UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB"

Transkript

1 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 1

2 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q Q H H Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79, , , ,059 Bruttoresultat 21,542 24,303 42,267 40,895 84,306 Resultat af primær drift 4,915 6,131 7,720 5,062 16,411 Finansielle poster, netto (682) (587) (1,324) (1,451) (3,265) Resultat før skat 4,233 5,544 6,396 3,611 13,146 Periodens resultat 4,239 6,210 6,610 5,350 16,540 BALANCEPOSTER, t.kr. Langfristede aktiver 69,345 63,721 69,345 63,721 68,470 Kortfristede aktiver 192, , , , ,601 Aktiver 261, , , , ,071 Egenkapital 108,573 90, ,573 90, ,360 Langfristede forpligtelser 12,326 12,868 12,326 12,868 13,545 Kortfristede forpligtelser 140, , , , ,166 Nettorentebærende gæld 20,276 38,228 20,276 38,228 16,870 Nettoarbejdskapital 87,669 92,693 87,669 92,693 81,058 ØVRIGE HOVEDTAL, t.kr. Investering i immaterielle og materielle aktiver 1,009 1,316 2,445 1,724 5,849 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 5,922 (601) (1,047) (5,897) 16,853 Frie pengestrømme 4,913 (1,916) (3,492) (7,620) 11,004 Antal medarbejdere (gennemsnitligt) NØGLETAL Bruttomargin 24.3% 30.6% 24.0% 26.6% 27.4% Overskudsgrad 5.5% 7.7% 4.4% 3.3% 5.3% Soliditetsgrad 136.6% 128.3% 136.6% 128.3% 136.7% Egenkapitalandel 41.5% 37.3% 41.5% 37.3% 41.8% Egenkapitalforrentning 17.9% 20.8% 17.9% 20.8% 17.7% Finansiel gearing 18.7% 42.4% 18.7% 42.4% 16.5% NWC/omsætning 26.5% 29.2% 26.5% 29.2% 26.3% Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Børskurs pr. aktie Kurs/indre værdi Markedsværdi 236, , , , ,343 ØVRIGE TAL, t.kr. Ordrebeholdning 109,262 96, ,262 96, ,103 De anførte nøgletal er beregnet i henhold til Anbefalinger & Nøgletal 2015 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Nettoarbejdskapital er beregnet som lager, varedebitorer og igangværende arbejder fratrukket forudbetalinger fra kunder og varekreditorer. Ordrebeholdningen repræsenterer forventede indtægter fra kontrakter eller ordrer udført, men endnu ikke afsluttet eller udført fuldt ud, og den omsætning, der forventes at blive indregnet i fremtiden. UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 2

3 HIGHLIGHTS Der er høj aktivitet på de fleste af vores primære markeder, og vi kan med tilfredshed konstatere, at koncernens omsætning i 1. halvår 2017 steg 14,4% i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) for 1. halvår 2017 er 52,5% højere end for samme periode sidste år. Vores ordrebeholdning ved indgangen til 3. kvartal 2017 var 13,3% højere end for samme periode sidste år. Vores pipeline er god, og efter balancedagen har vi vundet en ordre på ca. 10 mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse 16/2017. Af disse årsager har vi øget vores forventninger til 2017 som meddelt i selskabsmeddelelse 16/2017. Vi forventer nu et resultat af primær drift (EBIT) på mio. kr. Tidligere forventede vi et resultat af primær drift (EBIT) på mio. kr. Vi kan ligeledes med tilfredshed konstatere, at mange af de markedsrettede initiativer vi har gennemført, har vist sig at være vellykkede. Omvendt er det utilfredsstillende at konstatere, at vi ikke har leveret højere marginer. Udsving i de enkelte kvartaler vil ofte opstå som følge af ændringer i produktmix, hvilket er en del af årsagen til afvigelserne. Når det er sagt, er det vores klare vurdering, at vi skal kunne realisere højere marginer på vores produkter i fremtiden. Vi er ved at identificere hvilke understøttende initiativer der skal igangsættes for at kunne nå vores mål. OM SKAKO SKAKO koncernen har 2 forretningsområder: SKAKO Vibration: Vibrationsfødere, vibrationstransportere og vibrationssigteudstyr SKAKO Concrete: Betonblandeanlæg til færdigbeton, præfabrikeret beton og jobsiteanlæg SKAKO Vibration SKAKO Vibration udvikler, designer og sælger vibrationsfødere, vibrationstransportøre og vibrationsigteudstyr af høj kvalitet, der anvendes i hele spektret af materialehåndtering og bearbejdning. Vi har primært fokus på anlægssalg med en solid reservedelsforretning. Vi har produktion i Faaborg og Strasbourg, Frankrig, og vores produkter er baseret på applikations-knowhow og egenudviklet teknologi. Vi er kommet ind på det globale marked ved hjælp af en nichestrategi med fokus på segmenter. Vi er især stærke inden for automobilsektoren, minesektoren og særligt fosfatminesektoren. De vigtigste markeder er EU og Nordafrika. Vi har stærkt fokus på at udvide i Marokko for at understøtte vores betydelige vækst inden for levering til fosfatmineindustrien. Endvidere har vi fokus på at blive en af de førende globale aktører i automobilindustrien. SKAKO Concrete SKAKO Concrete udvikler og markedsfører et bredt produktprogram, der kvalitetsmæssigt ligger i den høje ende af spektret. Produkterne udgør primært enkeltmaskiner, styringer og betonblandeanlæg for færdigbeton, præfabrikeret beton og jobsiteanlæg. Vores primære fokus er på anlægssalg og den afledte stærke reservedelsforretning. Vi har produktion i Lille, Frankrig, og vores produkter er baseret på egenudviklet teknologi. De vigtigste markeder er EU, Nordamerika og Mellemøsten. Vi har især fokus på at opnå en højere markedsandel på eksisterende markeder uden at øge risikoprofilen på ordrerne. UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 3

4 LEDELSESBERETNING Q Q Ændring H H Ændring t.kr. Nettoomsætning 88,766 79, % 176, , % Produktionsomkostninger 67,224 55, % 133, , % Bruttoresultat 21,542 24, % 42,267 40, % Bruttomargin 24.3% 30.6% -6.3pp 24.0% 26.6% -2.6pp Distributionsomkostninger 9,791 10, % 20,412 21, % Administrationsomkostninger 6,836 7, % 14,135 14, % Resultat af primær drift (EBIT) 4,915 6, % 7,720 5, % Overskudsgrad 5.5% 7.7% -2.2pp 4.4% 3.3% 1.1pp Periodens resultat 4,239 6, % 6,610 5,350 23,6% Ordrebeholdning primo perioden 98,560 94, % 109,103 92, % Ordreindgang 99,468 81, % 176, , % Nettoomsætning 88,766 79, % 176, , % Ordrebeholdning ultimo perioden 109,262 96, % 109,262 96, % Omsætningen steg med 11,9% i 2. kvartal 2017 og med 14,4% i 1. halvår 2017 i forhold til samme perioder sidste år. Stigningen i 1. halvår 2017 var primært drevet af en vækst på 28% i Concrete divisionen. Væksten var primært drevet af øget anlægssalg, men vi havde også en solid vækst i reservedelssalget. Omsætningen steg med 4,3% i Vibration divisionen. Produktionsomkostningerne steg med 22,1% i 2. kvartal 2017 og med 18,4% i 1. halvår 2017 i forhold til samme perioder sidste år. Bruttomarginen udgjorde 24,3% i 2. kvartal 2017 (30,6% i 2. kvartal 2016) og 24,0% i 1. halvår 2017 (26,6% i 1. halvår 2016). Faldet i bruttoavancemarginen skyldes ændringer i produktmix, fratrædelsesomkostninger samt lavere end forventet marginer på projekter. Det er vores klare vurdering, at vi skal kunne realisere højere marginer på vores produkter i fremtiden. Vi er ved at identificere hvilke understøttende initiativer der skal igangsættes for at kunne nå vores mål. Distributionsomkostningerne faldt med 9,8% i 2. kvartal 2017 og med 5,1% i 1. halvår 2017, primært som følge af vores deltagelse på BAUMA-messen i 1. halvår Administrationsomkostningerne faldt med 6,5% i 2. kvartal 2017 og 1,4% i 1. halvår 2017, primært grundet periodisering af omkostninger. Resultat af primær drift (EBIT) i 2. kvartal 2017 faldt med 19,8% i forhold til samme periode sidste år. Som følge af at resultat af primær drift (EBIT) var markant bedre i Q i forhold til samme periode sidste år, steg resultat af primær drift (EBIT) for 1. halvår 2017 med 52.5% i forhold til samme periode sidste år. Øget omsætning bidrog positivt til driftsresultatet og faldet i bruttomarginen havde en modsatrettet effekt. Overskudsgraden var 5,5% i 2. kvartal 2017 (7,7% i 2. kvartal 2016) og 4,4% i 1. halvår 2017 (3,3% i 1. halvår 2016). Periodens resultat i 2. kvartal 2017 var t.kr. (6.210 t.kr. i 2. kvartal 2016) og t.kr. i 1. halvår 2017 (5.350 t.kr. i 1. halvår 2016). Ordreindgang og ordrebeholdning SKAKO Vibration og SKAKO Concrete oplever begge øget aktivitet, især i Norden og i Nordamerika. Antallet og størrelsen af tilbud er stigende, både fra eksisterende og nye kunder. Ordreindgangen i 2. kvartal 2017 steg med 22,5% til t.kr. og steg med 11,4% til t.kr. i 1. halvår 2017 i forhold til samme perioder sidste år. Ordreindgangen i Concrete divisionen i 2. kvartal 2017 var t.kr. ( t.kr. i 2. kvartal 2016) og t.kr. i 1. halvår 2017 ( t.kr. i 1. halvår 2016). Ordreindgangen i Vibration divisionen i 2. kvartal 2017 var t.kr. ( t.kr. i 1. kvartal 2016), og ordreindgangen i 1. halvår 2017 var t.kr. ( t.kr. i 1. halvår 2016). Ordrebeholdningen ved indgangen til 3. kvartal 2017 steg med 12,8 mio. kr. hvilket er en stigning på 13,3% i forhold til ordrebeholdningen ved indgangen til 3. kvartal Størstedelen af ordrebeholdningen ved indgangen til 3. kvartal 2017 forventes konverteret til omsætning i UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 4

5 LEDELSESBERETNING - fortsat Udvikling i pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) i 2. kvartal 2017 udgjorde t.kr. (-601 t.kr. i 2. kvartal 2016) og t.kr. i 1. halvår 2017 ( t.kr. i 1. halvår 2016). Frie pengestrømme i 2.kvartal 2017 udgjorde t.kr. ( t.kr. i 2. kvartal 2016) og t.kr. 1. halvår 2017 ( t.kr. i 1. halvår 2016). Ordrebeholdningen indeholder flere store projekter, herunder de fire ordrer vi informerede om i selskabsmeddelelserne 08/2016, 12/2016, 13/2016 og 15/2017. Periodens pengestrømme er påvirket af betalingsbetingelserne i vores store igangværende projekter. Begivenheder efter balancedagen Efter balancedagen har SKAKO Concrete vundet en ordre på ca. 10 mio. kr., som kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 16/2017, og SKAKO Vibration har vundet to ordre for samlet lige i underkanten af 10. mio. kr. relateret til opførsel af verdens højeste dæmning i Tajikistan. Fremadrettede markeds- og forretningsforhold Der er høj aktivitet på de fleste af vores primære markeder, og vi kan med tilfredshed konstatere, at koncernens omsætning i 1. halvår 2017 steg 14,4% i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) for 1. halvår 2017 er 52,5% højere end for samme periode sidste år. Vores ordrebeholdning ved indgangen til 3. kvartal 2017 var 13,3% højere end for samme periode sidste år. Vores pipeline er god, og efter balancedagen har vi vundet en ordre på ca. 10 mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse 16/2017. Forventninger til 2017 Af disse årsager har vi opjusteret vores forventninger til 2017 som meddelt i selskabsmeddelelse 16/2017. Vi forventer nu et resultat af primær drift (EBIT) på DKK mio. kr. Tidligere forventede vi et resultat af primær drift (EBIT) på mio. kr. UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 5

6 KONCERNENS RESULTATOPGØRELSE t.kr. Q Q H H Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79, , , ,059 Produktionsomkostninger (67,224) (55,051) (133,786) (112,958) (223,753) Bruttoresultat 21,542 24,303 42,267 40,895 84,306 Distributionsomkostninger (9,791) (10,861) (20,412) (21,499) (39,418) Administrationsomkostninger (6,836) (7,311) (14,135) (14,334) (28,477) Resultat af primær drift (EBIT) 4,915 6,131 7,720 5,062 16,411 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (690) (621) (1,340) (1,497) (3,323) Resultat før skat 4,233 5,544 6,396 3,611 13,146 Skat af periodens resultat ,739 3,394 Periodens resultat 4,239 6,210 6,610 5,350 16,540 Fordeling af periodens resultat til SKAKO A/S aktionærer 4,239 6,210 6,610 5,350 16,540 Resultat pr. aktie (EPS), DKK Resultat pr. aktie udvandet (EPS), DKK UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 6

7 KONCERNENS BALANCE t.kr. 30 juni juni Dec 2016 Andre immaterielle aktiver 4,899 2,315 5,356 Immaterielle aktiver under udvikling 1, Immaterielle aktiver 6,695 2,883 5,898 Grunde og bygninger 34,323 34,817 34,488 Produktionsanlæg og maskiner 3,248 3,567 2,727 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 765 1,632 1,116 Indretning af lejede lokaler Anlæg under opførelse Materielle aktiver 38,442 40,180 38,842 Andre tilgodehavender 1,144 1,130 1,145 Udskudte skatteaktiver 23,064 19,528 22,585 Andre langfristede aktiver 24,208 20,658 23,730 Langfristede aktiver 69,345 63,721 68,470 Varebeholdninger 44,314 49,710 43,425 Tilgodehavender fra salg 65,864 67,508 65,521 Igangværende arbejder for fremmed regning 64,857 47,697 48,830 Selskabsskat Andre tilgodehavender 6,712 4,307 7,593 Periodeafgrænsningsposter 1,714 1,800 1,586 Andre investeringer Likvide beholdninger 8,753 6,834 9,387 Kortfristede aktiver 192, , ,601 Aktiver 261, , ,071 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 7

8 KONCERNENS BALANCE t.kr. 30 juni juni Dec 2016 Aktiekapital 31,064 31,064 31,064 Reserve for valutakursregulering (119) Reserve for sikringstransaktioner 115 (54) 45 Overført resultat 77,513 59,094 70,504 Egenkapital i alt 108,573 90, ,360 Kreditinstitutter 8,915 10,660 9,724 Leasinggæld Andre hensatte forpligtelser 3,174 1,805 3,584 Langfristede forpligtelser 12,254 12,867 13,545 Kreditinstitutter 19,759 31,668 16,014 Leasinggæld 191 2, Andre hensatte forpligtelser 8,709 5,428 8,714 Modtagne forudbetalinger fra kunder 11,324 11,786 9,847 Leverandørgæld 76,041 60,437 66,872 Selskabsskat Andre forpligtelser 24,013 25,556 24,812 Periodeafgrænsningsposter ,882 Kortfristede forpligtelser 140, , ,166 Forpligtelser 153, , ,711 Passiver 261, , ,071 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 8

9 KONCERNENS PENGESTRØMSANALYSE t.kr. Q Q H H Helåret 2016 Resultat før skat 4,233 5,544 6,396 3,611 13,146 Reguleringer 1,154 3,611 2,779 4,016 10,136 Ændring i tilgodehavender m.m. (11,187) (6,466) (15,616) (2,950) (5,182) Ændring i varebeholdninger (205) 1,592 (889) (1,452) 4,833 Ændring i leverandørgæld og andre forpligtelser m.m. 13,242 (4,045) 8,583 (7,203) (2,166) Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster og skat 7, ,253 (3,978) 20,767 Finansielle poster modtaget og betalt (683) (587) (1,324) (1,451) (3,265) Betalte selskabsskatter (633) (250) (976) (468) (649) Pengestrømme fra driftsaktiviteter 5,922 (601) (1,047) (5,897) 16,853 Investering i immaterielle aktiver (370) (1,235) (1,250) (1,444) (5,030) Investering i materielle aktiver (639) (81) (1,195) (280) (819) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1,009) (1,316) (2,445) (1,724) (5,849) Ændring i låneforhold (424) (1,168) (809) (1,877) (2,392) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (424) (1,168) (809) (1,877) (2,392) Ændring i pengestrøm og likvide værdipapirer 4,490 (3,085) (4,301) (9,498) 8,612 Pengestrøm og likvide værdipapirer pr. 1. januar (15,398) (21,702) (6,553) (15,094) (15,094) Valutaregulering (24) 27 (78) (168) (71) Pengestrømme og likvide værdipapirer ultimo (10,932) (24,760) (10,932) (24,760) (6,553) UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 9

10 SEGMENT INFORMATION t.kr. Concrete Vibration Ikke allokeret Elimineringer Samlet H inklusiv moderselskabet Ekstern omsætning 86,546 89, ,053 Intern omsætning 428 1,998 - (2,426) - Samlet omsætning 86,974 91,505 - (2,426) 176,053 Afskrivninger (1,430) (362) (240) - (2,032) Resultat af primær drift (EBIT) 2, (1,323) - 7,720 Finansielle indtægter (100) 16 Finansielle omkostninger (881) (449) (110) 100 (1,340) Resultat før skat 1,360 6,469 (1,433) - 6,396 Skat af periodens resultat Periodens resultat 1,447 6,594 (1,431) - 6,610 Langfristede aktiver 60,716 6,322 2,307-69,345 Aktiver 132, ,193 2,915 (3,912) 261,747 Forpligtelser 67,930 86,612 2,544 (3,912) 153,174 Investering i immaterielle og materielle 1,421 1, ,445 anlægsaktiver Gnms. antal ansatte t.kr. H Concrete Vibration Ikke allokeret inklusiv moderselskabet Elimineringer Samlet Ekstern omsætning 67,503 86, ,853 Intern omsætning 358 1,392 - (1,750) - Samlet omsætning 67,861 87,742 - (1,750) 153,853 Afskrivninger (1,479) (442) (238) - (2,159) Resultat af primær drift (EBIT) 39 6,504 (1,481) - 5,062 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (697) (481) (319) - (1,497) Resultat før skat (618) 6,029 (1,800) - 3,611 Skat af periodens resultat 2,776 (1,037) - - 1,739 Periodens resultat 2,158 4,992 (1,800) - 5,350 Langfristede aktiver 57,573 3,907 2,241-63,721 Aktiver 132, ,207 6,148 (3,074) 241,742 Forpligtelser 60,959 76,811 16,917 (3,074) 151,613 Investering i immaterielle og materielle 1, ,724 anlægsaktiver Gnms. antal ansatte UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q / 10

UDDRAG AF ÅRSREGNSKAB 2017

UDDRAG AF ÅRSREGNSKAB 2017 UDDRAG AF ÅRSREGNSKAB 2017 UDDRAG AF ÅRSREGNSKAB for SKAKO FOR 2017 / 1 BREV FRA LEDELSEN Omstrukturering af SKAKO Concrete Vi lukkede i 2017 SKAKO Concrete s produktionsfaciliteter i Frankrig, hvilket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.:

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.: Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 Delårsrapport forr SKAKO A/ /S for 1. halvår 2011: Salg af Falcon Spider, rekordresultat i Vibration

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere