1. DECEMBER Har vi brug for Gud?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?"

Transkript

1 1. DECEMBER Har vi brug for Gud?

2 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige snart vil fjerne al ondskab og gøre jorden til et paradis. Det tilskynder til tro pajesuskristus,derdøde for at vi kan opnaevigtliv,ogsom nu er konge i Guds rige. Bladet er udkommet uafbrudt siden Det er upolitisk og holder sig til Bibelen som autoritet. ( Gennemsnitligt oplag: PA 210 SPROG 1. DECEMBER 2013 HOVEDEMNE Har vi brug for Gud? Hvorfor stille spørgsmalet? 3 Hvorfor vi har brug for Gud 4 OGSA I DETTE NUMMER Jeg gjorde tjenesten for Jehova til min livsgerning 8 Vil du gerne vide mere, ellerønskerduet gratis bibelkursus? Besøg eller skriv til Jehovas Vidner Stenhusvej Holbæk Danmark (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa Denne publikation maikkesælges.denerud- givet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract SocietyofNewYork,Inc.;L.Weaver,Jr.,President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. ( s Kom nær til Gud Se! Jeg gør alting nyt 11 Af bjergene vil du bryde kobber 12 Undervis dine børn Jesus Kristus en baby eller en konge? 14 Svar pa bibelske spørgsmal 16 LÆS MERE ONLINE r OFTE STILLEDE SPØRGSM AL OM JEHOVAS VIDNER Hvorfor kalder I jer Jehovas Vidner? (Se under OM OS > OFTE STILLEDE SPØRGSM AL) DOWNLOAD DETTE BLAD I FORSKELLIGE FORMATER 1. DECEMBER Har vi brug for Gud?

3 HOVEDEMNE Hvorfor stille spørgsm alet? Har du det fint uden Gud? Det er der millioner der har. Sadan stod der for nylig pa en reklametavle finansieret af en gruppe ateister. De føler åbenbart ikke at de har brug for Gud. Der er ogsa mange der hævder at tro pa Gud, men lever deres liv som om han ikke eksisterer. Salvatore Fisichella, enkatolsk ærkebiskop, siger om medlemmer af sin kirke: Set udefra ville ingen tro at vi er kristne eftersom vi har samme livsstil som de ikketroende. Nogle synes de har for travlt til at beskæftige sig med Gud. De mener at han er for fjern og utilnærmelig til at spille nogen større rolle i deres liv. De henvender sig kun til Gud nar de har problemer eller ønsker sig noget som om han er en tjener der skal lystre deres mindste vink. Andre tillægger ikke religiøse læresætninger særlig stor betydning. De lever i hvert fald ikke efter det deres trossamfund lærer. Eksempelvis synes 76 procent af alle katolikker i Tyskland at det er i orden at en mand og en kvinde bor sammen før de bliver gift en holdning der er i strid bade med det deres kirke lærer, og det Bibelen siger. (1 Korinther 6:18; Hebræerne 13:4) Det er selvfølgelig ikke kun katolikker der kan se at der er et misforhold mellem deres religiøse tilknytning og deres made at leve pa. Præster fra mange forskellige trossamfund klager over at deres sognebørn i praksis opfører sig som ateister. Disse eksempler rejser spørgsmalet: Har vi overhovedet brug for Gud? Dette spørgsmal er bestemt ikke af ny dato. Det tages op allerede pa Bibelens første sider. For at finde svaret vil vi nu se nærmere pa nogle facetter af emnet i Første Mosebog i Bibelen. 1. DECEMBER

4 Hvorfor vi har brug for Gud Ifølge psykiatere og psykologer har folk brug for åndelige værdier for at være virkelig lykkelige. At det forholder sig sadan, ses af at mange føler at de har behov for at engagere sig i en eller anden sag der hæver sig op over deres dagligdag. Nogle søger at dække dette behov ved at bruge noget af deres fritid pa kunst, musik, oplevelser i naturen og sa videre. Men de fleste finder ikke nogen dyb og varig tilfredshed ved sadanne beskæftigelser. Det faktum at vi mennesker har et medfødt åndeligt behov, kommer ikke bag pa bibellæsere. De indledende kapitler i Første Mosebog viser at Gud talte regelmæssigt med de to første mennesker han havde skabt, og det gav dem mulighed for at fa et nært forhold til ham. (1 Mosebog 3:8-10) Gud har ikke skabt menneskene til at leve uafhængigt af ham; de har behov for at kommunikere med deres Skaber. Dette åndelige behov omtales ofte i Bibelen. For eksempel sagde Jesus: Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov. (Mattæus 5:3) Det fremgar af disse ord at en vigtig forudsætning for at fa et lykkeligt og tilfredsstillende liv er at vi dækker vores medfødte åndelige behov. Hvordan kan vi gøre det? Jesus pegede pa svaret da han sagde: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund. (Mattæus 4:4) Pa hvilke ma- der kan Guds udtalelser, det vil sige hans tanker og vejledning som findes i Bibelen, gøre det muligt for os at leve et lykkeligt og meningsfyldt liv? Lad os se pa tre af dem. Vi har behov for god vejledning I dag er der utallige eksperter og specialister der tilbyder vejledning vedrørende parforhold, sex, familieliv, konfliktløsning og om hvordan man finderlykken og selve meningen med tilværelsen. Men hvem er mere kvalificeret til at give god, ligevægtig radgivning om alle disse emner end menneskets Skaber, Jehova Gud? Det kan illustreres pa denne made: Nar du køber noget nyt, for eksempel et kamera eller en computer, forventer du at der følger en brugsan- Jehova er Guds navn ifølge Bibelen. 4 VAGTT ARNET Brugsanvisningen, Bibelen, viser os hvordan vi bedst kan bruge vores liv

5 Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal ga. Hvis blot du gav agt pa mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger. Esajas 48:17, 18 visning eller instruktionsbog med som forklarer hvordan man anvender og far størst glæde af produktet. Bibelen kan sammenlignes med en sa- dan brugsanvisning. Det er en brugsanvisning fra Gud, fabrikanten sa at sige, som viser os hvordan vi bedst kan bruge vores liv. Den forklarer hvad hensigten er med produktet vores liv som mennesker og hvordan vi bør bruge det for at opna det bedste resultat. Som enhver anden velskrevet brugsanvisning advarer Bibelen mod handlinger der kan skade produktet. Andre kommer maske med rad og forslag som virker appellerende og forekommer nemmere at følge, men er det ikke mest logisk at tro at vi kan undga problemer og opna de bedste resultater ved at følge Skaberens vejledning? Jehova giver os anvisninger og instruktioner, men han tvinger os ikke til at følge dem. Nej, som den kærlige velgører han er, siger han appellerende til os: Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal ga. Hvis blot du gav agt pa mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger. (Esajas 48:17, 18) Hvis vi følger Guds vejledning, vil det ga os godt. Eller sagt pa en anden made: Vi har brug for Gud for at kunne have det godt og være lykkelige. Vi har brug for svar pa livets store spørgsmal Nogle føler ikke at de har brug for Gud fordi der er sa meget her i livet der ikke stemmer med at han skulle være en kærlig Skaber. De spørger for eksempel: Hvorforlider gode mennesker ondt? Hvorfor bliver nogle børn født med deformiteter? Hvorfor er livet sa uretfærdigt? Det er seriøse og relevante spørgsmal, og at fa tilfredsstillende svar pa dem kan fa vidtrækkende indflydelse pa vores liv. I stedet for hurtigt at give Gud skylden for sadanne problemer, lados da se hvad hans ord, Bibelen, har at sige. I det tredje kapitel i Første Mosebog finder vi beretningen om Satan der, i skikkelse af en slange, forsøgte at fa de to første mennesker til at overtræde JehovaGuds befaling om ikke at spise af frugten pa træet til kundskab om godt og ondt. Gud havde sagt at de ville dø hvis de gjorde det. Men Satan sagde til Eva: I skal visselig ikke dø. For Gud v ed at den dag I spiser af den, vil jeres øjne blive åbnet, og I vil blive som Gud og kende godt og ondt. 1 Mosebog 2:16, 17; 3:4, 5. Med disse ord hævdede Satan ikke blot at Gud var en løgner; han antydede ogsa at Guds made at styre pa er uretfærdig. Djævelen pastod at menneskene ville klare sig bedre hvis de lyttede til ham. Hvordan kunne disse stridsspørgsmal besvares? Jehova valgte at lade begivenhederne ga deres gang sa alle kunne se om de anklager der var blevet rettet mod ham, var sande eller falske. Gud gav altsa Satan og dem der har stillet 1. DECEMBER

6 sig pa hans side, mulighed for at bevise at menneskene kan klare sig godt uden Gud. Hvad mener du om Satans pastande? Kan vi mennesker klare os godt her i livet og styre jordens anliggender pa en god made uden Gud? Er lidelser, uretfærdighed, sygdom, kriminalitet, moralsk forfald samt krig, folkedrab og andre grusomheder som har plaget menneskeheden op gennem århundrederne, ikke et ubestrideligt vidnesbyrd om at menneskets forsøg pa at styre sig selv uafhængigt af Gud har været en total fiasko? Bibelen viser at det ikke er Gud der er ansvarlig for menneskehedens problemer. Den siger derimod at en af hovedarsagerne til dem erat det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det. Prædikeren 8:9. Set pa den baggrund er det tydeligt at vi bør vende os til Gud for at fa svar pa vores spørgsmal og for at finde ud af om der er en løsning pa de problemer vi slas med. Men hvad vil Gud gøre? Vi har brug for Guds hjælp Menneskene har længe gerne villet være fri for sygdom, alderdom og død. Der er blevet brugt masser af tid, energi og penge pa at bekæmpe disse faktorer men kun til lidt eller slet ingen nytte. Nogle har troet at de kunne forblive unge ved hjælp af en livseliksir, en ungdomskilde, et shangri-la eller noget andet. Men alle disse forhabninger har ført til skuffelse. Gud ønsker at vi skal have det godt og være lykkelige. Det var hans oprindelige hensigt med at skabe menneskene, og det har han ikke glemt. (1 Mosebog 1:27, 28; Esajas 45:18) Vi har Jehova Guds forsikring om at han vil gennemføre alt hvad han har sat sig for. (Esajas 55:10, 11) Bibelen indeholder Guds løfte om at han vil genindføre de paradisiske forhold som gik tabt for det første menneskepar. I den sidste bog i Bibelen finder vi disse ord: Han [Jehova Gud] vil tørre hver tare af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller I Bibelen kan vi finde den vejledning og hjælp vi behøver ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet. ( Abenbaringen 21:4) Hvordan vil Gud skabe sadanne vidunderlige forhold, og hvordan kan dette løfte komme os til gavn? Guds søn, Jesus Kristus, lærte sine disciple at bede om at Guds vilje matte ske. Mange mennesker kender og beder ofte denne bøn, som nogle kalder Fadervor. Den lyder: Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, saledes ogsa pa jorden. (Mattæus 6:9, 10) Ja, Guds rige er det middel Jehova vil bruge til at rade bod pa de sørgelige konsekvenser af menneskers styre og indføre den retfærdige nye verden han har lovet. (Daniel 2:44; 2 Peter 3:13) Hvad ma vi gøre for at fa gavn af Guds løfte? Flere oplysninger om hvordan dette rige vil sørge for at Guds vilje sker pa jorden, findes i kapitel 8 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af JehovasVidner. Bogen er tilgængelig online og kan downloades fra hjemmesiden 6 VAGTT ARNET

7 Jesus Kristus peger pa det enkle skridt vi ma tage: Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus. (Johannes 17:3) Ja, med Guds hjælp er det muligt for os at opna evigt liv i Guds lovede nye verden. Dette fremtidshab kan sikkert overbevise dig om at der findes endnu en grund til at svare ja til spørgsmalet: Har vi brug for Gud? Tiden er inde til at søge Gud For to tusind år siden sagde apostlen Paulus følgende til nogle fordomsfrie athenere pa Areopagus, eller Areshøjen, i Athen: Han giver selv liv og ånde og alting til alle. For ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til, sadan som ogsa nogle af digterne iblandt jer har sagt: For vi er ogsa hans afkom. Apostelgerninger 17:25, 28. Det Paulus sagde til athenerne, gælder stadig. Det er Skaberen der har givet os den luft vi ind- ånder, den mad vi spiser, og det vand vi drikker. Vores eksistens er ganske enkelt afhængig af alle de gode ting Jehova sørger for til os. Men hvorfor erhan blevet ved med at tage sig af menneskene uanset om de skænker ham en tanke eller ej? Paulus sagde at det var for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem til ham og virkelig finde ham, skønt han ikke er langt borte fra en eneste af os. Apostelgerninger 17:27. Kunne du tænke dig at lære Gud bedre at kende? Vil du gerne vide mere om hans hensigter og de rad han giver om hvordan vi kan fa et godt liv nu og i al evighed? Hvis det er tilfældet, vil vi gerne tilskynde dig til at tale med den der gav dig dette blad, ellerat kontakte bladets udgivere. De vil med glæde hjælpe dig. ˇ Gud ønsker at vi mennesker skal være lykkelige nu og i al evighed 1. DECEMBER

8 LIVSBERETNING Jeg gjorde tjenesten for Jehova til min livsgerning FORTALT AF BILL WALDEN Da jeg gik ud af highschool i januar 1937, begyndte jeg at læse pa Iowa State University, som ligger i det midtvestlige USA, i nærheden af det sted hvor vi boede. Næsten al min tid gik med at studere og at arbejde for at betale for undervisningen. Lige fra jeg var helt ung, havde høje bygninger og hængebroer haft min store interesse. I begyndelsen af 1942, kort efter at USA var gaet ind i den anden verdenskrig, havde jeg læst i næsten 5 år og manglede blot et par maneder i at færdiggøre min uddannelse som civilingeniør. Pa det tidspunkt boede jeg sammen med to værelseskammerater. En af dem foreslog at jeg talte med den mand der besøgte drengene pa etagen nedenunder. Der mødte jeg John O. (Johnny) Brehmer, der var et af Jehovas Vidner. Jeg var meget imponeret over at han kunne finde Bibelens svar pa stort set alle spørgsmal. Det førte til at han og jeg begyndte at studere Bibelen sammen pa regelmæssig basis, og med tiden fulgtes jeg med ham i forkyndelsen nar jeg havde mulighed for det. Johnnys far, Otto, var blevet et af Jehovas Vidner mens han var direktør i en bank i Walnut, Iowa. Otto sagde sin stilling op for at kunne forkynde pa heltidsbasis. Hans og hans families gode eksempel hjalp senere hen mig til at træffe en vigtig beslutning. EN VIGTIG BESLUTNING En dag fortalte dekanen pa universitetet mig at mine karakterer var blevet darligere, og at jeg derfor ikke ville kunne besta min eksamen. Jeg husker at jeg bad inderligt til Jehova om hans ledelse. Kort efter blev jeg kaldt til samtale hos en af de professorer der underviste mig pa universitetet. Han fortalte mig at en stilling som ingeniør var blevet slaet op, og at han havde taget sig den frihed at tage imod tilbuddet pa mine vegne. Jeg takkede professoren, men sagde at jeg var besluttet pa at gøre tjenesten for Jehova til min livsgerning. Jeg blev døbt den 17. juni 1942, og kort tid efter blev jeg pioner, som Jehovas Vidners heltidsforkyndere kaldes. Senere samme år blev jeg indkaldt til militærtjeneste og matte forklare for udskrivningskommissionen hvorfor min samvittighed ikke tillod mig at ga i krig. Jeg fremviste beedigede skriftlige erklæringer fra universitetsprofessorer der skrev om mine gode karakteregenskaber og færdigheder som ingeniør. Trods disse positive erklæringer endte det med at jeg blev idømt en bøde pa dollars og en fængselsstraf pa fem år, som jeg skulle afsone i Leavenworth, Kansas. MIT LIV I FÆNGSLET Over 230 unge Jehovas Vidner var blevet dømt til at afsone deres straf i dette forbundsfængsel. 8 VAGTT ARNET

9 Vi blev anbragt i en afdeling hvor man drev landbrug, og vi var under opsyn af adskillige vagter. Nogle af dem kendte til vores kristne neutralitet og var positive over for os. Et par af vagterne støttede os i vores bestræbelser for at holde regelmæssige møder. De hjalp os ogsa med at fa bibelsk litteratur ind i fængslet. Fængselsinspektøren abonnerede endda pa bladet Consolation (nu Vagn op!). MIN LØSLADELSE OG MIN MISSIONÆRTJENESTE Da jeg havde afsonet tre år af min dom pa fem års fængsel, blev jeg løsladt den 16. februar 1946, nogle fa maneder efter den anden verdenskrigs ophør. Jeg gik straks i gang igen som pioner. Jeg fik til opgave at vende tilbage til byen Leavenworth. Det gruede jeg for eftersom der var hel del fordom mod Jehovas Vidner d er. Det var svært for mig at fa et job jeg kunne leve af, og endnu sværere at finde et sted at bo. Jeg husker at jeg en dag da jeg var ude at forkynde, mødte en af mine tidligere vagter som rabte: Kan du sa se at forsvinde herfra! Da jeg sa baseballbattet i hans hand, gibbede det i mig, og jeg skyndte mig væk. Ved et andet hus sagde en kvinde til mig at jeg skulle vente et øjeblik, hvorefter hun lukkede døren. Pludselig blev der åbnet et vindue pa første sal og hældt en kaskade af snavset opvaskevand ned over mig. Jeg havde dog ogsa mange glæder i tjenesten. Senere hørte jeg at nogle af dem jeg havde givet læsestof, var blevet Jehovas Vidner. I 1943 var der blevet oprettet en missionærskole i den nordlige del af staten New York. Den kom senere til at hedde Vagttarnets Bibelskole Gilead. Jeg blev indbudt til at komme pa denne skole, og den 8. februar 1948 udgik jeg fra den tiende klasse. Jeg blev tildelt distrikt pa Guldkysten, nu kendt som Ghana. Da jeg ankom til Guldkysten, var det min opgave at forkynde for embedsmænd og europæere. Med en lokal høvding p a Guldkysten, nu Ghana Fængslet i Leavenworth i dag. Omkring 230 af os afsonede vores fængselsdom d er I weekenderne arbejdede jeg sammen med en menighed og gik i tjenesten med forkynderne. Jeg tog ogsa ud for at besøge isolerede brødre og søstre og oplære dem i forkyndelsen. Derudover var jeg rejsende tilsynsmand i Elfenbenskysten, som støder op til Ghana. Mens jeg tjente i disse omrader, lærte jeg at leve som de indfødte. Jeg sov i lerhytter, spiste med fingrene og gik ud et afsides sted ligesom israelitterne gjorde i ørkenen. (5 Mosebog 23:12-14) 1. DECEMBER

10 Det var med til at give mig og de missionærer jeg samarbejdede med, et godt omdømme. Vi oprettede bibelstudier med hustruerne til nogle af de lokale embedsmænd. Nar modstandere gav os problemer og fik skaffet en ordre til at inddrage vores visa, lagde disse hustruer pres pa deres mænd sa ordren blev tilbagekaldt! Ligesom mange andre missionærer i Afrika fik jeg malaria. Jeg fik kulderystelser og feberanfald som gjorde at jeg talte i vildelse. Nogle gange matte jeg holde om underkæben sa mine tænder ikke klaprede. Men min tjeneste for Jehova bragte mig ikke desto mindre fortsat stor glæde og tilfredshed. I de første fire år jeg var i Afrika, korresponderede jeg med Eva Hallquist, som jeg havde mødt før jeg forlod USA. Jeg fik at vide at hun skulle udga fra Gileadskolens 21. klasse den 19. juli Afslutningshøjtideligheden ville finde sted ved et internationalt stævne pa Yankee Stadium i New York. Efter aftale med en skibskaptajn lykkedes det mig at sejle gratis med til USA ved at udføre arbejde om bord. Efter at have sejlet i 22 dage, undertiden i hard sø, ankom jeg til USA og tog hen for at møde Eva pa Jehovas Vidners hovedkontor i Brooklyn. D er, pa et tag med vid udsigt ud over New Yorks havn og høje bygninger, friede jeg til hende. Senere tog Eva med mig tilbage til Guldkysten. Med Betty FAMILIEFORPLIGTELSER Efter at have tjent sammen med Eva i Afrika i adskillige år fik jeg brev fra min mor, hvori hun skrev at min far havde faet kræft og var døende. Eva og jeg fik orlov fra vores opgave og rejste tilbage til USA. Fars helbred forværredes hurtigt, og inden længe døde han. Senere, efter at vi havde været i Ghana i næsten fire år, erfarede vi at min mors helbred var blevet meget darligt. Nogle af vores venner syntes at vi burde rejse hjem for at passe hende. Det var den sværeste beslutning vi nogen sinde havde mattet træffe. Efter 15 års missionærtjeneste, de 11 af dem sammen, vendte vi tilbage til USA. I årenes løb skiftedes vi til at tage os af min mor, og vi hjalp hende med at komme til møderne nar hun kunne klare det. Den 17. januar 1976 døde hun i en alder af 86. Ni år senere blev jeg ramt af et endnu hardere slag. Eva fik kræft. Vi gjorde hvad vi kunne for at kæmpe mod sygdommen, men til sidst tabte Eva kampen og døde den 4. juni 1985, 70 år gammel. FLERE FORANDRINGER I MIN LIVSGERNING I 1988 blev jeg inviteret til indvielsen af det nyligt udvidede afdelingskontor i Ghana. Hvor var det en mindeværdig begivenhed! Dajeg cirka 40 år tidligere ankom til Ghana efter at være udgaet fra Gilead, var der kun nogle fa hundrede forkyndere. I 1988 var der over , og i dag er der næsten ! To år efter mit besøg i Ghana giftede jeg mig med en af Evas nære veninder, Betty Miller, den 6. august Sammen har vi fortsat gjort tjenesten for Jehova til vores livsgerning. Vi længes efter den dag hvor vi vil fa vores bedsteforældre, forældre og Eva at se igen i opstandelsen i Paradiset her pa jorden. Apostelgerninger 24:15. Jeg far tarer i øjnene nar jeg tænker pa den store forret det har været at blive brugt af Jehova i tjenesten for ham i over 70 år. Jeg takker ham ofte fordi han har hjulpet mig til at gøre tjenesten for ham til min livsgerning. Selvom jeg er godt oppe i halvfemserne, er Jehova den største ingeniør i universet blevet ved med at give mig styrke og mod til fortsat at tjene ham. ˇ 10 VAGTT ARNET

11 KOM NÆR TIL GUD Se! Jeg gør alting nyt Ønsker du at du og din familie skal have et godt helbred og fa et langt liv? Længes du efter at leve i en verden hvor smerte, lidelser og død ikke længere findes? En sadan verden er ikke kun en ønskedrøm. Nej, Jehova Gud har bestemt at en retfærdig ny verden snart skal blive en realitet. Læg mærke til hvordan opfyldelsen af hans hensigt beskrives i Åbenbaringen 21:3-5. Læs. [Gud] vil tørre hver tare af deres øjne. ( Abenbaringen 21:4) Hvilken slags tarer vil han tørre bort? Det er ikke glædestarer eller tarer der beskytter øjnene. Guds løfte sigter til tarer der skyldes lidelser og sorg. Sadanne tarer vil Gud ikke kun tørre bort; han vil ogsa fjerne årsagerne til dem, nemlig lidelser og sorg. Døden skal ikke være mere. ( Abenbaringen 21:4) Intet har forarsaget flere tarer end menneskets fjende, døden. I den nye verden vil Jehova sørge for at alle der adlyder ham, forbliver i live.hvordan? Ved at fjerne den grundlæggende årsag til døden: synden som vi har arvet fra Adam. (Romerne 5:12) Jehova vil pa grundlag af Jesu genløsningsoffer gøre lydige mennesker fuldkomne. Derefter vil den sidste fjende, døden, blive tilintetgjort. (1 Korinther 15:26) Trofaste mennesker vil da være i stand til at leve sadan som Gud havde tænkt at de skulle leve evigt og med et fuldkomment helbred. Heller ikke... smerte skal være mere. ( Abenbaringen 21:4) Hvilken slags smerte vil ikke være mere? Det er al den mentale, følelsesmæssige og fysiske smerte der er forarsaget af synd og ufuldkommenhed, og som har ødelagt tilværelsen for millioner af mennesker. Flere oplysninger om Kristi genløsningsoffer findes i kapitel 5 i bogen Hvad er det Bibelenvirkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Et liv uden tarer, død og smerte vil snart være en realitet. Men hvor skulle det være? spørger du maske. Sigter Guds løfte til liv i himlen? Nej. Hvorfor ikke? For det første er løftet sammenkædet med ordene Guds telt er hos menneskene og menneskene lever her pa jorden. ( Abenbaringen 21:3) For det andet beskriver løftet en verden hvor døden ikke skal være mere altsa en verden hvor døden har eksisteret, men vil ophøre. Døden har aldrig eksisteret i himlen, men det har den pa jorden. Guds løfte om et bedre liv vil altsa tydeligvis blive opfyldt her pa jorden. Gud vil borttørre alle de tarer der skyldes lidelser og sorg Jehova ønsker at vi skal tro pa hans løfte om en retfærdig ny verden. Umiddelbart efter at have beskrevet de kommende velsignelser bekræfter Gud det han har lovet, ved at sige: Se! Jeg gør alting nyt. Og sa tilføjer han: Disse ord er troværdige og sande. ( Abenbaringen 21:5) Giver det dig ikke lyst til at finde ud af hvordan du og dine kære kan være blandt de lykkelige tjenere for Gud der vil se dette storslaede løfte ga i opfyldelse? ˇ FORSLAG TIL BIBELLÆSNING I DECEMBER 1 Peter 1 Abenbaringen 22

12 Foto Israelmuseet, Jerusalem; med tilladelse fra Israel Antiquities Authority Af bjergene vil du bryde kobber Da et hold arkæologer var i færd med at gennemsøge nogle kløfter og huler i Judæas Ørken, fandt de en hule højt oppe pa en stejl klippe. Mon de ville finde noget værdifuldt d er nogle gamle kulturgenstande eller manuskripter i stil med Dødehavsrullerne? Til deres store overraskelse gjorde de et fantastisk fund, der senere blev kendt som skatten fra Nahal Mishmar. DENNE skat, der blev fundet i marts 1961, indeholdt mere end 400 genstande. Alle disse genstande, hvoraf de fleste var af kobber, la skjult i en klippespalte, svøbt ind i en stram atte. Blandt de ting man fandt, var en række kroner, sceptre, redskaber, stridskøller og andre vaben. Fundet har interesse for bibellæsere fordi Første Mosebog 4:22 omtaler Tubal-Kajin, der smedede al slags værktøj af kobber og jern. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmal i forbindelse med denne skjulte skat. Hvor kommer den fra, og hvad er historien bag den? Men fundet af den viser under alle omstændigheder at udvindelse og udsmeltning af kobber og støbning af kobbergenstande har været kendt i de bibelske lande fra de tidligste tider. KOBBEROMRADER I ISRAEL OG OMEGN Da israelitterne stod over for at skulle g a ind i det forjættede land, sagde Moses til dem at det var et land af hvis bjerge [de ville] bryde kobber. (5 Mosebog 8:7-9) Arkæologer har i Israel og Jordan fundet et antal miner hvor man udvandt og udsmeltede kobber, som for eksempel Feinan, Timna og Khirbat en-nahas. Hvad kan vi lære af disse fundsteder? Omraderne Feinan og Timna er fyldt med lavtliggende gruber hvor minearbejdere har udvundet kobber i mindst 2000 år. Selv i dag kan besøgende mange steder i omradet finde grønspættede brudstykker af sten der indeholder kobber. Oldtidens minearbejdere udhuggede kobbermalm fra synlige årer pa klippernes overflade ved hjælp af stenværktøj. Nar en sadan kobberkilde var udtømt, gravede de dybere ned ved hjælp af metalredskaber. Pa den made blev hulerne større, og der blev gravet skakter og tunneler. En beskrivelse af en sadan minedrift findes i Jobs Bog i Bibelen. (Job 28:2-11) Der var tale om hardt fysisk arbejde. Fra det tredje til det femte århundrede idømte de romerske myndigheder forhærdede forbrydere og andre fanger strafarbejde i Feinans kobberminer. I Khirbat en-nahas (som betyder kobberruiner ) har man fundet store mængder slagger, som tyder pa at udsmeltning af kobber i industrielt omfang pa et tidspunkt har fundet sted d er. Forskerne mener at malm fra kobberminer i nærhe- 12 VAGTT ARNET

13 den, eksempelvis Feinan og Timna, blev bragt dertil. For at udvinde kobberet fra malmen brugte man blæsebælge for at øge temperaturen i trækulsilden til omkring 1200 grader i otte til ti timer. Normalt skulle man bruge 5 kilo malm for at udvinde en barre kobber pa 1 kilo, som derefter kunne smeltes om til forskellige genstande. BRUG AF KOBBER I DET GAMLE ISRAEL Ved Sinaj Bjerg gav Jehova udtrykkeligt pa- bud om at dette glansfulde metal, som kunne udvindes lokalt, skulle anvendes i forbindelse med konstruktionen af teltboligen. Senere blev der ogsa brugt kobber i forbindelse med bygningen af templet i Jerusalem. (Anden Mosebog, kapitel 27) Maske havde israelitterne et vist kendskab til smedearbejde før de kom til Egypten, men det er ogsa muligt at de lærte at arbejde i metal mens de boede d er. Ved udgangen af Egypten var de i stand til at lave en støbt kalv. De fremstillede ogsa de mange kobberredskaber som skulle bruges til tjenesten ved teltboligen eksempelvis det store vandbækken, gryder, skovle og gafler. 2 Mosebog 32:4. Senere under israelitternes ørkenvandring maske i nærheden af det kobberrige omrade Punon (sandsynligvis det der i dag kaldes Feinan) klagede folket over mannaen og vandforsyningen. Som straf sendte Jehova giftslanger blandt dem, og mange døde. Da israelitterne angrede, gik Moses i forbøn for dem, og Jehova sagde til Moses at han skulle lave en kobberslange og sætte den pa en stang. Beretningen siger at nar en slange havde bidt en mand og han rettede blikket mod kobberslangen, sa forblev han i live. 4 Mosebog 21:4-10; 33:43. I templet i Jerusalem blev der i vid udstrækning anvendt kobber KONG SALOMONS KOBBER Kong Salomon brugte store mængder kobber i forbindelse med bygningen af templet i Jerusalem. Meget af det stammede fra hans far Davids syriske erobringer. (1 Krønikebog 18:6-8) Det store kobberhav, det støbte hav, som præsterne brugte nar de skulle vaske sig, kunne rumme godt liter og har maske vejet op mod 30 tons. (1 Kongebog 7:23-26, 44-46) Desuden var der de to store kobbersøjler som stod ved templets indgang. De var 8 meter høje og kronet af 2,2 meter høje søjlehoveder. Søjlerne var hule med en godstykkelse pa cirka 7,5 centimeter, og malte 1,7 meter i diameter. (1 Kongebog 7:15, 16; 2 Krønikebog 4:17) Alene tanken om den mængde kobber man har brugt til at fremstille blot disse to genstande, virker overvældende. Kobber blev ogsa i vid udstrækning brugt i hverdagen af folk der levede pa Bibelens tid. For eksempel fortæller Bibelen om vaben, lænker, musikinstrumenter og døre lavet af kobber. (1 Samuel 17:5, 6; 2 Kongebog 25:7; 1 Krønikebog 15:19; Salme 107:16) Jesus omtalte kobberpenge, og apostlen Paulus nævnte Alexander, kobbersmeden. Mattæus 10:9; 2 Timoteus 4:14. Arkæologerne og historikerne mangler stadig at fa besvaret adskillige spørgsmal vedrørende kilderne til kobberrigdommene pa Bibelens tid. Det gælder ogsa mysteriet om skatten fra Nahal Mishmar. Men tilbage star, som Bibelen bekræfter, at det land israelitterne fik, virkelig var et godt land,... af hvis bjerge [de ville] bryde kobber. 5 Mosebog 8:7-9. ˇ 1. DECEMBER

14 UNDERVIS DINE BØRN Jesus Kristus EN BABY ELLER EN KONGE? I december maned er det meget almindeligt at man rundt omkring i verden ser billeder eller figurer af Jesus som spædbarn. Han ligger i en krybbe, en stor kasse som er fyldt med hø til dyrene. Men skal vi kun tænke pa Jesus som en lille baby? Det kan vi fa svar pa ved at læse om noget som en gruppe hyrder oplevede en nat pa markerne nær Betlehem. Pludselig er der en engel der viser sig for hyrderne. Han siger til dem: I dag er der født jer en frelser, som er Kristus, Herren. Englen siger ogsa til dem at de vil finde et spædbarn [nemlig Jesus] der er svøbt i bind og ligger i en krybbe. Straks kommer der mange andre engle, og de begynder at prise Gud. Hvordan ville du have det hvis du hørte nogle engle prise Gud? Hyrderne er meget glade! De siger: Lad os endelig ga ind til Betlehem og se det som er sket. D er finder de bade Maria og Josef, og spædbarnet som ligger i krybben. Snart kommer der andre til Betlehem hvor Maria og Josef er. Da hyrderne fortæller dem hvad der er sket, bliver alle meget forbløffede. Er du ikke glad for at du har lært de her dejlige ting om Jesus? D et er alle der elsker Gud. Lad os nu se pa hvorfor Jesu fødsel gør sa mange mennesker glade. For at finde ud af det skal vi tænke tilbage til dengang Maria endnu ikke var gift. En dag far Maria besøg af en engel ved navn Gabriel. Han lover hende at hun vil fa et barn der skal være stor og skal kaldes den Højestes søn. Han skal herske som konge, siger Gabriel, og der skal ikke være ende pa hans kongedømme. Maria vil gerne vide hvordan det skulle kunne ske, for hun har aldrig haft et forhold til en mand. Gabriel siger til hende: Kraft fra den Højeste vil overskygge dig. Derfor skal det der fødes ogs a kal- Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, hold da en pause i oplæsningen nar der er en tankestreg efter et spørgsmal, sa barnet kan svare.

15 des helligt, Guds søn. Gud ville altsa overføre sin søns liv fra himlen til Marias mave, hvor det kunne blive til en baby. Det var et stort mirakel! Har du nogen sinde set billeder eller figurer der skal ligne tre vise mænd som sammen med hyrderne besøger den lille Jesus? Sadanne scener er ret almindelige omkring juletid. Men de vise mænd var i virkeligheden astrologer, og Gud kan ikke lide det som astrologer gør. Lad os se hvad der skete da de kom. Bibelen siger: Da de gik ind i huset sa de det lille barn hos Maria, dets moder. Jesus var altsa ikke længere en baby i en krybbe; han var et barn der boede sammen med Josef og Maria i et hus! Hvordan kunne astrologerne finde Jesus? De blev ledet af en stjerne. Denne stjerne førte dem dog ikke til Betlehem med det samme, men først til kong Herodes i Jerusalem. Bibelen siger at Herodes meget gerne ville finde Jesus sa han kunne fa ham slaet ihjel. Hvem tror du det var der fik noget der lignede en stjerne, til at lede astrologerne hen til Herodes? Det var ikke den sande Gud, Jehova, men hans modstander, eller fjende, Satan Djævelen! I dag prøver Satan at fa folk til at tænke pa Jesus som om han bare var et hjælpeløst spædbarn. Men englen Gabriel sagde til Maria: Han skal herske som konge..., og der skal ikke være ende pa hans kongedømme. Jesus regerer nu som konge i himlen, og han vil snart fjerne alle Guds fjender. Det er sadan vi skal tænke pa Jesus, og det skal vi fortælle videre til andre. ˇ LÆS I DIN BIBEL Lukas 1:26-35; 2:8-18 Mattæus 2:7-12; 1 Peter 5:8 Åbenbaringen 19: Johannes 2:17 1. DECEMBER

16 SVAR P A BIBELSKE SPØRGSM AL Hvad er formalet med Kristi genkomst? Inden Jesus Kristus steg til himlen i år 33, lovede han at han ville komme igen. Han sammenlignede sig selv med en fornem mand der rejste bort og var væk i lang tid, hvorefter han vendte tilbage med kongemagt. Formalet med Jesu genkomst er at sørge for et godt herredømme over menneskeheden. Læs Lukas 19:11, 12. I hvilken slags legeme kommer Kristus igen? Han blev oprejst som en åndeskabning. (1 Peter 3:18) Senere steg han til himlen og satte sig ved Guds højre hand. (Salme 110:1) Langt senere blev han ført frem foran Jehova Gud, den gamle af dage, som gav ham magt til at udøve herredømme over menneskeheden. Sa Jesus vender ikke tilbage som et menneske, men som en usynlig konge. Læs Daniel 7:13, 14. Hvad vil Jesus gøre nar han kommer? Nar Jesus kommer usynligt sammen med sine engle, vil han afsige dom over menneskene. Han vil tilintetgøre de onde og skænke dem der tager imod ham som konge, evigt liv. Læs Mattæus 25:31-33, 46. Under Jesu herredømme vil jorden blive omdannet til et paradis. Jesus vil oprejse de døde sa de kan komme til at leve i dette jordiske paradis. Læs Lukas 23:42, 43. FIND SVARENE PA FLERE BIBELSKE SPØRGSMAL ONLINE Jesus vil sørge for et godt herredømme over menneskeheden HVAD ER DET BIBELEN virkelig LÆRER? Yderligere oplysninger findes pa side i denne bog, udgivet af Jehovas Vidner Kan downloades fra hjemmesiden s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online pa omkring 50 sprog Besøg eller scan koden wp13 12/01-D [g]

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET Lektie 14 SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET Kan du huske, da din mor eller far gav dig en time out *? En dag vil Gud give Satan og hans engle en time out. Gud vil til sidst gøre en ende med syndens smerte

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

ER DØDEN AFSLUTNINGEN P A ALT?

ER DØDEN AFSLUTNINGEN P A ALT? 1. JANUAR 2014 34567 ER DØDEN AFSLUTNINGEN P A ALT? 34567 Vol. 135, No. 1 DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige snart vil

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Djævelens taktik JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING! 1. Petersbrev 5:8-9! Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en! brølende løve og leder!efter nogen at sluge; tå ham

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere