Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011"

Transkript

1 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj

2 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke indviet. Vi indleder derfor jubilæumsfestlighederne denne dag. Søndag den 3. april kl Rytmisk gudstjeneste v. Ejnar Grønlund. Ungdomsband medvirker sammen med kor og organist. En traditionel gudstjeneste med et andet musikalsk udtryk Mandag den 4. april kl Herreværelset. Husk madpakke! Tirsdag den 5. april kl Sogneeftermiddag Vi løfter blikket fra Gistrup og ud i den store verden: Fhv. sømandspræst Ronald Pedersen:»Fra vikingerne til A.P.Møller kirken rejste med«. Fortælling og lysbilleder fra et liv med Danske Sømands- og Udlandskirker. Onsdag den 6. april kl Ældregudstjeneste og kirkekaffe med jubilæumslagkage Onsdag den 6. april kl Jubilæumskoncert Medvirkende: Gistrup Kirkes Kor: dir.: Gitte Rolighed Gistrupkoret: dir.: Jens Erik Strudsholm Klarinet og saxofongruppen Clarisaxo, dir.: Bodil W. Brunsmose. Mandag den 11. april kl Legestue for småbørn og deres voksne Tirsdag den 12. april kl Spaghettigudstjeneste. Trylle-Frederik underholder efter spisningen Fredag den 15. april om formiddagen Påske-arrangement for skoleklasser fra Gistrup Skole Palmesøndag d. 17. april kl Festgudstjenste Biskop Henning Toft Bro, kirkens præster, organister og Gistrup Kirkes Kor medvirker. Børnekirke under prædikenen Efter gudstjenesten reception med et let traktement. Alle er velkomne! 2

3 Vi fester Palmesøndag Gistrup Kirke blev indviet palmesøndag for 25 år siden den 23. marts 1986 I anledning af 25 års jubilæet inviteres ALLE til festgudstjeneste - Alle i Gistrup og omegn, tidligere og nuværende menighedsrådsmedlemmer i Gistrup, Gunderup og Nøvling, provstiudvalg, tidligere og nuværende præster og ansatte, frivillige ved kirken og alle andre med interesse for og tilknytning til Gistrup Kirke. Palmesøndag den 17. april 2011 kl Biskop Henning Toft Bro medvirker ved gudstjenesten. Under prædikenen er der børnekirke i konfirmandstuen. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til en let servering i kirkens lokaler, hvor alle er velkomne. I tiden op til jubilæet er der en række arrangementer, som på forskellig vis markerer kirkens runde dag. Programmet ses på bagsiden af denne indbydelse. Gerne tilmelding til spisningen efter gudstjenesten palmesøndag på listen i forhallen, på tlf eller gistrup-kirke.dk 3

4 menighedsrådsformanden skriver Gistrup kirke har plads til alle Gistrup kirke - 25 år. Det lyder ikke af meget med tanke på, at kirken er omkranset af kirker, der er mange hundrede år gamle. Det interessante er, at der for 25 år siden var beboere i Gistrup, der lagde et stort arbejde i at rejse en kirke netop her. Mange har boet i Gistrup i hele denne periode, og for dem er det meget! Jeg har altid glædet mig over den hvide kirkebygning med det slanke tårn, der rejser sig midt i byen. Jeg synes, den er smuk. Enkel i det ydre og praktisk indrettet i det indre. Kirken kan rumme mere end 250 mennesker, og pladserne er alle besat ved nogle af menighedens store begivenheder som jul og konfirmation. Til almindelige gudstjenester er der også god tilslutning. Kirkegården føjer sig godt ind i bybilledet omkranset af de karakteristiske brede bøgehække. Mange kommer på kirkegården, fordi en kær er begravet her eller for at stoppe op et fredfyldt sted. En kirke er meget mere end bygninger og anlæg. Kirken er mennesker, der tror på Jesus. Mit ønske for Gistrup kirke og menighed er at mennesker, under livets forskellige udfordringer, faser og tilskikkelser, ønsker at holde sig til Gud. Måske på trods af tvivl og måske på trods af skuffelse over den etablerede kirke. Alle, der føler sig løst eller fast knyttet til Gistrup kirke, eller ønsker at blive det, er hjertelig velkommen her. Det væsentlige ved at komme i kirken er at dele glæden over evangeliet, opleve socialt samvær, lytte til hinanden, tale sammen, række hinanden en hånd og give plads til alle. Jørgen Biegel Præsten skriver Vi er hver især en del af kirken Det sker, at jeg siger til konfirmander eller minikonfirmander:»nu skal I se et billede af en lille del af kirken«. Og så lader jeg konfirmanderne gå forbi mig, én efter én, idet jeg holder et spejl op, som den enkelte skal se på.»hvad skal det betyde?«spørger jeg så. Og svaret lyder:»det betyder vel, at vi hver især er en del af kirken!«kirken i Gistrup er ikke først og fremmest de mursten og byggematerialer, der er lagt pænt og på hinanden på Zentavej 1a og forsynet tårn og kors. Kirken er et fællesskab af mennesker. Kirken er mennesker i fællesskab med Gud Fader, Søn og Helligånd. Med god grund står der i en salme:»vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. (Salmebogen 323 v 3). Kirke er vi ikke kun i kirken, men f.eks. også omkring et Fadervor i et hjem eller når den ensomme får besøg. Når det er sagt, må det også siges: Gistrup Kirke er et rigtig fint bygningsværk, der danner et godt udgangspunkt for kirkelivet i Gistrup. Der er tale om en ganske særpræget kirke, sammenlignet med de middelalderlige kirker, vi kender så godt. Men netop med sin nutidige stil har Gistrup Kirke vist sig at være særdeles vel- egnet til det gudstjenesteliv og de aktiviteter, der udfolder sig i kirken og dens lokaler. Det rart for menighed og præster at opleve, at vi her mødes med børn og voksne, unge og gamle. Der er gode traditioner at tage med fra de 25 år, der er gået. Og der er åbenhed for nye initiativer. Der er virkelig grund til at takke for, at huset blev bygget. Der er noget at fejre. Godt, at der også i Gistrup er et sted at samles for at lovsynge Skaberen og forkynde den Kristus, som har vist os, hvor stort et hjerte han har for mennesker. Ejnar Grønlund, sognepræst i Gistrup fra 2009 sognepræster, som har virket i Gistrup Kirke Jørgen Juul Helge Bechmann Flemming Markussen Lene Riger-Kusk Mette Nøhr Shaw Ejnar Grønlund 4

5 men det begyndte længe før: Begyndelsen På initiativ af Nøvling menighedsråd fandt et borgermøde sted på Gistrup skole den 7. februar 1973 med det formål at drøfte muligheden for at få bygget en kirke i Gistrup, som dengang var en del af Nøvling sogn. Interessen for sagen var stor og holdningen overvejende positiv, så en omfattende talelyst og debativer resulterede i, at mødet blev langvarigt. En noget nedslående udmelding kom fra den daværende provst, Tage Nielsen, som på baggrund af provstiets økonomi og prioritering af midler stillede i udsigt, at det kunne vare længe, før Gistrup fik sin kirke. Han fik ret: Der gik 12 år, før det første spadestik blev taget. Konkret resulterede borgermødet i, at der nedsattes en komite til forberedelse af kirkebyggeriet. Kirkekomiteen, som blev dens navn, kom til at bestå af gistrupborgerne Ole Olsen, Torkild Skovrup, Inge Rasmussen, Bjarne Langvad, Lykke Ersted, Eigil Rasmussen, Erik Henriksen og Knud Rindum. Desuden indtrådte fra Nøvling menighedsråd sognepræst Jørgen Juul, skoleinspektør Hjalmar Mosdal og ejendomsmægler Anker Nørgaard. Endvidere valgtes syv suppleanter. Gennem årene fandt der nogen udskiftning sted i komiteen, og således var Simon Jensen i en afgørende fase en meget aktiv og engageret formand frem til sin død i Under opførelsen af kirken kom komiteen til at fungere som byggeudvalg, og efter fuldførelsen samt efterfølgende synsforretning og af slutning af regnskab, nedlagde den sig selv i november Ved kirkens indvielse bestod kirkekomiteen af følgende medlemmer: Bjarne Langvad, formand, Inger Rasmussen, Lykke Ersted, Eigil Rasmussen, Karen Esbjerg, Ole Dan Larsen, Villy Jørgensen, Birthe Munk Hansen, Henny Nørgaard, Finn Krogh Madsen, Anker Nørgaard, Lars Møller Nielsen og sognepræsterne Jørgen Juul og Helge Bechmann. Bjarne Langvad Alterbillede fra den midlertidige kirke: Kors udført af arkitekt Poul Brøgger. Findes nu i kirkens forhal. Er også brugt som motiv på den violette messehagel. Gistrup midlertidige kirke,»barakken«, indvies 16. februar 1975 Selv om der nu var nedsat en kirkekomité, var der ikke udsigt til, at vi kunne få en kirke de første mange år. En træbarak, som havde fungeret ved Limfjordstunnellens opførelse, blev indrettet til midlertidig kirke.»barakken«kom til at fungere i mere end 10 år og blev flittigt brugt til gudstjenester, møder, børneklub m.m. 5

6 at alterdugen er broderet og skænket af Birthe Juul ved indvielsen? Kirkens arkitekt, Holger Jensen Kirkekomiteen arbejdede støt frem mod et kirkebyggeri. Vi begyndte at besøge forskellige kirker med henblik på at finde en arkitekt. Temmelig hurtigt blev vi opmærksomme på Danmarks store kirkearkitekt, Holger Jensen, fordi han tegnede kirker præget af enkelthed og funktionalisme. Desuden var Holger Jensen kendt for at bygge relativt billige kirker, hvilket vi havde brug for med de begrænsede midler, vi havde til rådighed. Holger Jensen fik opgaven, og det blev et meget frugtbart samarbejde og et slutresultat til stor glæde for Gistrup menighed. Holger Jensen har bygget omkring 50 kirker i Danmark, Færøerne og Grønland, men også i det store udland så langt væk som i Japan har han virket. Især Grønland havde hans store hjerte. Jeg havde ind imellem hyggelige samtaler med Holger Jensen om hans kirkebyggeri i Tassilaq, Ammassalik, Østgrønland (1985), som jeg selv har været så heldig at opleve. I 1979 fremlagde Holger Jensen tegninger og skitser til Gistrup kirke. Holger Jensen døde i 2004, men hans søn, arkitekt Lars Jensen, var med under kirkens opførelse og stod senere for tilbygningen i Henny Nørgaard Første spadestik 15. februar 1985 Klokken 8 en iskold morgen på en bar mark i Gistrup. En lille flok er samlet medlemmer af Gistrup kirkekomite, Nøvling menighedsråd, folk fra byen. Vi skal overvære de første spadestik til den længe ventede kirke. Jorden er bundfrosset, en gravko må grave for og første spadestik tages af kirkekomiteens formand Bjarne Langvad, andet spadestik af sognepræst Jørgen Juul og tredje af sognepræst Helge Bechmann. at kirken oprindeligt var tiltænkt en anden placering i byen end der, hvor den nu ligger? En grund på godt 9500 m 2 mellem Hasselvej og den gamle Nøvlingvej - som nu hedder Stubben det pågældende sted - var i sin tid afsat til en kommende kirke i Gistrup. Der var imidlertid to problemer: Dels ville der ikke være plads til en kirkegård, hvis dette skulle blive aktuelt, og dels ville den med etablering af den nye Nøvlingvej og»afsnøring«af den gamle komme til at ligge lidt indeklemt og med vanskelige tilkørselsforhold. Et mageskifte og 6000 ekstra m 2 fra kommunen bevirkede, at kirken med kirkegård nu ligger, hvor den gør, og at der på den oprindeligt tiltænkte kirkegrund nu er parcelhuse. 6

7 Grundstensnedlæggelse 21. april 1985 at kirkens vandrebibel er fra 1852 og blev fundet på et loft på Gistrup gamle skole? Den 21. april blev grundstenen nedlagt efter gudstjeneste i den gamle kirke. Kirkeminister Mette Madsen lagde den første sten og holdt en tale, hvor hun bl.a. citerede Grundtvigs salme»blev end sten på sten ej levnet. Hjørnestenen lå dog fast, Er urokkelig og urevnet, Mod den alle våben brast«, provst Tage Nielsen, Romdrup, lagde den anden sten, og en kommende konfirmand, Anne Line Mikkelsen, Gistrup, lagde den tredje sten. Grundstensdokumentet blev oplæst af kirkekomiteens formand, Bjarne Langvad, - på dokumentet stod der, at kirken var beregnet til at koste 6,8 mio. kr. i 1985 priser, altså mere end det dobbelte af, hvad der først var givet tilladelse til. Pristallet var altså steget så meget, at man stadig holdt sig inden for prisrammen. Kilde: Stiftsårbogen, provst Jørgen Juul 7

8 Tidslinie 1972: 01/05: pastor Jørgen Juul tiltræder. 1973: 07/02: Kirkekomiteen nedsættes. 1975: 16/02: træbarakken med plads til 85 personer indvies som kirke. Kirketjener Erik Jensen tiltræder. 1976: 23/08: pastor Else Roed indsættes. 30/11: Klokkestabel og klokke indvies. 1979: 26/06: Arkitekt Holger Jensen fremlægger tegninger og skitser til den nye kirke. 1980: 01/06: pastor Else Roed fratræder. 1981: 01/08: Pastor Helge Bechmann tiltræder. 01/12: Kirkesanger Hardy Gundersen tiltræder. 1982: - Kirketjener Erik Jensen fratræder. - Kirketjener Betty Jensen tiltræder. 1984: - licitation over Gistrup kirke. 1985: 15/02: Første spadestik til den nye kirke tages. 21/04: Grundstenen nedlægges. 16/08: rejsegilde på Gistrup kirke. Rejsegilde 16. august 1985 Det festlige rejsegilde med håndværkere, kirkekomite og menighedsråd holder traditionen tro med røde pølser og øl og vand. Vi kan nu gå i de forskellige rum og danne os et indtryk af, hvordan vor kirke vil blive. Der er 7 måneder til vi skal holde indvielse. Vi glæder os. at Gistrup fik sit første menighedsråd ved valget i De folkevalgte medlemmer blev Lykke Ersted, Finn Krogh Madsen, Bjarne Langvad, Villy Jørgensen, Svend Erik Poulsen, Inger Jakobsen, Henny Nørgaard, Berit Biegel, Else Norre Ekstrøm og sognepræsterne Jørgen Juul og Helge Bechmann

9 Palmesøndag 23. marts 1986 Den store dag er kommet. Gistrup kirke skal indvies. Vejret er dårligt. Den planlagte procession fra»barakken«må opgives. Vi må nøjes med procession fra konfirmandstuen, men der er ingen skår i glæden og forventningen. Det er en festlig og skøn dag med fyldt kirke. Biskop Henrik Christiansen indvier, sognepræst Jørgen Juul prædiker og døber, biskop Johannes Johansens salme til indvielsen synges. Gistrupkoret synger, og et magisk øjeblik indtræffer. Pludselig bryder solen igennem. Og lysstråler rammer alterbilledet. Det er som en åbenbaring, et underfuldt øjeblik. Kirken er indviet, arbejdet er fuldbragt, men vi må ikke glemme, at bygningen kun er en ramme. Den egentlige kirke er de mennesket, der skal befolke denne ramme.»vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene«. Henny Nørgaard Tidslinie 1986: Palmesøndag 23/03: Gistrup nye kirke indvies. 1987: 07/06: ny rød messehagel tages i brug. 1988: 01/01: organist Johannes Mathiesen fratræder. 01/01: organist Marianne Haldrup tiltræder. 23/10: Kirkens nye orgel indvies. Advent: Gistrup kirke får eget menig heds råd. 1989: 03/12: ny violet messehagel tages i brug. 1991: 01/09: Kordegn Helle Lo Sørensen tiltræder. 1992: 01/02: Kirketjener Henny Nørgaard konstitueres. 01/06: Kirketjener Betty Jensen fratræder og Henny Nørgaard tiltræder. 01/10: sognepræst Helge Bechmann går på pension og Flemming Bech Markussen tiltræder. 1993: 01/04: pastor Willy Ole Christiansen tiltræder som hjælpepræst. 11/07: Kirkegården indvies af provst Jørgen Juul. 1994: 01/08: pastor Peter Grarup tiltræder som hjælpepræst. 9 at kirkens alterkalk og disk er skænket af Nøvling Menighedsråd ved indvielsen?

10 Tidslinie 1995: 01/04: Graver Erik Jensen ansættes. 15/10: Gistrup sogn bliver selvstændigt. 1996: 01/04: Hjælpepræst Peter Grarup fratræder. 01/07: pastor Lisbeth Winkler tiltræder som hjælpepræst. 24/11: tilbygning til kirken og kapel indvies. 1997: 01/06: Knud Arne Hansen tiltræder som aflø ser for organisten. 1998: 14/04: Hjælpepræst Lisbeth Winkler dør. 01/05: pastor Lene Elisabeth Riger-Kusk tiltræder som hjælpepræst. 1999: 01/09: pastor Lene Elisabeth Riger-Kusk ansættes som sognepræst. 2001: 04/01: pastor Annette Kassow indsættes under Flemming Bæk Markussens orlov. 31/05: Annette Kassow fratræder. 2002: Juni: Automatisk klokkeringningsanlæg installeres. 2003: 31/08: provst Jørgen Juul går på pension. Orgelindvielse 23.oktober 1988 Da kirken bliver indviet, er der ikke penge til et nyt orgel, så i 2½ år må vi klare os med det lille kisteorgel fra»barakken«. Den 23.oktober 1988 kan vi endelig indvie det skønne, nye orgel på 15 stemmer. Orglet er bygget af Marcussen og søn i Aabenraa. Den 1. januar 1988 har vi ansat organist Marianne Haldrup. I 2005 fratræder hun og kirkens nuværende organist Elisabeth Bech tiltræder. Kirkegården indvies 11. juli 1993 Kirkegården bliver indviet af provst Jørgen Juul. Hele anlægget omkring kirken er designet af landskabsarkitekt Søren Bøgeskov. Kirkegårdens areal er på m 2 og er opdelt i fem forskellige sektioner, så der er gode valg-muligheder. Beplantning og flisearbejdet er udført af det lokale anlægsgartnerfirma Buus. Vor graver, Erik Jensen var oprindelig ansat i firmaet og har således været med til at anlægge den kirkegård, han passer i dag. at oblatæsken er skænket af Gunderup Menigheds råd ved indvielsen? 10

11 Tilbygning og bygning af kapel Den 15. april 1996 tages de første spadestik af menighedsrådsformand Bjarne Langvad, sognepræst Flemming Markussen og Katrine Tranekær fra skolens 3. kl. Alle 3. klasserne var med ved starten af tilbygningen til Gistrup Kirke. Præsten og nogle andre holdt en tale. Bagefter fik vi rundstykker og sodavand. Cecilie 24. november 1996 De dejlige, nye lokaler med ny hall, stor mødesal, et mindre mødelokale, kontor, graverfaciliteter samt det nydelige, lille kapel indvies. Vi var ved Gistrup Kirke. Katrine Tranekær skal tage»det andet spadestik«. Det er fordi kirken skal bygges større. Søren Der skal bygges til kirken. Alle 3. klasserne var henne og se spadestikkene. Jeg tog det ene. Bagefter fik vi sodavand. Katrine T. at Gistrup Kirke har været motiv på et julemærke i 1985 udgivet af FDF, Gistrup? Tidslinie 2004: 01/04: sognemedhjælper Pia Uth tiltræder. 01/08: Mette Nøhr Shaw ansættes som sognepræst. 31/12: organist Marianne Haldrup fratræder. 2005: 01/07: organist Elisabeth Bech tiltræder ved Gistrup og Gunderup kirker. 2006: 01/10: Kirketjener Henny Nørgaard pensioneres og Inger Gregersen tiltræder. 2009: 24/01: pastor Flemming Bæk Markussen dør 01/09: pastor Ejnar Grønlund ansættes som sognepræst. 2010: 01/12: organistvikar Knud Arne Hansen fratræder 2011: 01/01: Henrik Strøm ansættes som organistvikar 01/02: Gitte Rolighed ansættes som barselsvikar for organist Selvstændigt sogn 15. oktober 1995 Der modtages et brev fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, at Gistrup bliver selvstændigt sogn pr. 15. oktober

12 Kunsten i kirken at det skønne keramikmaleri i forhallen, Messias, er udført af Gistrupkunstneren Kirsten Thellefsen og er skænket af Spar Nord i Gistrup? Lang tid før kirken skal indvies, besøger menighedsråd og kirkekomite forskellige kunstnere for at finde de helt rigtige kunstværker, der passer netop til vor kirke. I Kaas ser vi på kirkesølv hos guldsmed Bent Exner, og vi bestiller»gistrupkorset«og lysestager til altret, dåbsfad og spand. Alt bliver smukt udført i sølv, emalje, lueforgyldning og messing. Efter besøg hos væver Berit Hjelholt i Vust ved Fjerritslev er vi sikre på, hun skal lave et smukt, vævet billedtæppe til vor altervæg. Motiv:»Opstandelse! Forår! En alt favnende kærlighed, der kommer os i møde i Jesus«. Det blev meget smukt. Alterbord og døbefont er tegnet af kirkens arkitekt Holger Jensen og udført i bornholmsk granit. Menighedsråd og kirkekomite besøger væver Berit Hjelholt i Vust. Guldsmed Bent Exner Fælles jubilæumsgave Vi glæder os rigtig meget til at fejre Gistrup Kirkes 25 års fødselsdag. Menighedsrådet har besluttet at give alle mulighed for at være med i en fælles gave til fødselaren. Selv om vi har en meget smuk kirke, kan man jo altid gøre den endnu smukkere. Vi vil derfor gerne starte en udsmykningsfond til nyanskaffelser til fælles glæde for os alle. Derfor laver vi en indsamling i kirken i tiden op til jubilæet, og vi tager med tak imod enhver gave, stor eller lille, som lægges i indsamlingskassen i foyeren. På menighedsrådets vegne Kirsten Nissen Bukh Kirken har 4 messehagler. Den grønne er fra den midlertidige kirke. Den hvide er en gave fra entreprenører og håndværkere ved kirkens indvielse. Den røde og den violette er udført af Mette Oxholm. Materialerne er batikfarvet velour, den violette er desuden broderet og malet. 12

13 Gistrup Kirke for alle aldre Vi er en familie med 3 generationer, der alle er bosiddende i Gistrup. Når man bor i Gistrup får man masser af mulig heder for at deltage i et fællesskab. Der er en aktiv sportsklub med mange tilbud, et godt ældrecenter, hvor dørene står åbne for mange. Men der er også rige muli g- heder i vores lokale kirke. Vi kommer glade alle tre generationer i kirken, og bruger den både som frirum og samlingssted. Flere aktiviteter kan børnene selv deltage i, f.eks. minikonfirmand og kirkekor, men vi følges også gerne til familiegudstjenester, fastelavn, spaghettigudstjeneste, koncerter m.m. I løbet af ugen er der mange mulig he der i byen for aktiviteter som sport og kreativitet, men søndag er der et særligt fælles mødested, hvor vi som familie kan mødes, nemlig i kirken. Vi bruger Gistrup kirke som stedet, hvor vi i alle aldre kan være sammen Gistrup kirke er et dejligt hus med højt til loftet, hvor alle kan få mulighed for at blomstre hvis man ellers ønsker det. Der er mulighed for at deltage aktivt som frivillig i diverse arbejdsgrupper og udvalg. Man kan også deltage aktivt ved at tilkendegive holdninger og meninger. Vi oplever kirken som værende åben og modtagelig for input fra vores moderne tid. Ses vi i Gistrup Kirke? Familien Lind at store piger i børneklubben i 1980 erne dannede et kor, som også indimellem sang ved nogle gudstjenester? Da Marianne Haldrup blev ansat som organist i 1988, startede hun Gistrup Kirkes Børneog Ungdomskor op. Koret har siden været et musikalsk lærested for mange unge. Og ikke mindst bidraget væsentligt til gudstjenesterne med deres sang og medvirken. Gistrup kirkes Børne- og Juniorklub Børneklubben var en del af Gistrup Kirkes børnearbejde frem til 2009, og Juniorklubben mødes stadig. Børneklubben begyndte som søndagsskole i Provst Jørgen Juul tog initiativ til klubben, som havde sin debut i Barakkirkens konfirmandlokaler. Der var ofte fuldt hus. Vi sang, så det kunne høres!!:»lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede, samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede. Pris ham«.( nr. 404 i salmebogen). Salmen var vores velkomstsang. Efter nogle år blev søndagsskolen til lørdagsskole, og der kom musik, nye ideer og spændende udfordringer på programmet. Senere blev lørdagsskolen til børneklubben, og mandag blev nu vores klubeftermiddag. Lejre og udflugter var årets højdepunkter. Først og fremmest var det børnene, som prægede klubben, hvor vi havde dejlige timer sammen med vægt på god atmosfære, bibelundervisning og kreative aktiviteter. Juniorklub I 1996 fik 8 af de største børn i børneklubben, alle 5. klasse, lyst til at mødes i kirken en aften om ugen, og dette blev starten på Gistrup kirkes Juniorklub. Juniorklubben har været rammen om nogle dejlige aftener hver onsdag aften lige siden, altså nu i 15 år. I en længere periode blev mødetidspunktet rykket fra 19:00 til 18:30, så der kunne blive en halv time fortrinsvis til bordtennis. Mange børn er i årenes løb kommet til juniorklubbens arrangementer, hvis kerneindhold har været samværet om troen på Gud, sang og bøn, men hvor der også har været masser af tid til brætspil, hockey, rundbold, minigolf samt svømmeog cykelture. Juniorklubben virker i praksis som bindeled mellem minikonfirmandtiden og den almindelige konfirmationsforberedelse, hvor børnene også indbydes til fællesskab om evangeliet en gang om ugen. Ud over et par gennemgående ledere, har der været mange unge ledere, som tidligere selv har været med i både børneklub og juniorklub. Thora Andersen og Berit Biegel 13

14 Herreværelset HUSK herreværelset (for mænd) første mandag i md. kl Husk madpakke Herreværelset har været en ide, der har ligget og ulmet i et par år. Ideen fik jeg efter at have læst i et blad om en efterlønsklub i trekantsområdet, som var blevet husvilde. Kirken havde derefter tilbudt dem sine lokaler. Det var dér jeg fangede ideen. Jeg har jo kontakt med enkemænd- og koner på kirkegården i mit job som graver ved Gistrup Kirkegård Ind imellem har jeg inviteret nogle af dem, som er blevet alene, med ind til kaffe i Tirsdagcaféen, og nogle er blevet hængende, men flere mænd har også sagt til mig:»der var for mange damer«. Tirsdagscafé - Vidste du, at tirsdagscaféen har gjort et godt stykke arbejde siden 2002? Hver tirsdag mødes en flok mennesker til hyggeligt samvær med æselspil, strikketøj, snak og kaffe med hjemmebag. Caféen støtter forskellige gode tiltag og har et sponsorbarn i Afrika og strikker børnetøj og tæpper til hjælpearbejde i fattige lande. Herreværelset er et forum, hvor mænd mødes den første mandag i hver måned, undtaget juli, hvor vi holder ferie. Ideen er at skabe en stemning fra frokostpausen på arbejdspladsen, hvor alle sad over madpakken og vendte verdensordenen. Vi mødes kl , og mange kommer i god tid, for der sættes pris på, at vi får hilst på hinanden med et godt håndtryk og nærvær. Så er vi klar til at gå i gang. Fælles finder vi en sang fra højskolesangbogen. Dernæst er der inviteret en foredragsholder, der vil underholde i den næste times tid. Vi har haft besøg af og hørt om: Biavl, Politiarbejde, Muslimer, Lodsarbejde, Østhimmerland, Cigarmager, Vinsmagning, Slaget i Lundby, Gistrups historie, Filmforedrag, Identitet, Havearbejde m.m. Klokken ca gør vi klar til at spise vores medbragte madpakke. Og det er hjælp til selvhjælp, al service er kun sat frem på bakker bordvis, så her må man hjælpe hinanden med at dække bord, få øl, vand, kaffe og småkager rundt på bordet. Alle borde er sat op til 6-mandsborde, fordi så kan alle høre, hvad der bliver sagt i den anden ende af bordet. Og der bliver snakket, fortalt historier, tegnet og regeret. Der er en stemning, som næsten ikke er til at stoppe igen, men kl skal vi stoppe. Igen bliver der sunget fra højskolesangbogen. Oprydningen er også på højskolemanér, al servicen er stablet for enden af bordet inden alle forladt salen. Igen er der en stemning af, at man gerne ville blive bare 5 minutter mere, for nu bliver der snakket igen. I salen, i foyeren, i garderoben, i døren på vej ud og ude ved bilen. Man har lige noget der skal fortælles. Se så, De Damer, nu har I fået et billede af, hvad der foregår i herreværelset. De Herrer: vi ses næste første mandag i måneden! Erik Jensen Hvor henvender man sig? Gistrup Kirke Tlf Ejnar Grønlund Tlf Lene Riger-Kusk Tlf Mette Nøhr Shaw Tlf Kirkekontoret, kordegn Helle Lo Sørensen Tlf Se for diverse kontaktoplysninger m.m. Nye på orgelbænken Vores faste organist, Elisabeth Bech er på barselsorlov. Hun fødte den 21. januar en skøn lille pige. Som barselsvikar er ansat Gitte Rolighed fra Nøvling. Som fast organistafløser er ansat Henrik Strøm. Tag godt imod de nye folk i huset! 14 menighedsrådsmøde tirsdag den 3. maj Næste Deadline: 26. april Tak til Henny Nørgaard m.fl. for et fornemt stykke arbejde med dette jubilæumsskrift

15 gudstjenester Måned Kirkeåret Gistrup gunderup nøvling April 3. april Midfaste Grønlund Rytmisk Shaw 9.00 Shaw 6. april Onsdag Ældregudstjeneste 10. april Mariæ Bebudelse Riger-Kusk Shaw Riger-Kusk 12. april Tirsdag Spaghetti-gudstjeneste 17. april Palmesøndag Biskop H. Toft Bro 9.00 Shaw 9.00 Riger-Kusk 21. april Skærtorsdag Grønlund Grønlund Riger-Kusk 22. april Langfredag 9.00 Shaw Shaw 23. april Påskelørdag Shaw påskenat 24. april Påskedag Grønlund Shaw Riger-Kusk 25. april 2. Påskedag Grønlund Grønlund Maj 1. maj 1. s. e. Påske Grønlund Shaw Riger-Kusk Konfirmation Konfirmation 7. maj 9.00 Grønlund og Konfirmationer 8. maj 2. s. e. Påske Riger-Kusk 9.00 Shaw Shaw Konfirmation 15. maj 3. s. e. Påske Shaw Riger-Kusk 9.00 Riger-Kusk 20. maj Bededag 9.00 Grønlund Grønlund Riger-Kusk 22. maj 4. s. e. Påske Grønlund 9.00 Grønlund Shaw 24. maj Tirsdag Spaghetti-gudstjeneste 29. maj 5. s. e. Påske Riger-Kusk Shaw 9.00 Riger-Kusk Juni 2. juni Kr. Himmelfart Lundby Krat. Fælles Friluftsgudstjeneste = børnepasning under prædiken - Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup Kirkebil bestilles hos taxa, tlf sig det er til Gistrup Kirke Det sker... Babysalmesang Siden 2006 har Gistrup i samarbejde med Gunderup og Nøvling tilbudt 4 hold babysalmesang om året. Tilbuddet er blevet en stor succes og mange kommer igen med barn nr. 2 og 3. Nyt hold begynder: tirsdag den 3. maj i Gistrup Kirke. Se mere på Gudstjenesteplan april - juni 2011 DATO SKOVBRYNET kl BELTOFTEN kl /04 ældregudstjeneste kl i Gistrup Kirke. Mulighed for kørsel for gangbesværede. 19/04 Mette Nøhr Shaw 03/05 Lene Riger-Kusk (nadver) 05/05 L lene Riger-Kusk 17/05 Ejnar Grønlund 31/05 Mette Nøhr Shaw (nadver) 01/06 E ejnar Grønlund Sogneeftermiddage Tirsdag den 3. maj kl : Aalborg under besættelsen v. Birgit Knudsen Tirsdag den 7. juni kl. 9.00: Årets store udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Nærmere information senere. 15

16 Gistrup Kirkes egen salme 25 Til Gistrup Kirke på indvielsesdagen Palmesøndag 1986 Mel: Giv mig, Gud, en salmetunge 1. På dit ord blev jord og himmel, ja, den hele verdens vrimmel skabt af ingenting! Livet selv stod op af døde, himlens sol og markens grøde, jordens runde ring. 2. På dit ord begyndte legen: æselridt på palmevejen, høje glædesråb. Det er Herrens Dag, der kommer, lysegrøn af sol og sommer, fuld af mod og håb. 3. På dit ord fuldendtes løbet. Leg blev alvor. Dyrt blev købet. Dødens nat blev lang. Da stod Ordet op af døde. Markens liljer lyste røde førend solopgang. 4. På dit ord vi bygger huset, klippegrunden under gruset, bæredygtig stærk. Døbefonten, nadverbordet bæres oppe helt af Ordet som dit skaberværk. 5. På dit ord, der evigt varer, kalder klokken folkeskarer ind i Herrens fred. Ind i hjertesorgens tynge vil den anden klokke synge: Gud er kærlighed. 6. På dit ord bli r alt i livet os til gavn og glæde givet, derpå alt beror. Her omskiftes lys med skygge. Verden smuldrer. Lad os bygge, Jesus, på dit ord! Johannes Johansen TEAM LYNDERUP

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere