ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første udgave med mindre rettelser. Det er bestyrelsens ønske at alle relevante oplysninger er til rådighed for den enkelte beboer i et samlet kompleks.

2 Ændrings- og rettelsesblade vil blive udsendt efter behov og lagt på vores hjemmeside i PDF format og derfra udskrives, og bedes indsat i mappen. De beboere der ikke har adgang til en PC/Internettet kan henvende sig til bestyrelsen der derefter vil sørge for at udskrevet og sendt til den/de pågældende beboere. Nærværende beboerhåndbog er foreningens ejendom, og skal ved salg gå videre til ny køber. Hvis bogen bortkommer er erstatningsprisen kr Bestyrelsen 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND 1 Bebyggelsen Tegning af bebyggelsen Foreningens struktur Bestyrelse Specielle Funktioner Opgaver BEBOERNAVNELISTE 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER 3 Fælleshus Fællesantenneanlæg Renovation Bestemmelser vedrørende bebyggelsens eksteriør Forsikringer Vedligeholdelse af gasfyr Sammenkomst HAMPE-NYT 4 ØKONOMI 5 Husleje Vandafgift Andel ORDENSREGLEMENT 6 FORENINGENS VEDTÆGTER 7 DRIFTSPLAN 8 Driftsplan for perioden Eftersysnsplan Aktivitetsplan Driftsbudget Funktionsplan FORENINGENS ÅRSREGNSKAB OG BUDGET 9 GENERALFORSAMLING 10 2

4 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND Andelsboligforeningen Hampeland blev stiftet på stiftende generalforsamling den 26. oktober 1987 i Jørlunde Forsamlingshus. Indflytning til bebyggelsen startede i maj/juni Bebyggelsen Bebyggelsen består af følgende boligtyper: A 4 stk. i 1 1/2 etage på 102,5 m2 B 12 stk. i 2 etager på 101,5 m2 1 stk. i et plan på 101,5 m2 C 8 stk. i et plan på 60 m2 D 1 stk. Fælleshus i underetage på 97 m2 Der er stor parkeringsplads i den nordlige ende af bebyggelsen med 13 privatejede carporte ved den nordlige side. Ved vestsiden er masten til fællesantenneanlæg og indhegning med 3 store affaldscontainere til rødt og 1 til grønt affald, beregnet til det daglige husstandsaffald. Ved østsiden er aflåst cykelskur og gennemgang til kommunens stianlæg. I den sydlige ende af bebyggelsen er en lille parkeringsplads beregnet til de 4 boliger ved Københavnsvej samt indhegning med 2 affaldscontainere til rødt og 1 til grønt affald, beregnet til dagligt husstandsaffald. Fem års byggeeftersyn blev foretaget og godkendt i 1993 af Byggeskadefonden. Bygherre: GEWI Finance ApS Roskildevej 15, Jørlunde 3550 Slangerup Arkitekter: M.A.A. Jørgen Hasse Axel Jürgensen Carla Jürgensen 1

5 Tegning af bebyggelsen 2

6 Foreningens struktur Generalforsamling Bestyrelse Admini strator Bestyrelse Bestyrelsen, formanden og administrator, vælges af generalforsamlingen som er den øverste myndighed i foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer (inklusiv formanden) og maks. 2 suppleanter (efter behov og uden stemmeret). Administrator deltager som ekstraordinær medlem i bestyrelsesmøder. Nuværende bestyrelse består af : Revisor Formand: Ole Garder Hampelandvej 30 Medlem-1: Lillian Heidelbach Københavnsvej 19 A Medlem-2: Klaus Munkø Københavnsvej 21 A Medlem-3: Ole Laursen Hampelandvej 22 Specielle Funktioner Haveudvalg: Karen Laursen Hampelandvej 22 Linda Bak Hampelandvej 14 Alice Beicher Københavnsvej 19A Bogføring: LS Regnskab v/lone Stigsnæs-Hansen Ølstykke Administration: Ole Garder Hampelandvej 30 Revisor: Evan Klarholt Smørum Bankforbindelse: Den Danske Bank Stenløse Forsikringsselskab: Gjensidige & Dansk Glasforsikring 3

7 Overordnede opgaver Generalforsamlingens opgaver: * Overordnede beslutninger * Vælge bestyrelsen * Vælge formand * Vælge administrator/bogføring * Vedtægtsændringer * Godkende årsregnskab og budget Bestyrelsens opgaver: * Forvaltning af foreningen * Forhandlinger på foreningens vegne * Byggeri * Mødereferater * Daglig ledelse - Tilsyn med området - Beplantning - Vedligeholdelse - Fællesantenneanlæg - Belysning - Materialeanskaffelse - Udlejning af fælleshus Administrators opgaver: * Daglig administration - Regnskab og budget - Huslejeopkrævning - Betaling af regninger - Kassererfunktion Revisors opgaver: * Revision af * Budget og regnskab Konkrete opgaver for Formand og Administrator OPGAVER FOR FORMAND Indkalde og lede bestyrelsesmøderne. Sikre at der føres referat af bestyrelsesmøderne, beslutninger m.v. Informere andelshaverne bl.a. ved udsendelse af bladet HAMPENYT efter behov. Udarbejde den af loven krævede vedligeholdelsesplan (10-års plan) for nyere andelsboliger. Fremsende vedligeholdelsesplan til Egedal Kommune. Fremsætte forslag til forandringer / forbedringer vedrørende byggeriet og området. Ved tilsyn at sikre bebyggelsens og områdets ønskede / krævede standard. Påtale ændringer vedrørende bebyggelsens og områdets eksteriør der strider imod generalforsamlingens beslutninger og anvisninger. Foranledige området vedligeholdt, herunder græsarealer, grønne områder, beplantning, bevoksning samt snerydning efter behov. Holde den nødvendige kontakt med leverandører / håndværkere samt beslutte og arrangere iværksættelse nødvendige arbejder udført. Modtage, behandle og evt. forelægge for bestyrelsen, de ønsker / krav der måtte blive fremsat af andelshaverne. 4

8 Tegne og repræsentere foreningen i alle relationer overfor myndigheder m.v. ( Dog ikke hvor administrator har prokura). Oplyse banken om ændringer i tegnings / underskriftberretigede fra bestyrelsen. Forelægge bestyrelsen forslag og evt. beslutninger overfor generalforsamlingen. Fremlægge bestyrelsen årsberetning for generalforsamlingen. Argumentere bestyrelsesforslag (-økonomiske) for generalforsamlingen. Indkalde generalforsamlingen efter de herfor givne retningslinier i lov og vedtægter, såvel ordinære som ekstraordinære. Gennemføre medlemsmøder efter behov. Foreslå, og forestå foreningens øvrige arrangementer, såvel tidspunkt som indhold efter bestyrelsens beslutninger. I samarbejde med administrator og med bestyrelsens godkendelse at gennemføre salg af boliger. Gennemføre syn af boliger inden videresalg, herunder tage stilling til evt. forbedringer der kan godkendes som en del af salgsprisen. Behandle evt. af andelshaverne fremsatte ændringer til vedtægter og bestemmelseskompleks i samarbejde med bestyrelsen. OPGAVER FOR ADMINISTRATOR: Føre foreningens løbende kasseregnskab. Føre kassen. Bogføre indtægter og udgifter, kassekladde. Sikre at boligydelse for de enkelte husstande indgår rettidigt. Betale regninger, opkrævninger, forsikringer, skatter, kreditforening m.v. Udfærdige månedlig kasserapport. Rapportere og aflevere kvartalsstatus til revisor samt ved foreningsårets afslutning tillige årsstatus. Aflevere budgetforslag for det kommende regnskabsår til revisor. Aflevere, fremlægge og kommentere årets økonomiske situation ved generalforsamlingen. Forelægge løbende status ved bestyrelsesmøder samt oplæg til evt. økonomiske tiltag. Fremsætte forslag til boligydelse for det kommende år for bestyrelse / generalforsamling. Fremsætte forslag til andre permanente eller midlertidige ydelser. Sikre at banken løbende underrettes om ændringer ved fuldmagter. Rapportere bevægelser til NETS herunder ændring af boligydelse, antennebidrag m.v., samt ny boligindehaver ved salg. Indrapportere ændringer i indtægter og udgifter af blivende betydning til bank. Udfærdige salgsformularer, herunder overtagelsesdokument, allonge m.v., ved salg / overtagelse af bolig. Udfærdige alle nødvendige mastereksemplarer i forbindelse med overdragelse af bolig. Sørge for at ny andelshaver og fraflyttet andelshaver samt boligforeningen har kopi af samtlige papirer i underskrevet tilstand. Indrapportere nødvendige ændringer til kommunale og andre myndigheder undtaget er EL & gas), herunder ny andelshaver til Furesø-Egedal Forsyning A/S, samt ny adresse på den fraflyttede. Føre foreningens arkiv i.h.t. lovens krav til andelsboligforeninger samt lovens krav til korrekt regnskabsførelse og økonomisk forvaltning. Fremsætte ændringer til vedtægter der har økonomisk relevans. Holde sig a jour med ændringer i love og bestemmelser med virkning for andelsboliger. Fremsætte forslag til ændringer i forbindelse med lovændringer. 5

9 2 BEBOERNAVNELISTE 1.rettelse 1.juli 1998 ADRESSE NAVN TELEFON Københavnsvej 19A Alice Bonavent Beicher Københavnsvej 19B Heidi Holm-Petersen Københavnsvej 21A Klaus Munkø Københavnsvej 21B Gerda Hansen Hampelandvej 6 Daisy Jeppesen Hampelandvej 8 Sonja Tzanavaras - Hampelandvej 10 Grethe Hansen Hampelandvej 12 Lillian Heidelbach Hampelandvej 14 Linda Bak & Leif Mortensen - Hampelandvej 16 Karen Devantier - Hampelandvej 18 Susanne Russell Rasmussen - Hampelandvej 20 Mads Uffe Dokken Rasmussen Hampelandvej 22 Karen & Ole Laursen Hampelandvej 24 Torsten Hansen - Hampelandvej 26 Sacha Garder / Hampelandvej 28 Fælleshus Ingen Hampelandvej 30 Lise & Ole Garder Hampelandvej 32 Susie Kristensen & John Hansen Hampelandvej 34 Susanne & Leif Bloch Hampelandvej 36 Nina Koch Hampelandvej 38 Stella Nielsen Hampelandvej 40 Niels-Ole Holm Nielsen - 6

10 ADRESSE NAVN TELEFON Hampelandvej 42 Lizzie Hans Hampelandvej 44 Allan & Elisabeth Vain Hampelandvej 46 Ivy Christensen Hampelandvej 48 Thomas Bo Jensen - 7

11 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER Nogle generelle praktiske oplysninger omkring bebyggelsen. Fælleshus Fælleshuset er beboernes fælleseje og benyttes til vore fælles sammenkomster, så som generalforsamling og julesammenkomst. Fælleshuset udlejes til festlige lejligheder til beboerne i Andelsboligforeningen Hampeland. Nøglen til fælleshuset kan, som regel, afhentes 1-2 dage i forvejen for udlejningsdatoen, men der kan forekomme undtagelser, hvis to fester ligger tæt op ad hinanden. Ved aflevering af fælleshuset skal service og ovn være rengjort, opvaskemaskine tømt for service, affaldsposer tømt, borde og stole stablet i bryggerset, lokalerne rengjorte, og gulvene vasket. Hvis lokalerne ikke er rengjorte koster det ekstra 500,- Kr. i rengøringsgebyr. Betaling af udlejningsgebyr sker ved aflevering af nøglen og hvis service er slået i stykker, betales 20 Kr. pr. stk. i erstatning (p.t. leje 300,- kr. ) Fælleshusets ordensreglement er opslået i fælleshuset. Fælleshuset består af følgende: * Entre med knager og garderobestativ til overtøj * Toilet * Bryggers til opbevaring af borde og stole - 8 sammenklappelige borde - < 40 stole * Sal - 2 højttalere * Køkken - Komfur med ovn - Opvaskemaskine - Køleskab - Kummefryser - 2 kaffemaskiner (12 Kopper) - Gryder, køkkenredskaber, fade - Service til ca. 40 personer Nuværende administration af udlejning er hos : Ole Garder, Hampelandvej 30, Fællesantenneanlæg Foreningen benytter kabel-tv (YouSee), Bortset fra grundpakken der er oblogatorisk og betales over boligydelsen, betaler den enkelte selv øvrige tillægspakker.: Mellempakken, fuldpakken, mm. Renovation Renovation i bebyggelsen består af: * Det daglige køkkenaffald, som placeres i dertil opstillede affaldscontainere. Nærmere oplysninger om Kommunens storskraldsordning kan ses i kommunens oplysningsmateriale, som er husstandsomdelt. 8

12 Bestemmelser vedrørende bebyggelsens eksteriør På generalforsamling er vedtaget, at udestuer er tilladte, men skal have samme udseende som udestuen på Hampelandvej 42. Nærmere oplysninger/tegninger hos formanden. Markiser er tilladte, men udseendet skal godkendes af bestyrelsen. Udvendig vedligeholdelse af træværk foretages ca. hver 4 år, hvor bestyrelsen står for at få malet træværk over rækkehøjde. Andelshavere skal selv stå for at male træværk indtil rækkehøjde på deres bolig og får udleveret maling hos bestyrelsen. Cykelskuret er til fri afbenyttelse for beboerne til opbevaring af cykler. Det skal altid være aflåst og nøgle udleveres til de enkelte boliger. Ved sydsiden af cykelskuret er en lang stige, som kan benyttes af beboerne.(nøgle hænger inde i cykelskuret på bjælke) Pærer i stibelysningen (på skurene) skiftes af beboerne selv. Bestyrelsen henstiller at der anvendes energipærer. 9

13 Forsikringer 1) Foreningen har tegnet en kollektiv ejendomskaskoforsikring der dækker ejendommene, som sådan, herunder: * Brand * Stormskade * Vandskade * Tingskade * Personskade (ansvar) * Glas og sanitet * Bestyrelsforsikring 2) Den enkelte beboer kan nøjes med at tegne en almindelig Familieforsikring med indboforsikring. Vedligeholdelse af gasfyr Der er kollektiv vedligeholdelsesordning for gasfyrene, der består af: Eftersynsabbonement Reparationer Udgifter til ordningen opkræves månedlig sammen med huslejen. Sammenkomst Beboerne mødes i fælles sammenkomst til sommerfest (afhængig af tilmelding)der afholdes i august, til nytårsarrangement i januar og ved generalforsamling i foråret. Andre anledninger til sammenkomst kan forekomme. 10

14 4 HAMPE-NYT Hampe-Nyt er vort informationsblad og udkommer efter behov. De enkelte numre bør indsættes efter dette skilleblad, da de indeholder oplysninger af såvel midlertidig som blivende værdi. 11

15 5 ØKONOMI Husleje Boligydelse inkl. YouSee pr. 1. juni 2015 andrager: 60m ,- kr 101,5 m ,- 102,5 m ,- Hertil tillægges kr. 30,- pr. måned. Beløbet bruges til ekstern vedligeholdelse af grønne områder. Andel De enkelte boligers andele som godkendt på generalforsamlingen 21. April 2015 fordeler sig således: Type Initial andel Beregnet andel ( ) A kr ,- kr B kr ,- kr B (1-plan) kr ,- kr C kr ,- kr Ved køb og salg af andelsboliger vil andelsværdien blive fastsat iflg. markedsværdien på Cibor 6 lånet på underskrifts datoen. 12

16 6 ORDENSREGLEMENT 1. HAVEN ORDENSREGLEMENT for ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND 1a) Det påhviler andelshaveren at ren- og vedligeholde haven, således at den til enhver tid, efter de vekslende årstider, fremtræder velholdt. Ved misligholdelse kan boligforeningen foranstalte denne standard opretholdt ved hjælp af gartner for andelshavers regning. 1b) Det påhviler andelshaveren fuldt ud at holde hækken. Denne skal klippes på begge sider (skelhække kun på egen side), samt holdes i en passende højde. Maksimal tilladte højde er 1,80 meter. 2. PARKERING & FÆRDSEL 2a) Parkering må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser, og parkering må ikke foretages på en sådan måde, at den er til gene for færdslen, og aldrig på græsarealer, andre fællesarealer eller gangstier. 2b) Reparation af motorkøretøjer på andelsboligforeningens område må principielt kun omfatte andelshaverens eget køretøj. 3. STØJENDE ADFÆRD 3a) Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med bestyrelsens godkendelse. Anden musiceren samt støjende underholdning for åbne døre eller vinduer, må kun finde sted under sådanne former, at det ikke er til gene for øvrige beboere. 3b) Boren, hamren m.v. samt græsslåning med motorklipper, må kun finde sted hverdage mellem kl og Lørdage mellem kl og c) Græsslåning om søndagen bedes undgået helt. 4. HUSDYR (KÆLEDYR) 4a) I og omkring bebyggelsen skal dyr føres i snor. 4b) Ingen fremtidige indflyttere må have udendørs katte (indføres i kontrakt). 4c) Alle nuværende katte må ikke løbe frit men skal holdes indenfor eget boligområde. 4d) Som foreslået på sidste generalforsamling specielt kattehegn, såfremt kattene lukkes ud i egen have (dette benyttes i mange ejendomme). 13

17 5. FÆLLESHUSET 5a) Andelsboligforeningen råder over et fælleshus beregnet til fester og arrangementer for boligforeningen som sådan, eller for den enkelte andelsbolighaver. 5b) Fælleshuset kan udlånes til den enkelte beboer efter aftale med bestyrelsen. 5c) I fælleshuset forefindes regler for udlån, anvendelse, aflevering etc. 6. KONTROL AF FORBRUG Den enkelte andelshaver har selv ansvar for løbende at kontrollere sit forbrug af el, gas, og vand, således at der ikke opstår et overforbrug af længere varighed pgr. af en teknisk fejl. 7. LOVE & BESTEMMELSER I øvrigt henvises til politivedtægtens bestemmelser, den almindelige danske lov, hegnsloven samt de af kommunen læste servitutter. 7 BESTEMMELSER VEDRØRENDE BEBYGGELSENS EKSTERIØR Udvendig behandling af træværket foretages ca hvert 4.år.Træværk til og med nåhøjde, males af andelshaveren der får udleveret maling ved foreningens foranstaltning Øvrigt træværk arrangerer foreningen malet. Cykelskuret er til fri afbenyttelse for beboerne, der må ikke henstilles andet end cykler. Cykler der ikke længere finder anvendelse bedes fjernet, evt. efter påkrav fra bestyrelsen. Belysning på skurene skal altid være i brugbar tilstand. Det påhviler andelshaverne selv at skifte pærer. Belysningen i carportene er principielt foreningen uvedkommende. Strømforbruget betales dog over foreningens fællesudgifter. Det henstilles til ejerne at være opmærksomme på defekte pærer og arrangere udskiftning. Skraldområderne I de indhegnede områder forefindes containere til husholdningsaffald.der findes p.t. 2 typer, en til alm. Affald og en til grønt affald. Storskrald Afhentning af storskrald er andelshaverens eget ansvar og foreningen uvedkommende. Haveaffald Afhentning af haveaffald er andelshaverens eget ansvar og foreningen uvedkommende. Opførelse af hegn og bygninger m.v. Hegn og forhaver: Hegn mellem parceller skal udføres som levende hegn (hæk)eller flethegn / stakit. Farven skal være den af foreningen brugte til anden træbeklædning. Hegn ud mod fælles stier (de 2 flisebelagte stier) skal være levende. Hegn der ikke er placeret i skel mellem parcellerne må kun opføres efter bestyrelsens godkendelse. 14

18 1. Til hegn ud mod stierne har bestyrelsen godkendt nedestående: 2. Til hegn mellem parcellerne kan som alternativ bruges: Ovennævnte hegn findes i billiger versioner de vil også være godkendt blot de ligner ovenfor viste. Hække skal holdes klippede så de fremtræder vel vedligeholdte, ligeså skal forhaver og områderne under hække holdes fri for ukrudt. Det påhviler andelshaverne af holde stiarealerne ud for parcellen rensede for ukrudt og sne. Udestuer: Skal godkendes af bestyrelsen og udføres efter de tegninger foreningen har fået fremstillet.andre typer eksempelvis glasudestuer accepteres ikke. Overdækning af terrasseareal kan tillades, eksempelvis åben eller overdækket pergola. Byggeriet skal godkendes af bestyrelsen og naboparceller skal være indforstået. Overdækning skal udføres på imprægnerede træstolper, evt med tag af plastplader. Ikkegennemsigtig tagdækning accepteres ikke.træværkets farve skal være i overensstemmelse med det af foreningen i øvrigt anvendte. Overdækning kan tillades i parcellens fulde bredde men ikke længere ud end 3 meter. Skure/ udhuse i haven eller andet byggeri skal godkendes af bestyrelsen samt have byggetilladelse fra kommunen. Naboparceller skal være indforstået med opførelsen. Skurene må maximalt være 1,80 meter høje,1,5 meter i længden og,9 meter i bredden. De skal opføres i træ i imprægnerede brædder, lodret placeret efter princippet en på to. Skuret skal opføres med skjult tag med fald mod egen grund, og tagdækning skal enten være i tagpap eller i plastplader..skuret skal placeres mindst 20 cm fra hæk for ikke at beskadige hækkens gromuligheder og skal opføres i forbindelse med det eksisterende byggeri. Farvevalget skal være som foreningens øvrige træbeklædninger. Legehuse,hundehuse, kaninbure m.v. kan normalt accepteres opstillet, men skal i hvert tilfælde forelægges bestyrelsen. 15

19 Byggeri der ikke er eller ikke kan godkendes kan forlanges fjernet. Der kan opføres skure i forbindelse med eksisterende carports efter indhentet tilladelse fra bestyrelsen samt byggetilladelse fra kommunen. De skal opføres efter dennes anvisninger, med indgang fra respektive carport. Markiser må opsættes. Træer, buske m.v. skal placeres således at de ikke er til gene for naboparceller f.eks. ved stærk skyggevirkning eller bladnedfald. Nabo er berettiget til at beskære overhængende grene, dog kun efter aftale med ejer. Bestyrelsen 16

20 8 FORENINGENS VEDTÆGTER 9 FORENINGENS VEDTÆGTER rev. 22. april Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hampeland Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Egedal kommune. 2 Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommen matr.nr. 8 gd, 9 ai og 54 Ølstykke by, Ølstykke, beliggende Københavnsvej og Hampelandvej 6-48, Gl. Ølstykke, 3650 Ølstykke. 3 Medlemmer Stk. 1 Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Medlemsskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter. Stk. 2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget andelsboligen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelsboligen er videreoverdraget. Denne andelshaver kan ikke fremleje andelsboligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage andelsboligen til en person, som opfylder kravene i stk. 1. Såfremt andelsboligen ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen efter denne bestemmelse finder 13, stk. 2, litra B og C, 14 og 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Stk. 3 Bliver en udlejet andelsbolig ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre andelsboligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær, eller der er tale om det sidste udlejede lejemål. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder 13, stk. 2, litra B og C tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Stk. 4 Ved at flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand senest 3. mdr. efter overdragelsen. Stk. 5 Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, hvilket højest må vare 2 år. 4 17

21 Indskud Stk. 1 Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue:. A) Anskaffelsesprisen. B) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. C) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Stk. 2 Andelsboligforeningen Hampeland bruger Stk. 1 litra C som beregning af indskud. Indskud udgør på den baggrund et beløb godkendt på generalforsamlingen den 21. april 2015, svarende til: Kr Kr Kr for boligtype A for boligtype B for boligtype C Ved køb og salg af andelsboliger vil andelsværdien blive fastsat iflg.markedsværdien på Cibor 6 lånet på underskrifts datoen. Stk. 3 Indskuddet skal indbetales kontant. 5 Hæftelse Stk. 1 Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2. Stk. 2 For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Stk. 3 En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6 Andel Stk. 1 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stk. 2 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-18, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. Stk. 3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 stk. 1 A, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.. 18

22 Stk. 4 I forbindelse med sin indtræden i andelsboligforeningen kan det ny medlem transportere sin ret i andelsboligforeningens formue og sine rettigheder som andelshaver til et pengeinstitut, der yder lån til andelshaverne i forbindelse med køb af andelen. Transporten kan alene ske til sikkerhed herfor, og vedkommende pengeinstitut er uberettiget til på nogen måde at råde over sin ret til andelen. Sikkerhedsretten kan således først gøres gældende, når andelshaveren frivilligt afhænder sin andel til en tredjemand, der ønsker at overtage brugsretten til en bolig i ejendommen. Stk. 5 For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt (til kr. 500,-), der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 7 Benyttelse af andelsboligen Stk. 1 En andelsbolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade erhverv, der ikke medfører tilgang af kunder, ombygning af andelsboligen og skiltning, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere, og det er tilladt efter kommunale forskrifter. Stk. 2 Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om andelsboligens brug m.v. Stk. 3 Andelshaveren er forpligtet til at flytte ind i andelsboligen og benytte andelsboligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Stk. 4 En andelshaver må kun benytte én andelsbolig i foreningen og er forpligtet til at bebo andelsboligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, hvor andelshaveren har ret til at lade andelsboligen stå tom, overlade brugen til et husstandsmedlem eller fremleje andelsboligen efter Boligafgift Stk. 1 Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. Stk. 2 Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter følgende principper: A) Boligafgiften fordeles i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jfr. 6 og 8 stk. B. B) Fordelingsnøgle til regulering af boligydelsen: For boligtype A (102,5 m 2 ) udgør den samlede andel 24 % pr. bolig 2,995 % For boligtype B (101,5 m 2 ) udgør den samlede andel 58 % pr. bolig 4,460 % For boligtype C (60 m 2 ) udgør den samlede andel 18 % pr. bolig 4,515 % Stk. 3 En andelshaver er forpligtet til at betale boligafgift, indtil en ny andelshaver har overtaget andelsboligen, og dermed er indtrådt i forpligtigelsen. Stk. 4 Boligafgiften betales månedligt den 7 hverdag i måneden hvilket skal ske via Betalingsservice (NETS). Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejelovgivningen kan opkræves ved for sen betaling af leje. 19

23 9 Vedligeholdelse Stk. 1 En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i andelsboligen, jf. dog stk. 5. Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige ud-skiftninger af bygningsdele og tilbehør til andelsboligen, såsom udskiftning af gulve, køkkenborde, el- og vandmålere, HPFI-relæ, ruder, indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne- og lukkemekanismer på døre og vinduer. Det er også andelshaverens forpligtigelse at vedligeholde afløb fra vask og toilet ud til skel. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Stk. 2 En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde det til andelsboligen knyttede haveareal. Vedligeholdelsespligten omfatter også nødvendig udskiftning af bygningsdele, såsom udskiftning af udvendige vandhaner, udvendige elkontakter, udvendige lamper, radiatorer og termosatatventiler på radiatorer. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller egne hegn. Stk. 3 En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne heriblandt maling i rækkehøjde og egne carporte, skure, over-dækkede terrasser og udestuer. Stk. 4 Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, samt fælles skure og anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Stk. 5 Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer for de enkelte boliger og/eller fællesbygninger og -arealer, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse. Stk. 6 Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse end nævnt i stk. 1-4, herunder fælles anlæg. Andelsboligforeningen er desuden ansvarlig for vedligeholdelse af varmeanlæg, herunder varmeunit, rørføring, fælles forsynings- og afløbsledninger i andelsboligerne, udskiftning af etageadskillelsen medmindre udskiftningen er nødvendiggjort af andelshaverens manglende vedligeholdelse af gulvbelægningen og udvendig vedligeholdelse samt udskiftning af hele vinduer samt hele døre, der fører ud af andelsboligen medmindre udskiftningene skyldes manglende vedligeholdelse. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan. Stk. 7 Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan foreningen få vedligeholdelsesarbejdet udført for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. 20. Stk. 8 Skade der udspringer af en andelshavers egne installationer (heriblandt store akvarier der kan springe og medføre store vandskader) og bygningsændringer der ikke er godkendt af bestyrelse eller generalforsamling, kan ikke anmeldes under ejendomsforsikringen, og kan kræves tilbageført. 10 Forandringer Stk. 1 En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, 20

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg Vedtægter AF MARTS 2008 FOR Andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23 A M 8600 Silkeborg Indledning På foreningens generalforsamling den 31. marts 2005 blev det besluttet, at ændre vores vedtægter

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN WAGNSBORG FREDERIKSBERG Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Wagnsborg. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen F U G L EPA R K E N 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud, hæftelse og andel 3 Boligaftale, boligafgift 4 Vedligeholdelse m.v. 4 Forandringer

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG-

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN S ØN DER BYP AR K EN 15. januar 2010 GR EJ S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sønderbyparken, Grejs (1.2) Foreningens hjemsted er

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing

Vedtægter for. Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing Vedtægter for Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing. 1 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN FJORDTOFTEPARKEN, SEDEN SYD. (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Oktober 2014. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger

Oktober 2014. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger Oktober 2014 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lokesvej 1 Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål Stk. 1

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder Vedtægter for Andelsboligforeningen SENIORBO Odder!1 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen SENIORBO ODDER. Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Odder Kommune. 2 Formål Stk. 1

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010 NAVN OG HJEMSTED 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Udsigten. 1.2 Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune. FORMÅL 2 2.1 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens April 2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Violvej II. 1 Foreningens hjemsted er i Horsens Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HØJVANG Marts 1998 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højvang (1.2) Foreningens hjemsted er i Purhus kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Hedevænget II Viborg

Vedtægter for andelsboligforeningen Hedevænget II Viborg Vedtægter for andelsboligforeningen Hedevænget II Viborg 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hedevænget II (1.2) Foreningens hjemsted er i Viborg kommune. 2 Formål (2.1)

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN V E D T Æ G T E R FOR A/B VED ENGEN 2/18 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Engen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Rødovre Kommune. F o r m å l 2. (2.1)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen. Hanehovedgård

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen. Hanehovedgård Vedtægter for Andelsboligforeningen Hanehovedgård AB hovedgård Gl. Evetoftevej 1-35, 3300 Frederiksværk Indledning På Andelsboligforening Hanehovedgårds ordinære generalforsamling den 31. marts 2011 blev

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN BYRUMGAARD III, FREJLEV

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN BYRUMGAARD III, FREJLEV 1 Navn og hjemsted VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN, 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Byrumgaard III, Frejlev. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

ABF - STANDARDVEDTÆGTER

ABF - STANDARDVEDTÆGTER 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i etageejendomme Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP M ØDERET FOR HØJESTERET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BORUP SENIORBY BELIGGENDE MØLLEVEJ 13 4140 BORUP Advokaterne Greve Midtby Center 2 A, 2670 Greve, Tlf. +45 43 90 50 80 - Fax. +45 43 90 46 36

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere