2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2HVOR F0R FATTER NE1 ER3"

Transkript

1 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1

2 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne København K CVR-nr Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: Telefax: Internet: SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Poul Erik Tøjner, formand Merete Eldrup, næstformand Katrine Cohen Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg Direktion Stig Andersen, administrerende direktør Bjarne Ponikowski, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

3 Indholdsfortegnelse 02 Selskabsoplysninger 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 06 Beretning for året Selskabsledelse og samfundsansvar 13 Aktionærinformation 14 Bestyrelse og direktion 16 Ledelsespåtegning 17 De uafhængige revisorers erklæringer 19 Koncernens virksomheder 22 Resultatopgørelse 23 Totalindkomstopgørelse 24 Balance pr. 31. december 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noteoversigt 3

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse i mio. kr Nettoomsætning 858,6 855,8 885,5 894,2 905,6 Driftsresultat før afskrivninger, EBITDA 93,6 73,7 85,5 86,7 87,5 Driftsresultat, EBITA 56,3 48,2 66,6 46,0 1,3 Resultat før finansielle poster, EBIT 56,3 48,2 73,0 47,6-39,4 Resultat af finansielle poster, netto -1,5-3,0-2,3-3,0 4,2 Resultat før skat 54,8 45,2 70,8 44,6-35,2 Årets resultat 37,1 32,1 54,4 24,1-37,5 Balance i mio. kr. Balancesum 707,4 660,6 648,1 647,9 671,1 Nettoarbejdskapital 56,7 116,0 132,8 146,0 155,7 Investeret kapital, inkl. goodwill 326,3 392,1 414,6 399,0 451,6 Investeringer i materielle aktiver 20,7 10,2 25,1 27,2 61,3 Nettorentebærende gæld -57,3 14,5 48,3 30,6 37,9 Egenkapital 329,6 312,7 300,8 311,9 308,0 Pengestrømme i mio. kr. Årets forskydning i likvider 36,6 20,9-24,5 75,1-75,6 Årets nettoinvestering i aktiver 79,2 16,4 32,0 44,6 99,8 Regnskabsrelaterede nøgletal i % Overskudsgrad, EBITDA-margin 10,9 8,6 9,7 9,7 9,7 Overskudsgrad, EBITA-margin 6,6 5,6 7,5 5,1 0,1 Overskudsgrad, EBIT-margin 6,6 5,6 8,2 5,3-4,4 Afkast på investeret kapital inkl. goodwill, ROIC inkl. goodwill 15,7 12,2 16,4 10,8 0,3 Finansiel gearing -17,4 4,6 16,0 9,8 12,3 Soliditetsgrad 46,4 47,1 46,2 48,1 45,9 Egenkapitalforrentning 11,6 10,6 17,9 7,8-10,9 Andre oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 36,7 31,8 52,6 22,8-35,1 Udbytte pr. aktie, kr. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4

5 ORD TAL 5

6 Beretning for året 2013 ET GODT ÅR FOR GYLDENDAL Gyldendal vurderer årets resultat både i et økonomisk perspektiv og i forhold til de publicistiske målsætninger, og i begge henseender var 2013 et tilfredsstillende år. De økonomiske nøgletal blev bedre: På trods af nedlukning af netboghandelsaktiviteterne i begyndelsen af året blev omsætningen lidt højere end sidste år, resultat før skat steg til knap 55 mio. kr., egenkapitalen blev forrentet med 11,6 %, den investerede kapital med 15,7 %, og likviditeten blev forbedret. Både forlags- og distributionsaktiviteterne bidrog med stigende indtjening i forhold til Gyldendal-koncernen prægede året med markante udgivelser i alle genrer, med anerkendelse og priser til adskillige af forlagenes forfattere og med en betydelig udvidelse af digitale læremidler på alle uddannelsesniveauer. Omsætningen i 2013 blev 859 mio. kr., hvilket oversteg forventningerne på ca. 840 mio. kr. og var på samme niveau som i 2012 (856 mio. kr.). Gyldendal lukkede i 2013 sin underskudsgivende internetboghandel, som i 2012 havde en omsætning på ca. 33 mio. kr., og opnåede således samlet set vækst på de øvrige aktiviteter. I det vigtige fjerde kvartal blev omsætningen bedre end forventet med stigende salg af digitale læremidler og med et tilfredsstillende julesalg til det private marked. Uddannelsesområdet tegnede sig for væksten i 2013, og salget til det private marked syntes at bryde de senere års fald og endte på samme niveau som i Den regnskabsmæssige periodisering vedrørende digitale indtægter og udgifter, som i 2012 havde en negativ effekt på både omsætningen og resultatet, blev i 2013 normaliseret og havde ikke nævneværdig indflydelse på resultatet. Årets resultat før skat blev 55 mio. kr. mod 45 mio. kr. i 2012, hvor resultatet var negativt påvirket med 18 mio. kr. af ovennævnte periodiseringseffekt. Resultatet var bedre end forventet (ca. 50 mio. kr. som udmeldt i november 2013) og blev opnået ved stigende omsætning og ved reduktion af produktions- og eksterne omkostninger. Resultatet indeholdt som forventet forøgede afskrivninger og udviklingsomkostninger vedrørende digitale produkter og leveringssystemer og til opbygning af digitale redaktionelle kompetencer som følge af et højere aktivitetsniveau. Som led i den årlige revurdering af erhvervede domænerettigheder blev værdien af immaterielle aktiver nedskrevet med 5 mio. kr. Forskelle i regnskabsmæssige og skattemæssige principper medførte en stigning i skat af årets resultat, hvorefter årets resultat efter skat blev 37 mio. kr. mod 32 mio. kr. i Gyldendal-koncernen står med en soliditetsgrad på 46,4 % (47,1 % i 2012) solidt rustet til fremtidige muligheder og investeringer. Egenkapitalen udgjorde 330 mio. kr. (313 mio. kr. i 2012) og blev i 2013 forrentet med 11,6 % mod 10,6 % i I 2012 var egenkapitalforrentningen negativt påvirket af resultateffekten af den regnskabsmæssige periodisering vedrørende digitale læremidler. 6

7 De samlede aktiver steg fra 661 mio. kr. i 2012 til 707 mio. kr. efter et år med et stærkt cash flow fra driftsaktiviteterne og en arbejdskapital, der blev reduceret med 59 mio. kr. Koncernen frembragte dermed 139 mio. kr. i likviditet, hvoraf 39 mio. kr. blev anvendt til investeringer og 23 mio. kr. til udbytte til aktionærerne samt afdrag på langfristede lån. De resterende 77 mio. kr. forøgede de likvide beholdninger, og heraf blev 40 mio. kr. placeret i rentebærende værdipapirer. Investeringerne bestod blandt andet af købet af Borgens Forlag. Herudover var investeringsomfanget relativt begrænset og omfattede hovedsageligt digitale udviklingsinvesteringer og renoveringsarbejder på ejendommen i Klareboderne. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. UDDANNELSE I FOKUS De politiske målsætninger om, at danskerne skal være blandt de bedst uddannede i verden, udmøntede sig blandt andet i stigende optag på studier og i tilskud til digitale undervisningsmaterialer i folkeskolen. Disse var drivkræfter for vækst på alle uddannelsesniveauer i Gyldendal videreudviklede sideløbende de trykte lærebogssystemer, og det er koncernens sigte at skabe de bedste undervisningsmaterialer både fagligt og didaktisk på såvel digitale som analoge platforme og med det samme høje kvalitetsniveau, som har kendetegnet Gyldendal-koncernens udgivelser. På folkeskoleområdet var 2013 præget af en markant forøgelse af porteføljen af digitale læremidler. Navnlig web-produkterne fagportaler har vundet udbredelse i folkeskolen, og Gyldendal har udviklet et fuldt dækkende digitalt sortiment til alle fag. Skolernes stigende interesse for at integrere IT i undervisningen blev stimuleret af offentlige midler øremærket indkøb af digitale læremidler, hvilket har påvirket omsætningen positivt, og den digitale andel af salget til folkeskolerne var i 2013 betydelig. Gyldendal har igennem flere år arbejdet målrettet på at digitalisere læremidler til gymnasieskolen, ikke mindst i dattervirksomheden Systime. I 2013 var der i lighed med sidste år en mærkbar vækst i afsætningen af navnlig ibøger til dette segment. Der investeredes i fremtidssikring af denne udgivelsestype, så det er et fleksibelt og tidssvarende produkt for lærere og elever. Det generelt stigende optag på studierne resulterede i øget salg af pensumbøger til dette marked. Dele af forlagets back- og frontlist er udgivet som platformsuafhængige ibøger, så underviserne og de studerende også har adgang til grundbogsmaterialer i digital form. 7

8 SPIRENDE, NYE FORRETNINGSMODELLER PÅ DET PRIVATE MARKED Salget til det private danske bogmarked gennem boghandlere, supermarkeder og bogklubber har de senere år vist kontinuerligt fald, men denne tendens syntes i 2013 at blive vendt til en mindre stigning. Gyldendal og Rosinante&Co bidrog med en række stærkt sælgende udgivelser betydeligt til denne udvikling. Gyldendal og Rosinante&Co markerede sig i løbet af året, ikke bare i form af mange nomineringer til litterære priser, men også med mange placeringer på bestsellerlisterne. Profeterne i Evighedsfjorden af Kim Leine fik først De Gyldne Laurbær og senere Nordisk Råds Litteraturpris, og canadiske Alice Munro modtog Nobelprisen i litteratur. Årets mest synlige og omtalte forfatter blev dog debutanten Yahya Hassan med digtsamlingen Yahya Hassan. Ved udgangen af 2013 havde bogen rundet et samlet oplag på eksemplarer. Den erotiske genre har fået et bredt publikum i Danmark, og Rosinante&Co kunne også i 2013 sælge mere end bøger i denne kategori, fortsat med Fifty Shades-trilogien som lokomotiv for genren. Udgivelsesprogrammet i Rosinante&Co blev i øvrigt præget af internationale bestsellere af Khaled Hosseini, Liza Marklund og Ildefonso Falcones. Salget til boghandlere var i 2013 svagt stigende. Stadig flere danskere valgte at købe bøger online, mens salget til supermarkeder og via bogklubber var vigende. Online-salget blev i 2013 yderligere koncentreret om enkelte større online-forhandlere i direkte konkurrence med udenlandske udbydere. I lyset af den intensiverede konkurrence ændrede Gyldendal strategi og afviklede sin underskudsgivende netboghandel, g.dk, til fordel for en stærkt øget digital salgs- og markedsføringsindsats af Gyldendals udgivelser på Gyldendal.dk. Efterspørgslen på digitale udgivelser steg fortsat i En del af stigningen kom fra nye digitale abonnementstjenester for litteratur, der så dagens lys i løbet af året. Den første tjeneste var Storytel, en abonnementstjeneste for lydbøger, der lanceredes i Danmark i maj måned med Gyldendal som medejer. Senere fulgte Mofibo, en abonnementstjeneste for e-bøger. I november meddelte Gyldendal, at forlaget i januar 2014 ville åbne Ready by Gyldendal Business, en abonnementstjeneste særlig for business-litteratur med de bedste danske titler om ledelse, arbejdsliv og personlig udvikling. Sundhed, velvære og personlig udvikling for det moderne menneske er et stort og voksende markedssegment, og Gyldendal investerede i 2013 i dette marked, dels med lancering af en ny bogklub, Sundt liv, dels med købet af Borgens Forlag A/S pr. 1. september Den nye bogklub sætter sund mad, motion og velvære i fokus, og med opkøbet af Borgens Forlag overtog Gyldendal udgivelsesrettighederne til Danmarks største portefølje af bøger inden for krop, sind og ånd. Med Borgens Forlag fulgte tillige backlist-rettigheder til vægtige forfatterskaber som Jakob Martin Strid, Søren Ulrik Thomsen, Bjarne Reuter og Benny Andersen. Forlagsaktiviteterne i Borgens Forlag blev pr. 31. december 2013 overdraget til moderselskabet som en integreret del af Gyldendals skøn- og faglitterære udgivelsesaktiviteter, men fortsat med anvendelse af Borgens Forlag som imprint. 8

9 BEDRE ØKONOMI I DISTRIBUTIONEN En svag stigning i bogbranchen medførte tilsvarende højere aktivitet i distributionsaktiviteterne, og dattervirksomheden Nordisk Bog Center udleverede i 2013 flere varer og opnåede en højere omsætning end i Væksten i formidling af e-bøger fortsatte, og var båret af fremkomsten af nye, digitale forretningsmodeller samt større fokus fra etablerede online-forhandlere, hvorimod udlånsaktiviteterne gennem ereolen og Ebib stagnerede, efter at de største danske forlag afbrød samarbejdet med ereolen. Implementeringen af nyt ekspeditionsanlæg hos Nordisk Bog Center blev færdiggjort i 2013, om end der fortsat udestod optimeringer af anlæg og styringssoftware, og det nye anlæg anvendtes sideløbende med det eksisterende sorteringsanlæg, som var specialdesignet til håndtering af forhandlerordrer. Det betød, at driftssituationen fra efteråret blev stabiliseret, og at de forventede effektiviseringer og omkostningsbesparelser begyndte at materialisere sig. Resultatet af distributionsaktiviteterne blev derfor højere end sidste år. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Med virkning fra 1. februar 2014 indgik Nordisk Bog Center en samarbejdsaftale med Post Danmark, hvorefter Post Danmark varetager de interne lager- og ekspeditionsfunktioner for Nordisk Bog Center, som fortsat ejer produktionsfaciliteterne og viderefører alle kundeforhold. Samarbejdsaftalen forventes efter en indkøringsperiode at medføre en forbedret ressource- og kapacitetsudnyttelse, idet Post Danmark som et led i aftalen kan tilføre nye kunder og opgaver til løsning på det eksisterende produktionsapparat. Det nye samarbejde forventes ikke at få væsentlig indflydelse på resultatet i Der er fra balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af koncernregnskabet og årsregnskabet. FORVENTNINGER TIL 2014 Gyldendal er, som forlag i hele verden, i en overgang, hvor fortiden er analog, mens fremtiden bliver tiltagende digital, men fortsat med en kombination af analoge og digitale produkter, der supplerer hinanden. Det betyder, at Gyldendal-forlagene investerer både i analoge udgivelsesaktiviteter og i betydelig udvikling af nye digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller. Indtægterne fra de digitale forretninger var også i 2013 mindre end omkostningerne. Gyldendal vil i 2014 fortsat tilføre ressourcer til udvikling af digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller både på uddannelsesområdet og til det generelle marked. Gyldendal forventer et svagt faldende privat bogmarked og et svagt stigende uddannelsesmarked. I dette marked forventer Gyldendal at styrke sin markedsposition, og at koncernen i 2014 vil opnå en omsætning og et resultat før skat på samme niveau som i

10 Gyldendals økonomiske og finansielle situation er god, og koncernen står godt rustet til at håndtere de udfordringer og muligheder, som vil opstå i de kommende år. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og adgang til nye kundesegmenter. RISIKOFORHOLD Forretningsmæssige risici Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er forbundet med evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Den digitale udvikling og liberalisering af bogmarkedet påvirker også koncernens forretningsmæssige risiko. Finansielle risici Koncernens finansielle styring retter sig mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Valutarisici Koncernen afsætter hovedsageligt sine udgivelser på hjemmemarkedet, og alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra underleverandører i Danmark eller EU. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil overvejende været foretaget i danske kroner eller euro. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlige valutarisici på driftsaktiviteten. Ved udgangen af regnskabsåret var kontraktværdien af koncernens valutaterminskontrakter til imødegåelse af fremtidige valutarisici 0 mio. kr. Renterisici Koncernens nettorentebærende gæld, der er opgjort som rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver og likvide midler, er i årets løb faldet fra en nettogæld på 15 mio. kr. til nettorentebærende aktiver på 57 mio. kr. Hovedparten af koncernens lån er variabelt forrentet. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og langfristede variabelt forrentede lån. Ét procentpoints renteændring påvirker koncernens resultat og egenkapital med maksimalt 0,2 mio. kr. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig væsentligst til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, værdipapirer og likvide beholdninger. I relation til likvide beholdninger og værdipapirer anvender koncernen alene anerkendte banker med høj kredit-rating. Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. På koncernens vegne administreres inddrivelsen af disse tilgodehavender af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende 10

11 vurdering af risikoen for tab, og der foretages nedskrivning til imødegåelse heraf. Bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages nedskrivning til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab, for koncernen som helhed, har i de seneste år ligget på mindre end én procent af omsætningen. Pengestrømme og likviditetsrisici Pengestrømme fra driften blev 139 mio. kr. mod 77 mio. kr. i Fra investerings- og finansieringsaktiviteterne udgjorde pengestrømmene -102 mio. kr., heraf 40 mio. kr. investeret i rentebærende værdipapirer, mod -56 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan specificeres således: Likvide beholdninger og værdipapirer Uudnyttede trækningsfaciliteter Koncernens likviditetsberedskab Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Koncernen har endvidere mål for likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet og kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have til rådighed. Kapitalstruktur Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastet til koncernens interessenter. For nærværende er det fundet hensigtsmæssigt at opretholde en høj soliditet. 11

12 Selskabsledelse og samfundsansvar SELSKABSLEDELSE Gyldendal forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse, som de er beskrevet af Komitéen for god Selskabsledelse med seneste nye anbefalinger fra maj Anbefalingerne er indarbejdet i NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier pr. 1. juni 2013, som Gyldendal er underlagt som børsnoteret selskab. Som anbefalet af Komitéen for god Selskabsledelse rapporterer Gyldendal fra 2013 i skemaform i forhold til komitéens anbefalinger. Gyldendals lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside, governance.cfm, og udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for SAMFUNDSANSVAR Gyldendal ønsker at fremme ansvarlig adfærd, både internt i koncernen og blandt selskabets samarbejdspartnere. Ansvarlig adfærd er for Gyldendal en adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling, og som integrerer hensyn til menneskerettighederne. Gyldendals fokus på samfundsansvar omfatter særligt arbejdet med at værne om ytringsfriheden og med at stimulere læsning gennem en mangfoldig udgivelsespolitik båret af kvalitet. Det fordrer dygtige og engagerede medarbejdere, der formår at indgå i et konstruktivt og afbalanceret samarbejde med forfattere og andre rettighedshavere. Gyldendals væsentligste miljøpåvirkning er forårsaget af bogproduktionen. Gyldendal har på den baggrund prioriteret indsatsen for en ansvarlig miljømæssig adfærd inden for dette område. Gyldendals etiske regler, der skal efterleves af alle selskaber i Gyldendal-koncernen og af de leverandører, som Gyldendal samarbejder med, er tilgængelige på og vil i de kommende år undergå en revision under hensyntagen til en mere eksplicit integrering af hensynet til menneskerettigheder i samarbejdet med Gyldendals hovedleverandører. Gyldendals lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside, og udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for

13 Aktionærinformation SELSKABSMEDDELELSER 2013/ januar 2013 Ændring af forventet resultat for februar 2013 Gyldendal får tilfredsstillende resultat i et vigende marked 7. marts 2013 Finanskalender 2013 revideret 21. marts 2013 Gyldendal lukker sine online-butikker og åbner streamingtjeneste 22. marts 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling april 2013 Periodemeddelelse 1. kvartal april 2013 Forløb af ordinær generalforsamling 18. april juni 2013 Flagning store aktionærer 27. august 2013 Borgens Forlag bliver en del af Gyldendal-koncernen 27. august 2013 Halvårsrapport november 2013 Gyldendal opjusterer forventningen til årets resultat 18. december 2013 Finanskalender januar 2014 Finanskalender 2014 revideret FINANSKALENDER februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse og digital årsrapport 9. april 2014 Periodemeddelelse 9. april 2014 Generalforsamling 25. august 2014 Halvårsrapport 17. november 2014 Periodemeddelelse STORAKTIONÆRER Aktionærerne angivet nedenfor har givet oplysning om ejerskab på mindst 5 pct. pr. 31. december 2013: Ejerandel i pct. Stemmeandel i pct. Museumsfonden af 7. december ,4 60,8 Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk Chr. Augustinus Fabrikker A/S 28,1 15,8 Amaliegade 47, 1256 København K Bente og Lars Ole Kornum 10,1 7,6 Prins Valdemars Vej 43, 2820 Gentofte MP Pension 5,1 0,6 Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der henvises til side 27 vedrørende oplysninger om aktieklasser, egne aktier og stemmerettigheder. 13

14 Bestyrelse og direktion BESTYRELSE I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2014 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdes medarbejdervalg i Den samlede bestyrelse fungerer samtidig som revisionsudvalg. POUL ERIK TØJNER Formand Museumsdirektør, Louisiana, født 1959 Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december Direktør for Museumsfonden af 7. december 1966 Louisiana-Fonden Medlem af bestyrelsen i C.L. Davids Fond og Samling Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 PREBEN MEJER Direktør, mejer.com ApS, født 1952 Indtrådt i bestyrelsen 2006 og senest genvalgt i 2013, Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Elcon A/S IVS A/S IVS II GP ApS Fugldal Holding ApS Topas A/S Publizon A/S Forlaget Systime A/S Aarhus Kunsthal Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 MERETE ELDRUP Næstformand Formand for revisionsudvalget Adm. direktør for TV2 DANMARK A/S, født 1963 Indtrådt i bestyrelsen 2010 og senest genvalgt i Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Foreningen Nykredit Nykredit Holding A/S Nykredit Realkredit A/S Rambøll Gruppen A/S Bestyrelsesmedlem i fem TV2 DANMARK A/Sdatterselskaber Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 KATRINE COHEN Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1977 Valgt af medarbejderne i selskabet i 2010 Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 JENS DUE OLSEN Cand. polit., født 1963 Indtrådt i bestyrelsen Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Amrop A/S (formand) Atchik Realtime A/S (formand) Auriga Industries A/S (formand) Kompan A/S (formand og revisionsudvalgsformand) NKT Holding A/S (formand) Pierre.dk A/S (formand) Bladt Industries A/S (næstformand og revisionsudvalgsformand) Cryptomathic A/S Heptagon Advanced Micro Optics Inc. (revisionsudvalgsformand) Industriens Pensionsforsikring A/S (investeringsudvalgsmedlem) LD Equity 2 K/S Investeringskomité Royal Unibrew A/S Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 14

15 HENNING PERSSON Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1959 Valgt af medarbejderne i koncernen ved suppleringsvalg i Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 ANITTA AAEN SUNDBY Produktionschef, Gyldendal Fakta, født 1957 Valgt af medarbejderne i selskabet i Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 LENE TRANBERG Arkitekt, MAA, stifter og partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter, født 1956 Indtrådt i bestyrelsen 2011 og senest genvalgt i Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S (formand) Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Æresmedlem af The American Institute of Architects Adjungeret professor Kunstakademiets Arkitektskole Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 DIREKTION STIG ANDERSEN Adm. direktør Født 1953 Tiltrådt som adm. direktør 1999 Medlem af bestyrelsen i Teatret Republique (formand) Forlæggerforeningen Copenhagen Film Festivals Bestyrelsesmedlem i fem Gyldendal datterselskaber Aktier i Gyldendal: B-aktier Handel i 2013: 0 BJARNE PONIKOWSKI Direktør Født 1961 Tiltrådt som direktør 2008 Medlem af bestyrelsen i Bestyrelsesmedlem i seks Gyldendal datterselskaber Aktier i Gyldendal: 300 B-aktier Handel i 2013: 0 15

16 Ledelsespåtegning LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Gyldendal A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. februar 2014 Direktion Stig Andersen administrerende direktør Bjarne Ponikowski direktør Bestyrelse Poul Erik Tøjner Merete Eldrup Katrine Cohen formand næstformand Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg 16

17 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejerne i Gyldendal A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Gyldendal A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 17

18 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 24. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Kjelgaard statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor 18

19 Koncernens virksomheder Tusinde kroner MODERSELSKAB Nettoomsætning Årets resultat før skat (ekskl. udlodninger fra og nedskrivninger af tilknyttede virksomheder) Årets resultat (ekskl. indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder) Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Pr. 1. januar 2013 fusioneret med Gyldendal Akademisk A/S Klareboderne København K Telefon cvr: DATTERVIRKSOMHEDER NORDISK BOG CENTER A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Bækvej Haslev Telefon CVR: ROSINANTE&CO A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Købmagergade København K Telefon CVR:

20 Tusinde kroner Mosedalsvej Valby Telefon CVR: BORGENS FORLAG A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 2 - Virksomheden blev erhvervet pr. 1. september 2013 Skt. Pauls Gade Århus C Telefon CVR: FORLAGET SYSTIME A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Klareboderne København K Telefon CVR: FLEXIONAL APS (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1 1 Skt. Pauls Gade Århus C Telefon CVR: PUBLIZON A/S (54%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 5 5 ASSOCIERET VIRKSOMHED Klareboderne København K Telefon CVR: STORYTEL A/S (30%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1 - Virksomheden blev stiftet pr. 2. april

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere