Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 36 Dec / Jan. - feb. - marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 36 Dec. 2014 / Jan. - feb. - marts 2015"

Transkript

1 Kirkebladet Nr. 36 Dec / Jan. - feb. - marts 2015 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

2 Fra menighedsrådene Kvinden med de mange kasketter 1. oktober havde graver Anni Theodorsen været ansat ved Sønderholm Kirke i 25 år 25 år der har budt på lidt af hvert. Anni startede nemlig ikke som graver men et helt andet sted, som kirkesanger. Senere blev hun præstesekretær og varetog den daglige kontakt med folk både i sorg og glæde, med kirkebogsføring og hjælp for præsten. Men endnu engang blev kasketten byttet ud til fordel for arbejdet som gravermedhjælper, og da embedet som graver blev ledigt, var det naturlige valg Anni. Anni arbejder visionært og engageret og er sammen med graverkolleger i gang med at tænke store tanker om fremtidens kirkegårdsstruktur i Aalborg Vestre provsti. Anni er en vellidt kollega og har i flere år været medarbejderrepræsentant og god medspiller for menighedsrådets arbejde. Efter menighedsrådsvalget i Sønderholm ser rådet således ud fra 1. søndag i advent: Per Ulrik, Hanna Kristensen, Povl Thomsen, Inger Strauss, Sven Povlsen og som nyvalgt Klara Andersen. Som stedfortrædere valgtes Mette Andreasen og Helge Niss. Jørn Ravnkilde har valgt at forlade menighedsrådet efter to års arbejde i denne omgang. Han har tidligere været formand i otte år. Vi skylder ham stor tak for hans indsats for Sønderholm sogn og kirke. Sønderholm Menighedsråd Frejlev Menighedsråd har desværre måttet acceptere Annette Højmann Kristensens ansøgning om at udtræde af menighedsrådet. Hele menighedsrådet vil savne Annette og hendes store indsats på møderne, men også hendes store og dygtige arbejde i aktivitetsudvalget som»kulturminister«til gavn for alle i sognet og ikke mindst FDF. Frejlev Menighedsråd Nye menighedsrådsmedlemmer Jeg har boet i Sønderholm og haft frisørsalon siden Jeg er engageret i forskelligt frivilligt arbejde og har også tidligere været suppleant til menighedsrådet. Jeg er opdraget til at gå i kirke, især til de store højtider. Vores børn er døbt og konfirmeret her, og nu hvor børnene er blevet voksne, vil jeg gerne gøre en indsats for lokalområdet og kirken. Derfor stillede jeg op til det nylige menighedsrådsvalg og glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Klara Andersen, Sønderholm Menighedsråd Så blev det min tur til at blive en del af Frejlev Menighedsråd, her midt i en valgperiode. Jeg har gennem de mere end 25 år, jeg har boet i Frejlev, været aktiv omkring mine børn i børnehave, skole og senest i RIF, hvor jeg stadig er kasserer i hovedbestyrelsen. Nu er mine to dejlige tvillingedrenge flyttet hjemmefra, og mulighederne for at prøve noget nyt opstod. Jeg glæder mig til de nye opgaver og håber at kunne bidrage positivt til arbejdet i og omkring Frejlev Kirke. Helle Bang, Frejlev Menighedsråd Forsidebilleder: Øverst ses udtryk fra konfirmationsforberedelsen. Nederst kan ses en forsmag på Frejlev Kirkecenter efter udbygningen. Adresser Sognepræst (kirkebogsførende) Sussie Nygaard Foged Sønderholm Præstegård Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe Tlf / Træffes ikke fredag. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf Træffes ikke mandag. Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter Verdisvej 4, 9200 Aalborg SV Præstesekretær Tove Nielsen Kirkekontoret: Torsdag kl på tlf Organist Margit Mühlbach Tlf Sønderholm Kirke Menighedsrådsformand Per Ulrik Tlf / Kirkeværge Hanna Kristensen Tlf / Graver Anni Theodorsen Tlf / Træffes ikke fredag. Kirkesanger Theresa Lundquist Tlf Sognegårdsvært Ella Roskjær Tlf Frejlev Kirke Menighedsrådsformand Karner Nøhr Tlf / Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack Tlf / Graver Tlf / Kirkesanger Dorte Amalie Schou Tlf Kirkecentervært Helle Bjerregaard Tlf For flere informationer, besøg kirkernes hjemmeside på 2

3 Tungen er kun en lille legemsdel...»kom nueee! Det er dog utroligt! Få dog rø ven med dig, mand«, brøler bilisten til den langsomt gående fodgænger. En fodgæn ger, som lidt senere er tæt på at kollidere med en ung mand på skateboard, og derfor råber:»så se dig for, din store idiot!«. Hvorpå en lille dreng, der har overværet op trinnet, gentager vendingen med høj skinger barnestemme, da en flyttemand pludselig kommer på tværs på fortovet:»så flyt dig dog, din store idiot!«vi kender vist alle sammen reklamen fra ét af de mange teleselskaber, som sympatisk nok og for en gangs skyld ikke handler om teleselskabets fortrin frem for alle andre, men om den hårde tone, der smitter. Om de skældsord og ondskabsfulde udbrud, der bliver udgydt i det daglige på gaden, i bu tikken, på arbejdet, i hjemmet. Vi giver den hårde tone videre, den smitter, og selv børn lærer at bruge den. Reklamens ene ste budskab er, at der til sidst i rækken af mennesker, der irriteret siger grimme ting til hinanden, er én, der vover at bryde kæ den med et smil og spørge den sure kol lega, om ikke de skal gå til frokost sam men. Skønt tungen kun er en lille legemsdel, kan den prale af stor magt (Jak. 3,5). Og den hårde tone smitter, og der skal overskud til at bryde den. I 1932 begynder en tysk sprogforsker ved navn Viktor Klemperer at skrive noter og iagttagelser ned om det helt nye sprog, som han begynder at høre talt rundt omkring sig. Formelt set var sproget tysk, men han kalder det for»det tredje Riges sprog«. Han noterer omhyg geligt ned, hvordan ord ændrer betyd ning, eller hvordan nye ord vinder frem, mens andre af de gamle forsvinder. F.eks. noterer han, at det negativt ladede ord»krigerisk«forsvinder, og i ste det bruges det positive ord»kampivrig«. Ordet»jøde«dukker op i underlige sam mensætninger, og man begynder at tale om halv- og heljøder, om en jødisk-marxis tisk verdensanskuelse, en jødisk-bolsjevis tisk kulturløshed, et jødisk-kapitalistisk ud bytningssystem. Desuden kommer krop pen og det fysiske til at fylde meget i spro get. Hitler taler om»folkelegemet«-»volk körper«- som skal styrketrænes, mens ånd og åndelighed nedtones og mistænkeliggøres. Viktor Klemperer - som selv var jøde og kun overlevede krigen pga. heldige om stændigheder og et ægteskab med en så kaldt»arier«- udgav i 1947 sin analyse af Det tredje Riges sprog, og hans pointe er, at man allerede helt fra begyndelsen i de små sproglige skred kunne se, hvor na zismen bar hen. Som han skriver:»ord kan virke som bitte små doser af arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel«. Via den obligatoriske radio, som alle tyske husstande skulle have og lytte til, erobrede naziregimet sproget og monopoliserede ordene. Og selvom jøderne dag for dag mistede rettigheder - retten til at udøve deres fag, retten til at eje huse, bøger, husdyr, cykler, sidde på bænkene i parken, gifte sig, arbejde - konstaterer Klemperer, at selv jøder i hans egen kreds efterhånden uafvidende talte som Mein Kampf. Snigende gjorde arsenikken sin virkning. Langsomt blev alle også ofrene for det nye Hitlertysk forgiftet. Og selv om vi i dag ikke lever i et samfund, der er truet af nazisme, kan vi vel alligevel bruge Klemperers iagttagelser. Nemlig til at blive opmærksomme på hvilke sproglige ændringer, vi bruger og hører, og hvad de siger om vores syn på verden, os selv og hinanden. Hvad sker der f.eks., når ordet»problemer«erstattes med ordet»udfordringer«? At have problemer kalder på andres hjælp somhed problemer løses af flere perso ner sammen. Og problemer har man lov til at være godt træt af og ked af at have. Udfor dringer derimod er positive. Man er en ke delig og doven rad, hvis man ikke tager imod en udfordring. Og det er netop noget, man selv må tage på sig; en udfordring er en bold, der kastes tilbage, og som man selv må gribe. Og gør man det ikke, er det ens egen skyld. Eller hvad med udtrykket»menneskelig ressource«? En ressource er oprindelig et råstof, et materiale; det kunne være olie, træ, penge, der i et vist omfang er til rådighed, og som kan besiddes eller udnyttes. Hvad betyder det for vores menneskesyn, når vi bruger det ord om hinanden? Hvad betyder det, at vi sprogligt er begyndt at ligestille materialer og penge med mennesker? At vi på den måde gør andre til redskaber, vi kan bruge, for at opnå det, vi gerne vil? Eller ser på andre som rene udgifter, der koster og tar vores penge? På en plakat i 30 ernes Tyskland kunne man under billedet af en meget syg mand læse:» rigsmark koster denne arveligt syge mand folkefællesska bet i den tid, han lever. Folkekammerat, det er også dine penge«. Hvad betyder det for menneskesynet, når vi spørger, hvad en indvandrer koster, en handicappet, en narkoman, en ar bejdsløs? For det er jo også dine penge. Der gemmer sig forhåbentligt ikke arsenik i sproget, når plus-ord bliver til minus-ord, som når humanisme bliver til pladderhumanisme, tolerance til blødsødenhed eller tossegodhed, menneskerettigheder til menneskerettighedstyranni eller velgørenhed og bistand til godhedsindustri. Men ord er ikke ufarlige, for de skaber ofte, hvad de nævner. Sproget udtrykker ikke blot tanken, det ændrer den også. Som Klemperer siger det:»sproget digter og tænker ikke blot for mig, det styrer også mine følelser, det styrer min sjæls væsen, jo mere selvfølgeligt, jo mere ubevidst jeg overlader mig til det.«måske har vi også et særligt kristent sprog. Hvor ord som skabelse, barmhjertighed, opstandelse, evighed og tro ikke er som arsenik i sproget, men som honning for sjælen og tungen. Fordi vi dér velsignes med mere liv og mere håb end det, som vore daglige og indimellem grumsede livserfaringer nogen gange fortæller os. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen 3

4 Frejlev Kirkecenter Nyt graverkontor For at give plads til foyeren til kontorafdelingen bygger vi et nyt graverkontor ovre i østfløjen af kirkecentret, mod nord. Der bliver bedre plads end i det hidtidige graverkontor og nye badefaciliteter. I næste udgave af kirkebladet kan læses om det nye køkken og fleksibiliteten i de i alt 3 mødelokaler/undervisningslokaler. Frejlev Kirkecenter om- og udbygges I skrivende stund er håndværkerne netop for alvor gået i gang med om- og udbygningen af Frejlev Kirkecenter. I byggeperioden har kirkekontor og graverkontor adresse i»den gamle brugs«, i helt nyindrettede kontorlokaler på adressen Nibevej 317C, Frejlev. Sogneaftener og øvrige arrangementer, der normalt afvikles i Frejlev Kirkecenter, foregår i Sønderholm Sognegård. Går byggeriet efter planen, forventer vi at være tilbage i det nye Frejlev Kirkecenter til maj Nærmere om dette i det kommende kirkeblad og i Nibe Avis. Byggeriet omfatter i hovedtræk 4 enheder: Forbedret kontorafdeling, nyt graverkontor, nyt køkken og ny mødesal mellem eksisterende mødesal og konfirmandstue. Forbedret kontorafdeling Der bliver en ny direkte indgang til kirkekontoret for Sønderholm-Frejlev igennem en foyer. Fra foyeren kan man til venstre gå ind til kirkekontoret, som huser præstesekretær. Fra foyeren kan man inde til højre finde et nyt præstekontor. Endelig vil der også ind til højre blive et fleksibelt rum, som bl.a. kan anvendes til kontor for organisten. Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager Sønderholm-Frejlev sogne igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste! Indsamlingen indledes med en gudstjeneste i begge kirker: Frejlev Kirke kl Sønderholm Kirke kl Bliv indsamler: Kontakt Per Ulrik i Sønderholm på tlf / , eller Jeanett Grods i Frejlev på tlf FOLKEKIRKENS FOLKEKIRKENS DENMARK DENMARK 4

5 Særlige gudstjenester Julemusikgudstjeneste med Lucia-optog Søndag 14. dec. kl i Sønderholm Kirke Frejlev kirkes Pigekor Sønderholm Kirkekor Luciaoptog fra Frejlev Skole I musikgudstjenesten deltager Sønderholm Kirkekor, Frejlev kirkes Pigekor, Frejlev skoles Store Kor, og kirkesangerne Theresa Lundquist og Dorte Amalie Schou. Gudstjenesten indledes med, at koret fra Frejlev Skole går Lucia-optog. Smukt og stemningsfyldt bæres lyset ind i kirken, Torsdag 29. januar kl i Sønderholm Kirke og sognegård Spaghettigudstjeneste om at tænde lys i mørket og derefter veksler bibelske læsninger, korsang, solosang, orgelmusik og fællessalmer. Efterfølgende vil der være et lille traktement i sognegården. SPAGHETTIGUDSTJENESTER Torsdag 26. marts kl i Frejlev Kirke med efterfølgende spisning på Kastanjegaarden Spaghettigudstjeneste om påske og palmer Julesalmesangsgudstjeneste Søndag 28. december kl i Frejlev Kirke Her fyldes kirken af glade julesange. Vores salmebog rummer et utal af smukke julesalmer, men ofte synger vi i juledagene kun de mere kendte af slagsen. Denne julesalmesangsgudstjeneste byder på julesalmer, både kendte og mindre kendte og det hele krydres med dejlig musik, sang, smukke læsninger og digte. Har du et ønske til en julesalme kan du kontakte præsten inden gudstjenesten på eller Kyndelmisse Søndag 1. februar kl i Sønderholm Kirke Ordet kyndelmisse er en fordanskning af Missa Candelarum og betyder noget i retning af lysgudstjeneste. Derfor fylder vi kirken med stearinlys, smuk sang og stemningsfulde læsninger, og lader lyset og varmen bryde mørket og kulden. Efter gudstjenesten bydes på kaffe og små pandekager, som førhen var dansk kyndelmissemad. Familiegudstjeneste Fastelavn Søndag 15. feb. kl i Sønderholm Kirke Igen i år danner Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening par omkring en fastelavnsfest. Det begynder i kirken med en familie- og fastelavnsgudstjeneste. Derefter er der tøndeslagning i sognegården, hvor der bliver serveret kaffe, the, sodavand og fastelavnsboller. Arrangementet er gratis. Vi glæder os til at se alle prinsesser, riddere, robotter, drager, spøgelser og klovne til denne sjove og festlige fastelavnsdag. 5

6 6 Sogneaftener og koncerter Julekoncert i Sønderholm Kirke Mandag 1. december kl Aalborg Koncertkor Aalborg Koncertkor er et stort, velsyngende kor, der blev stiftet som»aalborg Operettekor«i 1955 og har virket uafbrudt siden. Koret har et bredt repertoire med hovedvægt på moderne musicals, evergreens, gospel og danske sange. Trine Georgsen er dirigent, og koret akkompagneres af Christian V. Wennerlin. Gå ikke glip af denne aften, hvor koret vil bringe os i den dejligste julestemning med en række skønne julesange. Sogneaften i Sønderholm Sognegård Torsdag 22. januar kl Naturvejleder Karsten Hansen (»Karsten Kortbuks«)»Originalerne i mit liv«en rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem, ingen havde brug for. Her møder vi Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen, Mams, lille Poul og mange andre. Mennesker, som fortjener, at deres historie bliver fortalt smukt og med et glimt i øjet. Det er fortællerens egen historie med humor og gribende øjeblikke, men samtidig er det manges historie, for vi var mange som voksede op i det landbrugsland, som så drastisk skiftede karakter, da hesten forsvandt, og gårdene blev større og større. Koncert Tirsdag 24. februar kl i Frejlev Kirke Duoen Granum/Loft»Sange med noget på hjerte«martin Granum og Martin Loft tog en beslutning. Faktisk tog de to: De ville lave en duo bestående af sang og guitar og de ville kun spille yndlingssange. Sange med noget på hjerte. På debut cd en»tæt På To«kommer du tæt på Martin Lofts blide, bløde baryton akkompagneret af Martin Granums gedigne greb om guitarhalsen. Hvis du elsker Eric Claptons»Tears in heaven«, Leonard Cohens»Hallelujah«samt nyfortolkninger af danske sange og salmer som»mit hjerte altid vanker«,»til himlene rækker«og»i Danmark er jeg født«, så har du noget at se frem til. Sogneaften i Sønderholm Sognegård Tirsdag 24. marts kl Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier»Teenager gave eller opgave«sådan spørger Søren Østergaard fra CUR. At have teenagere i huset kan være både en gave og en opgave. Hvis vi prøver at se livet fra en teenagers perspektiv, kan vi måske blive bedre til opgaven og dermed bedre se det som en gave. Vi ser lidt på teenagerkulturen generelt og lidt mere specifikt omkring: Teenageres valg omkring venner, fritid, skole, sociale medier Deres forventninger til voksne Lidt om, hvordan vi kan være med til at spille dem gode til livet Lidt om teenageres religiøsitet

7 Mødekalender Siden sidst Onsdag 14. januar kl Generalforsamling i Sønderholm Sognegård Der afholdes ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen. Der er gavespil, og foreningen er vært ved et lettere traktement. Husk at tage en lille pakke med. Kontingent for året 2015 er sat til kr. 75,00 og kan betales fra kl Onsdag 11. februar kl i Sønderholm Sognegård Hans Brun - En glad pensionist Hans Brun vil underholde os med fællessang med sanghæfter til harmonikaspil. Gæt en melodi, saxofon, fløjte og sav, vitser m.v. Det bliver en festlig og fornøjelig eftermiddag! Onsdag 11. marts kl i Sønderholm Sognegård»På rejse til civilisationens vugge«bent Magadin holder foredrag om sine mange rejser og viser billeder m.v. fra de dejlige ture, som han med stor glæde kan se tilbage på. Frejlev Missionshus Nibevej 283 Onsdag 3. september kl Adventsmøde ved sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk Onsdag 17. december kl Julehygge Søndag 28. december kl Julefest v. Henning Kristensen, Klitgård Onsdag 7. januar kl Møde ved Ingolf Henoch Pedersen, Randers 11., 12., 14. og 15. januar kl Evangelisk Alliance Bedeuge Onsdag 28. januar kl Møde ved missionær Karin Gydesen, Aalborg Onsdag 4. februar kl og torsdag 5. februar kl Fællesstævne i Nibe Onsdag 18. februar kl Missionshusets generalforsamling Onsdag 4. marts kl Møde ved sognepræst Allan Graugaard, Aalborg Onsdag 11. marts kl og torsdag 12. marts kl Bibelkursus i Støvring Onsdag 25. marts kl Møde ved frimenighedspræst Peter Kofoed Herbst, Randers Emne: Optakt til påske Bibelkredsen Onsdag 21. januar hos Signe og Bent Hedemand Nibevej 344, Frejlev Onsdag 25. februar hos Aase og Henning Klitgaard Nibevej 146, Drastrup Onsdag 18. marts hos Kirsten og Per Ulrik Rugskellet 1, Sønderholm SØNDERHOLM SOGN Dåb: Alberte Dalgaard Christensen Elias Storgaard Ottosen Adam Koch Westergaard Mathias Møller Sørensen Noél Cabrero Flou Agnes Dyhr Søndergaard Lauge Sloth Kjeldsen Vielser: Anja Louise Roskjær og Claus Heiden Roskjær Nina Laurent Schmidt-Hansen og Gunnar Schmidt-Hansen Marianne og Søren Dyhr Søndergaard Kamilla Karina og Niels Arild Kristensen Dødsfald: Henry Thomsen Henry Henriksen Erling Kirkegaard Erik Damm Aage Buus Andersen Frode Duus Annalise Pedersen Ellen Christensen FREJLEV SOGN Dåb: Villads Nør Madsen Thor Kvitsau Ferchland William Panduro Henneberg Andreas Sax Maarbjerg Celina Volfgang Grusgaard Toft Tobias Mocek Melgaard Jørgensen Storm Rosenbeck Johansson Sofie Hvilshøj Madsen Vielser: Gitte og Daniel Sax Maarbjerg Maria og Brian Koldby Mumgård Laura Kjær Arp og Dennis Tideman Arp Dødsfald: Jens Mølgaard Kjeld Andersen Bodil Bakman Christiansen Karl Nørgaard Kjær Holger Johansen 7

8 Gudstjenester December 2014 / Januar - februar - marts 2015 Sønderholm Frejlev 30. nov. 1. s. i advent SF Familiegudstjeneste 9.30 JSA 7. dec. 2. s. i advent 9.30 JSA JSA 14. dec. 3. s. i advent JSA Julemusikgudstjeneste 21. dec. 4. s. i advent SF 9.30 SF 24. dec. Juleaften SF JSA SF SF JSA 25. dec. Juledag JSA 9.30 JSA 26. dec. 2. juledag 9.30 JSA 28. dec. Julesøndag SF Julesalmesangs-gudstjeneste 31. dec. Nytårsgudstjeneste SF SF 4. jan. H. 3 Kongers søndag 9.30 JSA JSA 11. jan. 1. s. e. h. 3 k BJ 9.30 SF Kirkekaffe på Kastanjegården 18. jan. 2. s. e. h. 3 k SF SF 25. jan. Sidste s. e. h. 3 k JSA 9.30 JSA 29. jan. Torsdag SF Spaghettigudstj. om at tænde lys i mørket 1. feb. Septuagesima SF Kyndelmisse 8. feb. Seksagesima JSA 9.30 JSA 15. feb. Fastelavn SF Fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med borgerforeningen 9.30 SF 22. feb. 1. s. i fasten 9.30 NN NN 1. mar. 2. s. i fasten SF 9.30 SF 8. mar. 3. s. i fasten JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 9.00 JSA Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 15. mar. Midfaste 9.30 SF SF 22. mar. Mariæ bebudelses dag JSA 9.30 JSA 26. mar. Torsdag SF Spaghettigudstjeneste om påske og palmer - efterfølgende spisning på Kastanjegården 29. mar. Palmesøndag 9.30 JSA Kirkekaffe i sognegården JSA Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; BJ = Børge Jensen NN = Navnet ved disse to tjenester vil senere blive oplyst på kirkernes hjemmeside og i Nibe Avis. Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til kirkekontoret, torsdag kl. 9-12, tlf Man kan også selv ringe til Aalborg Taxa, tlf , og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt! Stof til næste kirkeblad: Afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe ( senest 1. februar. Dette blad er redigeret af Hanna Kristensen. NIBE AVIS GRAFISK TLF

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 Kirkebladet Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene En formand tager ordet Formand for Frejlev Menighedsråd, Karner Nøhr Jeg blev lidt overrasket, da jeg

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 Kirkebladet Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Adresser I Sønderholm Menighedsråd har vi måttet sige farvel til Bo Kikkenborg Larsen. Bo har

Læs mere

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 Kirkebladet Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Velkommen til den nye præstesekretær Rosa-Marie Larsen fra Aars har indtaget den ledige plads ved skrivebordet,

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 22 Marts - April - Maj 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 22 Marts - April - Maj 2011 Kirkebladet Nr. 22 Marts - April - Maj 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Adresser Konfirmandforberedelse og minikonfirmander Børn og unge er kirkens fremtid, og derfor er

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M

Kirkebladet. Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M Kirkebladet Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Et nyt kirkeår - et nyt kirkeblad Forsidebilledet viser både historie og fremtid: den gamle kirkemur og to børn,

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 14 Marts - April - Maj 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 14 Marts - April - Maj 2009 Kirkebladet Nr. 14 Marts - April - Maj 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Velkommen til nyansatte! Adresser Sønderholm-Frejlev sogne har fået ny sognemedhjælper. Jeanett Grods er bosat med sin familie

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

MARTS - MAJ. sjørslev almind lysgaard. marts - maj 2014

MARTS - MAJ. sjørslev almind lysgaard. marts - maj 2014 MARTS - MAJ 1 sjørslev almind lysgaard marts - maj 2014 SALmarm14.indd 1 11-02-2014 16:52:22 2 kirkebladet Kirkerne i julen 2013 v. Hans Werner Klausen Julen 2013 blev fejret med gudstjeneste den 24. om

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg.

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke Kirkebladet for Ærø Ommel Kirke Nr. 1 marts - april - maj 2008 LEDER NYT KIRKEBLAD I slutningen af 2007 meddelte Post

Læs mere

Årby. kirke & sogn. December januar februar marts nr. 3 2014. www.aarbykirke.dk

Årby. kirke & sogn. December januar februar marts nr. 3 2014. www.aarbykirke.dk Årby kirke & sogn December januar februar marts nr. 3 2014 4 8 www.aarbykirke.dk 2 5 11 2014 1 Husbesøg en gammeldags del af præsteembedet Gennem tiden, helt tilbage til middelalderen har en af præstens

Læs mere

4 December Januar Februar 2013/14

4 December Januar Februar 2013/14 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2013/14 Kirkeværge, hvad er det? Johan Knudsen har velvilligt sagt ja til at fortælle om sin funktion som kirkeværge i Rise, og jeg føler mig ventet og velkommen

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015

Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 KIRKEBLADET Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015 Læs om: Præstens Klumme Tro og tvivl i kirkehøjskolen Torsdagsklubben Kyndelmisse Julefest Kalender til opslagstavlen November

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

Hver torsdag morgen kl. 9.15 holder vi morgenandagt. Kom og start dagen med salmesang og tag en tanke med hjem. NB! ikke hele december måned

Hver torsdag morgen kl. 9.15 holder vi morgenandagt. Kom og start dagen med salmesang og tag en tanke med hjem. NB! ikke hele december måned Gudstjenesteliste December 1. 1. Søndag i advent julekrybbespil med minikonfirmander og b&u koret 15.00 LJN 3. Birkebjerg - med nadver 5. De 9 læsninger 19.30 LJN 8. 2. Søndag i advent 15. 3. Søndag i

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere