MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation"

Transkript

1 KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV

2 KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren overstået. Vi var lidt spændt på, hvordan vores nye jordvarmeanlæg i kirkehuset kunne klare vinteren, når det blev rigtig koldt, men indtil nu er det gået over al forventning. Menighedsrådet har indgået en aftale med landskabsarkitekt Niels Junggreen Have om sammen med menighedsrådet at lave en udviklingsplan for Ensted kirkegård. Vi glæder os til at forme Ensted Kirkegårds fremtidige udseende sammen med Niels Junggreen Have, så den forbliver harmonisk og drift-økonomisk. Præstegårdens tag har det dårligt. Juleaftensdag begyndte det at løbe med regnvand ned ad væggene på første sal. Menighedsrådet er i syv sind, om vi skal sælge præstegården, som den er, og bygge en ny, eller om vi skal iværksætte en større istandsættelse af den gamle. Tidspunktet for et salg er ikke gunstigt, og ejendomsmægleres vurdering ligger på max. 1,7 mill. En ny EFTERMIDDAGSCAFÉ I KIRKEHUSET Tirsdag d. 3. marts kl , Tirsdag d. 7. april kl og Tirsdag d. 5. maj kl tjenestebolig (præstegård) løber op i 2,9 til 3 mill. Menighedsrådet vil rådføre sig med både vores egen og provstiets byggesagkyndige om, hvad de vil foreslå. Menighedsrådet vil derefter træffe den beslutning, som vi mener, der er bedst for Ensted. Kirkehuset har til fulde indfriet vores forventninger. Der er sat en masse aktiviteter i gang i huset, og der har været flot tilslutning. Kirkebladet har omtale af en del af de arrangementer, som finder sted i kirkehuset. Menighedsrådet har i november 2014 haft valg til tillidsposter i Ensted Menighedsråd for indeværende år. Formand Kjeld Sørensen. Næstformand Helen Nielsen. Kasserer Hans Ove Skau. Kirkeværge Johanne C. Larsen. Kontaktperson Anne Grethe Johannsen. Sekretær Elin Lunde. Menigt medlem Kirsten Vigen Clausen. Medarbejder repræsentant Heidi Sibbesen Meier. Vel mødt til en god snak og hyggeligt samvær over kaffe og brød. Der bliver også plads til en lille historie. STILLEGUDSTJENESTE - D. 1. MARTS KL. 19: RO TIL TRO Stillegudstjenesten henvender sig til alle, som har brug for en pause fra hverdagens gode, men også hektiske tempo. Her er der tid og rum til fordybelse og eftertanke. SYNG FORÅRET IND - TORSDAG D. 12. MARTS KL. 19 Det er ganske vist, det er forår! Det må fejres med en skøn og hyggelig syngsammen aften i Kirkehuset. Slagets gang ledes af organist og tidligere højskolelærer Helle Damkjær fra Sønderborg. Der bliver også mulighed for selv at vælge et par sange undervejs. KONFIRMAND-GUDSTJENESTE - PALMESØNDAG D. 29. MARTS KL. 19 Alle konfirmander har været med til at forberede forskellige elementer i forbindelse med denne gudstjeneste, så kom og se, hvad de har fundet på.

3 KIRKE SOGN ENSTED SKÆRTORSDAG - D. 2. APRIL KL. 18:30 I KIRKEHUSET Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med sine disciple, hvor han indstiftede nadveren. Der bliver dækket op i kirkehuset til måltidsgudstjeneste, hvor vi både skal se, synge, lytte og spise sammen. Måltidet består af laks, lam og mandelkage. Det er gratis at deltage, men vi opfordrer alle til at lægge et bidrag til pigehjemmet i Kherwara. Af hensyn til bestilling af mad vil vi gerne bede om tilmelding senest d. 31. marts til præsterne eller Helen Nielsen fra Ensted MR på tlf PÅSKEDAG - 5. APRIL KL. 10:30: FESTGUDSTJENESTE OG KRONDIAMANT-KONFIRMATION Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået! Påskedag er fejringen af opstandelsen. Kirken er pyntet med påskeliljer. Salmer og tekster er mættet af opstandelse, håb og liv. Alle kirkegængere får en lille påskehilsen med hjem. Ved gudstjenesten får vi besøg af krondiamant-konfirmander. De blev for 65 år siden sendt ud i verden med Guds velsignelse i ryggen, og det vil vi også fejre i kirken. GULDKONFIRMATION - SØNDAG D. 19. APRIL KL. 10:30 I 1965 blev en flok unge mennesker konfirmeret af Pastor Fenger i Ensted Kirke. Nu er det 50 år siden, og det må fejres. Guldkonfirmanderne begynder med rundstykker i Kirkehuset, inden de deltager i den festlige gudstjeneste. CARL NIELSEN I ORD OG TONER - TIRSDAG D. 5. MAJ KL. 19 I KIRKEHUSET I anledning af 150-året for Carl Nielsens fødsel, slår Ensted Kirkehus dørene op til en spændende musikalsk aften. Vi får besøg af Aase Collin og Dorte Smedegaard, som med fortælling, billeder, fællessange og musikindslag giver os et nært billede af den danske komponist. DATOER FOR KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER Den 5. marts kl. 15:30, d. 9. april kl. 19 og d. 7. maj kl. 19. Møderne er offentlige og holdes i Kirkehuset. Vel mødt.

4 2. PINSEDAG - D. 25. MAJ KL. 10:30 VED SØGÅRD SØ. Traditionen tro går Ensted, Kliplev, Felsted og Varnæs Sogne sammen om en festlig pinsegudstjeneste under åben himmel. Fagottist Henrik Soelmark kommer og giver musikken en ekstra smuk dimension. Der er stole at sidde på, men du er også velkommen til at tage et tæppe under armen. Pinsens farve er rød og det vil være smukt, hvis det kan ses på påklædningen: røde sko, rød trøje og solhat, røde solbriller eller?? Vi sørger for kirkekaffe og småkager efter gudstjenesten. Tag gerne en madkurv med. I tilfælde af vedholdende regn rykker vi indenfor i Søgårdlejren. Vi håber, at mange har lyst til at være med til en skøn fælles gudstjeneste. På glædelig og festlig gensyn! LØRDAGSDÅB - I ENSTED OG KLIPLEV KIRKER De to kirker tilbyder én gang i hvert kvartal dåb om lørdagen. Her sættes dåbshandlingen i centrum, og vi synger salmer om menneskelivet og dåben. Handlingen foregår som en almindelig gudstjeneste uden altergang i stil med søndagsgudstjenester kl og kl ,. Sorg livsmod hvor den traditionelle søndagsprædiken er afløst af en dåbsprædiken. Næste gang er lørdag d. 18. april kl. 9:30 i Kliplev Kirke og kl i Ensted Kirke. Kontakt din sognepræst, hvis du ønsker at få dit barn døbt d. 18. april. Gudstjenesten aflyses ved manglende dåbstilmeldinger. I en sorggruppe møder du andre, som også sørger over tab af en nærtstående. Man mødes i pen, så kan du kontakte sognepræsten, el- Er du interesseret i at deltage i sorggrup-. I gruppen sorggruppe og får luft møder for tanker du og andre, følelser. som også ler sørger du over kan tab finde af en flere nærtstående. oplysninger på Det foregår i Høje Kolstrup Kirke. Man mødes i gruppen og fortæller hinanden om sin sorg og savn og får luft for tanker og følel. Læs mere om sorggruppen: Graver tryk og her kirketjener Bo Nissen og Kirkeværge Johanne C. Larsen gravermedhjæler Heidi Meier T: Træffetid efter kl T: Sorggruppen har planlagt følgende kl møder: Kasserer Hans Ove Skau Organist Kirsten Dahlgaard T: januar 2012 ENSTED KIRKE T: Træffetid hverdage efter kl , 1. februar 2012 dog tirsdag Hjemmeside: 22.februar 2012 Kirkesanger Vibeke Andresen T: Kirkebilen GRATIS Sognepræst Anne-Mette 14. marts Damkjær 2012 Larsen kl. 14,30-17,00 Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og Kirkehuset Gl. 11. Tinglevvej april 116, 2012 Ensted kl. 14,30 Menighedsrådsformand - 17,00 Kjeld Sørensen arrangementer på T: (Dan Taxi) 6200 Aabenraa 2. maj 2012 kl. 14,30 T: 74-17, T: Kirkens åbningstider: Tirsdag-fredag 8-14 Mandag er præstens 23. fridag maj 2012 kl. 14,30-17,00 13 juni 2012 kl. 14,30-17,00 Gudstjenestetider: Gudstjenestetiderne for Ensted og Kliplev Kirker skifter lidt, fordi der er fælles organist og kirkesanger. Alle møder finder sted i Høje Kolstrup kirke

5 ÅRETS KONFIRMANDER - SPRINGER UD SAMMEN MED DET SMUKKE FORÅR OG DE GLÆDER SIG! Snapshot fra oktober måned, hvor konfirmander fra Ensted og Kliplev Kirker var på en fælles konfirmandtur til Ribe. Dagen indledtes med leg, hvorefter den stod på GPS-løb om reformationen rundt i Ribe by. Burger King skulle også lige rundes, hvorefter vi sluttede af med en rask gåtur i skoven. De smukke unge mennesker konfirmeres alle i deres stiveste puds Store Bededag (1.maj). Navnene på årets konfirmander offentliggøres i dagspressen og på kirkernes hjemmesider, i Blomsterbinderiet og i Brugsen. Telegrammer mv. kan afleveres på dagen i hhv. Ensteds Kirkehus og i Kliplevs konfirmandstue. Der vil begge steder være vagter tilstede. KLIPLEV KIRKE Hjemmeside: Kirkens åbningstider: Tirsdag-fredag Pr. 1/5 man-fre Anmodning om åbning uden for åbningstid: kontakt kirkeværgen. Sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen: Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa T: Træffetid/ telefonisk: tirsdag, torsdag og fredag kl samt torsdag kl Mandag er præstens fridag Graver og Kirketjener Maria Anker Jessen T: Træffetid/telefonisk: hverdage Mandag er graver og kirketjeners fridag Gravermedhjælper: Tina Christensen Servicemedarbejder og gravermedhjælper: Connie Jessen Menighedsrådets formand: Arne Rasmussen T: Organist Kirsten Dahlgaard T: Kirkesanger Vibeke Andresen T: Kasserer: Svend Erik Lorenzen T: Kirkeværge: Annagrete Hansen T: Man kan orientere sig på bagsiden af kirkebladet og kirkernes hjemmesider: og

6 KLIPLEV HILSEN FRA DEN NYE MENIGHEDSRÅDSFORMAND I skrivende stund er et nyt kirkeår godt i gang, og vi kan se tilbage på et år med stor aktivitet i - og omkring kirken. Ikke mindst renovering af præstegården og præsteskifte har været en udfordring for både menighedsråd, vores nye sognepræst og kirkens øvrige ansatte. Vi er nu ved at have tingene på plads og kan således igen koncentrere os om at fremme andre værdier end økonomi og mursten - de lidt blødere værdier, som vi mennesker ofte glemmer i en travl hverdag. Jeg blev i november valgt til formand for menighedsrådet og bor her i Kliplev Midtløkke 56. Jeg har indtil for 3 år siden, sammen med min kone Kirsten, drevet landbrugsejendom på Lundtoftvej og er stadig fuldtids på arbejdsmarkedet, men med mulighed for fravær efter behov og har derfor den fornødne tid til rådighed. Fremadrettet ser jeg udfordringer i at fange interessen for kirkelivet blandt de yngre generationer. Opgaven er ikke umulig! For på trods af at menighedsrådets gennemsnitsalder er rimelig høj, har vi rigtig mange gode idéer til nye aktiviteter - ikke mindst takket være vores dygtige medarbejdere og sognepræst. Vi er i besiddelse af en af landets smukkeste kirker, og dens omgivelser her i landsdelen har i generationer været et kristent og kulturelt samlingspunkt for sognets beboere i glæde og sorg. Det sted skal vi værne om! Derfor går jeg ydmygt ind til opgaven og glæder mig til samarbejdet med alle, der har deres daglige gang ved kirken og med sognet. Mange venlige hilsner Arne Rasmussen ALTERGANG Altergang er et væsentligt element i højmessen. For at gøre den mere tilgængelig for alle i menigheden, vil vi i den kommende tid forsøge os med, foruden vinen, at servere saft. I stedet for oblater vil vi servere brød (f.eks. flutes). ET HJERTE FOR ALLE Kliplev Kirke samler året rundt ind til den kommende juls julehjælp i det røde hjerte i kirken. Ved sidste tømning blev 1220 kroner afleveret til Et hjerte for alle. Vi håber menigheden vil tage godt imod forsøget og meget gerne komme med tilkendegivelser om ændringen. Kollekten går året rundt(med undtagelse af nov. og dec.) til Folkekirkens Nødhjælp DATOER FOR KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER 19. marts, 16. april og 21. maj - altid tredje torsdag i måneden kl Møderne er offentlige. Vel mødt FORMIDDAGSCAFÉ Der er fortsat formiddagscafé og altid om onsdagen kl , dog vil brødet frem over koste en 10 er. Kommende datoer: 11. marts, 8. april og 13. maj. Kom, som du er, og tag naboen under armen HAR DU IKKE FÅET DIN BØRNEBIBEL? Har du passeret dit femårsdåbsjubilæum og endnu ikke modtaget den børnebibel, du fik lovning på ved din dåb i Kliplev Kirke? Så henvend dig til præsten i forlængelse af en søndagsgudstjeneste og modtag den i våbenhuset.

7 KLIPLEV GULDKONFIRMANDER Søndag d. 10. maj fejrer Kliplev Kirke 50-året for årets guldkonfirmander, der indleder med et gensynsmøde over morgenbrød og en enkelt skarp, hvorefter de lykønskes ved gudstjenesten i kirken med små glimt fra det år, de blev konfirmeret. LYDEN I KIRKEN Vi har haft teknikkere på, og lyden i kirken skulle nu være helt i top. Oplever du stadig problemer med lyden i kirken, så kontakt kirkeværgen. SOGNEAFTEN I FORSAMLINGSGÅRDEN Der var ikke steg og is, men både asparges- og mangosuppe og en rar atmosfære, da Kliplev Kirkes menighedsråd onsdag d. 28. januar indbød sognebørnene til samtale og aflagde referat fra det forgangne år med præsteskifte og renovering af præstegård og klokketårn. Renoveringen kan mærkes på budgetterne, men sort ser det dog ikke ud, idet præsten betaler husleje og varmeregning udfra nyvurderingen, og der er god tilslutning til familiearrangementer i kirken. På foranledning af den nytiltrådte formand bredte debatten sig over visioner for fremtiden. Hvad vil vi med vores kirke, og hvor vil vi hen? Hvordan med den yngre generation står de parat til at drive kirken videre? Skal vi lave andre tiltag? - Andre gudstjenesteformer? Skal gudstjenesten partout ligge søndag morgen? Må kirken anvendes som koncertsal for Jazz, rock og pop, der ikke nødvendigvis har et traditionelt kristent afsæt, men som vil kunne række ud til folkeånden? De små landsogne er under afvikling. Vi må i fællesskab bakke op om, det vi har, hvis der fortsat skal være liv og vækst. Menighedsrådet, præsten og kirken vil gerne den yngre generation, men det kræver, at I spiller med. Velkomst og oplæg ved menighedsrådsformand, Arne Rasmussen LITTERATUR OG SAMVÆR Litteratur og samvær er stedet, hvor vi mødes for at drøfte litteratur - men først og fremmest for at være sammen om et måltid mad og en hyggelig samtale. Selvom vi ta r udgangspunkt i en bog, er det ingen betingelse, at man på forhånd har læst den, da vi altid genfortæller eller læser op af bogen. I næste periode vil vi læse tre bøger: Jesus, pengene og livet og Kærligheden, kampen og kloden, af Gretelise Holm, samt Zornig vrede er mit mellemnavn. Hvis det lyder fristende, så reservér følgende onsdage: , og kl Prisen for maden er 30,-kr., drikkevarer 5,-kr. Kirkebilen Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Kliplev Kirke. Dette er GRATIS. Man bedes tilmelde sig til: Inge-Brit Mathiesen, tlf eller senest en uge før. Hvis man tilmelder sig alle tre gange, bedes man melde afbud ved forfald en uge inden af hensyn til bestilling af mad. Vel mødt i præstegårdens konfirmandstue. Kirkebilen skal bestilles SENEST FREDAG KL Ring, , eller

8 = Anne-Mette Damkjær Larsen = Charlotte Rørdam Kristensen KK = Kirstin Kristoffersen Gudstjenester i Ensted Kirke DATO KL. MARTS PRÆST 1. 19:00 Stillegudstjeneste s. i fasten (Luk. 11,14-28) Midfaste (Joh. 6,1-15) Mariæ Bebudelse (Luk. 1,26-38) Palmesøndag Konfirmandgudstjeneste DATO KL. APRIL PRÆST Skærtorsdag holdes i Kirkehuset Langfredag i Kliplev Påskedag: (Mark. 16,1-8) Krondiamantkonfirmation 6. Ingen gudstjeneste Der henvises til nabokirker s.e. påske: (Joh. 20,19-31) :30 2.s.e. påske: (Joh. 10,11-16) Guldkonfirmation s.e. påske (Joh. 16,16-22) DATO KL. MAJ PRÆST Konfirmation 3. 10:30 4. s. e. påske (Joh. 16,5-15) 10. 9:00 5. s. e. påske (Joh. 16,23b-28) 14. Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirker s. e. påske (Joh. 15,26-16,4) Pinsedag (Joh. 14,22-31) Pinsedag Ved Søgård Sø Trinitatis Søndag (Joh. 3,1-15) K Flere præster Gudstjenester i Kliplev Kirke DATO KL. MARTS PRÆST s. i fasten (Matt. 15,21-28) s. i fasten (Luk. 11,14-28) Midfaste (Joh. 6,1-15) Mariæ Bebudelse (Luk. (1,26-38) Tysk gudstjeneste Palmesøndag (Matt. 21,1-9) KK DATO KL. APRIL PRÆST Skærtorsdag holdes i Ensted Kirkehus Langfredag Påskedag (Mark. 16,1-8) Påskedag (Luk. 24,13-35) s.e. påske (Joh. 20,19-31) s.e. påske (Joh. 10,11-16) s.e. påske (Joh. 16,16-22) DATO KL. MAJ PRÆST Konfirmation Konfirmation 3. 9:00 4. s. e. påske (Joh. 16,5-15) :30 5. s. e. påske (Joh. 16,23b-28) Guldkonfirmation Kristi Himmelfartsdag (Mark. 16,14-20) 17. Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirker Pinsedag (Joh. 14,22-31) Pinsedag Ved Søgård Sø Trinitatis Søndag (Joh. 3,1-15) Flere præster

JUNI JULI AUGUST 2015

JUNI JULI AUGUST 2015 KIRKE ENSTED JUNI JULI AUGUST 2015 SOGN KLIPLEV Frivillige søges Elviskoncert ENSTED Konfirmandindskrivning Hærvejen i ord og toner KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Vi har haft 1 års

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 KIRKE ENSTED SOGN KLIPLEV Sognefest Sogneudflugt ENSTED All you need is love Spil dansk KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Nu er de fleste marker høstet,

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 SØNDERSØ SOGNS KIRKEBLAD 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 Sidste nummer af kirkebladet - i sit nuværende layout. For selvfølgelig nedlægger vi ikke kirkebladet, når vi jævnligt hører fra folk i byen,

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Valg til menighedsrådet Musik i kirken Sogneeftermiddage Indbydelse til dåbs jubilæum Provstigudstjeneste 2. pinsedag den 12. maj på Amfiscenen Geografisk have Præstens spalter: Kristina

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt I den nat da han blev forrådt Side 2-3 Farvel og velkommen Side 4-5 Påskeudstilling Sogneudflugt Side 8-9 Side 14 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM KIRKE OG SOGN 26. 23.

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD. Årets konfirmander i Egeskov Kirke 2014 Egeskov Kirke AUGUST SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER 2014 39. ÅRGANG Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere