Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN, SK., DM. Direktør JENS DEGERBØL Vicedirektør, JENS FYNBO, R 1. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Skibsreder WILLIAM HEERING* Skibsreder, kapt. H. K. JENSEN. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Direktør SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, K., næstformand Overlærer E. GETHER SØRENSEN Direktør TAGE G. SØRENSEN*, R. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet, cand. jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museets leder: Museumsdirektør, dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsinspektør: Mag. art. fru HANNE POULSEN Museumsassistent: ERIK DANNESBOE Konservator: CHRISTIAN NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Arkivassistent: Fru ELISABETH HENNINGSEN Bogholder: Fru KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN Ekstrakustode: B. REINHOLDT NIELSEN!34

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ. KRONBORG BERETNING FOR REGNSKABSÅRET I ALLE museer følger begivenhedernes gang en uberegnelig linje. Mens vi i de nærmest foregående år har erhvervet en række betydningsfulde genstande, må vi notere som et forholdsvis beskedent år, hvad antallet af større gaver angår. Men der er værdifulde ting imellem. I begyndelsen af 1975 solgtes statsisbryderen S/S Storebjørn' (bygget 1931), af hvilken museet i forvejen ejer en model, til ophugning. Takket være velvilje fra Handelsministeriet og Statens Istjeneste sikrede museet sig en del genstande herfra, såsom maskintelegraf, talerør, styresøjle, hovedkompas, redningskranse, værftsbyggeplade, dampfløjte, vandanker, øsekar, standere og flag m.m. Endvidere erhvervede vi hele kaptajnssalonen med paneler, gulv, løst og fast inventar, møbler, en del prøver på service i glas og porcellæn fra opdækningen, bestik m.v. Da museet ikke selv havde mulighed for at klare nedtagningen, tilbød Foreningen til gamle Skibes Bevarelse (Dansk Veteranskibsklub) gennem fru Ulla Andersen, Værløse, at bistå os dermed, og tømrer Henrik Jørgensen, Måløv, tog det hele ned, hvilket varede tre dage. Salonen blev opmålt og gennemfotograferet. Værdifuld og positiv hjælp i dette arbejde er desuden modtaget af chefen for Statens Istjeneste kaptajn K. J. Hørning, maskinchef Albin Jørgensen, Storebjørn", og skibskonstruktør, ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn. Museet takker alle, der har været involveret i sagen. Salonen, som museet ikke har plads til i sine magasiner, blev transporteret til København ved velvilje fra Flådestation Frederikshavn og vil foreløbig blive opbevaret hos fru Juliane Overgaard, Herlev. Det er vort håb, at vi engang, når Kronborg har fået elektrisk lys, kan få den opstillet i vor udstilling, hvor vi indtil nu ikke har haft mulighed for at indbygge skibsinteriører. Den er ganske vist ikke særlig gammel, men repræsenterer ikke desto mindre stilmæssigt en lang periode i skibsapteringens historie. Den danske Kap Horn Forening overrakte ved sin præsident, orlogskaptajn J. Bay-Schmith, en omspillet kopi (med lyd) af den af fabrikant Sv. Ahlstrand optagne film fra 4-mastet bark l'avenir" af Mariel 35

3 hamns rejse til Australien , ved en festlighed i København. Den er enestående som dokumentarfilm fra sejlskibstidens sidste storhedstid, og den er fotografisk set godt optaget. Vi er taknemlige over at kunne bevare den i vort arkiv til oplysning og gla^de for senere generationer. Kaptajn Johs. Brockdorff Jensen og frue, Vedbæk, har foræret museet en repræsentativ samling typiske fajanceting til brug i husholdningen. De er i sin tid hjembragt af kaptajnens bedstefar, kapt. P. Jensen, Thurø. Det drejer sig om kopper, tallerkner, fade olgn. fra datidens kendte engelske stel: Alaska, Bosphorus, Vineborder, Grecian m. fl. (om den slags hjemførte husholdningsting se årbog 1968, 104 ff.). Samlingen suppleres af japanske porcellænsting, et kuriosum som en madonnafigur i gips og et eksempel på typiske kaptajnsgaver: to skipperskeer i sølv, mærket Robert Kleyenstiiber, Konigsberg. DFDS har foræret en model i skala 1 ^0 af bilfærgen M/S Akershus" (i fart på ruten Frederikshavn-Oslo). Da museet af pladsmangel var forhindret i at udstille den, blev den med giverens billigelse deponeret på Bangsbomuseet i Frederikshavn. Der eksisterer forbavsende få håndgribelige minder fra den vigtige skudefart", som langt op i tiden foregik især mellem Nordjyllands vestkyst og Norges sørlandskyst (jfr. A. Skjødsholm: Skudehandelen, Løkken 1971). Ved et tilfælde dukkede tre skibsportrætter fra Løkken op som tilbud fra en efterkommer af en af de gamle skuderedere, Thomas Chr. Hoffmann, Løkken. Takket være Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venners hjælpsomhed erhvervede vi det ene af disse billeder, en farvelagt tegning af den velkendte skibsportrætmaler B. H. Hansen, Altona, 1837, forestillende sluppen Elisabeth" af Løkken. Ved samme lejlighed fik vi taget farvefotos af de to andre skibsbilleder ( Fortuna Familiarum" og Chatarine") og lod affotografere et portræt (medaljonbillede) af Hoffmann. Han var født i Løkken 1798 og fik i 1822 kgl. bevilling til skudehandel. Vi er glade over nu at kunne illustrere denne fart i museets udstilling. I gavelisten sidst i denne beretning er anført de øvrige givere af museumsgenstande, fotos og bøger. Museet føler trang til at takke alle giverne, fordi de ville betro disse ting til vor varetægt. En varm tak skal samtidig rettes til de firmaer, institutioner og fonds, som i årets løb har støttet museet med kontante bidrag. Disse er specificeret i en særlig liste i regnskabet. Trods de dårlige forudsigelser for , trods stigende priser og voldsom inflation, er det dog indtil 136

4 Prøver på 1800-tals fajancer, især fra England, hjembragt af søens folk til brug i hjemmet. I baggrunden fad af stellet Grecian", t.v. dyb tallerken ( Bosphorus"), t.h. flad tallerken ( Vine Border"), foran assiet ( Alaska") samt et par kaffekopper med rokokoornamenter ( Meissen", fremstillet i Mettlach, Tyskland). Gave fra kapt. Johs. Brockdorff Jensen, Vedbæk; hjembragt af dennes bedstefar, kapt. P. Jensen, Thurø. Samples of late igth century faience, mostly of English origin, brought home by a Danish captain for use in his household. nu lykkedes at føre museet i god behold gennem de vanskelige tider. Vi ved ikke, hvordan vil blive, men vi tør vel udtrykke det ønske og håb, at museets mange venner fremdeles vil yde os støtte og hjælp. Det må nævnes, at museets og Kronborgs billetpriser, der i de sidste seks år ikke har været reguleret, med godkendelse fra Boligministeriets Ejendomsdirektorat er blevet forhøjede pr. 1. april 1975, så de nu er på 4 kr. for selve museet og på 6 kr. for en fællesbillet, der også giver adgang til slottets seværdigheder. For børn halv pris. Efter at den i sidste årbog omtalte udstilling af Ib Andersens tropetegninger var taget ned ved sæsonens slutning 1974, opbyggede museumsassistent Erik Dannesboe en saerudstilling Dansk tankskibsfart i8go-igy^, 137

5 som ved hjælp af billeder, tavler og modeller giver en kortfattet, men mangesidig oversigt over den danske indsats i de sidste 85 år. Til udstillingen er modtaget materiale fra forskellige rederier og selskaber, fremfor alt fra A. P. Møllers rederier, rederiet J. Lauritzen, Dansk Esso A/S, BP Olie-Kompagniet A/S, Weco Shipping I/S og Miljøstyrelsen (Miljøministeriet). Foruden dette arrangement, der har vakt så megen interesse, at vi har besluttet at lade den stå sommeren over, har museet på museumsinspektør Hanne Poulsens initiativ tilvejebragt en lidt større særudstilling, Maritime hobbies, med en broget samling genstande til belysning af emnet, dels nogle af de genstande med maritime motiver, som samlere kan kaste sig over: frimærker, mønter, tændstiksetiketter, blymodeller olgn., dels ting lavet af søens folk som frivagtsarbejde: alle slags knytteog tovværksarbejder, modelbygning af forskellig art, bl.a. selvfølgelig flaskeskibe, maler- og tegnekunst osv. Til denne udstilling har følgende udlånt genstande: fhv. told vagtmester M. K. Boye, Vordingborg; mønthandler Peter Flensborg, Kbh.; Handelsflådens Velfærdsråd (ved kontorchef Kaj Lund); skibsfører Gunnar Hansen, Kbh.; afdelingsleder John Hansen, Ålsgårde; skibsreder William Heering, Kbh. (gennem Danmarks Tekniske Museum); maskinm. Sv. Aa. Larsen, Helsingør; grafiker Jens Lorentzen, Humlebæk; kontorchef P. V. Mikkelsen, Hellerup; svejser Konno Nielsen, Espergærde, og skibsfører K. Stegmann, Kbh. For denne hjælp udtrykker museet sin tak. Udstillingen, der åbnedes 13. juni 1975, studeres ivrigt af museumsgæster fra ind- og udland. Museets civile værnepligtige har assisteret ved opsætningen af begge udstillinger. Især skal nævnes arkitektstuderende Morten Kjærø, som har haft den praktiske ledelse. I samarbejde med museumsinspektør Aase Faye, Helsingør Bymuseum, arrangerede Handels- og Søfartsmuseet på Erik Dannesboes initiativ en særudstilling i Herluf Trolles riddersal i Karmeliterhuset, Bymuseets bygning, fra marts til juni 1975: Helsingør Værft Fra, træ til stål. Værftets ledelse og mange af dets medarbejdere ydede god hjælp, så udstillingen blev meget righoldig og også meget populær. Mange af byens borgere, ikke mindst værftets egne folk, besøgte den med familie og fordybede sig i de viste opstillinger. Det var en af disse levende udstillinger, som tiltrak masser af folk, der ellers sjældent går på støvede" museer. 138 Vi har i de senere år været meget tilbageholdende med at udlåne ting

6 til særudstillinger på fremmede museer, idet der trods al forsigtighed er en meget stor risiko for, at de lider overlast under transporten, eller i værste tilfælde bliver stjålet. Vi har dog i år undtagelsesvist udlånt en lang række skrøbelige og kostbare genstande fra vor Kina-samling til Nationalmuseets store Brede-udstilling Kina riget i midten. Vor model af H/S Riberhuus" er ligeledes blevet sendt ud af huset i særlig anledning, idet den er udlånt til opstilling i sommeren 1975 på DFDS' terminal i Esbjerg i anledning af, at den som nybygning åbnede rederiets englandsfart for 100 år siden. I anledning af det europæiske bygningsfredningsår 1975 har Vikingeskibsmuseet i Roskilde arrangeret en udstilling Under sejl påny for at henlede folks opmærksomhed på, at også gamle skibe, træskibsværfter, havne, havnefronter, kanalanlæg osv. bør sikres og fredes ligesom gamle bygninger og miljøer. Til denne udstilling har vi bl.a. udlånt vor model af jagten Castor". I sidste årbog blev nævnt, at museet havde deponeret en større samling orlogsbilleder på Orlogsmuseet og dets Niels Juel-afdeling på Valdemars Slot. For tiden er et islandsk søfartsmuseum under opbygning i HafnarfjorSur, si. Reykjavik. Efter forhandlinger med Islands rigsantikvar P6r Magnusson har vi i år deponeret modellen af DFDS' dampskib Laura" på dette museum. Laura" gik fra 1882 til 1910, da den strandede under Island, med passagerer og gods mellem København og Reykjavik. Vi er glade for at kunne hjælpe vore kolleger i Island på denne og andre måder til at få et godt søfartsmuseum. Som tidligere omtalt går en stor del af vor tid med at besvare skriftlige og mundtlige spørgsmål af maritim og personalhistorisk art, samt at vejlede studerende og besøgende, som kommer for at benytte museets kartoteker og samlinger. Denne kundeservice er et vigtigt led i vort arbejde, og den tager et stadig større omfang. Ligesom i tidligere år har konservator Christian Nielsen givet råd og vejledning m.h.t. restaurering af ældre træskibe og har i et halvt hundrede tilfælde leveret kopier af konstruktionstegninger, specielt af hans egne opmålinger af lokale småskibstyper, til praktisk brug og også til modelbygning. Når man hører, at det drejer sig om personer, der har søgt og fået hjælp, tit i betydeligt omfang, kan man danne sig et vist begreb om, hvor omfattende og også hvor nødvendig denne konsulenttjeneste må siges at være. Konservator har som medlem af dommerkomiteen repræsenteret museet på Træskibsejerens pinsestævne i Kalundborg 1974 og T 39

7 på Kgl. Dansk Yachtklubs veteranskibsstævne, der startede ved Kvæsthusbroen i 1974 og fortsatte som The Tall ShipS Race til Gdynia. Museets direktør havde den glæde at blive udnævnt til æresmedlem af Deutsche Gesellschaft fiir Schiffahrts- und Marinegeschichte i Han deltog i åbningen af Norsk Sjøfartsmuseums nye bygning på Bygdø, Oslo, 15. maj Han har holdt foredrag om Kronborg bl.a. på øen Sild i maj 1974, og på Tåsinge Museumslavs møde 4. juli 1974 holdt han mindetalen over museets afdøde ven Povl Fredholm, der skabte Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling i Bregninge. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab (Dafra Lines) begyndte i 1974 en planlagt serie skibstallerkner, udført på Den kgl. Porcelainsfabrik og med motiver i farver af forskellige ældre sejlskibstyper, taget efter museets righoldige samling af skibsportrætter. Det første motiv var ostindiefareren fregatten Bekkeskov" af Kbh. (Selbye & Terborch), bygget 1796, og i 1975 vil det blive vestindie- og sydamerikafareren briggen Sara" af Ålborg (Erik Bruun), bygget 1836 i Ålborg. Ved rederiets velvilje har museet fået mulighed for at forhandle et begrænset antal af de dekorative og meget eftertragtede tallerkner. Af den tidligere omtalte serie kompasplatter, som Dampskibsselskabet Øresund har udsendt i samarbejde med museet, blev nr. 5 færdig i Som det vil fremgå af Venneselskabets årsberetning, har dette overtaget udsendelsen af de følgende numre i serien. Museet takker begge rederier for det gode samarbejde, der har resulteret i en kærkommen økonomisk gevinst for os. Museet har i beskæftiget flere civile værnepligtige, dels i hele indkaldelsestiden (ca. et år), dels i kortere tid (3 mdr.) : Søren Bjerregaard, Stig Elkjær Madsen, Morten Kjærø, Kim Erik Nielsen, Dennis Omø, Henrik Rasmussen og Mikael Sinding. De har været til stor hjælp i museets mangeartede virksomhed og har med interesse deltaget i forefaldende arbejde på kontoret, på museet og ikke mindst ved arrangementer af særudstillinger. Som i efterhånden en længere årrække har fhv. oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør, også i år vederlagsfrit katalogiseret vor bogtilvækst og taget sig af biblioteket. Da museet ikke har en bibliotekar, er vi meget taknemlige over, at hun har villet påtage sig dette så vigtige arbejde. Museets komité har haft den sorg at miste to af sine medlemmer. I efteråret 1974 døde skibsreder A. E. Sørensen, Svendborg, der indvalgtes 140

8 197 som repræsentant for de mindre rederier. Som afløser for ham er i 1975 indtrådt skibsreder kapt. H. K. Jensen, Farum. I juni 1975 døde kommandørkaptajn Erik Borg, der indtrådte Han var i en årrække leder af Søværnsstabens søkrigshistoriske sektion og repræsenterede derved forbindelsen til den danske orlogshistorie. Stik imod al forventning har der vist sig en glædelig stigning i besøgstallet på museet. Det lå i på og i på , altså en fremgang på knap 9 %. Henning Henningsen GAVELISTE (jfr. omtalen i indledningen til årsberetningen). Skibsbilleder, konstruktionstegninger o.lgn. Farvandsdirektoratet (ved arkitekt U. Marquard Petersen) : fotokopier af konstr.-tegninger til vagere (1805), Ejder-lodsgallioten (1820), fyrskibe (1836 og 1842) og vagerskonnert (1856); fhv. fyrbøder Karl Henriksen (f) gennem fru Ellinor Petersen, Gurre: farvelagt tegning sign A.L., Genova: S/S Kronborg"; fot. efter tegning: bark Claudia" af Marstal; fru Edith Lau-Sørensen, Hellerup: to indrammede fotos af Grønl. Handels barkskibe Ceres" og Thorvaldsen"; firmaet K. F. Marstrands Eftf., Helsingør (ved Helsingør byhistoriske Arkiv) : arr.-tegning af ukendt dampskib, 1800-tallets slutn.; bjergningsentreprenør Otto Rasmussen, Søby (Ærø): lystryk Bergungsplan", Kiel 1948; arkitekt Mikael Sinding, Helsingør: to farvelagte tegninger af H. Schøsler Pedersen 1943: dæksinteriører fra orlogsskibe; /. S kjerbæk, Kbh.: konstr.-tegninger og forskelligt materiale til en del skibe bygget på B&W, samt en liste over nybygninger (stammende fra direktør Georg Dithmers arkiv). Arkivalier, manuskripter olgn. Skibskonstruktør, N.A. Otto Benzon, Kbh.: Sea Terms, etc, with explanatory text (manus); prokurist Birger Christiansen, Brønshøj: tre regnskabs- og optegnelsesprotokoller, stammende fra kapt. Valentin Christiansen, Kbh. (1800- årene); aktuar fru Eva Ganneskov, Kbh.: skippercertifikat for Knud Larsen Winther 1852; direktør dr. techn. Erik Kæmpe, Fredensborg: breve m.v fra Mads Chr. Holm, grundlæggeren af Helsingør Værft; fru Edith Lau-Sørensen, Hellerup: papirer m. tilkn. t. kapt. Niels Peter Sørensen: søfartsbog; skitsebog med landkendinger af grønlandske kyster ; manus: Rejser ; endv. manus af Robert Lau-Sørensen: Den kgl. Grønlandske Handels Skibe og Skibsførere gennem 150 Aar ( ); kapt. Povl Linnet og frue, Kbh.: specifikationsbog for bygning af M/S Nordfarer", Nakskov Skibsværft 1959; bemandingsliste fra samme skib ; regnskabsbog for M/S Tasmania" 141

9 i964ff-,' firmaet K. F. Marstrands Eftf. (ved Helsingør byhist. Arkiv): Captain's Waste Book, Helsingør ; logbog for brig Zampa" af Kbh ; positioner for D/S Nordens skibe ; dispache for S/S Nordhvalen" 1913; skibsdagbøger for S/S Hulda Mærsk" 1937; kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand: Oplevelser på New Guinea (manus); Robert Nielsen, Bloustrød: søfartsbog for hans far Anton Nielsen 1893; André Petersen, Kbh.: arkivalier vedr. styrmd. Hans Nielsen Jessen (f. 1872), Nordby (Fanø), bl.a. manuskripter om hans rejser i 'erne; bjergningsentreprenør Otto Rasmussen, Søby (Ærø): bilbrev, for 3-m. skonn. Tuna" 1920; hotelmanager Jørgen Thonning, Virgin Gorda, British Virgin Islands: manus af hans far Poul Thonning: Med Ingolf" til Vestindien ; kapt. K. A. Thoresen, Mårnesstranda, Norge: skibsdagbog for skonn. Alma Marie" af Gudhjem Diverse Kgl. Grønlandske Handel: førstedagskuverter med grønlandske frimærker; fhv. matros Jacob Kaae, Valby: nihalet kat; kapt. Povl Linnet, Kbh.: bog med sejldugsprøver (Brook Tarpaulin Comp., New Orleans) ; kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zeeland: broncemedalje for fiskeriundersøgelsesskibet Dana"s togt verden rundt ; to kobberstukne kort: København 1784 og de danske øer og hertugdømmerne, 1700-årene; overmontør Rich. Nielsen, Kbh.: japansk sjal, hjembragt Fotogaver Fabrikant C. C. Alnor, Haslev; Jens Bang, Brussel, Belgien; arkitekt, M.A.A. Niels Bech, Kbh.; maskinchef Poul Bell, Korsør; ingeniør Hans Brevald, Kbh.; Burmeister & Wains Skibsværft A/S; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg; Dansk Folkemuseum (ved museumsinspektør Inge Mejer Antonsen) ; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; skibskonstruktør Finn Frydensberg, Frederikshavn; aktuar fru Eva Ganneskov, Kbh.; Gyldendals Forlag; Gotaverken, Goteborg; afd.-leder John Hansen, Ålsgårde; specialist Preben Hansen, Kbh.; civilingeniør Poul Helsing, Kbh.; Helsingør Værft A/S; maskinm. Mads Clausen Holm, Nordborg; Henning Jensen, Næstved; fru Gurli Jørgensen, Kbh.; fotograf Holger Knudsen, Helsingør; Dr. Kurt Kusenberg, Hamburg; Lademanns Forlag; kontorchef kapt. Kaj Lund, Kbh.; Marinmuseum, Karlskrona; Foreningen til skonnert Martha"?, restaurering (ved Inger Føns); Knud Meister A/S, Kbh.; kapt. K. Mullertz, Auckland, New Zealand; Nakskov Skibsværft A/S; Odense Staalskibsværft A/S (Lindøværftet); direktør H. Lee Platt, St. Croix, US Virgin Islands; bjergningsentreprenør Otto Rasmussen, Søby (Ærø) ; skibsbygmester Jørgen Ring Andersen, Svendborg; komm.-kaptajn /. Teisen, Marinens Bibliotek, Kbh.; Willemoesgaardens Mindestuer, Assens; direktør /. Volkert Volquardsen, Itzehoe, Tyskland; Ålborg historiske Museum; Aalborg Værft A/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S. 142

10 Boggaver Museumsdirektør Arne Bang Andersen, Stavanger Sjøfartsmuseum; Austria- Plast A/S, Hvidovre; sejlmagermester P. R. Borch, Helsingør; ingeniør Hans Brevald, Kbh.; Burmeister & Wains Skibsværft A/S; museumsleder F. Carstens (f), Brake (Weser), Tyskland; konservator Arne Emil Christensen jr., Oslo; Max E. Clausen, Portland, Oregon, USA; museumsassistent Erik Dannesboe, Kronborg; Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven; museumsdirektør dr. Detlev Ellmers, Bremerhaven; Gilleleje Museum; marchese Giorgio Gozzi, Rom; Den kgl. Grønlandske Handel; forlagsdirektør Egon Heinemann, Norderstedt, Tyskland; Helsingør byhistoriske Arkiv; Helsingør Værft A/S; forskningsstipendiat Hans Chr. Johansen, Odense; universitetslektor P. C. Willemoes Jørgensen, Århus; dyrlæge Ivan Katie, Kbh.; mag.art. Johan Kloster, Norsk S j øf artmuseum, Oslo; /. G. Koch, Neustadt (Holstein), Tyskland; dr. A. W. Lang, Juist, Tyskland; bibliotekar Eva Lawaetz, St. Croix, US Virgin Islands; dr. Lewis Lloyd, Gwynedd (Wales), Storbritannien; Lloyd's Register, Crawley (Sussex), England; bibliotekar John L. Lochhead, Newport News, Virginia, USA dr. Philip K. Lundeberg, Washington, D.C., USA; direktør Iver Lunn, London Marstal Museum; K. F. Mar strands Eftf., Helsingør; fru Anne Fox Maule, Kbh. S. ]. van der Molen, Leeuwarden, Nederlandene; dr. rer.nat. Irmgard Muller, Diisseldorf, Tyskland; cand.mag. Anders Monrad Møller, Kbh.; arkitekt M.A.A. Viggo Sten Møller, Kbh.; Den kgl. Mønt- og Medaillesamling; National Maritime Museum, Greenwich, England; Naval History Division, Washington, D.C., USA; fhv. landsstyremand Såmal Petersen, Klaksvik, Færøerne; fil.dr. Johan Pettersson, Skårhamn, Sverige; /. M. G. van der Poel, Enkhuizen, Nederlandene; Politikens Forlag; professor, dr.med. Hans Schadewaldt, Diisseldorf, Tyskland; museumsdirektør Gerd Schlechtriem, Bremerhaven; Ministerialrat dr. Heinr. Stettner, Hannover-Buchholz, Tyskland; ingeniør Max Suhr, Bremen; Sol'ring Foriining (ved konrektor Hans Lassen), Keitum (Sylt), Tyskland; skibsreder A. E. Sørensen (f), Svendborg; skibsreder Nils H. Thommesen, Arendal, Norge; museumsforvalter V. Topsøe-Jensen, Holmen, Kbh.; Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling (ved dyrlæge P. Petersen, Landet) ; fhv. antikvitetshdlr. Karl F. Wede, Minden (Westfalen), Tyskland; højskoleforstander dr. Manfred Wedemeyer, Morsum (Sylt), Tyskland; bogtrykker Volmer Vejlø, Kalundborg; Frank H. Winter, Washington, D.C., USA; D/S Ærø, Ærøskøbing. Desuden er et større antal bøger erhvervet ved bytteforbindelser med maritime museer, biblioteker, institutioner og historiske foreninger i Danmark og over hele kloden.

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ E1RONBORG DRIFTSREGNSKAB i. APRIL 1974 TIL 31. MARTS 1975 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud 7i9-59 Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbog, postkort, platter m.v Modtaget bidrag fra Venneselskabet til særudstilling Omkostningsdæmpende ydelse Kr Administration og drift: Udgifter Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Rengøring Opvarmning i-5 00 Kontorhold og diverse Kørsel og transport I -4 I 3 Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar "-537 Overskud overført til kapitalkonto i Kr I

12 Specifikation af private bidrag i 1974/75 A. H. Basse Concord Line c 00 Danmarks Rederiforening Rederiaktieselskabet Dannebrog 500 A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab Den Danske Landmandsbank A/S A/S De Danske Sukkerfabrikker 200 Helsingør Kommune J. C. Hempels Legatfond Rhederi M. Jebsen A/S 5oo A/S Kjøbenhavns Handelsbank Marineforeningen 200 Rederiet A. P. Møller 5.ooo Privatbanken i Kjøbenhavn A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S 200 A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 150 A. E. Sørensens Rederi r 00 Det Østasiatiske Kompagni A/S Aarhus Oliefabriks Fond for almene Formaal Kr De efter 1. april 1975 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. 10 Årbog 1975 *45

13 Likvide midler: STATUS PR. i. APRIL 1975 Aktiver Kassebeholdning Landmandsbanken Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, platter og bøger Inventar: Anskaffelsessum i 1974/ Afskrivning ifølge driftsregnskab o Samlingen: Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1974/ Modtagne genstande m.v. i 1974/ I 9 8 Kr ! Diverse kreditorer: Passiver Omkostninger Tilbageholdelse af dyrtidsportioner Merværdiafgift Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto : Saldo pr. 1. april Salg af møntsamling Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1974/ Modtagne genstande m.v. i 1974/75 * J Overskud ifølge driftsregnskab i !9i Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. Københa.vn, den 2. maj 1975 EIGIL BRUHN statsaut. revisor BJARNE N. HANSEN statsaut. revisor

14 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING FOR DEN årlige generalforsamling torsdag 14. august 1975 blev særlig festlig. Selskabets bestyrelse og museets personale har altid lagt vægt på at dyrke kontakten med medlemmerne. Som det huskes, begyndte vi derfor for nogle år siden at invitere på en lille servering, når generalforsamlingen var overstået, med en drink og dertil hørende småkager. Det var øjensynlig en god idé, - medlemmerne hyggede sig med hinanden, og siden da er antallet af de fremmødte tredoblet. I år kunne vi desuden indbyde til filmsforevisning. Til vor store glæde sprængte deltagelsen alle rammer, idet der havde meldt sig over 200 medlemmer og gæster. Kongens Kammer på Kronborg, som ellers danner den stilfulde ramme om generalforsamlingen, kan kun rumme ca. 100 personer og var derfor alt for lille. Heldigvis gav garnisonskommandanten, oberstløjtnant G. H. Christensen, os venligst lov til at benytte Kampskolen på Kronborgs rummelige gymnastiksal til både generalforsamlingen, det hyggelige samvær og filmsforevisningen. Selskabet er meget taknemlig for dette praktiske bevis på godt naboskab inden for Kronborgs område. Formanden, fhv. museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen til de fremmødte. Overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør, valgtes til dirigent. I sin beretning mindedes formanden selskabets mangeårige bestyrelsesmedlem, fhv. bankdirektør Ernst von Kauffmann, der var afgået ved døden sidste efterår. Hans sagkundskab på det økonomiske område havde gavnet selskabet meget. Selskabets gaver til museet i havde foruden årbog 1974 bestået i et beløb på kr til anskaffelse af materiale og fremstilling af en lille trykt folder til sidste års udstilling af Ib Andersens tropetegninger, og en farvelagt tegning af B. H. Hansen, Altona, forestillende sluppen Elisabeth" af Løkken Billedet havde kostet kr , det højeste beløb der er betalt for et af museets skibsportrætter, men dels er priserne på den slags museumsgenstande løbet løbsk de sidste år, dels ville museet meget gerne erhverve det sjældne billede af et fartøj, der IO* 147

15 deltog i skudehandelen Jylland-Sydnorge. Der findes nemlig kun meget få muligheder for at illustrere denne vigtige lokale fragtfart (se omtalen i museets årsberetning ). Som det vil huskes, vedtog sidste års generalforsamling på bestyrelsens forslag at forhøje kontingenterne i selskabet: til kr for årsmedlemmer, kr for firmaer og institutioner og kr for livsvarige medlemmer. Ingen bestyrelse er glad for at skulle foreslå sådanne forhøjelser, ikke mindst fordi den befrygter en nedgang i medlemstallet. Det kan dog med tilfredshed konstateres, at medlemstilgangen har været normal det sidste år. Desværre har der været, en del restanter, som vi har måttet betragte som udmeldte, da de ikke har reageret på flere rykkerskrivelser. Pr. 1. august 1975 er det samlede medlemstal 1439, nemlig 1267 årsmedlemmer og 172 livsvarige. I 1970 startede D/S Øresund i samarbejde med Handels- og Søfartsmuseet udsendelsen af en serie kompasplatter med motiver fra gamle danske kompasroser i museets eje. De smukke platter, der fremstilles på den Kgl. Porcelainsfabrik og alle er nummererede, er blevet en meget stor succes. Museet fik hvert år et begrænset antal til salg, og alle er forlængst udsolgt. Da D/S Øresund afsluttede serien med nr. 5 ved sit 75 års jubilæum sidste år, har Venneselskabet besluttet at videreføre udgivelsen af serien, som foreløbig er planlagt for de næste tre år. Takket være dette har vi nu mulighed for at tilbyde selskabets medlemmer at subskribere på de populære platter. Som det vil huskes, udsendte vi i foråret en meddelelse herom. Foreløbig er over 1200 stk. forudbestilt af oplaget, som er sat til 2000 stk. Prisen for 1975-platten beløber sig til kr (inkl. moms og forpakning i styroporæske, men uden porto). De medlemmer, der endnu ikke har reageret, har stadig lejlighed til at tegne sig for den. Salget vil give selskabet en pæn fortjeneste, som vil komme museet til gode i form af gaver og tilskud til museale formål. Til slut rettede formanden en tak til de annoncører og bidragydere, som har støttet udgivelsen af årbogen, samt til forfatterne og redaktionen. Han takkede ligeledes pressen, især den lokale, som altid havde omtalt museet og selskabet på velvillig måde, og også medlemmerne, som positivt tog del i museets ve og vel. Efter at formandens beretning var taget til efterretning, forelagde kassereren, museumsdirektør Henning Henningsen, de reviderede regnskaber for selskabet og for fhv. skibsfører Barfoeds legat (trykt på de flg. sider). Regnskaberne godkendtes.

16 Slup Elisabeth" af Løkken 1837; farvelagt tegning af B. H. Hansen, Altona. Den tilhørte skudeskipper og -reder Thomas Chr. Hoffmann, Løkken, og gik i den såkaldte skudefart mellem Jyllands nordvestkyst og den norske sørlandskyst. Gave til museet fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Sloop "Elisabeth" of Løkken, This and many other small local vessels shuttled between the northwest coast of Jutland and the south coast of Norway, exchanging Danish agricultural products for Norwegian timber and ironware. På valg til bestyrelsen var i henhold til lovene direktør Jens M. Barfoed, skibsreder Niels Hahn-Petersen og kommandørkaptajn J. Teisen, der alle genvalgtes. I stedet for afdøde direktør Ernst von Kauffmann indvalgtes på bestyrelsens forslag arkitekt, M.A.A. Mikael Sinding, Helsingør, som bestyrelsesmedlem. Som revisorer valgtes de statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen og Eigil Bruhn. Efter generalforsamlingen serverede arkivassistent Elisabeth Henningsen bistået af museets civile værnepligtige en i sommervarmen kærkommen drink til deltagerne, som hyggede sig en halv times tid i tvangfrit samvær, og så fulgte filmsforevisningen. Præsidenten for den danske afdeling af Kap Horn-Foreningen, orlogskaptajn J. Bay-Schmith, som tidligere på året havde overrakt den omspillede kopi af fabrikant Sv. Ahlstrands 16 mm film fra 4-mastet bark FAvenir"s rejse til Australien *49

17 x 93 6 av en -37> g personligt engageret, levende beretning om det barske liv ombord på de sidste store sejlskibe og kommenterede filmen. Trods de tidsbestemte tekniske ufuldkommenheder greb den gamle film tilskuerne ved sin dokumentariske ægthed og de mange skønne optagelser af alle slags detaljer. Selskabet takker orlogskaptajn Bay-Schmith for denne oplevelse. Før generalforsamlingen havde et antal medlemmer benyttet lejligheden til et besøg på museet, hvor museumsinspektør Hanne Poulsen og museumsassistent Erik Dannesboe foreviste de af dem arrangerede særudstillinger Maritime hobbies" og Dansk tankskibsfart ". Det blev en lang og varm, men for medlemmerne forhåbentlig interessant eftermiddag. Bestyrelsen og museets personale glædede sig over på den måde at kunne knytte båndene mellem museet og dets venner endnu tættere..-.henning Henningsen

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER DRIFTSREGNSKAB t. APRIL 1974 TIL 31. MARTS 1975 Kontingenter og bidrag: Indtægter Årsbetalende medlemmer 5J-34 0 Livsvarige medlemmer I -94 Renter af bank, postgiro og obligationer Gave fra fhv. Skibsfører Harald Læssøe Barfoed's legat Kr. 7I-57 2 Gaver og tilskud til Handels- og Udgifter Søfartsmuseet: Årbog 1974: Udgivelse af årbog Porto til udsendelse salg af årbøger og særtryk annoncer og tilskud til årbog i9-n Gaver iøvrigt til Handels- og Søfartsmuseet Diverse omkostninger: Porto, fragt m.v 9 2 Kontorhold Revision og regnskabsassistance for 1973/74 3- I0 Diverse udgifter 2 5i n.021 Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes Underskud der overføres til kapitalkonto: Kr. -f Kr l 5 l

19 STATUS PR. i. APRIL 1975 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 00 Den Danske Landmandsbank, Helsingør: Checkkonto Bankbog Post S iro Debitorer: Tilgodehavender vedr. årbog Mellemregning med fhv. Skibsfører Harald Læssøe Barfoed's Le S at Obligationer: Kr % Østift. Kreditf. 18. s a Kr % Østift. Kreditf. 16. s. 4. å 583/ Kr % Østift. Kreditf. 15. s. 4. å 61 A Kr % Københ. Kreditf. 15. s. 1. a.å Kr Passiver Diverse kreditorer _ o. Vedtagne,-endnu ikke ydede gaver: Saldo pr. 1.. april 1974 Ig OOQ - gave, ydet i 197V Reservefond: ' Saldo pr. 1. april _ henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto: Saldo pr.,1. april I 40I + kursregulering af obligationer underskud ifølge driftsregnskab I08i Kr JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN KNUD KLEM J. TEISEN OVE THELIN HENNING HENNINGSEN Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankog postgiroindestående er afstemt. København, den 28. maj 1975 BJARNE N. HANSEN statsaut. revisor EIGIL BRUHN statsaut. revisor

20 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. APRIL 1974 TIL 31. MARTS 1975 Renter og udbytter: Indtægter Bankindestående 490 Obligationer Udgifter Gave til Handels- og Søfartsmuseet overført gennem Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Depotgebyrer Underskud, der overføres til gevinst- og tabskonto Kr. 967 *53

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst)

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst) Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) CVR-nr.: 18013746 Navn: AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) Stiftelsesdato: 30.06.1994 Ophørsdato: 09.03.2007 Adresse: Kommune:

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør,

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Fhv. afdelingschef, cand.jur. J. WORM*, K., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 CV Brian Petersen Født: 24-11-67 Konsul Beyers Allé 26, 2.th., 4300 Holbæk 2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 2002-2004 Konsulentarbejde

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere