Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk"

Transkript

1 Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012

2 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over at se et lille barn blive holdt over dåben. Af og til kommer også en voksen for at modtage dåbens sakramente. Det er en glæde hver gang for den døbte, for dåbsbarnets familie, men ikke mindst for menigheden, fordi dåbshandlingen minder os om vor egen dåb. Dåben er det første af kirkens to sakramenter. Det andet er nadveren. Det betyder, at dåben, er noget ganske særligt i gudstjenesten. Dåben er hellig, siger vi, for under dåben bliver Gud selv helt nærværende i vores menneskeverden som om himmel og jord smelter sammen. Dåbshandlingen er et konkret og legemligt udtryk for Guds nærvær. Både når der tegnes et kors på barnets pande og foran dets bryst, og når barnets hoved over - øses med tre håndfulde vand. Korstegnet og vandet betyder at vi hører Jesus Kristus til i livet og i døden. Jesus blev selv døbt med vand, og evangelierne fortæller, at himlen åbnede sig, og Guds stemme lød fra det høje: Du er min elskede søn. Denne kærlighedserklæring lyder til ethvert menneske, der bliver døbt. Som døbte er vi også blevet Guds sønner og døtre, og på den måde er vi blevet forbundet med Jesus Kristus, ja med alle kristne mennesker. Dåben er Guds gave til os. Det er hans velsignelse, et eviggyldigt vidnesbyrd om, at Gud er med os og holder af os uanset hvad vi gør. Også når vi vender ham ryggen. Når vi ikke har så meget at være stolte af. Så er han stadig vores far, den der byder os indenfor i sit hus. For han smækker aldrig døren i for noget menneske. Det er godt at tænke på. At der er én der kan se på os med milde øjne. Med tilgivelse. Det bliver vi hver især mindet om, når vi overværer et andet menneskes dåb hvad enten det er et nyfødt barn, en konfirmand eller et voksent menneske. Vores dåb er lige ny og god og stærk altid. Dåben er et pant på et du er et elsket Guds barn. Dorthe Tofte-Hansen Høstfest og Kirkebasar Søndag den 9. september fejrer vi høstgudstjeneste i Dalum kirke. Det er en festlig gudstjeneste hvor vi byder årets konfirmander velkommen og i det hele taget skyder efterårets sæson i gang. Dette vil vi i år fejre med en høstfest og kirkebasar fra , dvs. umiddelbart efter gudstjenesten kl Det bliver et folkeligt arrangement, hvor vi også håber at se mange lokale talenter folde sig ud. Klovnen Zalmov kommer med sin lille hest og der bliver mulighed for at købe lækker mad og drikkevarer, boder med salg af husflid samt en afsluttende auktion, hvor man blandt andet kan byde på frugter og blomsterkurve fra gudstjenesten. Det er muligt at få en bod til salg af husflid, hjemmelavet marmelade og andre gode sager mod at man donerer overskuddet til kirkens aktivitetsliv. (Nærmere oplysninger ved henvendelse hos Dorthe Tofte-Hansen, telefon ) 2 Husk at tage kontanter med og giv dem godt ud. Formålet med kirkebasaren er at samle midler til at styrke kirkens aktivitetsliv. Til glæde for unge såvel som gamle.

3 Nationalmuseets eksperter på stilladser i Dalum kirke I vinternummeret af Kirke og Sogn kunne man læse om Nationalmuseets forestående undersøgelser af Dalum kirke forud for en kalkning og renovering af kirken. Vi skrev dengang: Nationalmuseet begynder på en forundersøgelse allerede de første dage af 2012, hvilket medfører, at der opsættes stilladser i kirkens skib i hele januar måned. Sådan skrev vi og stilladserne var da også bestilt, ja alt var gjort parat til at Nationalmuseets eksperter kunne rykke ind i kirken. Kort før årsskiftet fik vi imidlertid besked fra Nationalmuseet om, at museet var nødt til at udskyde forundersøgelserne, da kalkmaleriafdelingen af forskellige årsager manglede mandskab. Og der er kun ganske få som har den nødvendige ekspertise til at undersøge kalkmaleriernes tilstand. Derfor har vi ikke kunnet gøre andet i Dalum kirke, end at vente tålmodigt. Vi har ikke engang kunnet forberede selve renoveringen, da det vil afhænge af Nationalmuseets undersøgelser, hvor meget eller hvor lidt vi egentlig skal gøre! Nu har Nationalmuseet meddelt, at deres eksperter kommer til Dalum fra mandag den 6. august til lørdag den 8.september. I denne periode vil der blive opstillet et stillads i kirkens skib, og nationalmuseets folk vil arbejde i kirken i dagtimerne. Vi kan i denne periode holde gudstjeneste i koret, men bisættelser og begravelser, samt vielser, som ikke allerede var planlagte, vil blive henlagt til Hjallese kirke selvfølgelig vil præsterne fra Dalum følge med. Vi glæder os og er meget spændt på at følge arbejdet under hvælvingerne i Dalum kirke. Dorthe Tofte-Hansen Prædikepultens kunstner Hugo Hermann ( ) Kort efter Påske døde kunstneren Hugo Hermann, Rosenvænget. Hugo Hermann, der var født i 1916, virkede som malermester i Odense med udgangspunkt i Dalum. Men udover de mere almindelige maleropgaver udførte han gennem årene en lang række større kunstneriske opgaver, især dekorative. Efter at have udstillet på Den Permanente i 1945 udstillede Hugo Hermann jævnligt sine værker. De kunstneriske evner viste sig i hans dekorative malerarbejder, men frem for alt kom de til deres ret i hans livslange arbejde med de såkaldte polykrome sølv- og guldcollager. Under en studierejse i Østrig var han blevet opmærksom på denne yderst vanskelige teknik med de papirtynde sølvblade. Siden forsøgte han lige indtil sin død at forfine og eksperimentere med teknikken, altid under hensyntagen til de meget høje og strenge kunstneriske og formmæssige idealer, som han havde. Det er prædikepulten, som han i år 2000 fremstillede som gave til Dalum Kirke, et meget fint eksempel på. Den anvendes nu især ved morgengudstjenester og særlige andagter. I årenes løb udstillede Hugo Hermann også i kirkens anneks og stillede venligt med jævne mellemrum sine værker til rådighed for Kirkebladet og som små vignetter til kirkens programmer. Hugo Hermann blev 95 år. Lars Hagensen 3

4 Udstilling i Annekset Uffe Petersen - indtil 29.juni 2012 Udstillingen med Uffe Petersens dejlige billeder kan nydes hele forsommeren, idet den fortsætter helt til d. 29. juni. Uffe Petersen fortæller selv om, hvad der har inspireret ham, og hvilke tanker, han har gjort sig om sine billeder: For mig er det at udtrykke sig på lærred og i farver en fantastisk rejse igennem oplevelser, fantasi og visioner, og det ender endda ofte - for det abstraktes vedkommende - som om motiver pludselig selv tager form og bliver levendegjort igennem processen. I mine abstraktioner, som jeg på denne udstilling kalder mine engle, vil det skarpe øje nok kunne se fraktioner af fugle så som fjer, vinger og fugle i bevægelse. Anderledes forholder det sig med mine landskabsbilleder. De er i sin form naturalistisk malede, men stadig beholder jeg min abstrakte linje i farvekompositionen. Mine landskabsmalerier tager tit sin begyndelse på det helt fantastiske Hindsholm. De ældgamle popler langs alle landeveje elsker jeg at formidle i billeder, og i det fantastiske lys, der ofte optræder netop på Fyns Hoved og på hele egnen. Det er ikke kun fordi jeg er født i Kerteminde, at landskaberne skal på lærred, men fordi flere og flere kan se det og søger ud på Holmen. Uffe Contemunde Petersen, Billedkunstner Det for børn! Kom og vær med til småbørnsgudstjeneste den 2. juni kl Vi skal synge, danse og lave fagter, så både voksne, børn og de allermindste babyer kan være med, når vi holder gudstjeneste for småbørn lørdag den 2. juni kl Imellem sang og dans vil der være en fortælling fra Bibelen, og hele gudstjenesten varer ca. 35 minutter. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe til de voksne og lidt saft og frugt til børnene. Dorthe Tofte-Hansen 90 års fødselsdag i Dalum Kirke 4 Præsterne i Dalum Kirke fylder 90 år i sommer fordelt på to dage, ganske vist: Lars Hagensen fylder 50 år d. 11. juni, og Dorthe Tofte- Hansen fylder 40 år d. 17. juli. Vores præster er uddannet på hhv. Aarhus Universitet og Københavns Universitet og de er således rejst fra vest mod øst og fra øst mod vest - og er mødtes på midten i Dalum Kirke, i dette smørhul af et sogn, hvor de på forbilledlig vis samarbejder om at løse de mange og forskellige op gaver, præstegerningen byder på. Begge præster er renæssancemennesker - i ordets bedste betydning - til stor glæde for sognet, der kan nyde godt af deres store engagement og mangeartede talenter. Dagene markeres ved hhv. en kirkefrokost d. 10. juni, hvor vi fejrer Lars Hagensen, og kirkekaffe i præstegårdens have d. 15. juli, hvor vi fejrer Dorthe Tofte- Hansen. Menighedsrådet

5 Kirkekaffe i Præstegårdshaven Efter gudstjenesten den 15. juli inviterer vi sammen med Menighedsrådet til kirkekaffe og som - merhygge i Præstegårds haven. Hvis vejret er mildt vil vi traditionen tro dække kaffebord langs det gamle nøddehegn. Så husk en varm trøje og solcreme. Efter kaffen indbyder vi til have - vandring og kroket-spil, og ved samme lejlighed fejrer vi Dorthes runde fødselsdag. Vel mødt til kirkegang og en sommereftermiddag i Præstegårdshaven. Menighedsrådet og familien Tofte-Hansen Menighedsrådets årsberetning d. 26. august Ved kirkefrokosten efter guds - tjenesten den 26. august fremlægger menighedsrådet den årlige beretning i ord og billeder. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og fremlægge nye ideer og forslag til nye initiativer ved kirken. Menighedsrådet Kirkefrokost d. 10. juni Ja, hvad synes du? Kirken står i øjeblikket overfor mange forandringer og udfordringer. Vær med til at påvirke udviklingen når der i efteråret 2012 afholdes menighedsrådsvalg. Der er brug for glade amatører - ja, og gerne nogle med mange forskellige kompetencer og holdninger! Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 11. september, hvor der afholdes orienteringsmøde i Dalum Kirkes Anneks kl Menighedsrådets valgudvalg Efter gudstjenesten d. 10. juni inviteres menigheden til kirkefrokost. Det er nu ikke en helt almindelig kirkefrokost idet vi også fejrer Lars Hagensens 50 års fødselsdag. Kom og ønsk Lars tillykke og tilbring et par festlige og hyggelige timer i annekset. Menighedsrådet 5

6 Lille Cembalo-dag med stor musik Lørdag den 9. juni kl Program for Cembalo-dagen: Kirken kl. 13 Lars Colding Wolf spiller af Johann Sebastian Bach: Aria mit Veränderungen (Goldbergvariationerne) BWV Annekset kl Lille måltid, som Johann Sebastian Bach kan have nydt det, serveret af Kantorister og præster i passende klæder, venligt udlånt af Frøbjerg Festspil. Niels Brunse vil som dagens inviterede konferencier være repræsentant og talerør for de mange fremmødte, der ligesom Niels Brunse selv, ikke har professionel faglig baggrund, men som er åbne og interesserede og som gerne vil blive klogere. Der vil altså blive tale om formidling i form af interview af musikere og instrumentbyggere og spørgsmål fra for samlingen. Kirken kl Varieret koncert - uden Bach - med en, to og tre cembali på kryds og tværs og 4-hændigt. Der spilles også på Verner Pedersens Claviorganum. Claudia Zachariassen, direktør for orgelbyggeriet Mar cussen & Søn, har velvilligt støttet arrangementet ved at stille forskellige genstande til rådighed for en lille udstilling. Kort præsentation de medvirkende: Lars Colding Wolf debuterede som cembalist i 2002 efter studier hos prof. Lars Ulrik Mortensen. Han er uddannet på konservatorierne i Aalborg, Odense og Malmö i såvel orgel som cembalo. Wolf har siden 1998 været organist ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring. LCW har som leder af det prof. barokorkester Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble, som konservatorielærer i orgel og cembalo og som solist gjort sig gældende indenfor tidlig musik. Som dirigent har han med sine ensembler bl.a. opført Bachs Johannespassion, Händels Messias, Purcells King Arthur og talrige kantater og koncerter fra barokkens skatkammer. Olav Oussoren er født i Holland, men kom i 1960 i lære som orgelbygger hos Marcussen & Søn. Lars Colding Wolf Olav Oussoren Nogle år senere blev O.O. intonatør hos det berømte danske firma og har intoneret kirke- og koncertorgler i flere Europæiske lande, Nord-Amerika og Japan. I Danmark kan blandt mange nævnes Augustenborg Kirke, Roskilde Domkirkes orgler og Høje Kolstrup Kirke, hvor O.O. har været organist siden O.O. har parallelt med sin orgel byggerkarriere hele tiden været aktiv på såvel orgel som cembalo og har virket i utallige sammenhænge dels som solist, dels som kammermusiker i forskellige ensembler. Jane Laut er organist i Dalum Kirke siden Verner Pedersen har arbejdet som orgelbygger i 34 år hos Marcussen & Søn. VP har i løbet af de sidste 30 år bygget 16 cembaloer i sin fritid. Sidste år byggede VP et ejendommeligt instrument, nemlig et claviorganum, som er en blanding af et orgel og et cembalo. Det er altså et instrument, som frembringer musik både ved hjælp af strenge og orgelpiber.

7 Dalum kirke lånte i efteråret i forbindelse med opførelsen af Skabelsen den ene halvdel, nemlig orglet, men denne gang medbringer VP begge halvdele. Niels Brunse var i februar foredragsholder ved et torsdagsmøde i Dalum, der handlede om at oversætte Shakespeare. NB er i gang med at oversætte samtlige Shakespeares skuespil til dansk. NB siger om sig selv: En meget stor del af mit liv har stået i bøgernes tegn, og der har det stået godt. Jeg har været oversætter, forfatter, anmelder, kulturbureaukrat og litterat i snart fyrre år. NB spænder i det hele taget vidt. Han har sunget i drengekor i Domkirken i Helsingør og været en del af kunstnerkollektivet Røde Mor. Sidste år blev han slået til Ridder af Dannebrog. Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding til kirkens kontor på tlf.: Man må gerne komme til kontoret og betale i forvejen, man må også vente med at betale på dagen, og hvis man ikke har fået sig tilmeldt, er man velkommen til bare at dukke op. Entré incl. traktement: 100 kr. Middagsmusik i kirken Lørdag den 30. juni kl. 12 Ved denne lille matiné spiller kirkens organist en fantasi af den franske organist Charles Tournemire over den gamle påskesekvens Victimæ pascali laudes, som i Den Danske Salmebog er oversat til Lov og tak for påskens offer. Måske kan nogen huske, at vi påskenat og påskedag sang den gamle latinske sang i veksel med Krist stod op af døde. Den latinske sang er gregoriansk, det vil sige eenstemmig og uden ledsagelse af instrumenter. Gregorianske sange var ofte temaer, når Tournemire rullede sig ud i store improvisationer. Tournemires Fan tasi er oprindeligt en improvisation, som er nedskrevet af en anden organist efter en båndoptagelse. Dalum sogn samlede kr. ind til kampen mod sult og katastrofer En stor tak skal lyde til de ca. 40 indsamlere i alle aldre, som var på gaden i Dalum sogn søndag den 4. marts for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Jeres indsats betød, at vi stort set fik dækket samtlige ruter i sognet. Og sammen med de gavmilde bidragydere var I medvirkende til, at dette års resultat blev endnu bedre end sidste år. Tak for denne gang og på gensyn til indsamlingen den 3. marts Bodil Mortensen, indsamlingsleder ved Dalum kirke. Niels Brunse 7

8 Gudstjenester 27. maj Pinsedag Hele Kantoriet og trompetist Peter Holling medvirker. 2. pinse 2. Pinsedag Kirkekaffe 2. juni Småbørnsgudstjeneste* 3. juni Trinitatis søndag 10. juni 1. s. e. trin Kirkefrokost* 17. juni 2. s. e. trin Lars Hagensen 24. juni 3. s. e. trin Kirkekaffe 1. juli 4. s. e. trin 8. juli 5. s. e. trin 15. juli 6. s. e. trin Kirkekaffe i Præstegårdshaven* 22. juli 7. s. e. trin 29. juli 8. s. e. trin Kirkekaffe 5. aug. 9. s. e. trin 12. aug. 10. s. e. trin 19. aug. 11. s. e. trin 26. aug. 12. s. e. trin Kirkekaffe* 2. sept. 13. s. e. trin 8.30 Dorthe Tofte-Hansen 8. sept. Dåbslørdag 9. sept. 14. s. e. trin Begge præster Høstgudstjeneste Høstfest og kirkebasar* 16. sept. 15. s. e. trin 8.30 Lars Hagensen * Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes. Kirkelige handlinger Fødsel Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab. Dåb I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten kl er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne (2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen. Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke. Navngivning Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med digitalsignatur via Vielse/velsignelse Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring, der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til samtalen hos præsten forud for velsignelsen. Dødsfald Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter, bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales. Se også Børn og Unge De grønne pigespejdere Pernille Jensen, Tlf KFUM-Spejderne Randi Strib Dalum Spejdercenter Birkedals allé Odense SV FDF Lars E. Nielsen, Hverringevej 7, 5230 Odense M Tlf Kirkebil Ældre og gangbesværede kan rekvirere kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret, tlf , inden fredag kl Kirke og Sogn udgives af Dalum Menighedsråd Ansvarshavende redaktør er: sognepræst Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen. Papir: 100% genbrugspapir fra Dalum Papir A/S. Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense. Dalum kirke Sognepræst Lars Hagensen (KBF) Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV, Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen, Dalumvej 112, 5250 Odense SV, Tlf.: Træffes ikke mandag. Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen og kordegn Birgit Nielsen, Dalumvej 112B, 5250 Odense SV, tlf Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige Mandag lukket. Organist Jane Laut, Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup, privat Kirketjenere Irene Fogt og Poul Erik Jørgensen træffes formiddage, tlf Formand for menighedsrådet: Susanne Rahbek Jensen, tlf , Dalum sogns menighedsråd: Oplysninger om menighedsrådets medlemmer og enkeltposter findes på kirkens hjemmeside Trykt på CyclusOffset 100 g/m 2

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. PÅSKE TRIPTYKON Markan Christensen, Birkerød (kan ses i kirkens anneks) KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. PÅSKE TRIPTYKON Markan Christensen, Birkerød (kan ses i kirkens anneks) KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke. Til samtlige husstande i Dalum Sogn. PÅSKE TRIPTYKON Markan Christensen, Birkerød (kan ses i kirkens anneks) KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 41. ÅRGANG NR. 1 FORÅR 2013 Menighedsrådsmedlemmer 2012-2016

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Marc Chagall: Livet, 1964 KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Marc Chagall: Livet, 1964 KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Marc Chagall: Livet, 1964 KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 39. ÅRGANG NR. 3 EFTERÅR 2011 Organist i 40 år Nogen begynder deres arbejdsmæssige karriere tidligt i livet.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere