27. Årg. Juni August års fødselsdagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. Årg. Juni August 2004. 90 års fødselsdagen"

Transkript

1 3 27. Årg. Juni August års fødselsdagen F

2 Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Riber Reklame, Faaborg. Forsidefoto: 90 års fødselsdagen Foto: Bent Kruse Alle foto uden navn er udført af B. Kruse Redaktør: Bladudvalg: Fotoansvarlig: Else Madsen (ansvh.) Hans Rasmussens Have 48, 5600 Faaborg. tlf Bent Kruse, Damtoften 5, 5600 Faaborg, tlf Ungdomsansvarlig: Pia Fuglsang, Kildetoften 23, 5600 Faaborg, tlf Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. Havnefoged Lars Iversen tlf BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf Næstformand.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 Faaborg, tlf Henning Sørensen, P. U. Bruunsvej 40, 5600 Faaborg, tlf Jesper Milling Fiskervænget 12 Dyrborg 5600 Faaborg, tlf Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf Susanne Hinz, Kirketoften 13, Diemæs, 5600 Faaborg, tlf Søren Dam, Askvej Odense SV, tlf Else Madsen, Hans Rasmussens Have 48, 5600 Faaborg, tlf Kapsejladsudvalg: Søren Dam, Helle Rohde, Frank Vilhelmsen, Bo Bundgaard Lassen, Erling Nielsen, Niels Dam. Juniorafdelingen: Henning Sørensen, Jakob Frost, Morten Rohde, Helle Rohde, Leo Øster, Sam Beckett, Arne Sørensen, Ivan Andresen, Lars Westergaard, Henning Carlsen, Glenn Christoffersen, Jens Peter Ploug, Peder Bay. Sejlerskole/Turudv.: Jesper Milling, Palle Rasmussen, Hans Jørgen Schmidt, Hans Ove Holmstrup, H. C. Sørensen. Festudvalg: Susanne Hinz, Jytte Thomsen, Lisbeth Bundgaard Lassen, Lone Stokbro Ravn, Tove Frost. Hus, bro og plads: Johs. Snedker, Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, John Pedersen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen. Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen Tur- og bøjer: Bent Kruse og Preben Johansson Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf , Frank Vilhelmsen, Kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Mdl.-register: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 Faaborg, tlf Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Hans Christiansen 2 F

3 90 års fødselsdagen Foto: H.C.Sørensen Mange mennesker var mødt op til standerhejsning og fødselsdagfest. Så klippes snoren til den nye bro! Der var frokost i teltet F 3

4 Og dansen gik! Foto: Else Madsen Brandvæsenet måtte redde flaget En ny sejler-generation øver sig! Foto: Hans Mortensen 4 F

5 Sæson med et stort og flot jubilæumsprogram Mange medlemmer var 1. maj mødt op til standerhejsning, broindvielse og 90 års fødselsdag. I år havde vi besøg af repræsentanter fra Faaborg Kommunes viceborgmester Grete Justesen og havnefoged Lasse Olsen. Herunder formand Bo s tale i uddrag. Faaborg Sejlklub blev stiftet den 24. januar 1914, hvilket vil sige, at vi i år tager hul på sæson nr. 90 i klubbens historie. Der er lagt op til en sæson med et stort og flot jubilæumsprogram. Den sportslige del af jubilæumsprogrammet starter den 15. og 16. maj, hvor vi er vært ved afvikling af stævnet Faaborg Klassikeren. Et jollestævne for tomandsjoller med forventet deltagelse af ca. 60 joller - Hobie 405, Piratjolle, Snipe og Juniorbåd. I starten af juli måned er vi vært ved afviklingen af Nordisk Mesterskab for Snipe. Vi forventer ca. 30 joller fra de skandinaviske lande. Den første lørdag i september er Faaborg Sejlklub vært ved afvikling af Tuco Cup, hvor vi forventer deltagelse af ca. 75 kølbåde. Den september er vi vært ved afviklingen af ungdoms-dm for joller. Et stævne, hvor deltagerne må være op til 25 år med deltagelse af E- joller, 29 er, Laser, Snipe og eventuelt Yngling. Vi kan til dette stævne forvente deltagelse af op mod 200 joller, hvilket er det største jollestævne, Faaborg Sejlklub i sin 90 årige historie har arrangeret. Af den mere sociale del af de arrangementer, som indgår i jubilæumssæsonen, er deltagelsen i Faaborg By s 775 års jubilæum den 26. juni. Vi deltager sammen med de øvrige vandsportsklubber i Faaborg Kommune. Vores del af arrangementet ser på nuværende tidspunkt således ud. Sejlerskolen og tursejlere vil tilbyde sejlads for tilskuere fra Faaborg Sejlklubs bro til inderhavnen og retur. Aftenkapsejladsen for kølbåde den sidste onsdag før sommerferien flyttes til om lørdagen. Om aftenen vil der på fjorden være lysregatta med sejlads langs kysten til havnen. Marinehjemmeværnets kutter sejler forrest. Jo flere både, der deltager, jo festligere vil det se ud. Jeg håber på stor deltagelse fra klubbens medlemmer. Vi står i dag over for indvielse af vor nye bro, som er blevet udskiftet i løbet af vinteren. Inden denne udskiftning kunne finde sted har der fra Hus- bro og pladsudvalget været brugt mange timer på at undersøge priser, materialer m. m. Der er fra klubbens broliggere og Klabautermændene ydet et stort og meget prisværdigt arbejde med demontage af den gamle bro, færdiggørelsen af brovingerne, nyt vand og el med nyt hovedkabel fra eltavlen i klubhuset samt trinbræt til de mindre joller. Endnu engang tak for den indsats der er udført i forbindelse med udskiftningen af Faaborg Sejlkluds Bro. Bo lod derefter tankerne løbe tilbage til, hvad der var sket af bemærkelsesværdige ting siden sidst vi fejrede en mærkedag ved klubbens 75 års jubilæum og filosoferede over, hvad der vil ske de næste 10 år. Han konkluderede, at der til den tid kan skrives et ganske flot jæbilæumsskrift ved klubbens 100 års jubilæum. Standeren blev derefter sat af æresmedlem Palle Røssel og formanden. Same procedure as every year 5

6 (H) 6

7 Mange timers arbejde fik en passende markering Klubbens nyslåede bro stod klar til standerhejsningen, og bådene ved broen var præget af festlig flagning (flag over top). Viceborgmester, formand for teknik- og miljøudvalget og formand for havnens brugerråd, Grete Justesen var overdraget ansvaret for indvielsen af broen. I sin tale fortalte Grete Justesen, at hendes baggrund for sejlsport stammede fra barndommen ved Svendborgsund, hvor hendes forældre havde båd. Hun hyldede sejlsporten. Den er livskvalitet og en god medicin, hvis eneste kendte bivirkning er, at man bliver afhængig af den. Sejlsport er en dejlig overskuelig verden, hvor man med det samme ser resultatet af sine beslutninger, især hvis man har truffet de forkerte valg. Frokosten i forbindelse med årets standerhejsning var gjort ekstra festlig som følge af FSK s 90 års jubilæum. Der var rejst et stort festtelt og kvintetten Musik for sjov med vores klubmedlem Peer Nielsen på guitar spillede bl.a. kendte sømandsmelodier. Som æresmedlem holdt Palle Røssel en tale med udgangspunkt i Glæden ved at sejle i fællesskab. Dette var idéen bag, da driftige borgere i 1914 stod i spidsen for stiftelsen af Faaborg Sejlklub. Palle konstaterede, at klubben også i dag havde en driftig ledelse, der stod i spidsen for de mange fælles aktiviteter fra undervisning af børn og voksne i sejlads til vedligeholdelse af hus, bro og plads. Om fremtiden spåede Palle, at Glæden ved at sejle i fællesskab også fremover ville være til stede, så Faaborg Sejlklubs fortsatte eksistens kun var afhængig af, om næste generation alene vil nyde eller om de på skift i perioder også vil yde efter evne. Grete Justesen konstaterede, at Faaborg Sejlklub var med til at markere Faaborg Kommune på en god måde. Hun beundrede, at vi både havde kræfter til at arrangere store stævner og til at have et klubliv baseret på fællesskab, hjælpsomhed og kammeratskab samt kærlighed til at sejle. Herefter blev broen indviet på professionel vis, ved at Grete Justesen tog en helt ny saks placeret på en rød pude og klippede den røde tråd over. Mange timers professionelt og frivilligt arbejde havde fået en passende markering. Palle Ekstra festlig jubilæumsfrokost H. C. Hansen havde været i sine gemmer og fundet en sang, der var forfattet af hans far bødker Hansen i 1934 i forbindelse med klubbens 20 års jubilæum. Sangen udstrålede den samme Glæde ved at sejle, som vi alle føler i dag. Solveig og Jørgen Rasmussen var en nat kommet sent i seng. Det var blevet til en glimrende sketch, der viste, hvordan redaktionen på avisen Information kæmpede med historien om Faaborg Sejlklubs 90 års jubilæum. Der blev foretaget researche i gamle aviser og klubblade. Indimellem faldt nogle morsomme bemærkninger bl.a. om tidligere og nuværende formænd. Avisen kom på gaden og blev omdelt blandt festdeltagerne. Det viste sig at være en sang, hvor datoer, overskrifter, ja alt fra artiklerne skulle synges. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag på årets hidtil varmeste dag. Kirsten 7

8 8

9 Faaborg Sejlklubs 20 - aarige Stiftelsesfest Fotos: Hans Mortensen Søndag den 4. Februar 1934 Mel.: Du danske Mand" Du Sejlsportsmand af al din Magt syng ud om vor gamle Klub der tit blev omtalt med Foragt og fik baade Stød og.skub. Stod Verden end paa Ho'det, vi tabte dog ej Modet men sejled` stadig fremad :,: med Skumsprøjt omkring vor Bov:,: Vor Klub sig voksed stærk og stor bestandig det fremad gik De rette Mænd véd Klubbens Ror paa Tingene satte Skik. Og de der er tilbage, fra gamle svundne Dage En Tak til Dem vi sende :,:og de som for Skuden staar :,: Men Politik vi drøfter ej, her er vi kun ét Parti. Naar alle trækker samme Vej, saa bli'r dér ej Kamp og Splid. Hvor Enigheden bygger, er ingen Ufreds Skygger. Naar alle holder sammen :,: skal ogsaa vor Klub bestaa. :,: H.C havde været i gemmerne for at finde sin fars sang fra 20 års jubilæet i Merete måtte træde til som forsanger, da Erling var blevet ukampdygtig. Endnu paa Havet Frihed bor, i Land den forlængst.er død. Du Sejlsportsmand saa grib dit Ror, stævn ud over skumklædt Sø med Topsejl og med Klyver, saa let som Fuglen flyver vor Baad med Flag i Saling :,: og Standeren højt i :Top:,: Vort gamle- Land med Bølgebrus vi.priser dit skønne Navn. Vort Dannebrog i Kulings Sus vaj stolt i hver Sejlers Stavn. Vi under dette Mærke, - Står sammen frie, stærke med Tro paa Klubbens Fremtid :,: Hurra for hver Sejlsportsmand.:,: 9

10 10 MP Sejl

11 Et tiltag som jeg håber kan blive et fast indlæg i halv-vind; men det afhænger jo helt af medlemmerne. Jeg har gennem et langt sejlerliv lagt øre til den ene sejlerhistorie efter den anden, og ofte er de blevet genfortalt utallige gange igennem mange år. Det kan lyde kedeligt; men historierne er gennem tiden blevet krydret og har gennemgået betydelige forandringer, og de er absolut ikke blevet mindre spektakulære med tiden. Ved at nedfælde dem på papir tager jeg nok deres naturlige voksekræft ud af dem; men det er for, at de skal huskes. Det kunne være sjovt at gemme dem til senere generationer, og derfor må de også gerne indeholde et tidstypisk stemningsbillede, der fortæller om livet som lystsejler gennem tiden. Jeg vil gemme historierne særskilt, og det kan jo være, der en dag vil være stof nok til et helt hæfte. Når ambitionerne er større end evnerne. Jeg sejlede for en del år siden som gast hos Steen Nielsen sammen med hans 3 sønner i Drabant 22. Denne aften var Steen Nielsen dog i Trinidad som skipper på Gelting færgen, jeg skulle være skipper og kun Claus, den ene af sønnerne på omkring år kunne komme med. Jer overtalte derfor min genbo Frede Staziak til at tage med. Han havde aldrig været ude at sejle med sejl før, så han vidste ikke, hvad han gik ind til. Til en almindelig aftenkapsejlads (op til 60 startende både ) med start til 5-mærket og bagbord rundt, var vi 5 Drabant 22, og der blev gået til vaflerne. Vi rundede 5-mærket som nr. 1 med Lars Bjørn lige efter. Lars Bjørn satte spiler, mens jeg ikke mente, det kunne betale sig, så da vi nåede Rønneprikken rundede vi samtidig, og Lars Bjørn måtte bjærge spileren efter et par opskæringer. Ved Bjørnø nåede vi at etablere overlap og få inderbanen og altså komme til luv af Lars Bjørn. Krøniken Det blæste efterhånden godt, og der hang en mørk sjover bag os; men Lars Bjørn var så usportslig at sætte spileren igen. Og hvad gør man så? Nåh ja - jeg havde jo ofte sejlet med spiler alene, så hvis det blev for meget, kunne vi jo bare tage den ned igen. Så op med dyret det gik fint den pendlede godt nok en del, og Frede Staziak blev efterhånden lidt hvid i hovedet; men det så ud til at han havde fundet noget at klamre sig fast til. Med plat læns var der hele tiden risiko for at skære op eller endnu værre vælte til luv. Med 60 både i feltet kan der godt være lidt tæt trafik, og da førnævnte sjover viste sig at være en tordenbyge med masser af luft, og der efterhånden ikke mere var plads til at styre ind under spileren, besluttede vi, efter et par kæntringer heraf 1 til luv, at Lars Bjørn jo også skulle prøve at vinde. Som sagt har jeg ofte sejlet med spiler alene, så jeg anså det for bedst, at jeg selv tog den ned. Så med rorpinden i ryggen og luv skøde slækket samlede jeg spileren i læ af storsejlet næsten, der var kommet en knude på luv skøde, så der manglede et par meter. Det blæste efterhånden 12 til 14 m/sek, så det var bare med at få dyret ned, Faldet slækkes ryger 5-6m ud og ender i en stor knude ved aflasteren. Så skete det!!! vi bommede ufrivilligt med et brag --spileren fyldte og hang 5 meter foran båden, jeg kunne ikke holde spileren og måtte slippe; men det var ikke slut endnu. Det eneste skøde der endnu ikke var knude på, og som bare burde løbe ud, -- lavede en engelskmand om mit venstre ben. Jeg blev flået ud af cockpittet, men nåede med den ene hånd at få fat i kahytsnedgangen og med den anden i skulderen på Claus, mens det gik derudaf på jäkla vis med kæntringer både til luv og læ samt adskillige bomninger, alt imens jeg hang med benene i 45 grader opad!!! og prøvede at slippe af med uhyret. Sådan sejlede vi 4 til 5 minutter, medens de omkringliggende både flygtede til alle sider. Til sidst lykkedes det at slippe fri af skødet, men havet tog min venstre gummistøvle, som 11

12 dog var et billigt offer til Neptun, og med det ene skøde helt ude var det en smal sag at bjærge spileren og sejle sejladsen færdig. Efter sejladsen havde Claus 4 blå mærker på ryggen og et på brystet, hvor tommelfingeren havde haft fat. Frede Staziak, som i øvrigt ikke kan svømme, tog det pænt og troede, at det var meget almindeligt. Han spurgte dog, om det altid var sådan, men var i øvrigt med flere gange siden, uden vi dog nåede op på samme underholdningsværdi. Om vi vandt? Ja ikke sejladsen, men selv om der denne aften var 3 spilere der blev flænget og en båd mistede masten, fik vi førstepladsen og en flaske rødvin af Erling Nielsen for -- Best Performance!! P.S Spileren på en Drabant 22 er så vidt jeg husker 42m 2 og jeg er lykkelig for, at det ikke var en spiler på det dobbelte, Her bliver sikkert fortalt en enkelt krønike! Foto: Hans Mortensen VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TLF & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen Tlf.: Næste Nummer! udkommer i september Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest 15. august 2004 Støt vore annoncører og sponsorer - de støtter os! 12

13 Søsportens Sikkerhedsråd kommer til Faaborg med TrygSejlads Igen i år har Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg i Danmark søsat kampagneskibet TrygSejlads, som kommer på besøg i danske havne og sejlklubber i juni, juli og august måned. I Faaborg er det 31. Juli. På kan man følge kampagneskibet sommeren igennem, ligesom man her kan finde oplysninger om søvejsregler, farvandsafmærkninger og andre vigtige informationer for fritidssejlere. Mand-over-bord De fleste sejlere ved, hvordan man laver mand-over-bord manøvre. Men de færreste har prøvet at hale en 100 kg tung og måske afkræftet person tilbage i båden. Hvert år sker der ulykker i danske farvande, som kunne være undgået, hvis sejlerne havde været lidt bedre forberedte. Derfor er mand-over-bord et af de vigtige temaer, kampagneskibet sætter fokus på i år. Farlige joller Et andet tema, som TrygSejlads-kampagnen tager op i år, er spørgsmålet om jollers opdrift og stabilitet eller mangel på samme. Det har nemlig vist sig, at langt over halvdelen af danske fritidsjoller slet ikke lever op til de nye EU-regler. På kampagneskibet vil man kunne få oplysninger om, hvilke krav man skal stille til en jolle, og hvad man især skal passe på, når man sejler i den. Nødsignaler En nødraket er beregnet til at redde liv. Men uforsigtig omgang med pyrotekniske nød- og opmærksomhedssignaler kan være livsfarlig. Derfor demonstrerer kampagneskibets besætning i samarbejde med folk fra Marinehjemmeværnet i løbet af kampagnen, hvorfor det er nødvendigt at have respekt for nødblussene. Et nødblus kan f.eks. på få sekunder bringe en hel spand vand i kog! Desuden har de færreste haft lejlighed til at se et nødblus blive brændt af, dels fordi det er dyrt, og dels fordi det kræver særlige tilladelser fra myndighederne. Nu er lejligheden der. Bådens udstyr Når kampagneskibet i år stævner ud på sit sommertogt, vil det være bemandet med unge ambassadører for sikkerheden, som har gennemgået en intensiv træning i foråret. De har fået genopfrisket deres viden om navigation, lært de nyeste metoder inden for maritim kommunikation og fået instruktion i pyroteknik. Hvor de kommer frem, vil de fortælle om det mest effektive sikkerhedsudstyr, der findes til bådfolket, og hvordan det skal bruges. Kampagneskibet er igen i år en stor Bavaria sejlbåd udstyret med alt tænkeligt moderne sikkerhedsudstyr. Under opholdet i havnen vil besætningen bl.a. kunne demonstrere, hvordan man bruger en oppustelig redningsvest og lade publikum prøve at pakke den efter brug. Det er noget helt andet selv at prøve en redningsvest end at se det på video. Sådan en oppustelig vest er jo som en ballon, man får omkring halsen, og det kan godt virke voldsomt, hvis man ikke har prøvet det før, siger Peer Bent Nielsen, formand for Dansk Sejlunion I hver havn vil der blive holdt åbent skib, hvor besætningen viser rundt på båden og fortæller om det avancerede udstyr. Bl.a. vil de forklare, hvordan navigationsudstyret en kortplotter med indbygget radar og ekkolod - arbejder sammen med skibets autopilot og den nyeste generation af VHF-radio, som er udstyret med DSC, dvs. direkte opkald fra VHF'en. Vi glæder os til igen i år at byde sejlere og alle interesserede velkommen ombord, siger Finn Lage, daglig leder af Søsportens Sikkerhedsråd. 13

14 14 Støt vore annoncører og sponsorer - de støtter os!

15 Giv et bidrag til byjubilæet d. 26. juni! Ja dette er ikke blot en opfordring til at komme og nyde det gode vejr, og alle de spændende aktiviteter til vor bys jubilæumsfest d. 26. juni, men også en opfordring til at yde et bidrag! Og nej! det er ikke dine penge, jeg er ude efter men dig selv og din båd! Klubben har været involveret i planlægningen af jubilæumsfesten i flere måneder, og vi har påtaget os at bidrage til festlighederne på flere måder, som Erling også skrev om i forrige nummer. Jeg for min part har påtaget mig at stå for det, man kunne kalde sejltursarrangementet, og det går ud på, at vi får en "station" i havnen (industrihavnen), hvorfra vi giver folk en sejltur. Vi sejler på skift ind og henter turister fra "stationen". Sejlturen foregår i vore egne både, og i sejlerskolens både, hvis vi kan finde bådførere til dem. For at dette kan lykkes har jeg brug for, at der er medlemmer, der melder sig med båd og besætning og påtager sig en del af denne "turistsejlads". Jeg forestiller mig, at vi giver folk en tur om til sejlklubben, hvor vi sætter dem af ved mastekranen, og opfordrer dem til at gå op i klubhuset og nyde en forfriskning. Derfor har vi også brug for frivillige værter og værtinder i sejlklubben. Har vi ikke særligt travlt, kan vi sejle en lidt længere tur. På tilbagevejen kan vi tage nogle andre turister med, mens nogle sikkert vil nøjes med een tur og selv bringe sig videre i livet eller tilbage til havnefesten til fods. Vi har fået "station" ved hjemmeværnsgården, ved siden af hjemmeværnskutteren. Der er meget højt ned", og måske får vi lavet en noget lavere platform uden på kajen, så vi kan tage gæster ombord uden for meget panik. "Turistsejladsen" foregår mellem 13:00 og 18:00. I næsten samme periode (Start 14.30) vil vi også afvikle vor onsdags aftenkapsejlads, som vi har flyttet fra Skt. Hans aften til jubilæumsfesten, bl.a. for at den kan bidrage til festlighederne. De som deltager i kapsejladsen kan derfor ikke også bidrage ret meget til "turistsejladsen". Der vil imidlertid også blive en "Lysregatta". Ved 23-tiden skal en mængde oplyste både sejle en tur på sundet. Dette arrangement er under ledelse af marinehjemmeværnet, og vi skal blot melde hvor mange både, vi deltager med. Keld Hansen og jeg forestiller os både projektører op i sejlet, (nogle ordentlige halogenlyskastere) og lyskæder i søgelænderet, men det er angiveligt helt frit, hvordan man vil ordne det med lyset. Vi vil komme med nærmere instrukser, når de foreligger, til de som har meldt sig til. Du kan vælge at bidrage på en eller flere af følgende måder: 1.Tursejlads fra 13:00 til 15:30 2.Tursejlads fra 15:30 til 18:00 3.Lysregatta fra ca. 22:30 til ca. midnat 4. Vært eller værtinde i sejlklubben fra 13:00 til 15:30 5. Vært eller værtinde i sejlkluben fra 15:30 til 18:00 For de som vælger at bidrage på een af disse måder, venter der også en stor oplevelse. Masser af glade mennesker ombord (husk redningsveste), man ser alle vandaktiviteterne fra vandet, og alle de lys der tændes langs hele kystlinien om aftnen og fyrværkeriet kl. 24:00 bliver også ekstra flot fra søsiden. Det er endvidere en rigtig god chance for at vise klubben frem for byen, både dens medlemmer, deres både og vores klubhus. Hvornår har vi sidst gjort det? Tilmeldinger venligst via mail, så jeg kan videregive evt. informationer uden at skulle ringe rundt i dagevis. Skriv venligst til Jesper Milling på og meld dig med oplysning om navn, telefonnr. bådnavn og bidrag, (evt. ved bidragsnumer). De venligste hilsner og ønsker om en rigtig hyggelig sejlerdag d. 26. Juni. Jesper Milling 15

16 16

17 Velkommen til nye medlemmer: Helmuth Schwarz, Faaborg; Ingrid Rasmussen, Faaborg; Anders Hørberg, Svendborg, Kurt Nielsen, Faaborg; Susanne Nielsen, Faaborg; Bo Kærsager, Faaborg; Helle Kærsager, Faaborg; Lars Jensen, Odense C; Kirsten Bay, V. Åby; Stig Danielsen, Millinge; Kirsten Wolf, Vester Skerninge; Volker Sievers, Faaborg; Stefan Willer, Faaborg; Martin Thrane, Faaborg; Nicolai Fyhn, Faaborg; Klaus Jørgensen, Nørre Åby; Kristian Torp Nielsen, Ringe. Hans Christiansen Aktivitetskalender Juni Juli August T 1 Pigekapsejlads T 1 S 1 O 2 Onsdagssejlads F 2 M 2 T 3 L 3 T 3 Pigekapsejlads F 4 S 4 O 4 Onsdagssejlads L 5 M 5 T 5 S 6 T 6 F 6 M 7 O 7 L 7 T 8 Pigekapsejlads T 8 S 8 O 9 Onsdagssejlads F 9 M 9 T 10 L 10 DM/NM Snipe T 10 Pigekapsejlads F 11 S 11 O 11 Onsdagssejlads L 12 M 12 T 12 S 13 T 13 F 13 M 14 O 14 L 14 T 15 Pigekapsejlads T 15 S 15 Deadline HalvVind O 16 Onsdagssejlads F 16 M 16 T 17 L 17 T 17 Pigekapsejlads F 18 S 18 O 18 Onsdagssejlads L 19 M 19 T 19 S 20 T 20 F 20 M 21 O 21 L 21 T 22 Pigekapsejlads T 22 S 22 O 23 F 23 M 23 T 24 L 24 T 24 Pigekapsejlads F 25 S 25 O 25 Onsdagssejlads L 26 Byjubilæum/ M 26 T 26 Ondagssejlads T 27 F 27 S 27 O 28 L 28 M 28 T 29 S 29 T 29 F 30 M 30 O 30 L 31 TrygSejlads T 31 Pigekapsejlads 17

18 Optimisternes Ankermand Peder Bay, en efterhånden gammel kending i sejlklubbens ungdomsafdeling, er officielt blevet ankermand for optimistafdelingen. Peder har gennem de sidst 4-5 år dannet team som C-træner med Jens Peder Ploug, ligeledes et kendt ansigt i ungdomsafdelingen. Peder startede som forældre til ikke færre end tre børn på én gang. Det krævede en så stor del af fritiden, at det ligeså godt kunne kombineres med de gode evner til at formidle og koordinere. Så før han vidste af det, var både arme og ben begravet i sejlklubbens ungdomsarbejde. Kredsmøder, kurser, stævnekoordinering, teoriundervisning, udflugter, almindelig planlægning og træning på vandet og ikke mindst være til rådighed og bakke op om sine egne børn, er hvad dagsordnen lyder på. Og alt udføres med stor entusiasme og engagement. God vind til Peder. Internationale udtagelser optimister I skrivende stund er der afviklet to af tre udtagelsessejladser om kvalifikation til VM, EM og NM. Faaborg har fire optimistsejlere med; Anders Kongstad, Laust Lund, Julie Bay og Kathrine Bay. I det første stævne blev Anders nr. 4 og i andet stævne nr. 3. Det betyder en lovende top fem placering på ranglisten, hvilket i givet fald giver adgangsbillet til VM i Equador i august!! Laust Lund og Julie Bay ligger rimelig lunt i svinget til NM-deltagelse, som foregår i Sverige i juli. Men intet er afgjort endnu. Det bliver det til Pinse ved Sail-Xtreme i Kerteminde. Læs hvordan det gik i næste nr. af halv-vind. Sidste år kvalificerede både Anders og Laust sig til NM. Sæsonen er Julie s og Kathrines s første som A-sejlere. Efter deadline: SIDSTE NYT Internationale udtagelser for optimister Kasper Andresen har fuld fart i Laser-jollen! Kasper Andresen har sejlet Laser-jolle i to år, og ved det første af to ranglistestævner i år lå Kasper nr. to til VM-udtagelse. I Pinsen blev andet stævne afholdt i Tyskland. Som det blandt andet kunne læses i Fyens Stiftstidende, var håbet stort og opfyldelsen af drømmen tæt på Desværre lykkedes det ikke for Kasper at kvalificere sig. Men som han selv udtaler, har han tiden for sig. Typisk topper en Laser-jollesejler som 30-årig. Så 17-årige Kaspers præstation indtil nu, har været usædvanlig flot. Forinden redaktionens sidste punktum kan vi nå at fortælle den glade nyhed, at det lykkedes hele tre Faaborgsejlere at kvalificere sig til internationale stævner. De tre er Anders Kongstad, der endte som nr. 4 dreng af de fem der udtages til VM. Som nævnt tidligere i dette nr., foregår det i Sydamerika, nærmere betegnet Equador. Laust Lund og Julie Bay opnåede placeringer i rækken for Nordisk Mesterskab der i år foregår i Sverige. STORT TILLYKKE TIL ALLE TRE! I øvrigt kvalificerede både Anders og Laust sig til Nordisk Mesterskab sidste år, mens Julie debuterer i år. Og det som første-års A- sejler 18

19 Placering Besætning Klub Klasse: 2,4 meter: 1 Bent Møller Sørensen Kolding 2 Niels Ulstrup Holbæk 3 Erik Schibsbye Fredericia 4 Peter Braun KDY Klasse 29 1 Jesper Høeg/Mathias Aggerbo KS 2 Bo Schulein/Simon K. Jensen Bandh/MF 2 Helle Ørum/Maria Gade Kolding 4 Kim R. Schmidt/Peter Brøker Holbæ 5 Peter Ammundsen/Kasper Giødesen Kolding 5 Morten Bjørn/Jonas Black Aalborg 7 Maja Stendal/Anne Louise Hansen Kaløvig 8 Joachim Gormsen/Marie L. Svendsen YF 9 Jena Mai Hansen/Johathan Bay KDY 10 Søren Brun/Frederik Hallas YF 11 Tobias Nørbo/Magnus Nørbo Bandholm 12 Emil Bojsen-Møller/Lasse Vilmar Hellerup 13 Kasper Krause/Mikkel Petersen Jyllinge 14 Rikke Sommer/Gitte Kristensen KDY 15 Rune Kristensen/Victor Mpquist YF Mark Landry/Peter Lang MF 2 Andreas Eiskjær/Jesper Nors Skive 3 Emil Landry/Kenni Nielsen MF 4 Jonathan Knudsen/Martin Jensen HAS 4 Louise R. Christensen/Mia Andersen Mariager 6 Kristian Holm/Mads Dalby Kolding 7 Line Mørup/Simone R. Christensen Mariager 8 Mikkel Skovby/Mads Jensen Kolding 8 Katrine Friis Olsen/Katrine Gade Mariager Resultater fra Forårsklassikeren Placering Besætning Klub Juniorbåd 1 Arne Jensen/Alice Jepsersen Fredhavn 1 Torben Pedersen/Lotter Anderson Horsens 3 Verner Vestergaard/Svend Jacobsen KDY 4 Kåre Weber/Claus Stenz Skive 5 Verner Jensen/Rasmus Pedersen Horsens Pirat 1 Ask Askholm/Brian Andersen SSS 2 Gunther Arndt/Mette Wibroe SSSK 3 Peter Wibroe/Mads Holmer SSSK 4 Thomas Soe/Pernille Soe Struer 5 Per Røssel/Anette Hoff FSK 6 Jepser Christensen/Finn Hoff NSF/SSS 7 Jens Nielsen/Anders Gunnersen SSSK 8 Leif Melchior/Poul Erik Melchior Dyvig 9 Michael Damborg/Christian Sterling Randers 10 Claus J. Grube/Niels G. Condrup Marstal Snipe 1 Max Rohde/Jannick Schreiner FSK 2 Søren Ebdrup/Søren Høgild ESP 2 Christian Andersen/Rasmus Hansen ESP 4 Glenn Christoffersen/Søren Nielsen FSK 5 Jan Persson/Finn Dahl ESP 6 Jakob Sørensen/Christopher Borst FSK 7 Michael Rohde/Rasmus Bundgaard FSK DM for Snipe HJÆLP ØNSKES! juli afholder Faaborg Sejlklub DM for Snipe. Stævnet er samtidig nordisk mesterskab. Det forventes at trække op mod 100 sejlere fordelt på joller heraf flere lokale. Arrangementet kræver hjælp til løsning af praktiske opgaver på land og på vand, så stævneledelsen ser hellere end gerne tilsagn fra frivillige om at påtage sig en eller flere tjanser. Kontakt Henning Sørensen på tlf eller på Program kan snarest hentes på og vil også blive hængt op i klubhuset. 19

20 Hus-, bro-, og pladsudvalget Istandsættelser og vedligeholdelser Hus-, Bro- og Pladsudvalget (H-B-P) har foreløbig observeret følgende behov for istandsættelser og vedligeholdelser: Mastehuset trænger til nye træplader i alle sider. Værkstedsdøren mangler en lukkeliste af metal. Enkelte vinduer skal have skiftet bundliste. Flagmasten skal lakeres i Mon rørinstallationen i vandmålerbrønden kan klare flere år. Bør vi have vandmålere så forbruget på broen kan aflæses særskilt? Er stophanerne OK? Hvor længe kan vor grill holde? Skal vi afsætte i budgettet et beløb til reparation af vandvarmer i køkkenet, opvaskemaskinen, fax i bureauet, PC med kraftig opkobling til brug ved stævner (resultater, presse og lignende.), mikrofon til udendørs fast monteret højtaler osv. Har medlemmerne observeret andre udgiftkrævende ting, så giv besked til udvalget. Jeg forventer, at broen ikke skal repareres de næste 5 år, men at vi betaler af på vores nystiftede gæld, før vi får råd til nye agterpæle. Til den tid vil betonrør med plast kunne holde lige så længe som broen, til glæde for vores efterfølgere i FSK. Broliggerne bør endnu en gang overveje det betimelige i at øge opsparingen i Brofonden. Med sejlerhilsen Johannes Søsætningen 2004 Lars Nielsen mødte sammen med Hans Peter og flere fra udvalget kl. 6.45, og da dette forspring i forhold til tidsplanen blev udbygget dagen igennem, kunne vognmanden Lars køre fra FSK kort efter middag. Til næste år skal vi sørge for at sætte flere bådejere til en hurtigere søsætning. 3-4 af udvalget havde tilbudt at møde ca. kl.10, således at de med friske kræfter kunne tage over, når de andre morgenduelige i udvalget blev trætte. De enkelte kaptajner hjalp godt til, man vi så ikke mange gaster! Alle var flinke til at bære og pakke stativer bag huset. I køkkenet havde vi alle stor glæde af bl.a. Tove og Åses styr på morgenbrødet. Tak til alle. Johannes Snavset tøj? H.O. Holmstrup har til klubben doneret en vaskemaskine, som er opsat i vaskerummet. Når dette læses, er den forhåbentlig funktionsdygtig formedelst 15 kr pr. vask. Havnefoged Lars Iversen vil sørge for at vore gæster og andre orienters om den nye service-mulighed. Tvivlsspørgsmål stilles til Hans Ove eller Lars. Med renlig hilsen Johannes 20 F

21 Store Maledag blev i år gennemført samme dag, som jollerne blev taget ud af deres vinterhi. Håbet var at der så var flere hænder til opgaverne. Borde og bænke skulle klargøres og vi skulle sørge for, at klubben kunne være præsentabel til fødselsdagen. Foto: Hans Mortensen Broen blev færdiggjort af Lars, Ove, Henning, Finn, Peer, Bent M, Bent B, og de satte slangeholdere samt grøn/røde skilte op. Desuden hjalp Bent K med at montere en fortøjningsbøjle. Dommerskur blev malet af Kirsten, Palle og Tage. Bomme og ca. 1/3 af jolleskur fik maling af H.C. Hansen, Anne Lise, Lena, Jørgen, Tage, mens DS-bøjerne blev klargjort af Bent Munk og Svend Åge. Efter 2 ½ times arbejde i stille og lunt tørvejr fik alle, også jolledeltagerne, tilbudt damernes formidable æggekage. De (fri)villige damer i køkkenet havde endnu en gang overgået sig selv. Tak til Åse, Grethe, Tove og Ingrid. Synd at mange klubmedlemmer gik glip af denne oplevelse stor Tak til de fremmødte. Johannes Det krævede sine mænd at få teltet til fødselsdagsfesten op at stå. Under arbejdet med teltet kom Erling til skade, så hans sangkarriere røg sig en tur. Det var synd! Vi håber det går bedre nu! De andre var vist bare trætte! F 21

22 Max & Jannick vinder Forårsklassikeren Den maj afholdt Faaborg Sejlklub for anden gang jollestævnet Forårsklassikeren. Der blev forsøgt sejlet lørdag formiddag, men med en vindstyrke på m/sek, master der knækkede, sejl der blev revet itu og en dommerbåd der drev, måtte det opgives. Sejlmager Jan Rosing blev hidkaldt for at reparere grej, og at der var travlt hos Båd og Motor. Søndag var skaderne rettet op, og vinden besindede sig til 8-10 m/sek. Det gav ro til at afvikle fem sejladser i fem forskellige jolletyper. I alt 25 starter. I snipe deltog Max Rohde og Jannick Schreiner, og de vandt klassen. Af lokale deltog også i Snipe Michael Rohde og Rasmus Bundgaard, Jakob Sørensen og Christopher Bost, Anette Hoff og Per Røssel samt Glenn Christoffersen og Søren Nielsen. Se resultater og øvrige klasser andetsteds. Forårsklassikeren Foto: Søren Dam Foto: Søren Dam Foto: Hans Mortensen Foto: Søren Dam 22 F

23 På sæsonens første træningsaften, var det glædeligt at konstatere et stort antal fremmødte sejlere. Ikke mindst takket være Annett Petersen s store indsats med at dele information om sejlklubben og dens aktiviteter ud på kommunens skoler, var der mange nye ansigter. Første og anden aften var måske lidt hektiske, især for de nye, men alle kom på vandet ved hjælp af en glimrende ordning med at lade en øvet optimistsejler medbringe en ikkeøvet på et par ture ud og ind af havnen. Det kan være overvældende og lidt skræmmende at sidde i en optimistjolle alene for første gang, men ved at have en øvet med var manøvren mere overskuelig. Første træningsaften Fotos: Christian Rasmussen Stor ros til især de knapt så øvede sejlere, som Koncentrationen lyser ud af ansigterne!! gik frisk til opgaven. Alle kom tørskoede i land og flere bad endda om at den øvede blev sat af!! Det lykkedes ligeledes at få tre 405-joller på banen, bemandet med hver en garvet sejler, der tilbød interesserede en tur. 405 eren er en to-mands-jolle for større sejlere. Faaborg Sejlklub råder over to stk., der er stillet til rådighed af Dansk Sejlunion som et godt bud på en overgangsjolle efter optimisten. Det er primært Annett der træner 405-sejlerne. F 23

24 Ved vedvarende adresseændring retur til: Søtoften Faaborg B Ny udgave i hvert nr. Farve!!! 24 F

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2007-2008. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 FOTOGRAFERET AF TORBEN CLASEN Sejlforeningen Vikingens ungdomsafdeling TEKST: TORBEN CLASEN OG NIELS THAL JENSEN. GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: GERT WIIK FOTOS: TORBEN

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 7 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 7 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Kære læser af mine beretninger! Afsnit 6 af min beretning indeholder personlige forhold, der ikke relaterer direkte til sejlads, men som alligevel har haft betydning for mit liv med sejlads, ægteskab og

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

29. Årg. APRIL - MAJ 2006

29. Årg. APRIL - MAJ 2006 2 29. Årg. APRIL - MAJ 2006 Kasper på vej mod OL... F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015

Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Kære Medlem velkommen til sæson 2014 / 2015 Vi er nu i gang, med 36 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vores 60 års jubilæum startede med guldturneringen den 21. September,som blev et meget

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Vi er nu godt i gang, med 34 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vi har 60 jubilæum i år så vi afholder en guldturnering den 21 September så husk

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG STANDERHEJSNING 2014 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere