Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011"

Transkript

1 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj

2 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke indviet. Vi indleder derfor jubilæumsfestlighederne denne dag. Søndag den 3. april kl Rytmisk gudstjeneste v. Ejnar Grønlund. Ungdomsband medvirker sammen med kor og organist. En traditionel gudstjeneste med et andet musikalsk udtryk Mandag den 4. april kl Herreværelset. Husk madpakke! Tirsdag den 5. april kl Sogneeftermiddag Vi løfter blikket fra Gistrup og ud i den store verden: Fhv. sømandspræst Ronald Pedersen:»Fra vikingerne til A.P.Møller kirken rejste med«. Fortælling og lysbilleder fra et liv med Danske Sømands- og Udlandskirker. Onsdag den 6. april kl Ældregudstjeneste og kirkekaffe med jubilæumslagkage Onsdag den 6. april kl Jubilæumskoncert Medvirkende: Gistrup Kirkes Kor: dir.: Gitte Rolighed Gistrupkoret: dir.: Jens Erik Strudsholm Klarinet og saxofongruppen Clarisaxo, dir.: Bodil W. Brunsmose. Mandag den 11. april kl Legestue for småbørn og deres voksne Tirsdag den 12. april kl Spaghettigudstjeneste. Trylle-Frederik underholder efter spisningen Fredag den 15. april om formiddagen Påske-arrangement for skoleklasser fra Gistrup Skole Palmesøndag d. 17. april kl Festgudstjenste Biskop Henning Toft Bro, kirkens præster, organister og Gistrup Kirkes Kor medvirker. Børnekirke under prædikenen Efter gudstjenesten reception med et let traktement. Alle er velkomne! 2

3 Vi fester Palmesøndag Gistrup Kirke blev indviet palmesøndag for 25 år siden den 23. marts 1986 I anledning af 25 års jubilæet inviteres ALLE til festgudstjeneste - Alle i Gistrup og omegn, tidligere og nuværende menighedsrådsmedlemmer i Gistrup, Gunderup og Nøvling, provstiudvalg, tidligere og nuværende præster og ansatte, frivillige ved kirken og alle andre med interesse for og tilknytning til Gistrup Kirke. Palmesøndag den 17. april 2011 kl Biskop Henning Toft Bro medvirker ved gudstjenesten. Under prædikenen er der børnekirke i konfirmandstuen. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en let servering i kirkens lokaler, hvor alle er velkomne. I tiden op til jubilæet er der en række arrangementer, som på forskellig vis markerer kirkens runde dag. Programmet ses på bagsiden af denne indbydelse. Gerne tilmelding til spisningen efter gudstjenesten palmesøndag på listen i forhallen, på tlf eller gistrup-kirke.dk 3

4 menighedsrådsformanden skriver Gistrup kirke har plads til alle Gistrup kirke - 25 år. Det lyder ikke af meget med tanke på, at kirken er omkranset af kirker, der er mange hundrede år gamle. Det interessante er, at der for 25 år siden var beboere i Gistrup, der lagde et stort arbejde i at rejse en kirke netop her. Mange har boet i Gistrup i hele denne periode, og for dem er det meget! Jeg har altid glædet mig over den hvide kirkebygning med det slanke tårn, der rejser sig midt i byen. Jeg synes, den er smuk. Enkel i det ydre og praktisk indrettet i det indre. Kirken kan rumme mere end 250 mennesker, og pladserne er alle besat ved nogle af menighedens store begivenheder som jul og konfirmation. Til almindelige gudstjenester er der også god tilslutning. Kirkegården føjer sig godt ind i bybilledet omkranset af de karakteristiske brede bøgehække. Mange kommer på kirkegården, fordi en kær er begravet her eller for at stoppe op et fredfyldt sted. En kirke er meget mere end bygninger og anlæg. Kirken er mennesker, der tror på Jesus. Mit ønske for Gistrup kirke og menighed er at mennesker, under livets forskellige udfordringer, faser og tilskikkelser, ønsker at holde sig til Gud. Måske på trods af tvivl og måske på trods af skuffelse over den etablerede kirke. Alle, der føler sig løst eller fast knyttet til Gistrup kirke, eller ønsker at blive det, er hjertelig velkommen her. Det væsentlige ved at komme i kirken er at dele glæden over evangeliet, opleve socialt samvær, lytte til hinanden, tale sammen, række hinanden en hånd og give plads til alle. Jørgen Biegel Præsten skriver Vi er hver især en del af kirken Det sker, at jeg siger til konfirmander eller minikonfirmander:»nu skal I se et billede af en lille del af kirken«. Og så lader jeg konfirmanderne gå forbi mig, én efter én, idet jeg holder et spejl op, som den enkelte skal se på.»hvad skal det betyde?«spørger jeg så. Og svaret lyder:»det betyder vel, at vi hver især er en del af kirken!«kirken i Gistrup er ikke først og fremmest de mursten og byggematerialer, der er lagt pænt og på hinanden på Zentavej 1a og forsynet tårn og kors. Kirken er et fællesskab af mennesker. Kirken er mennesker i fællesskab med Gud Fader, Søn og Helligånd. Med god grund står der i en salme:»vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. (Salmebogen 323 v 3). Kirke er vi ikke kun i kirken, men f.eks. også omkring et Fadervor i et hjem eller når den ensomme får besøg. Når det er sagt, må det også siges: Gistrup Kirke er et rigtig fint bygningsværk, der danner et godt udgangspunkt for kirkelivet i Gistrup. Der er tale om en ganske særpræget kirke, sammenlignet med de middelalderlige kirker, vi kender så godt. Men netop med sin nutidige stil har Gistrup Kirke vist sig at være særdeles vel- egnet til det gudstjenesteliv og de aktiviteter, der udfolder sig i kirken og dens lokaler. Det rart for menighed og præster at opleve, at vi her mødes med børn og voksne, unge og gamle. Der er gode traditioner at tage med fra de 25 år, der er gået. Og der er åbenhed for nye initiativer. Der er virkelig grund til at takke for, at huset blev bygget. Der er noget at fejre. Godt, at der også i Gistrup er et sted at samles for at lovsynge Skaberen og forkynde den Kristus, som har vist os, hvor stort et hjerte han har for mennesker. Ejnar Grønlund, sognepræst i Gistrup fra 2009 sognepræster, som har virket i Gistrup Kirke Jørgen Juul Helge Bechmann Flemming Markussen Lene Riger-Kusk Mette Nøhr Shaw Ejnar Grønlund 4

5 men det begyndte længe før: Begyndelsen På initiativ af Nøvling menighedsråd fandt et borgermøde sted på Gistrup skole den 7. februar 1973 med det formål at drøfte muligheden for at få bygget en kirke i Gistrup, som dengang var en del af Nøvling sogn. Interessen for sagen var stor og holdningen overvejende positiv, så en omfattende talelyst og debativer resulterede i, at mødet blev langvarigt. En noget nedslående udmelding kom fra den daværende provst, Tage Nielsen, som på baggrund af provstiets økonomi og prioritering af midler stillede i udsigt, at det kunne vare længe, før Gistrup fik sin kirke. Han fik ret: Der gik 12 år, før det første spadestik blev taget. Konkret resulterede borgermødet i, at der nedsattes en komite til forberedelse af kirkebyggeriet. Kirkekomiteen, som blev dens navn, kom til at bestå af gistrupborgerne Ole Olsen, Torkild Skovrup, Inge Rasmussen, Bjarne Langvad, Lykke Ersted, Eigil Rasmussen, Erik Henriksen og Knud Rindum. Desuden indtrådte fra Nøvling menighedsråd sognepræst Jørgen Juul, skoleinspektør Hjalmar Mosdal og ejendomsmægler Anker Nørgaard. Endvidere valgtes syv suppleanter. Gennem årene fandt der nogen udskiftning sted i komiteen, og således var Simon Jensen i en afgørende fase en meget aktiv og engageret formand frem til sin død i Under opførelsen af kirken kom komiteen til at fungere som byggeudvalg, og efter fuldførelsen samt efterfølgende synsforretning og af slutning af regnskab, nedlagde den sig selv i november Ved kirkens indvielse bestod kirkekomiteen af følgende medlemmer: Bjarne Langvad, formand, Inger Rasmussen, Lykke Ersted, Eigil Rasmussen, Karen Esbjerg, Ole Dan Larsen, Villy Jørgensen, Birthe Munk Hansen, Henny Nørgaard, Finn Krogh Madsen, Anker Nørgaard, Lars Møller Nielsen og sognepræsterne Jørgen Juul og Helge Bechmann. Bjarne Langvad Alterbillede fra den midlertidige kirke: Kors udført af arkitekt Poul Brøgger. Findes nu i kirkens forhal. Er også brugt som motiv på den violette messehagel. Gistrup midlertidige kirke,»barakken«, indvies 16. februar 1975 Selv om der nu var nedsat en kirkekomité, var der ikke udsigt til, at vi kunne få en kirke de første mange år. En træbarak, som havde fungeret ved Limfjordstunnellens opførelse, blev indrettet til midlertidig kirke.»barakken«kom til at fungere i mere end 10 år og blev flittigt brugt til gudstjenester, møder, børneklub m.m. 5

6 at alterdugen er broderet og skænket af Birthe Juul ved indvielsen? Kirkens arkitekt, Holger Jensen Kirkekomiteen arbejdede støt frem mod et kirkebyggeri. Vi begyndte at besøge forskellige kirker med henblik på at finde en arkitekt. Temmelig hurtigt blev vi opmærksomme på Danmarks store kirkearkitekt, Holger Jensen, fordi han tegnede kirker præget af enkelthed og funktionalisme. Desuden var Holger Jensen kendt for at bygge relativt billige kirker, hvilket vi havde brug for med de begrænsede midler, vi havde til rådighed. Holger Jensen fik opgaven, og det blev et meget frugtbart samarbejde og et slutresultat til stor glæde for Gistrup menighed. Holger Jensen har bygget omkring 50 kirker i Danmark, Færøerne og Grønland, men også i det store udland så langt væk som i Japan har han virket. Især Grønland havde hans store hjerte. Jeg havde ind imellem hyggelige samtaler med Holger Jensen om hans kirkebyggeri i Tassilaq, Ammassalik, Østgrønland (1985), som jeg selv har været så heldig at opleve. I 1979 fremlagde Holger Jensen tegninger og skitser til Gistrup kirke. Holger Jensen døde i 2004, men hans søn, arkitekt Lars Jensen, var med under kirkens opførelse og stod senere for tilbygningen i Henny Nørgaard Første spadestik 15. februar 1985 Klokken 8 en iskold morgen på en bar mark i Gistrup. En lille flok er samlet medlemmer af Gistrup kirkekomite, Nøvling menighedsråd, folk fra byen. Vi skal overvære de første spadestik til den længe ventede kirke. Jorden er bundfrosset, en gravko må grave for og første spadestik tages af kirkekomiteens formand Bjarne Langvad, andet spadestik af sognepræst Jørgen Juul og tredje af sognepræst Helge Bechmann. at kirken oprindeligt var tiltænkt en anden placering i byen end der, hvor den nu ligger? En grund på godt 9500 m 2 mellem Hasselvej og den gamle Nøvlingvej - som nu hedder Stubben det pågældende sted - var i sin tid afsat til en kommende kirke i Gistrup. Der var imidlertid to problemer: Dels ville der ikke være plads til en kirkegård, hvis dette skulle blive aktuelt, og dels ville den med etablering af den nye Nøvlingvej og»afsnøring«af den gamle komme til at ligge lidt indeklemt og med vanskelige tilkørselsforhold. Et mageskifte og 6000 ekstra m 2 fra kommunen bevirkede, at kirken med kirkegård nu ligger, hvor den gør, og at der på den oprindeligt tiltænkte kirkegrund nu er parcelhuse. 6

7 Grundstensnedlæggelse 21. april 1985 at kirkens vandrebibel er fra 1852 og blev fundet på et loft på Gistrup gamle skole? Den 21. april blev grundstenen nedlagt efter gudstjeneste i den gamle kirke. Kirkeminister Mette Madsen lagde den første sten og holdt en tale, hvor hun bl.a. citerede Grundtvigs salme»blev end sten på sten ej levnet. Hjørnestenen lå dog fast, Er urokkelig og urevnet, Mod den alle våben brast«, provst Tage Nielsen, Romdrup, lagde den anden sten, og en kommende konfirmand, Anne Line Mikkelsen, Gistrup, lagde den tredje sten. Grundstensdokumentet blev oplæst af kirkekomiteens formand, Bjarne Langvad, - på dokumentet stod der, at kirken var beregnet til at koste 6,8 mio. kr. i 1985 priser, altså mere end det dobbelte af, hvad der først var givet tilladelse til. Pristallet var altså steget så meget, at man stadig holdt sig inden for prisrammen. Kilde: Stiftsårbogen, provst Jørgen Juul 7

8 Tidslinie 1972: 01/05: pastor Jørgen Juul tiltræder. 1973: 07/02: Kirkekomiteen nedsættes. 1975: 16/02: træbarakken med plads til 85 personer indvies som kirke. Kirketjener Erik Jensen tiltræder. 1976: 23/08: pastor Else Roed indsættes. 30/11: Klokkestabel og klokke indvies. 1979: 26/06: Arkitekt Holger Jensen fremlægger tegninger og skitser til den nye kirke. 1980: 01/06: pastor Else Roed fratræder. 1981: 01/08: Pastor Helge Bechmann tiltræder. 01/12: Kirkesanger Hardy Gundersen tiltræder. 1982: - Kirketjener Erik Jensen fratræder. - Kirketjener Betty Jensen tiltræder. 1984: - licitation over Gistrup kirke. 1985: 15/02: Første spadestik til den nye kirke tages. 21/04: Grundstenen nedlægges. 16/08: rejsegilde på Gistrup kirke. Rejsegilde 16. august 1985 Det festlige rejsegilde med håndværkere, kirkekomite og menighedsråd holder traditionen tro med røde pølser og øl og vand. Vi kan nu gå i de forskellige rum og danne os et indtryk af, hvordan vor kirke vil blive. Der er 7 måneder til vi skal holde indvielse. Vi glæder os. at Gistrup fik sit første menighedsråd ved valget i De folkevalgte medlemmer blev Lykke Ersted, Finn Krogh Madsen, Bjarne Langvad, Villy Jørgensen, Svend Erik Poulsen, Inger Jakobsen, Henny Nørgaard, Berit Biegel, Else Norre Ekstrøm og sognepræsterne Jørgen Juul og Helge Bechmann

9 Palmesøndag 23. marts 1986 Den store dag er kommet. Gistrup kirke skal indvies. Vejret er dårligt. Den planlagte procession fra»barakken«må opgives. Vi må nøjes med procession fra konfirmandstuen, men der er ingen skår i glæden og forventningen. Det er en festlig og skøn dag med fyldt kirke. Biskop Henrik Christiansen indvier, sognepræst Jørgen Juul prædiker og døber, biskop Johannes Johansens salme til indvielsen synges. Gistrupkoret synger, og et magisk øjeblik indtræffer. Pludselig bryder solen igennem. Og lysstråler rammer alterbilledet. Det er som en åbenbaring, et underfuldt øjeblik. Kirken er indviet, arbejdet er fuldbragt, men vi må ikke glemme, at bygningen kun er en ramme. Den egentlige kirke er de mennesket, der skal befolke denne ramme.»vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. Henny Nørgaard Tidslinie 1986: Palmesøndag 23/03: Gistrup nye kirke indvies. 1987: 07/06: ny rød messehagel tages i brug. 1988: 01/01: organist Johannes Mathiesen fratræder. 01/01: organist Marianne Haldrup tiltræder. 23/10: Kirkens nye orgel indvies. Advent: Gistrup kirke får eget menig heds råd. 1989: 03/12: ny violet messehagel tages i brug. 1991: 01/09: Kordegn Helle Lo Sørensen tiltræder. 1992: 01/02: Kirketjener Henny Nørgaard konstitueres. 01/06: Kirketjener Betty Jensen fratræder og Henny Nørgaard tiltræder. 01/10: sognepræst Helge Bechmann går på pension og Flemming Bech Markussen tiltræder. 1993: 01/04: pastor Willy Ole Christiansen tiltræder som hjælpepræst. 11/07: Kirkegården indvies af provst Jørgen Juul. 1994: 01/08: pastor Peter Grarup tiltræder som hjælpepræst. 9 at kirkens alterkalk og disk er skænket af Nøvling Menighedsråd ved indvielsen?

10 Tidslinie 1995: 01/04: Graver Erik Jensen ansættes. 15/10: Gistrup sogn bliver selvstændigt. 1996: 01/04: Hjælpepræst Peter Grarup fratræder. 01/07: pastor Lisbeth Winkler tiltræder som hjælpepræst. 24/11: tilbygning til kirken og kapel indvies. 1997: 01/06: Knud Arne Hansen tiltræder som aflø ser for organisten. 1998: 14/04: Hjælpepræst Lisbeth Winkler dør. 01/05: pastor Lene Elisabeth Riger-Kusk tiltræder som hjælpepræst. 1999: 01/09: pastor Lene Elisabeth Riger-Kusk ansættes som sognepræst. 2001: 04/01: pastor Annette Kassow indsættes under Flemming Bæk Markussens orlov. 31/05: Annette Kassow fratræder. 2002: Juni: Automatisk klokkeringningsanlæg installeres. 2003: 31/08: provst Jørgen Juul går på pension. Orgelindvielse 23.oktober 1988 Da kirken bliver indviet, er der ikke penge til et nyt orgel, så i 2½ år må vi klare os med det lille kisteorgel fra»barakken«. Den 23.oktober 1988 kan vi endelig indvie det skønne, nye orgel på 15 stemmer. Orglet er bygget af Marcussen og søn i Aabenraa. Den 1. januar 1988 har vi ansat organist Marianne Haldrup. I 2005 fratræder hun og kirkens nuværende organist Elisabeth Bech tiltræder. Kirkegården indvies 11. juli 1993 Kirkegården bliver indviet af provst Jørgen Juul. Hele anlægget omkring kirken er designet af landskabsarkitekt Søren Bøgeskov. Kirkegårdens areal er på m 2 og er opdelt i fem forskellige sektioner, så der er gode valg-muligheder. Beplantning og flisearbejdet er udført af det lokale anlægsgartnerfirma Buus. Vor graver, Erik Jensen var oprindelig ansat i firmaet og har således været med til at anlægge den kirkegård, han passer i dag. at oblatæsken er skænket af Gunderup Menigheds råd ved indvielsen? 10

11 Tilbygning og bygning af kapel Den 15. april 1996 tages de første spadestik af menighedsrådsformand Bjarne Langvad, sognepræst Flemming Markussen og Katrine Tranekær fra skolens 3. kl. Alle 3. klasserne var med ved starten af tilbygningen til Gistrup Kirke. Præsten og nogle andre holdt en tale. Bagefter fik vi rundstykker og sodavand. Cecilie 24. november 1996 De dejlige, nye lokaler med ny hall, stor mødesal, et mindre mødelokale, kontor, graverfaciliteter samt det nydelige, lille kapel indvies. Vi var ved Gistrup Kirke. Katrine Tranekær skal tage»det andet spadestik«. Det er fordi kirken skal bygges større. Søren Der skal bygges til kirken. Alle 3. klasserne var henne og se spadestikkene. Jeg tog det ene. Bagefter fik vi sodavand. Katrine T. at Gistrup Kirke har været motiv på et julemærke i 1985 udgivet af FDF, Gistrup? Tidslinie 2004: 01/04: sognemedhjælper Pia Uth tiltræder. 01/08: Mette Nøhr Shaw ansættes som sognepræst. 31/12: organist Marianne Haldrup fratræder. 2005: 01/07: organist Elisabeth Bech tiltræder ved Gistrup og Gunderup kirker. 2006: 01/10: Kirketjener Henny Nørgaard pensioneres og Inger Gregersen tiltræder. 2009: 24/01: pastor Flemming Bæk Markussen dør 01/09: pastor Ejnar Grønlund ansættes som sognepræst. 2010: 01/12: organistvikar Knud Arne Hansen fratræder 2011: 01/01: Henrik Strøm ansættes som organistvikar 01/02: Gitte Rolighed ansættes som barselsvikar for organist Selvstændigt sogn 15. oktober 1995 Der modtages et brev fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, at Gistrup bliver selvstændigt sogn pr. 15. oktober

12 Kunsten i kirken at det skønne keramikmaleri i forhallen, Messias, er udført af Gistrupkunstneren Kirsten Thellefsen og er skænket af Spar Nord i Gistrup? Lang tid før kirken skal indvies, besøger menighedsråd og kirkekomite forskellige kunstnere for at finde de helt rigtige kunstværker, der passer netop til vor kirke. I Kaas ser vi på kirkesølv hos guldsmed Bent Exner, og vi bestiller»gistrupkorset«og lysestager til altret, dåbsfad og spand. Alt bliver smukt udført i sølv, emalje, lueforgyldning og messing. Efter besøg hos væver Berit Hjelholt i Vust ved Fjerritslev er vi sikre på, hun skal lave et smukt, vævet billedtæppe til vor altervæg. Motiv:»Opstandelse! Forår! En alt favnende kærlighed, der kommer os i møde i Jesus«. Det blev meget smukt. Alterbord og døbefont er tegnet af kirkens arkitekt Holger Jensen og udført i bornholmsk granit. Menighedsråd og kirkekomite besøger væver Berit Hjelholt i Vust. Guldsmed Bent Exner Fælles jubilæumsgave Vi glæder os rigtig meget til at fejre Gistrup Kirkes 25 års fødselsdag. Menighedsrådet har besluttet at give alle mulighed for at være med i en fælles gave til fødselaren. Selv om vi har en meget smuk kirke, kan man jo altid gøre den endnu smukkere. Vi vil derfor gerne starte en udsmykningsfond til nyanskaffelser til fælles glæde for os alle. Derfor laver vi en indsamling i kirken i tiden op til jubilæet, og vi tager med tak imod enhver gave, stor eller lille, som lægges i indsamlingskassen i foyeren. På menighedsrådets vegne Kirsten Nissen Bukh Kirken har 4 messehagler. Den grønne er fra den midlertidige kirke. Den hvide er en gave fra entreprenører og håndværkere ved kirkens indvielse. Den røde og den violette er udført af Mette Oxholm. Materialerne er batikfarvet velour, den violette er desuden broderet og malet. 12

13 Gistrup Kirke for alle aldre Vi er en familie med 3 generationer, der alle er bosiddende i Gistrup. Når man bor i Gistrup får man masser af mulig heder for at deltage i et fællesskab. Der er en aktiv sportsklub med mange tilbud, et godt ældrecenter, hvor dørene står åbne for mange. Men der er også rige muli g- heder i vores lokale kirke. Vi kommer glade alle tre generationer i kirken, og bruger den både som frirum og samlingssted. Flere aktiviteter kan børnene selv deltage i, f.eks. minikonfirmand og kirkekor, men vi følges også gerne til familiegudstjenester, fastelavn, spaghettigudstjeneste, koncerter m.m. I løbet af ugen er der mange mulig he der i byen for aktiviteter som sport og kreativitet, men søndag er der et særligt fælles mødested, hvor vi som familie kan mødes, nemlig i kirken. Vi bruger Gistrup kirke som stedet, hvor vi i alle aldre kan være sammen Gistrup kirke er et dejligt hus med højt til loftet, hvor alle kan få mulighed for at blomstre hvis man ellers ønsker det. Der er mulighed for at deltage aktivt som frivillig i diverse arbejdsgrupper og udvalg. Man kan også deltage aktivt ved at tilkendegive holdninger og meninger. Vi oplever kirken som værende åben og modtagelig for input fra vores moderne tid. Ses vi i Gistrup Kirke? Familien Lind at store piger i børneklubben i 1980 erne dannede et kor, som også indimellem sang ved nogle gudstjenester? Da Marianne Haldrup blev ansat som organist i 1988, startede hun Gistrup Kirkes Børneog Ungdomskor op. Koret har siden været et musikalsk lærested for mange unge. Og ikke mindst bidraget væsentligt til gudstjenesterne med deres sang og medvirken. Gistrup kirkes Børne- og Juniorklub Børneklubben var en del af Gistrup Kirkes børnearbejde frem til 2009, og Juniorklubben mødes stadig. Børneklubben begyndte som søndagsskole i Provst Jørgen Juul tog initiativ til klubben, som havde sin debut i Barakkirkens konfirmandlokaler. Der var ofte fuldt hus. Vi sang, så det kunne høres!!:»lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede, samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede. Pris ham«.( nr. 404 i salmebogen). Salmen var vores velkomstsang. Efter nogle år blev søndagsskolen til lørdagsskole, og der kom musik, nye ideer og spændende udfordringer på programmet. Senere blev lørdagsskolen til børneklubben, og mandag blev nu vores klubeftermiddag. Lejre og udflugter var årets højdepunkter. Først og fremmest var det børnene, som prægede klubben, hvor vi havde dejlige timer sammen med vægt på god atmosfære, bibelundervisning og kreative aktiviteter. Juniorklub I 1996 fik 8 af de største børn i børneklubben, alle 5. klasse, lyst til at mødes i kirken en aften om ugen, og dette blev starten på Gistrup kirkes Juniorklub. Juniorklubben har været rammen om nogle dejlige aftener hver onsdag aften lige siden, altså nu i 15 år. I en længere periode blev mødetidspunktet rykket fra 19:00 til 18:30, så der kunne blive en halv time fortrinsvis til bordtennis. Mange børn er i årenes løb kommet til juniorklubbens arrangementer, hvis kerneindhold har været samværet om troen på Gud, sang og bøn, men hvor der også har været masser af tid til brætspil, hockey, rundbold, minigolf samt svømmeog cykelture. Juniorklubben virker i praksis som bindeled mellem minikonfirmandtiden og den almindelige konfirmationsforberedelse, hvor børnene også indbydes til fællesskab om evangeliet en gang om ugen. Ud over et par gennemgående ledere, har der været mange unge ledere, som tidligere selv har været med i både børneklub og juniorklub. Thora Andersen og Berit Biegel 13

14 Herreværelset HUSK herreværelset (for mænd) første mandag i md. kl Husk madpakke Herreværelset har været en ide, der har ligget og ulmet i et par år. Ideen fik jeg efter at have læst i et blad om en efterlønsklub i trekantsområdet, som var blevet husvilde. Kirken havde derefter tilbudt dem sine lokaler. Det var dér jeg fangede ideen. Jeg har jo kontakt med enkemænd- og koner på kirkegården i mit job som graver ved Gistrup Kirkegård Ind imellem har jeg inviteret nogle af dem, som er blevet alene, med ind til kaffe i Tirsdagcaféen, og nogle er blevet hængende, men flere mænd har også sagt til mig:»der var for mange damer«. Tirsdagscafé - Vidste du, at tirsdagscaféen har gjort et godt stykke arbejde siden 2002? Hver tirsdag mødes en flok mennesker til hyggeligt samvær med æselspil, strikketøj, snak og kaffe med hjemmebag. Caféen støtter forskellige gode tiltag og har et sponsorbarn i Afrika og strikker børnetøj og tæpper til hjælpearbejde i fattige lande. Herreværelset er et forum, hvor mænd mødes den første mandag i hver måned, undtaget juli, hvor vi holder ferie. Ideen er at skabe en stemning fra frokostpausen på arbejdspladsen, hvor alle sad over madpakken og vendte verdensordenen. Vi mødes kl , og mange kommer i god tid, for der sættes pris på, at vi får hilst på hinanden med et godt håndtryk og nærvær. Så er vi klar til at gå i gang. Fælles finder vi en sang fra højskolesangbogen. Dernæst er der inviteret en foredragsholder, der vil underholde i den næste times tid. Vi har haft besøg af og hørt om: Biavl, Politiarbejde, Muslimer, Lodsarbejde, Østhimmerland, Cigarmager, Vinsmagning, Slaget i Lundby, Gistrups historie, Filmforedrag, Identitet, Havearbejde m.m. Klokken ca gør vi klar til at spise vores medbragte madpakke. Og det er hjælp til selvhjælp, al service er kun sat frem på bakker bordvis, så her må man hjælpe hinanden med at dække bord, få øl, vand, kaffe og småkager rundt på bordet. Alle borde er sat op til 6-mandsborde, fordi så kan alle høre, hvad der bliver sagt i den anden ende af bordet. Og der bliver snakket, fortalt historier, tegnet og regeret. Der er en stemning, som næsten ikke er til at stoppe igen, men kl skal vi stoppe. Igen bliver der sunget fra højskolesangbogen. Oprydningen er også på højskolemanér, al servicen er stablet for enden af bordet inden alle forladt salen. Igen er der en stemning af, at man gerne ville blive bare 5 minutter mere, for nu bliver der snakket igen. I salen, i foyeren, i garderoben, i døren på vej ud og ude ved bilen. Man har lige noget der skal fortælles. Se så, De Damer, nu har I fået et billede af, hvad der foregår i herreværelset. De Herrer: vi ses næste første mandag i måneden! Erik Jensen Hvor henvender man sig? Gistrup Kirke Tlf Ejnar Grønlund Tlf Lene Riger-Kusk Tlf Mette Nøhr Shaw Tlf Kirkekontoret, kordegn Helle Lo Sørensen Tlf Se for diverse kontaktoplysninger m.m. Nye på orgelbænken Vores faste organist, Elisabeth Bech er på barselsorlov. Hun fødte den 21. januar en skøn lille pige. Som barselsvikar er ansat Gitte Rolighed fra Nøvling. Som fast organistafløser er ansat Henrik Strøm. Tag godt imod de nye folk i huset! 14 menighedsrådsmøde tirsdag den 3. maj Næste Deadline: 26. april Tak til Henny Nørgaard m.fl. for et fornemt stykke arbejde med dette jubilæumsskrift

15 gudstjenester Måned Kirkeåret Gistrup gunderup nøvling April 3. april Midfaste Grønlund Rytmisk Shaw 9.00 Shaw 6. april Onsdag Ældregudstjeneste 10. april Mariæ Bebudelse Riger-Kusk Shaw Riger-Kusk 12. april Tirsdag Spaghetti-gudstjeneste 17. april Palmesøndag Biskop H. Toft Bro 9.00 Shaw 9.00 Riger-Kusk 21. april Skærtorsdag Grønlund Grønlund Riger-Kusk 22. april Langfredag 9.00 Shaw Shaw 23. april Påskelørdag Shaw påskenat 24. april Påskedag Grønlund Shaw Riger-Kusk 25. april 2. Påskedag Grønlund Grønlund Maj 1. maj 1. s. e. Påske Grønlund Shaw Riger-Kusk Konfirmation Konfirmation 7. maj 9.00 Grønlund og Konfirmationer 8. maj 2. s. e. Påske Riger-Kusk 9.00 Shaw Shaw Konfirmation 15. maj 3. s. e. Påske Shaw Riger-Kusk 9.00 Riger-Kusk 20. maj Bededag 9.00 Grønlund Grønlund Riger-Kusk 22. maj 4. s. e. Påske Grønlund 9.00 Grønlund Shaw 24. maj Tirsdag Spaghetti-gudstjeneste 29. maj 5. s. e. Påske Riger-Kusk Shaw 9.00 Riger-Kusk Juni 2. juni Kr. Himmelfart Lundby Krat. Fælles Friluftsgudstjeneste = børnepasning under prædiken - Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup Kirkebil bestilles hos taxa, tlf sig det er til Gistrup Kirke Det sker... Babysalmesang Siden 2006 har Gistrup i samarbejde med Gunderup og Nøvling tilbudt 4 hold babysalmesang om året. Tilbuddet er blevet en stor succes og mange kommer igen med barn nr. 2 og 3. Nyt hold begynder: tirsdag den 3. maj i Gistrup Kirke. Se mere på Gudstjenesteplan april - juni 2011 DATO SKOVBRYNET kl BELTOFTEN kl /04 ældregudstjeneste kl i Gistrup Kirke. Mulighed for kørsel for gangbesværede. 19/04 Mette Nøhr Shaw 03/05 Lene Riger-Kusk (nadver) 05/05 L lene Riger-Kusk 17/05 Ejnar Grønlund 31/05 Mette Nøhr Shaw (nadver) 01/06 E ejnar Grønlund Sogneeftermiddage Tirsdag den 3. maj kl : Aalborg under besættelsen v. Birgit Knudsen Tirsdag den 7. juni kl. 9.00: Årets store udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Nærmere information senere. 15

16 Gistrup Kirkes egen salme 25 Til Gistrup Kirke på indvielsesdagen Palmesøndag 1986 Mel: Giv mig, Gud, en salmetunge 1. På dit ord blev jord og himmel, ja, den hele verdens vrimmel skabt af ingenting! Livet selv stod op af døde, himlens sol og markens grøde, jordens runde ring. 2. På dit ord begyndte legen: æselridt på palmevejen, høje glædesråb. Det er Herrens Dag, der kommer, lysegrøn af sol og sommer, fuld af mod og håb. 3. På dit ord fuldendtes løbet. Leg blev alvor. Dyrt blev købet. Dødens nat blev lang. Da stod Ordet op af døde. Markens liljer lyste røde førend solopgang. 4. På dit ord vi bygger huset, klippegrunden under gruset, bæredygtig stærk. Døbefonten, nadverbordet bæres oppe helt af Ordet som dit skaberværk. 5. På dit ord, der evigt varer, kalder klokken folkeskarer ind i Herrens fred. Ind i hjertesorgens tynge vil den anden klokke synge: Gud er kærlighed. 6. På dit ord bli r alt i livet os til gavn og glæde givet, derpå alt beror. Her omskiftes lys med skygge. Verden smuldrer. Lad os bygge, Jesus, på dit ord! Johannes Johansen TEAM LYNDERUP

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 72 Juni Juli August 2015. Kirkebladet. Kirkegårdsvandring Musikgudstjeneste Udflugter Sankt Hans Konfirmationsforberedelse

Gistrup Sogn. Nr. 72 Juni Juli August 2015. Kirkebladet. Kirkegårdsvandring Musikgudstjeneste Udflugter Sankt Hans Konfirmationsforberedelse Gistrup Sogn Nr. 72 Juni Juli August 2015 Kirkebladet Kirkegårdsvandring Musikgudstjeneste Udflugter Sankt Hans Konfirmationsforberedelse Babysalmesang og Bongo Hvor henvender man sig? Gistrup Kirke Gistrup

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer. DDS 74 Vær velkommen Dåb DDS 84 Gør døren høj - - - DDS

Læs mere

ARENDSE NYT. April 201

ARENDSE NYT. April 201 ARENDSE NYT April 201 Indholdsfortegnelse April 2012 Forside Indholdsfortegnelse Vi siger farvel Forstanders indlæg En mere aktiv hverdag Nye medarbejdere Fødselsdag i april Set og sket i april Aktivitetsplan

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

1. Kirkebygningens historie

1. Kirkebygningens historie 1. Kirkebygningens historie Sådan begynder det Idéen til en ny kirke og et nyt sogn i Viby sogns østlige del bliver til under Anden Verdenskrig. Og et halvt år før befrielsen, den 24. november 1944, samles

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 73 September Oktober November 2015. Kirkebladet

Gistrup Sogn. Nr. 73 September Oktober November 2015. Kirkebladet Gistrup Sogn Nr. 73 September Oktober November 2015 Kirkebladet Høstgudstjenester Børnegudstjeneste, Brunch og Trylleri Film og Koncert med Marius Kristian Andersen Samtale om søndagens evangelium»på kant

Læs mere