KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige KommuneForsikring skaber sammenhæng og overblik. Vi dækker alle arter af skadeforsikring for stat, regioner og kommuner samt deres leverandører, partnere og medarbejdere. Hos os kan vores kunder være sikre på at få skræddersyede forsikringsløsninger til en konkurrencedygtig pris, der matcher de krav, de stiller. KommuneForsikring er nu en del af Gjensidige. Vores vision er, at vi skal have det mest indgående kendskab til vores kunde, og vi skal være dem, der forstår kunden bedst. Det gør vi ved, at vi er nemme at komme i kontakt med. Vi er hjælpsomme, og vi arbejder enkelt, hurtigere og bedre. Vores mål er fortsat at være førende inden for specialiserede forsikringsløsninger. Udgivet af: KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax I denne årsrapport vil du møde en række af vores kunder og samarbejdspartnere, der viser, hvor bredt et forsikringsmæssigt område KommuneForsikring dækker. Vi siger dem og alle andre tak, fordi KommuneForsikring måtte være en del af deres plan i Side 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Året der gik side 4 - Salget til Gjensidige side 7 - Kommunalreformen side 9 Strategi og udvikling side 10 Forventninger til 2007 side 14 Kapitalstruktur, ejere og ledelse side 16 Bestyrelse og direktion side 18 Medarbejdere side 20 Kunder og service side 24 Risikostyring side 28 Omkostninger side 36 Koncernens forretningsområder side 38 Regnskabsberetning side 50 Ledelsespåtegning side 51 Revisionspåtegning side 52 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis side 53 Hoved- og nøgletal side 60 Regnskab side 62 Noter side 66 Side 3

4 Teknisk ansvarlig Jan Asbjerg, Greve Svømmehal Året der gik Kapital og kompetencestyrke Der er ingen tvivl om, at 2006 har været et af de mest spændende år for KommuneForsikring nogensinde. Først og fremmest fordi vi med salget til Gjensidige nu er en del af en stor skandinavisk forsikringskoncern, der har den kapital og kompetencestyrke, som skal til for, at vi kan fastholde og udbygge vores markedsmæssige positioner. Vi forsikrer velfærdsstaten, og nu gør vi det også på skandinavisk plan. Omkostningsmæssigt har 2006 været et positivt år. Det er med stor tilfredshed, at vi med denne årsrapport for 2006 fastholder en lav omkostningsprocent på 10,0. Resultatet betyder, at KommuneForsikring i dag er et af Danmarks mest omkostningseffektive forsikringsselskaber. Det næstbedste resultat nogensinde Årets resultat er 180 mio. kr. før skat og en combined ratio på 95,8. Dermed er der tale om det næstbedste resultat i koncernens historie - kun overgået af rekordåret og det er til trods for, at vi har afholdt væsentlige strategiske omkostninger i forbindelse med salget til Gjensidige. Hvis der ses bort fra de strategiske omkostninger, ville resultatet have været en combined ratio på 94,1 og en omkostningsprocent på 8,4. Side 4 - Året der gik

5 KommuneForsikring har i løbet af de seneste år været igennem en omfattende proces, der bl.a. har betydet en omfattende omstrukturering af organisationen. I 2006 har vi mærket de positive resultater fuldt ud. Vi har bl.a. implementeret en ny skadestrategi og etableret en helt ny skadeorganisation, der samler al skadebehandling under ét. Det har været væsentligt for os, at vi med den nye organisation demonstrerer effektivitet i forhold til de ydelser, vi tilbyder vores kunder. Dermed skulle vores kunder gerne opleve en endnu mere effektiv og smidig skadesagsbehandling, når de er i kontakt med os. Øget tilgang af erhvervskunder Vores langsigtede mål med at effektivisere hele forretningsmodellen for KommuneForsikring har været at skabe en ny og effektiv organisation, der dels er parat til den skærpede konkurrencesituation på det offentlige marked, dels er i stand til at håndtere de nye udfordringer, der ligger i at udbygge nye forretningsområder. Gennem 2006 har vi sat øget fokus på den effektiviseringsgevinst, kunderne kan opnå ved fx at lade os indgå tidligt i risikostyringsprocessen. Vi ønsker med andre ord at vise vores kunder, at vi er gode til andet end at levere traditionelle forsikringsløsninger. Fem år i tal - hoved- og nøgletal for KommuneForsikring (1.000 kr.) Forsikringsteknisk resultat (52.175) Resultat af investeringsvirksomhed ( ) Øvrige indtægter og udgifter netto (3.030) Resultat før skat ( ) Skat (25.057) (76.745) (72.573) (49.410) Årets resultat ( ) Egenkapital Nøgletal* Erstatningsprocent, brutto 112,6 77,5 76,5 85,4 80,5 Nettogenforsikringsprocent 9,2 7,4 5,1 2,8 5,3 Skadeforløb 121,9 84,9 81,6 88,2 85,8 Omkostningsprocent 11,9 9,3 9,8 7,9 10,0 Combined ratio 133,8 94,3 91,4 96,1 95,8 Operating ratio 132,8 97,1 92,9 93,4 93,1 * Det skal bemærkes, at nøgletallene i perioden ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse Side 5

6 Forsikringsteknisk resultat (mio. kr.) Resultat af investeringsvirksomhed Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat I 2006 har vi oplevet en øget tilgang i antallet af erhvervskunder, der har fordel af, at vi har erfaring i at forsikre nogle af Danmarks største porteføljer har også været præget af, at KommuneForsikring har satset på øget kommunikation og dialog med dem, vi samarbejder med til daglig. Det gælder alt lige fra udgivelsen af årsrapporten for 2005 til koncernens nye hjemmeside, vores deltagelse i forskellige fagmesser og udgivelse af Nyt fra KommuneForsikring. Samtidig har vi lagt stor vægt på vores kommunikation i forbindelse med salget til Gjensidige. I alt hvad vi gør, er det vigtigt for os, at vores kunder og samarbejdspartnere altid har den seneste information og viden. Side 6 - Året der gik

7 Medarbejdere i KommuneForsikring A/S Salget til Gjensidige På en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2006 besluttede Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. (FBS) med overvældende flertal at sælge KommuneForsikring til Gjensidige, Norges største skadeforsikringsselskab, med closing den 31. januar Med salget er KommuneForsikring nu en del af et større kundedrevet selskab med mulighed for vækst inden for de markeder, hvor vi er stærkest. Gjensidige ejer ligeledes Fair Forsikring, hvilket åbner mulighed for at skabe nye synergier på tværs af de forskellige forretningsområder. Med det nye ejerskab markerer vi, at der er etableret en ny kapitalstærk spiller på markedet. Salget til Gjensidige betyder, at vi nu udbygger vores kernekompetence og kerneydelse at forsikre den skandinaviske velfærdsmodel og de samarbejdspartnere, som bl.a. kommunerne naturligt har. Stordriftsfordele Gjensidige og KommuneForsikring deler en fælles opfattelse af, at effektivitet og lønsomhed er en forudsætning for konkurrencekraft. Derfor samler vi opgaverne, hvor de løses bedst og mest effektivt. Vi skal fungere som koncernens kompetencecenter for forsikring af den offentlige sektor i Skandinavien. Side 7

8 KommuneForsikring er i dag markedsledende inden for forsikring af det offentlige segment i Danmark. Det er en position, vi vil fastholde og udbygge i de kommende år. Men vi og Gjensidige vil mere end det. Vi vil overføre vores unikke kompetencer til det skandinaviske marked og dermed opnå en række stordriftsfordele, som kommer vores kunder til gavn. Familieskabet med Gjensidige gør, at vi nu bliver i stand til at tilbyde vores kunder - eksempelvis de danske kommuner - endnu bedre service og produkter. Dermed kan vi medvirke til at gøre de danske kommuner endnu mere effektive. Som Danmarks største leverandør af forsikringsløsninger til det offentlige segment er det vores mål i løbet af de kommende år at blive markedsledende inden for al forsikring på det offentlige skandinaviske marked. Tiden går Gjensidige består Gjensidige har siden 1932 brugt vægteren som vartegn. Det er i dag et af Norges allermest kendte firmasymboler. Gjensidige forsikrer i dag ca. hver tredje norske husstand. Fair A Gjensidige Group company Historisk set havde de gamle vægtere mange pligter og gøremål. De tændte tranlamperne, som var datidens gadebelysning og sørgede for, at de ikke gik ud i løbet af natten. De vågede over byen, mens den sov, holdt udkig efter brande og tyve og råbte i løbet af natten, både hvad klokken og vindretningen var: Klokken er slået tolv, og vinden er i Vest. Det var bogtrykker Emil Moestue, som i 1932 fik idéen til, at vægteren burde være Gjensidiges symbol. Han leverede et udkast, som blev bearbejdet af tegneren Karl Dahl, hvorefter selskabet tog vægteren som symbol i brug på alt fra kalendere og reklamer til brevpapir. Senere blev vægteren foreviget først i gips og siden i bronze. Vægteren i bronze blev med tændt lygte placeret ved indgangen til Gjensidiges hovedsæde på Karl Johan i Oslo. Da Gjensidige i 1975 blev et livs- og skadeselskab, fulgte vægteren trofast med og understreger dermed Gjensidiges motto: Tiden går Gjensidige består. Vægteren vil i fremtiden indgå som symbol i vores nye logo. Side 8 - Salget til Gjensidige

9 Kommunalreformen Kommunalreformen har tegnet et helt nyt Danmarkskort. Med kun 98 kommuner og fem regioner pr. 1. januar 2007 er der lagt op til markante ændringer også på det forsikringsmæssige område. KommuneForsikring har fra starten været fokuseret på at fastholde vores markedsposition inden for offentlig forsikring på trods af den generelt skærpede konkurrence på markedet. Det har vi bl.a. gjort ved at foretage en nødvendig og rettidig tilpasning af vores organisation. Årets resultat dokumenterer, at strategien er lykkedes. Vi er i dag et af landets mest omkostningseffektive forsikringsselskaber og er fortsat markedsleder inden for forsikring af det offentlige segment. Det er vi bl.a. i kraft af den lange række af produkter og ydelser, vi tilbyder vores kunder, og vores evne til at fastlægge konkurrencedygtige priser. I løbet af 2006 har 58 af de nye kommuner haft deres forsikringer i udbud. KommuneForsikring har deltaget i alle udbud. Vi har også i fremtiden forsikringsforretninger med praktisk talt alle landets kommuner og har i dag en skønnet markedsandel på 2/3 af det kommunale forsikringsmarked. Forsikringsmarkedet er som følge af de nye kommunale stordriftsfordele blevet mere fragmenteret end tidligere. Der er generelt tale om et fald på over 30 pct., samtidig har cirka 2/3 af landets kommuner valgt selvforsikring inden for flere områder - det gælder særligt på arbejdsskadeområdet. På ting-området mærker vi et fald på ca. 20 pct., idet de enkelte kommuner påtager sig en større grad af selvforsikring. Nye partnerskaber med vores kunder Forsikring af det offentlige marked er en særlig niche inden for forsikring. KommuneForsikring har med de seneste års tiltag be-vist, at vi er mere end blot leverandører af traditionelle forsikrings-løsninger. I dag indgår vi partnerskaber med vores primære offentlige kunder, hvor vi i kraft af vores indsigt, bl.a. inden for risikostyring, er i stand til at indgå langt tidligere i processerne, end der måske førhen var tradition for hos kunderne. Dermed åbner nichen nye muligheder for både vores kunder og os. Vores mål er, at vi i løbet af kort tid vil opnå en række stordriftsfordele for vores kunder, som gør, at vi bliver i stand til at tilbyde en række nye løsninger og værktøjer til håndtering af bl.a. risikostyring af porteføljer. Side 9

10 Driftsleder Leif Jakobsen, Helsinge Fjernvarme Strategi og udvikling Lønsomhed og effektivitet i alt hvad vi gør. Så kort kan det siges, når vi skal beskrive vores mål for de kommende år i forhold til vores kunder og os selv. Men lønsomhed og effektivitet opstår ikke ud af ingenting. Det kræver vilje, engagement og tilstedeværelse. KommuneForsikring står i dag med en trimmet organisation, der har formået at holde et højt aktivitetsniveau på trods af, at vi er blevet færre hænder med mere ansvar til den enkelte. Trods udsving i markedet har vi været i stand til at minimere vores risici og yderligere effektivisere vores virksomhed. Synergi og effektiv forretningsmodel I løbet af få år er det lykkedes os at vende en nedadgående udvikling til, at vi i dag er et velkonsolideret selskab med sorte tal på bundlinjen. Samtidig har vi positioneret os som et af markedets mest omkostningseffektive forsikringsselskaber. Målet er, at vi også fremover fastholder en lav omkostningsprocent. Det kan vi gøre, fordi vi fra starten har fastlagt en effektiv forretningsmodel med en stram risikostyring. Vi har fx valgt at outsource alt, hvad der ikke kan betegnes som en del af vores kernekompe- Side 10 - Strategi og udvikling

11 tencer. Det har bl.a. betydet, at Capgemini har overtaget driften og videreudviklingen af vores it. Målet er fortsat at bevare fokus på vores kerneforretning, som Gjensidiges køb af os nu yderligere styrker. KommuneForsikring vil i langt højere grad end tidligere tilbage til kerneydelsen - at forsikre velfærdsstaten og dens forskellige samarbejdspartnere. Det er vi i stand til, fordi vi med salget til Gjensidige og deres ejerskab af Fair Forsikring kan levere løsninger på alle tre markeder på samme tid: Offentlig, Erhverv og Privat. Udviklingen i egenkapitalen Set i forhold til det oprindelige 5-års budget (mio. kr.) Fair Forsikring har stor erfaring med direkte forsikring til private. Vi ser en klar synergi mellem, at vi forsikrer den offentlige sektor og deres medarbejdere. Vi vil i fremtiden gå meget målrettet efter at oplyse medarbejderne om deres fordele ved at være forsikrede det samme sted som deres arbejdsplads Synergieffekten vil også være synlig i alt, hvad vi gør i forhold til, at vi nu kan operere i flere lande samtidig. Det kan betyde, at flere af vores kunder på en række områder vil have de samme behov. Derfor vil vi også i de kommende år satse på partnerskabsmodeller, hvor flere kunder fx kan opnå en stordriftsfordel ved, at vi ikke længere kun er begrænset til at udvikle forsikringsløsninger og risikostyring inden for det enkelte lands grænser. Egenkapital - realiseret Egenkapital - oprindeligt 5 års budget Egenkapital - mål 2007 Værdidrevet selskab Synergi og effektivitet er to sider af samme sag for os. Kommune- Forsikring er også i fremtiden et værdidrevet selskab, hvor kundens erfaring med os skal være, at vi er drevet af kompetence og engagement. Derfor lægger vi vægt på at være konstant proaktive i forhold til vores kunder og deres behov. Det er vores primære fokusområde. Gennem de seneste år har vi fokuseret på, at vores stabsfunktioner i endnu højere grad er i stand til at understøtte vores forretning på en effektiv og lønsom måde. I forhold til skadeservice vil vi fortsætte implementeringen af den nye skadestrategi, som vi påbegyndte i Den nye strategi har betydet, at vi har fået en bedre styring af erstatningsudgifterne bl.a. ved hjælp af mere effektive forretningsprocesser og en endnu bedre servicering af vores kunder i forhold til deres individuelle behov. Dette er blot nogle af de områder, vi har effektiviseret i den senere tid. Side 11

12 Medarbejdere i KommuneForsikring A/S Ny partnerskabsstrategi Inden for erhvervsforsikring har vi i 2006 styrket og udbygget vores partnerskabsstrategi. Det er en udvikling, vi vil følge markant op på i de kommende år. Den nye partnerskabsstrategi betyder, at vi nu er i dialog med en række nye kunder om de individuelle produkter og services, som de har brug for. Vi opbygger nu en endnu bredere forretningsmæssig platform, som omfatter erhvervsvirksomheder inden for andre segmenter end dem, der har tilknytning til den offentlige sektor, som vi hidtil har betjent. Vi har haft et godt og frugtbart samarbejde med forskellige mæglere i forbindelse med tilgangen af nye erhvervskunder. Det er et samarbejde, vi ser frem til at styrke og udvikle i de kommende år. Fremtidens forsikringspartner Mange virksomheder er gode til at forstå deres kunder, men kun få kan forstå og er i stand til at håndtere forandringer hos kunden. Gennem mange år har KommuneForsikring demonstreret, at vi også forstår de forandringer, som vores kunder oplever. Når der er tale om risici, besidder vi i dag sammen med Gjensidige en unik viden på det skandinaviske forsikringsmarked. Vi har som virksomhed vist, at vi er stærke på hvert vores forretningsområde, hvilket betyder, at vi nu sammen bliver endnu Side 12 Strategi og udvikling

13 stærkere. Vores mål er derfor, at vi i forsikringsmæssige sammenhænge vil adskille os så markant fra vores konkurrenter, at vi altid vil indgå som ét ud af tre bud, når fremtidens forsikringspartnere skal vælges. Side 13

14 Havneassistent Claus Schrøder, Hellerup Lystbådehavn Forventninger til 2007 Det kommunale forsikringsmarked vil i 2007 se de første væsentlige konsekvenser af de nye kommunesammenlægninger. Det samlede marked forventes at blive mindre, idet flere kommuner vælger at gå i selvforsikring på arbejdsskade og indtegne forsikringer med højere selvrisici. KommuneForsikrings portefølje på det offentlige marked vil være faldende i I dette faldende forsikringsmarked forventer vi at kunne fastholde vores markedsandel på omkring 2/3. Det væsentligste for os er, at KommuneForsikring fortsat indtegner lønsomme porteføljer, idet vi ikke ønsker at hæve præmierne i løbet af kontraktperioden. Denne ubehagelige situation er vi selvsagt ikke interesseret i, at vores kunder skal opleve. En lang række kommuner og regioner har nu valgt en højere selvrisiko end tidligere og bliver dermed selv ansvarlige for småskader, hvorfor vi regner med et fald i antallet af betalinger til småskader. I forhold til storskader vil skadeniveauet formentlig ligge på linje med de seneste år. Erhvervs- og privatporteføljen udvides På erhvervs- og privatområdet forventer vi vækst i porteføljen i Gennem salget til Gjensidige får vi adgang til en lang række Side 14 - Forventninger til 2007

15 nye salgsmuligheder på begge områder. Gjensidige er Norges største erhvervsforsikringsleverandør og leverer produkter til en lang række segmenter, som KommuneForsikring ikke tidligere har betjent. På privatområdet vil integrationen med Fair Forsikring betyde, at produktsortimentet og kapaciteten øges væsentligt. I 2006 har vi arbejdet på yderligere at forbedre vores processer i koncernen, og det forventer vi at kunne mærke i Det bliver samtidig året, hvor vi koncentrerer os om at integrere Fair Forsikring og KommuneForsikring til én organisation, der bliver endnu bedre til at levere forsikringsydelser til vores kunder. Stram omkostningsstyring Flere og flere kunder vælger at tegne administrationsordninger hos os. Da det er en tendens, vi formoder fortsat vil stige, vil vores andel af skadebehandlingen ikke falde mærkbart. Vi vil fortsat have fokus på en stram omkostningsstyring. I forbindelse med den kommende sammenlægning af Fair Forsikring og KommuneForsikring vil der være en række ekstraomkostninger i Vi er dog sikre på, at disse omkostninger mere end opvejes af de gevinster, der efterfølgende kan tages hjem. Koncernens samlede resultatforventninger Forventninger 2007 Høj Lav Forsikringsteknisk resultat 70 mio. kr. 40 mio. kr. Resultat af investeringsvirksomhed 80 mio. kr. 50 mio. kr. Resultat før skat 150 mio. kr. 90 mio. kr. Resultatforventninger 2007 ser dermed ud til at blive endnu et meget spændende år for os, og vi forventer at komme ud af året med en combined ratio i niveauet pct. Det forsikringstekniske resultat forventes i niveauet mio. kr., og resultatet af investeringsforretningen forventes at ligge i intervallet mellem mio. kr. Vi vil fortsat have fokus på stram omkostningsstyring for hele tiden at sikre, at vores processer er optimale. Side 15

16 Den daglige ledelse i KommuneForsikring fra venstre: Salgsdirektør Kim Rud-Petersen, Adm. direktør Henrik Klitmøller Rasmussen, Skadedirektør Linda Ankerstjerne, Forsikringsteknisk direktør Henrik Haugaard, Udviklingsdirektør Liselotte Munk og Finansdirektør Jens Holst. Kapitalstruktur, ejere og ledelse Pr. 31. januar 2007 ejer Gjensidige Forsikring 100 pct. af aktiekapitalen i KommuneForsikring A/S. Koncernen bestod indtil 31. januar 2007 af moderselskabet KommuneForsikring A/S og det 100 pct. ejede datterselskab Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. KommuneForsikring var et 100 pct. ejet datterselskab af Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. (FBS). Struktur før 31. januar 2007 Struktur efter 31. januar 2007 Gjensidige Forsikring European Institute for Risk Management A/S (EIRM) Datterselskab 100% Erhvervsdrivende KommuneForsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Datterselskab 100% Skadeforsikringsselskab Pr. 31. januar 2007 er aktierne i KommuneForsikring A/S, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S og EIRM solgt til Gjensidige Forsikring. Side 16 - Kapitalstruktur, ejere og ledelse

17 Koncernens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte direktion og fagdirektørgruppe i KommuneForsikring. Ledelse Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør Liselotte Munk Udviklingsdirektør Jens Holst Finansdirektør Kim Rud-Petersen Salgsdirektør Linda Ankerstjerne Skadedirektør Henrik Haugaard Forsikringsteknisk direktør Aflønning af ledelsen er fastlagt ud fra et markedsniveau for tilsvarende virksomheder. Der sker ikke aflønning af ledelsen i form af optionsprogrammer eller lignende. Der er bonusprogram for ledelsen. Bonusprogrammet er ikke af en sådan art og størrelse, at dette afviger fra markedsniveauet. Der er ikke aftalt bonusordninger, der udgør mere end det, der svarer til et halvt års aflønning. Aftrædelsesordninger for ledelsen er ikke af en sådan art og størrelse, at disse er usædvanlige for branchen. Side 17

18 Bestyrelsesformand Tor M. Lønnum (t.v.) og næstformand Petter Bøhler Bestyrelse og direktion Generalforsamlingsvalgte medlemmer Tor M. Lønnum, Formand Vicekoncernchef Finans, øko. styring, koncernudvikling, Gjensidige Forsikring Bestyrelsesformand, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesformand, Fair Forsikring A/S Petter Bøhler, Næstformand Koncerndirektør Skade, Gjensidige Forsikring Næstformand, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Tommy Pedersen Adm. direktør, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden Bestyrelsesformand, FMS Holding af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Bestyrelsesformand, Rungsted Sundpark A/S Bestyrelsesformand, Skodsborg Sundpark A/S Næstformand, Bryggerigruppen A/S Næstformand, Royal Unibrew A/S Næstformand, Fair Forsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Tivoli A/S Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Tobakskompagni A/S Bestyrelsesmedlem, Brock & Michelsen A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Jeudan A/S Bestyrelsesmedlem, Ole Flensted Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Peter Bodum A/S Bestyrelsesmedlem, Pharmacosmos Holding A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S med tilh. Selskaber Bestyrelsesmedlem, Skandinavisk Holding A/S Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Therese Jørgensen Afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Side 18 - Bestyrelse og direktion

19 Camilla Kampmann Senior director marketing, Global Tech Marketing, Oracle DK Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Fair Forsikring A/S Kaare G. Graversen Kommunalbestyrelsesmedlem, Ikast-Brande Kommune Bestyrelsesformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S I repræsentantskabet for Jyske Sparekasse Poul-Erik Svendsen Næstformand, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. 1. næstformand, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Erik Sørensen Borgmester, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesmedlem, Toppen af Danmark A/S Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Møllehuset A/S Bestyrelsesmedlem, Frederikshavn Havn A/S Bestyrelsesmedlem, Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a. Direktion Henrik Klitmøller Rasmussen Adm. direktør i KommuneForsikring A/S, Fair Forsikring A/S og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Bestyrelsesformand, EIRM Bestyrelsesmedlem, Rehab A/S. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27. april 2007 Dirigent Revision DELOITTE, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København C Medarbejdervalgte medlemmer Inia Hapiach, projektmedarbejder Jette M. Gottlieb, salgschef Bente Refsgaard, servicechef Side 19

20 Medarbejdere i KommuneForsikring A/S Medarbejdere Medarbejdernes daglige indsats i KommuneForsikring skaber værdi for vores kunder og ejere. Det er i kontakten med kunderne, at vi som forsikringsselskab skaber forskellen hvad enten vi skal fastsætte en pris eller behandle en skade. Derfor er det også afgørende for os, at vi er i stand til at fastholde og tiltrække meget dygtige medarbejdere. Vi måler også vores succes på, om vi har en høj medarbejdertilfredshed. Forandringsledelse KommuneForsikring har i løbet af få år gennemgået en omfattende forandringsproces, der har styrket hele vores forretningsmodel. I 2006 har vi fortsat haft stor fokus på at implementere forretningsstrategien i hele organisationen. Det sker bl.a. via kommunikation og involvering af medarbejderne i fastlæggelsen af de handlingsplaner, der skal til for, at vi kan virkeliggøre strategien og nå de fastlagte finansielle mål. For KommuneForsikring er det vigtigt, at alle medarbejdere er i stand til selv at agere i forhold til vores kunder ud fra de værdier og mål, vi har fastlagt. Alle skal vide, i hvilken retning vi arbejder, og hvilke tiltag der bidrager til, at vi kan forfølge strategien. Det er en forudsætning for, at vi er i stand til at holde markedets laveste omkostningsprocent, som vi omsætter til konkurrencedygtige præmier og serviceydelser. Side 20 - Medarbejdere

21 Høj medarbejdertilfredshed Hvert år gennemfører KommuneForsikring en trivselsmåling, der tager temperaturen på trivslen og tilfredsheden i virksomheden. I 2006 var vores mål at fastholde den samme høje score som i 2005, hvor tilfredsheden var 3,6 målt på en skala fra 1-4. Det mål nåede vi ikke helt, da vi må konstatere, at tilfredsheden faldt til 3,5. Selvom faldet er minimalt, så tager vi naturligvis tilbagemeldingen alvorligt. Det er dog ikke muligt at pege på et enkelt område, der har forårsaget faldet. På den anden side er det yderst positivt, at der er en relativ høj score på nogle af de afgørende tilfredshedsparametre, som vi vurderer, er dem, der er med til at skabe høj loyalitet hos vores medarbejdere. Godt arbejdsmiljø er væsentligt Et godt arbejdsmiljø er afgørende for tilfredsheden - både blandt vores medarbejdere og kunder. I løbet af 2006 har KommuneForsikring ændret principperne for vores interne organisering. Det betyder, at alle medarbejdere nu indgår i et team, hvor vidensdeling spiller en afgørende rolle. Derfor har det også været interessant at se på de spørgsmål i årets trivselsmåling, som omfatter den fysiske placering i teamrum og organisering. Dermed har vi mulighed for direkte at vurdere, om denne del af forretningsprocessen virker efter hensigten. Her kan vi også på udvalgte faktorer konstatere, at der tegner sig et positivt billede. Måling af ledelseskvaliteten Høj medarbejdertilfredshed og et godt arbejdsmiljø kræver god ledelse. I KommuneForsikring har vi defineret en god leder, som én, der har stor indsigt i egne styrker og udviklingsområder, og som kan: Skabe korpsånd og engagement Skabe resultater sammen med og gennem medarbejderne med fokus på kunderne og salg i alle enheder Skabe stolthed hos medarbejderne gennem en effektiv og motiverende ledelse i dagligdagen Antal fuldtidsansatte medarbejdere i koncernen Ultimo 2005 Ultimo 2006 Direktion og sekretariat 4 3 Salg Skade Forsikringsteknik Udvikling 7 8 Økonomi Koncern, i alt Trivselsmåling Parameter Score på en skala fra 1 til 4 Jeg kender KommuneForsikrings strategi 3,5 Jeg synes, at KommuneForsikring er et rigtigt godt sted at være ansat Parameter Jeg har gode mulighed for at anvende min viden og erfaring i mit job Jeg arbejder i et team med et godt fagligt miljø I vores team ved vi, hvad vores kunder forventer 3,5 Score på en skala fra 1 til 4 3,6 3,6 3,5 Én gang om året foretager vi en måling af ledelseskvaliteten i KommuneForsikring for at sikre, at den enkelte leder altid har mulighed for at forbedre og prioritere sin ledelsesindsats. Side 21

22 I 2006 gennemførte vi imidlertid denne måling to gange, da alle ledere har været gennem et uddannelsesforløb, der netop skulle styrke den enkeltes ledelsesrolle. Første måling blev foretaget inden uddannelsen, mens den anden måling foregik efter uddannelsens afslutning. Den enkelte leder har derfor haft mulighed for at se, hvordan en ændret ledelsesadfærd også giver ændret ledelseskvalitet. Målingerne viser, at vores udgangspunkt var relativt højt. Ledelseskvaliteten blev således målt i januar til 3,65 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Ved anden måling var resultatet stort set det samme nemlig 3,66. Værdier i KommuneForsikring Vi har i 2006 arbejdet med at få fastlagt vores værdier og hvilken adfærd, det skal udmønte sig i. Vi har især haft særlig fokus på ledelsesadfærden, som er en afgørende faktor i vores bestræbelser på at realisere strategien. Arbejdet med værdierne fortsætter i 2007, hvor vi skal finde en fælles platform med Gjensidige og Fair Forsikring. Kompetenceudvikling Alle medarbejdere hos KommuneForsikring skal altid sikres adgang til den nyeste viden inden for deres arbejdsområde. Med afsæt i den årlige udviklingssamtale med medarbejderne fastlægger vi en uddannelsesplan for medarbejderne. Kunderne stiller stadig større krav om rådgivning. Det skal vores medarbejderes kompetencer leve op til har været præget af implementering af nye forretningsprocesser og intern vidensdeling i en teamstruktur. Vi har bl.a. implementeret fagkonsulentrollen i vores skadeafdeling, så der er blevet skabt yderligere fokus på at rådgive vores kunder bedst muligt i skadesituationen. Derudover har kompetenceudviklingen fokuseret på, at vores medarbejdere var i stand til at håndtere kommunernes udbud i forbindelse med Kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar I 2007 starter vi en storstilet satsning på erhvervsforsikringsmarkedet, som er et marked i vækst hos KommuneForsikring. Derfor gennemfører vi målrettet uddannelse blandt medarbejderne. Outsourcing af it I 2006 gennemførte KommuneForsikring en outsourcing af hele vores it-funktion. Allerede i december 2005 flyttede tidligere itmedarbejdere til outsourcingspartneren Capgemini. I september Side 22 - Medarbejdere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

fairforsikring.dk Årsrapport

fairforsikring.dk Årsrapport fairforsikring.dk Årsrapport 4 10 22 26 34 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling Risikostyring 2009 Risikostyring DE VÆSENLIGSTE RISIKOTYPER Underwritingrisiko Risiko hørende til indgåelse af forsikringskontrakter. Risikoen for at erstatninger ved slutningen af en forsikringskontrakt

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center.

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 19. april 2012 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. 2011 blev et godt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere