Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker"

Transkript

1 Kirsti Grinde: Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker NB tema 2 Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no, Oslo 2017 ISBN: (digital, bokselskap.no), (epub), (mobi) ISSN: Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Kirsti Grinde Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker NB tema 2 Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no Oslo 2017 Forord Innledning Hovedregister Register over titler og førstelinjer Komponistregister Oversikt over antall ulike tonesettinger til de enkelte verkene

2 Forord NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser. Den består av emne- og forfatterbibliografier, diskografier, biografier og andre oversikter. Serien gir kvalitetssikrede tematiske innganger til Nasjonalbibliotekets egen samling så vel som til andre relevante samlinger. Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. Hver utgave har en introduksjon om innhold, kilder og bakgrunn, samt om de prinsipper som ligger til grunn for utvalg, presentasjonsform m.m. Serien NB tema åpner med separate oversikter over melodier til tekster av sentrale norske forfattere: Henrik Wergeland ( ), Henrik Ibsen ( ), Bjørnstjerne Bjørnson ( ) og Aasmund Olavsson Vinje ( ). På «sangens vinger» har disse og mange andre diktere nådd ut, gjennom sangsamlinger, lesebøker og romansehefter. Oversiktene er for en del basert på tidligere versjoner som er blitt revidert og supplert i forbindelse med denne nye digitale utgivelsen. De har med andre ord ulik forhistorie og får følgelig i noen grad ulik struktur. Et viktig tildriv for igangsetting av prosjektet var et arbeid utført av Ivar Roger Hansen. Hans bibliografi over musikk knyttet til Knut Hamsuns diktning, Der synger i mig en Tone, kom ut i Nasjonalbibliotekets bibliografi-serie som nr. 7 i Arbeidet med å registrere musikk til Henrik Wergelands tekster har pågått gjennom flere år. I 2003 tok det for alvor fart og ble intensivert på grunn av det tilstundende 200-årsjubileet for dikterens fødsel i Resultatet kom i 2010 (revidert utgave i 2011), Musikk til Henrik Wergelands diktning, publisert av Nasjonalbiblioteket som en oversikt i pdf-format, tilgjengelig gjennom bibliotekets nettside og katalog. Registeret var utarbeidet av Kirsti Grinde og Anne Jorunn Kydland. I den digitale utgaven i NB tema føyes det til opplysninger innhentet i de senere årene. I 1982 ga Øyvind Anker og Kirsti Grinde ut oversikten Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker i samarbeid med personalet ved bibliotekets

3 musikkseksjon (som bar navnet Norsk musikksamling, den gang en del av Universitetsbiblioteket). Etter å ha vært i bruk i mange år er oversikten nå gjennomgått på nytt, omarbeidet og betraktelig utvidet av Grinde. Tilskyndet av Ibsen-året 2006 startet Grinde på et tilsvarende register over Musikk til Henrik Ibsens dikterverker, og 200-årsjubileet for Aasmund Olavsson Vinjes fødsel i 2018 gir anledning til å samle tonesettinger til Vinjes tekster. Innledning I hovedregisteret er fortrinnsvis titlene fra Samlede Digter-Verker, standardutgave, Kristiania, Gyldendal, benyttet, men også titlene fra Samlede digte, ved Francis Bull, Oslo, Gyldendal, 1926 er tatt med, da de i enkelte tilfelle avviker fra titlene i Samlede Digter-Verker. I registeret over titler og førstelinjer er alle forekommende titler og førstelinjer i utgangspunktet tatt med (med henvisning til tittelen i hovedregisteret). Der hvor innførslene er nesten identiske og kommer under hverandre, er bare en innførsel beholdt. Titler på folketoner og «lånte» melodier, dvs. melodier som er brukt til andre tekster, er ikke tatt med i registeret. I komponistregisteret er alle nevnte komponister tatt med, enten melodien er komponert til Bjørnsons tekst eller opprinnelig til en annen tekst. F. eks. er Rudolf Bays melodi Dannebrog (Vift stolt paa Kodans Bølge = At far min kunne gjera), en melodi som brukes ofte, ikke bare hos Bjørnson. I arbeidet med Bjørnsons dikterverker har jeg hatt stor hjelp fra forskningsbbliotekar Øyvind Norheims private register over sanger i diverse sangbøker, førstebibliotekar Anne Ørbæk Jensen i Musik og Teaterafdelingen ved Det Kongelige Bibliotek i København og överbibliotekarie Veslemøy Heintz ved Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk i Stockholm. Personalet i musikkseksjonen ved Nasjonalbiblioteket har ikke minst medvirket til det endelige resultatet. Hovedregister

4 Hovedregister I hovedregisteret er fortrinnsvis titlene fra Samlede Digter-Verker, standardutgave, Kristiania, Gyldendal, , her forkortet SDV, benyttet, men også titlene fra Samlede digte, ved Francis Bull, Oslo, Gyldendal, 1926, her forkortet SD, er tatt med, da de i enkelte tilfelle avviker fra titlene i Samlede Digter-Verker. Af kantaten over N.F.S. Grundtvig (1872) (Hans dag blev den største i Norden var sét) SDV 8, s. 348 Se: Kantate ved sørge-fæsten over Grundtvig Aftenstemning Fra En glad gut (Solen skinner vakkert om kvælden) SDV 2, s. 453; SDV 8, s. 215 SD I, s. 48. Kommentarer s. 215 Anonymus Aftenstemning Melodilinje med noe tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 4 linjer Alfsøe, Ragna ( ) Solen skinner vakkert om kvelden ( ) I: Barnas sangbok : for skole og hjem. Ved Ragna Alfsøe og Hjalmar Helgesen. Illustrasjoner [av] Carl von Hanno. Oslo, Tanum, 1950, s.

5 53 Halvorsen, Johan ( ) Aftenstemning (Solen skinner vakkert om kvælden) Mannskor Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1930, 3 s. (Norsk Musikforlags utgave av utvalgte kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 627) Haslerud, Christian ( ) Om Kvelden (Solen skinner vakkert om kvælden) Blandet kor I: Tolv Sange til Tekster af «Laesebog for Folkeskolen». Af Nordahl Rolfsen. Satte i Musikk (for blandet kor). Christiania, Warmuth, [1892], s Kallenbach, Johan Carl Ferdinand (ca 1808 [1815]?) Solen skinner vakkert om Kvelden ( ) Sangene af Björnstjerne Björnsons «En glad Gut». Komponerede for en Syngestemme og Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 2, s. 4 5 Musiken til alle Sangene i Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad Gut». Componerede og Frøken Charlotte Bournonville tilegnet af P.K. [S.l.], [s.n.], [18 ], s. 4 5 Lindboe, Fredrikke f. Egeberg ( ) Hva katten sagde (Solen skinner vakkert om kvælden) Klaver med tekst Smaabørnenes Melodier : 10 nye Smaasange (2det Hefte) for Børn. Christiania, Warmuth, [1892], nr. 3, s. 4 5 Hva hanen sagde (Kyllinghønen vingerne sænker). Strofe nr. 2 Klaver med tekst Smaabørnenes Melodier : 10 nye Smaasange (2det Hefte) for Børn. Christiania, Warmuth, [1892], nr. 2, s. 4 Lunde, Johan Backer ( ) Aftenstemning (Solen skinner vakkert om kvælden)

6 Sang og strykeorkester Manuskript, NBO NMS Mus ms 2078:165, 7 s. Seks sange. Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1949, nr. 1, s. 2 5 Manuskript, NBO NMS Mus ms 2078:165, 6 s. Madsen, Trygve (1940 ) Aftenstemning (Solen skinner vakkert om kvelden) Bjørnson-sanger : for sopran og klaver : opus 39. [NB noter, 1985], s Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Solen skinner vakkert om kvælden ( ). Op. 12, nr. 2 Marits Visor : 3 dikter ur «En glad gut» af Björnson. Stockholm, Lundquist, [1896], s Fotokopi i NBO NMS Reissiger, Friedrich August ( ) Solen skinner vakkert om Kvelden ( ) Blandet kor Fire muntre Sange : for Sopran, Alt, Tenor og Bas. Kristiania, Norsk Musikforl., [1920], nr. 4, s Om kvelden (Solen skinner vakkert om kvelden) I: Melodier til Nordahl Rolfsens læsebog. Første del. Samlede og udgivne af O.A. Grøndahl og O. Koppang. Kristiania, Dybwad, 1895, nr. 30, s Solen skinner vakkert om kvelden ( ) To like stemmer I: 50 melodier til sange og religiøse digte i H. Grønsdals læsebog for almue- og borgerskoler. Tostemmig arrangerede af Hans Mo. Bergen, Beyer, 1882, nr , s Sommerro, Henning (1952 ) Solen skinner vakkert om kvelden ( )

7 I: En glad gutt. [Oslo], Rikskonsertene, [1982], s. [2] Stenhammar, Wilhelm ( ) Aftenstemning (Solen skinner vakkert om Kvælden) Två Visor : Lokkeleg, Aftenstemning : ur En glad Gut af Björnstjerne Björnson. Stockholm, Elkan, [1893?], s. 6 7 Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 2 s. Ak, det Store hen mig drager Fra Fiskerjenten (Ak, det Store hen mig drager) SDV 2, s. 463 SD I, s Kommentarer s. 245 Bruun, Svein Udfærdslængsler (Akk, det store hen meg drager) Sju songar og stev : op. 3, nr. 1. Manuskript, NBO NMS Mus ms 7200:587, 2 s. Datert 23/ Selmer, Johan ( ) Fiskerjenten fortvivlet = Ha, nach Grossem welches Drängen (Ak! Det Store hen mig drager = Ha, nach Grossem welches Drängen). Gedicht aus der Novelle «Das Fischermädchen» von Bj. Bjørnson. Übers. V. Dr. Wilh. Henzen. Komp Op. 34, nr. 1 To Bjørnsonske Sange : Sopran med Orkester = Zwei Bjørnsonsche Gedichte : für Sopran mit Orchester. Komponeret af Johan Selmer, op. 34. Christiania, Warmuth, [1893], s. 3 6 Sem, Arne von Erpekum ( ) Ak, det store hen mig drager ( ). Af Bj. Bjørnsons «Fiskerjenten». Op. 2

8 Kristiania, Hals, [1893], s. 2 5 Anton Martin Schweigaard. (I kirken efter sørge-talen) (Giv os, Gud, vi beder saare) SD I, s Kommentarer s Skrevet til den gamle salmemelodien «Zions Vægter hæver Røsten» Mel.: «Zions Vægter hæver Røsten» = Wachet auf, ruft uns die Stimme Nicolai, Philipp ( ): Wachet auf, ruft uns die Stimme Ved Professor Schweigaards og Hustru's Jordefærd (Giv os Gud, vi beder saare). 5 te Februar Efter Talen Mannskor Særtrykk. 1870, 1 s. Lindeman, Ludvig Mathias angitt som komponist i: Historiske sange til brug ved folkehøjskoler og amtsskoler. Ved G. Lorentzen og V. Ullmann. Risør, A. C. Olsen, XII, 461, 2 s. Kun tekst Arbejdermarsch (Takt, takt, pas på takten) SDV 8, s. 391 SD II, s Kommentarer s Borgstrøm, Hjalmar ( ) Arbeidermarsch (Takt, takt, pas paa takten). (Text af Bjørnstjerne Bjørnson). Componeret for Mandskor eller Piano af Hjalmar Jensen Mannskor Christiania, Gundersen, 1891, 3 s. Fotokopi i NBO NMS Enna, August ( ) Takt! Takt! Takt! (Takt! Takt! Takt! Pas paa Takten) Mannskor Kjøbenhavn, I Kommision hos Kgl. Musik-Handel (Henrik Hennings),

9 [1887]. Partitur (s. 2 3), stemmer Haslerud, Christian ( ) Arbeider-Marsch (Takt Takt Takt pas paa Takten) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 5130:452, 2 s. (+flere versjoner) Hoff, Erik ( ) Arbejdermarsj (Takt, takt, pas på takten) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 4344:332, s Monsen, Louis ( 1970?) Takt, takt, pas på takten ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem, I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 205, s. 137 Nilssen, Martin (1876?)? Arbejdermarsj (Takt, takt, pas på Takten) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms a65:781, 2 s. Nutzhorn, Heinrich ( ) Takt, takt (Takt, takt, pass på takten). Arbejdermarsch Klaver med tekst I: Danmarks Melodibog : 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. Kjøbenhavn & Leipzig, [1896?]. 1. Del, nr. 266, s. 258 Takt, takt, pass på takten ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 565, s

10 I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 335, s. 330 Takt (Takt, takt, hållen takten). Gymnastikmarsch I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 262, s Olsen, Ole ( ) Arbeidermarsch (Takt, takt, pas på takten) Mannskor? Manuskript, NBO NMS Mus ms 3918:314, 2 s. (skisse) Pedersen, Johannes ( ) Takt, takt (Takt, takt, pas paa takten) Blandet kor I: Blandet kor : en samling aforskjellige sange [ ] : udsat for sopran, alt, tenor og bas. Af Johs. Pedersen. Kristiania, D.N.T.-selskab, 1900, nr. 75, s Svensen, Karl ( ) Takt! takt! pas paa takten ( ) Blandet kor 8 sange komponerede for blandet kor. Af Karl Svensen. Kristiania, K. Svensen, [19?], s like stemmer Kristiania, K. Svensen, [19?], 1 ark Weigner, Ludvig Moe ( ) Takt, takt, pass på takten ( ) Mannskor Oslo, Musikk-Huset, cop. 1968, 1 ark (Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 238) Wendelborg, Kristian ( ) Takt, takt, pas paa takten! ( ). Tekst af Bjørnstjerne Bjørnson. Musikken

11 let arrangered for piano eller barnekor af Kristian Wendelborg Barnekor eller klaver. I. Dagbladet 11. desember 1898 Arne Se: Den magt, som gav mig min lille sang Det var slig en vakker solskinsdag Herre, tag i din stærke hånd I bygden er der uro Ingerid Sletten Jeg tænkte jeg blev noget rigtig stort Jeg ved ej hvorledes det alt er kommet Killebukken Over de høje Fjælde Tonen Træet Arnljot Gelline SDV 3, s Beck, Thomas ( ) Fragmenter av Bjørnstjerne Bjørnsons Arnljot Gelline : for blandet kor, soli og orkester : opus 17 Blandet kor, soli og orkster. Korpartitur. Oslo, Musikk-Huset, cop. 1944, 31 s. Olavsdråpa Mannskor eller blandet kor, baryton solo og orkester. Klaverpartitur. I. Prolog (År var omme). Innledning til «På vintertinget». Fra 2. sang II. På Stiklestad (Og det var Olav Digre). Fra 9., 11. og 8. sang Oslo, Musikk-huset, cop. 1944, 28 s. Se også:

12 Arnljots længsel mod havet Drømme-lok Foran sydens kloster Havet Kom barn, kom brud På vintertinget Ski-færden Under vårflommen Arnljots længsel mod havet Fra Arnljot Gelline. Femte sang (Havet stunder jeg mod, ja havet) SDV 3, s Havet SD I, s Kommentarer s Arnestad, Finn Oluf (f. 1915) Havet (Havet studer jeg mot, ja Havet). Av Bj. Bjørnsons «Arnljot Gelline» Mannskor Oslo, Norske komponisters forl. (NKF), [195-?], 5 s. (NKF's mannskorbibliotek, nr. 17) Haslerud, Christian ( ) Arnljots Længsel mod Havet (Havet stunder jeg mod, ja Havet) Melodrama med klaver. [S.l.], [s.n.], [19?], «autograf af Carl Sander», 8 s. Lehmann, Theodor (1847?) Havet = Das Meer (Havet stunder jeg mod, ja havet = Zum Meere sehn ich mich hin, zum Meere). Uddrag af «Arnljot Gelline». Digt af Bjørnstjerne Bjørnson for Baryton med Piano. Op. 13, Hefte 3. Tysk tekst av Klara Wechselmann

13 Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1915], s. 2 7 Reidarson, Per ( ) Havet (Fuldmåner suger, orkanen løfter). Af Bjørnsons «Arnljot Gelline». Fra 3. strofe Korpartitur. [S.l.], [s.n.], «autografert af Carl Sander», 7 s. Se også: Arnljot Gelline Bergliot (I dag kong Harald får give ting-fred) SDV 2, s SD I, s Kommentarer s. 226 Grieg, Edvard ( ) Bergliot (I dag kong Harald får give tingfred = Heute muss Harald Thingfrieden geben). Op. 42. Tysk tekst av J.C. Poestion Resitasjon og orkester. Samlede verker. B. 16: Vokalverker med orkester. Utgiver: Hans Magne Græsvold. Frankfurt, Peters, cop. 1986, s Resitasjon og klaver. Samlede verker. B. 20: Addenda. Corrigenda. Utgivere: Rune J. Andersen, Finn Benestad [og] Klaus Henning Oelmann. Frankfurt, Peters, cop. 1995, s Heise, Peter ( ) Bergliot : Digt af Bjørnstjerne Bjørnson (I dag Kong Harald maa holde Thingfred) Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], 25 s. Brude-slåtten SDV 3, s

14 Brude-Slaatten (i Bjørnstjerne Bjørnsons Brude-Slaatten). Fra Kvikne i Østerdalom, etter Jørgen Bjørn Fele. I: Udvalgte Norske Danse. Kristofer L. Framstad. H. 1, nr. 6. Manuskript, NBO NMS Mus ms 1799:133, 1 s. (fotokopi) Bryllops-sang nr. 3 (Når fædre-huset åbnes for at sende) SDV 8, s Bryllupssang nr. 3 (Naar Fædrehuset aabnes for at sende) SD I, s Kommentarer s. 238 Rung, Henrik ( ): fra Svend Dyrings Hus:»Hr. Peder kasted Runer over Spange» Bryllupssang (Naar Fædrehuset aabnes for at sende) Manuskript, NBO NMS Mus ms 157:19, [s. 25] [Bryllops-sang nr. 3] Hr. Peder og helletiden (Hr. Peder kasted Runer over Spange) Klaver [med tekst] I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 288, s

15 Bryllopsvise nr. 1 (En myrte-krans er skøn at se) SDV 8, s. 262 Bryllupsvise nr. 1 (En Myrtekrans er skjøn at se) SD I, s Kommentarer s. 232 Backer-Grøndahl, Fridtjof ( ) Bryllupsvise (En myrtekrans er skjøn at se). Opus 4. Over tittelen: «Til Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson paa Guldbryllupsdagen» Kristiania, Hals, [1908], 3 s. Christiansen, Frederik Melius ( ) Bridal Song (A garland green is fair to see) Blandet kor

16 Minneapolis, Augsburg, cop. 1933, s (St. Olaf choir series, No. 137) Haslerud, Christian ( ) Bryllupsvise (En Myrtekrans er skjøn at se) I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget forl., [1876], nr. 95, s. 74 Blandet kor. I: Bondens Sangbog. Udgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, nr. 43, s Bröllopssång (Ja, myrtenkransen den är skön) To like stemmer I: 400 sånger, världsliga och andliga [ ]. Samlade och utgifna av Cecilia Holmberg [ ]. II. melodier. Lundquistska bokhandeln, Uppsala, 1887, nr. 286, s Pedersen, Johannes ( ) En myrtekrans (En myrtekrans er skjøn at se). Bryllups-sang Blandet kor I: Blandet kor : en samling aforskjellige sange [ ] : udsat for sopran, alt, tenor og bas. Af Johs. Pedersen. Kristiania, D.N.T.-selskab, 1900, nr. 103, s. 75 Söderman, August ( ) Bryllopsvise (En Myrtekrans er skøn at se) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i musikk af Aug. Söderman. Stockholm, Hirsch, [1871], nr. 7, s (?) Bryllops-vise nr. 4 (Når et rødmende blod) SDV 8, s

17 (Naar et rødmende Blod) SD I, s Kommentarer s Skrevet til melodien Vikingebalken Crusell, Bernhard Henrik ( ): «Vikingabalk» fra Frithiofs saga [Bryllops-vise nr. 4] Stockholm, Elkan & Schildknecht, 1868, nr. 7, s. 16 Bryllupssang. Ved pastor Kristen Kristensens og Emilie Bjørnsons bryllups den 24de mai (Du Brudgom, som vor Fader gav) SD I, s Kommentarer s. 235 Melodi: «For Norge, Kjæmpers Fødeland» Klaver [med tekst] I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 53, s. 76 Daniel Schjøtz. (Død af overanstrengelse som frivillig militær-læge, 1864) (Han på ingen stormagt vented) SDV 8, s (Han paa ingen Stormagt vented) SD I, s Kommentarer s. 233 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Han paa ingen Stormagt vented ( ) I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 199, s. 7

18 Dans, ropte felen Fra En glad gut («Dans!» ropte felen og skratted på strengen) SDV 1, s («Dands!» raabte Fedlen og skratted paa Strengen); SDV 8, s SD I, s. 49. Kommentarer s. 215 Anonymus Dans ropte Felen Melodilinje. Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 1 linje Dahl, Emma ( ) En glad Gut («Dands!» raabte Fedlen og skratted paa Strengen). Op. 10, nr. 5 Fem Digte [ ] : Op. 10. Satte i Musikk af Emma Dahl. Kristiania, Warmuth, [1870], s. 7 Heise, Peter ( ) Skjemtevise («Dans!» raabte Felen og skratted paa Strengen) Mannskor Oslo, Norsk Musikforl., [1903], 1 ark (Norsk Musikforlags utgave av kor og kvartetter for mannsstemmer, no. 17) Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., [19 ], 1 ark (Norsk Musikforlags Samling af blandede Kor, nr. 66) Skjæmtevise (Dans ropte felen og skratted paa strengen) Blandet kor I: Firstemmige Sange for blandet Kor : til Skolebrug. Udgivne af Per Winge. 2det Tusinde. Kristiania, Warmuth, [1900?], nr. 8, s Dans! ropte felen (Dans! ropte felen og skratted på strengen) 4 [like?] stemmer I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin

19 Holmström-Ingers. Femte uppl., Lund, Gleerup, 1931, nr. 454, s Dans, raabte Felen («Dans», raabte Felen og skratted paa Strengen) Tre like stemmer I: Trestemmige Sange : til Brug for Skolen og Hjemmet. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. Kristiania, Warmuth, [1877]. II. Bind, nr. 57, s Dans, raabte Felen («Dans!» raabte Felen og skratted paa Strengen) Av «En glad Gut» Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 11, s. 9 Jacobsson, John ( ) Dans! raabte Fedlen (Dands! Raabte Fedlen og skratted paa Strengen) Mannskor I: Sånger för Mansröster. Sällskapet för Svenska qvartettsångens befrämjande. Stockholm, Bagge, II, nr 6, s Kallenbach, Johan Carl Ferdinand (ca 1808 [1815] ) Dands! Raabte Fedlen og skratted paa Strengen ( ) Sangene af Björnstjerne Björnsons «En glad Gut». Komponerede for en Syngestemme og Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 3a b, s To versjoner Musiken til alle Sangene i Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad Gut». Componerede og Frøken Charlotte Bournonville tilegnet af P.K. [S.l.], [s.n.], [18 ], s To versjoner Lehmann, Theodor (1847?) Dans, ropte Felen («Dans!» ropte felen og skratted på strengen) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Med Musik af Th. Lehmann. Op. 12. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1887], s. 9

20 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) «Dands» raabte Fedlen Og skratted paa Strengen ( ) I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 293, s Olsen, Ole ( ) Dans ropte Felen (Dans ropte Felen og skrattet paa Strengen). For Soli og blandet kor, op. 15 Soli og blandet kor (partitur og stemmer). Manuskript, NBO NMS Mus ms 3747a: partiturer: 1 18; 1 18 Humoreske für Soli und gemichten Chor (Tanz rief die Fidel, es jauchzen die Töne). Text von Bjørnson. Musik von O. Olsen. Op. 15 Soli og blandet kor (stemmer). Manuskript, NBO NMS Mus ms 3747b c:304. Partitur: 10 bl. Peterson-Berger, Wilhelm ( ) «Dans» ropte Felen = «Tanz» rief die Fidel (Dans! Ropte Felen og skratted på strængen = Tanz! Rief die Fiedel und kreischt und knarrte). Aus Björnstjerne Björnsons «Ein muntrer Bursch» Blandet kor Album : 8 Sånger för blandad Chör = 8 Lieder für gemischten Chor : Op. 11. Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1897], s Reissiger, Friedrich August ( ) Skjemtevise («Dands!» raabte Felen og skratted paa Strengen) Mannskor I: Firstemmig Mands-Sangbog. Af Joh. D. Behrens. [Samling af flerstemmige Mandssange [ ]. 5. Række, femte Bind]. Kristiania, Behrens, [1869], nr. 481, s. 3 Sommerro, Henning (f. 1952) Dans! ropte felen («Dans!» ropte felen og skrattet på strengen) I: Bjørnsons ord i toner. [S.l.], Rikskonsertene, 1982, s. [5]

21 Söderman, August ( ) Dans, ropte felen («Dans!» ropte felen og skratted på strengen). Af «En glad gut» Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Söderman. Andra Samlingen. Stockholm, Hirsch, [1873], nr. 3, s Thielemann, P. «Dans!» raabte Fedlen og skratted' paa Strengen ( ) Sex Sange for een Syngestemme med Pianoforte. Componerede af P. Thielemann. Kjöbenhavn, Horneman & Erslev, [18?], s. 8 De norske studenter til fru Luise Heiberg (1866) (Skimt av kunstens alve-høye) [Samlede verker. Oslo, Gyldendahl, b. B. 2, s ] De norske Studenter til Fru Louise Heiberg (Glimt af Kunstens Alfehøje) SD I, s Kommentarer s Melodiangivelse: Ja, vi elske (!) Melodi: Ja, vi elsker dette Landet. Se denne De norske studenters hilsen med fakkeltog til deres Kgl. Højheder kronprins Fredrik og kronprinsesse Louise da de netop var blevne forlovede (En frejdig ungdoms-skare) SDV 8, s (En frejdig Ungdomsskare) SD I, s Kommentarer s. 247

22 Bay, Rudolph ( ): Dannebrog (Vift stolt paa Kodans Bølge) = At far min kunne gjera [De norske studenters hilsen med fakkeltog til deres Kgl. Højheder kronprins Fredrik og kronprinsesse Louise da de netop var blevne forlovede] Klaver med tekst I: Danmarks Melodibog. København, W. Hansen, [1948?]. Bd. 1, nr. 144, s. 144 De norske studenters hilsen til professor Welhaven (Lyt nu, du ludende sanger) SDV 8, s Grieg, Edvard ( ) Serenade til Welhaven = Serenade für Welhaven = Serenade to Welhaven (Lyt nu, du ludende Sanger = Lausche, begnadeter Sänger = Hearken, O bard, to the singing). Op. 19, nr. 9. Tysk tekst av Hans-Joachim Theill, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 14: Romanser opus Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1990, s Mannskor med baryton solo. Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s Lyt nu, du ludende sanger ( ). Op. 19, nr. 9 Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1932]. Del I, nr. 103, s Lytt nu, du lutende sanger ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av

23 Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 380, s. 250 Til J.S. Welhaven (Lyt nu, du ludende Sanger) I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget forl., [1876], nr. 46, s Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Johan Sebastian Welhaven (Lytt nu, du lutende sanger) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 286, s Den blonde pige (Skønt hun vil som et luftsyn vige) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 245 Grieg, Edvard ( ) Den blonde Pige (I) = Das blonde Mädchen (I) =The Fair-haired Maid (I) (Jeg elsker dig, du blonde Pige = Ich liebe dich, du holdes Wesen = O fairhair'd maid). EG 130. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av W.H. Halverson. Fra linje 3 Samlede verker. B. 15: Romanser opus og EG Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1991, s Forskjellig fra EG 138 Den blonde Pige (II) = Das blonde Mädchen (II) = The Fair-haired Maid (II) (Jeg elsker dig, du blonde Pige = Ich liebe dich, du holdes Wesen = O fairhair'd maid). EG 138. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av W.H. Halverson. Fra linje 3

24 Samlede verker. B. 15: Romanser opus og EG Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1991, s Forskjellig fra EG 130 Den hvide, røde rose (Den hvide, røde rose) SDV 8, s. 291 SD I, s Kommentarer s Andersen, Anton ( ) Den hvide, røde rose ( ) Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 2 s. Bjørset, Karl Den hvide, røde rose ( ) Roser : tre Sange til Digte af Bjørnson, Janson og Welhaven : Op. 2. Kristiania, Hals [1888], s. 3 5 Fonstad, Kristian ( ?) Den hvide, røde Rose ( ) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 7121:585, 1 s. Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 7121:585, 1 s. Manuskript, NBO NMS Mus ms 7122:585, 2 s. Grieg, Edvard ( ) Den hvide, røde Rose = Die weiãÿe, rote Rose = The white and red, red roses ( ). EG 137. Tysk tekst av E. Lobedanz, engelsk tekst av W.H. Halverson.

25 Samlede verker. B. 15: Romanser opus og EG Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1991, s Hagman, Oskar Ferdinand Den hvide, røde rose ( ) Mannskor I: Studentsången : samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Utgiven af Ivar Hedenblad. Andra delen. Stockholm, Hirsch, [1887], s Haslerud, Christian ( ) Den hvide, røde Rose ( ) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 9b, s. 137 Den hvide og den røde Rose (Den hvide, røde Rose) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 565 Kjerulf, Halfdan ( ) Den hvide, røde Rose (Den hvide, røde Rose = Die weisse, rothe Rose). HK 226 Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 113, s Den hvide, røde Rose = Die weisse, rothe Rose ( ). HK 226 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte

26 af Halfdan Kjerulf. Stockholm, Hirsch, [ ]. B. III, nr. 96, s Lasson, Bredo ( ) Den hvide røde Rose ( ) Fire Sange [ ]. Satte i Musikk med Piano-Accompagnement. Kristiania, Warmuth, [1874?], s Lehman, Theodor (1847?) Den hvide, røde Rose ( ) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Med Musik af Th. Lehmann, Op. 12. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1887], s. 3 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Den hvide, røde Rose ( ) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 9, s. 7 8 I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 351, s Nesse, Sigurd ( ) Den hvite, røde rose ( ) Blandet kor? Manuskript, NBO NMS Mus ms 4266:327, 1 s. Rubenson, Albert ( ) Den hvide, røde rose ( ) Sex digte af Bjørnstjerne Bjørnson, C. Hostrup og Rob. Burns. Kjøbenhavn, Emil Erslev, [18 ], nr. 2, s. 1 Selmer, Johan ( ) Den hvide, røde rose = Die weisse und rothe Rose (Den hvide, røde rose = Die weiss' und rothe Rose). Tysk tekst av Wilhelm Henzen. Opus 40, nr.

27 4 Fem lystige og en sørgelig Vise : af Bj. Bjørnson, Jonas Lie og Theodor Caspari = Fünf heite rund eine traurige Weise : von Bj. Björnson, Jonas Lie und Theodor Caspari : for en Mellemstemme med piano : op. 40, no. 4. Christiania, Zapffe, [1893], s Söderman, August ( ) Den hvide, røde, rose ( ) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Söderman. Andra Samlingen. Stockholm, Hirsch, [1873], nr. 5, s Den magt, som gav mig min lille sang Fra Nye viser i Arne, 1872 (Den magt, som gav mig min lille sang) SD II, s. 38. Kommentarer s. 260 Borgstrøm, Hjalmar ( ) Sang af «Arne» (Den Magt, som gav mig min lille Sang) Manuskript, NBO NMS Mus ms 2159:179, nr. 5, s. 1 Geisler, Christian ( ) Den Magt, som gav mig min lille Sang ( ) Arnes Sange : af Bjørnstjerne Bjørnsons «Arne». 3 Sange med Klaveraccompagnement. Opus 1. Christiania, Warmuth, [1893], nr. 1, s Nielsen, Carl ( ) Den Magt, som gav mig min lille Sang ( ) Værker. Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek.

28 Hovedredaktør Niels Krabbe. Serie III. Vokalmusikk. Bind 6. Copenhagen, W. Hansen, Sange 3, nr. 415, s. 676 Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Arnes sang (Den magt, som gav mig min lille sang) Blandet kor Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 1 s. Arnes sång (Den magt som gav mig min lilla sång) Blandet kor Fem digter ur Arne av Björnstjerne Björnson. Översatta och tonsatta för blandad kör av Wilhelm Peterson-Berger. Stockholm, Hirsch, [1910], nr. 1, s. 2 3 I: Skolsångboken. Aulin m.fl. Stockholm, Läromedelsförl., 1969, s. 142 Lund, F.P.J. angitt som komponist i: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont- Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911 Den norske student er folkets søn (Den norske student er folkets søn) SD II, s. 16. Kommentarer s. 254 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Den norske Student (Den norske Student er Folkets Søn) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 8216:639, s. 2 Den norske Student er Folkets Søn ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip.

29 Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 171, s I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 204, s. 79 Den, som har drømt udfærd og dåd Fra Sigurd Jorsalfar. 3. akt, 3 scene (Den som har drømt udfærd og dåd) SDV 3, s Ivars kvad. (Fra Sigurd Jorsalfar) (Den, som har drømt) SD II, s Kommentarer s. 259 Grieg, Edvard ( ) Kongekvadet = Königslied = The King's Song (Den som har drømt Udfærd og Dåd = Wer froh geträumt Fahrt und Gefähr). To sanger fra «Sigurd Jorsalfar», nr. 2, op. 22, nr. 8. Baryton solo, mannskor og orkester. Samlede verker. B. 16: Vokalverker med orkester. Utgiver: Hans Magne Græsvold. Frankfurt, Peters, cop. 1986, Kongekvadet = Das Königslied = The King's Song (Den som har drømt Udfærd og Dåd). To sanger fra «Sigurd Jorsalfar», nr. 2, op. 22, nr. 8 Baryton solo, mannskor og klaver. Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s Konge-kvad = The King Song (Den som har drømt utferd og dåd = He

30 who has dream'd conquest and fame). Engelsk oversettelse av J. E. Vanstrom Baryton solo, blandet kor og klaver. I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s Se også: Sigurd Jorsalfar Den unge prins han lå på knæ Fra Kongen. 3. handling (Den unge prins han lå på knæ) SDV 4, s SD II, s Kommentarer s. 271 Selmer, Johan ( ) Smædevisen i Bjørnsons «Kongen» (Den unge prins han lå på knæ). Opus 21, nr 6 Nogle politiske Sange og andre Viser [ ] med Piano : Op. 21. Kristiania, Komponisten, [1883], s Se også: Kongen

31 Der ligger et land (1859) (Der ligger et land mod den evige sne) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s mai 1859 sang Bergens sangforening sangen til melodien «Ola Glomstulen» For Norge (se kommentarer ovenfor) (Vi Normænd vil synge for Norge en Sang) Norsk folkemelodi: «Ola Glomstulen» There lies a fair land (Der ligger et land) ( ). Engelsk tekst av Rasmus B. Andersen Mannskor I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s Der ligger et Land mod den evige Sne ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip.

32 Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udgave ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 140, s Vi Normænd vil synge ( ) Tre like stemmer I: Trestemmig Sangbog : 166 Sange. Udsatte for lige Stemmer, til Brug for Skoler og Sangforeninger af M.A. Udbye. Tredie Hefte. Trondhjem, Andersens Enke, 1868, nr. 161, s Der ligger et land mod den evige sne ( ) I: Melodier til Baardseths Sangbog : for skolen og hjemmet. Kristiania, Det norske Aktieforl., [1900], nr. 132b, s. 70 Grøndahl, Agathe Backer ( ) Der ligger et land (Der ligger et land mod den evige sne). Opus 67, nr. 11 Mannskor Kristiania, Warmuth, cop. 1906, 1 ark (Warmuths Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, No. 171) Hansen, Ole Der ligger et land (Der ligger et land mot den evige sne) Mannskor Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1955, 1 3 (Norsk Musikforlags samling av mannskor, nr. 958) Kjerulf, Halfdan ( ) Gamle Norge [I] (Der ligger et Land mod den evige Sne). HK 211 Mannskor Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 43, s Melodien forskjellig fra Gamle Norge [II] Gamle Norge [II] (Der ligger et Land mod den evige Sne). HK 212 Mannskor Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 44, s Melodien forskjellig fra Gamle Norge [I]

33 Blandet kor Samlede verker. B. V. Komposisjoner og arrangementer for blandede stemmer. Duetter. Syngespill. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk- Husets forl., cop. 1998, s. 68 Klewe, Andreas ( ) Gamle Norge (Der ligger et Land mod den evige Sne) Mannskor I: Firstemmig Mands-Sangbog. Af Joh. D. Behrens. [Samling af flerstemmige Mandssange. 7. rekke, bind 31 37]. Kristiania, Behrens, [ ]. VI. Bind, No. 86, s Blandet kor Tolv Sange for blandet kor, Sopran, Alt, Tenor og Bas. Komponerede af A. Klewe. Op. 15. Christiania, Malling, 1881, nr. 8, s Knudsen, Emil ( ) Fedrelandssang (Der ligger et Land mod den evige Sne). Komponert 1878 Mannskor Kvartetter for Mandskor : skrevne i ledige Stunder. [S.l.], [Komponisten?], [19?], s. 14 Lammers, Thorvald ( ) Der ligger et land (Der ligger et land mod den evige sne) Mannskor Kristiania, Norsk musikforl., cop. 1913, 4 s. (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 269) Lehman, Theodor (1847?) Der ligger et Land (Der ligger et Land mod den evige Sne) Mannskor Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : for Mandskvartet : Op. 10. Af Theodor Lehmann. Kristiania, Håkonsen, [1885], s. 3 Lindeman, Peter ( ) Norge (Der ligger et Land mot den evige Sne)

34 Mannskor Oslo, Musikk-konservatoriet, [19 ], 6 s. Manuskript, NBO NMS Mus ms 7329:591, 4 s. Lindhjem, Nils ( ) Gamle Norge (Der ligger et land mod den evige sne) Manuskript, NBO NMS Mus ms 2285:186, s. 14 Mo, Hans ( ) Gamle Norge (Der ligger et Land) Tre like stemmer I: Skole-sangbog : tre-stemmige sange. Udsatte af Adolf Thomsen. Kristiania, Hals, 1892, s. 2 3 Gamle Norge (Der ligger et land mod den evige sne) To like stemmer I: 50 melodier til sange og religiøse digte i H. Grønsdals læsebog for almue- og borgerskoler. Tostemmig arrangerede af Hans Mo. Bergen, Beyer, 1882, nr. 25, s. 16 Nordraak, Rikard ( ) Nordmandssang (Der ligger et land) Mannskor Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s. 74 There lies a fair land (Der ligger et land). Engelsk tekst av Rasmus B. Andersen Mannskor I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s. 133 Der ligger et land ( ) Blandet kor I: Gymnasiets sangbok. Ved K. Koppang og O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1932, nr. 28, s Norge (Der ligger et land mod den evige sne)

35 Tre like stemmer I: Syngeplan. Ved Hans Mo. Tredje del: Trestemmige sange for folkeskolens 6te og 7de klasse, samt de højere skoler. 2det opl. Ny omarbeidet udg. Bergen, Giertsen, 1894, nr. 119, s Gamle Norge (Der ligger et land mod den evige sne) To like stemmer I: Syngeplan for Folkeskolen. Ved Hans Mo. Andet Hefte: Tostemmige Sange og Musikkatekismus. For 4de, 5te og 6te Klasse. 3die Opl. Ny omarbeidet Udg. Bergen, Giertsen, 1893, nr. 99, s. 85 Gamle Norge (Der ligger et land mod den evige sne) To like stemmer I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 170, s. 154 Der ligger et land mod den evige sne ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 35, s Der ligger et land ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 75, s. 48 Norge (Der ligger et Land) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 722, s. 361 Der ligger et land ( ) Klaver og tekst

36 I: Pensjonistenes sangbok : pianoutgave. Oslo, Norsk pensjonistforbund, (Norsk musikforl.), cop. 1993, s Der ligger et land ( ) og besifring. I: Sangbok for skolen. [Samlet og bearbeidet av Tom Gravlie, redaktør: Ida Welhaven Heiberg, bilderedaktør: Kari Ann Hoen, illustrasjoner: Hilde Kramer]. [Oslo], Gyldendal, 1997, s. 451 I: Norsk sangbok. Utgjeven av Norsk folkehøgskolelag. Utg. nr. 2. Oslo, Cappelen, 2005, s. 103 I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 80 I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 214, s I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg., 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 218, s I: Sangboka : Kom og syng 3 : sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Rev. utg. Oslo, Musikk-husets forl., 1990, s. 10 Der ligger et land ( ) Sang og orkester. Norske sanger og romanser. Arr. for sang og orkester av C.G. Sparre Olsen. Nr. 14a og b. [Oslo], Norsk musikforl., cop. 1980, 3 s. Reissiger, Friedrich August ( ) Gamle Norge (Der ligger et Land) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 452:42, 1 ark Roede, Nobel (Halfdan Nobel) ( )? Der ligger et land ( ) Mannskor

37 [Oslo], Norsk Notestik, [1930?], 1 ark Damekor [Oslo], Norsk Notestik, [1930?], 1 ark Se også: Normandssang Didrik Grønvold angitt som komponist av Ø. Anker Det første Møde Fra Fiskerjenten (Det første Mødes Sødme) SDV 2, s. 411; B. 8, 295 SD I, s Kommentarer s. 245 Grieg, Edvard ( ) Det første møde = Erstes Begegnen = The First Meeting (Det første mødes sødme = Des ersten Sehens Wonne = The thrill of love's first blooming). Fire Digte fra «Fiskerjenten» af Bj. Bjørnson. Op. 21, nr. 1. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 14: Romanser opus Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1990, s Det første Møde (Det første Mødes Sødme). Av «Fiskerjenten». Fire Digte fra «Fiskerjenten» af Bj. Bjørnson. Op. 21, nr. 1 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 22, s. 20 Det første mødes sødme ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 33, s

38 Het eerste liefdesbloeien = Det første mødes sødme ( ) Klaver med tekst I: Noorwegen zingt! Achttien Noorsche liederen : voor piano met tekst. Uitgekozen en vertaald door Herman Baars en Greta Baars- Jelgersma. Utrecht, Wagenaar, [19 ], s. 6 7 Imerslund, Arne (1948 ) Det første møte (Det første møtes sødme) 3 like stemmer og klaver. Komponert Manuskript hos komponisten. 4 s. Oulie, Einar ( ) Det første møte (Det første møtes sødme) Mannskor med tenorsolo Manuskript, NBO NMS Mus ms 5481:465, 2 s. Riis, Fredrik von Krogh ( ) Det første Mødes Sødme ( ) Sange med Pianoaccompagnement til Texter af Bj. Bjørnson. Af K. Kristiania, Zapffe, [1906]. Hefte III, 3 (Nye Melodier til gamle Vers) Rubenson, Albert ( ) Af «Fiskerjenten» (Det første Mødes Sødme) Sex digte af Bjørnstjerne Bjørnson, C. Hostrup og Rob. Burns. Kjøbenhavn, Erslev, [18 ], nr. 1, s. 1 Sjøgren, Emil ( ) Det første møde = Le rendez-vous suave (Det første mødes sødme = Le rendez-vous suave). Fransk tekst av Berta Sjögren Samlade Sånger = Mélodies complètes : texter på originalspråk med fransk översettning = texte original et traduction française. Stockholm, Edition Suecia, Del I, s Det første Møde (Det første Mødes Sødme = Det första mötets tjusning). Op. 1, nr. 3

39 Det första mötet : Romans för en Röst vid Piano. Stockholm, Elkan & Schildknecht, [1889], 3 s. Det förste möde (Det förste mödes södme). Ur B. Björnsons: «Fiskerjenten»). Op. 1, nr. 3 Fyra Digter af Henrik Ibsen och Björnstjerne Björnson. Satte i musikk for en röst och piano. Stockholm, Huss & Beer, [18?], s. 8 9 Widéen, Ivar ( ) Det förste möde (Det förste mödes södme) Mannskor Skara, Widéen, [1917], s. 2 3 Det gode humør (Jeg er så glad i grunden) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 223 Anonymus Det gode Humør Melodilinje med noe tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 2 linjer Lehmann, Theodor (1847?) Det gode humør (Jeg er så glad i grunden) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : Op. 13. Hefte I. Kjøbenhav & Leipzig, W. Hansen, [1915], s. 6 7 Nielsen, Carl ( ) Jeg er saa glad i Grunnen ( ) Værker. Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek.

40 Hovedredaktør Niels Krabbe. Serie III. Vokalmusikk. Bind 6. Copenhagen, W. Hansen, Sange 3, nr. 414, s. 675 Ravnkilde, Niels ( ) Det gode humør (Jeg er så glad i grunden) Fem Sange for een Syngestemme med Pianoforte til Digte af Björnstjerne Björnson. Kjøbenhavn, Loses & Delbanco, [1861], nr. [1], s. 3 Det prægtige Humør (Jeg er saa glad i Grunden) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 277a, s. 135 Østergaard, Kristian ( )? Det prægtige Humør (Jeg er saa glad i Grunden) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 277b, s. 135 Det rene, norske flag. I. (Tre-farv'de, rene flag) SDV 8, s. 363 (Du rene, norske flag) SD II, s Kommentarer s Anonymus Trefarv-de, rene Flag ( )

41 To like stemmer I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmig arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, John Grieg, 1900, nr. 20, s Elling, Catharinus ( ) Flagsang (Trefarv'de rene, flag) Mannskor Kristiania, By, [1905], s. 3 (Norske mandskor, nr. 22) Haslerud, Christian ( ) Trefarv-de, rene Flag ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 216, s Lehmann, Theodor (1847?) Flagsang (Trefarv'de rene Flag) Mannskor Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : for Mandskvartet : Op. 10. Kristiania, Håkonsen, [1885?], s. 7 8 Mo, Hans ( ) Trefarvde, rene flag ( ) I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 169, s Det var slig en vakker solskinsdag Fra Arne (Det var slig en vakker solskinsdag) SDV 1, s ; SDV 8, s

42 SD I, s Kommentarer s. 209 Barth-Lambach, Elisa Solskinsdagen (Det var slig en vakker solskinsdag) Solskinsdagen og to andre Sange [ ]. Kristiania, Zapffe, [1914], s. 3 Castberg, Torgrim ( ) Det var slig en vakker solskinsdag ( ) 4 Sange til Texter af Bjørnstjerne Bjørnson. Kristiania, Warmuth, [1900], s. 6 7 Delius, Frederick ( ) Sonnenscheinlied = Song of Sunshine (Es war so ein heller Sonnentag = It was such a bright and sunny day). Tysk tekst: Edmund Lobedanz, engelsk tekst: Lionel Carley Blandet kor Complete works. Supplement to volume 17: Six early part-songs. London, Thames Publishing, in collaboration with the Delius Trust, 1994, s Flügel, Ernst ( ) Es war so ein heller Sonnenschein ( ) Vier Lieder aus den Bauernovellen von Björnstjerne Björnson. Deutsch von Edmund Lobedanz. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt von Ernst Flügel. Op. 11. Leipzig, Leuckart, [18?], nr. 2, s Kjerulf, Halfdan ( ) Solskins-Vise (Det var slig en vakker Solskinsdag = Es war so ein heller Sonnentag). HK 157, op. 6, nr. 5. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 77, s

43 Solskins-Vise = Sonnenscheinlied (Det var slig en vakker Solskinsdag = Es war so ein heller Sonnentag). HK 157, op. 6, nr. 5 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, [ ]. B. I, nr. 19, s A sunny day = En Solskins Dag (It was such a pleasant sunny day = Det var slig en vakker Solskinsdag). Engelsk tekst av Auber Forestier I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s Det var slig en vakker Solskinsdag ( ). Af «Arne». HK 157, op. 6, nr. 5 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 32, s Solskinsvise (Det var slik en vakker solskinsdag) To like stemmer I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange : til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania & Bergen, Norsk musikforl., [19 ], nr. 12, s. 11 Kjølstad, Thorvald Solskinsvisa (Det var slig ein fager solskindag). Umskrift etter B. Bjørnson I: Smaa-Sange for en Stemme med Akkompagnement af Pianoforte, Christiania, [s.n.], [18 ], nr. 4, s. 2 Kristensen, P.L. Det var slik en vakker solskinnsdag ( ) Blandet kor Oslo, Norske komponisters forl. (NKF), cop. 1954, 1 ark (NKF's bl. korbibl., nr. 82) Nilsson, Kristian Solskinsvise (Det var slig en vakker Solskinsdag) Mannskor I: Mandskor. [S.l.], [s.n.], [18?], nr. 2, s. 3 4

44 Nordraak, Rikard ( ) En underlig vise (Det var slig en vakker solskinsdag). Op. 2, nr. 4 Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s. 16 A sunny day = En Solskinsdag (It was a pleasant, sunny day = Det var slig en vakker Solskinsdag). Engelsk tekst av Auber Forestier I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s 's Zomers buiten = Det var slig en vakker solskinsdag (Het was toch zoo'n mooie zomerdag) Klaver med tekst I: Noorwegen zingt! Achttien Noorsche liederen : voor piano met tekst. Uitgekozen en vertaald door Herman Baars en Greta Baars- Jelgersma. Utrecht, Wagenaar, [19 ], s. 25 Winter-Hjelm, Otto ( ) Det var slig en vakker solskinsdag = Det var sådan vacker solskendag ( ) Sex Viser med Pianoforte : til Texter af Christopher Janson og Björnstjerne Björnson. Stockholm, Hirsch, [1866], s. 8 9 Drømme-lok Fra Arnljot Gelline. 7. sang (Ja, nu ligger du træt under træet) SDV 3, s Lindeman, Peter ( ) Drømmelok (Ja, nu ligger du træt under Træet). Af Bjørnsons «Arnljot Gelline». Op. 25, nr. 2 Fire Digte med melodramatisk Pianoledsagelse. Op. 25. Kristiania, Hals, [1906], s. 3 7

45 Dulgt Kærlighed (Han tvær over bænkene hang) SDV 8, s. 239 SD I, s. 79. Kommentarer s Melodiangivelse i Ravnkildes manuskripter i Kongelige bibliotek, København Norsk folkemelodi fra Gausdal etter Kirsti Johnsen: «Jeg vandret i verden engang» Han tverr over benkene hang Melodilinje. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2321:187, nr. 60 Anonymus Dulgt Kærlighed Melodilinje. Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 2 linjer Arius [Dulgt Kærlighed] (Hun gikk bag ved laden den Kvæld). Strofe 2 I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. V. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Andersen, Anton ( ) Dulgt kärlighed (Han tvær over bænkene hang) Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 5 s. Bjørnson, Bjørn ( ) Han tvær over bænkene hang ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4373:335, 3 s. Bjørset, Karl Dulgt kjærlighed = Stumme Liebe (Han tvær over bænkene hang = So schweigsam er sass auf der Bank)

46 Kristiania, Hals, [1888], 3 s. Borg, Oscar ( ) Dulgt Kjærlighed (Han tvær over bænkene hang) Mannskor 7 Sange for Mandskor : op. 17. Christiania, Warmuth, [1890], nr. 3, s. 5 Borgstrøm, Hjalmar ( ) Dulgt Kjærlighed (Han tvær over Bænkene hang) Manuskript, NBO NMS Mus ms 2159:179, nr. 4, s. 1 Brochner, Carl Milberg (1860?) Dulgt kjærlighed (Han tvær over bænkene hang) Tre Sange for en dybere Stemme. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], s. 3 Dahl, Emma ( ) Han tvær over Bænkene hang ( ). Af Bjørnstjerne Bjørnson Sange med Accompagnement af Pianoforte. Christiania, Dahl, 1864, nr. 21, s. 2 Han tvær over Bænkene hang ( ). Digt af Björnstjerne Björnson Christiania, Warmuth, [1887], s. 2 3 I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 294, s. 123 Dall, E. Han tvær over Bænkene hang ( ) 6 Sange med Piano. Kjøbenhavn, Risom, [18 ], nr. 2, s. 4 5

47 Delius, Frederick ( ) Hidden love = Verborg'ne Liebe (He listless stood by the wall = Er schlich sich die Wände entlang). Engelsk tekst: Peter Pears, tysk tekst: W. Henzen Complete works. Volume 19: Nineteen songs = Neunzehn Lieder. English words edited by Peter Pears. Oxford, Oxford University Press, cop. 1987, s Verborg'ne Liebe (Er schlich sich die Wände entlang) Three Björnson songs. Boca Raton, Fla, Master Music Publ., 1993, s Geijer, Gösta ( ) Dulgt Kjærlighed = Verborgene Liebe (Han tvær over Bænkene hang = Er quer auf den Bänken stets ritt) To Sange : med norsk og tysk tekst. Christiania, Warmuth, [1887], s. 6 7 Glæser, Joseph ( ) Han tvær over Bænkene hang ( ) I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. V. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Han tvær over Bænkene hang ( ). Text af B. Bjørnson Romancer og Sange med Piano. Componerede af Joseph Glæser. 2den Serie, nr. 16: 3 Sange for en dybere Stemme (Dyb Baryton eller Alt). Kjöbenhavn, Horneman & Erslev, [1871], s. 4 6 Grieg, Edvard ( ) Dulgt Kjærlighed = Verborgne Liebe = Hidden Love (Han tvær over Bænkene hang = Er schlicht sich die Wände entlang = He brooded and hung out of sight). Romancer (ældre og nyere). Op. 39, nr. 2. Tysk tekst

48 av E. Grieg, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 14: Romanser opus Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1990, s Hartmann, Emil ( ) Dulgt kjærlighed (Han tvær over bænkene hang) Norsk Lyrik : Romancer og Sange med Piano : Op. 41. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1883], s Kjerulf, Halfdan ( ) Dulgt Kjærlighed (Han tvær over Bænkene hang = Er quer auf den Bänken stets tritt). HK 196, op. 14, nr. 3. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 97, s Dulgt Kjærlighed = Verborgene Liebe (Han tvær over Bænkene hang = Er quer auf den Bänken stets tritt). HK 196, op. 14, nr. 3 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, Hirsch, [ ]. B. I, nr. 38, s Verborgene Liebe = A Secret (Er quer auf den Bänken stets tritt = He gazed from the corner askance). HK 196, op. 14, nr. 3 Halfdan Kjerulf's Album of Songs. Translations by T. Marzials. London, Stanley Lucas, Weber & Co., [19?], nr. 16, s Lasson, Per ( ) Dulgt Kjærlighed (Han tvær over Bænkene hang) Lasson-Album : femten Sange med Klaver. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1899], nr. 5, s I: Bergliot Ibsens Sange : Udvalg af Bergliot Ibsens Repertoire. Kristiania, Norsk Musikforl., [1915], s Mortensen, Carl ( )?

49 Han tvær over bænkene hang ( ) I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., 1899, nr. 492, s. 247 Dulgt Kjärlighed (Han tvär over bänkene hang) I: Eggelings sångbok. 4. uppl. Lund, Lindsteds förl., 1890, nr. 269, s. 374 Nygren, K. Dulgt Kjærlighed = Verborgene Liebe (Han tvær over Bænkene hang = Er quer auf den Bänken stets ritt) Kopenhagen, Internationalt Musikk Sortiment (Knud Larsen), [19 ], 5 s. Recke-Madsen, Caroline ( ) Det var der Ingen der vidste (Han tvær over Bænkene hang) I: 25 Romancer og Sange. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1879?], s. 29 Han tvær over Bænkene hang : Dulgt Kjærlighed ( ) Klaver med tekst I: Danmarks Melodibog : 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. Kjøbenhavn & Leipzig, [1899]. 2. Del, nr. 99, s. 97 Rée, Anton ( ) Romance (Han tvær over Bænkene hang) Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], s. 2 3 Reissiger, Friedrich August ( ) Dulgt kjærlighed (Han tvær over bænkene hang) Sex Sange for en Sangstemme med Pianoforte. Stockholm, Hirsch, [1872], nr. 6, s. 11

50 Ring, Oluf ( ) Han tvær over Bænkene hang ( ) Klaver med tekst I: Arbejdermelodibogen. Udgivet af Arbejdernes Oplysningsforbund, under Redaktion af Oluf Ring. København, W. Hansen (kommisjonær), 1936, nr. 90, s. 60 Sjøgren, Emil ( ) Dulgt kjærlighed = Amour ignoré (Han tvær over bænkene hang = Lui, sombre resta dans un coin). Opus 1, nr. 4. Fransk tekst av Berta Sjögren Samlade Sånger = Mélodies complètes : texter på originalspråk med fransk översettning = texte original et traduction française. Stockholm, Edition Suecia, Del I, s Dulgt kjærlighed (Han tvær over bænkene hang). Op. 1, nr. 4 Fyra Digter af Henrik Ibsen och Björnstjerne Björnson. Satte i musikk for en röst och piano. Stockholm, Huss & Beer, [18?], s Sæverud, Harald ( ) Dulgt kjærlighed (Han tverr over benkene hang) To like stemmer I: Sangbok for ungdomsskolen. [Ved] Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. [Oslo], Fabritius, [1966], nr. 36, s Tofte, Henrik ( ) Han tvær over bænkene hang ( ) I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., Tillæg II: arrangerede sange, nr. 14, s

51 I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., 1899, nr. 492b, s. 247 Edvard Grieg (1899) (Han gik her ved min side) SDV 8, s. 400 SD II, s Kommentarer s. 293 Schiøtt, Christian Han gikk her ved min side = Der Töne grosser Skalde ( ) Kristiania, Warmuth, 1902, 5 s. Elsk din næste Fra En glad gut (Elsk din næste, du kristen-sjæl) SDV 1, s. 464; SDV 8, s. 216 SD I, s. 50. Kommentarer s. 215 Beck, Thomas ( ) Elsk din neste, du kristensjel ( ) Blandet kor Oslo, Musikk-huset, [1941?], 1 ark (Musikk-husets blandetkorbibliotek, nr. 9) Berg, Aksel ( ) Elsk din neste (Elsk din neste, du kristensjel) Blandet kor I: Toner av Aksel Berg. Trond Berg og Jaqueline Pattison Ekgren (red.) Stamsund, Orkana, 2012, s. 128 Eskesen, Morten ( )

52 Elsk din Næste (Elsk din Næste, du kristen-sjæl) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 7, s. 6 Gjerstrøm, Gunnar ( ) Elsk din neste du Kristen-sjel ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4081:321, skisser Heradstveit, Baard ( ?) Broderens Sang (Elsk din næste, du kristensjæl) Blandet kor Sandefjord, Heradstveit forl., [19 ], 1 ark Hoel, Ragnfrid Rise ( ) Elsk din neste (Elsk din neste, du kristensjel) Blandet kor Utvalde dikt til tonar av Ragnfrid Rise Hoel : etterrakster. [S.l.], Strindheim trykkeris forl., 1985, s. 8 Holmboe, Tone Groven (1930 ) Elsk din neste (Elsk din neste du Kristensjel) Klaver med tekst (?). Manuskript hos komponisten. Kopi i NBO NMS, 1 s. Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Elsk din Næste (Elsk din Næste, du Kristen-Sjæl) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 7b, s. 119 Monsen, Louis ( ?) Elsk din næste, du kristensjæl ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave

53 harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem, I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 196, s. 131 Nistad, Hans Ihlen (f. 1903) Elsk din neste (Elsk din neste, du kristensjel) To religiøse sanger med piano. Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1957, nr. [1], s. 2 Olsen, Sparre ( ) Elsk din næste (Elsk din næste du kristensjel) Mannskor Oslo, Norsk Musikfor., [1944], 1 ark (Norsk Musikforlags utgave af utvalgte kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 790) Damekor Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1952, 1 ark (Norsk Musikforlags samling av damekor, nr. 78) Elsk din neste (Elsk din neste du kristensjel) Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1956, 1 ark (Norsk Musikforlags samling av blandet kor, nr. 577) 150 Sparretonar. [Oslo], Noregs boklag, 1973, nr. 30 Elsk din neste (Elsk din neste, du kristen sjel). Op. 24, nr. 4 I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 16, s. 16 Reissiger, Friedrich August ( ) Elsk din Næste! (Elsk din Næste, du Kristen Sjæl) Mannskor I: Firstemmig Mands-Sangbog. Af Joh. D. Behrens. [Samling af flerstemmige Mandssange. 7. rekke, bind 31 37]. Kristiania,

54 Behrens, [ ], V. Bind, nr. 72, s Elsk din næste, du Kristensjæl ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 202, s. 91 Elsk din næste, du kristensjel ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 336, s. 331 Sande, Olav ( ) Elsk din næste, du kristen sjæl ( ) I: Norske tonar. Tridje bandet. Av Olav Sande. Syrstrond, Sogn, Eigen kostnad, 1909, nr. 353, s Én dag Se: Jeg synger for en eneste Min unge elskov bærer slør Somren sovnet i vintrens favn En due så jeg skælve Fra Halte-Hulda (En due så jeg skælve) SDV 8, s En Due saa jeg skjælve. (Af Halte-Hulda) (En Due saa jeg skjælve) SD I, s. 32. Kommentarer s. 208

55 Halvorsen, Johan ( ) Duen (En due så jeg skælve) 6 Sange (Tekster af Bjørnstjerne Bjørnson) for Sopran (eller) Mezzo Sopran) med Piano Accompagnement. Komponeret av Johan Halvorsen. Christiania, Warmuth, [1890], III, s. 5 Holter, Iver ( ) Duen = Die Taube (En due så jeg skælve = In wildem Sturmestosen). Op. 7, nr. 1. Nach dem Norwegischen von B. Bjørnson Fem Sange = Fünf Gesänge med Klaveraccompagnement. Christiania, Warmuth, [1887], s. 3 Jordan, Sverre ( ) En due så jeg skjælve = Ein Täubchen sah ich zittern ( ). Op. 23, nr. 3 Sange til klaver : opus 23. Kristiania og Bergen, Norsk musikforl., [1924], nr. 2, s. 3 9 Lehmann, Theodor (1847?) Duen (En due så jeg skælve) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Med Musik af Th. Lehmann. Op. 12. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1887], s. 7 Lippe, Gyda von der [Cappelen, Gyda Falch ( )?] En due så jeg skælve ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4731:374, 1 s. Rubenson, Albert ( ) Ur «Halte Hulda» (En Due saa jeg skelve). Drama af Björnstjerne Björnson I: Musikk vid julen : julnummer. Stockholm, Musiktidningens redaktion, 1900, s. 4

56 Se også: Halte-Hulda En glad gut SDV 1, s Teilman, Christian ( ) Se også: En glad Gut : efter Bjørnstjerne Bjørnsons fortelling : Halling Klaver Aftenstemning Elsk din næste Dans, ropte felen Holder du af mig Stockholm, Elkan & Schildknecht, [1903?], 3 s. Når du vil på fjældesti En Hilsen fra Norge (1856) (Kan hænde, lytter I ret i kveld) SD I, s Kommentarer s Melodiangivelse i leilighetstrykk fra S. Trier, København Melodi: «Aa de' va' Gundersen fraa Østbysogn» (Norsk Folkesang, brugt som Menuet i Elverhøj). Samme melodi som: «I Rosenlund under Sagas Hal» = «Paa Eidsvold stander en Sagahal» Klaver [med tekst]. I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 84, s. 120 En Mundsmag af min Ven Apothekerens Mundheld. Servert under desserten paa hans sølvbryllopsfest. (Enskjønt «vor Presse» er fatal)

57 SD I, s Kommentarer s Melodiangivelse: «Nu tror jag det kan vara tid at tänka på refrängen» Wennerberg, Gunnar ( ) Huruledes månen intresserar sig för Glunten og Magisteren (Nu tror jag det kan vara tid Att tänka på refrängen) Duett med klaver. Gluntarne : en samling duetter för baryton og Bas med accompagnement af Piano. Stockholm, Hirsch, [B. 1. Musikk], nr. 8, s En ny Vise om Badet paa Eidsvold og Gjeitungen som blev døbt der (Paa Eidsvold ved Mjøsa der er nu et Ba') SD I, s Kommentarer s Melodiangivelse: «I rykande Uvær, i fykande Vind» Norsk folkemelodi: Bonden i Brydlaupsgar'n (I rykande Uvær og fykande Vind) [En ny Vise om Badet paa Eidsvold og Gjeitungen som blev døbt der] Blandet kor I: National- og Selskabs-Sange med Musik. Samlet af Knud Henderson. Fjerde betydelig forögede Udg. Chicago, J. Anderson, 1903, nr. 94, s. 148 En ungdom, som er stærk og sund (En ungdom, som er stærk og sund) SDV 8, s. 393 SD II, s Kommentarer s. 283 Anonymus En ungdom, som er sterk og sund ( )

58 To like stemmer I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmig arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900, nr. 54, s Beck, Thomas ( ) En ungdom som er sterk og sund ( ) Blandet kor Manuskript, NBO NMS, 1 bl., datert: 17/4-38 Christiansen, Frederik Melius ( ) Ungdomssang (En ungdom, som er stærk og sund) Blandet kor I: Lette lyrisk-religiøse sange for blandet kor. Komponerede af F. Melius Christiansen. Minneapolis, Augsburg, 1910, nr. 2, s Dupont-Hansen, Geo. Dette er hva jeg vil (En Ungdom, som er stærk og sund) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 146, s Elling, Catharinus ( ) En ungdom, som er stærk og sund ( ) Mannskor [Christiania, Warmuth, 1899], 1 ark (Warmuths Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 119) Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 14, s Gunneng, Edvard = E.G.? ( ) En ungdom, som er sterk og sund ( )

59 I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 132, s. 119 Haslerud, Christian ( ) En Ungdom som er sterk og sund ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 218, s Mo, Hans ( ) En ungdom (En ungdom som er sterk og sunn) I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 262b, s. 188 Monsen, Louis ( ?) En ungdom, som er sterk og sund ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem, I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 351, s. 198 Nielsen, Ludvig ( ) En ungdom som er sterk og sunn ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 175, s. 114 Olsen, Sparre ( )

60 En ungdom, som er sterk og sund ( ). Op Sparretonar. [Oslo], Noregs boklag, 1973, nr. 32 En ungdom, som er sterk og sund ( ) I: Gymnasiets sangbok. Ved K. Koppang og O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1932, nr. 6, s. 5 Paulus, Olaf ( ) En ungdom, som er stærk og sund ( ) Mannskor Christiania, Warmuth, [1894], [2 3] En Ungdom (En ungdom som er sterk og sunn) Mannskor I: Fram : sangbog for mandskor. Af John Dahle. Minneapolis, Ungdommens vens forl., 1898, nr. 29, s Pedersen, Johannes ( ) En ungdom (En ungdom, som er sterk og sund) Blandet kor I: Blandet kor : en samling af forskjellige sange [ ] : udsat for sopran, alt, tenor og bas. Af Johs. Pedersen. Kristiania, D.N.T.- selskab, 1900, nr. 45, s Selmer, Johan ( ) En ungdom, som er stærk og sund = Ein jung Geschlecht, voll Kraft ( ). Opus. 37, nr. 6 Mannskor Kvartet- og Korsange for Mandsstemmer = Quartette und Chorgesänge für Männerstimmen. 3 tes Heft. Op. 37. Christiania, Warmuth, [1900?], s Svensen, Karl ( ) En ungdom, som er stærk og sund ( ) Mannskor Kristiania, Bjørnstads bog- og nodetrykkeri, [18?], 3 s.

61 Ulfrstad, Marius Moaritz ( ) En ungdom som er sterk ens begynnelse. Manuskript, NBO NMS Mus ms a2599:1067. Skrevet på et postkort til O.M. Sandvik Wendelborg, Kristian ( ) En Ungdom, som er stærk og sund ( ) Mannskor Kristiania, Norsk Musikforl., [1916?], 1 ark (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 304) En ungdom, som er stærk og sund ( ) Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl. [19 ], 1 ark (Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 6) En ungdom, som er sterk og sund ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 203, s En ungdom som er sterk og sunn ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 174, s. 113 og besifring. I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 197, s. 190 I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 94

62 En ungdom, som er sterk og sund ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 339, s Aagaard, Thorvald ( ) En ungdom, som er stærk og sund ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg København, W. Hansen, 1940, nr. 683, s. 316 Hoff, Erik, angitt som komponist i: Vore sange. Udgivne af Stavanger frisindede forening. Stavanger trykkeri, Uten noter Et telegram. Med adresse og underskrift 50 ord (Om du får gråe hår) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 238 Anonymus Et Telegram (Om du får gråe hår) Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, [1], 2 linjer Jastrau, Ludvig ( )? angitt som komponist i: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877 Fiskerjenten Se: Ak, det Store hen mig drager

63 Det første møde Fædrelands-sang Han fik ej lov til at lægge du Jeg giver mit Digt til Vaaren Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor! Tak for dit Raad Folkesang ved Tunsbergs tusen-års-fæst jonsok-kveld 1871 (Du mer æn tusen-års gamle by) SD II, s Kommentarer s. 255 Bache, Isak ( Tønsbergsangen (Du mer enn tusenårs gamle by) Klaver med tekst Manuskript, NBO NMS, 2 s. Matthison-Hansen, Hans ( ) [Folkesang ved Tunsbergs tusen-års-fæst jonsok-kveld 1871] «Blandt alle lande i øst og vest» Klaver [med tekst]. I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 13, s. 17 Rojahn, Ferdinand ( ) Tønsbergsangen (Du mer end tusen aars gamle by) Klaver med tekst I: Tønsbergsangen og Den høiere almenskoles fanesang. Stavanger, Dreyers grafiske anstalt, [1931], 1 s. For de sårede (1871) (Der går et stille tog) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s. 254 Anonymus

64 Der gaar et stille tog ( ) I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 6te opl. Aarhus, Jensen Soris Nodetrykkeri, 1920, nr I, s. 203 Bøhn, Gustav ( ) Der gaar et stille tog ( ). Opus 12, nr 3 Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., [1927?], 3 s. (Norsk Musikforlags samling av blannede kor, nr. 146) Christiansen, Frederik Melius ( ) The rainbow bridge of prayer (Behold a quiet throng). Oversatt av Olav Lee Blandet kor og klaver. Minneapolis, Augsburg, cop. 1919, [12 s.] (St. Olaf choir series, no. 62) Hamburger, Povl ( ) Der gaar et stille Tog ( ) Fem Sange. København, Engstrøm & Sødring, [1938], nr. 2, s. 4 Holmström-Ingers, Malin ( ) De sårade (Det går ett stilla tåg) I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 292, s. 398 Kjæregaard, Jens ( ?) For de saarede (Der gaar et stille tog) Blandet kor [Fredrikshald?], [Komponisten?], [18?], 3 s. Krøyer, Hans Ernst ( ): Danmark (Der er et yndig land) Der går et stille tog ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri.

65 Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 182, s. 177 Lammers, Thorvald ( ) For de saarede (Der gaar et stille tog). Op. 10b Kristiania, Norsk Musikforl., [1914], 3 Manuskript, NBO NMS Mus ms 9965:775, s. 85 Klaver med tekst I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 140, s For de sårede (Der går et stille tog) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 71, s. 45 For de sårede (Der går et stille tog) Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 1, s. 2 Der går et stille tog ( ) Klaver og tekst. I: Pensjonistenes sangbok : pianoutgave. Oslo, Norsk pensjonistforbund, (Norsk musikforl.), cop. 1993, s For de saarede (Der gaar et stille tog) Blandet kor Kristiania, Norsk Musikforl., [1913?], 1 ark (Norsk Musikforlags Samling af blandede Kor, nr. 52) For de sårede (Der går et stille tog) 3 like stemmer I: Metodisk sangbok for skolen. 6. opl. Av Edvard Gunneng. Oslo,

66 Cappelen, [1931], nr. 140, s Der går et stille tog ( ) 3 like stemmer I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg., 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 269, s I: Songbok : åt skular og ungdomslag. [Av] Sven Moren. Tonesamling ved O. M. Sandvik. Oslo, Norges boklag, 1930, nr. 113b, s. 91 Laub, Thomas ( ): «Der er et yndigt land» Der går et stille tog ( ) Melodilinje [med tekst]. I: Den danske sang : sange og salmer for skole og hjem. Melodiudgave ved Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup [og] Th. Roust. København, Gjellerup, 1953, s To like stemmer I: Skolesangbogen. Ved Ejnar Jacobsen, Vald. Jensen [og] Hans J. Larsen. 10. opl. København, Gjellerup, 1956, nr. 200, s. 139 Lehmann, Theodor (1847?) For de sårede (Der går et stille tog) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : Op. 13. Hefte II. Kjøbenhav & Leipzig, W. Hansen, [1915], s. 5 Manuskript, NBO NMS Mus ms 9965:775, s Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Der gaar et stille Tog ( ) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 7293:591, 1 s. Datert: 31/8-82 Madsen, Thorvald (1880?) Der gaar et stille Tog ( ) Klaver med tekst

67 I: Syng dig glad : tonesamling. Samlet og udgivet af høiskolelærer Peder Iakobsen Ry. 7. Udg. København, I Kommisjon: Det Schønbergske Forl., [1930], nr. 103, s. 102 Monsen, Louis ( ?) Der gaar et stille tog ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem, I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 236, s. 154 Nielsen, Carl ( ) Der går et stille tog ( ) Klaver med tekst Værker. Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek. Hovedredaktør Niels Krabbe. Serie III. Vokalmusikk. Bind 5. Copenhagen, W. Hansen, Sange 2, nr. 277, s. 438 Nørregaard, P. Der gaar et stille Tog ( ) Klaver med tekst I: Syng dig glad : tonesamling. Samlet og udgivet af høiskolelærer Peder Iakobsen Ry. 7. Udg. København, I Kommisjon: Det Schønbergske Forl., [1930], nr. 104, s Okkenhaug, Paul ( ) Der går et stille tog ( ) Blandet kor med baryton solo. Bergen, Vest-Norsk Musikkforl., 1983, 1 bl Olsen, Sparre ( ) Det går et stille tog ( ) Blandet kor Oslo, Norsk notestik, [1939], 1 ark For de sårede (Der går et stille tog) 150 Sparretonar. [Oslo], Noregs boklag, 1973, nr. 10

68 Ring, Oluf ( ) Der gaar et stille tog ( ) Melodstemme med tekst I: Melodisamling til skolesangbøgerne Den danske sang og Min egen sangbog. Ved Ejnar Jacobsen. 3. Udg. København, Gjellerup, 1944, nr. 124a, s. 122 Sletten, Jacob ( ) Der går et stille tog ( ) I: Songbok : åt skular og ungdomslag. [Av] Sven Moren. Tonesamling ved O. M. Sandvik. Oslo, Norges boklag, 1930, nr. 113, s Aagaard, Thorvald ( ) Der går et stille tog ( ) I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg København, W. Hansen, 1940, nr. 289, s. 126 For Norden. (Den 4de November 1866) (Og saa vil vi drikke for Norden en Skaal) SD I, s Kommentarer s Trykt i Forhandlinger i Det Skandinaviske Selskab i Christiania 1865 og 1866, s. 251, med melodangivelse: «Min Søn, om du vil i Verden frem» Norma morum (Min Søn, om du vil i Verden frem) [For Norden. (Den 4de November 1866)] Melodilinje. I: Folkets Sangbog : 710 Sange : Tekster og Melodier. Samlede og udgivne af N.K. Madsen-Stensgaard. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1903], nr. 384, s Melodi til Norma morum Norma morum (Min Søn, om du vil i Verden frem)

69 [For Norden. (Den 4de November 1866)] Klaver med tekst I: Vore Bedsteforældres Sange. Samlede af Erna Juel-Hansen. Musiken arrangered af Fritz Andersen. Kjøbenhavn, Det Nordiske Forl., [1897], s For Norge (Vi Normænd vil synge for Norge en Sang) Se: Der ligger et land Foran sydens kloster Fra Arnljot Gelline, 4. sang (Hvem banker så silde på klostrets port?) SDV 3, s SD II, s Kommentarer s. 253 Brown, Elise, se Solberg, Lona Grieg, Edvard ( ) Foran Sydens Kloster = Vor der Klosterpforte = Before a Southern Convent (Hvem banker så silde på klostrets port? = Wer klopft an der Pforte zu später Zeit? = Who knocks so late at the cloisterdoor?) Solostemmer (SA), damekor (SSAA) og orkester. Samlede verker. B. 16: Vokalverker med orkester. Utgiver: Hans Magne Græsvold. Frankfurt, Peters, cop. 1986, s Grøndahl, Olaus Andreas ( ) Foran Sydens Kloster : af Bjørnstjerne Bjørnsons «Arnljot Gelline» : for Soli, Damekor og Orkester : Op. 1 Klaverpartitur. Kjøbenhavn & Leipzig, [18 ], 7 s. Hartmann, Johan Peter Emilius ( )

70 Foran sydens kloster : af Björnstjerne Björnsons «Arnljot Gelline». Komponeret for Soli, Damekor med Piano, Clarinetter, Fagotter og Horn. Af J.P.E. Hartmann 1. «Hvem banker så silde på Klostrets port» 2. «Kom barn, kom brud, kom ind til Gud» Komponert 1872 Klaverpartitur. Kjöbenhavn, Lose (F. Borchorst), 1877, 15 s. Korstemmer (SSAA). W. Hansen Haslerud, Christian ( ) Foran sydens kloster (Hvem banker saa silde paa Klostrets Port?) Blandet kor I: Sangtoner : fornemmelig lette religiøse sange med til dels solo : for blandede kor. Samlede og utgit af A.M. Hanche. 8. Hefte. Kristiania, Hanche, [ca. 1920], s Foran sydens kloster (Hvem banker så silde på klostrets port?) I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 176, s Holst, Elling Bolt ( ) Foran Sydens Kloster (Hvem banker så silde på Klostrets Port?) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4137:323, s. 17 (avskrift?) Lindeman, Peter ( ) Foran Sydens Kloster (Hvem banker saa silde paa Klostrets Port?). Opus 25, nr. 1 Fire Digte med melodramatisk Pianoledsagelse. Af Peter Lindeman, Op. 25. Kristiania, Hals, [1906], 5 s. Sande, Olav ( ) Hvem banker saa silde paa klostrets port? ( )

71 I: Norske tonar fyr heim og skule. Andre bandet. Av Olav Sande. Syrstrond, Sogn, Eigen konstnad, 1908, nr. 148, s. 4 5 Solberg, Lona ( ) Foran Sydens Kloster : Digt af Bjørnstjerne Bjørnson (Hvem banker saa silde paa Klostrets Port) Vekselsang og kor Manuskript, NBO NMS Mus ms. 1906a:144, 8 s. Foran Sydens Kloster (Hvem banker saa silde paa klostrets port). Text af Bjørnstjerne Bjørnson. [Elise Brown] Manuskript, NBO NMS Mus ms 1906b:144, 7 s. Se også: Arnljot Gelline Fra Monte Pincio (Aftenen kommer, solen står rød) SDV 8, s (Aftenen kommer, Solen staar rød) SD I, s Kommentarer s. 221 Grieg, Edvard ( ) Fra Monte Pincio = Vom Monte Pincio = From Monte Pincio (Aftenen kommer, Solen står rød = Abend wie milde! Sonne wie rot = Setting sun glowing, evening is nigh). Romancer (ældre og nyere). Op. 39, nr. 1. Tysk tekst av W. Henzen, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 14: Romanser opus Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1990, s Fra Monte Pincio = Vom Monte Pincio = From Monte Pincio (Aftenen kommer, Solen står rød = Abend wie milde! Sonne wie rot = Evening

72 how tender! Sunset how red). Romancer (ældre og nyere). Op. 39, nr. 1. Tysk tekst av W. Henzen, engelsk tekst av F. Corder Sang og orkester. Samlede verker. B. 16: Vokalverk med orkester. Utgiver: Hans Magne Græsvold. Frankfurt, Peters, cop. 1986, s Fred SDV 8, s SD II, s Kommentarer s Lammers, Thorvald ( ) Fred : oratorium av Bjørnstjerne Bjørnson : for soli, chor og orkester. Av Thorvald Lammers. Op. 27. Klaverudtog. Kristiania, Norsk Musikforl., [192?], 79 s. Innhold: 1. Barn i skogen (Vi søker i skogen de sollyse pletter), s Krigsrygter (Som en kulsort sky formørker), s Valkyrierne (Er jeg alene?), s Hærføreren, soldaterne, præsterne, folket (Her vi gaar og leker os), Moderen (Med tilbakeholdt aande), s Fredsfyrsten (Fred være med Eder!), s Barn i skogen (Vi søker i skogen de sollyse pletter), s Strandenæs, J. Barn i skogen (Vi søker i skogen) I: Sangtoner til barnas vers. Ved Mathilde Munch. Oslo, Steenske forl., [1930]. II, nr 187, s Wandall, Thekla Griebel ( ) Fred! (En vårlys Nat). Uddrag af Björnstjerne Björnsons Oratorium. Komponeret for 2 Solostemmer, Damekor og Piano 2 solostemmer, damekor og klaver.

73 Kjøbenhavn, Det nordiske Forl., [1899], 13 s. Se også: Jeg ælsket Fremad! (Fremad! fremad! fædres høje hær-tag var) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 248 Anonymus Fremad (Fremad! fremad! fædres høje hær-tag var) To like stemmer I: Melodierne til A. Mo's sangbog for skoleungdommen : for en, to eller tre stemmer. Ved H. Mo. Gjennemset og harmonisert m.m. af Erik Hoff. Bergen, Beyer, 1884, nr. 16, s. 10 Dahle, John (1853?) Fremad («Fremad, fremad» Fædres høie Hærtag var) Mannskor I: Fram : sangbog for mandskor. Af John Dahle. Minneapolis, Ungdommens vens forl., 1898, nr. 46, s Egeberg, Anna ( ) Fremad! (Fremad! fremad! fædres høie hær-tag var) Mannskor [S.l.], [s.n.], [18?], (Autogr. af Carl Sander), [3] s. Geitzler, Susanna ( ) Fremad (Fremad, fremad! Fædres høie hærtag var) Manuskript, NBO Brevs. BB 2, datert linjer Grieg, Edvard ( ) Fædrelandssang = Vaterländisches Lied = National Song («Fremad! Fremad» Fædres høje Hærtag var). Op. 12, nr. 8 Mannskor Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester : originalkomposisjoner og

74 arrangementer av egne verker. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s. 13 «Fremad! Fremad» fædres høie hærtag var ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 143, s Fremad! Fremad! («Fremad! Fremad» fedres høje hærtag var). Op. 12, nr. 8 Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 48, s. 68 Fremad! Fremad! = Forward («Fremad! Fremad!» fedres høie hærtak var = «Forward! Forward! Rang of our father's battle cry). Engelsk oversettelse av A.H. Palmer Klaver med tekst I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], 12 «Fremad! Fremad» fedres høie hærtak var ( ). Op. 12, nr. 8 I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 174, s Fremad («Fremad! Fremad» fedres høie hærtak var). Op. 12, nr. 8 I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 227, s. 220 Johannesen, Arnfin(n) Fremad! («Fremad, fremad» Fædres høie Hærtag var) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 483:43, 1 s. Datert: «25/3 79»

75 Kirkegård, Anders (Kierkegaard) Fremad (Fremad! fremad! Fædres høje Hærtag var) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 726, s. 364 Fremad, fremad! fædres høje hærtag var ( ) I: Melodierne til Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler. Samlede og udgivne af H. Nutzhorn. Nyborg, Schønemann, 1904, nr. 315b, s. 135 Kobberstad, Jakob N. ( ) Fremad! Fremad! («Fremad! Fremad» fedres høje hærtag var) Blandet kor I: Udvalg af firstemmige sange for blandet kor (sopran, alt, tenor og bass) : for seminarier og ungdomsskoler. Ved Hans Mo og H.C. Thu. Andet opl. Bergen, Giertsen, [1898], nr. 30, s «Fremad! Fremad» fedres høje hærtag var ( ) To like stemmer I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmig arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900, nr. 51, s Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Fremad («Fremad! fremad» fedres høye hærtag var) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 203, s. 132 «Fremad! Fremad!» Fædres høie Hærtag var ( )

76 To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 187, s Fremad, fremad («Fremad! fremad!» fædres høie hærtag var) I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 230, s. 164 Mo, Hans ( ) Fremad, Fremad! (Fremad! fremad! fædres høje hærtag var) Tre like stemmer I: Syngeplan. Ved Hans Mo. Tredje del: Trestemmige sange for folkeskolens 6te og 7de klasse, samt de højere skoler. 2det opl. Ny omarbeidet udg. Bergen, Giertsen, 1894, nr. 133, s Reissiger, Friedrich August ( ) Fremad (Fremad! fremad! fædres høje hær-tag var) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 470:43, 1 s. Sandvik, Rasmus ( ) «Fremad, fremad!» («Fremad! fremad!» fædres høie hærtag var) Blandet kor [S.l.], [s.n.], (Johannes Bjørnstads bogtrykkeri), [1899], 1 ark Sanne, Viggo ( ) Fremad! fremad! fædres høje hær-tag var ( ) I: Barneskolens sangbog. Ved J.N. Kobberstad, E. Kobberstad og C. Korneliussen. Kristiania, Cammermeyer (kommisjonær), die hefte, nr. 1, s. 1 2 Wendelborg, Kristian ( )

77 Fremad (Fremad! Fremad! Fædres høie hærtag var) Tre like stemmer I: Trestemmige Sange : til Brug for Skolen og Hjemmet. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. Kristiania, Warmuth, [1879?]. IV. Bind, nr. 139, s. 192 Fridtjof Nansen (1895) (Han satte ut, som tanken går) SDV 8, s. 399 SD II, s Kommentarer s. 292 Elling, Catharinus ( ) Bjørnstjerne Bjørnsons Digt til Fridthjof Nansen (Han satte ud som tanken gaar) Nansen-Festskrift : Festprogram * Digte * Musikk * Billeder og Text. Udgivet af Chr. H. Kahrs. Kristiania, Stenersens Bogtrykkeri, 1896, [16 s.] Friheds-vise. Til «det forenede Venstre» (1877) (Folke-kraft er friheds far) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s. 271 Svensk folkemelodi: «Mandom, mod og morska män» Folkekraft er friheds far Melodilinje [med tekst]. I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 6te opl.. Aarhus, Jensen Soris Nodetr, 1920, nr. 433.I, s. 216 (Melodien) Holter, Iver ( )

78 Friheds-vise (Folkekraft er friheds far). Opus 6, nr. 3 Mannskor Tre Mandskor. Christiania, Warmuth, [1892], nr. 3, s. 9 Fræmtidens land. (Tilegnet Herman Anker og M. Anker på deres sølvbryllups-dag 15 September 1888) (Fræmtidens land!) SDV 8, s. 392 SD II, s Kommentarer s. 282 Dansk melodi, arrangert af Gudrun Anker ( )? Nils Anker? (1931 hilsen fra Nils Anker) Fræmtidens land ( ). Skrevet til Herman og Mix Ankers Sølvbryllup 15/ Stensil. [s.n.], 1913, 1 bl. Andersen, Olaf ( ) Fremtidens land ( ) Mannskor Kristiania, Norsk Musikforl., [1919?], 1 ark (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mansstemmer, nr. 338) Barnekow, Christian ( ) Fremtidens Land : Sang af Bjørnstjerne Bjørnson [ ] ( ) Blandet kor Kolding, Jørgensens Bogtrykkeri, 1905, 3 s. Fremtidens land ( ) I: Melodierne til Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler. Samlede og udgivne af H. Nutzhorn. Nyborg, Schønemann, 1904, nr. 376a, s Fremtidens Land : Sang af Bjørnstjerne Bjørnson. Udsat for Klaver [av] Christian Barnekow

79 Klaver Kolding, Jørgensens Bogtrykkeri, 1905, 2 s. Bredsdorf, M. Fremtidens land ( ) I: Melodierne til Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler. Samlede og udgivne af H. Nutzhorn. Nyborg, Schønemann, 1904, nr. 376b, s. 165 Haarklou, Johannes ( ) Fremtidens Land ( ) Mannskor Kristiania, By, [1902], 3 s. (Norske Mandskor, nr. 2) Lund, F.P.J. Fremtidens Land ( ) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 399, s. 205 Monsen, Louis ( ?) Fremtidens land ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem, I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 222, s Nielsen, Carl ( ) Fremtidens land! ( ) Klaver med tekst Værker. Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek. Hovedredaktør Niels Krabbe. Serie III. Vokalmusikk. Bind 5. Copenhagen, W. Hansen, Sange 2, nr. 278, s. 438

80 I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 685, s. 317 Pedersen, Johannes ( ) Fremtidens land ( ) Blandet kor I: Blandet kor : en samling aforskjellige sange [ ]. Udsat for sopran, alt, tenor og bas. Af Johs. Pedersen. Kristiania, D.N.T.-selskab, 1900, nr. 69, s Tofte, Henrik ( ) Fremtidens land ( ) Blandet kor I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl Tillæg II: arrangerede sange, nr. 26a, s Fire like stemmer I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., Tillæg II: arrangerede sange, nr. 26a, s Klaver med tekst I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., Tillæg II: arrangerede sange, nr. 26a, s. 341 I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og

81 ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 224, s Wendelborg, Kristian ( ) Fremtidens land ( ) Blandet kor I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., Tillæg II: arrangerede sange, nr. 26b, s Fædrelands-sang Fra Fiskerjenten (Jeg vil værge mit land)

82 SDV 2, s. 494; SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Norsk folketone fra Setesdal. Heddi, Knut Jonson, innsamler Jeg vil værge mit land ( ). Bruresteg i No. 4 c. Sætisdal (Forstemt til Bjørnsons vise): Mars I: Liv og Leikar. Samla av Knut Jonson Heddi. Manuskript, NBO Ms. 640, folio, s. 67 Dedekam, Sophie ( ) Fædrenelandssang (Jeg vil værge mit Land) Samtlige romanser og sanger med piano. Utgave ved Svein Myhren. [Stavanger, S. Myhren, 1994], s Manuskript, NBO NMS Mus ms 88:15, 1 bl. Geitzler, Susanna Jeg vil værge mit Land! ( ) Manuskript, NBO Brevs. BB 2, 3 linjer. Datert 1871 Goffeng, Hanna Bergwitz ( ) Af Fiskerjenten (Jeg vil værge mit Land) Mannskor Manuskript, NBO NMS, 2 s. Hoff, Erik ( ) Jeg vil værge mit Land ( ) 3 like stemmer I: Trestemmige Børnesange. Udgivne af Erik Hoff. Christiania, Udgiveren, [1870]. II. Hæfte, nr. 17, s. 23 Holst, Elling Bolt ( ) Jeg vil værge mit Land ( ) Klaver med tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 4137:323, 18 (avskrift)

83 Juell, Anton ( ) Fædrelandssang af Bjørnsons «Fiskerjenten» (Jeg vil værge mit land) Klaver med tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 1561b:104, 1 s. Jeg vil værge mit land ( ) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 1194:90, 1 s. Karlgaard, Ola ( ) Jeg vil verge mitt land ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 336, s Lehmann, Theodor (1847?) Fædrelandssang (Jeg vil værge mit Land) Mannskor Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : for Mandskvartet : op. 10. Af Theodor Lehmann. Kristiania, Håkonsen, [1885], s. 4 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Jeg vil værge mit Land : Fædrelandssang ( ) Kristiania, Norsk Musikforl., [1915], 3 s. I: Bergliot Ibsens Sange : Udvalg af Bergliot Ibsens Repertoire. Kristiania, Norsk Musikforl., [1915], s Fædrelandssang (Jeg vil værge mit land) Mannskor I: Harmonia : Samling af firestemmige Mandskor. Udgivne af Erik Hoff. Christiania, Udgiveren, [1868 ]. 1. Bind, 2. Heftes anden Levering, nr. 23, s. 40 Jeg vil værge mit Land ( ) To like stemmer

84 I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 141, s. 94 Fosterlandssång (Jag vill värja mitt land) To like stemmer I: 400 sånger, världsliga och andliga [ ]. Samlade och utgifna av Cecilia Holmberg [ ]. II. Melodier. Uppsala, Lundquistska bokhandeln, 1887, nr. 168, s. 91 Mo, Hans ( ) Fædrelandssang (Jeg vil værge mit land) To like stemmer I: 50 melodier til sange og religiøse digte i H. Grønsdals læsebog for almue- og borgerskoler. Tostemmig arrangerede af Hans Mo. Bergen, Beyer, 1882, nr. 41, s. 26 Nielsen, L. ( ) Norsk Fædrelandssang (Jeg vil værge mit Land) Klaver med tekst I: Danmarks Melodier : til Brug for Skolen og Hjemmet. Kjöbenhavn, Erslev, [19?]. 2den Samling, nr. 117, s. 106 Jeg vil værge mit land ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 556, s. 250 I: Den danske sang : sange og salmer for skole og hjem. Melodiudgave ved Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup [og] Th. Roust. København, Gjellerup, 1953, s Fædrelandets Forsvar (Jeg vil værge mit Land)

85 Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 725, s. 363 Nordbø, Gregar ( ) Jeg vil værge mit land Blandet kor? (uten tekst). Manuskript, NBO NMS Mus ms 4696:373, s. 31 Nordlin, August Fædrelandssang (Jeg vil værge mit Land) To Digte af Fiskerjenten af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Nordlin. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [1875], s. 2 3 Sang af «Fiskerjenten» (Jeg vil værge mit Land) Klaver med tekst Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], 1 ark Nutzhorn, Heinrich ( ) Jeg vil værge mit Land ( ) I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for Skolen og Hjemmet. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. 2det Opl. Kristiania, Malling, 1889, nr. 48, s. 29 Fædrelandssang (Jeg vil værge mit land) Klaver med tekst [S.l..], [s.n.], Fotokopi i NBO NMS Norsk Fædrelandssang (Jeg vil værge mit Land) Klaver med tekst I: Danmarks Melodier : til Brug for Skolen og Hjemmet. Kjöbenhavn, Erslev, [19?]. 2den Samling, nr. 116, s. 106 Reissiger, Friedrich August ( )

86 Fædrelandssang (Jeg vil værge mit Land) Mannskor I: Firstemmig Mands-Sangbog. Af Joh. D. Behrens. [Samling af flerstemmige Mandssange [ ]. 5. Række, fjerde Bind]. Kristiania, Behrens, [1869?], nr. 460, s. 3 Solheim, Adolph Jeg vil værge mit Land ( ) Blandet kor I: National- og Selskabs-Sange med Musik. Samlet af Knud Henderson. Fjerde betydelig forögede Udg. Chicago, J. Anderson, 1903, nr. 104, s. 159 Tischendorf, Gabriel ( ) Jeg vil værge mit land ( ). Opus 6, nr. 1 Samlede sanger for en sangstemme med piano : minne-utgave. Bergen, Kaland (kommisjonær), [1934], s. 21 Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 95, s. 135 Jeg vil verge mitt land ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 335, s. 220 I shall fight for my land = Jeg vil verge mitt land ( ). Engelsk tekst av Christopher Norman Klaver med tekst I: Norway sings. English-Norwegian edition. A collection of Norwegian folk music. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1950, s. 95 Fædrelandssang : av «Fiskerjenten» (Jeg vil værge mit land)

87 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 3, s. 3 Norsk Fædrelandssang (Jeg vil værge mit land) Mannskor Kristiania, Warmuth, [1890], 1 ark (Warmuths Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 22) Jeg vil verge mitt land = I will safeguard my land ( ). Engelsk oversettelse av John Heitmann Blandet kor I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s. 79 Fædrelandssang (Jeg vil værge mit land) Blandet kor I: Utvalg av firstemmige sange for blandet kor (sopran, alt, tenor og bass) : for lærer- og ungdomsskoler. Ved Hans Mo og H.C. Thu. Femte opl. Bergen, Giertsen, [1917], nr. 7, s Jeg vil værge mit Land ( ) Blandet kor I: Firstemmige Sange for blandet Kor : til Skolebrug. Udgivne af Per Winge. 2det Tusinde. Kristiania, Warmuth, [1890], nr. 2, s. 5 6 Tre like stemmer I: Trestemmige Børnesange. Harmonserede og udgivne af Karl Svensen. Fredrikstad, K. Svensen, ste Hefte, nr. 7, s. 5 Tre like stemmer I: Skole-sangbog : tre-stemmige sange. Udsatte af Adolf Thomsen. Kristiania, Hals, 1892, s. 3 4

88 To like stemmer I: Syngeplan for Folkeskolen. Ved Hans Mo. Andet Hefte: Tostemmige Sange og Musikkatekismus. For 4de, 5te og 6te Klasse. 3die Opl. Ny omarbeidet Udg. Bergen, Giertsen, 1893, s. 83 Jeg vil verge mitt land ( ) og besifring. I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg., 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 189, s I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 157, s. 142 I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 225, s Jeg vil værge mit land Orkester. [Oslo], NB noter, [1986], 3 s. Udbye, Martin Andreas ( ) Jeg vil værge mit Land ( ) Mannskor I: Kompositioner. Samlebind 4, nr. 63. Datert UBiT (Universitetsbiblioteket i Trondheim). Kopi: NBO NMS mus ms 4471:339, 1 s. Winter-Hjelm, Otto ( ) Jeg vil værge mit land ( ) Blandet kor I: [Hefte med sanger for blandet kor, nr. 8]. Manuskript, NBO NMS Mus ms 3209:261 Godmorgen! Fra Fiskerjenten

89 (Dagen er oppe, Glæden tændt) SDV 2, s. 464; SDV 8, s. 295 SD I, s Kommentarer s. 245 Borg, Oscar ( ) Godmorgen! (Dagen er oppe glæden tændt) Mannskor 10 firstemmige Mandssange og et Sanger-Hurra : op. 7. Kristiania, Warmuth, [1886], nr. 8, s. 16 Bruun, Svein [f Operasanger?] Morgenhilsen (Dagen er oppe, gleden tændt!) Sju songar og stev : op. 3, nr. 2. Manuskript, NBO NMS Mus ms 7200:587, 2 s. Datert: 24/ Eskesen, Morten ( ) Dagen er oppe (Dagen er oppe, Glæden tændt) og besifring. I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 57b, s I: 80 Melodier : hjemlige Sangere tilegnet. [Af] Morten Eskesen. Kolding, Udgiveren, 1890, nr. 42, s. 23 Geijer, Gösta ( ) Dagen är uppe (Dagen är uppe, glädjen tänd) Christiania, Warmuth, [1892/93], s. 2 3 Grieg, Edvard ( ) «God morgen» = «Guten Morgen» = «Good Morning» (Dagen er oppe, glæden er tændt = Auf geht der Tag, mit feur'gem Geschoß = Morning is breaking, wake to the day). Fire Digte fra «Fiskerjenten» af Bj.

90 Bjørsnson. Op. 21, nr. 2. Tysk tekst av F. von Holstein, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 14: Romanser opus Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1990, s Good morning = God Morgen (Joy is now kindled, rising the day = Dagen er oppe, Glæden tændt). Engelsk tekst av Auber Forestier I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s God morgen! : Af Bjørnsons «Fiskerjenten» (Dagen er oppe, glæden er tændt) Tre like stemmer I: Syngeplan. Ved Hans Mo. Tredje del: Trestemmige sange for folkeskolens 6te og 7de klasse, samt de højere skoler. 2det opl. Ny omarbeidet udg. Bergen, Giertsen, 1894, nr. 134, s God morgen! (Dagen er oppe, glæden er tændt) To like stemmer I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange : til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania & Bergen, Norsk musikforl., [19 ], nr. 4, s. 4 5 Haslerud, Christian ( ) Dagen er oppe (Dagen er oppe, Glæden tændt) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 57c, s. 132 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Dagen er oppe (Dagen er oppe, Glæden tændt) og besifring. I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 57a, s Lund, F.P.J.

91 Dagen er oppe (Dagen er oppe, Glæden er tændt) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 484, s Madsen, Trygve (f. 1940) Godmorgen! (Dagen er oppe, gleden tent) Bjørnson-sanger : for sopran og klaver : opus 39. Trygve Madsen. [NB noter, 1985], s. [1] 2 Reiss, Hans Peter ( ) Dagen er oppe, Glæden tændt ( ) To Sange af Fiskerjenten. Christiania, Warmuth, [1874], nr. 2, s. [3 4] Ring, Oluf ( ) Dagen er oppe, glæden tændt ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 670, s. 310 Sanne, Viggo ( ) God morgon (Dagen är uppe, glädjen tänd) I: Ungdomssånger för skolor, hem och föreningar. Vilh. Sefve. Stockholm, Norstedt & Söners förl., 1916, s. 68 Skard, Matias ( ) Dagen er oppe (Dagen er oppe, glæden tændt) Blandet kor

92 Manuskript, NBO NMS Mus ms a162:783 God morgen (Dagen er oppe, gleden tendt) I: Norsk songbok : for ungdomsskular og ungdomslag. Utgjevi av Norges Høgskulelærarlag. Tonesamling. Ved Ingvald Forfang. Ny utg. Oslo, Cappelen, [19 ], nr. 5, s. 19 Wickman, Fredrika Maria Wilhelmina (1852?) God morgen! (Dagen er oppe, glæden tændt) I: Sjung! Stockholm, Hirsch, [1878]. Del 3, nr. 6, s Rung, Henrik angitt som komponist i: Sangbog for den danske folkehøjskole. Samlet ved Jens Bek og N. Johan Laursen. Udgivet ved «foreningen for højskoler og landbrugsskoler». Fjerde opl.. I kommissjon hos P. Hauberg & Co. «Aarhus Folkeblad»s bogtrykkeri XII, 540 s. Ryggtittel: Højskole-Sangbog. Tekster med melodi- og/eller komponistangivelse. Også kalt «Mellerupbogen». Uten noter Godt mod (1870) (Jeg sender disse sange hen) SDV 8, s Siste sang (Jeg sender disse sange hen) SD I, s Kommentarer s. 254 Nevnt som egen melodi i: Historiske sange til brug ved folkehøjskoler og amtsskoler. Ved G. Lorentzen og V. Ullmann. Risør: Forlagt af A. C. Olsen, strofe: «Jeg levde mer end jeg sang». Uten noter

93 Halte-Hulda. (Drama i 3 akter) SDV 1, s Franck, César ( ) Hulda : Opéra en Quatre Actes et un Epilogue : Legende Scandinave d'apres Bjoernstjerne Bjoernson. Poème de Ch. Grandmougin, Musique de Cesar Franck. Partition Chant et Piano Klaverpartitur. Paris, Choudens, cop. 1894, 579 s. Halvorsen, Johan ( ) Alvelegen i Halte Hulda (Vi stiger i skogen i græstækte sale). 2. akt, 6te scene 2-stemmig damekor og orkester Manuskript, NBO NMS Mus ms 8824a: partitur (83 s. + stemmer) Lübbert, Otto ( ) Morgenchor og Alfedands af «Halte-Hulda» Orkester og kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 5148:453, 11 s. Rubenson, Albert ( ) Ur musiken til Halte-Hulda : Skådespel af Bjørnstjerne Bjørnson. Klaverutdrag med tekst Innhold: 1. Mellanakt (orkester) 2. Terzett (för fruntimmersröster) (Godmorgen Sol, mellem grönne Löv) [Ternernes sang] 3. Visa (En Due saa jeg skelve) 4. Mellanakt (orkester) 5. Dans med sång (Vi stiger i Skoven af Græstekte Sale) 6. Sorgmarsch med kör (Snart er her öde i Aslakstuen) Klaverpartitur. Stockholm, Musikaliska konstföreningen, 1902, 34 s.

94 Se også: En due så jeg skælve Nils Finn Ternernes sang Han fik ej lov til at lægge ud Fra Fiskerjenten (Han fik ej lov til at lægge ud) SDV 2, s ; SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 245 Stenhammar, Wilhelm ( ) Han fik ej lov til at lägge ud ( ). Ballad för Baryton med Orkester Sang og orkester. Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 20 s. Haren og ræven Fra Synnøve Solbakken (Og ræven lå under birkerod) SDV 1, s. 188; SDV 8, s. 200 SD I, s. 27. Kommentarer s. 207 Norsk folkemelodi: Hjemme er bedst (Ja hjemme er det dog allerbedst). Angitt som melodi i: Norges sjungende Mænd 1919 [Huhei, kor er det vel friskt og lett?] [Haren og ræven] Blandet kor I: National- og Selskabs-Sange med Musik. Samlet af Knud Henderson. Fjerde betydelig forögede Udg. Chicago, J. Anderson, 1903, nr. 13, s. 22 Norsk folkemelodi: «Der stend tvo kinn»

95 Og ræven lå under birkerod Melodilinje. I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 145, s Tekst til «Der stend tvo kinn» med henvisning til Bjørnsons dikt Brodin, Knut ( ) Haren og reven (Og reven lå under birkerot) Melodier av Knut Brodin. Til bind 1 og 2 [av] Nordahl Rolfsens lesebok. [Oslo], Gyldendal, 1858, s. 8. Bilag til Vår skole nr. 9, s Hafgren, Lill E. Ingrids Lied = Ingrids Vise (Der Fuchs liegt unter dem Birkenbaum = Og Raeven laa under Birkerod). Op. 3, nr 2 Frankfurt a.m., Componisten, [s.a.], 6 7 Haslerud, Christian ( ) Ingrids Vise (Og Ræven laa under Birkerod) Manuskript, NBO NMS Mus ms 6000:516, 7 s. Kjerulf, Halfdan ( ) Ingrids Vise (Og Ræven laa under Birkerod = Das Füchslein lag unterm Birkenreis). HK 148, op. 6 nr. 4. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 69, s Ingrids Lied = Oh the Ling, Ho! (Das Füchslein lag unterm Birkenreis = Sly renard lay by the dusky pine). HK 148, op. 6 nr. 4 Halfdan Kjerulf's Album of Songs. Translations by T. Marzials.

96 London, Stanley Lucas, Weber & Co., [19?], nr. 10, s Ingrids Vise = Ingrids Lied (Og Ræven laa under Birkerod = Das Füchslein lag unterm Birkenreis). HK 148, op. 6 nr. 4 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, [ ]. B. I, nr. 18, s Ingrids vise (Og reven lå under birkerot) I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 130, s Ingrid's song = Ingrids vise (The fox once lay 'neath the birchtree's root = Og Ræven laa under Birkerod). Engelsk tekst av Auber Forestier I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s Og ræven laa under birkerod ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 121, s Og reven lå under birkerot ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 476, s. 312 Ingrid vise = Ingrid's Song (Og reven lå under birkerot = The fox lay still by the birch tree's root). Engelsk oversettelse av A. H. Palmer Klaver med tekst I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s. 28 Haren og Ræven : av «Synnøve Solbakken» (Og Ræven laa under

97 Birkerod). HK 148, op. 6 nr. 4 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 26, s Ingrids Vise (Og Ræven laa under Birkerod). HK 148 Mannskor med tenor solo. Samlede verker. B. IV: Komposisjoner og arrangementer for mannsstemmer. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikk-huset, cop. 1998, nr. 32, s Ingrids vise (Og ræven laa under birkerot) Blandet kor med sopran solo. I: Syng i flok : firstemmige sange for blandet kor [ ]. Samlet og bearbeidet [ ] av Gustav Bøhn. Kristiania, Norsk musikforl., [1913], nr. 76, s. 117 Og Ræven laa under Birkerod ( ) Tre like stemmer I: Trestemmige Sange : til Brug for Skolen og Hjemmet. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. Kristiania, Warmuth, [1877]. I. Bind, nr. 37, s. 42 Reven og haren (Og reven lå under birkerot) To like stemmer I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 120, s. 109 Solskinsvise (Og räven lå under birkerod) To like stemmer I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 479, s Og ræven laa under birkerot ( ) To like stemmer

98 I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 27, s. 13 Haren og reven (Og reven lå under birkerot) og besifring. I: Sangbok for skolen. [Samlet og bearbeidet av Tom Gravlie, redaktør: Ida Welhaven Heiberg, bilderedaktør: Kari Ann Hoen, illustrasjoner: Hilde Kramer]. [Oslo], Gyldendal, 1997, s. 126 Og reven lå under birkerot ( ) og besifring. I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 131 Ingrids Vise (Og reven lå under birkerot) og besifring. I: Norsk sangbok. Utgjeven av Norsk folkehøgskolelag. Utg. nr. 2. Oslo, Cappelen, 2005, s. 297 Och räfven låg under björkerot ( ) I: 400 sånger, världsliga och andliga [ ]. Samlade och utgifna av Cecilia Holmberg [ ]. II. melodier. Lundquistska bokhandeln, Uppsala, 1887, nr. 365, s Og reven lå under birkerot ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 340, s Og reven lå (Og reven lå under birkerot) I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 212, s Ingrids vise (Og reven lå under birkerot)

99 I: Sangboka : Kom og syng 3. Sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Rev. utg. Oslo, Musikk-husets forl., 1990, s. 50 Kjerulf, Halfdan ( ): «Hu hei! kor er det vel friskt og lett» Og ræven lå under birkerod Melodilinje. I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 136, s. 88. Tekst til «Hu hei! kor er det vel friskt og lett» med henvisning til Bjørnsons dikt Havet Fra Arnljot Gelline. Femte sang (Havet stunder jeg mod, ja havet) Se: Arnljots længsel mod havet Herre, tag i din stærke hånd Fra Arne (Herre, tag i din stærke hånd) SDV 1, s (Herre, tak i din sterke hånd); SDV 8, s SD I, s. 34. Kommentarer s. 209 Abrahamson, August ( ) Moderens Sang (Herre, tag i din sterke Haand) Mannskor I: Harmonia : Samling af firestemmige Mandskor. Udgivne af Erik Hoff. Christiania, Udgiveren, [1868 ]. 1. Bind, 2. Heftes anden Levering, nr. 20, s Borgstrøm, Hjalmar ( ) Margits Bøn af «Arne» (Herre, tag i din stærke Hånd)

100 Manuskript, NBO NMS Mus ms 2159:179, nr. 6, s. 1 Christiansen, F. Melius ( ) The mother's song (Seize, O Lord, with Thy mighty hand) Mannskor Selected songs for men. Arranged and edited by F. Melius Christiansen and Kurt J. Wycisk. Minneapolis, Augsburg Publishing House, cop. 1948, 58 Moderens sang (Herre, tag i din stærke haand) Blandet kor I: Lette lyrisk-religiøse sange for blandet kor. Minneapolis, Augsburg Publishing House, H. 3, nr. 5, s Debois, Christian Hemmingsen ( ) Herre tag i Din stærke Haand ( ) Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [19?], 5 s. Egeberg, Fredrikke ( ) Bøn (Herre, tak i din sterke hånd) 3 Sange af Bjørnsons «Arne» : Træet. Marits Bøn. Killebukken. Christiania, Warmuth, 1900, s. 4 5 Tre Digte af B. Bjørnsons Arne : Treet, Marits Bøn, Killebukken. Satte i Musikk for en Syngestemme til Pianoforte. Ole Bull tilegnede af Fredrkke Egeberg. Christiania, Dybwad, [1860], s. 4 5 Herre, ta i din sterke hånd ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 253, s En moders bønn (Herre, ta i din sterke hånd) Blandet kor

101 Oslo, Musikk-Huset, cop. 1949, 1 ark (Musikk-Husets bl.-korbibliotek, nr. 104) En moders bøn (Herrer, tag i din sterke hånd) Tre like stemmer I: Trestemmige Sange : til Brug for Skolen og Hjemmet. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. Kristiania, Warmuth, [1877]. IV. Bind, nr. 123, s. 168 Herre, tag i din stærke Haand ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, s Herre ta i din sterke haand ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 13, s. 5 6 Herre, ta i din sterke hånd ( ) To like stemmer I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 232, s. 226 Herre, ta i din sterke hånd ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 107, s Moderens sang (Herre, ta i din sterke hånd) I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 105, s. 98

102 Herre tag i din stærke Haand ( ) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 22, s H. Kjerulf er feilaktig oppgitt som komponist Forwald, Rudolf Magnus ( ) Herre tag i din stærke hånd ( ) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 1509:103, 1 s. Haslerud, Christian ( ) Herre tag i din stærke haand ( ) I: Bondens Sangbog. Udgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, 1902, nr. 7, s. 9 Heyerdahl, Vally ( ) Herre, tag i Din stærke Hånd ( ) Christiania, Warmuth, [1898], s. 2 3 Haarklou, Johannes ( ) Moderens Bøn = Gebet der Mutter (Herre, tag i din stærke Haand = Vater, halt du mit starker Hand). Opus 2, nr. 2 Tre Sange = Drei Lieder : med Piano : Op. 2. Christiania, Håkonsen, [1883], 7 s. Jørgensen, Olaf ( ) Bøn (Herre, tag i din stærke Haand) Mannskor Kristiania, By, [1932], 2 s. (Norske mandskor, nr. 64) Blandet kor Kristiania, By, [1917], 2 s. (Norske blandede kor, nr. 8)

103 Kristensen, P.L. Moderens bønn (Herre ta i din sterke hånd) Blandet kor Oslo, Norske komponisters forl. (NKF), cop. 1954, 1 ark (NKF's bl. korbibl., nr. 75) Melling, Einar ( ) Herre tag i din stærke Haand ( ) Kristiania, Norsk Musikforl., [1913], 3 I: Bergliot Ibsens Sange : Udvalg af Bergliot Ibsens Repertoire. Kristiania, Norsk Musikforl., [1915], s. 19 Herre, ta i din stærke hånd ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 252, s. 166 Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Moderns sång (Herre, hägna med kärleks hand) Blandet kor Fem digter ur Arne av Björnstjerne Björnson. Översatta och tonsatta för blandad kör av Wilhelm Peterson-Berger. Stockholm, Hirsch, [1910], nr. 2, s. 3 Reissiger, Friedrich August ( ) Herre, tag i din stærke Haand ( ) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 460:43, 1 s. Datert: «2/9 78» Rung, Henrik ( ) Herre, tak i din sterke hånd ( ) Sange af «Arne». Kjøbenhavn, Lind, [18 ], nr. 1, s. 3 Sande, Olav ( )

104 Herre, tag i din stærke haand ( ) Norske tonar fyr heim og skule. Fyrste bandet. Av Olav Sande. Syrstrond, Sogn, Eigen konstnad, 1904, nr. 60, s. 27 Svensen, Karl ( ) Herre, tag i din stærke Haand ( ) Tre like stemmer I: Trestemmige Børnesange. Harmonserede og udgivne af Karl Svensen. Fredrikstad, K. Svensen, ste Hefte, nr. 15, s Thielemann, P. Herre tak i din sterke hånd ( ) Sex Sange for een Syngestemme med Pianoforte componerede af P. Thielemann. Kjöbenhavn, Horneman & Erslev, [18?], nr. 1, s. 2 Hil jer, skud af Harald-stammen (Hil jer, skud af Harald-stammen) SDV 3, s. 177 Grieg, Edvard ( ) Kongekvadet (Den som har drømt Udfærd og Dåd Hill jer, Skud af Haraldsstammen) Mannskor med orkester. Samlede verker. B. 19: Dramatisk musikk : andre originalkomposisjoner. Sigurd Jorsalfar : scenemusikk til Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill. Opus 22. Utgiver: Finn Benestad. Frankfurt, Peters, cop. 1988, s Hil jer, skud af Haraldstammen : av «Sigurd Jorsalfar» Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 73, s. 101 Kongekvadet (Hill jer, skudd av Haraldsstammen)

105 Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 255, s. 168 Hil jer, skud af Harald-stammen : Kongekvadet av «Sigurd Jorsalfar». Op. 22 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 15, s. 13 Hill jer, skudd av Haraldstammen ( ) Trestemmig blandet kor I: Gymnasiets sangbok. Ved K. Koppang og O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1932, nr. 15, s Kongekvadet (Af «Sigurd Jorsalfarer») (Hil jer, skud af Harald-stammen) To like stemmer I: Syngeplan for Folkeskolen. Ved Hans Mo. Andet Hefte: Tostemmige Sange og Musikkatekismus. For 4 de, 5te og 6te Klasse. 3die Opl. Ny omarbeidet Udg. Bergen, Giertsen, 1893, nr. 101, s. 87 Kongekvadet (Hill jer, skudd av Haraldsstammen) I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 168, s Se også: Sigurd Jorsalfar Holder du af mig Fra En glad gut (Holder du af mig, holder jeg af dig)

106 SDV 1, s ; SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Anonymus Holder du af mig Melodilinje uten tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 1 linje Allen, Robert (1852?) Holder du af mig (Holder Du af Mig, holder jeg af Dig) 8 Sange for en Syngestemmer og Pianoforte. Af Robert Allen. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1878], s. 3 Bodenhoff, Harald ( ) Marits Sang af Bjørnsons «En glad Gut» (Holder du af mig) I: Musikalsk Museum. Udgivet af Horneman & Erslev. 30de Aargang, 4. Hefte [ ], s. 25 Christiansen, Chr. Holder du af mig ( ) I: Nye Melodier til Johan Borups Dansk Sangbog. Red. af Adolf Riis- Magnussen. København, Borups Musikforl., 1926, nr. 61, s. 51 Cormontan, Theodora ( ) Holder du af mig ( ). 1. strofe I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. I. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Eggen, Arne ( ) Holder du av meg (Holder du av meg, holder jeg av deg) I: Sangbok for ungdomsskolen. [Ved] Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. [Oslo], Fabritius, [1966], nr. 33, s Flügel, Ernst ( )

107 Hältst du zu mir (Hältst du zu mir, halt ich zu dir) Vier Lieder aus den Bauernovellen von Björnstjerne Björnson. Deutsch von Edmund Lobedanz. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt von Ernst Flügel. Op. 11. Leipzig, Leuckart, [18?], nr. 1, s. 2 6 Goffeng, Hanna Bergwitz ( ) Af en Glad Gut (Holder du af mig) Romancer og Sange med Piano-accompagnement. H. II: 7 Sange. Christiania, Warmuth, [1867], nr. 3, s. 4 5 Grandjean, Axel ( ) Holder du af mig? (Holder du af mig, holder jeg af dig). Af Bjørnsons «En glad Gut» Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], 1 s. Hallstrøm, Ivar ( ) Holder du af mig? (Holder du af mig, holder jeg af dig) Fem norske Viser med Piano. Stockholm, Lundquist, [1886], nr. 4, s. 7 Haslerud, Christian ( ) Holder du af mig, holder jeg af dig ( ) Tre like stemmer I: Barneskolens sangbog. Ved J.N. Kobberstad, E. Kobberstad og C. Korneliussen. Kristiania, Cammermeyer (kommisjonær), die hefte, nr. 29, s Holmström-Ingers, Malin ( ) Holder du af mig (Holder du af mig, Holder jeg af dig) I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 388, s.

108 503 Horneman, Christian Frederik Emil ( ) Holder du af mig? (Holder du af mig, holder jeg af dig) 4 Sange. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], s. 2 Holder du af mig, holder jeg af dig ( ) Klaver med tekst I: Danmarks Melodibog : 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. Kjøbenhavn & Leipzig, [1895]. 1. Del, nr. 103, s. 102 Sæterjentens Sang (Holder du af mig, holder jeg af dig) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udg. med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont- Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 319, s. 158 Holder du af mig, holder jeg af dig ( ) To like stemmer I: Melodisamling til skolesangbøgerne Den danske sang og Min egen sangbog. Ved Ejnar Jacobsen. 3. Udg. København, Gjellerup, 1944, nr. 91, s. 37 Holder du af mig (Holder du af mig, holder jeg af dig) I: Den danske sang : sange og salmer for skole og hjem. Melodiudgave ved Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup [og] Th. Roust. København, Gjellerup, 1953, s Hovland, Per Egil (1957 ) Kjærlighetsvise (Då da då [ ] Holder du av meg) Blandet kor Drammen, Lyche, cop. 1993, 6 s. (Blandet kor (Lyche), nr. 137) Imerslund, Arne (f. 1948) Kjærlighedsvise (Holder du af mig) Mannskor og klaver.

109 Komponert Manuskript hos komponisten. 21 s. Jacobsson, John ( ) Kjerligheds Wise (Holder du af mig, holder jeg af dig). Ur en glad gut af Bjørnson. Op. 19, nr. 2 Fyra sånger för en röst vid pianoforte. Af John Jacobson. Stockholm, Jacobssons Musikhandel, [s.a.], 5 [Holder du af mig] (Sjoi, sjoi, hys). Strofe IV I: Romancer. H.C. Albrehctson. B. I. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Johansen, Oscar Holder du af mig? ( ). Tekst af Bjørnstjerne Bjørnson. Sat i Musik af Oscar Johansen. København, Halch, [1907], 3 s. Kallenbach, Johan Carl Ferdinand (ca 1808 [1815]?) Holder du af mig, holder jeg af dig ( ) Sangene af Björnstjerne Björnsons «En glad Gut». Komponerede for en Syngestemme og Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 5, s. 9 Musiken til alle Sangene i Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad Gut». Componerede og Frøken Charlotte Bournonville tilegnet af P.K. [S.l.], [s.n.], [18 ], s. 9 Kirkegård, Anders Holder du af mig, holder jeg af dig ( ) I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Anders Kirkegård og Niels Nielsen. Udgivne af Jens Bek og N. J. Laursen. Aarhus, Jacob Zeuner (kommisjonær), 1890, nr. 509c, s.

110 214 Lehmann, Theodor (1847?) Holder du af mig (Holder du af mig, holder jeg af dig) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Med Musik af Th. Lehmann. Op. 12. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1887], s. 8 Lembcke, Gustav Adolf ( ) Holder du af mig (Holder Du af Mig, holder jeg af Dig) 2 Sange. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], 2 (Nordiske Musikblade) Nordraak, Rikard ( ) Holder du af mig? (Holder du af mig, holder jeg af dig). Op. 1, nr. 3 Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s. 5 Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 74, s Holder du af mig? : av «En glad Gut» (Holder du af mig, holder jeg af dig). Op. 1, nr. 3 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 20, s. 18 Holder du av meg (Holder du av meg, holder jeg av deg) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 261, s. 172 Ben je me nog trouw? = Holder du af mig (Ben je me nog trouw als ik eeuwig jou)

111 Klaver med tekst I: Noorwegen zingt! Achttien Noorsche liederen : voor piano met tekst. Uitgekozen en vertaald door Herman Baars en Greta Baars- Jelgersma. Utrecht, Wagenaar, [19 ], s Holder du av mig ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 341, s Nygaard, Sara Ur «En glad Gut» (Holder du af Mig. Holder jeg af Dig) Hefte med avskrifter. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2591: 212, 49, 1 s. Olsen, Sparre ( ) Kjærlighetsvise (Holder du av meg, holder jeg av deg) I: Bjørnsons ord i toner. [S.l.], Rikskonsertene, 1982, s. [4] Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Holder du af mig (Holder du af mig, holder jeg af dig). Opus 12, nr. 3 Marits Visor : 3 dikter ur «En glad gut» af Björnson. Stockholm, Lundquist, [1896], s Fotokopi i NBO NMS Reissiger, Friedrich August ( ) Holder du af mig : (Af «En glad gut») (Holder du af mig, holder jeg af dig) Sex Sange for en Sangstemme med Pianoforte. Stockholm, Hirsch, [1872], nr. 2, s. 3 Riis, Fredrik von Krogh ( ) Holder du af mig (Holder du af mig, holder jeg af dig) Sange med Pianoaccompagnement til Texter af Bj. Bjørnson. Af K.

112 Kristiania, Zapffe, [1906]. Hefte II, s. 3 (Nye Melodier til gamle Vers) Rung, Henrik ( ) En glad gut (Holder du af mig, holder jeg af dig) To Sange af «En glad Gut». Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], 1 s. Rynning, Adele Harris ( ) Holder du af mig (Holder du af mig, holder jeg af dig) 3 Sange til Texter af Bjørnstjerne B[j]ørnson. Christiania, Warmuth, [1896], s. 5 Sjøgren, Emil ( ) Holder du af mig = Si tu m'aimes bien (Holder du af mig, holder jeg af dig = Si tu m'aimes bien, moi, je t'aime autant). Fransk tekst av Berta Sjögren Samlade Sånger = Mélodies complètes : texter på originalspråk med fransk översettning = texte original et traduction française. Stockholm, Edition Suecia, Del I, s Thielemann, P. Holder du af mig ( ) Sex Sange for een Syngestemme med Pianoforte. Componerede af P. Thielemann. Kjöbenhavn, Horneman & Erslev, [18?], s. 9 Tischendorf, Gabriel ( ) Holder du af mig? (Holder du af mig, holder jeg af dig). Opus 4, nr. 3 Samlede sanger for en sangstemme med piano : minne-utgave. Bergen, Kaland (kommisjonær), [1934], s. 11 Torssell, Oscar Fridolf ( ) Holder du af mig (Holder du af mig, Holder jeg af dig) Tre Visor af O.T. Tillegn. Olefine Moe.

113 Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, nr. 3, s. 3 [Holder du af mig] (Nu jeg lukker til). Strofe VI, bruddstykke I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. I. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Mortensen, C[arl?] og Ravnkilde, Niels angitt som komponister i: Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F. L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, «Dansk Folkesamfund»s Forlag, 1891, XII, 523 s. Uten noter Hun gik langs med stranden (Hun gik langs med stranden så ung omkring) SDV 8, s. 238 (Hun gikk langs med stranden saa ung omkring) SD I, s. 78. Kommentarer s. 224 Anonymus Hun gik langs med Stranden Melodilinje med noe tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 2 linjer Borg, Oscar ( ) Pigen ved stranden (Hun gik langs med stranden så ung omkring) Mannskor 7 Sange for Mandskor : op. 17. Christiania, Warmuth, [1890], nr. 4, s. 6 Elling, Catharinus ( ) Pigen ved stranden = Am Meeresstrande (Hun gik langs med stranden så ung omkring = Sie wandelt am Strande, ein junges Blut) To Sange = Zwei Lieder : med Piano : Op. 4. Christiania, Håkonsen, [1881], nr. 2, s. 6 7

114 Glæser, Joseph ( ) Hun gik langs med stranden (Hun gik langs med stranden så ung omkring) To Sange af Bj. Bjørnson. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], nr. 1, s. 1 Grandjean, Axel ( ) Hun gikk langs med Stranden (Hun gik langs med Stranden så ung omkring) Fra Norge : fire Sange af Bjørnstjerne Bjørnson og Theodor Kjerulf : componerede for en Syngestemme med Piano : Op. 1. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [1871], nr. 2, s. 3 Imerslund, Arne (1948 ) Hun gikk langs med Stranden (Hun gik langs med Stranden så ung omkring) Sang og strykekvartett. Komponert Manuskript hos komponisten. 20 s. Kjerulf, Halfdan ( ) Ved Søen (Hun gikk langs med Stranden saa ung omkring = Sie wandelt am Strande, ein junges Blut). HK 193, op. 14, nr. 4. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 95, s Ved Søen = Am Meeresstrand (Hun gikk langs med Stranden saa ung omkring = Sie wandelt am Strande, ein junges Blut). HK 193, op. 14, nr. 4 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, [ ]. B. I, nr. 39, s Hun gikk langs med Stranden ( ). HK 193, op. 14, nr. 4 Klaver med tekst

115 I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 36, s [Hun gik langs med stranden] I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 14, s Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Hun gikk langs med Stranden ( ) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 14b, s. 121 Martens, Heinrich ( ) Pigen ved Stranden (Hun gik langs med Stranden) Manuskript, NBO NMS, 2 s. Ravnkilde, Niels ( ) Ved Søen (Hun gikk med sin Fader saa ung omkring) Fem Sange. Kjøbenhavn, C.C. Loses Bog- og Musikhandel, [før 1861], s. 4 5 Fem Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [19?], [nr. 2], s. 4 5 Riis, Fredrik von Krogh ( ) Hun gikk langs med Stranden ( ) Sange med Pianoaccompagnement til Texter af Bj. Bjørnson. Af K. Kristiania, Zapffe, [1906]. Hefte III, 2 (Nye Melodier til gamle Vers) Manuskript, NBO NMS Mus ms 1203:90, 1 s. Wiklund, Adolf ( )

116 Ved Söen (Hun gik langs med Stranden) Fyra Sånger för röst med piano. Op. 12. Stockholm, Gehrman, [1909], nr. 4, s. 3 5 Hvat hejtir du genta i saudaflokkin Fra Arne (Hvat hejtir du genta i saudaflokkin) SDV 1, s Gutten og Huldren (Hvat hejtir du genta i saudaflokkin) SD I, s Kommentarer s. 210 Norsk folketone fra Bygland (ved Olav Sande) Sande, Olav ( ), folkemusikksamler Kvat heitir du gjenta i saudaflokkin ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 622 b. 20: 52, nr. 11, s. [2] Geijer, Gösta ( ) Gutten og Huldren (Hva heiter du gjenta i saudaflokkin) To Sange. Christiania, Warmuth, [1888], nr. 2, s. 3 5 Lie, Thomasine ( ) Hva heiter du jenta i saudaflokkin ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 5392:459, 1 s. Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Lokkeleg = Lockspiel : Aus Björnstjerne Björnsons «Arne» (Hva heitir du Gjenta i Saudaflokkin = Wie heissest du Mädel am Hirtenstock) Blandet kor

117 Album : 8 Sånger för blandad Chör = 8 Lieder für gemischten Chor : Op. 11. Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1897], s Winter-Hjelm, Otto ( ) Gutten og huldren = Gutten och huldren (Hvat heitir du gjenta i saudaflokin = Hva heter du, jenta som går och vallar) Sex Viser med Pianoforte : til Texter af Christopher Janson og Björnstjerne Björnson. Stockholm, Hirsch, [1866], s Hver Glædesstund, du fik paa Jord Fra Maria Stuart. 4. akt, 9. scene (Hver Glædesstund, du fik paa Jord) SDV 2, s Taylors Sang (Hver Glædesstund, du fik paa Jord) SD I, s Kommentarer s. 237 Cappelen, Christian ( ) Taylors Sang (Hver Glædesstund, du fik paa Jord). Opus 14, nr.4 Fire Sange med Piano : Opus 14. Christiania, Warmuth, [1883], s. 8 9 Dahl, Emma ( ) Taylors Sang (Hver Glædesstund, du fik paa Jord) Taylor's Sang i Bjørnstjerne Bjørnsons Marie Stuart i Skotland. Christiania, Dahl, 1867, 1 s. Geijer, Gösta ( ) Taylors Sang i Maria Stuart af Bjørnson (Hver Glædesstund du fik paa Jord)

118 Stockholm, Gehrman, [1894], s. 2 3 Haslerud, Christian ( ) Taylors Sang (Hver Glædesstund du fik paa Jord) Blandet kor Manuskript (kopi), NBO NMS Mus ms a 5299, 2 s. Kjerulf, Halfdan ( ) Taylors Sang (Hver Glædesstund du fik paa Jord = In diesem irdschen Jammerthal). HK 220, op. 15, nr. 3. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 111, s Taylors Sang = Taylors Lied : «Maria Stuart i Skotland» (Hver Glædesstund du fik paa Jord = In diesem irdschen Jammerthal). HK 220, op. 15, nr. 3 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, [ ]. B. I., nr. 43, s Hver Glædesstund, du fik paa Jord ( ) I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 354, s Nordraak, Rikard ( ) Taylors sang (Hver Glædesstund du fik paa Jord) Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, , s Hver glædesstund du fik paa jord ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 80, s Hver gledesstund du fikk på jord ( )

119 Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 272, s. 180 Taylors Sang : av «Maria Stuart» (Hver Glædesstund, du fik paa Jord) Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 16, s. 14 Taylors sang (Hver Glædesstund, du fik paa Jord) Blandet kor med baryton solo. [S.l.], Norges sangerlag, [19 ], 3 s. (Norges sangerlags korbibliotek, nr. 9) Taylors sang (Hver gledesstund du fikk på jord) Sang og orkester. Norske sanger og romanser. Arr. for sang og orkester av C.G. Sparre Olsen. [Oslo], Norsk musikforl., c.1980, nr. 15, s. 16 s. Rubenson, Albert ( ) Ur «Maria Stuart i Skotland» (Hver Gædesstund du fik paa Jord) Sex sånger för en röst med Pianoforte-accompagnement. Kjöbenhavn, Lose, [1867], nr. 2, s. 4 5 [Hver Glædesstund, du fik paa Jord] (Gud hjælpe den, som ikke kan). Strofe 2 I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. VII. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Se også: Maria Stuart i Skotland Hvæm er du med de tusene navn. (Salmer III) (Hvæm er du med de tusene navn)

120 SDV 8, s SD II, s Kommentarer s Borgstrøm, Hjalmar ( ) Cantate (Hvæm er du med de tusene navn) Mannskor med orkester? Korpartitur [S.l.], [s.n.], [19?], 8 s. Haarklou, Johannes ( ) Hvæm er du med de tusene navn (Hvæm er du med de tusene navn = Wer bist du, dessen Nam' Legion) Solo, blandet kor og klaver. Manuskript, NBO NMS Mus ms 3109:250, s Lund, Signe ( ) Hvem er du med de tusen navne? ( ) Klaverpartitur. Kantate for soli, kor, orkester og orgel. Manuskript, NBO NMS, 17 s. «2.det utkast, 1929» Hvem er du (Hvem er du med de tusen navne?) Blandet kor og orkester. Korpartitur. Oslo, Norsk Musikforl., [1935], 10 s. I bygden er der uro Fra Arne (I bygden er der uro, i skogen er der ro) SDV 1, s. 359 I Bygden er der Uro, i Skogen er der Ro. Af En munter Mand (I Bygden er der Uro, i Skogen er der Ro) SD I, s. 24. Kommentarer s. 206 Anonymus

121 Sang af «Arne» (I Bygden er der Uro, I Skogen er der Ro) Melodilinje (med noe tekst). Manuskript, NBO NMS Mus ms 4207d:324, 1 s. (avskrift) Frydensberg, Carl Johan ( ) I bygden er der uro (I bygden er der uro, i skogen er der ro) Tre Sange af Arne. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 2, s. 3 Lie, Thomasine ( ) I bygden er der uro i skogen er der ro ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 5392:459, 1 s. Winter-Hjelm, Otto ( ) Vise i Skoven (I bygden er der uro, i skoven er der ro) Manuskript, NBO NMS Mus ms 5442:461 I en tung stund (Vær glad, når faren vejer) SDV 8, s. 247 (Vær glad, naar Faren vejer) SD I, s. 88. Kommentarer s. 227 Behrens, Johan Diderik ( ) Vær glad naar faren veier ( ) To like stemmer I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmig arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900, nr. 121, s Vær glad naar faren veier ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For

122 to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 225, s I en tung Stund (Vær glad, naar Faren veier) I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget forl., [1876], nr. 135, s Bjørnson, Bjørn ( ) I en tung stund (Vær glad når faren veier) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4372:335, 2 s. (skisse) Bøhn, Gustav ( ) Vær glad når faren veier ( ) I: Syng dig glad : lærebok i sang for skoler i by og bygd. Av Gustav Bøhn. Oslo, Aschehoug, 1930, nr. 243, s Eskesen, Morten ( ) I en tung Stund (Vær glad, naar Faren vejer) I: 80 Melodier : hjemlige Sangere tilegnet, [af] Morten Eskesen. Kolding, Udgiveren, 1890, nr. 41, s Floessel, Ernst Wilhelm ( ) I en tung Stund (Vær glad, naar Faren veier) Kristiania, Warmuth, [1872?], 3 s. Halvorsen, Johan ( ) I en tung stund (Vær stærk når faren veier) 6 Sange (Tekster af Bjørnstjerne Bjørnson) for Sopran (eller) Mezzo Sopran) med Piano Accompagnement. Komponeret av Johan Halvorsen. Christiania, Warmuth, [1890], II, s. 2 3 Hartmann, Johan Peter Emilius ( ) Vær glad (Vær glad, naar Faren vejer)

123 Sange og Viser for en Baryton-eller Mezzosopranstemme med Pianoforte. Af J.P.E. Hartmann. Op. 77. Kjöbenhavn, W. Hansen, [1880], s. 6 Holmström-Ingers, Malin ( ) Vär glad (Vär glad når faren veier) I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 298, s. 405 Hvidberg, Th.E.J. Vær glad naar Faren vejer hver Evne ( ) Fire Sange for én Stemme med Pianoaccompagnement. Komponerede af Th.E.J. Hvidberg. Kjøbenhavn, Kongelig Hof- Musikhandel, [1884], nr. 1, s. 3 J.L. Vær glad, naar Faren vejer ( ) Klaver med tekst I: Tre aandelige Sange. Af J.L. [København, trykt i Wilhelm Hansens Etabl.], [s.a.], [nr. 3], s. 3 Jørgensen, Olaf ( ) Vær glad, naar Faren veier ( ) Blandet kor Kristiania, By, [1917], 3 (Norske blandede kor, nr. 10) Kayser, Leif (f. 1919) I en tung stund (Vær glad, når faren vejer) Blandet kor [S.l.], Leif Kayser, [1973], 1 ark Lammers, Thorvald ( ) I en tung Stund (Vær glad, når faren vejer)

124 To Sange. Kristiania, Norsk Musikforl., [1915], 1 s. Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Vær glad når faren veier ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 619, s. 404 Mod Strømmen (Vær glad, naar Faren vejer) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 252, s. 123 Vær glad, naar Faren veier ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 110, s Vær glad når faren veier ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 335, s I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 193, s. 74 Martens, Heinrich ( ) I en tung Stund = In schweren Stunden (Vær glad, når Faren veier = Wenn sich Gefahren zeigen). Opus 2

125 Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1895?], s. 6 7 Michelet, Majen ( ) I en tung Stund (Vær glad, når faren veier). Digt af Bjørnstjerne Bjørnson, Musik af Majen Michelet Kristiania, Zapffe, [1909], 3 s. Olsen, Sparre ( ) I en tung stund (Vær glad når faren veier) 150 Sparretonar. [Oslo], Noregs boklag, 1973, nr. 143 Ring, Oluf ( ) Vær glad når faren vejer ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Tredie Opl. (med Tillæg). København & Leipzig, W. Hansen, [1928], nr. 427, s. 271 Spohr, Ludwig (Louis) ( ) I en tung stund (Vær glad naar faren vejer). «Frit efter L. Spor» Blandet kor I: Udvalg af firstemmige sange for blandet kor (sopran, alt, tenor og bass). Ved Hans Mo og H.C. Thu. Bergen, Giertsen, [1895], nr. 29, s Sæverud, Harald ( ) I en tung stund (Vær glad, når faren veier) To like stemmer I: Sangbok for ungdomsskolen. [Ved] Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. [Oslo], Fabritius, [1966], nr. 37, s I høsten (1898) (Det, som var så varmt og rikt) SDV 8, s. 399

126 SD II, s Kommentarer s. 293 Schiøtt, Christian I Høsten = Im Herbst (Det som var saa varmt og rikt = Aller Wärme, allem Licht). Op. 4. Tysk tekst av Max Bamberger Mannskor Berlin, Raabe & Plothow, cop. 1911, s. 2 3 I skogen (Skogen gir susende langsom besked) SDV 8, s. 394 En måneskinsaften ved udmarken. Til et billede af Morten Müller. (Hør, hvor de klager) SD II, s. 93. Kommentarer s Strofe 2: «Skogen gir susende, langsom besked» Delius, Frederick ( ) Brausen des Waldes = Softly the forest (Brausen des Waldes, singet das uralte Lied = Softly the forest murmurs its ageold tale). Tysk tekst: Karl Götz, engelsk tekst: Lionel Carley Complete works. Supplement to volume 18 a/b 19: Songs with pianoforte accompaniment. Four Posthumous Songs to words by Scandinavian poets. Wien, Universal Edition, cop. 1981, s. 2 3 Skogen gir susende langsom besked ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 1566:104, 4 takter. Datert: «Aulestad le 11 Juillet 91» Halvorsen, Johan ( ) Skogen (Skogen gir susende langsom besked) Mannskor med solo. Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1930, 1 ark

127 Johannssen, Sally(?) I Skogen (Skogen gir susende langsom beskjed) Manuskript, NBO NMS, 1 s. Klingenberg, Brynjulf I. ( ) Skogen (Skogen gir susende, susende, langsom Besked) Manuskript, NBO NMS Mus ms 9943:775, 3 s. Lammers, Thorvald ( ) I Skogen (Skogen gir susende langsom besked). Opus 16, nr. 2 Mannskor Kristiania, Norsk Musikforl., [1915?], 3 s. (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 333) I ungdommen (Ungdoms-mod, ungdoms-mod) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Elstad, Hagbart Ungdomsmod (Ungdomsmod fyk som ørni mot det blaa). Oversatt til nynorsk I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 359 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Tridje uppl. Kristiania, Cammermeyer, 1922, nr. 276, s. 201 Grønvold, Didrik ( ) I Ungdommen (Ungdomsmod, Ungdomsmod) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 482:43, 1 s. Halvorsen, Johan ( )

128 I ungdommen (Ungdoms-mod, ungdoms-mod) 6 Sange (Tekster af Bjørnstjerne Bjørnson) for Sopran (eller) Mezzo Sopran) med Piano Accompagnement. Komponeret av Johan Halvorsen. Christiania, Warmuth, [1890], VI, s Lammers, Thorvald ( ) I Ungdommen (Ungdoms-mod, ungdoms-mod). Digt av Bjørnstjerne Bjørnson, op. 11 Blandet kor og klaver. Kristiania, Norsk Musikforl., [1915], 7 s. Söderman, August ( ) I Ungdommen (Ungdomsmod! Ungdomsmod) Blandet kor og klaver. Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Söderman. Andra Samlingen. Stockholm, Hirsch, [1873], nr. 1, s. 3 6 Øydegard, Ola ( )? Ungdomsmod (Ungdomsmod, ungdomsmod). «Etter Bjørnson» Blandet kor og klaver. I: Heimhug. Tonar og tekster av Ola Øydegard. Harmonisera for blanda songkor, orgel eller pianoforte av Kristian Halse. Straumsnes, Øydegard, 1924, s. 14 Impromptu. (Til «Grieg Mandskor» i Fort Dodge, Iowa, U.S. America. 1896) (Norske toner, norske toner) SD II, s Kommentarer s Grieg, Edvard ( ) Impromptu (Norske, toner, norske toner). EG 175 Mannskor Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester : originalkomposisjoner og

129 Ingerid Sletten arrangementer av egne verker. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s Fra Arne (Ingerid Sletten af Sillegjord) SDV 1, s ; SDV 8, s. 209 SD I, s Kommentarer s. 209 Andersen, Anton ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillejord) Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 3 s. Brown, Elise, se Solberg, Lona Castberg, Torgrim ( ) Ingerid Sletten (Ing'rid Sletten af Sillejord) 4 Sange til Texter af Bjørnstjerne Bjørnson. Af Torgrim Castberg. Kristiania, Warmuth, [1900], s. 3 5 Hallstrøm, Ivar ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord) Fem norske Viser med Piano. Stockholm, Lundquist, [1886], nr. 3, s. 6 Haslerud, Christian ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 5125:452, s. 31 Heise, Peter ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord)

130 Fire Sange af «Arne». Kjøbenhavn, Lose & Delbanco, [1859], nr. 1, s. 2 Ingerid Sletten af Sillejord ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 790, s. 375 Hun gjemte (Ingerid Sletten af Sillegjord) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 311, s Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 23b, s. 123 Lippe, Gyda von der [Cappelen, Gyda Falch ( )]? Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4731:374, 1 s. Lund, H. Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) Kjøbenhavn, W. Hansen, [19 ], [1 2] (Sangmusik. 3 die Serie, nr. 86) Lærum-Liebich, Inga ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) [1 ark med vignett av Gustav Lærum]

131 Nordraak, Rikard ( ) Romance (Ingerid Sletten af Sillegjord). Op. 1, nr. 2 Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s. 4 Ingerid Sletten af Sillegjord ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 85, s Ingerid Sletten from Sillejord = Ingerid Sletten av Sillejord ( ).Engelsk tekst av Christopher Norman Klaver med tekst I: Norway sings. English-Norwegian edition. A collection of Norwegian folk music. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1950, s. 27 Ingerid Sletten : av «Arne» (Ingerid Sletten av Sillegjord). Op. 1, nr. 2 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 21, s. 19 Ingerid Sletten av Sillejord ( ) Blandet kor I: Ny sangbog for norsk ungdom. Musikudgave. Melodisamling arrangeret for piano, orgel eller blandet kor. Udgivet af Norges kristelige ungdomsforbund. Kristiania, Norsk musikforl., [1912], nr. 344, s. 129 Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord) Tre like stemmer Oslo, Norsk Musikforl., [1935?], 1 ark (Bibliotek for 3 like stemmer, nr. 8) I: Sangbok for ungdomsskolen. [Ved] Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. [Oslo], Fabritius, [1966], nr. 28, s Ingerid Sletten af Sillejord ( )

132 To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, 123, s Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord) To like stemmer I: Winges samling av to- og trestemmige skolesange : til bruk ved siden av andre skolesangbøker. Arrangert og harmonisert av Per Winge. Kristiania & Bergen, Norsk musikforl., [1922], nr. 17, s Ingerid Sletten av Sillejord ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 338, s Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord) I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 143, s. 129 I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. Utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 217, s. 210 I: Norsk sangbok. Utgjeven av Norsk folkehøgskolelag. Utg. nr. 2. Oslo, Cappelen, 2005, 296 I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. Utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 110 I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 23, s. 21 Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten på Sillejord) Blandet kor

133 Fem digter ur Arne av Björnstjerne Björnson. Översatta och tonsatta för blandad kör av Wilhelm Peterson-Berger. Stockholm, Hirsch, [1910], nr. 4, s. 5 Riis, Fredrik von Krogh ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) Sange med Pianoaccompagnement til Texter af Bj. Bjørnson. Af K. Kristiania, Zapffe, [1906]. Hefte I, 1 (Nye Melodier til gamle Vers) Solberg, Lona ( ) Ingerid Sletten (Ingrid Sletten fra Sillegjord) [Elise Brown] To Sange : 1. Ingerid Sletten, 2. Spindersken : Texter af Bjørnstjerne Bjørnson : med Piano Accompagnement. Christiania, Warmuth, [1877], s. 2 Stenhammar, Per Ulrik ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) 6 Digte og Sange af Björnstjerne Björnson : för en röst med piano. Stockholm, Lundquist, [1876], nr. 1, s. 2 3 [Ingerid Sletten] (Hun gemte huen i firti år). Strofe V I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. III. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Söderman, August ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord). Ur «Arne» Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Söderman. Andra Samlingen. Stockholm, Hirsch, [1873], nr. 4, s Tischendorf, Gabriel ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord). Opus 3, nr. 3

134 Samlede sanger for en sangstemme med piano : minne-utgave. Bergen, Kaland (kommisjonær), [1934], s. 6 7 Winge, Per ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten af Sillegjord) Fem Sange for en Stemme med Piano-Accompagnement. Christiania, Warmuth, [1878], s. 8 9 Winter-Hjelm, Otto ( ) Ingerid Sletten (Ingerid Sletten av Sillegjord) Sex Viser med Pianoforte : til Texter af Christopher Janson og Björnstjerne Björnson. Stockholm, Hirsch, [1866], s. 7 8 Ja, vi elsker dette landet (1859)

135 (Ja, vi elsker dette landet) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Fleischer, J.E. Ja vi elsker (uten tekst) Harmonisert melodilinje. Manuskript, NBO NMS Mus ms 3240:262, 1 bl. Påskrift: «Ovenstående er en ny Melodi på: 'Ja vi elsker'. Ærbødigst J.E. Fleischer. Bodø den 28/5 1904» Haslerud, Christian ( ) Norsk Fædrelandssang (Ja, vi elsker dette Landet) Mannskor I: Firstemmig Mands-Sangbog. Af Joh. D. Behrens. [Samling af flerstemmige Mandssange. 7. rekke, bind 31 37]. Kristiania, Behrens, [ ]. I. Bind, nr. 18, s Hoff, Erik ( ) Fædrelandssang (Ja, vi elsker dette Landet) To like stemmer I: Sange for Skolen og Hjemmet. Samlede og til dels harmoniserede af Aug. Abrahamson. Christiansand, Grøntofts Forl., Andet Hefte, nr. 16, s Nordraak, Rikard ( ) Norsk Fædrelandssang (Ja, vi elsker dette Landet) Mannskor Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s. 75 Norsk Fædrelandssang (17de Mai 1864) (Ja, vi elsker dette Landet). Senere utgave noe endret. «Trykt som Manuskript» Mannskor [S.l.], Det Stenske Bog- & Nodetrykkeri, [1864?], 1 ark (kopi) Ja, vi elsker dette landet ( ). Arrangert av Kristian Wendelborg

136 Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., [1978], 1 ark (Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 1) Ja, vi elsker (Ja, vi elsker dette landet) Damekor (firestemmig) [S.l.], [s.n.], [196?], (Skrift og trykk: Willy Greiner, Oslo), 1 ark Ja, vi elsker dette landet ( ) Klaver med tekst 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 2, s. 2 3 Ja, vi elsker dette landet = Yes we love with fond devotion ( ). Engelsk tekst av R.B. Anderson Klaver med tekst I: Norsk Nationalalbum. English-Norwegian Edition. Oslo, Norsk Musikforl., [1938?], nr. 1, s. 7. Omslagstittel: Norsk nationalmusikk Yes, we love with fond devotion = Ja, vi elsker dette landet (Ja, vi elsker dette landet = Norway, thine is our devotion). Engelsk tekst av Christopher Norman Klaver med tekst I: Norway sings. English-Norwegian edition. A collection of Norwegian folk music. Oslo, Norsk musikforl., cop. 1950, s. 9 Ja, vi elsker dette landet = Yes, We Love This Land of Ours ( ). Engelsk oversettelse av O. Lien Klaver med tekst I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s. 6 Ja, vi elsker dette landet ( ) Trestemmig kor [Oslo], Norsk Musikforl., [1952], 1 ark (Norsk Musikforlags samling av 3-stemmig kor, nr 47)

137 Ja, vi elsker dette landet ( ) Tre like stemmer I: Barneskolens sangbog. Ved J.N. Kobberstad, E. Kobberstad og C. Korneliussen. Kristiania, Cammermeyer (kommisjonær), die hefte, nr. 14, s. 5 6 Fædrelandssang (Ja, vi elsker dette landet) Tre like stemmer I: Syngeplan. Ved Hans Mo. Tredje del: Trestemmige sange for folkeskolens 6te og 7de klasse, samt de højere skoler. 2det opl. Ny omarbeidet udg.. Bergen, Giertsen, 1894, nr. 121, s To like stemmer I: 50 melodier til sange og religiøse digte i H. Grønsdals læsebog for almue- og borgerskoler. Tostemmig arrangerede af Hans Mo. Bergen, Beyer, 1882, nr. 26, s. 17 Ja, vi elsker dette landet ( ) To like stemmer (sopran og alt). [S.l.], [S.n.], [19?], 1 brettet ark. Mangfoldiggjort I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 204, s Fedrelandssangen (Ja, vi elsker dette landet). I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 2, s. 7 8 Norges nasjonalsang (Ja, vi elsker dette landet) I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 1, s. 1 2

138 Norska folksången (Ja, vi elsker dette landet) I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte upplagen. Lund, Gleerup, 1931, nr. 67, s Yes, we love with fond devotion = Ja vi elsker dette landet ( ). Engelsk tekst av Rasmus B. Andersen Mannskor I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, Part II, s. 131 I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, Part II, s. 132 Klaver I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, Part II, s. 258 R.E. Norsk Fædrelandssang (Ja, vi elsker dette Landet) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 491:43, 1 s. «Modtaget 11/6 80 (anonymt) ved Præsten fra Grimstad» Jagtsang Fra Maria Stuart (Lyngen bag os står i røg) SDV 8, s. 272 SD I, s Kommentarer s. 237 Anonymus Jagtsang (Lyngen bag os står i røg) Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, s. 1, 2 linjer Abrahamson, August ( )

139 Jægerkor (Lyngen bag os staar i Røg) Mannskor I: Harmonia : Samling af firestemmige Mandskor. Udgivne af Erik Hoff. Christiania, Udgiveren, [1868 ]. 1. Bind, 4. Heftes tredie Levering, nr. 53, s. 94 Dahl, Emma ( ) Jægerkor (Lyngen bag os staar i Røg) Mannskor I: Norske Sange : fir- og femstemmige : for Mandsstemmer. Udgivne af Joh. D. Behrens. Stockholm, Hirsch, 1872, nr. 38, s Kortsen, Bjarne (f. 1930) Jagtsang : (av Maria Stuart) (Lyngen bag os står i røg) Tre sanger for en sangstemme og klaver. Haugesund, B. Kortsen, 1963, nr. 2, s. [1 3] Lunde, Johan Backer ( ) Jagtsang (Lyngen bag os står i røk) Sang, strykeorkester og 2 trompeter (partitur). Manuskript, NBO NMS Mus ms 2080:165, 5 s. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2080:165, 4 s. Nilsson, Kristian Jægerkor : (Af Maria Stuart) (Lyngen bag os staar i røg) Mannskor Norröna-kvad : samling af kor med soli. Komponeret for mandssang af Kristian Nilsson. Chicago, Björgvins forl., cop. 1891, s. 4 6 Nordraak, Rikard (( ) Jægersang (Lyngen bag os staar i Røg). 4. akt Mannskor Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, , s. 64

140 Lyngen bag os staar i røg ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 101, s. 145 Paulus, Olaf ( ) Jagtsang : Maria Stuart (Lyngen bag os står i røg). Digt af Bjørnstjerne Bjørnson Mannskor Christistania, Warmuth, [1894], 3 s. Rubenson, Albert ( ) Jägarsång ur Maria Stuart i Skotland (Lyngen bag os staar i rög) Mannskor og klaver. Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 4 s. Se også: Maria Stuart i Skotland Jeg føler mig frarevet dig. (Salmer I) (Jeg føler mig frarevet dig) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Haarklou, Johannes ( ) Jeg føler mig frarevet dig (Jeg føler mig frarevet dig = Mich fühl' ich schier gelöst von Dir) Manuskript, NBO NMS Mus ms 3109:250, s. 1 4 Jeg giver mit Digt til Vaaren Fra Fiskerjenten (Jeg giver mit Digt til Vaaren) SDV 2, s. 485

141 SD I, s Kommentarer s. 245 Gerhard, F. jr. Frühlingslied von Björnson (Vom sonnigen Frühling singet mein Lied) Manuskript, NBO NMS Mus ms 9932:775, 2 s. Grieg, Edvard ( ) Jeg giver mit digt til våren = Dem Lenz soll mein Lied erklingen = To Springtime My Song I'm Singing ( ). Fire Digte fra «Fiskerjenten» af Bj. Bjørsnson. Op. 21, nr. 3. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 14: Romanser opus Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1990, s Gähler, Thecla de Af «Fiskerjenten» (Jeg giver mit Digt til Vaaren) 4 Sange for en Syngestemme. Komponerede af Thecla de Gähler. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1881], s. 2 3 Sjøgren, Emil ( ) Jeg giver mit digt til våren = Printemps, port toi seul, je chante ( ). Opus 1, nr. 2. Fransk tekst av Berta Sjögren Samlade Sånger = Mélodies complètes : texter på originalspråk med fransk översettning = texte original et traduction française. Stockholm, Edition Suecia, Del I, s Jeg giver mit digt til våren : (ur B. Björnsons: «Fiskerjenten») ( ). Op. 1, nr 2 Fyra Digter af Henrik Ibsen och Björnstjerne Björnson. Satte i musikk for en röst och piano. Stockholm, Huss & Beer, [18?], s. 6 7

142 Jeg rejste forbi (Jeg rejste forbi en sommer-dag) SDV 8, s. 314 SD I, s Kommentarer s Gaathaug, Morten (f. 1944) Jeg rejste forbi (Jeg rejste forbi en sommerdag) = I passed by the house Eros : fire sanger til dikt av Bjørnstjerne Bjørnson : for baryton og klaver = Four poems by Bjørnstjerne Bjørnson : for baritone and piano : op. 79, nr. 4. [Oslo, NB noter], 2010, s Lammers, Thorvald ( ) Jeg reiste forbi (Jeg reiste forbi en sommerdag) Manuskript, NBO NMS Mus ms 1211:90, 4 s. Lehmann, Theodor (1847?) Jeg rejste forbi ( ) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : Op. 13. Kjøbenhav & Leipzig, W. Hansen, [1915]. Hefte II, s. 2 4 Jeg synger for en eneste Fra Én dag (Jeg synger for en eneste) SDV 2, s ; SDV 9, s SD II, s Kommentarer s. 289.a Jeg synger for en eneste ( ) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4748:374, 2 s.

143 Elling, Catharinus ( ) Jeg synger for een eneste = Ich singe für ein' Einzige ( ). Opus 53, nr. 1 Sange = Lieder : Björnstjerne Björnson's «Een Dag» «Ein Tag» : Op. 53. Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1895], s. 2 3 Rosenfeld, Leopold ( ) Romance (Jeg synger for en eneste). Op. 46, nr. 3 Fem Sange. Kjøbenhavn, Det Nordiske Forl., [1896], s Selmer, Johan ( ) Jeg synger for en eneste ( ). Opus 42, nr. 1 Sangene i Bjørnsons «En Dag» : for Mellemstemme med piano : Op. 42. Christiania, Zapffe, [1898], s. 2 4 I: SDV 9, s Jeg tænkte jeg blev noget rigtig stort Fra Nye viser i Arne, 1872 (Jeg tænkte jeg blev noget rigtig stort) SD II, s Kommentarer s Jeg tenkte jeg ble noe riktig stort. (Fra Arne) (Jeg tenkte jeg ble noe riktig stort) Samlede verker. Oslo, Gyldendahl, b. B. 1, s (15. kapittel) Geisler, Christian ( ) Jeg tænkte jeg blev noget rigtig stort ( ) Arnes Sange : af Bjørnstjerne Bjørnsons «Arne» : 3 Sange med Klaveraccompagnement : Opus 1, nr. 1. Christiania, Warmuth, [1893], s. 2 5

144 Lindeman, Peter ( ) Jeg tænkte, jeg blev noget riktig stort ( ). Opus 3, nr. 2 Kristiania, Hals, [1892], s. 2 3 Volle, Sverre (f. 1938)? Jeg tænkte, jeg blev (Jeg tænkte jeg blev noget rigtig stort) Mannskor med baryton solo. Hamar, Noton, [1990?], 8 s. Lund, F.P.J. angitt som komponist i: Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F. L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, «Dansk Folkesamfund»s Forlag, 1891, XII, 523 s. Uten noter Jeg ved ej hvorledes det alt er kommet Fra Nye viser i Arne, 1872 (Jeg ved ej hvorledes det alt er kommet) SD II, s. 37. Kommentarer s. 260 Jeg vet ei hvorledes det alt er kommet (Jeg vet ei hvorledes det alt er kommet) Samlede verker. Oslo, Gyldendahl, b. B. 1, s. 250 (15. kapittel) Geisler, Christian ( ) Jeg ved ej hvorledes det alt er kommet ( ) Arnes Sange : af Bjørnstjerne Bjørnsons «Arne» : 3 Sange med Klaveraccompagnement : Opus 1, nr. 2. Christiania, Warmuth, [1893], 5 s. Lindeman, Peter ( ) Jeg ved ej hvorledes det alt er kommet ( ). Op. 3, nr. 1

145 Seks Sange op. 3 : for Mezzo-Sopran eller Baryton og Piano. Kristiania, Håkonsen, [1883], 3 s. Jeg vælger mig april (Jeg vælger mig april!) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 246 Brunsvik, Hilde (f. 1959) Jeg vælger mig April ( ) og besifring. Komponert Manuskript hos komponisten, 1 s. Bøhn, Gustav ( ) Jeg velger mig april ( ). Opus 20, nr. 2 Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., [1935], 1 ark (Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 323) Curman, Calla ( ) Jeg vælger mig April ( ) Fyra Sånger för en röst med Piano. Af Eli Rem. Stockholm, Hirsch, [1898], [nr. 4], Manuskript, NBO NMS Mus ms 4749:374, nr. 4, s. 8 bl. Eskesen, Morten ( ) Jeg vælger mig April ( ) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 18, s Haslerud, Christian ( ) Jeg vælger mig April ( )

146 I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 18b, s Holmboe, Tone Groven (1930 ) Jeg velger meg april ( ) Trestemmig kor Manuskrip hos komponisten. Kopi i NBO NMS, 1 s Jessen, Emil ( )? Valg (Jeg vælger mig April) Fire Sange. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2968:242, nr. 4, s. 8 9 Lehmann, Theodor (1847?) Valg (Jeg vælger mig april) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : Op. 13. Kjøbenhav & Leipzig, W. Hansen, [1915]. Hefte II, s. 6 7 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Jeg velger meg april! ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 333, s. 219 Jeg vælger mig April ( ) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 18c, s Lindeman, Peter ( ) Jeg vælger mig April ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip.

147 Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 207, s Jeg vælger mig April ( ) I: Melodier til Kristoffer Hagenes Sange for Skolen og Hjemmet. Tillæg ved. P. Sandvik. Kristiania, Det norske Aktieforl., 1906, nr. 213, s Reissiger, Friedrich August ( ) Jeg vælger mig april ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 205, s I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 228, s Rem, Eli, se: Curman, Calla Selmer, Johan ( ) Jeg vælger mig april! = Ich wähl' mir den April ( ). Opus 16, nr. 6 Seks Sange. Norsk, svensk og tysk tekst. Op. 16. Christiania, Håkonsen, [1882], s Jeg vælger mig april = Ich wähle mir April ( ). Tysk tekst av Wilhelm Henzen. Komponert 1880 To Bjørnsonske Sange : Sopran med Orkester = Zwei Bjørnsonsche Gedichte : für Sopran mit Orchester. Op. 34. Christiania, Warmuth, [1893], nr. 2, s. 7 8

148 Jeg ælsket Fra Fred (Jeg ælsket, ælsket uten ord) SDV 8, s. 428 Grieg, Edvard ( ) Jeg elsket = Ich liebte = I Loved Him (Jeg elsket, elsket uten Ord = Ich liebte, doch es schweig mein Mund = I loved him, oh, I loved him so). EG 153. Tysk tekst av H. Schmidt, engelsk tekst av W.H. Halverson. Samlede verker. B. 15: Romanser opus og EG Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1991, s Se også: Fred Just som jeg favned dit Liv (Just som jeg favned dit liv) SD I, s Kommentarer s. 245 Kjerulf, Halfdan ( ) Just som jeg favned dit Liv (Just som jeg favned dit Liv = Als ich umschlang deinen Leib). HK 217, op. 23, nr. 5. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 93, s Just som jeg favned dit Liv = Als ich umschlang deinen Leib ( ). HK 217, op. 23, nr. 5 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, [ ]. B. II, nr. 67, s

149 Just som jeg favned dit Liv ( ). HK 217, op. 23, nr. 5 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 34, s. 38 Stenhammar, Wilhelm ( ) Just som jeg favned dit Liv ( ) Autograf i Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm, 3 s. Datert: «22 Juli 1887» Kantate ved 25-årsjubilæet for brdr. Hals's pianofabrik. (Den 28de april 1874) (Tonernes væld, sprudlende frem bag det lunende fjeld) SD II, s Kommentarer s. 268 Grieg, Edvard ( ) Kantate til Karl Hals = Kantate für Karl Hals = Cantata for Karl Hals (Tonernes Væld, sprudlende frem). EG 164. Damekor, blandet kor, tenor solo og klaver. Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester : originalkomposisjoner og arrangementer av egne verker. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s (faksimile). Manuskript, NBO NMS Mus ms. 3002:246, 35 s. Kantate ved det Norske rikes tusenårs-fest. (Den 18de juli 1872) (Lover, lover, lover Herren!) SD II, s Kommentarer s Kom en yngling fræm og sagde s Hansen, C.A. Kom en yngling frem og sagde ( )

150 Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 343, s. 149 Kom en yngling frem og sagde ( ). Utsnitt av kantaten, 5 strofer I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 68, s Kirkegård, Anders Kom en yngling frem og sagde ( ) I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., 1899, nr. 231b, s. 92 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Kom en Yngling frem og sagde ( ) Blandet kor I: Ny sangbog for norsk ungdom. Musikudgave. Melodisamling arrangeret for piano, orgel eller blandet kor. Udgivet af Norges kristelige ungdomsforbund. Kristiania, Norsk musikforl., [1912], nr. 326, s. 114 To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 162, s. 112 Kom en yngling frem og sagde ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913,

151 nr. 156, s Kom en yngling (Kom en yngling frem og sagde) I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 182, s Pedersen, Johannes ( ) Kom en yngling frem (Kom en yngling frem og sagde) Mannskor Kristiania, Norsk Musikforl., cop. 1911, 4 s. (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mansstemmer, nr. 251) Slyngstad, Johan ( ) Kom en yngling (Kom en yngling frem og sagde) Blandet kor Slyngstad-heftet. [S.l.], Sunnmøre Songarlag, [1932], s. 9 Kantate ved sørge-fæsten over Grundtvig. (Den 24de oktober 1872) (Tre slægters arbeid lagde han fra sig) SD II, s Kommentarer s Anonymus Til kamp da, o venner, for kristendomslivet ( ) (VI) To like stemmer I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmig arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900, nr. 49, s Dansk folkemelodi: «Hva vindes på verdens det vildsomme hav?» Hans dag blev den største (IV) Melodilinje. I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af

152 Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 6te opl.. Aarhus, Jensen Soris Nodetrykkeri, 1920, nr Melodi til «Hva vindes på verdens det vildsomme hav?» Dansk folkemelodi: Hans Tavsen (Paa Tave Bondes Ager) [Kantate ved sørge-fæsten over Grundtvig] Melodilinje. I: Folkets Sangbog : 710 Sange : Tekster og Melodier. Samlede og udgivne af N.K. Madsen-Stensgaard. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1903], nr. 143, s Melodi til Hans Tavsen Jørgensen, Jørgen ( ): «Eg saag bert attende» N.F.S. Grundtvig (Hans dag blev den største i Norden var sett) (IV) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 290, s Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Tre slægters arbeid lagde han fra sig ( ) (VII) Damekor Fire sange af kantaten over Grundtvig. Kristiania, Stenske Bog- & Nodetrykkeri, 1874, 3 5. Særtrykk av Nordisk höjskoleblad Guds fred og god morgen på mark og fjeld ( ) (III) Blandet kor Fire sange af kantaten over Grundtvig. Kristiania, Stenske Bog- & Nodetrykkeri, 1874, 6 7. Særtrykk av Nordisk höjskoleblad Hans dag blev den største i Norden var sét ( ) (IV) Blandet kor Fire sange af kantaten over Grundtvig. Kristiania, Stenske Bog- & Nodetrykkeri, 1874, Særtrykk av Nordisk höjskoleblad Til kamp da o venner for kristendomslivet ( ) (VI) Mannskor Fire sange af kantaten over Grundtvig. Kristiania, Stenske Bog- & Nodetrykkeri, 1874, Særtrykk av Nordisk höjskoleblad Til kamp da, o venner (Til kamp da, o venner! For kristendomslivet) (VI)

153 I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 229, s Malling, Jørgen ( ): I Sønderjylland (Eja, hvor man nu tumler) [Kantate ved sørge-fæsten over Grundtvig] Melodilinje. I: Folkets Sangbog : 710 Sange : Tekster og Melodier. Samlede og udgivne af N.K. Madsen-Stensgaard. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1903], nr. 69, s. 64. Melodi til I Sønderjylland Killebukken Fra Arne (Killebukken, lammet mit) SDV 1, s. 358; SDV 8, s. 203 SD I, s. 35. Kommentarer s. 209 Borg, Oscar ( ) Kille-bukken (Kille-bukken, Kille-bukken, lammet mit) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 6189:520, 1 s. Egeberg, Frederikke ( ) Killebukken (Killebukken, lammet mit) 3 Sange af Bjørnsons «Arne» : Træet. Marits Bøn. Killebukken. Christiania, Warmuth, 1900, s. 5 Tre Digte af B. Bjørnsons Arne : Treet, Marits Bøn, Killebukken. Satte i Musikk for en Syngestemme til Pianoforte. Ole Bull tilegnede af Frederikke Egeberg. Christiania, Dybwad, [18 ], s. 5 Frydensberg, Carl Johan ( ) Killebukken, lammet mitt ( )

154 Tre[!] Sange af Arne. Kjøbenhavn, W. Hansen, [19?], nr. 1, s. 2 Haslerud, Christian ( ) Killebukken (Killebukken, lammet mit!) Blandet kor I: Tolv Sange til Tekster af «Laesebog for Folkeskolen». Af Nordahl Rolfsen. Satte i Musikk (for blandet kor). Christiania, Warmuth, [1892], s. 8 Jessen, Emil ( )? Killebukken (Killebukken Killebukken Killebukken Lammet mit) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 507:44, 1 ark. Datert: 28/2 81. Lindhjem, Nils ( ) Killebukken (Bukken min! Lammet mit! Kille killebukken) Manuskript, NBO NMS Mus ms 2285:186, s. 13 Nordraak, Rikard ( ) Killebukken (Killebukken, lammet mit). Op. 2, nr. 5 Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s. 17 O my pet lamb = Killebukken (O, my pet lamb, lift your head = Killebukken Lammet mitt). Engelsk tekst av Augusta Plesner og S. Rugeley Powers I: The Norway music album [ ]. Boston, Ditson, 1881, s. 166 Killebukken : av «Arne» (Killebukken, lammet mit). Op. 2, nr. 5 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 5, s. 4 5 Killebukken, lammet mit ( ) Klaver med tekst

155 I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 98, s Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 343, s. 226 Blandet kor I: Firstemmige Sange for blandet Kor : til Skolebrug. Udgivne af Per Winge. 2det Tusinde. Kristiania, Warmuth, [1900?], nr. 6, s To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 25, s. 12 Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Killebukken = Killeböckchen (Killebukken, Lammet mitt = Killeböckchen, Lämmchen mein). Aus Björnstjerne Björnsons «Arne» Blandet kor Album : 8 Sånger för blandad Chör = 8 Lieder für gemischten Chor : Op. 11. Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1897], s Reissiger, Friedrich August ( ) Killebukken (Killebukken, Lammet mit) Blandet kor Fire muntre Sange : for Sopran, Alt, Tenor og Bas. Kristiania, Norsk Musikforl., [1920], nr. 3, s Mannskor I: Firstemmig Mands-Sangbog. Af Joh. D. Behrens. [Samling af flerstemmige Mandssange. 7. rekke, bind 31 37]. Kristiania,

156 Behrens, [ ]. V. Bind, nr. 69, s Riis, Fredrik von Krogh ( ) Killebukken (Killebukken, lammet mit) Sange med Pianoaccompagnement til Texter af Bj. Bjørnson. Af K. Kristiania, Zapffe, [1906]. Hefte II, s. 2 (Nye Melodier til gamle Vers) Rudin, Daniel Killebukken : sång vid piano (Killebukken, Lammet mit!) Stockholm, Lundquist, [1906], s. 3 5 Söderman, August ( ) Killebukken (Killebukken, lammet mit). Ur «Arne» Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : för en röst med Piano. Stockholm, Hirsch, [18 ], nr. 2, s. 8 9 Killebukken (Killebukken, lammet mit) (Af Arne) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i musikk af Aug. Söderman. Stockholm, Hirsch, [1871], nr. 2, s. 5 6 Tischendorf, Gabriel ( ) Killebukken (Killebukken, lammet mit). Opus 2, nr. 3 Samlede sanger for en sangstemme med piano : minne-utgave. Bergen, Kaland (kommisjonær), [1934], s. 2 3 Kom barn, kom brud Fra Arnljot Gelline. 4. sang (Kom barn, kom brud, kom ind til Gud) SDV 3, s. 65 Beck, Thomas ( )

157 Nonnekor av: «Foran sydens kloster» (Kom barn, kom brud, kom ind til Gud) Damekor [S.l.], [s.n.], [19 ], 1 ark Sande, Olav ( ) Kom barn, kom brud (Kom barn, kom brud, kom ind til Gud) I: Norske tonar fyr heim og skule. Andre bandet. Av Olav Sande. Syrstrond, Sogn, Eigen kostnad, 1908, nr. 148 (andre del), s. 4 5 Volla, Anders Eriksen ( ) [Wolla, A.E.] Kom Barn, kom Brud (Kom Barn, kom Brud, kom ind til Gud) Blandet kor og gitar. I: Hjemlige Toner : Samling af bekjendte og lette Sange for blandet kor eller for en Stemme med Guitaraccompagnement. Samlede og udgivne af A.M. Hanche. Kristiania, Warmuth, [1896], s. 12 Se også Arnlot Gelline Kong Fredrik den syvende (1863) (Nu tabte vor konge en fuldtro ven!) SDV 8, s (Nu tabte vor Konge en fuldtro Ven!) SD I, s Kommentarer s Glæser, Joseph ( ) Nordmandens sang ved Frederik den syvendes död (Nu tabte vor Konge en fuldtro Ven) Klaver med tekst Melodier til folkelige sange. Componerede af Joseph Glæser. Kjöbenhavn, W. Hansen, [18 ], nr. 7, s. 6 Nu tabte vor Konge en fuldtro Ven ( )

158 I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 202, s Nutzhorn, Heinrich ( ) Nu tabte vor konge en fuldtro ven! ( ) I: Melodierne til Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler. Samlede og udgivne af H. Nutzhorn. Nyborg, Schønemann, 1904, nr. 278b, s. 116 Kong Inge og Greorius Dagsøn (Der er Dans i Oslo Gård) SD II, s Kommentarer s. 260 Elling, Catharinus ( ) Kong Inge og Greorius Dagsøn = König Inge und Gregorius Dagsön (Der er Dans der er Dans i Oslo Gaard = Heut ist Tanz, heut ist Tanz auf Oslos Burg). Digt af Bjørnstjerne Bjørnson Tenor og baryton solo, mannskor og orkester. Klaverpartitur Kristiania, By, [1898], 35 s. Kong Inge og Greorius Dagsøn (Der er Dans der er Dans i Oslo Gaard). Tenor og baryton solo, mannskor og orkester. Partitur Oslo, Norsk Musikforl., [1927?], 67 s. Kong Inge og Greorius Dagsøn = König Inge und Gregorius Dagsön (Der er Dans der er Dans i Oslo Gaard = Heut ist Tanz, heut ist Tanz auf Oslos Burg). Mannskor. Korpartitur. [Christiania], By, [1898], 12 s. Kongen Scenemusikk SDV 4, s

159 Halvorsen, Johan ( ) Kongen = Der König : drei Stücke aus der Musikk zu Bjørnstjerne Bjørnson's Drama «Der König». Op. 19 Orkester. Partitur. Symfonisk Intermezzo. S Hyrdepigernes Dans. S. 2 7 Elegi. S Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1904] Marsch Funebre af Kongen Orkester. Partitur, stemmer Manuskript, NBO NMS Mus ms 8908a:699, (partitur: 3 s.), flere stemmer Kongen. Flere stykker Klaver Manuskript, NBO NMS Mus ms 8908b:699, [40] s. Se også: Den unge prins han lå på knæ Kåres Sang Fra Sigurd Slembe, 3. akt, 1. scene (Hvad vælter de Bølger i stille Vejr?) SDV 2, s. 130; SDV 8, s. 248 SD I, s Kommentarer s Anonymus Kaares sang Melodilinje uten tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, [1], 2 linjer Danning, Christian ( ) Kåres sang af Sigurd Slembe (Hvad vælter de bølger i stille vejr) Kristiania, By, [1901], 5 s.

160 Nordraak, Rikard ( ) Kaares sang av «Sigurd Slembe» (Hvad vælter de Bølger i stille Vejr) Baryton solo og mannskor med klaver. Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-huset, [ ], s Kor af «Kaares sang» (Gud hjælpe dig, vor Jarl). 2. strofe Mannskor Oslo, Norsk Musikforl., [1940?], 1 ark Kaares Sang af «Sigurd Slembe» av Rikard Nordraak = Kaares Lied aus «Sigurd Slembe» von Rikard Nordraak = Kaare's song from «Sigurd Slembe» by Rikard Nordraak. EG 187 Baryton solo, mannskor og orkester. Manuskript NBO NMS. Avskrift. Baryton solo, mannskor og klaver. Rikard Nordraaks efterladte Værker. Udgivne af Edvard Grieg. Kristiania, Nordraak, 1870, 5 s. Söderman, August ( ) Kåres sang (Hvad vælter de bølger i stille vejr) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i musikk af Aug. Söderman. Stockholm, Hirsch, [1871], nr. 4, s Se også: Sigurd Slembe Kaares sang av «Sigurd Slembe» Se: Kåres Sang Land-kænning (Og det var Olav Trygvason) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s

161 Svensk folketone: «Och liten Karin» Melodilinje [med tekst]. I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 359 gamle og nye lundar. Samla og utgjevne ved Olaus Alvestad.Tridje uppl. Kristiania, Cammermeyer, 1922, nr. 348 Grieg, Edvard ( ) Landkjenning = Landerkennung = Land-sighting (Og det var Olav Trygvason = Und das war Olav Trygvason = And it was Olav Trygvason). Opus 31 Mannskor, baryton solo og stort orkester. Samlede verker. B. 16: Vokalverker med orkester. Utgiver: Hans Magne Græsvod. Frankfurt, Peters, cop. 1986, s Landkjenning = Landerkennung = Land-sighting (Og det var Olav Trygvason). Opus 31 Mannskor, baryton solo og orgel. Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s Landkjending (Og det var Olaf Trygvason) Mannskor, baryton solo og orgel. I: Sangbog for Mandssangforeninger. Af Joh. D. Behrens. B. I IV. Kristiania, Behrens, 1873, nr. 55, s. [137] 44 Landkjenning (Og det var Olav Trygvason) Mannskor, baryton solo og orgel. I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 131, s Land-kænning (Og det var Olav Trygvason) Mannskor, baryton solo, blåsere og orgel. Manuskript NBO NMS Mus ms 1549:104. Partitur 3 bl. Orgel og solostemme separat Landsighting (Undaunted Olaf Trygvason)

162 Mannskor I: Selected songs for men. Arranged and edited by F. Melius Christiansen and Kurt J. Wycisk. Minneapolis, Augsburg Publishing House, cop. 1948, s Landkjenning = Landsighting (Og det var Olaf Trygvason = And it was Olaf Trygvason). Engelsk oversettelse av Carl G. O. Hansen Blandet kor med baryton solo og klaver. I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s Og det var Olav Trygvason ( ) Blandet kor I: Gymnasiets sangbok. Ved K. Koppang og O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1932, nr. 25, s Landkjænning (Og det var Olav Trygvason). Opus 31 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 30, s Og det var Olaf Trygvason ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 119, s Landkjenning (Og det var Olav Tryggvason) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 468, s. 306 Lokkeleg Fra En glad gut

163 (Kom bukken til gutten) SDV 1, s. 450; SDV 8, s. 214 SD I, s. 48. Kommentarer s Anonymus Lokkeleg Melodilinje med noe tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 3 linjer Borg, Oscar ( ) Lokkeleg (Kom bukken til gutten) Mannskor 7 Sange for Mandskor : op. 17. Christiania, Warmuth, [1890], nr. 1, s. 2 3 Brodin, Knut ( ) Kom bukken til gutten ( ) Melodier av Knut Brodin. Til bind 1 og 2 [av] Nordahl Rolfsens lesebok. [Oslo], Gyldendal, 1858, 19. Bilag til Vår skole nr Grieg, Edvard ( ) Lok = Lockweise = Farmyard-Song (Kom, bukken til gutten = Komm, Böckchen zum Knäblein = Come out, little kidling). Barnlige Sange, opus 61, nr. 3. Engelsk oversettelse av W.H. Halverson Samlede verker. B. 15: Romanser opus og EG Utgivere: Dan Fog [og] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, cop. 1991, s Lok = Lockweise = Farmyard-Song (Kom, bukken til gutten = Komm, Böckchen, zum Burschen = Come out, little kidling). Barnlige Sange, opus 61, nr. 3. Tysk oversettelse av Hella Brock, engelsk oversettelse av W.H. Halverson Sämtliche Lieder : für eine Singstimme und Klavier. B. II: Op

164 [og] EG Herausgegeben von Dan Fog [und] Nils Grinde. Frankfurt, Peters, 2001, s Lokkeleg : av «En glad Gut» (Kom, bukken til gutten). Barnlige Sange, opus 61, nr. 3 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 19, s. 17 Lokk = Lockweise = Farmyard-Song (Kom, bukken til gutten). Barnlige Sange, opus 61, nr. 3 Trestemmig barnekor Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s. 93 Kom, bukken til gutten (Kom, bukken til gutten) Trestemmig barnekor I: Sangbok for skoleungdom. På grunnlag av Koppang og Sandvik: Gymnasiets sangbok og Sandvik: Realskolens sangbok. [Av] O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1962, nr. 104, s Lok (Kom, bukken til gutten) Tostemmig barnekor Sange til Tekster av Nordahl Rolfsens Læsebog. Komponeret og indrettet til Skolebrug af Edvard Grieg. Op. 61. Tostemmig Udg. (Sopran og Alt). Kristiania, Hals, 1901, s. 6 Halvorsen, Johan ( ) Lokkeleg (Kom bukken til gutten) 6 Sange (Tekster af Bjørnstjerne Bjørnson) for Sopran (eller) Mezzo Sopran) med Piano Accompagnement. Komponeret av Johan Halvorsen. Christiania, Warmuth, [1890], IV, s. 6 Haslerud, Christian ( ) Kom Bukken til Gutten ( ) Blandet kor Manuskript (kopi), NBO NMS Mus ms a 5299, 2 s.

165 Hägg, Jakob Adolph ( ) Lokkeleg (Kom bukken til gutten). Opus 44, nr sånger och visor. Af J. Ad. Hägg. København, Det Nordiske Forl., [s.a.], s. 2 3 Kallenbach, Johan Carl Ferdinand (ca 1808 [1815]?) Kom Bukken til Gutten ( ) Sangene af Björnstjerne Björnsons «En glad Gut». Komponerede for en Syngestemme og Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 1, s. 2 3 Musiken til alle Sangene i Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad Gut». Componerede og Frøken Charlotte Bournonville tilegnet af P.K. [S.l.], [s.n.], [18 ], s. 2 Lasson, Per ( ) Lokkeleg (Kom Bukken til Gutten) Lasson-Album : femten Sange med Klaver. Kjøbenhavn & Leipzig, [1899], nr. 3, s. 6 8 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) En glad Gut (Kom Bukken til Gutten) Blandet kor (sopran, alt og bass) I: Melodier til Sangene i Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet. Udsatte for Sopran, Alt og Bass, tilligemed en Tenor (ad libitum), for Skoler og Sangforeninger. Af Ludv. M Lindeman. Christiania, Cappelen, 1865, nr. 73, s Lokkesang (Kom, bukken til gutten) To like stemmer I: 50 melodier til sange og religiøse digte i H. Grønsdals læsebog for almue- og borgerskoler. Tostemmig arrangerede af Hans Mo. Bergen, Beyer, 1882, nr. 18, s Lokkesang (Kom, bukken til gutten)

166 I: Melodier til Nordahl Rolfsens læsebog. Første del. Samlede og udgivne af O.A. Grøndahl og O. Koppang. Kristiania, Dybwad, 1895, nr. 60, s. 33 Myhren, Dagne (f. 1940) Kom bukken til gutten ( ) I: «der bruser toneelver, der blinker folkesang». Sangbok fra Suttung forlag. Tangen, Suttung 1984, s Peterson-Berger, Wilhelm ( ) Kom bukken til gutten ( ). Op. 12, nr. 1 Marits Visor : 3 dikter ur «En glad gut» af Björnson. Stockholm, Lundquist, [1896], s Fotokopi i NBO NMS Stai, Sigmund Jarle ( ) Lokkelek (Kom, bukken til gutten) Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., cop. 1951, 1 ark (Norsk Musikforlags samling av blandet kor, nr. 512) Stenhammar, Wilhelm ( ) Lokkeleg (Kom Bukken til Gutten) Två Visor : Lokkeleg, Aftenstemning : ur En glad Gut af Björnstjerne Björnson. Stockholm, Elkan, [1893?], s. 3 5 Söderman, August ( ) Lokkeleg (Hoho! Hoho! Kom bukken til gutten) Blandet kor Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Söderman. Andra Samlingen. Stockholm, Hirsch, [1873], nr. 6, s Tegnér, Alice ( ) Lockvisa (Kom, bock, kom til gossen)

167 Klaver med tekst I: Sjung med oss, Mamma : III : 18 små visor. Af A.T. 11. uppl.. Stockholm, Aktiebolaget Seelig, [19?], s. 13 Lyset. En universitete-kantate (1895) (Ophavs ophav, lysets kilde) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s Holmboe, Tone Groven (f. 1939) Lyset : fra en universitets-kantate (Opphavs opphav, lysets kilde) Manuskript hos komponisten. Kopi i NBO NMS, 1 s. Winter-Hjelm, Otto ( ) Lyset : Universitetskantate af Bjørnstjerne Bjørnson (Opphavs opphav, lysets kilde) Orkester, kor, solister. Partitur og stemmer NBO NMS Mus ms 3176: (partitur datert 17. januar 1897); 7899:617. (Flere manuskripter) Løft dit hoved Korpartitur. [S.l.], [s.n.], [189?], 38 s. Fra En glad gut (Løft dit hoved, du raske gut!) SDV 1, s. 512; SDV 8, s (Løft dit Hoved, du raske Gut) SD I, s Kommentarer s. 215 Norsk folkemelodi: «Mann spente Bogan upp for Knæ»

168 Løft dit Hoved! (Løft dit Hoved, du raske Gut) I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget forl., [1876], nr. 124, s. 94 Norsk folkemelodi Løft dit hoved, du raske gut! ( ) I: Melodier til Nils Baardseths Sangbog for skolen og hjemmet. Kristiania, [1900?], nr. 240, s. 134 Allen, Robert (1852?) Løft Dit Hoved, Du raske Gut! ( ) 8 Sange for en Syngestemme og Pianoforte. Af Robert Allen. Kjøbenhavn, W. Hansen, [1878], s. 9 Andersen, Hakon ( ) Løft dit Hoved du raske Gut! ( ) I: Melodier til sangbogen «Danmark». Samlet og udgivet til brug for skole og hjem af Carl Nielsen og Hakon Andersen. Ny revideret Udg. København og Leipzig, W. Hansen, [1927], nr. 293b, s. 387 Geitzler, Susanna Løft dit hoved (Læøft dit hoved, du raske gut) Manuskript, NBO Brevs. BB 2. 2 linjer Glæser, Joseph ( ) Løft dit hoved (Løft dit Hoved du raske Gut) Fire Sange for en dyb Stemme. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1879], [nr. 2], s. 3 5 Gløersen, Christian August ( ) Løft dit hode du raske gut ( )

169 Manuskript, NBO NMS Mus ms 8501:655, s. 83 Grandjean, Axel ( ) Løft dit Hoved, du raske Gut ( ) Fra Norge : fire Sange af Bjørnstjerne Bjørnson og Theodor Kjerulf : componerede for en Syngestemme med Piano : Op. 1. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [1871], nr. 4, s. 6 7 Grønvold, Didrik ( ) Løft dit Hoved (Løft dit Hoved du raske Gut) I: Ny illustrered Tidende. 1880, nr. 8, s. 80 Horneman, Christian Frederik Emil ( ) Løft dit Hoved du raske Gut ( ) Tre Sange for en dybere Stemme. Componerede af C.F.E. Horneman. Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [187 ], s. 8 9 Hvidsten, Abraham ( ) Løft ditt hode, du raske gutt! ( ) Blandet kor I: Gymnasiets sangbok. Ved K. Koppang og O.M. Sandvik. Oslo, Aschehoug, 1932, nr. 26, s. 33 Jerndorff, Peter ( ) Løft dit Hoved (Løft dit hoved, du raske gut!) Melodilinje uten tekst Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], 83. Melodien er ikke av Nordraak, men av Jerndorff, se s. 101 Løft ditt hode, du raske gutt! ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr.

170 384, s. 252 Løft ditt hode (Løft ditt hode, du raske gutt!) og besifring. I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 163, s I: Norsk sangbok. Utgjeven av Norsk folkehøgskolelag. Utg. nr. 2. Oslo, Cappelen, 2005, s. 380 I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 121 I: Sangboka : Kom og syng 3 : Sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Rev. utg. Oslo, Musikk-husets forl., 1990, s I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 103, s. 102 I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 148, s. 133 Lyft ditt huvud (Lyft ditt huvud, du ungersven!) I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 271, s Jordan, Sverre ( ) Løft dit hoved (Løft dit hoved du raske gut!) Blandet kor To sange for blandet kor (sopran alt tenor bas) : opus 17. Bergen, Norsk Musikforl., [1925?], nr. 1, s. 2 7 Oslo, Norsk Musikforl., [1924], 5 s. (Norsk Musikforlags Samling af blandede Kor, nr. 123) Kallenbach, Johan Carl Ferdinand (ca 1808 [1815]?) Løft dit Hoved, du raske Gut! ( )

171 Sangene af Björnstjerne Björnsons «En glad Gut». Komponerede for en Syngestemme og Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 4, s. 8 Musiken til alle Sangene i Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad Gut». Componerede og Frøken Charlotte Bournonville tilegnet af P.K. [S.l.], [s.n.], [18 ], s. 8 Klaver med tekst I: Danmarks Melodibog : 900 danske Sange for Piano med underlagt Text. Kjøbenhavn & Leipzig, [1896?]. 1. Del, nr. 182, s. 180 Korneliussen, C. [Claudius Corneliussen ( )?] Løft dit hoved du raske gut! ( ) I: Barneskolens sangbog. Ved J.N. Kobberstad, E. Kobberstad og C. Korneliussen. Kristiania, Cammermeyer (kommisjonær), ste hefte, nr. 34, s Lehmann, Theodor (1847?) Løft dit Hoved! (Løft dit hoved, du raske Gut!) Mannskor Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : for Mandskvartet : Op. 10. Af Theodor Lehmann. Kristiania, Håkonsen, [1885], s. 5 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Løft dit Hoved, du raske Gut! ( ) I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 339, s Lyft dit hufvud, du ungersven! ( ) To like stemmer I: 400 sånger, världsliga och andliga [ ]. Samlade och utgifna av

172 Cecilia Holmberg [ ]. II. melodier. Lundquistska bokhandeln, Uppsala, 1887, nr. 273, s Mo, Hans ( ) Løft dit hoved : (Af «En glad gut») (Løft dit hoved du raske gut!) To like stemmer I: Syngeplan for Folkeskolen. Ved Hans Mo. Andet Hefte: Tostemmige Sange og Musikkatekismus. For 4 de, 5te og 6te Klasse. 3die Opl. Ny omarbeidet Udg. Bergen, Giertsen, 1893, nr. 102, s. 88 Nordraak, Rikard, se Jerndorff, Peter Nørregaard, Georg Løft dit Hoved (Løft dit Hoved, du raske Gut) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 5264:457, 1 s. Olsen, Sparre ( ) Øivinds sang (Løft ditt hode du raske gutt!) 150 Sparretonar. [Oslo], Noregs boklag, 1973, nr. 81 Pedersen, Johannes ( ) Løft dit hoved! (Løft dit hoved, du raske gut!) Blandet kor I: Blandet kor : en samling af forskjellige sange [ ] : udsat for sopran, alt, tenor og bas. Af Johs. Pedersen. Kristiania, D.N.T.- selskab, 1900, nr. 48, s. 27 Peyron, Ika (Albertina Fredrika) ( ) Löft dit Hoved, du raske Gut ( ) I: Svensk musiktidning. Musik-Album. Piano- och Sångstycken, (Årg. VIII) 1888, s. [208 09] Roggen, Gyda (1871?) Løft dit hoved (Løft dit hoved, du raske gut!)

173 Bergen, Kaland, [1901], 3 s. Swensen, Astrid (Svendsen, Astrid) ( ) Løft dit Hoved, du raske Gut ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 109, s. 70 Thielemann, P. Løft dit Hoved du raske Gut ( ) Sex Sange for een Syngestemme med Pianoforte. Componerede af P. Thielemann. Kjöbenhavn, Horneman & Erslev, [18?], s. 6 7 Valstad, Otto Løft ditt hode, du raske gutt ( ) Tre like stemmer I: Sangbok for skolen. Av Oscar Anderssen. Oslo, Norsk Musikforl., [194?], nr. 133, s. 132 Wendelborg, Kristian ( ) Løft dit hoved, du raske gut! ( ) Mannskor Fem Sange for Mandskor. Komponeret af Kristian Wendelborg. Oslo, Norsk musikforl., [192?], nr. 3, s. 6 8 Løft dit Hoved (Løft dit hoved, du raske Gut!) Mannskor I: Fram : sangbog for mandskor. Af John Dahle. Minneapolis, Ungdommens vens forl., 1898, nr. 48, s Løft dit hoved, du raske gut! ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 16, s. 7 8

174 Høyn, G. angitt som komponist i: Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F. L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, «Dansk Folkesamfund's Forlag, 1891, XII, 523 s. Magnus den blinde Fra Sigurd Slembe (Å, lad mig endnu én gang få se) SDV 8, s (O, lad mig endnu een Gang faa se) SD I, s. 92. Kommentarer s Anonymus Magnus den blinde Melodilinje med noe tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, [s. 1], 2 linjer Grøndahl, Olaus Andreas ( ) Ung Magnus (O, lad mig endnu engang faa se) Mannskor med baryton solo. Kristiania, Warmuth [1890], 3 s. O lad mig endnu engang faa se ( ) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 122, s Magnus den blinde (Å la mig ennu en gang få se) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 90, s O lad mig endnu (O lad mig endnu en gang faa se) I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar. Samla

175 og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 184, s. 125 O, lad mig endnu engang faa se ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 206, s Halvorsen, Johan ( ) Magnus den blinde (Å, lad mig ændnu éngang få se) 6 Sange (Tekster af Bjørnstjerne Bjørnson) for Sopran (eller) Mezzo Sopran) med Piano Accompagnement. Komponeret av Johan Halvorsen. Christiania, Warmuth, [1890], V, s. 7 8 Haslerud, Christian ( ) Magnus den Blinde (Aa lad mig endnu engang faa se) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 5125:452, nr. 9, s. 21 Haarklou, Johannes ( ) Ung Magnus (Aa lad mig endnu engang faa se). Opus 6 Christiania, Warmuth, [1885], 3 s. Lindeman, Peter ( ) Magnus den Blinde (Aa lad mig endnu engang faa se). Opus 25, nr. 3 Klaver med tekst Fire Digte med melodramatisk Pianoledsagelse. Af Peter Lindeman. Kristiania, Hals, [1906], 3 s. Sivertsen, Johannes ( )? Ung Magnus (O, lad mig endnu engang faa se) Mannskor med solo. Bergen, Kaland, [1914], s. 6 8 Se også:

176 Sigurds hjemkomst Sigurd Slembe Maria Stuart i Skotland SDV 2, s Birkenes, Tønnes ( )? [Maria Stuart i Skotland] 2 danser i gammel stil : Rigaudon og Gigue Orkester. Manuskript, NBO NMS Mus ms 8934:702 (partitur: 5 s. + stemmer) Dahl, Emma ( ) Maria Stuart i Skotland. Af Bjørnstjerne Bjørnson. Musiken comp. af Emma Dahl Kor og orkester Manuskript, NBO NMS Mus ms 123:17, [21 s.] Halvorsen, Johan ( ) Maria Stuart. Scenepartiturer Serenade espagnole (Los cantaros olé) Solo, kor, fiolin I II, gitar, cello og tamburin. Manuskript, NBO NMS Mus ms 8636:642, s ; I 4. akt. Fiolin I II, Bratsj I II, cello Manuskript, NBO NMS Mus ms 8636:642, s I 5. akt. Signaler. Trompet og tamburin Manuskript, NBO NMS Mus ms 8636:642, s. 141 (4 takter) Marsch Messingblåsere og slagverk

177 Manuskript, NBO NMS Mus ms 8636:642, s Lachner, Franz ( )? Maria Stuart [Andante, Menuett og preludium] Blåseorkester. Stemmer Manuskript, NBO NMS Mus ms 9261:741, [27 s.] Nordraak, Rikard ( ) Maria Stuart i Skotland Innhold: 1. akt: Introduction. Purpose (Dans). (Klaver) 1. akt: Marsch. (Klaver) 3. akt: Marsch med kor (Giv mig Styrke ræk mig Vaaben). (Mannskor) 4. akt: Jægersang (Lyngen bag os staar i Røg). (Mannskor) Taylors sang (Hver Glædesstund du fik paa Jord). () Rikard Nordraaks samlede verker : i kritisk utgave. Ved Øyvind Anker [og] Olav Gurvin. Oslo, Musikk-Huset, [ ], s Se også: Hver Glædesstund, du fik paa Jord Jagtsang Puritanernes Sang Sangfugl fra de dunkle Buske Mellem Slagene. (Drama i 1 akt) SDV 1, s Sommerfeldt, Waldemar ( ) Zwischen den Schlachten : Musikdrama in einem Aufzug. Von Waldemar Sommerfeldt. Klaver med tekst (tenorstemme). Manuskript, NBO NMS Mus ms 5643:480, 49 s.

178 Min unge elskov bærer slør Fra Én dag (Min unge elskov bærer slør) SDV 6, s. 365; SDV 9, s SD II, s Kommentarer s. 289.a Min unge elskov (Min unge elskov bærer slør) Manuskript, NBO NMS Mus ms 4748:374, 1 s. Egeberg, Joh. Min unge elskov bærer slør ( ) Klaver med tekst I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 3dje opl. København, Søtoftes forl., Tillæg II: arrangerede sange, nr. 30, s. 346 Elskovs Hemmelighed (Min unge Elskov bærer Slør) Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udgave med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont-Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 558, s. 284 I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 6te opl. Aarhus, Jensen Soris Nodetr, 1920, nr. 581a, s. 308 Elling, Catharinus ( ) Min unge Elskov bærer Slør = Mein junges Lieb den Schleier nahm ( ). Opus 53, nr. 2

179 Sange = Lieder : Björnstjerne Björnson's «Een Dag» «Ein Tag» : Op. 53. Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1895], s. 4 5 Madsen, Trygve (f. 1940) Min unge elskov bærer slør ( ) Bjørnson-sanger : for sopran og klaver : opus 39. [NB noter, 1985], s Selmer, Johan ( ) Min unge Elskov bærer slør ( ). Opus 42, nr. 2 Sangene i Bjørnsons «En Dag» : for Mellemstemme med piano : Op. 42. Christiania, Zapffe, [1898], s. 5 7 Min unge elskov bærer slør ( ) I: SDV 9, s Mit følge (1869) (Jeg kører frem gennem stråle-fryd) SDV 8, s (Jeg kjører frem gjennom Straalefryd) SD I, s Kommentarer s. 250 Eskesen, Morten ( ) Jeg kjører frem gjennom Straalefryd ( ) I: 80 Melodier : hjemlige Sangere tilegnet. Morten Eskesen. Kolding, Udgiveren, 1890, nr. 40, s Haslerud, Christian ( ) Mit Følge (Jeg kjører frem gjennem Straalefryd) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 5128:452, 2 s.

180 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Mit Følge (Jeg kjører frem gjennem straalefryd) Kristiania, Norsk Musikforl., [1913], 3 s. I: Bergliot Ibsens Sange : Udvalg af Bergliot Ibsens Repertoire. Kristiania, Norsk Musikforlag, [1915], s. 8 9 Mit følge : Digt af Bjørnstjerne Bjørnson (Jeg kører frem gennem strålefryd). Musikk af Ludv. M. Lindeman Blandet kor Kristiania, Det Steenske Bog-& Nodetrykkeri, 1874, s. II IV Jeg kjører frem gjennem straalefryd : Mit følge (Jeg kjører frem gjennem straalefryd) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 88, s Jeg kjører frem gjennom strålefryd ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 326, s. 215 Mitt følge (Jeg kjører frem gjennom strålefryd) To like stemmer I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 159, s Jeg kjører frem gjennem Straalefryd ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 104, s Jeg kjører frem gjennem straalefryd ( )

181 To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 177, s. 77 Jeg kjører frem (Jeg kjører frem gjennom strålefryd) og besifring. I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 235, s Jeg kjører frem gjennom strålefryd = Mitt følge ( ) og besifring. I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 114 Jeg kjører frem gjennom strålefryd ( ) Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 95, s Mitt følge (Jeg kjører frem gjennom strålefryd) I: Sangboka : Kom og syng 3 : Sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Rev. utg. Oslo, Musikk-husets forl., 1990, s Mo, Hans ( ) Mit følge (Jeg kjører frem gjennem straalefryd) Tre like stemmer med solo. I: Syngeplan for folkeskolen. Ved Hans Mo. Tredje del: Tre- og firstemmige sange for 6te og 7de klasse. Bergen, Giertsen, 1892, nr. 128, s Monsen, Louis ( ?) Jeg kjører frem gjennem straalefryd ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave

182 harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem, I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 363, s. 205 Mowinckel, Johan Ludvig ( ) Mit Følge : Digt af Bjørnson (Jeg kjører frem gjennom straalefryd) Sang og orkester. Partitur og stemmer Manuskript, NBO NMS, partitur (22 s.) + stemmer Nielsen, Carl ( ) Jeg kører frem gennem Straalefryd ( ) Klaver med tekst Værker. Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek. Hovedredaktør Niels Krabbe. Serie III. Vokalmusikk. Bind 5. Copenhagen, W. Hansen, Sange 2, nr. 263, s To like stemmer Værker. Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, Det Kongelige Bibliotek. Hovedredaktør Niels Krabbe. Serie III. Vokalmusikk. Bind 6. Copenhagen, W. Hansen, Sange 3, nr. 395 I: Nye Melodier til Johan Borups Dansk Sangbog. Red. af Adolf Riis- Magnussen. København, Borups Musikforl., 1926, nr. 62, s. 52 Winding, August ( ) Jeg kører frem gennem strålefryd ( ) I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 6te opl.. Aarhus, Jensen Soris Nodetr, 1920, nr. 362 Ib, s. 174 Aagaard, Thorval ( ) Jeg kører frem gennem strålefryd ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny

183 forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 267, s. 115 Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor! Fra Fiskerjenten (Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor!) SDV 2, s Smædevise (Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor!) SD I, s Kommentarer s. 245 Borgstrøm, Hjalmar ( ) Fiskerjenten (Mo'r jeg har fisket en Sjømand, Mo'r) Manuskript, NBO NMS Mus ms 2159:179, nr. 3, s. 2 Juell, Anton ( ) Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor! ( ) Tre sange med klaver. Kristiania, Norsk Musikforl. [1917], s. 4 5 Smædevise af Bjørnsons «Fiskerjenten» (Mor, jeg har fanget en sjømand, mor) Manuskript, NBO NMS Mus ms 1561a:104, 2 s. Datert 1868 Nordlin, August Sjøfolkets og Unggutternes Sang for Fisker-Gunlaug (Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor!) To Digte af Fiskerjenten af Bjørnstjerne Bjørnson. Satte i Musikk af Aug. Nordlin. Kjøbenhavn, Horneman & Erslev, [1875], s. 3 5 Selmer, Johan ( ) Smædevisen i Bjørnsons «Fiskerjenten» : i norsk Folketone (Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor!). Opus 21, no. 5

184 Nogle polistiske Sange og andre Viser [ ] : med Piano : Op. 21. Kristiania, Komponisten, [1883], nr. 5, s Smædevise = Spottlied (Mor, jeg har fisket en Sjømand, Mor! = Mutter, 'nen Seemann hab' ich gefischt!). Opus 30, nr. 1 Mannskor Kvartet- og Korsange (Quartette und Chorgesänge). Op. 30. Christiania, Warmuth, [1890?], nr. 1, s. 3 4 Mødet. (Ved studenter-mødet 1869) (Tanker, som hinanden trænger) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s. 249 Lindeman, Ludvig Mathias ( ): «Når engang i fjerne tider» Tanker som hinannen trenger ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 307, s Melodiangivelse, se nr. 54 Nordraak, Rikard (( ): Ja, vi elsker dette landet Se denne. Kilde: SD II. Kommentarer s. 249 Haslerud, Christian angitt som komponist i: Sangbog for det danske Folk i Amerika. Udgivet af «Dansk Folkesamfund» ved F. L. Grundtvig. 2den Udgave. Aarhus, «Dansk Folkesamfund» Forlag, 1891, XII, 523 s. Uten noter Nidaros (1903) (I højtidsstund på Trondhjems jord) SD II, s Kommentarer s. 296 Bjelke-Andersen, Olga ( )

185 Trondhjem (I høitidsstund paa Trondhjems jord) Mannskor Kristiania, Warmuth, [1903], 1 ark (Warmuths Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 139) Halvorsen, Johan ( ) Trondhjem (I høitids stund på Trondhjems jord) Christiania, Hals, [1903], s. 2 3 Trondhjem (I høitidsstund på Trondhjems jord) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 282, s Haarklou, Johannes ( ) Trondhjem (I Høitisstund paa Trondhjems Jord) Mannskor [Kristiania, Warmuths Eftf., [1903?], 1 ark (Warmuths Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, no. 134) Lindeman, Anna ( ) Trondhjem (I høitisdsstund på Trondhjems jord) Manuskript, NBO NMS Mus ms 5897:512, s. 18 Ljunggren, Eugene Trondhjem (I høitidsstund paa Trondhjems jord) Kristiania, E. Ljunggren, 1903, [3 s.] Norby, Alf Til Trondheim (I høitidsstund på Trondhjems jord) Klaver med tekst [S.l.], A. Norby, 1942, 1 ark. På baksiden: flere håndskrevne strofer Selmer, Johan ( ) Nidaros (I høytidsstund på Trondhjems jord). Opus 56, nr. 4 Mannskor

186 Kvartet- og Korsange. Sjette Samling. Op. 56. Kristiania, Ole Olsen (kommisjonær), [19?], 4 s. Niels Henrik Abel. (Kantate ved hundreårsfæsten 1902) (En ånd er os nær) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s. 295 Sinding, Christian ( ) Niels Henrik Abel (En ånd er os nær) Blandet kor og orkester. Kantate Manuskript, NBO NMS Mus ms 720:59, 30 s. Nils Finn Fra Halte-Hulda (Og vetli Nils Finn skuldi ut at gå) SDV 1, s. 320; SDV 8, s. 201 SD I, s Kommentarer s Norsk folkemelodi Nils Finn (Og vesle Nils Finn skulde ut at gaa) To like stemmer I: Sanglære for skoler. Joh. D. Behrens. Andet trin. Ny forøget udg. Kristiania, Behrens, [1892?], nr. 141, s. 47 Grieg, Alexander Behrens ( ) Vise af Bjørnstjerne Bjørnson (af Halte-Hulda) (Og vetli Nils Finn skuldi ut at gå) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 503:44, [nr. 3], 1 s. Lippe, Gyda von der [Cappelen, Gyda Falch ( )]? Nils Finn (Og vetli Nils Finn skulde ut at gå)

187 Manuskript, NBO NMS Mus ms 4731:374, 2 s. Sjöstedt, Jane C. Nils Finn (Og vetli Nils Finn skulde ut at gå) 8 Sange. Komponeret af Jane C. Sjöstedt. Kristiania, Zapffe, [1914]. Hefte I, s. 3 Norge, Norge! (Norge, Norge, blånende op av det grågrønne hav) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s. 284 Falck-Anderssen, Egil Norge, Norge (Norge, Norge, blånende op av det grågrønne hav) Manuskript, NBO NMS, [4 s.] Kjellsby, Erling ( ) Norge, Norge (Norge, Norge, blånende opp av det grågrønne hav) Mannskor Oslo, Komponisten [19 ], 1 ark Blandet kor Oslo, Norsk Musikforl., [1947?], 1 ark (Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 444) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 433, s Kroepelien, C.

188 Norge, Norge! (Norge, Norge! Blaanende op af det graagrønne hav) Mannskor med tenor solo. Kristiania, Warmuth, [18?], 6 s. (Warmuths udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 193) Lindeman, Peter ( ) Norge, Norge! Blaanende op af det graagrønne Hav ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 197, s Madsen, Trygve (f. 1940) Norge, Norge! (Norge, Norge, blånende opp av det grågrønne hav) Bjørnson-sanger : for sopran og klaver : opus 39. Trygve Madsen. [NB noter, 1985], s Mo, Hans ( ) Norge, Norge! (Norge, Norge! Blaanende op af det graagrønne hav) Blandet kor I: Udvalg af firstemmige sange for blandet kor (sopran, alt, tenor og bass). Ved Hans Mo og H.C. Thu. Bergen, Giertsen, [1895], nr. 36, s Tre like stemmer I: Syngeplan. Ved Hans Mo. Tredje del: Trestemmige sange for folkeskolens 6te og 7de klasse, samt de højere skoler. 2det oplag. Ny omarbeidet udg. Bergen, Giertsen, 1894, nr. 123, s Monsen, Louis ( ?) Norge, Norge! Blaanende op av det graagrønne hav ( ) Blandet kor I: Melodier til Godtemplarsangboken. Ny og fullstendig utgave harmonisert for blandet kor. Ved Louis Monsen. Trondhjem,

189 I.O.G.T.'s norske forl., 1923, nr. 316, s. 178 Nilsson, Kristian Norge, Norge! (Norge, Norge! Blaanende op af det graagrønne hav) Chicago, Fugle's Publ., [1913], s. 3 5 Nordbø, Erik Th. ( ) «Norge, Norge!» (Norge, Norge, Norge, Norge! Blaanende op af det graagrønne hav) Blandet kor Kristiania, trykt hos Johannes Bjørnstad, [190 ], 3 s. Olsen, Sparre ( ) Norge, Norge (Norge, Norge, blånende opp av det grågrønne hav) Mannskor Oslo, Musikk-Huset, cop. 1942, 1 ark (Musikk-Husets mannskorbibliotek, nr. 27) Blandet kor Oslo, Musikk-Huset, cop. 1951, 1 ark (Musikk-Husets bl.-korbibliotek, nr. 148) Damekor Oslo, Musikk-Huset, cop. 1942, 1 ark (Musikk-Husets kvinnekorbibliotek, nr. 6) 150 Sparretonar. [Oslo], Noregs boklag, 1973, nr. 96 Pedersen, Johannes ( ) Norge, Norge! (Norge, Norge! Blaanende op af det grågrønne hav) Blandet kor I: Blandet kor : en samling af forskjellige sange [ ] : udsat for sopran, alt, tenor og bas. Af Johs. Pedersen. Kristiania, D.N.T.- selskab, 1900, nr. 78, s Sande, Olav ( )

190 Norge! Norge!. Blaanende op af det graagrønne hav ( ) I: Norske tonar. Fjorde bandet. Av Olav Sande. Syrstrond, Sogn, Eigen kostnad, 1911, nr. 566, s Selmer, Johan ( ) Norge, Norge : Bjørnstjerne Bjørnsons Nationalsang : Opus 38, nr. 1 Stort orkester. Partitur (uten tekst). Kristiania, Ole Olsen, [1899?], 7 s. Norge, Norge : Opus 38, nr. 1 Mindre orkester. Partitur (uten tekst). Kristiania, Eget. Forl., [18?], 3 s. Norge Norge! (Norge, Norge, Norge, Norge! Blånende op af det grågrønne hav). Opus 38, nr. 1a Mannskor Kristiania, Ole Olsen, [1899?], 3 s. Norge Norge! (Norge Norge, Norge Norge! Norge Norge! Blånende op af det grågrønne hav). Opus 38, nr. 1c Blandet kor [Kristiania], Norsk Musikforl., [1927], 3 s. (Norsk Musikforlags samling av blandede kor, nr. 200) Norge, Norge, Norge, Norge! Blaanende op af det graagrønne hav ( ) To like stemmer I: Melodier til H.M. Dahls sangbog. Samlede og tostemmig arrangerede særlig til brug ved ungdomsskoler og ungdomsstevner af Hans Mo. Bergen, Grieg, 1900, nr. 17, s Norge Norge! (Norge, Norge, Norge, Norge! Blånende op af det grågrønne hav). Opus 38 Kristiania, Ole Olsen (kommisjonær), [1899?], 3 s. Norge, Norge (Norge, Norge, Norge, Norge! Blånende op av det grågrønne hav) Klaver med tekst

191 I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 116, s Norge Norge! (Norge, Norge, Norge, Norge! Blånende op af det grågrønne hav). Opus 38, nr. 1e Harmonium eller orgel med tekst Kristiania, Ole Olsen (kommisjonær), [1899?], 3 s. Norge, Norge (Norge, Norge, Norge, Norge! Blånende op av det grågrønne hav) Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 29, s Ulfrstad, Marius Moaritz ( ) Landet (Fedreland Fedreland mitt Fedreland). Noe endret tekst Blandet kor [S.l.], [S.n.], [1952], [4] s. Wendelborg, Kristian ( ) Norge, Norge! (Norge, Norge! Blaanende op af de graagrønne hav) Mannskor Kristiania, Warmuth, [1894], 2 s. Kristiania, Norsk Musikforl., [19?], 1 ark (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 35) Norge, Norge! (Norge, Norge! Blånende op af de graagrønne hav) Blandet kor Kristiania, Warmuth, [1894], 2 s. 3 like stemmer (barn eller voksne) [Kristiania, Warmuth, 1894], 1 ark Norge, Norge! (Norge, Norge! Blaanende op af de graagrønne hav) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 117, s

192 Norge, Norge! = Norway, Norway! (Norge, Norge! Blånende op av det grågrønne hav = Norway, Norway! Rising in blue from the sea's gray and green). Engelsk oversettelse av A. H. Palmer Klaver med tekst I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, MCMXLVIII [1948], s. 14 Norge, Norge (Norge, Norge! Blånende op av det grågrønne hav) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 224, s Normandssang (Vi Normænd vil synge for Norge en Sang) Se: Der ligger et land i SD I, s Kommentarer s mai 1859 sang Bergens sangforening sangen til melodien «Ola Glomstulen» Norsk folkemelodi: «Ola Glomstulen» Normandssang (Vi Normænd vil synge for Norge en Sang) Mannskor I: Norsk Folke-Sangbog : for firestemmig Mandskor. Af Joh. D. Behrens. Tredie Udg. Kristiania, Behrens, [186?], nr. 24, s. 26 Norsk folkemelodi: «Ola Glomstulen» Normanssang (Vi Normænd vil synge for Norge en Sang) To like stemmer I: Tostemmige Sange til Skolebrug. Udsatte af J.G. Conradi. Christiania, Cammermeyer, 1876, nr. 5, s. 6 Se også: Der ligger et land Norrøna-folket, det vil fare Fra Sigurd Jorsalfar, 2. akt, 3. scene

193 (Norrøna-folket, det vil fare) SDV 3, s SD II, s Kommentarer s. 259 Grieg, Edvard ( ) Norrønafolket = Das Nordlandvolk = The Northland Folk (Norrønafolket det vil fare = Es will das Nordlandvolk ausfahren). To sanger fra «Sigurd Jorsalfar», nr. 1. Op. 22, nr. 4 Baryton solo, mannskor og orkester. Samlede verker. B. 16: Vokalverker med orkester. Utgiver: Hans Magne Græsvod. Frankfurt, Peters, cop. 1986, s Kvad: Norrønafolket = Das Nordlandvolk = Northland Folk (Norrønafolket det vil fare). To sanger fra «Sigurd Jorsalfar», nr. 1. Op. 22, nr. 4 Baryton solo, mannskor og klaver. Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s Norrøna-kvad = Song to the Norsemen (Norrønafolket det vil fare = From Nordic shores a folk is faring). Engelsk oversettelse av J. E. Vanstrom Baryton solo, blandet kor og klaver. I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s Norrønafolket (Norrønafolket det vil fare) To like stemmer I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 224, s Norrønafolket, det vil fare ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die

194 forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 195, s Norrøna-folket det vil fare : av «Sigurd Jorsalfar» ( ). Op. 22, nr. 4 Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 33, s Norrøna-folket det vil fare : av «Sigurd Jorsalfar» ( ).Op. 22, nr. 4 Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del I, nr. 118, s Norrøna-folket det vil fare ( ) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 436, s. 285 Norrønafolket det vil fare ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 66, s Norrønafolket (Norrønafolket det vil fare) I: Metodisk sangbok for skolen. Utvidet utg. 12. oppl. [Ved] Edvard Gunneng. [Oslo], Cappelen, 1958, nr. 169, s. 153 Se også: Sigurd Jorsalfar Norrøna-stammen (4 November 1864) (Norrøna-stammens længsel) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Melodiangivelse «Vift stolt paa

195 Kodans bølge» i leilighetstrykk 4. november 1864 og i Illustreret Nyhedsblad 1864, nr. 25 Melodi: «Det lyser over Norden» [Norrøna-stammen] Melodilinje [med tekst]. I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 189, s. 73. Melodi og tekst til «Det lyser over Norden» Bay, Rudolph ( ): Dannebrog (Vift stolt paa Kodans Bølge) = At far min kunne Gjera = «Se fredens Engel svæver» (Viser og Sange for Folket 1872). Velkommen fra de døde (Folkehøjskolens sangbog 11; Sange og rim for det norske folk. Ole Vig) Norrøna-Stammens Længsel ( ). Mannskor I: Sangbog for Sönner af Norge. Udarbeidet for Ordenens Loger af Carsten Woll. I. Melodi- og Tekstudgave. Minneapolis, Sönner af Norges Forl., cop. 1926, nr. 60b, s. 76 Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 298 («Ej skansen blot og havet») Norrøna-stammens lengsel ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 78, s , med melodihenvisning til nr. 82 («At far min kunde gjera») Mo, Hans ( ) Norrøna-Stammen (Norrøna-stammens Længsel)

196 Mannskor I: Norske Sange : fir- og femstemmige : for Mandsstemmer. Udgivne af Joh. D. Behrens. Stockholm, Hirsch, 1872, nr. 30, s Sandvik, Rasmus ( ) Norrøna-stammen (Norrøna-stammens længsel) Mannskor Oslo, Norsk Musikforl., [1928?], 1 ark (Norsk Musikforlags utgave av utvalgte kor og kvartetter for mannsstemmer, nr. 594) Norsk natur. (På Ringerike under studenter-mødet 1869) (Så synger vi på vor tur) SDV 8, s (Saa synger vi paa vor Tur) SD I, s kommentarer s. 249 Borg, Oscar ( ) Norsk Natur (Saa synger vi paa vor Tur) Mannskor 10 firstemmige Mandssange og et Sanger-Hurra : op. 7. Kristiania, Warmuth, [1886], nr. 10, s. 18 Grieg, Alexander Behrens ( ) Norsk Natur (Så synger vi på vor tur) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 502:44, 1 s. Datert 1872 Lehmann, Theodor (1847?) Norsk Natur (Saa synger vi paa vor Tur) Mannskor Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : for Mandskvartet : Op. 10. Af Theodor Lehmann. Kristiania, Håkonsen, [1885], s. 2 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Så synger vi på vår tur ( ) Klaver med tekst

197 I: Sangen har lysning. Piano (orgel)-akkompagnement til de mest kjente melodier i Mads Berg: Skolens sangbok ved Arild Sandvold. 2. oppl. Oslo, Aschehoug, 1964, nr. 68, s. 44 Så synger vi på vor tur ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 217, s Smit, Didrik Det første vi stevner til ( ). Fra strofe nr. 5 Tre like stemmer I: Sanger for skole og hjem. Ved Jo M.K. Sandvik. [Oslo], Aschehoug, [1991], nr. 70, s Fotografisk opptrykk Wehrli, Johann Ulrich ( ): Das Sempacherlied (Lasst hören aus alter Zeit). I Norge kjent som melodi til «Vi vandrer med frejdigt Mod» Det første vi stævner til ( ). Fra strofe nr. 5 Tre like stemmer I: Trestemmig barnekor : 4 trestemmige sange. Tekster fra Rolfsens læsebog III del. Ved Lorens Berg. Oslo, Ericksens trykkeri, [s.a.]. 4 blad nr. 13, s. 1 Så synger vi på vår tur ( ) To like stemmer I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 79, s Melodiangivelse, se nr. 137 Rundt Norge (Så synger vi på vår tur) To like stemmer I: Metodisk sangbok for skolen. 6. opl. Av Edvard Gunneng. Oslo, Cappelen, [1931], nr. 59, s Det første vi stevner til ( ). Fra strofe nr. 5 I: Sangboka. Lars Søraas. [Oslo], Lunde, 1969, nr. 77, s

198 Melodiangivelse til nr. 68: Reisesang (Vi vandrer med freidig mot) Norsk natur (Saa synger vi paa vor tur) Melodilinje og tekst. I: Det norske studentersamfunds viser og sange gjennem hundrede aar : Kristiania, Aschehoug, 1913, Melodi s. 49 Norsk Sjømands-sang. (Ved båd-stævnet i Stavanger 1868) (Den norske sjømand er) SDV 8, s. 302 SD I, s Kommentarer s. 246 Tysk folkemelodi «Ein Jäger aus Kurpfals» («Se, Norges Blomsterdal») Den norske Sjømand (Den norske Sjømand er) Mannskor I: Sangbog for Sönner af Norge. Udarbeidet for Ordenens Loger af Carsten Woll. I. Melodi- og Tekstudgave. Minneapolis, Sönner af Norges Forl., cop. 1926, nr. 91b, s Conradi, Johan Gottfried ( ) Norsk Sjømandssang (Den norske Sjømand er) To like stemmer I: Tostemmige Sange til Skolebrug. Udsatte af J.G. Conradi. Christiania, Cammermeyer, 1876, nr. 4, s. 4 5 Grieg, Edvard ( ) Norsk Sjømandssang = Norwegisches Seemandslied = Norwegian Sailor's Song (Den norske Sjømand er). EG 163 Mannskor Samlede verker. B. 17: Kor uten orkester : originalkomposisjoner og arrangementer av egne verker. Utgiver: Dan Fog. Frankfurt, Peters, cop. 1985, s. 16 Den norske sjømann = The Norwegian Seaman ( ). Engelsk oversettelse av A. H. Palmer Blandet kor

199 I: Sons of Norway : song book. Edited by Carl G.O. Hansen and Frederick Wick. Minneapolis, The supreme Lodge of Sons of Norway, [1948], s. 57 Sjømandssang (Den norske sjømand er) Tre like stemmer I: Skole-sangbog : tre-stemmige sange. Udsatte af Adolf Thomsen. Kristiania, Hals, 1892, s Den norske sjømann (Den norske sjømann er) Tre like stemmer I: Sangbok for ungdomsskolen. [Ved] Ingeborg Kindem [og] Bjarne Haug. [Oslo], Fabritius, [1966], nr. 15, s Oslo, Norsk Musikforl., [1935?], 1 ark (Bibliotek for 3 like stemmer, nr. 8) Den norske sjømand (Den norske sjømand er) To like stemmer I: Syngeplan for Folkeskolen. Ved Hans Mo. Andet Hefte: Tostemmige Sange og Musikkatekismus. For 4 de, 5te og 6te Klasse. 3die Opl. Ny omarbeidet Udg. Bergen, Giertsen, 1893, s. 81 Norsk sjømandssang (Den norske sjømand er) To like stemmer I: 50 melodier til sange og religiøse digte i H. Grønsdals læsebog for almue- og borgerskoler. Tostemmig arrangerede af Hans Mo. Bergen, Beyer, 1882, nr. 34, s. 22 Norsk Sjømandssang : ved Baadstevnet i Stavanger 1868 (Den norske Sjømand er). Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 17, s. 15 Den norske sjømand (Den norske sjømand er) Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 24, s.

200 36 37 Den norske sjømann (Den norske sjømann er) Klaver med tekst I: Norsk tonesamling : melodibok for skoler for ungdom. Utgitt av Norges Høgskulelærarlag under redaksjon av Paul Okkenhaug, Per Hjort Albertsen [og] Ludvig Nielsen. Leipzig, Fabritius, 1965, nr. 60, s. 36 Den norske Sjømand (Den norske sjømand er) I: 170 Melodier til Nordiske Sange : (anden Samling) til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. Samlede af Morten Eskesen. Odense, Milofske Boghandel, 1877, nr. 83, s Norsk sjømannssang (Den norske sjømann er) I: Sangboka : Kom og syng 3 : Sangbok for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Revidert utg. Oslo, Musikk-husets forl., 1990, s Hoff, Erik ( ) Den norske Sømand (Den norske Sjømand er) Mannskor? Manuskript, NBO NMS Mus ms 4343:332, s. 56 Haarklou, Johannes ( ) Norsk Sjømandssang (Den norske sjømand er) Mannskor Oslo, Norsk Notestik, [1928], 1 ark Johnsen, Robert Bloch Den norske sjøman (Den norske sjømann er). Rob. Jo. Opprinnelig skrevet over melodien til: «Se Norges Blomsterdal» Klaver med tekst Den norske sjømann er : Til minne om landsregattaen i Stavanger Stavanger, Dreyers Grafiske Anstalt, 1943, 1 s. Den norske Sjømanns Kvikk-Stepp. Rob. Jo. Opprinnelig skrevet over melodien til: «Se Norges Blomsterdal»

201 Klaver Den norske sjømann er : Til minne om landsregattaen i Stavanger Stavanger, Dreyers Grafiske Anstalt, 1943, 3 s. Lasson, Niels Quist ( ) Sjømandssang (Den norske Sjømand er) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 738:61, 1 ark Lindboe, Fredrikke f. Egeberg ( ) Den norske sømand (Den norske sømand er) Klaver med tekst Smaabörnenes Melodier : 30 ganske lette Smaasange for Börn. Hefte III. Christiania, Warmuth, [1894], nr. 9, s. 19 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Den norske Sjømand er ( ) To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 170, s Mo, Hans ( ) Norsk Sjømandssang (Den norske sjømand er) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 477:43, 1 bl. Forskjellig fra ms. under Sjømandssang (Den norske sjømand er) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 477:43, 1 bl. Forskjellig fra ms. over Reidarson, Per ( ) Norsk sjømandssang (Den norske sjømand er) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 4889:400, 1 s. Datert: Reissiger, Friedrich August ( ) Den norske sjømand : norsk sjømandssang (Den norske sjømand er)

202 Klaver med tekst I: Norges melodier. Oslo, Norsk musikforl., [1947]. Del II, nr. 23, s Norsk Sjømandssang : ved Baadstevnet i Stavanger 1868 (Den norske Sjømand er) Klaver med tekst I: 36 romanser og sanger : til Bjørnsons vakreste dikt (Bjørnson i toner). Lett arrangert for piano av Eyvind Alnæs. Oslo, Norsk Musikforl., [1932], nr. 18, s. 16 Den norske sjømand er ( ) Blandet kor I: Ny sangbog for norsk ungdom. Musikudgave. Melodisamling arrangeret for piano, orgel eller blandet kor. Udgivet af Norges kristelige ungdomsforbund. Kristiania, Norsk musikforl., [1912], nr. 334, s. 122 Norsk Sjømandssang (Den norske Sjømand er) Tre like stemmer I: Trestemmige Sange : til Brug for Skolen og Hjemmet. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. II: Bind. Kristiania, Warmuth, [1877], nr. 42, s Den norske sjømand er ( ) To like stemmer I: Melodibok til Kristoffer Hagenes sange for skolen og hjemmet. For to stemmer ved Kristian Wendelborg. Kristiania, Cappelen, 1913, nr. 186, s Den norske sjømann (Den norske sjømann er) To like stemmer I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 229, s Norsk sjømandssang (Den norske sjømann er) og besifring.

203 I: Sangbok for skolen. [Samlet og bearbeidet av Tom Gravlie, redaktør: Ida Welhaven Heiberg, bilderedaktør: Kari Ann Hoen, illustrasjoner: Hilde Kramer]. [Oslo], Gyldendal, 1997, s Den norske sjømann (Den norske sjømann er) og besifring. I: Songbok for folkehøgskolen. Utgjeven av Norsk Folkehøgskolelag. Rev. utg. [Oslo], Cappelen, 1991, nr. 78 Den norske sjømand er ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 237, s Winter-Hjelm, Otto ( ) Norsk Sjømandssang Trestemmig blandet kor I: [Hefte med sanger for blandet kor, nr. 4]. Manuskript, NBO NMS Mus ms 3209:261 Nyårsrim til rektor Steen (1886) (For en stor tid!) SDV 8, s SD II, s Kommentarer s. 281 Dette Norge, vort hjem! (Ikke sandt, ja ikke sandt?) SDV 8, s. 390 Selmer, Johan ( ) Vort Hjem (Ikke sant, Ja ikke sant) Mannskor Kvartet- og Korsange (2den Samling). Op. 33, nr. 6. Christiania, Warmuth, [1899], s

204 Wendelborg, Kristian ( ) Dette Norge, vort hjem! (Ikke sandt, ja ikke sandt?) Mannskor Kristiania, Norsk Musikforl., [1906], 4 s. (Norsk Musikforlags Udgave af udvalgte Kor og Kvartetter for Mandsstemmer, nr. 177) Blandet kor Kristiania, Warmuth, [1907], 4 s. (Warmuths Samling af blandede Kor, nr. 11) Når du vil på fjældesti Fra En glad gut (Når du vil på fjældesti / og skal nisten snøre) SDV 2, s (Naar du vil paa Fjeldesti); SDV 8, s Naar du vil paa Fjeldesti (Naar du vil paa Fjeldesti) SD I, s. 53. Kommentarer s. 216 Anonymus Naar du vil paa Fjeldesti Melodilinje uten tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 1 linje Norsk folketone: Bliv i Landet (Hvor i Verden mon du faar). Angitt som melodi i: Sangbog for arbeiderforeninger [Når du vil på fjældesti] Blandet kor I: National- og Selskabs-Sange med Musik. Samlet af Knud Henderson. Fjerde betydelig forögede Udg. Chicago, J. Anderson, 1903, nr. 19a, s Folketone fra Sogn (ved Olav Sande)

205 Naar du vil paa fjeldesti ( ) I: Norske tonar fyr heim og skule. Fyrste bandet. Av Olav Sande. Syrstrond, Sogn, Eigen kostnad, 1904, nr. 111, s. 46 Dansk tone: «Komme, hvo, som komme kan» [Når du vil på fjældesti] Klaver [med tekst]. I: Vore Bedsteforældres Sange. Samlede af Erna Juel-Hansen. Musiken arrangered af Fritz Andersen. Kjøbenhavn, Det Nordiske Forl., [1897], s. 107 Dansk tone: «Komme, hvo der komme vil» Naar du vil paa fjeldesti ( ) 3 barnestemmer I: Lette barnekor : 4 trestemmige sange : tekster fra Rolfsens læsebog III del. Ved Lorens Berg. Kristiania, [L. Berg, 19?]. 4de blad, nr. 14, s. [2] Dahl, Emma ( ) Naar du vil paa Fjeldesti ( ). Op. 10, nr. 1 Fem Digte [ ] : Op. 10. Satte i Musikk af Emma Dahl. Kristiania, Warmuth, [1870], s. 3 4 Geitzler, Susanna Når du vil på fjeldesti ( ) Manuskript, NBO Brevs. BB 2, datert linjer Kallenbach, Johan Carl Ferdinand (ca 1808 [1815]?) Naar du vil paa Fjeldesti og skal Nisten snøre ( ) Sangene af Björnstjerne Björnsons «En glad Gut». Komponerede for en Syngestemme og Piano. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], nr. 6, s

206 Musiken til alle Sangene i Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad Gut». Componerede og Frøken Charlotte Bournonville tilegnet af P.K. [S.l.], [s.n.], [18 ], s Når du vil på fjældesti og skal nisten snøre ( ) [P. Kallenbach] I: Melodier til «Sangbog for den danske folkehøjskole». Samlede af Niels Nielsen Vad og Anders Kirkegård. Udgivne af N. J. Laursen. 6te opl. Aarhus, Jensen Soris Nodetr, 1920, nr. 485 I, s. 245 Kopstad, O.P. ( )? Naar du vil paa fjeldesti ( ) I: Skolesang. Af E. Kobberstad [og] Nora Kobberstad. II. Notesang for elevene. 1ste hefte, 4de og 5te klasse. Kristiania, Cammermeyer, 1903, nr. 37, s. 23 Laub, Thomas ( ) Naar du vil paa Fjeldesti ( ) Klaver med tekst I: Syng Danmark : 250 Melodier med underlagt Tekst. Ved Oluf Ring. København, W. Hansen, [1938?], nr. 228, s Når du vil på fjeldesti ( ) Klaver med tekst I: Folkehøjskolens Melodibog : Melodier til Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Ved Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring [og] Thorvald Aagaard. Femte Opl. Ny forøget Udg. København, W. Hansen, 1940, nr. 686, s. 318 Lehmann, Theodor (1847?) Fjæld-sang (Når du vil på fjældesti) Digte og Sange af Bjørnstjerne Bjørnson : Op. 13. Kjøbenhav & Leipzig, W. Hansen, [1915]. Hefte I, s. 4 5 Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Naar du vil paa Fjeldesti ( )

207 Tre like stemmer I: Trestemmige Sange : til Brug for Skolen og Hjemmet. Samlede og harmoniserede af O. Koppang. I: Bind. Kristiania, Warmuth, [1877], nr. 31, s. 36 To like stemmer I: Melodier til «En liden Visebog for Hjemmet». Ved Karl Seip. Harmoniserede for 2 lige Stemmer [ ] ved Ludv. Lindeman. 3die forøgede Udg. ved Peter Lindeman. Kristiania, Aschehoug, 1899, nr. 150, s. 102 Fjeldsang (Når du vil på fjeldesti Og skal nisten snöre) To like stemmer I: Den svenska sången : för skola och hem. Utgiven av Malin Holmström-Ingers. Femte uppl. Lund, Gleerup, 1931, nr. 450, s Når du vil på fjellesti ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 250, s I: Skolens sangbok : med metodisk rettledning for undervisningen i sang og musikk. 25. rev. utg, 2. oppl. ved Åse og Arnfinn Klakegg. [Av] Mads Berg. Oslo, Aschehoug, 1967, nr. 263, s. 260 Lindeman, Peter ( ) Naar du vil paa fjeldesti ( ) Blandet kor Manuskript, NBO NMS Mus ms 7317:591, 1 s. I: Bondens Sangbog. Udgivet af Chr. Haslerud. Kristiania, 1902, nr. 9, s. 10 Mo, Hans ( ) Fjeldsang (Naar du vil paa fjeldesti)

208 Tre like stemmer I: Melodier til sange i Nordahl Rolfsens læsebog's tredje del : trestemmig udsatte. Samlede og udgivne ved Hans Mo. Bergen, Udgiveren, (I kommisjon hos Beyer), 1896, nr. 3, s. 5 6 Olsen, Sparre ( ) Når du vil på fjellesti ( ) Tre like stemmer I: En glad gutt. [Oslo], Rikskonsertene, [1982], s. [3] Peterson-Berger, Wilhelm ( ) På Fjeldesti = Auf Gebirgspfaden (Når du skal på Fjeldesti =Willst du ins Gebirg' hinein). Aus Björnstjerne Björnsons «Ein muntrer Bursch» Blandet kor Album : 8 Sånger för blandad Chör = 8 Lieder für gemischten Chor : Op. 11. Kopenhagen & Leipzig, W. Hansen, [1897], s. 8 På fjällstig (När till fjälls du draga vill) og besifring. I: Sångbok för skolan. Del I och II. 248 en-, två- och trestämmiga sånger med ackordbetekningar. Samlade och utgivna av And. Weiner [och] John Norrman. Stockholm, Carlson, 1949, nr. 140, s. 92 Reissiger, Friedrich August ( ) Naar du vil paa Fjeldesti ( ) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 472:43, 1 s. Forskjellig fra ms. Under Paa Fjeldesti (Naar du vil paa Fjeldesti) Mannskor Manuskript, NBO NMS Mus ms 472:43, 1 s. Forskjellig fra ms. over Rung, Henrik ( ) Naar du vil paa Fjeldesti ( ) To Sange af «En glad Gut». Kjøbenhavn, W. Hansen, [18 ], s. 3

209 I: Melodibog til Norske Sangbøger. Af Joh. D. Behrens. Kristiania, Eget forl., [1876], nr. 83, s Sanne, Viggo ( ) Fjeld-Sang (Naar du vil paa Fjeldesti) I: Salongmusik. 4de Serie, Nr. 83. Kjøbenhavn, W. Hansen, [18?], s. 3 Stenhammar, Per Ulrik ( ) Når du vil på fjældesti ( ) 6 Digte og Sange af Björnstjerne Björnson : för en röst med piano. Stockholm, Lundquist, [1876], nr. 4, s. 9 Når du vil på fjeldesti ( ). Strofe I I: Romancer. H.C. Albrechtson. B. X. Manuskript, NBO NMS Mus ms 2199:181, s Till fjälls (När til fjälls du ämnar gå) I: 400 sånger, världsliga och andliga [ ]. Samlade och utgifna av Cecilia Holmberg [ ]. II melodier. Lundquistska bokhandeln, Uppsala, 1887, nr. 358, s. 218 Udbye, Martin Andreas ( ): Morgenhanen Naar du vil paa Fjeldesti Melodilinje. I: Tonesamling til «Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag». Ved Olaus Alvestad. 347 gamle og nye lundar samla og utgjevne ved Olaus Alvestad. Kristiania, Cammermeyer, 1905, nr. 223, s Tekst til «Morgenhanen» med henvisning til Bjørnsons dikt Weyse, Christoph Ernst Friedrich ( ): Ludlams Hule. «Vil du være stærk og fri?»; «Dannevang med grønne Bred»

210 [Når du vil på fjældesti] To like stemmer I: Melodier til sangbogen «Danmark». Samlet og udgivet til brug for skole og hjem af Carl Nielsen og Hakon Andersen. Ny rev. udg.. København og Leipzig, W. Hansen, [1927], nr. 1a, s. 1. Tittel: Der er et yndig Land! Tekst: «Dannevang med grønne Bred» Melodilinje [med tekst]. I: Melodierne til Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler. Samlede og udgivne af H. Nutzhorn. Nyborg, Schønemann, 1904, nr. 297, s. 125 O, vidste du bare (Jeg tør ikke tale til dig) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s Anonymus O, vidste du bare! (Jeg tør ikke tale til dig) Manuskript, NBO NMS Mus ms 7346:592, 2 s. Bjørnson, Bjørn ( ) O, vidste du bare (Jeg tør ikke tale til dig) Kjøbenhavn & Leipzig, W. Hansen, [1895], 3 s. Forwald, Rudolf Magnus ( ) O vidste du bare (Jeg tør ikke tale med dig). Op. 1 Manuskript, NBO NMS Mus ms 1497:103, 3 s. Gaathaug, Morten (f. 1955) Å, visste du bare (Jeg tør ikke tale til deg) = If only you knew it

211 Eros : fire sanger til dikt av Bjørnstjerne Bjørnson : for baryton og klaver = Four poems by Bjørnstjerne Bjørnson : for baritone and piano : op. 79. [Oslo, NB noter], 2010, nr. 1, s. 7 9 Hulbækmo, Alf ( ) O, vidste du bare (Jeg tør ikke tale til dig) Mannskor [Oslo], Norsk notestik, [1928], 1 ark Kjerulf, Halfdan ( ) O, vidste du bare (Jeg tør ikke tale til dig = Ich darf ja nicht reden mit dir). HK 194, op. 14, nr. 5. Tysk tekst av Edmund Lobedanz Samlede verker. B. II: Romanser. Utgitt av Nils Grinde. Oslo, Musikkhuset, cop. 1977, nr. 96, s O, vidste du bare = O dürft' ich's dir sagen (Jeg tør ikke tale til dig = Ich darf ja nicht reden mit dir). HK 194, op. 14, nr. 5 Sånger och Visor = Lieder und Gesänge. Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund Lobedanz. Vid Pianoforte af Halfdan Kjerulf. Stockholm, [ ], B. I, nr. 40, s Lasson, Per ( ) O, vidste du bare (Jeg tør ikke tale til dig) Lasson-Album : femten Sange med Klaver. Kjøbenhavn & Leipzig, [1899], nr. 9, s Lindeman, Ludvig Mathias ( ) Jeg tør ikke tale til dig ( ) I: Sangbok for norsk ungdom. Ved Mads Berg og Rasmus Stauri. Kristiania, Aschehoug, 1923, nr. 331, s I: Melodier til H.R. Foosnæs og L.M. Bentsens Viser og Sange for Ungdommen. Gjennemseede af Ludv. M. Lindeman. Christiania, Lund, 1873, nr. 328, s. 141 Den skjulte Elskov (Jeg tør ikke tale til dig)

212 Klaver med tekst I: Melodier til Sangbog for det danske Folk i Amerika. 3die Udg. med Tillæg. Samlede, til dels harmoniserede og ordnede af Geo. Dupont- Hansen. Med et Tillæg af 50 Kor- og andre Sange. Udgivet af «Dansk Folkesamfund». Aarhus, Dansk Folkesamfunds Forl., 1911, nr. 273, s. 133 Lund, Charles O vidste du bare! (Jeg tør ikke tale til dig) Manuskript, NBO NMS Mus ms 1228:91, s. 2 3 Ravnkilde, Niels ( ) O vidste du bare! (Jeg tør ikke tale til dig) Fem Sange. Kjøbenhavn, C.C. Loses Bog- og Musikhandel, [før 1861], s. 6 7 Reissiger, Friedrich August ( ) O, vidste du bare (Jeg tør ikke tale til dig) Sex Sange for en Sangstemme med Pianoforte. Stockholm, Hirsch, [1871], nr. 4, s. 7 Riis, Fredrik von Krogh ( ) [O vidste du bare]. 3 siste takter Manuskript, NBO NMS Mus ms 1203:90 Stenhammar, Per Ulrik ( ) O vidste du bare! (Jeg tør ikke tale til dig) 6 Digte og Sange af Björnstjerne Björnson : för en röst med piano. Stockholm, Lundquist, [1876]. nr. 6, s Aagaard, Thorvald ( ) Jeg tør ikke tale til deg ( ) Klaver med tekst Et snes Folkelige Sange og Viser. København [og] Leipzig, W. Hansen,

213 1932, nr. 19, s. 13 Olav Trygvason (Brede sejl over Nordsjø går) SDV 8, s SD I, s Kommentarer s. 225 Anonymus Olav Trygvason Melodilinje uten tekst Manuskript, NBO NMS Mus ms 7348:592, 2 linjer Haslerud, Christian ( ) Olaf Trygvessøn (Brede Seil over Nordsjø gaar) Mannskor I: [Sangertidende, 6. Aarg Utg. A.M. Hanche], Fotokopi i NBO NMS I: Sangtoner : fornemmelig lette religiøse sange med til dels solo : for blandede kor. Samlede og utgit af A.M. Hanche. Kristiania, Hanche, [1920?]. 3. Hefte, s. 13

Musikk til. Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker

Musikk til. Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker Utarbeidet av Kirsti Grinde Oslo 2012 1 Innhold: Forord s. 3 Hovedregister s. 4 237 Register over titler og førstelinjer s. 238 58 Komponistregister s. 259

Læs mere

Musikk til Henrik Ibsens dikterverker

Musikk til Henrik Ibsens dikterverker Kirsti Grinde: Musikk til Henrik Ibsens dikterverker NB tema 3 Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no, Oslo 2017 ISBN: 978-82-7965-335-6 (digital, bokselskap.no), 978-82-7965-336-3 (epub), 978-82-7965-337-0

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN Orgelbogen Orgelklubben Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Katrine Immerkjær Kristiansen, 2015 Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FUKs NODEBIBLIOTEK. 5. søndag efter påske. Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret. FUKs Nodebibliotek. Tekstrække: 1. Dag:

FUKs NODEBIBLIOTEK. 5. søndag efter påske. Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret. FUKs Nodebibliotek. Tekstrække: 1. Dag: Tekstrække: 1 Dag: FUKs NODEBIBLIOTEK Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret FUKs Nodebibliotek 5. søndag efter påske Titel Komponist Arrangør Korbesætning Bogtitel Forlag Edition nr. Introitus Alt

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 Nils Boe Maribo.5. 6 3 Torben Thomsen Aarhus K.K..56. 5 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk.0.56 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden.00.36 9 Mikkel

Læs mere

Edition Wilhelm Hansen Copenhagen 2002

Edition Wilhelm Hansen Copenhagen 2002 CARL NIELSEN 1 Udgivet af Edited by Lisbeth Ahlgren Jensen and Niels Krabbe y Edition Wilhelm Hansen Copenhagen 2002 Carl Nielsen CN 00023 Nielsen, Carl Kantater c2002-2008 digitalisiert durch: IDS Luzern

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Louise Faurskov Andersen Kværndrup Idrætsforening, Skytteafd. 199/11 199/10 398/ Jan Østergaard Andersen Hårby Skyttef

Louise Faurskov Andersen Kværndrup Idrætsforening, Skytteafd. 199/11 199/10 398/ Jan Østergaard Andersen Hårby Skyttef RESULTATLISTE Lunde Vinterstævne 2015 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. Mesterskab BK2 1 117461 Emma Nielsen 16 470 Hårby Skytteforening 198/14 197/10 395/24 2 115635 Ann Mai Skaarup Ditlevsen 16 142 Tommerup

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

DANSK OCH NORSK DIKTNING. Med litteraturhistorisk orientering

DANSK OCH NORSK DIKTNING. Med litteraturhistorisk orientering DANSK OCH NORSK DIKTNING Med litteraturhistorisk orientering Läsebok i danska och norska för gymnasier, seminarier och flickskolor samt för självstudier Utgiven av HELGE GULLBERG Under medverkan av Niels

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 2 Nils Boe Maribo 3 Torben Thomsen Aarhus K.K. 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden Mikkel Lie Frederikshavn

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

PROGRAM FOR DET KØBENHAVNSKE HÅNDVÆRKS MEDALJEOVERRÆKKELSE. På Københavns Rådhus tirsdag den 31. maj 2016

PROGRAM FOR DET KØBENHAVNSKE HÅNDVÆRKS MEDALJEOVERRÆKKELSE. På Københavns Rådhus tirsdag den 31. maj 2016 PROGRAM FOR DET KØBENHAVNSKE HÅNDVÆRKS MEDALJEOVERRÆKKELSE På Københavns Rådhus tirsdag den 31. maj 2016 PROGRAM Kor: Sankt Annæ Pigekor Dirigent: Anne Marie Granau 1. KORSANG: I Danmark er jeg født Musik:

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

FUKs NODEBIBLIOTEK. 1. søndag efter påske. Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret. FUKs Nodebibliotek. Tekstrække: 2 Dag:

FUKs NODEBIBLIOTEK. 1. søndag efter påske. Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret. FUKs Nodebibliotek. Tekstrække: 2 Dag: Tekstrække: 2 Dag: FUKs NODEBIBLIOTEK Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret FUKs Nodebibliotek 1. søndag efter påske Titel Komponist Arrangør Korbesætning Bogtitel Forlag Edition nr. Introitus Den

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO.

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2012 Henrik Ibsen: Hedda Gabler Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er transkribert

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Højt fra træets grønne top. Bjældeklang

Højt fra træets grønne top. Bjældeklang Højt fra træets grønne top Melodi: Peter Faber Højt fra træets grønne top stråler juleglansen; spillemand spil lystigt op! Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin! Først

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Run-swim-run Junior Damer Placering Navn Klub 1 Maria Bastiansen Farum Svømmeklub 2 Emilie Westh Farum Svømmeklub 3 Sarah Refn Farum Svømmeklub

Run-swim-run Junior Damer Placering Navn Klub 1 Maria Bastiansen Farum Svømmeklub 2 Emilie Westh Farum Svømmeklub 3 Sarah Refn Farum Svømmeklub Run-swim-run 1 Maria Bastiansen Farum Svømmeklub 2 Emilie Westh Farum Svømmeklub 3 Sarah Refn Farum Svømmeklub 4 Xenia Bonnén Sjøgren East Coast CPH Vest Brøndby 5 Mie Garlin East Coast CPH Vest Brøndby

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101 Herresingle U17 M Pulje 1 1 Kevin Hoff Odense OBK 2 Benjamin Gunnarstein 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98 3 Mikkel Søby Hansen Greve Herresingle U17 M Pulje 2 4 Mads Christiansen 5 Lasse Christensen Ringe

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.)

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.) Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 1 1/4 Ark. Mænd, Kvinder og Spillemænd, (Slægtninge af

Læs mere

RESULTATLISTE Willemoes Cup 2013

RESULTATLISTE Willemoes Cup 2013 10-06-2013 20:23:59 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Willemoes Cup 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 97156 Jonas Mølgaard Christensen 09-350 Særslev Skytteforening 200/12 199/14 399/26 2 94796 Mathias

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane

Navn Årg Tid Dato Sted Navn Årg Tid Dato Sted. Kortbane 50 Fri Langbane Kortbane 50 Fri Langbane Kåre Axelsen 89 0.23,86 27. okt Greve Michael Poulsen 81 0.23,89 11. jul Århus Morten Riemenschneider 89 0.24,84 25. nov Greve Kåre Axelsen 89 0.24,37 11. jul Århus Martin Louring

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Aabybro Badminton Club

Aabybro Badminton Club Klubmesterskaber 1-20 10:30 21-40 11:30 41-60 12:30 61-80 13:30 81-89 14:30 Andreas Lohmann (HS+HD+MD) Ann Hegelund Madsen (DS+DD+MD) Carl Johan Springborg (HS) Charlotte Rank Larsen (HD+DS+MD) Christian

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Peder Pedersens mindeløb 2015

Peder Pedersens mindeløb 2015 Peder Pedersens mindeløb 215 ODENSE 6. december Peder Pedersens mindeløb - 215 program - søndag den 6. december 13: 1. afd. PP mindeløb 2 meter flyvende 13:15 Klasse B (jun-ung-damer) 2 omg pointløb -

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Evanthore Vestergaard: Kirkemusik

Evanthore Vestergaard: Kirkemusik 1 Evanthore Vestergaard: Kirkemusik (Ikke komplet og afsluttet 2000) Nutidige salmer (1967-2000; ca. 400 ikke registreret) 1967 Vore ord Emil Larsen 1968 Mariavise Boris Pasternak 1970 Mens klar af østen

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 DDS SP v.3.15.11.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 93472 Anne Bakke Nielsen 01-201 Thisted Skyttekreds 200/14 200/15 400/29 2 113690 Kristian Toft

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere