År: Gruppe: DMS Titel: Design af AauSat-II. AauSat-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År: Gruppe: DMS Titel: Design af AauSat-II. AauSat-II"

Transkript

1 AauSat-II År: 2005 Gruppe: DMS Titel: Design af AauSat-II Ø

2

3 1 Samlingsvejledning I det følgende gives en beskrivelse af hvordan satellitten skal samles. Samlingen deles op i to processer: samling af delkomponenter og samling af delsamlinger til rammen. Når det gælder samling af delkomponenterne til rammen gennemgås samlingerne i den korrekte rækkefølge, hvilket er vigtigt at overholde. I tabel 1.1 opsummeres bolttyperne for hver delkomponent og det moment de forspændes med. Boltene skal først spændes til forspændingen efter at satellitten beviseligt har bestået alle testene og ikke skal adskilles igen, for derigennem at udelukke plastisk deformation af gevindene. Momentværdien i tabel 1.1 forudsætter, at boltene er smurt inden de fastgøres. M2 bolt M3 bolt Møtrik Moment [Nm] Panel A B C D DIN 84 M2x5 0,1 Panel E DIN 84 M3x5 0,2 Panel F DIN 84; M3x12 0,4 Printkort DIN ISO 4032 M3 0,4 Antennesystem DIN 84 M2x5 DIN ISO 4032 M2 0,1 FPP DIN 84 M2x9 DIN ISO 4032 M2 0,1 Tabel 1.1 Tabellen indeholder et overblik over bolte, møtrikker samt momentværdien for momentnøglen. Boltene er fremstillet af aluminium 6061 T6. Flydespænding og trækstyrke er henholdsvis f 245MPa og f 310MPa. 02, u Samlingen af satellitten er en indviklet proces på grund af meget følsomme og små komponenter. De mest følsomme komponenter f.eks. solceller og printkort, skal behandles med yderste varsomhed og ved samling af ledninger skal der undgås at trække med stor kraft. De komponenter der skal limes skal håndteres med bomuldshandsker for ikke at skade anodiseringen dvs. limningsfladen. Værktøjer, der anvendes ved samlingen, er en momentnøgle og en nøgle der holder møtrikkerne hvor det er nødvendigt. 1.1 Svinghjul Der er to komponenter der tilhører hver elmotor (se bilag 10), holder og svinghjul. Figur 1.1 Svinghjuls samlingskonfiguration. 1

4 Holderen placeres med en skrueforbindelse til motorerne. Ved montering af hjulet på akselen skal hjulet opvarmes, hvorefter det kan glide op på akselen. Opvarmningstemperaturen afhænger af størrelsen af pasningen, hvilket er forskellig mellem motorer. Denne temperatur kan beregnes ved DAksel Dhul T (1.1) D 1.2 Printkortenhed Printkortenheden samles inden den placeres i rammen. Rækkefølgen af printkortene angives på Figur 1.2. hul Figur 1.2 Printkortenheden adskilt. Samlingsprocessen startes med, at boltene placeres i hullerne i EPS kortet, derved er boltene stabiliseret således de kan stå med den nederste ende på bordet. Dernæst placeres fire afstandsrør og så det næste printkort osv. Den rigtige position af kortene fastsættes vha. stikkene der skal forbindes mellem hvert kort. Da afstandsrørene monteres efter længde, hvor de korteste kommer først og de længste til sidst. Med det sidste kort påmonteret, OBC/ADCS kortet, og der placeres en skive på hver bolt hvorefter møtrikkerne skrues til bolten. Inden møtrikkerne skrues fast skal BCPbenene justeres således at hullerne matcher med hullerne i rammen, dette kan lade sig gøre, hvis enheden placeres i rammen medens møtrikkerne fæstnes. (se bilag 6,11,12,13 for flere informationer) 2

5 1.3 Sidepaneler På samtlige sidepaneler i satellitten samles der en række komponenter inden de fæstnes til rammen.. På samtlige sidepanel limes der solcelle limningsprocedure for dette er at finde i bilag Sidepanele A Ved samling af dette panel startes med at lime spolen på, og til dette anvendes U300-2 lim. Herefter kan FPP skrues på plads og til sidst limes solcellerne på. Figur 1.3 Samlingskonfiguration for sidepanel A Sidepanel B Udover to solceller og sidepanelprintkort er der en skrue, der anvendes til at forspænde nylontråden til udfoldemekanismen. 3

6 Figur 1.4 Sidepanel B med tilhørende komponenter. Lås til udfoldemekanisme Låsemekanismen består af 5 komponenter som vist på Figur 1.5. Figur 1.5 Samlingskonfiguration af låsemeknisme. Først indsættes palen i føringsstykket hvorefter fjederen monteres, og skruen strammes. Til sidst skrues låsestykket på palen og dette gentages 6 gange for de 6 låsemekanismer. Udfoldeligepaneler De udfoldelige paneler er opbygget af kulfiber/epoxy prepreg og samles med båndfjedre. I den ene ende er der indstøbt målebåndsfjeder. Denne mekanisme skal samles i en proces, hvor kulfiber/epoxy prebregene lægges med vinklerne [90/0/0/90] hvor på hver ende indlægges båndfjeder i midten af prepregene. (se bilag 16) 4

7 Figur 1.6 Fremstilling af udfoldeligepaneler. Efter denne proces limes henholdsvis solceller og låsestykke som vist på Figur 1.7. Figur 1.7 Samlingskonfiguration af de Udfoldeligepaneler. Forspænding af udfoldeligepaneler Før opsendelsen skal de udfoldelige paneler bukkes og lægges på sidepanelet. Derefter fastgøres de på panelet vha. en nylontråd. Nylontråden kan herefter forspændes vha. forspændingsskruen. Der startes med at bukke de udfoldeligepaneler om båndfjedrene indtil alle ligger parallelle og tæt på hinanden. Derefter vikles nylontroden omkring panelerne og igennem hullerne og gennem forspændingskruen på sidepanel B. Her skal målebåndfjederen ligge øverst i stakken som angivet på Figur 1.8. Figur 1.8 Samenfoldet konfiguration af udfoldemekanisme. 5

8 1.4 Sidepanel C Samlingen af antennesystemet indebærer samling af antennetrådene med tilbehør til panel C og placering af solcellepanelet. Samlingen af systemet startes ved at isoleringsstykkerne samt sidepanelprintkortet og antenneprintkortet limes på med U300-2 (se bilag 5). Herefter skrues afstandsklodserne til panelet. Figur 1.9 Samlingskonfiguration af sidepanel C. Antennetrådene (ikke vist på figuren) indstiller afstandsklodsernes orientering, hvorfor boltene og møtrikkerne ikke skal strammes inden trådene sættes på plads. Samtlige afstands- og isoleringsklodser er identiske, hvorfor der ikke er behov for indbyrdes arrangering af disse. Figur 1.10 Konfiguration af antennetråd. 6

9 Antennetråden kan nu placeres, og denne vikles igennem afstands og isoleringsklodserne som vist på Figur Trådene skal være over 200 mm lange ud over panelet, hvilket afkortes ved kalibrering af institut for kommunikation ved. Nu skrues antenneprintkortet på plads hvorefter kalibreringen af antennerne foretages. Efter kalibreringen vikles antennetrådene omkring afstandsklodserne og fastgøres med en nylontråd. Hver har et øje i enden, hvor nylontråden føres igennem, og fastbindes i en løkke. Ved midten af panelet vikles en anden løkke af nylontråd hvilket føres igennem kobberbenene på sidepanelprintet samt de 4 løkker der tidligere blev fastgjordt til antennetrådene. Herefter strammes denne løkke indtil antennerne sidder tæt på panelet og ikke overskrider sidepanelets ydre sider. Slutteligt vikles en NiCr tråd omkring den inderste lykke og fastgøres til kobberbenene på sidepanelprintkortet. Dette er vist i færdigviklet tilstand på Figur Figur 1.11 Antennetrådene viklet op og NiCr tråd indsat. Anvendelse af pincetter anbefales, da der skal bindes små knuder på nylontråden og da NiCr tråden vikles på nylontråden. Når denne proces er overstået kan solcellerne limes på solcellepanelet og derefter kan solcellepanelet skrues til panelet. Det bemærkes at for satellittens funktionsdygtighed er det vigtigt at denne proces foretages meget omhyggeligt Sidepanel D Til dette sidepanel limes en spole, sidepanelprintkort og solceller, hvor der startes med de to første og til sidst limes solcellerne på sidepanelet. 7

10 Figur 1.12 Samlingskonfiguration for sidepanel D Sidepanel E Til sidepanel E limes sidepanelprintkortet, og herefter solcellerne. Figur 1.13 Samlingskonfiguration for sidepanel E Sidepanel F På dette sidepanel limes et sidepanelprintkort og en spole med U300-2, hvorefter solcellerne limes på. 8

11 Figur 1.14 Samlingskonfiguration for sidepanel F. 1.5 Hovedsamling På dette stadie er der på alle sidepanelerne monteret solceller, disse er meget følsomme overfor stød, hvorfor de skal håndteres forsigtigt. Rækkefølgen af samlingen beskrives i det følgende Trin 1 I dette trin limes afbrydelseskontakter, hvorefter separationsfjeder skures fast til rammen. Ledninger fra afbrydelseskontakterne trækkes i strukturen for senere samling til printkortenheden. Figur 1.15 Montering af afbrydelseskontakt og separationsfjedre. 9

12 1.5.2 Trin 2 De første komponenter, der samles til rammen er sidepanel F og momentumhjulene. Tre af boltene der holder sidepanel F fæstner også hjulene, hvorfor disse komponenter tilhører det samme samlingstrin. Figur 1.16 Samlingskonfiguration for trin 1 i hovedsamling. Sidepanelet lægges på plads som vist på Figur 1.16, hvorefter skruerne skrues sammen med at svinghjuls samlingerne og fastspændes Trin 3 I dette trin samles sidepaneler A, C og D til rammen vha. skrueforbindelser. Figur 1.17 Samlingskonfiguration for trin 3. 10

13 1.5.4 Trin 4 I dette trin samles de resterende komponenter til satellitten. Her startes med at indsætte printkortenheden i rammen. Næste skridt er at samle alle ledninger fra de før samlede sidepaneler til printkortenheden, dette foregår vha. stikforbindelse. Herefter samles ledninger fra sidepanel B, hvorefter selve panelet monteres og skures fast. Det sidste skridt er så at samle ledning fra sidepanel E, hvilket derefter skrues til rammen sammen med målebåndfjedre fra den udfoldeligemekanisme. Figur 1.18 Samlingskonfiguration for trin 4 NB. ved flyvemodellen SKAL alle stikforbindelser limes 11

14 Al T6 Afstandsrør til printkortenhed S-8 5:1 3,50 6,00 15,50 7,50 17,50 3,50 6,00 3,50 6,00

15 5, Al T6 Afstandsrør FPP S-2 5:1 2,5 4,5

16 22,0 17,0 2,0 6,5 10, Al T6 Holder til svinghjul 1 S-9 3:1 R2,0 M3 6,0 2,0 R5,0 M5,5 3,5 2,0

17 18 1 Al T6 Holder til svinghjul 2 3:1 2,0 6,0 R5,0 R0,5 14,00 M3 M5,5 2,0 8,0 R0,5 6,0 19,0 S-9 R0,5 5,0 R2,0 16,0

18 19 1 Holder til svinghjul 3 Al T6 3:1 R4,5 8,0 6,0 12,5 17,0 M3 3,0 M5,5 2,0 7,0 S-9 2,0 6,0 R2,0 3,5 12,5

19 3,0 B A A 0.01 A 1,000-0,010-0,011 B 0,01 B 15 3 Stål x46 Cr13 Svinghjul S-9 5:1 15,5

20 16, U300-2 Afstandsklods 5:1 R2,0 3,0 3,0 M2 S-4 R2,0 R2,0 4,0 R2,0 3,5 0,5 R2,0 2,25

21 A A A-A ( 5 : 1 ) 26 4 U300-2 Isoleringsklods 5:1 3,0 1,0 4,0 S-4 0,5 6,0 4,0

22 + 0,20 + 0,40 22, Al T6 PCBben S-8 2:1 3,00 14,00 4,00 5,00 3,00 M3 5,00 73,00 R0,50 3,50-2,50 0,00-0,10 R1,50 R0,50

23 87,00 57,00 15,00 5,00 3,50 6,00 6x45 t = 1,55 mm 7 4 Printkort S-8 1:1 1,00 PCL - FR ,00 12,00 Alle hjørner rundes med R0,5 87,00

24 R6,0 3,0 R25,0 3,0 35,0 48,0 61,0 86,0 92,0 93,0 96,0 0,0 3,0 4,1 10,0 77,0 74,0 65,0 40,0 38,5 37,0 12,0 7,0 3,0 0,0 2,0 t=0, Roger R-3000 S-4 Antenneprintkort 1:1

25 t = 0,4 mm Huller uden mål er 2,5 2 1 Al T6 Sidepanel A S-2 1:1 R0,50x4 0,0 3,0 5,0 10,0 30,0 37,0 41,5 78,0 83,0 R2,00 0,0 2,25 4,5 12,0 14,5 105,3 107,5

26 ( 2 : 1 ) ( 1 : 2 ) 0,0 5,0 7,5 19,5 26,5 41,5 56,5 61,5 78,0 83,0 ( 1 : 2 ) R2,40 2,00 R2,40 R0,50 2,50 0,0 2,3 6,7 11,2 14,5 15,5 100,0 100,5 103,2 107,8 109,3 112,3 114,6 8,00 M2 3 1 AL7075-T6 S-3 Sidepanel B og skrue til forspændingsmekanisme 0,50

27 10,0 3,5 2,5 2,5 Sidepanel C S-4 1:1 97,70 98,75 105,25 107,50 3,5 4 1 Al T6 2,5 3,5 2,5 0,00 5,00 6,00 10,00 41,50 73,00 77,00 78,00 83,00 t=0,4 53,75 0,00 2,25 8,75 9,80

28 t=0,4 5 1 Sidepanel D Al T6 S-5 1:1 5,00 2,50 2,25 2,50 41,50 2,25 Alle rundinger er R0,5 107,50 53,75 8,00 83,00 4,00 R1,00

29 99,00 49,50 8, Sidepanel E og F Al T6 1:1 8,50 4,00 21,00 3,50 t = 0,4 mm S-6/7 8,00 R1,00 Alle rundinger R0,5 3,50 49,50 99,00

30 6x45 t = 0,4 mm 20 1 Al T6 Solcellepanel S-4 1:1 2,5 8,0 4,0 2,5 0,0 8,0 34,5 39,5 44,5 71,0 79,0 96,5 103,0 51,5 6,5 4,00 0,0 Alle rundinger er R0,5

31 2,0 1,4 2,0 1,4 3,0 M1,4 14, Al T6 S-3 Pal til låsemekanisme 6:1

32 B B 2,7 1,7 A 9,5 10,0 8,0 0,0 1,7 1,0 A-A ( 10 : 1 ) R0,5 5,0 0,0 A M1,4 5,0 B-B ( 10 : 1 ) 44 6 Al T6 S-3 Låsestykke 9:1 10

33 0,0 2,0 12,0 16,0 7,0 5,3 3,5 0,0 A A M2,5 1,4 A-A ( 7 : 1 ) 43 6 Al T6 S-3 Føringsstykke 7:1 0,0 0,5 1,5 1,9 3,4

34 (45 view) F F B-B UNF 8-36 dybte 10,5 R1,00 M3 D 6,50-0,00 +0,20 Dybde 13 4,50 E E UNF 8-36 dybde 10,5 R3,00 6,50 + 0,20 - Dybde 13 0,00 140,59 0,14 D D R2,00 13,50 13,50 0,00 3,00 5,25 M2 C 7,50 C C R0,50 R2,00 B B D R1,00 103,00 M3 R2,00 C B B 32xR1,00 0,00 8,50 13,26 17,91 19,00 24,00 25,09 29,74 50,00 70,26 74,91 76,00 81,00 82,09 86,74 91,50 100,00 106,00 107,00 108,25 110,50 113,50 A Tegnet af: Tegningsnr.: 1 Antal: 1 Materiale: Al T6 S-1 A Ramme Ikke angivne tolerancer 0,1 mm Dato: Skala:

35 25,0 0,8 R2, PCL - FR S-3/4/5/6/7 Sidepanelprintkort 2:1 25,0

36 82,0 72, Kobber/U ,0 78,0 2,0 R8,0 R3,0 Vikles op af 500 omgange af koppertråd på Ø0.1 med tilførsel af U300-2 Spole S-2/5/7

37 40, PCL - FR ,0 R2,0 2,0 t=0,8 FPP S-2 1:1

38 R2,0 2,0 34,0 40,0 t=0, PCL-FR-226 S-2 FPP 1:1 15,0

39 6 5 4 S Ramme DIN 84 M2x5 D S-5 S DIN 84 M3x12 D 38 4 DIN 84 M3x12 S-2 1 Sidepanel A S-3 1 Sidepanel B S-7 S-4 1 Sidepanel C S-5 1 Sidepanel D S-6 1 Sidepanel E S-7 1 Sidepanel F S-8 1 PCB enhed S-9 1 Svinghjul 1 S-9 1 Svinghjul 3 C S-9 S-9 1 Svinghjul Afbrydelseskontakt C S Separationsfjeder 3 2 Stykliste Styk Antal Komponent 38 S-9 B B S-3 35 A A S-6 S-2 S Hovedsamling 2 1 1

40 Stykliste Styk Antal Komponent 2 1 Sidepanel A 14 1 Spole 15 2 Skrue til FPP 16 2 DIN-ISO-4032 M FPP 25 2 FPP afstandsror 33 2 Solcelle S-2 1 Sidepanel A S-1

41 Sidepanel B Skrue til forspændingsmekanisme D M2x8 D Sidepanelprintkort Solcelle Føringstykke 44 6 Låsestykke 45 6 Pal Udfoldeligpanel Båndfjeder 49 2 Målebåndfjeder 50 6 Trykfjeder Skrue M2,5x3 3 2 Stykliste Styk Antal Komponent C C B B A A S-3 1 S Sidepanel B 2 1 1

42 Stykliste Styk Antal Komponent 4 1 Sidepanel C 20 1 Solcellepanel D 21 1 Antenneprintkort D 22 1 Sidepanelprintkort 26 4 Isoleringsklods 27 4 Afstandsklods 30 4 Antennetråd 31 4 Skrue M2x DIN-ISO-4032 M Solcelle C C B B A A S-4 S Sidepanel C 2 1 1

43 Stykliste Styk Antal Komponent 5 1 Sidepanel D 14 1 Spole 22 1 Sidepanelprintkort 33 2 Solcelle S-5 1 S-1 Sidepanel D

44 Stykliste Styk Antal Komponent 3 1 Sidepanelprintkort 6 1 Sidepanel E 33 2 Solcelle S-6 1 S-1 Sidepanel E

45 Stykliste Styk Antal Komponent 6 1 Sidepanel F 14 1 Spole 22 1 Sidepanelprintkort 33 2 Solcelle S-7 1 S-1 Sidepanel F

46 PCBben 9 4 Afstandsrør til D printkortenhed D 10 4 Afstandsrør til printkortenhed 11 4 Afstandsrør til printkortenhed 12 4 Skive til PCB 13 4 DIN-ISO-4032 M3 7-a 1 Printkort EPS 7-b 1 Printkort PLS 7-c 1 Printkort OBC/ADCS 7-d 1 Printkort COM C 14 1 fladkabel 15 1 RBF og FPP C 3 2 Stykliste Styk Antal Komponent B B A A c 7-b 11 7-d S a 8 S-1 Printkortenhed

47 18 Stykliste Styk Antal Komponent 15 3 Svinghjul 16 3 Motor til svinghjul 17 1 Holder til svinghjul Holder til svinghjul Holder til svinghjul S-9 1 S-1 Svinghjul

48 V3 2 S235 Værktøj til isoleringsklods 2:1 0,0 10,0 55,0 100,0 110,0 10,0 0,0 5,0 11,5 15,0 18,5 25,0 30,0 5,5 R3,5

49 0,0 9,0 25,0 60,0 95,0 111,0 120,0 80,0 90,0 0,0 10,0 45,0 0,0 6,0 12,0 0,0 15,0 45,0 60,0 0,0 6,0 12,0 0,25 t=5, 3stk 0,25 t=5, 2stk Poleres Poleres 0,25 Poleres 0,0 10,0 15,0 30,0 45,0 50,0 60,0 M5 t=8, 1stk. V2 S235 Værktøj til afstandsklodser 0,25 Poleres 5,5 5,5

50 67,0 5,0 6,2 R3,0 5,2 6,2 153,0 Poleres 0,25 167,0 3,0 10,0 V-1a 1 Aluminium Værktøj til spole 1:2 72,0

51 6,20 5,20 6,20 0,25 153,00 3,00 10,00 Poleres 167,00 V-1b 1 Aluminium Værktøj til spole 1:2

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. SAMLEVEJLEDNING Tag delene forsigtigt ud af emballagen

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS... 4 OPSÆTNING AF GLAS... 4 MONTERING AF FASTE GLAS... 5 MONTERING AF STYREARM... 7 INDJUSTERING

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere Form No. 3402-211 Rev A Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, 1000- og 1600-serien fra 2012 og senere Modelnr. 04294 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel og Diematic Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 Albuen 58 6000 Kolding Tlf.: 75 50

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i 15 eller 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max.

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Disclaimer: Der kan forekomme fejl. Kontakt venligst Tobias Lundby (tolu@mmmi.sdu.dk) eller Kristian Terkildsen (khte@mmmi.sdu.dk), hvis du har spørgsmål hertil. Husk altid at tjekke droneregler.dk for

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P564107-1 Fjernsensor KRCS01-7B Installationsvejledning Sørg for at læse denne vejledning før installationen, og følg anvisningerne i den. Bemærkninger Tjek modelnavnet for det relevante sæt i katalog

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

FODBOLDBORD SAMLEVEJLEDNING. Lomax A/S. Elsenbakken Frederikssund. Tlf.:

FODBOLDBORD SAMLEVEJLEDNING. Lomax A/S. Elsenbakken Frederikssund. Tlf.: FODBOLDBORD SAMLEVEJLEDNING Lomax A/S Elsenbakken 37 3600 Frederikssund Tlf.: 47 36 80 00 E-mail: salg@lomax.dk www.lomax.dk 1 IDENTIFIKATION AF DELE (reel størrelse kan variere) Beskrivelse Antal 1/4

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Nord-Lock X-series skiver

BRUGERVEJLEDNING Nord-Lock X-series skiver BRUGERVEJLEDNING skiver SAMLEVEJLEDNING 3 MONTERINGSANVISNINGER 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 5 MOMENTVEJLEDNING 5 DET EXCEPTIONELLE SYSTEM, DER HINDRER BOLTE I AT LØSNE SIG skiver sikrer boltede samlinger

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

Installationsdokument foreløbigt

Installationsdokument foreløbigt Installationsdokument foreløbigt 96 CIS solcellemoduler á 170 Wp 16.320 Wp - 118 m2 GF projekt på området Vandtårnsvej 60, Søborg Den 16.1.2014 Montagesystem FDGlight+ 20º - til flade tage med maksimum

Læs mere

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde Form No. 67-90 Rev B Trehjulstrækssæt til Greensmaster 00 Triflex-, 00 Triflex-, 0 Triflex-, Triflex Hybrid- og 0 Triflex-traktionsenheder Modelnr. 07 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Materialliste: Strengebræt Saks eller kniv Strengvinkel Skruetvinger til fastgørelse

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

Aluminiumsprofiler. Varenr. AP4040LI. Dimension: 40 x 40. 1 x 11,27 cm 4. 1 y 11,27 cm 4

Aluminiumsprofiler. Varenr. AP4040LI. Dimension: 40 x 40. 1 x 11,27 cm 4. 1 y 11,27 cm 4 Katalog CH værktøjs og maskinproduktion tilbyder aluminiumsprofiler og komponenter for fremstilling af stativer. Dette katalog indeholder de mest almindelige standard komponenter, men vi leverer et stort

Læs mere

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual 2018.1 / MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup 86 82 20 88 INDHOLD Indholdsfortegnelse kommer senere! 1 1 3 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 16 17

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Digitalt trykmålersæt BHGP6A BHGP6A Digitalt trykmålersæt Installationsvejledning INDHOLD Side INSTALLATION Tilbehør... Installation... Arbejdsprocedure... Driftskontrol... 3 Fejlfinding...

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i ca. 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max. være

Læs mere

A (mm) B (mm) C (mm) GB1010 9,01 m² GB1012 ikke DK 3729

A (mm) B (mm) C (mm) GB1010 9,01 m² GB1012 ikke DK 3729 Exclusive drivhus Samlevejledning Med hængslet dør C A B MODEL A (mm) B (mm) C (mm) GB1007 ikke DK 229 GB1010 9,01 m² 012 2990 224 GB1012 ikke DK 729 GB1014 1,2 m² 444 DAVIDSENshop.dk Industrivej - 80

Læs mere

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Brugervejledning Model 130 Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Indholdsfortegnelse Tillykke side 2 Sikkerhed og miljø side 2 Indhold

Læs mere

OZ6HR bygge projekt. Ombygning af SMPS 5V/150 A til 13,5V/70 A

OZ6HR bygge projekt. Ombygning af SMPS 5V/150 A til 13,5V/70 A OZ6HR bygge projekt Ombygning af SMPS 5V/150 A til 13,5V/70 A I sin oprindelige form består strømforsyningen af et bundprint, hvor 230V fra nettet bliver ensrettet og oplader 6 store elektrolyt kondensatorer

Læs mere

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler Samlevejledning 1 // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler 2 1 x skruetrækker 2 x 10mm skruenøgle 1 x 15mm

Læs mere

Exclusive drivhus. Samlevejledning. Med hængslet dør DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf

Exclusive drivhus. Samlevejledning. Med hængslet dør DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf Exclusive drivhus Samlevejledning Med hængslet dør C B A MODEL A (mm) B (mm) C (mm) 229 GB007 ikke DK 02 GB00 9,0 m² 2990 22 GB02 ikke DK 729 GB0,2 m² DAVIDSENshop.dk Industrivej - 80 Vamdrup Tlf. 78 77

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING

UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING UNICA BRUSELØSNING TILLYKKE MED DIN NYE UNICA BRUSELØSNING Når du har valgt en UNICA løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne desing og kvalitet. Vi er sikre

Læs mere

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL

TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL TRE HJULET EL SCOOTER STRADA MANUAL Læs denne manual omhyggeligt inden du starter med at bruge scooteren. Tak fordi du har købt Strada 3 hjulet el scooter. Vi håber du får store glæden af den. Læs denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Nord-Lock Original skiver

BRUGERVEJLEDNING Nord-Lock Original skiver BRUGERVEJLEDNING Nord-Lock Original skiver SAMLEVEJLEDNING 3 MONTERINGSANVISNINGER 4 MATERIALEVEJLEDNING 5 MOMENTVEJLEDNING 6-7 DET SMARTE SYSTEM, DER HINDRER BOLTEN I AT LØSNE SIG Nord-Lock skiver sikrer

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf Fax Manual HS-2A / HS-3 HS-2AS / HS-3S Kantbukkemaskine

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf Fax Manual HS-2A / HS-3 HS-2AS / HS-3S Kantbukkemaskine Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual HS-2A / HS-3 HS-2AS / HS-3S Kantbukkemaskine Indledning Denne manual beskriver en gruppe bukkemaskiner fra HM Machinery. På

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Montage vejledning Ropox Flytbar Skydedør Denne vejledning skal altid ledsage produktet

Montage vejledning Ropox Flytbar Skydedør Denne vejledning skal altid ledsage produktet Montage vejledning Ropox Flytbar Skydedør Denne vejledning skal altid ledsage produktet PDF6177 011217 Indhold Komponentoversigt Pakket på palle... 3 Montagedele til skydedør... 4 Samling af skydedør ramme...

Læs mere

Montering af sprinkler rør på bagrude visker.

Montering af sprinkler rør på bagrude visker. Montering af sprinkler rør på bagrude visker. Jeg var så heldig at sprinkledysse røret til bagrude viskeren knækkede. Jeg opdagede det ved at dyssen pludselig pegede i en helt forkert retning. Med et opkald

Læs mere

Montagevejledning Habila 900

Montagevejledning Habila 900 Montagevejledning Habila 900 Februar 2012 1 DOWN 1 Tjek at højde og bredde svarer til målspecifikationen. 2 Tjek at omkringliggende konstruktion er ret, i vinkel, skruefast og udført tilstrækkelig stabil.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TRÆSKUFFER Monteringsvejledning

TRÆSKUFFER Monteringsvejledning TRÆSKUFFER Monteringsvejledning TRÆDYVEL D 5 mm x L 5 mm Bruges til at montere fronter TRÆSKRUE M 6 mm x L 3 mm Bruges til at montere skinner til kabinetter STOR SKRUE M 4 mm x L 5 mm Bruges til at montere

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Saunders HC4 Membranventiler

Saunders HC4 Membranventiler Saunders HC4 Membranventiler KLINGER Denmark a/s - Nyager 12-14, DK-2605 Brøndby - T +45 43 64 66 11 - www.klinger.dk Indholdsfortegnelse Installation & Drift Manuelle ventiler Side 3-6 Aktuerede ventiler

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING INKL. FACELIFTET HYUNDAI I30 ST. CAR 02/2008- TRÆK NUMMER: 21-2306-21 SKJULT AFTAGELIGT KUGLE-SYSTEM Godkendelsesnummer D-værdi Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt) e6*94/20*0905*00

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING Cykelstativ NUMMER: BMW I Aftageligt system T30

MONTERINGSVEJLEDNING Cykelstativ NUMMER: BMW I Aftageligt system T30 Cykelstativ NUMMER: 12-1058-15 BMW I3 2015- Aftageligt system T30 Dette cykelstativ må maksimalt belastes med 60 Kg Side 2 af 9 Før montage af trækket: 1. Læs denne vejledning igennem 2. Check at alle

Læs mere

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING TIL JERES PANNA ARENA

SAMLEVEJLEDNING TIL JERES PANNA ARENA Vare nr: 54050 SAMLEVEJLEDNING TIL JERES PANNA ARENA Din samlevejledning TAK FOR DIT KØB! PANNA ARENA A-Sport Panna fodboldarena er et sted, hvor mange kan være aktive sammen, på tværs af alle aldre. Der

Læs mere

GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual

GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual Indhold Kapitel Titel Side 1 Generel information 3 2 Sikkerheds og Installations Ansvar 4 3 Tekniske Specifikationer 5 4 Komponent Beskrivelse 6 5 System

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Montagevejledning for Milewide Ø170 skiltemaste

Montagevejledning for Milewide Ø170 skiltemaste Montagevejledning for Milewide Ø170 skiltemaste Indholdsfortegnelse Indledning. Nødvendigt værktøj til montagearbejdet. 1. Montagevejledning for betonfundament og mast. 2. Montagevejledning for skilteopsætning.

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

SPREDER - til frø, gødning og salt

SPREDER - til frø, gødning og salt SPREDER - til frø, gødning og salt Manual til Spreder nr. 409-140 Nyttige informationer Hvis Sprederen ikke spreder jævnt, skal man sørge for at fronten på gearkassen er på linje med forsiden af sprederen.

Læs mere

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge: Hvordan man udskifter hjulleje i bag på MERCEDES-BENZ C W203 Udfør udskiftning i følgende rækkefølge: 1 2 Placer kileblokke under forhjulene. Løsn hjulboltene. 3 4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

Læs mere

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m.

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m. Momentspænding Tilspændingsmoment Tilspændingsmoment er et mål for den kraft, der trækkes med i skruen/møtrikken, når den spændes. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt.

Læs mere

Guide til samling og opspænding af hjul på Yamaha FS1

Guide til samling og opspænding af hjul på Yamaha FS1 Denne guide beskriver hvordan man samler et eger hjul til en Yamaha FS1. Samt hvordan man justere egerne så fælget er rettet op. Yamaha FS1 har været leveret med tromlebremse både for og bag. Samt med

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

Montage vejledning Ropox Flytbar Væg Bredde 184 To delt Denne vejledning skal altid ledsage produktet

Montage vejledning Ropox Flytbar Væg Bredde 184 To delt Denne vejledning skal altid ledsage produktet Montage vejledning Ropox Flytbar Væg Bredde 184 To delt PDF6176 011217 Denne vejledning skal altid ledsage produktet Indhold Varianter af flytbare vægge... 2 Komponentoversigt... 3 Forberedelse af stolper...

Læs mere

PRISLISTE AP+ TVILLINGHJUL OG DUOFIXX

PRISLISTE AP+ TVILLINGHJUL OG DUOFIXX Marts 2018 PRISLISTE AP+ TVILLINGHJUL OG DUOFIXX AP+ / DUOFIXX 24-54 Komplet tvillinghjul inklusiv fælg med afstandsring 235-385 mm eksklusiv dæk. Malet i valgfri standardfarve uden ventilbeskytter. I

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING SENIORCYKEL SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes,

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

BRUGSANVISNING SAVBORD. Model: 010A

BRUGSANVISNING SAVBORD. Model: 010A BRUGSANVISNING SAVBORD Model: 010A Sidehenvisning Tekniske specifikationer... 2 Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Monteringsvejledning... 4 Oversigt over dele... 7 Længdejustering af rullestøtte...

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FIAT FIORINO, CITROËN NEMO, PEUGEOT BIPPER 01/2008- TYPE 1688 TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FIAT FIORINO, CITROËN NEMO, PEUGEOT BIPPER 01/2008- TYPE 1688 TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM FOR FIAT FIORINO, CITROËN NEMO, PEUGEOT BIPPER 01/2008- TYPE 1688 TRÆK NUMMER: 17-2012-00/20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM Godkendelsesnummer D-værdi Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt)

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01

TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: DK montagevejledning 2015/01 TROLLA Sprøjtevogn Artikel nr.: 12052 DK montagevejledning 2015/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING

Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING Brusekabine Miami INSTALLATIONSVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt et af vores produkter. Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige service, og vi beder dig læse denne vejledning omhyggeligt før installation.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEVEJLEDNING

LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEVEJLEDNING LADCYKEL med mekaniske skivebremser SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem,

Læs mere

PRISLISTE AP+ TVILLINGHJUL OG DUOFIXX. Januar Vi får din forretning til at rulle

PRISLISTE AP+ TVILLINGHJUL OG DUOFIXX. Januar Vi får din forretning til at rulle Januar 2018 PRISLISTE AP+ TVILLINGHJUL OG DUOFIXX Vision Vi www.ndi.eu vil være vores kunders foretrukne leverandør af dæk og fælge Vi får din forretning til at rulle AP+ / DUOFIXX 24-54 Komplet tvillinghjul

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere