Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 36 Dec / Jan. - feb. - marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 36 Dec. 2014 / Jan. - feb. - marts 2015"

Transkript

1 Kirkebladet Nr. 36 Dec / Jan. - feb. - marts 2015 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

2 Fra menighedsrådene Kvinden med de mange kasketter 1. oktober havde graver Anni Theodorsen været ansat ved Sønderholm Kirke i 25 år 25 år der har budt på lidt af hvert. Anni startede nemlig ikke som graver men et helt andet sted, som kirkesanger. Senere blev hun præstesekretær og varetog den daglige kontakt med folk både i sorg og glæde, med kirkebogsføring og hjælp for præsten. Men endnu engang blev kasketten byttet ud til fordel for arbejdet som gravermedhjælper, og da embedet som graver blev ledigt, var det naturlige valg Anni. Anni arbejder visionært og engageret og er sammen med graverkolleger i gang med at tænke store tanker om fremtidens kirkegårdsstruktur i Aalborg Vestre provsti. Anni er en vellidt kollega og har i flere år været medarbejderrepræsentant og god medspiller for menighedsrådets arbejde. Efter menighedsrådsvalget i Sønderholm ser rådet således ud fra 1. søndag i advent: Per Ulrik, Hanna Kristensen, Povl Thomsen, Inger Strauss, Sven Povlsen og som nyvalgt Klara Andersen. Som stedfortrædere valgtes Mette Andreasen og Helge Niss. Jørn Ravnkilde har valgt at forlade menighedsrådet efter to års arbejde i denne omgang. Han har tidligere været formand i otte år. Vi skylder ham stor tak for hans indsats for Sønderholm sogn og kirke. Sønderholm Menighedsråd Frejlev Menighedsråd har desværre måttet acceptere Annette Højmann Kristensens ansøgning om at udtræde af menighedsrådet. Hele menighedsrådet vil savne Annette og hendes store indsats på møderne, men også hendes store og dygtige arbejde i aktivitetsudvalget som»kulturminister«til gavn for alle i sognet og ikke mindst FDF. Frejlev Menighedsråd Nye menighedsrådsmedlemmer Jeg har boet i Sønderholm og haft frisørsalon siden Jeg er engageret i forskelligt frivilligt arbejde og har også tidligere været suppleant til menighedsrådet. Jeg er opdraget til at gå i kirke, især til de store højtider. Vores børn er døbt og konfirmeret her, og nu hvor børnene er blevet voksne, vil jeg gerne gøre en indsats for lokalområdet og kirken. Derfor stillede jeg op til det nylige menighedsrådsvalg og glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Klara Andersen, Sønderholm Menighedsråd Så blev det min tur til at blive en del af Frejlev Menighedsråd, her midt i en valgperiode. Jeg har gennem de mere end 25 år, jeg har boet i Frejlev, været aktiv omkring mine børn i børnehave, skole og senest i RIF, hvor jeg stadig er kasserer i hovedbestyrelsen. Nu er mine to dejlige tvillingedrenge flyttet hjemmefra, og mulighederne for at prøve noget nyt opstod. Jeg glæder mig til de nye opgaver og håber at kunne bidrage positivt til arbejdet i og omkring Frejlev Kirke. Helle Bang, Frejlev Menighedsråd Forsidebilleder: Øverst ses udtryk fra konfirmationsforberedelsen. Nederst kan ses en forsmag på Frejlev Kirkecenter efter udbygningen. Adresser Sognepræst (kirkebogsførende) Sussie Nygaard Foged Sønderholm Præstegård Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe Tlf / Træffes ikke fredag. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf Træffes ikke mandag. Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV Præstesekretær Tove Nielsen Kirkekontoret: Torsdag kl på tlf Organist Margit Mühlbach Tlf Sønderholm Kirke Menighedsrådsformand Per Ulrik Tlf / Kirkeværge Hanna Kristensen Tlf / Graver Anni Theodorsen Tlf / Træffes ikke fredag. Kirkesanger Theresa Lundquist Tlf Sognegårdsvært Ella Roskjær Tlf Frejlev Kirke Menighedsrådsformand Karner Nøhr Tlf / Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack Tlf / Graver Tlf / Kirkesanger Dorte Amalie Schou Tlf Kirkecentervært Helle Bjerregaard Tlf For flere informationer, besøg kirkernes hjemmeside på 2

3 Tungen er kun en lille legemsdel...»kom nueee! Det er dog utroligt! Få dog rø ven med dig, mand«, brøler bilisten til den langsomt gående fodgænger. En fodgæn ger, som lidt senere er tæt på at kollidere med en ung mand på skateboard, og derfor råber:»så se dig for, din store idiot!«. Hvorpå en lille dreng, der har overværet op trinnet, gentager vendingen med høj skinger barnestemme, da en flyttemand pludselig kommer på tværs på fortovet:»så flyt dig dog, din store idiot!«vi kender vist alle sammen reklamen fra ét af de mange teleselskaber, som sympatisk nok og for en gangs skyld ikke handler om teleselskabets fortrin frem for alle andre, men om den hårde tone, der smitter. Om de skældsord og ondskabsfulde udbrud, der bliver udgydt i det daglige på gaden, i bu tikken, på arbejdet, i hjemmet. Vi giver den hårde tone videre, den smitter, og selv børn lærer at bruge den. Reklamens ene ste budskab er, at der til sidst i rækken af mennesker, der irriteret siger grimme ting til hinanden, er én, der vover at bryde kæ den med et smil og spørge den sure kol lega, om ikke de skal gå til frokost sam men. Skønt tungen kun er en lille legemsdel, kan den prale af stor magt (Jak. 3,5). Og den hårde tone smitter, og der skal overskud til at bryde den. I 1932 begynder en tysk sprogforsker ved navn Viktor Klemperer at skrive noter og iagttagelser ned om det helt nye sprog, som han begynder at høre talt rundt omkring sig. Formelt set var sproget tysk, men han kalder det for»det tredje Riges sprog«. Han noterer omhyg geligt ned, hvordan ord ændrer betyd ning, eller hvordan nye ord vinder frem, mens andre af de gamle forsvinder. F.eks. noterer han, at det negativt ladede ord»krigerisk«forsvinder, og i ste det bruges det positive ord»kampivrig«. Ordet»jøde«dukker op i underlige sam mensætninger, og man begynder at tale om halv- og heljøder, om en jødisk-marxis tisk verdensanskuelse, en jødisk-bolsjevis tisk kulturløshed, et jødisk-kapitalistisk ud bytningssystem. Desuden kommer krop pen og det fysiske til at fylde meget i spro get. Hitler taler om»folkelegemet«-»volk körper«- som skal styrketrænes, mens ånd og åndelighed nedtones og mistænkeliggøres. Viktor Klemperer - som selv var jøde og kun overlevede krigen pga. heldige om stændigheder og et ægteskab med en så kaldt»arier«- udgav i 1947 sin analyse af Det tredje Riges sprog, og hans pointe er, at man allerede helt fra begyndelsen i de små sproglige skred kunne se, hvor na zismen bar hen. Som han skriver:»ord kan virke som bitte små doser af arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel«. Via den obligatoriske radio, som alle tyske husstande skulle have og lytte til, erobrede naziregimet sproget og monopoliserede ordene. Og selvom jøderne dag for dag mistede rettigheder - retten til at udøve deres fag, retten til at eje huse, bøger, husdyr, cykler, sidde på bænkene i parken, gifte sig, arbejde - konstaterer Klemperer, at selv jøder i hans egen kreds efterhånden uafvidende talte som Mein Kampf. Snigende gjorde arsenikken sin virkning. Langsomt blev alle også ofrene for det nye Hitlertysk forgiftet. Og selv om vi i dag ikke lever i et samfund, der er truet af nazisme, kan vi vel alligevel bruge Klemperers iagttagelser. Nemlig til at blive opmærksomme på hvilke sproglige ændringer, vi bruger og hører, og hvad de siger om vores syn på verden, os selv og hinanden. Hvad sker der f.eks., når ordet»problemer«erstattes med ordet»udfordringer«? At have problemer kalder på andres hjælp somhed problemer løses af flere perso ner sammen. Og problemer har man lov til at være godt træt af og ked af at have. Udfor dringer derimod er positive. Man er en ke delig og doven rad, hvis man ikke tager imod en udfordring. Og det er netop noget, man selv må tage på sig; en udfordring er en bold, der kastes tilbage, og som man selv må gribe. Og gør man det ikke, er det ens egen skyld. Eller hvad med udtrykket»menneskelig ressource«? En ressource er oprindelig et råstof, et materiale; det kunne være olie, træ, penge, der i et vist omfang er til rådighed, og som kan besiddes eller udnyttes. Hvad betyder det for vores menneskesyn, når vi bruger det ord om hinanden? Hvad betyder det, at vi sprogligt er begyndt at ligestille materialer og penge med mennesker? At vi på den måde gør andre til redskaber, vi kan bruge, for at opnå det, vi gerne vil? Eller ser på andre som rene udgifter, der koster og tar vores penge? På en plakat i 30 ernes Tyskland kunne man under billedet af en meget syg mand læse:» rigsmark koster denne arveligt syge mand folkefællesska bet i den tid, han lever. Folkekammerat, det er også dine penge«. Hvad betyder det for menneskesynet, når vi spørger, hvad en indvandrer koster, en handicappet, en narkoman, en ar bejdsløs? For det er jo også dine penge. Der gemmer sig forhåbentligt ikke arsenik i sproget, når plus-ord bliver til minus-ord, som når humanisme bliver til pladderhumanisme, tolerance til blødsødenhed eller tossegodhed, menneskerettigheder til menneskerettighedstyranni eller velgørenhed og bistand til godhedsindustri. Men ord er ikke ufarlige, for de skaber ofte, hvad de nævner. Sproget udtrykker ikke blot tanken, det ændrer den også. Som Klemperer siger det:»sproget digter og tænker ikke blot for mig, det styrer også mine følelser, det styrer min sjæls væsen, jo mere selvfølgeligt, jo mere ubevidst jeg overlader mig til det.«måske har vi også et særligt kristent sprog. Hvor ord som skabelse, barmhjertighed, opstandelse, evighed og tro ikke er som arsenik i sproget, men som honning for sjælen og tungen. Fordi vi dér velsignes med mere liv og mere håb end det, som vore daglige og indimellem grumsede livserfaringer nogen gange fortæller os. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen 3

4 Frejlev Kirkecenter Nyt graverkontor For at give plads til foyeren til kontorafdelingen bygger vi et nyt graverkontor ovre i østfløjen af kirkecentret, mod nord. Der bliver bedre plads end i det hidtidige graverkontor og nye badefaciliteter. I næste udgave af kirkebladet kan læses om det nye køkken og fleksibiliteten i de i alt 3 mødelokaler/undervisningslokaler. Frejlev Kirkecenter om- og udbygges I skrivende stund er håndværkerne netop for alvor gået i gang med om- og udbygningen af Frejlev Kirkecenter. I byggeperioden har kirkekontor og graverkontor adresse i»den gamle brugs«, i helt nyindrettede kontorlokaler på adressen Nibevej 317C, Frejlev. Sogneaftener og øvrige arrangementer, der normalt afvikles i Frejlev Kirkecenter, foregår i Sønderholm Sognegård. Går byggeriet efter planen, forventer vi at være tilbage i det nye Frejlev Kirkecenter til maj Nærmere om dette i det kommende kirkeblad og i Nibe Avis. Byggeriet omfatter i hovedtræk 4 enheder: Forbedret kontorafdeling, nyt graverkontor, nyt køkken og ny mødesal mellem eksisterende mødesal og konfirmandstue. Forbedret kontorafdeling Der bliver en ny direkte indgang til kirkekontoret for Sønderholm-Frejlev igennem en foyer. Fra foyeren kan man til venstre gå ind til kirkekontoret, som huser præstesekretær. Fra foyeren kan man inde til højre finde et nyt præstekontor. Endelig vil der også ind til højre blive et fleksibelt rum, som bl.a. kan anvendes til kontor for organisten. Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager Sønderholm-Frejlev sogne igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste! Indsamlingen indledes med en gudstjeneste i begge kirker: Frejlev Kirke kl Sønderholm Kirke kl Bliv indsamler: Kontakt Per Ulrik i Sønderholm på tlf / , eller Jeanett Grods i Frejlev på tlf FOLKEKIRKENS FOLKEKIRKENS DENMARK DENMARK 4

5 Særlige gudstjenester Julemusikgudstjeneste med Lucia-optog Søndag 14. dec. kl i Sønderholm Kirke Frejlev kirkes Pigekor Sønderholm Kirkekor Luciaoptog fra Frejlev Skole I musikgudstjenesten deltager Sønderholm Kirkekor, Frejlev kirkes Pigekor, Frejlev skoles Store Kor, og kirkesangerne Theresa Lundquist og Dorte Amalie Schou. Gudstjenesten indledes med, at koret fra Frejlev Skole går Lucia-optog. Smukt og stemningsfyldt bæres lyset ind i kirken, Torsdag 29. januar kl i Sønderholm Kirke og sognegård Spaghettigudstjeneste om at tænde lys i mørket og derefter veksler bibelske læsninger, korsang, solosang, orgelmusik og fællessalmer. Efterfølgende vil der være et lille traktement i sognegården. SPAGHETTIGUDSTJENESTER Torsdag 26. marts kl i Frejlev Kirke med efterfølgende spisning på Kastanjegaarden Spaghettigudstjeneste om påske og palmer Julesalmesangsgudstjeneste Søndag 28. december kl i Frejlev Kirke Her fyldes kirken af glade julesange. Vores salmebog rummer et utal af smukke julesalmer, men ofte synger vi i juledagene kun de mere kendte af slagsen. Denne julesalmesangsgudstjeneste byder på julesalmer, både kendte og mindre kendte og det hele krydres med dejlig musik, sang, smukke læsninger og digte. Har du et ønske til en julesalme kan du kontakte præsten inden gudstjenesten på eller Kyndelmisse Søndag 1. februar kl i Sønderholm Kirke Ordet kyndelmisse er en fordanskning af Missa Candelarum og betyder noget i retning af lysgudstjeneste. Derfor fylder vi kirken med stearinlys, smuk sang og stemningsfulde læsninger, og lader lyset og varmen bryde mørket og kulden. Efter gudstjenesten bydes på kaffe og små pandekager, som førhen var dansk kyndelmissemad. Familiegudstjeneste Fastelavn Søndag 15. feb. kl i Sønderholm Kirke Igen i år danner Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening par omkring en fastelavnsfest. Det begynder i kirken med en familie- og fastelavnsgudstjeneste. Derefter er der tøndeslagning i sognegården, hvor der bliver serveret kaffe, the, sodavand og fastelavnsboller. Arrangementet er gratis. Vi glæder os til at se alle prinsesser, riddere, robotter, drager, spøgelser og klovne til denne sjove og festlige fastelavnsdag. 5

6 6 Sogneaftener og koncerter Julekoncert i Sønderholm Kirke Mandag 1. december kl Aalborg Koncertkor Aalborg Koncertkor er et stort, velsyngende kor, der blev stiftet som»aalborg Operettekor«i 1955 og har virket uafbrudt siden. Koret har et bredt repertoire med hovedvægt på moderne musicals, evergreens, gospel og danske sange. Trine Georgsen er dirigent, og koret akkompagneres af Christian V. Wennerlin. Gå ikke glip af denne aften, hvor koret vil bringe os i den dejligste julestemning med en række skønne julesange. Sogneaften i Sønderholm Sognegård Torsdag 22. januar kl Naturvejleder Karsten Hansen (»Karsten Kortbuks«)»Originalerne i mit liv«en rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem, ingen havde brug for. Her møder vi Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen, Mams, lille Poul og mange andre. Mennesker, som fortjener, at deres historie bliver fortalt smukt og med et glimt i øjet. Det er fortællerens egen historie med humor og gribende øjeblikke, men samtidig er det manges historie, for vi var mange som voksede op i det landbrugsland, som så drastisk skiftede karakter, da hesten forsvandt, og gårdene blev større og større. Koncert Tirsdag 24. februar kl i Frejlev Kirke Duoen Granum/Loft»Sange med noget på hjerte«martin Granum og Martin Loft tog en beslutning. Faktisk tog de to: De ville lave en duo bestående af sang og guitar og de ville kun spille yndlingssange. Sange med noget på hjerte. På debut cd en»tæt På To«kommer du tæt på Martin Lofts blide, bløde baryton akkompagneret af Martin Granums gedigne greb om guitarhalsen. Hvis du elsker Eric Claptons»Tears in heaven«, Leonard Cohens»Hallelujah«samt nyfortolkninger af danske sange og salmer som»mit hjerte altid vanker«,»til himlene rækker«og»i Danmark er jeg født«, så har du noget at se frem til. Sogneaften i Sønderholm Sognegård Tirsdag 24. marts kl Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier»Teenager gave eller opgave«sådan spørger Søren Østergaard fra CUR. At have teenagere i huset kan være både en gave og en opgave. Hvis vi prøver at se livet fra en teenagers perspektiv, kan vi måske blive bedre til opgaven og dermed bedre se det som en gave. Vi ser lidt på teenagerkulturen generelt og lidt mere specifikt omkring: Teenageres valg omkring venner, fritid, skole, sociale medier Deres forventninger til voksne Lidt om, hvordan vi kan være med til at spille dem gode til livet Lidt om teenageres religiøsitet

7 Mødekalender Siden sidst Onsdag 14. januar kl Generalforsamling i Sønderholm Sognegård Der afholdes ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen. Der er gavespil, og foreningen er vært ved et lettere traktement. Husk at tage en lille pakke med. Kontingent for året 2015 er sat til kr. 75,00 og kan betales fra kl Onsdag 11. februar kl i Sønderholm Sognegård Hans Brun - En glad pensionist Hans Brun vil underholde os med fællessang med sanghæfter til harmonikaspil. Gæt en melodi, saxofon, fløjte og sav, vitser m.v. Det bliver en festlig og fornøjelig eftermiddag! Onsdag 11. marts kl i Sønderholm Sognegård»På rejse til civilisationens vugge«bent Magadin holder foredrag om sine mange rejser og viser billeder m.v. fra de dejlige ture, som han med stor glæde kan se tilbage på. Frejlev Missionshus Nibevej 283 Onsdag 3. september kl Adventsmøde ved sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk Onsdag 17. december kl Julehygge Søndag 28. december kl Julefest v. Henning Kristensen, Klitgård Onsdag 7. januar kl Møde ved Ingolf Henoch Pedersen, Randers 11., 12., 14. og 15. januar kl Evangelisk Alliance Bedeuge Onsdag 28. januar kl Møde ved missionær Karin Gydesen, Aalborg Onsdag 4. februar kl og torsdag 5. februar kl Fællesstævne i Nibe Onsdag 18. februar kl Missionshusets generalforsamling Onsdag 4. marts kl Møde ved sognepræst Allan Graugaard, Aalborg Onsdag 11. marts kl og torsdag 12. marts kl Bibelkursus i Støvring Onsdag 25. marts kl Møde ved frimenighedspræst Peter Kofoed Herbst, Randers Emne: Optakt til påske Bibelkredsen Onsdag 21. januar hos Signe og Bent Hedemand Nibevej 344, Frejlev Onsdag 25. februar hos Aase og Henning Klitgaard Nibevej 146, Drastrup Onsdag 18. marts hos Kirsten og Per Ulrik Rugskellet 1, Sønderholm SØNDERHOLM SOGN Dåb: Alberte Dalgaard Christensen Elias Storgaard Ottosen Adam Koch Westergaard Mathias Møller Sørensen Noél Cabrero Flou Agnes Dyhr Søndergaard Lauge Sloth Kjeldsen Vielser: Anja Louise Roskjær og Claus Heiden Roskjær Nina Laurent Schmidt-Hansen og Gunnar Schmidt-Hansen Marianne og Søren Dyhr Søndergaard Kamilla Karina og Niels Arild Kristensen Dødsfald: Henry Thomsen Henry Henriksen Erling Kirkegaard Erik Damm Aage Buus Andersen Frode Duus Annalise Pedersen Ellen Christensen FREJLEV SOGN Dåb: Villads Nør Madsen Thor Kvitsau Ferchland William Panduro Henneberg Andreas Sax Maarbjerg Celina Volfgang Grusgaard Toft Tobias Mocek Melgaard Jørgensen Storm Rosenbeck Johansson Sofie Hvilshøj Madsen Vielser: Gitte og Daniel Sax Maarbjerg Maria og Brian Koldby Mumgård Laura Kjær Arp og Dennis Tideman Arp Dødsfald: Jens Mølgaard Kjeld Andersen Bodil Bakman Christiansen Karl Nørgaard Kjær Holger Johansen 7

8 Gudstjenester December 2014 / Januar - februar - marts 2015 Sønderholm Frejlev 30. nov. 1. s. i advent SF Familiegudstjeneste 9.30 JSA 7. dec. 2. s. i advent 9.30 JSA JSA 14. dec. 3. s. i advent JSA Julemusikgudstjeneste 21. dec. 4. s. i advent SF 9.30 SF 24. dec. Juleaften SF JSA SF SF JSA 25. dec. Juledag JSA 9.30 JSA 26. dec. 2. juledag 9.30 JSA 28. dec. Julesøndag SF Julesalmesangs-gudstjeneste 31. dec. Nytårsgudstjeneste SF SF 4. jan. H. 3 Kongers søndag 9.30 JSA JSA 11. jan. 1. s. e. h. 3 k BJ 9.30 SF Kirkekaffe på Kastanjegården 18. jan. 2. s. e. h. 3 k SF SF 25. jan. Sidste s. e. h. 3 k JSA 9.30 JSA 29. jan. Torsdag SF Spaghettigudstj. om at tænde lys i mørket 1. feb. Septuagesima SF Kyndelmisse 8. feb. Seksagesima JSA 9.30 JSA 15. feb. Fastelavn SF Fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med borgerforeningen 9.30 SF 22. feb. 1. s. i fasten 9.30 NN NN 1. mar. 2. s. i fasten SF 9.30 SF 8. mar. 3. s. i fasten JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 9.00 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 15. mar. Midfaste 9.30 SF SF 22. mar. Mariæ bebudelses dag JSA 9.30 JSA 26. mar. Torsdag SF Spaghettigudstjeneste om påske og palmer - efterfølgende spisning på Kastanjegården 29. mar. Palmesøndag 9.30 JSA Kirkekaffe i sognegården JSA Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; BJ = Børge Jensen NN = Navnet ved disse to tjenester vil senere blive oplyst på kirkernes hjemmeside og i Nibe Avis. Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til kirkekontoret, torsdag kl. 9-12, tlf Man kan også selv ringe til Aalborg Taxa, tlf , og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt! Stof til næste kirkeblad: Afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe ( senest 1. februar. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen. NIBE AVIS GRAFISK TLF

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 33 Dec. - Jan. - Feb. - Marts 2014

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 33 Dec. - Jan. - Feb. - Marts 2014 Kirkebladet Nr. 33 Dec. - Jan. - Feb. - Marts 2014 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Adresser Tak til Mette! Mette Ørbæk Andreasen har valgt at udtræde af menighedsrådet med øjeblikkelig

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 29 Dec. 2012 - Jan. - Feb. 2013

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 29 Dec. 2012 - Jan. - Feb. 2013 Kirkebladet Nr. 29 Dec. 2012 - Jan. - Feb. 2013 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Adresser Menighedsrådsvalget 2012 blev aflyst, da der kun er indkommet én liste pr. sogn. I skrivende

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 Kirkebladet Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene En formand tager ordet Formand for Frejlev Menighedsråd, Karner Nøhr Jeg blev lidt overrasket, da jeg

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 23 Juni - Juli - August 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 23 Juni - Juli - August 2011 Kirkebladet Nr. 23 Juni - Juli - August 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Frejlev Kirke lukker - ikke alligevel! Som annonceret i det tidligere kirkeblad har Frejlev Menighedsråd

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 Kirkebladet Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Adresser I Sønderholm Menighedsråd har vi måttet sige farvel til Bo Kikkenborg Larsen. Bo har

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 20 Sept. - Okt. - Nov. 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 20 Sept. - Okt. - Nov. 2010 Kirkebladet Nr. 20 Sept. - Okt. - Nov. 2010 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Adresser har sagt farvel til vores dygtige kirkesanger Jonas Bové, som nu fortsætter sin uddannelse

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 25 Dec. 2011 / Jan. - Feb. 2012

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 25 Dec. 2011 / Jan. - Feb. 2012 Kirkebladet Nr. 25 Dec. 2011 / Jan. - Feb. 2012 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Sognemøder Sognemøde i Sønderholm I Sønderholm startede sognemødet onsdag d. 21. september med

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 11 Juni - Juli - August 2008

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 11 Juni - Juli - August 2008 Kirkebladet Nr. 11 Juni - Juli - August 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Valg til nye menighedsråd I det kommende efterår er det igen tiden at vælge menighedsråd for en ny 4-årig

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011 Kirkebladet Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Sognemøder i Sønderholm-Frejlev Pastorat Én gang om året er landets menighedsråd forpligtet til på

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 Kirkebladet Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Velkommen til den nye præstesekretær Rosa-Marie Larsen fra Aars har indtaget den ledige plads ved skrivebordet,

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 32 Sept. - Okt. - Nov. 2013

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 32 Sept. - Okt. - Nov. 2013 Kirkebladet Nr. 32 Sept. - Okt. - Nov. 2013 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Graver igennem 19 år går på pension Vores graver Erling Nielsen valgte pr. 01/08 2013 at gå på pension

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 38 Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2015

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 38 Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2015 Kirkebladet Nr. 38 Aug. - Sept. - Okt. - Nov. 2015 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Jeg hedder Ulla Buus Nielsen, er 43 år og bor i Veggerby, sammen med min mand og vores datter på

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M

Kirkebladet. Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M Kirkebladet Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Et nyt kirkeår - et nyt kirkeblad Forsidebilledet viser både historie og fremtid: den gamle kirkemur og to børn,

Læs mere

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd tirsdag 14.februar 2017 kl i Frejlev Kirkecenter.

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd tirsdag 14.februar 2017 kl i Frejlev Kirkecenter. Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd tirsdag 14.februar 2017 kl. 18.30 21.00. i Frejlev Kirkecenter. Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen, Sussie

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009 Kirkebladet Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Mindeord Adresser Tirsdag den 21. april døde Preben Andersen efter kort tids sygdom. Han vil blive savnet i lang tid fremover

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011..

Nyhedsbrev nr. 28. fra. September 2011.. Sogneaftener 2010 i Nyhedsbrev nr. 28 fra September 2011.. Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne d. 25. nov. 2015 Kære læsere af nyhedsbrevet fra. Den 1. november fik sognet en ny præst,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 39 Dec. 2015 / Jan. - feb. - marts 2016

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 39 Dec. 2015 / Jan. - feb. - marts 2016 Kirkebladet Nr. 39 Dec. 2015 / Jan. - feb. - marts 2016 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Adresser Indvielse og ibrugtagning af Frejlev Kirkecenter Kirkecenteret er nu efter endt ombygning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 5 Dec. 2006 - jan. og feb. 2007

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 5 Dec. 2006 - jan. og feb. 2007 Kirkebladet Nr. 5 Dec. 2006 - jan. og feb. 2007 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Sønderholm og Frejlev kirkers menighedsråd og medarbejdere ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! Fra menighedsrådene

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 30 Marts - April - Maj 2013

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 30 Marts - April - Maj 2013 Kirkebladet Nr. 30 Marts - April - Maj 2013 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Frejlev Kirke er lukket 17. juni-20. juli. I lukkeperioden afholdes gudstjenesterne i mødesalen i Frejlev

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2014 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag..... 2 Helligtrekongersfejring.... 3 Sangaften...... 3 Fastelavnsfest.... 3 Kirkekalender... 4 Gudstjeneste for hørehæmmede... 5 Kirkelig

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen.

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen. NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kirken,miljøet og julen. Årets sidste måned vil for mange blive præget af, at vi vil høre enormt meget om klimatopmødet i København og så bagefter kan vi slappe af efter et forhåbentlig

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Kirkebladet. kaj munk og miraklerne... Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar, marts 2012. Også for børn

Kirkebladet. kaj munk og miraklerne... Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: januar, februar, marts 2012. Også for børn Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne januar, februar, marts 2012 Også for børn tema: kaj munk og miraklerne... 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst

Læs mere

Kirkebladet. Menighedsrådsvalg i Sønderholm! S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 35 Aug. - sept. - okt. - nov. 2014

Kirkebladet. Menighedsrådsvalg i Sønderholm! S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 35 Aug. - sept. - okt. - nov. 2014 Kirkebladet Nr. 35 Aug. - sept. - okt. - nov. 2014 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Menighedsrådsvalg i Sønderholm! Valget af menighedsrådsmedlemmer er for en to-årig periode, da indeværende råd er valgt

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 13 Dec / Jan. - Feb. 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 13 Dec / Jan. - Feb. 2009 Kirkebladet Nr. 13 Dec. 2008 / Jan. - Feb. 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V To formænd takker af 1. søndag i advent tiltræder 2 nye menighedsråd i Sønderholm og Frejlev sogne. De 2 formænd, Jørgen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk December 2014 - Januar - Februar 2015 Nr. 1-74. årgang Gravstedsfornyelse & ansættelse

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 37 April - maj - juni - juli 2015

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 37 April - maj - juni - juli 2015 Kirkebladet Nr. 37 April - maj - juni - juli 2015 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Adresser Tak til gravermedhjælper Henrik Stigel, som har søgt nye udfordringer og derfor ikke vender

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Positivitet eller vinterdepression? Kyndelmisse. Kommende minikonfirmander. Julegudstjenester. Afsked med Karina

Positivitet eller vinterdepression? Kyndelmisse. Kommende minikonfirmander. Julegudstjenester. Afsked med Karina Kyndelmisse Kommende minikonfirmander Julegudstjenester Afsked med Karina Nummer 4 Dec. 2013-februar 2014 41. årgang Positivitet eller vinterdepression? Kæmp for alt hvad du har kært Livet er en stor gave,

Læs mere

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og ingen kan opfylde alle sine drømme. Sådan er det at være

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Det ældgamle evigt unge julebudskab. Dec Jan. - Febr årgang - nr. 202

Kirkebladet INDHOLD. Det ældgamle evigt unge julebudskab. Dec Jan. - Febr årgang - nr. 202 Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Dec. 2015 - Jan. - Febr. 2016 37. årgang - nr. 202 INDHOLD Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Det ældgamle evigt unge julebudskab De fleste synes det

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths JUL Foto: Nathalie Babineau Griffiths Tirsdag d. 9. december kl. 17.00 JUL FOR GADENS VENNER Præst Mogens Hagen afholder en hyggelig gudstjeneste, hvor hunde også er velkomne. Efter gudstjenesten sætter

Læs mere

Kirkebladet. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne ALLEHELGEN TEMA OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2015

Kirkebladet. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne ALLEHELGEN TEMA OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2015 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2015 TEMA ALLEHELGEN Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne 2 Allehelgen Hvad er Allehelgen? Allehelgen fejres

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008 Kirkebladet Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Menighedsrådsvalget 2008 Tirsdag den 11. november 2008 afholdes menighedsrådsvalg i hele landet. Valgperioden

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 14 Marts - April - Maj 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 14 Marts - April - Maj 2009 Kirkebladet Nr. 14 Marts - April - Maj 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Velkommen til nyansatte! Adresser Sønderholm-Frejlev sogne har fået ny sognemedhjælper. Jeanett Grods er bosat med sin familie

Læs mere