MARINEFORENINGEN Nr. 84 ApRIl 2014 KVARTAl 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEFORENINGEN Nr. 84 ApRIl 2014 KVARTAl 1"

Transkript

1 MARINEFORENINGEN Nr April KVARTAL 1

2 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Landsformand: KK J.O. Løje Jensen Bestyrelsen for Svendborg Afdeling: Formand Erik Bodal, Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg tlf Næstfmd. Bjarne Jensen, Byvej 56, 5892 Gudbjerg tlf Kasserer Niels Marcussen, Tvedvej 87, 5700 Svendborg tlf Sekretær Jim Mollerup. St. Byhavevej 4.1.tv, 5700 Svendborg tlf Hovmester Walter Storm, Krebsen 21, Rantzausminde, 5700 Svendborg tlf / Bestyrelsesmedlem Finn Nielsen, Glentevej 10.st.th Svendborg tlf Bestyrelsesmedlem Freddy Damgård, Skibsbakken 15, 5700 Svendborg tlf Suppleant: Dorthe Olbæk, Fruerstuevej 112, 5700 Svendborg tlf suppleant: Kaj Kruse, Strandhuse 29, 5700 Svendborg tlf Banjermester Tom Frimodt Christensen, Krebsen 17, 5700 Svendborg tlf Redaktør Henning Pehrson, Agertoften 13, 5700 Svendborg tlf Webmaster: Erik Lindhardtsen, Skovvænget 12, Lundeborg 5874 Hesselager tlf Skyttelavet: Formand: Frede Kristiansen, Strandhuse 41, 5700 Svendborg tlf.: Marinestuen: Havnepladsen 2B Svendborg. tlf.: (åben hver lørdag kl tirsdag kl og efter aftale) 2 Bankkonto: reg. nr konto Ansvarshavende redaktør: Erik Bodal Redaktionsudvalg: Henning Pehrson og Gunner Steenberg. Foto: Private optagelser Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Oplag: 400 Tryk og layout: Mark & Storm Grafisk

3 Med formandens øjne Før denne tekst skrives, sidder jeg og tænker på alle næste uges spændende opgaver. Dejlig ro i sjælen. Telefonen ringer, og en lakonisk stemme lyder Det er din dårlige samvittighed - jeg svarer - det kan jeg ikke forstå, den er for længst skiftet ud med en dårlig hukommelse men, men, men, det stiller vor kære redaktør Henning Pehrson sig ikke tilfreds med, og han insisterer på, at det er nu, han skal have mit indlæg. Som sædvanlig får han sin vilje. Det giver mig ro for telefonen. Det får mig til at gøre status. Jeg har en god mavefornemmelse. Stemningen omkring forberedelserne til alle arrange- Erik Bodal menterne i hele jubilæumsåret er forløbet planmæssigt, og de udfordringer, der er opstået undervejs, er løst overraskende godt. Tilslutningen til vore arrangementer har været overvældende, hvilket også fremgår af det massive fremmøde i Marinestuen hver lørdag. Det varmer og giver energi til en travl hverdag. Men, Men, Men intet kommer af sig selv. Jeg og den samlede bestyrelse er taknemmelig for den hjælpsomhed, medlemmerne udviser, når der er behov derfor. Det vil jeg betragte som værende den væsentligste årsag til Svendborg Marineforenings positive udvikling. Medlemstilgangen er jævn og god, og vi kan glæde os over, at der på det seneste er en del yngre eks-marinere, som nu også vil være en del af fællesskabet. Velkommen til alle de nye medlemmer. Der er blevet arbejdet seriøst med planlægningen og gennemførelsen af arrangementerne, det være sig både inden for egne rækker og vore samarbejdspartnere Svendborg Kommune - Svendborg Museum Svendborg Bibliotek Svendborg Erhvervsskole Ring-Andersen Tonny Madsen og mange enkeltpersoner. Tak til jer alle for den hjælp I har givet. Det har gjort arbejdet meget lettere. Med disse ord vil jeg slutte mit indlæg og få det afleveret til redaktøren, således at han også får bladet trykt til glæde for alle os øvrige medlemmer af Svendborg Marineforening. Jeg ønsker alle vore medlemmer et rigtig godt jubilæumsår. Formand Erik Bodal 3

4 v/ Peter Ring-Andersen Frederiksø 5700 Svendborg Tlf Digitaltryk af tryksager i små oplag. Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet og på samme papirkvaliteter som offsettryk. Postkort, foldere, flyers, visitkort og meget andet ring og spørg... Mark & Storm Grafisk A/S Industrivej Ringe Tel TeamVikarkokken Hold aldrig fest uden et godt ma tilbud fra byens næsthurtigste kok. Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot / Lad os få en go ma forbindelse. Gratis kok i 3 timer til din næste fes t Hilsen Walther-Team Vikarkokken Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde. Pia Kroun

5 Aktiviteter siden sidste bladudgivelse Torsdag d. 28. november fejredes foredrag nr. 90 i marineforeningen med Erik Kromann som foredragsholder. Over emnet Bonavista blev vi ført ind i Kromanns maritime verden. Kromann, også kendt fra P3,havde samlet 103 tilhørere, og marinestuen var pakket! Da det var det halvfemsindstyvende foredrag, fejredes dette med Riga Balsam og lagkage. Det var også Kromann, der holdt det allerførste foredrag for omkring 15 år siden. Der var stor lydhørhed. Erling Bothe Lørdag d. 7. december afholdte vi tro mod traditionerne vores julefrokost for medlemmer, og ligeledes traditionstro stillede Walter og Co. en frokost på benene, som siger spar to til alt, og denne gang var der Ris a La Mande! Det manglede den gamle redaktør sidste år, så hvem siger, at det ikke kan betale sig at brokke sig? Lørdag d. 14. december blev der serveret Gløgg og æbleskiver i stuen, som måske derfor var stuvende fuld. Vi ønskede hinanden glædelig jul. Tirsdag d. 31. december kl gav kanonen os en Erik, hvorfor vi alle i kor sagde: Bang. Derpå gik vi småfrysende tilbage i stuen, hvor der var disket op med en Rigabalsam. Med ønsket om et godt nytår spredtes vi ud til nytårets fristelser. Kl samledes 42 til en fælles aften i den overdådigt smykkede stue. Pigerne forstår bare det dér. Maden var også superb, men efter den gamle redaktørs mening var tilstedeværelsen af grøntsager i overkanten, men. der var rigeligt af mad. Steg, forstås. Af ren beskedenhed vil jeg ikke nævne, hvem der optrådte på slap line, men efter eget og 2 andres mening gik også dette udmærket. Efter fælles anstrengelser med 2 appelsiner, var der dans på dækket. Kl overlod vi oprydningen til de kompetente opryddere. Alt i alt en fin start på Lørdag d. 4. januar kl mødtes godt 80 medlemmer i stuen til mønstring. Formanden, Erik Bodal, holdt en tale, hvori han omtalte, hvad der var sket i det forløbne år, men ligeledes hvad der skal ske i vort kommende jubilæumsår. Der er meget på tapetet. Vi gik udenfor for at afskyde kanonen, men. Ja, jeg vil ikke kalde det en fuser, men kanonen sagde det selv. Efter et lille plop udstødte den en lyd, som man ikke forventer fra en kanon, men nærmere noget, som man kunne forvente fra et offentligt toilet. Uden duften, selvfølgelig. Herefter var der en Rigabalsam til alle, inden den kønnere del ankom. Undskyld Lo og Dorthe m. fl. 5

6 Torsdag d. 30. januar: Årets første foredrag handlede om NAM- SA senere ændret til NSPA (Nato Support Agency) ved Henning Rose. Han gennemgik først sin spændende karriere hos forsvaret. Derefter fulgte vi NAMSA s tilblivelse fra starten i 1958 i Frankrig og til i dag, hvor det ligger i Luxemburg. Hvordan man var startet med at holde styr på materiel og reservedele ved hjælp af et unikt nummersystem (der i dag bruges mange steder på kloden) for selv den mindste skrue til at løse transportopgaver, indkøb m.m., således at man altid i et eller andet land nemt kan finde den reservedel, man lige står og mangler. Hvordan murens fald havde givet nye udfordringer for NATO, nu hvor dens oprindelige grundlag som værn mod Østblokken var væk. Hvordan murens fald gav opgaver som demilitarisering, hjælp til opbygning af forsvar i de baltiske lande og sørge for at de ikke kun fik materiel, men også uddannelse. Hvordan landminer blev til legetøj. Til slut fik vi en lektion i maritim logistik om ikke at læsse for meget ferskvand i skibene. Søren Bay Torsdag d. 6. februar var der pudseaften. Tænk, der var overtegnet, så i alt 20 deltog, samt køkkenfolk. De sidste overraskede med at servere en herlig gang Hamburgerryg plus lækkert tilbehør. En rigtig god aften! Erling Bothe. Onsdag d. 12. februar var der generalforsamling i Skyttelavet. Der var genvalg over hele linjen. Den gamle redaktørs private bemærkning hertil: Det er nogle ganske få, der trækker hele læsset. Det er ønskeligt, at flere nydere i stedet bliver ydere. Det er ukollegialt bare at lade andre tage slæbet. Jo flere skuldre, jo lettere bliver byrden. Det gælder her, men så sandelig også i Marineforeningen. Lørdag d. 15. februar. Generalforsamling nr. 100 foregik som vanligt i god ro og orden. Formanden, Erik Bodal, gennemgik det forbigåede års små og store begivenheder samt udnævnte Frede Kristiansen til Årets Mariner. Frede har udført et stort arbejde som formand for vort skyttelav og især for arbejdet med eleverne fra Centerafdelingen ved Tåsingeskolen. Der var også plads til en ekstraordinær begivenhed: Poul Bøjsen Madsen har været med- 6

7 lem af Svendborg Marineforening i 65 år og fik derfor udleveret det synlige tegn herfor under store klapsalver. De medlemmer af bestyrelsen, der var på valg, modtog genvalg med undtagelse af Knud Erik Møller og Troels Ankerstjerne, der begrundede afslaget med stort arbejde til anden side. I deres sted valgtes Finn Nielsen og Dorthe Olbæk. Der skulle altså gå 100 år før det stærke køn blev repræsenteret i foreningens bestyrelse!! Kassereren, Niels Marcussen, gennemgik regnskabet med et sådant blink i øjet, at det blev godkendt uden protester. Hans personlige bemærkning om, at vi er alt for generøse overfor Svendborg Kommune, satte tanker i gang hos mange. Der var ingen forslag, der skulle tages stilling til, så dette punkt blev forbigået i stilhed. Torsdag d. 27. februar. Foredrag ved kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt: Arbejdet i Det Gule Palæ. Grønfeldt gennemgik de forskellige funktioner i Det Gule Palæ og sluttede af med en fornøjelig indføring i Ordenskapitlet med alle dets ordener og medaljer. Også kvinder kan nu få ordener og medaljer (siden 1952). En elefantorden gik rundt i Marinestuen desværre kun en kopi. Diplomatiets regler foreskriver, at selv slyngler som Gøring, Rippentrop og Ceaucesceau fik elefantordenen (er kommet retur). Kriminelle personer som Ninn-Hansen og Peter Brixtofte afleverede selv deres ordener til Ordenskapitlet. En udbytterig og fornøjelig aften i Marinestuen. Gunner Steenberg Turen til Nordsjælland den september 2014 Programmet for turen er nu færdigt. Vi skal bo på Hotel Marina i Vedbæk, og vi skal besøge Søværnets Artilleriskole på Sjællands Odde, Marineforeningen i Nykøbing Sjælland, mulighed for Søfartsmuseet, Danmarks tekniske Museum eller Kronborg Slot i Helsingør, Den Blå Planet på Amager og Fregatten Peder Skram på Holmen. Som vanligt er der indlagt spisesteder og -tider, så ingen går sultne i seng. Turen starter tirsdag d. 2. september kl. 7.00, og vi er hjemme igen torsdag d. 4. ligeledes september til en sen middag. En afmagringskur vil sikkert også være på sin plads. Turen koster 2300 kr. pr deltager, og der er plads til 50 i bussen. Princip: først til mølle osv. Depositum 1000 kr. som betales ved tilmelding og senest 7. juni. Restbeløbet betales senest 13. juli. Således forkortet af den gamle redaktør. 7

8 Kommende aktiviteter OBS: Salg af billetter til Rottefælderevyen d. 3. juni er allerede startet. Lørdag d. 5. april: Start af salg af billetter til julekoncerten. Jesper Lundgaard kommer og starter salget. Onsdag d. 9. april: Sidste skydning og morskabsskydning i Tåsingehallen. Torsdag d. 10. april kl : Kammeratskabsaften m. gule ærter i Marinestuen. Påklædning: Fri. Onsdag d. 16. april kl : Afslutningsfest for skyttelavet i Marinestuen. Påklædning: Helst uniform. Søndag d. 4. maj kl : Mindegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke efterfulgt af sammenkomst i Marinestuen med levende lys i vinduerne. Mandag d. 5. maj: Mindehøjtidelighed i Sct. Jørgens Park kl Torsdag d. 29. maj: Kristi Himmelfartsdags marchen til Krigergravene starter kl fra Torvet. (hvis der er noget af torvet tilbage) Tirsdag d. 3. juni kl : Vi mødes i Marinestuen, forhaler til et passende sted, spiser Walthers lækkerier og kl går vi i Rottefældeteatret og skuer forpremieren på revyen. Pris for hele baduljen er uhørt lav, nemlig 295 kr, dersom du køber billet inden d. 15. april. Påklædning: Helst uniform. Lørdag d. 7. juni: Sidste frist for betaling af depositum (1000 kr. p.p.) for Nordsjælland - turen. Mandag d. 23. juni kl : Sct. Hans arrangement m. bål og båltale og selvfølgelig også spisning. Påklædning: Helst uniform. Jeg forstår det ikke: Jeg kaldte min kone Tykke, og så blev hun sur. Når jeg nu kalder hende Tønde bliver hun også sur. 8

9 Runde fødselsdage i April kvartal: 1. april: Kresten Ø. Zacho 85 år. 4. april: Hans K. Hausner 60 år 4. april: Flemming L. Jensen 50 år. 7. april: William Benton 60 år 15. april: Leif Nielsen 65 år 21. april: Jørgen K. Hansen 65 år 23. april: Bo Blume 50 år 26. april: Jørgen G. Pedersen 75 år 26. april: Knud Ø. H. Petersen 75 år 29. april: Søren B. Hansen 65 år 30. april: Werner Jahns 60 år 3. maj: Hans P. Madsen 70 år 16. maj: Per G. Krøldrup 70 år 1, juni. Arne G. Albertsen 65 år 3. juni: Niels Pedersen 70 år 6. juni: Jacob Ussing 70 år 8. juni: Morten V. Nielsen 40 år 10. juni: Per I. Nielsen 60 kr 11. juni: Søren Højelsen 70 år 11. juni: Jesper Malling 60 år 24. juni: Ivan S. Larsen 50 år Foreningen ønsker hjertelig tillykke Velkommen Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer, som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: Ejler Nielsen Bjarne Huusfeldt Allan Jørgensen Niels J. C. Rasmussen Robert S. Larsen Anders C. Juul-Nyholm Mogens P Jensen Lauge Jørgensen Kenneth P Jensen Henrik Buchwald 9

10 Støt vore annoncører Gerritsgade 31, tlf Aasiaatvej Svendborg Tlf Dørtelefon Adgangskontrol Videoovervågning Låsesystemer Tyverisikring Dørautomatik Karl-Johann Nadolny Rødeledsvej Svendborg Tel En del af Odense Låseservice Den gamle redaktør gemmer sig på billedet! Trappehavevej 8 DK-5700 Svendborg tlf Fax Mobil Svendborg Motorværksted ApS 10

11 Fra afdelingens gamle protokoller Fortsat fra forrige nummer: Alle indbydelser til festligheder i foreningen omfatter: Medlemmer med Damer og Husstand. Både Laura og Agnes var altså også inviteret med. Røde havde vagt på banen. Ang. sendemandsmødet i Esbjerg. Ingen i bestyrelsen ønskede at deltage, men man enedes om for en enkelt gangs skyld at yde et tilskud på 25 kr., da: Stedet for Sendemandsmødet laa saa afsides. Ved et bestyrelsesmøde d. 22. februar 1933 meddelte formanden, Havnefoged Jensen, at han under ingen omstændigheder ønskede genvalg. Der var nu 132 medlemmer i foreningen. Efter generalforsamlingen d. 7. marts 1933 konstituerede bestyrelsen sig, og den nye formand blev Kaptajn Christen Schow. Angående en skrivelse fra Danske Soldaterforeningers Samvirke om at yde Bidrag til Flag og Flagmast samt reparation af Mindesmærket paa Dybbøl Banke, overlades det til Sekretæren at svare, at man ikke paa nuværende Tidspunkt, da vore pekuniære Forhold ikke tillod det, saa os i Stand til at yde det ønskede Bidrag. Man passede godt på skillingerne. Pølsegilde d. 7. maj 1933: Efter konference med Værten (Hotel Hafnia) blev prisen sat til 2,75 pr. Kuvert og der serveres med Ribbenssteg og Pølser samt Smør og Ost. 11

12 Det vedtoges at afholde Sommerudflugten til Drejø Søndag d. 25nde Juni til hvilken Direktør Viktor velvilligst har lovet at stille Damper til gratis Disposition mod at afdelingen kun skulle betale alle direkte Udgifter til Bropenge og lignende. Bropenge? Programmet for Turen blev lagt saaaledes. Afsejling fra Natskibets Plads ud for Havnefogedboligen Kl. 1½. Ved Ankomst til Drejø Fælles 65 øre pr Deltager. Kl. 6 Fællesspisning af medbragte Madkurve paa Hotellet, derefter Dans. Afsejling fra Drejø Kl. 9 pr. Der var 180 deltagere på denne tur. Måske det høje deltagerantal skyldtes: Vor gode Kammerat Installatør Egel havde sørget for Musikunderholdning paa hele turen, idet han saavel paa Damperen som i Forsamlingshuset havde installeret en Gramofon med elektrisk Højtaler. Alle disse nymodens ting! Hvordan staver man for resten til grammofon og højttaler? Pølsegilde den 3. oktober og andespil d.7. november. Jo, man brugte ikke tiden med at kigge TV. Medlemstallet var ved udgangen af 1933 steget fra 132 til 154, og regnskabet balancerede med 1143,01 kr. og en kassebeholdning på 271 kr. 64 øre. På landsplan havde marineforeningerne i 1933 ca medlemmer Medlemstallet var nu 184. Kontingentet var på 4. kr. årligt. Æresmedlem og grundlægger af foreningen, Hr. Tuxen, var afgået ved døden og blev mindet ved den ordinære generalforsamling i Borgerforeningen d. 11. februar. Kassereren kunne meddele, at medlemstallet var steget til 192. Herefter behandledes de indkomne forslag: 1. Kaptajn Bugge foreslaar Kontingentforhøjelse fra 4 til 5 Kroner aarlig, dette Forslag fik 44 Nej, 15 Ja og 2 blanke Stemmesedler. 2. Agent Roed foreslaar Oprettelse af et Skyttelaug, det Forslag fik 45 Nej, 13 Ja og 2 blanke Stemmesedler. Der mangler 1 stemme! Var han pacifist? 3. Agent Roed foreslaar Juletræsfest eller eventuelt Børnebal. Direktør Victor henstillede til Agent Roed at tage dette forslag tilbage og lade Bestyrelsen tage Sagen under Overvejelse. Agent Roed samtykkede, hvorfor forslaget bortfaldt. Denne Agent Roed lader da til at være et energisk menneske! Man drøftede ligeledes muligheden for oprettelse af en Marinestue. 12

13 Den 26. februar afholdtes bestyrelsesmøde på Hotel Ærø, hvor det blev vedtaget: at paabegynde Oprettelsen af en Marinestue paa Hotel Ærø. Det overlades Formanden at sætte sig i Forbindelse med Marineforeningens Hovedkontor angaaende Sager til Udsmykningen og ligeledes at faa indkasseret de lovede Beløb, for derefter at sætte Pengene paa en Sparekassebog indtil videre. En sjov lille bemærkning ved Manneaftenen d. 14 oktober: Baadebygger Jockum Madsen fortalte om sine Oplevelser i Amerika med megen Lune, men blev af og til afbrudt af Entreprenør Hansen, hvorfor denne blev tilrettevist af Formanden. Ak ja. Den brændevin! Angående Marinestuen! Der er intet sted anført, hvornår man åbnede stuen. Der var blevet indhentet tilbud forskellige steder fra, og bestyrelsen vedtog, at stuen skulle oprettes i Hotel Ærø. 2 skibsredere havde givet 350 kr. til stuens udsmykning, og man havde indkøbt et maleri af FREGATTEN JYLLAND formedels 100 kr. Første gang Stuen omtales var fredag d. 17. juni 1936, hvor der afholdtes bestyrelses møde i Marinestuen. Rantzausminde Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg Tlf Åben alle dage mellem 8 og 20 13

14 Ved generalforsamlingen d. 22. februar 1937 stemtes der om en forhøjelse af medlemskontingentet på 2 kr. til i alt 6 kr. at Resultatet blev vedtaget med dundrende Majoritet. En stigning på 50 %! Mon den gik i dag! Ved pølsegildet d. 8. oktober 1937 kl. 19 ¼ med fruer blev der for en pris af 4 kr. serveret Sort Pølse, Medisterpølse, Ribbenssteg, Trifles og Kaffe. Fremmødet var lidt skuffende! Konernes skyld? 8. marts 1938 var der 188 medlemmer af foreningen. Sommerudflugt afholdtes Søndag d. 10. Juli til Troense Badehotel med Afgang fra Svendborg Havn kl Kl. ca. 19 bød man hinanden Velbekomme og der var saa Frivagt til Kl. ca. 20, da Dansen tog sin Begyndelse, som gik med Liv og Lyst til Kl. 23, hvorefter Landloven var forbi og man begav sig om Bord i m/s Helge, som førte det glade Selskab til Svendborg efter en fornøjelig Dag. Tysklands besættelse af Danmark d. 9. april 1940 omtales ikke direkte, men på et bestyrelsesmøde d. 7. maj 1940 mødtes man for at vurdere og taksere de Marineforeningen tilhørende Ting som beror i Marinestuen. Man nåede op på en vurderingssum på 3079 kr. En forsikring blev herefter tegnet. Ved sommerudflugten d. 21. juli var benzinrationeringen trådt i kraft, så man befordredes til Lundeborg Kro i 3 stk. Char a banc. Ved alle arrangementer er der altid en bemærkning: Med myndighedernes tilladelse. Underforstået: tyskerne. Bestyrelsesmøde d. 10. oktober 1941: Formanden aabnede mødet og stillede Forslag om afholdelse af en Festlighed for Medlemmer med damer. Forslaget diskuteredes ivrigt. Især fremholdes Vanskeligheden ved at afholde større Festligheder nu grundet paa Restriktioner og Dyrtid. Fortsættes i næste nummer. VVS Sydfyn ApS Bregningevej 1 b Tlf svendborg 14

15 Kabyssen meddeler: Kabysgast Jørgen Lund er blevet forfremmet til næstkommanderende i kabyssen for aflastning af Hovmester Walther Storm. Jørgen vil fremover lede og fordele arbejdsopgaverne til lørdagsgasterne, der fremstiller sildetallerken til kun kr pr gæst, hvilket i øvrigt går forrygende. Jørgen står ligeledes for tørnskemaer samt indkøb. Hovmester Walther Storm vil fortsat lede og fordele kabys arbejdet for et nyt kokke hold, som tager sig af de lidt større spisninger såsom kammeratskabsaftener o. l. Det nye kokke hold består af Kurt Bech, Ove Børge, Walther, Knud, Jørgen Lund samt en kabysgast fra lørdagsholdet, således at der altid vil være 3 gaster til tjeneste i kabyssen. Der vil være buffet mellem følgende lørdage: 1//3 5/4 3/5 7/6 6/9 4/10 og 2/11 til en pris på kr. pr gæst. Fremover vil kabyssen være lukket i juli og august, både for buffet og lørdags sild. Skyttelavet meddeler: Sidste skydeaften med dertil hørende morskabsskydning er onsdag d. 9. april. Afslutningsfesten holdes i Marinestuen i følge med vore bedre halvdele onsdag d. 16. april kl Påklædning: helst uniform. (Så ser vi bedre ud, når vi modtager alle vore præmier!) Kortspillerne: Fortsætter hver onsdag fra kl indtil ultimo maj. Alle deltagere arbejder hårdt på at lade være med at snyde. Travaljeroningen: Søsætning medio marts, hvorefter roningen foregår hver tirsdag fra kl til ca. kl Roningen starter ved det lille havnebassin ved Østre Havnevej og slutter forhåbentlig samme sted. Boganmeldelse: Der er sikkert en del af marineforeningens medlemmer, der er bekendt med søfartsbyen Marstal. Karsten Hermansen har på Marstal Søfartsmuseum fået udgivet en bog om Marstals Matadorer, der handler om H. C. Christensens rederi og værft fra 1842-l952. Fra at bygge træskibe gik man efter 1.verdenskrig over til at bygge dampskibe, hvilket viste sig at være en god forretning og gjorde familien Christensen til byens rigeste. Bogen indeholder beretninger om dampernes skæbne, og som dreng i Marstal husker jeg oplæggerne i slutningen af 2.verdenskrig i Marstal havn. Et imponerende syn! Erling Bothe 15

16 olkswagen. fortline 5 dørs inkl km samt service- og iser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, rafgift (driftsomkostninger) ,-. Samlet pris for 36 måneder: kr ,-. - eller som 2-personers Van fra kr ,- skl. levering kr ,-. Brændstofforbrug ved 0,3 km/l. CO 2 udslip g/km. (direktiv Bilerne er vist med ekstraudstyr. Forhandlerfelt CarepoInt Volkswagen Svendborg Englandsvej 1 tlf Polo til omgående levering. Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr ,- (så længe lager haves)! Du kan også privatlease denne Polo fra kr ,- om måneden*, så Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe Tlf Fax.: behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter. Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind på: volkswagen.dk/privatleasing Alle fortjener en Volkswagen. * Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl km samt service- og reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Tonny M adsen Forhandlerfelt A/S Engangsydelse: kr ,-. Samlet pris for 36 måneder: kr ,-. Polo fås fra kr ,- eller som 2-personers Van fra kr ,- ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr ,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,9-30,3 km/l. CO 2 udslip g/km. (direktiv 80/1268/EØF). - Bilerne er vist med ekstraudstyr. Bådtransport Kranopgaver Vognmandskørsel Fritrans Transport Krebsen 17, 5700 Svendborg ApS Tlf

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 87 Januar 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 85 juli 2014 KVARTAl 1

MARINEFORENINGEN Nr. 85 juli 2014 KVARTAl 1 MARINEFORENINGEN Nr. 85 2014 juli KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Svendborg Marineforening. Ordinær Generalforsamling

Svendborg Marineforening. Ordinær Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægterne Svendborg Marineforening afholder Ordinær Generalforsamling Lørdag, den 14. februar 2015 kl. 16.00 i SIMAC, Gråesvej 27 5700 Svendborg 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 86 OktObER 2014 kvartal 1

MARINEFORENINGEN Nr. 86 OktObER 2014 kvartal 1 MARINEFORENINGEN Nr. 86 Oktober 2014 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 88 ApRIl 2015 KVARTAl 1

MARINEFORENINGEN Nr. 88 ApRIl 2015 KVARTAl 1 MARINEFORENINGEN Nr. 88 2015 April KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

MARINEFORENINGEN GIROKORT TIL KONTINGENT F0R 2016 ER INdLAGT I bladet Nr. 91 JANuAR 2016 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN GIROKORT TIL KONTINGENT F0R 2016 ER INdLAGT I bladet Nr. 91 JANuAR 2016 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Girokort til kontingent f0r 2016 er indlagt i bladet Nr. 91 2016 Januar KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 83 JANuAR 2014 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 83 JANuAR 2014 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 83 2014 Januar KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Billeder fra smørrebrødsaftenen.

Billeder fra smørrebrødsaftenen. Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus Smørrebrødsaften fredag den 16. august: Af Ellen Larsen, støttegruppen foto Jørgen Larsen Den 16.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår.

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120 Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Se det er en havn, der vil nytår Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4 Formanden fortsat

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

AMAGER MARINEFORENING

AMAGER MARINEFORENING Nr. 2 Efterår 2015 25. årg. Medlemsblad og nyhedsbrev for AMAGER MARINEFORENING Velkommen til LOGGEN 2-2015. Sæsonåbningen d. 15. august havde 15 cykelmotionister ude på Tour de Amager med bla. et fint

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HSO info seddel marts 2017

HSO info seddel marts 2017 Kære HSO er I får lige en aktivitets seddel, så I og ikke mindst jeres forældre kan se hvornår vi har de næste aktiviteter her før, under og efter sommerferien. Vi kommer til at have et travlt forår med

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Bestyrelsen SIDE 12 Bende Andersen Formand Tlf. 28 97 32 05 Tlf. 59 43 44 35 Erling Knudsen Næstformand Tlf. 25 76 27 94 Lillian Bagge Nielsen Kasserer/web. Tlf. 59 43 69 02 Rita Nielsen Sekretær Tlf.

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere