Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:"

Transkript

1 Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics øger sikkerheden i hjemmet. Læs denne vejledning grundigt, og gem den til senere brug. Klip side 6 ud, og sæt den op i nærheden af sikringskassen. For at sikre optimal beskyttelse anbefaler Kidde Danmark, at der installeres optiske (fotoelektriske) røgalarmer i alle rum. Dog kan det være en fordel, at varmealarmer installeres på steder, hvor damp, støv el.lign. gør det uhensigtsmæssigt at have en røgalarm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på lofter. Nominel spænding, 230 V AC, maks. 50 Hz, 80 ma, pr. alarm (maks. 80 ma for hovedenhed med 24 alarmer tilsluttet). * + *Gælder 1SF og 2SF serier Licensnr.: 7861 BS 5446: del 1: 2000 Licensnr.: BS 5446: del 2: Gælder 3SF serien Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre Kidde Fyrnetics 2006 BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL GEMMES PÅ ET SIKKERT STED MED HENBLIK PÅ FREMTIDIG BRUG Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Alarmsortiment Afsnit 2. Vigtige oplysninger Afsnit 3. Alarmtyper Afsnit 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen Afsnit 5. Kontrol/udskiftning af batteri Afsnit 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid Afsnit 7. Vedligeholdelse Afsnit 8. Hvad gør man i en nødsituation? Afsnit 9. Fejlfinding Afsnit 10. Nyttige tips Afsnit 11. Gode råd vedrørende sikkerhed (klip ud) Afsnit 12. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (klip ud) Afsnit 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Afsnit 14. Service- og garantioplysninger Læs denne vejledning grundigt, og følg anvisningerne vedrørende regelmæssig vedligeholdelse det gælder dit liv! DA Rev A

2 MILJØBESKYTTELSE Elartikler, der skal kasseres, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal hvor muligt sendes til genbrugsstation. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren mht. genbrug/genanvendelse. 1. Alarmsortiment 230 V-alarmer med direkte tilslutning og mulighed for sammenkobling 1SF23/9HIR: Netdreven ioniserende alarm med indkapslede genopladelige backup-batterier 1SF23/9HI: Netdreven ioniserende alarm med alkalisk backup-batteri 2SF23/9HIR: Netdreven optisk alarm med indkapslede genopladelige backup-batterier 2SF23/9HI: Netdreven optisk alarm med alkalisk backup-batteri 3SF23/9HIR: Netdreven varmealarm med indkapslede genopladelige backup-batterier 3SF23/9HI: Netdreven varmealarm med alkalisk backup-batteri Kan også sammenkobles med alle Kidde Fyrnetics, direkte tilsluttede 230 V røg-, varme- og kuliltealarmer. 2. Vigtige oplysninger Denne alarm skal installeres af en elektriker i henhold til de seneste IEE-bestemmelser og i overensstemmelse med de relevante byggevedtægter/bs-standarder. Direkte tilsluttede røg- eller varmealarmer skal have en konstant strømforsyning på 230 V AC. Til modeller med reservebatteri kræves der desuden et opladet batteri. Når strømforsyningsindikatoren lyser grønt, er der korrekt strømtilførsel. Afprøv alarmen en gang om ugen ved at holde testknappen nede. Alarmen og alle dermed forbundne alarmer skal aktiveres. Støvsug alarmerne med jævne mellemrum for at mindske risikoen for fejlaktivering på grund af støv. Alarmen må ikke males eller udsættes for vand, da det er en 230V alarm. (Hvis der udføres malerarbejde el.lign. i nærheden af alarmen, skal den dækkes med en plastikpose eller det medfølgende støvdæksel). Hvis alarmen bipper hver sekund, og du ikke har trykket på Hush knappen, betyder det, at batteriet skal udskiftes. (Informér udlejeren, hvis du bor til leje.) Hvis der er tvivl om årsagen til en alarm, bør det antages, at alarmen skyldes en reel brand, og huset skal da straks evakueres. Disse røg- og varmealarmer fungerer kun, hvis de er korrekt valgt, placeret, monteret og vedligeholdt i henhold til betjeningsvejledningen fra Kidde Fyrnetics. 3. Alarmtyper a. Strømforsyning DC-alarmer 9 V-batteridrevne enheder, som kun fungerer, hvis batteriet er opladet, hvilket skal kontrolleres med jævne mellemrum. (BS5839 del 6: Klasse F). AC/DC-alarmer 230 V netspænding skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, således at alle alarmer aktiveres, når én aktiveres. Kører på batterier, hvis der ikke er netspænding, forudsat at batterierne er opladede og isat korrekt. Til visse modeller skal der bruges udskiftelige 9 V-batterier (type PP3), mens andre er forsynet med indkapslede genopladelige batterier/batterier med lang levetid. (BS5839 del 6: Klasse D). Denne type er den lavest acceptable klasse på nye eller betydeligt renoverede boliger. AC-alarmer 230 V netspænding skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, således at alle alarmer aktiveres, når én aktiveres. Fungerer ikke uden netspænding. (BS5839 del 6: Klasse E). 2

3 b. Alarmtyper Ioniserende alarmer, som er den mest almindelige type, advarer tidligt om hurtigtudviklende brande og andre brande. De egner sig bedst til stuer og spisestuer. Ioniserende alarmer indeholder 0,9 mikrocurie af det radioaktive materiale americium Ifølge BS 5839, del 6, anbefales det imidlertid, at der også anvendes optiske alarmer, især på steder, hvor der er risiko for, at damp eller stegeos fra et tilstødende rum kan aktivere alarmen ved en fejl. Der findes ingen alarm, som kan anvendes alle steder. Klar luft Røg Røgpartikler + - Radioaktivt materiale Optiske (fotoelektriske) alarmer anvendes i stadig stigende grad, og de er mindre tilbøjelige til at blive aktiveret ved en fejl på grund af stegeos. Derfor anbefales de i henhold til BS 5839, del 6, til placering i nærheden af køkkener og ved flugtveje eller i åbne områder. Klar luft Lyskilde Linse Lysfølsom celle Røg Varmealarmer er beregnet til områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med ioniserende eller optiske røgalarmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller garager. De skal dog altid være sammenkoblet med røgalarmer, og de må aldrig bruges alene. (De aktiveres typisk, når temperaturen når op på 57 C.) 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen a. Betjening og indikatorstatus Når alarmen er sluttet korrekt til strømforsyningen, lyser den grønne indikator. Den røde indikator blinker med sekunders mellemrum som en indikation af, at sensoren fungerer korrekt. Hvis alarmen registrerer brændende partikler el.lign., aktiveres dens lydalarm (85 db). Den røde indikator på alarmen blinker hurtigt ved detektion af røg/varme. (De tilsluttede alarmers lydalarm aktiveres også for at advare personer i andre dele af bygningen.) Dette fortsætter, indtil sensorkammeret er ryddet. En varmealarm aktiveres, når temperaturen når op på 57 C, og vender tilbage til standby-tilstand, når temperaturen falder til et normalt niveau. Hvis den røde indikator på en optisk alarm blinker med sekunders mellemrum, og alarmen bipper mellem blinkene, betyder det, at sensorkammeret er defekt. Kontrollér med jævne mellemrum, at den grønne indikator lyser. Gør den ikke det, skal sikringskassen/strømafbryderen kontrolleres. Ligesom ovenfor anbefales det at kontakte en elektriker eller udlejeren i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 3

4 b. Afprøvning Brug testknappen til at afprøve alarmen. Undlad at bruge åben ild, da dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling og kan forårsage beskadigelse af alarmen eller antænde brændbare materialer og starte en strukturel brand. Afprøv alle alarmer en gang om ugen. Husk på, at de beskytter dit hjem og din familie, og at de kan redde menneskeliv. Hold testknappen nede, indtil alarmen aktiveres. Alle sammenkoblede alarmer aktiveres også. (Pas på ikke at stå for tæt på alarmen under afprøvningen, da lyden kan give høreskade.) c. HUSH -knap Denne funktion deaktiverer alarmkredsløbet i ca. syv minutter, og må kun bruges, når man kender årsagen til aktiveringen af alarmen, som f.eks. stegeos. Alarmen deaktiveres ved at trykke på HUSH -knappen på alarmdækslet. Hvis røgen ikke er for tæt, afbrydes alarmen øjeblikkeligt. Den optiske alarm bipper hvert sekund, og den røde indikator blinker i Hush i ca. syv minutter. Ion- og varmealarmer har stille Hush, hvilket betyder, at de ikke bipper hvert sekund, mens de er i Hush og den røde indikator blinker hvert 10. sekund i ca. syv minutter. Alarmen nulstilles automatisk efter ca. syv minutter og aktiveres igen, hvis der stadig er brændende partikler i området. Hush -funktionen kan bruges gentagne gange, indtil luften er renset for årsagen til alarmen. Når flere alarmer er koblet sammen, vil et tryk på Hush -knappen bringe alle andre alarmer end den der er udløst til ro. Den udløste alarm kendetegnes på en hurtigt blinkende rød indikator. Af sikkerhedshensyn kan den udløste alarms signal kun standses ved at aktivere Hush-knappen på selve enheden. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes Hush -funktionen, og lydalarmen høres konstant. Forsigtig: Før du bruger alarmens Hush funktion, skal du identificere røgkilden og sikre dig at situationen er sikker. (Hvis der er tale om en varmealarm med Hush, har alarmens sensor registreret en høj temperatur f.eks. 57 C, og eventuelle årsager skal undersøges nøje.) d. Fejlaktivering Advarsel: Vedvarende fejlaktivering er tegn på, at alarmen er af en forkert type, og/eller at den er placeret forkert. Kontrollér dette sammen med montøren/udlejeren efter rengøring som beskrevet i afsnit 7 ( Vedligeholdelse ). 5. Kontrol/udskiftning af batteri* Modeller med udskifteligt batteri a. Indikator for lav batterispænding (kun AC-modeller med udskifteligt batteri) Hvis alarmen bipper kontinuerligt med sekunders mellemrum, samtidig med at indikatoren blinker (og hvis du ikke lige har trykket på HUSH -knappen), betyder det, at batterispændingen er for lav. Udskift batteriet hurtigst muligt. b. Udskiftning af batteri i. Start med at afbryde strømforsyningen til det relevante kredsløb på sikringskassen. Kredsløbet kan have sin egen sikring, som enten er mærket Brand-/røgalarmer eller med et symbol som f.eks. (Hvis du bor til leje, skal du få udlejeren til at gøre dette for dig.) Selve enheden Hfi GT AF OG SKUB Den grønne indikator skal nu være slukket. Er den ikke det, skal du prøve at afbryde strømforsyningen igen. * Se side 5, afsnit v. 4

5 ii. Åbn alarmen ved at stikke en skruetrækker ind i hullet. iii. Hægt alarmen af bundstykket, og skub den i pilens retning. iv. Udskift batteriet med et batteri af den type, der er angivet nedenfor (sørg for at vende det rigtigt). Alarmen kan kun sættes på bundstykket, hvis der er isat et batteri. v. Gentag fremgangsmåden i omvendt rækkefølge. På grund af deres holdbarhed anbefaler vi, at der bruges alkaliske batterier. PP3 Batteritype/-kode Alkalisk batteri: Duracell MN1604; Duracell Ultra MX1604; Energizer 6LR61; *På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. (Se afsnit 6.) ADVARSEL - GÆLDER KUN LITHIUM Fare for eksplosion hvis batteriet udskiftes med et forkert batteri. Udskiftes kun med et batteri af samme eller tilsvarende type. vi. Afprøv testknappen, når du har isat et nyt batteri. Hvis lydalarmen aktiveres, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge og tilslutte strømforsyningen igen. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl, da netspænding kan være farligt. 5

6 Gode råd vedrørende sikkerhed Lav en flugtplan, og afprøv den: (afsnit 11) Installér og vedligehold ildslukker på hver etage i hjemmet og i køkkenet, kælderen og garagen. Sørg for at vide, hvordan man bruger en ildslukker, før der opstår en nødsituation. De seneste undersøglser har vist, at røgalarmer evt. ikke vil vække alle sovende personer, og at de personer i husholdningen, der er i stand til at assistere andre, skal tage ansvar for at hjælpe dem, der evt. ikke bliver vækket af alarmen, eller dem, der ikke kan evakuere området på sikker vis uden hjælp. Lav en grundplan med markering af alle døre og vinduer samt mindst to flugtveje fra hvert rum. Til vinduer på 2. sal kan der være behov for et reb eller en stige. Gennemgå flugtplanen med resten af familien, og vis alle, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Aftal et sted uden for hjemmet, hvor I kan mødes efterfølgende i tilfælde af brand. Sørg for, at alle familiemedlemmer kender lyden af alarmen og er klar over, at de skal prøve at komme ud, når de hører den. Afhold en brandøvelse mindst hvert halve år, dette bør omfatte natteøvelser. Sørg for, at små børn hører alarmen og vågner, når den aktiveres. De skal vågne, så de kan deltage i flugtplanen. En brandøvelse giver alle mulighed for at afprøve flugtplanen i praksis. Det er ikke sikkert, at du kan nå at redde dine børn, så det er vigtigt, at de ved, hvad de skal gøre. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (afsnit 12) Advar små børn i hjemmet. Forsøg omgående at komme ud i henhold til flugtplanen. Hvert sekund tæller, så lad være med at spilde tid på at få tøj på eller samle værdigenstande. Lad være med at åbne indvendige døre uden først at have følt på dem. Hvis døren føles varm, eller hvis der siver røg ud gennem dørsprækkerne, skal døren holdes lukket! Find i stedet en alternativ udgang. Hvis døren føles kold, skal du sætte skulderen mod den og åbne den en anelse og være klar til at lukke den med det samme, hvis der strømmer røg og varme ind. Hold dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld af røg. Træk vejret forsigtigt gennem en klud, helst en våd klud. Når du er kommet ud, skal du gå til det aftalte mødested og sikre dig, at alle er der. Klip siden ud, og sæt den op ved siden af sikringskassen. Ring til brandvæsenet fra naboens telefon eller en telefonboks ikke fra din egen telefon. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Der er situationer, hvor en røgalarm evt. ikke er effektiv nok til at beskytte mod brand. F.eks.: a) ved rygning i sengen b) når børn er alene hjemme c) når der rengøres med brændbare væsker som f.eks. benzin Installationsdato: Alarmmodel(ler): Montør/udlejer: Tlf.: 6 Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre

7 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. Dette er angivet på produktet. Der er heller ikke noget batterirum. Når batteristanden skal kontrolleres på disse modeller, skal alarmens AC-strømforsyning afbrydes på sikringskassen. Den grønne indikator slukkes. Tryk på testknappen for at kontrollere, om batteridriften fungerer. Hvis det genopladelige batteri er opbrugt, høres der et bip for lav batterispænding med 40 sekunders mellemrum. Hvis alarmen har kørt på ACstrømforsyning i mindst tre dage inden dette, skal batteriet udskiftes af installatøren eller udlejeren. 7. Vedligeholdelse Alarmen er beregnet til at redde menneskeliv, og man kan forbedre dens ydeevne ved at støvsuge den en gang om måneden og samtidig mindske risikoen for fejlaktivering. Støvsug omkring gitteret og i de huller, hvor der kan samle sig støv el.lign., og tør alarmen af med en fugtig klud. Der må aldrig bruges rengøringsmidler/polermidler el.lign. UNCLIP AND SLIDE Der må ikke åbnes ind til den indvendige del af alarmen, og garantien dækker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvad gør man i en nødsituation? Hvis alarmen aktiveres, uden at der er blevet trykket på testknappen, er der muligvis tale om en nødsituation. Lad være med at gå i panik det er nødvendigt at tænke klart for at sikre, at alle familiemedlemmer kommer ud hurtigst muligt. Lad være med at bruge tid på at samle personlige ting sammen de kan erstattes. Mærk efter, om døre eller dørhåndtag føles varme. Lad være med at åbne en dør, der føles varm det er tegn på, at der er brand på den anden side af døren. Find en alternativ flugtvej. Luk døre og/eller vinduer, når du er kommet ud gennem dem, for at holde ilden inde. Ring til brandvæsenet fra en nabos telefon eller en telefonboks. Dette er bedre end at bruge en mobiltelefon. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Vær altid opmærksom på brandfare, og sørg for, at alarmerne fungerer, og at andet udstyr såsom ildslukkere, brandtæpper og lign. forefindes. 7

8 9. Fejlfinding Strømforsyningen til AC-alarmer skal altid afbrydes inden kontrol af forbindelser osv. Symptom 1. Den grønne indikator er ikke tændt. 2. Hyppig fejlaktivering. 3. Alarm bipper med 40 sekunders mellemrum. 4. Alarmen aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. 5. De tilsluttede alarmer aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. Mulig årsag/løsning a. Ingen strømforsyning. Kontrollér på sikringskassen, om sikringen er sprunget, eller om afbryderen er blevet udløst. b. Kontrollér, at kablerne på bagsiden af alarmen sidder korrekt, og at alarmen er skubbet helt på plads (se afsnittet Udskiftning af batteri ). Se afsnit 2, 3, 4 og 7. Hvis alarmen er placeret forkert/ikke rengøres regelmæssigt som i afsnit 11, er der risiko for fejlaktivering. Se afsnit 5. Hvis der er blevet trykket på Hush -knappen, bipper alarmen i 7 minutter, for at angive at den er i Hush -tilstand. Bippet gælder kun for optiske alarmer i Hush. Hvis den optiske alarm svigter, kan der også høres et bip. Ion- og varmealarmer bipper ikke i Hush. Hvis batterispændingen er lav, afgiver alle modeller et bip. Se 1a og 1b ovenfor. Få montøren til at kontrollere ledningsføringen igen, hvis den grønne indikator lyser, men alarmen ikke ser ud til at fungere. Hvis der ikke er en grøn indikator, skal selve enheden kontrolleres. Alarmen vil stadig fungere på batteristrøm, hvis batterispændingen er høj nok. <Rød indikator vil blinke ca. én gang pr. minut som bekræftelse>. Kontrollér via testknappen. Se 1b ovenfor, eller kontakt en elektriker eller udlejeren hurtigst muligt. 10. Nyttige tips Røg-/varmealarmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgpartikler/varme når op til alarmen. Korrekt valg/placering og installation er angivet i den vejledning, som den, der har installeret alarmen/alarmerne, har fået udleveret. Det anbefales at have mindst én direkte tilsluttet røgalarm pr. etage, og at alarmerne er indbyrdes forbundet. Det anbefales desuden at installere en varmealarm i køkkenet og sammenkoble denne med de øvrige alarmer. Bortset fra garager, køkkener og badeværelser anbefales det at installere røgalarmer i alle rum samt uden for alle soveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) alarmer skal installeres af en elektriker. Når man maler, er der risiko for at dampe fra malingen kan påvirke alarmen, og den skal derfor tildækkes midlertidigt med en plastikpose (alarmen fungerer ikke, når den er dækket). Alarmen må ikke males. Posen må først tages af, når malingen er helt tør. I forbindelse med udvidelse af ejendommen skal det overvejes, om der er behov for flere alarmer. Røg-/varmealarmer skal udskiftes senest hvert tiende år. Disse alarmer er beregnet til privatboliger. 8

9 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Advarsel! Brug af røgalarmer er en rimeligt billig metode til at blive advaret i tide om brand, men der er grænser for, hvad alarmer kan registrere. Ioniserende alarmer kan registrere usynlige brandpartikler (som ved brande der udvikles hurtigt) tidligere end fotoelektriske alarmer. Fotoelektriske alarmer kan registrere synlige brandpartikler (som ved brande der udvikles langsomt) tidligere end ioniserende alarmer. Brande udvikler sig forskelligt og ofte uforudsigeligt. Med henblik på at opnå maksimal beskyttelse anbefaler Kidde, at der både installeres ioniserende og fotoelektriske alarmer. Varmealarmer er nyttige i områder med kondensering/støv/høj luftfugtighed som f.eks. køkkener og loftsrum. Varmealarmer SKAL ALTID sammenkobles med røgalarmer. Varmealarmer aktiveres, når temperaturen når op på 57 C, de er dog ikke egnede til brug som brandsikring alene, og de skal altid bruges i forbindelse med, og sammenkoblet med, røgalarmer. Udskiftelige batterier skal udskiftes med fuldt opladede batterier af den angivne type, og disse skal isættes korrekt. Alarmer, som kun kører på AC-strømforsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet afbrudt, f.eks. som følge af tordenvejr, en sprunget sikring eller manglende strømforsyning. Alle alarmer skal afprøves med jævne mellemrum for at sikre, at batterierne og alarmkredsløbene fungerer korrekt. Man kan kun redde liv fra brand i private hjem, hvis beboerne advares tidligt om behovet for at evakuere boligen, og dette følges op af at de forlader bygningen på den rette måde. Brandvarslingssystemer for privatboliger kan beskytte ca. halvdelen af beboerne i en potentielt farlig brand. Ofre, der er meget unge eller gamle, fysisk eller psykisk handikappede, kan blive fanget i branden, selv når der er blevet advaret tidligt nok til, at det skulle være muligt at slippe ud. For sådanne mennesker er det nødvendigt at anvende andre strategier som f.eks. beskyttelse på stedet eller assisteret flugt eller redning. Røgalarmer kan ikke advare beboerne, hvis røgen ikke når enheden. Der er derfor risiko for, at de ikke registrerer skorstensbrande og brande, som starter inde i en væg, på taget, på den anden side af en lukket dør eller på en anden etage. Hvis man sover tungt, er der risiko for, at man ikke bliver vækket af en alarm, der er placeret uden for soveværelset eller på en anden etage. På samme måde aktiveres varmealarmer kun, hvis de er placeret på et sted, hvor de kan registrere varme. Indtagelse af alkohol eller narkotika kan ligeledes bevirke, at man ikke er i stand til at høre alarmen. For at sikre optimal beskyttelse bør der installeres en røgalarm i samtlige soveværelser. Personer med nedsat hørelse bør overveje at få installeret udstyr, der kan aktivere en synlig alarm. Selv om røg-/varmealarmer kan redde menneskeliv ved at advare om brand i tide, skal de ikke opfattes som en erstatning for en forsikringspolice. Både husejere og lejere bør beskytte deres ejendom/ejendele i form af en forsikring. Hvis du efter gennemlæsning af denne vejledning opdager, at din røgalarm er defekt, må du ikke forsøge at reparere den. Se afsnit 13. Tag kontakt til montøren, grossisten eller udlejeren. 14. Service- og garantioplysninger Garanti Kidde Fyrnetics garanterer køberen, at den medfølgende røgalarm vil fungere uden materialeeller konstruktionsmæssige fejl og mangler ved normal brug og vedligeholdelse i en periode på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt batteri undtaget). Denne garanti gælder i ti år (fra installationsdatoen), hvis der er tale om en direkte tilsluttet alarm med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid, herunder også reservebatteri. Garantien må ikke overdrages. Vores erstatningsansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation og udskiftning af dele, som vi anser for at være materiale- eller konstruktionsmæssigt fejlbehæftede, uden omkostninger for kunden ved fremsendelse af alarmen sammen med et gyldigt købsbevis til Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre ( adresse: Garantivilkårene gælder ikke i tilfælde af følgende omstændigheder: beskadigelse, ændring, vanrøgt, adskillelse, forurening eller misbrug af alarmen efter købsdatoen, fejlfunktion som følge af fejlagtigt produktvalg, fejlagtig placering, installation og/eller vedligeholdelse eller ukorrekt ACeller DC-strømforsyning eller beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Kidde Danmark A/S s erstatningsansvar på baggrund af salget af denne alarm eller i henhold til vilkårene for denne garanti kan under ingen omstændigheder overstige udgifterne i forbindelse med udskiftning af alarmen, og Kidde Fyrnetics er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste eller indirekte skader som følge af alarmsvigt eller for misligholdelse af denne eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, eller for beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovfæstede rettigheder. Kidde Fyrnetics giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende batteriet, herunder garantier vedrørende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, bortset fra indbyggede genopladelige batterier/batterier med lang levetid. 9

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O da Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Vedligeholdelse 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O da Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Vedligeholdelse 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme

Læs mere

Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm VIGTIG INFO: PAS PÅ DIN RØGALARM Den må ikke overmales Den må ikke tildækkes Afbryd alarm: Tryk på midten fumonic 3 røgalarm Sikkerhed

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere