Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk"

Transkript

1 Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012

2 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over at se et lille barn blive holdt over dåben. Af og til kommer også en voksen for at modtage dåbens sakramente. Det er en glæde hver gang for den døbte, for dåbsbarnets familie, men ikke mindst for menigheden, fordi dåbshandlingen minder os om vor egen dåb. Dåben er det første af kirkens to sakramenter. Det andet er nadveren. Det betyder, at dåben, er noget ganske særligt i gudstjenesten. Dåben er hellig, siger vi, for under dåben bliver Gud selv helt nærværende i vores menneskeverden som om himmel og jord smelter sammen. Dåbshandlingen er et konkret og legemligt udtryk for Guds nærvær. Både når der tegnes et kors på barnets pande og foran dets bryst, og når barnets hoved over - øses med tre håndfulde vand. Korstegnet og vandet betyder at vi hører Jesus Kristus til i livet og i døden. Jesus blev selv døbt med vand, og evangelierne fortæller, at himlen åbnede sig, og Guds stemme lød fra det høje: Du er min elskede søn. Denne kærlighedserklæring lyder til ethvert menneske, der bliver døbt. Som døbte er vi også blevet Guds sønner og døtre, og på den måde er vi blevet forbundet med Jesus Kristus, ja med alle kristne mennesker. Dåben er Guds gave til os. Det er hans velsignelse, et eviggyldigt vidnesbyrd om, at Gud er med os og holder af os uanset hvad vi gør. Også når vi vender ham ryggen. Når vi ikke har så meget at være stolte af. Så er han stadig vores far, den der byder os indenfor i sit hus. For han smækker aldrig døren i for noget menneske. Det er godt at tænke på. At der er én der kan se på os med milde øjne. Med tilgivelse. Det bliver vi hver især mindet om, når vi overværer et andet menneskes dåb hvad enten det er et nyfødt barn, en konfirmand eller et voksent menneske. Vores dåb er lige ny og god og stærk altid. Dåben er et pant på et du er et elsket Guds barn. Dorthe Tofte-Hansen Høstfest og Kirkebasar Søndag den 9. september fejrer vi høstgudstjeneste i Dalum kirke. Det er en festlig gudstjeneste hvor vi byder årets konfirmander velkommen og i det hele taget skyder efterårets sæson i gang. Dette vil vi i år fejre med en høstfest og kirkebasar fra , dvs. umiddelbart efter gudstjenesten kl Det bliver et folkeligt arrangement, hvor vi også håber at se mange lokale talenter folde sig ud. Klovnen Zalmov kommer med sin lille hest og der bliver mulighed for at købe lækker mad og drikkevarer, boder med salg af husflid samt en afsluttende auktion, hvor man blandt andet kan byde på frugter og blomsterkurve fra gudstjenesten. Det er muligt at få en bod til salg af husflid, hjemmelavet marmelade og andre gode sager mod at man donerer overskuddet til kirkens aktivitetsliv. (Nærmere oplysninger ved henvendelse hos Dorthe Tofte-Hansen, telefon ) 2 Husk at tage kontanter med og giv dem godt ud. Formålet med kirkebasaren er at samle midler til at styrke kirkens aktivitetsliv. Til glæde for unge såvel som gamle.

3 Nationalmuseets eksperter på stilladser i Dalum kirke I vinternummeret af Kirke og Sogn kunne man læse om Nationalmuseets forestående undersøgelser af Dalum kirke forud for en kalkning og renovering af kirken. Vi skrev dengang: Nationalmuseet begynder på en forundersøgelse allerede de første dage af 2012, hvilket medfører, at der opsættes stilladser i kirkens skib i hele januar måned. Sådan skrev vi og stilladserne var da også bestilt, ja alt var gjort parat til at Nationalmuseets eksperter kunne rykke ind i kirken. Kort før årsskiftet fik vi imidlertid besked fra Nationalmuseet om, at museet var nødt til at udskyde forundersøgelserne, da kalkmaleriafdelingen af forskellige årsager manglede mandskab. Og der er kun ganske få som har den nødvendige ekspertise til at undersøge kalkmaleriernes tilstand. Derfor har vi ikke kunnet gøre andet i Dalum kirke, end at vente tålmodigt. Vi har ikke engang kunnet forberede selve renoveringen, da det vil afhænge af Nationalmuseets undersøgelser, hvor meget eller hvor lidt vi egentlig skal gøre! Nu har Nationalmuseet meddelt, at deres eksperter kommer til Dalum fra mandag den 6. august til lørdag den 8.september. I denne periode vil der blive opstillet et stillads i kirkens skib, og nationalmuseets folk vil arbejde i kirken i dagtimerne. Vi kan i denne periode holde gudstjeneste i koret, men bisættelser og begravelser, samt vielser, som ikke allerede var planlagte, vil blive henlagt til Hjallese kirke selvfølgelig vil præsterne fra Dalum følge med. Vi glæder os og er meget spændt på at følge arbejdet under hvælvingerne i Dalum kirke. Dorthe Tofte-Hansen Prædikepultens kunstner Hugo Hermann ( ) Kort efter Påske døde kunstneren Hugo Hermann, Rosenvænget. Hugo Hermann, der var født i 1916, virkede som malermester i Odense med udgangspunkt i Dalum. Men udover de mere almindelige maleropgaver udførte han gennem årene en lang række større kunstneriske opgaver, især dekorative. Efter at have udstillet på Den Permanente i 1945 udstillede Hugo Hermann jævnligt sine værker. De kunstneriske evner viste sig i hans dekorative malerarbejder, men frem for alt kom de til deres ret i hans livslange arbejde med de såkaldte polykrome sølv- og guldcollager. Under en studierejse i Østrig var han blevet opmærksom på denne yderst vanskelige teknik med de papirtynde sølvblade. Siden forsøgte han lige indtil sin død at forfine og eksperimentere med teknikken, altid under hensyntagen til de meget høje og strenge kunstneriske og formmæssige idealer, som han havde. Det er prædikepulten, som han i år 2000 fremstillede som gave til Dalum Kirke, et meget fint eksempel på. Den anvendes nu især ved morgengudstjenester og særlige andagter. I årenes løb udstillede Hugo Hermann også i kirkens anneks og stillede venligt med jævne mellemrum sine værker til rådighed for Kirkebladet og som små vignetter til kirkens programmer. Hugo Hermann blev 95 år. Lars Hagensen 3

4 Udstilling i Annekset Uffe Petersen - indtil 29.juni 2012 Udstillingen med Uffe Petersens dejlige billeder kan nydes hele forsommeren, idet den fortsætter helt til d. 29. juni. Uffe Petersen fortæller selv om, hvad der har inspireret ham, og hvilke tanker, han har gjort sig om sine billeder: For mig er det at udtrykke sig på lærred og i farver en fantastisk rejse igennem oplevelser, fantasi og visioner, og det ender endda ofte - for det abstraktes vedkommende - som om motiver pludselig selv tager form og bliver levendegjort igennem processen. I mine abstraktioner, som jeg på denne udstilling kalder mine engle, vil det skarpe øje nok kunne se fraktioner af fugle så som fjer, vinger og fugle i bevægelse. Anderledes forholder det sig med mine landskabsbilleder. De er i sin form naturalistisk malede, men stadig beholder jeg min abstrakte linje i farvekompositionen. Mine landskabsmalerier tager tit sin begyndelse på det helt fantastiske Hindsholm. De ældgamle popler langs alle landeveje elsker jeg at formidle i billeder, og i det fantastiske lys, der ofte optræder netop på Fyns Hoved og på hele egnen. Det er ikke kun fordi jeg er født i Kerteminde, at landskaberne skal på lærred, men fordi flere og flere kan se det og søger ud på Holmen. Uffe Contemunde Petersen, Billedkunstner Det for børn! Kom og vær med til småbørnsgudstjeneste den 2. juni kl Vi skal synge, danse og lave fagter, så både voksne, børn og de allermindste babyer kan være med, når vi holder gudstjeneste for småbørn lørdag den 2. juni kl Imellem sang og dans vil der være en fortælling fra Bibelen, og hele gudstjenesten varer ca. 35 minutter. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe til de voksne og lidt saft og frugt til børnene. Dorthe Tofte-Hansen 90 års fødselsdag i Dalum Kirke 4 Præsterne i Dalum Kirke fylder 90 år i sommer fordelt på to dage, ganske vist: Lars Hagensen fylder 50 år d. 11. juni, og Dorthe Tofte- Hansen fylder 40 år d. 17. juli. Vores præster er uddannet på hhv. Aarhus Universitet og Københavns Universitet og de er således rejst fra vest mod øst og fra øst mod vest - og er mødtes på midten i Dalum Kirke, i dette smørhul af et sogn, hvor de på forbilledlig vis samarbejder om at løse de mange og forskellige op gaver, præstegerningen byder på. Begge præster er renæssancemennesker - i ordets bedste betydning - til stor glæde for sognet, der kan nyde godt af deres store engagement og mangeartede talenter. Dagene markeres ved hhv. en kirkefrokost d. 10. juni, hvor vi fejrer Lars Hagensen, og kirkekaffe i præstegårdens have d. 15. juli, hvor vi fejrer Dorthe Tofte- Hansen. Menighedsrådet

5 Kirkekaffe i Præstegårdshaven Efter gudstjenesten den 15. juli inviterer vi sammen med Menighedsrådet til kirkekaffe og som - merhygge i Præstegårds haven. Hvis vejret er mildt vil vi traditionen tro dække kaffebord langs det gamle nøddehegn. Så husk en varm trøje og solcreme. Efter kaffen indbyder vi til have - vandring og kroket-spil, og ved samme lejlighed fejrer vi Dorthes runde fødselsdag. Vel mødt til kirkegang og en sommereftermiddag i Præstegårdshaven. Menighedsrådet og familien Tofte-Hansen Menighedsrådets årsberetning d. 26. august Ved kirkefrokosten efter guds - tjenesten den 26. august fremlægger menighedsrådet den årlige beretning i ord og billeder. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og fremlægge nye ideer og forslag til nye initiativer ved kirken. Menighedsrådet Kirkefrokost d. 10. juni Ja, hvad synes du? Kirken står i øjeblikket overfor mange forandringer og udfordringer. Vær med til at påvirke udviklingen når der i efteråret 2012 afholdes menighedsrådsvalg. Der er brug for glade amatører - ja, og gerne nogle med mange forskellige kompetencer og holdninger! Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 11. september, hvor der afholdes orienteringsmøde i Dalum Kirkes Anneks kl Menighedsrådets valgudvalg Efter gudstjenesten d. 10. juni inviteres menigheden til kirkefrokost. Det er nu ikke en helt almindelig kirkefrokost idet vi også fejrer Lars Hagensens 50 års fødselsdag. Kom og ønsk Lars tillykke og tilbring et par festlige og hyggelige timer i annekset. Menighedsrådet 5

6 Lille Cembalo-dag med stor musik Lørdag den 9. juni kl Program for Cembalo-dagen: Kirken kl. 13 Lars Colding Wolf spiller af Johann Sebastian Bach: Aria mit Veränderungen (Goldbergvariationerne) BWV Annekset kl Lille måltid, som Johann Sebastian Bach kan have nydt det, serveret af Kantorister og præster i passende klæder, venligt udlånt af Frøbjerg Festspil. Niels Brunse vil som dagens inviterede konferencier være repræsentant og talerør for de mange fremmødte, der ligesom Niels Brunse selv, ikke har professionel faglig baggrund, men som er åbne og interesserede og som gerne vil blive klogere. Der vil altså blive tale om formidling i form af interview af musikere og instrumentbyggere og spørgsmål fra for samlingen. Kirken kl Varieret koncert - uden Bach - med en, to og tre cembali på kryds og tværs og 4-hændigt. Der spilles også på Verner Pedersens Claviorganum. Claudia Zachariassen, direktør for orgelbyggeriet Mar cussen & Søn, har velvilligt støttet arrangementet ved at stille forskellige genstande til rådighed for en lille udstilling. Kort præsentation de medvirkende: Lars Colding Wolf debuterede som cembalist i 2002 efter studier hos prof. Lars Ulrik Mortensen. Han er uddannet på konservatorierne i Aalborg, Odense og Malmö i såvel orgel som cembalo. Wolf har siden 1998 været organist ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring. LCW har som leder af det prof. barokorkester Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble, som konservatorielærer i orgel og cembalo og som solist gjort sig gældende indenfor tidlig musik. Som dirigent har han med sine ensembler bl.a. opført Bachs Johannespassion, Händels Messias, Purcells King Arthur og talrige kantater og koncerter fra barokkens skatkammer. Olav Oussoren er født i Holland, men kom i 1960 i lære som orgelbygger hos Marcussen & Søn. Lars Colding Wolf Olav Oussoren Nogle år senere blev O.O. intonatør hos det berømte danske firma og har intoneret kirke- og koncertorgler i flere Europæiske lande, Nord-Amerika og Japan. I Danmark kan blandt mange nævnes Augustenborg Kirke, Roskilde Domkirkes orgler og Høje Kolstrup Kirke, hvor O.O. har været organist siden O.O. har parallelt med sin orgel byggerkarriere hele tiden været aktiv på såvel orgel som cembalo og har virket i utallige sammenhænge dels som solist, dels som kammermusiker i forskellige ensembler. Jane Laut er organist i Dalum Kirke siden Verner Pedersen har arbejdet som orgelbygger i 34 år hos Marcussen & Søn. VP har i løbet af de sidste 30 år bygget 16 cembaloer i sin fritid. Sidste år byggede VP et ejendommeligt instrument, nemlig et claviorganum, som er en blanding af et orgel og et cembalo. Det er altså et instrument, som frembringer musik både ved hjælp af strenge og orgelpiber.

7 Dalum kirke lånte i efteråret i forbindelse med opførelsen af Skabelsen den ene halvdel, nemlig orglet, men denne gang medbringer VP begge halvdele. Niels Brunse var i februar foredragsholder ved et torsdagsmøde i Dalum, der handlede om at oversætte Shakespeare. NB er i gang med at oversætte samtlige Shakespeares skuespil til dansk. NB siger om sig selv: En meget stor del af mit liv har stået i bøgernes tegn, og der har det stået godt. Jeg har været oversætter, forfatter, anmelder, kulturbureaukrat og litterat i snart fyrre år. NB spænder i det hele taget vidt. Han har sunget i drengekor i Domkirken i Helsingør og været en del af kunstnerkollektivet Røde Mor. Sidste år blev han slået til Ridder af Dannebrog. Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding til kirkens kontor på tlf.: Man må gerne komme til kontoret og betale i forvejen, man må også vente med at betale på dagen, og hvis man ikke har fået sig tilmeldt, er man velkommen til bare at dukke op. Entré incl. traktement: 100 kr. Middagsmusik i kirken Lørdag den 30. juni kl. 12 Ved denne lille matiné spiller kirkens organist en fantasi af den franske organist Charles Tournemire over den gamle påskesekvens Victimæ pascali laudes, som i Den Danske Salmebog er oversat til Lov og tak for påskens offer. Måske kan nogen huske, at vi påskenat og påskedag sang den gamle latinske sang i veksel med Krist stod op af døde. Den latinske sang er gregoriansk, det vil sige eenstemmig og uden ledsagelse af instrumenter. Gregorianske sange var ofte temaer, når Tournemire rullede sig ud i store improvisationer. Tournemires Fan tasi er oprindeligt en improvisation, som er nedskrevet af en anden organist efter en båndoptagelse. Dalum sogn samlede kr. ind til kampen mod sult og katastrofer En stor tak skal lyde til de ca. 40 indsamlere i alle aldre, som var på gaden i Dalum sogn søndag den 4. marts for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Jeres indsats betød, at vi stort set fik dækket samtlige ruter i sognet. Og sammen med de gavmilde bidragydere var I medvirkende til, at dette års resultat blev endnu bedre end sidste år. Tak for denne gang og på gensyn til indsamlingen den 3. marts Bodil Mortensen, indsamlingsleder ved Dalum kirke. Niels Brunse 7

8 Gudstjenester 27. maj Pinsedag Hele Kantoriet og trompetist Peter Holling medvirker. 2. pinse 2. Pinsedag Kirkekaffe 2. juni Småbørnsgudstjeneste* 3. juni Trinitatis søndag 10. juni 1. s. e. trin Kirkefrokost* 17. juni 2. s. e. trin Lars Hagensen 24. juni 3. s. e. trin Kirkekaffe 1. juli 4. s. e. trin 8. juli 5. s. e. trin 15. juli 6. s. e. trin Kirkekaffe i Præstegårdshaven* 22. juli 7. s. e. trin 29. juli 8. s. e. trin Kirkekaffe 5. aug. 9. s. e. trin 12. aug. 10. s. e. trin 19. aug. 11. s. e. trin 26. aug. 12. s. e. trin Kirkekaffe* 2. sept. 13. s. e. trin 8.30 Dorthe Tofte-Hansen 8. sept. Dåbslørdag 9. sept. 14. s. e. trin Begge præster Høstgudstjeneste Høstfest og kirkebasar* 16. sept. 15. s. e. trin 8.30 Lars Hagensen * Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes. Kirkelige handlinger Fødsel Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab. Dåb I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten kl er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne (2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen. Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke. Navngivning Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med digitalsignatur via Vielse/velsignelse Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring, der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til samtalen hos præsten forud for velsignelsen. Dødsfald Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter, bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales. Se også Børn og Unge De grønne pigespejdere Pernille Jensen, Tlf KFUM-Spejderne Randi Strib Dalum Spejdercenter Birkedals allé Odense SV FDF Lars E. Nielsen, Hverringevej 7, 5230 Odense M Tlf Kirkebil Ældre og gangbesværede kan rekvirere kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret, tlf , inden fredag kl Kirke og Sogn udgives af Dalum Menighedsråd Ansvarshavende redaktør er: sognepræst Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen. Papir: 100% genbrugspapir fra Dalum Papir A/S. Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense. Dalum kirke Sognepræst Lars Hagensen (KBF) Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV, Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen, Dalumvej 112, 5250 Odense SV, Tlf.: Træffes ikke mandag. Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen og kordegn Birgit Nielsen, Dalumvej 112B, 5250 Odense SV, tlf Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige Mandag lukket. Organist Jane Laut, Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup, privat Kirketjenere Irene Fogt og Poul Erik Jørgensen træffes formiddage, tlf Formand for menighedsrådet: Susanne Rahbek Jensen, tlf , Dalum sogns menighedsråd: Oplysninger om menighedsrådets medlemmer og enkeltposter findes på kirkens hjemmeside Trykt på CyclusOffset 100 g/m 2

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 314: Sommer 2015 Pinse Der er forskel på at sove og at være vågen. I søvnen drømmer vi og oplever situationer og handlinger,

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere