Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN, SK., DM. Direktør JENS DEGERBØL Vicedirektør, JENS FYNBO, R 1. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Skibsreder WILLIAM HEERING* Skibsreder, kapt. H. K. JENSEN. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Direktør SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, K., næstformand Overlærer E. GETHER SØRENSEN Direktør TAGE G. SØRENSEN*, R. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet, cand. jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museets leder: Museumsdirektør, dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsinspektør: Mag. art. fru HANNE POULSEN Museumsassistent: ERIK DANNESBOE Konservator: CHRISTIAN NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Arkivassistent: Fru ELISABETH HENNINGSEN Bogholder: Fru KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN Ekstrakustode: B. REINHOLDT NIELSEN!34

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ. KRONBORG BERETNING FOR REGNSKABSÅRET I ALLE museer følger begivenhedernes gang en uberegnelig linje. Mens vi i de nærmest foregående år har erhvervet en række betydningsfulde genstande, må vi notere som et forholdsvis beskedent år, hvad antallet af større gaver angår. Men der er værdifulde ting imellem. I begyndelsen af 1975 solgtes statsisbryderen S/S Storebjørn' (bygget 1931), af hvilken museet i forvejen ejer en model, til ophugning. Takket være velvilje fra Handelsministeriet og Statens Istjeneste sikrede museet sig en del genstande herfra, såsom maskintelegraf, talerør, styresøjle, hovedkompas, redningskranse, værftsbyggeplade, dampfløjte, vandanker, øsekar, standere og flag m.m. Endvidere erhvervede vi hele kaptajnssalonen med paneler, gulv, løst og fast inventar, møbler, en del prøver på service i glas og porcellæn fra opdækningen, bestik m.v. Da museet ikke selv havde mulighed for at klare nedtagningen, tilbød Foreningen til gamle Skibes Bevarelse (Dansk Veteranskibsklub) gennem fru Ulla Andersen, Værløse, at bistå os dermed, og tømrer Henrik Jørgensen, Måløv, tog det hele ned, hvilket varede tre dage. Salonen blev opmålt og gennemfotograferet. Værdifuld og positiv hjælp i dette arbejde er desuden modtaget af chefen for Statens Istjeneste kaptajn K. J. Hørning, maskinchef Albin Jørgensen, Storebjørn", og skibskonstruktør, ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn. Museet takker alle, der har været involveret i sagen. Salonen, som museet ikke har plads til i sine magasiner, blev transporteret til København ved velvilje fra Flådestation Frederikshavn og vil foreløbig blive opbevaret hos fru Juliane Overgaard, Herlev. Det er vort håb, at vi engang, når Kronborg har fået elektrisk lys, kan få den opstillet i vor udstilling, hvor vi indtil nu ikke har haft mulighed for at indbygge skibsinteriører. Den er ganske vist ikke særlig gammel, men repræsenterer ikke desto mindre stilmæssigt en lang periode i skibsapteringens historie. Den danske Kap Horn Forening overrakte ved sin præsident, orlogskaptajn J. Bay-Schmith, en omspillet kopi (med lyd) af den af fabrikant Sv. Ahlstrand optagne film fra 4-mastet bark l'avenir" af Mariel 35

3 hamns rejse til Australien , ved en festlighed i København. Den er enestående som dokumentarfilm fra sejlskibstidens sidste storhedstid, og den er fotografisk set godt optaget. Vi er taknemlige over at kunne bevare den i vort arkiv til oplysning og gla^de for senere generationer. Kaptajn Johs. Brockdorff Jensen og frue, Vedbæk, har foræret museet en repræsentativ samling typiske fajanceting til brug i husholdningen. De er i sin tid hjembragt af kaptajnens bedstefar, kapt. P. Jensen, Thurø. Det drejer sig om kopper, tallerkner, fade olgn. fra datidens kendte engelske stel: Alaska, Bosphorus, Vineborder, Grecian m. fl. (om den slags hjemførte husholdningsting se årbog 1968, 104 ff.). Samlingen suppleres af japanske porcellænsting, et kuriosum som en madonnafigur i gips og et eksempel på typiske kaptajnsgaver: to skipperskeer i sølv, mærket Robert Kleyenstiiber, Konigsberg. DFDS har foræret en model i skala 1 ^0 af bilfærgen M/S Akershus" (i fart på ruten Frederikshavn-Oslo). Da museet af pladsmangel var forhindret i at udstille den, blev den med giverens billigelse deponeret på Bangsbomuseet i Frederikshavn. Der eksisterer forbavsende få håndgribelige minder fra den vigtige skudefart", som langt op i tiden foregik især mellem Nordjyllands vestkyst og Norges sørlandskyst (jfr. A. Skjødsholm: Skudehandelen, Løkken 1971). Ved et tilfælde dukkede tre skibsportrætter fra Løkken op som tilbud fra en efterkommer af en af de gamle skuderedere, Thomas Chr. Hoffmann, Løkken. Takket være Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venners hjælpsomhed erhvervede vi det ene af disse billeder, en farvelagt tegning af den velkendte skibsportrætmaler B. H. Hansen, Altona, 1837, forestillende sluppen Elisabeth" af Løkken. Ved samme lejlighed fik vi taget farvefotos af de to andre skibsbilleder ( Fortuna Familiarum" og Chatarine") og lod affotografere et portræt (medaljonbillede) af Hoffmann. Han var født i Løkken 1798 og fik i 1822 kgl. bevilling til skudehandel. Vi er glade over nu at kunne illustrere denne fart i museets udstilling. I gavelisten sidst i denne beretning er anført de øvrige givere af museumsgenstande, fotos og bøger. Museet føler trang til at takke alle giverne, fordi de ville betro disse ting til vor varetægt. En varm tak skal samtidig rettes til de firmaer, institutioner og fonds, som i årets løb har støttet museet med kontante bidrag. Disse er specificeret i en særlig liste i regnskabet. Trods de dårlige forudsigelser for , trods stigende priser og voldsom inflation, er det dog indtil 136

4 Prøver på 1800-tals fajancer, især fra England, hjembragt af søens folk til brug i hjemmet. I baggrunden fad af stellet Grecian", t.v. dyb tallerken ( Bosphorus"), t.h. flad tallerken ( Vine Border"), foran assiet ( Alaska") samt et par kaffekopper med rokokoornamenter ( Meissen", fremstillet i Mettlach, Tyskland). Gave fra kapt. Johs. Brockdorff Jensen, Vedbæk; hjembragt af dennes bedstefar, kapt. P. Jensen, Thurø. Samples of late igth century faience, mostly of English origin, brought home by a Danish captain for use in his household. nu lykkedes at føre museet i god behold gennem de vanskelige tider. Vi ved ikke, hvordan vil blive, men vi tør vel udtrykke det ønske og håb, at museets mange venner fremdeles vil yde os støtte og hjælp. Det må nævnes, at museets og Kronborgs billetpriser, der i de sidste seks år ikke har været reguleret, med godkendelse fra Boligministeriets Ejendomsdirektorat er blevet forhøjede pr. 1. april 1975, så de nu er på 4 kr. for selve museet og på 6 kr. for en fællesbillet, der også giver adgang til slottets seværdigheder. For børn halv pris. Efter at den i sidste årbog omtalte udstilling af Ib Andersens tropetegninger var taget ned ved sæsonens slutning 1974, opbyggede museumsassistent Erik Dannesboe en saerudstilling Dansk tankskibsfart i8go-igy^, 137

5 som ved hjælp af billeder, tavler og modeller giver en kortfattet, men mangesidig oversigt over den danske indsats i de sidste 85 år. Til udstillingen er modtaget materiale fra forskellige rederier og selskaber, fremfor alt fra A. P. Møllers rederier, rederiet J. Lauritzen, Dansk Esso A/S, BP Olie-Kompagniet A/S, Weco Shipping I/S og Miljøstyrelsen (Miljøministeriet). Foruden dette arrangement, der har vakt så megen interesse, at vi har besluttet at lade den stå sommeren over, har museet på museumsinspektør Hanne Poulsens initiativ tilvejebragt en lidt større særudstilling, Maritime hobbies, med en broget samling genstande til belysning af emnet, dels nogle af de genstande med maritime motiver, som samlere kan kaste sig over: frimærker, mønter, tændstiksetiketter, blymodeller olgn., dels ting lavet af søens folk som frivagtsarbejde: alle slags knytteog tovværksarbejder, modelbygning af forskellig art, bl.a. selvfølgelig flaskeskibe, maler- og tegnekunst osv. Til denne udstilling har følgende udlånt genstande: fhv. told vagtmester M. K. Boye, Vordingborg; mønthandler Peter Flensborg, Kbh.; Handelsflådens Velfærdsråd (ved kontorchef Kaj Lund); skibsfører Gunnar Hansen, Kbh.; afdelingsleder John Hansen, Ålsgårde; skibsreder William Heering, Kbh. (gennem Danmarks Tekniske Museum); maskinm. Sv. Aa. Larsen, Helsingør; grafiker Jens Lorentzen, Humlebæk; kontorchef P. V. Mikkelsen, Hellerup; svejser Konno Nielsen, Espergærde, og skibsfører K. Stegmann, Kbh. For denne hjælp udtrykker museet sin tak. Udstillingen, der åbnedes 13. juni 1975, studeres ivrigt af museumsgæster fra ind- og udland. Museets civile værnepligtige har assisteret ved opsætningen af begge udstillinger. Især skal nævnes arkitektstuderende Morten Kjærø, som har haft den praktiske ledelse. I samarbejde med museumsinspektør Aase Faye, Helsingør Bymuseum, arrangerede Handels- og Søfartsmuseet på Erik Dannesboes initiativ en særudstilling i Herluf Trolles riddersal i Karmeliterhuset, Bymuseets bygning, fra marts til juni 1975: Helsingør Værft Fra, træ til stål. Værftets ledelse og mange af dets medarbejdere ydede god hjælp, så udstillingen blev meget righoldig og også meget populær. Mange af byens borgere, ikke mindst værftets egne folk, besøgte den med familie og fordybede sig i de viste opstillinger. Det var en af disse levende udstillinger, som tiltrak masser af folk, der ellers sjældent går på støvede" museer. 138 Vi har i de senere år været meget tilbageholdende med at udlåne ting

6 til særudstillinger på fremmede museer, idet der trods al forsigtighed er en meget stor risiko for, at de lider overlast under transporten, eller i værste tilfælde bliver stjålet. Vi har dog i år undtagelsesvist udlånt en lang række skrøbelige og kostbare genstande fra vor Kina-samling til Nationalmuseets store Brede-udstilling Kina riget i midten. Vor model af H/S Riberhuus" er ligeledes blevet sendt ud af huset i særlig anledning, idet den er udlånt til opstilling i sommeren 1975 på DFDS' terminal i Esbjerg i anledning af, at den som nybygning åbnede rederiets englandsfart for 100 år siden. I anledning af det europæiske bygningsfredningsår 1975 har Vikingeskibsmuseet i Roskilde arrangeret en udstilling Under sejl påny for at henlede folks opmærksomhed på, at også gamle skibe, træskibsværfter, havne, havnefronter, kanalanlæg osv. bør sikres og fredes ligesom gamle bygninger og miljøer. Til denne udstilling har vi bl.a. udlånt vor model af jagten Castor". I sidste årbog blev nævnt, at museet havde deponeret en større samling orlogsbilleder på Orlogsmuseet og dets Niels Juel-afdeling på Valdemars Slot. For tiden er et islandsk søfartsmuseum under opbygning i HafnarfjorSur, si. Reykjavik. Efter forhandlinger med Islands rigsantikvar P6r Magnusson har vi i år deponeret modellen af DFDS' dampskib Laura" på dette museum. Laura" gik fra 1882 til 1910, da den strandede under Island, med passagerer og gods mellem København og Reykjavik. Vi er glade for at kunne hjælpe vore kolleger i Island på denne og andre måder til at få et godt søfartsmuseum. Som tidligere omtalt går en stor del af vor tid med at besvare skriftlige og mundtlige spørgsmål af maritim og personalhistorisk art, samt at vejlede studerende og besøgende, som kommer for at benytte museets kartoteker og samlinger. Denne kundeservice er et vigtigt led i vort arbejde, og den tager et stadig større omfang. Ligesom i tidligere år har konservator Christian Nielsen givet råd og vejledning m.h.t. restaurering af ældre træskibe og har i et halvt hundrede tilfælde leveret kopier af konstruktionstegninger, specielt af hans egne opmålinger af lokale småskibstyper, til praktisk brug og også til modelbygning. Når man hører, at det drejer sig om personer, der har søgt og fået hjælp, tit i betydeligt omfang, kan man danne sig et vist begreb om, hvor omfattende og også hvor nødvendig denne konsulenttjeneste må siges at være. Konservator har som medlem af dommerkomiteen repræsenteret museet på Træskibsejerens pinsestævne i Kalundborg 1974 og T 39

7 på Kgl. Dansk Yachtklubs veteranskibsstævne, der startede ved Kvæsthusbroen i 1974 og fortsatte som The Tall ShipS Race til Gdynia. Museets direktør havde den glæde at blive udnævnt til æresmedlem af Deutsche Gesellschaft fiir Schiffahrts- und Marinegeschichte i Han deltog i åbningen af Norsk Sjøfartsmuseums nye bygning på Bygdø, Oslo, 15. maj Han har holdt foredrag om Kronborg bl.a. på øen Sild i maj 1974, og på Tåsinge Museumslavs møde 4. juli 1974 holdt han mindetalen over museets afdøde ven Povl Fredholm, der skabte Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling i Bregninge. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab (Dafra Lines) begyndte i 1974 en planlagt serie skibstallerkner, udført på Den kgl. Porcelainsfabrik og med motiver i farver af forskellige ældre sejlskibstyper, taget efter museets righoldige samling af skibsportrætter. Det første motiv var ostindiefareren fregatten Bekkeskov" af Kbh. (Selbye & Terborch), bygget 1796, og i 1975 vil det blive vestindie- og sydamerikafareren briggen Sara" af Ålborg (Erik Bruun), bygget 1836 i Ålborg. Ved rederiets velvilje har museet fået mulighed for at forhandle et begrænset antal af de dekorative og meget eftertragtede tallerkner. Af den tidligere omtalte serie kompasplatter, som Dampskibsselskabet Øresund har udsendt i samarbejde med museet, blev nr. 5 færdig i Som det vil fremgå af Venneselskabets årsberetning, har dette overtaget udsendelsen af de følgende numre i serien. Museet takker begge rederier for det gode samarbejde, der har resulteret i en kærkommen økonomisk gevinst for os. Museet har i beskæftiget flere civile værnepligtige, dels i hele indkaldelsestiden (ca. et år), dels i kortere tid (3 mdr.) : Søren Bjerregaard, Stig Elkjær Madsen, Morten Kjærø, Kim Erik Nielsen, Dennis Omø, Henrik Rasmussen og Mikael Sinding. De har været til stor hjælp i museets mangeartede virksomhed og har med interesse deltaget i forefaldende arbejde på kontoret, på museet og ikke mindst ved arrangementer af særudstillinger. Som i efterhånden en længere årrække har fhv. oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør, også i år vederlagsfrit katalogiseret vor bogtilvækst og taget sig af biblioteket. Da museet ikke har en bibliotekar, er vi meget taknemlige over, at hun har villet påtage sig dette så vigtige arbejde. Museets komité har haft den sorg at miste to af sine medlemmer. I efteråret 1974 døde skibsreder A. E. Sørensen, Svendborg, der indvalgtes 140

8 197 som repræsentant for de mindre rederier. Som afløser for ham er i 1975 indtrådt skibsreder kapt. H. K. Jensen, Farum. I juni 1975 døde kommandørkaptajn Erik Borg, der indtrådte Han var i en årrække leder af Søværnsstabens søkrigshistoriske sektion og repræsenterede derved forbindelsen til den danske orlogshistorie. Stik imod al forventning har der vist sig en glædelig stigning i besøgstallet på museet. Det lå i på og i på , altså en fremgang på knap 9 %. Henning Henningsen GAVELISTE (jfr. omtalen i indledningen til årsberetningen). Skibsbilleder, konstruktionstegninger o.lgn. Farvandsdirektoratet (ved arkitekt U. Marquard Petersen) : fotokopier af konstr.-tegninger til vagere (1805), Ejder-lodsgallioten (1820), fyrskibe (1836 og 1842) og vagerskonnert (1856); fhv. fyrbøder Karl Henriksen (f) gennem fru Ellinor Petersen, Gurre: farvelagt tegning sign A.L., Genova: S/S Kronborg"; fot. efter tegning: bark Claudia" af Marstal; fru Edith Lau-Sørensen, Hellerup: to indrammede fotos af Grønl. Handels barkskibe Ceres" og Thorvaldsen"; firmaet K. F. Marstrands Eftf., Helsingør (ved Helsingør byhistoriske Arkiv) : arr.-tegning af ukendt dampskib, 1800-tallets slutn.; bjergningsentreprenør Otto Rasmussen, Søby (Ærø): lystryk Bergungsplan", Kiel 1948; arkitekt Mikael Sinding, Helsingør: to farvelagte tegninger af H. Schøsler Pedersen 1943: dæksinteriører fra orlogsskibe; /. S kjerbæk, Kbh.: konstr.-tegninger og forskelligt materiale til en del skibe bygget på B&W, samt en liste over nybygninger (stammende fra direktør Georg Dithmers arkiv). Arkivalier, manuskripter olgn. Skibskonstruktør, N.A. Otto Benzon, Kbh.: Sea Terms, etc, with explanatory text (manus); prokurist Birger Christiansen, Brønshøj: tre regnskabs- og optegnelsesprotokoller, stammende fra kapt. Valentin Christiansen, Kbh. (1800- årene); aktuar fru Eva Ganneskov, Kbh.: skippercertifikat for Knud Larsen Winther 1852; direktør dr. techn. Erik Kæmpe, Fredensborg: breve m.v fra Mads Chr. Holm, grundlæggeren af Helsingør Værft; fru Edith Lau-Sørensen, Hellerup: papirer m. tilkn. t. kapt. Niels Peter Sørensen: søfartsbog; skitsebog med landkendinger af grønlandske kyster ; manus: Rejser ; endv. manus af Robert Lau-Sørensen: Den kgl. Grønlandske Handels Skibe og Skibsførere gennem 150 Aar ( ); kapt. Povl Linnet og frue, Kbh.: specifikationsbog for bygning af M/S Nordfarer", Nakskov Skibsværft 1959; bemandingsliste fra samme skib ; regnskabsbog for M/S Tasmania" 141

9 i964ff-,' firmaet K. F. Marstrands Eftf. (ved Helsingør byhist. Arkiv): Captain's Waste Book, Helsingør ; logbog for brig Zampa" af Kbh ; positioner for D/S Nordens skibe ; dispache for S/S Nordhvalen" 1913; skibsdagbøger for S/S Hulda Mærsk" 1937; kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand: Oplevelser på New Guinea (manus); Robert Nielsen, Bloustrød: søfartsbog for hans far Anton Nielsen 1893; André Petersen, Kbh.: arkivalier vedr. styrmd. Hans Nielsen Jessen (f. 1872), Nordby (Fanø), bl.a. manuskripter om hans rejser i 'erne; bjergningsentreprenør Otto Rasmussen, Søby (Ærø): bilbrev, for 3-m. skonn. Tuna" 1920; hotelmanager Jørgen Thonning, Virgin Gorda, British Virgin Islands: manus af hans far Poul Thonning: Med Ingolf" til Vestindien ; kapt. K. A. Thoresen, Mårnesstranda, Norge: skibsdagbog for skonn. Alma Marie" af Gudhjem Diverse Kgl. Grønlandske Handel: førstedagskuverter med grønlandske frimærker; fhv. matros Jacob Kaae, Valby: nihalet kat; kapt. Povl Linnet, Kbh.: bog med sejldugsprøver (Brook Tarpaulin Comp., New Orleans) ; kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zeeland: broncemedalje for fiskeriundersøgelsesskibet Dana"s togt verden rundt ; to kobberstukne kort: København 1784 og de danske øer og hertugdømmerne, 1700-årene; overmontør Rich. Nielsen, Kbh.: japansk sjal, hjembragt Fotogaver Fabrikant C. C. Alnor, Haslev; Jens Bang, Brussel, Belgien; arkitekt, M.A.A. Niels Bech, Kbh.; maskinchef Poul Bell, Korsør; ingeniør Hans Brevald, Kbh.; Burmeister & Wains Skibsværft A/S; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg; Dansk Folkemuseum (ved museumsinspektør Inge Mejer Antonsen) ; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; skibskonstruktør Finn Frydensberg, Frederikshavn; aktuar fru Eva Ganneskov, Kbh.; Gyldendals Forlag; Gotaverken, Goteborg; afd.-leder John Hansen, Ålsgårde; specialist Preben Hansen, Kbh.; civilingeniør Poul Helsing, Kbh.; Helsingør Værft A/S; maskinm. Mads Clausen Holm, Nordborg; Henning Jensen, Næstved; fru Gurli Jørgensen, Kbh.; fotograf Holger Knudsen, Helsingør; Dr. Kurt Kusenberg, Hamburg; Lademanns Forlag; kontorchef kapt. Kaj Lund, Kbh.; Marinmuseum, Karlskrona; Foreningen til skonnert Martha"?, restaurering (ved Inger Føns); Knud Meister A/S, Kbh.; kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand; Nakskov Skibsværft A/S; Odense Staalskibsværft A/S (Lindøværftet); direktør H. Lee Platt, St. Croix, US Virgin Islands; bjergningsentreprenør Otto Rasmussen, Søby (Ærø) ; skibsbygmester Jørgen Ring Andersen, Svendborg; komm.-kaptajn /. Teisen, Marinens Bibliotek, Kbh.; Willemoesgaardens Mindestuer, Assens; direktør /. Volkert Volquardsen, Itzehoe, Tyskland; Ålborg historiske Museum; Aalborg Værft A/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S. 142

10 Boggaver Museumsdirektør Arne Bang Andersen, Stavanger Sjøfartsmuseum; Austria- Plast A/S, Hvidovre; sejlmagermester P. R. Borch, Helsingør; ingeniør Hans Brevald, Kbh.; Burmeister & Wains Skibsværft A/S; museumsleder F. Carstens (f), Brake (Weser), Tyskland; konservator Arne Emil Christensen jr., Oslo; Max E. Clausen, Portland, Oregon, USA; museumsassistent Erik Dannesboe, Kronborg; Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven; museumsdirektør dr. Detlev Ellmers, Bremerhaven; Gilleleje Museum; marchese Giorgio Gozzi, Rom; Den kgl. Grønlandske Handel; forlagsdirektør Egon Heinemann, Norderstedt, Tyskland; Helsingør byhistoriske Arkiv; Helsingør Værft A/S; forskningsstipendiat Hans Chr. Johansen, Odense; universitetslektor P. C. Willemoes Jørgensen, Århus; dyrlæge Ivan Katie, Kbh.; mag.art. Johan Kloster, Norsk S j øf artmuseum, Oslo; /. G. Koch, Neustadt (Holstein), Tyskland; dr. A. W. Lang, Juist, Tyskland; bibliotekar Eva Lawaetz, St. Croix, US Virgin Islands; dr. Lewis Lloyd, Gwynedd (Wales), Storbritannien; Lloyd's Register, Crawley (Sussex), England; bibliotekar John L. Lochhead, Newport News, Virginia, USA dr. Philip K. Lundeberg, Washington, D.C., USA; direktør Iver Lunn, London Marstal Museum; K. F. Mar strands Eftf., Helsingør; fru Anne Fox Maule, Kbh. S. ]. van der Molen, Leeuwarden, Nederlandene; dr. rer.nat. Irmgard Muller, Diisseldorf, Tyskland; cand.mag. Anders Monrad Møller, Kbh.; arkitekt M.A.A. Viggo Sten Møller, Kbh.; Den kgl. Mønt- og Medaillesamling; National Maritime Museum, Greenwich, England; Naval History Division, Washington, D.C., USA; fhv. landsstyremand Såmal Petersen, Klaksvik, Færøerne; fil.dr. Johan Pettersson, Skårhamn, Sverige; /. M. G. van der Poel, Enkhuizen, Nederlandene; Politikens Forlag; professor, dr.med. Hans Schadewaldt, Diisseldorf, Tyskland; museumsdirektør Gerd Schlechtriem, Bremerhaven; Ministerialrat dr. Heinr. Stettner, Hannover-Buchholz, Tyskland; ingeniør Max Suhr, Bremen; Sol'ring Foriining (ved konrektor Hans Lassen), Keitum (Sylt), Tyskland; skibsreder A. E. Sørensen (f), Svendborg; skibsreder Nils H. Thommesen, Arendal, Norge; museumsforvalter V. Topsøe-Jensen, Holmen, Kbh.; Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling (ved dyrlæge P. Petersen, Landet) ; fhv. antikvitetshdlr. Karl F. Wede, Minden (Westfalen), Tyskland; højskoleforstander dr. Manfred Wedemeyer, Morsum (Sylt), Tyskland; bogtrykker Volmer Vejlø, Kalundborg; Frank H. Winter, Washington, D.C., USA; D/S Ærø, Ærøskøbing. Desuden er et større antal bøger erhvervet ved bytteforbindelser med maritime museer, biblioteker, institutioner og historiske foreninger i Danmark og over hele kloden.

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ E1RONBORG DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1974 TIL 31. MARTS 1975 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud 7i9-59 Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbog, postkort, platter m.v Modtaget bidrag fra Venneselskabet til særudstilling Omkostningsdæmpende ydelse Kr Administration og drift: Udgifter Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Rengøring Opvarmning i-5 00 Kontorhold og diverse Kørsel og transport I -4 I 3 Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar "-537 Overskud overført til kapitalkonto i Kr I

12 Specifikation af private bidrag i 1974/75 A. H. Basse Concord Line c 00 Danmarks Rederiforening Rederiaktieselskabet Dannebrog 500 A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab Den Danske Landmandsbank A/S A/S De Danske Sukkerfabrikker 200 Helsingør Kommune J. C. Hempels Legatfond Rhederi M. Jebsen A/S 5oo A/S Kjøbenhavns Handelsbank Marineforeningen 200 Rederiet A. P. Møller 5.ooo Privatbanken i Kjøbenhavn A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S 200 A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 150 A. E. Sørensens Rederi r 00 Det Østasiatiske Kompagni A/S Aarhus Oliefabriks Fond for almene Formaal Kr De efter 1. april 1975 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. 10 Årbog 1975 *45

13 Likvide midler: STATUS PR. i. APRIL 1975 Aktiver Kassebeholdning Landmandsbanken Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, platter og bøger Inventar: Anskaffelsessum i 1974/ Afskrivning ifølge driftsregnskab o Samlingen: Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1974/ Modtagne genstande m.v. i 1974/ I 9 8 Kr ! Diverse kreditorer: Passiver Omkostninger Tilbageholdelse af dyrtidsportioner Merværdiafgift Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto : Saldo pr. 1. april Salg af møntsamling Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1974/ Modtagne genstande m.v. i 1974/75 * J Overskud ifølge driftsregnskab i !9i Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. Københa.vn, den 2. maj 1975 EIGIL BRUHN statsaut. revisor BJARNE N. HANSEN statsaut. revisor

14 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING FOR DEN årlige generalforsamling torsdag 14. august 1975 blev særlig festlig. Selskabets bestyrelse og museets personale har altid lagt vægt på at dyrke kontakten med medlemmerne. Som det huskes, begyndte vi derfor for nogle år siden at invitere på en lille servering, når generalforsamlingen var overstået, med en drink og dertil hørende småkager. Det var øjensynlig en god idé, - medlemmerne hyggede sig med hinanden, og siden da er antallet af de fremmødte tredoblet. I år kunne vi desuden indbyde til filmsforevisning. Til vor store glæde sprængte deltagelsen alle rammer, idet der havde meldt sig over 200 medlemmer og gæster. Kongens Kammer på Kronborg, som ellers danner den stilfulde ramme om generalforsamlingen, kan kun rumme ca. 100 personer og var derfor alt for lille. Heldigvis gav garnisonskommandanten, oberstløjtnant G. H. Christensen, os venligst lov til at benytte Kampskolen på Kronborgs rummelige gymnastiksal til både generalforsamlingen, det hyggelige samvær og filmsforevisningen. Selskabet er meget taknemlig for dette praktiske bevis på godt naboskab inden for Kronborgs område. Formanden, fhv. museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen til de fremmødte. Overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør, valgtes til dirigent. I sin beretning mindedes formanden selskabets mangeårige bestyrelsesmedlem, fhv. bankdirektør Ernst von Kauffmann, der var afgået ved døden sidste efterår. Hans sagkundskab på det økonomiske område havde gavnet selskabet meget. Selskabets gaver til museet i havde foruden årbog 1974 bestået i et beløb på kr til anskaffelse af materiale og fremstilling af en lille trykt folder til sidste års udstilling af Ib Andersens tropetegninger, og en farvelagt tegning af B. H. Hansen, Altona, forestillende sluppen Elisabeth" af Løkken Billedet havde kostet kr , det højeste beløb der er betalt for et af museets skibsportrætter, men dels er priserne på den slags museumsgenstande løbet løbsk de sidste år, dels ville museet meget gerne erhverve det sjældne billede af et fartøj, der IO* 147

15 deltog i skudehandelen Jylland-Sydnorge. Der findes nemlig kun meget få muligheder for at illustrere denne vigtige lokale fragtfart (se omtalen i museets årsberetning ). Som det vil huskes, vedtog sidste års generalforsamling på bestyrelsens forslag at forhøje kontingenterne i selskabet: til kr for årsmedlemmer, kr for firmaer og institutioner og kr for livsvarige medlemmer. Ingen bestyrelse er glad for at skulle foreslå sådanne forhøjelser, ikke mindst fordi den befrygter en nedgang i medlemstallet. Det kan dog med tilfredshed konstateres, at medlemstilgangen har været normal det sidste år. Desværre har der været, en del restanter, som vi har måttet betragte som udmeldte, da de ikke har reageret på flere rykkerskrivelser. Pr. 1. august 1975 er det samlede medlemstal 1439, nemlig 1267 årsmedlemmer og 172 livsvarige. I 1970 startede D/S Øresund i samarbejde med Handels- og Søfartsmuseet udsendelsen af en serie kompasplatter med motiver fra gamle danske kompasroser i museets eje. De smukke platter, der fremstilles på den Kgl. Porcelainsfabrik og alle er nummererede, er blevet en meget stor succes. Museet fik hvert år et begrænset antal til salg, og alle er forlængst udsolgt. Da D/S Øresund afsluttede serien med nr. 5 ved sit 75 års jubilæum sidste år, har Venneselskabet besluttet at videreføre udgivelsen af serien, som foreløbig er planlagt for de næste tre år. Takket være dette har vi nu mulighed for at tilbyde selskabets medlemmer at subskribere på de populære platter. Som det vil huskes, udsendte vi i foråret en meddelelse herom. Foreløbig er over 1200 stk. forudbestilt af oplaget, som er sat til 2000 stk. Prisen for 1975-platten beløber sig til kr (inkl. moms og forpakning i styroporæske, men uden porto). De medlemmer, der endnu ikke har reageret, har stadig lejlighed til at tegne sig for den. Salget vil give selskabet en pæn fortjeneste, som vil komme museet til gode i form af gaver og tilskud til museale formål. Til slut rettede formanden en tak til de annoncører og bidragydere, som har støttet udgivelsen af årbogen, samt til forfatterne og redaktionen. Han takkede ligeledes pressen, især den lokale, som altid havde omtalt museet og selskabet på velvillig måde, og også medlemmerne, som positivt tog del i museets ve og vel. Efter at formandens beretning var taget til efterretning, forelagde kassereren, museumsdirektør Henning Henningsen, de reviderede regnskaber for selskabet og for fhv. skibsfører Barfoeds legat (trykt på de flg. sider). Regnskaberne godkendtes.

16 Slup Elisabeth" af Løkken 1837; farvelagt tegning af B. H. Hansen, Altona. Den tilhørte skudeskipper og -reder Thomas Chr. Hoffmann, Løkken, og gik i den såkaldte skudefart mellem Jyllands nordvestkyst og den norske sørlandskyst. Gave til museet fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Sloop "Elisabeth" of Løkken, This and many other small local vessels shuttled between the northwest coast of Jutland and the south coast of Norway, exchanging Danish agricultural products for Norwegian timber and ironware. På valg til bestyrelsen var i henhold til lovene direktør Jens M. Barfoed, skibsreder Niels Hahn-Petersen og kommandørkaptajn J. Teisen, der alle genvalgtes. I stedet for afdøde direktør Ernst von Kauffmann indvalgtes på bestyrelsens forslag arkitekt, M.A.A. Mikael Sinding, Helsingør, som bestyrelsesmedlem. Som revisorer valgtes de statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen og Eigil Bruhn. Efter generalforsamlingen serverede arkivassistent Elisabeth Henningsen bistået af museets civile værnepligtige en i sommervarmen kærkommen drink til deltagerne, som hyggede sig en halv times tid i tvangfrit samvær, og så fulgte filmsforevisningen. Præsidenten for den danske afdeling af Kap Horn-Foreningen, orlogskaptajn J. Bay-Schmith, som tidligere på året havde overrakt den omspillede kopi af fabrikant Sv. Ahlstrands 16 mm film fra 4-mastet bark FAvenir"s rejse til Australien *49

17 x 93 6 av en -37> g personligt engageret, levende beretning om det barske liv ombord på de sidste store sejlskibe og kommenterede filmen. Trods de tidsbestemte tekniske ufuldkommenheder greb den gamle film tilskuerne ved sin dokumentariske ægthed og de mange skønne optagelser af alle slags detaljer. Selskabet takker orlogskaptajn Bay-Schmith for denne oplevelse. Før generalforsamlingen havde et antal medlemmer benyttet lejligheden til et besøg på museet, hvor museumsinspektør Hanne Poulsen og museumsassistent Erik Dannesboe foreviste de af dem arrangerede særudstillinger Maritime hobbies" og Dansk tankskibsfart ". Det blev en lang og varm, men for medlemmerne forhåbentlig interessant eftermiddag. Bestyrelsen og museets personale glædede sig over på den måde at kunne knytte båndene mellem museet og dets venner endnu tættere..-.henning Henningsen

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB t. APRIL 1974 TIL 31. MARTS 1975 Kontingenter og bidrag: Indtægter Årsbetalende medlemmer 5J-34 0 Livsvarige medlemmer I -94 Renter af bank, postgiro og obligationer Gave fra fhv. Skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat Kr. 7I-57 2 Gaver og tilskud til Handels- og Udgifter Søfartsmuseet: Årbog 1974: Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger og særtryk annoncer og tilskud til årbog i9-n Gaver iøvrigt til Handels- og Søfartsmuseet Diverse omkostninger: Porto, fragt m.v 9 2 Kontorhold Revision og regnskabsassistance for 1973/74 3- I0 Diverse udgifter 2 5i n.021 Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes Underskud der overføres til kapitalkonto: Kr. -f Kr l 5 l

19 STATUS PR. i. APRIL 1975 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 00 Den Danske Landmandsbank, Helsingør: Checkkonto Bankbog Post S iro Debitorer: Tilgodehavender vedr. årbog Mellemregning med fhv. Skibsfører Harald Læssøe Barfoed's Le S at Obligationer: Kr % Østift. Kreditf. 18. s a Kr % Østift. Kreditf. 16. s. 4. å 583/ Kr % Østift. Kreditf. 15. s. 4. å 61 A Kr % Københ. Kreditf. 15. s. 1. a.å Kr Passiver Diverse kreditorer _ o. Vedtagne,-endnu ikke ydede gaver: Saldo pr. 1.. april 1974 Ig OOQ - gave, ydet i 197V Reservefond: ' Saldo pr. 1. april _ henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto: Saldo pr.,1. april I 40I + kursregulering af obligationer underskud ifølge driftsregnskab I08i Kr JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN KNUD KLEM J. TEISEN OVE THELIN HENNING HENNINGSEN Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankog postgiroindestående er afstemt. København, den 28. maj 1975 BJARNE N. HANSEN statsaut. revisor EIGIL BRUHN statsaut. revisor

20 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. APRIL 1974 TIL 31. MARTS 1975 Renter og udbytter: Indtægter Bankindestående 490 Obligationer Udgifter Gave til Handels- og Søfartsmuseet overført gennem Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Depotgebyrer Underskud, der overføres til gevinst- og tabskonto Kr. 967 *53

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner

Dansk Skytte Union DM m og 15m riffel for veteraner 15m riffel Senior 1 1 Bjarne Veile IF 1864 96 90 91 94 371 8x 2 Carsten Klich Maribo 90 93 92 95 370 6x 3 Allan Hansen Vemmelev skf 93 93 92 90 368 6x 4 Poul Kristensen Tuse 89 92 93 93 367 5x 5 Kim Larsen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

Farvekanarier. DM Serie 1 Lipokromserien Gul Intensiv

Farvekanarier. DM Serie 1 Lipokromserien Gul Intensiv Farvekanarier DM Serie 1 Lipokromserien Gul Intensiv S=Stamme / F=Flerårig Point= Brutto ud af 100 = Guld - Sølv eller Bronze 1-7= Placeres 1-7 mellem de 7 bedste DM-vinder= Bedste i Serien 1 11010 Torben

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere