Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 10 Juni Læs bl.a. om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 10 Juni 2009. Læs bl.a. om:"

Transkript

1 Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 10 Juni 2009 Læs bl.a. om: Sommerferieafslutning Første skoledag efter sommerferien Personalenyt Foredrag for forældre med Svend Erik Schmidt

2 Indledningen Dette nummer af Skolebladet er planlagt til at være det sidste eksemplar i dette skoleår, dvs. at skoleåret 2008/09 er ved at være slut. Dette ses også tydeligt af indholdet, idet programmet for den første skoledag i skoleåret 2009/10 er omtalt. Vi har også et program for den sidste skoledag for børnehaveklasserne til og med 8. klasserne. I administrationen er man i fuld gang med planlægningen af kommende skoleår. Fagfordelingen er klar, og i skrivende øjeblik har vi det første udkast til elevernes ugeskema klar. Jo, det kan snart blive sommerferie. Og prøverne? Ja, de skriftlige er overstået, og nu er de mundtlige prøver i fuld gang. Vi må her ved skoleårets slutning sige farvel til Andrea Tromlitz, der i dette skoleår har undervist i 10 eren i matematik, tysk og andre skolefag. Andrea har pr. 1. august fået en ny stilling ved Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg. På skolens vegne siger jeg tak til Andrea for et seriøst bekendtskab, der desværre blev alt for kort. Jeg ønsker held og lykke med det nye arbejde i Flensborg. Vi skal også sige farvel til Hanane Gheith, der pr. 1. juni fik en ny stilling på Ulkebøl Skole, hvor hun skal være kontaktlærer for de tosprogede elever. Så hun er begyndt. Hanane var i alt tre år på skolen. Før den tid var hun ansat i Odense. Her på skolen underviste Hanane især i engelsk, samfundsfag, i håndarbejde samt i almindelige skolefag. På skolens vegne siger jeg tak til Hanane for et seriøst bekendtskab, idet jeg ønsker held og lykke med det nye arbejde i Ulkebøl. Efter afslutningen på ansættelsessamtalerne kan jeg byde velkommen til følgende nye lærere: Til 10 eren: Birgitte Hansen Lynch Oliver Rex Wiile Noura Said Mosleh Majbritt Grün Jørgensen Karin Thade Petersen Til årgang: Jørgen Mønsted: Dansk og matematik + almindelige skolefag Annette Bødtcher Jensen: Specialundervisning Nanna Stryhn Jørgensen: Dansk og almindelige skolefag Mikkel Simonsen: Dansk og almindelige skolefag Anne Lærke Madsen: Dansk og almindelige skolefag Hermed byder jeg velkommen til Sønderskov-Skolen til arbejdet og til samarbejdet. På skolens vegne ønsker jeg alle elever, deres pårørende og alle ansatte en god sommerferie. Gunnar Callesen 2

3 Skolebestyrelsen Først en lille succesmelding. Forældrenes arbejdsindsats den femtende maj tilførte skolegårdene farve og var faktisk ret sjov undervejs. Det kunne godt ligne noget vi skal gøre igen. Muligvis i forlængelse af featureugen om læringsstile i november. Skolebestyrelsens årsberetning sidst på dagen kom rundt om et par af vore indsatsområder: fysiske rammer, læringsstile og sundhed/trivsel. Så en lille nyhed. Sønderborg Kommune har fået mulighed for at samarbejde med to-sprogs-taskforcen, en konsulentordning under Skolestyrelsen, der skal fremme integrationsindsatsen i folkeskolen. Udover en klar skolestrategi på to-sprogsområdet, tydelige kommandoveje og koordinering mellem forskellige aktører samt fokus på skole-hjemsamarbejdet, får fire skoler i kommunen assistance til en ekstra indsats på området, herunder Sønderskov-Skolen. Vi vil bl.a. arbejde for at opkvalificere alle lærere i forhold til undervisning i Dansk som andet sprog. Forskningen og hverdagserfaringen siger nemlig samstemmende at fokus på tidlig sprogstimulering på førskoleområdet og læse-skrive-indlæring i indskolingen hjælper et godt stykke på vejen. For at opnå succes i de højere klasser, ungdomsuddannelserne og arbejdslivet er det dog vigtigt at mestre det danske sprog mere fleksibelt og nuanceret. Derfor skal tankegangen omkring Dansk som andet sprog indgå i tilrettelæggelsen af al undervisning i folkeskolen. Afslutningsvis nogle overvejelser omkring om det nytter noget. Altså det at arbejde i skolebestyrelsessammenhæng. Det er et spørgsmål som kommer op indimellem. Nogle gange når der ikke rigtigt er respons i baglandet på initiativer, udspil, opfordringer om at yde en indsats. Oftest når skolen af Børne- og Uddannelsesudvalget og fagcentret får overdraget opgaver uden tilsvarende økonomisk kompensation. Fordi dette resulterer i færre midler til vores skoles kerneydelse nemlig undervisning af elever. Mange af de nye opgaver og tiltag giver mening og skaber nye muligheder og udvikling. Men hvis der ikke følger ressourcer med f.eks. involveringen i tosprogs TaskForcen, kan de gode intentioner alligevel medføre uhensigtsmæssige konsekvenser i skolens hverdag. Over de sidste år er tildelingen af ressourcer til vores skole således udhulet i en sådan grad, at undervisningen kun lige opfylder lovens bogstav minimumstimetallene. Men ikke ret meget mere. Og det kan mærkes. Vi taler ikke om de manglende investeringer i tidssvarende fysiske rammer, eller om kommunale budgetoverskridelser, som sagtens kan medføre yderligere sparekrav også til folkeskolerne. Alt dette kan føre til frustration, (kortvarig) opgivenhed og ønsker om klare markeringer. At kæmpe for udvikling er nødvendig også i modvind (synes jeg). Vi - alle elever, lærere, pædagoger og forældre kan gøre en indsats i hverdagen. Vi har alle på forskellige måder mulighed for at påvirke udviklingen og det synes jeg vi skal gøre. Skolen er det værd. Thorsten Schumann 3

4 Personalenyt Jeg er 39 år gammel, bor her i Sønderborg, og skal efter sommerferien starte som lærer på 10 eren. Her i foråret har jeg arbejdet som lærer på Sønderskov-Skolen. Jeg har en baggrund som lærer gennem 10 år på Ulkebøl Skole, og derefter 3 år på Danfoss Universe, med bl.a. opstart af læringsafdelingen. Jeg glæder mig til at skulle undervise i både dansk, matematik og på iværksætterlinjen. Min fritid bruger jeg dels på bestyrelsesarbejde i DGI Sønderjylland og på Idrætshøjskolen i Sønderborg, dels på kreative aktiviteter i mit eget smykkeværksted, og jeg prøver at blive en bedre golfspiller. Karin Thade Petersen Jeg hedder Noura Mosleh og er 25 år. Jeg er lærerstuderende på 4. år og bliver forhåbentlig færdig med min uddannelse sommeren Mine linjefag er: dansk, engelsk, dansk som andetsprog og billedkunst. Som person er jeg meget åben, frisk og loyal. I det ny skoleår skal jeg undervise 10. klasse i engelsk, idræt, dansk som andetsprog og social & sundhed. På nuværende tidspunkt arbejder jeg i min fritid, i klubben Fristedet Kærhaven/Nørager. Fristedet er en underafdeling af Børne og Ungdomscentret Kærvej 17 i Sønderborg. Fristedets mål er, at det skal være børnenes fristed, hvor de kan færdes trygt. Jeg skal som medarbejder give mulighed for et bredt udbud af forskellige aktiviteter, og skal bestræbe mig på at motivere og aktivere børnene der hvor de er. Målgruppen er børn i alderen år, der bor i lokalområdet, men brugergruppen er hovedsageligt børn med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg ser frem til at få et super godt samarbejde med forældre, elever og selvfølgelig kollegaer. Noura Said Mosleh 4

5 Jeg hedder Majbritt Jørgensen og er 26 år. Jeg flytter i sommeren 2009 til Sønderborg sammen med min kæreste og min lille hund. Jeg er fra seminariet uddannet til at varetage undervisningen i fagene matematik, fysik/kemi, biologi og billedkunst. I skoleåret 2009/2010 skal jeg varetage undervisningen i bl.a. matematik, fysik/kemi, it og naturvidenskab i 10 eren. Jeg glæder mig meget til at starte efter sommerferien og til at hilse på jer alle sammen. Majbritt Grün Jørgensen Jeg er 32 år, født og opvokset i Sønderborg og har selv gået på Sønderskov-Skolen. Jeg er netop færdig med mit første år på lærerseminariet, hvor jeg læser som netstuderende med naturfag som mit 1. liniefag. Jeg er ansat på halv tid indtil næste sommer, og jeg vil (som i det sidste halve års tid) primært være at finde i ressourceklassen, men har også nogle holdtimer i den kommende 2. årgang. Naturen, haven og ikke mindst hestene er min store lidenskab. Jeg bor i Lambjergskov sammen med min kæreste Paul, vores hund, to heste og en kanin. Her er plads til at udfolde sig med skov og marker lige udenfor døren. Annette Bødtcher Jensen Mit navn er Anne Lærke Madsen. Jeg er 32 år og uddannet lærer fra Haderslev seminarium i 2001 med linjefag i dansk og fransk. Jeg har, siden jeg blev uddannet, arbejdet på en stor skole i Tårnby på Amager. Her har jeg primært undervist i dansk, engelsk, fransk og billedkunst. Efter mange dejlige år i hovedstaden synes jeg, at det var på tide at vende hjem til Sønderborg-egnen. Jeg er oprindeligt fra Broager, hvor jeg er født og opvokset og har hele min familie. I min fritid kan jeg lide at være aktiv med sport og gerne volleyball. Jeg skal være klasselærer i 1. b, hvor jeg også skal undervise i en del fag. Desuden skal jeg have valgfag i fransk med klasse. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle. Anne Lærke Madsen 5

6 Jeg hedder Mikkel. Jeg er oprindeligt herfra, men har boet mange år i udlandet, hvor jeg har studeret og arbejdet. Jeg er meget sportsinteresseret og spiller selv squash, golf og fodbold. Jeg elsker at rejse og opleve andre kulturer. Jeg er uddannet til at undervise i engelsk, historie, geografi og samfundsfag. Efter sommerferien starter jeg som ny klasselærer i 7.B og det glæder jeg mig rigtigt meget til. Jeg håber at alle får en god sommerferie og vender friske tilbage den 10. august! Mikkel Hedegaard Simonsen Jeg er læreruddannet fra Ribe Statsseminarium i 1978, og har undervist 6 år på højskole, 16 år på teknisk skole og godt 3 år på 10 eren her på Sønderskov-Skolen. I de mellemliggende år har jeg arbejdet godt 5 år i det private erhvervsliv. Jeg glæder mig til at skulle undervise i 3. og i 5. årgang fra skoleåret 2009/10. Mine undervisningsfag i dette skoleår vil primært blive dansk, historie og matematik. Jørgen Mønsted Mit navn er Nanna, jeg er 25 år og nyansat lærer på Sønderskov-Skolen. Jeg er nyuddannet lærer fra både Århus og Haderslev lærerseminarium, så ansættelsen på Sønderskov- Skolen er mit første job som lærer. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med jobbet, fordi jeg anser lærerjobbet for at være et spændende, meningsfuldt og ikke mindst vigtigt job. Mine linjefag er dansk, historie, kristendomskundskab og natur/teknik, og jeg skal bl.a. være dansk- og klasselærer for 5.c, hvilket jeg ser utrolig meget frem til. Jeg opfatter mig selv som positiv og udadvendt, hvilket jeg håber og tror på vil skinne igennem overfor både elever, forældre og kolleger. Jeg glæder mig meget til at blive en del af Sønderskov-Skolens fællesskab. Rigtig god sommerferie til alle Nanna Stryhn Jørgensen 6

7 Dimission Der er dimission i Festsalen på Sønderskov-Skolen: Onsdag den 24. juni 2009 kl for elever i 9. årgang og deres pårørende. Torsdag den 25. juni 2009 kl for elever i 10. årgang og deres pårørende. Eleverne har fået udleveret en invitation. Fælles oprydning og rengøring af klasselokalerne Torsdag den 25. juni i tidsrummet kl er der fælles oprydning i klasselokaler og på gangarealer for alle skolens elever. Eksempler på oprydning/rengøring: Tømme, fjerne navneskilte på og rengøre skufferne. Aflevere glemte sager til pedellen eller på skolens kontor. Fjerne blyant- og evt. tuschstreger fra borde, stole og vægge. Pakke ting i kasser, som skal følge klassen til et nyt klasselokale. Tømme klassens opslagstavler og vægge for elevproduktioner og lignende. Tørre hylder og reoler af med en fugtig klud. Kl flyttes klassens ting fra det nuværende klasselokale til det lokale, som klassen har fået tildelt i skoleåret 2009/10. Kl slutter skoledagen for alle. SFO en er åben for de elever, der går i fritidsordningen. Mette Elmerdahl 7

8 Skolefest årgang 8

9 9

10 ! Sommerferieafslutningen 2009! Sommerferieafslutningen for bh.kl. 8. kl. den 26. juni 2009 Kl : Bh.kl. 4. kl.: Samling i de nye klasselokaler. Klassen går samlet til Festsalen. Kl : Program (Festsalen): Sønderskov-sangen Historie oplæser Lis Rothe Sommer i Danmark Koret Skråål synger Hej Sjulla, hop Sjulla, bare tæer Musikindslag med elevbandet De giftige svampe Ferie-mambo Musikindslag med valgholdet i musik (8. 9. årgang) Sommerferiesang Afslutning v/gunnar Callesen Sommerferieswinger Afslutning i de nye klasselokaler med klasselærerne indtil kl SFO en er åben. Kl : 5. kl. 8. kl.: Samling i de nye klasselokaler, hvor der hygges indtil afslutningen i festsalen går i gang. Kl : Program (Festsalen): Sønderskov-sangen Musikindslag med elevbandet De giftige svampe (7. årgang) Sommer i Danmark Musikindslag med valgholdet i musik (8. 9. årgang) Ferie-mambo Sommerferiesang Afslutning v/gunnar Callesen Sommerferieswinger Forældre og andre interesserede er meget velkomne til sommerferieafslutningen. Glemte sager er lagt frem i Girafgangen (ved filmlokalet) kig lige forbi og se, om der skulle være noget af dit. Rigtig god sommerferie til alle. Med venlig hilsen Mette Elmerdahl Afdelingsleder! 10

11 Første skoledag Den første dag i skoleåret 2009/10 er mandag den 10. august, hvor dagen begynder med lærermøde indtil kl Eleverne møder til 3. lektion, dvs. kl i deres nye klasselokale, og skoledagen slutter efter 5. lektion, dvs. kl Tirsdag den 11. august er der almindelig skolegang efter det udleverede skoleskema. De nye 1. klasser skal møde i Festsalen mandag den 10. august kl Her har skolen tilrettelagt et program, der vil bevirke, at de nye 1. klasser forhåbentlig får en god skolestart. Efter arrangementet i Festsalen går eleverne med deres klasselærere ud i klassen til deres første undervisning. Forældrene vil blive inviteret på kaffe i Festsalen, mens eleverne har deres første time. De nye børnehaveklasser har deres første skoledag tirsdag den 11. august, hvor der er velkomst i Festsalen kl Her er der også planlagt en modtagelse, der vil gøre dagen festlig og anderledes end de almindelige skoledage. De nye 10. klasser skal møde på 10 eren, B.S. Ingemanns Vej 1, mandag den 10. august kl Gunnar Callesen 9. klassernes sidste skoledag fredag den 29. maj

12 Skolefest årgang 12

13 13

14 Foredrag med Svend Erik Schmidt Onsdag den 26. august 2009, kl i festsalen På en munter og lærerig facon fortæller læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt (kendt fra TV) om projektet, der rykkede Gauerslund Skole op i toppen af danske skoler på bare 100 dage. Svend Erik fortæller også om, hvad der skal til, hvis andre skoler i Danmark ønsker at gøre det samme, som de gjorde i Gauerslund. Målgruppe: Pædagoger, lærere, ledere og forældre. Foredraget er gratis. Lige efter sommerferien vil I modtage en tilmeldingsblanket, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. I pausen sælges der drikkevarer, hvor overskuddet vil gå til indkøb af læringsstilmaterialer. Svend Erik Schmidt er manden bag TV2-serien: SKOLEN verdensklasse på 100 dage Svend Erik Schmidt er læringsstils-ekspert og var også faglig konsulent og idémand bag TV2-serien PLAN B. Svend Erik Schmidt er stifter af Danmarks Læringsstilscenter og eksklusivt medlem af Det Internationale Læringsstilsnetværk. Arbejdseftermiddag på Sønderskov-Skolen for forældre fredag den 15. maj Stor tak for indsatsen til de fremmødte forældre. 14

15 Nyt fra 10 eren Hos os i 10 eren sker der rigtig mange ting lige nu. Først og fremmest har vi øget vores elevantal til næste skoleår med hele 33 %, hvilket betyder, at vi til august starter op med 80 elever og 8 lærere. Vi har i løbet af den sidste måneds tid haft samtaler med alle de kommende elever, for på den måde at sikre den mest optimale opstart for alle parter. Samtalerne har været meget positive og det tegner sig til et godt skoleår. Dernæst kommer der også til at ske en del med hensyn til de linjer, vi tilbyder eleverne. Fra i år at have tilbudt 3 linjer kommer vi næste år til at have ikke mindre end 10 linjer. Bl.a. vil der være en musiklinje, en iværksætterlinje, en international linje og en idrætslinje. For at læse om alle linjerne kan man gå ind på I juli måned flytter 10 eren også i nye bygninger. Vi siger farvel til Voldgade og goddag til B.S. Ingemans Vej, mere specifikt den gamle Tansbjerg Skolen. Skolen er p.t. ved at blive renoveret/ombygget, så den i starten af august er egnet til at huse de nye 10. klasse-elever. Sidste skoledag, fredag den 29. maj, var elever og lærere fra 10 eren i Heidepark i Tyskland. Vi tog af sted med bus kl om morgenen og var hjemme igen ca. 12 timer senere. Vi havde en sjov dag med godt vejr og masser af forlystelser. Torsdag den 25. juni kl er der dimission for de elever, der netop nu er ved at afslutte 10. klasse. Vi glæder os til at se dem og deres familier til en forhåbentlig festlig aften. FERIE FERIE FERIE Tandklinikken holder ferie fra den 4. juli 2009 til den 9. august 2009, begge dage inkl. Hvis I får brug for akut tandlægehjælp, må I henvende jer hos en privat praktiserende tandlæge. Rigtig god sommer til alle med solskinshilsen fra TANDKLINIKKEN 15

16 Forårskoncert 16

17 17

18 Frivillig undervisning Sønderskov-Skolen tilbyder også i skoleåret 2009/10 frivillig undervisning efter skoletid for eleverne i klasse. I skoleåret 2009/10 oprettes følgende hold: Koret Skråål for elever i klasse Sønderskov-koret for elever i klasse Rytmisk sammenspil for elever i klasse LEGO-teknik for elever i klasse Den første måned betragtes som prøvetid, men derefter er tilmeldingen bindende, og der er mødepligt som til al anden undervisning. Mette Elmerdahl Valgfag Eleverne i de kommende 8. og 9. klasser har afleveret deres tilmeldinger til valgfag i skoleåret 2009/10. Følgende valgfag oprettes: Mad fra hele verden Adventure Krop og hudpleje Turist fransk Turist spansk Rytmisk sammenspil Foto Student build bridges De valgfag, som eleven har deltaget i, vil blive skrevet ind i eksamensbeviset. Der er mødepligt til undervisningen og tilmeldingen er bindende. Mette Elmerdahl 18

19 OL i Nivå Fra onsdag den 10. juni til fredag den 12. juni drog Anders Peter (7.a), Jens (7.b), Cecilie (7.b), Karen (7.b), Maja (7.b), Joachim (7.c), Jonas (7.c), Rikke (7.c) og lærerne Anne Dalsgaard Clausen og Thomas Brink Erlandsen af sted til Nivå for at deltage i OL. Eleverne skulle dyste i 400 meter sprint, 2 kilometer løb, højdespring, længdespring, spydkast og en fri opgave der hed Den uhåndgribelige kulturarv. Samlet vinder af OL blev Sønderskov-Skolen med 106 point 52 point foran den skole, der endte på anden pladsen. Stort tillykke til jer alle ti. Mette Elmerdahl 19

20 Skolebiblioteket Bogaflevering Skoleåret er ved at slutte og dermed er tiden kommet for bogaflevering. Eleverne afleverer taskebøger og gamle frilæsningsbøger den juni (en tidsplan for aflevering udleveres til lærerne) Vi vil bede alle forældre om at hjælpe børnene med at finde taskebøger og frilæsningsbøger så kurven for tilgængelige materialer ikke skal være nedadgående. Det er ærgerligt at bruge penge på bøger som er forsvundet. Vi vil gerne sørge for at købe nye og tidssvarende bøger til jeres børn. Sidste dag for udlån af bøger til sommerferielæsning er tirsdag den 23. juni. Eleverne vil få en regning udleveret ved manglende aflevering af materiale. Bogudlevering: Ved skoleårets begyndelse vil eleverne få udleveret taskebøger mandag den 10. eller tirsdag den 11. august. Lærerne vil få en tidsplan. Vi gør opmærksom på at alle bøger skal bindes ind indenfor den 1. uge Venlig hilsen Skolebiblioteket årgang i gang med at udsmykke billedkunstlokalet.

21 Sønderskov-Skolen har fået en mini -SFO Sommeren står for døren, og det betyder også skolestart for rigtig mange børn. De kommende børnehaveklassebørn er de sidste mange år startet i SFO en midt i juni måned, hvor de har fået lov til at vænne sig til skolen og dens faciliteter, inden det for alvor går i gang med skolen i august. Sådan er det dog ikke mere! Det er blevet politisk besluttet, at denne opstart i SFO en nu skal ske pr. 1. maj. Beslutningen betyder, at børnene får en længere tilvænningsperiode, inden de starter i skolen, hvilket gerne skulle medføre, at overgangen fra børnehave til skole/sfo bliver lettere, og at børnene får et bedre kendskab til deres klassekammerater og voksne inden skolestarten. Skolen er ikke bygget til at kunne rumme så mange børn ekstra i så lang en periode, så der måtte tænkes kreativt. Heldigvis stod Tansbjerg Skolen og skulle flytte ud på Kløvermark-Skolen, så deres lokaler blev ledige. Her har Sønderskov-Skolens Idræts- SFO nu indrettet en mini -SFO. 73 børn og 9 voksne nyder omgivelserne og har det bare herligt. Der er masser af plads til hygge, fysiske udfoldelser og leg, og børnene elsker det. Hver dag deles børnene op i 3 grupper, så de kan få en fornemmelse af, hvordan det er at være i en klasse. Disse grupper arbejder med forskellige ting - dog med det sociale som fokuspunkt. Børnene skal lære hinanden at kende, så de er helt klar, når skolen starter til august. En skolestart som børnene ser frem til med glæde. Sønderskov-Skolens Junior-Klub Efter mange ønsker fra forældre og personale er det besluttet at opstarte en ny junior klub på Sønderskov-Skolen. Mange forældre har været utrygge ved at sende deres børn i klubben på Kærvej pga. af afstanden. Der har samtidig været tendens til, at for mange børn og unge i Sønderskov-distriktet ikke har haft noget at give sig til. Samlet set er det derfor et stort plus for skolen og for området med Sønderskov- Skolens nye Junior-Klub. Ordningen kommer til at omfatte børn fra 4. til og med 6. klasse. Klubbens åbningstid er fra kl mandag fredag. Der vil ligeledes blive afholdt forskellige aftenarrangementer i løbet af året. Klubben åbner mandag den 10. august

22 Aktivitetsdag på IHS 4. årgang var tirsdag d. 2/6 inviteret til aktivitetsdag på Idrætshøjskolen sammen med 4. klasser fra andre skoler. Vi blev inddelt i hold på kryds og tværs af alle de skoler, der var der. IHS-eleverne havde arrangeret hele dagen. Der var masser af sjove aktiviteter. Vi var bl.a. på stranden og lavede mange sjove konkurrencer. Den ene gik ud på at bygge det flotteste sandslot, og i en anden skulle man grave et hul i sandet for at kunne komme under en pæl. Vi var også oppe på en forhindringsbane for at løbe rundt på forhindringerne. Vi spillede også fodbold-rundbold. Alle kom en tur i svømmehallen, og der var aktiviteter indendørs i hallerne. Vi hyggede os hele dagen ved aktiviteterne. Det var rigtig sjovt. Skrevet af Stine og Thea 4.a, Iben og Julie 4.b. 22

23 Skolekoncert med Symfoniorkesteret Den 20. maj skulle hele fjerde årgang fra Sønderskov-Skolen og mange andre skoler ned på Alsion og høre Sønderjyllands Symfoniorkester. Turen til Alsion var en meget spændende og hyggelig tur. Den var rigtig godt forberedt og der var meget god musik. Alle os fra 4. årgang havde allerede forberedt os, så vi kendte godt noget af musikken og vi vidste, at det ville blive en god dag. Det startede med, at man kom ind i salen og fandt sig en plads. Efter det præsenteredes dirigenten, strygerne og dem på slagtøj. Og så begyndte de at spille musik. De startede med Troldmandens lærling. Så var der en fællessang, der hed I nat er det dragernes nat. Så kom der lidt komedie ind i stykket og efter et par sange og numre sluttede de af med at alle skulle synge sangen Hodja fra Pjort. Det var alt sammen rigtig godt spillet af alle musikerne. Man kunne sagtens høre, at de havde talent. Efter sangen skulle vi hjem. Nogle skulle cykle, og andre skulle køre i bus. Og så var det slut på en god dag. Skrevet af: Frederik D.J og Jacob B.N og Jacob Chor fra 4. årgang. 5.c vandt andenpladsen i fodbold Regnen silede ned hele dagen, men det stoppede ikke 5.c, da de deltog i Sønderborg mesterskaberne i fodbold. Med sejre på 8-0 over Ulkebøl, 4-0 over Humlehøj, 3-2 over Dybbøl samt en spændende straffesparkskonkurrence i semifinalen imod Dybbøl, hvor klassens målmand Max Thor Hansen tog to flotte redninger, endte klassen i finalen. Her endte sejrstimen med et knebent nederlag til Dybbøl, som vandt med 2-1. Undervejs formåede klassen at holde gejsten i den silende regn med cheerleaders og sang, og kunne våde, men glade, tage hjem til et varmt bad. 23

24 Sønderskov-Skolen Grundtvigs Allé Sønderborg 10 eren B. S. Ingemanns Vej Sønderborg Tlf Fax:

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 22 Juni 2012 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen side 2 Skolebestyrelsens årsberetning side 4 Lejrskole på Troldhøj side 10 Nyt fra 10 eren side 12 En dag i retten side

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen. 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6. 6.

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen. 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6. 6. Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3 Hård fødsel smukt barn? 4 Nye ansigter 6 6. C på Bornholm 10 Pædagogisk weekend 15 Lejrskole ved Snaptun 18 Praktiske oplysninger 20

Læs mere

Nyhedsbrev 18. august 2015.

Nyhedsbrev 18. august 2015. Nyhedsbrev 18. august 2015. Invitation til åbent hus Den 24. august 2015 kl. 16 18 inviterer skolebestyrelsen alle interesserede til at besøge skolen. Jeg har lovet skolebestyrelse at jeg vil fortælle

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk Redaktion: Preben Larsen Eva

Læs mere

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Læs i dette nummer: Nye ansigter Nyt naturfagslokale Skolefestugen - 1 - Lektiecafé Elevrådet skifter formand Rosen Redaktion: Anne Littauer

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Laurids. Sommer 2004. Laurids. God sommer til alle. II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8

Laurids. Sommer 2004. Laurids. God sommer til alle. II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8 Laurids Laurids God sommer til alle II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8 Lederen Lederen Lederen Lederen Af: Troels K. Jensen Lederen Laurids Så står den lange ferie der igen. De fleste børn ser frem

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

Fredagsbrevet uge 18. Nyt fra ledelsen. Kære alle.

Fredagsbrevet uge 18. Nyt fra ledelsen. Kære alle. 1 Fredagsbrevet uge 18 Nyt fra ledelsen Kære alle. På kontoret er vi i fuld sving med planlægningen af næste skoleår og selv om vi godt ved at mange af jer er meget spændte på hvordan den endelige fagfordeling

Læs mere

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder YEARBOOK 2010/11 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Margit Lindahl Eriksen, lærer sdr@mbu.aarhus.dk Oplag: 500 stk. Design: Ivan Hvam Hvam Trykkeri: Codex Tryk FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck,

Læs mere

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR 24 TAK FOR ET GODT SKOLEÅR Skoleblad for Temauge i marts Gamle elever på besøg Brobygning i 6. klasse RINGETIDER Fastelavn 1. modul 08.15-09.45 Frikvarter 09.45-10.00 2. modul 10.00-11.30 Spisning 11.30-11.45

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING 1 Indhold Kontakt redaktionen Jonathan Lilliendal Kragsbjergvej 7 5000 Odense Tlf. 3011 2004 lilliendal@gmail.com Rasmus Tander Grønlandsgade

Læs mere

SØNDERMARKSKOLEN. Nr. 2 december 2013 32. årgang

SØNDERMARKSKOLEN. Nr. 2 december 2013 32. årgang SØNDERMARKSKOLEN Nr. 2 december 2013 32. årgang Indhold Side Nyt fra kontoret 4 Søndermarkløbet 7 9. klasserne til Amsterdam 12 Første årgang bygger hoteller 13 Motionsdag på Søndermarkskolen 14 3.B anmelder

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Spjald Skole Skoleblad Juni 2010 1

Spjald Skole Skoleblad Juni 2010 1 Spjald Skole Skoleblad Juni 2010 1 På Spjald Skole afholdes 5 forældredage årligt. I skoleåret 2010/2011 er forældredagene: Mandag den 20. september 2010 Tirsdag den 16. november 2010 Onsdag den 26. januar

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere