STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE"

Transkript

1 DI ANALYSE STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er reelt stagneret. Der er desuden stor forskel på, i hvilket omfang kommunerne sender serviceopgaver i udbud. Det gælder både på velfærdsområdet og de tekniske områder. Der er derfor et stort potentiale for at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver. Med denne publikation giver DI et overblik over kommunernes konkurrenceudsættelse i perioden Beregningerne giver kommunerne et grundlag for at benchmarke deres konkurrenceudsættelse og for at identificere de områder, hvor der er størst potentiale for at udbyde flere opgaver. INDHOLD 1 Udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse 2 Kommunernes konkurrenceudsættelse fordelt på opgaveområder 4 Konkurrenceudsættelse i de enkelte kommuner 6 Spredning i kommunernes konkurrenceudsættelse 11 Sæt mål for konkurrenceudsættelse For at skabe mere og bedre offentlig-privat samarbejde anbefaler DI, at kommunerne sætter mål for konkurrenceudsættelsen og arbejder mere strategisk med udbud. Det skal sikre, at flere kommuner tester deres serviceopgaver på det private marked, og at borgerne dermed får den bedste kvalitet for skattekronerne.

2 Udgivet af DI Redaktion: Bertil Egger Beck Tryk: Kailow Graphic A / S ISBN:

3 SIDE 1 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE STORT POTENTIALE FOR MERE KONKURRENCE OM KOMMUNALE OPGAVER Konkurrenceudsættelsen i kommunerne stiger så svagt, at der reelt er tale om stagnation. Der er derfor et stort potentiale for at udbyde flere opgaver. Det gælder både på velfærdsområdet og de tekniske områder. Når udviklingen ikke er gået helt i stå, skyldes det, at få kommuner har formået at øge konkurrenceudsættelsen væsentligt. DI opfordrer derfor kommunerne til at sætte mål for konkurrenceudsættelsen og arbejde mere strategisk med udbud. Det skal sikre, at flere kommuner tester deres serviceopgaver på det private marked, og at borgerne dermed får den bedste kvalitet for skattekronerne. UDVIKLINGEN I KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Kommunerne står for størstedelen af serviceopgaverne i den offentlige sektor, heriblandt rengøring på skoler, madservice for de ældre borgere, vej- og parkvedligeholdelse og drift af plejecentre. Derfor er det vigtigt, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedst mulige kvalitet for skattekronerne. Et centralt redskab i den sammenhæng er at udsætte de kommunale serviceopgaver for konkurrence fra private virksomheder. Når kommunerne sender serviceopgaver i udbud, giver det mulighed for, at virksomhederne kan byde ind med nye løsninger, der kan effektivisere driften og styrke kvaliteten i serviceydelserne. Alligevel er det fortsat kun omkring en fjerdedel af de kommunale driftsopgaver, der bliver testet på det private marked. Økonomi- og Indenrigsministeriets Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) viser, at kommunerne i 2015 konkurrenceudsatte 26,5 pct. af de udbudsegnede opgaver. I de senere år er udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse nærmest gået i stå. Det illustreres tydeligt med en stigning på kun 0,1 procentpoint fra 2014 til Konkurrenceudsættelse kan styrke kvaliteten i serviceydelserne Kun ca. en fjerdedel af de udbudsegnede opgaver konkurrenceudsættes Svag stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse < Pct Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

4 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 2 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE FORDELT PÅ OPGAVEOMRÅDER Kommunernes konkurrenceudsættelse beregnes ud fra de seks hovedkonti i kommunernes regnskaber, hvor de udbudsegnede driftsopgaver konteres. Regnskaberne viser, at der er betydelig forskel på, hvor meget kommunerne konkurrenceudsætter inden for forskellige opgaveområder. Konkurrenceudsættelse inden for transport, infrastruktur og byudvikling Mest konkurrenceudsættelse på de tekniske områder Der er generelt en tendens til, at kommunerne konkurrenceudsætter en større andel af de tekniske opgaver end opgaver på de mere borgernære områder. I 2015 konkurrenceudsatte kommunerne eksempelvis 57,2 pct. af de udbudsegnede opgaver inden for transport og infrastruktur, der omfatter opgaver som vejvedligeholdelse og kollektiv trafik. Tilsvarende har kommunerne konkurrenceudsat 38,9 pct. af opgaverne inden for byudvikling. Det vil sige opgaver som ejendomsdrift og vedligeholdelse af parker og naturområder. Konkurrenceudsættelse på social- og sundhedsområdet Potentiale for at øge konkurrenceudsættelsen på de borgernære områder Omvendt forholder det sig på social- og sundhedsområdet, hvor kommunerne i 2015 konkurrenceudsatte henholdsvis 25,0 pct. og 15,1 pct. af de udbudsegnede opgaver. Dermed er der et stort potentiale i forhold til at øge andelen af opgaver, der konkurrenceudsættes inden for eksempelvis hjemmeplejen, socialområdet og drift af plejecentre. Ikke-konkurrenceudsat Konkurrenceudsat > Lav konkurrenceudsættelsesgrad på de borgernære områder Pct. 100 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger Byudvikling Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhed Sociale opgaver Administration Samlet

5 SIDE 3 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Kommunerne konkurrenceudsætter hovedsageligt på de mindre driftsområder Der er klar forskel på størrelsen af driftsbudgetterne inden for de seks hovedkonti og dermed værdien af opgaverne. De to områder, hvor kommunerne har den højeste konkurrenceudsættelse, fylder relativt lidt i de kommunale driftsbudgetter. Nærmere bestemt er der inden for byudvikling samt transport og infrastruktur opgaver med en samlet værdi på 10 mia. kr., som ikke udsættes for konkurrence fra private virksomheder. Det svarer til kun 4 pct. af udgifterne til de udbudsegnede opgaver i kommunerne. På det sociale område konkurrenceudsætter kommunerne få opgaver, men området udgør klart størstedelen af de kommunale budgetter. I dag udbyder kommunerne sociale opgaver for lidt mere end 30 mia. kr. ud af et samlet budget på 130 mia. kr. Det vil sige, at der alene på det sociale område er opgaver for 100 mia. kr., som ikke konkurrenceudsættes. Transport og infrastruktur fylder lidt i driftsbudgetterne Sociale opgaver udgør størstedelen af de kommunale budgetter Et fåtal af kommunerne har udbudt driften af plejecentre En stigning i konkurrenceudsættelsen på det sociale område vil indebære, at kommunerne eksempelvis i langt højere grad skaber konkurrence om driften af deres plejecentre. Ankestyrelsen har dokumenteret, at det i 2015 kun var 3 pct. af plejehjemspladserne, der var konkurrenceudsat 1. Det vil sige, at langt flertallet af kommunerne fortsat ikke giver private virksomheder mulighed for at byde ind med nye løsninger, der kan optimere driften og forbedre serviceniveauet på de kommunale plejecentre. Potentiale for at øge konkurrenceudsættelsen af plejecenterdriften Sociale opgaver en en væsentlig del af det offentlige marked Mia. kr. 140 < Ikke-konkurrenceudsat Konkurrenceudsat Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger Byudvikling Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhed Sociale opgaver Administration 1 Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet udgivet i marts 2016.

6 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 4 KONKURRENCEUDSÆTTELSE I DE ENKELTE KOMMUNER I 2015 var der ligesom tidligere år en klar geografisk spredning blandt de kommuner, der konkurrenceudsætter henholdsvis flest og færrest udbudsegnede opgaver. Der er derfor ikke noget, som tyder på, at nogle landsdele har bedre vilkår end andre i forhold til at konkurrenceudsætte serviceopgaver. Geografisk fordeling af kommunernes konkurrenceudsættelse 35 pct. eller højere 30,0 34,9 pct. 25,0 29,9 pct. 24,9 pct. og lavere Thisted 26,2 (1,4) Morsø 28,1 (-0,4) Skive 22,5 (1,2) Jammerbugt 36,8 (1,7) Vesthimmerland 32,0 (0,2) Rebild 22,9 (0,8) Hjørring 25,8 (0,0) Frederikshavn 20,7 (-0,2) Brønderslev 24,7 (-1,1) Aalborg 25,8 (-1,3) Mariagerfjord 22,6 (0,2) Læsø 36,2 (1,8) Anholt (Norddjurs) Ballerup 25,8 (0,3) Herlev 27,0 (1,7) Albertslund 29,1(1,1) Høje Taastrup 26,4 (0,5) Egedal 25,6 (-1,1) Ishøj 27,8 (-1,1) Allerød 32,9 (3,3) Furesø 27,7 (0,3) Gladsaxe 26,0 (0,5) Vallensbæk 26,7 (-0,4) Glostrup 22,4 (1,1) Brøndby 25,6 (0,6) Rudersdal 25,8 (0,5) Hørsholm 35,0 (1,8) København 24,8 (-2,9) Tårnby 18,9 (0,0) Rødovre 26,8 (3,0) Lyngby-Taarbæk 27,6 (-0,7) Gentofte 27,8 (1,5) Frederiksberg 27,1 (0,5) Dragør 24,6 (0,6) Hvidovre 22,3 (0,4) Lemvig 23,3 (-1,3) Struer 25,9 (0,6) Viborg 27,4 (0,4) Randers 23,8 (-2,0) Norddjurs 23,6 (1,4) Holstebro 30,9 (0,0) Ringkøbing-Skjern 25,7 (-0,3) Herning 26,1 (-0,2) Ikast- Brande 27,6 (2,3) Silkeborg 27,4 (-0,1) Favrskov 26,5 (0,9) Skanderborg 22,9 (0,3) Horsens 24,2 (1,1) Aarhus 24,4 (0,0) Odder 29,8 (1,0) Syddjurs 27,4 (-0,3) Samsø 26,2 (-2,5) Odsherred 33,2 (3,9) Halsnæs 28,1 (2,2) Gribskov 49,9 (3,2) Frederikssund 30,4 (3,5) Hillerød 33,2 (1,7) Helsingør 24,2 (0,6) Fredensborg 28,3 (0,6) Varde 28,9 (0,7) Fanø 30,4 (1,1) Esbjerg 25,9 (-0,1) Billund 25,1 (-0,5) Tønder 22,0 (2,1) Vejen 27,4 (0,1) Vejle 25,4 (-1,3) Kolding 26,6 (0,3) Haderslev 24,4 (-1,9) Aabenraa 26,7 (2,1) Hedensted 25,2 (0,1) Fredericia 24,0 (0,0) Middelfart 28,3 (1,3) Sønderborg 22,1 (-0,7) Assens 26,0 (-0,6) Nordfyn 26,2 (5,4) Odense 28,7 (0,1) Faaborg- Midtfyn 26,2 (1,1) Ærø 17,6 (-1,1) Kerteminde 22,9 (0,9) Nyborg 22,5 (0,5) Svendborg 22,8 (-1,7) Kalundborg 27,3 (0,0) Slagelse 26,8 (0,2) Langeland 23,3 (0,1 ) Lolland 26,7 (0,8) Roskilde Holbæk 25,2 (-2,6) 31,9 (0,5) Lejre 25,5 (-0,4) Sorø 25,5 (-0,2) Køge Ringsted 29,9 (-0,2) 32,5 (2,9) Næstved 25,9 (2,0) Faxe 26,5 (2,3) Vordingborg 28,9 (1,9) Guldborgsund 30,9 (4,6) Greve 35,6 (4,8) Solrød 35,9 (0,6) Stevns 29,7 (0,4) Bornholm 25,2 (2,9) Anm.: Tallet i parentes angiver ændringen fra 2014 til 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

7 SIDE 5 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Placering 2015 IKU 2014 IKU 2015 Ændring (pct. point) Placering 2015 IKU 2014 IKU 2015 Ændring (pct. point) Placering 2015 IKU 2014 IKU 2015 Ændring (pct. point) 1 Gribskov 46,7 49,9 3,2 34 Viborg 27,0 27,4 0,4 67 Sorø 25,7 25,5-0,2 2 Jammerbugt 35,1 36,8 1,7 35 Vejen 27,3 27,4 0,1 68 Vejle 26,7 25,4-1,3 3 Læsø 34,4 36,2 1,8 36 Syddjurs 27,7 27,4-0,3 69 Hedensted 25,1 25,2 0,1 4 Solrød 35,2 35,9 0,7 37 Kalundborg 27,3 27,3 0,0 70 Roskilde 27,8 25,2-2,6 5 Greve 30,8 35,6 4,8 38 Frederiksberg 26,6 27,1 0,5 71 Bornholm 22,3 25,2 2,9 6 Hørsholm 33,2 35,0 1,8 39 Herlev 25,3 27,0 1,7 72 Billund 25,6 25,1-0,5 7 Odsherred 29,3 33,2 3,9 40 Slagelse 26,6 26,8 0,2 73 København 27,7 24,8-2,9 8 Hillerød 31,5 33,2 1,7 41 Rødovre 23,8 26,8 3,0 74 Brønderslev 25,8 24,7-1,1 9 Allerød 29,6 32,9 3,3 42 Aabenraa 24,6 26,7 2,1 75 Dragør 24,0 24,6 0,6 10 Ringsted 29,6 32,5 2,9 43 Lolland 25,9 26,7 0,8 76 Aarhus 24,4 24,4 0,0 11 Vesthimmerland 31,8 32,0 0,2 44 Vallensbæk 27,1 26,7-0,4 77 Haderslev 26,3 24,4-1,9 12 Holbæk 31,4 31,9 0,5 45 Kolding 26,3 26,6 0,3 78 Horsens 23,1 24,2 1,1 13 Guldborgsund 26,3 30,9 4,6 46 Favrskov 25,6 26,5 0,9 79 Helsingør 23,6 24,2 0,6 14 Holstebro 30,9 30,9 0,0 47 Faxe 24,2 26,5 2,3 80 Fredericia 24,0 24,0 0,0 15 Frederikssund 27,4 30,9 3,5 48 Høje-Taastrup 25,9 26,4 0,5 81 Randers 25,8 23,8-2,0 16 Fanø 29,3 30,4 1,1 49 Nordfyn 20,8 26,2 5,4 82 Norddjurs 22,2 23,6 1,4 17 Køge 30,1 29,9-0,2 50 Samsø 28,7 26,2-2,5 83 Lemvig 24,6 23,3-1,3 18 Odder 28,8 29,8 1,0 51 Thisted 24,8 26,2 1,4 84 Langeland 23,2 23,3 0,1 19 Stevns 29,4 29,7 0,3 52 Faaborg-Midtfyn 25,1 26,2 1,1 85 Kerteminde 22,0 22,9 0,9 20 Albertslund 28,0 29,1 1,1 53 Herning 26,3 26,1-0,2 86 Rebild 22,1 22,9 0,8 21 Varde 28,2 28,9 0,7 54 Assens 26,6 26,0-0,6 87 Skanderborg 22,6 22,9 0,3 22 Vordingborg 27,0 28,9 1,9 55 Gladsaxe 25,5 26,0 0,5 88 Svendborg 24,5 22,8-1,7 23 Odense 28,6 28,7 0,1 56 Struer 25,3 25,9 0,6 89 Mariagerfjord 22,4 22,6 0,2 24 Fredensborg 27,7 28,3 0,6 57 Esbjerg 26,0 25,9-0,1 90 Nyborg 22,3 22,5 0,2 25 Middelfart 27,0 28,3 1,3 58 Næstved 23,9 25,9 2,0 91 Skive 22,1 22,5 0,4 26 Morsø 28,5 28,1-0,4 59 Hjørring 25,8 25,8 0,0 92 Glostrup 21,3 22,4 1,1 27 Halsnæs 25,9 28,1 2,2 60 Ballerup 25,5 25,8 0,3 93 Hvidovre 21,9 22,3 0,4 28 Gentofte 26,3 27,8 1,5 61 Aalborg 27,1 25,8-1,3 94 Sønderborg 22,8 22,1-0,7 29 Ishøj 28,9 27,8-1,1 62 Rudersdal 25,3 25,8 0,5 95 Tønder 19,9 22,0 2,1 30 Furesø 27,4 27,7 0,3 63 Ringkøbing-Skjern 26,0 25,7-0,3 96 Frederikshavn 20,9 20,7-0,2 31 Ikast-Brande 25,3 27,6 2,3 64 Egedal 26,7 25,6-1,1 97 Tårnby 18,9 18,9 0,0 32 Lyngby-Taarbæk 28,3 27,6-0,7 65 Brøndby 25,0 25,6 0,6 98 Ærø 18,7 17,6-1,1 33 Silkeborg 27,5 27,4-0,1 66 Lejre 25,9 25,5-0,4 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

8 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 6 Gribskov Kommune har klart den højeste konkurrenceudsættelsesgrad Forskellige typer af kommuner i både top og bund Landdistriktskommuner klarer sig godt Oversigten over kommunernes konkurrenceudsættelse i 2015 viser, at Gribskov Kommune klart indtager førstepladsen. Gribskov har igennem mange år været den kommune, der konkurrenceudsætter mest, og i 2015 konkurrenceudsatte kommunen 49,9 pct. af de udbudsegnede opgaver. Med andre ord har Gribskov Kommune vist, at det i praksis er muligt for kommunerne at konkurrenceudsætte op imod halvdelen af de udbudsegnede opgaver. Blandt de øvrige kommuner i top 10 findes kommuner som Jammerbugt, Odsherred og Læsø, som alle er landdistriktskommuner. Kommunernes konkurrenceudsættelse giver således ikke nogen indikationer for, at beliggenhed i eller tæt på en storby er en vigtig faktor i forhold til at udbyde flere opgaver. På samme måde er der stor forskel mellem de kommuner, der ligger i bunden. For eksempel var det Tårnby og Ærø kommuner, der både i 2014 og 2015 havde den laveste konkurrenceudsættelsesgrad. Næsten halvdelen af kommunerne er langt fra landsgennemsnittet SPREDNING I KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad på 26,5 pct. af de udbudsegnede opgaver dækker over en stor variation mellem de enkelte kommuner. Ud af Danmarks 98 kommuner konkurrenceudsætter 56 kommuner 25,0 29,9 pct. af de udbudsegnede opgaver, og de er dermed tæt på landsgennemsnittet. De øvrige 42 kommuner konkurrenceudsætter opgaver i et omfang, der adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. > Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger. Kommunernes konkurrence udsættelse i 2015 Pct

9 SIDE 7 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Stor forskel på udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse Siden 2007 har de fleste kommuner i gennemsnit øget konkurrenceudsættelsen med omkring 0,6 procentpoint årligt. Det understreger den stagnerende tendens i kommunernes konkurrenceudsættelse. Derudover er der 12 kommuner, som har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 0,0 pct. eller derunder. Det vil sige, at i mere end hver tiende kommune har konkurrenceudsættelsen enten stået helt stille eller været direkte faldende. I den anden ende af spektret er der 15 kommuner, som i gennemsnit har formået af øge konkurrenceudsættelse med minimum 1 procentpoint pr. år. Det betyder, at nogle kommuner opnår stadig mere erfaring i forhold til at samarbejde med private virksomheder om at løse velfærdsopgaver, mens de øvrige kommuner enten i mindre omfang eller slet ikke tester nye opgaver på det private marked. Stagnerende tendens i kommunernes konkurrenceudsættelse Stor spredning i kommunernes gennemsnitlige årlige vækst Gennemsnitlig årlig ændring i Pct. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 < Anm.: Se udviklingen for de enkelte kommuner i bilag 1. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger. 0,0-0,5-1,0 Markant spredning i kommunernes konkurrenceudsættelse af transport og infrastruktur I 2015 konkurrenceudsatte kommunerne 57,2 pct. af de udbudsegnede opgaver inden for transport og infrastruktur. Det drejer sig om opgaver som vejvedligeholdelse, kollektiv trafik og havnedrift. Det er et teknisk område, hvor der gennem tiden har været større politisk vilje til at samarbejde med private leverandører. Derfor er konkurrenceudsættelsen høj inden for transport og infrastruktur, men der er også stor spredning mellem kommunerne. Forskellen mellem top og bund er på hele 89 procentpoint. Det er Holstebro Kommune, der indtager førstepladsen med en konkurrenceudsættelsesgrad på næsten 100 pct. Derudover har 16 kommuner konkurrenceudsat Høj konkurrenceudsættelsesgrad inden for transport og infrastruktur Stort spænd mellem top og bund

10 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 8 mere end 70 pct. af de udbudsegnede opgaver inden for transport og infrastruktur. I den modsatte ende har 21 kommuner konkurrenceudsat mindre end 40 pct. af de udbudsegnede opgaver. Det er således mere end hver tredje kommuner, der har en konkurrenceudsættelsesgrad, som er langt fra landsgennemsnittet. > Anm.: Se tallene for de enkelte kommuner i bilag 2. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger. Konkurrenceudsættelse i 2015, transport og infrastruktur Pct Klar forskel i den gennemsnitlige årlige vækst Udviklingen over de senere år er en del af forklaringen på spredningen Tilsvarende er der stor forskel på, hvordan kommunernes konkurrenceudsættelse har udviklet sig inden for transport og infrastruktur. Siden 2007 har 14 kommuner i gennemsnit formået at øge konkurrenceudsættelsen med mere end 5 procentpoint årligt. Omvendt har der i hele 23 kommuner været en negativ årlig vækst i konkurrenceudsættelsen. Det er en del af forklaringen på, at der i dag er en stor spredning i kommunernes konkurrenceudsættelse i forhold til transport og infrastruktur.

11 SIDE 9 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Gennemsnitlig årlig ændring i , transport og infrastruktur Pct < Anm.: Se tallene for de enkelte kommuner i bilag 2. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger Gribskov Kommune viser vejen på det sociale område På det sociale område herunder hjemmehjælp og drift af plejecentre konkurrenceudsatte kommunerne i pct. af de udbudsegnede opgaver. Det er væsentligt lavere end konkurrenceudsættelsen inden for transport og infrastruktur. Ser man på konkurrenceudsættelsesgraden, er spredningen også mindre på det sociale område. Helt konkret har 15 kommuner udbudt mindre end 20 pct. af de udbudsegnede opgaver på det sociale område, mens 18 kommuner har en konkurrenceudsættelsesgrad på mere end 30 pct. Igen skiller Gribskov Kommune sig ud ved at have konkurrenceudsat hele 63 pct. af de udbudsegnede opgaver. Selvom spredningen på det sociale område har en mere begrænset karakter sammenlignet med transport- og infrastrukturområdet, så har spredningen stor betydning for kommunernes samlede konkurrenceudsættelsesgrad. Det skyldes, at det sociale område omfatter omkostningstunge driftsopgaver. Derfor giver det en klar fremgang i en kommunes samlede konkurrenceudsættelse, når det besluttes at udbyde flere opgaver på det sociale område. Det er den primære grund til, at Gribskov Kommune har opnået positionen som den kommune, der konkurrenceudsætter mest. Gribskov Kommune er igen klart i front Det sociale område har stor betydning for den samlede konkurrenceudsættelsesgrad

12 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 10 > Anm.: Se tallene for de enkelte kommuner i bilag 3 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger. Konkurrenceudsættelse i 2015, sociale opgaver Pct Samme udviklingstendens som i den samlede konkurrenceudsættelse Klar forskel i kommunernes udvikling på det sociale område På det sociale område har udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse samme tendens som i den samlede konkurrenceudsættelse. Det skyldes blandt andet, at det sociale område er en stor udgiftspost på de kommunale budgetter. De fleste kommuner har på det sociale område haft en begrænset gennemsnitlig vækst i konkurrenceudsættelsen på omkring 0,7 procentpoint årligt. 25 kommuner har øget konkurrenceudsættelse med i gennemsnit mere end 1 procentpoint årligt. 12 kommuner har derimod haft en negativ vækst i konkurrenceudsættelsen. Det vil sige, at der er stor forskel på, i hvilket omfang kommunerne har formået at bruge private leverandører i forhold til at udvikle opgaveløsningen inden for blandt andet drift af plejecentre, hjemmepleje og madservice. > Anm.: Se tallene for de enkelte kommuner i bilag 3 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger. Gennemsnitlig ændring i , sociale opgaver Pct. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

13 SIDE 11 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE SÆT MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE Den stagnerende udvikling og den markante spredning i kommunernes konkurrenceudsættelse understreger behovet for at sætte mål for kommunernes konkurrenceudsættelse. DI mener, at der bør fastsættes et politisk mål om, at 45 pct. af de udbudsegnede opgaver i den offentlige sektor skal konkurrenceudsættes i Da kommunerne varetager en stor del af de borgernære opgaver, indebærer det, at kommunerne sender langt flere driftsopgaver i udbud. Sæt et politisk mål om konkurrenceudsættelsesgrad på 45 pct. i 2025 Potentiale for at høste store gevinster Kommunerne kan potentielt opnå store gevinster ved at øge konkurrenceudsættelsen. Det giver et råderum, som kan bruges på kvalitetsforbedringer eller andre økonomiske prioriteringer. På grundlag af de nye studier om effekterne af konkurrenceudsættelse vurderer DI, at kommunerne i gennemsnit kan opnå en gevinst på pct. ved at konkurrenceudsætte driftsopgaver. Hvorvidt kommunerne opnår disse effekter, afhænger af, hvordan man tilrettelægger udbudsprocessen, og hvilke rammer leverandøren har for at udvikle opgaveløsningen. Under den antagelse og hvis alle kommuner konkurrenceudsætter ligeså mange opgaver inden for hver hovedkonto som de kommuner, der i dag konkurrenceudsætter mest, kan kommunerne samlet set frigøre 2,7 4,0 mia. kr. Det er penge, som i stedet kan bruges på kernevelfærd. DIʼs vurdering: Gennemsnitlig gevinst på pct Stor potentiel gevinst for kommunerne samlet set Arbejd målrettet og strategisk med konkurrenceudsættelse For at sætte gang i udviklingen anbefaler DI, at de enkelte kommuner fastsætter et konkret mål for konkurrenceudsættelsen. Målet bør indgå i en flerårig udbudsstrategi, der opdateres årligt. I tillæg til udbudsstrategien opfordrer DI kommunerne til, at de udarbejder en udbudsplan, der viser, hvilke områder man vil konkurrenceudsætte, og hvornår udbuddene finder sted. Det vil give kommunerne bedre forudsætninger for at udnytte potentialet i markedet og derigennem sikre bedre og billigere velfærd til gavn for den enkelte borger. Mål for konkurrenceudsættelse kombineret med udbudsstrategi > Se mere på di.dk/ops

14 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 12 BILAG Bilag 1: Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Gribskov 49,9 2,5 Jammerbugt 36,8 0,8 Læsø 36,2-0,9 Solrød 35,9 0,8 Greve 35,6 1,5 Hørsholm 35,0 0,7 Odsherred 33,2 1,1 Hillerød 33,2 0,4 Allerød 32,9 0,9 Ringsted 32,5 1,6 Vesthimmerlands 32,0 1,2 Holbæk 31,9 0,4 Guldborgsund 30,9 0,9 Holstebro 30,9 1,0 Frederikssund 30,9 1,2 Fanø 30,4 0,6 Køge 29,9 0,8 Odder 29,8 0,4 Stevns 29,7 0,7 Albertslund 29,1 0,4 Varde 28,9 0,9 Vordingborg 28,9 0,7 Odense 28,7 1,1 Fredensborg 28,3 0,4 Middelfart 28,3 0,7 Morsø 28,1 0,6 Halsnæs 28,1 0,7 Gentofte 27,8 0,7 Ishøj 27,8 0,0 Furesø 27,7 0,1 Ikast-Brande 27,6 1,2 Lyngby-Taarbæk 27,6 0,6 Silkeborg 27,4 0,3 Viborg 27,4 1,0 Vejen 27,4 0,7 Syddjurs 27,4 1,0 Kalundborg 27,3 0,9

15 SIDE 13 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Frederiksberg 27,1 0,3 Herlev 27,0 0,3 Slagelse 26,8 0,6 Rødovre 26,8 1,0 Aabenraa 26,7 0,7 Lolland 26,7 0,2 Vallensbæk 26,7 0,5 Kolding 26,6 0,5 Favrskov 26,5 1,3 Faxe 26,5 0,8 Høje-Taastrup 26,4 0,4 Nordfyns 26,2 0,5 Samsø 26,2 0,6 Thisted 26,2 1,0 Faaborg-Midtfyn 26,2 0,8 Herning 26,1 0,6 Assens 26,0 0,6 Gladsaxe 26,0 0,1 Struer 25,9 0,6 Esbjerg 25,9 0,5 Næstved 25,9 0,8 Hjørring 25,8 0,5 Ballerup 25,8 0,7 Aalborg 25,8 0,9 Rudersdal 25,8 0,2 Ringkøbing-Skjern 25,7 0,6 Egedal 25,6 0,2 Brøndby 25,6-0,3 Lejre 25,5 0,1 Sorø 25,5 0,4 Vejle 25,4 0,5 Hedensted 25,2 0,7 Roskilde 25,2 0,0 Bornholm 25,2 0,4 Billund 25,1 0,5 Københavns 24,8-0,4 Brønderslev 24,7-0,1 Dragør 24,6 0,7 Århus 24,4 0,8 Haderslev 24,4 0,7

16 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 14 Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Horsens 24,2 0,6 Helsingør 24,2 0,2 Fredericia 24,0 0,7 Randers 23,8-0,2 Norddjurs 23,6 1,0 Lemvig 23,3 0,5 Langeland 23,3 0,5 Kerteminde 22,9 0,2 Rebild 22,9 0,0 Skanderborg 22,9 0,5 Svendborg 22,8 0,8 Mariagerfjord 22,6 0,0 Nyborg 22,5 0,8 Skive 22,5 0,5 Glostrup 22,4 0,3 Hvidovre 22,3 0,2 Sønderborg 22,1 0,7 Tønder 22,0 0,6 Frederikshavn 20,7-0,4 Tårnby 18,9-0,7 Ærø 17,6-0,3

17 SIDE 15 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Bilag 2: Udvikling i kommunernes konkurrence udsættelse, transport og infrastruktur Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Holstebro 99,3 4,6 Frederikssund 95,0 9,1 Solrød 92,1 8,5 Greve 85,0 7,3 Odense 83,7 7,1 Odsherred 82,5 4,1 Svendborg 79,3 4,5 Fredericia 75,9 5,9 Vordingborg 75,1 6,0 Skanderborg 72,5 5,5 Vejen 72,2 2,8 Gladsaxe 71,8 7,6 Favrskov 71,5 4,1 Hillerød 70,6 6,2 Læsø 70,4-1,9 Fredensborg 70,1 4,6 Ballerup 69,9 4,9 Varde 69,4 2,5 Aalborg 69,2 7,6 Vejle 68,4 3,7 Egedal 67,5 5,5 Silkeborg 66,9-0,1 Rebild 66,6 2,7 Lyngby-Taarbæk 66,2 1,4 Rudersdal 65,7 1,3 Herlev 65,5 2,1 Lemvig 65,2 3,3 Syddjurs 64,9 5,7 Randers 64,3 0,2 Herning 63,8 4,0 Roskilde 63,7 3,8 Aabenraa 63,5 4,1 Kolding 63,3 1,9 Aarhus 63,1 5,2 Faxe 62,4 4,0 Allerød 62,3 2,8 < Anm.: Der er en regnskabsteknisk fejl i opgørelsen af konkurrenceudsættelsen for transport og infrastruktur i Guldborgsund Kommune. Regnskabsfejlen bringer konkurrenceudsættelsesgradenover 100 pct. Derfor er der ikke angivet noget tal for Guldborgsund Kommune. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger.

18 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 16 Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Nordfyns 61,7 3,9 Holbæk 61,1 2,1 Hedensted 61,0 0,2 Kalundborg 60,1 5,8 Viborg 60,0 1,8 Frederiksberg 59,0 4,7 Morsø 59,0 0,1 Køge 58,9 2,4 Esbjerg 58,4 2,4 Rødovre 58,4 1,4 Horsens 57,2 3,7 Ringkøbing-Skjern 56,3 1,4 Vesthimmerland 55,6 2,0 Hørsholm 54,7 0,6 Jammerbugt 53,0 1,1 Slagelse 53,0 0,9 København 52,0-3,2 Mariagerfjord 52,0 0,0 Nyborg 51,8 2,5 Furesø 51,6 1,3 Thisted 50,9 0,3 Sønderborg 50,7 2,5 Gentofte 50,3-1,0 Tårnby 50,3-0,9 Norddjurs 50,2 2,6 Tønder 49,9 2,6 Næstved 49,8 0,1 Hjørring 49,5 2,5 Gribskov 49,5 3,4 Skive 48,0 0,1 Middelfart 47,7 1,3 Brøndby 47,1 0,2 Stevns 46,3-0,2 Ishøj 45,5 1,1 Faaborg-Midtfyn 42,9 2,6 Odder 42,7 2,9 Haderslev 42,5 0,7 Lolland 42,1 3,1

19 SIDE 17 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Halsnæs 41,4-1,9 Ringsted 41,1-1,8 Dragør 39,3 3,3 Ikast-Brande 39,1 0,9 Albertslund 37,0 2,1 Høje-Taastrup 36,7 0,6 Frederikshavn 36,6-2,0 Hvidovre 36,6-0,8 Struer 35,5-1,6 Helsingør 34,2 1,5 Assens 34,0 0,4 Samsø 33,6 1,3 Vallensbæk 31,4-0,5 Billund 30,8-3,3 Fanø 30,5-3,1 Bornholm 30,4-0,3 Glostrup 26,8 0,6 Langeland 23,4-1,8 Kerteminde 22,7-1,1 Brønderslev 18,9-2,5 Ærø 14,8-3,1 Sorø 14,0-2,4 Lejre 10,7-5,1 Guldborgsund* - -

20 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 18 > Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger Bilag 3: Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse, det sociale område Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (pct. point) Gribskov 62,9 3,2 Jammerbugt 41,3 0,9 Solrød 39,6 0,7 Ringsted 36,3 2,5 Greve 36,0 1,7 Albertslund 35,3 0,1 Hørsholm 34,9 1,1 Odsherred 34,5 1,2 Holbæk 34,3 0,9 Hillerød 34,1 1,1 Vesthimmerland 33,8 1,6 Allerød 32,8 1,2 Halsnæs 32,7 1,4 Ishøj 31,9 0,5 Rødovre 31,1 1,3 Lejre 30,7 1,1 Køge 30,4 1,0 Frederikssund 30,1 1,1 Stevns 29,9 0,9 Herlev 29,3 0,1 Odder 28,9 0,0 Furesø 28,7 0,5 Gladsaxe 28,2-0,3 Fredensborg 27,8 0,8 Odense 27,8 1,2 Middelfart 27,5 0,9 Høje-Taastrup 27,4 0,7 Sorø 27,0 0,6 Kalundborg 26,9 0,8 Vallensbæk 26,5 0,4 Lolland 26,4 0,1 Ballerup 26,3 0,6 Holstebro 26,3 1,4 Brøndby 26,3-0,7 Dragør 26,2 1,0 Frederiksberg 26,2 0,2 Hvidovre 25,9 0,6

21 SIDE 19 KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Assens 25,9 1,0 Varde 25,9 1,2 Helsingør 25,7 0,5 Brønderslev 25,6 0,1 Kolding 25,5 1,0 Silkeborg 25,3 0,7 Ikast-Brande 25,3 1,7 Morsø 25,2 0,8 Thisted 25,2 1,4 Guldborgsund 24,9 0,4 Lyngby-Taarbæk 24,9 0,4 Fredericia 24,8 0,7 København 24,8-0,4 Faxe 24,8 0,7 Hjørring 24,6 0,7 Egedal 24,4 0,7 Vordingborg 24,3 0,5 Gentofte 24,2 0,7 Glostrup 24,2 0,4 Slagelse 24,1 0,5 Struer 24,0 1,1 Billund 23,7 1,0 Faaborg-Midtfyn 23,7 0,8 Syddjurs 23,7 0,7 Vejle 23,7 0,6 Horsens 23,6 0,8 Viborg 23,6 1,1 Rudersdal 23,5 0,0 Haderslev 23,4 1,1 Ringkøbing-Skjern 23,1 1,1 Læsø 23,0 0,4 Aabenraa 22,9 0,3 Favrskov 22,8 1,1 Næstved 22,7 0,7 Aalborg 22,5 0,8 Bornholm 22,3 0,7 Samsø 22,2 1,4 Vejen 21,6 0,7 Herning 21,5 0,6

22 DI ANALYSE KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE SIDE 20 Kommune Konkurrenceudsættelsesgrad i 2015 (pct.) Gennemsnitlig årlig udvikling siden 2007 (procentpoint) Esbjerg 21,4 0,4 Mariagerfjord 21,2 0,2 Roskilde 20,9-0,7 Aarhus 20,8 0,7 Norddjurs 20,6 1,3 Hedensted 20,6 0,9 Fanø 20,2 0,7 Tårnby 19,6-0,8 Kerteminde 19,6 0,6 Nordfyns 19,2-0,1 Rebild 18,9-0,5 Randers 18,4-0,6 Nyborg 18,4 1,0 Svendborg 18,2 0,8 Sønderborg 17,7 0,6 Skive 17,5 0,9 Skanderborg 17,3 0,0 Lemvig 16,7 0,5 Tønder 16,5 0,6 Langeland 16,0-0,3 Frederikshavn 15,4-0,3 Ærø 12,8 0,4

23

24 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere