Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007."

Transkript

1 Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man formoder at det var lybækkerne der indførte stubmøller på Bornholm, da Lybæk havde Bornholm i pant Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634 IHS, men fra arkivalier er oplyst ar den tidligere stenbjælke var forsynes med årstallet Et senere årstal Anno 1656 er indskåret i en skråstiver. Det var David Wolfsen som lod møllen bygge, og den var i familien Wolfsens eje i 108 år indtil 1737, hvor den rige svanekeborger Jochum Thiesen købte møllen. Han fik indskåret sit og sin hustrus navne ind i stenbjælken med årstallet 1727, dette er bevaret. Thiesen ejede møllen i 41, hvorefter der i de følgende 16 år var ikke mindre end 5 skiftende ejere købte Anders Hansen Kofoed fra Nexø stubmøllen og efter 21 år overgav han 1814 møllen til sin datter og svigersøn Hans Bentzen Bech. I 114 år under tre generationer Bech fik stubmøllen navnet Bech s mølle eller Bekkatrøntan, søfolk måtte ikke bruge ordet mølle på havet, det bragte uheld, og derfor en mølle for en trønta. Næste generation Peder Hansen Bech var driftig, og byggede den bolig med bageri som nu ligger overfor møllen. Dengang gik vejen vest om møllen, men i 1866 blev den flyttet til sit nuværende forløb. Ved den lejlighed blev stubmøllen, som oprindelig stod direkte på klippen, taget ned og genrejst på et ca. en meter højt fundament. Desuden blev møllen gjort større og forsynet med flere kværne, sigte m.v.. P.H.Bech 30 årige søn Peter Emilius Hansen Bech overtog møllen i 1880, og han virkede ved møllen til sin død i Dog havde han frasolgt møllen til Foreningen Bornholm i 1928, som herefter påtog sig vedligeholdelsen. Bech boede fortsat i møllerboligen og viste glad og stolt sin mølle frem til gæster og turister. Stubmøllen blev fredet i 1960 og gennemgik møllen en større reparation, hvor krydsfod, aksel og vinger blev fornyet. Møllen blev i 1975overgivet til Byforeningen Svanekes Venner stubmøllen, som fortsat ejer møllen startede en større restaurering, som blev afsluttet I denne periode blev stort set de samme arbejder som i gentaget forhåbentlig vil de nu holde i langt flere år en tidligere. På Bornholm er foruden Bechs stubmølle bevaret to andre stubmøller, Egeby mølle og Tejn mølle, som ligeledes er fredede. 1

2 Kilder Der har gennem tiden været skrevet meget om stubmøllen i Svaneke, og der har tidligere været angivet årstallene 1634 og 1737 som opførelsesår. Hos Byforeningen Svanekes Venner findes forskellige oplysninger, hvor de seneste fra1986, udarbejdet af Anne Hegvad og Ann-Margrethe Nielsen, kaster nyt lys over møllens historie, ligesom Kilder til Svanekes Bygningshistorie, giver underbyggende oplysninger. Gamle fotos fra Byforeningen og Bornholms Museums fotoarkiver har desuden illustreret de seneste ca. 100 år af møllen historie. Til den følgende grundigere beretning er alle disse oplysninger sammenskrevet, dog uden notehenvisninger. Materialet som har været anvendt findes både hos Byforeningen Svanekes Venner og hos Bornholms Museum. Følgende materiale er anvendt: Littertur: Vindmøller på Bornholm, Rapport, bind sider med illustrationer. Anders Jespersen, Virum I mange år et af hovedværkerne om de bornholmske vand- og vindmøller. En systematisk analyse med det formål at udpege fredningsemner. Svaneke Stubmølle, DK , blev besigtiget 4. juni Den er beskrevet på side 36, og der er til rapporten taget en del fotos, som findes på Bornholms Museum arkiv over møller. Kilder til Svanekes Bygningshistorie, Nationalmuseet sider. En meget stor samling udskrifter af især brandtaksationer. En meget væsentlig kildesamling til Svanekes bygninger 1761 til Stubmøllen og møllerboliger nævnes under Ndr. Strandvej nr. 8 og 10. side 270 ff. Vindmøller før og nu, Bornholm Vilhelm Kjølby, Bornholms Tidende sider. Et andet hovedværk om møllerne på Bornholm. Stubmøllen beskrives på side 28 ff, og om andre stubmøller i Svaneke side 42. Svaneke, guide til byens historie. Robert Egevang og Flemming Larsen, Byforeningen Svanekes Venner sider. En beskrivelse af Svaneke og dens bygninger. Stubmøllen omtales på side 73. Notater i Byforeningen Svanekes Venners arkiv. Samling af udskrifter af arkivalier, samlet af A.E. Kofoed omkring (Bemærk at det tingsvidne som i 1721 angiver at der var indskrevet 1637 på stenbjælken, - af A.H og A-M. N 1986 tolkes som 1629.) Stubmøllen ved Svaneke ejerfortegnelse. Udateret, formentlig skrevet af A.E. Kofoed.. Indeholder gode beskrivelser af de enkelte ejeres staus m.v. David Wolfsen s mølle bygget 1629, Salg & køb Samlet af kusinerne Ingrid Hegvad og Anne-Margrethe Nielsen sider beretning om stubmøllens historie, dens ejere m.v. Har været hovedkilden til nærværende sammenskrivning af møllens historie. Det er dette notat som angiver møllens byggeår til

3 Maskinbeskyttelsesprotokol, Møller P. Bech, Svaneke Årlige eftersyn fra til Der var ingen bemærkninger nogen af årene. Fotografier Fotografier i arkiverne på Bornholms Museum og Byforeningen Svanekes Venner. Der udveksles jævnligt kopier, således at de samme fotografier som hovedregel vil findes begge steder. Ved denne undersøgelse er der afleveret digitale kopier til Svanekes arkiv. Fotografierne kommer fra flere kilder : Almindelige topografiske fotos. Mange ældre af fotograf Myhre. Fra et familiefotoalbum, lånt på Saxebro mølle af Arne Henriksen (barnebarn til P.E.H. Bech) er kopieret en lang række fotos, med motiver fra møllen fra omkring 1900 til 1930, især hvor den gamle møller Bech er fotograferet i situationer hvor han viser møllen frem. En god samtidsskildring. En stor gruppe fotos stammer fra A. Jespersens registrering En meget god kilde til især møllens indre. Desuden er der fra perioden 1987 og frem til i dag taget en del fotos af Niels-Holger Larsen i forbindelser med eftersyn og undersøgelser, blandt andet denne undersøgelse. I de seneste år foreligger disse som digitale fotos, der er kopieret på Cd-rom til arkiverne. 3

4 Udførlig beskrivelse af historien - sammenskrevet af Niels-Holger Larsen, sept 2003 Stubmøllen nord for Svaneke er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle, og den hører formentlig til en af de tidligste stubmøller på Bornholm. Stubmøller var da almindelig udbredt i det nordlige Europa, og afbildninger er kendte fra Nordtyskland. Der er godt kendskab til stubmøllens ejere siden Det ældste indskårne årstal i møllen er 1634, og dette årstal var i en del år angivet som opførelsesåret. Årstallet 1629 er oplyst i et vidneudsagn ved en retssag 1721 i Svaneke, hvor et vidne, Henrich Mortensen, oplyser at der i stenbjælken var indhugget årstallet IHS (Jesus Hominum Salvator = Jesus menneskenes frelser) står indskrevet står på et tværgående tømmer bagerst, nederst i mølleskroget. Skriften er vendt på hovedet (fotoet er vendt) og tømmeret har uden tvivl siddet anderledes i møllen tidligere. Der kan ikke hæftes nogen begivenhed til årstallet, det var i den første ejer David Wolfsens tid og 5 år efter møllen blev opført. ANNO 1656 Dette står på en af skråstiverne, og kan heller ikke henlede til en kendt begivenhed. På Resens kort over Svaneke ca vises to møller nord for Svaneke og i 1737 nævnes Wolfsens stubmølle som Den mitterste Mølle af de tre norden Svanniche bestaaende weir Møller. Efter at have været i familien Wolfsens eje i 108 år solgte Diderich Wolfsen møllen til Jochum Thiesen den 26.juni Ark. K. Thorsen mener at stenbjælken er blevet fornyet efter en stor storm i januar 1737, og den sidste møller P.E.H. Bech skriver i nogle optegnelser i 1932, at stenbjælken blev fornyet Om stenbjælken er fornyet efter en storm, af anden årsag eller på et tidligere tidspunkt kan ikke siges med sikkerhed, men Jochum Thiesen får i hvert fald på stenbjælken indhugget: 4

5 ANNO MDCCXXXVII IOCOM TISSEN * BENTE hansdatter Møllen blev i familien Thiesens eje i 41 år til 1777, hvor Jochum Ancher Bohn overtog møllen, da han i en alder af 21 år giftede sig med den 41 årige enke efter Jochum Thiesen. Der nævnes i disse år et tilhørende møllehus og en have. Bohn afhændede 1778 møllen til Rasmus Andersen, og efter hans død 1779 overtog enken Elisabeth Kirstine Nielsdatter møllen, indtil hendes næste mand Niels Clemensen i 1783 sælger møllen til Rasmus Nielsen i Nexø. Tre år efter i 1786 sælges møllen til Jens Olsen, Svaneke, som 11. februar 1793 solgte til Nicolaj Larsen fra Aaker, der 4. oktober samme år igen solgte til Anders Hansen Kofoed i Nexø. Det nuværende Møllebakken 18, mnr. 332e var møllerhus for i hvert fald Jochum Thiesen,(første gang nævnt i taksation 1761), og måske helt fra møllen opførelse 1629, indtil Efter at møllen i en relativ kort årrække har haft flere skiftende ejere, uvis af hvilken grund, så har A.H. Kofoed møllen i 21 år, hvorefter han 1814 afhændede 8 stolperum Hus, Have og Plads samt Weyr Mølle med Inventariuim og de til Huset hørende Piletræer og alt andet Løsøregods til sin svigersøn og datter, Hans Bendtzen Bech og hustru Karen Margrethe Andersdatter. I salget indgik også en undentagskontrakt (en art livsforsikring i naturalier), udførligt beskrevet. I familien Bechs eje kom møllen ind i en mere stabil periode idet den var i familiens eje i tre generationer i 114 år indtil Foreningen Bornholm i 1928 overtog møllen. Stubmøllen kaldes da også Bech s mølle i daglig tale i Svaneke. En brandtaksation i 1827 beskriver møllen således: Ejer Løjtnant og møller Hans Bentsen Bech. En vejrmølle med træfod, egebindingsværk, bræddebeklædning og tag, 2 kværne. (nhl: - og møllerens faste inventarium, som nævnt i taks. 1837). Takseres for 281 1/4 rbd. I en taksation 1837 dalede vurderingen til 250 rbd. Sølv. Der nævntes også her 2 kværne og taget af brædder. 5

6 1847 steg vurderingen til 800 rd. Også her nævntes tag af brædder. Anden generation, Peder Hansen Bech og han hustru Kirstine Nielsen, som fik skøde på møllen i 1848, ombyggede og gav stubmøllen den størrelse og udstyr, som den har i dag. Deres initialer PHB * KB står indskåret i stenbjælken, uden årstal. Peder H. Bech byggede 1848 eget hus på gl.mnr.160, det nuværende møllerhus, MølleBakken 10 mnr. 331a, øst for møllen. (det skal bemærkes at der er skiftende matrikelnumre gennem tiden, hvilket kan forvirre ved læsning af de forskellige kilder og redegørelser, desuden kan overtagelsestidspunkt med skøde og tinglysning være forskelligt.) I taksationer ses møllen og bolig at have samme mnr. 160, men efter 1851 har møllen 160 a, ejet af H.B. Bech og boligen 160b ejet af sønnen P.H. Bech. Faderen med to andre sønner og en tjenestepige blev boende i barndomshjemmet, matr. 330, Møllebakken 8, som P. Bech i 1932 betegnede som oprindeligt at have været et fårehus, men siden møllehus for familien fra ( denne oplysning kan synes i modstrid med oplysninger i Kilder til Svanekes Bygningshistorie, s.270, hvor mnr.330 nævnes som møllehus i 1781, ejet af Hans Hansen Piil, der ejede den søndreste mølle, altså ikke Bechs mølle. Først 1827 i en taksation ses Hans Bendtzen Bech som ejer, men forklaringen fås ved tillige at læse Anne-Margrethe Nielsens udredning Bygningen har hørt til Bechs mølle siden 1790, idet Jens Olsen, som ejede møllen står som ejer af mnr. 330, som Anders Hansen Kofoed herefter overtog, og han var svigerfar til Hans Bendtzen Bech). Læser man brandtakstionerne har den gamle møller H.B.Bech boet under ret kummerlige forhold, men måske forbedret i årene mellem 1867 og 1897, hvor huset benævnes i forholdsvis god stand. Han døde Da 3. generation P.E.H.Bech fik skøde på møllen med bolig i 1880, har den gamle møllerbolig sikkert fungeret som aftægtshus for faderen indtil hans død 1897, hvor ejendommen derefter skiftede ejer til gårdejer P. Mikkelsen. I taksationen 1848 angives møllerboligen, gl. mnr. 160b, med 4 fag bindingsværk med tegltag, indrettet til bolig er tilføjet et fag, og heri en skorsten tilføjes en firefags udlænge til brændsel og arbejdshus. Forhuset uændret fik Peder H.Bech borgerskab som rugbrødsbager, med henblik på at indrette bageri i sit hus, matr. 160 A. (nævnes i taksation 1867). P.H. Bech har været en driftig mand, som tilsyneladende har fulgt med i hvad der skete i tiden. Bagerier havde man kun i købstæderne, og Svaneke var jo købstad. En ny næringslov var undervejs, den trådte i kraft 1858, hvorefter der kunne etableres bagerier udenfor købstæderne. Et interessantskab af Svanekeborgere blev stiftet i 1855, med det formål at bygge en hollandsk vejrmølle, Svanemøllen, som ville være betydelig mere effektiv end den stubmølle Bech ejede. Det gik ikke helt så godt med Svanemøllen, om stod færdig i Bageriet ved Svanemøllen kom først i Bech ville åbenbart ikke stå tilbage, så han forbedrede sin mølle, som i 1857 kunne takseres med 4 kværne, heraf 2 mel-,1 gryn- og 1 skalkværn, desuden gryntromle, rensemaskine og sigteværk. Møllen steg i værdi fra 800 til 1000 rd. 6

7 Og samme år 1857 omtakseres møllehuset 5 fag bindingsværk med murede gavle og halvvalme, og i den østre ende nævnes en bagerovn. Tre år efter i 1860 var møllehuset igen ombygget og udvidet til 7 fag, hvor den østre ende er i grundmur og med bageriindretning, Udlængen er uforandret, men der er tilkommet en port og stakit. I 1862 blev den nordre udlænge udvidet med to fag omlagdes vejen til Listed. Den gik tidligere vest om møllen, men flyttedes nu så det gik mellem møllen og møllerboligen som i dag.. Den nye vejføring. Billedet er formentlig fra omkring 1915 taget af V. Myhre.. Læg mærke til den nærmeste grundmurede ende af møllerboligen, hvor der var bageriindretning. Det har næppe været i stor stil idet der er fælles skorsten til bolig og bageri. Stubmøllen blev ved den lejlighed nedtaget og genrejst i en udvidet og ombygget udgave, som den ses i dag. Tidligere stod møllen med fodtømmeret direkte på klippen, men den blev nu hævet ca. en meter på det nuværende kampestensfundament. Formentlig blev møllen gjort længere på dette tidspunkt, idet der blev påbygget næsten 1,5 meter i lægavlen med svansen. Møllen beskrives således i brandtaksationen 1867: Ejer Løjt. P.H.Bech. En Stubveirmølle. Hovedtømmeret er af eg med beklædning af bræder brædegulv og brædeloft. I Møllen er indlagt axel på hvilken udvendig Møllen er befæstet Møllevingerne med beredning. I forbindelse hermed er i Møllen indbragt kamhjul hvormed drives 4 qværne, nemlig 2 melqværne, 1 grynqværn og 1 skalqværn. De 3 først nævnte qværne drives ved det værk som står i forbindelse med axelen og i det samme anbragte drivhjul med mindre dermed i forbindelse stående drivhjul. For skalqværnen er 7

8 særskilt værk anbragt. Endvidere er i møllen anbragt gryntromle, rensemaskine og sigteværk. Møllen er i det hele taget siden sidste taxation underkastet en omfattende reparation og er som følge deraf i god og brugbar stand. Vi taxerer: 1. Selve møllen til 800 Rd. 2. Axelen med vingerne, kamhjul & hele værket 600 Rd. 3. Gryntromle rensemaskine og sigteværk 100 Rd. I alt.1500 Rd. Ved samme taksationsforretning beskrives også den 7 fag store bolig med bageovn og bagerstue, et 6 fag langt sidehus til ladehus og brændesavning, samt en 3 fag stort halvtagsbygning døde P.H. Bech hustru, 55 år gammel, 1875 dør hans far 85 år gammel, en måned efter at han underskrev et endeligt skøde til sønnen P.H. Bech, som havde drevet møllen i mange år skete næste generationsskifte til den sidste af møllerne i Bechs mølle, idet H.B.Bechs søn, Peter Emilius Hansen Bech, 30 år gammel overtog møllen. Han blev gift i 1876 med Ane Birgitte Holm, som døde i 1890 i en alder af 32 år. På dette foto ses yderst til højre den gamle møllerbolig med de i skøderne nævnte piletræer. Denne bolig var i familiens eje og hørte til stubmøllen fra 1790 til 1897, hvor Peter Hansen Bech senest boede. Midt i billedet ses den nye møllerbolig med bageri, og til venstre stubmøllen. Billedet er formentligt taget af fotograf Myhre omkring døde den gamle møller Peter Hansen Bech, 79 år gammel. På en stolpe på broloftet er indskåret flere navnetræk og årstal, som synes at være skåret af samme person. Årstal og initialer kan ikke identificeres og årstallene kan ikke umiddelbart hæftes på nogen begivenheder. Møllen træværk er i øvrigt fuld af navnetræk og årstal, især fra ca.1890 til

9 KNI KM AK AH NN Peter Emilius Hansen Bech solgte stubmøllen i 1928 til Foreningen Bornholm. Møllen og grundstykket omkring den blev udstykket.. Bech beholdt møllerhuset og boede her til sin død i 1934, 84 år gammel. Foreningen Bornholm ville sikre stubmøllen, og i skødet betingede den gamle Bech sig at møllen ikke måtte flyttes. Prisen var 1000 kr. Selvom han havde solgt møllen passede han den alligevel, nok lige til sin død og viste den gerne frem for besøgende. Så sent som 8. november 1932 blev møllens maskineri synet. En datter af P.E.H. Bech, Anna Emilie Bech var i 1906 blevet gift med en anden møller og bager Marius Sofus Henriksen, som i 1920 købte Saxebro mølle, der i dag ejes af sønnen Arne Henriksen. Foreningen Bornholm passede Bechs stubmølle frem til Spåntaget blev udskiftet, formentlig i 1940erne, bræddebeklædningerne lappet. I gennemgik stubmøllen en større reparation. Aksel og vinger blev udskiftet ved Adolf Larsen, Svaneke. Møllebygger Edv. Lind-Holm, Rønne opsatte vingerne. Samtidig blev krydsfoden udskiftet. 9

10 Ny ås, aksel, indlægges Byforeningen Svanekes Venner overtog møllen, og har siden passet vel på den blev bræddebeklædningen udskiftet. Møllen er blevet overfladebehandlet og vingerne opkilet i Den seneste situation Allerede i 1987 blev der konstateret begyndende svampeangreb i krydsfoden. Det forsøgtes bekæmpet, men havde desværre alligevel bredt sig. Derfor blev møllen i 2001 understøttet som sikring mod væltning. Situation 2001 Samtidig konstateredes at spånerne på taget efterhånden var så nedbrudte, især på sydsiden, at en udskiftning er nødvendig. Vingerne blev nedtaget, og der fulgte nu et større restaureringsarbejde, der blev afsluttet i Dette er nærmere beskrevet i flere redegørelser om møllen tilstand, ændringer og en endelig rapport om retsureringerne. Niels-Holger Larsen 10

SVANEMØLLEN Svaneke. Historie. Møllen og dens ændring gennem tiderne Og om dens fremtid. Svanemøllen 1947

SVANEMØLLEN Svaneke. Historie. Møllen og dens ændring gennem tiderne Og om dens fremtid. Svanemøllen 1947 SVANEMØLLEN Svaneke Svanemøllen 1947 Historie Møllen og dens ændring gennem tiderne Og om dens fremtid. NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Svanemøllen 2009 Indledning. Bornholm har skønsmæssigt haft hen ved 30 hollandske

Læs mere

SVANEKE STUBMØLLE BECH S MØLLE

SVANEKE STUBMØLLE BECH S MØLLE SVANEKE STUBMØLLE BECH S MØLLE Svaneke Stubmølle. Danmarks ældste vindmølle.. September 2007 RAPPORT Ny ås - Nye vinger - Konserveret inventar 2006-2007 BYFORENINGEN SVANEKES VENNER 2007 Indledning resumé

Læs mere

På krydsfod - drevet af split 1600-tallets vindmøller.niels-holger Larsen September 2008

På krydsfod - drevet af split 1600-tallets vindmøller.niels-holger Larsen September 2008 På krydsfod - drevet af split 1600-tallets vindmøller.niels-holger Larsen September 2008 På Bornholm er der kun bevaret meget få bygninger fra 1600-tallet bortset fra kirker og forsvarsanlæg. De ældst

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

BECHS MØLLE SVANEKE STUBMØLLE

BECHS MØLLE SVANEKE STUBMØLLE BECHS MØLLE SVANEKE STUBMØLLE RESTAURERING 2004 KRYDSFOD VINGER TAG TJÆRE RESULTATER DECEMBER 2004 INDHOLD Side 3.. Kort fortalt Side 4... Restaureringsprincipperne og stubmøllens fremtid Side 5.. Krydsfoden

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Bymølle Arkiv nr. Løbenr. 55 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm.

Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm. Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm. Løberen af Nexø sandsten Liggeren af kunststen Kværnstenene hængende i luften i kranens kæder under nedtagning i Tejn, marts 2006. Kværnen

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Tidligere møller i Rørvig

Tidligere møller i Rørvig Rørvig Mølle Rørvig Mølle blev tilbage i 1928 overtaget af Rørvig Naturfredningsforening, som dengang hed Foreningen til Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed, to år efter foreningens oprettelse i 1926. Foreningen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013

KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013 KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN Niels-Holger Larsen, 5.marts 2006/opdateret 25.7.2013 1600-tallets Skovriddergård lå øst for Nikolaj kirke i Rønne. Her boede nemlig i et par årtier kongens holtzförster skovridderen

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Ved Bylles Bæk 2008/2 Mindeord I Lokalhistorisk Forening har vi meget at sige Tom tak for. Han renskrev artikler og bøger, lavede billeder og meget andet. Vi forstår

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

A. P. Hansen arv og gæld note

A. P. Hansen arv og gæld note A. P. arv og gæld note Denne note beskriver, det jeg har kunne finde om A. P. s økonomi og ikke mindst arven. I børnenes arveanmeldelse fra 1890, blev hans formue angivet til 5.000 kr., hvilket er overraskende

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 Foreningen Bornholm Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afviklet efter en tur, guidet af Finn Hansen, rundt i Aarsdale i fotografen Valdemar

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere