English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway"

Transkript

1 Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1

2 2 Installation Guide

3 Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi Norsk Dansk

4 Top TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Back USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 4

5 This installation guide will help you install the Inteno. Your a service provider will supply you with information about log in and access. can be connected to an Ethernet based broadband network through the FTTH interface or through the WAN port marked as RED. b Start Box Check that the following items are in the Start Box: Inteno Power adapter RJ45 Network cable (Red) (large contact) RJ45 Network cable (Yellow) (large contact) RJ11 Telephone cable (Green) (small contact) c Connecting the WAN/ broadband connection If not installed using fiber tray. Do as follows: 1. Shut down your computer. 2. Connect a RJ45 network cable between your broadband outlet and the WAN port (WAN). d Connecting the LAN 1. Connect a RJ45 network cable between the network port (LAN 1-4) and the network port on the back or side of your computer. If you have more computers, use LAN2, LAN3 and LAN4. 2. Finally, plug the power adapter into an electrical outlet and contact into the modern where it is labeled Power. 3. Start the computer. 4. The colored lights on the panel will start blinking. Please wait for 120 seconds for this process to complete. 5. If you have connected your modem properly, the Status, Broadband and Internet lights will have a fixed color. See picture labeled Top. You have now connected the. English Svenska Suomi Norsk Dansk 5

6 Connecting the e Wireless Local Area Network (WLAN) 1. Make sure that the WLAN button on the front panel is enabled (lit) 2. For wireless connection first perform a search for available wireless networks using the WLAN client. 3. Compare the list with the Network Name (SSID) which is shown on a sticker on the underside or side of the. 4. Connect by clicking on the correct SSID and then providing the encryption code, which is shown on the sticker labeled WiFi Key on the underside or side of the. f Description of the front LED The front LED is managed by the software. This is the default setup, but your operator may have another setup. Graphics on the front panel 1. Status Green power on Red boot failed 2. WAN (Broadband) Off no connection Green IP address ok Red no IP address 3. Internet Green - connected to the internet (DNS available) Red - connection failed (no DNS available) 4. Wi-Fi Green wireless network 2.4 GHz active Blue wireless network 5 GHz active 5. Ethernet (LAN 1 - LAN 4) Green - cable connected and online Off - no cable connected or offline 6. WPS Press and hold for more than 3 seconds to start WPS function Green (blinking) WPS function in progress 7. Tele Off no voice device Green Voice device registered and ok Green (blinking) Voice enabled but not ok 8. DECT Press and hold for more than 3 seconds to start DECT pairing Off no DECT device Green DECT device connected Green (blinking) DECT paring in progress 9. EXT Off No external device Green - external device detected Green (blinking) - device detected with alarm status (your operator may have another setup) 6

7 g Troubleshooting 1. Check that the power is on. The Status indicator light should be on (Status). See picture labeled Top. 2. Is the Status indicator light off? Check that the modem is properly connected to the power adapter. Check that the power adapter is connected to an electrical outlet. Check the ON/OFF switch - it should be set to 1. If the modem is properly connected and switched to on, a power indicator light that is still not on may indicate a faulty modem or a faulty power adapter. Contact your service provider. 3. Are the Status and Internet indicator lights red? Contact your service provider. 4. Is the WAN (Broadband) indicator light off? Check the connection of WAN port. If is installed with fiber tray contact service provider. If the Broadband indicator light is off, despite proper connection, contact your service provider. 5. Is the Ethernet indicator light off? Check the connection between the LAN port on the modem and the network port on the back or side of your computer. Check that the NIC in your computer is functioning properly. 6. Reset button. See picture labeled Back. This button resets the modem to factory settings. Press it for more than 10 seconds. English Svenska Suomi Norsk Dansk 7

8 Ovansida TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Baksida USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 8

9 Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno. a Information om hur du loggar in och får åtkomst till dina tjänster får du från din operatör. kan anslutas till ett Ethernet-baserat bredbandsnät genom FTTH-interface, eller genom WAN-porten (den röda). b Startboxen Kontrollera att följande finns med i startboxen: Inteno DC-adapter (strömadapter) RJ45 Nätverkskabel (röd, stor kontakt) RJ45 Nätverkskabel (gul, stor kontakt) RJ11 Telefonkabel (grön, liten kontakt) c Inkoppling WAN/ Bredbandsuttag Gör så här: 1. Stäng av din dator. 2. Koppla en RJ45 nätverkskabel mellan ditt bredbandsuttag och WAN-kontakt märkt WAN. d Inkoppling LAN 1. Koppla en RJ45 nätverkskabel mellan nätverkskontakt LAN1 och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. Finns fler datorer än en, används därefter LAN2, LAN3 samt LAN4. 2. Ta fram DC-adaptern, anslut den till eluttaget och sätt den runda kontakten i uttaget märkt Power. 3. Starta datorn. 4. De färgade lamporna på - panelen kommer att börja blinka. Var god vänta i cirka 120 sekunder medan den här processen slutförs. 5. Har du gjort allting rätt så kommer lamporna Status, Broadband och Internet lysa med fast sken på ditt modem, se bild Ovansida. Du är nu färdig med inkopplingen av. English Svenska Suomi Norsk Dansk 9

10 e Inkoppling av trådlös data-anslutning (WLAN) 1. Se till att 4. Wireless på frontpanelen är tänd och lyser. 2. För trådlös dataanslutning, gör först en sökning efter trådlösa nätverk på din dator. 3. Jämför i listan med det nätverksnamn (SSID) som anges på klisterlappen på undersidan eller sidan av. 4. Anslut genom att dubbelklicka på rätt nätverksnamn (SSID) och därefter skriva in den krypteringsnyckel som anges på klisterlappen märkt WiFi-Key på undersidan eller sidan av. f Beskrivning av frontpanelen Frontpanelens LED är hanterad av mjukvaran. Följande är standard, men din operatör kan ha en annan uppställning. Grafik på frontpanel: 1. Status Grön strömmen är på Röd uppstartsfel 2. Broadband (WAN) Släckt ingen anslutning Grön IP-adress ok Röd ingen IP-adress 3. Internet Grön ansluten till internet (DNS tillgänglig) Röd internetanslutning misslyckades (ingen DNS tillgänglig) 4. Wireless (Wi-Fi) Grön trådlös 2,4 GHz-kommunikation Blå trådlös 5 GHz-kommunikation 5. Ethernet (LAN1- LAN4) Grön kabel ansluten, nät aktivt Släckt ingen kabel ansluten, eller nätet är inte aktivt 6. WPS Håll nedtryck mer än 3 sekunder för att starta WPS-registrering Grön (blinkar) - WPS-registrering pågår 7. TEL1/TEL2 Släckt ingen röstenhet ansluten Grön röstenhet registrerad och ok Grön (blinkande) röstenhet ansluten men inte ok 8. DECT Håll nedtryck mer än 3 sekunder för att starta DECT-koppling Släckt ingen DECT-enhet Grön DECT-enhet ansluten Grön (blinkar) DECT-koppling pågår 9. EXT Släckt ingen extern enhet Grön extern enhet upptäckt Grön (blinkar) extern enhet upptäckt med larm-status (din operatör kan ha en annan uppställlning) 10

11 g Felsökning 1. Kontrollera att strömmen är på. Statuslampan 1. Status på modemet ska lysa. Se bild Ovansida. 2. Är statuslampan 1. Status släckt? Kontrollera att DC-adaptern (strömadaptern) är ansluten till modemets uttag märkt Power. Kontrollera också om DC-adaptern (strömadaptern) är ansluten till ett eluttag. Kontrollera strömbrytaren på baksidan av, merkt ON/OFF. Den ska vara ställd mot 1. Om modemet är korrekt anslutet och påslaget och spänningslampan trots detta är släckt, kan detta indikera ett trasigt modem eller trasig DC-adapter. Kontakta din operatör. 3. Lyser 1. Status eller 3. Internet rött? Kontakta din operatör. 4. Är 2. Broadband släckt? Kontrollera anslutningen av WANporten (den röda). Om är installerad med fiberkassett, kontakta din operatör. Om Broadband-indikatorn trots korrekt inkoppling är släckt, kontakta din operatör. 5. Är 5. Ethernet släckt? Kontrollera anslutningen mellan LANporten på modemet och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. Kontrollera också att nätverkskortet i din dator fungerar. 6. Resetknapp, se bild Baksida. Med denna knapp återställer du modemet till fabriksinställningar. Håll intryckt i minst 10 sekunder. English Svenska Suomi Norsk Dansk 11

12 Ylhäältä TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Takaosa USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 12

13 Tämä asennusohje auttaa sinua asentamaan Inteno :n. Tietoa a siitä kuinka kirjaudut sisään ja kuinka saat pääsyn palveluihin, saat operaattoriltasi. voidaan liittää Ethernet -pohjaiseen laajakaista verkkoon FTTH liitännän tai punaisen WAN portin kautta. b Aloituspaketti Tarkasta, että seuraavat tavarat löytyvät aloituspaketista: Inteno DC-adapteri RJ45 verkkokaapeli (punainen) ( iso liitin) RJ45 verkkokaapeli (keltainen) ( iso liitin) RJ11 puhelinkaapeli (harmaa) (pieni liitin) c WAN / Laajakaistanulostulon asentaminen Teen näin: 1. Sammuta tietokone 2. Kytke valkoinen RJ45 verkkokaapeli laajakaistaulostulon ja WAN (merkitty WAN)-liittimen väliin. d LAN Asennus 1. Kytke valkoinen RJ45 verkkokaapeli :n LAN-porttiin (1-4) ja tietokoneen takana tai sivussa olevaan verkkoportiin. Jos tietokoneita on enemmän kuin yksi, niin voidaan käyttää LAN2, LAN3 ja LAN4 portteja. 2. Kytke virtalähde pistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää :n Virta -liittimeen. 3. Käynnistä tietokone 4. Modeemin valot vilkkuvat noin 60 sekunnin ajan. Asennus on mennyt oikein, kun Status, Broadband ja Internet valot ovat vihreitä. Katso kuva etuosa. asennus on nyt valmis. English Svenska Suomi Norsk Dansk 13

14 e Langattoman dataliittymän (WLAN) asennus 1. Tarkasta etupaneelista, että WLANpainike on asennossa ON 2. Hae koneesta langattomat verkot 3. Vertaa hakulistaa :n takana olevasta tarrasta löytyvään SSID:hen. 4. Kytke oikea SSID kaksoisklikkauksella ja kirjoita WPA merkissä :n takapuolella oleva salasana. f Etupaneelin kuvaus Etupaneelin ledit hallitaan ohjelmistossa. Alla on kuvattu oletusasetukset, mutta operattorillasi voi olla eri asetukset. Etupaneelin grafiikka 1. Status Vihreä - Virta päällä Punainen - Käynnistys epäonnistui 2. WAN (Broadband) Pois - Ei yhteyttä Vihreä - IP osoite OK Punainen - Ei IP osoitetta 3. Internet Pois - Ei yhteydessä Internettiin Vihreä - Internetyhteys OK Punainen - Yhteys epäonnistunut 4. Wi-Fi Vihreä - Vain 2,4GHz radio käytössä Sininen - AC radio käytössä 5. Ethernet Vihreä - LAN porttin kytketty laite toiminnassa Pois - LAN ei yhdistetty 6. WPS Paina WPS painiketta 3 sekuntia aloittaaksesi WPS parituksen. Vihreä (vilkkuu) - WPS paritus käynnissä Pois - WPS paritus ei aktiivinen 7. Tele Pois - VOIP ei aktiivinen Vihreä - VOIP liittymä rekisteröity ja OK Vihreä (vilkkuu) - VOIP aktivoitu, mutta ei OK 8. DECT Paina DECT painiketta 3 sekuntia aloittaaksesi DECT parituksen Pois - Ei käytössä Vihreä - DECT laite käytössä Vihreä (vilkkuu) - DECT paritus käynnissä 9. EXT Pois - Ei ulkoista laitetta kytketty Vihreä - Ulkoinen laite kytketty Vihreä (vilkkuu) - Ulkoinen laite havaittu, mutta hälytys lähettty 14

15 g Virheiden etsiminen 1. Tarkista, että virta on päällä. Modeemin virtalamppu palaa (power). Katso kuva Ylhäältä 2. Onko virtalähteen (power) lamppu on sammunut? Tarkasta, että modeemi on todella kytketty DC-adapteriin. Tarkasta myös, että DC-adapteri on kytketty pistorasiaan. Jos modeemi on oikein kytketty ja powerin lamppu kuitenkin pimeänä, voi se viitata rikkinäiseen modeemiin tai adapteriin. Ota yhteys operaattoriin. 3. Punainen valo palaa powerissa tai Internet osoittimessa? Ota yhteys operaattoriin. 4. Onko Broadband osoitin pimeänä? Tarkasta WAN ja modeemin väliset kytkennät ja jos Broadband-osoitin on kytkennöistä huolimatta kunnossa mutta pimeänä, ota yhteys operaattoriin. 5. Onko Ethernet-osoitin pimeänä? Tarkasta kytkennät modeemin LANportin ja tietokoneen verkkokortin välillä. Tarkasta myös, että tietokoneen verkkokortti toimii. 6. Resetointi painike, katso kuvasta takaosa. Tämä painike palauttaa modeemiin tehdasasetukset. Pidä painiketta alhaalla n.10 sekuntia. English Svenska Suomi Norsk Dansk 15

16 Topp TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Bakside USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 16

17 Denne installasjonsguiden hjelper deg å installere Inteno. a Informasjon om hvordan du logger deg på og får tilgang til dine tjenester, får du fra din internettleverandør. kan kobles til et Ethernetbasert bredbåndsnett med FTTH-interface, alternativt til WAN (rød). b Startboksen Kontrollere at følgende er med i boksen: Inteno Strømadapter RJ45 Nettverkskabel (rød, stor kontakt) RJ45 Nettverkskabel (gul, stor kontakt) RJ11 Telefonkabel (grøn, liten kontakt) c Innkobling WAN / bredbåndsuttak - Hvis ikke installeres med fibertray Gjør slik: 1. Slå av datamaskinen. 2. Koble en RJ45 nettverkskabel mellom ditt bredbåndsuttak og WANkontakt (WAN). d Tilkobling LAN 1. Koble en RJ45 nettverkskabel mellom nettverkskontakt (LAN1-4) og nettverkskontakten på baksiden eller på siden av din datamaskin. Hvis du har flere datamaskiner, bruk deretter LAN2, LAN 3 samt LAN Til slutt kobles strømadapter til vegguttaket og den andre enden i kontakten på merket Power. 3. Start datamaskinen. 4. Lampene på modemet kommer til å blinke. Vennligst vent for 120 sekunder. 5. Har du gjort alt riktig så skal lampene Status, Broadband og Internet lyse på modemet. Se bilde Topp. Koblingen er nå utført. English Svenska Suomi Norsk Dansk 17

18 e Tilkobling av trådløs (WLAN) 1. Sjekk at 4. Wireless -knappen på frontpanelet står i ON posisjon (lyser). 2. For trådløs tilkobling, søk først etter trådløse nettverk på datamaskinen med WLAN klienten. 3. Sjekk listen med SSID som angis på klistrelappen på undersiden av. 4. Koble til ved å dobbelklikke på riktig SSID, for deretter å skrive inn krypteringsnøkkel som angis på klistrelappen som er merket WiFI Key på undersiden av. f Beskrivelse av frontpanel Front LED styres av programvaren. Dette er standardoppsettet, men operatøren kan ha et annet oppsett. Grafikk på frontpanel: 1. Status-indikator Grønn strømmen er på Rød oppstartsfeil, kontakt din internettsleverandør 2. Broadband (WAN) Slukket ikke aktivert Grønn IP-adresse mottatt Rød IP-adresse ikke mottatt 3. Internet-indikator Grønn tilkoblet til internet (DNS tilgjengelig) Rød ikke tilkoblet til internet (DNS ikke tilgjengelig) 4. Wireless Grønn WiFi 2,4 GHZ aktivert Rød WiFi 5 GHZ aktivert 5. Ethernet (LAN 1 - LAN 4) Grønn LAN tilkoblet og online Slukket LAN frakoblet eller offline 6. WPS Trykk og hold i mer enn 3 sekunder for å starte WPS-funksjonen Grønn (blinker) WPS-registrering pågående 7. TEL1/TEL2 Slukket ingen terminal Grønn terminalen er registrert og ok Grønn (blinker) telefonen er ikke registrert 8. DECT Trykk og hold i mer enn 3 sekunder for å starte DECT-funksjonen Slukket DECT-telefon ikke tilkoblet Grønn DECT-telefon tilkoblet Grønn (blinker) DECT-tilkobling pågående 9. EXT Slukket ingen ekstern enhet Styrt via programvaren, varierer funksjonen mellom operatører. 18

19 g Feilsøking 1. Kontrollere at strømmen er tilkoblet. Status-lampen på modemet skal lyse. Se bilde topp 2. Er Status-lampen slukket? Kontroller om modemet er koblet til DC adapter (strømadapter). Kontroller også at DC adapter er tilkoblet strømuttaket. Om modemet er korrekt tilkoblet strømuttaket og spenningslampen fortsatt er slukket, kan dette indikere at modemet eller strømadapteret har feil. Kontakt din internettleverandør. 3. Lyser Status eller Internet indikator rødt? Kontakt din internettleverandør. 4. Er Broadband indikator slukket? Kontroller tilkoblingen mellom DSL alternativt WAN-porten på modemet og din telefonkontakt/bredbåndsuttak. Om Broadband indikatoren fremdeles er slukket tross riktig tilkobling, kontakt din internettleverandør. 5. Er Ethernet-indikatoren slukket? Kontroller tilkoblingen mellom LAN porten på modemet og nettverkskontakten på baksiden eller siden av datamaskinen. Kontrollere også at nettverkskortet i datamaskinen fungerer. 6. Resetknapp, se bilde Bakside. Med denne knappen tilbakestiller du modemet til fabrikkinnstilingen. Hold knappen inne i 10 sek. English Svenska Suomi Norsk Dansk 19

20 Topp TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Bakside USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 20

21 Denne vejledning er til brug for installation af Inteno. a Din internetudbyder vil forsyne dig med oplysninger om login og adgangskoder. kan forbindes til et Ethernet baseret internet gennem FTTH fiber grænseflade eller via WAN-porten markeret som RØD. b Start Boks Kontroller, at følgende dele er i Start Boksen: Inteno Strømforsyning RJ45 Netværkskabel (Rød) RJ45 Netværkskabel (gul) RJ11 Telefon kabel (grøn) c Tilslutning af WAN / internetforbindelse Er din installeret af din internetudbyder, skal du ikke foretage dig yderligere. Ellers skal du forbinde WAN porten som nedenfor. d Tilslutning af LAN 1. Tilslut et RJ45 netværkskabel mellem LAN porten (LAN 1-4) og LAN porten på bagsiden eller siden af din computer. Hvis du har flere computere, skal du bruge LAN2, LAN3 og LAN4. 2. Endelig sættes strømforsyningen i en 230V stikkontakt, og stikket i den modsatte ende til, hvor det er mærket Power. 3. Tænd for og start computeren. 4. De farvede LED lys på panelet vil begynde at blinke. Vent i 2 minutter indtil processen er fuldført. 5. Hvis du har tilsluttet korrekt vil status, WAN og internet lyse konstant. English Svenska Suomi Norsk Dansk Gør som følger: 1. Luk computeren ned. 2. Tilslut et RJ45 netværkskabel mellem din stikkontakt til internetforbindelse og WAN porten (WAN). 21

22 e Tilslutning af trådløst lokalnetværk (WLAN) 4. Wi-Fi Grøn - trådløst netværk 2,4 GHz aktiv Blå - trådløst netværk 5 GHz aktiv 1. Sørg for, at WLAN-knappen på frontpanelet er aktiveret (lyser). 2. For trådløs forbindelse udfør først en søgning efter tilgængeligt trådløst netværk ved hjælp af det udstyr som skal forbindes (klienter). 3. Sammenlign listen med Network Name (SSID), som vises på et mærkat på undersiden af. 4. Tilslut ved at klikke på det korrekte trådløse netværksnavn (SSID) og der efter angives krypteringskoden, der er vist på mærkatet WiFi-Key på undersiden af. 5. Ethernet (LAN 1 - LAN 4) Grøn- kabel tilsluttet og online Intet lys intet tilsluttet kabel eller offline 6. WPS Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at starte WPS-funktionen Grøn (blinker) - WPS-funktionen er i gang 7. Telefon Intet lys - ingen telefon fundet Grøn Telefonen ok Grøn (blinker) Telefonen ikke ok f Beskrivelse af LED Grafik på frontpanelet: 1. Status Grøn - tændt Rød - fejl 2. WAN (internet) Intet lys - ingen forbindelse Grøn - IP adresse ok Rød - ingen IP-adresse 3. Internet Grøn - forbundet til internettet (DNS tilgængelig) Rød - forbindelsen mislykkedes (ingen DNS tilgængelig) 8. DECT (trådløs telefon) Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at starte DECT parring Intet lys - ingen DECT-telefon fundet Grøn DECT telefon tilsluttet Grøn (blinker) søger efter DECT telefon 9. EXT Intet lys- Ingen ekstern enhed Grøn - ekstern enhed detekteret/lokaliseret Grøn (blinker) - enhed detekteret/lokaliseret med alarm status (din internetudbyder kan have en anden opsætning) 22

23 g Fejlfinding 1. Kontroller at strømmen er tilsluttet. Der skal være lys i Status Se billedet mærket Top. 2. Er statusindikatorlampe slukket: Kontroller, at er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Check at strømforsyningen er sluttet til en 230V stikkontakt. Kontroller ON / OFF - den skal sættes til 1. Hvis er korrekt tilsluttet og tændt, kan fortsat manglende lys i statusindikatoren indikere en defekt eller en defekt strømforsyning. Kontakt din internetudbyder. 3. Såfremt status og Internet-indikatoren lyser rødt? Kontakt din internetudbyder. 4. Er WAN (internet) indikatoren slukket? Kontroller forbindelsen til WAN-porten. Hvis installeres med fiber tray kontakt internetudbyder. Hvis internet indikatoren er slukket, på trods af korrekt tilslutning, skal du kontakte din internetudbyder. 5. Er Ethernet kontrollampen slukket? Kontroller forbindelsen mellem LANporten på og netværksporten på bagsiden eller på siden af din computer. Kontroller, at netværksadapter i din computer fungerer korrekt. 6. Reset-knappen. Se billedet mærket Back. Denne knap nulstiller til fabriksindstillingerne. Tryk og hold på knappen i mere end 10 sekunder. English Svenska Suomi Norsk Dansk 23

24

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

WIFI INTERNET ADAPTOR

WIFI INTERNET ADAPTOR WIFI INTERNET ADAPTOR Trådløs forbindelse fra inverter/gateway til router NETGEAR WNCE2001 DANSK QUICKSTART VEJLEDNING Indhold 1 Stikforbindelser... 3 2 Etablering af forbindelse til router... 3 2.1 Adapteren

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router 25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 28-10-2011 09:47:43 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Quickguide til Icotera fiberboks. med indbygget router

Quickguide til Icotera fiberboks. med indbygget router Quickguide til Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din fiberforbindelse Inden du får glæde af din fiberforbindelse, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Hurtig start. AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150

Hurtig start. AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150 Hurtig start AC1900 WiFi Range-udvider Model EX6150 Kom godt i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis!

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Brugervejledning09.indd 1 16-04-009 10:17:45 Indholdet i æsken Tellio adapter Netværkskabel Strømforsyning

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

TDC HomeBox ADSL/VDSL. Installationsvejledning

TDC HomeBox ADSL/VDSL. Installationsvejledning ADSL/VDSL Installationsvejledning Tillykke med din nye Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet og til

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN2000RPTv3

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN2000RPTv3 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN2000RPTv3 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler, at du kun bruger officiel NETGEAR-support. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500 BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER ModelNR. EA8500 Indhold Produktoverblik EA8500.....................................1 Hvor finder jeg mere hjælp?....................... 3...........................3

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af Installation af Installation af med multistik Installation af med almindeligt telefonstik Installation

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8130/8131 IP8130W/8131W Cube Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia IP8130/8131:

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RPv3

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RPv3 Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RPv3 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere