Hemmet og Sønder Vium sogne konfirmerede 1748 til 1814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hemmet og Sønder Vium sogne konfirmerede 1748 til 1814"

Transkript

1 [Hemmet og Sønder Vium kirkebog ] Confirmations børn som af mig ere antagne og admitterede fra aar Christen Sørensen. Jens Sørensen. Hans Hansen Simmens ere drengen. Johanne Pedersdatter i Houm. Maren Christensdatter i Skuldbøl. Sophie Mortensdatter. Mette Sørensdattr. Johanne Bertelsdatter i Nordenaa. Ellen Eskildsdatter. Johanne Felding. Aar 1750 dom. Quasimodo geniti blev confirmeret. Christen Sørensen. Christen Bertelsen. Niels Skuldbøl. Christen Enevoldsen. Christen Christensen. Christen Gundesbøl- Øschild Gravengaard. Mette Mortensdatter. Kirsten Jensdatter. Johanne. Af Vium. Børge Andersen. Jacob Galgebjerg. Jørgen Soldat. Laust Møller. Margrethe Eskesdatter. Inger Sørensdatter. Ao Dom quasimodo geniti blev følgende børn confirmerede. Peder Iversen af Nordenaa. Christen Bertelsen af Nordenaa. Jørgen Jensen i Vium. Niels Holm i Vium. Anne Cathrine. Johanne Clemmensdatter. Appelone Lambertsdatter. Kirsten Peders. Malene Peders. Karen Eskes Møller. Sidsel Felding alle af Vium by. Af Hemmet sogn. Maren Nielsdatter af Skuldbøl. Else Gravengaard. Karen Møller. Anne Clemmensdatter. Side 1 af 16

2 Kirsten Christens. Kirsten Jacobsdatter. Inger Hansdatter. Ao bleve confirmerede. Jes Iversen af Nordenaa. Enevold Nielsen Gundesbøl. Maren Christensdatter. Maren Nielsdatter. Jens Sørensen Allerslev Vium. Laust Eskesen Møllen. Maren Christensdatter. Anne Jacobsdatter Post. Kirsten Nielsdatter. Ao confirm. Christen Dynesen i Skuldbøl. Jens Clemmensen i Bandsbøl. Jep Møller. Enevold Gundesbøl. Jep Christensen Huus i Vium. Maren i Blæsbjerg. Ao bleve følgende børn til confirmation antagne, hvilke og bleve confirmerede dom. Quasimode Geniti Ao her i Hemmet kirke. Søren Jensen af Bandsbøl. Christen Bertelsen af Nordenaa. Peder Stephansen af Skuldbøl. Christen Pedersen af Skuldbøl. Morten Bøjlesen. Christen Nissen af Vejrup. Anne Hansdatter af Vejrup. Johanne Sørensdatter af Vejrup. Ao d. 24. dec. Indledte følgende børn til confirmation, nemlig. Søren Skrædders søn Bertel. Kirsten Peder Debels datter. Johanne Sørensdatter Møller. Appelone Nielsdatter. Ao in oktober bleve antagne følgende børn. Niels Jensen i Bandsbøl. Dynes Enevoldsen. Giørret Stephansdatter. Mette Jacobsdatter. Hans Nielsen i Gundesbøl. Niels Olesen i Pagaard. Dynes Enevoldsen. Houle Jacobsen. Mette Terkelsdatter. Side 2 af 16

3 Morten Nielsen i Bandsbøl. Mette i Houm. Ao i oktober blev følgende antagne. Christen Sørensen Bandsbøl. Jep Dynesen i Skuldbøl.???? Frandsen.? Nielsen. Simon Sørensen. Børge Eskesen. Peder Frandsen. Maren Henriksdatter. Margrethe Jensdatter. Maren Pedersdatter. Dorthe Bøjles. Johanne Bøjlesdatter. Anne Christensdatter. Ovenstaaende børn bleve og efter at de vare underviste og dygtige befundne, i et godt haab om deres mig givne bevægelige løfte af mig confirmeret dominica Qvadimode Geniti Ao i Hemmet kirke. Ao tegnede til confirmation. Nedenmeldte 15 børn blev confirmerede i Hemmet kirke dom Quasimodo Geniti som var d. 29. mar og derpaa communicerede søndagen derefter ifølge forordningen. Enevold Bertelsen af Skuldbøl. Karen Christensdatter af Skuldbøl. Niels Jacobsen Toftum. Karen Nielsdatter af Vium. Johanne Hansdatter af Vejrup. Appelone Christensdatter af Esbøl. Anne Nielsdatter af Vejrup. Giørre Pedersdatter af Bandsbøl. Anne Marie Sørensdatter. Christen Villadsen af Blæsbjerg. Christen Madsen af Bandsbøl. Peder Frandsen af Gundesbøl. Mads Sørensen af Bandsbøl. Claus Nielsen af Bandsbøl. Anders Pedersen af Vium d. 8. aug. Bleve tegnede til confirmation følgende. Niels Christensen Pagaard. Jens Hansen i Nordenaa. Ole Christensen i Paagaard. Maren Jensdatter i Bandsbøl. Johanne Niels Timmes i Bandsbøl. Sidsel Andersdatter i Bandsbøl. Side 3 af 16

4 Dorthe Jacobsdatter. Ao dom Quasimodo Geniti blev følgende børn confirmerede. Ole Nielsen. Laust Lund. Christen Christensen i Esbøl. Søren Christensen Mose i Bandsbøl. Henrik Clausen. Christen Villadsen Blæsbjerg. Christen Nielsen. Anders Christensen af Bork. Birthe Christen Poulsens datter. Johanne Christensdatter Skuldbøl. Kirsten Søren Lønborgs datter. Else Thomasdatter i Toftum. Kirstine Marie Christen Jepsen i Bandsbøl. Ao i oktober bleve tegnede. Peder Gregersen i Bandsbøl. Christen Nielsen Bandsbøl. Jep Christensen. Peder Nielsen Skuldbøl. Anders Nielsen. Michel Nielsen. Henrik Sørensen. Søren Stephansen af Vejrup. Søren Jacobsen af Esbøl. Iver Pedersen. Christen Jacobsen. Jacob Lassen i Bandsbøl. Anne Marie Lund i Vium. Kirsten Nielsdatter. Anne Christen Herchis. Mette Nielsdatter. Anne Jensdatter. Kirstine Marie Christen Madsen. Mette Marie Jørgensdatter Vejrup. Mette Christensdatter. [Hemmet og Sønder Vium kirkebog ] 1760 d. 13. apr. Confirmerede i Vium kirke. Jep Dynesen af Skuldbøl. Jens Nielsen af Vium annekspræstegaard. Christen Sørensen af Bandsbøl. Ole Jensen af Bandsbøl. Børge Eskesen af Vium Mølle. Simon Sørensen af Brogaard i Vium. Christen Frandsen af Gundesbøl. Peder Sørensen af præstens huus i Aadum. Side 4 af 16

5 Maren Henrik Skrædders datter. Margrethe Jens Larsens datter. Dorthe Bøyles af Toftum, Johanne Bøyles. Søster til Dorthe. Maren Peders af Esbøl. Anne Christensdatter Amme. Disse confirmerede blev d. 20. ejusdem admitterede ifølge kongelig forordning til altergang i Vium kirke hvortil de tilforn bleve præparerede og det med en del andre unge og gamle i Vium sogn d. 29. mar. Blev efterfølgende 15 børn confirmerede i deres daabs pagt og derpaa søndagen derefter admitterede til altergang. Af Hemmet. Claus Nielsen af Bandsbøl. Mads Sørensen af Bandsbøl. Christen Madsen af Bandsbøl. Peder Frandsen af Gundesbøl. Christen Villadsen af Blæsbjerg. Niels Jacobsen i Toftum. Enevold Bertelsen. Karen Christensdatter af Skuldbøl. Giørret Pedersdatter. Anne Marie Sørensdatter. Af Vium. Anders Pedersen. Karen Nielsdatter. Appelone Christensdatter. Johanne Hansdatter. Anne Nielsdatter af Vejrup. Gud forbarme sig over dem og bevare dem i pagten d. 18. apr. Blev 6 drenge og 6 piger i ders daabs pagt confirmerede. Jørgen Iversen. Christen Olesen i Pagaard. Elias Jensen af Bandsbøl. Søren Jensen af Esbøl. Hans Pedersen Slot. Jens Pedersen Væver Vejrup. Anne Marie Bøylesdatter. Kirstine Nielsdatter Gundesbøl. Ingeborg Ben Nielsdatter. Bodil Pedersdatter. Maren Andersdatter Termansen. Anders Jensens datter. Møller Marlen Ellen d. 14. apr. vare følgende til confirmation i Hemmet kirke, nemlig: Niels Christensen af Bandsbøl. Niels Nielsen af Vejrup i Vium. Søren Pedersen Debel af Bandsbøl. Side 5 af 16

6 Jes Nielsen i Gundesbøl. Niels Villadsen af Blæsbjerg. Anne Jensdatter af Bandsbøl. Sidsel Jensdatter af Esbøl. Ellen Jacobsdatter ibidem. Maren Jacobsdatter ibidem og hendes søster Kirstine Marie. Bodil Nielsdatter af Anneksgaarden. Anne Marie Thomasdatter af Toftum. Kirsten Bøylesdatter ibidem. Kirsten Nielsdatter ibidem. Maren Nielsdatter af Bandsbøl. Maren Frandsdatter af Gundesbøl. Bodil Bertelsdatter af Skuldbøl. Præstens datter Mette Sophie Lemvig. Hvilke 18 børn bleve overhørte og confirmerede med nogen graad og henvendelse til herren deres Gud til opvækkelse for den heele menighed. Jesus være dem naadig og føre dem i liv og død. Amen d. 6. apr. Blev følgende børn confirmerede her i Hemmet kirke. Niels Olesen Slot her ved præstegaarden. Axel Nielsen af Bandsbøl. Niels Pedersen af Pagaard. Anne Marie Olesdatter ibidem. Maren Sørensdatter Huus. Anne Bertelsdatter af Skuldbøl. Af Vium sogn. Søren Christensen af Esbøl. Bertel Terkelsen af Vejrup. Jens Jørgensen af Vejrup. Peder Pedersen af Esbøl. Jørgen Nielsen soldat af Vejrup. Lars Pedersen af Esbøl Meden. Anne Christensdatter af Esbøl. Maren Sørensdatter af Vium bye. Barbara Christensdatter Hermansgaard d. 16. apr. Blev efterskrevne confirmerede i Hemmet kirke af Hemmet sogn. Christen Christensen. Niels Christensen. Søren Nielsen. Søren Nielsen junior. Christen Jensen. Morten Christensen. Christen Christensen af Skuldbøl. Anne Kirstine Olesdatter. Ingeborg Nielsdatter. Karen Jespersdatter af Østergaard. Af Vium sogn. Jens Nielsen af Vium bye. Niels Hansen af Esbøl. Side 6 af 16

7 Bodil Christensdatter af Vium bye. Karen Christensdatter ibidem. Appelone Laursdatter af Esbøl. Kirsten Jacobsdatter af Gallebjerge d. 11. apr. Blev efterskrevne børn confirmerede i Vium kirke af Begge sogne. Af Hemmet sogn. Claus Jensen af Bandsbøl. Christen Laursen ibidem. Niels Nielsen ibidem. Jens Jensen af Nordenaa. Niels Christensen. Christen Christensen af Gundesbøl. Kirsten Marie Nielsdatter af Skuldbøl. Sidsel Marie Christensdatter ibidem. Karen Christensdatter af Nordenaa. Else Gregersdatter af Bandsbøl. Margrethe Larsdatter ved Hemmet kirke. Christence Christensdatter. Kirsten Marie Pedersdatter af Toftum. Vium sogn. Thomas Pedersen af Esbøl. Eske Jepsen ibidem. Christen Nielsen af Vium bye. Christen Hansen af Esbøl. Maren Christensdatter af Esbøl. Maren Jensdatter af Vium bye. Kirsten Marie Jacobsdatter af Gallebjerge d. 2. apr. Blev confirmerede i Hemmet kirke. Jacob Jørgensen. Christen Jørgensen. Peder Nielsen. Anders Børgesen. Hans Mose. Bertel Christensen af Bandsbøl. Bertel Christensen af Nordenaa. Johanne Frandsdatter. Kirsten Marie Nielsdatter. Johanne Sørensdatter. Johanne Eriksdatter. Anne Kirstine Jensdatter. Hedevig Thomasdatter. Ingeborg Jensdatter d. 22. apr. Blev confirmerede. Knud Larsen af Hemmet. Jens Simonsen af Fuusgaard. Peder Sørensen af Toftum. Eske Nielsen af Bandsbøl. Side 7 af 16

8 Jes Christensen af Vejrup. Sidsel Marie Pedersdatter i Esbøl. Appelone Christensdatter af Hermansgaard. Maren Jensdatter af Esbøl. Kirsten Jacobsdatter ibidem. Maren Jesdatter af Vium bye. Sidsel Jensdatter af Bandsbøl. Anne Marie Christensdatter af Skuldbøl d. 7. apr. De børn som blev confirmerede i Vium kirke vare. Søren Jensen. Erik og Peder Erikssønner. Mogens Jensen. Karen Christensdatter. Else Marie Thomasdatter. Birthe Nielsdatter d. 18. apr. De børn som bleve confirmerede i Hemmet kirke vare følgende. Christen Nielsen af Pagaard. Christen Christensen af Nordenaa. Poul Jensen ibidem. Peder Christensen af Bandsbøl. Christen Nielsen ibidem. Peder Christensen Mose ibidem. Peder Jacobsen af Gallebjerge i Vium. Ellen Jespersdatter af Østergaard. Kirsten Simonsdatter af Fuusgaard. Ane Kirstine Christensdatter af Gundesbøl. Maren Jeppesdatter af Skuldbøl. Maren Thomasdatter af Vium. Kirsten Jensdatter af Vium. Johanne Jesdatter ibidem. Kirsten Marie Nielsdatter af Vejrup. Kirsten Marie Jensdatter ibidem d. 19. apr. Bleve confirmerede i Hemmet kirke. Niels Jørgensens søn af V. Christen. Svend Sørensens søn ibidem Søren. Thomas Mands søn af Vium Simon. Jørgen Christensens søn af H. Jørgen. Jacob Bjørns datter Magdalene. Svend Sørensens datter Anne. Christen Gundesbøls datter Anne Marie. Christen Frandsens datter af N. Johanne. Christen Gravengaards datter Ellits. Præstens datter Karen Lemvig. Jørgen Christensens datter Mette. Søren Pedersens datter i T. Kirsten Marie. Claus Nielsens datter af B. Anne. Side 8 af 16

9 1791 d. 1. maj. Blev confirmerede i Sønder Vium kirke. Niels Jørgensens søn Bertel af Vejrup. Iver Eriksens søn Anders af Vium bye. Jens Allerslevs søn ibidem. Margrethe, hans søsters søn Søren. Søren Thorbøls søn Christen fra Viumgaard. Hans Christian, Peder Skrivers søn af G. Christen Termansens søn Terman af S. Christen Slots søn Peder ibidem. Christen Gravengaards søn Bertel. Iver Bøjlesens søn Bøjle af Bandsbøl. Lars Henriksens søn Jens ibidem. Hans Højmarks datter Kirsten af V. Niels Skrædders datter Malene ibidem. Simon Lunds datter Maren. Jens Christensens datter Karen af B. Jeppe Dynesens datter Anne ad Sk. Christen Gundesbøls datter Anne Cathrine. Anders Laursens datter Anne i Sk. Niels Mortensens datter Anne M. af P. Morten Bøjlesens datter Anne M. af T. Mads Skrædders datter Anne af Esbøl d. 7. apr. Blev confirmerede i Vium kirke. Søren Friisgaard. Niels Mortensen. Christen Iversen. Christen Thomsen. Niels Nielsen. Jens Clausen. Peder Jensen. Anne Pedersdatter. Maren Bertelsdatter. Anne Christensdatter. Dorthe Jensdatter. Maren Henriksdatter. Johanne Laursdatter. Jytte Sørensdatter. Else Madsdatter. Kirsten Jensdatter. Kirsten Graversdatter. Else Graversdatter d. 27. apr. Blev confirmerede i Hemmet kirke. Peder Christensen. Niels Iversen. Bøjle Mortensen. Anders Termansen. Niels Bertelsen. Thomas Jeppesen. Side 9 af 16

10 Christen Christensen. Niels Thomsen. Christen Bertelsen. Peder Laursen. Niels Mathisen. Christian Sørensen. Salomon Sørensen. Søren Simonsen. Søren Svendsen. Johanne Jensdatter. Lisbet Henriksdatter. Karen Jesdatter. Karen Christensdatter. Anne Christensdatter. Karen Sørensdatter. Karen Laursdatter. Johanne Sørensdatter. Anne Kirstine Jørgensdatter. Margrethe Nielsdatter. Else Jensdatter. Elisabet Dorothea Kaalund d. 12. apr. Blev confirmerede i Vium kirke. Jens Sørensen. Anders Christensen. Christen Laursen. Jytte Cathrine Jensdatter. Kirsten Christensdatter. Karen Bertelsdatter af Nordenaa. Mette Cathrine Iversdatter. Gertrud Graversdatter. Maren Nielsdatter. Karen Bertelsdatter af V d. 23. apr. Blev confirmerede i Hemmet kirke. Christen Christensen af Nordenaa. Thomas Pedersen af Toftum. Jens Christensen af Bandsbøl. Mads Madsen af Vium. Jørgen Svendsen af Vejrup. Anne Termansdatter af Skuldbøl. Johanne Andersdatter ibidem. Anne Marie Clausdatter af Bandsbøl. Jytte Marie Hansdatter af Viumgaards Mark. Karen Iversdatter af Vium d. 15. apr. Blev confirmerede i Vium kirke. Hans Nielsen af Nordenaa. Bertel Christensen af Skuldbøl. Jes Laursen af Bandsbøl. Side 10 af 16

11 Christen Christensen ibidem. Thomas Christensen af Vejrup. Stephan Jensen ibidem. Jens Bertelsen ibidem, Hans Peder Laursen af Hermansgaard. Dorthe Laursdatter af Vium. Anne Marie Laursdatter ibidem. Birgitte Jeppesdatter ibidem. Maren Adamsdatter i Vejrup. Appelone Marie Christensdatter af Pagaard. Margrethe Enevoldsdatter af Skuldbøl d. 20. apr. Blev confirmerede i kirken i Hemmet. Morten Laursen af Bandsbøl. Hans Sørensen. Søren Madsen. Jørgen Laursen. Niels Pedersen. Peder Andersen. Hans Thomsen. Frands Jacobsen. Jesper (Jacobsen) Frandsen. Else Marie Christensdatter. Bodil Margrethe Sørensdatter. Maren Pedersdatter. Johanne Cathrine Adamsdatter. Else Kirstine Sørensdatter. Johanne Marie Olesdatter. Kirsten Marie Nielsdatter. [Hemmet og Sønder Vium kirkebog ] Confirmerede. Johan Henrik Laursen. Peder Sørensen. Jacob Jeppesen. Jacob Mortensen. Ole Nielsen. Christen Jensen. Laurs Christensen. Jens Bertelsen. Iver Sørensen. Christen Christensen. Jens Nielsen. Peder Nielsen. Poul Laursen /: Mathiasen :/. Frands Christensen. Hans Christian Christensen. Christen Nielsen. Villads Christensen. Kirsten Margrethe Bertelsdatter. Side 11 af 16

12 Mette Kirstine Nielsdatter. Anne Kirstine Christensdatter. Anne Johanne Jacobsdatter. Maren Jensdatter. Maren Christensdatter. Anne Marie Termansdatter. Cathrine Marie Sørensdatter Confirmerede. Peder Christian Laursen. Christen Sørensen. Jens Christian Iversen. Bertel Enevoldsen. Christen Pedersen. Thor Nielsen. Jomfrue Karen Ramsing. Kirsten Marie Mortensdatter. Anne Marie Christensdatter. Kirsten Madsdatter. Malene Sørensdatter. Appelone Kirstine Pedersdatter. Birgitte Johanne Hansdatter. Else Sørensdatter. Mette Nielsdatter Confirmerede. Christen Olesen. Peder Christensen. Jens Nielsen. Hans Nielsen. Søren Laursen. Eskild Christensen. Hans Christensen. Jens Christian Sørensen. Kirstine Adamsdatter. Christence Nielsdatter. Maren Christensdatter. Maren Mortensdatter. Mette Marie Sørensdatter. Jytte B. Cathrine Olesdatter. Maren Pedersdatter. Sidsel Marie Hansdatter Confirmerede. Jens Madsen. Niels Christensen. Hans Pedersen. Hans Nielsen. Sylvester Christensen. Peder Bertelsen. Side 12 af 16

13 Ole Nielsen. Christen Hansen. Christen Sørensen. Kirsten Jeppesdatter. Marie Kirstine Laursdatter. Bodil Pedersdatter. Birgitte Iversdatter. Karen Sørensdatter. Else Jensdatter. Maren Pedersdatter. Lene Marie Jensdatter Confirmerede. Christen Christensen. Peder Nielsen. Laurs Christensen. Jeppe Gregersen. Kirsten Henriksdatter. Anne Mortensdatter. Anne Olesdatter. Kirsten Nielsdatter. Else Sørensdatter Confirmerede. Jeremias Iversen. Niels Christensen. Jacob Houlesen. Jens Mathias Jacobsen. Jens Sørensen. Anne Dorthe Nielsdatter. Malene Christensdatter. Anne Marie Nielsdatter. Sidsel Mikkelsdatter. Kirsten Nielsdatter. Karen Andersdatter. Dorthe K. Mortensdatter. Johanne Jensdatter. Anne Marie Laursdatter. Johanne Sørensdatter Confirmerede. Christen Sørensen. Jens Clausen. Jens Jensen. Henrik Christian Enevoldsen. Ole Henriksen. Nis Christensen. Christen Laursen. Anne Sørensdatter. Mette Nielsdatter. Side 13 af 16

14 Bodil Kirstine Hansdatter. Mette Kirstine Sørensdatter. Marianne Andersdatter. Kirsten Christensdatter. Karen Nielsdatter Confirmerede. Jesper Jensen. Frands Laursen. Niels Christensen. Niels Houlesen. Peder Nielsen. Niels Sørensen. Laurs Jacobsen. NB. Skal være Claus. Kirsten Mortensdatter. Johanne Jensdatter. Kirsten Marie Christensdatter. Margrethe Pedersdatter. Helene Christensdatter. Anne Jensdatter. Dorthe Christensdatter Confirmerede. Morten Olesen. Niels Laursen. Niels Adamsen. Laurs Gregersen. NB. Samme aar blev confirmerede Nis Christensen, Villads Laursen og Hans PedersenViumgaards Mark.Bertelsen. Johanne Kirstine Pedersdatter. Giørret Marie Sørensdatter. Appelone Hansdatter. Appelone Pedersdatter. Mette Marie Henriksdatter. Kirsten Laursdatter. Appelone Nielsdatter. Anne Nielsdatter. Else Christensdatter. Anne Marie Nielsdatter. Kirsten Sørensdatter Confirmerede. Peder Christian Laursen. Christen Sørensen. Jens Jensen. Bertel Enevoldsen. Christen Pedersen. Iver Nielsen. Else Sørensdatter. Appelone Pedersdatter. Side 14 af 16

15 Birgitte Hansdatter. Mette Nielsdatter. Kirsten Mortensdatter. Anne Christensdatter. Kirsten Madsdatter. Malene Sørensdatter. Cathrine Sørensdatter. Mette Jensdatter. Maren Hansdatter Ingen confirmander Confirmerede. Thomas Sørensen. Knud Christian. Søren Christensen. Jes Nielsen. Niels Hansen. Peder Mikkelsen. Peder Pedersen. Søren Sørensen. Stephan Sørensen. Thomas Jensen. Hans Michael Jensen. Anne Kirstine Nielsdatter. Kirsten Nielsdatter. Anne Marie Pedersdatter. Anne Houlesdatter. Johanne Pedersdatter. Karen Jesdatter. Appelone Nielsdatter. Mette Johanne Enevoldsdatter. Maren Sørensdatter Confirmerede. Christen Sørensen. Søren Houlesen. Jens Nielsen. Hans Christian Mortensen. Niels Andersen. Bodil Henriksdatter. Anne Marie Jensdatter. Bodil Enevoldsdatter. Anne Marie Sørensdatter. Mette Cathrine Pedersdatter. Kirsten Margrethe Jacobsdatter Confirmerede. Knud Christensen. Jens Bertelsen. Side 15 af 16

16 Christen Bertelsen. Peder Nielsen. Hans Peder Laursen. Mette Gregersdatter. Sidsel Nielsdatter. Johanne Christensdatter. Abigael Nielsdatter. Kirsten Sørensdatter Confirmerede. Christen Bøjlesen Bandsbøl. Laurs Christensen Heede. Jacob Thomsen Vium. Peder JensenHaulund. Iver Pedersen Gallebjerg. Jens Christian Nielsen Vium. Hans Pedersen Vejrup. Morten Laursen Vium. Anne Marie Christensdatter Vium. Maren Christensdatter Vium. Skal beviseligt være Maren Sørensdatter testerer E. Højland. Johanne Jensdatter Bandsbøl. Else Cathrine Andersdatter. Appelone Kirstine Nielsdatter. Mette Gregersdatter. Kirsten Jesdatter. Side 16 af 16

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814 [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1750 d. 5. apr. Blev taget til confirmation nemlig. Christian Nielsen. Niels Magaard. Søren Christensen. Niels Christensen. Anders Christensen. Lars Jensen. Morten Hansen.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter.

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1721 d. 12. okt. Copulerede Peder Jepsen fra Hauervig og Maren Nielsdatter af Nørre 1722 d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. 1723 d. 6. jan. Copulerede

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende.

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. 1734 d. 12 apr. Anna Olesdatter af Bjalderup 16½ år. 1734 d. 13 apr. Hans Pedersen af Stavskjær 20 år. 1734 d. 13 apr. Las Christensen

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom.

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. 1727 d. 28 okt. Niels Sørensen, barnefødt i den Vestergård i Hallum. 1728 d. 26 apr. Johanne Sørensdatter, Hallum. Bodil

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715.

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. 1715 d. 20 jan. Begravet Hans Smed i Omme. 1715 d. 27 jan. Begravet Hans Iversen i Debel, tjenestepigen Maren? 1715 d. 2 feb. Begravet

Læs mere

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru.

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. [Ådum kirkebog 1694-1814] 1753 d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. 1753 d. 21. okt. Blinkberg. Jep Jepsens dødfødte søn. 1753 d. 30. okt. Gundesbøl. Christen Olesens hustru. 1753 d. 30.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet Side 1 af 64 1708 2b Begravet Jens Mogensen i Solskov 87 år 1708 2b Begravet Oluf Nielsens nyfødte søn i Solskov 1708 2b Begravet Jens Svendsen Degn i Øster Snede 73 år 1708 2b Døbt Morten Nielsen i Sole

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 7 sep. havde Christen Jepsen og Cecilia Jensdatter af Krasborg en datter til dåben navnlig Else båren af Kirsten Brynnings. Faddere vare Christen Brynning, Søren Jensen, Lambert Nielsen, Oluf Jepsen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketælling Grindsted 1840

Folketælling Grindsted 1840 Nollund by, 1. familie en gård Niels Mortensen, 52, g, gårdmand Maren Nielsdatter, 41, g, hans kone Johanne Kirstine Nielsdatter, 21, u, deres datter Morten Nielsen, 12, u, deres søn Nollund by, 2. familie

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet.

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1692 d. 18 sep. blev Mads Vestesens barn ved navn Mette af Oxlund begravet. 1692 d. 26

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun Side 1 af 18 1795 1 Begravet Ole Snedkers hustru i Tradballehus 81 år 1795 1 Døbt Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter i Krollerup - Anne 1795 1 Begravet Peder Kjærs søn i Solskov Søren 3 år 1795 1 Døbt

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Søllingdal 1. gård. Anders Nielsen, 52, G, Hejnsvig, Gårdmand Anne Elisabet Andersdatter, 50, G, Grindsted, Hans hustru Anders Andersen, 16, U, Hejnsvig, Søn Anne Andersdatter, 8, U, Hejnsvig, Datter Kirsten

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1834

Folketælling Vorbasse 1834 Vorbasse, 1. familie Præstegården Peter Koefoed, 28, g, sognepræst Hermine Georgine Koefoed, 24, g, hans kone Ane Kathrine Koefoed, 18, u, hendes søster Hans Peter Pedersen, 20, u, tjenestefolk Marie Johansdatter,

Læs mere

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713.

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713. 1. Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Forældre 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * 11.08.1919

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Elkjer Bye 6, et Leiehuus Johanne Christensdatter, K, 68, Enke, Kvong, Aftægtskone

Elkjer Bye 6, et Leiehuus Johanne Christensdatter, K, 68, Enke, Kvong, Aftægtskone Side 1 af 9 Jens Pallesen, M, 52, Gift, Hoven, Aftægtsmand, bor i Aftægtshus Karen Sophie Andersdatter, K, 58, Gift, Grene, hans Kone Christen Nielsen, M, 28, Gift, Grene, Gaardmand Mariane Jensdatter,

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Jens Christensen enkemand i Skovbølling og enke Kirsten Nielsdatter i Sindbjerglund viet i Jelling kirke b Døbt

Jens Christensen enkemand i Skovbølling og enke Kirsten Nielsdatter i Sindbjerglund viet i Jelling kirke b Døbt Side 1 af 35 1791 1b Døbt Knud Mikkelsen Bødker og Maren Johansdatter i Sindbjerglund - Johan 1791 1b Begravet Anders Andersen i Sindbjerglund 64 år 1791 1b Døbt Jesper Jensen og Cathrine Margrethe Eskesdatter

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Folketælling 1834 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1834 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1834 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet 8-5-1996 af Ejnar Buhrkal, Vindelevgaard 79, 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Konfirmerede i Janderup - Billum Kirkebog

Konfirmerede i Janderup - Billum Kirkebog Konfirmerede i Janderup - Billum Kirkebog 1739 1766 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Albertsen, Christen Død: 1773 4 år Far: Albert

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb

b Copuleret Jens Mikkelsen og Anne Henriksdatter a Døbt Anne Marie Hansdatter - Søren, udlagt Niels Hansen Væver i Tyrsting a Døb 1759 51b Døbt Søren Heftholm og Inger Pedersdatter Broe - Søren 1759 51b Døbt Mette Marie Christensdatter - Niels, udlagt Jacob Friis i Nim 1759 51b Døbt Hans Christensen i Tyrsting - Anne 1759 51b Døbt

Læs mere

Hvidberg Morsø Sønder Thisted 1659-1807. Content: 1 Fødde - Birth 2 Viede - Marriage 3 Absolverede 4 Døde - Dead 5 Memo

Hvidberg Morsø Sønder Thisted 1659-1807. Content: 1 Fødde - Birth 2 Viede - Marriage 3 Absolverede 4 Døde - Dead 5 Memo Hvidberg 1659-1807 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834.

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. 1. en Gaard. Jens Pedersen 43 gift Gaardmand Barbara Sørensdatter 41 gift hans Kone Peder

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere