MARINEFORENINGEN Nr. 85 juli 2014 KVARTAl 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN Nr. 85 juli 2014 KVARTAl 1"

Transkript

1 MARINEFORENINGEN Nr juli KVARTAL 1

2 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Landsformand: KK J.O. Løje Jensen Bestyrelsen for Svendborg Afdeling: Formand Erik Bodal, Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg tlf Næstfmd. Bjarne Jensen, Byvej 56, 5892 Gudbjerg tlf Kasserer Niels Marcussen, Tvedvej 87, 5700 Svendborg tlf Sekretær Jim Mollerup. St. Byhavevej 4.1.tv, 5700 Svendborg tlf Hovmester Walter Storm, Krebsen 21, Rantzausminde, 5700 Svendborg tlf / Bestyrelsesmedlem Finn Nielsen, Glentevej 10.st.th Svendborg tlf Bestyrelsesmedlem Freddy Damgård, Skibsbakken 15, 5700 Svendborg tlf Suppleant: Dorthe Olbæk, Fruerstuevej 112, 5700 Svendborg tlf suppleant: Kaj Kruse, Strandhuse 29, 5700 Svendborg tlf Banjermester Tom Frimodt Christensen, Krebsen 17, 5700 Svendborg tlf Redaktør Henning Pehrson, Agertoften 13, 5700 Svendborg tlf Webmaster: Erik Lindhardtsen, Skovvænget 12, Lundeborg 5874 Hesselager tlf Skyttelavet: Formand: Frede Kristiansen, Strandhuse 41, 5700 Svendborg tlf.: Marinestuen: Havnepladsen 2B Svendborg. tlf.: (åben hver lørdag kl tirsdag kl og efter aftale) 2 Bankkonto: reg. nr konto Ansvarshavende redaktør: Erik Bodal Redaktionsudvalg: Henning Pehrson og Gunner Steenberg. Foto: Private optagelser Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 400 Tryk og layout: Mark & Storm Grafisk

3 Med formandens øjne Vi har nu gennemlevet det første halve år. Der har været virkeligt travlt, og uden en god portion frivillig hjælpsomhed havde det nok ikke gået så godt. Erik Bodal Ud over de faste årlige arrangementer den 4. maj, 5. maj og Marchen til Krigergravene Kristi Himmelfarts dag, har vi afviklet 100-års Reception, Gallamiddag og senest vort arrangement til Rottefælderevyen. Alle arrangementer er forløbet planmæssigt og med stor opbakning. Vi har fået mange fine gaver. Tak til alle giverne. De enkelte små ting, som ikke lige gik som forventet, blev hurtigt vendt til noget positivt. Her tænker jeg på vor salutering ved flagbastionen. Det blev til meget mere reklame med endnu en salutering I TV-udsendelsen Natholdet. Sendemandsmødet i Grenå gik planmæssigt. Svendborg Afdeling kunne igen i år bringe fremdriftsskruen til Svendborg, og den pryder nu søjlen ved baren. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle afdelingens medlemmer for at skabe grundlaget for den gode stemning i Svendborg Marineforening, og hermed sikre potentielle medlemmers lyst til at melde sig ind I foreningen. I forbindelse med vor jubilæumsreception blev der fjernet en hvid messejakke fra garderoben. Vi har ledt alle mulige og umulige steder uden at kunne finde jakken. Jeg vil derfor opfordre til, at vedkommende, som har fjernet jakken, hænger den tilbage. Disse uniformsgenstande er uhyre svære at få fat i, og i fremtiden bliver det endnu sværere, fordi tøjdepoterne samles, og der holdes nøje regnskab med beholdningen. Derfor, bring nu jakken tilbage til glæde for os alle I foreningen. Vi har I dette nummer og på opslagstavlen I Marinestuen søgt afløsning for bladets redaktør. Henning Pehrson har de seneste to år bedt om afløsning. Henning er ikke en som bare går og har lovet at overlevere og evt. hjælpe til, indtil en ny redaktør er kørt på plads. Jeg vil henlede opmærksomheden på, at hvis vi ikke snart får fundet afløsning, kan resultatet være, at vi bliver nødt til at tilpasse bladet, hvilket betyder et væsentligt reduceret blad, hvor mange af de ting, som vi sætter så stor pris på, vil mangle. Ansvaret kunne godt fordeles på flere hænder, men det er tvingende nødvendigt at få sikret afløsning for Henning Pehrson. Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg og få det afleveret til redaktøren. Jeg ønsker alle vore medlemmer et rigtig god sommer. Formand Erik Bodal 3

4 v/ Peter Ring-Andersen Frederiksø 5700 Svendborg Tlf Digitaltryk af tryksager i små oplag. Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet og på samme papirkvaliteter som offsettryk. Postkort, foldere, flyers, visitkort og meget andet ring og spørg... Mark & Storm Grafisk A/S Korsvangen Ringe Tel TeamVikarkokken Hold aldrig fest uden et godt ma tilbud fra byens næsthurtigste kok. Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot / Lad os få en go ma forbindelse. Gratis kok i 3 timer til din næste fes t Hilsen Walther-Team Vikarkokken Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde. Pia Kroun

5 Aktiviteter siden sidste bladudgivelse Marineforeningens 100 års jubilæum d. 7. marts. En vejrbidt skare mødtes med Søværnet Tamburkorps på kajen, og i fælles flok marcherede vi med musik i spidsen gennem byen til biblioteket, hvor formanden, Erik Bodal, og borgmesteren, Lars Erik Hornemann, klippede snoren for dermed at åbne udstillingen på stedet, en udstilling, som byens borgere nu kan kaste beundrende blikke på resten af måneden. Kl mødtes vi alle igen på nokken, hvor den meget flotte flagbastion under TV s overvågning blev indviet ved hjælp af taler og musik. Kanonsalutten har jeg lovet formanden ikke at omtale, så det undlader jeg. Der var mødt et kolossalt antal medlemmer og honoratiores, som fordelte sig i Marinestuen og Maritimt Center for i fællesskab at fortære store mængder af sandwicher og øl/vin. Carolinekoret sang nogle af hjemlandets vemodige sange og ellers gik snakken lystigt omkring bordene. Næste dag, d. 8. marts, var der gallamiddag om aftenen i Erhvervsskolens store sal. Og sikken en fest. Peder Most Garden musicerede (sponsoreret af kommunen som jubilæumsgave). Gæsterne, 320 i alt, ankom, og disse nød et glas rødligt, sødt noget inden vi gik til bords. Menuen var superb, et ord jeg sjældent bruger, men det passer her. Da alle havde fundet på plads, bød formanden velkommen til medlemmer og indbudte gæster, og man tog hul på den storslåede menu. Inden kaffen og cognac en uddeltes hæderstegn til 4 medlemmer, nemlig Jørgen Frederiksen for i sin tid at have gjort Hr. Møller opmærksom på, at Marineforeningen havde planer om at flytte Marinestuen til Maritimt Center og dermed fik Hr. Møllers velvilje, men også for det gode samarbejde mellem Marineforeningen og Carolineforeningen, som vi ofte benytter os af til 5

6 vore rejser ud i den store verden (Marstal, Ærøskøbing og Fåborg). Der var ligeledes hæderstegn til næstformanden, Bjarne Jensen, for sit arbejde for foreningen gennem mange, mange år, og Erik Lindhardtsen for sit arbejde med hjemmesiden og endelig den gamle redaktør, Henning Pehrson, hvilket ifølge min kone og 2 andre var meget velfortjent. Ved 2230-tiden fremviste 4 kvadriljer resultatet af en vinters hård træning i, hvordan man bør danse lancier. De store klapsalver viste forsamlingens beundring. Herefter var der dans på dækket, og det fortsatte til kl. 0130, hvor vi skiltes, glade og tilfredse. En stor tak til de af vore medlemmer, som har stået for det meget store arbejde med at arrangere og gennemføre dette jubilæum. Det kunne bare ikke gøres bedre! FOREDRAG torsdag d. 27. marts kl. 19: Den danske og norske flåde i 1814 en lykkelig skilsmisse? Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg gav en god indføring i de turbulente år Storpolitisk kom Danmark til at holde på den forkerte hest, nemlig Napoleon. Det fik stormagten England til at sende sin flåde mod Danmark hele 2 gange: først 1801 med slaget på Rheden og så 1807 med bombardementet af København og ranet af hele den dansk-norske flåde, dengang den største flåde i verden. Ved Kieltraktaten 1814 måtte Danmark afstå Norge, som kom i personalunion med Sverige. Den danske prins Christian var i en kort tid konge i Norge, men fik udrettet 2 vigtige ting: 12. april 1814 den norske flådes start med egne skibe og officerer samt 17. maj 1814 den yderst demokratiske Eidsvoll- forfatning. Ved Kiel-traktaten overgik Grønland, gammelt norsk land, til Danmark, men det er en anden historie. Igen en hyggelig aften i Marinestuen. Gunner Steenberg. Torsdag d. 10. april var der kammeratskabsaften i marineforeningen. Kabyssen sørgede for herlige gule ærter, kaffe og pandekager til de ca. 50 fremmødte. Der blev sunget vemodige sange til harmonikaakompagnement og vist flere film fra jubilæet i løbet af aftenen. Et kanonarrangement! Erling Bothe Søndag d. 4. maj mødte mange af foreningens medlemmer op i Sct. Nicolai Kirke for at fejre befrielsen for 69 år siden. Kirken var fyldt, så det må have været en glæde for præsten, der holdt en vældig god prædiken. Bagefter samledes vi i Marinestuen til en kop kaffe. Stuen var fyldt op, og de levende lys i vinduerne gave den rette stemning. Mandag d. 5. maj: Kransenedlægning ved mindesmærket for faldne søfolk og fiskere gennem 2 verdenskrige ved mindestenen i Sct. Jørgens Park. Talen blev i år holdt af pensioneret kontreadmiral, Søren Torp, og stilheden blandt tilhørerne var tydelig, da han citerede de 2 første og det sidste vers af Knud Andersens meget bevægende ord: 6

7 De rullende bølger mod Stranden i Dag ved Bælter, Have og Sund har Bud til Danmark fra hundrede Vrag, der ruster på Havets Bund; et vigende Smil og en Hilsen fra den, der gjorde som Æren bød, - den danske Sømand, Manden blandt Mænd - da Landet var stedt i nød. Paa Havet stod Skibe i rygende Brand mens andre blev jaget og sprængt, for Freden var hjemløs paa Sø som i Land af Krigens Dæmoner fortrængt; her tog han sin Tørn paa den bølgende Front, her gav han sig Skæbnen i Vold og varetog dristigt sin farlige Dont med Modet som Værge og Skjold. Paa Dæk, i Maskine, i Lyst og i Nød han sejlede Nat som Dag, og kun for Torpedoens sprængende Død forlod han det synkende Vrag, og sendtes mod Himlen et klagende Bud fra kæntrede Livbaades Hvælv, blev Svaret som oftest et bragende Skud fra Undervandsdjævelen selv. Han blegnede ikke da Stormfloden kom og hærgede Land efter Land; han vaklede ikke som det, der faldt om, fordi det var bygget på Sand; han svigtede ikke, men gik resolut om Bord efter Sømandsskik. På Gensyn! Vi mødes når Rejsen er slut! - Et vigende Smil og et Nik. De døde; men Danmark kan aldrig forgaa, saa længe der under vort Flag er dristige Søfolk, der bare gaar paa for det, der blev deres Sag: At sejle og sejle for Kone og Børn og Frihed med Mod og Humør og hensynsløst trodse den blodige Ørn - og først give op, naar de dør. De rullende Bølger mod Stranden i Dag - de druknedes hviskende Tolk - skal vende tilbage til hundrede Vrag og tusinde sejlende Folk med Tak over Tak, til enhver, der stred for Frihed paa Liv og Død - de levende Helte og dem, der gik ned, da Landet var stedt i Nød. Knud Andersen Ved sendemandsmødet d maj fik vores formand overrakt fremgangsskruen for 4. gang i træk. Det er noget af en præstation. Vores lokale forenings medlemmer må være godt tilfredse med foreningens aktiviteter og er gode aktører i anbefalinger til nye medlemmer. Vi er bare gode!!! Torsdag d. 29. maj: Marchen til krigergravene. Da det store torv er én stor udgravning, foregik starten fra det lille torv foran hotel Svendborg v/ gylletanken. Med Peder Mostgarden i spidsen gik turen gennem byen til Assistenskirkegården. Vi lagde kranse ved mindestenene for omkomne under slaget ved Dybbøl og 2. verdenskrig. Turen rundt på kirkegården er bare flot. Der er så smukt overalt. Tirsdag d. 3. juni mødtes 230 medlemmer, koner, kærester og andre tilfældige i Krøyers Pakhus for i fællesskab at indtage Walthers tryllerier fra kabyssen. Stopmætte forflyttede vi os i passende gangarter til teatret i Rottefældeskoven for igen i fællesskab at overvære førsteopførelsen af dette års revy. At dømme på latteren var alle i godt humør. Husk! En kvinde uden en mand er som en fisk uden en cykel. 7

8 Kommende aktiviteter Søndag d. 13. juli: Sejltur til Faaborg med Caroline S og Viking. Vi mødes i Marinestuen kl og afsejler kl Påklædning: Fri. Torsdag d. 7. august: Gl. Torvedag. Grundet opgravningerne på Torvet er det endelige program endnu ikke fastlagt, men når det kommer, vil det blive ophængt i Marinestuen. Søndag den 17. august Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde. Klokken sejlads fra havnen ved Marinestuen. Se program i Marinestuen. Tilmelding og betaling i Marinestuen. Påklædning: Helst uniform. Søndag den 31. august klokken 08.00: Den årlige fælles idrætsskydning i Skyttehuset i Christiansminde. Tilmelding til Frede Kristiansen, hotmail.com senest mandag den 18. august. Påklædning: Helst uniform. Søndag d. 31. august: Jubilarstævne på Holmen. Endetal 4 og 9. Fælleskørsel søges arrangeret. Påklædning: Helst uniform september: Efterårstur til det maritime Nordsjælland. 5. september: Officiel flagdag. Vi mødes kl på Assistenskirkegården. Bagefter serveres en kop kaffe i Marinestuen. Påklædning: Helst uniform. 11. september kl. 1800: Fællesspisning i Marinestuen. Påklædning: Helst uniform. 18. september kl. 1800: Pudseaften i Marinestuen. Påklædning: Fri. Onsdag den 24. september: Første skydning i efterårssæsonen, Tåsingehallen, klokken VVS Sydfyn ApS Bregningevej 1 b Tlf svendborg 8

9 Runde fødselsdage i April kvartal: 9. juli: Niels Jørgen Andersen 80 år 9. juli: Ulrik A. Benoni Nielsen 50 år 10. juli: Kurt Lindegaard 80 år 22. juli: Margrethe Andersen 60 år 22. juli: Søren H. Hansen 65 år 23. juli: Finn Harris Kromann 50 år 25. juli: Jørgen A. P. Simonsen 75 år 25. juli: Palle Bendix Jensen 75 år 1. august: Jørgen L. Hansen 75 år 4. august: Holger Thomsen 60 år 4. august: Peter K. Madsen 65 år 17. august: Jørgen Rasmussen 70 år 27. august: Torleif O. Poulsen 65 år 8. sept.: Venzel Gommesen 60 år 11. sept.: Kurt Brun Kaysen 80 år 12. sept.: John Slot Nielsen 70 år 12. sept.: Henning Møllebæk 75 år 19. sept.: Edith Nadolny 80 år 28. sept.: Ole Kølle 70 år 29. sept.: Ib Hansen 65 år 30. sept.: Oluf Christensen 65 år Foreningen ønsker hjertelig tillykke Velkommen Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer, som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: Steen Jensen Torben Hansen Thorbjørn Brunnich Kragesteen Arne Lund Ib Johnsen Kristian Lund Frank Brade Jørgensen Carsten Laurits Pedersen Kim Isager Aage Nykjær Jensen Peter Stenfeldt Mathiasen Torben Wellan Bruce C. Dyrhauge 9

10 Støt vore annoncører Gerritsgade 31, tlf Aasiaatvej Svendborg Tlf Dørtelefon Adgangskontrol Videoovervågning Låsesystemer Tyverisikring Dørautomatik Karl-Johann Nadolny Rødeledsvej Svendborg Tel En del af Odense Låseservice Marchen til krigergravene Trappehavevej 8 DK-5700 Svendborg tlf Fax Mobil Svendborg Motorværksted ApS 10

11 Fra afdelingens gamle protokoller Fortsat fra forrige nummer: Bestyrelsesmøde d. 5. november 1943: Formanden oplyste om Arbejdet med at faa Lov til at afholde en Sammenkomst i Borgerforeningen i November Maaned. Efter Henvendelse til Politiet og andre Myndigheder blev der efter forskellige Besværligheder givet Tilladelse. Ved kammeratskabsaftenen d. 25. nov. 1943: Mange taler: men naturligvis maatte Tidernes Tryk bevirke, at Talernes Emner indskrænkedes, ligesaavel som Trykket ogsaa føltes paa anden Maade. Generalforsamlingen d. 22 marts 1944: Til Fællesspisning var mødt ca 50 Kammerater. Til Generalforsamlingen ca 60, hvoraf dog en Del gik under Forhandlingerne paa Grund af Luftalarm. Man vænnede sig til luftalarmer, og ikke mange tog dem særlig højtideligt. Sommerudflugt d. 25. juni 1944 til Thurø Kro: Adskillige Skaaler blev udbragt. Taler holdt. Sange sunget. Kort sagt, den gode Marinestemning herskede. Desværre tvang forholdene os til at slutte, saa Medlemmerne kunne være hjemme kl. 8 Spærretid. Den 17. marts 1945 var der 214 medlemmer i Marineforeningen. Befrielsen d. 5 maj bliver ikke nævnt med et eneste ord. Ingen har haft tid til noget så trivielt som at holde møder og skrive referater. 11

12 Næste bestyrelsesmøde foregik først d. 4. oktober, hvor: formanden fremlagde Forslag om festlig sammenkomst med Damer i Løbet af Efteraaret. På et møde d. 20. februar 1947 sammen med bestyrelserne for Prinds Valdemarforeningen, Sømandsforeningen og Skipperforeningen, drøftede man: Rejsningen af et Mindesmærke for de under Krigen omkomne Sømænd fra Svendborg. Der var divergerende meninger om placeringen af mindesmærket. (Christiansminde, Havnen, Bådehavnen og Sct. Jørgens Park). På et møde med repræsentanter for de 4 foreninger d. 25. november 1947 måtte man til en afstemning om placeringen af mindesmærket, og Sct. Jørgens Park vandt med 9 ud af 16 stemmer. I årene 1948, 1949 og 1950 afholdtes en del bestyrelsesmøder med forskelligt indhold. Man var enedes om at der blev lagt blomster ved mindesmærket i Sct. Jørgens Park hvert år den 10. oktober, og man var i gang med at planlægge en adoption af et af Marinens skibe. I 1951 enedes de 4 søfartsorganisationer om at flytte højtideligheden med kransenedlæggelse til datoen: 5. maj. Af den gamle redaktør bemærkes det især, at navneordene ikke længere staves med stort begyndelsesbogstav, men man skulde og vilde stadig. Ligeledes har referenterne problemer med at huske å i stedet for aa. Til diverse fester m. spisning er også nævnt, at for at kunne deltage skulle man medbringe f. eks. et 20 g smørmærke! Den 28. oktober 1950 skete det så endeligt! Byen havde adopteret et af marinens skibe, nemlig: HEIMDAL ankom til Svendborg den 28. oktober kl. ca Hele Kulkajen var flagsmykket og trods regnvejr var mange mennesker mødt op for at modtage skibet. Marinestuen på Hotel Ærø var blevet for lille, og i 1951 besluttedes det efter afstemning blandt medlemmerne at flytte stuen til restaurant Borgen ved lystbådehavnen. Dette skete dog først efter nogle kraftige meningsudvekslinger! Restauratøren på Hotel Ærø havde sagt, at han ikke længere ønskede Marinestuen i huset, en udtalelse, som han dog senere trak tilbage. Nogle medlemmer mente, at afstemningen ikke var lovlig. 12

13 På en ekstraordinær generalforsamling d. 26. juni 1951 var dagsordenen: 1. Ønskes Marinestuen flyttet? 2. Eventuelt valg af ny bestyrelse. Bestyrelsen satte altså sit mandat på prøve! Resultatet af den skriftlige afstemning: 21 for og 20 imod. Punkt 2 blev derfor overflødig. 6 medlemmer afleverede i protest deres emblem og sagde, at de ikke længere ønskede at være medlemmer af foreningen. (Demokratiets spilleregler var åbenbart ikke gået op for dem). Lørdag d. 15 Sept. Kl samledes Marineforeningens Medlemmer med Damer, ca. 60 Deltagere, til Indvielse af den ny Marinestue paa Restaurant Borgen ved Vindebyfærgen. Ved Festen uddeltes 25-aars Emblemet til Bilejer M. Johansen. Wuaw. Manden havde en bil!!! Foreningen tæller nu 208 medlemmer, i aarets løb havde der været 13 udmeldelser og 7 indmeldelser Ved udgangen af 1952 var medlemstallet 197. Rantzausminde Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg Tlf Åben alle dage mellem 8 og 20 13

14 Ved 40-års jubilæet i 1954 afholdt man festmiddag og efterfølgende dans. Foreningen gav et tilskud på kr. 5,00 pr deltager, således at prisen for festmiddagen p.p. blev 10 kr. Musikken spillede fra kl. 20 til kl. 01 og kostede 65 kr. Man ønskede ikke at afholde reception for en række mere eller mindre uvedkommende personer. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Ingen er uundværlig. Sådan lyder et gammelt ord. Den gamle redaktør er helt enig heri. Og dog! Findes der ikke blandt foreningens 367 intelligente, flotte, veluddannede, hårfagre og beskedne medlemmer én eller flere, der kan bistå mig i tilvirkningen af dette blad? Skulle jeg falde om med endnu en blodprop, er en vis herre løs. Ingen andre kender forretningsgangen! Det er ikke et spørgsmål om at overtage arbejdet. Det er et spørgsmål om at være med og i en given situation at kunne klare arbejdet, altså en form for en back up er - vide noget om hvem, hvad og hvor. Kom frit frem! Gør mig glad! Så gi r jeg måske en bajer. NB! Jeg har ikke nogen privat fornemmelse af, om der overhovedet er nogen, der læser, hvad jeg skriver her i bladet. Er det et spild af tid og penge? Kan vi nøjes med et duplikeret ark med oplysninger om kommende aktiviteter? Giv mig en tilkendegivelse! Evt. en mail. Min adresse står på side 2 i bladet. Henning Pehrson Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. 14

15 Kortspillerne meddeler: Kortspillerne har holdt sæsonafslutning med spisning i marinestuen. Der er nu pause indtil den første onsdag i september, hvor også interesserede nye deltagere er velkomne til at møde op og blive indviet i l hombrespillets særheder. Vi er i øjeblikket 13 medlemmer, men vil gerne være flere. Kabyssen meddeler: Sidste buffet før sommerlukning af kabyssen bliver lørdag 28. juni til gammel pris: kun kr. Efter sommerferielukning af kabyssen fra 1. juli 31. august vil den populære silde lørdags tallerken blive solgt for kr. Silden vil ca. hver anden lørdag blive udskiftet med en lun ret på de følgende dage: 13/9: Fiskefrikadelle/remoulade-brød-smør 27/9: Lun leverpostej med tilbehør-brød-smør Go sommer til alle ønskes af souschef Jørgen Lund, Hovmester Walther Storm og alle de andre dygtige kabysgaster. Skyttelavet meddeler: Over 40 festklædte skytter og ægtefæller var mødt glade, spændte og forventningsfulde op til den årlige afslutningsfest i Skyttelavet i Marineforeningen d. 16. april. Efter at vi havde nydt forret og hovedret, blev spændingen udløst. Formanden Frede Kristiansen gennemgik resultaterne kort. Der var denne gang 5 skytter, der havde fremgang fra det hidtil bedst opnåede resultat: Steen Molnit, Jørgen Bent Andersen, Annelise Hovmand, Mogens Gertz Pedersen og Børge Madsen. Der var en god flaske rødvin som præmie.frede Kristiansen kaldte holdskytten fra hjemmebaneskydningen, Erik Lindhardtsen, frem og overrakte en præmie i form af en pokal. Der er i forårets skydninger afgivet 413 serier af 13 skud samt 22 Kutterskydninger af 10 skud og derudover 4 hjemmebaneskydninger af 20 skud. Jørgen Ambus udløste spændingen om Kutterskydningen der blev vundet af Frede Kristiansen med 67 point, 2. pladsen blev Erik Lindhardtsen med 63 point, og der var præmie til næst dårligste skytte og det blev i år Kurt Kaysen. Efter desserten var der kaffe eller te, og snakken gik som sædvanligt hyggeligt over bordene. Erik Lindhardtsen Travaljeroningen: De gæve travaljeroere fortsætter hen over sommeren med at ro en times tid hver tirsdag fra kl. 16 (eller 5 minutter før). 15

16 olkswagen. fortline 5 dørs inkl km samt service- og iser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, rafgift (driftsomkostninger) ,-. Samlet pris for 36 måneder: kr ,-. - eller som 2-personers Van fra kr ,- skl. levering kr ,-. Brændstofforbrug ved 0,3 km/l. CO 2 udslip g/km. (direktiv Bilerne er vist med ekstraudstyr. Forhandlerfelt CarepoInt Volkswagen Svendborg Englandsvej 1 tlf Polo til omgående levering. Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr ,- (så længe lager haves)! Du kan også privatlease denne Polo fra kr ,- om måneden*, så Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe Tlf Fax.: behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind på: volkswagen.dk/privatleasing Alle fortjener en Volkswagen. * Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl km samt service- og reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Tonny M adsen Forhandlerfelt A/S Engangsydelse: kr ,-. Samlet pris for 36 måneder: kr ,-. Polo fås fra kr ,- eller som 2-personers Van fra kr ,- ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr ,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,9-30,3 km/l. CO 2 udslip g/km. (direktiv 80/1268/EØF). - Bilerne er vist med ekstraudstyr. Bådtransport Kranopgaver Vognmandskørsel Fritrans Transport Krebsen 17, 5700 Svendborg ApS Tlf

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 87 Januar 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Svendborg Marineforening. Ordinær Generalforsamling

Svendborg Marineforening. Ordinær Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægterne Svendborg Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling Lørdag, den 14. februar 2015 kl. 16.00 i SIMAC, Gråesvej 27 5700 Svendborg 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 86 OktObER 2014 kvartal 1

MARINEFORENINGEN Nr. 86 OktObER 2014 kvartal 1 MARINEFORENINGEN Nr. 86 Oktober 2014 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 88 ApRIl 2015 KVARTAl 1

MARINEFORENINGEN Nr. 88 ApRIl 2015 KVARTAl 1 MARINEFORENINGEN Nr. 88 2015 April KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 84 ApRIl 2014 KVARTAl 1

MARINEFORENINGEN Nr. 84 ApRIl 2014 KVARTAl 1 MARINEFORENINGEN Nr. 84 2014 April KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

MARINEFORENINGEN GIROKORT TIL KONTINGENT F0R 2016 ER INdLAGT I bladet Nr. 91 JANuAR 2016 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN GIROKORT TIL KONTINGENT F0R 2016 ER INdLAGT I bladet Nr. 91 JANuAR 2016 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Girokort til kontingent f0r 2016 er indlagt i bladet Nr. 91 2016 Januar KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 83 JANuAR 2014 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 83 JANuAR 2014 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 83 2014 Januar KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2013 40. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2013 40. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.3 2013 40. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre "fester & danser" i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen.

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre fester & danser i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen. ^ 250-N[K \ NALUUTTORSIOItPaa Mandag 15/7 Jubilæums program Start af Jubilæet Kl. 09:00 - Tale for at markere jubilæet (Koordinatoren - kommunalbestyrelsesmedlemmer holder tale) Fællesspisning for at markere

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Faxe og Omegns Garderforening 100 år

Faxe og Omegns Garderforening 100 år Faxe og Omegns Garderforening 100 år Formanden har ordet Den 13. november 2013 kan Faxe og Omegnes Garderforening fejre sit 100 år jubilæum. Som formand for foreningen, er det med stor ydmyghed, jeg har

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere