Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007."

Transkript

1 Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man formoder at det var lybækkerne der indførte stubmøller på Bornholm, da Lybæk havde Bornholm i pant Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634 IHS, men fra arkivalier er oplyst ar den tidligere stenbjælke var forsynes med årstallet Et senere årstal Anno 1656 er indskåret i en skråstiver. Det var David Wolfsen som lod møllen bygge, og den var i familien Wolfsens eje i 108 år indtil 1737, hvor den rige svanekeborger Jochum Thiesen købte møllen. Han fik indskåret sit og sin hustrus navne ind i stenbjælken med årstallet 1727, dette er bevaret. Thiesen ejede møllen i 41, hvorefter der i de følgende 16 år var ikke mindre end 5 skiftende ejere købte Anders Hansen Kofoed fra Nexø stubmøllen og efter 21 år overgav han 1814 møllen til sin datter og svigersøn Hans Bentzen Bech. I 114 år under tre generationer Bech fik stubmøllen navnet Bech s mølle eller Bekkatrøntan, søfolk måtte ikke bruge ordet mølle på havet, det bragte uheld, og derfor en mølle for en trønta. Næste generation Peder Hansen Bech var driftig, og byggede den bolig med bageri som nu ligger overfor møllen. Dengang gik vejen vest om møllen, men i 1866 blev den flyttet til sit nuværende forløb. Ved den lejlighed blev stubmøllen, som oprindelig stod direkte på klippen, taget ned og genrejst på et ca. en meter højt fundament. Desuden blev møllen gjort større og forsynet med flere kværne, sigte m.v.. P.H.Bech 30 årige søn Peter Emilius Hansen Bech overtog møllen i 1880, og han virkede ved møllen til sin død i Dog havde han frasolgt møllen til Foreningen Bornholm i 1928, som herefter påtog sig vedligeholdelsen. Bech boede fortsat i møllerboligen og viste glad og stolt sin mølle frem til gæster og turister. Stubmøllen blev fredet i 1960 og gennemgik møllen en større reparation, hvor krydsfod, aksel og vinger blev fornyet. Møllen blev i 1975overgivet til Byforeningen Svanekes Venner stubmøllen, som fortsat ejer møllen startede en større restaurering, som blev afsluttet I denne periode blev stort set de samme arbejder som i gentaget forhåbentlig vil de nu holde i langt flere år en tidligere. På Bornholm er foruden Bechs stubmølle bevaret to andre stubmøller, Egeby mølle og Tejn mølle, som ligeledes er fredede. 1

2 Kilder Der har gennem tiden været skrevet meget om stubmøllen i Svaneke, og der har tidligere været angivet årstallene 1634 og 1737 som opførelsesår. Hos Byforeningen Svanekes Venner findes forskellige oplysninger, hvor de seneste fra1986, udarbejdet af Anne Hegvad og Ann-Margrethe Nielsen, kaster nyt lys over møllens historie, ligesom Kilder til Svanekes Bygningshistorie, giver underbyggende oplysninger. Gamle fotos fra Byforeningen og Bornholms Museums fotoarkiver har desuden illustreret de seneste ca. 100 år af møllen historie. Til den følgende grundigere beretning er alle disse oplysninger sammenskrevet, dog uden notehenvisninger. Materialet som har været anvendt findes både hos Byforeningen Svanekes Venner og hos Bornholms Museum. Følgende materiale er anvendt: Littertur: Vindmøller på Bornholm, Rapport, bind sider med illustrationer. Anders Jespersen, Virum I mange år et af hovedværkerne om de bornholmske vand- og vindmøller. En systematisk analyse med det formål at udpege fredningsemner. Svaneke Stubmølle, DK , blev besigtiget 4. juni Den er beskrevet på side 36, og der er til rapporten taget en del fotos, som findes på Bornholms Museum arkiv over møller. Kilder til Svanekes Bygningshistorie, Nationalmuseet sider. En meget stor samling udskrifter af især brandtaksationer. En meget væsentlig kildesamling til Svanekes bygninger 1761 til Stubmøllen og møllerboliger nævnes under Ndr. Strandvej nr. 8 og 10. side 270 ff. Vindmøller før og nu, Bornholm Vilhelm Kjølby, Bornholms Tidende sider. Et andet hovedværk om møllerne på Bornholm. Stubmøllen beskrives på side 28 ff, og om andre stubmøller i Svaneke side 42. Svaneke, guide til byens historie. Robert Egevang og Flemming Larsen, Byforeningen Svanekes Venner sider. En beskrivelse af Svaneke og dens bygninger. Stubmøllen omtales på side 73. Notater i Byforeningen Svanekes Venners arkiv. Samling af udskrifter af arkivalier, samlet af A.E. Kofoed omkring (Bemærk at det tingsvidne som i 1721 angiver at der var indskrevet 1637 på stenbjælken, - af A.H og A-M. N 1986 tolkes som 1629.) Stubmøllen ved Svaneke ejerfortegnelse. Udateret, formentlig skrevet af A.E. Kofoed.. Indeholder gode beskrivelser af de enkelte ejeres staus m.v. David Wolfsen s mølle bygget 1629, Salg & køb Samlet af kusinerne Ingrid Hegvad og Anne-Margrethe Nielsen sider beretning om stubmøllens historie, dens ejere m.v. Har været hovedkilden til nærværende sammenskrivning af møllens historie. Det er dette notat som angiver møllens byggeår til

3 Maskinbeskyttelsesprotokol, Møller P. Bech, Svaneke Årlige eftersyn fra til Der var ingen bemærkninger nogen af årene. Fotografier Fotografier i arkiverne på Bornholms Museum og Byforeningen Svanekes Venner. Der udveksles jævnligt kopier, således at de samme fotografier som hovedregel vil findes begge steder. Ved denne undersøgelse er der afleveret digitale kopier til Svanekes arkiv. Fotografierne kommer fra flere kilder : Almindelige topografiske fotos. Mange ældre af fotograf Myhre. Fra et familiefotoalbum, lånt på Saxebro mølle af Arne Henriksen (barnebarn til P.E.H. Bech) er kopieret en lang række fotos, med motiver fra møllen fra omkring 1900 til 1930, især hvor den gamle møller Bech er fotograferet i situationer hvor han viser møllen frem. En god samtidsskildring. En stor gruppe fotos stammer fra A. Jespersens registrering En meget god kilde til især møllens indre. Desuden er der fra perioden 1987 og frem til i dag taget en del fotos af Niels-Holger Larsen i forbindelser med eftersyn og undersøgelser, blandt andet denne undersøgelse. I de seneste år foreligger disse som digitale fotos, der er kopieret på Cd-rom til arkiverne. 3

4 Udførlig beskrivelse af historien - sammenskrevet af Niels-Holger Larsen, sept 2003 Stubmøllen nord for Svaneke er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle, og den hører formentlig til en af de tidligste stubmøller på Bornholm. Stubmøller var da almindelig udbredt i det nordlige Europa, og afbildninger er kendte fra Nordtyskland. Der er godt kendskab til stubmøllens ejere siden Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634, og dette årstal var i en del år angivet som opførelsesåret. Årstallet 1629 er oplyst i et vidneudsagn ved en retssag 1721 i Svaneke, hvor et vidne, Henrich Mortensen, oplyser at der i stenbjælken var indhugget årstallet IHS (Jesus Hominum Salvator = Jesus menneskenes frelser) står indskrevet står på et tværgående tømmer bagerst, nederst i mølleskroget. Skriften er vendt på hovedet (fotoet er vendt) og tømmeret har uden tvivl siddet anderledes i møllen tidligere. Der kan ikke hæftes nogen begivenhed til årstallet, det var i den første ejer David Wolfsens tid og 5 år efter møllen blev opført. ANNO 1656 Dette står på en af skråstiverne, og kan heller ikke henlede til en kendt begivenhed. På Resens kort over Svaneke ca vises to møller nord for Svaneke og i 1737 nævnes Wolfsens stubmølle som Den mitterste Mølle af de tre norden Svanniche bestaaende weir Møller. Efter at have været i familien Wolfsens eje i 108 år solgte Diderich Wolfsen møllen til Jochum Thiesen den 26.juni Ark. K. Thorsen mener at stenbjælken er blevet fornyet efter en stor storm i januar 1737, og den sidste møller P.E.H. Bech skriver i nogle optegnelser i 1932, at stenbjælken blev fornyet Om stenbjælken er fornyet efter en storm, af anden årsag eller på et tidligere tidspunkt kan ikke siges med sikkerhed, men Jochum Thiesen får i hvert fald på stenbjælken indhugget: 4

5 ANNO MDCCXXXVII IOCOM TISSEN * BENTE hansdatter Møllen blev i familien Thiesens eje i 41 år til 1777, hvor Jochum Ancher Bohn overtog møllen, da han i en alder af 21 år giftede sig med den 41 årige enke efter Jochum Thiesen. Der nævnes i disse år et tilhørende møllehus og en have. Bohn afhændede 1778 møllen til Rasmus Andersen, og efter hans død 1779 overtog enken Elisabeth Kirstine Nielsdatter møllen, indtil hendes næste mand Niels Clemensen i 1783 sælger møllen til Rasmus Nielsen i Nexø. Tre år efter i 1786 sælges møllen til Jens Olsen, Svaneke, som 11. februar 1793 solgte til Nicolaj Larsen fra Aaker, der 4. oktober samme år igen solgte til Anders Hansen Kofoed i Nexø. Det nuværende Møllebakken 18, mnr. 332e var møllerhus for i hvert fald Jochum Thiesen,(første gang nævnt i taksation 1761), og måske helt fra møllen opførelse 1629, indtil Efter at møllen i en relativ kort årrække har haft flere skiftende ejere, uvis af hvilken grund, så har A.H. Kofoed møllen i 21 år, hvorefter han 1814 afhændede 8 stolperum Hus, Have og Plads samt Weyr Mølle med Inventariuim og de til Huset hørende Piletræer og alt andet Løsøregods til sin svigersøn og datter, Hans Bendtzen Bech og hustru Karen Margrethe Andersdatter. I salget indgik også en undentagskontrakt (en art livsforsikring i naturalier), udførligt beskrevet. I familien Bechs eje kom møllen ind i en mere stabil periode idet den var i familiens eje i tre generationer i 114 år indtil Foreningen Bornholm i 1928 overtog møllen. Stubmøllen kaldes da også Bech s mølle i daglig tale i Svaneke. En brandtaksation i 1827 beskriver møllen således: Ejer Løjtnant og møller Hans Bentsen Bech. En vejrmølle med træfod, egebindingsværk, bræddebeklædning og tag, 2 kværne. (nhl: - og møllerens faste inventarium, som nævnt i taks. 1837). Takseres for 281 1/4 rbd. I en taksation 1837 dalede vurderingen til 250 rbd. Sølv. Der nævntes også her 2 kværne og taget af brædder. 5

6 1847 steg vurderingen til 800 rd. Også her nævntes tag af brædder. Anden generation, Peder Hansen Bech og han hustru Kirstine Nielsen, som fik skøde på møllen i 1848, ombyggede og gav stubmøllen den størrelse og udstyr, som den har i dag. Deres initialer PHB * KB står indskåret i stenbjælken, uden årstal. Peder H. Bech byggede 1848 eget hus på gl.mnr.160, det nuværende møllerhus, MølleBakken 10 mnr. 331a, øst for møllen. (det skal bemærkes at der er skiftende matrikelnumre gennem tiden, hvilket kan forvirre ved læsning af de forskellige kilder og redegørelser, desuden kan overtagelsestidspunkt med skøde og tinglysning være forskelligt.) I taksationer ses møllen og bolig at have samme mnr. 160, men efter 1851 har møllen 160 a, ejet af H.B. Bech og boligen 160b ejet af sønnen P.H. Bech. Faderen med to andre sønner og en tjenestepige blev boende i barndomshjemmet, matr. 330, Møllebakken 8, som P. Bech i 1932 betegnede som oprindeligt at have været et fårehus, men siden møllehus for familien fra ( denne oplysning kan synes i modstrid med oplysninger i Kilder til Svanekes Bygningshistorie, s.270, hvor mnr.330 nævnes som møllehus i 1781, ejet af Hans Hansen Piil, der ejede den søndreste mølle, altså ikke Bechs mølle. Først 1827 i en taksation ses Hans Bendtzen Bech som ejer, men forklaringen fås ved tillige at læse Anne-Margrethe Nielsens udredning Bygningen har hørt til Bechs mølle siden 1790, idet Jens Olsen, som ejede møllen står som ejer af mnr. 330, som Anders Hansen Kofoed herefter overtog, og han var svigerfar til Hans Bendtzen Bech). Læser man brandtakstionerne har den gamle møller H.B.Bech boet under ret kummerlige forhold, men måske forbedret i årene mellem 1867 og 1897, hvor huset benævnes i forholdsvis god stand. Han døde Da 3. generation P.E.H.Bech fik skøde på møllen med bolig i 1880, har den gamle møllerbolig sikkert fungeret som aftægtshus for faderen indtil hans død 1897, hvor ejendommen derefter skiftede ejer til gårdejer P. Mikkelsen. I taksationen 1848 angives møllerboligen, gl. mnr. 160b, med 4 fag bindingsværk med tegltag, indrettet til bolig er tilføjet et fag, og heri en skorsten tilføjes en firefags udlænge til brændsel og arbejdshus. Forhuset uændret fik Peder H.Bech borgerskab som rugbrødsbager, med henblik på at indrette bageri i sit hus, matr. 160 A. (nævnes i taksation 1867). P.H. Bech har været en driftig mand, som tilsyneladende har fulgt med i hvad der skete i tiden. Bagerier havde man kun i købstæderne, og Svaneke var jo købstad. En ny næringslov var undervejs, den trådte i kraft 1858, hvorefter der kunne etableres bagerier udenfor købstæderne. Et interessantskab af Svanekeborgere blev stiftet i 1855, med det formål at bygge en hollandsk vejrmølle, Svanemøllen, som ville være betydelig mere effektiv end den stubmølle Bech ejede. Det gik ikke helt så godt med Svanemøllen, om stod færdig i Bageriet ved Svanemøllen kom først i Bech ville åbenbart ikke stå tilbage, så han forbedrede sin mølle, som i 1857 kunne takseres med 4 kværne, heraf 2 mel-,1 gryn- og 1 skalkværn, desuden gryntromle, rensemaskine og sigteværk. Møllen steg i værdi fra 800 til 1000 rd. 6

7 Og samme år 1857 omtakseres møllehuset 5 fag bindingsværk med murede gavle og halvvalme, og i den østre ende nævnes en bagerovn. Tre år efter i 1860 var møllehuset igen ombygget og udvidet til 7 fag, hvor den østre ende er i grundmur og med bageriindretning, Udlængen er uforandret, men der er tilkommet en port og stakit. I 1862 blev den nordre udlænge udvidet med to fag omlagdes vejen til Listed. Den gik tidligere vest om møllen, men flyttedes nu så det gik mellem møllen og møllerboligen som i dag.. Den nye vejføring. Billedet er formentlig fra omkring 1915 taget af V. Myhre.. Læg mærke til den nærmeste grundmurede ende af møllerboligen, hvor der var bageriindretning. Det har næppe været i stor stil idet der er fælles skorsten til bolig og bageri. Stubmøllen blev ved den lejlighed nedtaget og genrejst i en udvidet og ombygget udgave, som den ses i dag. Tidligere stod møllen med fodtømmeret direkte på klippen, men den blev nu hævet ca. en meter på det nuværende kampestensfundament. Formentlig blev møllen gjort længere på dette tidspunkt, idet der blev påbygget næsten 1,5 meter i lægavlen med svansen. Møllen beskrives således i brandtaksationen 1867: Ejer Løjt. P.H.Bech. En Stubveirmølle. Hovedtømmeret er af eg med beklædning af bræder brædegulv og brædeloft. I Møllen er indlagt axel på hvilken udvendig Møllen er befæstet Møllevingerne med beredning. I forbindelse hermed er i Møllen indbragt kamhjul hvormed drives 4 qværne, nemlig 2 melqværne, 1 grynqværn og 1 skalqværn. De 3 først nævnte qværne drives ved det værk som står i forbindelse med axelen og i det samme anbragte drivhjul med mindre dermed i forbindelse stående drivhjul. For skalqværnen er 7

8 særskilt værk anbragt. Endvidere er i møllen anbragt gryntromle, rensemaskine og sigteværk. Møllen er i det hele taget siden sidste taxation underkastet en omfattende reparation og er som følge deraf i god og brugbar stand. Vi taxerer: 1. Selve møllen til 800 Rd. 2. Axelen med vingerne, kamhjul & hele værket 600 Rd. 3. Gryntromle rensemaskine og sigteværk 100 Rd. I alt.1500 Rd. Ved samme taksationsforretning beskrives også den 7 fag store bolig med bageovn og bagerstue, et 6 fag langt sidehus til ladehus og brændesavning, samt en 3 fag stort halvtagsbygning døde P.H. Bech hustru, 55 år gammel, 1875 dør hans far 85 år gammel, en måned efter at han underskrev et endeligt skøde til sønnen P.H. Bech, som havde drevet møllen i mange år skete næste generationsskifte til den sidste af møllerne i Bechs mølle, idet H.B.Bechs søn, Peter Emilius Hansen Bech, 30 år gammel overtog møllen. Han blev gift i 1876 med Ane Birgitte Holm, som døde i 1890 i en alder af 32 år. På dette foto ses yderst til højre den gamle møllerbolig med de i skøderne nævnte piletræer. Denne bolig var i familiens eje og hørte til stubmøllen fra 1790 til 1897, hvor Peter Hansen Bech senest boede. Midt i billedet ses den nye møllerbolig med bageri, og til venstre stubmøllen. Billedet er formentligt taget af fotograf Myhre omkring døde den gamle møller Peter Hansen Bech, 79 år gammel. På en stolpe på broloftet er indskåret flere navnetræk og årstal, som synes at være skåret af samme person. Årstal og initialer kan ikke identificeres og årstallene kan ikke umiddelbart hæftes på nogen begivenheder. Møllen træværk er i øvrigt fuld af navnetræk og årstal, især fra ca.1890 til

9 KNI KM AK AH NN Peter Emilius Hansen Bech solgte stubmøllen i 1928 til Foreningen Bornholm. Møllen og grundstykket omkring den blev udstykket.. Bech beholdt møllerhuset og boede her til sin død i 1934, 84 år gammel. Foreningen Bornholm ville sikre stubmøllen, og i skødet betingede den gamle Bech sig at møllen ikke måtte flyttes. Prisen var 1000 kr. Selvom han havde solgt møllen passede han den alligevel, nok lige til sin død og viste den gerne frem for besøgende. Så sent som 8. november 1932 blev møllens maskineri synet. En datter af P.E.H. Bech, Anna Emilie Bech var i 1906 blevet gift med en anden møller og bager Marius Sofus Henriksen, som i 1920 købte Saxebro mølle, der i dag ejes af sønnen Arne Henriksen. Foreningen Bornholm passede Bechs stubmølle frem til Spåntaget blev udskiftet, formentlig i 1940erne, bræddebeklædningerne lappet. I gennemgik stubmøllen en større reparation. Aksel og vinger blev udskiftet ved Adolf Larsen, Svaneke. Møllebygger Edv. Lind-Holm, Rønne opsatte vingerne. Samtidig blev krydsfoden udskiftet. 9

10 Ny ås, aksel, indlægges Byforeningen Svanekes Venner overtog møllen, og har siden passet vel på den blev bræddebeklædningen udskiftet. Møllen er blevet overfladebehandlet og vingerne opkilet i Den seneste situation Allerede i 1987 blev der konstateret begyndende svampeangreb i krydsfoden. Det forsøgtes bekæmpet, men havde desværre alligevel bredt sig. Derfor blev møllen i 2001 understøttet som sikring mod væltning. Situation 2001 Samtidig konstateredes at spånerne på taget efterhånden var så nedbrudte, især på sydsiden, at en udskiftning er nødvendig. Vingerne blev nedtaget, og der fulgte nu et større restaureringsarbejde, der blev afsluttet i Dette er nærmere beskrevet i flere redegørelser om møllen tilstand, ændringer og en endelig rapport om retsureringerne. Niels-Holger Larsen 10

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Tidligere møller i Rørvig

Tidligere møller i Rørvig Rørvig Mølle Rørvig Mølle blev tilbage i 1928 overtaget af Rørvig Naturfredningsforening, som dengang hed Foreningen til Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed, to år efter foreningens oprettelse i 1926. Foreningen

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Molskroen Femmøller Strand

Molskroen Femmøller Strand Molskroen Femmøller Strand Molskroen er en væsentlig del af den regulerede ferie- og haveby, som den kendte arkitekt Egil Fischer (1878-1963) skabte i 1920 erne. Kroen er også den første af de planlagte

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 DER VAR EN GANG ET LIGHUS Af Inger Johannesen Beretningen om den jødiske menigheds lighus i Randers kan passende starte i eventyrets sprog, da ikke mange kender

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Gl Røsnæsvej 45B 4400 Kalundborg Dato: 4-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-27713 Matr. nr./ejerlav 76yx KALUNDBORG MARKJORDE

Læs mere

HN 111 Niverød BN 2: Jens Jørgensen (1857) BN 20: Hendrik Johansen (1857) BN 40: Teglværk (1857)

HN 111 Niverød BN 2: Jens Jørgensen (1857) BN 20: Hendrik Johansen (1857) BN 40: Teglværk (1857) Brandforsikringsarkivalier. Den almindelige brandforsikring for landbygninger Branddirektorats arkiver. Lynge-Kronborg Herred Brandtaxations protokoller 1800-1873. Mikrofilmruller fra Landsarkivet Følgende

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Molskroen Femmøller Strand

Molskroen Femmøller Strand Molskroen Femmøller Strand Molskroen er en væsentlig del af den regulerede ferie- og haveby, som den kendte arkitekt Egil Fischer (1878-1963) skabte i 1920 erne. Kroen er også den første af de planlagte

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere