FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%"

Transkript

1 Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

2 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i dagtilbud, skole, SFO og klub. På forsiden fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent for enheden. Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Dagtilbud Svarprocent: 77,3% Totalrapport Rapporten viser forældrenes tilfredshed med det enkelte tilbud. Resultaterne for skole- og SFO delen bliver præsenteret i den samme rapport. Resultaterne sammenlignes med det samlede resultat for Aarhus Kommune, og rapporten giver således indblik i, om tilfredsheden ligger over eller under niveauet for kommunen som helhed. Endvidere sammenlignes tilfredsheden i tilbuddet med det tilende resultat i 2015, hvor Aarhus Kommune gennemførte en lignende undersøgelse. Denne sammenligning er dog ikke mulig på alle spørgsmål, idet der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Visse afdelinger kan være oprettet siden 2015, hvorfor historik ikke er mulig. Der er også sket nogle sammenlægninger af enheder. I disse tilfælde er enhedernes historik blevet lagt sammen, således at en historisk sammenligning er blevet mulig. Fra side 3 og frem vises resultater på de spørgsmål i undersøgelsen, der knytter sig til forældrenes tilfredshed og vurdering af den enkelte enhed. Indledningsvist vises den samlede tilfredshed med tilbuddet og udviklingen fra 2015 til nu. Herefter vises en oversigt over de fem spørgsmål med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål med størst udvikling siden I den sidste del af rapporten vises forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for det enkelte spørgsmål. Tilfredsheden sammenlignes både med tallene fra 2015 (hvor muligt) og med det samlede resultat på området for 2017.

3 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som for det meste går fra»meget tilfreds«til»meget utilfreds«. Beelser i kategorien»ved ikke«indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 53% et»meget tilfreds«, andre 35% har et»tilfreds«, 7%»Hverken tilfreds eller utilfreds«, 4%»Utilfreds«og 1%»Meget utilfreds«. Hvis procenttallet er under 2, vil det ikke blive vist. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med enhedens resultater i 2015 (hvis sammenligning er mulig) samt resultatet fra et højere organisatorisk niveau i 2017 (f.eks. kommunen eller området). At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet ,4 0, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds personer har et på spørgsmålet. Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højeste score er 5 (ex. Meget tilfreds), og den laveste score er 1 (ex. Meget utilfreds). Gennemsnitsscoren på spørgsmålet er 4,4 i 2017 (som kan ses til højre for figuren). Sammenligningen med resultatet fra 2015 viser en positiv udvikling på dette spørgsmål på 0,1. Positiv udvikling illustreres med grøn og negativ udvikling illustreres med rød. I de tilfælde hvor gennemsnittet i 2017 og 2015 er ens, står der blot i sammenligningskolonnen. I de tilfælde hvor historisk sammenligning ikke er mulig, vil sammenligningskolonnen være blank.

4 SAMLET TILFREDSHED MED SKOLEN 03 Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet med skolens resultater fra 2015 samt med det samlede resultat for alle skoler i Aarhus Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Dit barns skole samlet set ,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds Meget tilfreds 98 16% 0-5 Tilfreds % 3 5 Hverken tilfreds eller utilfreds 93 15% 0 1 Utilfreds 29 5% -3-1 Meget utilfreds 8 1% skoler 2017

5 ANBEFALING AF SKOLEN 04 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? ,4 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad 2015 skoler 2017 Slet ikke

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) Skole-hjem samtalerne De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,5 Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 3,5 Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 3,5 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,5 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 3,

7 SAMMENLIGNING MED Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til resultaterne fra De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 0,3 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 0,2 At forebygge og begrænse mobning i skolen 0,1 At skabe en skoledag med motion og bevægelse 0,1 Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse? // At gøre dit barn parat til det videre forløb efter skolen At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer eller virksomheder Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra -0,2 Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen -0,

8 UNDERVISNINGEN (1) 07 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns undervisning. Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set ,1 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov ,7 At styrke dit barns kreativitet og fantasi ,7 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) ,7 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds

9 UNDERVISNINGEN (2) 08 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns undervisning. At motivere dit barn til at lære mere ,7 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn ,5 At skabe en varieret skoledag for dit barn ,7 At skabe en skoledag med motion og bevægelse ,5 0,1 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) ,6 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse ,5 At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse* ,6 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i klasse.

10 BARNETS TRIVSEL 09 Nedenstående spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med barnets trivsel i skolen. At styrke dit barns trivsel i skolen At skabe ro og orden i klassen ,6 At forebygge og begrænse mobning i skolen ,7 0,1 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene* ,6 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i klasse.

11 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM 10 (1) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set Skole-hjem samtalerne Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling ,6 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra ,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds

12 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM 11 (2) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? ,5 Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 3,5-0,2 skoler 2017 Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling ,5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds skoler 2017 Meget utilfreds

13 SKOLENS LEDELSE 12 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med muligheden for at gå i dialog med skolens ledelse. Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov ,6 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds skoler 2017 Meget utilfreds

14 DE FYSISKE RAMMER 13 Nedenstående spørgsmål omhandler tilfredsheden med skolens fysiske rammer. De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) ,4 0,2 0,2 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) ,3 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds

15 OVERGANGEN FRA DAGINSTITUTION TIL 14 SKOLE Nedenstående spørgsmål omhandler tilfredsheden med barnets overgang fra daginstitution til skole. Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen* ,7-0,3-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 skoler 2017 Meget utilfreds *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn går i 0. klasse.

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 SKOLEAFDELING På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på skoleafdeling. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet. Skoleafdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Total Dit barns skole samlet set 4,0 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? 4,0 3,7 Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set 4,1 3,7 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 4,0 3,6 3,6 3,7 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 4,1 3,6 3,4 3,7 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 4,0 3,7 3,5 3,7 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 4,1 3,7 At motivere dit barn til at lære mere 3,5 3,6 3,7 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,7 3,4 3,5 3,5 At skabe en varieret skoledag for dit barn 4,0 3,6 3,5 3,7 At skabe en skoledag med motion og bevægelse 3,3 3,3 3,5 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) 3,7 3,6 3,6 3,6 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,7 3,4 3,3 3,5 At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse 3,6 3,6 At styrke dit barns trivsel i skolen 4,0 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 SKOLEAFDELING Skoleafdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Total At skabe ro og orden i klassen 3,5 3,6 3,6 At forebygge og begrænse mobning i skolen 3,7 3,7 3,7 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse 4,0 3,7 3,7 At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene 3,6 3,6 Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set 4,0 3,7 Skole-hjem samtalerne 4,0 Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,6 3,5 3,6 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 3,6 Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 3,7 3,4 3,3 3,5 Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 3,4 3,3 3,5 Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,4 3,3 3,5 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 3,7 3,6 3,6 3,6 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 3,2 3,4 3,5 3,4 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 3,7 Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 17 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet. Klassetrin 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total Dit barns skole samlet set 4,1 4,1 4,0 3,7 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn? 4,0 4,2 4,0 4,0 3,7 3,7 3,6 Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set 4,1 4,1 4,0 4,1 3,5 3,7 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,4 3,7 3,6 3,4 3,7 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 4,1 4,1 4,2 3,6 3,3 3,6 3,3 3,2 3,7 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 4,0 4,1 4,1 3,7 3,4 3,7 3,6 3,4 3,7 4,0 4,0 4,1 4,2 3,7 3,7 3,5 At motivere dit barn til at lære mere 4,0 4,0 3,5 3,6 3,4 3,7 3,7 3,5 3,7 At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,7 3,7 3,6 4,0 3,4 3,5 3,2 3,6 3,4 3,4 3,5 At skabe en varieret skoledag for dit barn 4,1 4,0 4,2 3,6 3,5 3,7 3,5 3,3 3,7 At skabe en skoledag med motion og bevægelse 4,0 4,0 3,6 3,3 3,1 3,5 3,3 3,1 3,5 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) 3,3 4,0 3,5 3,4 3,6 3,1 3,6 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,6 3,6 3,5 4,0 3,5 3,4 3,3 3,5 3,3 3,2 3,5 At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse 3,5 3,7 3,7 3,6 At styrke dit barns trivsel i skolen 4,1 4,4 3,7 3,7 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 18 Klassetrin 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total At skabe ro og orden i klassen 4,0 3,5 4,2 3,4 3,6 3,3 3,5 3,6 3,7 3,6 At forebygge og begrænse mobning i skolen 3,7 3,7 4,1 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse 4,0 4,3 3,6 3,6 3,6 At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene 3,7 3,5 3,6 Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set 4,0 4,1 4,2 3,5 3,7 3,6 Skole-hjem samtalerne 4,0 4,3 3,6 3,7 Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,6 3,7 4,2 3,6 3,3 3,7 3,4 3,4 3,6 Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 3,7 4,1 4,1 3,7 3,6 3,4 Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,6 3,5 4,1 3,5 3,6 2,9 3,6 3,1 3,2 3,5 3,6 4,2 3,6 3,7 2,8 3,5 3,2 3,3 3,5 3,7 3,6 4,0 3,5 3,6 3,0 3,5 3,2 3,3 3,5 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 3,7 3,6 3,6 Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 19 TILFREDS" OG "TILFREDS" På de følgende sider vises tilfredsheden med de forskellige aspekter både som gennemsnit og som andel af tilfredse og meget tilfredse forældre. Spørgsmål markeret med * er blevet målt på en gradskala (Høj grad - Slet ikke), og ikke tilfredshedsskala. Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Dit barns skole samlet set % Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns skole til deres børn?* % Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set % At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 598 3,7 68% At styrke dit barns kreativitet og fantasi 595 3,7 65% At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 600 3,7 66% At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) % At motivere dit barn til at lære mere 598 3,7 63%

21 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 20 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" At sætte mål for dit barns læring, som knytter sig specifikt til dit barn 579 3,5 55% At skabe en varieret skoledag for dit barn 600 3,7 68% At skabe en skoledag med motion og bevægelse 594 3,5 60% At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område (fx til museer eller virksomheder) 598 3,6 63% At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 582 3,5 54% At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse 192 3,6 64% At styrke dit barns trivsel i skolen % At skabe ro og orden i klassen 576 3,6 66%

22 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 21 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" At forebygge og begrænse mobning i skolen 567 3,7 68% At skabe et godt socialt fællesskab i dit barns klasse % At begrænse elevernes rygning og alkoholforbrug i samarbejde med forældrene 163 3,6 60% Samarbejdet mellem skole og hjem samlet set % Skole-hjem samtalerne % Den løbende dialog med lærerne og pædagogerne om dit barns trivsel, læring og udvikling 604 3,6 61% Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra % Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet?* 580 3,5 58%

23 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 22 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet)* 597 3,5 61% Den vejledning, du kan få fra lærerne og pædagogerne til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 572 3,5 55% Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 473 3,6 60% De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 609 3,4 55% De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) % Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgangen 63 3,7 63%

24 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SFO'EN 23

25 SAMLET TILFREDSHED MED SFO 24 Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med s SFO. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet med SFO'ens resultater fra 2015 samt med det samlede resultat for alle SFO'er i Aarhus Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Dit barns SFO samlet set 271 4,0 4,0 0,1 0, SFO'er 2017 Meget tilfreds 68 25% 3 0 Tilfreds % -1 0 Hverken tilfreds eller utilfreds 49 18% 2 2 Utilfreds 13 5% -3-1 Meget utilfreds 2 1% SFO'er 2017

26 ANBEFALING AF SFO'EN 25 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn? ,0 0,5 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad 2015 SFO'er 2017 Slet ikke

27 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 26 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. SFO ens åbningstider 4,4 Aktiviteterne i SFO en At styrke dit barns kreativitet og fantasi De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,4 Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,4 Den tid, personalet har til dit barn 3,3 Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 3,2 Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 3,

28 SAMMENLIGNING MED Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til resultaterne fra De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 0,4 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 0,3 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 0,2 Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole 0,2 SFO ens åbningstider 0,2 SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set At forebygge og begrænse mobning i SFO'en Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn

29 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 28 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med deres barns SFO. Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn At skabe en hverdag med motion og bevægelse At styrke dit barns kreativitet og fantasi At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) ,2 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) ,1 Aktiviteterne i SFO en ,1 Den tid, personalet har til dit barn ,3 0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

30 BARNETS TRIVSEL 29 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med barnets trivsel. At styrke dit barns trivsel i SFO'en ,7 At forebygge og begrænse mobning i SFO'en ,6-0,2 At skabe et godt socialt fællesskab i SFO'en Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 SFO'er 2017

31 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 30 SFO (1) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældre og SFO'en. Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set ,6 Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling ,4 SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra ,6 Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling ,4 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

32 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 31 SFO (2) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældre og SFO'en. Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? ,1 Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 3,2 SFO'er 2017

33 SAMARBEJDET MELLEM SKOLENS 32 UNDERVISNINGS- OG SFO-DEL Følgende spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skolens undervisnings- og SFO-del. Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole ,2 0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

34 SFO'ENS LEDELSE 33 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med muligheden for at gå i dialog med SFO'ens ledelse. Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov ,7 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds SFO'er 2017 Meget utilfreds

35 DE FYSISKE RAMMER 34 Følgende spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer i SFO'en. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) ,4 0,4 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) ,3 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

36 ÅBNINGSTIDERNE 35 Følgende spørgsmål omhandler forældrenes tilfredshed med åbningstiderne i SFO'en. SFO ens åbningstider ,4 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2015 SFO'er 2017 Meget utilfreds

37 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 36 Herunder opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet. Klassetrin 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. og derover Total Dit barns SFO samlet set 4,0 4,0 4,1 4,0 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn 4,0 4,1 4,1 4,0 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn samlet set 3,6 4,0 At skabe en hverdag med motion og bevægelse 4,0 3,6 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 4,0 4,1 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 3,7 3,7 4,1 3,7 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 3,7 3,7 4,1 Aktiviteterne i SFO en 4,0 4,0 4,0 Den tid, personalet har til dit barn 3,0 3,2 3,3 3,6 3,5 3,3 At styrke dit barns trivsel i SFO'en 3,6 3,7 4,0 3,7 3,7 At forebygge og begrænse mobning i SFO'en 3,5 3,7 3,5 3,7 3,6 At skabe et godt socialt fællesskab i SFO'en 3,4 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

38 RESULTATER FORDELT PÅ KLASSETRIN 37 Klassetrin 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. og derover Total Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling 3,3 3,4 3,4 3,6 3,4 3,4 SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 3,5 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet? 2,8 3,1 3,1 3,5 3,3 3,1 Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet) 2,9 3,2 3,2 3,4 3,2 3,2 Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 3,3 3,3 3,5 3,6 3,3 3,4 Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole 3,7 4,1 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 3,5 3,7 3,5 3,7 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 3,4 3,2 3,2 3,5 3,6 3,4 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 4,0 SFO ens åbningstider 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

39 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 38 TILFREDS" OG "TILFREDS" På de følgende sider vises tilfredsheden med de forskellige aspekter både som gennemsnit og som andel af tilfredse og meget tilfredse forældre. Spørgsmål markeret med * er blevet målt på en gradskala (Høj grad - Slet ikke), og ikke tilfredshedsskala. Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Dit barns SFO samlet set 271 4,0 76% Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns SFO til deres børn?* 270 4,0 74% Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn samlet set % At skabe en hverdag med motion og bevægelse % At styrke dit barns kreativitet og fantasi % At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) % At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) % Aktiviteterne i SFO en %

40 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 39 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Den tid, personalet har til dit barn 253 3,3 44% At styrke dit barns trivsel i SFO'en 259 3,7 63% At forebygge og begrænse mobning i SFO'en 223 3,6 59% At skabe et godt socialt fællesskab i SFO'en % Samarbejdet mellem SFO og hjem samlet set 256 3,6 56% Den løbende dialog med personalet om dit barns trivsel, læring og udvikling 249 3,4 47% SFO ens digitale kommunikation fx via ForældreIntra 264 3,6 58% Oplever du, at personalet inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet?* 241 3,1 40%

41 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 40 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Oplever du en god dialog med personalet om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? (Fx ved at læse sammen med barnet)* 242 3,2 43% Den vejledning, du kan få fra personalet til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 223 3,4 43% Samarbejdet mellem undervisnings- og SFO-delen på dit barns skole % Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 186 3,7 62% De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 270 3,4 51% De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) % SFO ens åbningstider 270 4,4 96%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 340 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% Randersvej beelser: 197 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Holme-Rundhøj beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 15 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 67% OM RAPPORTEN 1 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 87% Forældretilfredshed 15 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Skanderborgvej beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Viborgvej beelser: 217 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport Grenåvej Øst FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Oddervej Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Grenåvej Øst Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere