KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab

2 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen KommuneForsikring er Skandinaviens største forsikringsleverandør til det offentlige marked. Vi dækker alle arter af skadeforsikring for stat, regioner og kommuner i Norden. Som det eneste skandinaviske selskab er vi 100 pct. dedikerede til det offentliges krav og behov for specialiserede forsikringsløsninger og vurdering af risici. Vores vision er, at vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. Vi sikrer vores kunder sammenhæng og overblik. KommuneForsikring omfatter også Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Vi er et datterselskab i Fair Forsikring Koncernen, der ejes af Gjensidige Forsikring Norges største skadeforsikringsselskab. Vi er i alt 260 medarbejdere i Danmark. I denne årsrapport for 2007 har vi valgt at vise fotos, der illustrerer koncernens nordiske tilhørsforhold. Udgivet af KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax

3 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Indhold Ledelsesberetning Året der gik...4 Strategi og udvikling...6 Forventninger til Kapitalstruktur, ejere og ledelse...8 Bestyrelse og direktion...9 Medarbejdere...11 Kunder og service...14 Risikostyring...16 Koncernens forretningsområder..22 Regnskabsberetning...25 Ledelsesberetning Ledelsespåtegning...28 Revisionspåtegning...29 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis...30 Hoved- og nøgletal...35 Regnskab...37 Noter...41

4 ÅRET DER GIK KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Året der gik Nordens største inden for offentlig forsikring 2007 er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at målrette sin indsats. KommuneForsikring har gennem årene arbejdet fokuseret på at være det offentliges foretrukne samarbejdspartner. Det er denne position, der er fastholdt og yderligere udbygget i løbet af I dag er KommuneForsikring markedsledende på det danske marked og nordisk kompetencecenter for Gjensidige-gruppens offentlige forsikringsaktiviteter. Den eneste i Norden I 2007 har kredittilsynet i Norge godkendt KommuneForsikrings norske filial for offentlig forsikring. Det betyder, at KommuneForsikring nu har overtaget alle Gjensidiges aktiviteter på det offentlige område i Norden. Det har derfor været muligt for os at deltage i mere end 100 norske udbud. Ved årets slutning har selskabet en reassuranceaftale, der dækker cirka 30 pct. af al offentlig forsikring i Norge, mens vi også er stærkt på vej i det svenske marked. Samlet set betyder det, at vi i dag er Nordens største aktør, når det gælder forsikring af kommuner og regioner. KommuneForsikring er ikke blot markedsleder, men også det eneste selskab af sin art i Norden, der er 100 pct. fokuseret på at forsikre kommuner, regioner og statslige institutioner. De danske kommuner har arbejdet hårdt på at få bragt kommunalstrukturen på plads, og vores opgave har været at skræddersy nye forsikringsløsninger, der passer til de nye forhold, kommunerne skal agere under fx i forhold til meget større enheder. Det har været et stort kundeønske, at vi etablerede en række administrative løsninger, som kommunerne nu benytter i stor stil. Strukturreformen har desuden betydet en forøgelse af kommunernes selvforsikring og selvrisici. Tredobling af erhvervsporteføljen Forretningsområdet Erhverv har været igennem en kraftig opbygning af erhvervsporteføljen, der i løbet af få år er næsten tredoblet. En succes, der illustrerer, at kunderne kan bruge den synergi, der er ved, at vi forsikrer store offentlige porteføljer og bruge erfaringerne til at forsikre udvalgte erhvervssegmenter. Tilfredsstillende resultat Markedet har året igennem generelt været præget af betydelige prisfald og storskader, men årsresultatet er tilfredsstillende og lever på bundlinjen op til forventningerne. Årets resultat er 193 mio. kr. før skat og en combined ratio på 97,1. Omkostningsprocenten er på 11,3 pct. Mange storskader Forsikringsresultatet er påvirket af et større antal storskader. I Norge har der været to store skolebrande i hhv. Rana og Lillehammer, og i Danmark har der bl.a. været brand på Dybbøl skole i Sønderjylland. I modsætning til storskadefrekvensen har udviklingen inden for arbejdsskade haft et positivt forløb, og resultatet blev bedre end forventet. Resultatet er præget af en række store og større skader, men en fornuftig forretningsmodel med god risikostyring sikrer, at der er balance i forretningen. Samtidig har selskabet haft et godt investeringsår, der har givet et særdeles godt afkast. Det er bl.a. lykkedes at hjemtage en række gode aktiegevinster. Organisationen på plads Internt har vi arbejdet med sammenlægningen af Kommune- Forsikring og Fair Forsikring. Pr. 1. juli 2007 blev koncernen endeligt etableret således, at KommuneForsikring er ejet af Fair Forsikring A/S, som er direkte ejet af Gjensidige. Årets resultat er påvirket af, at der er gennemført en række nødvendige tilpasninger til denne nye organisation, der ved årets slutning er helt på plads og klar til at gennemføre koncernens vision om, at vi forstår kunderne bedst og give dem mest værdi.

5 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 ÅRET DER GIK Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed Resultat før skat Ledelsesberetning Fem år i tal: hoved- og nøgletal for KommuneForsikring (1.000 kr.) Koncern Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed Øvrige indtægter og udgifter netto (4.831) Resultat før skat Skat (25.057) (76.745) (72.573) (49.410) (55.466) Årets resultat Egenkapital Nøgletal Erstatningsprocent, brutto 77,5 76,5 85,4 80,5 87,4 Nettogenforsikringsprocent 7,4 5,1 2,8 5,3 (1,6) Skadeforløb 84,9 81,6 88,2 85,8 85,8 Omkostningsprocent 9,3 9,8 7,9 10,0 11,3 Combined ratio 94,3 91,4 96,1 95,8 97,1 Operating ratio 97,1 92,9 93,4 93,1 93,7 Det skal bemærkes, at nøgletallene i perioden ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse

6 STRATEGI OG UDVIKLING KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Strategi og udvikling Koncernen har i 2007 haft fuldt strategisk fokus på, at vi nu er kompetencecenter for al offentlig forsikring i hele Gjensidige-gruppen. Koncernen har på kort tid udviklet en ny forretningsmodel og et nordisk koncept for forsikring af den offentlige sektor med de nødvendige nationale tilpasninger, der er brug for i forhold til de enkelte nordiske kommuners krav og behov. Kommune- Forsikring kan i dag hjælpe alle kunder med optimale forsikringsforhold uanset størrelsen af de offentlige porteføljer, der skal forsikres. Del af Top 3 Som 100 pct. fokuserede på offentlig forsikring følger vi løbende alle udbudsrunder i Danmark, Sverige og Norge. KommuneForsikring har nu egen filial i Norge og er bredt til stede i Sverige, hvor vi byder på de udbud, der er, og vi er allerede godt i gang. Det seneste udbud, vi har vundet, omfatter 11 svenske kommuner. Vores mål er, at vi altid skal være en del af top 3 i alle nordiske udbud inden for offentlig forsikring. Lav omkostningsprocent På omkostningssiden arbejder vi på, at al forretning i Norge og Sverige skal være lige så omkostningseffektiv, som det er lykkedes os at blive på det danske marked. Her har vi i de seneste år har været kendt for at have en af markedets laveste omkostningsprocenter, der afspejles i fornuftige forsikringspriser. Som en del af Gjensidige-gruppen har vi adgang til en række fordele, der skaber synergi på tværs af organisationen, og som også har betydning for kunderne. Hurtig og nem adgang til informationer er en del af den service, vi tilbyder og konstant vil arbejde på at udbygge. Det skal være enkelt og nemt at være kunde os. Vi ved, at det, der tæller, er sikkerhed og hurtig adgang og tilgængelighed til informationer. Derfor tilbyder vi også en række værktøjer til vores kunder som fx E-skade, hvor man lynhurtigt kan anmelde skader og som kommunal forsikringsansvarlig se statistik og skadeforløb. Fokuseret forretningsmodel Vores fokuserede forretningsmodel betyder, at vi kan give vores kunder de rigtige produkter, fordi vi forstår deres værdikæde og behov, hvilket også gør, at kunderne kan være sikre på, at alt er rigtigt prisfastsat. Vi forsikrer velfærdsstaten fra blå stue til borgmesterkontoret og dermed en stor del af de skandinaviske borgeres fælles risici. Derfor er det også nemmere at prisfastsætte en forsikringsløsning, fordi vi ser mange forskellige forhold, der giver et godt sammenligningsgrundlag. Det giver os og kunderne et klart billede og overblik. Og det bekræfter os i, at der er brug for et selskab som KommuneForsikring, der forstår offentlige kunders komplekse verden og deres risici Egenkapital - realiseret

7 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 FORVENTNINGER TIL Forventninger til 2008 Det kommunale marked vil stort set være uændret i 2008 med kun få udbud. Ledelsesberetning Det offentlige marked KommuneForsikrings vurdering er, at det kommunale forsikringsmarked i Danmark ikke vil ændre sig væsentligt i Vi har gennem det seneste år set, hvordan strukturreformen påvirker kommunernes adfærd og forventer derfor, at der i 2008 vil være øget fokus på risikostyring. Det samlede danske offentlige forsikringsmarked i 2008 vil formentlig være marginalt lavere end sidste år, da kommunerne fortsat udviser interesse for selvforsikring af arbejdsskade og højere selvrisici. KommuneForsikrings portefølje på det offentlige marked vil være marginalt faldende i 2008, men vi forventer alligevel at fastholde vores markedsandel på omkring 2/3. På det kommunale forsikringsmarked i Norge og Sverige forventer vi en positiv udvikling. I 2007 etablerede vi de første relationer til det svenske marked. Vi har fået en positiv modtagelse af de svenske kunder og forventer i 2008 en forøgelse af antallet af relationer, kunder og portefølje, og vi deltager aktivt i alle udbud. Vi har dog kunnet mærke en øget priskonkurrence efter vores indgang i markedet. Kommune- Forsikring vil som nordisk kompetencecenter fremover være leverandør af offentlige forsikringsprodukter til hele det offentlige norske marked. Vi går et spændende år i møde på det kommunale område, da vi som Gjensidiges kompetencecenter nu kan arbejde på tværs af landegrænser med kompetencer og løsninger, der giver kunderne endnu større fordele og tager højde for de kommunale udfordringer, der opleves i disse år. Samtidig er det vigtigt for KommuneForsikring, at vi fortsat indtegner lønsomme porteføljer. Erhvervsmarkedet Forventningen til KommuneForsikrings erhvervsmarked er, at de seneste års markante vækst i porteføljen fortsætter i Vi har gennem Gjensidiges opkøb af KommuneForsikring og Fair Forsikring fået adgang til en lang række nye salgsmuligheder på erhvervsområdet. Gjensidige er Norges største erhvervsforsikringsleverandør og leverer produkter til en lang række segmenter, som KommuneForsikring ikke tidligere har betjent. Ved hjælp af en markant tilstedeværelse på erhvervsmarkedet og øget fokus på vores samarbejdspartnere forventer vi at kunne byde på langt mere forretning end tidligere set. Privatmarkedet På privatområdet har integrationen med Fair Forsikring betydet, at produktsortimentet og kapaciteten er væsentlig forøget. I løbet af 2008 vil vi have yderligere fokus på vores kunders ansatte og forventer at kunne øge salget til dette segment, idet vi er konkurrencedygtige på priser og service. Stram omkostningsstyring Stram omkostningsstyring er en del af vores kerneforretning. Vi arbejder hele tiden ud fra en forretningsmæssig filosofi om, at de, der forårsager omkostningerne, også skal betale for dem. Det giver et retvisende billede af, hvad de enkelte processer i vores forretningsmodel koster, og det sætter os i stand til hele tiden at kunne effektivisere og optimere vores forretningsmodel.

8 8 KAPITALSTRUKTUR, EJERE OG LEDELSE KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kapitalstruktur, ejere og ledelse Den daglige ledelse i KommuneForsikring fra venstre: Salgsdirektør Erhverv og Offentlig Kim Rud-Petersen, Skadedirektør Linda Ankerstjerne, Finansdirektør Jens Holst, Adm. direktør Henrik Klitmøller Rasmussen, Forsikringsteknisk direktør Henrik Haugaard og Salgs- og servicedirektør Privat Ole Bjørn Harang. Pr. 1. juli 2007 ejer Fair Forsikring A/S, der har Gjensidige i Norge som moderselskab, pct. af aktiekapitalen i KommuneForsikring A/S. Til KommuneForsikring hører datterselskabet Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. Fair Forsikring A/S Fair Invest A/S KommuneForsikring A/S EIRM A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Ledelse Koncernens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte, direktion og fagdirektørgruppe i KommuneForsikring. henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør jens holst Finansdirektør Kim Rud-Petersen Salgsdirektør erhverv + offentlig Linda Ankerstjerne Skadedirektør henrik haugaard Forsikringsteknisk direktør Ole bjørn harang Salgs- og Servicedirektør privat Aflønning af ledelsen er fastlagt ud fra et markedsniveau for tilsvarende virksomheder. Der sker ikke aflønning af ledelsen i form af optionsprogrammer eller lignende. Ledelsen har et bonusprogram, der ikke er af en sådan art og størrelse, at det afviger fra markedsniveauet. Der er ikke aftalt bonusordninger, der udgør mere end det, der svarer til et halvt års aflønning. Aftrædelsesordninger for ledelsen er ikke af en sådan art og størrelse, at disse er usædvanlige for branchen.

9 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse og direktion Bestyrelsesformand Tor M. Lønnum (t.v.) og næstformand Petter Bøhler Ledelsesberetning Generalforsamlingsvalgte medlemmer Tor M. Lønnum, Formand Vicekoncernchef Finans, øko. styring, koncernudvikling, Gjensidige Forsikring, BA Bestyrelsesformand, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesformand, Fair Forsikring A/S Bestyrelsesformand, Fair Invest A/S Petter Bøhler, Næstformand Koncerndirektør International Operations, Gjensidige Forsikring, BA Næstformand, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Invest A/S Bestyrelsesformand Fair Financial Ireland, Ltd. Tommy Pedersen Adm. direktør, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden Bestyrelsesformand, FMS Holding af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Rungsted Sundpark A/S Bestyrelsesformand, Skodsborg Sundpark A/S Næstformand, Royal Unibrew A/S Næstformand, Fair Forsikring A/S Næstformand Fair Invest A/S Bestyrelsesmedlem, Tivoli A/S Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Tobakskompagni A/S Bestyrelsesmedlem, Brock & Michelsen A/S med tilh. selskaber Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Jeudan A/S Bestyrelsesmedlem, Ole Flensted Holding A/S med tilh. selskaber Bestyrelsesmedlem, Peter Bodum A/S Bestyrelsesmedlem, Pharmacosmos Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Holding A/S Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Therese Jørgensen Afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring, BA Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Camilla Kampmann Vice President, EE & CIS Marketing, Oracle Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Kaare G. Graversen Kommunalbestyrelsesmedlem, Ikast-Brande Kommune Bestyrelsesformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S I repræsentantskabet for Jyske Sparekasse Poul-Erik Svendsen Næstformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. 1. næstformand, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Erik Sørensen Borgmester, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Toppen af Danmark A/S Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Havn A/S Bestyrelsesmedlem, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a.

10 10 BESTYRELSE OG DIREKTION KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Direktion Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør i KommuneForsikring A/S, Fair Forsikring A/S, Fair Invest A/S og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesformand, EIRM A/S Bestyrelsesmedlem, Rehab A/S Bestyrelsesmedlem Fair Financial Ireland Ltd. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23. april 2008 Dirigent Revision KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Alle 177 Postboks Frederiksberg

11 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 MEDARBEJDERE 11 Medarbejdere KommuneForsikring arbejder konstant på at skabe et godt arbejdsmiljø Ledelsesberetning KommuneForsikring har i de seneste år haft markant fokus på lederudvikling. I 2007 har vi set den begyndende effekt af denne, idet vi har set et fald i medarbejderafgang. De positive medarbejdertal understreger, hvor vigtigt det er for os konstant at have fokus på ledelse og medarbejderfastholdelse og på at skabe et godt arbejdsmiljø, fordi vi tror på, at tilfredse medarbejdere yder kunderne den bedste service. Derfor gentager vi løbende en 360 graders måling, der kommer rundt om hver enkelt leders kvaliteter og måde at lede medarbejderne på. Samtidig foregår der en værdiimplementeringsproces omkring vores kundefokus, hvor vi arbejder med koncernens to værdier: tilgængelighed og hjælpsomhed. Vores værdier Værdierne indebærer, at vi er dér, hvor kunderne er. Det er let at komme i kontakt med os. Uanset om en kunde ringer eller skriver, er vi til at få fat på. Vi er lette at forstå, og vi gør vanskelige ting enkle. Det betyder bl.a., at vi hele tiden arbejder på, at kunderne skal opleve, at al kommunikation er til at forstå. Let og enkel kommunikation Vi arbejder løbende med at udvikle sproget i vores breve og med, at vores udbudsmateriale skal være mere lettilgængeligt. Kunderne skal desuden opleve koncernens medarbejdere som imødekommende, og at vi får tingene gjort i en fart. Enhver kunde skal føle, at der bliver taget vare på ham eller hende, fordi vi kender kundernes behov, viser interesse og er der, når kunden har brug for det. Gør mennesker omkring os bedre Er professionelle og uhøjtidelige Skaber vækst og udvikling At vi er en del af Gjensidige giver også muligheder for kompetenceudvikling på tværs af landegrænserne, som kommer både medarbejdere og kunder til gode i de kommende år. Integration af to selskaber I 2007 har en stor del af HR-arbejdet været koncentreret omkring nye grænseflader i forhold til integration af de to selskaber, KommuneForsikring og Fair Forsikring, der med Gjensidige som moderselskab og ny ejer har haft behov for at udvikle en ensartet personalepolitik, nye kontrakter og fælles krav til ledelse i det enkelte forretningsområde. Der har været lagt et stort arbejde i både at få integreret de to kulturer ledelses- og medarbejdermæssigt og i forhold til at få kommunalreformen helt på plads, så den interne organisation matcher kundernes krav og behov. Ved årets slutning har vi med tilfredshed konstateret, at alt er på plads. De seks ledestjerner Det betyder meget for os, at vi er en del af Gjensidige-gruppen. Internt er vores organisationskultur bygget om seks ledestjerner, som vi deler med Gjensidige, hvor vi: Er åbne og ærlige Skaber godt humør og arbejdsglæde Sætter klare mål, der nås

12 12 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Vores vision KommuneForsikrings vision er: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi.

13 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT Ledelsesberetning

14 14 KUNDER OG SERVICE KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kunder og service KommuneForsikring er klar med nye servicetilbud og administrationsløsninger, der matcher kundernes krav. Større enheder og nye behov. Det har været udgangspunktet for mange af vores offentlige kunder i 2007, der er det første år efter implementeringen af den danske strukturreform og dermed et år, hvor vi har haft mulighed for at se, om koncernens tilpassede forretningsmodel kan håndtere de nye udfordringer, som vores kunder og vi står overfor. Det er altafgørende, at vi er i stand til at tilpasse løsningerne i forhold til vores offentlige kunders behov i Danmark, Sverige og Norge, og det sker ud fra et ønske om, at kunderne er i fokus, som dem vi leverer en unik service til. Vi kan konstatere, at resultatet i 2007 er yderst tilfredsstillende på dette område. Da hovedparten af vores offentlige portefølje var i udbud i 2006, har vi stort set kunnet fastholde vores markedsandel på det offentlige område. Inden for erhvervsområdet har vi fortsat væksten i 2007 som en del af koncernens strategi med fokus på yderligere segmenter. På privatsiden ser vi det som en vigtig opgave, at vi forsikrer en gruppe af medarbejdere, der sørger for, at velfærdsstaten fungerer, og vi forventer løbende at justere og udbygge koncernens tilbud til dette kundesegment. KommuneForsikrings tre kundesegmenter er: Offentlig Erhverv Privat Offentlige kunder I 2008 vil vi fortsætte en tættere dialog med vores kunder, hvilket medføre et øget behov for udadvendte aktiviteter for KommuneForsikring, hvor kunderne vil opleve, at vi har fokus på mere aktiv rådgivning og service. Udviklingen af en partnerskabsstrategi gør, at vi nu er i tæt dialog med flere kunder om konceptet med fuldt fokus på skader og skadebegrænsning. Blandt andet har vi i 2007 indgået et endnu tættere samarbejde med Skadeservice Danmark, der er Danmarks største skadeserviceselskab om et Total Skade Management koncept (TSM), der sikrer kunderne optimal skadeservice døgnet rundt. Kommunalreformen har skabt helt nye udfordringer på det offentlige forsikringsmarked i form af færre og større enheder, der også har ændret indkøbsmønster og behov. Kunderne har derfor ofte et ønske om alternative løsninger som fx større selvbehold samt beskyttelse gennem stop loss-ordninger og katastrofedækninger. Kundernes ønske om øget selvbehold har også udvidet behovet for administrative løsninger fra KommuneForsikrings side, der kan understøtte skadebehandlingen under selvrisiko samt til administration af skader i forbindelse med kundernes selvforsikringsprogrammer. Denne administrationsservice arbejder vi hele tiden på at udbygge og understøtte med nye elementer. KommuneForsikring vil være den førende leverandør af forsikringer til det offentlige marked i Norden og med den nye forretningsmodel, hvor vi er Gjensidiges nordiske kompetencecenter på offentlig forsikring, er vi dem, der ved mest om offentlig forsikring og vi vil være de bedste inden for vores forsikringsfelt. Erhvervskunder KommuneForsikrings primære distributionskanal til erhvervskunder går gennem forsikringsmæglere. Derfor har vi i 2007 fortsat arbejdet med at styrke og udbygge relationerne til mæglerne. Det øgede samarbejde og forståelse for, hvad kunderne efterspørger, har betydet, at vi har kunnet øge vores vækstmål. Resultatet har været bemærkelsesværdigt, idet vi aldrig før har fået lov til at byde på så megen forretning og set så mange udbud gennem mæglerne, som vi har gjort det i Vores vurdering er, at vi i udbudsrunderne har et godt miks mellem pris og kvalitet, fordi vi - i kraft af koncernens mangeårige erfaring med at forsikre store offentlige porteføljer - kender omfanget af diverse risici, hvorfor kunderne kan stole på, at vi yder service til en ordentlig og fair pris. Erhvervsmarkedet er generelt præget af et øget konkur-

15 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KUNDER OG SERVICE 15 Ledelsesberetning rencepres, som vi klarer os godt i, hvorfor vi også satser på at kunne udvide koncernens segmentfokus og dermed kendskabet til os som en unik og sikker kvalitetsmæssig forsikringsleverandør. Privatkunder KommuneForsikring forsikrer offentligt ansatte og medarbejderne hos koncernens erhvervskunder. Vi fokuserer fortsat på produktudvikling og tilbud, der er tilpasset de behov, privatkunderne har. Målet er, at privatkundeområdet skal understøtte koncernens samlede vækststrategi. Vi tilbyder bl.a. vores kunder en række attraktive forsikringer på fx motor- og indboforsikringer til priser, der er yderst konkurrencedygtige i forhold til det øvrige forsikringsmarked. Service Forsikring og service hører naturligt sammen. Uden service står et forsikringstilbud sjældent distancen. Derfor forsøger vi også konstant at tilpasse vores service til kundernes behov. I takt med kommunernes ønske om højere selvrisici har vi udviklet et servicekoncept, hvor vi kan håndtere administrationen af kommunernes selvrisici og skader i det omfang, de ønsker at være selvforsikrede. Udvikling af nye skadekoncepter og optimering af koncernens processer fortsætter i Koncernens skadeafdeling har gennemgået en reorganisering med specialisering i forskellige skadetyper, der repræsenterer de største skadeudgifter. Det betyder, at kunderne får højt specialiseret, faglig kompetence, idet vi også har indført fagkonsulentrollen i Skadeområdet. Fagkonsulenterne sikrer, at den faglige kvalitet altid er optimal.

16 16 RISIKOSTYRING KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Risikostyring Risikostyring er det grundlæggende fundament for KommuneForsikrings forretning og udgangspunkt for alt, hvad vi gør i forhold til vores kunder og os selv. Det grundlæggende fundament Koncernens mål er at have fuldt overblik over de samlede risici kunden har, og dem vi påtager os, og at de håndteres på en kontrolleret måde og befinder sig på det ønskede niveau. I 2007 har selskabet fortsat udviklingen af risikostyring. I andet halvår 2007 er der også blevet arbejdet med individuel solvens, som blev indført den 1. juli Den overordnede risikostyring i koncernen er baseret på en række politikker, der hvert år gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Politikkerne indeholder rammer for, hvilke risici de enkelte forretningsområder må påtage sig. KommuneForsikring har en risikostyringskomité, der refererer til direktionen. Komitéen skal: Kvantificere og koordinere alle koncernens risici Udarbejde risikomål Kontrollere, at risikomålene overholdes Træffe beslutninger om afdækning af risici inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat Risikorapportere og lave opfølgninger til bestyrelse og den daglige ledelse Vurdere risici ved nye forretningsområder Koncernens samlede risici er opdelt i forsikringsrisici og investeringsrisiko. Forsikringsrisici De væsentligste risici fra forsikringsforretningen knytter sig til indtegningen af forretningen (acceptrisikoen) og til skadehensættelser (hensættelsesrisikoen). Disse risici styres primært ved politikker og forretningsgange, som grundlæggende kan opdeles i følgende hovedområder: Accept Genforsikring Hensættelse De operationelle og strategiske risici, der er forbundet med forsikringsforretningen, er risici, der er knyttet til processer, systemer, markedsforhold og lovgivning. Disse risici styrer vi ved opfølgning og kontrolrutiner, som er indbygget i både forretningsgange, it-systemer og ledelsesinformation. Accept af forsikringsrisiko De grundlæggende rammer for indtegning af forsikringsrisiko er lagt i selskabets markedssegmentering og udmøntet i beføjelser og tariffer. Selskabets tariffer og tegningsregler er baseret på statistiske analyser af risikotypen, som - kombineret med selskabets lønsomhedskrav, udgifter til genforsikring, administration og vurdering af den fremtidige skadeudvikling på kundeniveau - udgør beslutningsgrundlaget for indtegning af forretning. Tarifferne undergår en løbende tilpasning i takt med ændringer i den enkelte branches forløb. Vores kunder er så store, at vi inden for den enkelte kundeportefølje foretager analyser af skadeforløb og vurderer potentiel effekt af risikostyringstiltag mv. Det sætter os i stand til at indarbejde og tilbyde kunden nye muligheder for individuelt tilpassede vilkår. Afdækning af forsikringsrisiko Afdækning af forsikringsrisikoen foretages ud fra: Selskabets finansielle styrke og målsætning Forretningsstrategi Vurdering af skadepotentialet på enkeltrisiko og på sammenfald af begivenheder

17 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 RISIKOSTYRING 17 Risikostyring kræver overblik i alle processer Ledelsesberetning Selskabet benytter traditionelle genforsikringsmetoder til risikoafgivelse. Genforsikringsprogrammet er koncentreret omkring beskyttelse for større skader på hovedtyper af enkelte risici og beskyttelse af særlige skadescenarier. Der er således ikke tale om egentlig risikodeling med genforsikringsmarkedet, men alene om en skademinimering. Erstatningshensættelser Når forsikringsperioden er udløbet, knytter forsikringsrisikoen sig til erstatningshensættelserne. De er udtryk for en vurdering af de fremtidige betalinger på allerede indtrufne skader. En realistisk fastsættelse af hensættelser og overvågning af udviklingen er derfor et afgørende element i styringen af KommuneForsikrings lønsomhed. Selskabets hensættelsespolitik består af følgende elementer: Der udtages genforsikringsaftaler på følgende hovedområder: FORSIKRINGSRISICI Acceptpolitik Genforsikring Hensættelse RISIKOSTYRING Tingskader forårsaget af brand Tingskader forårsaget af storm Ansvarsskader på person og ting Arbejdsskader og personulykke INVESTERINGSRISIKO Rente- og inflationsrisiko Aktierisiko Operationel risiko Ejendomsrisiko Valutarisiko Kreditrisiko Selskabets hensættelsespolitik Individuelle skadehensættelser (RBNS-reported but not settled), der løbende afsættes/justeres af sagsbehandlerne. Hensættelser til styrkelse af kendte skader (IBNER-incurred but not enough reported), der fastlægges efter en kvartalvis gennemgang af RBNS mellem skadeafdelinger og selskabets aktuarer. Hensættelser til uanmeldte skader sket i forsikringsperioden (IBNR-incurred but not reported). IBNR-hensættelser beregnes ved hjælp af statistiske modeller og metoder, der løbende udvikles og testes af selskabets aktuarer. Udgangspunkt for selskabets skadehensættelser er, at de på ethvert tidspunkt skal give et retvisende billede af skadeudviklingen. Det sikrer vi ved kombination af en omhyggelig, professionel sagsbehandling og anvendelse af anerkendte, testede og ajourførte statistiske modeller. Skadehensættelserne er således et udtryk for et realistisk og velbegrundet skøn. Investeringsrisiko Den væsentligste del af KommuneForsikrings aktiver er placeret i investeringsaktiver. Investeringsrisikoen er risikoen for, at udsving på de finansielle markeder og/eller makroøkonomiske faktorer påvirker

18 18 RISIKOSTYRING KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikrings driftsresultat og økonomiske stilling. KommuneForsikrings væsentligste risici knytter sig til: Rente- og inflationsrisiko Aktierisiko Operationel risiko Ejendomsrisiko Valutarisiko Kreditrisiko Investeringspolitikken fastlægger de overordnede placeringsrammer for de enkelte aktivtyper, geografisk fordeling og risikoprofil på investeringsaktiverne. Investeringsrisikoen er ikke begrænset til KommuneForsikrings aktiver. Passiverne i form af forpligtelser over for skadelidte ændres tilsvarende i forbindelse med ændringer i rente- og inflationsniveauet. Den samlede investeringsrisiko opgøres og rapporteres periodisk til KommuneForsikrings bestyrelse, direktion og risikostyringskomité. Rente- og inflationsrisiko Den væsentligste risiko for KommuneForsikring er renterisikoen, der er et udtryk for risikoen for tab/gevinster som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen på aktiverne og passiverne opgøres ved begrebet varighed. Varighed angiver den procentvise ændring i kursværdien ved en renteændring på 1 procentpoint - jo højere varighed jo højere risiko. Hvis forskellen i aktivernes og passivernes varighed bliver for stor, vil ændringer i renteniveauet kunne betyde store utilsigtede påvirkninger af KommuneForsikrings driftsresultat og økonomiske stilling. En stor del af udbetalingerne i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring bliver ydermere reguleret efter udviklingen i inflationen. Forpligtelserne over for de skadelidte har en forholdsmæssig høj varighed som følge af den langtløbende afvikling. Det medfører en meget høj risiko over for udsving i markedsrenten og udsving i inflationen. KommuneForsikring samarbejder med Gjensidige Forsikring om udviklingen af en ALM-model (Asset Liability Model), der gør det muligt at beregne og simulere på konsekvenser af ændringer i rente- og inflationsniveauerne. På baggrund af modelberegninger og med ønsket om at minimere de risici, som ikke relaterer sig til egentlige forretningsdispositioner og valg, har vi valgt at afdække rente- og inflationsrisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Afdækningerne er foretaget ved indgåelse af rente- og inflationsswaps. Aktierisiko Aktierisikoen er et udtryk for risikoen for tab/gevinster som følge af ændringer i aktiemarkederne. KommuneForsikring har inddelt aktierisikoen i: Risiko Selskabsrisiko - Risikoen på det enkelte selskab Markedsrisiko - Fælles risiko for alle selskaber eller gruppe af selskaber - Landerisiko - Sektorrisiko Grænse for maksimalt tab Håndtering Minimum 25 fondskoder Ét selskab må maksimalt vægte med 15 pct. i porteføljen Spredning på forskellige brancher Spredning på forskellige lande Ved et aktiekursfald på 15 pct. må der maksimalt kunne tabes 5 pct. af egenkapitalen. Operationel risiko Det gælder om at undgå fejl og nedbrud i interne procedurer samt intern og ekstern uregelmæssighed. Ejendomsrisiko Ejendomsrisikoen er et udtryk for risikoen for tab/gevinster som følge af ændringer i ejendomsmarkederne. Risikoen styres via rammer for placering i denne aktivklasse.

19 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 RISIKOSTYRING 19 Ledelsesberetning Valutarisiko Valutarisikoen er et udtryk for risikoen for tab/gevinster som følge af ændringer i valutamarkederne. KommuneForsikrings valutarisiko stammer udelukkende fra investeringer i udenlandske aktier og obligationer og i vores norske og svenske forsikringsforretning. Principielt afdækkes alle valutarisici bortset fra positioner i Euro, norske kroner og mindre positioner. Afdækningerne sker ved valutaterminsforretninger. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart ikke overholder sin økonomiske forpligtelse over for selskabet. For at begrænse denne risiko på investeringsaktiverne har selskabet opretholdt en obligationsportefølje med en høj kreditrating og fastsat grænser for det samlede engagement med et enkelt pengeinstitut. Grænserne er fastsat ud fra det enkelte instituts egenkapital. Til sikkerhed for de indgåede swapaftaler deponeres løbende sikkerheder mellem aftaleparterne, som modsvarer værdien af de underliggende swapaftaler.

20 20 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT års erfaring KommuneForsikring har over 100 års erfaring i at forsikre offentlige institutioner og kommuner i Danmark. Vi ser det som vores største opgave at forsikre de nordiske velfærdsstater og er stolte over, at vi kan anvende vores mangeårige viden om det offentlige marked som nordisk kompetencecenter for Gjensidige-gruppens offentlige forsikringsaktiviteter.

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank ÅRSRAPPORT 2012 ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18 Banker Sydbank Nordea Danske Bank INDHOLD 5 års OVERSIGT 6 HØJDEPUNKTER i 2012 7 DIREKTIONENS RAPPORT

Læs mere