsdagstømningen rykket til onsdag. Nørhald- og Havndalområderne andag den /: Indsamles lørdag den /. irsdag den /: Indsamles mandag den /. nsdag den /: kstra sæk den / indsamles onsdag den /-0 ( sække). andag den /: Indsamles lørdag den /. irsdag den /-0: Indsamles mandag den /. ffaldsterminalen Har skraldemanden ikke taget dit affald med, kan det fx være, fordi du har fyldt sækken for meget. I alle tilfælde lægger han en seddel med en begrundelse. u kan tage seddel og sæk med til ffaldsterminalen og aflevere affaldet der. u kan også fordele affaldet i to sække og bruge en mærkat til den ekstra sæk. æs mere side. Hjælp din skraldemand Grundejeren skal sørge for, at det er nemt for skraldemanden at hente affaldet. et betyder, at der ikke må stå cykler og andet i vejen på afhentningsdagen. or at affaldet kan transporteres på hjul, skal adgangsvejen være kørefast og uden trin og stigninger. m vinteren kan det være nødvendigt med både snerydning og grusning både adgangen ind til affaldsbeholderen og omkring sækkestativet, så det kan åbnes uden problemer. u skal også fjerne en evt. snevold ved kantstenen. ække og containere må ikke fyldes for meget. ffaldssækken må kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje kg, og låget på containere skal kunne lukkes. Øvrige helligdage i 00: er vil i ugen før blive lagt stk. ekstra sæk, og der vil så i ugen efter helligdagen blive taget sække med på den normale tømningsdag. HUK l tilmelding skal ske senest onsdag kl..00, for at ændringen kan foretages i samme uge. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

6 Glas og papir Husk at aflevere de tomme flasker og de gamle ugeblade og aviser til genbrug. Glas og flasker ene glas og flasker kan du fx komme i en kasse og sætte dem ud til storskrald. å kalenderen bagest i hæftet kan du se, hvornår der hentes storskrald i dit område. u kan også lægge glas og flasker i en af de kuber, der står centrale steder i kommunen eller aflevere det på genbrugspladserne. e fleste af de indsamlede flasker skylles og bruges igen, og konservesglassene smeltes om til ny glasemballage. fhentning å kalenderen bagest i hæftet kan du se, hvornår du får hentet glas og flasker eller papir. Glas og flasker hentes som storskrald, mens papir hentes af spejderne. lle rengjorte flasker og glas skal sorteres fra til genbrug. HÅNGN 00

7 ortering ent papir er: aviser og ugeblade tryksager og reklamer skrivepapir telefonbøger Undgå at komme snor, clips og lignende i containerne. ontainerne må ikke bruges til: mælke- og juicekartoner snavset papir servietter og køkkenrulle madpapir og lignende plast Glas og flasker vin- og spiritusflasker ketchup- og dressingflasker sennepsglas syltetøjsglas andre konservesglas Glas er ikke: vinduesglas porcelæn og keramik bilruder elpærer og lysstofrør spejle et er vigtigt, at glas og flasker er tømte og rene. ent papir fra husholdningen bruges i produktionen af nyt papir. apir lle former for rent og tørt papir kan genbruges. et gælder både aviser, reklamer, rent kontorpapir og telefonbøger. u kan aflevere papiret til spejdernes indsamling. å side kan du finde dit områdenummer, og på kalenderen bagest i hæftet kan du se, hvornår spejderne henter papir i dit område. u kan også aflevere papir på genbrugspladserne eller i spejdernes containere, der er placeret centrale steder i kommunen. et indsamlede papir indgår i produktionen af nyt papir. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

8 iljøfarligt affald ffald, der kan skade miljøet, må ikke kommes i skraldespanden eller hældes i kloakken. ortér det farlige fra ester af olie, maling og sprøjtegifte må ikke blandes med det øvrige affald fra husholdningen. ehold det i den originale emballage og aflevér det til kommunens indsamling af miljøfarligt affald eller på genbrugspladserne. edicinrester og kanyler kan også afleveres på apoteket. Kanyler skal altid afleveres i godkendte kanylebokse. rug miljøkassen et farlige affald skal du komme i den udleverede miljøkasse. ffaldet skal være forsvarligt emballeret. Har du ikke mere den originale emballage, kan du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er. å kan personalet på modtagestationen se, hvad de har med at gøre. Husk at komme de små batterier i en klar plastpose. ksempler på miljøfarligt affald cetone fløbsrens kkumulatorer atterier (alle slags) lsparepærer otokemikalier Hårfarvningsmidler Kaustisk soda Klorin Kviksølvtermometre ak og lim ysstofrør alingrester edicinrester lieaffald pløsningsmidler vnrens lante- og insektgifte letfjerner engøringsmidler praydåser yrer og baser erpentin oiletrens ortering Indsamling af miljøkasse iljøkassen bliver indsamlet af skraldemanden. æt den fyldte miljøkasse ved siden af affaldsbeholderen på tømningsdagen, så bytter skraldemanden den med en tom. Husk at udfylde mærkaten på låget med navn og adresse, ellers bliver kassen ikke taget med. pbevar det farlige affald, så børn ikke kan komme til det. Kassen må højst veje kg. HÅNGN 00

9 Nemt at aflevere I anders Kommune er det meget nemt at aflevere de brugte batterier. ørg først for at samle alle de brugte batterier sammen, hver gang de bliver skiftet. u kan fx have et syltetøjsglas stående i køkken eller baggang til batterierne. æg så batterierne i en klar plastpose, fx en frysepose, slå knude på posen og læg den på låget af affaldsstativet eller containeren. å tager skraldemanden batterierne med næste gang, han tømmer affaldsbeholderen. u kan også komme batterierne i miljøkassen (se side ). atterier Når batterierne løber tør for strøm, er det vigtigt, de ikke ender i skraldespanden. lle typer skal afleveres elvom mange batterier i dag er mere miljøvenlige og ikke mere indeholder kviksølv, skal de alligevel sorteres fra og afleveres til forsvarlig behandling. atterierne indeholder nemlig stadig miljøfarlige stoffer, der ikke nedbrydes i naturen. Husk også de skjulte batterier i legetøj, ure og andre elektroniske dimser. anskerne køber ca. 0 millioner batterier om året. e må ikke ende i forbrændingsanlægget og forurene miljøet. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

10 Kompost et grønne affald fra køkken og have kan blive til god, næringsrig kompost til gavn for haven. ehold affaldet hjemme i haven er er ingen grund til at komme kartoffelskrællerne i skraldespanden eller køre haveaffaldet på genbrugspladsen. ehold affaldet hjemme i haven, så sparer du turen til genbrugspladsen og får mere plads i affaldsbeholderen. ed en kompostbeholder til det grønne affald er det nemt at lave kompost af affaldet. o forskellige beholdere anders Kommune tilbyder to forskellige beholdere. en grønne beholder af plast til alt det grønne affald fra køkkenet og kompostkassen af lærketræ, der kan rumme en masse haveaffald. Kommunen giver tilskud til én beholder af hver slags, så det er billigt at komme i gang med at lave kompost. Grønt affald er: kartoffelskræller rester af grøntsager frugt afskårne blomster kaffefiltre småt haveaffald ortering land det våde affald fra køkkenet med lidt groft affald fra haven. Haveaffald er: kviste hækafklip ukrudt græs og blade visne stauder Hak eller klip affaldet i mindre stykker, så går komposteringen hurtigere. æs mere om kompost på riser lastbeholder... 0,- (ekstra beholder uden tilskud 0,-) Kompostkasse... 00,- (ekstra kasse uden tilskud 0,-) evering af beholdere... 0,- eholderne kan hentes eller bestilles på anders ffaldsterminal, telefon. Åbningstid: andag fredag kl et grønne affald fylder meget i affaldsposen. Kom det i stedet for i en kompostbeholder. ilbuddet gælder kun borgere i anders Kommune og maks stk. pr. husstand af hver, så husk fx dit sygesikringsbevis. 0 HÅNGN 00

11 ortering ffaldet kan deles i følgende hovedgrupper: ffald til genbrug rændbart affald ffald til deponi arligt affald Haveaffald agrenovation må ikke afleveres på genbrugspladserne. Kommer du noget af affaldet i sække, skal det være klare plastsække. å kan personalet vejlede om korrekt sortering. Åbningstider sferg andag-fredag ørdag ørste søndag i månederne april - september angå andag-fredag ørdag ørste søndag i månederne april - september anders andag-fredag ørdag lle søndage i perioden april - september Genbrugspladser er er altid en genbrugsplads i nærheden, når du skal af med dit sorterede affald. ire pladser til genbrug or du i anders Kommune, er der fire genbrugspladser, hvor du er velkommen med dit sorterede affald. Husk, at din bil ikke må veje over 00 kg, og den fyldte trailer ikke over 00 kg. indre virksomheder kan også benytte genbrugspladserne, men det kræver et adgangskort. æs mere i pjecen rhvervsaffald på genbrugspladserne. ortér affaldet hjemmefra å genbrugspladserne skal affaldet afleveres i de rigtige containere eller på en aflæsningsplads. ølg skiltningen på pladsen. et er en god idé at sortere affaldet, inden du kører hjemmefra, så er besøget på pladsen hurtigt overstået. å kan du se, hvordan affaldet skal sorteres. r du i tvivl, så spørg or at så meget som muligt af affaldet kan genbruges, er det vigtigt, at det sorteres korrekt. erfor skal du endelig spørge personalet på pladsen, hvis du er i tvivl om sorteringen. Øster ørslev andag-fredag ørdag ørste søndag i månederne april - september lle genbrugspladser har lukket. januar +.,.,. og. december. Husk, at småt affald kan samles i en klar plastsæk. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

12 Indsamling af storskrald eget af husstandens affald kan du sætte ud til vejen så kommer vi og henter det. Ud til vejen torskraldsordningen kan benyttes af alle private husstande, der er tilmeldt dagrenovationen. et sorterede affald skal sættes ud til vejen, så det er nemt at se fra renovationsbilen. tår det på fortovet, må det ikke spærre for fodgængerne. til det evt. i indkørslen helt ude ved fortovet. ffaldet skal være på plads inden kl på afhentningsdagen, dog tidligst aftenen før. or du i en etageejendom med en fælles afhentningsplads, skal du følge reglerne for pladsen. or du på landet, skal affaldet placeres ved nærmeste offentlige vej. Hvornår? Vi indsamler storskrald seks gange om året. u kan se, hvornår vi henter dit affald ved først at finde navnet på din vej i vejregistret på de følgende sider. Ud for vejnavnet står dit områdenummer. I kalenderen finder du de datoer vi kommer og henter dit storskrald. lle elektriske apparater med en ledning eller batteri kan afleveres til storskrald. HÅNGN 00

13 ortering torskraldet skal sorteres i fire grupper: Jern og metal ykler og barnevogne Græsslåmaskiner v-antenner ørrestativer otter og pander Haveredskaber ndet jern og metal ap til genbrug apkasser ølgepap apemballage Kun rent pap. Kasser foldes sammen og bundtes med snor. lektronikskrot Hårde hvidevarer v og videoer d-afspillere omputere kærme og printere elefoner og faxmaskiner Kaffemaskiner tøvsugere lværktøj ndre husholdningsmaskiner Øvrigt storskrald øbler æpper (sammenrullede) lasthavemøbler lasker og emballageglas i kasser yggeaffald, imprægneret træ, pvc og haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen. Har du møbler eller brugsting, som andre kan få glæde af, kan du kontakte en af de humanitære organisationer, der annoncerer i avisen. u kan også benytte hjemmesiden ffaldet sættes ud til fortovet inden kl. på afhentningsdagen. ortering af affaldet rdningen omfatter fx kasserede møbler, tæpper, cykler og barnevogne. u kan også aflevere hårde hvidevarer, elektronik og pap. torskraldet skal sorteres i fire grupper (se sorteringsvejledningen). ffald i de fire grupper må gerne stå ved siden af hinanden, men skal være tilpas adskilt, fordi de bliver hentet af forskellige biler. tørrelsen af de enkelte emner må normalt ikke være over xx meter, og vægten må ikke være over kg. æpper, møbler, køleskabe, vaskemaskiner mv. tages, som de er. Hvis dit storskrald ikke er sorteret rigtigt, tager vi det ikke med. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

14 Ændringer i ordningerne ra den. januar bliver der små ændringer i ordningerne både for private og erhverv. Ændringer i storskraldsindsamlingen et er ikke mere muligt at aflevere landbrugsplast, haveaffald og byggeaffald som storskrald. et skal afleveres på genbrugspladserne. erfor udvides åbningstiderne på genbrugspladserne, og erhverv får adgang til pladserne. atterier og malingrester atterier og rester af maling kan ikke mere afleveres til forhandlerne. alingresterne skal afleveres i miljøkassen eller på genbrugspladsen, batterierne i en pose på låget af affaldsstativet eller containeren. rhverv på genbrugspladserne indre erhverv kan få adgang til de fire genbrugspladser i kommunen, men det kræver et adgangskort. dgangskortet skal placeres synligt i forruden på firmabilen. Kortet koster 00,- kr. uden moms for 00 og kan købes på anders ffaldsterminal. æs mere i pjecen rhverv på genbrugspladserne. dgangskrav ommelfingerregler for erhverv på genbrugspladserne: Køretøj på gule plader og firmanavn betragtes som erhvervskøretøj. otalvægt højst.00 kg og trailer højst.00 kg. Højst kg farligt affald pr. gang. Kun adgang med synligt adgangskort. Højst.000 kg affald om året pr. kort. last fra landbruget skal afleveres på genbrugspladserne. HÅNGN 00

15 et makulerede papir sælges videre og indgår i produktionen af nyt papir. Åbningstid anders ffaldsterminal Ørneborgvej 00 anders lf. Åbent mandag-fredag kl Kompostbeholder et er ffaldsterminalen, der står for salg af kompostbeholdere og kompostkasser. everingen sker ca. dage efter, vi har modtaget din betaling. Vil du selv hente en beholder, så ring lige i forvejen der kan godt være leveringstid. ffaldsterminalen Har skraldemanden lagt en seddel og ikke taget affaldssækken med, kan du aflevere den her. ffald kun med seddel å ffaldsterminalen kan du aflevere sækken, som skraldemanden ikke har taget med. et koster ikke ekstra; du skal bare huske at medbringe den seddel, han har lagt. Uhygiejnisk affald r fryseren pludselig gået i stykker, så du står med en masse dårlige madvarer, kan du aflevere dem på ffaldsterminalen mod betaling. et gælder også affald fra hobbyhusdyr. akulering af fortrolige papirer e fortrolige papirer kan også genbruges. å ffaldsterminalen kan både private og virksomheder få adgang til en makuleringsmaskine. ersonalet hjælper gerne med instruktion og vejledning. Henvend dig blot på kontoret, og husk at lave en aftale, før du kommer med store mængder papirer. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

16 HÅNGN 00 delgade gervænget hornvej mtsvejen sfergvej sgårdsvej skevej spevænget akkegårdsvej akkevej akkevænget aldersvej algårdsvej altzers llé ane llé ekkasinvej ellisvej indeledet irke llé irkevej irkevænget ispevangen jergbyvej jerregravvej legvadbrovej lichers llé lichersvej lishønevej offerhøjen ragesvej randdamsvej redgade regnevej rorsonsvej utikstorvet ymarksvej ytoften yvejen ækgårdsvej øgevej harlotte malievej alagerlundvej - syd for motorvejen alen andigevej angårdsvej egnelodden iget oktor llé rosselvej yrbyvej yssehøjvej gevej jstrup øllevej jstrupvej lmegårdsvej lmevej nergivej ngtoften ngvej rantisvej rhvervsparken uropavej alkevej asanvej rederiksbergvej rejasvej røken ophiesvej ussingøvej yrrevænget årbækvej årup lantagevej årupvej G Gartnervænget Gefionsvej Genvejen Gjandrup yvej Gl. Viborgvej Glentevej Gransangervej Granvænget Gravene Grovebakkevej Grundtvigsvej Grønnevang Gundestrupbakken Gyden Gyvelvænget Gøgevej H Haldvej Halekærsvej Hamletsvej Hammershøjvej Handestvej Hans ikkelsvej Harestien Hasselvænget Hastrupholmvej Hastrupvej Haversmosevej Hegnsvej Hejmdalsvej Hermodsvej Hobrovej Holmevej Hovedvejen Hulvejen Humlevej Hviddingvej Hvidstenvej Højvangen Høvejen I Industrivej Ingvard edersensvej Irisvej J Jagtvej Jennum yvej Jennumvej Jernbanegade Jomfru ybersvej K Kaktusvej Kardamsvej Kastanievænget Kingosvej Kirkebakken Kirkestien Kirketoften Kirkevej Klokkevang Kollerupvej Koustedvej Krokusvej Kærby øllevej Kærvej Kølbakken Kåthedevej Kåtrupvej andemærket ervænget iljevej illegade indevej okesvej unden ærkevej æstenvej øvsangervej ads ossvej ads gelundsvej agnesvej ariagervej arkvænget ejerivej ejsevej idgårdsvej irabellevej odesvej orten Vingesvej osedraget oselunds llé unkestien usvitvej yrtevej ælkevej ågevej N Nattergalevej Niels ruusvej Nordlyvej Nr. Ålumvej Nyvej Nørbækvej Nørregade Nørreådalsvej dinsvej ver ussingvej eter kyttesvej ilevænget lantagevej latanvænget odeledsvej oppelvænget rovstejorden ræstemarken ræstevejen ræstevænget urhusvej åskeliljevej torskrald UHU

17 N KUN / urhus - Nørhald - Havndal andersvej andrupvej anunkelvej ejstrupvej olighedsvej osebakken osenkrantzvej osenvej osenvænget ugvænget uhøjvej yleparken ødkælkevej ønne llé ønneparken ørsangervej ådyrstien ågevej andvænget ct. Kjeldsvej kaldhøjvej keelsvej kelvej kjoldsvej kolebakken kolevej kovagervej kovduevej kovvadbrovej mallegade mededamsvej medevænget neppevej ognevej olhøjen olsortevej orte adsvej parrehusevej purvevej pættevej tabelsvej tadion llé tationsvej tendigevej tisbakken tokbjergvej toregade tærevej tøberivej valevej vejstrupvej vinget yrenparken yrenvej øholmene øndergade øndervangen øren Kannesvej øren uistsvej eglvej eglvænget ernevej horsvej hranesvej inghøjvej ingvangen jørnesvinget often oftevænget rehøjevej rekanten roldeskovvej ruevej ulipanvej værgade værvej ørvedalsvej U Udsigten V Valhalsvej Valmuevej Vandværksvej Vangen Vasevej Ved Vandværket Vedbendvej Vejlagervej Venning yvej Vestergade Vester Vellingvej Vibevej Viborgvej Vidarsvej Villavej Vindingholmvej Vintergækvej Violvej Volstrupvej dunsvej Æ Æblehaven Ø Ørrildvej Østergade Østergårdsvej Østerkæret Østervang Østervænget Å Åkandevej Åsdalen torskrald UHU

18 torskrald NØH bildgårdsvej hornvej kseltorv lleen lmisbakken lsagervej mtsvejen akkegårdsvej akken akkevænget asager avnehøjvej avnevej - og - avnevej 0- og - avnevej i ellerup avnevej i vede inderupvej irkestien irkevej jergene jerregårdsvej lenstrupvej lokhøj olettevej orgergade orggyden orups Vænge ryggervænget rændstensvej ygvænget ækkevej øgevej hr. ynges vej albyovervej - albyovervej -0 og - alsvinget amstedvej anasvej egnebakken emstrupvej r. adsensvej yssevej gevej lmegårdsvej lmelundsvej lmevej nghaven ngvej iilsvej iskerstræde jordbakken jordhøj jordvej osevej rederiksbergvej riheden rugthaven røsigvej yrrevej ælledvej ærgevej G Galgevang Galgevangsvej Gallemosevej Gammeljord Gelhøj Gjerlevvej Gl. Kirkevej Gl. andevej Gl. tationsvej Granstien Granvej Grejsvang Grønkærvej Grønvangen Guldbjergvang Guldgaden Gyvelvej H Hadsundvej fra nr. 0 - Hadsundvej fra nr. - 0 Hadsundvej fra - Halagervej Hald øllevej Haldvej Hammergårdsvej Hammervænget Harridslevvej Havnevej Havnøholmvej Havnøvej Havrevej Hedager Hedevej Holkvej Hulen Hummelbækvej Hvedetoften Hvidkløvervej Hvilhusevej Hybenvej Højagervej Højgårdsvej Højtoftevej Højvangsvej Højvej Hømundingen Hørgaden J Jentevej Jægerholmsvej K Ka iilsvej Kalvehaven Kalvevasen Kappelagervej Kastanievej Kildebakken Kildebakkevej Kildevældet Kirkebakken Kirkegade Kirkegyden Kirkehøjvej Kirkestien Kirkevej Kjeldsbakken Klosterstræde Knotten Knøsvej Koldbakken Kondrup Vænge Kondrupvej Kraghgårdsvej Kraghs Vej Krogagervej Krogen Kronborgvej Kronjydevej Kærbybrovej Kærby øllevej Kærbyvej Kærvejen Kølvej emvej ervangen illegade indbjergvej indegårdsvej indevej odsstien odsvejen ogevej ærkevej a Hulevej ariagergyden arkleddet artin Gammelbys Vej ejlbyvej ercurvej ergelvang idtvasen unkebovej urhusbakken øgelvangsvej øllevej ågevej N Nedre Vej Nordbakken Nyvasen Nørregade Nørreled Nørreskovvej ilevej oppelvej ræstebakken urager aisløkke andersvej apsmarken ishøjvej oensgårdvej osenvej ugvænget uhøjvej HÅNGN 00

19 torskrald NØH ævagervej ødkløvervej ønnevej åby øllevej albakken alstræde alvænget emvej igsvej kallehusene kalmstrupvej kelvangsvej kolebakken kolevangen kolevænget komagerbakken kovvej krænten kægsbjergvej letten lotsgården medevej ognevej pangen parrehusevej pentrupvej plitad tabelsvej tadionvej tangerumvej tenhøjvej tolsbjergvej toubyvej trandvej tøvringgårdvej vinget yrenvej ødring ygade ødringholmvej øndergårdsvej øren angsvej athøj eglgade ernevej inghøjvej ingvej jørnegårdsvej jørnevej often oftevej oftevejen orsmarken rehøje rehøjevej rudsholmvej uevej vedevej værgade værvej ønagervej ørringvej U Udbyhøjvej i Harridslev Udbyhøjvej i åby Udbyhøjvej i vede Udbyhøjvej i Ø. ørslev Udbyhøjvej nord for vede Udbyhøjvej nordøst for åby Udbyhøjvej nordøst for Ø. ørslev Udbyhøjvej syd for vede Udsigten Under akken V Valmuevej Vangvejen Vasen Ved ammen Vestergade Vesterholmsvej Vesterled Vestervangsparken Vestervangsvej V. G. ndersensvej Villatoften Vinkelvej Vinstrupvej Vorhøjvej Æ Æblehaven Ærteholmsvej Ø Østendalsvej Østerbro Østergade Østerled Østermarksvej Østervangsvej Østrupvej Å Åløbet Åstrupvej N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

20 0 HÅNGN 00 jerrevej lindgyden runengevej runs lantagevej ygaden albynedervej albyovervej oktorbakken ngvej asanbakken estpladsen ortunet uglsøgårdsvej uglsø ark G Galgevangsvej Granvænget H Hamborgvej Havndalvej -, - Heden Hestehaven Hjortsvej Hundsigvej Håndværkervænget I Isaksvej J Jydestien Jyllandsvej K Karl oulsensvej Kilevej Kirkevej Klattrupgade Kløvervænget Kondrupvej Kongevejen Kronjydevej Kærvej andevejen -, ingen lige adresser aursensvej yshøj øllevej ærkebakken adsdige arsvej rionvej vergårdsvej edersmindevej lantagen olighedsvej aturnvej jællandsvej kolevej letten plitad tenhøjvej tenkildevej tjernevej øndervej øringen oftevej roldhusvej uerne værvej U Udbyneder Østergade Udbynedervej Udbyovergade V Vandværksvej Ved Kirken Vellinggårdsvej Venusvej Vesterbro Vesterskovmark Vinkelvej Vinstrupvej Ø Østerbro Østre llé torskrald HVN

21 apirindsamling apirindsamling foregår de dage, hvor symbolet er i kalenderen. å side kan du se, hvordan du skal sortere og aflevere papir, for at det bliver taget med. HVN mråde : Havndal. nsvar: Havndal rop. NØH mråde : åby, Ø. ørslev, albyover, Vinstrup, ødring, albyneder og inderup. nsvar: åby rop UHU mråde : pentrup, sferg og Gassum. nsvar: pentrup rop mråde : årup, Nørbæk, Kousted. nsvar: årup-ønderbæk Idr. mråde : Ø. jerregrav. nsvar: Ø. jerregrav mråde : Gjerlev, Hald, inde, ejlby, nslev, lenstrup, Kærby og touby. nsvar: mråde : Ålum, Gjandrup, Venning, vinding, æsten og ønderbæk. nsvar: Ålum mråde : tøvring, ellerup, indbjerg, vede, Harridslev, Østrup, Vestrup og lbæk. nsvar: tøvring-ellerup Idrætsforening. N KUN / urhus - Nørhald - Havndal

22 fhentning af storskrald/papirindsamling J N U U H V N N Ø H U H U ind dit vejnavn i registret og se dit distrikts bogstav. kriv det herunder og se i kalenderen, hvornår du får hentet storskrald og papir I J J U N I + HÅNGN 00 I I I K :

23 fhentning af storskrald/papirindsamling J U I U G U H V N N Ø H U H U ind dit vejnavn i registret og se dit distrikts bogstav. kriv det herunder og se i kalenderen, hvornår du får hentet storskrald og papir. + K N V N KUN / urhus - Nørhald - Havndal I I I K :

24 ankegang a-s 0 Genbrugspladser pørgsmål? kontakt ffaldskontoret aksetorvet, 00 anders lf. -mail: Åbningstider: andag - fredag kl orgerservice aksetorvet, 00 anders lf. -mail: agrenovation: urhus næbum Vognmandsforretning lf. u kan frit vælge, hvilken af de fire genbrugspladser du vil benytte. sferg: Genbrugspladsen Hulvejen, sferg, 0 årup angå: Genbrugspladsen Kærsangervej, 0 angå anders: Genbrugspladsen Ørneborgvej, 00 anders Øster ørslev: Genbrugspladsen Udbyhøjvej 0, Ø. ørslev, Gjerlev Nørhald, Havndal Vognmandsgården lf. 00 torskrald (alle): Øster ørslev Vognmandsforretning lf.: 0 0 å kommunens hjemmeside under punktet affald kan du læse mere om affaldsordningerne. u kan bl.a. i løbet af 00 finde oplysninger om affald vist via et kort. u skal bare klikke på det område, du bor, og så får du oplyst afhentningstidspunkter for storskrald og miljøfarligt affald. anders Kommune HÅNGN 00

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

AFFALDSHÆFTET. Randers Kommune. Information om affald område Sønderhald 2007. RANDERS KOMMUNE / Sønderhald

AFFALDSHÆFTET. Randers Kommune. Information om affald område Sønderhald 2007. RANDERS KOMMUNE / Sønderhald AFFALDSHÆFTET Information om affald område Sønderhald 2007 Randers Kommune RANDERS KOMMUNE / Sønderhald 1 Velkommen til et nyt affaldshæfte Nu er de 3 hele og 3 halve blevet til én kommune og dette affaldshæfte

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger

Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Affaldshåndbog 2015. boliger Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald Affaldshåndbog 2015 boliger Indhold Hjælp os til at blive endnu bedre side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4-5 Storskrald

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E affaldshåndbog 2004 også Vi ta r skraldet K A L U N D B O R G K O M M U N E også Vi ta r skraldet For fjerde år i træk samler vi alle vores informationer om affald, sortering og genbrug i en Affaldshåndbog.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

Affaldshåndbog 2015. sommerhuse. Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2015. sommerhuse. Tema: Selvbetjening på jammerbugt.dk/affald. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse ema: elvbetjening på jammerbugt.dk/affald Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Hjælp os til at blive endnu bedre I Jammerbugt Kommune arbejder

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Vigtigt nyt om dit affald

Vigtigt nyt om dit affald Vigtigt nyt om dit affald fra 1. maj 2013 1 Mest miljø for pengene Slagelse Kommune prioriterer miljøet og klima indsatsen højt. Når vi planlægger, hvordan vi håndterer affaldet, overvejer vi altid, hvordan

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ BIOAFFALD RESTAFFALD NY BEHOLDER med 2 rum til dit affald Du får snart en ny affaldsbeholder med 2 rum. Fremover skal du nemlig sortere dit

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere