Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg."

Transkript

1 Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg Sagsnr G Dato:10. Februar 2017 Tilladelse til etablering af 12 stk. miljøtekniske boringer på Emil Møllers Gade 59 og 69, 8700 Horsens Ansøgning. SlothMøller har på vegne af Horsens By Lejligheder ApS, den 7. februar 2017 fremsendt en ansøgning om tilladelse til etablering af 12 miljøtekniske boringer på ejendommen Emil Møllers Gade 59 og 69, 8700 Horsens. Boringerne placeres indenfor den røde markering på kortet herunder. 1

2 Boringerne og undersøgelserne skal indgå som grundlag for en kommende 8 tilladelse jf. Jordforureningsloven, inden der påbegyndes nybyggeri, idet dele af grunden er kortlagt på vidensniveau 1 jf. jordforureningsloven. Baggrunden for V1-kortlægningen er, at der på grunden har været karosserifabrik mm. Boringerne skal bruges til udtagning af vandprøver og pejlinger af grundvandsspejlet, men ikke egentlig indvinding af grundvand. Boringerne forventes at blive 4 meter dybe og ca. halvdelen af boringerne monteres med ø63 mm pejlerør, som giver mulighed for udtagning af vandprøver. Foruden de miljøtekniske boringer udføres almindelige geotekniske boringer, hvoraf de 3 monteres med ø63 mm pejlerør, så der i alt er 9 boringer hvorfra der kan udtages vandprøver og foretages pejlinger. Boringerne er planlagt påbegyndt i slutningen af uge 6/2017. Borearbejdet udføres af SlothMøller. Tilladelse Der meddeles hermed i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 19 tilladelse til etablering af filtersatte miljøtekniske boringer samt filtersatte geotekniske boringer. Tilladelsen meddeles på følgende betingelser: 1. De ansøgte miljøtekniske og geotekniske boringer skal placeres på følgende matrikler jf. den fremsendte ansøgning: Matr.nr Horsens Bygrunde Matr.nr Horsens Bygrunde 2. Boringerne skal etableres og udføres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 3. Boringerne må udelukkende anvendes som undersøgelsesboringer dvs. til udtagning af vandprøver samt pejlinger af grundvandsspejlet. 4. Boringerne skal udføres inden 1 år fra tilladelsens dato. 5. Boringerne skal efter endt brug sløjfes i henhold til ovennævnte bekendtgørelse. 6. Der skal søges ledningsoplysninger i LER inden borearbejdet igangsættes. 7. Der skal søges om råden over vejarealerne ved kommunen igennem virk.dk, såfremt det bliver aktuelt. 2

3 Tilsyn Horsens Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Klagevejledning Horsens Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er annonceret dvs. den 10. marts Fristen udløber ved midnat for dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl på den dag, hvor klagefristen udløber. Afgørelsen kan påklages enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på kopilisten. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses. I vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. Horsens Kommunes vurdering De ansøgte miljøtekniske og geotekniske boringer er alle beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker. Der er desuden ingen vandindvindingsboringer i nærheden. Projektet (boringerne) vurderes ikke at have miljømæssige indvirkninger på grundvandsressourcer, vandforsyningsanlæg eller i øvrigt medføre miljøpåvirkninger i området, idet der ikke foretages en egentlig indvinding af 3

4 grundvand, men alene er tale om undersøgelsesboringer til udtagning af grundvandsprøver og grundvandspejlinger. Med venlig hilsen Gitte Bjørnholdt Brok Ingeniør Kopi er tilsendt: Horsens By Lejligheder ApS, Nydamsvej 29, 6040 Egtved Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, Region Midtjylland, 4

5 5

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete SÅRUP GRUSVÆRK ApS Sårupvej 10 7730 Hanstholm Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte

Læs mere

Afgørelsen er truffet med hjemmel i vandforsyningslovens 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens

Afgørelsen er truffet med hjemmel i vandforsyningslovens 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Brandstrup Østre Vandværk Att.: Bjarne Brinch Lihn Dybdal 3 8840 Rødkærsbro dek@viborg.dk Tilladelse til indvinding af vand til

Læs mere

Boretilladelse til 7 A-boringer á 5 m

Boretilladelse til 7 A-boringer á 5 m H. LUNDBECK A/S Ottiliavej 9 2500 Valby _ 26. februar 2018 Boretilladelse til 7 A-boringer á 5 m Boretilladelse til 7 miljøtekniske boringer Odsherred Kommune giver her tilladelse til at H. Lundbeck A/S

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Henrik Jespersen Møllesvinget 6 2690 Karlslunde Den 11. august 2017 Ref. rje Direkte telefon: 56182324 Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde 1.

Læs mere

Tilladelse til renovering af boring, DGU nr , Sydsamsø Vandværk

Tilladelse til renovering af boring, DGU nr , Sydsamsø Vandværk Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1D, Postboks 4049, 8260 Viby J Sydsamsø Vandværk Att: Driftleder Per Simonsen Museumsvej 2 8305 Samsø Side 1 af 5 Tilladelse til renovering af boring, DGU nr. 109.244,

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Jørgen Hygum Skads Byvej Esbjerg Ø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Jørgen Hygum Skads Byvej Esbjerg Ø Jørgen Hygum Skads Byvej 94 6705 Esbjerg Ø Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. februar 2016 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail

Læs mere

Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund. Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane

Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund. Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane Billund Motocross Klub Elkjærhøjevej 3A 7190 Billund Dato: 28. april 2017 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Billund Motocross Bane Dansk Miljørådgivning A/S har på vegne af Billund Motocross Klub den 7.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til at 8 midlertidige boringer bliver permanente

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til at 8 midlertidige boringer bliver permanente H. LUNDBECK A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Den 17. august 2017 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til at 8 midlertidige boringer bliver permanente Odsherred Kommune giver tilladelse til at 8 stk. B-boringer,

Læs mere

Tildeles af Jammerbugt Kommune, når boringen er etableret. er korrekt registreret i Jupiter

Tildeles af Jammerbugt Kommune, når boringen er etableret. er korrekt registreret i Jupiter POUL NØRGÅRD Dråbystræde 77 7900 Nykøbing M Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

C. Udformning Alle boringer filtersættes i 2-3 niveauer og udbygges med 125 mm fore-og filterrør. Boredybden forventes at være m.

C. Udformning Alle boringer filtersættes i 2-3 niveauer og udbygges med 125 mm fore-og filterrør. Boredybden forventes at være m. Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

grundvand markvanding. Midlertidig tilladelse til øget indvinding af til

grundvand markvanding. Midlertidig tilladelse til øget indvinding af til Midlertidig tilladelse til øget indvinding af grundvand til markvanding. Tilladelse gælder for anlæg nr.:779-v40-62542 i perioden 25.07.2018 31.12.2018 Vilkår for tilladelsen fremgår af afsnit 3. Tilladelsen

Læs mere

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune.

Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding. Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Grontmij A/S Att.: Hans-Henrik Clausen Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til miljøboringer 9 moniteringsboringer på 4 ejendomme i Kolding Kommune. Kolding Kommune har d. 8. august 2012 modtaget fire ansøgninger

Læs mere

Carl Aage Jensen Grønnevej Svendborg

Carl Aage Jensen Grønnevej Svendborg Carl Aage Jensen Grønnevej 232 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

1. Anlægget må først etableres når klagefristen på 4 uger efter meddelt tilladelse er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

1. Anlægget må først etableres når klagefristen på 4 uger efter meddelt tilladelse er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Hjørring Kommune Bente Pedersen Klarupvej 80 9870 Sindal TILLADELSE TIL JORDVARMEANLÆG Hjørring den 11-06-2019 Sagsnr.: 09.08.26-G01-74-19 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72

Læs mere

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 6. april 2017 Billund Kommune har den 16. januar 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Tilladelsen meddeles i henhold til 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven).

Tilladelsen meddeles i henhold til 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven). Blokhus Vandværk A.m.b.a. Aalborgvej 33 9492 Blokhus Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Maj-Britt Grønlund

Læs mere

Tilladelse til vandindvinding, Højbo Gartneri, Skolevej 68, 4622 Havdrup

Tilladelse til vandindvinding, Højbo Gartneri, Skolevej 68, 4622 Havdrup SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Højbo Gartneri ApS Skolevej 68 4622 Havdrup Den 1. juni 2017 J.nr. 13.02.01-P19-23444-12 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse til vandindvinding, Højbo Gartneri,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til A-boringer

Ansøgning om tilladelse til A-boringer Ansøgning om tilladelse til A-boringer I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Udfyldes af ansøger:

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Holger Bøgebjerg Sørensen Baskærvej 7 6040 Egtved Sendt på mail: holger@porc-ex.dk 28-11-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Egtvedvej 6, 6040 Egtved Vejle Kommune giver dig hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg - lovliggørelse

Tilladelse til jordvarmeanlæg - lovliggørelse POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 07-01-2019 JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-7-18 Claus Henry Hansen Broholmvej 5 7600 Struer RÅDHUSET,

Læs mere

Tilladelse til etablering af miljøtekniske A-boringer på div. ejendomme i Ballerup Kommune

Tilladelse til etablering af miljøtekniske A-boringer på div. ejendomme i Ballerup Kommune BY, ERHVERV OG MILJØ Orbicon A/S Linnés Allé 2 2630 Taastrup Att.: Pernille Rasmussen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 24. maj 2018 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af boringer 10 stk. A-boringer Lundbeck Pharma A/S

Tilladelse til etablering af boringer 10 stk. A-boringer Lundbeck Pharma A/S Lundbeck Pharma A/S Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sjælland 21. august 2018 _ Tilladelse til etablering af boringer 10 stk. A-boringer Lundbeck Pharma A/S Boretilladelse til 10 miljøtekniske boringer Odsherred

Læs mere

Midlertidig tilladelse til øget indvinding af grundvand til markvanding.

Midlertidig tilladelse til øget indvinding af grundvand til markvanding. Bjarke Werner Kudahl Drivvejen 10 Lundø 7840 Højslev 27. juli 2018 Midlertidig tilladelse til øget indvinding af grundvand til markvanding. Tilladelse gælder for anlæg nr.:779-v40-62540 i perioden 27.07.2018

Læs mere

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90

Orientering om miljøafgørelse på Bolderslevskovvej 90 Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 14-04-2015 Sagsnr.: 15/9664 Dokumentnr.: 9 Ejendom: 7425 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring

SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande SIEMENS WIND POWER A/S Borupvej 16 7330 Brande 20. december 2016 Tilladelse til at etablere og renpumpe ny moniteringsboring Boringens placering Boringen

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. sept

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside, roskilde.dk/indflydelse, den 8. sept FORS A/S Att. Per Birk Jensen Boserupvej 25 4000 Roskilde pje@fors.dk Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 296013 Brevid. 2636541 Ref. BEMJ Dir. tlf. 46 31 35 93 beritmj@roskilde.dk Gasmotor/generatoranlæg,

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF NY ILTNING

TILLADELSE TIL ETABLERING AF NY ILTNING Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf. 46 11 24 00 tom@rudersdal.dk www.rudersdal.dk TILLADELSE TIL ETABLERING

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG

Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG Keld Frederiksen Skotte Åbyskovvej 22 A 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE: BRÆNDESKOVVEJ 122 C INDRETNING AF EKSTRA BOLIG Sagsnr.: 2015-0407

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Christian Bukkehave Flyvervej 11 Tåsinge 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Intrupvej 2, Lyby.

TILLADELSE. Fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Intrupvej 2, Lyby. Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive 17. september 2015 TILLADELSE Fornyet og udvidet tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og drift på ejendommen Intrupvej 2, Lyby. AnlægsID: 779-V85-64315

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Ullerød Vandværk Tulstrupvej Hillerød. Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk,

Ullerød Vandværk Tulstrupvej Hillerød. Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk, Ullerød Vandværk Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Fremsendt til mail: Ullerød Vandværk, mail@ullerodvand.dk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevand Ullerød Vandværk, har den 03. august 2017 fremsendt

Læs mere

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til ændring af 5 B-boringer til A-boringer på Sundkrogsgade 9-21, Nordhavn,

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Johannes Bitsch Dejehøjvej 3 Thostrup 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning

Læs mere

Tilladelse til vandindvinding Korporalskroen, Tåstrupvej 4, 2690 Karlslunde

Tilladelse til vandindvinding Korporalskroen, Tåstrupvej 4, 2690 Karlslunde SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Korporalskroen Tåstrupvej 4 2690 Karlslunde Att.: Rikke Gorm korporalskroen@mail.dk Den 20. januar 2017 J.nr. 13.02.00-K08-5-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning

#split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup. Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende skovrejsning #split# Søren Christian Frandsen Hellevadvej 45 Klokkerholm 9320 Hjallerup Plan og Miljø Dato: 05-01-2018 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-17 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Kirkbi A/S Koldingvej Billund

Kirkbi A/S Koldingvej Billund Kirkbi A/S Koldingvej 2 7190 Billund Tilladelse til etablering af 3 stk. pejleboringer, tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand, samt afgørelse om ikke VVM pligt Dato: 27 juni 2017 Tilladelse

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Esben Øvle Kristensen CVR.: 16102083 Afdeling: Byg og miljø Dato: 30. januar 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S Industrihøjen Hanstholm

HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S Industrihøjen Hanstholm HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S Industrihøjen 4 7730 Hanstholm Jens Pedersen, jens@hanstholmcontainertransport.dk Kopi til Sven Sandvad, ss@frandsen-sondergaard.dk Plan- og Miljøafdelingen 10. april

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens Jeppe Mouritsen Pebringsvej 5 8700 Horsens Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L03-000074 Sagsnr.:

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Mogens Hjort Jensen CVR.: 17725106 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-08-2018 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att.: Ulrich Tue Jacobsen ultja@mst.dk Den 19. april 2017 J.nr. 13.02.01-P19-1-17 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018 Peter Vest Rasmussen Skovvej 6 8963 Auning Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.08.2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk

Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Kongepartens Vandværk Lyngvej 62 Ellinge Lyng 4560 Vig Den 23. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Ophævelse af påbud om kogeanbefaling, Kongepartens Vandværk Efter samråd med Embedslægen den 23. november

Læs mere

Etablering af forsinkelsesbassiner er omfattet af miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 11c (rensningsanlæg).

Etablering af forsinkelsesbassiner er omfattet af miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 11c (rensningsanlæg). Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Energi Viborg Vand A/S Industrivej 15 8800 Viborg Sendt til: spildevand@energiviborg.dk viborg@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere fredningsbælte på ejendommen matr.nr. 7i Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Bøstofte 9, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at etablere fredningsbælte på ejendommen matr.nr. 7i Kværkeby By, Kværkeby, beliggende Bøstofte 9, 4100 Ringsted Kværkeby Vandværk Att.: jan Rasmussen Sendt på mail: ombygning@kvaerkeby-vandvaerk.dk Dato: 2. oktober 2017 Landzonetilladelse til at etablere fredningsbælte på ejendommen matr.nr. 7i Kværkeby By, Kværkeby,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød. Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen

Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød. Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen Gadevang Vandværk Gadeledsvej 36 Gadevang 3400 Hillerød Fremsendt til mail: formand Michael Simonsen mkndsimonsen@hotmail.com Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevand Danwatec har, på vegne

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre

Læs mere

Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted. Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej

Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted. Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej Balstrupvej 109 Balstrupvej 4100 RIngsted Dato: 31. oktober 2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Eskemosevej Ringsted Kommune har den 31. oktober 2018 modtaget en anmodning fra om at vurdere,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7 TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Lars Hjortshøj Jacobsen Sendt pr. mail til: lja@geo.dk Dir.tlf.:

Læs mere

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Miljøstyrelsen Att.: Jakob Damgaard Povlsen Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE OG DISPENSATION

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Tanja Nielsen og Christian Madsen Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Sagsnr.: 2018-1455

Læs mere

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup.

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup. Optihorse I/S Nordmarksvej 2 4621 Gadstrup Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning på del af

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt Henrik Jessen Over Jerstalvej 234 Rangstrup 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.16.04-P19-67-18 Ks: SBP 10. oktober 2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere

TILLADELSE. Thomas W. Lundgaard Krog

TILLADELSE. Thomas W. Lundgaard Krog Thomas W. Lundgaard Krog Søborgvej 2 Floutrup 7870 Roslev 27. maj 2015 TILLADELSE Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til husdyrfarm og husholdning på Søborgvej 2, Floutrup, 7870 Roslev. AnlægsID:

Læs mere

Stenlien a.m.b.a Afgørelse Tilladelse til ændring af vandindvindingsanlæg tilhørende Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Stenlien a.m.b.a Afgørelse Tilladelse til ændring af vandindvindingsanlæg tilhørende Stenlien Vandværk a.m.b.a. Stenlien a.m.b.a admin@stenlose-vand.dk Afgørelse Tilladelse til ændring af vandindvindingsanlæg tilhørende Stenlien Vandværk a.m.b.a. GEO har på vegne af Stenlien a.m.b.a., i mail af 11. februar 2015,

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Per Hedegaard Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive 5. september 2016 Siggårdvej 33 - Tilladelse til vandindvinding til drift og husholdning AnlægsID: 779-V85-64256 AFGØRELSE Skive Kommune giver hermed

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej 7 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed

Læs mere

Digital annoncering. Orientering om afgørelse på Grenvej 1

Digital annoncering. Orientering om afgørelse på Grenvej 1 Digital annoncering Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/38291 Ejendom: 8687 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 7376 7283 E-mail: jnp@aabenraa.dk Orientering

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS Højmarkvej 20 7190 Billund Att.: Jesper Gadebjerg Dato: 17.09. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS har den 9. juli 2018 fremsendt

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87.

Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87. Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 13-11-2017 Sagsnr.: 17/33126 Kontakt: Søren Lyngdal H. Christensen Direkte tlf.: 2114 7430 E-mail: slc@aabenraa.dk

Læs mere

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257 7566 pho@jammerbugt.dk Dato: 30. juni 2014x Sagsnr.: 13.02.01-P19-4-14

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Afgørelse om opførelse af maskinhal på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro

Afgørelse om opførelse af maskinhal på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro Digital annonce Til kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 29-05-2017 Sagsnr.: 17/15756 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail:

Læs mere

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G Bonnerup Consult Aps Fynsvej 56 5500 Middelfart Dato: 26-04-2016 Att: Jakob Vedel Ref.: J.nr.: METMO 13.02.01-G01-7-15 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelses med byggeri, Rustenborgvej

Læs mere

Torben Kristensen Møbjergvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Torben Kristensen Møbjergvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Torben Kristensen Møbjergvej 73 7260 Sønder Omme Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 03-10-2017 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Bilag 1 - Situationsplan Byggegruben

Bilag 1 - Situationsplan Byggegruben Bilag 1 - Situationsplan Byggegruben Bilag 2 Placering af pejleboringer Formål (afkryds relevant felt til venstre i skemaet) Permanente pejleboringer Moniteringsboringer. Angiv formålet: Miljøtekniske

Læs mere

Tillæg til markvandingstilladelse anlæg beliggende Aldershvilevej 4, 8961 Allingåbro

Tillæg til markvandingstilladelse anlæg beliggende Aldershvilevej 4, 8961 Allingåbro Jens Carstensen Matr. nr. 11a Vivild By, Vivild. Afdeling: Byg og Miljø Dato: 18-06-2019 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 19/8937 Tillæg til markvandingstilladelse

Læs mere

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej 21 5690 Tommerup 19. maj 2017 Sags id: 16/19474 Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Vestfyns Efterskole har den 26. september 2016 søgt

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Peder Byskov CVR.: 39321858 Afdeling: Byg og miljø Dato: 27. februar 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse af

Læs mere

Tilladelse til etablering af rustfri rentvandstank

Tilladelse til etablering af rustfri rentvandstank Store Sjørup Strands Vandværk v/ Jan Skytte Skelagervej 381 8200 Aarhus N Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 7. juli 2016 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 17/10657

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. marts 2017 Sagsnr.: 17/3823 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard 17. januar 2019 Sagsnr. S2018-7371 Dok.nr. D2018-34977 Teknisk forvaltning Samsø Kommune Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti)

Læs mere