2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2HVOR F0R FATTER NE1 ER3"

Transkript

1 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1

2 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne København K CVR-nr Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: Telefax: Internet: SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Poul Erik Tøjner, formand Merete Eldrup, næstformand Katrine Cohen Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg Direktion Stig Andersen, administrerende direktør Bjarne Ponikowski, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

3 Indholdsfortegnelse 02 Selskabsoplysninger 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 06 Beretning for året Selskabsledelse og samfundsansvar 13 Aktionærinformation 14 Bestyrelse og direktion 16 Ledelsespåtegning 17 De uafhængige revisorers erklæringer 19 Koncernens virksomheder 22 Resultatopgørelse 23 Totalindkomstopgørelse 24 Balance pr. 31. december 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noteoversigt 3

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse i mio. kr Nettoomsætning 858,6 855,8 885,5 894,2 905,6 Driftsresultat før afskrivninger, EBITDA 93,6 73,7 85,5 86,7 87,5 Driftsresultat, EBITA 56,3 48,2 66,6 46,0 1,3 Resultat før finansielle poster, EBIT 56,3 48,2 73,0 47,6-39,4 Resultat af finansielle poster, netto -1,5-3,0-2,3-3,0 4,2 Resultat før skat 54,8 45,2 70,8 44,6-35,2 Årets resultat 37,1 32,1 54,4 24,1-37,5 Balance i mio. kr. Balancesum 707,4 660,6 648,1 647,9 671,1 Nettoarbejdskapital 56,7 116,0 132,8 146,0 155,7 Investeret kapital, inkl. goodwill 326,3 392,1 414,6 399,0 451,6 Investeringer i materielle aktiver 20,7 10,2 25,1 27,2 61,3 Nettorentebærende gæld -57,3 14,5 48,3 30,6 37,9 Egenkapital 329,6 312,7 300,8 311,9 308,0 Pengestrømme i mio. kr. Årets forskydning i likvider 36,6 20,9-24,5 75,1-75,6 Årets nettoinvestering i aktiver 79,2 16,4 32,0 44,6 99,8 Regnskabsrelaterede nøgletal i % Overskudsgrad, EBITDA-margin 10,9 8,6 9,7 9,7 9,7 Overskudsgrad, EBITA-margin 6,6 5,6 7,5 5,1 0,1 Overskudsgrad, EBIT-margin 6,6 5,6 8,2 5,3-4,4 Afkast på investeret kapital inkl. goodwill, ROIC inkl. goodwill 15,7 12,2 16,4 10,8 0,3 Finansiel gearing -17,4 4,6 16,0 9,8 12,3 Soliditetsgrad 46,4 47,1 46,2 48,1 45,9 Egenkapitalforrentning 11,6 10,6 17,9 7,8-10,9 Andre oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 36,7 31,8 52,6 22,8-35,1 Udbytte pr. aktie, kr. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4

5 ORD TAL 5

6 Beretning for året 2013 ET GODT ÅR FOR GYLDENDAL Gyldendal vurderer årets resultat både i et økonomisk perspektiv og i forhold til de publicistiske målsætninger, og i begge henseender var 2013 et tilfredsstillende år. De økonomiske nøgletal blev bedre: På trods af nedlukning af netboghandelsaktiviteterne i begyndelsen af året blev omsætningen lidt højere end sidste år, resultat før skat steg til knap 55 mio. kr., egenkapitalen blev forrentet med 11,6 %, den investerede kapital med 15,7 %, og likviditeten blev forbedret. Både forlags- og distributionsaktiviteterne bidrog med stigende indtjening i forhold til Gyldendal-koncernen prægede året med markante udgivelser i alle genrer, med anerkendelse og priser til adskillige af forlagenes forfattere og med en betydelig udvidelse af digitale læremidler på alle uddannelsesniveauer. Omsætningen i 2013 blev 859 mio. kr., hvilket oversteg forventningerne på ca. 840 mio. kr. og var på samme niveau som i 2012 (856 mio. kr.). Gyldendal lukkede i 2013 sin underskudsgivende internetboghandel, som i 2012 havde en omsætning på ca. 33 mio. kr., og opnåede således samlet set vækst på de øvrige aktiviteter. I det vigtige fjerde kvartal blev omsætningen bedre end forventet med stigende salg af digitale læremidler og med et tilfredsstillende julesalg til det private marked. Uddannelsesområdet tegnede sig for væksten i 2013, og salget til det private marked syntes at bryde de senere års fald og endte på samme niveau som i Den regnskabsmæssige periodisering vedrørende digitale indtægter og udgifter, som i 2012 havde en negativ effekt på både omsætningen og resultatet, blev i 2013 normaliseret og havde ikke nævneværdig indflydelse på resultatet. Årets resultat før skat blev 55 mio. kr. mod 45 mio. kr. i 2012, hvor resultatet var negativt påvirket med 18 mio. kr. af ovennævnte periodiseringseffekt. Resultatet var bedre end forventet (ca. 50 mio. kr. som udmeldt i november 2013) og blev opnået ved stigende omsætning og ved reduktion af produktions- og eksterne omkostninger. Resultatet indeholdt som forventet forøgede afskrivninger og udviklingsomkostninger vedrørende digitale produkter og leveringssystemer og til opbygning af digitale redaktionelle kompetencer som følge af et højere aktivitetsniveau. Som led i den årlige revurdering af erhvervede domænerettigheder blev værdien af immaterielle aktiver nedskrevet med 5 mio. kr. Forskelle i regnskabsmæssige og skattemæssige principper medførte en stigning i skat af årets resultat, hvorefter årets resultat efter skat blev 37 mio. kr. mod 32 mio. kr. i Gyldendal-koncernen står med en soliditetsgrad på 46,4 % (47,1 % i 2012) solidt rustet til fremtidige muligheder og investeringer. Egenkapitalen udgjorde 330 mio. kr. (313 mio. kr. i 2012) og blev i 2013 forrentet med 11,6 % mod 10,6 % i I 2012 var egenkapitalforrentningen negativt påvirket af resultateffekten af den regnskabsmæssige periodisering vedrørende digitale læremidler. 6

7 De samlede aktiver steg fra 661 mio. kr. i 2012 til 707 mio. kr. efter et år med et stærkt cash flow fra driftsaktiviteterne og en arbejdskapital, der blev reduceret med 59 mio. kr. Koncernen frembragte dermed 139 mio. kr. i likviditet, hvoraf 39 mio. kr. blev anvendt til investeringer og 23 mio. kr. til udbytte til aktionærerne samt afdrag på langfristede lån. De resterende 77 mio. kr. forøgede de likvide beholdninger, og heraf blev 40 mio. kr. placeret i rentebærende værdipapirer. Investeringerne bestod blandt andet af købet af Borgens Forlag. Herudover var investeringsomfanget relativt begrænset og omfattede hovedsageligt digitale udviklingsinvesteringer og renoveringsarbejder på ejendommen i Klareboderne. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. UDDANNELSE I FOKUS De politiske målsætninger om, at danskerne skal være blandt de bedst uddannede i verden, udmøntede sig blandt andet i stigende optag på studier og i tilskud til digitale undervisningsmaterialer i folkeskolen. Disse var drivkræfter for vækst på alle uddannelsesniveauer i Gyldendal videreudviklede sideløbende de trykte lærebogssystemer, og det er koncernens sigte at skabe de bedste undervisningsmaterialer både fagligt og didaktisk på såvel digitale som analoge platforme og med det samme høje kvalitetsniveau, som har kendetegnet Gyldendal-koncernens udgivelser. På folkeskoleområdet var 2013 præget af en markant forøgelse af porteføljen af digitale læremidler. Navnlig web-produkterne fagportaler har vundet udbredelse i folkeskolen, og Gyldendal har udviklet et fuldt dækkende digitalt sortiment til alle fag. Skolernes stigende interesse for at integrere IT i undervisningen blev stimuleret af offentlige midler øremærket indkøb af digitale læremidler, hvilket har påvirket omsætningen positivt, og den digitale andel af salget til folkeskolerne var i 2013 betydelig. Gyldendal har igennem flere år arbejdet målrettet på at digitalisere læremidler til gymnasieskolen, ikke mindst i dattervirksomheden Systime. I 2013 var der i lighed med sidste år en mærkbar vækst i afsætningen af navnlig ibøger til dette segment. Der investeredes i fremtidssikring af denne udgivelsestype, så det er et fleksibelt og tidssvarende produkt for lærere og elever. Det generelt stigende optag på studierne resulterede i øget salg af pensumbøger til dette marked. Dele af forlagets back- og frontlist er udgivet som platformsuafhængige ibøger, så underviserne og de studerende også har adgang til grundbogsmaterialer i digital form. 7

8 SPIRENDE, NYE FORRETNINGSMODELLER PÅ DET PRIVATE MARKED Salget til det private danske bogmarked gennem boghandlere, supermarkeder og bogklubber har de senere år vist kontinuerligt fald, men denne tendens syntes i 2013 at blive vendt til en mindre stigning. Gyldendal og Rosinante&Co bidrog med en række stærkt sælgende udgivelser betydeligt til denne udvikling. Gyldendal og Rosinante&Co markerede sig i løbet af året, ikke bare i form af mange nomineringer til litterære priser, men også med mange placeringer på bestsellerlisterne. Profeterne i Evighedsfjorden af Kim Leine fik først De Gyldne Laurbær og senere Nordisk Råds Litteraturpris, og canadiske Alice Munro modtog Nobelprisen i litteratur. Årets mest synlige og omtalte forfatter blev dog debutanten Yahya Hassan med digtsamlingen Yahya Hassan. Ved udgangen af 2013 havde bogen rundet et samlet oplag på eksemplarer. Den erotiske genre har fået et bredt publikum i Danmark, og Rosinante&Co kunne også i 2013 sælge mere end bøger i denne kategori, fortsat med Fifty Shades-trilogien som lokomotiv for genren. Udgivelsesprogrammet i Rosinante&Co blev i øvrigt præget af internationale bestsellere af Khaled Hosseini, Liza Marklund og Ildefonso Falcones. Salget til boghandlere var i 2013 svagt stigende. Stadig flere danskere valgte at købe bøger online, mens salget til supermarkeder og via bogklubber var vigende. Online-salget blev i 2013 yderligere koncentreret om enkelte større online-forhandlere i direkte konkurrence med udenlandske udbydere. I lyset af den intensiverede konkurrence ændrede Gyldendal strategi og afviklede sin underskudsgivende netboghandel, g.dk, til fordel for en stærkt øget digital salgs- og markedsføringsindsats af Gyldendals udgivelser på Gyldendal.dk. Efterspørgslen på digitale udgivelser steg fortsat i En del af stigningen kom fra nye digitale abonnementstjenester for litteratur, der så dagens lys i løbet af året. Den første tjeneste var Storytel, en abonnementstjeneste for lydbøger, der lanceredes i Danmark i maj måned med Gyldendal som medejer. Senere fulgte Mofibo, en abonnementstjeneste for e-bøger. I november meddelte Gyldendal, at forlaget i januar 2014 ville åbne Ready by Gyldendal Business, en abonnementstjeneste særlig for business-litteratur med de bedste danske titler om ledelse, arbejdsliv og personlig udvikling. Sundhed, velvære og personlig udvikling for det moderne menneske er et stort og voksende markedssegment, og Gyldendal investerede i 2013 i dette marked, dels med lancering af en ny bogklub, Sundt liv, dels med købet af Borgens Forlag A/S pr. 1. september Den nye bogklub sætter sund mad, motion og velvære i fokus, og med opkøbet af Borgens Forlag overtog Gyldendal udgivelsesrettighederne til Danmarks største portefølje af bøger inden for krop, sind og ånd. Med Borgens Forlag fulgte tillige backlist-rettigheder til vægtige forfatterskaber som Jakob Martin Strid, Søren Ulrik Thomsen, Bjarne Reuter og Benny Andersen. Forlagsaktiviteterne i Borgens Forlag blev pr. 31. december 2013 overdraget til moderselskabet som en integreret del af Gyldendals skøn- og faglitterære udgivelsesaktiviteter, men fortsat med anvendelse af Borgens Forlag som imprint. 8

9 BEDRE ØKONOMI I DISTRIBUTIONEN En svag stigning i bogbranchen medførte tilsvarende højere aktivitet i distributionsaktiviteterne, og dattervirksomheden Nordisk Bog Center udleverede i 2013 flere varer og opnåede en højere omsætning end i Væksten i formidling af e-bøger fortsatte, og var båret af fremkomsten af nye, digitale forretningsmodeller samt større fokus fra etablerede online-forhandlere, hvorimod udlånsaktiviteterne gennem ereolen og Ebib stagnerede, efter at de største danske forlag afbrød samarbejdet med ereolen. Implementeringen af nyt ekspeditionsanlæg hos Nordisk Bog Center blev færdiggjort i 2013, om end der fortsat udestod optimeringer af anlæg og styringssoftware, og det nye anlæg anvendtes sideløbende med det eksisterende sorteringsanlæg, som var specialdesignet til håndtering af forhandlerordrer. Det betød, at driftssituationen fra efteråret blev stabiliseret, og at de forventede effektiviseringer og omkostningsbesparelser begyndte at materialisere sig. Resultatet af distributionsaktiviteterne blev derfor højere end sidste år. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Med virkning fra 1. februar 2014 indgik Nordisk Bog Center en samarbejdsaftale med Post Danmark, hvorefter Post Danmark varetager de interne lager- og ekspeditionsfunktioner for Nordisk Bog Center, som fortsat ejer produktionsfaciliteterne og viderefører alle kundeforhold. Samarbejdsaftalen forventes efter en indkøringsperiode at medføre en forbedret ressource- og kapacitetsudnyttelse, idet Post Danmark som et led i aftalen kan tilføre nye kunder og opgaver til løsning på det eksisterende produktionsapparat. Det nye samarbejde forventes ikke at få væsentlig indflydelse på resultatet i Der er fra balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af koncernregnskabet og årsregnskabet. FORVENTNINGER TIL 2014 Gyldendal er, som forlag i hele verden, i en overgang, hvor fortiden er analog, mens fremtiden bliver tiltagende digital, men fortsat med en kombination af analoge og digitale produkter, der supplerer hinanden. Det betyder, at Gyldendal-forlagene investerer både i analoge udgivelsesaktiviteter og i betydelig udvikling af nye digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller. Indtægterne fra de digitale forretninger var også i 2013 mindre end omkostningerne. Gyldendal vil i 2014 fortsat tilføre ressourcer til udvikling af digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller både på uddannelsesområdet og til det generelle marked. Gyldendal forventer et svagt faldende privat bogmarked og et svagt stigende uddannelsesmarked. I dette marked forventer Gyldendal at styrke sin markedsposition, og at koncernen i 2014 vil opnå en omsætning og et resultat før skat på samme niveau som i

10 Gyldendals økonomiske og finansielle situation er god, og koncernen står godt rustet til at håndtere de udfordringer og muligheder, som vil opstå i de kommende år. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og adgang til nye kundesegmenter. RISIKOFORHOLD Forretningsmæssige risici Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er forbundet med evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Den digitale udvikling og liberalisering af bogmarkedet påvirker også koncernens forretningsmæssige risiko. Finansielle risici Koncernens finansielle styring retter sig mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Valutarisici Koncernen afsætter hovedsageligt sine udgivelser på hjemmemarkedet, og alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra underleverandører i Danmark eller EU. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil overvejende været foretaget i danske kroner eller euro. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlige valutarisici på driftsaktiviteten. Ved udgangen af regnskabsåret var kontraktværdien af koncernens valutaterminskontrakter til imødegåelse af fremtidige valutarisici 0 mio. kr. Renterisici Koncernens nettorentebærende gæld, der er opgjort som rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver og likvide midler, er i årets løb faldet fra en nettogæld på 15 mio. kr. til nettorentebærende aktiver på 57 mio. kr. Hovedparten af koncernens lån er variabelt forrentet. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og langfristede variabelt forrentede lån. Ét procentpoints renteændring påvirker koncernens resultat og egenkapital med maksimalt 0,2 mio. kr. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig væsentligst til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, værdipapirer og likvide beholdninger. I relation til likvide beholdninger og værdipapirer anvender koncernen alene anerkendte banker med høj kredit-rating. Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. På koncernens vegne administreres inddrivelsen af disse tilgodehavender af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende 10

11 vurdering af risikoen for tab, og der foretages nedskrivning til imødegåelse heraf. Bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages nedskrivning til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab, for koncernen som helhed, har i de seneste år ligget på mindre end én procent af omsætningen. Pengestrømme og likviditetsrisici Pengestrømme fra driften blev 139 mio. kr. mod 77 mio. kr. i Fra investerings- og finansieringsaktiviteterne udgjorde pengestrømmene -102 mio. kr., heraf 40 mio. kr. investeret i rentebærende værdipapirer, mod -56 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan specificeres således: Likvide beholdninger og værdipapirer Uudnyttede trækningsfaciliteter Koncernens likviditetsberedskab Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Koncernen har endvidere mål for likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet og kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have til rådighed. Kapitalstruktur Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastet til koncernens interessenter. For nærværende er det fundet hensigtsmæssigt at opretholde en høj soliditet. 11

12 Selskabsledelse og samfundsansvar SELSKABSLEDELSE Gyldendal forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse, som de er beskrevet af Komitéen for god Selskabsledelse med seneste nye anbefalinger fra maj Anbefalingerne er indarbejdet i NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier pr. 1. juni 2013, som Gyldendal er underlagt som børsnoteret selskab. Som anbefalet af Komitéen for god Selskabsledelse rapporterer Gyldendal fra 2013 i skemaform i forhold til komitéens anbefalinger. Gyldendals lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside, governance.cfm, og udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for SAMFUNDSANSVAR Gyldendal ønsker at fremme ansvarlig adfærd, både internt i koncernen og blandt selskabets samarbejdspartnere. Ansvarlig adfærd er for Gyldendal en adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling, og som integrerer hensyn til menneskerettighederne. Gyldendals fokus på samfundsansvar omfatter særligt arbejdet med at værne om ytringsfriheden og med at stimulere læsning gennem en mangfoldig udgivelsespolitik båret af kvalitet. Det fordrer dygtige og engagerede medarbejdere, der formår at indgå i et konstruktivt og afbalanceret samarbejde med forfattere og andre rettighedshavere. Gyldendals væsentligste miljøpåvirkning er forårsaget af bogproduktionen. Gyldendal har på den baggrund prioriteret indsatsen for en ansvarlig miljømæssig adfærd inden for dette område. Gyldendals etiske regler, der skal efterleves af alle selskaber i Gyldendal-koncernen og af de leverandører, som Gyldendal samarbejder med, er tilgængelige på og vil i de kommende år undergå en revision under hensyntagen til en mere eksplicit integrering af hensynet til menneskerettigheder i samarbejdet med Gyldendals hovedleverandører. Gyldendals lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside, og udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for

13 Aktionærinformation SELSKABSMEDDELELSER 2013/ januar 2013 Ændring af forventet resultat for februar 2013 Gyldendal får tilfredsstillende resultat i et vigende marked 7. marts 2013 Finanskalender 2013 revideret 21. marts 2013 Gyldendal lukker sine online-butikker og åbner streamingtjeneste 22. marts 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling april 2013 Periodemeddelelse 1. kvartal april 2013 Forløb af ordinær generalforsamling 18. april juni 2013 Flagning store aktionærer 27. august 2013 Borgens Forlag bliver en del af Gyldendal-koncernen 27. august 2013 Halvårsrapport november 2013 Gyldendal opjusterer forventningen til årets resultat 18. december 2013 Finanskalender januar 2014 Finanskalender 2014 revideret FINANSKALENDER februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse og digital årsrapport 9. april 2014 Periodemeddelelse 9. april 2014 Generalforsamling 25. august 2014 Halvårsrapport 17. november 2014 Periodemeddelelse STORAKTIONÆRER Aktionærerne angivet nedenfor har givet oplysning om ejerskab på mindst 5 pct. pr. 31. december 2013: Ejerandel i pct. Stemmeandel i pct. Museumsfonden af 7. december ,4 60,8 Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk Chr. Augustinus Fabrikker A/S 28,1 15,8 Amaliegade 47, 1256 København K Bente og Lars Ole Kornum 10,1 7,6 Prins Valdemars Vej 43, 2820 Gentofte MP Pension 5,1 0,6 Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der henvises til side 27 vedrørende oplysninger om aktieklasser, egne aktier og stemmerettigheder. 13

14 Bestyrelse og direktion BESTYRELSE I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2014 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdes medarbejdervalg i Den samlede bestyrelse fungerer samtidig som revisionsudvalg. POUL ERIK TØJNER Formand Museumsdirektør, Louisiana, født 1959 Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december Direktør for Museumsfonden af 7. december 1966 Louisiana-Fonden Medlem af bestyrelsen i C.L. Davids Fond og Samling Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 PREBEN MEJER Direktør, mejer.com ApS, født 1952 Indtrådt i bestyrelsen 2006 og senest genvalgt i 2013, Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Elcon A/S IVS A/S IVS II GP ApS Fugldal Holding ApS Topas A/S Publizon A/S Forlaget Systime A/S Aarhus Kunsthal Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 MERETE ELDRUP Næstformand Formand for revisionsudvalget Adm. direktør for TV2 DANMARK A/S, født 1963 Indtrådt i bestyrelsen 2010 og senest genvalgt i Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Foreningen Nykredit Nykredit Holding A/S Nykredit Realkredit A/S Rambøll Gruppen A/S Bestyrelsesmedlem i fem TV2 DANMARK A/Sdatterselskaber Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 KATRINE COHEN Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1977 Valgt af medarbejderne i selskabet i 2010 Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 JENS DUE OLSEN Cand. polit., født 1963 Indtrådt i bestyrelsen Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Amrop A/S (formand) Atchik Realtime A/S (formand) Auriga Industries A/S (formand) Kompan A/S (formand og revisionsudvalgsformand) NKT Holding A/S (formand) Pierre.dk A/S (formand) Bladt Industries A/S (næstformand og revisionsudvalgsformand) Cryptomathic A/S Heptagon Advanced Micro Optics Inc. (revisionsudvalgsformand) Industriens Pensionsforsikring A/S (investeringsudvalgsmedlem) LD Equity 2 K/S Investeringskomité Royal Unibrew A/S Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 14

15 HENNING PERSSON Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1959 Valgt af medarbejderne i koncernen ved suppleringsvalg i Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 ANITTA AAEN SUNDBY Produktionschef, Gyldendal Fakta, født 1957 Valgt af medarbejderne i selskabet i Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 LENE TRANBERG Arkitekt, MAA, stifter og partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter, født 1956 Indtrådt i bestyrelsen 2011 og senest genvalgt i Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S (formand) Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Æresmedlem af The American Institute of Architects Adjungeret professor Kunstakademiets Arkitektskole Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 DIREKTION STIG ANDERSEN Adm. direktør Født 1953 Tiltrådt som adm. direktør 1999 Medlem af bestyrelsen i Teatret Republique (formand) Forlæggerforeningen Copenhagen Film Festivals Bestyrelsesmedlem i fem Gyldendal datterselskaber Aktier i Gyldendal: B-aktier Handel i 2013: 0 BJARNE PONIKOWSKI Direktør Født 1961 Tiltrådt som direktør 2008 Medlem af bestyrelsen i Bestyrelsesmedlem i seks Gyldendal datterselskaber Aktier i Gyldendal: 300 B-aktier Handel i 2013: 0 15

16 Ledelsespåtegning LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Gyldendal A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. februar 2014 Direktion Stig Andersen administrerende direktør Bjarne Ponikowski direktør Bestyrelse Poul Erik Tøjner Merete Eldrup Katrine Cohen formand næstformand Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg 16

17 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejerne i Gyldendal A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Gyldendal A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 17

18 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 24. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Kjelgaard statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor 18

19 Koncernens virksomheder Tusinde kroner MODERSELSKAB Nettoomsætning Årets resultat før skat (ekskl. udlodninger fra og nedskrivninger af tilknyttede virksomheder) Årets resultat (ekskl. indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder) Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Pr. 1. januar 2013 fusioneret med Gyldendal Akademisk A/S Klareboderne København K Telefon cvr: DATTERVIRKSOMHEDER NORDISK BOG CENTER A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Bækvej Haslev Telefon CVR: ROSINANTE&CO A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Købmagergade København K Telefon CVR:

20 Tusinde kroner Mosedalsvej Valby Telefon CVR: BORGENS FORLAG A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 2 - Virksomheden blev erhvervet pr. 1. september 2013 Skt. Pauls Gade Århus C Telefon CVR: FORLAGET SYSTIME A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Klareboderne København K Telefon CVR: FLEXIONAL APS (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1 1 Skt. Pauls Gade Århus C Telefon CVR: PUBLIZON A/S (54%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 5 5 ASSOCIERET VIRKSOMHED Klareboderne København K Telefon CVR: STORYTEL A/S (30%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1 - Virksomheden blev stiftet pr. 2. april

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

PR electronics Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk PR electronics Holding

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere