Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007."

Transkript

1 Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man formoder at det var lybækkerne der indførte stubmøller på Bornholm, da Lybæk havde Bornholm i pant Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634 IHS, men fra arkivalier er oplyst ar den tidligere stenbjælke var forsynes med årstallet Et senere årstal Anno 1656 er indskåret i en skråstiver. Det var David Wolfsen som lod møllen bygge, og den var i familien Wolfsens eje i 108 år indtil 1737, hvor den rige svanekeborger Jochum Thiesen købte møllen. Han fik indskåret sit og sin hustrus navne ind i stenbjælken med årstallet 1727, dette er bevaret. Thiesen ejede møllen i 41, hvorefter der i de følgende 16 år var ikke mindre end 5 skiftende ejere købte Anders Hansen Kofoed fra Nexø stubmøllen og efter 21 år overgav han 1814 møllen til sin datter og svigersøn Hans Bentzen Bech. I 114 år under tre generationer Bech fik stubmøllen navnet Bech s mølle eller Bekkatrøntan, søfolk måtte ikke bruge ordet mølle på havet, det bragte uheld, og derfor en mølle for en trønta. Næste generation Peder Hansen Bech var driftig, og byggede den bolig med bageri som nu ligger overfor møllen. Dengang gik vejen vest om møllen, men i 1866 blev den flyttet til sit nuværende forløb. Ved den lejlighed blev stubmøllen, som oprindelig stod direkte på klippen, taget ned og genrejst på et ca. en meter højt fundament. Desuden blev møllen gjort større og forsynet med flere kværne, sigte m.v.. P.H.Bech 30 årige søn Peter Emilius Hansen Bech overtog møllen i 1880, og han virkede ved møllen til sin død i Dog havde han frasolgt møllen til Foreningen Bornholm i 1928, som herefter påtog sig vedligeholdelsen. Bech boede fortsat i møllerboligen og viste glad og stolt sin mølle frem til gæster og turister. Stubmøllen blev fredet i 1960 og gennemgik møllen en større reparation, hvor krydsfod, aksel og vinger blev fornyet. Møllen blev i 1975overgivet til Byforeningen Svanekes Venner stubmøllen, som fortsat ejer møllen startede en større restaurering, som blev afsluttet I denne periode blev stort set de samme arbejder som i gentaget forhåbentlig vil de nu holde i langt flere år en tidligere. På Bornholm er foruden Bechs stubmølle bevaret to andre stubmøller, Egeby mølle og Tejn mølle, som ligeledes er fredede. 1

2 Kilder Der har gennem tiden været skrevet meget om stubmøllen i Svaneke, og der har tidligere været angivet årstallene 1634 og 1737 som opførelsesår. Hos Byforeningen Svanekes Venner findes forskellige oplysninger, hvor de seneste fra1986, udarbejdet af Anne Hegvad og Ann-Margrethe Nielsen, kaster nyt lys over møllens historie, ligesom Kilder til Svanekes Bygningshistorie, giver underbyggende oplysninger. Gamle fotos fra Byforeningen og Bornholms Museums fotoarkiver har desuden illustreret de seneste ca. 100 år af møllen historie. Til den følgende grundigere beretning er alle disse oplysninger sammenskrevet, dog uden notehenvisninger. Materialet som har været anvendt findes både hos Byforeningen Svanekes Venner og hos Bornholms Museum. Følgende materiale er anvendt: Littertur: Vindmøller på Bornholm, Rapport, bind sider med illustrationer. Anders Jespersen, Virum I mange år et af hovedværkerne om de bornholmske vand- og vindmøller. En systematisk analyse med det formål at udpege fredningsemner. Svaneke Stubmølle, DK , blev besigtiget 4. juni Den er beskrevet på side 36, og der er til rapporten taget en del fotos, som findes på Bornholms Museum arkiv over møller. Kilder til Svanekes Bygningshistorie, Nationalmuseet sider. En meget stor samling udskrifter af især brandtaksationer. En meget væsentlig kildesamling til Svanekes bygninger 1761 til Stubmøllen og møllerboliger nævnes under Ndr. Strandvej nr. 8 og 10. side 270 ff. Vindmøller før og nu, Bornholm Vilhelm Kjølby, Bornholms Tidende sider. Et andet hovedværk om møllerne på Bornholm. Stubmøllen beskrives på side 28 ff, og om andre stubmøller i Svaneke side 42. Svaneke, guide til byens historie. Robert Egevang og Flemming Larsen, Byforeningen Svanekes Venner sider. En beskrivelse af Svaneke og dens bygninger. Stubmøllen omtales på side 73. Notater i Byforeningen Svanekes Venners arkiv. Samling af udskrifter af arkivalier, samlet af A.E. Kofoed omkring (Bemærk at det tingsvidne som i 1721 angiver at der var indskrevet 1637 på stenbjælken, - af A.H og A-M. N 1986 tolkes som 1629.) Stubmøllen ved Svaneke ejerfortegnelse. Udateret, formentlig skrevet af A.E. Kofoed.. Indeholder gode beskrivelser af de enkelte ejeres staus m.v. David Wolfsen s mølle bygget 1629, Salg & køb Samlet af kusinerne Ingrid Hegvad og Anne-Margrethe Nielsen sider beretning om stubmøllens historie, dens ejere m.v. Har været hovedkilden til nærværende sammenskrivning af møllens historie. Det er dette notat som angiver møllens byggeår til

3 Maskinbeskyttelsesprotokol, Møller P. Bech, Svaneke Årlige eftersyn fra til Der var ingen bemærkninger nogen af årene. Fotografier Fotografier i arkiverne på Bornholms Museum og Byforeningen Svanekes Venner. Der udveksles jævnligt kopier, således at de samme fotografier som hovedregel vil findes begge steder. Ved denne undersøgelse er der afleveret digitale kopier til Svanekes arkiv. Fotografierne kommer fra flere kilder : Almindelige topografiske fotos. Mange ældre af fotograf Myhre. Fra et familiefotoalbum, lånt på Saxebro mølle af Arne Henriksen (barnebarn til P.E.H. Bech) er kopieret en lang række fotos, med motiver fra møllen fra omkring 1900 til 1930, især hvor den gamle møller Bech er fotograferet i situationer hvor han viser møllen frem. En god samtidsskildring. En stor gruppe fotos stammer fra A. Jespersens registrering En meget god kilde til især møllens indre. Desuden er der fra perioden 1987 og frem til i dag taget en del fotos af Niels-Holger Larsen i forbindelser med eftersyn og undersøgelser, blandt andet denne undersøgelse. I de seneste år foreligger disse som digitale fotos, der er kopieret på Cd-rom til arkiverne. 3

4 Udførlig beskrivelse af historien - sammenskrevet af Niels-Holger Larsen, sept 2003 Stubmøllen nord for Svaneke er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle, og den hører formentlig til en af de tidligste stubmøller på Bornholm. Stubmøller var da almindelig udbredt i det nordlige Europa, og afbildninger er kendte fra Nordtyskland. Der er godt kendskab til stubmøllens ejere siden Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634, og dette årstal var i en del år angivet som opførelsesåret. Årstallet 1629 er oplyst i et vidneudsagn ved en retssag 1721 i Svaneke, hvor et vidne, Henrich Mortensen, oplyser at der i stenbjælken var indhugget årstallet IHS (Jesus Hominum Salvator = Jesus menneskenes frelser) står indskrevet står på et tværgående tømmer bagerst, nederst i mølleskroget. Skriften er vendt på hovedet (fotoet er vendt) og tømmeret har uden tvivl siddet anderledes i møllen tidligere. Der kan ikke hæftes nogen begivenhed til årstallet, det var i den første ejer David Wolfsens tid og 5 år efter møllen blev opført. ANNO 1656 Dette står på en af skråstiverne, og kan heller ikke henlede til en kendt begivenhed. På Resens kort over Svaneke ca vises to møller nord for Svaneke og i 1737 nævnes Wolfsens stubmølle som Den mitterste Mølle af de tre norden Svanniche bestaaende weir Møller. Efter at have været i familien Wolfsens eje i 108 år solgte Diderich Wolfsen møllen til Jochum Thiesen den 26.juni Ark. K. Thorsen mener at stenbjælken er blevet fornyet efter en stor storm i januar 1737, og den sidste møller P.E.H. Bech skriver i nogle optegnelser i 1932, at stenbjælken blev fornyet Om stenbjælken er fornyet efter en storm, af anden årsag eller på et tidligere tidspunkt kan ikke siges med sikkerhed, men Jochum Thiesen får i hvert fald på stenbjælken indhugget: 4

5 ANNO MDCCXXXVII IOCOM TISSEN * BENTE hansdatter Møllen blev i familien Thiesens eje i 41 år til 1777, hvor Jochum Ancher Bohn overtog møllen, da han i en alder af 21 år giftede sig med den 41 årige enke efter Jochum Thiesen. Der nævnes i disse år et tilhørende møllehus og en have. Bohn afhændede 1778 møllen til Rasmus Andersen, og efter hans død 1779 overtog enken Elisabeth Kirstine Nielsdatter møllen, indtil hendes næste mand Niels Clemensen i 1783 sælger møllen til Rasmus Nielsen i Nexø. Tre år efter i 1786 sælges møllen til Jens Olsen, Svaneke, som 11. februar 1793 solgte til Nicolaj Larsen fra Aaker, der 4. oktober samme år igen solgte til Anders Hansen Kofoed i Nexø. Det nuværende Møllebakken 18, mnr. 332e var møllerhus for i hvert fald Jochum Thiesen,(første gang nævnt i taksation 1761), og måske helt fra møllen opførelse 1629, indtil Efter at møllen i en relativ kort årrække har haft flere skiftende ejere, uvis af hvilken grund, så har A.H. Kofoed møllen i 21 år, hvorefter han 1814 afhændede 8 stolperum Hus, Have og Plads samt Weyr Mølle med Inventariuim og de til Huset hørende Piletræer og alt andet Løsøregods til sin svigersøn og datter, Hans Bendtzen Bech og hustru Karen Margrethe Andersdatter. I salget indgik også en undentagskontrakt (en art livsforsikring i naturalier), udførligt beskrevet. I familien Bechs eje kom møllen ind i en mere stabil periode idet den var i familiens eje i tre generationer i 114 år indtil Foreningen Bornholm i 1928 overtog møllen. Stubmøllen kaldes da også Bech s mølle i daglig tale i Svaneke. En brandtaksation i 1827 beskriver møllen således: Ejer Løjtnant og møller Hans Bentsen Bech. En vejrmølle med træfod, egebindingsværk, bræddebeklædning og tag, 2 kværne. (nhl: - og møllerens faste inventarium, som nævnt i taks. 1837). Takseres for 281 1/4 rbd. I en taksation 1837 dalede vurderingen til 250 rbd. Sølv. Der nævntes også her 2 kværne og taget af brædder. 5

6 1847 steg vurderingen til 800 rd. Også her nævntes tag af brædder. Anden generation, Peder Hansen Bech og han hustru Kirstine Nielsen, som fik skøde på møllen i 1848, ombyggede og gav stubmøllen den størrelse og udstyr, som den har i dag. Deres initialer PHB * KB står indskåret i stenbjælken, uden årstal. Peder H. Bech byggede 1848 eget hus på gl.mnr.160, det nuværende møllerhus, MølleBakken 10 mnr. 331a, øst for møllen. (det skal bemærkes at der er skiftende matrikelnumre gennem tiden, hvilket kan forvirre ved læsning af de forskellige kilder og redegørelser, desuden kan overtagelsestidspunkt med skøde og tinglysning være forskelligt.) I taksationer ses møllen og bolig at have samme mnr. 160, men efter 1851 har møllen 160 a, ejet af H.B. Bech og boligen 160b ejet af sønnen P.H. Bech. Faderen med to andre sønner og en tjenestepige blev boende i barndomshjemmet, matr. 330, Møllebakken 8, som P. Bech i 1932 betegnede som oprindeligt at have været et fårehus, men siden møllehus for familien fra ( denne oplysning kan synes i modstrid med oplysninger i Kilder til Svanekes Bygningshistorie, s.270, hvor mnr.330 nævnes som møllehus i 1781, ejet af Hans Hansen Piil, der ejede den søndreste mølle, altså ikke Bechs mølle. Først 1827 i en taksation ses Hans Bendtzen Bech som ejer, men forklaringen fås ved tillige at læse Anne-Margrethe Nielsens udredning Bygningen har hørt til Bechs mølle siden 1790, idet Jens Olsen, som ejede møllen står som ejer af mnr. 330, som Anders Hansen Kofoed herefter overtog, og han var svigerfar til Hans Bendtzen Bech). Læser man brandtakstionerne har den gamle møller H.B.Bech boet under ret kummerlige forhold, men måske forbedret i årene mellem 1867 og 1897, hvor huset benævnes i forholdsvis god stand. Han døde Da 3. generation P.E.H.Bech fik skøde på møllen med bolig i 1880, har den gamle møllerbolig sikkert fungeret som aftægtshus for faderen indtil hans død 1897, hvor ejendommen derefter skiftede ejer til gårdejer P. Mikkelsen. I taksationen 1848 angives møllerboligen, gl. mnr. 160b, med 4 fag bindingsværk med tegltag, indrettet til bolig er tilføjet et fag, og heri en skorsten tilføjes en firefags udlænge til brændsel og arbejdshus. Forhuset uændret fik Peder H.Bech borgerskab som rugbrødsbager, med henblik på at indrette bageri i sit hus, matr. 160 A. (nævnes i taksation 1867). P.H. Bech har været en driftig mand, som tilsyneladende har fulgt med i hvad der skete i tiden. Bagerier havde man kun i købstæderne, og Svaneke var jo købstad. En ny næringslov var undervejs, den trådte i kraft 1858, hvorefter der kunne etableres bagerier udenfor købstæderne. Et interessantskab af Svanekeborgere blev stiftet i 1855, med det formål at bygge en hollandsk vejrmølle, Svanemøllen, som ville være betydelig mere effektiv end den stubmølle Bech ejede. Det gik ikke helt så godt med Svanemøllen, om stod færdig i Bageriet ved Svanemøllen kom først i Bech ville åbenbart ikke stå tilbage, så han forbedrede sin mølle, som i 1857 kunne takseres med 4 kværne, heraf 2 mel-,1 gryn- og 1 skalkværn, desuden gryntromle, rensemaskine og sigteværk. Møllen steg i værdi fra 800 til 1000 rd. 6

7 Og samme år 1857 omtakseres møllehuset 5 fag bindingsværk med murede gavle og halvvalme, og i den østre ende nævnes en bagerovn. Tre år efter i 1860 var møllehuset igen ombygget og udvidet til 7 fag, hvor den østre ende er i grundmur og med bageriindretning, Udlængen er uforandret, men der er tilkommet en port og stakit. I 1862 blev den nordre udlænge udvidet med to fag omlagdes vejen til Listed. Den gik tidligere vest om møllen, men flyttedes nu så det gik mellem møllen og møllerboligen som i dag.. Den nye vejføring. Billedet er formentlig fra omkring 1915 taget af V. Myhre.. Læg mærke til den nærmeste grundmurede ende af møllerboligen, hvor der var bageriindretning. Det har næppe været i stor stil idet der er fælles skorsten til bolig og bageri. Stubmøllen blev ved den lejlighed nedtaget og genrejst i en udvidet og ombygget udgave, som den ses i dag. Tidligere stod møllen med fodtømmeret direkte på klippen, men den blev nu hævet ca. en meter på det nuværende kampestensfundament. Formentlig blev møllen gjort længere på dette tidspunkt, idet der blev påbygget næsten 1,5 meter i lægavlen med svansen. Møllen beskrives således i brandtaksationen 1867: Ejer Løjt. P.H.Bech. En Stubveirmølle. Hovedtømmeret er af eg med beklædning af bræder brædegulv og brædeloft. I Møllen er indlagt axel på hvilken udvendig Møllen er befæstet Møllevingerne med beredning. I forbindelse hermed er i Møllen indbragt kamhjul hvormed drives 4 qværne, nemlig 2 melqværne, 1 grynqværn og 1 skalqværn. De 3 først nævnte qværne drives ved det værk som står i forbindelse med axelen og i det samme anbragte drivhjul med mindre dermed i forbindelse stående drivhjul. For skalqværnen er 7

8 særskilt værk anbragt. Endvidere er i møllen anbragt gryntromle, rensemaskine og sigteværk. Møllen er i det hele taget siden sidste taxation underkastet en omfattende reparation og er som følge deraf i god og brugbar stand. Vi taxerer: 1. Selve møllen til 800 Rd. 2. Axelen med vingerne, kamhjul & hele værket 600 Rd. 3. Gryntromle rensemaskine og sigteværk 100 Rd. I alt.1500 Rd. Ved samme taksationsforretning beskrives også den 7 fag store bolig med bageovn og bagerstue, et 6 fag langt sidehus til ladehus og brændesavning, samt en 3 fag stort halvtagsbygning døde P.H. Bech hustru, 55 år gammel, 1875 dør hans far 85 år gammel, en måned efter at han underskrev et endeligt skøde til sønnen P.H. Bech, som havde drevet møllen i mange år skete næste generationsskifte til den sidste af møllerne i Bechs mølle, idet H.B.Bechs søn, Peter Emilius Hansen Bech, 30 år gammel overtog møllen. Han blev gift i 1876 med Ane Birgitte Holm, som døde i 1890 i en alder af 32 år. På dette foto ses yderst til højre den gamle møllerbolig med de i skøderne nævnte piletræer. Denne bolig var i familiens eje og hørte til stubmøllen fra 1790 til 1897, hvor Peter Hansen Bech senest boede. Midt i billedet ses den nye møllerbolig med bageri, og til venstre stubmøllen. Billedet er formentligt taget af fotograf Myhre omkring døde den gamle møller Peter Hansen Bech, 79 år gammel. På en stolpe på broloftet er indskåret flere navnetræk og årstal, som synes at være skåret af samme person. Årstal og initialer kan ikke identificeres og årstallene kan ikke umiddelbart hæftes på nogen begivenheder. Møllen træværk er i øvrigt fuld af navnetræk og årstal, især fra ca.1890 til

9 KNI KM AK AH NN Peter Emilius Hansen Bech solgte stubmøllen i 1928 til Foreningen Bornholm. Møllen og grundstykket omkring den blev udstykket.. Bech beholdt møllerhuset og boede her til sin død i 1934, 84 år gammel. Foreningen Bornholm ville sikre stubmøllen, og i skødet betingede den gamle Bech sig at møllen ikke måtte flyttes. Prisen var 1000 kr. Selvom han havde solgt møllen passede han den alligevel, nok lige til sin død og viste den gerne frem for besøgende. Så sent som 8. november 1932 blev møllens maskineri synet. En datter af P.E.H. Bech, Anna Emilie Bech var i 1906 blevet gift med en anden møller og bager Marius Sofus Henriksen, som i 1920 købte Saxebro mølle, der i dag ejes af sønnen Arne Henriksen. Foreningen Bornholm passede Bechs stubmølle frem til Spåntaget blev udskiftet, formentlig i 1940erne, bræddebeklædningerne lappet. I gennemgik stubmøllen en større reparation. Aksel og vinger blev udskiftet ved Adolf Larsen, Svaneke. Møllebygger Edv. Lind-Holm, Rønne opsatte vingerne. Samtidig blev krydsfoden udskiftet. 9

10 Ny ås, aksel, indlægges Byforeningen Svanekes Venner overtog møllen, og har siden passet vel på den blev bræddebeklædningen udskiftet. Møllen er blevet overfladebehandlet og vingerne opkilet i Den seneste situation Allerede i 1987 blev der konstateret begyndende svampeangreb i krydsfoden. Det forsøgtes bekæmpet, men havde desværre alligevel bredt sig. Derfor blev møllen i 2001 understøttet som sikring mod væltning. Situation 2001 Samtidig konstateredes at spånerne på taget efterhånden var så nedbrudte, især på sydsiden, at en udskiftning er nødvendig. Vingerne blev nedtaget, og der fulgte nu et større restaureringsarbejde, der blev afsluttet i Dette er nærmere beskrevet i flere redegørelser om møllen tilstand, ændringer og en endelig rapport om retsureringerne. Niels-Holger Larsen 10

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar 2013 2 Den saa kaldte

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Livet på landet frem til 1800 tallet.

Livet på landet frem til 1800 tallet. Indledning. I dette skrift tager jeg udgangspunkt i mig selv, så hvis jeg f.eks. omtaler min farmor, er det dermed mine børns oldemor, og mine børnebørns tipoldemor. Tilbage omkring 2002 kom opfordringen

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Hvem var egentlig Amanda?

Hvem var egentlig Amanda? 1 Hvem var egentlig Amanda? Eller myten om Min Amanda var fra Kerteminde Næsten alle kender Amanda fra Kerteminde. Både unge og gamle kan synge med på visen. Min Amanda var fra Kerteminde Og hun kom til

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere