Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup"

Transkript

1 Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester Til lykke med dåben Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander Sommermøde i præstegården... 8 Rørbæk Grynderup & Stenild sogne Kirkebladet 1

2 Hjertelig til lykke til årets konfirmander Rørbæk kirke den 4. maj På billedet ses forfra fra venstre side: Andrea Christensen Sveistrup Stine Davidsen Sophie Krathmann Nyrup Jensen Sissel Mathilde Løhde Nørgaard Peter Baade Nielsen Victor Ejman Hanefeldt Henriksen Camilla Vestergaard Muhlig Nicolai Trads Andreas Østergaard Larsen Mads Marienlund Nielsen Joakim Spanggaard Olesen Grynderup kirke den 11. maj På billedet ses forfra fra venstre side: Anastasia Ozerova Flou Pedersen Thobias Frey Toft Bernlow Karl Emil Lausten 2 Kirkebladet

3 Stenild kirke den 11. maj På billedet ses forfra fra venstre side: Marcus Tovgaard Stensgaard Rikke Krogh Jensen Jannic Gaardbye Madsen Malte Hammershøj Matthew Stuart Potts Christoffer Lau Jensen Marc Jon Mogensen Fotos ved Foto-Lab, Aars Nye tider for konfirmandundervisningen Det har været en fast tradition her i vores del af landet igennem mange år, at der har været undervisning af konfirmanderne i to morgentimer hver uge fra september og frem til konfirmationerne om foråret. Men det er nu slut. Skolereformen, der blev vedtaget sidste år, betyder at eleverne i 7. klasse skal have en længere skoledag, nemlig 35 lektioner på skolen. Derfor ser de fleste skoler ikke længere nogen mulighed for at afgive morgentimer til konfirmandundervisning, når de samtidig skal følge de nye arbejdstidsregler for lærerne. En forhandling mellem skolelederen for Sortebakkeskolen og de fire præster, der underviser konfirmander fra skolen, har resulteret i en ny aftale, der Kirkebladet placerer konfirmandundervisningen tirsdag eftermiddag fra kl. ca Det bliver dog ikke hver tirsdag, der er konfirmandundervisning. Der bliver 10 tirsdage med 3 lektioner pr. gang om efteråret, første gang den 2. september, og 5 tirsdage med 2 lektioner pr. gang i tiden op til konfirmationen. Derudover bliver der en hel dag til en ekskursion i marts måned. Og endelig bliver der 3 tirsdag eftermiddage i løbet af vinteren, hvor vi præster skal undervise alle elever i 7. klasse på skolen som et kirke-skole samarbejde. Denne model er aftalt for et år, hvorefter vi i fællesskab vil drøfte, om det er den rigtige form også derefter. Og den betyder, at konfirmanderne får nogle meget lange arbejdsdage i skolen og konfirmandstuen disse tirsdage, så det kan godt kræve noget nytænkning på det pædagogiske område. De elever fra Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne, der skal gå i 7. klasse på Sortebakkeskolen efter sommerferien, vil i løbet af sommeren få et brev fra kirken med nærmere orientering og indbydelse til konfirmandundervisningen. Hvis der er konfirmander fra sognene, der går på andre skoler og gerne vil konfirmeres i en af de tre kirker her, så kontakt sognepræsten i løbet af sommeren. Der er planlagt konfirmation i Grynderup og Stenild kirker den 3. maj og i Rørbæk kirke den 10. maj. 3

4 Kirkekalender - det sker i vore sogne Rørbæk Grynderup Stenild 29. juni 2. søndag efter trinitatis juli 3. søndag efter trinitatis 9.00 (-A) Sognepræst Christian Grund Sørensen er dagens præst 13. juli 4. søndag efter trinitatis juli 5. søndag efter trinitatis juli Ingen gudstjenester denne dag. Der henvises i stedet til nabokirkerne. 3. august 7. søndag efter trinitatis Sognepræst Knud Olav Petersen er dagens præst 10. august Sommermøde i præstegårdshaven kl Fælles for alle tre kirker med friluftsgudstjeneste, gratis kaffe og fortælling ved Herbert Wilson, Hvalpsund. Se mere side august 9. søndag efter trinitatis august 10. søndag efter trinitatis august 11. søndag efter trinitatis september Høstgudstjeneste i begge kirker med kaffe (-A) (-A) efter gudstjenesten. Se mere side september Høstgudstjeneste med kaffe og rundstykker 9.30 (-A) i Klubhuset efter gudstjenesten. Se mere side september 14. søndag efter trinitatis september 15. søndag efter trinitatis Sognepræst Knud Olav Petersen er dagens præst Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver 4 Kirkebladet

5 Årets høstgudstjenester I Rørbæk kirke er der høstgudstjeneste søndag den 7. september kl Efter gudstjenesten bliver der budt på kaffe og småkager i våbenhuset. I Stenild kirke er der ligeledes høstgudstjeneste søndag den 7. september kl Efter gudstjenesten er alle inviteret på gratis kaffe og kage i Stenild Forsamlingshus. Og i Grynderup kirke foregår høstgudstjenesten søndag den 14. september kl Efter gudstjenesten bliver der budt på kaffe og rundstykker i Klubhuset i Grynderup. Ved alle tre høstgudstjenester vil vi byde sognets nye konfirmander velkommen som konfirmander og de vil få overrakt en bibel fra kirken. Ved høstgudstjenesterne er der som tidligere år indsamling af høstoffergave. Der ligger kuverter i våbenhusene, som kan bruges til formålet, så der er mulighed for at øremærke beløbet til et bestemt formål. Velkommen til høstgudstjeneste! Kirkebladet Studiekreds i konfirmandstuen Hvad er det egentlig den kristne tro handler om? Der er så mange ting i Bibelen, der er svære at forstå. Mange siger sådan, og derfor er der mulighed for at deltage i en studiekreds i Rørbæk præstegård, hvor vi i fællesskab gennemgår skriftet Apostlenes Gerninger fra Bibelen. Her får vi et godt indblik i de første kristnes verden. Mange centrale spørgsmål i den kristne tro bliver behandlet i Apostlenes Gerninger. Studiekredsen ledes af sognepræst Herluf Christensen og mødes igen efter sommerpausen mandag den 18. august kl Nye deltagere er meget velkomne. Vi mødes ca. 1 gang om måneden. Det danske Bibelselskab har 200 års jubilæum i år. Ingen anden bog har haft så stor indflydelse på vores sprog, kultur og etik som Bibelen. Og Bibelselskabet indbyder derfor alle kirker, sogne, foreninger, skoler, kulturinstitutioner og medier til at tage del i markeringen af Bibelen i det danske samfund. Og ikke mindst til at læse i Bibelen! Til lykke med dåben Emily Ravn Ranzau døbt i Rørbæk kirke 29/3 Bill Bloch Holmberg døbt i Grynderup kirke 1/6 Kirkebil Kørsel til gudstjenester kl i Rørbæk kirke kan bestilles senest dagen før hos Terndrup Taxa, tlf Kørsel til gudstjenester i Grynderup og Stenild kirker kan bestilles igennem sognepræsten. 5

6 Grynderup missionshus Juli: Sommerferie. Vi henviser til teltmøder og bibelcamping, f.eks. i Hadsund juli. August: Torsdag d. 7. kl : Aftentur med fælles afgang fra missionshuset. Torsdag d. 21. kl : Møde ved Dansk Bibel Institut. Mandag d. 25. kl : Kredsgeneralforsamling i Grynderup missionshus. September: Tirsdag d. 2. kl og onsdag d. 3. kl og 19.30: Kvindestævne i Hobro missionshus. Torsdag d. 4. kl : Bibeltime. Fredag d. 5. kl : Røddernes Familieklub. Tilmelding senest 2/9. Se program nedenfor. Torsdag d. 18. kl : Høstfest. Dorthe Bertelsen, Klejtrup, taler. Røddernes familieklub har følgende på programmet, særligt for børnefamilier: Vi starter på en ny sæson fredag den 5. september kl i Klubhuset i Grynderup med fællesspisning, familieaktiviteter, bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest 2/9 til Irma, tlf , Elin, tlf , eller Lilli, tlf Rørbæk Juniorklub og Teenklub Programmet for efteråret vil være klar i løbet af august og blive lagt ud på kirkernes hjemmeside - se www. rgs-sogne.dk. Der bliver klubaften hver anden mandag i præstegården med opstart omkring 1. september. Nørager FDF mødes i FDF-huset på Skrænten i Nørager med følgende faste mødetider: Puslinge, tumlinge og pilte mødes tirsdag kl Væbnere og seniorvæbnere mødes onsdag kl Seniorer mødes hver anden onsdag kl Oplysninger om FDFs lokale arbejde kan fås på eller på tlf Sognepræsten holder ferie 30. juni 6. juli og 21. juli 3. august og friweekend september. Præstegårdens telefonsvarer henviser til afløser. Den ugentlige fridag derudover er normalt fredag. Indsamlinger i kirkerne Ved sogneindsamlingen den 9. marts til Folkekirkens Nødhjælp blev der indsamlet kr ,00, hvilket var næsten 1000 kr. mere end året før. Ved gudstjenesten samme dag blev der givet yderligere kr. 220,00 til det gode formål. Derudover er der i perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ved indsamlinger ved gudstjenester i de tre kirker i alt indkommet kr ,00 til gavn for forskellige velgørende formål. Det er omtrent det samme som året før. Beløbene er fordelt på denne måde: Rørbæk kirke: Kr ,00 Grynderup kirke: Kr ,00 Stenild kirke: Kr ,00 6 Kirkebladet

7 Kirkelig vejviser Sognepræst Herluf Christensen, Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro Tlf Fax Træffes hver dag undtagen fredag - bedst mellem 12 og 13 Graver ved Rørbæk kirke: Anders Koch, Nørager. Tlf Graver ved Grynderup og Stenild kirker: Margith S. Koch, Nørager. Tlf Organist ved alle tre kirker: Natalia O. Pedersen, Grynderup. Tlf Kirkesanger ved alle tre kirker: Irma Jensen, Rørbæk. Tlf Hjemmeside En fælles hjemmeside for de tre sogne findes på Hjemmesiden kan også findes ved at skrive: Kirkebladet, som nu er nået til 55. årgang, er redigeret af sognepræsten i samarbejde med Poul Flou Pedersen, Rikke Højen og Ulla Sørensen. Sidste frist for stof til næste nummer er 2. september. Kirkebladet Menighedsrådet Formand Poul Flou Pedersen, Grynderup. Tlf Kirkeværge ved Rørbæk kirke Villy Jensen, Rørbæk. Tlf Kirkeværge ved Grynderup kirke Regnar Jensen, Kjemtrup. Tlf Kirkeværge ved Stenild kirke Kirsten Jensen, Stenild. Tlf Kasserer Ulla Drejer Trendholm, Rørbæk. Tlf Øvrige valgte medlemmer af Rørbæk- Grynderup-Stenild menighedsråd: Rikke Højen, Stenild. Tlf Helle Skriver, Boldrup. Tlf Niels Kristian Holmgaard, Kjemtrup. Tlf Ulla Sørensen, Rørbæk. Tlf Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er graver Anders Koch, Rørbæk kirke Hvor henvender man sig? VED FØDSEL: Anmeldelse af faderskab skal kun finde sted, hvis barnets forældre ikke er gift med hinanden. Faderskab kan anmeldes til sognepræsten via www. borger.dk inden 14 dage efter fødslen. Anmeldelse senere end 14 dage efter fødslen skal ske til statsforvaltningen. VED DÅB: Dåb aftales med sognepræsten. Der træffes aftale om en samtale forud for dåben. VED KIRKELIG VIELSE: Vielse aftales med sognepræsten. Der træffes aftale om en samtale forud for vielsen. VED DØDSFALD: Dødsfaldet anmeldes til sognepræsten hurtigst muligt og der træffes aftale med sognepræst og bedemand om begravelsestidspunkt. KIRKEGÅRDEN: Henvendelser vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder rettes til graveren eller kirkeværgen ved kirken. SAMTALE MED PRÆSTEN: Enhver er velkommen til at kontakte præsten og bede om en samtale. Præsten har tavshedspligt og kommer gerne i hjemmet eller på sygehuset. Der er også mulighed for skriftemål og hjemmealtergang. 7

8 Guldkonfirmander Den 24. maj fejrede 16 af de unge mennesker, der blev konfirmeret i 1964 i Rørbæk, Grynderup og Stenild kirker, deres 50 års konfirmationsjubilæum. Jubilæet blev indledt med en kort gudstjeneste i Stenild kirke, hvorefter det obligatoriske konfirmationsbillede blev taget. Og derefter var der god tid over en middag til udveksling af gamle minder fra skoletiden og fra konfirmandundervisningen hos Breiner Henriksen i Rørbæk præstegård. Det blev efter sigende en rigtig hyggelig dag for deltagerne! Sommermøde i præstegården Søndag den 10. august kl er alle velkomne til det årlige Sommermøde i Rørbæk præstegårdshave, hvor programmet i år bliver: - Kort friluftsgudstjeneste ved Herluf Christensen - Servering af gratis kaffe og kage - Fortælling om emnet Fra Københavnerdreng til præst. Fhv. politibetjent og sognepræst Herbert Wilson vil fortælle oplevelser fra sit liv. Alle er velkomne. Forhåbentlig er det en dejlig sommereftermiddag, hvor vi kan være i haven, men i tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs i konfirmandstuen. Hækkene på kirkegårdene De normalt så pæne grønne hække på vore kirkegårde er desværre blevet ramt thujasvamp, så mange af hækplanterne visner og dør. Det er ikke lige slemt alle steder, men nogle steder er det efterhånden ret omfattende. Det betyder, at det ikke hjælper noget at udskifte de udgåede planter med andre thuja-planter, da de også risikerer at gå ud. Det starter som brune pletter, og efter 1-2 år er de gået ud. Den eneste løsning er formentlig at udskifte alle hækkene på kirkegårdene med en anden type hæk, og det er naturligvis en både dyr og meget arbejdskrævende opgave, som vi ikke har mulighed for at gøre lige her og nu, så derfor må vi desværre affinde os med de grimme hække en tid endnu. Men menighedsrådet vil i samarbejde med graverne så hurtigt som muligt finde frem til den rigtige løsning og i denne forbindelse også overveje, hvad vi gør med de områder på kirkegårdene, hvor der er mange tomme gravsteder. 8 Kirkebladet

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 SØNDERSØ SOGNS KIRKEBLAD 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 Sidste nummer af kirkebladet - i sit nuværende layout. For selvfølgelig nedlægger vi ikke kirkebladet, når vi jævnligt hører fra folk i byen,

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Nr. 2/2015 SOGNEBLADET. JULI AUGUST SEPTEMBER oktober

Nr. 2/2015 SOGNEBLADET. JULI AUGUST SEPTEMBER oktober Nr. 2/2015 SOGNEBLADET K i r k e b l a d f o r B i e r s t e d S o g n K i r k e b l a d f o r B i e r s t e d S o g n JULI AUGUST SEPTEMBER oktober n y t f r a m e n i g h e d s r å d e t n y t t i g

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke MARTS - APRIL - MAJ 2010 35. ÅRGANG I februar havde konfirmanderne besøg af Monda fra Egypten, som fortalte om sit land, sin kirke og sit arbejde blandt gadebørn i storbyen Menia. Sammen

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET FOLKEKIRKEN Juni Juli August 2011 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN 27 KIRKEN I LIVET 2 27-2011 Aktivitetsoversigt 5.6: Grundlovsfest i Stenmagle præstegårdshave 5.6: Fugletur

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen 2014-2015 Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34.

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34. høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Nummer 5 August - september 2007 34. årgang Høstens gave Høstens gave Forsidebilledet er denne gang to af felterne

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Sommeren 2015 Lær melodien Når vi er til gudstjeneste, vil vi gerne kunne synge med på salmerne. Med salmebogen fra 2002 kom der imidlertid en del nye salmer med i salmebogen, bl.a.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

KIRKEBLADET NØRRE NISSUM SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2013

KIRKEBLADET NØRRE NISSUM SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2013 KIRKEBLADET SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2013 Høsten her og høsten hist Nyt fra menighedsrådet Spidsen Sogneaftner Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE Præstens spalte FRA MENIGHEDSRÅDET SPIDSEN

Læs mere

for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12

for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12 for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 PRÆSTENS SPALTE Tid til vækst! Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4 JUNIORKONFIRMANDER Side 5 SENIORVOLONTØR I ISRAEL Side 6 UNGE VOLONTØRER I UGANDA Side 7

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere