Benzin, benzin og atter billig benzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benzin, benzin og atter billig benzin"

Transkript

1

2 Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf REPARATION & SALG AF RADIO,TV OG PARABOL Kontakt din lokale fagmand Broager Apotek Allégade Broager Tlf Benzin, benzin og atter billig benzin Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort, kontanter eller et OK Benzinkort. Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller kontakt os på enten eller Så får du kort til billig benzin mere end 495 steder i Danmark. Gråsten 2

3 BESTYRELSEN Formand (konst.) Asmus Carstens Næstformand Teddy Petersen Kasserer Per Andersen Bestyrelsen Birgit Aupke Badminton Rita Latter Gymnastik Birgitte Nielsen Fodbold Mads Johannsen Klublokale Suppleant Tommy Clausen Revisor Hans Henrik Mau Revisor Ib Funder-Nielsen BADMINTON Formand Rita Latter Bestyrelsen Tove Petersen Per Andersen Sanne Christensen FODBOLD Formand + seniorform. Mads Horst Johannsen næstform. + sekr. Uwe Schmidt ungdomsformand Brian Straaberg Materiale/loppemark. Hans Jørgen Nissen Sponsorafd. Finn Dreier Public relation Tommy Clausen Forældrerepr. Brian Straaberg Kampfordeler Asmus Carstens KLUBBLAD Ansvarsh. redaktør Birgit Aupke Tryk Ihle Grafisk Produktion Egernsund hallen Find os på Kontakt FREM på NB: Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af FREM bladet. Deadline for stof til næste nummer: 10. juli

4 Aut. kloakmester Søren Hansen ApS Egernsund Vi udfører: Kloakering Kloak TV Belægning Jord & Beton Snerydning Se også hjemmesiden: Gråsten Boghandel Ulsnæscenteret Gråsten Telefon C.J. skibs- & bådebyggeri ApS V/ CHRISTIAN JONSSON HAVNEVEJ EGERNSUND Tlf Fax Transport v/horst Lorentzen Skovgade 10 Egernsund Tlf Bil Fax BENT CHRISTENSEN Tømrer- og snedkerforretning ApS NYBYGNING REPARATION Planetvej Gråsten Tlf Fax Biltlf Skodsbøl - Tlf Skodsbøl vej 77- Broager Tlf

5 Frem REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, DEN Formanden bød velkommen, hvorefter mødet fulgte den opstillede dagsorden: 1. Valg af dirigent / ordstyrer Per Andersen blev valgt, og bød alle velkommen. 2. Vedtægter Vedtægtsændringerne blev godkendt. De nye vedtægter lægges til offentlig gennemsyn i Frems lokaler, Egernsund hallen og på Frems hjemmeside. Enstemmigt vedtaget 3. Formandsvalg Henning foreslog Asmus som midlertidig formand. Asmus modtog valget, dog kun for en periode på 1 år. Vedtaget 4. Kasserer Per Andersen blev valgt som kasserer for 1 år, da tidligere kasserer gik af i utide. Enstemmigt vedtaget 5. 1/ Asmus takkede for valget. Han mente at det næste års tid ville blive spændende for Frem i forbindelse med kommunesammenlægningen. Asmus forventede bedre vilkår for Frem og andre klubber i den tidligere Broager kommune. Andre kommuner omkring os har bl.a. betalt baneoptegning for klubberne og mange klubber har ikke betalt halleje som det er sket i broager kommune. Dog har tilskud til unge under 25 været lidt mindre end i Broagerordningen men Asmus mente at besparelserne let kunne opveje dette. Asmus ønskede en lidt mere åben Frem politik. Frem skal vise sig mere for borgerne i Egernsund og omegn. 2/ Der blev foreslået at de enkelte punkter i referatet blev læst op og godkendt inden et møde afsluttes. Dette for at undgå fejl eller mangler i kommende referater. Godkendt Teddy Petersen En hyggelig aften med Torben Ølholm Igen stod FREM for et arrangement til Egernsund Åben Skole, hvor vi i år havde inviteret den meget velkendte radiomand Torben Ølholm fra Radio Syd. Det blev til en spændende aften med mange morsomme historier og interessante detaljer fra radioverden. Desuden havde Torben Ølholm nogle gamle radiodokumenter med som viste tydelig forskellen mellem radio i dag og i de gode gamle dampradio- dage. I pausen blev der som sædvanlig budt på kaffe og kage samt FREMs lotterisedler. Igen i år var der mange gode præmier, som vi gerne vil takke sponsorerne for. Og vi siger også tak til alle der har støttet klubbens arbejde ved at købe lodsedler og håber på en lige så hyggelig aften med god mad og underholdning igen i Birgit Aupke FREM 5

6 ANDELS- SELSKABET EGERNSUND VANDVÆRK Var du forhindret til vores generalforsamling har du mulighed for at se bestyrelsens beretning, regnskab, takstblad m.v. på vores hjemmeside Taksterne (excl. moms) for 2007 blev fastsat til: Fast måleafgift (kr. 475 i 2006) kr. 500,00 Vandforbrug pr. m 3 (kr. 3,25 i 2006) kr. 3,50 Statsafgift pr. m 3 (uændret) kr. 5,00 Alle gebyrer fortsætter uændret som hidtil, dog er tilslutningsafgifterne reguleret med de normale indekstal. v/henning Gefke Hansen Skovgade Egernsund SLOTSGADE GRÅSTEN TLF JØNNE s MOTTO - at butikken altid er fyldt med mange kvalitets varer - at der er humør, varme, charme og god atmosfære for kunder og personale. 6

7 Dagsorden: 1. Valg af dirigent / ordstyrer Ib Funder blev valgt. Generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne. 2. Formandens beretning Thorkild fremlagde formandens beretning. Desværre var medlemstallene i beretning ikke korrekte og viste en tilbagegang. Dette var dog heldigvis ikke tilfældet. Der har været jævn fremgang i fodbold og badminton og mindre tilbagegang i gymnastik. 3. Udvalgenes beretning Paul fremlagde badminton beretning Mads fremlagde fodbold beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab Godkendt Tommy spurgte om det havde nogen betydning for kommunale tilskud, at vi havde på kontoen. Asmus: Nej. Kommunen kigger kun på hvor mange medlemmer under 25 Frem REFERAT FRA GENERALFORSAMLING, DEN Sportens venner der er i klubben, Dette er deres beregningsgrundlag. 5. Valg til bestyrelsen - på valg er: Thorkild Kristiansen - ønskede ikke genvalg Teddy Petersen - Genvalgt Tommy Clausen valgt som suppleant Der blev på mødet ikke findet en ny mand til formandsposten. Thorkild forventede at der ville komme emner inden for 14 dage. 6. Valg af revisor: Ib Funder blev valgt. 7. Indkomne forslag Ændring af vedtægter for Frem. Der blev diskuteret og ændret enkelte punkter. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling d Fastsættelse af kontingenter for år 2007: Ingen ændringer. 9. Eventuelt Som det sikkert er de fleste bekendt har Sportens Venner næsten hver søndag aften året rundt lottospil i Broagerhallen til fordel for en lang række sportsforeninger i vores lokalområde. Ved den årlige generalforsamling blev vi i FREM Egernsund tildelt et bidrag på kr., som andel af Sportens Venners overskud i regnskabsåret Med disse linjer vil vi gerne sige Sportens Venners bestyrelse tak for bidraget, ligesom vi gerne vil takke Sportens Venners mange medhjælpere for den store indsats, de direkte og indirekte har gjort for sporten i Egernsund i almindelighed og dermed vores børne- og ungdomsarbejde i særdeleshed. Tak for den fortsatte støtte! FREM 7

8 Hermann Johannsens eftf. Jan Teichert ApS Murer- og aut. Kloakmester Mejerivej Broager Telefon Mobil Bygma Ulsnæsvej Gråsten Tlf Fax Æ Træfpunkt v/arno Bentzen Egernsund Tlf Åbent alle dage fra

9 Borgerforening Oplæg/forslag til RENGØRING I EGERNSUND På bestyrelsesmødet i Borgerforeningen den 12. marts aftalte vi at undersøge om det ville være en god ide om Borgerforeningen arrangerede en omgang rengøring langs veje, stier, rabatter og lignende steder i Egernsund, hvor det flyder med tomme dåser, papir, plastic og meget andet, som hører hjemme i affaldsspanden/sækken. Der er sikkert mange andre beboere i Egernsund (det gætter vi på) som også synes at der visse steder ser forfærdeligt ud langs offentlige veje og stier. Derfor planlægger vi en oprydningsdag efter Påske - sidst i april - først i maj - eventuelt en hverdags aften - hvis der altså er opbakning til det i Egernsund - for det er ikke meningen at bestyrelsen i Borgerforeningen alene påtænker at klare opgaven. Vi har ikke fastlagt datoen, men vil via denne opfordring i Klubbladet - høre om der er opbakning til operationen. Ligeledes har vi heller ikke bestemt, hvilke veje, stier, rabatter m.m. der trænger. Så hvis du synes det er en god ide og gerne vil bidrage med et par timers oprydning, så sender du en mail til eller afleverer en seddel i postkassen på Havnevej 40, så vi kan se hvem vi kan regne med - børn er også velkomne - de er også bedre til at kravle - og så lærer de sikkert også, hvad man f.eks. gør ved en tom dåse fremover. Samtidig med at du tilmelder dig, vil det også være helt fint, hvis du kan pege på en vej en rabat eller en sti som du synes trænger til en kærlig hånd - så vi når hele byen rundt. Faktisk ville det jo også være helt fint hvis du sammen med dit tilsagn påtager dig et begrænset stykke vej/sti som du klarer - tidspunktet kan du så også selv vælge - eventuelt sammen med naboerne - nemmere kan det vel ikke være. Borgerforeningen sørger selvfølgelig for plastikposer og efterfølgende afhentning af sækkene. Forhåbentlig synes rigtig mange Egernsundere at det er en god ide - så send en mail til Ib eller læg et brev i postkassen på Havnevej 40 - SENEST DEN 23. APRIL HVOREFTER DU VIL HØRE NÆRMERE om hvornår operationen starter. BLANKET - RENGØRING I EGERNSUND Jeg vil gerne deltage i projektet. NAVN: ADRESSE: TLF. MAIL: Forslag til vej/sti/rabat eller lignende: Jeg sørger for følgende stykke: Sendes/afleveres senest den 23. april Hilsen Ib Funder/Borgerforeningen 9

10 Flugger farver Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten Telefon IHLE grafisk produktion Storegade 23, Broager Andre har valgt at være de største Vi har valgt at være de bedste... Kjeld Faaborg Sundsnæs 19, Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf Broager Sønderborg Storegade 7 Møllebakken HALLENS CAFETERIA v/karin & Niels Tlf

11 Borgerforening Referat af generalforsamlingen den 20. februar 2007 Fremmødte var Ib, Tove, Anette, Jonny, Henning, Helmut, Erna og Thorkild Fraværende: Verner Sørensen Ad 1 Helmut blev valgt som dirigent Ad 2 Tove fremlagde Borgerforeningens beretning, som blev heftigt kommenteret og diskuteret af de fremmødte. Hele diskussionen kommer under indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen. Ad 3 Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Kontingentbidraget bliver uforandret 50 kr. pr husstand. Ad 4 Følgende blev valgt til bestyrelsen: Tove Hagenau for 2 år Erna Qvist for 2 år Anette for 1 år Ib Funder var ikke på valg og ønsker stadig at være med i bestyrelsen, tak for det. Jonny Meilby Petersen ønsker at stoppe p.g.a. tidsnød Ad 5 Valg af suppleanter: Per Andersen 2 år Henning Jürgensen 1 år Verner Sørensen 2 år Ad 6 Valg af revisorer: Joachim Hagenau Helmut Christiansen Ad 7 Tove så gerne at der kom nye kræfter til borgerforeningen. Det var Thorkild helt enig i, men så hørte enigheden også op. Hele året igennem har der været et ønske fra Thorkilds side at borgerforeningen burde gå med i et landsbylaug. Borgerforeningen har været med til forskellige møder i fritids- og kulturudvalget i ny Sønderborg Kommune, hvor der klart fremgår at Egernsund ikke hører under et landsbylaug. Fordi Egernsund har mere end 1000 indbyggere. Thorkild kan eller vil ikke forstå det, og foreslog endvidere, at vi burde henvende os til formanden for landsbylauget i Ny Sønderborg Kommune, Inger Plouborg. Det var de andre tilstedeværende ikke enig i, af den simple grund som nævnt ovenfor. Thorkild var også af den opfattelse at vi ikke var interesseret i et medborgerhus. Tove kunne fortælle ham at Jan Petersen var med som repræsentant for borgerforeningen og blev valgt som formand for medborgerhusudvalget. Thorkild havde en generel opfattelse af borgerforeningen som sammenspist og initiativløst. Tove henviste til beretningen om vores arrangementer med videre. Ad 8 Erna har henvendt sig teknisk forvaltning i Sønderborg angående flytning af ankeret. De ville henvende sig til Erna snarest belejligt. Bestyrelsesmøde holdes hos Ib, mandag den 12 marts kl Referent Erna Zink Qvist 11

12 Håndbold Tak for endnu en sæson Så har en endnu en sæson nået sin ende. Og igen kan vi i HK 71 se tilbage på en god sæson. Det var sæsonen, hvor vi igen fik et old girls- old, havde mange piger i de smårækker, og hvor et serie 4- herrehold kom til efter jul. Sæsonen der gik For vores børnehold har sæsonen budt på både sejre og nederlag. Men uanset hvad er vi glade for at se, at pigerne nyder at spille håndbold og bliver bedre sæson for sæson. Vi nyder også at se den store opbakning, som forældrene giver deres børn. Det er dejligt at opleve engagerede forældre både til kamp og træning. Ynglingedamerne sluttede, som de sidste, deres sæson med et stævne i påsken. Holdet har traditionen tro haft en sæson med flotte kampe og sejre, men desværre også perioder med udfald. På seniorsiden har damerne haft en flot sæson, mens begge herrehold har haft lidt svære odds. Serie 2-damerne har spillet flot kollektiv spil og endte sæsonen på en 3. plads. Herrernes serie 3-hold har spillet nogle spændende kampe, men desværre tabt flere end de har vundet. Heldigvis placerede holdet sig sikkert over nedrykningsstregen og kan næste år tage endnu en sæson i serie 3. Efter jul kunne vi etablere et serie 4-hold. Det blev til to sejre. Trods det har lysten til håndbold været tydelig. Hos klubbens old girls-hold har det gode samvær og håndholden gået hånd i hånd. Der har været smil og godt humør på trods nogle hårde kampe. Vi vil fra bestyrelsen takke alle spillere, forældre, trænere, sponsorer og samarbejdspartnere for en god sæson 2006/07. Vi håber på at se rigtig mange igen til næste sæson. En ny bestyrelses på plads Den 28. februar 2007 blev den årlige generalforsamling afholdt. Vi sagde her bl.a. farvel til Svend Aage Erichsen som bestyrelses6medlem efter rigtig mange år som aktiv i bestyrelsen. Samtidig fik bestyrelsen nye medlemmer. Bestyrelsen består nu af Dennis Furtner, Anette Clausen, Karen Knudsen Jørgensen, Majbrit Clausen, Henrik Thomsen, Annemarie Naujeck og Mette Pawlik Olesen. Suppleanter blev Bettina Larsen og Hans Borsinski. Det er dejligt, at nye kræfter har haft lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Tak for sæsonen 2006/07! M.v.h. Bestyrelsen for HK 71 Egernsund Fakta HK 71 Egernsund havde i sæsonen 2006/07 93 aktive medlemmer og 196 passive medlemmer. 12

13 TEST DIT TALENT SOM TENNIS-SPILLER Egernsund Tennisklub er på pladsen Lørdag d. 12. maj kl Tør du tage kampen op mod vores boldmaskine og bevise hvor hurtig du er på fusserne?? Fang mindst 10 bolde ud af 15 mulige og vind en fin præmie fra Egernsund Tennisklub. Mojn, vi ses til byfesten EGERNSUND TENNISKLUB 13

14 Egernsund Byfest BØRNEKRÆMMERMARKED FOREGÅR I DET STORE TELT PÅ FESTPLADSEN Lørdag d. 12. maj fra kl ca Stort Børnekræmmermarked for alle børn og unge i Broager Kommune. Her har I mulighed for at lege handelsmand for en dag. I kan sælge jeres legetøj, ting og sager. I skal tilmelde jer ved at ringe eller kigge forbi: Egernsund S.F.O Skovgade Egernsund Tlf.: Tilmeldingsfrist: Onsdag 7. maj

15 I teltet ved Egernsund Byfest Fredag den 11. Maj Kl 19:30 Sponsoreret af: Kl. 19:30-21:00 Sixpack bluesband Kl. 21:00 Præmie overrækkelse Ringridning Kl. 21:15-22:45 Orange Delight Kl. 22:45-00:15 Gettysburg Kl. 00:15-01:45 Blue Sunday Fri Entre. Mød op til en musikalsk aften i teltet, og hør de lokale bands fyre op under teltdugen. Baren er åben fra Kl. 19:00 Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år 15

16 BORGERFEST Borger- nabo-, familie-, venne-, fødselsdags-, byfest- fest. Lørdag d. 12/5 kl til ca Pris 100,- kr Menu: 2 slags gyros med diverse tilbehør inkl. 1 øl eller vand Musik v/cash 4-mands danseorkester Tilmelding til: Teddy Petersen, eller mail til Billetter afhentes i Teddys Salon. Vi har kun plads til 600, så du skal være hurtig. Husk at medbringe tallerken og bestik. 16

17 Program for Byfesten 2007 Torsdag 10/ Festpladsen åbner Spark Byfesten ind med SønderjyskE! Gratis, med 3 spillere fra SønderjyskE Præmieskat-turnering på den Gamle Skole Ølsmagning og underholdning med DownTown Dynt Festpladsen lukker Fredag 11/ Festpladsen åbner Køretøjsringridning, start fra havnepladsen Rock under Teltdugen med Sixpack BluesBand, gratis adgang Præmieoverrækkelse køretøjsringridning Rock under Teltdugen fortsætter med Orange Delight Gettysburg Blue Sunday Festpladsen lukker Lørdag 12/ Festpladsen åbner Børnekræmmermarked GRÅSTEN SALATER Tlf Gråsten Egernsund Rundt! Gå, løbe, cykle og stavgang rundt i Egernsund Brandværnssjov! Masser af skum og enddnu mere vand Scenen er din! Tennisboldkanonen Petanque Ponyridning Balleboldturnering Fodbold serie 4: FREM Egernsund - Gråsten Byfesten 2007, stort fællesspisning for alle, underholdning v/cash og et 4- mands danseorkester Festpladsen lukker Søndag 13/ Helikopter rundflyning Børneaktiviteter Ældresagens lottospil og Sønderjysk Kaffebord Nintendo Wii konkurrence Panik-loppemarked, se sælgerne gå amok i hinandens varer Brandværnssjov, igen med masser af skum Festpladsen lukker for i år. 17

18 BALLEBOLD-TURNERING LØRDAG D. 12. MAJ KL NU HAR DU MULIGHED FOR AT SKRIVE DIG IND I HISTORIEN!!! EGERNSUND BYFEST INTRODUCERER DEN NYE SPORT FOR ALLE. BALLEBOLD ER EN FANTASTISK MORSOM OG YDERST ENKEL HOLD-SPORT. EN BALLEBOLDKAMP VARER I ALT 8 MIN. DET ENESTE DU SKAL GØRE ER : TILMELD ET HOLD PÅ MAX. 5 PERSONER (BENYT VENLIGST TILMELDINGSKUPON NEDERST PÅ DENNE SIDE) MØD OP KL PÅ SPORTSPLADSEN ALLE DELTAGERE MEDBRINGER FØLGENDE: LØBESKO, TØJ DU KAN BEVÆGE DIG I, GODT HUMØR. RESTEN AF UDSTYRET UDLEVERES VED KAMPSTART. Sæt X i kalenderen for alle FREMs kampe til BYFESTEN Torsdag d. 10/5 Fredag d. 11/5 Lørdag d. 12/5 kl : FREM Old Boys - Kollund kl : FREM Junior - Gråsten kl : FREM Serie 4 - Gråsten kl : FREM Serie 6 - B 2006 Åbenrå (ny klub) VI GLÆDER OS ALLEREDE!! M.V.H. HK 71 EGERNSUND HAR DU SPØRGSMÅL? RING TIL TANJA PÅ AFLEVERES HOS TEDDYS SALON SENEST D Holdets navn: Kontaktperson: Telefon: 18

19 Stort Lottospil og Sønderjysk Kaffebord ved Egernsund Byfest 2007 Søndag d. 13.maj kl. 13:00 i Det Store Telt på sportspladsen ved Den Gamle Skole. Arrangementet er et samarbejde mellem Rathjes Bageri og Ældresagen på Broagerland. Der vil være Lotto, Pauselotto og spil med mange flotte præmier - blandt andet vareposer og gavekort til handlende i Egernsund og Broager. Efter Lotto er der Sønderjysk Kaffebord. Priser Kaffebord + én Lotto plade: 50,- Ekstra plader eller plader uden kaffebordsbillet: 8,- Returbillet med Brodersens Taxi: 10,- Forhåndstilmelding og -betaling for Lotto og Kaffebord skal ske ved Bager Rathje senest onsdag den 9. maj. BrodersensTaxi kører til/fra arrangementet. Se køreplan nedenfor Kom og tilbring et par hyggelige og sjove timer sammen med os på sportspladsen. Rathjes Bageri Ældresagen på Broagerland Brodersens Taxi kører som følger: Kværs 10:55 Alnor 11:05 Torvet/Jernbanegade 11:10 Adsbøl 11:20 Ullerup 11:35 Blans 11:40 V.Sottrup 11:50 Nybøl 11:55 Smøl 12:00 Dynt 11:30 Skelde 11:35 Gl.Gab 11:40 Br. V/Horne 11:45 Br.V/Kirken 11:50 Br.V/Møllegade/Industrivej 11:55 Skodsbøl 12:00 Skodsbølmark 12:05 19

20 Præmieskatturnering I gymnastiksalen på den Gamle skole i Egernsund. Egernsund byfest afholder igen i år den populære præmieskat-turnering. Tilmeldingsgebyr pr. person: 110,- inkl. 2 stk Smørrebrød og kaffe/te Øl/vand, kaffe/te og ringriderpølser kan købes. Tilmelding kan ske til: Gert Sørensen på telefon: Teddy Petersen på telefon: , senest d. 7/5 Nå, du løber ikke? Løb er blevet meget populært i Egernsund i de sidste år. Det er næsten som om man skal undskylde sig for ikke at være begyndt med at løbe endnu. Men nu kan du vise at du også har styr på tingene og sundheden. Udforder din makker eller aftal en hyggetur med din nabo. Ved Egernsund Byfest kan du hygge dig med en tur igennem Egernsund ved Egernsund Rundt Om du er mere til en rask gåtur inklusive hyggesnak eller om du vil prøve dine evner ved et (moderat) løbetempo bestemmer du selv. Som noget nyt kan du også prøve dine kræfter ved en cykeltur. Når du deltager har du allerede vundet. Der er flere ruter mellem 2 og 8km. Den korte rute er velegnet til en løbetur med mindre børn. Det kommer ikke an på at vinde (som sagt du har jo allerede vundet ved bare at være kommet igang). Starten er lørdag den 12. maj kl. 10 fra 'Egernsund Stadion' ved den gamle skole, deltagelsen er gratis. Tilmelding til Egernsund Rundt 2007 (Deltagelsen er gratis). For-/Efternavn: Årgang: [ ] 2km-gå [ ] 5km-gå [ ] 2km-løb [ ] 5km-løb [ ] 7km-løb [ ] 4km-cykel [ ] 8km-cykel. (Forhåndstilmelding er ønsket senest fredag den 11.maj ved Andreas Aupke, Svinget 24, via epost eller på telefon Tilmeldingen på dagen er dog også muligt.) 20 20

21 KØRETØJSRINGRIDNING ved Egernsund Byfest FREDAG D. 11. MAJ KL Kom og vær med!!! Sædvanen tro går vi i optog gennem Sundgade fra havnepladsen flankeret af Egernsund, Broager og Skelde Brandværn og en masse seje motorcykler. Kom, som du er eller udklædt. Alle former for køretøjer - der kan komme igennem vores galger - er tilladte. Din helt almindelige cykel, trillebøren, barnevognen, havefræseren eller noget helt andet. Der er præmie til Kongeholdet, Prinseholdet og bedst udklædte hold. Pris: 150 per hold - betales ved tilmeldingen. Tilmelding kan ske ved Teddy - I ved hvor han bor : eller Helle Holmboe Andersen Sundgade 39 Tilmelding til køretøjsringridning Holdets navn: Kontaktperson: Telefon: 21

22 v/kurt Lorenzen Havnevej 46 Egernsund Tlf B C Maskinfabrik ApS Drejning fræsning plan- profil og centerlessslibning Værktøjsfremstilling Netbank konto-kik tjek din konto, og send gratis sms er. Storegade Filialens adresse, 6, postnummer Broager, og tlf. by, telefonnummer taverna Aphrodite græske specialiteter ALLE RETTER KAN BESTILLES UD AF HUSET HAR FESTLOKALE TIL 50 PERSONER Marinavej 1 Egernsund tlf EGERNSUND EME MASKINFABRIK EGERNSUND vvs v/hans-peter Matzen Sundgade 98, 6320 Egernsund Telefon Biltlf

23 Fodbold Damefodbold Efter flere henvendelser fra friske piger i Egernsund omkring muligheden for opstart af et senior-pigehold i Egernsund, afholder FREM Fodbold infomøde. Dato: 11/ Tidspunkt: Sted: Egernsund gl. Skole, klublokaler Vel mødt Den gamle kampdragt var blevet slidt, så endnu engang har Broager Sparekasse sponsoreret trøjer til Egernsund`s 1. hold i serie 4. FREM Egernsund siger tak til Broager Sparekasse for det flotte sponsorat. På billedet er det FREM Egernsund`s 1. hold iklædt de nye spilledragter. 23

24 Tlf Egernsund Malerforretning VERNER BENTZEN Fjordvej 13, 6320 Egernsund Telefon Bil Fax Det eneste autoriserede S.K.A.D. værksted indenfor 50 km, der kan udstede forsikringsgaranti fra 2-6 år på autoskader. Broager Karrosseri & Motorværksted ApS Sct. Pauli. Telefon VINDUESPOLERING v/viggo Johannsen Deres lokale vinduespolerer Privat Erhverv Uforbindende tilbud gives Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund Byen s Blikkenslager Aut. GVS Installatør Henning W. Villesen Nejsvej 34, Broager Tlf Biltlf

25 Fodbold Træningstider: Junior hold: Starter Træning 13/ Esben Ludvigsen Sune Nicolaisen Træner Tirsdag/Torsdag Drenge hold: Starter Træning 12/ Kim Steg Træner Mandag/ Onsdag Lilleput piger Starter Træning 16/ Birgit Aupke Træner Mandag Lilleput Drenge Starter Træning 3/ Asmus Carstens Jan Petersen Træner Tirsdag/torsdag Miniput Starter Træning 3/ John Madsen Træner Tirsdag / torsdag Microput Starter Træning :27/3-29/3-3/4-10/4-12/4-2007, herefter kun Torsdag. Brian Straaberg Troels Lyde Jensen Træner (tirsdag se dato ) Torsdag kl Poder Starter Træning 11/ Helle Justesen Lars Mathiesen Mads Justesen Træner Onsdag kl Med venlig hilsen Brian Straaberg, Formand for Ungdomsudvalget 25

26 El-installatør H. J. Paulsen Hårde hvidevarer Alt i belysning EDB installation Nyvej 5 Egernsund Egernsund Broager Netbank Tænk på penge når det passer dig... I VA N K IRKEGAARD APS TØMRER- & SNEDKERFORRETNING værksted Brovej 44 Egernsund TLF BIL:

27 Egernsund Tennisklubs generalforsamling tirsdag den 27. marts 2007 Formandens beretning: Sidste år skrev jeg at Udviklingen indenfor dansk tennissport har de seneste år været præget af markante tilbagegange i klubbernes medlemstal. Denne tendens fortsatte i DTF havde en medlemstilbagegang på medlemmer. Alligevel skriver man i beretningen at 2006 var et rigtig godt år for dansk tennis. Tilsyneladende måles dette på regnskabsresultatet. DTF har de seneste år forøget egenkapitalen med _ million per år. For mig ser det ud som om DTF er ved at dø men med penge på kistebunden. Forbundets budget for breddeområdet er for 2007 reduceret til kr mod kr. Tennis anvendt på området i Egernsund Tennisklub har haft stort udbytte af at kunne trække på breddekonsulent Michael Haug, der har været med til at starte aktiviteterne omkring tennis på tværs. Imidlertid er breddekonsulenterne Erik Terp og Michael Haug blevet afskediget. Endvidere er træneruddannelser blevet centraliseret. Denne udvikling bør få os til at stoppe op og overveje det fortsatte medlemskab af DTF/JTU. Vore årlige omkostninger til medlemskabet er kr

28 I sæsonen 2005 var vi 15 juniores og 46 seniorer. I sæsonen 2006 var vi 8 juniores og 37 seniorer. Dette er en kraftig reduktion med en halvering af juniormedlemmer og ca. 20% reduktion af seniormedlemmer. Økonomien i Egernsund Tennisklub er ret stabil. Indtægterne kommer fra medlemsgebyr, medlemmers frivillige arbejdskraft ved byfesten samt sponsorbidrag. Medlemmer opfordres til at stille deres arbejdskraft til rådighed ved byfesten. På sponsorsiden undersøges muligheden for at tilbyde medlemskab for sponsorbidrag. Hensigten er varigt at få tilført flere medlemmer; idet der jo er plads nok på banerne. Aktiviteter: Den interne klubturnering har som sædvanlig været afholdt med stor deltagelse og ved afslutningen og præmieuddelingen blev der hygget med kaffe, kage og en enkelt øl. I DGI turneringen har der igen deltaget 3 hold i senior-rækken. Et af holdene blev puljevinder. Med hjælp fra breddekonsulent Michael Haug er der etableret et succesfuldt samarbejde imellem 5 klubber(blans/sundeved, Gråsten, Broager, Nybøl og Egernsund). Dette har skabt et netværk imellem klubberne. En konkret aktivitet som følge af det tværgående samarbejde har været etableringen af hyggeturneringen som har været afholdt i Broager, Nybøl, Gråsten og Egernsund. Alle stævner har været med stor deltagelse og med positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Samarbejdet vil blive fortsat. I sæsonen 2007 afvikles arrangementerne i Sundeved, Broager, Gråsten og Egernsund. En stor tak til Knud Erik Novrup som tovholder på disse arrangementer. De nye sommerhuse i Marine Minde har mod forventning ikke medført større udleje af bane 3 i Juli måned. Marine Minde har skiftet havnemester. Samarbejdet forventes at fortsætte. Lignende tilbud til sommerhusområdet Fiskenæs bør overvejes og behandles af bestyrelsen. Tennisklubben har ved byfesten i Egernsund deltaget med præsentation af tennis ved tenniskanon samt minitennis. Endvidere har der været medhjælpere i byfestarrangementet, som ved deres deltagelse har bidraget til Tennisklubbens økonomi. Vi håber på flere frivillige til dette års byfest. Klubben har modtaget sponsorbidrag fra BHJ til køb af vindnet. Broager Kommune har bevilget tilskud til det afholdte DTU tennisseminar. Udover de sædvanlige aktiviteter er der for klubben behov for uddannelse af trænere til ungdom. Aktivering af medlemmer til at give en hånd med. Eventuelt give tilbud om lederkurser. Tiltrække ældre til minitennis - eventuelt ved samarbejde med ældresagen. Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle der har bakket op omkring Egernsund Tennisklub. Dette gælder naturligvis også bestyrelsen som jeg takker for et godt samarbejde. Alle medlemmer ønskes en god sæson for Formand, Søren Bech Pedersen 28

29 STANDERHEJSNING Finder sted lørdag d. 5. maj kl TRÆNING Juniorer: Tirsdag kl Seniorer: Tidspunktet er endnu ikke fastlagt. Tilmelding: Juniorer: Kontakt Knud Erik Novrup Seniorer: Kontakt Christina M. Krogh KLUBTURNERNING Tilmeldingsfrist er lørdag d. 5. maj, hvor der også afholdes standerhejsning. Klubturneringen starter for alle rækker i uge 20 og forventes at være afsluttet d. 16. september. Vejledende spilleplan udsendes til alle deltagere. KLUBAFTEN Der vil hver tirsdag kl blive arrangeret klubaften for alle klubbens medlemmer. Her vil der være mulighed for at spille double og mixdouble. Holdopdelingen vil foregå ved lodtrækning. ÅRETS BYFEST Vi vil igen i år tilbyde byens borgere at deltage i vores konkurrence med boldkanonen. Derudover vil det være muligt at prøve vores nye -og sjove soft tennis sæt. Aktiviteterne finder sted lørdag d. 12. maj kl på Egernsund Stadion. TENNIS PÅ TVÆRS Her vil det være muligt at spille double og mixdouble på tværs af de forskellige klubber. Holdene sammensættes ved lodtrækning. Blans: Tirsdag d. 22. maj kl Gråsten: Tirsdag d. 19. juni kl Egernsund: Tirsdag d. 14. august kl Broager: Tirsdag d. 28. august kl STÆVNER FOR JUNIORERNE Som noget nyt vil det blive afholdt 3 stævner for U12, U14 og U16 spillere. Nærmere oplysninger fås hos Knud Erik Novrup. Broager: Søndag d. 17. juni Sønderborg: Søndag d.19. august Nordborg: Søndag d. 2. septemper PRÆMIEOVERRÆKKELSE Dato: søndag 16. september kl OBS!!! Se Yderligere informationer vedrørende; klubbens samværspolitik, tennis på tværs og referatet fra vores generalforsamling på vores hjemmeside: 29

30 Badminton Afslutning på badminton sæsonen 2006/2007 Så er et år igen gået, og her er lidt status over vores hvordan det er gået i badmintonafdelingen. I ungdomsafdelingen er det gået rigtig godt for 2 af holdene. U11 blev udtaget til LM og var en tur i København for at spille og de var rigtige dygtige, da de kom hjem med en flot 2.plads. STORT TILLYKKE til Pernille Christensen, Tobias Aupke, Simon Andersen, Jonas Jessen og Benjamin Sørensen og ikke mindst træner Birgit Aupke. Vores U13 herrehold blev først landsdelsmestre (det var før sønderjysk mester) og var derfor også til LM, som blev spillet i Vingsted centret, hvor drengene og spillede nogle gode kampe, men fik ingen medalje med hjem, men alligevel, et STORT TILLYKKE med landsdelsmesterskabet til Jacob Nielsen, Tobias G Hansen, Benjamin Christensen, Kasper Feldstedt og Keven Hansen samt deres træner Mette Jørgensen. Klubmesterskab Klubmesterskabet for ungdom blev afholdt d 11marts hvor der blev spillet rigtig mange gode kampe, selvom vi blev nød til at sammensætte rækkerne lidt på tværs af aldersgrupperne, da vi ikke har lige mange børn i de forskellige rækker. Det blev til følgende pladser U9 damer single nr. 1 Pernille Christensen nr. 2 Mette Schwartz U9 herrer single nr. 1 Morten Just nr. 2 Emil Schumann U11 herre single nr. 1 Tobias Aupke nr. 2 Benjamin Sørensen U9/11 double m/k nr.1 Pernille Brohave og Tobias Aupke nr.2 Benjamin Christensen og Jeppe Andersen U13/15 herre single Nr. 1 Jonas Lemke Nr. 2 Kasper Feldstedt Nr. 3 Mads Justesen U13/15 double nr. 1 Jonas Lemke og Emil Andersen nr. 2 Carsten Hansen og Keven Hansen Tilsidst blev de årlige pokaler delt ud, efter indstillinger fra trænerne og det blev Årets kammerat: Pernille Christensen Årets Spiller: Tobias Aupke Årets største fremgang: Anders Matzen Motionisternes årlige klubmesterskab blev afholdt lørdag d. 31 marts, hvor vi startede med morgenmad kl og gik derfra stille og rolig i gang med dagens kampe, der blev spillet 47 kampe, og der var rigtig mange gode jævnbyrdige kampe imellem. I herresingle måtte vi ud for at tælle sæt for at finde 1,2 og 3 pladsen. Men her er placeringerne Herresingle: Nr.1 Per Andersen nr. 2 Flemming Latter nr.3 Henning G Hansen Mixdouble: Nr. 1 Mette Jørgensen og Tommy Justesen nr. 2 Pia Nielsen og Søren B. Pedersen Damedouble: nr.1 Pia Nielsen og Tine G. Hansen nr. 2 Dorte Krog og Annette Hansen 30

31 nr. 3 Mette Jørgensen og Rita Latter Herredoble nr.1 Bjarne Hansen og Park Duus nr. 2 Åge Ottosen og Tommy Justesen Om aftenen havde vi vores sædvanlige klubmesterskabs/ sæsonafslutningsfest med uddeling af præmie - som sædvanlig en rigtig god fest!! Jeg vil sige tak til alle for denne sæson, og håber vi mødes til august/september igen med frisk humør. Rita Latter Flotte resultater til U11 og U13 ved DGI landsmesterskabet 2006/07 har været en meget succesfuld sæson for ungdomsafdelingen. U11 holdet bestående af Pernille Christensen, Benjamin Sørensen, Simon Andersen, Jonas Jessen og Tobias Aupke spillede sig til en fremragende 2. plads ved landsmesterskabet d. 17./18. marts i København. Ungerne nød en dejlig weekend med masser af badmintonkampe, hvor de kun tabte en enkelt kamp mod den senere landsmester Agerbæk. Desuden kunne klubben sende en U11-spiller til individuelt LM, hvor Tobias Aupke klarede sig fint både i single og i double. U13 holdet bestående af Tobias Gefke, Jacob Nielsen, Kasper Feldstedt, Kevin Hansen og Benjamin Christensen samt træneren Mette Jørgensen fik en flot 4. plads ved hold LM d. 24./25. marts i Vingsted. Vi siger tillykke til dem allesammen og håber på en lige så god sæson 2007/08. Birgit Aupke 31

32 Teddy s Salon Sundgade 61 Egernsund

April 2007 27. årg. nr. 2 FREM

April 2007 27. årg. nr. 2 FREM FREMs 1. hold i nyt arbejdstøj April 2007 27. årg. nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 REPARATION & SALG AF RADIO,TV OG PARABOL Kontakt din lokale fagmand Eget værksted

Læs mere

Kom til byfest 2012. 10. til 13. maj. Maj 2012 32. årgang nr. 2 FREM

Kom til byfest 2012. 10. til 13. maj. Maj 2012 32. årgang nr. 2 FREM Kom til byfest 2012 10. til 13. maj Maj 2012 32. årgang nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

På vej til en god tradition Byfest 2007. August 2007 27. årg. nr. 3 FREM

På vej til en god tradition Byfest 2007. August 2007 27. årg. nr. 3 FREM På vej til en god tradition Byfest 2007 August 2007 27. årg. nr. 3 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Reparation & salg af Radio,TV og parabol Kontakt din lokale fagmand Eget

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Maj 2006 26. årg. nr. 2 FREM

Maj 2006 26. årg. nr. 2 FREM Sæsonen er begyndt! Maj 2006 26. årg. nr. 2 FREM Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer. Ved festpyntede borde med lys og blomster. Duge og servietter vælger i selv farverne på. Vi tilbyder: Udvidet

Læs mere

FREM - fast forankret i fremtiden. Februar 2008 28. årgang nr. 1 FREM

FREM - fast forankret i fremtiden. Februar 2008 28. årgang nr. 1 FREM FREM - fast forankret i fremtiden Februar 2008 28. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Reparation & salg

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM 50 år i FREM November 2012 32. årgang nr. 4 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74

Læs mere

SÅDAN!!! August 2013 33. årgang nr. 3 FREM

SÅDAN!!! August 2013 33. årgang nr. 3 FREM SÅDAN!!! August 2013 33. årgang nr. 3 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten Radio v/ Leif Hansen og

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FREM Damefodbold - tillykke med en god sæson. November 2010 30. årgang nr. 4 FREM

FREM Damefodbold - tillykke med en god sæson. November 2010 30. årgang nr. 4 FREM FREM Damefodbold - tillykke med en god sæson November 2010 30. årgang nr. 4 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Til lykke!! U 15 holdet blev landsdelsmester. April 2008 28. årgang nr. 2 FREM

Til lykke!! U 15 holdet blev landsdelsmester. April 2008 28. årgang nr. 2 FREM Til lykke!! U 15 holdet blev landsdelsmester April 2008 28. årgang nr. 2 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/3-2016 i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent. Jørn Rosborg blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Egernsunds nye håndboldstjerner. November 2014 1. årgang nr. 4 EKIF

Egernsunds nye håndboldstjerner. November 2014 1. årgang nr. 4 EKIF Egernsunds nye håndboldstjerner November 2014 1. årgang nr. 4 EKIF Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Generalforsamling. Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017

Generalforsamling. Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017 Generalforsamling Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017 Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for 2016 3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse 4) Forslag til budget,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vore stolte håndbold-herrer. August 2014 1. årgang nr. 3 EKIF

Vore stolte håndbold-herrer. August 2014 1. årgang nr. 3 EKIF Vore stolte håndbold-herrer August 2014 1. årgang nr. 3 EKIF Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten Radio

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold.

NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold. TIL SKOLELEDEREN NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold. Turneringen kommer til at omfatte klassetrinene børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Generalforsamling. Nysted tennis club 2014 Afholdt d. 18. marts 20145

Generalforsamling. Nysted tennis club 2014 Afholdt d. 18. marts 20145 Generalforsamling Nysted tennis club 2014 Afholdt d. 18. marts 20145 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2014 a) Redegørelse for

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Marts 2014 1. årgang nr. 1 EKIF

Marts 2014 1. årgang nr. 1 EKIF Marts 2014 1. årgang nr. 1 EKIF Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten Radio v/ Leif Hansen og Henning Christensen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FREM's kommende badminton-stjerner. April 2013 33. årgang nr. 2 FREM

FREM's kommende badminton-stjerner. April 2013 33. årgang nr. 2 FREM FREM's kommende badminton-stjerner April 2013 33. årgang nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Lige nu er det svært at forestille sig at banerne bliver klar til

Læs mere