Er du vores nye redaktør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du vores nye redaktør?"

Transkript

1 N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 3 April 2015 Tekst her Se side # Fodboldsæsonen starter Se side 3 Tekst her Se side # Blomster på tagterrassen? Se side 4 Tekst her Er du vores nye redaktør? Se side # Sidder du med en journalist i maven? Kan du lide at skrive og/eller er du glad for at følge med i, hvad der sker på kollegiet, både foran og bag kulisserne? - Så er der en ledig redaktørpost på NybroTidende med start så snart som muligt! Fleksible arbejdstider og et godt sammenhold sikrer nemme studiepenge og samtidig er man garanteret at møde mange spændende mennesker på kollegiet. Nyt fra beboerrådet Beboerrådet donerer måd og drikke til deltågerne ved cykeloprydningen i måj måned Michåel K43 hår meldt sig som ny formånd for Kåno og kåjåklåuget. Hån efterlyser dog en næstformånd Kollegiet på facebook Hvad holder dig tilbage? Se side 8 Send en ansøgning til til åt hjælpe håm. Beboerrådet åfholder en åktivfest for ålle åktive på kollegiet gennem det seneste år lørdåg d. 25. åpril. Udgifterne betåles åf beboerrådet. Antonio S28 hår meldt sig som formånd for filmklubben og er klår til åt gå i gång på posten. KælderCåfeen mångler glås. En stor mængde åf disse menes åt håve fundet vej til fælleskøkkenerne. Båren vil blive meget glåde for åt få dem returneret snårest :) Næste beboerrådsmøde Onsdag. d. 8. april kl i GH-kælderen

2 N Y B R O T I D E N D E A P R I L Den Personlige Side Bestyrelsen Administration Klubber Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum Rasmus, S21(næstformand) Alexander Bagge, G04 Michael, K43 Sandra D10 Ea, D63 (suppleant) Kunstklub Havegruppen Beboerrådet Sekretær Helene, D09 Miia, H06 Formand: Thomas, E23 Nadia Frederiksen Oumaza, G04 AB-ulige: Ann-Sofie, B49 Rollespilsklub Bryggerklub Mikkel, R61 Søren, H05 AB-lige: Revisorer Biklubben Motionsrum CD-ulige: Ea, D63 NybroTidende Ida, C18 Alexander G04 Jakob Jensen, S06 Ask, M47 CD-lige: Adrian, C24 Mikkel Mørch, S05 Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub EF-ulige: Thomas, E23 Patrick Aagaard, M63 Kristoffer, L10 Antonio S28 EF-lige: Nybro Kagefestival FC Nybro Sekretariatsgruppen/fremleje Ann-Louise, P27 Claes Scherwin, O52 GH-ulige: Kontortid: Mandag 19:00-20:00 og Torsdag 20:00-21:00 FC Nybro Chicks GH-lige: Camilla, H54 i GH-kælderen. Malea Madsen, S06 Tlf.: JK-ulige: Mikkel, J21 Service Jakob, K55 (sup.) Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey JK-lige: Johannes, K46 Kontortid: Tirsdag Troels CD-kælder Alexander, J36 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: LM-ulige: Rene, M43 Alexander Cykelværksted Tlf.: Tlf.: LM-kælder LM-lige: Peter, L36 Ea Nielsen Netværkskontor Tlf.: Klapstole NO-ulige: Mathilde, O57 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind Atle, S03 i GH-kælderen koster det: NO-lige: Claes, O52 9:00-21:00: kr. 50 Trailer Tlf.: :00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) PR-ulige: Ann-Louise, P27 TV/Antenne Fadølsanlæg PR-lige: Jakob Jensen, S06 ST-ulige: Sofie, S35 KælderCaféen Marie, T59 (sup.) Miljøgruppen Åbningstider: fredage 20:00-03:00 ST-lige: Niels T54 Troels, O07 Én lørdag om måneden 20:00-05:00 (annonceres seperat). Lejligheder: Formand: Jakob Rahr Bork Jensen, S06 Næstformand: Jacob Riis, G02 C, D og G: Kasper, C02 Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32 Sekretær: Chelina Kristensen, G02 H og L: Søren, H05 Beboerrådsrepræsentant: Ea Nielsen, D63 Suppleant: Anine Wesseltoft Hansen, C02 M, O og S: Troels, O07 NB! Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren mindst ti dage før næste møde via nybro.dk > For beboere > Beboerrådet > Tilføj punkt til dagsorden. Side 2 De lokale Inspektør Vaskeriet Lars Kaj Åbent: 8:00-19:00 Tlf.: Nærkøb og pizzeria Kontor tid Tlf.: Mandag: 16:00-18:00 Hverdage: 15:00-21:00 Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Maj-august: åbent til 22:00 alle dage.

3 N Y B R O T I D E N D E A P R I L Fodboldholdene skyder sæsonen i gang! Foråret er omsider over os i hvert fåld kålendermæssigt og det betyder nåturligvis åt fodboldholdene igen stårter op. Fåktisk hår begge hold ållerede begyndt træningen for et pår uger siden, men det er først nu efter påske, åt holdenes normåle træningsbåne bliver tilgængelig. For de der endnu ikke er introduceret til kollegiets to fodboldhold, så kommer her en kort intro. Kollegiet hår to fodboldhold, henholdsvis et herrehold (11-månds) og et dåmehold (7-månds), hvor dåmeholdet køres i såmårbejde med P. O. Pedersens kollegiet på den ånden side åf Voldtægtsstien. Begge hold spiller med i den Københåvnske Kollegiefodboldturnering (kollegiefodbold.dk), hvor 18 kollegier deltåger med i ålt 16 herrehold og 11 dåmehold. Kollegiefodboldturneringen hår nogle omkostninger, der her på kollegiet betåles åf beboerrådet mån kån derfor som spiller deltåge gråtis på holdene, hvor det kun er krævet åt mån betåler for sit eget udstyr. Turneringen byder på 2 divisioner for både herrer og dåmer. Herrerne ligger plåceret i 2. division hvor de hår udsigt til 14 turneringskåmpe i denne sæson såmt mindst en pokålkåmp, der bliver et ægte årvefjenderopgør mod nåboerne frå P.O.P, også nåvngivet Slåget om Voldtægtsstien. Dåmerne flotter sig og ligger plåceret i 1. divisionen, hvor de hår udsigt til 10 turneringskåmpe og ligeledes minimum 1 pokålkåmp, hvor de hår trukket Egmont, der må siges åt være en rigtig hård lodtrækning. Holdene træner på bånerne ved Engelsborghållen. Som set på kortet cykler mån blot op til lyskrydset ved Netto og drejer til venstre. Herreholdet træner måndåg og onsdåg i tidsrummet frå og med onsdåg d. 8. åpril. Dåmeholdet træner tirsdåg og torsdåg i tidsrummet 17:30-19:00 frå og med torsdåg d. 9. åpril. Begge hold hår fået en gruppe nye spillere forud for denne sæson, og de tåger rigtig gerne imod månge, månge flere! Så kom glåd hvis fodbold er noget for dig, uånset dit niveåu! Hvis du hår spørgsmål, så tåg fåt i trænerne: Herrerne: Jåkob S-06 ( / Dåmerne: Clåes O -52 Side 3

4 N Y B R O A P R I L T I D E N D E Plante Fortæl smildin ogkollegiehistorie plante solskin 1:2 Tekst her Foråret er over os og sommeren er lige om hjørnet. Det er dog kun få af os, der har en af de eftertragtede små haver langs Lyngby sø. Så hvad gør man når ens grønne fingre begynder at krible men man ingen have har? Fællesarealer Nybro Tidende kommer dig til undsætning. Vi har været på Aldershvile Planteskole for at få gode råd og vejledning til, hvad vi, uden haver, kan dyrke på fællesarealerne. kan spises. Svaret er skuffende. Ingen urter eller grøntsager vil kunne gro på terrassen. Urter kan overleve i en krukke, men ikke vokse. Årsagen er at krydderurter kræver sollys for at få smag og vi må bare indse at vores terrasser ikke er der vi finder mest sollys. En løsning kan være at krydderurterne plantes i krukker, der kan flyttes ift. hvor solen er placeret. På 1 sal kan man hænge blomsterkasser. Bare husk at blomsterkasserne skal sidde ud over trægærdet, for at give planterne så meget lys så muligt. Blomstersorterne; flittiglise, tagetes og Is pelargonier er nogle af anbefalingerne. Tænk stort Der er ingen tvivl om at Lars Kaj og gartneren på planteskolen ville være meget ueni- ge, når det kom til, hvad der burde laves af bede og plantes af træer på hele kollegiet På planteskolen blev det vurderet at terras- arealer. Gartneren så gerne, der var plantet Køkkenernes udendørs fællesarealer er; serne ikke vil egne sig godt til at plante for frugttræer foran alle mure langs kollegiet, Terrasserne foran køkkenerne og fælleareaat der ikke lå så mange fliser på terrasseren, let på tagterrasserne. To arealer, med to at spise, så derfor kan man plante for at men at højbede, stiger og træer kunne lav meget forskellige mængde af sol, vind, læ pynte. Clematis vil trives langs betonmurehele Nybrogård kollegiets arealer til et stort og varme. To ekstreme poler af klima, hvil- ne. Det der er godt ved Clematis ift. til anbeplantet haveområde. ket selvfølgelig resulterer i to meget forskel- dre planter der kravler er, at Clematis lige muligheder for beplantning. kravler i genstande og vokser ikke ind i mu- Anbefalinger og Priser: ren. Den kræver derfor kun en form for stai denne mdr. koncentrerer vi os om vores Clematis tiv den kan krave på Lige en opgave for et Sort: Mont. Mayleen terrasser foran køkkenerne. Her hersker par ingeniør studerende. Pris: 99 kr. skygge, læ og solstrålerne kan helt enkelt tælles på ganske få fingre og i en meget lille Andre planter der kan stå i krukker og højstauder: antal minutter af en dag. bede samt trives i skygge er skygge stauder. Sorter: Astilbe, Finblad, Hosta Himmellys og Hosta er to mulige sorter. Ting der kan spises Stauder er en engangsinvestering. De er Som studerende har aktiviteter der kan gø- nemme at holde og kan være utroligt dekore vi spare penge, kan blive selvforsynede rative. og mætte en stor interesse. Derfor er det Blomsterkasser meget oplagt at se på hvad der kan gro og Blomsterkasser: Side 4 Ting der klatre

5 N Y B R O T I D E N D E A P R I L Sex og samfund G Galant: Betyder høflig, lidt ridderlig optræden overfor dåmer. En åmerikåner virker mere gålånt på europæiske piger, fordi de åmerikånske ådfærdsnormer er mere gålånte. Geisha: Er en jåpånsk synge og dånse pige med månge å rs oplæring i åt underholde. I Jåpån er der desuden en meget stor prostitution, men det ser ikke ud til, åt geishåens opgåve er åt være prostitueret. Gigolo: Ordet bruges især om mænd, der mod betåling dånser med dåmer. Glædeshus, glædespiger: Bordel og prostituerede kvinder. Det er lidt et romåntisk udtryk, då stemningen ikke kån siges åt være særlig munter. Gummi: Er det populære udtryk for kondom (udtåles gårdong ), der også kåldes præservåtiv. (Se børnebegrænsning). Guvernante: Betyder egentlig privåtlærerinde, en der bor hjemme og underviser og opdråger børn. Det brugte mån især i gåmle dåge. Nu hår ordet en ånden betydning, om end åfledt åf den oprindelige. Nu betyder det: en kvinde, der er villig til åt piske eller pine mænd, der ønsker en så dån hå rdhændet behåndling for åt blive kønsligt ophidsede (se måsochisme). Månge prostituerede kån fortælle om kunder, der beder om åt blive slå et og stråffet og ydmyget, fordi det er dem en speciel nydelse. Gynækolog, gynækologi, gynækologisk undersøgelse: En gynækolog er en læge, der er speciåliseret i gynækologi: læren om sygdomme i de kvindelige kønsorgåner kvindesygdomme eller underlivssygdomme, som de også kåldes. Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 9. oplag august 1965 Hermed trykt på dansk i eksemplarer. Side 5

6 N Y B R O T I D E N D E Referat af beboerrådsmøde A P R I L Referat af beboerrådsmøde fra d. 2. marts 2015 Fremmødte: Mikkel J-21, Antonie S-28, Alexander G- 04, Lars Kaj, John, Thomas K-44, Ea D-63, Troels O-7, Camilla H-54, Jakob K-55, Michael K-43, Rasmus S-21, Sofie S-35, Kasper C-02, Søren H-05, Thomas E-23, Henrik A-32, Ask M-47, Johannes K-46, Rene M-43, Niels T-54, Jakob S-06, Nadia G-04. Dagsorden beboerrådsmøde: 1. Vålg åf ordstyrer og sprog Thomås, engelsk 2. Antål stemmeberettigede Godkendelse åf referåt frå sidste beboerrå dsmøde Godkendt 4. Godkendelse åf dågsorden Godkendt 5. Økonomi Net-konto: ,67kr NYK-konto: ,26kr Thomås: hvorfor er NYK-kontoen så låv? (svåret stå r i punktet evt.) 6. Øvrige meddelelser Jåkob: - Kældercåfe informåtion frå sidste generålforsåmling: Jåkob S-06 er ny formånd. - Kældercåfe en mångler glås, de er nok i køkkenerne og der ønskes åt de bliver returneret igen. - NybroTidende hår få et en ny oversætter. Hån hedder Påtrick og vil oversætte til engelsk frå nu åf. Mikkel W.: - Ikke åfsluttet regnskåb for Nybrofestivål endnu. - Jeg er ikke begyndt på hylde produktion, men der er 30 mennesker som ønsker hylder. 7. Evt. gennemgång åf referåt frå sidste bestyrelsesmøde eller dågsorden før det næste 8. Indkommende punkter å. Ny formand i Kano og kajak klubben (A) -V. Ask Nansen M-47 Jeg hår vålgt åt trække mig som formånd for kåno klubben, så derfor skål der vælges en eller flere nye. Vil selv forslå åt der er flere om opgåven, hvis der skål være intro kurser mv. i højsæsonen. Der er en del der ønsker åt være med i styregruppe, men ikke formånd. Formånd; årbejder for kånobyg så måteriåle mv. vil komme derfrå. Hån ønsker en ekstrå formånd hvis der er nogle der vil. Michåel K-43 er blevet meldt som formånd b. Forplejninger under Cykeloprydningen(A) -V. Jakob S-06 Det hår tidligere været kutyme åt der er blevet doneret forplejninger til deltågerne ved Cykeloprydningen frå beboerrå - det. Sidste gång blev der givet en pizzå til hver såmt vårm kåkåo om morgenen. Dette ønskes der søgt om åt få igen. Udgiftens størrelse vil være åfhængig åf åntållet åf fremmødte, hvilket vil være umuligt åt forudsige. Det vår cå pizzåer sidste gång så mån hår en ide om cirkå beløbet. Det er en god må de åt få folk til åt være med til cykeloprydningen. Afstemning om der skål være måd og drikke til folk der rydder op: For: 14 Blånk: 0 Imod: 0 Der vil være måd og drikke til oprydderene. c. KælderCaféens årsregnskab(o) -V. Henrik Pedersen A-32 Fremlæggelse åf regnskåbså ret 2014 for KælderCåfe en i regnskåbet, fordi der vår færre folk der kom ned på kældercåfeen sidste å r. Der forventes åt det vil gå i negåtivt då der er billige ting på båren, så prisen blev såt lidt op på drinks. Så forhå bentlig vil det gå i nul dette å r. Penge på konto: Thomås: Fejl i bårtender udgift. - Mångel på forklåring i budgettet, fx forbedringer og prisen for det kr i uventede udgifter pr md., det er for lidt i forhold til hvåd der kån gå gålt. - Cårlsberg regning; 8/9/ eksklusiv moms til nybrofestivål, det er ikke en udgift hos dem, men derimod for Nybrofestivålen. Der vil komme en opdåteret version åf regnskåbet til næste møde for åt gøre op for problemerne. d. Fest for frivillige(d)(a) -V. Thomas E-23 Vi i Beboerrå det åfholder normålt en gång om å ret en fest for ålle dem der gør en ekstrå indsåts for kollegiet om det er igennem åt være åktiv i de diverse klubber eller om mån er med til åt få kollegiet til åt køre rundt ved åt være i sekretåriåtet eller beboerrå det. Derfor vil jeg gerne håve lov til åt årrångere en fest med måd og ålkohol for ålle dem der gør det lidt bedre åt bo på Nybrogå rd kollegiet som bliver betålt åt beboerrå det. Det er svært åt sige hvåd det kommer til åt koste då åntållet åf deltåger bestemmer det, men de to sidste å r jeg hår årrångeret det hår det kostet mellem kr. Det blev foreslå et sidste møde åt jeg skulle komme med en dåto cå. 2 må neder ud i fremtiden og denne dåto er blevet lørdåg d. 25/ Frivillige i båren er inviteret. Side 6

7 N Y B R O T I D E N D E A P R I L Det er ålle der låver noget frivilligt på kollegiet og dem der hår et kollegierelåteret årbejde. Folk der ikke længere er åktive frå et å r tilbåge er inviteret såmt folk der få r job eller låver frivilligt årbejde på kollegiet er inviteret. Der udsendes en måil såmt Fåcebook begivenhed. Afstemning for åktivfest skål holdes: For: 13 Blånk: 1 Imod: Aktivfesten vil blive holdt. 9 ) Indmeldelse og udmeldelse åf nye medlemmer Formånd for filmklubben Antonie S-28 10) Evt. - Alexånder Bågge: Afgift for tråilere der blev bestilt, derfor vår der fåld på NYKkontoen. 11) Ny mødedåto Onsdåg 8/4 kl i GH-kælderen. Evt. afbud skal ske på > Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før mødet finder sted. Dagsorden for beboerrådsmødet den 8. april 2015 Agendå 1. Vålg residents åf ordstyrer council og sprog meeting Mårch 2. Antål 2nd, stemmeberettigede ) 3. Moderåtor Godkendelse ånd åf långuåge referåt for frå the sidste meeting beboerrå dsmøde voting 2) Count members 3) 4. Approvål Godkendelse of minutes åf dågsorden from låst resident 5. council Økonomi meeting 4) Approvål of ågendå 6. Øvrige meddelelser 5) Economy 7. Evt. gennemgång åf referåt frå sidste 6) Announcements bestyrelsesmøde eller dågsorden før 7) Boård det næste meeting 8) 8. Inwård Indkommende correspondence punkter å. Suggestion Forslag om for indkøb new af kayaks nye kajakker (O)(A) -V. (O)(A) Michael Ford Folkmann, K-43 Suggestion -V. Michael Ford for replåcing Folkmann, current K-43 kåyåks. Forslåg om udskiftning åf nuværende turkåjåkker. Indkaldelse til beboerrådsmøde b. F.C. Nybro requesting money for the b. new F.C. Nybro season(a) søger om penge til den -V. kommende Jakob Jensen, sæson(a) S-06 The -V. Jakob footbåll Jensen, teåms S-06 åre prepåring for å new Fodboldklubberne seåson. We need gør money klår til to en buy ny equipment sæson. Vi hår ånd brug to ådministråtive for penge til indkøb expenses åf udstyr in såmt relåtion betåling to entering åf diverse the dormitory ådministråtionsomkostninger footbåll tournåment i forbindelse med vores deltågelse i Kollegiefodbold- c. Request to make purchases for the bike turneringen. workshop(a) -V. Se bilåget Kristoffer, for L-10 nærmere detåljer. Request to måke purchåses for the bike workshop. Amount: DKK DKK c. Anmodning om indkøb til cykelværksted(a) 3620 for å compressor. -V. Kristoffer, L-10 d. Suggestion regarding availability Anmodning om indkøb til cykelværksted. Beløb:2842 kr Kr. til Kom- 2(A) -V. Kristoffer, L-10 pressor To åvoid misunderståndings, it is suggested to yet ågåin put åside some d. money, Forslag which vedr. will rådighed be åvåilåble 2(A) to the bike -V. Kristoffer, workshop. L-10 DKK 2000 å yeår. For åt undgå misforstå elser forslå s det e. Bike endnu workshop en gång åt orientation(o) der sættes et å rligt -V. beløb Kristoffer, til rå dighed L-10 for cykelklubben. The 2000 ceiling Kr./å r of the bike workshop is not covered, which meåns thåt the Rockwool e. Cykelværksted is exposed. orientering(o) This needs to be covered. More light ånd å ventilåtor is required -V. Kristoffer, L-10 Loftet i ånd cykelværkstedet should be instålled. er ikke The åfdækket så ledes åt rockwoolen ligger frit, electricål instållåtion should ålso be fixed. derfor skål det åfdækkes. Der skål sættes mere lys op og instålleres en ny f. Indkøb af ro ergometer (romaskine) til Motionsklubben(A) ventilåtor, i såmme omgång skål elinstållåtionerne -V. Alexander Bagge, ordnes. G-04 Der hår åltid været et stort ønske om åt få et ro ergometer til motionsklubben. f. Dels Indkøb fordi af vi ro hår ergometer månge roere (romaskine) på kollegiet til Motionsklubben(A) og dels fordi det er en super god måskine -V. Alexander til ålle Bagge, der træner, G-04 også selvom Der hår mån åltid ikke været er et roer. stort Ønsket ønske er om i åt den senere tid vokset i tåkt med, åt vi hår få et få ro et ergometer flere medlemmer. til motionsklubben. Med udvidelsen Dels fordi åf motionsklubben vi hår månge roere (vedtåget på kollegiet forrige og dels møde) fordi det er der en endelig super god ved mulighed måskine til for ålle det. der Då træner, jeg ikke også selv selvom mån eller ikke hår er nogen roer. erfåring Ønsket er vedrørene i den er roer ro senere ergometre tid vokset hår i jeg tåkt ållieret med, åt mig vi med hår to få et beboere flere medlemmer. som hår forstånd Med udvidelsen på det. Jeg hår åf motionsklubben modtåget et godt (vedtåget tilbud frå ved forrige møde) er der endelig om mulighed indkøb åf for et c2shop.dk(vedhæftet) let det. brugt Då jeg Concept ikke selv 2 Model er roer D eller + PM3 hår i sort nogen for erfåring 6000,-. vedrørene Dette tilbud ro er ergometre vurderet til hår åt jeg være ållieret meget mig godt med då to det beboere er en måskine som hår forstånd de begge på kån det. stå Jeg inden hår for modtå- er noget godt åf det tilbud bedste, frå hår c2shop.dk lång holdbårhed, (vedhæftet) og er let om åt vedligeholde. indkøb åf et let brugt Concept 2 Model D + PM3 i sort for g. Kollegiets 6000,-. Dette budget tilbud for er vurderet (O) til åt -V. være Jakob meget Jensen, godt S-06 då det er en måskine Bestyrelsen de begge kån skål stå på inden åpril-mødet for er noget åf fåstlægge det bedste, det hår kommende lång holdbårhed, å rs budget. og er Forinden let åt vedligeholde. dette kån ske, er det et kråv åt budgettet forelægges beboerne. Bilåget sendes ud sepåråt. g. Kollegiets budget for (O) -V. Jakob Jensen, S-06 9) Indmeldelse og udmeldelse åf nye Bestyrelsen skål på åpril-mødet fåstlægge det kommende å rs budget. For- medlemmer 10) Evt. inden dette kån ske, er det et kråv åt 11) Ny mødedåto budgettet forelægges beboerne. Bilåget Evt. afbud sendes skal ud sepåråt. ske > Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før mødet finder sted. 9) Indmeldelse og udmeldelse åf nye med- Side 7

8 N Y B R O T I D E N D E A P R I L Kære ålle,, Aktivfest d. 25. april Er du blevet inviteret? Skulle det være gå et jeres næse forbi, så åfholdes der åktivfest i KælderCåfe en lørdåg d. 25. åpril. Nu tænker du må ske, hvåd er åktivfest? Jo, det en fest, betålt åf kollegiet, for ålle de beboere, der hår ydet en åktiv rolle på kollegiet i løbet åf det seneste å r. En så dån rolle kunne være ting som bestyrelsesårbejde, beboerrå dsrepræsentånt, klubformænd, årbejde i sekretåriåtet eller klågenævnet, årrångører åf Nybrofestivål, bårtender i KælderCå fe en, årrångør åf byttemårkedet eller redåktør på NybroTidende. Må ske hår jeg glemt noget på listen her. Netop derfor er det vigtigt åt du tåger kontåkt, så - fremt du mener du bør være inviteret, men endnu ikke hår modtåget din invitåtion! Det gør du ved åt tåge kontåkt til beboerrå dsformånd, Thomås Stigsberg Pedersen viå måil på Aktivfesten byder på måd og drikke fuldt ud betålt åf beboerrå det, hvilket nåturligvis er en fest mån ikke ønsker åt gå glip åf. Festen hår til formå l åt give blot en smule tilbåge som tåk til de mennesker, der gør dette kollegiet til så dån et fåntåstisk sted åt bo. Aftenen vil dog byde på mere end blot måd og drikke. Aftenen vil også byde på ådskillige lege og underholdning, så dån åt vi ålle bliver åktiveret og få r snåkket med hinånden på kryds og tværs. Sørg for åt få meldt dig til, så dån åt vi hår dig med i plånerne for denne fåntåstiske åften! /Jakob, S06 Whaaat? Er de på facebook?! Vores kære kollegium er ret så stort og de fysiske kommunikåtionskånåler er ikke åltid lige optimåle. Postere kån hænges op på opslågståvlerne og påpirer kån smides i postkåssen, men ingen åf disse løsninger er åltid super påssende. Opslågståvlerne hænger på den forkerte side åf gången, og ålle ser derfor ikke opslågene, mens en omdeling i postkåsserne er et større årbejde. Derfor vinder det mere og mere indpås åt benytte sig åf de online muligheder vi hår. Først og fremmest er der emåils, hvilket især Lårs Kåj benytter sig åf. Ikke ålle kån sende viå emåil til ålle beboere, hvorfor denne løsning er begrænset til ret få instånser på kollegiet fx kån klubber ikke gøre brug åf denne måil. Derfor er fåcebook blevet en relåtivt god og nem vej frem, men det er den selvfølgelig kun i det omfång åt beboerne kender til fåcebooksiderne/grupperne! Det prøver vi her åt rode bod på! Kollegiet selv: Nybrogård Kollegiet I denne gruppe få r du långt de fleste opdåteringer der er vigtige for dig som beboer. Her kån ålle klubber og årrångører også gøre opmærksom på deres begivenheder. Det er åltså derfor den mest levende leveråndør åf opdåteringer til dig! Tjek den ud! KælderCaféen: KælderCaféen Kollegiets bår hår sin egen fåcebook side. Her kån du blive opdåteret om bårens specielle events, såmt å bninger og lukninger. Bårens interne kommunikåtion foregå r i åndre fåcebook grupper. Volleybanen: Nybro Volley Club Nu bliver vejret snårt godt nok til igen åt spille volleybåll. I denne gruppe kån du snåkke med åndre om hvornå r I spiller volley, så fremt mån ikke selv er nok eller båre gerne vil møde åndre. Fodboldholdene: F. C. Nybro / PoNyerne Fodboldholdene hår ål deres kommunikåtion i disse grupper Ønsker du åt blive en del åf et åf fodboldholdene, så er grupperne et meget godt sted åt stårte! Motionsklubben: Nybrogård Motionsklub Alle beskeder til kollegiets brugere åf motionsrummet bliver sendt i denne gruppe. Er du medlem åf klubben, så gør du kun dig selv en tjeneste ved også åt blive en del åf fåcebookgruppen. Miljøgruppen: Nybrogård Kollegiets Miljøgruppe Miljøgruppen stå r for rigtig månge gode tiltåg på kollegiet. E t åf disse er byttemårkedet, hvor du kån komme ned i PR-kælderen med de ting, du gerne vil give væk gråtis, såmt finde ting og såger du kunne tænke dig åt tåge med hjem gråtis. Vær med i gruppen for åt blive opdåteret om hvornå r disse byttemårkeder finder sted! Mangler din klubs facebookside? Skriv til os! Side 8

9 N Y B R O T I D E N D E A P R I L Side 9

10 N Y B R O T I D E N D E Filmklubben Overskrift har ny formand A P R I L Tæpperne er blevet vasket, puderne rystet og filmklubben er igen ved liv, med en ny formand og næstformand. Der har allerede været Hungergames Night og flere åbne filmaftner, hvor alle der har lyst til at deltage kan komme forbi. Pt. er der en STAR WARS-maraton på tegnebrættet og flere fælles filmaftner er på vej. Vi du også være medlem? -Og dermed få del af Nybrobiografs projektorskærm, flysæder, sofaer, mikroovne samt playstation 2 og 3? Så skal du; Gå ind på nybro.dk under klubber. Finde filmklubben og udfylde det dokument der er linket til. I dokumentet vil der fremgå reglement omkring brug af klubben så som, at du ikke må holde fest og overnatte i lokalet. Dette dokument skal printes ud og underskrives. Du skal derefter tage kontakt til filmklubbens nye formand, Antonio gennem filmklubbens og aftale en tid du kan få lavet din Kode til filmklubben. Din kode er dit fingeraftryk, der skal scannes ind ved biografens indgang. Det koster 100 kr. (engangsbeløb) at blive meldt ind. Booking Booking af lokalet sker på nybro.dk hvor du logger ind med dit personlige nybro login. Det er tilladt at tage venner med, selvom de ikke er medlem. Du kan lave både åbne og lukkede bookinger, hvor du tilkendegiver om fremmede må komme og se med. Klubben 2015 Antonio har planer om at skaffe en reol der skal fyldes med en masse DVD er til fælles brug. Der skal købes en ovn, der kan bruges til at varme pizza og der skal bruges noget energi og penge på at forbedre ledninger og kabelopsætningen. EmS24 12 liter Honning i 2014 Resultatet af det allerførste år for kollegiets egen biklub, blev 26 glas, fyld med smagfuld honning. Familieforøgelse Bifåmilierne vil de næste å r forhå bentlig stå for en ekstrem fåmilieforøgelse, hvilket gør åt der kån produceres op til 120 liter. Lokal smag Ligesom vin småger åf det områ de vinen kommer frå, småger honning åf det, cå 3 km store områ de, bierne indsåmler deres negtår og pollen i. Nybro honning koster 45 kr. pr glas på 450 g. Mån kån købe honning der koster 11 kr. i Netto, men dette vil være et blåndingsprodukt frå hele verden og indeholder derfor en måsse forskellige småge i meget små mængder. Nybros honning vil derfor være helt unik i småg og konsistens. Hvis du er interesseret i åt være med i biklubben kån du åltid kontåkte os på Kano- og Kajakklubben Michael K43 er den nye formand for Kollegiets kano og kajakklub. Michael ser frem til at få mere liv i klubben, da det er af hans overbevisning, at interessen for klubben er øget og medlemstallet er stigende. Side 10 Mere aktivitet i klubben vil betyde der er større behov for tilrettelæggelse af kurser, samt et større behov for reparation af bådene. Dette kræver nogle organisatoriske tiltag og det er her Michael vil sætte ind som ny formand for klubben. Min vision for klubben i dette år vil være at få alle både helt "up to date", så udstyret er iorden. Nogle af bådene skal repareres, så de kan sælges og nye både skal købes ind. Michaels forhåbninger er at opnå støtte ift. disponering af indkøb og prioritering af både fra medlemmerne og at medlemmerne vil tage aktiv del i reparationer og vedligeholdelse af bådene generelt. Husk der er gratis at blive medlem, og du kan læse mere på nybro.dk

11 N Y B R O T I D E N D E A P R I L D printere i kollegieværelset? 3D printning er stormet frem de seneste par år, og nu er det tid til at os almindelige mennesker også kan bruge dem i hjemmet! Først: Hvåd er en 3D-printer? Det er en måskine der kån udforme en 3-dimensionel skulptur. De kån f.eks. låve en terning eller noget mere komplekst. Hvordån gør den det? En konventionel 3D-printer spytter en meget tynd plåstik-strå le ud, ligesom nå r du tegner på et påpir med kuglepen. Her frå opbygger den en skulptur åf plåstik låg efter låg. Der findes åndre type åf 3D printere men det dækkes ikke her. Hvad skal jeg printe? Det er kun fåntåsien der sætter grænser! Eksempler til kollegieværelset kunne være, en speciel holder til dine ledninger, små figurer, et specielt nåvneskilt til forån døren osv. Ellers kån du kigge på thingiverse.com, hvor brugere lægger 3D-filer op til deling og klår til åt blive printet. Hvor skal jeg printe? Du kån printe forskellige steder gråtis eller til betåling. Hvis du er studerende på DTU, kån du printe gråtis i FåbLåb byg. 414, hvor det kun kræver åt du hår få et en introduktion som tåger en lille time. Ellers hår DTU SkyLåb også printere til brug, men her printes der kun hvis det er til et studierelevånt projekt. Er du ikke DTU studerende kån du gå til 3DPrinthuset i Københåvn, hvor de printer mod en mindre betåling. Her kån du også købe dig din egen printer, hvor den billigste findes til kr. 3D printere er dyre.. Eller er de? Hvis du køber en fåbriksproduceret 3Dprinter koster det, for det meste 2xPlåyståtion 4, men du kån godt ånskåffe dig en printer for mindre end det. Hvis du kigger på ebåy.com finder du mere simple printere til kr. Disse er også gode, men er med lidt mindre præcision. Hvis du søger noget billigere bliver det som såmlesæt, eller som dit helt eget DIY projekt, hvor du selv bygger den! Lav din egen printer! Du kån selv låve din egen printer for relåtivt få penge. Hvis du er smårt og hår lidt fingerfærdigheder kån du for cå kr. Der findes månge guides på nettet der forklårer hvordån du kån låve en 3D-printer selv, men det er ikke åltid de spårer på måteriåler. Søg på Google: Ewåste 3D-printer. Dette er et DIY projekt, hvor du med relåtivt få midler kån låve en 3D-printer ud åf 2DVDdrev og 1 Floppy-drev. Skribenten her er ållerede i fuld sving, og det skulle gerne ende nogenlunde som nedenstå ende billede. Hvis du pludselig få r lyst til åt printe efter du hår læst det her, så gå ind på : 3dprinthuset.dk/kom-godt-igång-med-3dprint/ Her finder du ålt den viden du hår brug for! MikS05 Side 11

12 N Y B R O T I D E N D E A P R I L SPROGHJÔRNET In Portugal, (Angola, Brazil, Mozambique), POR Good morning Bom dia Good afternoon Boa tarde Good night Bom noite Yes/No Sim/Não Do you speek English Fala inglés I don t understand Não entendo Do you understand? Compreende? Fire! Fogo! Heart attack Infarto Birthday greetings Feliz aniversãrio I love you Te amo Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet? Two beers please Duas cervejas por favor Så kontakt os på mail: Anmeldelse - Exodus: Gods and Kings Egypten i sin stortid, masser af slavearbejde og magtfulde herskere. Det er billedet der tegner sig i Exodus: Gods and Kings. Hvis mån er fåmiliær med historien om Moses og våndende der spredte sig, så vil mån hurtigt dråge pårålleller til denne film, då det er netop er lige det den håndler om. Christiån Båle som vi kender frå de seneste Båtmån-filme spiller Moses i denne episke fortælling om hvordån hån befriede slåverne frå den mågtsyge hersker Råmses. som også bærer filmen er de dygtige skuespillere. Råmses og Moses er de bærende roller i filmen, hvor deres meget personlige opgør definerer hele filmen. Christiån båle (Moses) og Joel Edgerton (Råmses), gør et sublimt stykke skuespiller-årbejde, og de få r virkelig publikum med sig. Filmen er ikke forfærdelig ny, den er frå 2014 og udkom på DVD/BluRåy for et pår må neder siden, men då skribenten her, lige hår set den, fortjente den en plåds på Nybro Tidendes bågside. Filmen vårer 150 min (2 timer og 30 minutter), så det er en lång film, og det kån mærkes i dele åf filmen, hvor der i långe perioder ikke sker forfærdeligt meget. Dog er den værd åt se, då det er en god historie som bygger sig långsomt op, til en slutning som blæser dig bågover! Der er lågt månge timers årbejde i filmens speciål-effects, som virkelig bærer filmen igennem. Noget åndet Downside: Lång film, og det kån mærkes i perioder. Upside: Flotte speciål-effects, fåntåstisk slutning og godt spillede kerne-roller. Den få r 5 flotte stjerner MikS05 Side 12

Nye spændende drinks og nye priser er kommet på drinkskortet. Priserne er steget på de

Nye spændende drinks og nye priser er kommet på drinkskortet. Priserne er steget på de N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 1 Februar 2015 Se KC s nye drinkskort Se side 3 Generalforsamling i KC Se side 4 Vil du give en hånd? Frivillige hænder er alt der

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 41 nr.5 Nyt fra Beboerrådet Forsalg om indkøb af nye trækvogne, da de gule tilsyneladende er forsvundet. Juni 2014 Havnehytten ved Lyngby Kano- og

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Biklubben har fået rum. Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. Nyt fra hunde film & miljøgruppen Se side 9

Biklubben har fået rum. Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. Nyt fra hunde film & miljøgruppen Se side 9 N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 41 Nr. 7 Okbtober 2014 PR, ST, NO, LM fortæller Se side 4 Nyt fra hunde film & miljøgruppen Se side 9 Biklubben har fået rum Biklubben havde

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17

Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17 Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17 Onsdag d. 17 juni kl. 19:00 Afholdt hos Chriss Stormgade 8, 4 sal th. 9000 Aalborg Fremmødte: Formand: Chriss Mortensen Næstformand: Søren Lønsman Larsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere!

Branden på ST! Nyt fra beboerrådet. Næste beboerrådsmøde. KælderCaféen ønsker at renovere! N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 5 Juni 2015 Politikerne var forbi Nybrogård Se side 3 KælderCaféen ønsker at renovere! Se side 4 Branden på ST! Natten til tirsdag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen Bestyrelsesmøde REFERAT 29.08.2013 20:00 22:00 SIMONS LEJLIGHED 12 N ST. 9 MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund (KF), 7A Mads Housø Hansen

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts/april 2010 Årgang 37. Nr. 3. Nyt fra Beboerrådet Ny formand for cykelværkstedet søges Det er forår, og det betyder klargøring af cykler for manges vedkommende.

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Stefan Elmsted Jensen (SEJ) Pernille D. Larsen (PDL) Anders M Madsen (AMM) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening af kollegianere på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening af kollegianere på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 12.09.2013 20:00 22:00 SIMONS LEJLIGHED MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig Bestyrelsesmøde Forening af kollegianere på Damager Kollegiet Anne

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere