2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2HVOR F0R FATTER NE1 ER3"

Transkript

1 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1

2 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne København K CVR-nr Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: Telefax: Internet: SELSKABSOPLYSNINGER Bestyrelse Poul Erik Tøjner, formand Merete Eldrup, næstformand Katrine Cohen Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg Direktion Stig Andersen, administrerende direktør Bjarne Ponikowski, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

3 Indholdsfortegnelse 02 Selskabsoplysninger 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 06 Beretning for året Selskabsledelse og samfundsansvar 13 Aktionærinformation 14 Bestyrelse og direktion 16 Ledelsespåtegning 17 De uafhængige revisorers erklæringer 19 Koncernens virksomheder 22 Resultatopgørelse 23 Totalindkomstopgørelse 24 Balance pr. 31. december 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noteoversigt 3

4 Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse i mio. kr Nettoomsætning 858,6 855,8 885,5 894,2 905,6 Driftsresultat før afskrivninger, EBITDA 93,6 73,7 85,5 86,7 87,5 Driftsresultat, EBITA 56,3 48,2 66,6 46,0 1,3 Resultat før finansielle poster, EBIT 56,3 48,2 73,0 47,6-39,4 Resultat af finansielle poster, netto -1,5-3,0-2,3-3,0 4,2 Resultat før skat 54,8 45,2 70,8 44,6-35,2 Årets resultat 37,1 32,1 54,4 24,1-37,5 Balance i mio. kr. Balancesum 707,4 660,6 648,1 647,9 671,1 Nettoarbejdskapital 56,7 116,0 132,8 146,0 155,7 Investeret kapital, inkl. goodwill 326,3 392,1 414,6 399,0 451,6 Investeringer i materielle aktiver 20,7 10,2 25,1 27,2 61,3 Nettorentebærende gæld -57,3 14,5 48,3 30,6 37,9 Egenkapital 329,6 312,7 300,8 311,9 308,0 Pengestrømme i mio. kr. Årets forskydning i likvider 36,6 20,9-24,5 75,1-75,6 Årets nettoinvestering i aktiver 79,2 16,4 32,0 44,6 99,8 Regnskabsrelaterede nøgletal i % Overskudsgrad, EBITDA-margin 10,9 8,6 9,7 9,7 9,7 Overskudsgrad, EBITA-margin 6,6 5,6 7,5 5,1 0,1 Overskudsgrad, EBIT-margin 6,6 5,6 8,2 5,3-4,4 Afkast på investeret kapital inkl. goodwill, ROIC inkl. goodwill 15,7 12,2 16,4 10,8 0,3 Finansiel gearing -17,4 4,6 16,0 9,8 12,3 Soliditetsgrad 46,4 47,1 46,2 48,1 45,9 Egenkapitalforrentning 11,6 10,6 17,9 7,8-10,9 Andre oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 36,7 31,8 52,6 22,8-35,1 Udbytte pr. aktie, kr. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4

5 ORD TAL 5

6 Beretning for året 2013 ET GODT ÅR FOR GYLDENDAL Gyldendal vurderer årets resultat både i et økonomisk perspektiv og i forhold til de publicistiske målsætninger, og i begge henseender var 2013 et tilfredsstillende år. De økonomiske nøgletal blev bedre: På trods af nedlukning af netboghandelsaktiviteterne i begyndelsen af året blev omsætningen lidt højere end sidste år, resultat før skat steg til knap 55 mio. kr., egenkapitalen blev forrentet med 11,6 %, den investerede kapital med 15,7 %, og likviditeten blev forbedret. Både forlags- og distributionsaktiviteterne bidrog med stigende indtjening i forhold til Gyldendal-koncernen prægede året med markante udgivelser i alle genrer, med anerkendelse og priser til adskillige af forlagenes forfattere og med en betydelig udvidelse af digitale læremidler på alle uddannelsesniveauer. Omsætningen i 2013 blev 859 mio. kr., hvilket oversteg forventningerne på ca. 840 mio. kr. og var på samme niveau som i 2012 (856 mio. kr.). Gyldendal lukkede i 2013 sin underskudsgivende internetboghandel, som i 2012 havde en omsætning på ca. 33 mio. kr., og opnåede således samlet set vækst på de øvrige aktiviteter. I det vigtige fjerde kvartal blev omsætningen bedre end forventet med stigende salg af digitale læremidler og med et tilfredsstillende julesalg til det private marked. Uddannelsesområdet tegnede sig for væksten i 2013, og salget til det private marked syntes at bryde de senere års fald og endte på samme niveau som i Den regnskabsmæssige periodisering vedrørende digitale indtægter og udgifter, som i 2012 havde en negativ effekt på både omsætningen og resultatet, blev i 2013 normaliseret og havde ikke nævneværdig indflydelse på resultatet. Årets resultat før skat blev 55 mio. kr. mod 45 mio. kr. i 2012, hvor resultatet var negativt påvirket med 18 mio. kr. af ovennævnte periodiseringseffekt. Resultatet var bedre end forventet (ca. 50 mio. kr. som udmeldt i november 2013) og blev opnået ved stigende omsætning og ved reduktion af produktions- og eksterne omkostninger. Resultatet indeholdt som forventet forøgede afskrivninger og udviklingsomkostninger vedrørende digitale produkter og leveringssystemer og til opbygning af digitale redaktionelle kompetencer som følge af et højere aktivitetsniveau. Som led i den årlige revurdering af erhvervede domænerettigheder blev værdien af immaterielle aktiver nedskrevet med 5 mio. kr. Forskelle i regnskabsmæssige og skattemæssige principper medførte en stigning i skat af årets resultat, hvorefter årets resultat efter skat blev 37 mio. kr. mod 32 mio. kr. i Gyldendal-koncernen står med en soliditetsgrad på 46,4 % (47,1 % i 2012) solidt rustet til fremtidige muligheder og investeringer. Egenkapitalen udgjorde 330 mio. kr. (313 mio. kr. i 2012) og blev i 2013 forrentet med 11,6 % mod 10,6 % i I 2012 var egenkapitalforrentningen negativt påvirket af resultateffekten af den regnskabsmæssige periodisering vedrørende digitale læremidler. 6

7 De samlede aktiver steg fra 661 mio. kr. i 2012 til 707 mio. kr. efter et år med et stærkt cash flow fra driftsaktiviteterne og en arbejdskapital, der blev reduceret med 59 mio. kr. Koncernen frembragte dermed 139 mio. kr. i likviditet, hvoraf 39 mio. kr. blev anvendt til investeringer og 23 mio. kr. til udbytte til aktionærerne samt afdrag på langfristede lån. De resterende 77 mio. kr. forøgede de likvide beholdninger, og heraf blev 40 mio. kr. placeret i rentebærende værdipapirer. Investeringerne bestod blandt andet af købet af Borgens Forlag. Herudover var investeringsomfanget relativt begrænset og omfattede hovedsageligt digitale udviklingsinvesteringer og renoveringsarbejder på ejendommen i Klareboderne. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. UDDANNELSE I FOKUS De politiske målsætninger om, at danskerne skal være blandt de bedst uddannede i verden, udmøntede sig blandt andet i stigende optag på studier og i tilskud til digitale undervisningsmaterialer i folkeskolen. Disse var drivkræfter for vækst på alle uddannelsesniveauer i Gyldendal videreudviklede sideløbende de trykte lærebogssystemer, og det er koncernens sigte at skabe de bedste undervisningsmaterialer både fagligt og didaktisk på såvel digitale som analoge platforme og med det samme høje kvalitetsniveau, som har kendetegnet Gyldendal-koncernens udgivelser. På folkeskoleområdet var 2013 præget af en markant forøgelse af porteføljen af digitale læremidler. Navnlig web-produkterne fagportaler har vundet udbredelse i folkeskolen, og Gyldendal har udviklet et fuldt dækkende digitalt sortiment til alle fag. Skolernes stigende interesse for at integrere IT i undervisningen blev stimuleret af offentlige midler øremærket indkøb af digitale læremidler, hvilket har påvirket omsætningen positivt, og den digitale andel af salget til folkeskolerne var i 2013 betydelig. Gyldendal har igennem flere år arbejdet målrettet på at digitalisere læremidler til gymnasieskolen, ikke mindst i dattervirksomheden Systime. I 2013 var der i lighed med sidste år en mærkbar vækst i afsætningen af navnlig ibøger til dette segment. Der investeredes i fremtidssikring af denne udgivelsestype, så det er et fleksibelt og tidssvarende produkt for lærere og elever. Det generelt stigende optag på studierne resulterede i øget salg af pensumbøger til dette marked. Dele af forlagets back- og frontlist er udgivet som platformsuafhængige ibøger, så underviserne og de studerende også har adgang til grundbogsmaterialer i digital form. 7

8 SPIRENDE, NYE FORRETNINGSMODELLER PÅ DET PRIVATE MARKED Salget til det private danske bogmarked gennem boghandlere, supermarkeder og bogklubber har de senere år vist kontinuerligt fald, men denne tendens syntes i 2013 at blive vendt til en mindre stigning. Gyldendal og Rosinante&Co bidrog med en række stærkt sælgende udgivelser betydeligt til denne udvikling. Gyldendal og Rosinante&Co markerede sig i løbet af året, ikke bare i form af mange nomineringer til litterære priser, men også med mange placeringer på bestsellerlisterne. Profeterne i Evighedsfjorden af Kim Leine fik først De Gyldne Laurbær og senere Nordisk Råds Litteraturpris, og canadiske Alice Munro modtog Nobelprisen i litteratur. Årets mest synlige og omtalte forfatter blev dog debutanten Yahya Hassan med digtsamlingen Yahya Hassan. Ved udgangen af 2013 havde bogen rundet et samlet oplag på eksemplarer. Den erotiske genre har fået et bredt publikum i Danmark, og Rosinante&Co kunne også i 2013 sælge mere end bøger i denne kategori, fortsat med Fifty Shades-trilogien som lokomotiv for genren. Udgivelsesprogrammet i Rosinante&Co blev i øvrigt præget af internationale bestsellere af Khaled Hosseini, Liza Marklund og Ildefonso Falcones. Salget til boghandlere var i 2013 svagt stigende. Stadig flere danskere valgte at købe bøger online, mens salget til supermarkeder og via bogklubber var vigende. Online-salget blev i 2013 yderligere koncentreret om enkelte større online-forhandlere i direkte konkurrence med udenlandske udbydere. I lyset af den intensiverede konkurrence ændrede Gyldendal strategi og afviklede sin underskudsgivende netboghandel, g.dk, til fordel for en stærkt øget digital salgs- og markedsføringsindsats af Gyldendals udgivelser på Gyldendal.dk. Efterspørgslen på digitale udgivelser steg fortsat i En del af stigningen kom fra nye digitale abonnementstjenester for litteratur, der så dagens lys i løbet af året. Den første tjeneste var Storytel, en abonnementstjeneste for lydbøger, der lanceredes i Danmark i maj måned med Gyldendal som medejer. Senere fulgte Mofibo, en abonnementstjeneste for e-bøger. I november meddelte Gyldendal, at forlaget i januar 2014 ville åbne Ready by Gyldendal Business, en abonnementstjeneste særlig for business-litteratur med de bedste danske titler om ledelse, arbejdsliv og personlig udvikling. Sundhed, velvære og personlig udvikling for det moderne menneske er et stort og voksende markedssegment, og Gyldendal investerede i 2013 i dette marked, dels med lancering af en ny bogklub, Sundt liv, dels med købet af Borgens Forlag A/S pr. 1. september Den nye bogklub sætter sund mad, motion og velvære i fokus, og med opkøbet af Borgens Forlag overtog Gyldendal udgivelsesrettighederne til Danmarks største portefølje af bøger inden for krop, sind og ånd. Med Borgens Forlag fulgte tillige backlist-rettigheder til vægtige forfatterskaber som Jakob Martin Strid, Søren Ulrik Thomsen, Bjarne Reuter og Benny Andersen. Forlagsaktiviteterne i Borgens Forlag blev pr. 31. december 2013 overdraget til moderselskabet som en integreret del af Gyldendals skøn- og faglitterære udgivelsesaktiviteter, men fortsat med anvendelse af Borgens Forlag som imprint. 8

9 BEDRE ØKONOMI I DISTRIBUTIONEN En svag stigning i bogbranchen medførte tilsvarende højere aktivitet i distributionsaktiviteterne, og dattervirksomheden Nordisk Bog Center udleverede i 2013 flere varer og opnåede en højere omsætning end i Væksten i formidling af e-bøger fortsatte, og var båret af fremkomsten af nye, digitale forretningsmodeller samt større fokus fra etablerede online-forhandlere, hvorimod udlånsaktiviteterne gennem ereolen og Ebib stagnerede, efter at de største danske forlag afbrød samarbejdet med ereolen. Implementeringen af nyt ekspeditionsanlæg hos Nordisk Bog Center blev færdiggjort i 2013, om end der fortsat udestod optimeringer af anlæg og styringssoftware, og det nye anlæg anvendtes sideløbende med det eksisterende sorteringsanlæg, som var specialdesignet til håndtering af forhandlerordrer. Det betød, at driftssituationen fra efteråret blev stabiliseret, og at de forventede effektiviseringer og omkostningsbesparelser begyndte at materialisere sig. Resultatet af distributionsaktiviteterne blev derfor højere end sidste år. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Med virkning fra 1. februar 2014 indgik Nordisk Bog Center en samarbejdsaftale med Post Danmark, hvorefter Post Danmark varetager de interne lager- og ekspeditionsfunktioner for Nordisk Bog Center, som fortsat ejer produktionsfaciliteterne og viderefører alle kundeforhold. Samarbejdsaftalen forventes efter en indkøringsperiode at medføre en forbedret ressource- og kapacitetsudnyttelse, idet Post Danmark som et led i aftalen kan tilføre nye kunder og opgaver til løsning på det eksisterende produktionsapparat. Det nye samarbejde forventes ikke at få væsentlig indflydelse på resultatet i Der er fra balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af koncernregnskabet og årsregnskabet. FORVENTNINGER TIL 2014 Gyldendal er, som forlag i hele verden, i en overgang, hvor fortiden er analog, mens fremtiden bliver tiltagende digital, men fortsat med en kombination af analoge og digitale produkter, der supplerer hinanden. Det betyder, at Gyldendal-forlagene investerer både i analoge udgivelsesaktiviteter og i betydelig udvikling af nye digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller. Indtægterne fra de digitale forretninger var også i 2013 mindre end omkostningerne. Gyldendal vil i 2014 fortsat tilføre ressourcer til udvikling af digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller både på uddannelsesområdet og til det generelle marked. Gyldendal forventer et svagt faldende privat bogmarked og et svagt stigende uddannelsesmarked. I dette marked forventer Gyldendal at styrke sin markedsposition, og at koncernen i 2014 vil opnå en omsætning og et resultat før skat på samme niveau som i

10 Gyldendals økonomiske og finansielle situation er god, og koncernen står godt rustet til at håndtere de udfordringer og muligheder, som vil opstå i de kommende år. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og adgang til nye kundesegmenter. RISIKOFORHOLD Forretningsmæssige risici Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er forbundet med evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Den digitale udvikling og liberalisering af bogmarkedet påvirker også koncernens forretningsmæssige risiko. Finansielle risici Koncernens finansielle styring retter sig mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Valutarisici Koncernen afsætter hovedsageligt sine udgivelser på hjemmemarkedet, og alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra underleverandører i Danmark eller EU. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil overvejende været foretaget i danske kroner eller euro. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlige valutarisici på driftsaktiviteten. Ved udgangen af regnskabsåret var kontraktværdien af koncernens valutaterminskontrakter til imødegåelse af fremtidige valutarisici 0 mio. kr. Renterisici Koncernens nettorentebærende gæld, der er opgjort som rentebærende forpligtelser fratrukket rentebærende aktiver og likvide midler, er i årets løb faldet fra en nettogæld på 15 mio. kr. til nettorentebærende aktiver på 57 mio. kr. Hovedparten af koncernens lån er variabelt forrentet. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og langfristede variabelt forrentede lån. Ét procentpoints renteændring påvirker koncernens resultat og egenkapital med maksimalt 0,2 mio. kr. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig væsentligst til tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, værdipapirer og likvide beholdninger. I relation til likvide beholdninger og værdipapirer anvender koncernen alene anerkendte banker med høj kredit-rating. Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. På koncernens vegne administreres inddrivelsen af disse tilgodehavender af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende 10

11 vurdering af risikoen for tab, og der foretages nedskrivning til imødegåelse heraf. Bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages nedskrivning til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab, for koncernen som helhed, har i de seneste år ligget på mindre end én procent af omsætningen. Pengestrømme og likviditetsrisici Pengestrømme fra driften blev 139 mio. kr. mod 77 mio. kr. i Fra investerings- og finansieringsaktiviteterne udgjorde pengestrømmene -102 mio. kr., heraf 40 mio. kr. investeret i rentebærende værdipapirer, mod -56 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan specificeres således: Likvide beholdninger og værdipapirer Uudnyttede trækningsfaciliteter Koncernens likviditetsberedskab Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Koncernen har endvidere mål for likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet og kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have til rådighed. Kapitalstruktur Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig maksimerer afkastet til koncernens interessenter. For nærværende er det fundet hensigtsmæssigt at opretholde en høj soliditet. 11

12 Selskabsledelse og samfundsansvar SELSKABSLEDELSE Gyldendal forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse, som de er beskrevet af Komitéen for god Selskabsledelse med seneste nye anbefalinger fra maj Anbefalingerne er indarbejdet i NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier pr. 1. juni 2013, som Gyldendal er underlagt som børsnoteret selskab. Som anbefalet af Komitéen for god Selskabsledelse rapporterer Gyldendal fra 2013 i skemaform i forhold til komitéens anbefalinger. Gyldendals lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside, governance.cfm, og udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for SAMFUNDSANSVAR Gyldendal ønsker at fremme ansvarlig adfærd, både internt i koncernen og blandt selskabets samarbejdspartnere. Ansvarlig adfærd er for Gyldendal en adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling, og som integrerer hensyn til menneskerettighederne. Gyldendals fokus på samfundsansvar omfatter særligt arbejdet med at værne om ytringsfriheden og med at stimulere læsning gennem en mangfoldig udgivelsespolitik båret af kvalitet. Det fordrer dygtige og engagerede medarbejdere, der formår at indgå i et konstruktivt og afbalanceret samarbejde med forfattere og andre rettighedshavere. Gyldendals væsentligste miljøpåvirkning er forårsaget af bogproduktionen. Gyldendal har på den baggrund prioriteret indsatsen for en ansvarlig miljømæssig adfærd inden for dette område. Gyldendals etiske regler, der skal efterleves af alle selskaber i Gyldendal-koncernen og af de leverandører, som Gyldendal samarbejder med, er tilgængelige på og vil i de kommende år undergå en revision under hensyntagen til en mere eksplicit integrering af hensynet til menneskerettigheder i samarbejdet med Gyldendals hovedleverandører. Gyldendals lovpligtige redegørelse for samfundsansvar er at finde i sin helhed på selskabets hjemmeside, og udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for

13 Aktionærinformation SELSKABSMEDDELELSER 2013/ januar 2013 Ændring af forventet resultat for februar 2013 Gyldendal får tilfredsstillende resultat i et vigende marked 7. marts 2013 Finanskalender 2013 revideret 21. marts 2013 Gyldendal lukker sine online-butikker og åbner streamingtjeneste 22. marts 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling april 2013 Periodemeddelelse 1. kvartal april 2013 Forløb af ordinær generalforsamling 18. april juni 2013 Flagning store aktionærer 27. august 2013 Borgens Forlag bliver en del af Gyldendal-koncernen 27. august 2013 Halvårsrapport november 2013 Gyldendal opjusterer forventningen til årets resultat 18. december 2013 Finanskalender januar 2014 Finanskalender 2014 revideret FINANSKALENDER februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse og digital årsrapport 9. april 2014 Periodemeddelelse 9. april 2014 Generalforsamling 25. august 2014 Halvårsrapport 17. november 2014 Periodemeddelelse STORAKTIONÆRER Aktionærerne angivet nedenfor har givet oplysning om ejerskab på mindst 5 pct. pr. 31. december 2013: Ejerandel i pct. Stemmeandel i pct. Museumsfonden af 7. december ,4 60,8 Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk Chr. Augustinus Fabrikker A/S 28,1 15,8 Amaliegade 47, 1256 København K Bente og Lars Ole Kornum 10,1 7,6 Prins Valdemars Vej 43, 2820 Gentofte MP Pension 5,1 0,6 Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der henvises til side 27 vedrørende oplysninger om aktieklasser, egne aktier og stemmerettigheder. 13

14 Bestyrelse og direktion BESTYRELSE I henhold til Gyldendals vedtægter vælges bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den ordinære generalforsamling i april 2014 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer således på valg. Bestyrelsesmedlemmerne valgt af medarbejderne vælges for fire år ad gangen. Der afholdes medarbejdervalg i Den samlede bestyrelse fungerer samtidig som revisionsudvalg. POUL ERIK TØJNER Formand Museumsdirektør, Louisiana, født 1959 Indtrådt i bestyrelsen 2004 og senest genvalgt i Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af tilknytning til Museumsfonden af 7. december Direktør for Museumsfonden af 7. december 1966 Louisiana-Fonden Medlem af bestyrelsen i C.L. Davids Fond og Samling Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 PREBEN MEJER Direktør, mejer.com ApS, født 1952 Indtrådt i bestyrelsen 2006 og senest genvalgt i 2013, Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Elcon A/S IVS A/S IVS II GP ApS Fugldal Holding ApS Topas A/S Publizon A/S Forlaget Systime A/S Aarhus Kunsthal Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 MERETE ELDRUP Næstformand Formand for revisionsudvalget Adm. direktør for TV2 DANMARK A/S, født 1963 Indtrådt i bestyrelsen 2010 og senest genvalgt i Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Foreningen Nykredit Nykredit Holding A/S Nykredit Realkredit A/S Rambøll Gruppen A/S Bestyrelsesmedlem i fem TV2 DANMARK A/Sdatterselskaber Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 KATRINE COHEN Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1977 Valgt af medarbejderne i selskabet i 2010 Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 JENS DUE OLSEN Cand. polit., født 1963 Indtrådt i bestyrelsen Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Amrop A/S (formand) Atchik Realtime A/S (formand) Auriga Industries A/S (formand) Kompan A/S (formand og revisionsudvalgsformand) NKT Holding A/S (formand) Pierre.dk A/S (formand) Bladt Industries A/S (næstformand og revisionsudvalgsformand) Cryptomathic A/S Heptagon Advanced Micro Optics Inc. (revisionsudvalgsformand) Industriens Pensionsforsikring A/S (investeringsudvalgsmedlem) LD Equity 2 K/S Investeringskomité Royal Unibrew A/S Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 14

15 HENNING PERSSON Redaktør, Gyldendal Uddannelse, født 1959 Valgt af medarbejderne i koncernen ved suppleringsvalg i Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 ANITTA AAEN SUNDBY Produktionschef, Gyldendal Fakta, født 1957 Valgt af medarbejderne i selskabet i Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 LENE TRANBERG Arkitekt, MAA, stifter og partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter, født 1956 Indtrådt i bestyrelsen 2011 og senest genvalgt i Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af bestyrelsen i Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S (formand) Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Æresmedlem af The American Institute of Architects Adjungeret professor Kunstakademiets Arkitektskole Aktier i Gyldendal: 0 Handel i 2013: 0 DIREKTION STIG ANDERSEN Adm. direktør Født 1953 Tiltrådt som adm. direktør 1999 Medlem af bestyrelsen i Teatret Republique (formand) Forlæggerforeningen Copenhagen Film Festivals Bestyrelsesmedlem i fem Gyldendal datterselskaber Aktier i Gyldendal: B-aktier Handel i 2013: 0 BJARNE PONIKOWSKI Direktør Født 1961 Tiltrådt som direktør 2008 Medlem af bestyrelsen i Bestyrelsesmedlem i seks Gyldendal datterselskaber Aktier i Gyldendal: 300 B-aktier Handel i 2013: 0 15

16 Ledelsespåtegning LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Gyldendal A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. februar 2014 Direktion Stig Andersen administrerende direktør Bjarne Ponikowski direktør Bestyrelse Poul Erik Tøjner Merete Eldrup Katrine Cohen formand næstformand Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg 16

17 De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejerne i Gyldendal A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKAB OG ÅRSREGNSKAB Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Gyldendal A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 17

18 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 24. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Kjelgaard statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor 18

19 Koncernens virksomheder Tusinde kroner MODERSELSKAB Nettoomsætning Årets resultat før skat (ekskl. udlodninger fra og nedskrivninger af tilknyttede virksomheder) Årets resultat (ekskl. indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder) Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Pr. 1. januar 2013 fusioneret med Gyldendal Akademisk A/S Klareboderne København K Telefon cvr: DATTERVIRKSOMHEDER NORDISK BOG CENTER A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Bækvej Haslev Telefon CVR: ROSINANTE&CO A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Købmagergade København K Telefon CVR:

20 Tusinde kroner Mosedalsvej Valby Telefon CVR: BORGENS FORLAG A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 2 - Virksomheden blev erhvervet pr. 1. september 2013 Skt. Pauls Gade Århus C Telefon CVR: FORLAGET SYSTIME A/S (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Klareboderne København K Telefon CVR: FLEXIONAL APS (100%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1 1 Skt. Pauls Gade Århus C Telefon CVR: PUBLIZON A/S (54%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 5 5 ASSOCIERET VIRKSOMHED Klareboderne København K Telefon CVR: STORYTEL A/S (30%) Nettoomsætning Årets resultat før skat Aktiekapital Egenkapital Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 1 - Virksomheden blev stiftet pr. 2. april

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2004 blev det bedste år nogensinde for Gyldendal-koncernen. Omsætningen steg med 10,4 % til 674 mio. kr., og resultatet før skat blev

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere