Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010"

Transkript

1 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder Side 8 og 9 Kaj Munk aften Side 10 Højskoleformiddage Side 12 Adresseliste Side 15 Trinitatis Side 16 KIRKEBLADET 24. årgang Nr.1 1

2 KLUMMEN Det svære spørgsmål om organdonation De fleste mennesker har gjort sig tanker om organdonation. Vi bliver konfronteret med spørgsmålet i medierne og på reklamesøjler rundt omkring i byerne. Hvem skal arve dine organer efter dig? Danskerne bliver bedt om at tage stilling for der mangler organer, siger de! Men den træghed, som nogen mener, der har været i tilmeldinger til organregisteret, skyldes ikke nødvendigvis, at vi ikke overvejer sagen. Den er snarere et udtryk for, hvilket uløseligt, etisk dilemma spørgsmålet om donation sætter os i. På et tidspunkt blev det nærmest fremstillet i medierne, som om det var de gode, næstekærlige mennesker, der havde meldt sig som donorer og de onde og egoistiske, der ikke ville ind i registret. Den retorik er ikke frugtbar for nogen! Kirken er nu blevet en medspiller i spørgsmålet om donation. På opfordring fra Det Etiske Råd har Folkekirken udarbejdet et vejledende ritual ved organdonation. Det er tænkt som et ritual, der kan bruges i forbindelse med, at de pårørende skal tage afsked med donor. Der laves to hjernedødsundersøgelser som det hedder med en times interval. Derefter kan ritualet tage sin begyndelse under ledelse af en præst. Det er Jesu ord fra Johannesevangeliet, der bliver læst: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. I bønnen bedes der: Vor Gud og Far i Himlen! Vi er samlet omkring NN s dødsleje og skal forstå, at han/hun nu er død. NN s krop er endnu i live, men som menneske er han/hun død, og vi får ham/hende ikke tilbage. Som levende mennesker håber vi, for sådan har du skabt os. Derfor sætter vi vort håb til dig, som har givet os livet sammen med NN. I håbet til dig giver vi af det, som du har givet til os. Vi giver til et menneske, som endnu har et liv sammen med andre. Derfor beder vi dig gøre denne vor gave til velsignelse for dem, der modtager. I det samme håb til dig beder vi om din hjælp og trøst, når vi her siger farvel til NN. Vi beder dig tage vare på ham/hende og på os som er tilbage. Himmelske Far! Vi beder dig blive hos os både i livet og i døden, for du er vort håb nu og i al evighed! Amen Merete Ørskov har skrevet en klumme om donationsproblematikken. Den blev oprindeligt bragt i Præsteforeningens Blad, men den er så god, at vi gerne vil bringe den her med håbet om, at hendes tanker kan bidrage til vores videre overvejelser. Lykke Wester Merete Ørskov Et organ er ikke et rugbrød Af Merete Ørskov, sognepræst og journalist, Ringkøbing Kirke. Klummen har været bragt i Præsteforeningens Blad nr. 19/2010 og er trykt med tilladelse fra bladet og forfatteren. Tanker i anledning af det nye ritual til brug ved organdonation. Der mangler rugbrød. Køber du ikke også lige det? spurgte jeg forleden min ældste søn, da han var på vej på indkøb. Der mangler rugbrød. Og der mangler organer. Sidstnævnte kan man bare ikke lige købe, ikke lovligt i al fald. Alligevel bruger vi det samme sprog: Rugbrød eller organer, noget mangler det må kunne skaffes. Men nej, det kan det ikke. Og vi snyder os selv med sproget. For der mangler ikke organer. Det vil sige, hvis man er født med kun én nyre, så mangler man selvfølgelig den anden. Men ellers er der det antal organer i verden, som mennesker er skabt med. Organer er ikke en vare, der kan produceres. Ganske vist muliggør teknologien i dag, at vi kan bytte rundt på vores organer. Men der mangler ikke nogen. Når man siger, at der mangler organer, så siger man, at der mangler mennesker, der dør hjernedøden, og hvis organer man må bruge. Sådan er virkeligheden. Men hvem vil skrive under på, at der mangler hjernedøde motorcyklister, eller at flere bør få hjerneblødning? Fastholder man alligevel, at der mangler organer, og går man ikke ind for flere hjernedødsfald, så siger man, at manglens årsag ligger hos de nej-sigende pårørende til det nuværende antal hjernedøde. Dette vil mange i sundhedsvæsenet være tilbøjelige til at mene. Derfor har man gjort tiltag, der skal gøre sygehuspersonalet bedre til at tale med de pårørende. Nu kan også folkekirken ses som en del af dette arbejde. Allerede da biskopperne sidste år på opfordring fra Det Etiske Råd besluttede at få udarbejdet et ritual til brug ved organdonation, hilste en ledende overlæge dette ritual velkomment og sagde blandt andet: Hvis sundhedspersonalet bedre kan skitsere et tydeligt forløb for de pårørende, kan det måske resultere i flere organer. For er der et klart forløb, vil færre pårørende formentlig sige nej til, at vi må bruge organerne. (Kristeligt Dagblad, 9. januar 2009). 2 KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3

3 Måske bliver det også sådan. Måske kommer dette nye ritual, som biskopperne vedtog d. 6. januar i år, til at bevirke, at flere kan rumme at sige ja til donere deres elskedes organer. Måske ikke. For sygehuspræster har i forvejen ofte medvirket ved familiers afsked med hjernedøde, der skal køres bort til organudtagning. Når ca. halvdelen af alle adspurgte pårørende siger nej, så er det ikke sikkert, at det tal kommer til at ændre sig. For organdonation er et uløseligt, etisk, religiøst og følelsesmæssigt dilemma, som mennesker i en kaotisk situation skal forholde sig til. Men det er godt, at vi har fået ritualet. For det rummer nogle smukt formulerede bønner, der understreger, at det, der sker, netop ikke er fremskaffelse af en vare, men er gave-givning, donation. Min 18-årige søn kører i bil på indkøb efter rugbrød. Han har næsten lige fået kørekort, han elsker fart og er den perfekte donor. Han og jeg har drøftet de etiske, religiøse og praktiske aspekter af både hjernedødskriteriet og organdonation. Han hælder til at sige ja til at være donor. Måske står jeg en dag og skal vurdere, om jeg har kræfter til at gentage det ja. Siger jeg nej, så vil jeg formentlig efterfølgende få brug for at deltage i et ritual med en præst. Måske et skriftemål, fordi jeg kunne komme til at føle, jeg havde begået en undladelsessynd. Jeg vil da få brug for at høre andre sige, at der ikke er mangel på organer. Og jeg vil bede Gud hjælpe både mig og de syge mennesker, som jeg ikke orkede at forære min hjernedøde, hjertedøende søns organer til. Mon biskopperne også laver en vejledende bøn til nej-sigerne? FORSIDEBILLEDE Fra grundlovsmødet i år der blev holdt i Præstegårdshaven i Maugstrup. KIRKEBIL Kirkebil til gudstjenester i de 3 kirker i tresognspastoratet skal bestilles senest 1 time før gudstjeneste ved TAXA Tlf KIRKEBLADET Kirkebladet udsendes fremover sidste onsdag i november, februar, maj og august, og næste gang bliver så onsdag den 24. november. Det betyder derfor, at dette nummer af Kirkebladet omfatter 4 måneder, så derfor er det udvidet med 4 sider til 16 sider mod normalt 12 sider. MANGLER KIRKEBLADET Det næste nummer af Kirkebladet (nr ) uddeles onsdag den 24. november 2010, så har du ikke modtaget det denne dag, så kontakt kirkekontoret. Det kan også hentes i våbenhuset i kirkerne. Kirkebladet kan også hentes på hjemmesiden: Indre Missions møder arrangeres fra gang til gang, så oplysning om de næste møder kan indhentes ved: Herdis Hansen, Ndr. Ringvej 7 i Vojens, Tlf.: MENIGHEDSRÅDSMØDER Vojens Menighedsråd Der er offentlige menighedsrådsmøder i Vojens Menighedsråd: Onsdag den 25. august kl Onsdag den 22. september kl Onsdag den 27. oktober kl Onsdag den 24. november kl Alle møder holdes i Vojens Sognegård, Østerled 4 i Vojens. Vojens Menighedsråd Jegerup Menighedsråd Jegerup Sogns offentlige menighedsrådsmøder afholdes i Jegerup Præstegård: Tirsdag den 10. august kl Tirsdag den 14. september kl Tirsdag den 12. oktober kl Tirsdag den 9. november kl Tirsdag den 14. december kl Alle møder er offentlige. Jegerup Menighedsråd Maugstrup Menighedsråd Afholder menighedsrådsmøder: Torsdag den 19. august kl Torsdag den 16. september kl Torsdag den 21. oktober kl Torsdag den 18. november kl Alle møder afholdes i konfirmandstuen i Maugstrup Præstegård. Alle møder er offentlige. Maugstrup Menighedsråd KIRKEBLADET 29. Årgang Nr. 3 3

4 Gudstjenesteliste August Søndag den 1. august, 9. s.e.t. Luk. 12, Om at have sin skat i himlen. Vojens kl : JJM Jegerup kl : JJM Maugstrup: Vi henviser til Vojens og Jegerup kirker. Søndag den 8. august, 10. s.e.t. Matt. 11, Børnene på torvet - veråb over Israels byer. Vojens kl : JJM Jegerup: Vi henviser til Maugstrup og Vojens kirker Maugstrup kl : JJM Søndag den 15. august, 11. s.e.t. Luk. 7, Kvinden i farisæerens hus. Vojens kl : LML Jegerup kl : LFW Maugstrup kl : LFW Søndag den 22. august, 12. s.e.t. Matt. 12, Synden mod Helligånden og farisæernes tegnkrav. Vojens kl : EHR Jegerup kl : LML, Kirkefrokost Maugstrup kl : LFW, Morgensangsgudstjeneste, derefter Pilgrimsvandring fra Maugstrup til Jegerup. Se omtale side 11. Lørdag den 28. august. Jegerup kl : EHR, Dåbsgudstjeneste. Søndag den 29. august, 13. s.e.t. Matt. 20, Zebedæus-sønnernes bøn - om at herske og tjene. Vojens kl : LFW Jegerup kl : EHR Maugstrup kl : EHR September Søndag den 5. september, 14. s.e.t Johs. 11, Manden ved Betesdadammen. Vojens kl : LML Jegerup kl : LFW Maugstrup kl : LML Lørdag den 11. september. Jegerup kl : LML, Høstgudstjeneste. Søndag den 12. september, 15. s.e.t. Luk. 10, Martha og Maria. Vojens kl : EHR, med konfirmandindskrivning Jegerup: Ingen gudstjeneste. Maugstrup kl : EHR Fredag den 17. september. Vojens kl : LFW, Musikgudstjeneste. Søndag den 19. september 16. s.e.t. Johs. 11, Opvækkelsen af Lazarus. Vojens kl : LML, Høstgudstjeneste Jegerup kl : LML Maugstrup kl : EHR, Høstgudstjeneste. Lørdag den 25. september. Jegerup kl : LFW, Dåbsgudstjeneste. Søndag den 26. september, 17. s.e.t. Mark. 2, Jesus spiser med toldere og syndere. Vojens kl : LFW Jegerup kl : LFW Maugstrup kl : LFW Torsdag den 30. september. Jegerup kl : LML, Spaghettigudstjeneste. Oktober Søndag den 3. oktober, 18. s.e.t. Johs. 15, 1-11 Det sande vintræ. Vojens kl : LML Jegerup kl : LFW Maugstrup kl : LML Søndag den 10. oktober, 19. s.e.t. Johs. 1, En række discipelkaldelser. Vojens kl : EHR, Kirkefrokost Jegerup kl : EHR Maugstrup kl : LML Fredag den 15. oktober. Vojens kl : LFW, Musikgudstjeneste. Søndag den 17. oktober, 20. s.e.t. Matt. 21, De to sønner og vingårdsejeren. Vojens kl : LFW Jegerup kl : EHR Maugstrup kl : LFW 4 KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3

5 Søndag den 24. oktober, 21. s.e.t. Luk. 13, 1-9 Tårnet i Siloam og figentræet, der ikke bar frugt. Vojens kl : LML Jegerup kl : LML Maugstrup kl : LFW Torsdag den 28. oktober. Jegerup kl : LML, Spaghettigudstjeneste. Lørdag den 30. oktober. Jegerup kl : LML, Dåbsgudstjeneste. Søndag den 31. oktober, 22 s.e.t. Matt. 18, 1-14 Den største i Himmeriget - advarsel mod forargelsen. Vojens kl : EHR Jegerup kl : LML Maugstrup kl : EHR November Søndag den 7. november, Alle Helgens Dag. Matt. 5, I er jordens salt. Vojens kl : EHR, LFW, LML. Se omtale side 7. Jegerup kl : LML Maugstrup kl : LFW Fredag den 12. november. Vojens kl : LFW, Musikgudstjeneste. EHR = Eva Holm Riis LFW = Lykke Fugl Wester LML = Lone Marie Lundsgaard JJM = Johannes Jehøj Madsen Søndag den 14. november, 24. s.e.t. Johs. 5, Jesu tale om sit forhold til Faderen. Vojens kl : EHR Jegerup kl : EHR Maugstrup kl : LFW, Mindegudstjeneste m/kirkefrokost. Søndag den 21. november, sidste s.i k. Matt. 11, Kom hid til mig. Vojens kl : LML Jegerup kl : LML Maugstrup kl : LML Torsdag den 25. november. Jegerup kl : LML, Spaghettigudstjeneste. Lørdag den 27. november. Jegerup kl : EHR, Dåbsgudstjeneste. Søndag den 28. november, 1. s.i.a. Luk. 4, Jesus i Nazaret synagoge. Vojens kl : EHR Jegerup kl : LML Maugstrup kl : LFW December Søndag den 5. december, 2. s.i.a. Luk. 21, De sidste tiders tegn. Vojens kl : LFW, Kirkefrokost Jegerup kl : LFW Maugstrup kl : LFW Musikgudstjeneste Musikgudstjenester i Vojens Kirke Fredag den 17. september kl Fredag den 15. oktober kl Fredag den 12. november kl I løbet af efteråret er der planlagt tre musikgudstjenester i Vojens Kirke. Gudstjenesterne laves i samarbejde med Haderslev Kommunale Musikskole/MGK, og vil byde på både rytmisk og klassisk musik. Gudstjenesterne vil have hver sit tema, og fra august måned vil der ligge foldere i pastoratets tre kirker med nærmere beskrivelse af de enkelte gudstjenester. Lykke Wester Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenester i Jegerup Kirke Sidste torsdag i måneden kl holder vi familiegudstjeneste på børnenes præmisser. Vi skal snakke med Kirkerotten Magnus, lære nogle af Sigurd Barrets nye salmer, og så får vi hver gang en bibelhistorie. Gudstjenesten varer ca. 30 minutter, og bagefter går vi hen i præstegården og spiser spaghetti. Vi begynder torsdag den 30. september, og de efterfølgende spaghettigudstjenester ligger den 28. oktober og 25. november. Juleaften mødes vi omkring krybben kl Lone Marie Lundsgaard KIRKEBLADET 29. Årgang Nr. 3 5

6 Babysalmesang i Jegerup Babysalmesang har spredt sig til mange danske kirker gennem de seneste år og har dannet ramme om hyggeligt samvær for babyer og deres mor eller far. Også Jegerup Kirke vil lægge hus til babysalmesang for pastoratets mindste. Stemmen og sangen i forening med berøring og bevægelser spiller en meget vigtig rolle i spædbarnets udvikling, og disse ting er i fokus til babysalmesang. Det lille barn er særligt modtageligt for stemmens klang, toneleje, tempo, dynamik og pauserne altså for de musikalske variationer, som skabes i øjeblikket, i kontakten mellem mennesker. Forældres stemmeklang formidler tryghed og nærhed, ligesom den syngende forældrestemme kan formidle glæde, leg og overraskelse. Babysalmesang er for babyer mellem 2 og 10 måneder. Man behøver ikke at synge godt for at tage sit barn med til babysalmesang. Et spædbarn synes altid, at dets egne forældres stemmer er de smukkeste i verden, så alle kan være med. Babysalmesang er et gratis tilbud til alle forældre om at komme i kirken og synge salmer med deres baby. Babysalmesang foregår i Jegerup Kirke torsdag fra kl Forløbet er på 8 gange med start den 16. september og slut den 4. november. Tilmelding, spørgsmål og yderligere oplysninger kan fås hos Lykke Wester, tlf.: eller på mail: km.dk. Høstgudstjeneste i Jegerup Høstgudstjeneste lørdag den 11. september kl , bliver i år begyndelsen på den årligt tilbagevendende Landsbydag i Jegerup. Temaet er Høst Jegerup før og nu, og vi begynder i kirken med en festlig høstgudstjeneste ved organist, Mona Thorsager, og sognepræst, Lone Marie Lundsgaard. Efter gudstjenesten indbydes alle til morgenmad på vores nye flotte parkeringsplads. Lone Marie Lundsgaard Høstgudstjeneste i Vojens Søndag den 19. september kl fejrer vi høstgudstjeneste i Vojens Kirke. Kirken vil være smukt pyntet, og feststemningen vil blive understreget af, at byens spejdere deltager i festgudstjenesten. Medvirkende er vores nye organistvikar, Lone Skovgaard-Petersen, og sognepræst, Lone Marie Lundsgaard. Eftermiddagssang i Jegerup 1. torsdag i hver måned kl indbydes alle, som holder af at synge, til eftermiddagssang i Jegerup Præstegård. Vi begynder den 2. september og synger fra både salme- og højskolesangbogen. Der bydes på kaffe, men ønsker man brød til, bedes man selv medbringe dette. Har man brug for at blive hentet, bedes man ringe til sognepræst Lone Marie Lundsgaard. De efterfølgende sangeftermiddage ligger den 7. oktober, 4. november og 2. december. Lone Marie Lundsgaard Salmesangsaften i Maugstrup Onsdag den 15. september kl holder vi salmesangsaften i Maugstrup Kirke. Lokale folk vil vælge nogle af deres yndlingssalmer og fortælle, hvorfor det netop er dem, de har valgt. Marta Kocon spiller violin, og Mona Thorsager sidder ved orglet. Efter sangen og musikken serveres et glas vin i kirkens korrum. Lykke Fugl Wester Spejder-gudstjeneste i Vojens Tirsdag den 12. oktober kl holder vi spejder-gudstjeneste i Vojens Kirke. Spejderne står selv for dele af gudstjenesten, som holdes sammen med sognepræst Lone Marie Lundsgaard. Efter gudstjenesten fortsætter vi i Vojens Sognegård, hvor der vil være forfriskninger. Lone Marie Lundsgaard 6 KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3

7 Alle Helgens Dag Alle Helgens Dag søndag den 7. november er der gudstjeneste i pastoratets tre kirker Maugstrup kl , Vojens kl , Jegerup kl I gudstjenesterne mindes vi dem, som vi har mistet i det forgangne år eller som vi tidligere i livet har mistet. Navnene vil blive læst op på alle, der blev begravet eller bisat i sognets kirker siden Alle Helgens Dag Efter gudstjenesten i Vojens serveres der lids spiseligt i Vojens Sognegård. Se i øvrigt omtale af gudstjenesten i Jegerup Kirke herunder. Alle Helgens Aften i Jegerup Alle Helgens Aften i Jegerup Kirke Søndag den 7. november kl mindes vi alle dem, som er gået bort i løbet af året. Det er en dag, hvor vi skal have lov til at sørge. I Jegerup Kirke holdes der aftengudstjeneste med mulighed for at tænde levende lys. Ved gudstjenesten medvirker kirkens organist, Mona Thorsager, og jazz-saxofonisten, Lars Von Lillienskjold. Lillienskjold har tidligere arbejdet sammen med kirkens organist, og sammen har de blandt andet indspillet meditationsmusik til DR og lavet musik til 60 året for Danmarks befrielse. Denne aften vil de sammen med sognepræst, Lone Marie Lundsgaard, skabe en anderledes aftengudstjeneste. Lone Marie Lundsgaard folkekoret Maugstrup Kirke Korsang i kirkerne Jeg overtog Folkekoret fra min forgænger i Jegerup Kirke for 2½ år siden. Jeg var lidt nervøs det var jo ikke et 4-8 stemmig kor, som jeg havde stor erfaring med - men et kor der i engelsk stil trådte sammen i efteråret for at slutte med julekoncerten. Det særlige ved det var og er at alle kan være med og dvs. at korsatserne skal være af en sådan beskaffenhed, at alle kan synge dem. Man kommer populært sagt - ind fra gaden og er med i sangens fællesskab. Sådan er det stadig og det har bragt mig og forhåbentlig også koret mange fornøjelige timer. Der er en sangglæde, man ikke finder mage til og en afslappet og skæmtende stemning. Og misforstå nu ikke for koristerne er meget seriøse med sangen og deres præstation. Ved julekoncerten sidste år var vi omkring 40 sangere sangere fra alle tre sogne Vojens Maugstrup - Jegerup Det er noget enestående og et stort aktiv for sognene, at så mange har taget ejerskab i kirkens musikliv. Vi øver søndag efter kirketid kl til i Jegerup Kirke. Alle kan nå at bruge bare en time om ugen i efterårssæsonen. I år synger vi julekoncert i Jegerup den 12. december kl og i Maugstrup den 16. december kl Børn og unge medvirker ved julekoncerterne. Hvert eneste år er der børn og unge, der synger Lucia i Maugstrup Kirke. Og hvert eneste år er der ligeledes børn, der synger Lucia i Jegerup Kirke, børn der synger i hver deres sognekirke. Kan vi lave et børne/ungdomskor? Ja, tanken spiller det skal prøves. Nu gør vi det. Onsdag den 25. august mødes store og små børn i Jegerup Kirke kl og synger til kl Deres opgave bliver at medvirke ved børnegudstjenester (se anden omtale i bladet) og julekoncerter. Jeg beder om forældres opbakning, også med hensyn til transport fra Simmersted og Maugstrup. Alle kan frit møde op, eller man kan ringe til mig med evt. spørgsmål på tlf eller Mona Thorsager KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3 7

8 . KONfirmandbilleder 2010 Jegerup Kirke den 30. april 2010 Maugstrup Kirke den 2. maj 2010 Vojens Kirke den 30. april 2010 kl Vojens Kirke 30. april 2010 kl KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3

9 KONfirmandbilleder 2010 KONfirmandindskrivning Povlsbjergskolen Konfirmandindskrivning for Povlsbjergskolens konfirmander 2010/2011 I forlængelse af gudstjenesten søndag den 12. september kl er der indskrivning af de kommende konfirmander fra Povlsbjergskolen. Denne indledes med et orienteringsmøde. De kommende konfirmander kan kun indskrives, hvis der er en forælder til stede. Er man ikke døbt, som konfirmationen kræver, er man også meget velkommen. Da vil vi i løbet af det kommende år finde et tidspunkt for en dåb. Vojens Kirke den 13. maj 2010 kl Er man forhindret i at komme til orienteringsmødet og indskrivningen bedes man ringe eller maile til mig (se kontaktsiden i bladet). Konfirmandundervisningen for 7.a og 7.b på Povlsbjergskolen begynder tirsdag den 14. og onsdag den 15. september kl Undervisningen finder sted i Vojens Sognegård. Eva Holm Riis, sognepræst. Vojens Kirke den 13. maj 2010 kl Bregnbjergskolen Konfirmandindskrivning Onsdag den 18. august kl vil der være indskrivning til konfirmandundervisning for de fra Bregnbjergskolens 7. klasser, der skal konfirmeres i enten Jegerup eller Vojens kirker. Aftenen begynder med en gudstjeneste i Vojens Kirke ved sognepræsterne Lykke Fugl Wester og Lone Marie Lundsgaard. Efter gudstjenesten går alle over i Vojens Sognegård, hvor der vil være indskrivning og introduktionsmøde. Både konfirmander og forældre er velkomne. Første undervisningsdag bliver onsdag den 25. august. KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3 9

10 fernisering kaj munk aften FILMAFTEN Jegerup Præstegård Tirsdag den 24. august kl holder vi fernisering Flere af pastoratets sogne har haft glæden af at lytte til trompetisten Karl- Johan Berkwill, men denne aften vil præstegården vise en anden side af ham: en maleriudstilling vil pryde væggene i konfirmandstuen. Malerierne vil blive hængende igennem hele efteråret og være med til at skabe stemning ved de andre arrangementer i præstegården. Berkwill vil denne aften sammen med kirkens organist, Mona Thorsager, spille satser fra danske sange. Der bydes på et glas vin. Lone Marie Lundsgaard Kaj Munk Torsdag den 18. november kl er Jegerup Præstegård rammen om en aften i Kaj Munks navn. Vi skal høre om hans liv og forfatterskab, synge hans salmer - og lytte til et af hans skuespil. Medvirkende er kirkens organist, Mona Thorsager, og sognepræst Lone Marie Lundsgaard. Lone Marie Lundsgaard kirkefrokost i Vojens Efter endt ombygning af Vojens Sognegård afholder vi igen kirkefrokoster, der afholdes efter gudstjenesten: Søndag den 10. oktober kl Søndag den 7. november kl. 16:00, men da det er Alle Helgens Dag og sidst på dagen serveres der i stedet for lidt spiseligt. Søndag den 5. december kl Onsdag den 17. november kl er der filmaften i Vojens Sognegård Vi skal se den norske film De usynlige fra Instruktøren er Erik Poppe og blandt de medvirkende skuespillere er Trine Dyrholm. Filmen blev rost til skyerne af anmelderne og modtog den kirkelige pris Gabrielprisen for sin stærke fremstilling af tab, skyld, skæbne og tilgivelse i menneskelivet. Inden filmen vises vil jeg komme med et kort oplæg, og vi taler videre om den, når den er færdig. Der vil blive serveret kaffe med noget til. Vel mødt til en enestående filmoplevelse. Eva Holm Riis 10 KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3

11 lørdagsdåb Lørdagsdåb i tre-sognspastoratet Dåbsgudstjenesterne er et supplement til barnedåb i forbindelse med de ordinære gudstjenester om søndagen i pastoratets tre kirker. De foregår i Jegerup Kirke den sidste lørdag i hver måned kl , og er tilrettelagt som en gudstjeneste med bøn, salmer og prædiken men med dåbshandlingen i centrum. Gudstjenesterne om lørdagen, hvortil alle naturligvis er velkomne, bortfalder, når der ikke er tilmeldt et eller flere dåbsbørn. Dåbsgudstjenester i Jegerup Kirke lørdag kl : 28. august med dåbssamtale tirsdag den 17. august kl september med dåbssamtale tirsdag den 14. september kl oktober med dåbssamtale tirsdag den 19. oktober kl november med dåbssamtale tirsdag den 16. november kl Bestil dåb på kordegnekontoret tlf Eva Holm Riis Lykke Fugl Wester Lone Marie Lundsgaard Pilgrimsvandring Pilgrim mellem Maugstrup og Jegerup Søndag den 22. august begynder vi med morgensangsgudstjeneste i Maugstrup Kirke kl , derefter begiver vi os af sted på vandring ad den smukkeste rute gennem præsteskoven mod Jegerup. I Jegerup Kirke holder vi gudstjeneste kl Bagefter er der frokost i konfirmandstuen. Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegnende for den levende kirke. Kom og vær med til at give evangeliet ben at gå på! Den 21. april 2010 var det stadig koldt at være pilgrim. Anette Foged Schultz, pilgrimspræst i Viborg, var på vej ad hærvejen mellem Viborg og Vojens i snevejr, og her er et uddrag af hendes blog på hjemmesiden: I dag var jeg nødt til at bede om hjælp. Jeg kunne ikke overnatte i teltet. Det var for koldt. Så jeg skulle finde et sted at overnatte. At banke på og spørge: Har I plads til en overnattende pilgrim? Det er mere end jeg kan klare, hvis ikke jeg er absolut nødt til det. Så hellere betale sig fra en overnatning, hvad jeg endte med at gøre. Og pludselig giver det mening, hvorfor vi i vores samfund sikrer os så vidt muligt. Økonomisk og materielt. Vi er bange for sårbarheden og afmagten, hvor vi er henvist til at bede andre om hjælp. Og derfor gir det også mening at vandre som pilgrim. For at minde sig selv om de grundliggende vilkår for ethvert menneskeliv: Vi er sårbare og vi er dybt af- hængige af fællesskabet og kærligheden, der møder os i hellige øjeblikke undervejs i livet. Alle er velkomne på pilgrimsvandring! Lone Marie Lundsgaard & Lykke Fugl Wester mindegudstjeneste Søndag den 14. november kl : Mindegudstjeneste i Maugstrup Kirke for dem, som satte livet til Danmark er i krig, og siden 2002 er 30 danske soldater blevet dræbt i Afghanistan. At sætte sit liv til for sit land og sin tro på demokrati og frihed for det enkelte menneske er det største offer at give. Tabet af menneskeliv rammer ikke bare den døde selv, men også de pårørende, kolleger, venner og bekendte, som skal leve videre med savnet. Derfor er der mange mennesker rundt omkring i landet, der er berørt af tabene i Afghanistan. For os danskere er det tredje gang inden for de sidste 100 år, at vi mister soldater i krig. Den er 92-årsdagen for afslutningen på første verdenskrig, og vi vil traditionen tro holde mindegudstjeneste. Men vi vil fejre gudstjeneste til minde om alle de soldater, som har mistet livet for Danmark i krig. Ikke bare i 1. og 2. verdenskrig, men også i en krig, der udkæmpes i dette øjeblik langt herfra. Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne på kirkegården. Vi slutter med frokost i konfirmandstuen. Menighedsrådet KIRKEBLADET 29. Årgang Nr. 3 11

12 12 vojens - jegerup - Maugstrup Højskoleformiddage i vojens Efteråret byder på to højskoleformiddage. Begge foredrag er i Vojens Sognegård, Østerled 4 i Vojens. Tilmelding på tlf eller som til Pris kr. 50 inkl. frokost. Drikkevarer kan købes. Kathrine Lilleør Kathrine Lilleør Tirsdag den 14. september kl Fra Hjerte til Hjerte Kathrine Lilleør fortolker H. C. Andersens Eventyr. De går lige i hjertet. H. C. Andersens eventyr vil helt tæt på. De finder sig ikke i at blive holdt ud i armslængde. Når man gør det, forstår man intet af, hvad eventyret handler om. Andersen sagde selv, at hans eventyr har to opgaver: De skal for det første være et ekko af læseren, og for det andet skal de afspejle den røde tråd, som går mellem Gud og mennesker. Kathrine Lilleør vil genfortælle og fortolke såvel kendte som ukendte eventyr for at vise, hvordan eventyrene fortæller om tvivl, tro og kærlighed. KIRKEBLADET 29. Årgang nr. 3 Forskningen har ikke haft tradition for en sådan tilgang til H. C. Andersen og hans forfatterskab. Man har her fokuseret en del på H. C. Andersens personlighed, men eventyrene bærer en livsindsigt med sig, som rækker langt ud over digterens person. Al stor kunst er stor derved, at den til forskellige tider kan udstråle nye betydninger. Sådan er det også med H. C. Andersens eventyr. Kathrine Lilleør er sognepræst ved Slagslunde og Ganløse Kirker og ph.d. på en afhandling om H. C. Andersens eventyr. Hun er tidligere medlem af Det Etiske Råd og kendt fra diverse medier med fast blog og klumme ved Berlingske Tidende. Hun har skrevet flere bøger her iblandt de to bestsellere Tro mod Tro sammen med Naser Khader og den selvbiografiske Kvinde, hvorfor græder du samt Fra Hjerte til Hjerte, nye tolkninger af H. C. Andersens Eventyr. Jørn Buch Jørn Buch Torsdag den 28. oktober kl Genforeningen - da Sønderjylland blev delt i Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange, der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav danskerne en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10 februar Der var to afstemninger, den første i zone I den 10.februar med et dansk flertal, den anden i zone II den 14. marts 1920 med et tysk flertal. Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse. Eva Holm Riis DSUK Danske Sømands og Udenlands Kirker (DSUK) i Kreds Haderslev har fået ny leder. Sognepræst Lone Marie Lundsgaard er netop blevet valgt til at stå i spidsen for en forening, hvis fornemste formål er at samle penge ind til de danske kirker uden for landets grænser. Kredsen er åben for alle i hele området, og vi samles den sidste tirsdag i hver måned kl i Hertug Hans Kirkehus i Haderslev. Der vil være foredrag ved lokale borgere, sang og kaffe. Ønskes der mere information, er man velkommen til at kontakte Lone Marie Lundsgaard på tlf

13 julekoncerter Julekoncert i Maugstrup Julekoncert i Maugstrup Kirke torsdag den 16. december kl Folkekoret og børn fra Maugstrup og Simmersted medvirker. Mere herom i næste Kirkeblad. Julekoncert i Jegerup Søndag den 12. december kl holder vi julekoncert i Jegerup Kirke. Mere herom i næste Kirkeblad. UDFLUGTEN Udflugten den 18. juni 2010 Vojens Menighedsråds årlige udflugt gik i år til Den Gamle By i Århus samt besøg i Århus Domkirke. Der deltog 43 personer. Turen forløb godt. Vi havde guider på 2 hold i Den Gamle By, - det var meget interessant at høre om alle de gamle bygninger fra hele landet, der var genopført. Vi spiste en let, men god ret i Simonsens Have. Der var rigelig mad og alle var godt tilfredse. Herefter kørte vi en lille tur rundt i Århus by og omkring havnen, hvor vores udmærkede chauffør fortalte, og vi endte ved Århus Domkirke. Her tog 2 guider imod os. Domkirken er jo helt utrolig smuk, og vores 2 dygtige guider var meget interessante at høre på. Vi kørte så til Hørning Kro, hvor kaffen ventede, og vi var tilbage i Vojens ved 18-tiden. Her fremviste menighedsrådet den nye sognegård, - der var en del på udflugten, som gerne ville se det nye byggeri. Vi havde en virkelig vellykket tur. Tak til alle der deltog. Ingelise Vilsen Festlig Indvielse af den ny sognegård i Vojens Vojens Brandværnsorkester medvirkede til en festlig indvielse af Sognegården Snoren klippes af Domprovst Kim Eriksen Uddrag af Domprovst Kim Eriksen's tale holdt ved indvielsen af Vojens sognegård. Jeg vil gerne takke for det fornemme hverv det er, først at få lov til at foretage den officielle indvielse og siden nu her at skulle holde festtalen. Jeg har dog gået og skele lidt til indbydelsen - og det indrømmer jeg gerne - med voksende uro. For der stod jo ikke blot, at jeg skulle holde en festtale men festtalen. Så jeg tænkte, du må ringe til biskoppen. For han må have stor erfaring med det at holde festtaler ved indvielser af kirker og orgler og altså også sognegårde. Så jeg tog telefonen og ringede til ham. Men fik det svar, at han som regel prædikede ved gudstjenesten og i øvrigt sagde det, han skulle sige, i en kort tale efter prædikenen. Men hils de gæve folk i Vojens og i tresognspastoratet og ønsk dem et stort tillykke med det nye sognehus. Og så tilføjede han: Og frem for alt ønsk dem held og lykke med at fylde huset med gode ting. Og så tilføjede Niels Henrik Arendt til sidst: Jeg plejer også altid at lade en lille bemærkning falde om, at nu må man ikke blive så glad for kirkens nye hus, at man helt glemmer, at det er i kirken, at det vigtigste foregår. Derfor startede festdagen også i dag med en gudstjeneste. I det rum hvor Gud har sat os stævne. Og jeg kan ikke tænke på teksten om Jesu møde sine disciple på et bjerg i Galilæa uden at tænke på min barndoms kirke i Nr. Nissum. Den ligger højt i landskabet i alt fald hvis man ser det nede fra seminariebyen, hvor jeg voksede op. Og hver søndag skulle mine forældre derop. Og tit var vi børn med. Der var ingen tvang. Vi kunne komme med, hvis vi ville. Og det ville vi tit, for det pirrede et barns forundring: Hvad skulle de derop efter? Og det fandt vi efterhånden ud af: De skulle op og have deres liv set i lyset af evangeliet. De skulle op og have lidt overblik over tilværelsen og et udsyn mod et uendeligt håb. De skulle op og have at vide, at de var Guds børn og fulgt indtil verdens ende. Og lige så synligt som min barndoms kirke lå i landskabet, ligger Vojens kirke for enhver som bevæger sig rundt i Vojens by. Der må I også hen for at få mod på livet. Der skal I hen for at styrkes i fællesskabet med Gud og med hinanden. Og en ting kan man i alt fald sige om det forhold, at sognegården ikke kom til at ligge oppe ved kirken, at der så stadig intet er som spærrer indsigten dertil. Det er bare at gå derhen og gå derind. Mon ikke kirken også er ganske godt tilfreds med, at jeg har indledt med at sige dette. For jeg synes den hviskede til mig: Kan du ikke lige sætte denne moderne opkomling lidt på plads, så den kender sin plads og ikke kommer for godt i gang. Og så byder jeg den alligevel velkommen. Fortsættes næste side... KIRKEBLADET 29. Årgang Nr. 3 13

14 Og hvorfor ikke med en sang. Som ved de store indvielser: God morgen lille ven, nu er du fuld af liv igen, forladt af præstemand du blev jo sat i fin stand, som Vojens Sognegård skal du nu leve dine år Ordet præstemand er ikke et kønspolitisk statement, men blot historisk betinget af, at Johannes Gjesing var den sidste præst som boede her. Og så rimede det, som I forhåbentlig kunne høre. For pointen med sognehuset er, at præsterne er vendt tilbage og har taget bolig her. Alle tre - som er dybt engagerede i at være gode præster for Vojens Sogn. Ligesom kordegnen og kirkens andre ansatte skal tage huset i besiddelse. Og menighedsrådet og menigheden. Nu i et hus for alle. Og for alle gode ideer og alle gode initiativer. Optaget som I alle skal være af arbejdsfællesskabet med hinanden. Dette hus skal summe af alt det liv, som hører til en moderne folkekirkelig menighed, der elsker at samles i kirken til gudstjeneste, men som også godt ved, at fællesskabet herfra kan styrkes yderligere, hvis folk mødes på kryds og tværs i hverdagens menighedsliv. Hvor der kan skabes netværker, ved at man får talt med hinanden på en anden måde end det kan ske i kirken. Og kun fantasien sætter grænser. Jeg elsker historien om Pippi, der foreslog Tommy og Annika, at de skulle være tingfindere. Og på spørgsmålet om hvad det var svarede at det selvfølgelig var én, der finder ting. Og så i øvrigt fortalte om engang hun inde midt i Borneos skove fandt et træben, som hun gav til en sørøverkaptajn, der havde mistet sit. Og som med glæde kunne konstatere, at det simpelthen var det bedste træben, noget menneske nogensinde havde haft. Så brug fantasien til at fylde dette hus med en sand mangfoldighed af ting til gavn for menighedens liv. Huset skal ikke først og fremmest sætte sine grænser men sine spor. Og jeg synes det er flot, at man i Vojens har haft det mod at tænke, at det er mindre vigtigt om præsterne bor her det vigtige er at de er her. Og den forvandling fra præstegård til sognehus er der kommet mange dejlige og fleksible rum ud af. Arkitektfirmaet +M ved Rikke Martinussen har gjort et flot stykke arbejde med tegningerne og projekteringen. Og håndværkerne har kælet for detaljerne, som gode håndværkere skal og bør. Storm P har en tegning, hvor to af landevejens farende svende ligger under åben himmel og kigger op. Og Perikles funderer dybt: Det er godt at det loft ikke skal hvidtes. Nu har sognegården fået lyse hvide lofter. Og godt at de blev hvidtet. Men gid at der frem for alt stadig må være himmelhøjt til loftet i disse rum. Så den gode kirkelige og folkelige ånd kan svæve frit. Og hold op hvor er her god plads! Og det er dejligt. Tresognspastoratet har fået et sognehus, der kan samle jer alle. Provstiet har fået en sognegård, som vi kan samle menighedsrådene og præsterne i. Stiftet kommer med garanti også og spørge, om man kan få afviklet et seminar her. Graverne i området vil mødes. Organisterne ligeså. Og så en lang række af folkelige sammenhæng i byen vil mødes her. Selvfølgelig er der grænser. Det er et kirkens hus. Men grænserne mellem folkeliv og kirkeliv er heldigvis ikke stive i Grundtvigs fædreland. Og lad os bare stå ved også en festdag som i dag at tankerne om et sognehus har været en sag, der en tid virkelig splittede menigheden eller i alt fald menighedsrådet. Nu er den tid ovre. Nu står der en ny sognegård. Nu skal den som kirken heldigvis hele tiden har gjort samle alle i en fælles glæde over at have fået et samlingssted. KUNST I VOJENS KIRKE Indpakket Vojens kirke er en af de 13 kirker langs Hærvejen der har modtaget et sort-hvid billede til ophængning i kirkens våbenhus til mindst udgangen af De øvrige kirker er: Viborg Domkirke, Grathe Kirke, Kragelund Kirke, Vrads Kirke, Nørre Snede Kirke, Øster Nykirke Kirke, Nørup Kirke, Bække Kirke, Skrave Kirke, Jels Kirke, Sct. Nicolai Kirke, Kliplev Kirke. Det er forskellige billeder i hver kirke, og alle 13 billeder er samlet i en A5 kalender med titlen "Hærvejen Evighedskalender". Vojens Kirke har fået 50 stk., der ligger i våbenhuset til fri afbenyttelse. Fotografierne er billedkunstner Per Bak Jensens nytolkning af kristemdommens billedsprog og motiverne vil kunne genfindes på vandring langs Hærvejen. Per Bak Jensen er en af de 12 kunstnere som Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum har inviteret til at udføre en række værker, som i løbet af 2010 placeres langs Hærvejen. kpl 14 KIRKEBLADET 29. Årgang Nr. 3

15 Kirkekontoret Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen, Østerled 4, 6500 Vojens. Tlf og - Åbent, hverdage kl og torsdag tillige kl Præster i tresognspastoratet Eva Holm Riis (kirkebogsfører), kontor: Østerled 4, 6500 Vojens, Tlf Privat: Lintrupvej 19, 6660 Lintrup, Tlf og Træffes bedst kl Mandag fri. Lykke Fugl Wester, Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens Tlf og - Træffes bedst tirsdag til lørdag kl Mandag fri. Lone Marie Lundsgaard, Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens. Tlf og Træffes tirsdag aften på Mandag fri. Vojens Sogn Jegerup Sogn Maugstrup Sogn Organist: Barselsvikar: Lone Skovgaard-Petersen Kirkesanger: Kontakt kirkekontoret tlf Kirkegårdsleder: Claus Schøtt, Dyssebakken 35, 6500 Vojens, tlf , Menighedsrådsformand: Ingelise Vilsen, Præstegårdsvej 18, 6500 Vojens, tlf Kirkeværge og kasserer: Knud Peter Levinsen, Vestergade 54, 6500 Vojens, tlf , Regnskabsfører: Gunvor Steensbeck Hansen, Landgangen 7, 2. th Haderslev, tlf Organist: Mona Thorsager, Varming Vesterby 5, Varming, 6760 Ribe, tlf Graver og kirkesanger: Søren Lagoni, Stenvænget 3, 6560 Sommersted, tlf på kirkegården onsdag kl (privat ) Menighedsrådsformand: Birte (Bibs) Stark, Østerengvej 4, Jegerup, 6500 Vojens, tlf Kirkeværge: Bent Steen, Østerager 1, Jegerup, 6500 Vojens, tlf Kasserer: Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup, 6500 Vojens, tlf Organist: Se under Jegerup Sogn. Kirkesanger: Chresten Friis, Simmerstedvej 221, 6100 Haderslev, tlf Graver: Ole Toft Sørensen, Borgvej 1 a, 6500 Vojens, tlf Menighedsrådsformand: Ulla Toft, Simmerstedholm 5, 6500 Vojens, tlf Kirkeværge: Svend Erik Hansen, Simmersted Byvej 24, 6500 Vojens, tlf Kasserer: Jonna Boye, Øster Skovvej 1B, 6500 Vojens, tlf KIRKEBLADET 29. Årgang Nr. 3 15

16 Af Eva Holm Riis TRINITATIS Faderen, Sønnen og Helligånden blev i slutningen af det tredje århundrede af en kristen lærd, der hed Theophilus, med et samlet ord kaldt for Treenigheden. Et andet ord for Treenighed er Trinitatis. I kirken har vi den lange trinitatistid, den kommer efter julen, påsken og pinsen, de kirkelige højtider, hvor vi fejrer Jesu fødsel og Jesu opstandelse og Helligåndens komme. Herefter er alle personerne i treenigheden samlet, om man så må sige, og trinitatistiden kan begynde. Og den indledes Trinitatis søndag, som i sin tid blev indført som en festdag for treenigheden. Som en festdag er trinitatis dog aldrig rigtig slået igennem. Måske fordi der er noget ufolkeligt over den - fordi den jo er noget spekulativ treenigheden i sin opkomst. Fader, Søn og Helligånd er selvfølgelig hovedpersonerne, men skrevet sammen og navngivet skal man ud af Bibelen og ind i teologiske diskussioner i kirkehistorien, før begrebet dukker op. Men teologisk set er treenigheden utrolig vigtig, for den adskiller kristendommen fra de andre monoteistiske religioner, jødedom og islam. Disse to religioner har sågar på forskellig vis gjort op, kritiseret eller foragtet den kristne treenighedslære. Men jeg tror også at selv kristne er og har været irriteret over den, fordi den betyder, at kristendommen pludselig bliver indviklet. Til en begyndelse: Hvad er en treenighed overhovedet? Det er tre selvstændige enheder, der er samlet i een enhed, som derved udgør en ny enhed. Ligesom en treklang, en akkord, hvori der er tre forskellige toner, som klinger sammen. Svaret er her måske enkelt nok. Men så kan man spørge. Hvorfor skal Gud være treenig. Hvad skal det nu til for? Ja, det fremgår af Bibelens fortælling om Guds samliv med menneskene. Problemet for Gud var, for nu at blive i billedet med treklangen, at han ikke ville klinge for sig selv. Det svingede så at sige ikke for ham at sidde og se ned på skaberværket og iagttage, at det gik op og ned for menneskene i deres liv, og at de til tider udviklede en nærmest selvdestruktiv adfærd. Havde han været en kold kyniker - som en videnskabsmand, der interesseret iagttager forsøgsdyrene i sit laboratorium - kunne det have moret ham at se på menneskene i lykke og ulykke, men Gud elskede sit skaberværk, han havde ikke mindst menneskebørnene kær, og havde skabt dem for at have nogen at holde af, så det skar ham i hjertet at se, at de ikke var gode mod sig selv og hinanden. Han havde forsøgt at gøre noget ved det ved at sende budskaber til dem. Loven, som han gav gennem Moses, anviste dem det retfærdige liv, og han skældte dem ud gennem profeterne og truede dem med straf for ikke at opføre sig ordentligt, men lige meget hjalp det. Så måtte han sende sit ord ind i verden på en ny måde. Denne gang ved at sende sin søn, en del af sig selv, og lade ham være ordet i verden. Denne gang ved at vise sig for dem, åbenbare sig ved at lade sin søn føde som menneske i verden. Og da Jesus blev taget bort igen fra verden via døden på et kors, ved hvilket han frelste verden fra sig selv, og derefter opstod fra dødsriget og kom tilbage til sin Fader i Himlen, så sendte Gud Helligånden, så de efterladte disciple ikke skulle være Faderløse, nu hvor Jesus ikke længere var iblandt dem. Helligånden skulle holde dem i live i troen på, at Jesus var Guds søn, og at det kun er i ham, vi finder de sande svar på tilværelsens gåder og den sande trøst, kærlighed og frelse. Sådan var altså Faderens, Sønnens og Helligåndens historie i Bibelen. Ordet Den treenige Gud eller tre-enigheden blev senere opfundet som led i en såkaldt dogmedannelse, der fandt sted i de første århundreder efter Jesu fødsel. Fortolkningerne af, hvem Jesus var, og, hvad han betød, var mange, og åndeligt stredes de lærde om, hvem der havde ret, og hvilken fortolkning, der var den sande og skulle være autoritet for den kristne kirke. Treenighedsdogmet blev først endeligt fastsat i 325 og det indebar, at ville man kalde sig kristen, så skulle man bekende sig til den treenige Gud, og det er det, også vi gør, hver gang vi siger trosbekendelsen. Først bekender vi vor tro på Gud Fader, dernæst på Jesus Kristus og Helligånden. Treenighedsdogmet har, som nævnt, i tidens løb været under stærk beskydning. Man har, som jeg tidligere sagde, anklaget de kristne for, ved at bekende sig til den treenige Gud, at bekende sig til tre guder. Islams trosbekendelse f.eks. lyder: Der er ingen gud foruden Allah, og Muhammed er hans profet. Denne trosbekendelse er efter sigende oprindeligt formuleret bl.a. i opposition til kristendommen, som man anklagede for at dyrke tre guder i og med man dyrkede den treenige Gud. Men den byzantinske kirkefader Johannes af Damaskus, som levede i 700-tallet, dvs. mens islam var ved at gøre sine erobringer i middelhavsområdet, tog denne anklage op og tilbageviste den. Han skrev, at Guds treenighed intet har at gøre med flerguderi. Derimod må Gud med nødvendighed være treenig, hvis han er fuldkommen, som en Gud jo må være. For som et menneske har fornuft og liv, og i denne forstand også er en treenighed, således må også Gud have det. Og Ordet, som kommer ind i verden, Ordet som bliver kød, ved Jesu Kristus, er Guds fornuft og Helligånden, som bliver sendt til verden, er Guds liv. Havde Gud ikke fornuft, og havde han ikke ånd eller liv, ville han have været som en sten eller et træ eller noget andet livløst. Det er Ordet og livet, der gør ham til en levende Gud. I Kristus åbenbares Guds fornuft, som i al sin enkelhed er kærlighed, og Helligånden er Guds ånd og liv, som får os til at tro på og leve af hans ord om kærlighed og nåde. Redaktionsudvalg: Eva Holm Riis, Lykke Wester, Lone Marie Lundsgaard, Anne Marie Kastberg Oksen, Birgit Enemark Kristensen. Ansvarshavende og layout: Knud Peter Levinsen, Tlf , mail: Tryk: P. J. Schmidt a/s - Deadline for næste nummer er mandag den 1. november 2010.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 1 Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 Åbningshilsen Det er den første søndag i november. Mere mørke,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2010 Indhold Klummen af Jens Lundsgaard Side 2 Møder Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Lørdagsdåb Side 6 Grundlovsmøde Side 7 Indbydelse Side

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. juni 2013 Kirkedag: 2.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,16-24 Salmer: SK: 422 * 331 * 289 * 68 * 492,4 * 31 LL: 422 * 331 * 68 * 492,4 * 31 Jeg har købt fem

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere