KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige KommuneForsikring skaber sammenhæng og overblik. Vi dækker alle arter af skadeforsikring for stat, regioner og kommuner samt deres leverandører, partnere og medarbejdere. Hos os kan vores kunder være sikre på at få skræddersyede forsikringsløsninger til en konkurrencedygtig pris, der matcher de krav, de stiller. KommuneForsikring er nu en del af Gjensidige. Vores vision er, at vi skal have det mest indgående kendskab til vores kunde, og vi skal være dem, der forstår kunden bedst. Det gør vi ved, at vi er nemme at komme i kontakt med. Vi er hjælpsomme, og vi arbejder enkelt, hurtigere og bedre. Vores mål er fortsat at være førende inden for specialiserede forsikringsløsninger. Udgivet af: KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax I denne årsrapport vil du møde en række af vores kunder og samarbejdspartnere, der viser, hvor bredt et forsikringsmæssigt område KommuneForsikring dækker. Vi siger dem og alle andre tak, fordi KommuneForsikring måtte være en del af deres plan i Side 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Året der gik side 4 - Salget til Gjensidige side 7 - Kommunalreformen side 9 Strategi og udvikling side 10 Forventninger til 2007 side 14 Kapitalstruktur, ejere og ledelse side 16 Bestyrelse og direktion side 18 Medarbejdere side 20 Kunder og service side 24 Risikostyring side 28 Omkostninger side 36 Koncernens forretningsområder side 38 Regnskabsberetning side 50 Ledelsespåtegning side 51 Revisionspåtegning side 52 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis side 53 Hoved- og nøgletal side 60 Regnskab side 62 Noter side 66 Side 3

4 Teknisk ansvarlig Jan Asbjerg, Greve Svømmehal Året der gik Kapital og kompetencestyrke Der er ingen tvivl om, at 2006 har været et af de mest spændende år for KommuneForsikring nogensinde. Først og fremmest fordi vi med salget til Gjensidige nu er en del af en stor skandinavisk forsikringskoncern, der har den kapital og kompetencestyrke, som skal til for, at vi kan fastholde og udbygge vores markedsmæssige positioner. Vi forsikrer velfærdsstaten, og nu gør vi det også på skandinavisk plan. Omkostningsmæssigt har 2006 været et positivt år. Det er med stor tilfredshed, at vi med denne årsrapport for 2006 fastholder en lav omkostningsprocent på 10,0. Resultatet betyder, at KommuneForsikring i dag er et af Danmarks mest omkostningseffektive forsikringsselskaber. Det næstbedste resultat nogensinde Årets resultat er 180 mio. kr. før skat og en combined ratio på 95,8. Dermed er der tale om det næstbedste resultat i koncernens historie - kun overgået af rekordåret og det er til trods for, at vi har afholdt væsentlige strategiske omkostninger i forbindelse med salget til Gjensidige. Hvis der ses bort fra de strategiske omkostninger, ville resultatet have været en combined ratio på 94,1 og en omkostningsprocent på 8,4. Side 4 - Året der gik

5 KommuneForsikring har i løbet af de seneste år været igennem en omfattende proces, der bl.a. har betydet en omfattende omstrukturering af organisationen. I 2006 har vi mærket de positive resultater fuldt ud. Vi har bl.a. implementeret en ny skadestrategi og etableret en helt ny skadeorganisation, der samler al skadebehandling under ét. Det har været væsentligt for os, at vi med den nye organisation demonstrerer effektivitet i forhold til de ydelser, vi tilbyder vores kunder. Dermed skulle vores kunder gerne opleve en endnu mere effektiv og smidig skadesagsbehandling, når de er i kontakt med os. Øget tilgang af erhvervskunder Vores langsigtede mål med at effektivisere hele forretningsmodellen for KommuneForsikring har været at skabe en ny og effektiv organisation, der dels er parat til den skærpede konkurrencesituation på det offentlige marked, dels er i stand til at håndtere de nye udfordringer, der ligger i at udbygge nye forretningsområder. Gennem 2006 har vi sat øget fokus på den effektiviseringsgevinst, kunderne kan opnå ved fx at lade os indgå tidligt i risikostyringsprocessen. Vi ønsker med andre ord at vise vores kunder, at vi er gode til andet end at levere traditionelle forsikringsløsninger. Fem år i tal - hoved- og nøgletal for KommuneForsikring (1.000 kr.) Forsikringsteknisk resultat (52.175) Resultat af investeringsvirksomhed ( ) Øvrige indtægter og udgifter netto (3.030) Resultat før skat ( ) Skat (25.057) (76.745) (72.573) (49.410) Årets resultat ( ) Egenkapital Nøgletal* Erstatningsprocent, brutto 112,6 77,5 76,5 85,4 80,5 Nettogenforsikringsprocent 9,2 7,4 5,1 2,8 5,3 Skadeforløb 121,9 84,9 81,6 88,2 85,8 Omkostningsprocent 11,9 9,3 9,8 7,9 10,0 Combined ratio 133,8 94,3 91,4 96,1 95,8 Operating ratio 132,8 97,1 92,9 93,4 93,1 * Det skal bemærkes, at nøgletallene i perioden ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse Side 5

6 Forsikringsteknisk resultat (mio. kr.) Resultat af investeringsvirksomhed Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat I 2006 har vi oplevet en øget tilgang i antallet af erhvervskunder, der har fordel af, at vi har erfaring i at forsikre nogle af Danmarks største porteføljer har også været præget af, at KommuneForsikring har satset på øget kommunikation og dialog med dem, vi samarbejder med til daglig. Det gælder alt lige fra udgivelsen af årsrapporten for 2005 til koncernens nye hjemmeside, vores deltagelse i forskellige fagmesser og udgivelse af Nyt fra KommuneForsikring. Samtidig har vi lagt stor vægt på vores kommunikation i forbindelse med salget til Gjensidige. I alt hvad vi gør, er det vigtigt for os, at vores kunder og samarbejdspartnere altid har den seneste information og viden. Side 6 - Året der gik

7 Medarbejdere i KommuneForsikring A/S Salget til Gjensidige På en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2006 besluttede Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. (FBS) med overvældende flertal at sælge KommuneForsikring til Gjensidige, Norges største skadeforsikringsselskab, med closing den 31. januar Med salget er KommuneForsikring nu en del af et større kundedrevet selskab med mulighed for vækst inden for de markeder, hvor vi er stærkest. Gjensidige ejer ligeledes Fair Forsikring, hvilket åbner mulighed for at skabe nye synergier på tværs af de forskellige forretningsområder. Med det nye ejerskab markerer vi, at der er etableret en ny kapitalstærk spiller på markedet. Salget til Gjensidige betyder, at vi nu udbygger vores kernekompetence og kerneydelse at forsikre den skandinaviske velfærdsmodel og de samarbejdspartnere, som bl.a. kommunerne naturligt har. Stordriftsfordele Gjensidige og KommuneForsikring deler en fælles opfattelse af, at effektivitet og lønsomhed er en forudsætning for konkurrencekraft. Derfor samler vi opgaverne, hvor de løses bedst og mest effektivt. Vi skal fungere som koncernens kompetencecenter for forsikring af den offentlige sektor i Skandinavien. Side 7

8 KommuneForsikring er i dag markedsledende inden for forsikring af det offentlige segment i Danmark. Det er en position, vi vil fastholde og udbygge i de kommende år. Men vi og Gjensidige vil mere end det. Vi vil overføre vores unikke kompetencer til det skandinaviske marked og dermed opnå en række stordriftsfordele, som kommer vores kunder til gavn. Familieskabet med Gjensidige gør, at vi nu bliver i stand til at tilbyde vores kunder - eksempelvis de danske kommuner - endnu bedre service og produkter. Dermed kan vi medvirke til at gøre de danske kommuner endnu mere effektive. Som Danmarks største leverandør af forsikringsløsninger til det offentlige segment er det vores mål i løbet af de kommende år at blive markedsledende inden for al forsikring på det offentlige skandinaviske marked. Tiden går Gjensidige består Gjensidige har siden 1932 brugt vægteren som vartegn. Det er i dag et af Norges allermest kendte firmasymboler. Gjensidige forsikrer i dag ca. hver tredje norske husstand. Fair A Gjensidige Group company Historisk set havde de gamle vægtere mange pligter og gøremål. De tændte tranlamperne, som var datidens gadebelysning og sørgede for, at de ikke gik ud i løbet af natten. De vågede over byen, mens den sov, holdt udkig efter brande og tyve og råbte i løbet af natten, både hvad klokken og vindretningen var: Klokken er slået tolv, og vinden er i Vest. Det var bogtrykker Emil Moestue, som i 1932 fik idéen til, at vægteren burde være Gjensidiges symbol. Han leverede et udkast, som blev bearbejdet af tegneren Karl Dahl, hvorefter selskabet tog vægteren som symbol i brug på alt fra kalendere og reklamer til brevpapir. Senere blev vægteren foreviget først i gips og siden i bronze. Vægteren i bronze blev med tændt lygte placeret ved indgangen til Gjensidiges hovedsæde på Karl Johan i Oslo. Da Gjensidige i 1975 blev et livs- og skadeselskab, fulgte vægteren trofast med og understreger dermed Gjensidiges motto: Tiden går Gjensidige består. Vægteren vil i fremtiden indgå som symbol i vores nye logo. Side 8 - Salget til Gjensidige

9 Kommunalreformen Kommunalreformen har tegnet et helt nyt Danmarkskort. Med kun 98 kommuner og fem regioner pr. 1. januar 2007 er der lagt op til markante ændringer også på det forsikringsmæssige område. KommuneForsikring har fra starten været fokuseret på at fastholde vores markedsposition inden for offentlig forsikring på trods af den generelt skærpede konkurrence på markedet. Det har vi bl.a. gjort ved at foretage en nødvendig og rettidig tilpasning af vores organisation. Årets resultat dokumenterer, at strategien er lykkedes. Vi er i dag et af landets mest omkostningseffektive forsikringsselskaber og er fortsat markedsleder inden for forsikring af det offentlige segment. Det er vi bl.a. i kraft af den lange række af produkter og ydelser, vi tilbyder vores kunder, og vores evne til at fastlægge konkurrencedygtige priser. I løbet af 2006 har 58 af de nye kommuner haft deres forsikringer i udbud. KommuneForsikring har deltaget i alle udbud. Vi har også i fremtiden forsikringsforretninger med praktisk talt alle landets kommuner og har i dag en skønnet markedsandel på 2/3 af det kommunale forsikringsmarked. Forsikringsmarkedet er som følge af de nye kommunale stordriftsfordele blevet mere fragmenteret end tidligere. Der er generelt tale om et fald på over 30 pct., samtidig har cirka 2/3 af landets kommuner valgt selvforsikring inden for flere områder - det gælder særligt på arbejdsskadeområdet. På ting-området mærker vi et fald på ca. 20 pct., idet de enkelte kommuner påtager sig en større grad af selvforsikring. Nye partnerskaber med vores kunder Forsikring af det offentlige marked er en særlig niche inden for forsikring. KommuneForsikring har med de seneste års tiltag be-vist, at vi er mere end blot leverandører af traditionelle forsikrings-løsninger. I dag indgår vi partnerskaber med vores primære offentlige kunder, hvor vi i kraft af vores indsigt, bl.a. inden for risikostyring, er i stand til at indgå langt tidligere i processerne, end der måske førhen var tradition for hos kunderne. Dermed åbner nichen nye muligheder for både vores kunder og os. Vores mål er, at vi i løbet af kort tid vil opnå en række stordriftsfordele for vores kunder, som gør, at vi bliver i stand til at tilbyde en række nye løsninger og værktøjer til håndtering af bl.a. risikostyring af porteføljer. Side 9

10 Driftsleder Leif Jakobsen, Helsinge Fjernvarme Strategi og udvikling Lønsomhed og effektivitet i alt hvad vi gør. Så kort kan det siges, når vi skal beskrive vores mål for de kommende år i forhold til vores kunder og os selv. Men lønsomhed og effektivitet opstår ikke ud af ingenting. Det kræver vilje, engagement og tilstedeværelse. KommuneForsikring står i dag med en trimmet organisation, der har formået at holde et højt aktivitetsniveau på trods af, at vi er blevet færre hænder med mere ansvar til den enkelte. Trods udsving i markedet har vi været i stand til at minimere vores risici og yderligere effektivisere vores virksomhed. Synergi og effektiv forretningsmodel I løbet af få år er det lykkedes os at vende en nedadgående udvikling til, at vi i dag er et velkonsolideret selskab med sorte tal på bundlinjen. Samtidig har vi positioneret os som et af markedets mest omkostningseffektive forsikringsselskaber. Målet er, at vi også fremover fastholder en lav omkostningsprocent. Det kan vi gøre, fordi vi fra starten har fastlagt en effektiv forretningsmodel med en stram risikostyring. Vi har fx valgt at outsource alt, hvad der ikke kan betegnes som en del af vores kernekompe- Side 10 - Strategi og udvikling

11 tencer. Det har bl.a. betydet, at Capgemini har overtaget driften og videreudviklingen af vores it. Målet er fortsat at bevare fokus på vores kerneforretning, som Gjensidiges køb af os nu yderligere styrker. KommuneForsikring vil i langt højere grad end tidligere tilbage til kerneydelsen - at forsikre velfærdsstaten og dens forskellige samarbejdspartnere. Det er vi i stand til, fordi vi med salget til Gjensidige og deres ejerskab af Fair Forsikring kan levere løsninger på alle tre markeder på samme tid: Offentlig, Erhverv og Privat. Udviklingen i egenkapitalen Set i forhold til det oprindelige 5-års budget (mio. kr.) Fair Forsikring har stor erfaring med direkte forsikring til private. Vi ser en klar synergi mellem, at vi forsikrer den offentlige sektor og deres medarbejdere. Vi vil i fremtiden gå meget målrettet efter at oplyse medarbejderne om deres fordele ved at være forsikrede det samme sted som deres arbejdsplads Synergieffekten vil også være synlig i alt, hvad vi gør i forhold til, at vi nu kan operere i flere lande samtidig. Det kan betyde, at flere af vores kunder på en række områder vil have de samme behov. Derfor vil vi også i de kommende år satse på partnerskabsmodeller, hvor flere kunder fx kan opnå en stordriftsfordel ved, at vi ikke længere kun er begrænset til at udvikle forsikringsløsninger og risikostyring inden for det enkelte lands grænser. Egenkapital - realiseret Egenkapital - oprindeligt 5 års budget Egenkapital - mål 2007 Værdidrevet selskab Synergi og effektivitet er to sider af samme sag for os. Kommune- Forsikring er også i fremtiden et værdidrevet selskab, hvor kundens erfaring med os skal være, at vi er drevet af kompetence og engagement. Derfor lægger vi vægt på at være konstant proaktive i forhold til vores kunder og deres behov. Det er vores primære fokusområde. Gennem de seneste år har vi fokuseret på, at vores stabsfunktioner i endnu højere grad er i stand til at understøtte vores forretning på en effektiv og lønsom måde. I forhold til skadeservice vil vi fortsætte implementeringen af den nye skadestrategi, som vi påbegyndte i Den nye strategi har betydet, at vi har fået en bedre styring af erstatningsudgifterne bl.a. ved hjælp af mere effektive forretningsprocesser og en endnu bedre servicering af vores kunder i forhold til deres individuelle behov. Dette er blot nogle af de områder, vi har effektiviseret i den senere tid. Side 11

12 Medarbejdere i KommuneForsikring A/S Ny partnerskabsstrategi Inden for erhvervsforsikring har vi i 2006 styrket og udbygget vores partnerskabsstrategi. Det er en udvikling, vi vil følge markant op på i de kommende år. Den nye partnerskabsstrategi betyder, at vi nu er i dialog med en række nye kunder om de individuelle produkter og services, som de har brug for. Vi opbygger nu en endnu bredere forretningsmæssig platform, som omfatter erhvervsvirksomheder inden for andre segmenter end dem, der har tilknytning til den offentlige sektor, som vi hidtil har betjent. Vi har haft et godt og frugtbart samarbejde med forskellige mæglere i forbindelse med tilgangen af nye erhvervskunder. Det er et samarbejde, vi ser frem til at styrke og udvikle i de kommende år. Fremtidens forsikringspartner Mange virksomheder er gode til at forstå deres kunder, men kun få kan forstå og er i stand til at håndtere forandringer hos kunden. Gennem mange år har KommuneForsikring demonstreret, at vi også forstår de forandringer, som vores kunder oplever. Når der er tale om risici, besidder vi i dag sammen med Gjensidige en unik viden på det skandinaviske forsikringsmarked. Vi har som virksomhed vist, at vi er stærke på hvert vores forretningsområde, hvilket betyder, at vi nu sammen bliver endnu Side 12 Strategi og udvikling

13 stærkere. Vores mål er derfor, at vi i forsikringsmæssige sammenhænge vil adskille os så markant fra vores konkurrenter, at vi altid vil indgå som ét ud af tre bud, når fremtidens forsikringspartnere skal vælges. Side 13

14 Havneassistent Claus Schrøder, Hellerup Lystbådehavn Forventninger til 2007 Det kommunale forsikringsmarked vil i 2007 se de første væsentlige konsekvenser af de nye kommunesammenlægninger. Det samlede marked forventes at blive mindre, idet flere kommuner vælger at gå i selvforsikring på arbejdsskade og indtegne forsikringer med højere selvrisici. KommuneForsikrings portefølje på det offentlige marked vil være faldende i I dette faldende forsikringsmarked forventer vi at kunne fastholde vores markedsandel på omkring 2/3. Det væsentligste for os er, at KommuneForsikring fortsat indtegner lønsomme porteføljer, idet vi ikke ønsker at hæve præmierne i løbet af kontraktperioden. Denne ubehagelige situation er vi selvsagt ikke interesseret i, at vores kunder skal opleve. En lang række kommuner og regioner har nu valgt en højere selvrisiko end tidligere og bliver dermed selv ansvarlige for småskader, hvorfor vi regner med et fald i antallet af betalinger til småskader. I forhold til storskader vil skadeniveauet formentlig ligge på linje med de seneste år. Erhvervs- og privatporteføljen udvides På erhvervs- og privatområdet forventer vi vækst i porteføljen i Gennem salget til Gjensidige får vi adgang til en lang række Side 14 - Forventninger til 2007

15 nye salgsmuligheder på begge områder. Gjensidige er Norges største erhvervsforsikringsleverandør og leverer produkter til en lang række segmenter, som KommuneForsikring ikke tidligere har betjent. På privatområdet vil integrationen med Fair Forsikring betyde, at produktsortimentet og kapaciteten øges væsentligt. I 2006 har vi arbejdet på yderligere at forbedre vores processer i koncernen, og det forventer vi at kunne mærke i Det bliver samtidig året, hvor vi koncentrerer os om at integrere Fair Forsikring og KommuneForsikring til én organisation, der bliver endnu bedre til at levere forsikringsydelser til vores kunder. Stram omkostningsstyring Flere og flere kunder vælger at tegne administrationsordninger hos os. Da det er en tendens, vi formoder fortsat vil stige, vil vores andel af skadebehandlingen ikke falde mærkbart. Vi vil fortsat have fokus på en stram omkostningsstyring. I forbindelse med den kommende sammenlægning af Fair Forsikring og KommuneForsikring vil der være en række ekstraomkostninger i Vi er dog sikre på, at disse omkostninger mere end opvejes af de gevinster, der efterfølgende kan tages hjem. Koncernens samlede resultatforventninger Forventninger 2007 Høj Lav Forsikringsteknisk resultat 70 mio. kr. 40 mio. kr. Resultat af investeringsvirksomhed 80 mio. kr. 50 mio. kr. Resultat før skat 150 mio. kr. 90 mio. kr. Resultatforventninger 2007 ser dermed ud til at blive endnu et meget spændende år for os, og vi forventer at komme ud af året med en combined ratio i niveauet pct. Det forsikringstekniske resultat forventes i niveauet mio. kr., og resultatet af investeringsforretningen forventes at ligge i intervallet mellem mio. kr. Vi vil fortsat have fokus på stram omkostningsstyring for hele tiden at sikre, at vores processer er optimale. Side 15

16 Den daglige ledelse i KommuneForsikring fra venstre: Salgsdirektør Kim Rud-Petersen, Adm. direktør Henrik Klitmøller Rasmussen, Skadedirektør Linda Ankerstjerne, Forsikringsteknisk direktør Henrik Haugaard, Udviklingsdirektør Liselotte Munk og Finansdirektør Jens Holst. Kapitalstruktur, ejere og ledelse Pr. 31. januar 2007 ejer Gjensidige Forsikring 100 pct. af aktiekapitalen i KommuneForsikring A/S. Koncernen bestod indtil 31. januar 2007 af moderselskabet KommuneForsikring A/S og det 100 pct. ejede datterselskab Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. KommuneForsikring var et 100 pct. ejet datterselskab af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. (FBS). Struktur før 31. januar 2007 Struktur efter 31. januar 2007 Gjensidige Forsikring European Institute for Risk Management A/S (EIRM) Datterselskab 100% Erhvervsdrivende KommuneForsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Pr. 31. januar 2007 er aktierne i KommuneForsikring A/S, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S og EIRM solgt til Gjensidige Forsikring. Side 16 - Kapitalstruktur, ejere og ledelse

17 Koncernens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte direktion og fagdirektørgruppe i KommuneForsikring. Ledelse Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør Liselotte Munk Udviklingsdirektør Jens Holst Finansdirektør Kim Rud-Petersen Salgsdirektør Linda Ankerstjerne Skadedirektør Henrik Haugaard Forsikringsteknisk direktør Aflønning af ledelsen er fastlagt ud fra et markedsniveau for tilsvarende virksomheder. Der sker ikke aflønning af ledelsen i form af optionsprogrammer eller lignende. Der er bonusprogram for ledelsen. Bonusprogrammet er ikke af en sådan art og størrelse, at dette afviger fra markedsniveauet. Der er ikke aftalt bonusordninger, der udgør mere end det, der svarer til et halvt års aflønning. Aftrædelsesordninger for ledelsen er ikke af en sådan art og størrelse, at disse er usædvanlige for branchen. Side 17

18 Bestyrelsesformand Tor M. Lønnum (t.v.) og næstformand Petter Bøhler Bestyrelse og direktion Generalforsamlingsvalgte medlemmer Tor M. Lønnum, Formand Vicekoncernchef Finans, øko. styring, koncernudvikling, Gjensidige Forsikring Bestyrelsesformand, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesformand, Fair Forsikring A/S Petter Bøhler, Næstformand Koncerndirektør Skade, Gjensidige Forsikring Næstformand, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Tommy Pedersen Adm. direktør, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden Bestyrelsesformand, FMS Holding af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Rungsted Sundpark A/S Bestyrelsesformand, Skodsborg Sundpark A/S Næstformand, Bryggerigruppen A/S Næstformand, Royal Unibrew A/S Næstformand, Fair Forsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Tivoli A/S Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Tobakskompagni A/S Bestyrelsesmedlem, Brock & Michelsen A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Jeudan A/S Bestyrelsesmedlem, Ole Flensted Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Peter Bodum A/S Bestyrelsesmedlem, Pharmacosmos Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Holding A/S Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Therese Jørgensen Afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Side 18 - Bestyrelse og direktion

19 Camilla Kampmann Senior director marketing, Global Tech Marketing, Oracle DK Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Kaare G. Graversen Kommunalbestyrelsesmedlem, Ikast-Brande Kommune Bestyrelsesformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S I repræsentantskabet for Jyske Sparekasse Poul-Erik Svendsen Næstformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. 1. næstformand, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Erik Sørensen Borgmester, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Toppen af Danmark A/S Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Havn A/S Bestyrelsesmedlem, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Direktion Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør i KommuneForsikring A/S, Fair Forsikring A/S og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesformand, EIRM Bestyrelsesmedlem, Rehab A/S. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. april 2007 Dirigent Revision DELOITTE, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København C Medarbejdervalgte medlemmer Inia Hapiach, projektmedarbejder Jette M. Gottlieb, salgschef Bente Refsgaard, servicechef Side 19

20 Medarbejdere i KommuneForsikring A/S Medarbejdere Medarbejdernes daglige indsats i KommuneForsikring skaber værdi for vores kunder og ejere. Det er i kontakten med kunderne, at vi som forsikringsselskab skaber forskellen hvad enten vi skal fastsætte en pris eller behandle en skade. Derfor er det også afgørende for os, at vi er i stand til at fastholde og tiltrække meget dygtige medarbejdere. Vi måler også vores succes på, om vi har en høj medarbejdertilfredshed. Forandringsledelse KommuneForsikring har i løbet af få år gennemgået en omfattende forandringsproces, der har styrket hele vores forretningsmodel. I 2006 har vi fortsat haft stor fokus på at implementere forretningsstrategien i hele organisationen. Det sker bl.a. via kommunikation og involvering af medarbejderne i fastlæggelsen af de handlingsplaner, der skal til for, at vi kan virkeliggøre strategien og nå de fastlagte finansielle mål. For KommuneForsikring er det vigtigt, at alle medarbejdere er i stand til selv at agere i forhold til vores kunder ud fra de værdier og mål, vi har fastlagt. Alle skal vide, i hvilken retning vi arbejder, og hvilke tiltag der bidrager til, at vi kan forfølge strategien. Det er en forudsætning for, at vi er i stand til at holde markedets laveste omkostningsprocent, som vi omsætter til konkurrencedygtige præmier og serviceydelser. Side 20 - Medarbejdere

21 Høj medarbejdertilfredshed Hvert år gennemfører KommuneForsikring en trivselsmåling, der tager temperaturen på trivslen og tilfredsheden i virksomheden. I 2006 var vores mål at fastholde den samme høje score som i 2005, hvor tilfredsheden var 3,6 målt på en skala fra 1-4. Det mål nåede vi ikke helt, da vi må konstatere, at tilfredsheden faldt til 3,5. Selvom faldet er minimalt, så tager vi naturligvis tilbagemeldingen alvorligt. Det er dog ikke muligt at pege på et enkelt område, der har forårsaget faldet. På den anden side er det yderst positivt, at der er en relativ høj score på nogle af de afgørende tilfredshedsparametre, som vi vurderer, er dem, der er med til at skabe høj loyalitet hos vores medarbejdere. Godt arbejdsmiljø er væsentligt Et godt arbejdsmiljø er afgørende for tilfredsheden - både blandt vores medarbejdere og kunder. I løbet af 2006 har KommuneForsikring ændret principperne for vores interne organisering. Det betyder, at alle medarbejdere nu indgår i et team, hvor vidensdeling spiller en afgørende rolle. Derfor har det også været interessant at se på de spørgsmål i årets trivselsmåling, som omfatter den fysiske placering i teamrum og organisering. Dermed har vi mulighed for direkte at vurdere, om denne del af forretningsprocessen virker efter hensigten. Her kan vi også på udvalgte faktorer konstatere, at der tegner sig et positivt billede. Måling af ledelseskvaliteten Høj medarbejdertilfredshed og et godt arbejdsmiljø kræver god ledelse. I KommuneForsikring har vi defineret en god leder, som én, der har stor indsigt i egne styrker og udviklingsområder, og som kan: Skabe korpsånd og engagement Skabe resultater sammen med og gennem medarbejderne med fokus på kunderne og salg i alle enheder Skabe stolthed hos medarbejderne gennem en effektiv og motiverende ledelse i dagligdagen Antal fuldtidsansatte medarbejdere i koncernen Ultimo 2005 Ultimo 2006 Direktion og sekretariat 4 3 Salg Skade Forsikringsteknik Udvikling 7 8 Økonomi Koncern, i alt Trivselsmåling Parameter Score på en skala fra 1 til 4 Jeg kender KommuneForsikrings strategi 3,5 Jeg synes, at KommuneForsikring er et rigtigt godt sted at være ansat Parameter Jeg har gode mulighed for at anvende min viden og erfaring i mit job Jeg arbejder i et team med et godt fagligt miljø I vores team ved vi, hvad vores kunder forventer 3,5 Score på en skala fra 1 til 4 3,6 3,6 3,5 Én gang om året foretager vi en måling af ledelseskvaliteten i KommuneForsikring for at sikre, at den enkelte leder altid har mulighed for at forbedre og prioritere sin ledelsesindsats. Side 21

22 I 2006 gennemførte vi imidlertid denne måling to gange, da alle ledere har været gennem et uddannelsesforløb, der netop skulle styrke den enkeltes ledelsesrolle. Første måling blev foretaget inden uddannelsen, mens den anden måling foregik efter uddannelsens afslutning. Den enkelte leder har derfor haft mulighed for at se, hvordan en ændret ledelsesadfærd også giver ændret ledelseskvalitet. Målingerne viser, at vores udgangspunkt var relativt højt. Ledelseskvaliteten blev således målt i januar til 3,65 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Ved anden måling var resultatet stort set det samme nemlig 3,66. Værdier i KommuneForsikring Vi har i 2006 arbejdet med at få fastlagt vores værdier og hvilken adfærd, det skal udmønte sig i. Vi har især haft særlig fokus på ledelsesadfærden, som er en afgørende faktor i vores bestræbelser på at realisere strategien. Arbejdet med værdierne fortsætter i 2007, hvor vi skal finde en fælles platform med Gjensidige og Fair Forsikring. Kompetenceudvikling Alle medarbejdere hos KommuneForsikring skal altid sikres adgang til den nyeste viden inden for deres arbejdsområde. Med afsæt i den årlige udviklingssamtale med medarbejderne fastlægger vi en uddannelsesplan for medarbejderne. Kunderne stiller stadig større krav om rådgivning. Det skal vores medarbejderes kompetencer leve op til har været præget af implementering af nye forretningsprocesser og intern vidensdeling i en teamstruktur. Vi har bl.a. implementeret fagkonsulentrollen i vores skadeafdeling, så der er blevet skabt yderligere fokus på at rådgive vores kunder bedst muligt i skadesituationen. Derudover har kompetenceudviklingen fokuseret på, at vores medarbejdere var i stand til at håndtere kommunernes udbud i forbindelse med Kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar I 2007 starter vi en storstilet satsning på erhvervsforsikringsmarkedet, som er et marked i vækst hos KommuneForsikring. Derfor gennemfører vi målrettet uddannelse blandt medarbejderne. Outsourcing af it I 2006 gennemførte KommuneForsikring en outsourcing af hele vores it-funktion. Allerede i december 2005 flyttede tidligere itmedarbejdere til outsourcingspartneren Capgemini. I september Side 22 - Medarbejdere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

fairforsikring.dk Årsrapport

fairforsikring.dk Årsrapport fairforsikring.dk Årsrapport 4 10 22 26 34 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere