Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011"

Transkript

1 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj

2 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke indviet. Vi indleder derfor jubilæumsfestlighederne denne dag. Søndag den 3. april kl Rytmisk gudstjeneste v. Ejnar Grønlund. Ungdomsband medvirker sammen med kor og organist. En traditionel gudstjeneste med et andet musikalsk udtryk Mandag den 4. april kl Herreværelset. Husk madpakke! Tirsdag den 5. april kl Sogneeftermiddag Vi løfter blikket fra Gistrup og ud i den store verden: Fhv. sømandspræst Ronald Pedersen:»Fra vikingerne til A.P.Møller kirken rejste med«. Fortælling og lysbilleder fra et liv med Danske Sømands- og Udlandskirker. Onsdag den 6. april kl Ældregudstjeneste og kirkekaffe med jubilæumslagkage Onsdag den 6. april kl Jubilæumskoncert Medvirkende: Gistrup Kirkes Kor: dir.: Gitte Rolighed Gistrupkoret: dir.: Jens Erik Strudsholm Klarinet og saxofongruppen Clarisaxo, dir.: Bodil W. Brunsmose. Mandag den 11. april kl Legestue for småbørn og deres voksne Tirsdag den 12. april kl Spaghettigudstjeneste. Trylle-Frederik underholder efter spisningen Fredag den 15. april om formiddagen Påske-arrangement for skoleklasser fra Gistrup Skole Palmesøndag d. 17. april kl Festgudstjenste Biskop Henning Toft Bro, kirkens præster, organister og Gistrup Kirkes Kor medvirker. Børnekirke under prædikenen Efter gudstjenesten reception med et let traktement. Alle er velkomne! 2

3 Vi fester Palmesøndag Gistrup Kirke blev indviet palmesøndag for 25 år siden den 23. marts 1986 I anledning af 25 års jubilæet inviteres ALLE til festgudstjeneste - Alle i Gistrup og omegn, tidligere og nuværende menighedsrådsmedlemmer i Gistrup, Gunderup og Nøvling, provstiudvalg, tidligere og nuværende præster og ansatte, frivillige ved kirken og alle andre med interesse for og tilknytning til Gistrup Kirke. Palmesøndag den 17. april 2011 kl Biskop Henning Toft Bro medvirker ved gudstjenesten. Under prædikenen er der børnekirke i konfirmandstuen. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en let servering i kirkens lokaler, hvor alle er velkomne. I tiden op til jubilæet er der en række arrangementer, som på forskellig vis markerer kirkens runde dag. Programmet ses på bagsiden af denne indbydelse. Gerne tilmelding til spisningen efter gudstjenesten palmesøndag på listen i forhallen, på tlf eller gistrup-kirke.dk 3

4 menighedsrådsformanden skriver Gistrup kirke har plads til alle Gistrup kirke - 25 år. Det lyder ikke af meget med tanke på, at kirken er omkranset af kirker, der er mange hundrede år gamle. Det interessante er, at der for 25 år siden var beboere i Gistrup, der lagde et stort arbejde i at rejse en kirke netop her. Mange har boet i Gistrup i hele denne periode, og for dem er det meget! Jeg har altid glædet mig over den hvide kirkebygning med det slanke tårn, der rejser sig midt i byen. Jeg synes, den er smuk. Enkel i det ydre og praktisk indrettet i det indre. Kirken kan rumme mere end 250 mennesker, og pladserne er alle besat ved nogle af menighedens store begivenheder som jul og konfirmation. Til almindelige gudstjenester er der også god tilslutning. Kirkegården føjer sig godt ind i bybilledet omkranset af de karakteristiske brede bøgehække. Mange kommer på kirkegården, fordi en kær er begravet her eller for at stoppe op et fredfyldt sted. En kirke er meget mere end bygninger og anlæg. Kirken er mennesker, der tror på Jesus. Mit ønske for Gistrup kirke og menighed er at mennesker, under livets forskellige udfordringer, faser og tilskikkelser, ønsker at holde sig til Gud. Måske på trods af tvivl og måske på trods af skuffelse over den etablerede kirke. Alle, der føler sig løst eller fast knyttet til Gistrup kirke, eller ønsker at blive det, er hjertelig velkommen her. Det væsentlige ved at komme i kirken er at dele glæden over evangeliet, opleve socialt samvær, lytte til hinanden, tale sammen, række hinanden en hånd og give plads til alle. Jørgen Biegel Præsten skriver Vi er hver især en del af kirken Det sker, at jeg siger til konfirmander eller minikonfirmander:»nu skal I se et billede af en lille del af kirken«. Og så lader jeg konfirmanderne gå forbi mig, én efter én, idet jeg holder et spejl op, som den enkelte skal se på.»hvad skal det betyde?«spørger jeg så. Og svaret lyder:»det betyder vel, at vi hver især er en del af kirken!«kirken i Gistrup er ikke først og fremmest de mursten og byggematerialer, der er lagt pænt og på hinanden på Zentavej 1a og forsynet tårn og kors. Kirken er et fællesskab af mennesker. Kirken er mennesker i fællesskab med Gud Fader, Søn og Helligånd. Med god grund står der i en salme:»vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. (Salmebogen 323 v 3). Kirke er vi ikke kun i kirken, men f.eks. også omkring et Fadervor i et hjem eller når den ensomme får besøg. Når det er sagt, må det også siges: Gistrup Kirke er et rigtig fint bygningsværk, der danner et godt udgangspunkt for kirkelivet i Gistrup. Der er tale om en ganske særpræget kirke, sammenlignet med de middelalderlige kirker, vi kender så godt. Men netop med sin nutidige stil har Gistrup Kirke vist sig at være særdeles vel- egnet til det gudstjenesteliv og de aktiviteter, der udfolder sig i kirken og dens lokaler. Det rart for menighed og præster at opleve, at vi her mødes med børn og voksne, unge og gamle. Der er gode traditioner at tage med fra de 25 år, der er gået. Og der er åbenhed for nye initiativer. Der er virkelig grund til at takke for, at huset blev bygget. Der er noget at fejre. Godt, at der også i Gistrup er et sted at samles for at lovsynge Skaberen og forkynde den Kristus, som har vist os, hvor stort et hjerte han har for mennesker. Ejnar Grønlund, sognepræst i Gistrup fra 2009 sognepræster, som har virket i Gistrup Kirke Jørgen Juul Helge Bechmann Flemming Markussen Lene Riger-Kusk Mette Nøhr Shaw Ejnar Grønlund 4

5 men det begyndte længe før: Begyndelsen På initiativ af Nøvling menighedsråd fandt et borgermøde sted på Gistrup skole den 7. februar 1973 med det formål at drøfte muligheden for at få bygget en kirke i Gistrup, som dengang var en del af Nøvling sogn. Interessen for sagen var stor og holdningen overvejende positiv, så en omfattende talelyst og debativer resulterede i, at mødet blev langvarigt. En noget nedslående udmelding kom fra den daværende provst, Tage Nielsen, som på baggrund af provstiets økonomi og prioritering af midler stillede i udsigt, at det kunne vare længe, før Gistrup fik sin kirke. Han fik ret: Der gik 12 år, før det første spadestik blev taget. Konkret resulterede borgermødet i, at der nedsattes en komite til forberedelse af kirkebyggeriet. Kirkekomiteen, som blev dens navn, kom til at bestå af gistrupborgerne Ole Olsen, Torkild Skovrup, Inge Rasmussen, Bjarne Langvad, Lykke Ersted, Eigil Rasmussen, Erik Henriksen og Knud Rindum. Desuden indtrådte fra Nøvling menighedsråd sognepræst Jørgen Juul, skoleinspektør Hjalmar Mosdal og ejendomsmægler Anker Nørgaard. Endvidere valgtes syv suppleanter. Gennem årene fandt der nogen udskiftning sted i komiteen, og således var Simon Jensen i en afgørende fase en meget aktiv og engageret formand frem til sin død i Under opførelsen af kirken kom komiteen til at fungere som byggeudvalg, og efter fuldførelsen samt efterfølgende synsforretning og af slutning af regnskab, nedlagde den sig selv i november Ved kirkens indvielse bestod kirkekomiteen af følgende medlemmer: Bjarne Langvad, formand, Inger Rasmussen, Lykke Ersted, Eigil Rasmussen, Karen Esbjerg, Ole Dan Larsen, Villy Jørgensen, Birthe Munk Hansen, Henny Nørgaard, Finn Krogh Madsen, Anker Nørgaard, Lars Møller Nielsen og sognepræsterne Jørgen Juul og Helge Bechmann. Bjarne Langvad Alterbillede fra den midlertidige kirke: Kors udført af arkitekt Poul Brøgger. Findes nu i kirkens forhal. Er også brugt som motiv på den violette messehagel. Gistrup midlertidige kirke,»barakken«, indvies 16. februar 1975 Selv om der nu var nedsat en kirkekomité, var der ikke udsigt til, at vi kunne få en kirke de første mange år. En træbarak, som havde fungeret ved Limfjordstunnellens opførelse, blev indrettet til midlertidig kirke.»barakken«kom til at fungere i mere end 10 år og blev flittigt brugt til gudstjenester, møder, børneklub m.m. 5

6 at alterdugen er broderet og skænket af Birthe Juul ved indvielsen? Kirkens arkitekt, Holger Jensen Kirkekomiteen arbejdede støt frem mod et kirkebyggeri. Vi begyndte at besøge forskellige kirker med henblik på at finde en arkitekt. Temmelig hurtigt blev vi opmærksomme på Danmarks store kirkearkitekt, Holger Jensen, fordi han tegnede kirker præget af enkelthed og funktionalisme. Desuden var Holger Jensen kendt for at bygge relativt billige kirker, hvilket vi havde brug for med de begrænsede midler, vi havde til rådighed. Holger Jensen fik opgaven, og det blev et meget frugtbart samarbejde og et slutresultat til stor glæde for Gistrup menighed. Holger Jensen har bygget omkring 50 kirker i Danmark, Færøerne og Grønland, men også i det store udland så langt væk som i Japan har han virket. Især Grønland havde hans store hjerte. Jeg havde ind imellem hyggelige samtaler med Holger Jensen om hans kirkebyggeri i Tassilaq, Ammassalik, Østgrønland (1985), som jeg selv har været så heldig at opleve. I 1979 fremlagde Holger Jensen tegninger og skitser til Gistrup kirke. Holger Jensen døde i 2004, men hans søn, arkitekt Lars Jensen, var med under kirkens opførelse og stod senere for tilbygningen i Henny Nørgaard Første spadestik 15. februar 1985 Klokken 8 en iskold morgen på en bar mark i Gistrup. En lille flok er samlet medlemmer af Gistrup kirkekomite, Nøvling menighedsråd, folk fra byen. Vi skal overvære de første spadestik til den længe ventede kirke. Jorden er bundfrosset, en gravko må grave for og første spadestik tages af kirkekomiteens formand Bjarne Langvad, andet spadestik af sognepræst Jørgen Juul og tredje af sognepræst Helge Bechmann. at kirken oprindeligt var tiltænkt en anden placering i byen end der, hvor den nu ligger? En grund på godt 9500 m 2 mellem Hasselvej og den gamle Nøvlingvej - som nu hedder Stubben det pågældende sted - var i sin tid afsat til en kommende kirke i Gistrup. Der var imidlertid to problemer: Dels ville der ikke være plads til en kirkegård, hvis dette skulle blive aktuelt, og dels ville den med etablering af den nye Nøvlingvej og»afsnøring«af den gamle komme til at ligge lidt indeklemt og med vanskelige tilkørselsforhold. Et mageskifte og 6000 ekstra m 2 fra kommunen bevirkede, at kirken med kirkegård nu ligger, hvor den gør, og at der på den oprindeligt tiltænkte kirkegrund nu er parcelhuse. 6

7 Grundstensnedlæggelse 21. april 1985 at kirkens vandrebibel er fra 1852 og blev fundet på et loft på Gistrup gamle skole? Den 21. april blev grundstenen nedlagt efter gudstjeneste i den gamle kirke. Kirkeminister Mette Madsen lagde den første sten og holdt en tale, hvor hun bl.a. citerede Grundtvigs salme»blev end sten på sten ej levnet. Hjørnestenen lå dog fast, Er urokkelig og urevnet, Mod den alle våben brast«, provst Tage Nielsen, Romdrup, lagde den anden sten, og en kommende konfirmand, Anne Line Mikkelsen, Gistrup, lagde den tredje sten. Grundstensdokumentet blev oplæst af kirkekomiteens formand, Bjarne Langvad, - på dokumentet stod der, at kirken var beregnet til at koste 6,8 mio. kr. i 1985 priser, altså mere end det dobbelte af, hvad der først var givet tilladelse til. Pristallet var altså steget så meget, at man stadig holdt sig inden for prisrammen. Kilde: Stiftsårbogen, provst Jørgen Juul 7

8 Tidslinie 1972: 01/05: pastor Jørgen Juul tiltræder. 1973: 07/02: Kirkekomiteen nedsættes. 1975: 16/02: træbarakken med plads til 85 personer indvies som kirke. Kirketjener Erik Jensen tiltræder. 1976: 23/08: pastor Else Roed indsættes. 30/11: Klokkestabel og klokke indvies. 1979: 26/06: Arkitekt Holger Jensen fremlægger tegninger og skitser til den nye kirke. 1980: 01/06: pastor Else Roed fratræder. 1981: 01/08: Pastor Helge Bechmann tiltræder. 01/12: Kirkesanger Hardy Gundersen tiltræder. 1982: - Kirketjener Erik Jensen fratræder. - Kirketjener Betty Jensen tiltræder. 1984: - licitation over Gistrup kirke. 1985: 15/02: Første spadestik til den nye kirke tages. 21/04: Grundstenen nedlægges. 16/08: rejsegilde på Gistrup kirke. Rejsegilde 16. august 1985 Det festlige rejsegilde med håndværkere, kirkekomite og menighedsråd holder traditionen tro med røde pølser og øl og vand. Vi kan nu gå i de forskellige rum og danne os et indtryk af, hvordan vor kirke vil blive. Der er 7 måneder til vi skal holde indvielse. Vi glæder os. at Gistrup fik sit første menighedsråd ved valget i De folkevalgte medlemmer blev Lykke Ersted, Finn Krogh Madsen, Bjarne Langvad, Villy Jørgensen, Svend Erik Poulsen, Inger Jakobsen, Henny Nørgaard, Berit Biegel, Else Norre Ekstrøm og sognepræsterne Jørgen Juul og Helge Bechmann

9 Palmesøndag 23. marts 1986 Den store dag er kommet. Gistrup kirke skal indvies. Vejret er dårligt. Den planlagte procession fra»barakken«må opgives. Vi må nøjes med procession fra konfirmandstuen, men der er ingen skår i glæden og forventningen. Det er en festlig og skøn dag med fyldt kirke. Biskop Henrik Christiansen indvier, sognepræst Jørgen Juul prædiker og døber, biskop Johannes Johansens salme til indvielsen synges. Gistrupkoret synger, og et magisk øjeblik indtræffer. Pludselig bryder solen igennem. Og lysstråler rammer alterbilledet. Det er som en åbenbaring, et underfuldt øjeblik. Kirken er indviet, arbejdet er fuldbragt, men vi må ikke glemme, at bygningen kun er en ramme. Den egentlige kirke er de mennesket, der skal befolke denne ramme.»vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. Henny Nørgaard Tidslinie 1986: Palmesøndag 23/03: Gistrup nye kirke indvies. 1987: 07/06: ny rød messehagel tages i brug. 1988: 01/01: organist Johannes Mathiesen fratræder. 01/01: organist Marianne Haldrup tiltræder. 23/10: Kirkens nye orgel indvies. Advent: Gistrup kirke får eget menig heds råd. 1989: 03/12: ny violet messehagel tages i brug. 1991: 01/09: Kordegn Helle Lo Sørensen tiltræder. 1992: 01/02: Kirketjener Henny Nørgaard konstitueres. 01/06: Kirketjener Betty Jensen fratræder og Henny Nørgaard tiltræder. 01/10: sognepræst Helge Bechmann går på pension og Flemming Bech Markussen tiltræder. 1993: 01/04: pastor Willy Ole Christiansen tiltræder som hjælpepræst. 11/07: Kirkegården indvies af provst Jørgen Juul. 1994: 01/08: pastor Peter Grarup tiltræder som hjælpepræst. 9 at kirkens alterkalk og disk er skænket af Nøvling Menighedsråd ved indvielsen?

10 Tidslinie 1995: 01/04: Graver Erik Jensen ansættes. 15/10: Gistrup sogn bliver selvstændigt. 1996: 01/04: Hjælpepræst Peter Grarup fratræder. 01/07: pastor Lisbeth Winkler tiltræder som hjælpepræst. 24/11: tilbygning til kirken og kapel indvies. 1997: 01/06: Knud Arne Hansen tiltræder som aflø ser for organisten. 1998: 14/04: Hjælpepræst Lisbeth Winkler dør. 01/05: pastor Lene Elisabeth Riger-Kusk tiltræder som hjælpepræst. 1999: 01/09: pastor Lene Elisabeth Riger-Kusk ansættes som sognepræst. 2001: 04/01: pastor Annette Kassow indsættes under Flemming Bæk Markussens orlov. 31/05: Annette Kassow fratræder. 2002: Juni: Automatisk klokkeringningsanlæg installeres. 2003: 31/08: provst Jørgen Juul går på pension. Orgelindvielse 23.oktober 1988 Da kirken bliver indviet, er der ikke penge til et nyt orgel, så i 2½ år må vi klare os med det lille kisteorgel fra»barakken«. Den 23.oktober 1988 kan vi endelig indvie det skønne, nye orgel på 15 stemmer. Orglet er bygget af Marcussen og søn i Aabenraa. Den 1. januar 1988 har vi ansat organist Marianne Haldrup. I 2005 fratræder hun og kirkens nuværende organist Elisabeth Bech tiltræder. Kirkegården indvies 11. juli 1993 Kirkegården bliver indviet af provst Jørgen Juul. Hele anlægget omkring kirken er designet af landskabsarkitekt Søren Bøgeskov. Kirkegårdens areal er på m 2 og er opdelt i fem forskellige sektioner, så der er gode valg-muligheder. Beplantning og flisearbejdet er udført af det lokale anlægsgartnerfirma Buus. Vor graver, Erik Jensen var oprindelig ansat i firmaet og har således været med til at anlægge den kirkegård, han passer i dag. at oblatæsken er skænket af Gunderup Menigheds råd ved indvielsen? 10

11 Tilbygning og bygning af kapel Den 15. april 1996 tages de første spadestik af menighedsrådsformand Bjarne Langvad, sognepræst Flemming Markussen og Katrine Tranekær fra skolens 3. kl. Alle 3. klasserne var med ved starten af tilbygningen til Gistrup Kirke. Præsten og nogle andre holdt en tale. Bagefter fik vi rundstykker og sodavand. Cecilie 24. november 1996 De dejlige, nye lokaler med ny hall, stor mødesal, et mindre mødelokale, kontor, graverfaciliteter samt det nydelige, lille kapel indvies. Vi var ved Gistrup Kirke. Katrine Tranekær skal tage»det andet spadestik«. Det er fordi kirken skal bygges større. Søren Der skal bygges til kirken. Alle 3. klasserne var henne og se spadestikkene. Jeg tog det ene. Bagefter fik vi sodavand. Katrine T. at Gistrup Kirke har været motiv på et julemærke i 1985 udgivet af FDF, Gistrup? Tidslinie 2004: 01/04: sognemedhjælper Pia Uth tiltræder. 01/08: Mette Nøhr Shaw ansættes som sognepræst. 31/12: organist Marianne Haldrup fratræder. 2005: 01/07: organist Elisabeth Bech tiltræder ved Gistrup og Gunderup kirker. 2006: 01/10: Kirketjener Henny Nørgaard pensioneres og Inger Gregersen tiltræder. 2009: 24/01: pastor Flemming Bæk Markussen dør 01/09: pastor Ejnar Grønlund ansættes som sognepræst. 2010: 01/12: organistvikar Knud Arne Hansen fratræder 2011: 01/01: Henrik Strøm ansættes som organistvikar 01/02: Gitte Rolighed ansættes som barselsvikar for organist Selvstændigt sogn 15. oktober 1995 Der modtages et brev fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, at Gistrup bliver selvstændigt sogn pr. 15. oktober

12 Kunsten i kirken at det skønne keramikmaleri i forhallen, Messias, er udført af Gistrupkunstneren Kirsten Thellefsen og er skænket af Spar Nord i Gistrup? Lang tid før kirken skal indvies, besøger menighedsråd og kirkekomite forskellige kunstnere for at finde de helt rigtige kunstværker, der passer netop til vor kirke. I Kaas ser vi på kirkesølv hos guldsmed Bent Exner, og vi bestiller»gistrupkorset«og lysestager til altret, dåbsfad og spand. Alt bliver smukt udført i sølv, emalje, lueforgyldning og messing. Efter besøg hos væver Berit Hjelholt i Vust ved Fjerritslev er vi sikre på, hun skal lave et smukt, vævet billedtæppe til vor altervæg. Motiv:»Opstandelse! Forår! En alt favnende kærlighed, der kommer os i møde i Jesus«. Det blev meget smukt. Alterbord og døbefont er tegnet af kirkens arkitekt Holger Jensen og udført i bornholmsk granit. Menighedsråd og kirkekomite besøger væver Berit Hjelholt i Vust. Guldsmed Bent Exner Fælles jubilæumsgave Vi glæder os rigtig meget til at fejre Gistrup Kirkes 25 års fødselsdag. Menighedsrådet har besluttet at give alle mulighed for at være med i en fælles gave til fødselaren. Selv om vi har en meget smuk kirke, kan man jo altid gøre den endnu smukkere. Vi vil derfor gerne starte en udsmykningsfond til nyanskaffelser til fælles glæde for os alle. Derfor laver vi en indsamling i kirken i tiden op til jubilæet, og vi tager med tak imod enhver gave, stor eller lille, som lægges i indsamlingskassen i foyeren. På menighedsrådets vegne Kirsten Nissen Bukh Kirken har 4 messehagler. Den grønne er fra den midlertidige kirke. Den hvide er en gave fra entreprenører og håndværkere ved kirkens indvielse. Den røde og den violette er udført af Mette Oxholm. Materialerne er batikfarvet velour, den violette er desuden broderet og malet. 12

13 Gistrup Kirke for alle aldre Vi er en familie med 3 generationer, der alle er bosiddende i Gistrup. Når man bor i Gistrup får man masser af mulig heder for at deltage i et fællesskab. Der er en aktiv sportsklub med mange tilbud, et godt ældrecenter, hvor dørene står åbne for mange. Men der er også rige muli g- heder i vores lokale kirke. Vi kommer glade alle tre generationer i kirken, og bruger den både som frirum og samlingssted. Flere aktiviteter kan børnene selv deltage i, f.eks. minikonfirmand og kirkekor, men vi følges også gerne til familiegudstjenester, fastelavn, spaghettigudstjeneste, koncerter m.m. I løbet af ugen er der mange mulig he der i byen for aktiviteter som sport og kreativitet, men søndag er der et særligt fælles mødested, hvor vi som familie kan mødes, nemlig i kirken. Vi bruger Gistrup kirke som stedet, hvor vi i alle aldre kan være sammen Gistrup kirke er et dejligt hus med højt til loftet, hvor alle kan få mulighed for at blomstre hvis man ellers ønsker det. Der er mulighed for at deltage aktivt som frivillig i diverse arbejdsgrupper og udvalg. Man kan også deltage aktivt ved at tilkendegive holdninger og meninger. Vi oplever kirken som værende åben og modtagelig for input fra vores moderne tid. Ses vi i Gistrup Kirke? Familien Lind at store piger i børneklubben i 1980 erne dannede et kor, som også indimellem sang ved nogle gudstjenester? Da Marianne Haldrup blev ansat som organist i 1988, startede hun Gistrup Kirkes Børneog Ungdomskor op. Koret har siden været et musikalsk lærested for mange unge. Og ikke mindst bidraget væsentligt til gudstjenesterne med deres sang og medvirken. Gistrup kirkes Børne- og Juniorklub Børneklubben var en del af Gistrup Kirkes børnearbejde frem til 2009, og Juniorklubben mødes stadig. Børneklubben begyndte som søndagsskole i Provst Jørgen Juul tog initiativ til klubben, som havde sin debut i Barakkirkens konfirmandlokaler. Der var ofte fuldt hus. Vi sang, så det kunne høres!!:»lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede, samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede. Pris ham«.( nr. 404 i salmebogen). Salmen var vores velkomstsang. Efter nogle år blev søndagsskolen til lørdagsskole, og der kom musik, nye ideer og spændende udfordringer på programmet. Senere blev lørdagsskolen til børneklubben, og mandag blev nu vores klubeftermiddag. Lejre og udflugter var årets højdepunkter. Først og fremmest var det børnene, som prægede klubben, hvor vi havde dejlige timer sammen med vægt på god atmosfære, bibelundervisning og kreative aktiviteter. Juniorklub I 1996 fik 8 af de største børn i børneklubben, alle 5. klasse, lyst til at mødes i kirken en aften om ugen, og dette blev starten på Gistrup kirkes Juniorklub. Juniorklubben har været rammen om nogle dejlige aftener hver onsdag aften lige siden, altså nu i 15 år. I en længere periode blev mødetidspunktet rykket fra 19:00 til 18:30, så der kunne blive en halv time fortrinsvis til bordtennis. Mange børn er i årenes løb kommet til juniorklubbens arrangementer, hvis kerneindhold har været samværet om troen på Gud, sang og bøn, men hvor der også har været masser af tid til brætspil, hockey, rundbold, minigolf samt svømmeog cykelture. Juniorklubben virker i praksis som bindeled mellem minikonfirmandtiden og den almindelige konfirmationsforberedelse, hvor børnene også indbydes til fællesskab om evangeliet en gang om ugen. Ud over et par gennemgående ledere, har der været mange unge ledere, som tidligere selv har været med i både børneklub og juniorklub. Thora Andersen og Berit Biegel 13

14 Herreværelset HUSK herreværelset (for mænd) første mandag i md. kl Husk madpakke Herreværelset har været en ide, der har ligget og ulmet i et par år. Ideen fik jeg efter at have læst i et blad om en efterlønsklub i trekantsområdet, som var blevet husvilde. Kirken havde derefter tilbudt dem sine lokaler. Det var dér jeg fangede ideen. Jeg har jo kontakt med enkemænd- og koner på kirkegården i mit job som graver ved Gistrup Kirkegård Ind imellem har jeg inviteret nogle af dem, som er blevet alene, med ind til kaffe i Tirsdagcaféen, og nogle er blevet hængende, men flere mænd har også sagt til mig:»der var for mange damer«. Tirsdagscafé - Vidste du, at tirsdagscaféen har gjort et godt stykke arbejde siden 2002? Hver tirsdag mødes en flok mennesker til hyggeligt samvær med æselspil, strikketøj, snak og kaffe med hjemmebag. Caféen støtter forskellige gode tiltag og har et sponsorbarn i Afrika og strikker børnetøj og tæpper til hjælpearbejde i fattige lande. Herreværelset er et forum, hvor mænd mødes den første mandag i hver måned, undtaget juli, hvor vi holder ferie. Ideen er at skabe en stemning fra frokostpausen på arbejdspladsen, hvor alle sad over madpakken og vendte verdensordenen. Vi mødes kl , og mange kommer i god tid, for der sættes pris på, at vi får hilst på hinanden med et godt håndtryk og nærvær. Så er vi klar til at gå i gang. Fælles finder vi en sang fra højskolesangbogen. Dernæst er der inviteret en foredragsholder, der vil underholde i den næste times tid. Vi har haft besøg af og hørt om: Biavl, Politiarbejde, Muslimer, Lodsarbejde, Østhimmerland, Cigarmager, Vinsmagning, Slaget i Lundby, Gistrups historie, Filmforedrag, Identitet, Havearbejde m.m. Klokken ca gør vi klar til at spise vores medbragte madpakke. Og det er hjælp til selvhjælp, al service er kun sat frem på bakker bordvis, så her må man hjælpe hinanden med at dække bord, få øl, vand, kaffe og småkager rundt på bordet. Alle borde er sat op til 6-mandsborde, fordi så kan alle høre, hvad der bliver sagt i den anden ende af bordet. Og der bliver snakket, fortalt historier, tegnet og regeret. Der er en stemning, som næsten ikke er til at stoppe igen, men kl skal vi stoppe. Igen bliver der sunget fra højskolesangbogen. Oprydningen er også på højskolemanér, al servicen er stablet for enden af bordet inden alle forladt salen. Igen er der en stemning af, at man gerne ville blive bare 5 minutter mere, for nu bliver der snakket igen. I salen, i foyeren, i garderoben, i døren på vej ud og ude ved bilen. Man har lige noget der skal fortælles. Se så, De Damer, nu har I fået et billede af, hvad der foregår i herreværelset. De Herrer: vi ses næste første mandag i måneden! Erik Jensen Hvor henvender man sig? Gistrup Kirke Tlf Ejnar Grønlund Tlf Lene Riger-Kusk Tlf Mette Nøhr Shaw Tlf Kirkekontoret, kordegn Helle Lo Sørensen Tlf Se for diverse kontaktoplysninger m.m. Nye på orgelbænken Vores faste organist, Elisabeth Bech er på barselsorlov. Hun fødte den 21. januar en skøn lille pige. Som barselsvikar er ansat Gitte Rolighed fra Nøvling. Som fast organistafløser er ansat Henrik Strøm. Tag godt imod de nye folk i huset! 14 menighedsrådsmøde tirsdag den 3. maj Næste Deadline: 26. april Tak til Henny Nørgaard m.fl. for et fornemt stykke arbejde med dette jubilæumsskrift

15 gudstjenester Måned Kirkeåret Gistrup gunderup nøvling April 3. april Midfaste Grønlund Rytmisk Shaw 9.00 Shaw 6. april Onsdag Ældregudstjeneste 10. april Mariæ Bebudelse Riger-Kusk Shaw Riger-Kusk 12. april Tirsdag Spaghetti-gudstjeneste 17. april Palmesøndag Biskop H. Toft Bro 9.00 Shaw 9.00 Riger-Kusk 21. april Skærtorsdag Grønlund Grønlund Riger-Kusk 22. april Langfredag 9.00 Shaw Shaw 23. april Påskelørdag Shaw påskenat 24. april Påskedag Grønlund Shaw Riger-Kusk 25. april 2. Påskedag Grønlund Grønlund Maj 1. maj 1. s. e. Påske Grønlund Shaw Riger-Kusk Konfirmation Konfirmation 7. maj 9.00 Grønlund og Konfirmationer 8. maj 2. s. e. Påske Riger-Kusk 9.00 Shaw Shaw Konfirmation 15. maj 3. s. e. Påske Shaw Riger-Kusk 9.00 Riger-Kusk 20. maj Bededag 9.00 Grønlund Grønlund Riger-Kusk 22. maj 4. s. e. Påske Grønlund 9.00 Grønlund Shaw 24. maj Tirsdag Spaghetti-gudstjeneste 29. maj 5. s. e. Påske Riger-Kusk Shaw 9.00 Riger-Kusk Juni 2. juni Kr. Himmelfart Lundby Krat. Fælles Friluftsgudstjeneste = børnepasning under prædiken - Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup Kirkebil bestilles hos taxa, tlf sig det er til Gistrup Kirke Det sker... Babysalmesang Siden 2006 har Gistrup i samarbejde med Gunderup og Nøvling tilbudt 4 hold babysalmesang om året. Tilbuddet er blevet en stor succes og mange kommer igen med barn nr. 2 og 3. Nyt hold begynder: tirsdag den 3. maj i Gistrup Kirke. Se mere på Gudstjenesteplan april - juni 2011 DATO SKOVBRYNET kl BELTOFTEN kl /04 ældregudstjeneste kl i Gistrup Kirke. Mulighed for kørsel for gangbesværede. 19/04 Mette Nøhr Shaw 03/05 Lene Riger-Kusk (nadver) 05/05 L lene Riger-Kusk 17/05 Ejnar Grønlund 31/05 Mette Nøhr Shaw (nadver) 01/06 E ejnar Grønlund Sogneeftermiddage Tirsdag den 3. maj kl : Aalborg under besættelsen v. Birgit Knudsen Tirsdag den 7. juni kl. 9.00: Årets store udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Nærmere information senere. 15

16 Gistrup Kirkes egen salme 25 Til Gistrup Kirke på indvielsesdagen Palmesøndag 1986 Mel: Giv mig, Gud, en salmetunge 1. På dit ord blev jord og himmel, ja, den hele verdens vrimmel skabt af ingenting! Livet selv stod op af døde, himlens sol og markens grøde, jordens runde ring. 2. På dit ord begyndte legen: æselridt på palmevejen, høje glædesråb. Det er Herrens Dag, der kommer, lysegrøn af sol og sommer, fuld af mod og håb. 3. På dit ord fuldendtes løbet. Leg blev alvor. Dyrt blev købet. Dødens nat blev lang. Da stod Ordet op af døde. Markens liljer lyste røde førend solopgang. 4. På dit ord vi bygger huset, klippegrunden under gruset, bæredygtig stærk. Døbefonten, nadverbordet bæres oppe helt af Ordet som dit skaberværk. 5. På dit ord, der evigt varer, kalder klokken folkeskarer ind i Herrens fred. Ind i hjertesorgens tynge vil den anden klokke synge: Gud er kærlighed. 6. På dit ord bli r alt i livet os til gavn og glæde givet, derpå alt beror. Her omskiftes lys med skygge. Verden smuldrer. Lad os bygge, Jesus, på dit ord! Johannes Johansen TEAM LYNDERUP

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere