27. Årg. Juni August års fødselsdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. Årg. Juni August 2004. 90 års fødselsdagen"

Transkript

1 3 27. Årg. Juni August års fødselsdagen F

2 Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Riber Reklame, Faaborg. Forsidefoto: 90 års fødselsdagen Foto: Bent Kruse Alle foto uden navn er udført af B. Kruse Redaktør: Bladudvalg: Fotoansvarlig: Else Madsen (ansvh.) Hans Rasmussens Have 48, 5600 Faaborg. tlf Bent Kruse, Damtoften 5, 5600 Faaborg, tlf Ungdomsansvarlig: Pia Fuglsang, Kildetoften 23, 5600 Faaborg, tlf Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. Havnefoged Lars Iversen tlf BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf Næstformand.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 Faaborg, tlf Henning Sørensen, P. U. Bruunsvej 40, 5600 Faaborg, tlf Jesper Milling Fiskervænget 12 Dyrborg 5600 Faaborg, tlf Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf Susanne Hinz, Kirketoften 13, Diemæs, 5600 Faaborg, tlf Søren Dam, Askvej Odense SV, tlf Else Madsen, Hans Rasmussens Have 48, 5600 Faaborg, tlf Kapsejladsudvalg: Søren Dam, Helle Rohde, Frank Vilhelmsen, Bo Bundgaard Lassen, Erling Nielsen, Niels Dam. Juniorafdelingen: Henning Sørensen, Jakob Frost, Morten Rohde, Helle Rohde, Leo Øster, Sam Beckett, Arne Sørensen, Ivan Andresen, Lars Westergaard, Henning Carlsen, Glenn Christoffersen, Jens Peter Ploug, Peder Bay. Sejlerskole/Turudv.: Jesper Milling, Palle Rasmussen, Hans Jørgen Schmidt, Hans Ove Holmstrup, H. C. Sørensen. Festudvalg: Susanne Hinz, Jytte Thomsen, Lisbeth Bundgaard Lassen, Lone Stokbro Ravn, Tove Frost. Hus, bro og plads: Johs. Snedker, Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, John Pedersen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen. Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen Tur- og bøjer: Bent Kruse og Preben Johansson Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf , Frank Vilhelmsen, Kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Mdl.-register: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 Faaborg, tlf Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Hans Christiansen 2 F

3 90 års fødselsdagen Foto: H.C.Sørensen Mange mennesker var mødt op til standerhejsning og fødselsdagfest. Så klippes snoren til den nye bro! Der var frokost i teltet F 3

4 Og dansen gik! Foto: Else Madsen Brandvæsenet måtte redde flaget En ny sejler-generation øver sig! Foto: Hans Mortensen 4 F

5 Sæson med et stort og flot jubilæumsprogram Mange medlemmer var 1. maj mødt op til standerhejsning, broindvielse og 90 års fødselsdag. I år havde vi besøg af repræsentanter fra Faaborg Kommunes viceborgmester Grete Justesen og havnefoged Lasse Olsen. Herunder formand Bo s tale i uddrag. Faaborg Sejlklub blev stiftet den 24. januar 1914, hvilket vil sige, at vi i år tager hul på sæson nr. 90 i klubbens historie. Der er lagt op til en sæson med et stort og flot jubilæumsprogram. Den sportslige del af jubilæumsprogrammet starter den 15. og 16. maj, hvor vi er vært ved afvikling af stævnet Faaborg Klassikeren. Et jollestævne for tomandsjoller med forventet deltagelse af ca. 60 joller - Hobie 405, Piratjolle, Snipe og Juniorbåd. I starten af juli måned er vi vært ved afviklingen af Nordisk Mesterskab for Snipe. Vi forventer ca. 30 joller fra de skandinaviske lande. Den første lørdag i september er Faaborg Sejlklub vært ved afvikling af Tuco Cup, hvor vi forventer deltagelse af ca. 75 kølbåde. Den september er vi vært ved afviklingen af ungdoms-dm for joller. Et stævne, hvor deltagerne må være op til 25 år med deltagelse af E- joller, 29 er, Laser, Snipe og eventuelt Yngling. Vi kan til dette stævne forvente deltagelse af op mod 200 joller, hvilket er det største jollestævne, Faaborg Sejlklub i sin 90 årige historie har arrangeret. Af den mere sociale del af de arrangementer, som indgår i jubilæumssæsonen, er deltagelsen i Faaborg By s 775 års jubilæum den 26. juni. Vi deltager sammen med de øvrige vandsportsklubber i Faaborg Kommune. Vores del af arrangementet ser på nuværende tidspunkt således ud. Sejlerskolen og tursejlere vil tilbyde sejlads for tilskuere fra Faaborg Sejlklubs bro til inderhavnen og retur. Aftenkapsejladsen for kølbåde den sidste onsdag før sommerferien flyttes til om lørdagen. Om aftenen vil der på fjorden være lysregatta med sejlads langs kysten til havnen. Marinehjemmeværnets kutter sejler forrest. Jo flere både, der deltager, jo festligere vil det se ud. Jeg håber på stor deltagelse fra klubbens medlemmer. Vi står i dag over for indvielse af vor nye bro, som er blevet udskiftet i løbet af vinteren. Inden denne udskiftning kunne finde sted har der fra Hus- bro og pladsudvalget været brugt mange timer på at undersøge priser, materialer m. m. Der er fra klubbens broliggere og Klabautermændene ydet et stort og meget prisværdigt arbejde med demontage af den gamle bro, færdiggørelsen af brovingerne, nyt vand og el med nyt hovedkabel fra eltavlen i klubhuset samt trinbræt til de mindre joller. Endnu engang tak for den indsats der er udført i forbindelse med udskiftningen af Faaborg Sejlkluds Bro. Bo lod derefter tankerne løbe tilbage til, hvad der var sket af bemærkelsesværdige ting siden sidst vi fejrede en mærkedag ved klubbens 75 års jubilæum og filosoferede over, hvad der vil ske de næste 10 år. Han konkluderede, at der til den tid kan skrives et ganske flot jæbilæumsskrift ved klubbens 100 års jubilæum. Standeren blev derefter sat af æresmedlem Palle Røssel og formanden. Same procedure as every year 5

6 (H) 6

7 Mange timers arbejde fik en passende markering Klubbens nyslåede bro stod klar til standerhejsningen, og bådene ved broen var præget af festlig flagning (flag over top). Viceborgmester, formand for teknik- og miljøudvalget og formand for havnens brugerråd, Grete Justesen var overdraget ansvaret for indvielsen af broen. I sin tale fortalte Grete Justesen, at hendes baggrund for sejlsport stammede fra barndommen ved Svendborgsund, hvor hendes forældre havde båd. Hun hyldede sejlsporten. Den er livskvalitet og en god medicin, hvis eneste kendte bivirkning er, at man bliver afhængig af den. Sejlsport er en dejlig overskuelig verden, hvor man med det samme ser resultatet af sine beslutninger, især hvis man har truffet de forkerte valg. Frokosten i forbindelse med årets standerhejsning var gjort ekstra festlig som følge af FSK s 90 års jubilæum. Der var rejst et stort festtelt og kvintetten Musik for sjov med vores klubmedlem Peer Nielsen på guitar spillede bl.a. kendte sømandsmelodier. Som æresmedlem holdt Palle Røssel en tale med udgangspunkt i Glæden ved at sejle i fællesskab. Dette var idéen bag, da driftige borgere i 1914 stod i spidsen for stiftelsen af Faaborg Sejlklub. Palle konstaterede, at klubben også i dag havde en driftig ledelse, der stod i spidsen for de mange fælles aktiviteter fra undervisning af børn og voksne i sejlads til vedligeholdelse af hus, bro og plads. Om fremtiden spåede Palle, at Glæden ved at sejle i fællesskab også fremover ville være til stede, så Faaborg Sejlklubs fortsatte eksistens kun var afhængig af, om næste generation alene vil nyde eller om de på skift i perioder også vil yde efter evne. Grete Justesen konstaterede, at Faaborg Sejlklub var med til at markere Faaborg Kommune på en god måde. Hun beundrede, at vi både havde kræfter til at arrangere store stævner og til at have et klubliv baseret på fællesskab, hjælpsomhed og kammeratskab samt kærlighed til at sejle. Herefter blev broen indviet på professionel vis, ved at Grete Justesen tog en helt ny saks placeret på en rød pude og klippede den røde tråd over. Mange timers professionelt og frivilligt arbejde havde fået en passende markering. Palle Ekstra festlig jubilæumsfrokost H. C. Hansen havde været i sine gemmer og fundet en sang, der var forfattet af hans far bødker Hansen i 1934 i forbindelse med klubbens 20 års jubilæum. Sangen udstrålede den samme Glæde ved at sejle, som vi alle føler i dag. Solveig og Jørgen Rasmussen var en nat kommet sent i seng. Det var blevet til en glimrende sketch, der viste, hvordan redaktionen på avisen Information kæmpede med historien om Faaborg Sejlklubs 90 års jubilæum. Der blev foretaget researche i gamle aviser og klubblade. Indimellem faldt nogle morsomme bemærkninger bl.a. om tidligere og nuværende formænd. Avisen kom på gaden og blev omdelt blandt festdeltagerne. Det viste sig at være en sang, hvor datoer, overskrifter, ja alt fra artiklerne skulle synges. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag på årets hidtil varmeste dag. Kirsten 7

8 8

9 Faaborg Sejlklubs 20 - aarige Stiftelsesfest Fotos: Hans Mortensen Søndag den 4. Februar 1934 Mel.: Du danske Mand" Du Sejlsportsmand af al din Magt syng ud om vor gamle Klub der tit blev omtalt med Foragt og fik baade Stød og.skub. Stod Verden end paa Ho'det, vi tabte dog ej Modet men sejled` stadig fremad :,: med Skumsprøjt omkring vor Bov:,: Vor Klub sig voksed stærk og stor bestandig det fremad gik De rette Mænd véd Klubbens Ror paa Tingene satte Skik. Og de der er tilbage, fra gamle svundne Dage En Tak til Dem vi sende :,:og de som for Skuden staar :,: Men Politik vi drøfter ej, her er vi kun ét Parti. Naar alle trækker samme Vej, saa bli'r dér ej Kamp og Splid. Hvor Enigheden bygger, er ingen Ufreds Skygger. Naar alle holder sammen :,: skal ogsaa vor Klub bestaa. :,: H.C havde været i gemmerne for at finde sin fars sang fra 20 års jubilæet i Merete måtte træde til som forsanger, da Erling var blevet ukampdygtig. Endnu paa Havet Frihed bor, i Land den forlængst.er død. Du Sejlsportsmand saa grib dit Ror, stævn ud over skumklædt Sø med Topsejl og med Klyver, saa let som Fuglen flyver vor Baad med Flag i Saling :,: og Standeren højt i :Top:,: Vort gamle- Land med Bølgebrus vi.priser dit skønne Navn. Vort Dannebrog i Kulings Sus vaj stolt i hver Sejlers Stavn. Vi under dette Mærke, - Står sammen frie, stærke med Tro paa Klubbens Fremtid :,: Hurra for hver Sejlsportsmand.:,: 9

10 10 MP Sejl

11 Et tiltag som jeg håber kan blive et fast indlæg i halv-vind; men det afhænger jo helt af medlemmerne. Jeg har gennem et langt sejlerliv lagt øre til den ene sejlerhistorie efter den anden, og ofte er de blevet genfortalt utallige gange igennem mange år. Det kan lyde kedeligt; men historierne er gennem tiden blevet krydret og har gennemgået betydelige forandringer, og de er absolut ikke blevet mindre spektakulære med tiden. Ved at nedfælde dem på papir tager jeg nok deres naturlige voksekræft ud af dem; men det er for, at de skal huskes. Det kunne være sjovt at gemme dem til senere generationer, og derfor må de også gerne indeholde et tidstypisk stemningsbillede, der fortæller om livet som lystsejler gennem tiden. Jeg vil gemme historierne særskilt, og det kan jo være, der en dag vil være stof nok til et helt hæfte. Når ambitionerne er større end evnerne. Jeg sejlede for en del år siden som gast hos Steen Nielsen sammen med hans 3 sønner i Drabant 22. Denne aften var Steen Nielsen dog i Trinidad som skipper på Gelting færgen, jeg skulle være skipper og kun Claus, den ene af sønnerne på omkring år kunne komme med. Jer overtalte derfor min genbo Frede Staziak til at tage med. Han havde aldrig været ude at sejle med sejl før, så han vidste ikke, hvad han gik ind til. Til en almindelig aftenkapsejlads (op til 60 startende både ) med start til 5-mærket og bagbord rundt, var vi 5 Drabant 22, og der blev gået til vaflerne. Vi rundede 5-mærket som nr. 1 med Lars Bjørn lige efter. Lars Bjørn satte spiler, mens jeg ikke mente, det kunne betale sig, så da vi nåede Rønneprikken rundede vi samtidig, og Lars Bjørn måtte bjærge spileren efter et par opskæringer. Ved Bjørnø nåede vi at etablere overlap og få inderbanen og altså komme til luv af Lars Bjørn. Krøniken Det blæste efterhånden godt, og der hang en mørk sjover bag os; men Lars Bjørn var så usportslig at sætte spileren igen. Og hvad gør man så? Nåh ja - jeg havde jo ofte sejlet med spiler alene, så hvis det blev for meget, kunne vi jo bare tage den ned igen. Så op med dyret det gik fint den pendlede godt nok en del, og Frede Staziak blev efterhånden lidt hvid i hovedet; men det så ud til at han havde fundet noget at klamre sig fast til. Med plat læns var der hele tiden risiko for at skære op eller endnu værre vælte til luv. Med 60 både i feltet kan der godt være lidt tæt trafik, og da førnævnte sjover viste sig at være en tordenbyge med masser af luft, og der efterhånden ikke mere var plads til at styre ind under spileren, besluttede vi, efter et par kæntringer heraf 1 til luv, at Lars Bjørn jo også skulle prøve at vinde. Som sagt har jeg ofte sejlet med spiler alene, så jeg anså det for bedst, at jeg selv tog den ned. Så med rorpinden i ryggen og luv skøde slækket samlede jeg spileren i læ af storsejlet næsten, der var kommet en knude på luv skøde, så der manglede et par meter. Det blæste efterhånden 12 til 14 m/sek, så det var bare med at få dyret ned, Faldet slækkes ryger 5-6m ud og ender i en stor knude ved aflasteren. Så skete det!!! vi bommede ufrivilligt med et brag --spileren fyldte og hang 5 meter foran båden, jeg kunne ikke holde spileren og måtte slippe; men det var ikke slut endnu. Det eneste skøde der endnu ikke var knude på, og som bare burde løbe ud, -- lavede en engelskmand om mit venstre ben. Jeg blev flået ud af cockpittet, men nåede med den ene hånd at få fat i kahytsnedgangen og med den anden i skulderen på Claus, mens det gik derudaf på jäkla vis med kæntringer både til luv og læ samt adskillige bomninger, alt imens jeg hang med benene i 45 grader opad!!! og prøvede at slippe af med uhyret. Sådan sejlede vi 4 til 5 minutter, medens de omkringliggende både flygtede til alle sider. Til sidst lykkedes det at slippe fri af skødet, men havet tog min venstre gummistøvle, som 11

12 dog var et billigt offer til Neptun, og med det ene skøde helt ude var det en smal sag at bjærge spileren og sejle sejladsen færdig. Efter sejladsen havde Claus 4 blå mærker på ryggen og et på brystet, hvor tommelfingeren havde haft fat. Frede Staziak, som i øvrigt ikke kan svømme, tog det pænt og troede, at det var meget almindeligt. Han spurgte dog, om det altid var sådan, men var i øvrigt med flere gange siden, uden vi dog nåede op på samme underholdningsværdi. Om vi vandt? Ja ikke sejladsen, men selv om der denne aften var 3 spilere der blev flænget og en båd mistede masten, fik vi førstepladsen og en flaske rødvin af Erling Nielsen for -- Best Performance!! P.S Spileren på en Drabant 22 er så vidt jeg husker 42m 2 og jeg er lykkelig for, at det ikke var en spiler på det dobbelte, Her bliver sikkert fortalt en enkelt krønike! Foto: Hans Mortensen VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TLF & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen Tlf.: Næste Nummer! udkommer i september Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest 15. august 2004 Støt vore annoncører og sponsorer - de støtter os! 12

13 Søsportens Sikkerhedsråd kommer til Faaborg med TrygSejlads Igen i år har Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg i Danmark søsat kampagneskibet TrygSejlads, som kommer på besøg i danske havne og sejlklubber i juni, juli og august måned. I Faaborg er det 31. Juli. På kan man følge kampagneskibet sommeren igennem, ligesom man her kan finde oplysninger om søvejsregler, farvandsafmærkninger og andre vigtige informationer for fritidssejlere. Mand-over-bord De fleste sejlere ved, hvordan man laver mand-over-bord manøvre. Men de færreste har prøvet at hale en 100 kg tung og måske afkræftet person tilbage i båden. Hvert år sker der ulykker i danske farvande, som kunne være undgået, hvis sejlerne havde været lidt bedre forberedte. Derfor er mand-over-bord et af de vigtige temaer, kampagneskibet sætter fokus på i år. Farlige joller Et andet tema, som TrygSejlads-kampagnen tager op i år, er spørgsmålet om jollers opdrift og stabilitet eller mangel på samme. Det har nemlig vist sig, at langt over halvdelen af danske fritidsjoller slet ikke lever op til de nye EU-regler. På kampagneskibet vil man kunne få oplysninger om, hvilke krav man skal stille til en jolle, og hvad man især skal passe på, når man sejler i den. Nødsignaler En nødraket er beregnet til at redde liv. Men uforsigtig omgang med pyrotekniske nød- og opmærksomhedssignaler kan være livsfarlig. Derfor demonstrerer kampagneskibets besætning i samarbejde med folk fra Marinehjemmeværnet i løbet af kampagnen, hvorfor det er nødvendigt at have respekt for nødblussene. Et nødblus kan f.eks. på få sekunder bringe en hel spand vand i kog! Desuden har de færreste haft lejlighed til at se et nødblus blive brændt af, dels fordi det er dyrt, og dels fordi det kræver særlige tilladelser fra myndighederne. Nu er lejligheden der. Bådens udstyr Når kampagneskibet i år stævner ud på sit sommertogt, vil det være bemandet med unge ambassadører for sikkerheden, som har gennemgået en intensiv træning i foråret. De har fået genopfrisket deres viden om navigation, lært de nyeste metoder inden for maritim kommunikation og fået instruktion i pyroteknik. Hvor de kommer frem, vil de fortælle om det mest effektive sikkerhedsudstyr, der findes til bådfolket, og hvordan det skal bruges. Kampagneskibet er igen i år en stor Bavaria sejlbåd udstyret med alt tænkeligt moderne sikkerhedsudstyr. Under opholdet i havnen vil besætningen bl.a. kunne demonstrere, hvordan man bruger en oppustelig redningsvest og lade publikum prøve at pakke den efter brug. Det er noget helt andet selv at prøve en redningsvest end at se det på video. Sådan en oppustelig vest er jo som en ballon, man får omkring halsen, og det kan godt virke voldsomt, hvis man ikke har prøvet det før, siger Peer Bent Nielsen, formand for Dansk Sejlunion I hver havn vil der blive holdt åbent skib, hvor besætningen viser rundt på båden og fortæller om det avancerede udstyr. Bl.a. vil de forklare, hvordan navigationsudstyret en kortplotter med indbygget radar og ekkolod - arbejder sammen med skibets autopilot og den nyeste generation af VHF-radio, som er udstyret med DSC, dvs. direkte opkald fra VHF'en. Vi glæder os til igen i år at byde sejlere og alle interesserede velkommen ombord, siger Finn Lage, daglig leder af Søsportens Sikkerhedsråd. 13

14 14 Støt vore annoncører og sponsorer - de støtter os!

15 Giv et bidrag til byjubilæet d. 26. juni! Ja dette er ikke blot en opfordring til at komme og nyde det gode vejr, og alle de spændende aktiviteter til vor bys jubilæumsfest d. 26. juni, men også en opfordring til at yde et bidrag! Og nej! det er ikke dine penge, jeg er ude efter men dig selv og din båd! Klubben har været involveret i planlægningen af jubilæumsfesten i flere måneder, og vi har påtaget os at bidrage til festlighederne på flere måder, som Erling også skrev om i forrige nummer. Jeg for min part har påtaget mig at stå for det, man kunne kalde sejltursarrangementet, og det går ud på, at vi får en "station" i havnen (industrihavnen), hvorfra vi giver folk en sejltur. Vi sejler på skift ind og henter turister fra "stationen". Sejlturen foregår i vore egne både, og i sejlerskolens både, hvis vi kan finde bådførere til dem. For at dette kan lykkes har jeg brug for, at der er medlemmer, der melder sig med båd og besætning og påtager sig en del af denne "turistsejlads". Jeg forestiller mig, at vi giver folk en tur om til sejlklubben, hvor vi sætter dem af ved mastekranen, og opfordrer dem til at gå op i klubhuset og nyde en forfriskning. Derfor har vi også brug for frivillige værter og værtinder i sejlklubben. Har vi ikke særligt travlt, kan vi sejle en lidt længere tur. På tilbagevejen kan vi tage nogle andre turister med, mens nogle sikkert vil nøjes med een tur og selv bringe sig videre i livet eller tilbage til havnefesten til fods. Vi har fået "station" ved hjemmeværnsgården, ved siden af hjemmeværnskutteren. Der er meget højt ned", og måske får vi lavet en noget lavere platform uden på kajen, så vi kan tage gæster ombord uden for meget panik. "Turistsejladsen" foregår mellem 13:00 og 18:00. I næsten samme periode (Start 14.30) vil vi også afvikle vor onsdags aftenkapsejlads, som vi har flyttet fra Skt. Hans aften til jubilæumsfesten, bl.a. for at den kan bidrage til festlighederne. De som deltager i kapsejladsen kan derfor ikke også bidrage ret meget til "turistsejladsen". Der vil imidlertid også blive en "Lysregatta". Ved 23-tiden skal en mængde oplyste både sejle en tur på sundet. Dette arrangement er under ledelse af marinehjemmeværnet, og vi skal blot melde hvor mange både, vi deltager med. Keld Hansen og jeg forestiller os både projektører op i sejlet, (nogle ordentlige halogenlyskastere) og lyskæder i søgelænderet, men det er angiveligt helt frit, hvordan man vil ordne det med lyset. Vi vil komme med nærmere instrukser, når de foreligger, til de som har meldt sig til. Du kan vælge at bidrage på en eller flere af følgende måder: 1.Tursejlads fra 13:00 til 15:30 2.Tursejlads fra 15:30 til 18:00 3.Lysregatta fra ca. 22:30 til ca. midnat 4. Vært eller værtinde i sejlklubben fra 13:00 til 15:30 5. Vært eller værtinde i sejlkluben fra 15:30 til 18:00 For de som vælger at bidrage på een af disse måder, venter der også en stor oplevelse. Masser af glade mennesker ombord (husk redningsveste), man ser alle vandaktiviteterne fra vandet, og alle de lys der tændes langs hele kystlinien om aftnen og fyrværkeriet kl. 24:00 bliver også ekstra flot fra søsiden. Det er endvidere en rigtig god chance for at vise klubben frem for byen, både dens medlemmer, deres både og vores klubhus. Hvornår har vi sidst gjort det? Tilmeldinger venligst via mail, så jeg kan videregive evt. informationer uden at skulle ringe rundt i dagevis. Skriv venligst til Jesper Milling på og meld dig med oplysning om navn, telefonnr. bådnavn og bidrag, (evt. ved bidragsnumer). De venligste hilsner og ønsker om en rigtig hyggelig sejlerdag d. 26. Juni. Jesper Milling 15

16 16

17 Velkommen til nye medlemmer: Helmuth Schwarz, Faaborg; Ingrid Rasmussen, Faaborg; Anders Hørberg, Svendborg, Kurt Nielsen, Faaborg; Susanne Nielsen, Faaborg; Bo Kærsager, Faaborg; Helle Kærsager, Faaborg; Lars Jensen, Odense C; Kirsten Bay, V. Åby; Stig Danielsen, Millinge; Kirsten Wolf, Vester Skerninge; Volker Sievers, Faaborg; Stefan Willer, Faaborg; Martin Thrane, Faaborg; Nicolai Fyhn, Faaborg; Klaus Jørgensen, Nørre Åby; Kristian Torp Nielsen, Ringe. Hans Christiansen Aktivitetskalender Juni Juli August T 1 Pigekapsejlads T 1 S 1 O 2 Onsdagssejlads F 2 M 2 T 3 L 3 T 3 Pigekapsejlads F 4 S 4 O 4 Onsdagssejlads L 5 M 5 T 5 S 6 T 6 F 6 M 7 O 7 L 7 T 8 Pigekapsejlads T 8 S 8 O 9 Onsdagssejlads F 9 M 9 T 10 L 10 DM/NM Snipe T 10 Pigekapsejlads F 11 S 11 O 11 Onsdagssejlads L 12 M 12 T 12 S 13 T 13 F 13 M 14 O 14 L 14 T 15 Pigekapsejlads T 15 S 15 Deadline HalvVind O 16 Onsdagssejlads F 16 M 16 T 17 L 17 T 17 Pigekapsejlads F 18 S 18 O 18 Onsdagssejlads L 19 M 19 T 19 S 20 T 20 F 20 M 21 O 21 L 21 T 22 Pigekapsejlads T 22 S 22 O 23 F 23 M 23 T 24 L 24 T 24 Pigekapsejlads F 25 S 25 O 25 Onsdagssejlads L 26 Byjubilæum/ M 26 T 26 Ondagssejlads T 27 F 27 S 27 O 28 L 28 M 28 T 29 S 29 T 29 F 30 M 30 O 30 L 31 TrygSejlads T 31 Pigekapsejlads 17

18 Optimisternes Ankermand Peder Bay, en efterhånden gammel kending i sejlklubbens ungdomsafdeling, er officielt blevet ankermand for optimistafdelingen. Peder har gennem de sidst 4-5 år dannet team som C-træner med Jens Peder Ploug, ligeledes et kendt ansigt i ungdomsafdelingen. Peder startede som forældre til ikke færre end tre børn på én gang. Det krævede en så stor del af fritiden, at det ligeså godt kunne kombineres med de gode evner til at formidle og koordinere. Så før han vidste af det, var både arme og ben begravet i sejlklubbens ungdomsarbejde. Kredsmøder, kurser, stævnekoordinering, teoriundervisning, udflugter, almindelig planlægning og træning på vandet og ikke mindst være til rådighed og bakke op om sine egne børn, er hvad dagsordnen lyder på. Og alt udføres med stor entusiasme og engagement. God vind til Peder. Internationale udtagelser optimister I skrivende stund er der afviklet to af tre udtagelsessejladser om kvalifikation til VM, EM og NM. Faaborg har fire optimistsejlere med; Anders Kongstad, Laust Lund, Julie Bay og Kathrine Bay. I det første stævne blev Anders nr. 4 og i andet stævne nr. 3. Det betyder en lovende top fem placering på ranglisten, hvilket i givet fald giver adgangsbillet til VM i Equador i august!! Laust Lund og Julie Bay ligger rimelig lunt i svinget til NM-deltagelse, som foregår i Sverige i juli. Men intet er afgjort endnu. Det bliver det til Pinse ved Sail-Xtreme i Kerteminde. Læs hvordan det gik i næste nr. af halv-vind. Sidste år kvalificerede både Anders og Laust sig til NM. Sæsonen er Julie s og Kathrines s første som A-sejlere. Efter deadline: SIDSTE NYT Internationale udtagelser for optimister Kasper Andresen har fuld fart i Laser-jollen! Kasper Andresen har sejlet Laser-jolle i to år, og ved det første af to ranglistestævner i år lå Kasper nr. to til VM-udtagelse. I Pinsen blev andet stævne afholdt i Tyskland. Som det blandt andet kunne læses i Fyens Stiftstidende, var håbet stort og opfyldelsen af drømmen tæt på Desværre lykkedes det ikke for Kasper at kvalificere sig. Men som han selv udtaler, har han tiden for sig. Typisk topper en Laser-jollesejler som 30-årig. Så 17-årige Kaspers præstation indtil nu, har været usædvanlig flot. Forinden redaktionens sidste punktum kan vi nå at fortælle den glade nyhed, at det lykkedes hele tre Faaborgsejlere at kvalificere sig til internationale stævner. De tre er Anders Kongstad, der endte som nr. 4 dreng af de fem der udtages til VM. Som nævnt tidligere i dette nr., foregår det i Sydamerika, nærmere betegnet Equador. Laust Lund og Julie Bay opnåede placeringer i rækken for Nordisk Mesterskab der i år foregår i Sverige. STORT TILLYKKE TIL ALLE TRE! I øvrigt kvalificerede både Anders og Laust sig til Nordisk Mesterskab sidste år, mens Julie debuterer i år. Og det som første-års A- sejler 18

19 Placering Besætning Klub Klasse: 2,4 meter: 1 Bent Møller Sørensen Kolding 2 Niels Ulstrup Holbæk 3 Erik Schibsbye Fredericia 4 Peter Braun KDY Klasse 29 1 Jesper Høeg/Mathias Aggerbo KS 2 Bo Schulein/Simon K. Jensen Bandh/MF 2 Helle Ørum/Maria Gade Kolding 4 Kim R. Schmidt/Peter Brøker Holbæ 5 Peter Ammundsen/Kasper Giødesen Kolding 5 Morten Bjørn/Jonas Black Aalborg 7 Maja Stendal/Anne Louise Hansen Kaløvig 8 Joachim Gormsen/Marie L. Svendsen YF 9 Jena Mai Hansen/Johathan Bay KDY 10 Søren Brun/Frederik Hallas YF 11 Tobias Nørbo/Magnus Nørbo Bandholm 12 Emil Bojsen-Møller/Lasse Vilmar Hellerup 13 Kasper Krause/Mikkel Petersen Jyllinge 14 Rikke Sommer/Gitte Kristensen KDY 15 Rune Kristensen/Victor Mpquist YF Mark Landry/Peter Lang MF 2 Andreas Eiskjær/Jesper Nors Skive 3 Emil Landry/Kenni Nielsen MF 4 Jonathan Knudsen/Martin Jensen HAS 4 Louise R. Christensen/Mia Andersen Mariager 6 Kristian Holm/Mads Dalby Kolding 7 Line Mørup/Simone R. Christensen Mariager 8 Mikkel Skovby/Mads Jensen Kolding 8 Katrine Friis Olsen/Katrine Gade Mariager Resultater fra Forårsklassikeren Placering Besætning Klub Juniorbåd 1 Arne Jensen/Alice Jepsersen Fredhavn 1 Torben Pedersen/Lotter Anderson Horsens 3 Verner Vestergaard/Svend Jacobsen KDY 4 Kåre Weber/Claus Stenz Skive 5 Verner Jensen/Rasmus Pedersen Horsens Pirat 1 Ask Askholm/Brian Andersen SSS 2 Gunther Arndt/Mette Wibroe SSSK 3 Peter Wibroe/Mads Holmer SSSK 4 Thomas Soe/Pernille Soe Struer 5 Per Røssel/Anette Hoff FSK 6 Jepser Christensen/Finn Hoff NSF/SSS 7 Jens Nielsen/Anders Gunnersen SSSK 8 Leif Melchior/Poul Erik Melchior Dyvig 9 Michael Damborg/Christian Sterling Randers 10 Claus J. Grube/Niels G. Condrup Marstal Snipe 1 Max Rohde/Jannick Schreiner FSK 2 Søren Ebdrup/Søren Høgild ESP 2 Christian Andersen/Rasmus Hansen ESP 4 Glenn Christoffersen/Søren Nielsen FSK 5 Jan Persson/Finn Dahl ESP 6 Jakob Sørensen/Christopher Borst FSK 7 Michael Rohde/Rasmus Bundgaard FSK DM for Snipe HJÆLP ØNSKES! juli afholder Faaborg Sejlklub DM for Snipe. Stævnet er samtidig nordisk mesterskab. Det forventes at trække op mod 100 sejlere fordelt på joller heraf flere lokale. Arrangementet kræver hjælp til løsning af praktiske opgaver på land og på vand, så stævneledelsen ser hellere end gerne tilsagn fra frivillige om at påtage sig en eller flere tjanser. Kontakt Henning Sørensen på tlf eller på Program kan snarest hentes på og vil også blive hængt op i klubhuset. 19

20 Hus-, bro-, og pladsudvalget Istandsættelser og vedligeholdelser Hus-, Bro- og Pladsudvalget (H-B-P) har foreløbig observeret følgende behov for istandsættelser og vedligeholdelser: Mastehuset trænger til nye træplader i alle sider. Værkstedsdøren mangler en lukkeliste af metal. Enkelte vinduer skal have skiftet bundliste. Flagmasten skal lakeres i Mon rørinstallationen i vandmålerbrønden kan klare flere år. Bør vi have vandmålere så forbruget på broen kan aflæses særskilt? Er stophanerne OK? Hvor længe kan vor grill holde? Skal vi afsætte i budgettet et beløb til reparation af vandvarmer i køkkenet, opvaskemaskinen, fax i bureauet, PC med kraftig opkobling til brug ved stævner (resultater, presse og lignende.), mikrofon til udendørs fast monteret højtaler osv. Har medlemmerne observeret andre udgiftkrævende ting, så giv besked til udvalget. Jeg forventer, at broen ikke skal repareres de næste 5 år, men at vi betaler af på vores nystiftede gæld, før vi får råd til nye agterpæle. Til den tid vil betonrør med plast kunne holde lige så længe som broen, til glæde for vores efterfølgere i FSK. Broliggerne bør endnu en gang overveje det betimelige i at øge opsparingen i Brofonden. Med sejlerhilsen Johannes Søsætningen 2004 Lars Nielsen mødte sammen med Hans Peter og flere fra udvalget kl. 6.45, og da dette forspring i forhold til tidsplanen blev udbygget dagen igennem, kunne vognmanden Lars køre fra FSK kort efter middag. Til næste år skal vi sørge for at sætte flere bådejere til en hurtigere søsætning. 3-4 af udvalget havde tilbudt at møde ca. kl.10, således at de med friske kræfter kunne tage over, når de andre morgenduelige i udvalget blev trætte. De enkelte kaptajner hjalp godt til, man vi så ikke mange gaster! Alle var flinke til at bære og pakke stativer bag huset. I køkkenet havde vi alle stor glæde af bl.a. Tove og Åses styr på morgenbrødet. Tak til alle. Johannes Snavset tøj? H.O. Holmstrup har til klubben doneret en vaskemaskine, som er opsat i vaskerummet. Når dette læses, er den forhåbentlig funktionsdygtig formedelst 15 kr pr. vask. Havnefoged Lars Iversen vil sørge for at vore gæster og andre orienters om den nye service-mulighed. Tvivlsspørgsmål stilles til Hans Ove eller Lars. Med renlig hilsen Johannes 20 F

21 Store Maledag blev i år gennemført samme dag, som jollerne blev taget ud af deres vinterhi. Håbet var at der så var flere hænder til opgaverne. Borde og bænke skulle klargøres og vi skulle sørge for, at klubben kunne være præsentabel til fødselsdagen. Foto: Hans Mortensen Broen blev færdiggjort af Lars, Ove, Henning, Finn, Peer, Bent M, Bent B, og de satte slangeholdere samt grøn/røde skilte op. Desuden hjalp Bent K med at montere en fortøjningsbøjle. Dommerskur blev malet af Kirsten, Palle og Tage. Bomme og ca. 1/3 af jolleskur fik maling af H.C. Hansen, Anne Lise, Lena, Jørgen, Tage, mens DS-bøjerne blev klargjort af Bent Munk og Svend Åge. Efter 2 ½ times arbejde i stille og lunt tørvejr fik alle, også jolledeltagerne, tilbudt damernes formidable æggekage. De (fri)villige damer i køkkenet havde endnu en gang overgået sig selv. Tak til Åse, Grethe, Tove og Ingrid. Synd at mange klubmedlemmer gik glip af denne oplevelse stor Tak til de fremmødte. Johannes Det krævede sine mænd at få teltet til fødselsdagsfesten op at stå. Under arbejdet med teltet kom Erling til skade, så hans sangkarriere røg sig en tur. Det var synd! Vi håber det går bedre nu! De andre var vist bare trætte! F 21

22 Max & Jannick vinder Forårsklassikeren Den maj afholdt Faaborg Sejlklub for anden gang jollestævnet Forårsklassikeren. Der blev forsøgt sejlet lørdag formiddag, men med en vindstyrke på m/sek, master der knækkede, sejl der blev revet itu og en dommerbåd der drev, måtte det opgives. Sejlmager Jan Rosing blev hidkaldt for at reparere grej, og at der var travlt hos Båd og Motor. Søndag var skaderne rettet op, og vinden besindede sig til 8-10 m/sek. Det gav ro til at afvikle fem sejladser i fem forskellige jolletyper. I alt 25 starter. I snipe deltog Max Rohde og Jannick Schreiner, og de vandt klassen. Af lokale deltog også i Snipe Michael Rohde og Rasmus Bundgaard, Jakob Sørensen og Christopher Bost, Anette Hoff og Per Røssel samt Glenn Christoffersen og Søren Nielsen. Se resultater og øvrige klasser andetsteds. Forårsklassikeren Foto: Søren Dam Foto: Søren Dam Foto: Hans Mortensen Foto: Søren Dam 22 F

23 På sæsonens første træningsaften, var det glædeligt at konstatere et stort antal fremmødte sejlere. Ikke mindst takket være Annett Petersen s store indsats med at dele information om sejlklubben og dens aktiviteter ud på kommunens skoler, var der mange nye ansigter. Første og anden aften var måske lidt hektiske, især for de nye, men alle kom på vandet ved hjælp af en glimrende ordning med at lade en øvet optimistsejler medbringe en ikkeøvet på et par ture ud og ind af havnen. Det kan være overvældende og lidt skræmmende at sidde i en optimistjolle alene for første gang, men ved at have en øvet med var manøvren mere overskuelig. Første træningsaften Fotos: Christian Rasmussen Stor ros til især de knapt så øvede sejlere, som Koncentrationen lyser ud af ansigterne!! gik frisk til opgaven. Alle kom tørskoede i land og flere bad endda om at den øvede blev sat af!! Det lykkedes ligeledes at få tre 405-joller på banen, bemandet med hver en garvet sejler, der tilbød interesserede en tur. 405 eren er en to-mands-jolle for større sejlere. Faaborg Sejlklub råder over to stk., der er stillet til rådighed af Dansk Sejlunion som et godt bud på en overgangsjolle efter optimisten. Det er primært Annett der træner 405-sejlerne. F 23

24 Ved vedvarende adresseændring retur til: Søtoften Faaborg B Ny udgave i hvert nr. Farve!!! 24 F

26. ÅRG December 2003

26. ÅRG December 2003 5 26. ÅRG December 2003 Her hjælper end ikke Waders F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

26. ÅRG September-November 2003

26. ÅRG September-November 2003 4 26. ÅRG September-November 2003 Faaborg Drenge til junior VM i Moskva F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

25. ÅRG - September - November - 2002

25. ÅRG - September - November - 2002 4 25. ÅRG - September - November - 2002 Junior-EM i snipejolle Max og Jannik på vej ud af havnen Officielt medlemsblad for aaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB 3 32. Årg. December 2009 - Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter.

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

2/07 J U N I. 25. årgang. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

2/07 J U N I. 25. årgang. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Pinseturen......... 8 Sejlerskolen....... 15 Kapsejladsudvalget. 17 Ungdomsafdelingen. 28 Windsurfing....... 35 Taskesejlere........ 40 Nye medlemmer....

Læs mere

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer...

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer... Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: 125 års jubilæet.. 6 Kapsejladsudvalget........ 13 Sejlerskolen..... 23 Ungdomsafdelingen...... 29 Windsurferafdelingen...... 35 Nye medlemmer...... 44»Over alt vinderne«24.

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 1 Januar 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Foto: KWH Sidste nyt Butikken udvides til det dobbelte og får dermed plads til en masser nye vare på hylderne, så der bliver et bredere

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB. Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens?

NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB. Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens? NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Foto: Casa Air og Martin Ravn Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens? Fælles tilmelding på www.horsenssejklub.dk Claus Nielsen

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J K L U B Skumsprøjt fra formanden 5

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bovpropeller

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bovpropeller Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? Få en helhedsorienteret rådgivning for dig og din virksomhed. HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JULI 2014 medlemsblad for horsens sejlklub R e v i s i o n + r å

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere