Vedligeholdelse af din bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelse af din bolig"

Transkript

1 Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling Signalgården

2 Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Kort fortalt betyder det, at: Når du flytter ind Boligafdelingen beregner et normalistandsættelsesbeløb (NIbeløb), som du får til rådighed til nødvendig maling af lofter, maling eller tapetsering af vægge samt rengøring efter disse arbejder. Mens du bor Mens du bor i din bolig, skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv betale alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes bortset fra almindeligt slid og ælde. Når du flytter Som lejer skal du ved fraflytning betale et NI-beløb, som boligforeningen beregner. Uafhængig af botidens længde skal du altid betale for istandsættelse, som er en følge af misligholdelse. Afdelingen hæfter for slid og ælde og dermed for den værdiforringelse, der sker som følge af brugt levetid. Skader, der skyldes decideret uforsvarlig adfærd, vil blive behandlet særskilt. 2

3 At bo i en AlmenBolig+ familiebolig Vedligeholdelse af din bolig Indvendig vedligeholdelse Når du bor i en Almen Bolig+ familiebolig, skal du selv stå for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af din bolig. I det følgende finder du en kort beskrivelse af, hvilke ekstra regler der gælder for den indvendige vedligeholdelse af din bolig. 1. Udskiftning af filter til genvex 2. Renholdelse af indlæsnings- og udluftningsventiler 3. Jævnlig rensning af emhættefilter 4. Jævnlig rensning af afløb 5. Afkalkning/udskiftning af perlatorer 6. Afkalkning af brusehoved 7. Maling af lofter, vægge, samt vinduer og døre indvendig 8. Jævnlig oliering af trægulve 9. Smøring og justering af døre og vinduer 10. Vedligeholdelse af køkkenelementer og køkkenbord Udvendig vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse af lejemålet består af følgende: 1. Renholdelse af terrassen 2. Renholdelse og snerydning af svalegang Vedligeholdelse af fællesarealer Når du bor i afd Signalgården, skal du deltage i vedligeholdelse af afdelingens fællesarealer. Det betyder, at du skal være med til at udføre ren- og vedligeholdelsesarbejder så som: 1. Samle affald 2. Holde rent ved containerpladser 3. Opsamle løv 4. Feje stier og parkeringspladser 5. Oprette mindre sætninger i fliseareal 1 gang årligt 6. Fjerne ukrudt 7. Slå græs 8. Klippe hække 9. Udskifte sand i sandkasser 1 gang årligt 10. Vedligeholde legeplads 11. Pleje og beskære buske og træer 12. Nyplantning 13. Foretage snerydning og saltning af stier og parkeringspladser 14. Vedligeholde småbygninger (skure) og hegn Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om fortolkningen af reglerne, kan du finde yderligere oplysninger på afdelingens hjemmeside. 3

4 Når du flytter ind Din bolig er en genbrugsbolig Når du flytter ind i din bolig, vil den fremstå i den stand, som den fraflyttende lejer efterlod den, dog vil eventuel misligholdelse blive udbedret. Til foretagelse af nødvendig maling og tapetsering vil du få udbetalt et beløb til normalistandsættelse (NI-beløb). Boligen vil dog bære præg af det slid, der anses at være rimeligt i forhold til boligens alder. Det er ikke sikkert, farvevalget falder i din smag, da farverne er bestemt af de tidligere beboere eller af afdelingen. Træværk, inventar m.v. vil således kun være malet, hvis der har været beskadigelser som følge af misligholdelse eller på grund af almindelig slid og ælde. Din bolig er således en genbrugsbolig. Syn ved indflytning og rapport Eventuelle fejl og mangler ved boligen skal påtales over for 3B senest 2 uger efter lejemålets begyndelse. For at støtte dig i at det bliver gjort, vil der blive foretaget et indflytningssyn senest 14 dage efter, at du har overtaget boligen. Her gennemgår en repræsentant fra afdelingen lejligheden sammen med dig. Hvis I finder fejl og mangler, der er uacceptable i forhold til de vedligeholdelsesregler, der gælder for afdelingen, vil de snarest blive udbedret. Ved indflytningssynet udarbejdes der en indflytningsrapport, hvor du kan få tilføjet eventuelle bemærkninger. Du får en kopi af indflytningsrapporten, som du bedes gemme. 4

5 Mens du bor i din bolig Indvendig vedligeholdelse I boperioden skal du sørge for at vedligeholde lofter, vægge og gulve så ofte, at du ikke forringer boligens stand bortset fra almindeligt slid og ælde. Vedligeholdelse af installationer m.v. Din boligafdeling sørger for at vedligeholde selve ejendommen. Ligeledes sørger afdelingen for vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af vand-, varme- og elinstallationer, sanitetsudstyr, ruder og låse/nøgler, der er installeret eller godkendt af afdelingen. Anmeldelse af skader Hvis der opstår skader i eller omkring din bolig, skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelsen. Du kan nemlig komme til at betale for de eventuelle skader, der er sket som følge af en manglende anmeldelse. Ændring af boligen Når du flytter ind i en Almen Bolig+ familiebolig, har du mulighed for at opsætte eller fjerne skillevægge, installere bryggers, ekstra badeværelse, ekstra køkkenelementer eller lignende. Husk at undersøge reglerne grundigt inden du går i gang med ændringerne. Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe sagen an, er det en god idé at søge information på afdelingens hjemmeside. 5

6 Når du flytter Normalistandsættelse ved fraflytning Når du flytter, beregner afdelingen det beløb (NI-beløb), der skal stilles til rådighed for den kommende lejer til den nødvendige istandsættelse af boligen i forhold til maling, tapetsering samt rengøring. Misligholdelse Er der sket skader på boligen eller inventaret, som skyldes misligholdelse, vil du komme til at betale udgiften til denne istandsættelse. Det er misligholdelse, når boligen eller dele af den er forringet eller ødelagt, fordi du har brugt den forkert eller har handlet uforsvarligt. Det samme gælder, hvis der er medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen, der er skyld i ødelæggelsen. Hvis der er brug for ekstraordinær rengøring af inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes dette også som misligholdelse. Hvis skaden nødvendiggør en udskiftning til nyt, fratrækkes den del af udgiften, der kan henføres til almindeligt slid og ælde. Skader, der skyldes decideret uforsvarlig adfærd, vil blive behandlet særskilt. 6

7 Du kan selv sørge for istandsættelsen Når du vil opsige din bolig, skal du huske at bestille valuar til at vurdere de udførte forbedringer i din bolig. Vurderingen skal nemlig vedlægges din opsigelse. Syn ved fraflytning Når boligorganisationen har fået meddelelse om, at du ønsker at flytte, bliver du indkaldt til et fraflytningssyn. Fraflytningssynet skal være afholdt senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Synsrapport Ved synet udarbejdes der en fraflytningsrapport, hvor normalistandsættelsen (NI-beløbet) vil blive registreret, samt hvilke istandsættelsesarbejder der eventuelt skal udføres som følge af misligholdelse. Du får en kopi af fraflytningsrapporten ved synet, eller den sendes til dig senest 14 dage efter. Senest 14 dage efter synsdatoen får du at vide, hvad NI-beløbet er, samt et overslag på prisen for udbedring af eventuelle mislighold. Endelig opgørelse Boligorganisationen sender den endelige opgørelser over istandsættelsesudgifterne til dig hurtigst muligt. Her står NI-beløbet, og hvad det har kostet at udbedre evt. mislighold. Det er også her, du finder den godskrevne værdi af dine forbedringsarbejder i henhold til 10»Særlige vilkår«i lejekontrakten. I den endelige afregning må prisen for istandsættelse af mislighold ikke overstige 10 % i forhold til det først fremsendte prisoverslag. 7

8 Pas godt på din bolig Det er naturligvis ikke særligt behageligt at skulle betale til en bolig, du er ved at flytte fra, og de fleste vil da også meget hellere bruge penge på deres nye bolig. Men som lejer i en AlmenBolig+ afdeling er du underlagt 10»Særlige vilkår«, som siger, at du som fraflytter skal betale et af boligforeningen beregnet NI-beløb, der gennem boligforeningen stilles til rådighed for den tilflyttende lejer til nødvendig maling af lofter, maling eller tapetsering af vægge samt rengøring efter disse arbejder. Husk at du kan undgå store fraflytningsregninger ved at vedligeholde din bolig og passe på inventaret, mens du bor der. Hvis du bytter Hvis du skal bytte din bolig med en anden lejebolig, gælder de samme regler som ved øvrige fraflytninger. Beboerklagenævn Opstår der uenighed om enten din eller afdelingens pligt til at vedligeholde og istandsætte boligen, kan sagen indbringes for beboerklagenævnet. Dette vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. Reglerne for A-ordningen med NI-beløb er vedtaget af boligorganisationens øverste myndighed og trådt i kraft den 23. februar Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Egevej Pilevej Elmevænget

Egevej Pilevej Elmevænget Til beboere i afdeling 56/66 Egevej Pilevej Elmevænget 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes på Frøslev

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere

SORGENFRIVANG I. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på.

SORGENFRIVANG I. Afdelingens regler. Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. SORGENFRIVANG I Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7 Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Ordens- og vedligeholdelsesreglement for afdeling 2 Ordens- og vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse, der står i kontrakten, og skal derfor

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 113 STØBERIGÅRDEN AFDELINGEN HAR B-ORDNING (VEDLIGEHOLDELSESKONTO) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 4. FEBRUAR 2002 REV. FEBRUAR

Læs mere