landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt."

Transkript

1 Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis er ikke fundet. Tværtimod nævner sognets folketællinger fra 1787 og frem intet om hverken mølle eller møllere. Det helt sikre er, at der i 1860 blev bygget en vindmølle af hollandsk galleri-type på Kappelsbjerg, en stor bakke syd for den oprindelige landsby med udsigt over en stor del af det vestsjællandske Møllen fra 1860 landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Møllen blev bygget af kromanden Søren Christensen i forening med møller Ferdinand Dedenroth i Høng. At der overhovedet blev tale om at etablere en mølle skyldtes formentlig, at kromanden foruden at være bager med hele 2 bagerier også havde et ca. 50 tdr. land stort landbrug at dyrke. Han kunne dyrke sit korn selv, og med en mølle kunne han også selv male melet!

2 Grunden til møllen blev udstykket af den gård, som senere kom til at hedde Lottershøj. I løbet af året blev møllen bygget på grunden. Af billedet fremgår det med stor sandsynlighed, hvordan den første mølle kan have set ud. Tegningen er lavet af en slægtning til den møllebygger, som byggede møllen. Billedet lader ane, at også underbygningen var ottekantet. Selve møllen blev forsikret for 7500 rigsdaler. Underbygningen var 5 alen høj, udført i 19 tommers mur på et fundament af kampesten. Mindste diameter var 13 alen. Fra omgangen til hatten målte møllen 14 alen. Hertil kom hatten på 6 alen. Møllen havde 2 gennemkørselsporte. Overbygningen (kroppen) indeholdt 3 lofter. Underste loft var forsynet med 2 kværne, en skalkværn og en grynsorterer. Midterloftet havde 2 kværne, på hver 9 kvarters diameter. På 3. loft stod hejsen til at løfte kornsække op i møllen. Hatteloftet indeholdt den drivende konstruktion i møllen, det bestod af en liggende aksel og en stående bom, ligesom det også ses i den nuværende mølle. I 1865 blev Søren Christensen eneejer af møllen. I 1870 tilføjede han en grundmuret tilbygning med spåntag på sydsiden af møllen. På det midterste loft blev der efterhånden indsat en kværn mere. I 1875 solgte Søren hele sin virksomhed til langelænderen Jørgen Andersen Jørgensen for kr. Søren Christensen havde opbygget en blomstrende virksomhed. Kroen var blevet et anset sted at holde ind på den lange rejse mellem Slagelse og Kalundborg, og da hovedvejen jo gik lige forbi, var kroen fast holdeplads for dagvognen mellem de to byer.

3 Møllen i Madam Andersens tid: Jørgen Andersen døde få år efter at have købt virksomheden, og enken Maren Hansdatter (populært kaldet madam Andersen ) førte det hele videre, - og hun gjorde det med en fast hånd! Men i 1881 skete katastrofen! Møllen brænder og genopbygges Natten mellem den 20. og 21. januar 1881 brændte møllen. Det betød naturligvis er stort afbræk i virksomhedens drift, og det gjaldt om hurtigst muligt at få møllen genopbygget. Det skete i løbet af samme år, og i efteråret stod den nuværende mølle klar til at overtage. Møllebyggeren havde haft tømmer til Mullerup Mølle liggende klar. Det var beregnet til en firkantet Udklip fra Sorø Amtstidende underbygning, og den måtte man først etablere her i Løve. Derfor blev den nye mølle altså ikke ottekantet i underbygningen. I enkefru Andersens tid var kroen stadig meget anset og blev ofte brugt til fester, vælgermøder og lignende, ganske som i Søren Christensens tid. Den nye mølle: Den nye mølle blev stor. Den måler 19 m. fra jorden til spidsen af hatten. Vingerne består af 2 gennemgående arme på hver ca. 22 m. og med en vægt på ca. 1½ ton. Vinger og hat vejer tilsammen 10 tons!

4 På grund af sin højde og høje beliggenhed i terrænet (41 m. over havet) kan møllen ses ude fra bæltet og har været brugt som pejlepunkt for fiskere og andre søfarende. Christian den Tiende og Løve Mølle: Prins Christian, den senere Chr. X. var i sine unge dage officer sammen med Carl Emil Appeldorns sønner på Løvegård. Derfor har prinsen så vidt vides oven i købet flere gange været på besøg i møllen for at nyde udsigten derfra. Af en håndskreven notits over det vestre vindue på kværnloftet fremgår det, at: Fredagen den 28. December 1898 havde vi besøg af Prins Kristian og Hr. Appeldorns Sønner. Foto af bjælken over det vestre vindue Den ny generation overtager: I 1902 overtog enkens søn Oluf Jørgensen kro og mølle. Han lod i 1910 installere petroleums motor i eget motorhus ved siden af møllen. I 1913 fik han lavet møllen selvsvikkende. I 1917 solgte han virksomheden til Brugsforeningen for Gierslev Sogn og Omegn. I den gamle kro blev der indrettet udsalg for brugsen. I 1966 lukkede brugsforeningen og bygningerne er i dag i privat eje. Møllen blev drevet af brugsforeningen ved hjælp af forpagtere. I 1921 hed forpagteren Jacob Bay. Han ansøgte om at blive løst fra forpagtningen. Det blev bevilget på betingelse, at han kunne skaffe en afløser, der ville overtage forpagtningen for 1300 kr. om året.

5 Bay fandt en afløser, det blev Ole Pedersen, som da arbejdede i Kalundborg. Han overtog pr. 1/ To år senere ønskede Ole Pedersen at købe møllen. Det blev på en ekstraordinær generalforsamling i brugsen besluttet at sælge ham møllen for kroner. Ole Pedersen købte et stykke jord lige syd for møllen. Her opførte han en bolig til sig selv og familien. I 1924 stod dette hus færdigt. Det ejes nu af Dansk Veteranbil Klub. I 1927 lod mølleren installere dieselmotorer i møllen, så arbejdet blev ikke sinket væsentligt, da et lynnedslag i Buch dieselmotoren står i kælderen møllevingen i 1930 satte vindkraften ud af spillet. Lynet havde fulgt vingeakslen ind på loftet, hvor det havde splintret en bjælke. Herfra sprang det over i el-installationen, som det fulgte over til stuehuset, hvor mølleren og hans familie sov på 1. sal. Heldigvis blev ingen ramt, og lynet tændte heller ikke. Skaderne beløb sig til 875 kr. Mange penge dengang!

6 Løve Mølles nyere historie Du skønne gamle mølle, I brædder, spær og planker, du står her som et vartegn kær, du er i vore tanker. Du minder os om tid og tegn, Du står her alt i tørk og regn, Et pust fra svundne tider. Sådan beskrev møllelaugets første formand, Svend Laursen, i sin tid Løve Herreds Vartegn, møllen. Nye tider for møllen - den bliver folkeeje Efterhånden som mølleren blev ældre, og de ny tider gjorde mølleriet overflødigt, ønskede han at få møllen fredet. Der blev forhandlet med sognerådet om en overtagelses-sum på kr. Nu skulle befolkningen høres, hvorvidt der var stemning for en bevarelse af møllen. Et forslag om, at Ole Pedersen skulle sælge beboelsen og skænke møllen vederlagsfrit til eventuelle interesserede var han ikke meget for i starten, men det endte alligevel med, at han skænkede møllen til egnens befolkning, repræsenteret ved det nystartede møllelaug, hvis opgave det skulle blive at sørge for fredning og bevarelse af møllen fremover. I 1961 skete så den formelle overdragelse. Iflg. dokument af 23/ blev møllen fredet. Løve Mølle 1961 og derefter: Det har ikke altid været lige let for møllelauget at leve op til opgaven med at vedligeholde møllen, men de skiftende bestyrelser

7 har hele tiden formået at bygge videre på det arbejde, forgængerne har udrettet. Indtil nu har møllen fået ny vinge opsat 5 gange: i 1963, 1972, 1983, 1988 og En sådan vinge er en dyr sag og en gevaldig kæp at få i øret : 21,67 m. lang, vægt 1½ ton. Der går 2 lærkestammer til en vinge. Det skal være lærk. Det er bedst egnet på grund af sit høje indhold af harpiks. Træet skal tørre og lagre før det kan bruges. Det sker hos møllebygger Jørn Nilsson, Løve, som også er med i møllelauget. Han har i sin tid lært møllebyggeri af Falck Christensen, der var 3. generation af møllebyggere i sin slægt. Vingeopsætningen i 1988 var den første, som Jørn Nilsson selv stod for efter at være udlært. Langsomt, men sikkert forvandledes de rå stammer til en perfekt udført møllevinge, som kom på plads helt planmæssigt på en smuk septemberdag i Hele byen festede, og mange meldte sig ved træktovet, der skulle føre vingen fra liggende stilling op på sin plads i mølleakslen. Det skulle jo foregå med håndkraft, ganske som i gamle dage! I 2013 blev vingen sat op med en kran.

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater:

Pensionaterne i og omkring Lohals. De mindre pensionater: Pensionaterne i og omkring Lohals Begyndende med de små private pensionater for godt 100 år siden, bliver Lohals efterhånden et kendt feriested. Foruden de små pensionater kommer der ved århundredeskiftet

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;"

ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[; - l - ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;" Min far, Jens Busk Sørensen - altid kaldt Jens Busk - kan jeg huske, fra han var ca. 50 år, til han døde som 65-årig. Jeg nåede at blive født i Aptrup, Sall sogn

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Hammergården gennem 100 år

Hammergården gennem 100 år Hammergården gennem 100 år Af Jakob Lindberg Artikelserie om de mennesker, der levede og drev Hammergården gennem flere menneskealdre. Fortalt af Robert Jensen, som boede på Hammergården som barn og ung

Læs mere

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening No. 50 December 2008 Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Agnes Jensen, Gl. Høngård. I 1990 døde fru Agnes Jensen, Floravej 7, Østervrå, i en alder af 95. Hun

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

Byggeri og landbrug på Bakken

Byggeri og landbrug på Bakken Byggeri og landbrug på Bakken Byggeri Vindmøllen Landbrug Jo flere dyr jo bedre Marken Økonomi Byggeri, Det var en periode med kraftig inflation, priserne på fast ejendom steg voldsomt, så det var ikke

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK USEUM ØNDER JYLLAND CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7 DK 6310 Broager Tel. +45 7444 9474 Cathrinesminde@museum-sondenylland.dlc www.museurn-sondenylland.dlc INDGÅET 8 JULI 2C15 Hedensted Kommune

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere