FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%"

Transkript

1 Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

2 Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i dagtilbud, skole, SFO og klub. På forsiden fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent for enheden. Rapporten viser forældrenes tilfredshed med det enkelte tilbud. Resultaterne for skole- og SFO delen bliver præsenteret i den samme rapport. Resultaterne sammenlignes med det samlede resultat for Kommune, og rapporten giver således indblik i, om tilfredsheden ligger over eller under niveauet for kommunen som helhed. Endvidere sammenlignes tilfredsheden i tilbuddet med det tilende resultat i, hvor Kommune gennemførte en lignende undersøgelse. Denne sammenligning er dog ikke mulig på alle spørgsmål, idet der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Visse afdelinger kan være oprettet siden, hvorfor historik ikke er mulig. Der er også sket nogle sammenlægninger af enheder. I disse tilfælde er enhedernes historik blevet lagt sammen, således at en historisk sammenligning er blevet mulig. På klubområdet er der sket en større organisatorisk omstrukturering siden. Her er fremgangsmåden ift. historisk sammenligning den samme som ved sammenlagte enheder (se ovenfor). Klubbernes resultater fra bliver således lagt sammen i sammenligningsenheder, som er til organisationsstrukturen på det nye FU-område i Fra side 3 og frem vises resultater på de spørgsmål i undersøgelsen, der knytter sig til forældrenes tilfredshed og vurdering af den enkelte enhed. Indledningsvist vises den samlede tilfredshed med tilbuddet og udviklingen fra til nu. Herefter vises en oversigt over de fem spørgsmål med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål med størst udvikling siden. I den sidste del af rapporten vises forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for det enkelte spørgsmål. Tilfredsheden sammenlignes både med tallene fra (hvor muligt) og med det samlede resultat på området for 2015.

3 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som for det meste går fra»meget utilfreds«til»meget tilfreds«. Beelser i kategorien»ved ikke«indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 3% et»meget utilfreds«, 6% har et»utilfreds«, 22%»Hverken utilfreds eller tilfreds«, 33%»Tilfreds«og 36%»Meget tilfreds«. Hvis procenttallet er under 2, vil det ikke blive vist. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med enhedens resultater i (hvis sammenligning er mulig) samt med det samlede resultat på området for personer har et på spørgsmålet. Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højeste score er 5, og den laveste score er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet er 3,9 i 2015 (som kan ses til højre for figuren). Udviklingen i resultatet fra viser 0,0, som betyder ingen forskel på dette spørgsmål. Sammenligningen med resultatet for hele Kommune på området viser en negativ forskel på. Positiv udvikling illusteres med grøn og negativ udvikling illustreres med rød. Ingen forskelle i gennemsnittet vises med 0,0 i sammenligningskolonnen. I de tilfælde hvor historisk sammenligning ikke er mulig vil sammenligningskolonnen være blank.

4 SAMLET TILFREDSHED MED SKOLEN (1) 03 Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet med skolens resultater fra samt med det samlede resultat for alle i Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 247 3,6 3, Meget utilfreds 2% Utilfreds 16% Hverken utilfreds eller tilfreds 21% Tilfreds 47% Meget tilfreds 14%

5 SAMLET TILFREDSHED MED SKOLEN (2) 04 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? ,1-0,5 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Har dit barn været udsat for mobning inden for det seneste skoleår? 4,3 Støtter du aktivt op om dit barns læring og udvikling i skolen? 4,3 Samarbejdet mellem dagtilbuddet og skolen i forbindelse med overgangen* 4,2 De udendørs faciliteter og arealer 4,0 Dit barns trivsel i skolen 3,9 Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* 3,4 De fysiske rammer indendørs 3,3 Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen 3,3 Skolens indsats for at begrænse mobning 3,3 Skolens indsats for at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,

7 SAMMENLIGNING MED 06 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til skolens resultater i. Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer Kontakten til personalet i skolen De udendørs faciliteter og arealer Skolens indsats for at begrænse mobning

8 TILFREDSHED MED SKOLEN (1) 07 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns skole. Dit barns trivsel i skolen ,9 Dit barns faglige udbytte af undervisningen ,6 Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi ,6 Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer ,6 Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,8 Skolens indsats for at begrænse mobning ,3-0,4 Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere ,5 Skolens indsats for at sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn ,4 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds

9 TILFREDSHED MED SKOLEN (2) 08 Skolens indsats for at skabe en varieret skoledag for dit barn ,8 0,0 Skolens indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse ,9 0,2 Skolens indsats for at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer eller virksomheder ,6 0,0 Skolens indsats for at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse ,2 Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen ,3 De fysiske rammer indendørs ,3 0,1 De udendørs faciliteter og arealer ,0 0,3 Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* ,4 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i klasse.

10 TILFREDSHED MED SKOLEN (3) 09 Skolens indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov ,5 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Har dit barn været udsat for mobning inden for det seneste skoleår? ,3 I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen? ,9 0,0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

11 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 10 SKOLE Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældrene og skolen. Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt ,8 Skole-hjem samtalerne ,9 0,0 Kontakten til personalet i skolen ,8 Skolens kommunikation via Forældreintra ,7 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved du, hvilke forventninger, dit barns skole stiller til dig som forælder? ,5 Deltager du aktivt i skole-hjem samarbejdet på dit barns skole? ,9 Støtter du aktivt op om dit barns læring og udvikling i skolen? ,3 0,0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

12 OVERGANG FRA DAGTILBUD TIL SKOLE 11 SAMT FORENINGSAKTIVITET Nedenstående mål omhandler tilfredsheden med overgangen fra dagtilbud til skole. Samarbejdet mellem dagtilbuddet og skolen i forbindelse med overgangen* ,2 0,2 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Deltager dit barn i en foreningsaktivitet i fritiden? Ja 79% Nej 21% *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i 0. klasse.

13 LOKALE SPØRGSMÅL 12 Følgende spørgsmål er udvalgt af skolens ledelse Skolens indsats for at sikre dit barn en god start i skolen i forbindelse med skolestart eller skoleskifte ,8 Trafiksikkerheden på vejen mellem dit barns skole og hjem ,1 Trafiksikkerheden tæt på skolen ,1 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds

14 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLEAFDELING 13 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på indskoling, mellemtrin og udskoling. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Skoleafdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 3,6 3,6 3,5 3,6 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? 3,1 3,1 3,0 3,1 Dit barns trivsel i skolen 4,0 3,9 3,7 3,9 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,9 3,6 3,4 3,6 Skolens indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,6 3,4 3,3 3,5 Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 3,7 3,6 3,3 3,6 Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 3,6 3,6 3,5 3,6 Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 3,9 3,8 3,6 3,8 Skolens indsats for at begrænse mobning 3,5 3,3 3,2 3,3 Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere 3,7 3,5 3,3 3,5 Skolens indsats for at sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,5 3,4 3,3 3,4 Skolens indsats for at skabe en varieret skoledag for dit barn 3,9 3,8 3,5 3,8 Skolens indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse 4,2 3,9 3,5 3,9 Skolens indsats for at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer eller virksomheder 3,7 3,8 3,4 3,6 Skolens indsats for at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,2 3,2 3,3 3,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

15 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLEAFDELING 14 Skoleafdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Total Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen 3,4 3,3 3,3 3,3 De fysiske rammer indendørs 3,2 3,3 3,3 3,3 De udendørs faciliteter og arealer 4,0 4,1 4,0 4,0 Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* 3,4 3,4 Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen? 4,0 3,9 3,7 3,9 Har dit barn været udsat for mobning inden for det seneste skoleår? 4,4 4,4 4,2 4,3 Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt 3,8 3,8 3,7 3,8 Skole-hjem samtalerne 3,8 4,0 3,8 3,9 Kontakten til personalet i skolen 3,8 3,8 3,8 3,8 Skolens kommunikation via Forældreintra 3,7 3,8 3,7 3,7 Ved du, hvilke forventninger, dit barns skole stiller til dig som forælder? 3,6 3,6 3,4 3,5 Deltager du aktivt i skole-hjem samarbejdet på dit barns skole? 3,9 4,1 3,9 3,9 Støtter du aktivt op om dit barns læring og udvikling i skolen? 4,3 4,3 4,2 4,3 Samarbejdet mellem dagtilbuddet og skolen i forbindelse med overgangen* 4,2 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 15 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 3,7 3,8 3,7 3,1 4,2 3,2 3,5 3,5 3,8 3,1 3,6 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? 3,3 3,4 3,0 2,7 3,5 2,6 3,2 3,2 3,4 2,3 3,1 Dit barns trivsel i skolen 4,3 4,0 4,0 3,6 4,1 3,5 4,3 3,7 3,9 3,3 3,9 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 4,3 3,9 4,0 2,9 4,0 3,4 3,5 3,3 3,6 3,0 3,6 Skolens indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,7 3,9 3,9 2,7 4,0 3,1 3,4 3,3 3,5 3,0 3,5 Skolens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 4,0 3,8 3,8 3,2 4,1 3,5 3,4 3,3 3,5 3,0 3,6 Skolens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 3,7 3,7 3,7 3,3 4,0 3,4 3,5 3,4 3,7 3,2 3,6 Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,0 4,0 3,9 3,6 4,2 3,6 3,7 3,6 3,7 3,5 3,8 Skolens indsats for at begrænse mobning 3,7 3,7 3,5 2,7 3,7 3,0 3,3 2,8 3,5 3,0 3,3 Skolens indsats for at motivere dit barn til at lære mere 3,9 3,9 3,7 3,1 4,0 3,2 3,5 3,2 3,3 3,3 3,5 Skolens indsats for at sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,6 3,7 3,8 2,6 3,8 3,1 3,4 3,1 3,5 3,1 3,4 Skolens indsats for at skabe en varieret skoledag for dit barn 4,1 4,1 4,0 3,4 4,5 3,6 3,5 3,5 3,7 3,3 3,8 Skolens indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse 4,4 4,3 4,2 3,8 4,5 3,6 3,8 3,5 3,6 3,3 3,9 Skolens indsats for at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer eller virksomheder 3,7 3,8 3,7 3,4 4,4 3,5 3,6 3,4 3,7 2,8 3,6 Skolens indsats for at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,6 3,4 3,2 2,6 3,5 2,9 3,3 3,2 3,5 3,1 3,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 16 Klassetrin 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total Skolens indsats for at skabe ro og orden i klassen 3,8 3,7 3,6 2,5 3,7 2,8 3,5 3,3 3,6 2,8 3,3 De fysiske rammer indendørs 3,4 3,5 3,0 3,0 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 2,9 3,3 De udendørs faciliteter og arealer 4,1 4,3 3,8 3,9 4,4 4,1 3,8 4,1 3,9 3,9 4,0 Skolens indsats for at gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen? 3,3 3,7 2,9 3,4 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 3,8 3,9 3,7 3,9 3,4 3,9 Har dit barn været udsat for mobning inden for det seneste skoleår? 4,7 4,4 4,4 3,9 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 4,1 4,3 Samarbejdet mellem skole og hjem alt i alt 3,9 3,8 4,0 3,4 4,3 3,4 3,9 3,4 3,9 3,7 3,8 Skole-hjem samtalerne 3,8 3,8 4,1 3,5 4,2 3,7 4,0 3,6 4,0 3,8 3,9 Kontakten til personalet i skolen 3,9 3,8 4,0 3,3 4,2 3,5 3,8 3,4 4,0 3,8 3,8 Skolens kommunikation via Forældreintra 4,0 3,9 3,7 3,2 4,3 3,5 3,7 3,4 3,9 3,6 3,7 Ved du, hvilke forventninger, dit barns skole stiller til dig som forælder? 3,6 3,8 3,3 3,5 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 Deltager du aktivt i skole-hjem samarbejdet på dit barns skole? 4,0 3,8 3,8 4,0 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 Støtter du aktivt op om dit barns læring og udvikling i skolen? 4,3 4,4 4,1 4,4 4,4 4,2 4,4 4,3 4,3 4,0 4,3 Samarbejdet mellem dagtilbuddet og skolen i forbindelse med overgangen* 4,2 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SFO'EN 17 Den følgende del af rapporten omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns SFO. Svar procent SFO børn Svarprocent SFO

19 SAMLET TILFREDSHED MED SFO (1) 18 Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med s SFO. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet med SFO'ens resultater fra samt med de samlede resultater for alle SFO'er i Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? 106 3,8 3, Meget utilfreds 1% Utilfreds 8% Hverken utilfreds eller tilfreds 18% Tilfreds 58% Meget tilfreds 15%

20 SAMLET TILFREDSHED MED SFO (2) 19 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn? ,3-0,4 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

21 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 20 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Dit barns trivsel i SFO en 4,2 De udendørs faciliteter og arealer 4,1 Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i SFO en? 4,0 SFO ens indsats for at skabe en hverdag med motion og bevægelse 3,9 Sammenhængen mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole 3,8 Kontakten til personalet i SFO en 3,5 De fysiske rammer indendørs 3,4 Ved du, hvilke forventninger, dit barns SFO stiller til dig som forælder? 3,1 Deltager du aktivt i samarbejdet med dit barns SFO? 3,0 Den tid personalet har til dit barn 3,

22 SAMMENLIGNING MED 21 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til SFO'ens resultater i. Kontakten til personalet i SFO en -0,4 Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt -0,4 De udendørs faciliteter og arealer -0,4 Aktiviteterne i SFO en -0,5 Den tid personalet har til dit barn -0,

23 TILFREDSHED MED SFO (1) 22 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns SFO. Dit barns trivsel i SFO en ,2 0,0 SFO ens pædagogiske indsats i forhold til dit barn ,7-0,4 Aktiviteterne i SFO en ,7-0,5 SFO ens indsats for at skabe en hverdag med motion og bevægelse ,9 0,1 SFO ens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi ,7-0,4 Den tid personalet har til dit barn ,0-0,6 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds

24 TILFREDSHED MED SFO (2) 23 SFO ens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer ,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,6 SFO ens indsats for at begrænse mobning ,5 De fysiske rammer indendørs ,4 De udendørs faciliteter og arealer ,1-0,4 0,3 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i SFO en? ,0 0,0 0,0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

25 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 24 SFO Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældrene og SFO'en. Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt ,6-0,4 Kontakten til personalet i SFO en ,5-0,4 SFO ens kommunikation via Forældreintra ,6 Sammenhængen mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole ,8 0,0 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved du, hvilke forventninger, dit barns SFO stiller til dig som forælder? ,1 Deltager du aktivt i samarbejdet med dit barns SFO? ,0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

26 SFO'ENS LOKALE SPØRGSMÅL 25 Følgende spørgsmål er udvalgt af skolens ledelse Personalets engagement i hverdagen ,7 Mulighederne for fysisk aktivitet i dit barns SFO ,1 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds

27 SFO'ENS RESULTATER FORDELT PÅ 26 KLASSETRIN Herunder opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse eller derover Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? 3,8 3,9 3,8 3,4 3,9 3,8 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn? 3,3 3,4 3,4 2,6 3,5 3,3 Dit barns trivsel i SFO en 4,3 4,1 4,1 3,9 4,2 4,2 SFO ens pædagogiske indsats i forhold til dit barn 3,6 3,7 3,8 3,3 3,9 3,7 Aktiviteterne i SFO en 3,8 3,8 3,7 3,5 3,9 3,7 SFO ens indsats for at skabe en hverdag med motion og bevægelse 4,0 3,8 4,0 3,3 3,9 3,9 SFO ens indsats for at stimulere dit barns kreativitet og fantasi 3,8 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7 Den tid personalet har til dit barn 3,0 3,1 3,0 2,8 3,5 3,0 SFO ens indsats for at udvikle dit barns personlige kompetencer 3,7 3,6 3,4 3,2 3,6 3,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 3,7 3,7 3,5 3,4 3,6 3,6 SFO ens indsats for at begrænse mobning 3,6 3,7 3,3 3,0 3,9 3,5 De fysiske rammer indendørs 3,3 3,5 3,2 3,6 3,8 3,4 De udendørs faciliteter og arealer 4,2 4,2 3,9 4,2 4,3 4,1 Oplever du, at dit barn indgår i et fællesskab med de andre børn i SFO en? 4,0 4,0 4,1 3,8 3,7 4,0 Samarbejdet mellem SFO og hjem alt i alt 3,7 3,3 3,7 3,4 3,9 3,6 Kontakten til personalet i SFO en 3,5 3,3 3,6 3,3 4,0 3,5 SFO ens kommunikation via Forældreintra 3,8 3,3 3,7 3,3 3,9 3,6 Sammenhængen mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole 3,9 3,7 3,8 3,2 4,1 3,8 Ved du, hvilke forventninger, dit barns SFO stiller til dig som forælder? 3,3 2,9 2,9 3,1 3,3 3,1 Deltager du aktivt i samarbejdet med dit barns SFO? 3,3 2,6 3,1 3,1 2,9 3,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Holme-Rundhøj beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 15 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 87% Forældretilfredshed 15 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Skanderborgvej beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Viborgvej beelser: 217 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% Randersvej beelser: 197 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 67% OM RAPPORTEN 1 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 340 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport Grenåvej Øst FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Oddervej Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Grenåvej Øst Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Randersvej beelser: Svarprocent: 59% FORÆLDRETILFREDSHED 2013 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere