MARINEFORENINGEN Nr. 84 ApRIl 2014 KVARTAl 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN Nr. 84 ApRIl 2014 KVARTAl 1"

Transkript

1 MARINEFORENINGEN Nr April KVARTAL 1

2 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Landsformand: KK J.O. Løje Jensen Bestyrelsen for Svendborg Afdeling: Formand Erik Bodal, Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg tlf Næstfmd. Bjarne Jensen, Byvej 56, 5892 Gudbjerg tlf Kasserer Niels Marcussen, Tvedvej 87, 5700 Svendborg tlf Sekretær Jim Mollerup. St. Byhavevej 4.1.tv, 5700 Svendborg tlf Hovmester Walter Storm, Krebsen 21, Rantzausminde, 5700 Svendborg tlf / Bestyrelsesmedlem Finn Nielsen, Glentevej 10.st.th Svendborg tlf Bestyrelsesmedlem Freddy Damgård, Skibsbakken 15, 5700 Svendborg tlf Suppleant: Dorthe Olbæk, Fruerstuevej 112, 5700 Svendborg tlf suppleant: Kaj Kruse, Strandhuse 29, 5700 Svendborg tlf Banjermester Tom Frimodt Christensen, Krebsen 17, 5700 Svendborg tlf Redaktør Henning Pehrson, Agertoften 13, 5700 Svendborg tlf Webmaster: Erik Lindhardtsen, Skovvænget 12, Lundeborg 5874 Hesselager tlf Skyttelavet: Formand: Frede Kristiansen, Strandhuse 41, 5700 Svendborg tlf.: Marinestuen: Havnepladsen 2B Svendborg. tlf.: (åben hver lørdag kl tirsdag kl og efter aftale) 2 Bankkonto: reg. nr konto Ansvarshavende redaktør: Erik Bodal Redaktionsudvalg: Henning Pehrson og Gunner Steenberg. Foto: Private optagelser Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 400 Tryk og layout: Mark & Storm Grafisk

3 Med formandens øjne Før denne tekst skrives, sidder jeg og tænker på alle næste uges spændende opgaver. Dejlig ro i sjælen. Telefonen ringer, og en lakonisk stemme lyder Det er din dårlige samvittighed - jeg svarer - det kan jeg ikke forstå, den er for længst skiftet ud med en dårlig hukommelse men, men, men, det stiller vor kære redaktør Henning Pehrson sig ikke tilfreds med, og han insisterer på, at det er nu, han skal have mit indlæg. Som sædvanlig får han sin vilje. Det giver mig ro for telefonen. Det får mig til at gøre status. Jeg har en god mavefornemmelse. Stemningen omkring forberedelserne til alle arrange- Erik Bodal menterne i hele jubilæumsåret er forløbet planmæssigt, og de udfordringer, der er opstået undervejs, er løst overraskende godt. Tilslutningen til vore arrangementer har været overvældende, hvilket også fremgår af det massive fremmøde i Marinestuen hver lørdag. Det varmer og giver energi til en travl hverdag. Men, Men, Men intet kommer af sig selv. Jeg og den samlede bestyrelse er taknemmelig for den hjælpsomhed, medlemmerne udviser, når der er behov derfor. Det vil jeg betragte som værende den væsentligste årsag til Svendborg Marineforenings positive udvikling. Medlemstilgangen er jævn og god, og vi kan glæde os over, at der på det seneste er en del yngre eks-marinere, som nu også vil være en del af fællesskabet. Velkommen til alle de nye medlemmer. Der er blevet arbejdet seriøst med planlægningen og gennemførelsen af arrangementerne, det være sig både inden for egne rækker og vore samarbejdspartnere Svendborg Kommune - Svendborg Museum Svendborg Bibliotek Svendborg Erhvervsskole Ring-Andersen Tonny Madsen og mange enkeltpersoner. Tak til jer alle for den hjælp I har givet. Det har gjort arbejdet meget lettere. Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg og få det afleveret til redaktøren, således at han også får bladet trykt til glæde for alle os øvrige medlemmer af Svendborg Marineforening. Jeg ønsker alle vore medlemmer et rigtig godt jubilæumsår. Formand Erik Bodal 3

4 v/ Peter Ring-Andersen Frederiksø 5700 Svendborg Tlf Digitaltryk af tryksager i små oplag. Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet og på samme papirkvaliteter som offsettryk. Postkort, foldere, flyers, visitkort og meget andet ring og spørg... Mark & Storm Grafisk A/S Industrivej Ringe Tel TeamVikarkokken Hold aldrig fest uden et godt ma tilbud fra byens næsthurtigste kok. Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot / Lad os få en go ma forbindelse. Gratis kok i 3 timer til din næste fes t Hilsen Walther-Team Vikarkokken Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde. Pia Kroun

5 Aktiviteter siden sidste bladudgivelse Torsdag d. 28. november fejredes foredrag nr. 90 i marineforeningen med Erik Kromann som foredragsholder. Over emnet Bonavista blev vi ført ind i Kromanns maritime verden. Kromann, også kendt fra P3,havde samlet 103 tilhørere, og marinestuen var pakket! Da det var det halvfemsindstyvende foredrag, fejredes dette med Riga Balsam og lagkage. Det var også Kromann, der holdt det allerførste foredrag for omkring 15 år siden. Der var stor lydhørhed. Erling Bothe Lørdag d. 7. december afholdte vi tro mod traditionerne vores julefrokost for medlemmer, og ligeledes traditionstro stillede Walter og Co. en frokost på benene, som siger spar to til alt, og denne gang var der Ris a La Mande! Det manglede den gamle redaktør sidste år, så hvem siger, at det ikke kan betale sig at brokke sig? Lørdag d. 14. december blev der serveret Gløgg og æbleskiver i stuen, som måske derfor var stuvende fuld. Vi ønskede hinanden glædelig jul. Tirsdag d. 31. december kl gav kanonen os en Erik, hvorfor vi alle i kor sagde: Bang. Derpå gik vi småfrysende tilbage i stuen, hvor der var disket op med en Rigabalsam. Med ønsket om et godt nytår spredtes vi ud til nytårets fristelser. Kl samledes 42 til en fælles aften i den overdådigt smykkede stue. Pigerne forstår bare det dér. Maden var også superb, men efter den gamle redaktørs mening var tilstedeværelsen af grøntsager i overkanten, men. der var rigeligt af mad. Steg, forstås. Af ren beskedenhed vil jeg ikke nævne, hvem der optrådte på slap line, men efter eget og 2 andres mening gik også dette udmærket. Efter fælles anstrengelser med 2 appelsiner, var der dans på dækket. Kl overlod vi oprydningen til de kompetente opryddere. Alt i alt en fin start på Lørdag d. 4. januar kl mødtes godt 80 medlemmer i stuen til mønstring. Formanden, Erik Bodal, holdt en tale, hvori han omtalte, hvad der var sket i det forløbne år, men ligeledes hvad der skal ske i vort kommende jubilæumsår. Der er meget på tapetet. Vi gik udenfor for at afskyde kanonen, men. Ja, jeg vil ikke kalde det en fuser, men kanonen sagde det selv. Efter et lille plop udstødte den en lyd, som man ikke forventer fra en kanon, men nærmere noget, som man kunne forvente fra et offentligt toilet. Uden duften, selvfølgelig. Herefter var der en Rigabalsam til alle, inden den kønnere del ankom. Undskyld Lo og Dorthe m. fl. 5

6 Torsdag d. 30. januar: Årets første foredrag handlede om NAM- SA senere ændret til NSPA (Nato Support Agency) ved Henning Rose. Han gennemgik først sin spændende karriere hos forsvaret. Derefter fulgte vi NAMSA s tilblivelse fra starten i 1958 i Frankrig og til i dag, hvor det ligger i Luxemburg. Hvordan man var startet med at holde styr på materiel og reservedele ved hjælp af et unikt nummersystem (der i dag bruges mange steder på kloden) for selv den mindste skrue til at løse transportopgaver, indkøb m.m., således at man altid i et eller andet land nemt kan finde den reservedel, man lige står og mangler. Hvordan murens fald havde givet nye udfordringer for NATO, nu hvor dens oprindelige grundlag som værn mod Østblokken var væk. Hvordan murens fald gav opgaver som demilitarisering, hjælp til opbygning af forsvar i de baltiske lande og sørge for at de ikke kun fik materiel, men også uddannelse. Hvordan landminer blev til legetøj. Til slut fik vi en lektion i maritim logistik om ikke at læsse for meget ferskvand i skibene. Søren Bay Torsdag d. 6. februar var der pudseaften. Tænk, der var overtegnet, så i alt 20 deltog, samt køkkenfolk. De sidste overraskede med at servere en herlig gang Hamburgerryg plus lækkert tilbehør. En rigtig god aften! Erling Bothe. Onsdag d. 12. februar var der generalforsamling i Skyttelavet. Der var genvalg over hele linjen. Den gamle redaktørs private bemærkning hertil: Det er nogle ganske få, der trækker hele læsset. Det er ønskeligt, at flere nydere i stedet bliver ydere. Det er ukollegialt bare at lade andre tage slæbet. Jo flere skuldre, jo lettere bliver byrden. Det gælder her, men så sandelig også i Marineforeningen. Lørdag d. 15. februar. Generalforsamling nr. 100 foregik som vanligt i god ro og orden. Formanden, Erik Bodal, gennemgik det forbigåede års små og store begivenheder samt udnævnte Frede Kristiansen til Årets Mariner. Frede har udført et stort arbejde som formand for vort skyttelav og især for arbejdet med eleverne fra Centerafdelingen ved Tåsingeskolen. Der var også plads til en ekstraordinær begivenhed: Poul Bøjsen Madsen har været med- 6

7 lem af Svendborg Marineforening i 65 år og fik derfor udleveret det synlige tegn herfor under store klapsalver. De medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, modtog genvalg med undtagelse af Knud Erik Møller og Troels Ankerstjerne, der begrundede afslaget med stort arbejde til anden side. I deres sted valgtes Finn Nielsen og Dorthe Olbæk. Der skulle altså gå 100 år før det stærke køn blev repræsenteret i foreningens bestyrelse!! Kassereren, Niels Marcussen, gennemgik regnskabet med et sådant blink i øjet, at det blev godkendt uden protester. Hans personlige bemærkning om, at vi er alt for generøse overfor Svendborg Kommune, satte tanker i gang hos mange. Der var ingen forslag, der skulle tages stilling til, så dette punkt blev forbigået i stilhed. Torsdag d. 27. februar. Foredrag ved kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt: Arbejdet i Det Gule Palæ. Grønfeldt gennemgik de forskellige funktioner i Det Gule Palæ og sluttede af med en fornøjelig indføring i Ordenskapitlet med alle dets ordener og medaljer. Også kvinder kan nu få ordener og medaljer (siden 1952). En elefantorden gik rundt i Marinestuen desværre kun en kopi. Diplomatiets regler foreskriver, at selv slyngler som Gøring, Rippentrop og Ceaucesceau fik elefantordenen (er kommet retur). Kriminelle personer som Ninn-Hansen og Peter Brixtofte afleverede selv deres ordener til Ordenskapitlet. En udbytterig og fornøjelig aften i Marinestuen. Gunner Steenberg Turen til Nordsjælland den september 2014 Programmet for turen er nu færdigt. Vi skal bo på Hotel Marina i Vedbæk, og vi skal besøge Søværnets Artilleriskole på Sjællands Odde, Marineforeningen i Nykøbing Sjælland, mulighed for Søfartsmuseet, Danmarks tekniske Museum eller Kronborg Slot i Helsingør, Den Blå Planet på Amager og Fregatten Peder Skram på Holmen. Som vanligt er der indlagt spisesteder og -tider, så ingen går sultne i seng. Turen starter tirsdag d. 2. september kl. 7.00, og vi er hjemme igen torsdag d. 4. ligeledes september til en sen middag. En afmagringskur vil sikkert også være på sin plads. Turen koster 2300 kr. pr deltager, og der er plads til 50 i bussen. Princip: først til mølle osv. Depositum 1000 kr. som betales ved tilmelding og senest 7. juni. Restbeløbet betales senest 13. juli. Således forkortet af den gamle redaktør. 7

8 Kommende aktiviteter OBS: Salg af billetter til Rottefælderevyen d. 3. juni er allerede startet. Lørdag d. 5. april: Start af salg af billetter til julekoncerten. Jesper Lundgaard kommer og starter salget. Onsdag d. 9. april: Sidste skydning og morskabsskydning i Tåsingehallen. Torsdag d. 10. april kl : Kammeratskabsaften m. gule ærter i Marinestuen. Påklædning: Fri. Onsdag d. 16. april kl : Afslutningsfest for skyttelavet i Marinestuen. Påklædning: Helst uniform. Søndag d. 4. maj kl : Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke efterfulgt af sammenkomst i Marinestuen med levende lys i vinduerne. Mandag d. 5. maj: Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens Park kl Torsdag d. 29. maj: Kristi Himmelfartsdags marchen til Krigergravene starter kl fra Torvet. (hvis der er noget af torvet tilbage) Tirsdag d. 3. juni kl : Vi mødes i Marinestuen, forhaler til et passende sted, spiser Walthers lækkerier og kl går vi i Rottefældeteatret og skuer forpremieren på revyen. Pris for hele baduljen er uhørt lav, nemlig 295 kr, dersom du køber billet inden d. 15. april. Påklædning: Helst uniform. Lørdag d. 7. juni: Sidste frist for betaling af depositum (1000 kr. p.p.) for Nordsjælland - turen. Mandag d. 23. juni kl : Sct. Hans arrangement m. bål og båltale og selvfølgelig også spisning. Påklædning: Helst uniform. Jeg forstår det ikke: Jeg kaldte min kone Tykke, og så blev hun sur. Når jeg nu kalder hende Tønde bliver hun også sur. 8

9 Runde fødselsdage i April kvartal: 1. april: Kresten Ø. Zacho 85 år. 4. april: Hans K. Hausner 60 år 4. april: Flemming L. Jensen 50 år. 7. april: William Benton 60 år 15. april: Leif Nielsen 65 år 21. april: Jørgen K. Hansen 65 år 23. april: Bo Blume 50 år 26. april: Jørgen G. Pedersen 75 år 26. april: Knud Ø. H. Petersen 75 år 29. april: Søren B. Hansen 65 år 30. april: Werner Jahns 60 år 3. maj: Hans P. Madsen 70 år 16. maj: Per G. Krøldrup 70 år 1, juni. Arne G. Albertsen 65 år 3. juni: Niels Pedersen 70 år 6. juni: Jacob Ussing 70 år 8. juni: Morten V. Nielsen 40 år 10. juni: Per I. Nielsen 60 kr 11. juni: Søren Højelsen 70 år 11. juni: Jesper Malling 60 år 24. juni: Ivan S. Larsen 50 år Foreningen ønsker hjertelig tillykke Velkommen Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer, som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: Ejler Nielsen Bjarne Huusfeldt Allan Jørgensen Niels J. C. Rasmussen Robert S. Larsen Anders C. Juul-Nyholm Mogens P Jensen Lauge Jørgensen Kenneth P Jensen Henrik Buchwald 9

10 Støt vore annoncører Gerritsgade 31, tlf Aasiaatvej Svendborg Tlf Dørtelefon Adgangskontrol Videoovervågning Låsesystemer Tyverisikring Dørautomatik Karl-Johann Nadolny Rødeledsvej Svendborg Tel En del af Odense Låseservice Den gamle redaktør gemmer sig på billedet! Trappehavevej 8 DK-5700 Svendborg tlf Fax Mobil Svendborg Motorværksted ApS 10

11 Fra afdelingens gamle protokoller Fortsat fra forrige nummer: Alle indbydelser til festligheder i foreningen omfatter: Medlemmer med Damer og Husstand. Både Laura og Agnes var altså også inviteret med. Røde havde vagt på banen. Ang. sendemandsmødet i Esbjerg. Ingen i bestyrelsen ønskede at deltage, men man enedes om for en enkelt gangs skyld at yde et tilskud på 25 kr., da: Stedet for Sendemandsmødet laa saa afsides. Ved et bestyrelsesmøde d. 22. februar 1933 meddelte formanden, Havnefoged Jensen, at han under ingen omstændigheder ønskede genvalg. Der var nu 132 medlemmer i foreningen. Efter generalforsamlingen d. 7. marts 1933 konstituerede bestyrelsen sig, og den nye formand blev Kaptajn Christen Schow. Angående en skrivelse fra Danske Soldaterforeningers Samvirke om at yde Bidrag til Flag og Flagmast samt reparation af Mindesmærket paa Dybbøl Banke, overlades det til Sekretæren at svare, at man ikke paa nuværende Tidspunkt, da vore pekuniære Forhold ikke tillod det, saa os i Stand til at yde det ønskede Bidrag. Man passede godt på skillingerne. Pølsegilde d. 7. maj 1933: Efter konference med Værten (Hotel Hafnia) blev prisen sat til 2,75 pr. Kuvert og der serveres med Ribbenssteg og Pølser samt Smør og Ost. 11

12 Det vedtoges at afholde Sommerudflugten til Drejø Søndag d. 25nde Juni til hvilken Direktør Viktor velvilligst har lovet at stille Damper til gratis Disposition mod at afdelingen kun skulle betale alle direkte Udgifter til Bropenge og lignende. Bropenge? Programmet for Turen blev lagt saaaledes. Afsejling fra Natskibets Plads ud for Havnefogedboligen Kl. 1½. Ved Ankomst til Drejø Fælles 65 øre pr Deltager. Kl. 6 Fællesspisning af medbragte Madkurve paa Hotellet, derefter Dans. Afsejling fra Drejø Kl. 9 pr. Der var 180 deltagere på denne tur. Måske det høje deltagerantal skyldtes: Vor gode Kammerat Installatør Egel havde sørget for Musikunderholdning paa hele turen, idet han saavel paa Damperen som i Forsamlingshuset havde installeret en Gramofon med elektrisk Højtaler. Alle disse nymodens ting! Hvordan staver man for resten til grammofon og højttaler? Pølsegilde den 3. oktober og andespil d.7. november. Jo, man brugte ikke tiden med at kigge TV. Medlemstallet var ved udgangen af 1933 steget fra 132 til 154, og regnskabet balancerede med 1143,01 kr. og en kassebeholdning på 271 kr. 64 øre. På landsplan havde marineforeningerne i 1933 ca medlemmer Medlemstallet var nu 184. Kontingentet var på 4. kr. årligt. Æresmedlem og grundlægger af foreningen, Hr. Tuxen, var afgået ved døden og blev mindet ved den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen d. 11. februar. Kassereren kunne meddele, at medlemstallet var steget til 192. Herefter behandledes de indkomne forslag: 1. Kaptajn Bugge foreslaar Kontingentforhøjelse fra 4 til 5 Kroner aarlig, dette Forslag fik 44 Nej, 15 Ja og 2 blanke Stemmesedler. 2. Agent Roed foreslaar Oprettelse af et Skyttelaug, det Forslag fik 45 Nej, 13 Ja og 2 blanke Stemmesedler. Der mangler 1 stemme! Var han pacifist? 3. Agent Roed foreslaar Juletræsfest eller eventuelt Børnebal. Direktør Victor henstillede til Agent Roed at tage dette forslag tilbage og lade Bestyrelsen tage Sagen under Overvejelse. Agent Roed samtykkede, hvorfor forslaget bortfaldt. Denne Agent Roed lader da til at være et energisk menneske! Man drøftede ligeledes muligheden for oprettelse af en Marinestue. 12

13 Den 26. februar afholdtes bestyrelsesmøde på Hotel Ærø, hvor det blev vedtaget: at paabegynde Oprettelsen af en Marinestue paa Hotel Ærø. Det overlades Formanden at sætte sig i Forbindelse med Marineforeningens Hovedkontor angaaende Sager til Udsmykningen og ligeledes at faa indkasseret de lovede Beløb, for derefter at sætte Pengene paa en Sparekassebog indtil videre. En sjov lille bemærkning ved Manneaftenen d. 14 oktober: Baadebygger Jockum Madsen fortalte om sine Oplevelser i Amerika med megen Lune, men blev af og til afbrudt af Entreprenør Hansen, hvorfor denne blev tilrettevist af Formanden. Ak ja. Den brændevin! Angående Marinestuen! Der er intet sted anført, hvornår man åbnede stuen. Der var blevet indhentet tilbud forskellige steder fra, og bestyrelsen vedtog, at stuen skulle oprettes i Hotel Ærø. 2 skibsredere havde givet 350 kr. til stuens udsmykning, og man havde indkøbt et maleri af FREGATTEN JYLLAND formedels 100 kr. Første gang Stuen omtales var fredag d. 17. juni 1936, hvor der afholdtes bestyrelses møde i Marinestuen. Rantzausminde Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg Tlf Åben alle dage mellem 8 og 20 13

14 Ved generalforsamlingen d. 22. februar 1937 stemtes der om en forhøjelse af medlemskontingentet på 2 kr. til i alt 6 kr. at Resultatet blev vedtaget med dundrende Majoritet. En stigning på 50 %! Mon den gik i dag! Ved pølsegildet d. 8. oktober 1937 kl. 19 ¼ med fruer blev der for en pris af 4 kr. serveret Sort Pølse, Medisterpølse, Ribbenssteg, Trifles og Kaffe. Fremmødet var lidt skuffende! Konernes skyld? 8. marts 1938 var der 188 medlemmer af foreningen. Sommerudflugt afholdtes Søndag d. 10. Juli til Troense Badehotel med Afgang fra Svendborg Havn kl Kl. ca. 19 bød man hinanden Velbekomme og der var saa Frivagt til Kl. ca. 20, da Dansen tog sin Begyndelse, som gik med Liv og Lyst til Kl. 23, hvorefter Landloven var forbi og man begav sig om Bord i m/s Helge, som førte det glade Selskab til Svendborg efter en fornøjelig Dag. Tysklands besættelse af Danmark d. 9. april 1940 omtales ikke direkte, men på et bestyrelsesmøde d. 7. maj 1940 mødtes man for at vurdere og taksere de Marineforeningen tilhørende Ting som beror i Marinestuen. Man nåede op på en vurderingssum på 3079 kr. En forsikring blev herefter tegnet. Ved sommerudflugten d. 21. juli var benzinrationeringen trådt i kraft, så man befordredes til Lundeborg Kro i 3 stk. Char a banc. Ved alle arrangementer er der altid en bemærkning: Med myndighedernes tilladelse. Underforstået: tyskerne. Bestyrelsesmøde d. 10. oktober 1941: Formanden aabnede mødet og stillede Forslag om afholdelse af en Festlighed for Medlemmer med damer. Forslaget diskuteredes ivrigt. Især fremholdes Vanskeligheden ved at afholde større Festligheder nu grundet paa Restriktioner og Dyrtid. Fortsættes i næste nummer. VVS Sydfyn ApS Bregningevej 1 b Tlf svendborg 14

15 Kabyssen meddeler: Kabysgast Jørgen Lund er blevet forfremmet til næstkommanderende i kabyssen for aflastning af Hovmester Walther Storm. Jørgen vil fremover lede og fordele arbejdsopgaverne til lørdagsgasterne, der fremstiller sildetallerken til kun kr pr gæst, hvilket i øvrigt går forrygende. Jørgen står ligeledes for tørnskemaer samt indkøb. Hovmester Walther Storm vil fortsat lede og fordele kabys arbejdet for et nyt kokke hold, som tager sig af de lidt større spisninger såsom kammeratskabsaftener o. l. Det nye kokke hold består af Kurt Bech, Ove Børge, Walther, Knud, Jørgen Lund samt en kabysgast fra lørdagsholdet, således at der altid vil være 3 gaster til tjeneste i kabyssen. Der vil være buffet mellem følgende lørdage: 1//3 5/4 3/5 7/6 6/9 4/10 og 2/11 til en pris på kr. pr gæst. Fremover vil kabyssen være lukket i juli og august, både for buffet og lørdags sild. Skyttelavet meddeler: Sidste skydeaften med dertil hørende morskabsskydning er onsdag d. 9. april. Afslutningsfesten holdes i Marinestuen i følge med vore bedre halvdele onsdag d. 16. april kl Påklædning: helst uniform. (Så ser vi bedre ud, når vi modtager alle vore præmier!) Kortspillerne: Fortsætter hver onsdag fra kl indtil ultimo maj. Alle deltagere arbejder hårdt på at lade være med at snyde. Travaljeroningen: Søsætning medio marts, hvorefter roningen foregår hver tirsdag fra kl til ca. kl Roningen starter ved det lille havnebassin ved Østre Havnevej og slutter forhåbentlig samme sted. Boganmeldelse: Der er sikkert en del af marineforeningens medlemmer, der er bekendt med søfartsbyen Marstal. Karsten Hermansen har på Marstal Søfartsmuseum fået udgivet en bog om Marstals Matadorer, der handler om H. C. Christensens rederi og værft fra 1842-l952. Fra at bygge træskibe gik man efter 1.verdenskrig over til at bygge dampskibe, hvilket viste sig at være en god forretning og gjorde familien Christensen til byens rigeste. Bogen indeholder beretninger om dampernes skæbne, og som dreng i Marstal husker jeg oplæggerne i slutningen af 2.verdenskrig i Marstal havn. Et imponerende syn! Erling Bothe 15

16 olkswagen. fortline 5 dørs inkl km samt service- og iser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, rafgift (driftsomkostninger) ,-. Samlet pris for 36 måneder: kr ,-. - eller som 2-personers Van fra kr ,- skl. levering kr ,-. Brændstofforbrug ved 0,3 km/l. CO 2 udslip g/km. (direktiv Bilerne er vist med ekstraudstyr. Forhandlerfelt CarepoInt Volkswagen Svendborg Englandsvej 1 tlf Polo til omgående levering. Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr ,- (så længe lager haves)! Du kan også privatlease denne Polo fra kr ,- om måneden*, så Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe Tlf Fax.: behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind på: volkswagen.dk/privatleasing Alle fortjener en Volkswagen. * Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl km samt service- og reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Tonny M adsen Forhandlerfelt A/S Engangsydelse: kr ,-. Samlet pris for 36 måneder: kr ,-. Polo fås fra kr ,- eller som 2-personers Van fra kr ,- ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr ,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,9-30,3 km/l. CO 2 udslip g/km. (direktiv 80/1268/EØF). - Bilerne er vist med ekstraudstyr. Bådtransport Kranopgaver Vognmandskørsel Fritrans Transport Krebsen 17, 5700 Svendborg ApS Tlf

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 87 Januar 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 85 juli 2014 KVARTAl 1

MARINEFORENINGEN Nr. 85 juli 2014 KVARTAl 1 MARINEFORENINGEN Nr. 85 2014 juli KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 86 OktObER 2014 kvartal 1

MARINEFORENINGEN Nr. 86 OktObER 2014 kvartal 1 MARINEFORENINGEN Nr. 86 Oktober 2014 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 88 ApRIl 2015 KVARTAl 1

MARINEFORENINGEN Nr. 88 ApRIl 2015 KVARTAl 1 MARINEFORENINGEN Nr. 88 2015 April KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 83 JANuAR 2014 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 83 JANuAR 2014 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 83 2014 Januar KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2014 41. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere