Seest sogns kirkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seest sogns kirkeblad"

Transkript

1 Seest sogns kirkeblad Børnegudstjenester Forårskoncert / salmesangsaften Påskekoncert i Seest Kirke Sogneeftermiddage, skovtur og sogneudflugt Rytterskolen og kirkekontoret i Seest Kolding Kirkehøjskole program efterår 2009 Præstens spalter Årets konfirmander Kirkekor gir x-faktor! Liturgisk langfredag Gudstjenester April, maj, juni og juli 2009

2 Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns Seest sogn Sognepræster: Kristina Nilsson Præstegården, Bredevej 43 Tlf / , Lørdag er fridag Borgny Brünings-Hansen Tlf , træffes bedst efter aftale. (har vagt en uge om måneden) Mandag er fridag Kirkekontoret: Inger Lindberg Nors Tlf Åbent mandag torsdag kl Torsdag tillige Fredag og lørdag lukket. Fødsler og navneændring anmeldes til kirkekontoret. Formand for menighedsrådet: Kurt Bjerregaard, Tlf Organist: Yvonne Hansen, Tlf Graver og kirketjener: Torben Pedersen Tlf (kirkegården) Træffes på graverkontoret kl og kl Børnegudstjenester Dåbsjubilæum den 15. april kl Æslet Augustas påskerejse. Børnegudstjeneste i Seest Kirke og lasagne derefter. Kom og hør et æsel fortælle om en helt særlig påske sammen med en helt særlig mand. Ved denne gudstjeneste fejrer vi også dåbsjubilæum. Børn i Seest sogn der er døbt i 2004 har fået en indbydelse til at fejre 5 året for deres dåb. Babysalmesang viser dansende babyer. Efter gudstjenesten spiser vi lagsagne i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne. Af hensyn til maden er der tilmelding til eller på kirkekontoret senest søndag den 5. april. Fortæl os hvor mange voksne og børn, der kommer fra jeres familie. Vi glæder os til at se jer! Hilsen Borny og Yvonne 2 Gravermedhjælper: Jesper Gedde Jensen Kirken er åben i dagtimerne Seest sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Kirkebladsudvalg: Jutta Nakskov, Birthe Poulsen, Aase Buhl og sognepræst Kristina Nilsson Layout, dtp og tryk: Graphic Source Seest Kirke på internettet: Hjemmeside for Seest Kirke: Oplysninger om Seest Kirke, menighedsråd og meget mere findes også på: Palmesøndags familiegudstjeneste den 5. april kl Fortællingen om da Jesus døde og stod op Konfirmanderne vil i drama og kunst fortælle børn og voksne om påsken. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne.

3 kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad FORÅRSKONCERT / SALMESANGSAFTEN I SEEST KIRKE TORSDAG DEN 28. MAJ kl En aften med korsang, fællessang og orgelmusik i lyse forårstoner i selskab med kirkens kor og organist Yvonne Hansen. Efter arrangementet er der en forfriskning i konfirmandstuen. Gratis adgang. Lørdag den 4. april kl. 16 PÅSKEKONCERT I SEEST KIRKE Giovanna Pergolesis STABAT MATER Lea Quortrup, Sopran, Marie Keller Sørensen, Alt og Christina Beltoft Mortensen, orgel. Den italienske komponist Giovanni Battista Pergolesi var blot 26 år gammel, da han skrev det meget smukke værk "Stabat Mater" i Teksten "Stabat Mater" er fra den romersk-katolske messe, og beskriver Marias sorg, da hun står ved foden af Jesu kors. Det er derfor langfredagsmusik, men musikkens til tider dansante karakter giver plads til fornyet håb."stabat Mater" blev Pergolesis sidste komposition, da han døde samme år. Lea Quortrup kommer fra Aalborg, hvor hun i flere år har været ansat som kirkesanger ved Ansgars Kirken og desuden medvirket som solist ved flere koncerter. Nu studerer Lea klassisk sang på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Marie Keller Sørensen er kandidatstuderende på Nordjysk Musikkonservatorium. Hun er fast medlem af konservatoriets professionelle vokalensemble og bl.a. sunget Vivaldis "Gloria" med Vendsyssel Symfoniorkester og august/september 2008 kor i Den Ny Opera s opsætning af Richard Wagners Ragnarok. Christina Beltoft Mortensen er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium med kirkemusikalsk diplomeksamen. Hun er til daglig organist i Løgstør kirke. 3

4

5

6

7 kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Forsøg på en rekonstruktion af en rytterskole. Man kan vist roligt sige, at det var det første danske typehusbyggeri, da alle de 240 skoler blev bygget og indrettet på samme måde. Moderne skolegang i 1721 Der blev i 1721 samtidig indført undervisningspligt for børn over 5 år og indtil de "bestod" konfirmationen. Undervisningen i læsning var gratis, men forældrene skulle betale for undervisningsmidlerne til de frivillige fag, skrivning og regning. Luthers Katekismus blev gennem mange år en central lærebog for den ukonfirmerede ungdom. At piger på landet også skulle have undervisning er meget bemærkelsesværdigt. Lønnen til skolelæreren var så ringe, at det ofte var vanskeligt eller ligefrem umuligt at finde kvalificerede lærerkræfter, der evnede at undervise børnene efter skoleinstruksens intentioner. Dertil kom, at det jo ikke var bønderne, som selv havde ønsket skolerne. Forståelsen for at skolegangen var nyttig for børnene var derfor heller ikke altid så stor. Forældrene kunne dog beholde børnene hjemme, hvis de havde brug for deres hjælp. Skolen vokser, da flere børn kommer i skole Rytterskolen fik i takt med det øgede børnetal flere nødvendige udvidelser. Fra 1845 blev skolen aflastet, da sognerådet havde besluttet at byggede en skole i Seest Vesterskov på den nordlige side af Hylkedalen, Seest Vester Skole. Her kom børnene fra Seest Vesterskov, Vranderup, Hylke og Tandholt til at gå indtil 1905, hvor skolen blev nedlagt og solgt. 24. udgave 1861 Rytterskolen blev i 1898 afløst af den nybyggede skole i folkemunde kaldet Den Røde Skole lige overfor rytterskolen/kirkekontoret på Bredevej. I 1911 blev der lige bag Den Røde Skole tilføjet en udvidelse kaldet Den Gule Skole, som først blev nedlagt og fjernet i Det var Bakkeskolen, som i 1980erne havde overtaget al undervisningen af børnene fra Seest sogn. Et meget lille kommunekontor Hvad skete der så med rytterskolen? Fra 1721 til 1898 havde den jo være bolig for skolelæreren. Sognerådet lod rytterskolen ombygge og indrette til boliger for en førstelærerfamilie og en lærerinde samt med et lokale med bord og 7 stole for sognerådet. 7

8 Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns I blev der foretaget en gennemgribende modernisering af bygningen: Nyt skifertag, nye vinduer og døre og meget mere. Bygningen kom fortsat til at rumme en lærerbolig i den østlige ende. I den vestlige ende fik Seest Sogneråd indrettet kontorer for sognerådsformand og kommunekasserer samt et sognerådslokale m.m. Da Seest sognekommune blev nedlagt i 1970, blev der på stedet kirkekontor. I 1986 købte Seest Kirke for ejendomsvurderingen kr bygningen af Kolding Kommune. Den gamle rytterskole undergik i atter en større restaurering med en række ombygninger, som bl.a. omfattede indretning af kirkekontor i den gamle sognerådssal og realisering af en tanke om en sognestue, hvor sognets beboere kunne komme for at læse dagens avis, læse blade og tidsskrifter og måske lave en kop kaffe i det nye køkken. Denne ide holdt dog ikke i længden. Nu er der mødelokale for menighedsrådet. Der var fortsat en lejebolig for en lærer helt frem til Først da blev 278 års uafbrudt lejemål til lærere i sognet brudt. Mon der er sogne med rytterskoler, der kan slå den rekord? Menighedsrådet udlejer i dag lejligheden i den østlige ende af bygningen til anden side. Per Thornberg, Hylke Kolding Kirkehøjskole program efterår 2009 Lørdag den 12. september Udflugt til Ribe med besøg i Tårnborg, domkirken og udgravningerne ved Hans Tavsens hus. Torben Bramming fortæller om Brorson, Tavsen og Ambrosius Stub. Frokost i Ribe. Lørdag den 3. oktober Niels Henrik Arendt fortæller om Iver Munk og hans disput med Christian den III. Efter frokost fortæller Solvej Paabøl Andersen om Kingo Lørdag den 7. november: Joakim Garff fortæller om Kierkegaard. Efter frokost skal vi høre om Grundtvig Store Danske Teologer Se efter program i kirkerummet inden sommerferien eller kontakt: Helle Juhl

9 kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Præstens spalter Sognepræst Borgny Brünings-Hansen Korset som symbol Mærkeligt at vi valgte korset som det symbol, der samler os. Det er naturligvis let at genkende. Det er en enkel form med rene linier. Ja, det er nærmest smukt. Så smukt, at man næsten glemmer, HVAD det er. Sådan siger disciplen Peter i Peter Madsens tegneserie Menneskesønnen. Korsets to linjer Korset er det mest brugte symbol på kristendommen. Et enkelt symbol dannet af to linjer. Den ene tegner en streg mellem himlen og jord. Den viser os, at Gud vil leve i nærhed med mennesker. Korsets vandrette linje går fra menneske til menneske. Vi er som dele af Guds skaberværk uløseligt forbundet med hinanden. Vi ved aldring hvornår vi får brug for andre mennesker og vi ved aldrig, hvornår de har brug for os. Hvem der bare ku klare sig ved hjælp fra sig selv Vi ser det ofte som et tegn på svaghed, at vi har brug for andre. Hvem der bare ku klare sig med hjælp fra sig selv synger et dansk band, Nephew. Hver tid bruger sit sprog og sine udtryk om livets store fortælling. Nephew taler om Vorherre helt på deres egen måde. De omtaler ham som sir. Yes sir jeg kræver hvad du skænker / Forvalter som rigid / Jeg bliver hvad jeg tænker / Men hey du findes ikke en skid/ Så pludselig blir jeg anvist / Et søm der kan slå mig ned / Så viser du dit ansigt / Og fixer mig med fred // Sådan skrives der om forholdet til Gud anno Et lidt andet ordvalg, end evangelisterne brugte, men stadig en tale om at mennesket ikke lever alene. Vi har brug for Guds fred. Så viser du dit ansigt Nephew bruger også korset i teksten. Et søm der kan slå mig ned. Det at Jesus blev naglet til korset giver fred. Selv om tekstskriveren først siger Du findes ikke, så indrømmer han, at lige pludselig kan Gud vise sit ansigt og give os sin fred. Der hvor den lodrette og den vandrette linje krydser hinanden, viser Gud sit ansigt. Når vi vil vide hvem Gud er, så henvises vi til hans søn. Jesus viste os sin faders ansigt, med det han sagde og gjorde. Krop og ånd hører sammen Også når det gælder det liv der udfolder sig på den vandrette linje på det menneskelige plan, står Jesu ansigt i midten. Vi møder Kristus i andre mennesker. I Mattæus evangeliet kapitel 25 er det udtrykt således Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Korsets to linjer kan ikke adskilles, ånd og krop hører sammen. Og korset som symbol fortæller, at kristendommen leves både i forhold til Gud og mennesker. 9

10 Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns Årets konfirmander Annemette Schmidt Krogh Emil Rosendahl Brøchner Nielsen Frederik Wandahl Warming Sabrina Janson Stefan Guldager Daniel Bodin Daniel Lund Rasmussen Gitte Lehmann Poulsen Julie Blem Jensen Kamille Borch Line Skov Bruun Louise Damkjær Ibsen Mads Rønby Priess Sørensen Malena Søs Winding Farre Martin Hahn Martin Lehmann Poulsen Mikkel Poulsen Morten Juhl Jensen Nadia Schilling Nielsen Picklas Paulsen Nicolaj Buhl Møller Sebastian Buchwald Olsen Victoria Kjær Fredborg Tenna Greenaa Larsen Camilla Bjørklund Jensen Jonas Christensen 010

11 kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Kirkekor gir X-Faktor! Drømmer du om at blive en sangstjerne? I Seest Kirkes kor lærer vi at synge godt og smukt samtidig med, at vi har det sjovt og hygger os. Vi er en lille flok sangglade børn og unge, som meget gerne vil have flere at synge sammen med. Kirkens spirekor mangler DIG hvis du: * går i klasse * kan li at synge og har lyst til at blive supergod til det * har lyst til at lære musikord * vil have nye venner * vil lære noget om, hvad kirken er for noget Kirkens børnekor mangler DIG hvis du: * Er mellem 11 og 17 år (fra 4. klasse) * Kan li at synge * Kan synge rent * har lyst til at synge til gudstjenester og tjene lidt lommepenge * vil lære noget om, hvad kirken er for noget Vi mødes i konfirmandstuen hver torsdag: Spirekor Ungdomskor 19 - ca For nærmere information: Organist Yvonne Hansen / Glæder mig til at se dig. Liturgisk langfredag I klassisk musik, salmesang og læsninger følger vi Jesus til korset. Gudstjeneste langfredag den 10. april kl

12 kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Gudstjenester i Seest Kirke April Palmesøndag den 5. kl Familiegudstjeneste Kristina Nilsson Konfirmanderne laver spændende gudstjeneste derefter kirkefrokost se side 2 Skærtorsdag den 9. kl Matt. 26, Hans Henrik Merrild Langfredag den 10. kl liturgisk passionsgudstjeneste Kristina Nilsson I musik, salmesang og læsning følger vi Jesus vej til korset se side 11 Påskedag den 12. kl Mark. 16, 1-8 Kristina Nilsson 2. påskedag den 13. kl Luk. 24, Kristina Nilsson 1.s.e. påske den 19. kl Johs. 20, Hans Henrik Merrild 2.s.e. påske den 26. kl Johs. 10, Kristina Nilsson gudstjeneste med lidt kortere og mere moderne liturgi Maj 3.s.e. påske den 3. kl Johs. 16, Kristina Nilsson St. bededag den 8. kl. 10. og kl konfirmationer Kristina Nilsson 4.s.e. påske den 10. kl Johs. 16, 5-15 Hans Henrik Merrild 5.s.e. påske den 17. kl Johs. 16, 23b-28 Borgny Brünings-Hansen Kr. Himmelfart den 21. kl Mark. 16, Kristina Nilsson 6.s.e. påske den 24. kl Johs. 15, 26-16, 4 Kristina Nilsson gudstjeneste med lidt kortere og mere moderne liturgi Pinsedag den 31. kl Johs. 14, Kristina Nilsson Juni 2. pinsedag Ingen gudstjeneste i kirken. Fælles gudstjeneste i provsti Trinitatis den 7. kl Johs., 3, 1-15 Kristina Nilsson 1.s.e.trin. den 14. kl Luk. 16, Hans Henrik Merrild 2.s.e.trin. den 21. kl Luk. 14, Kristina Nilsson gudstjeneste med lidt kortere og mere moderne liturgi 3.s.e.trin den 28. I Ingen gudstjeneste. (Ødis har ved Borgny Brünings-Hansen) Juli Se dagspressen for sommermånedens gudstjenestetider og prædikanter Der tages i denne gudstjenesteliste forebehold mod ændringer, hvorfor det anbefales, at man også holder sig orienteret om gudstjenesterne igennem dagspressen.

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard 52 18 06 Resen email:

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 22. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2007 Jeg-automaten Forleden døde sangeren Otto Brandenburg, og i dagens avis stod at læse, at han havde arrangeret sin egen bisættelse. Klogt at sikre

Læs mere

Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte

Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte Nr. 2 Februar, marts, april og maj 2011 17. årg. Spjellerup - Smerup - Hellested - Vemmetofte 1 K i r k e l i g v e j v i s e r Personale Alle fire sogne Sognepræst Torben Petersen Præstestien 2, 4653

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Nyheder. Program for byens dag: Kl. 11.00 Velkomst og åbning af markedsboder ved menighedsrådsformand

Nyheder. Program for byens dag: Kl. 11.00 Velkomst og åbning af markedsboder ved menighedsrådsformand Nyheder Byens dag den 14. september kl. 11-15 på Torpen Kapel, Nederste Torpenvej Tanken med initiativet Byens dag er en hyggelig markedsdag under de grønne træer i alleen, hvor man køber og sælger, smager,

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :)

Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :) Sct. Johannes Kirke Herning Døbte Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :) 1.3.2013-30.4.2013 Markus Kirk Molin Oliver Berggaard Jensen Thomas Cramer Nørgaard Sofia Aviaja Lundsby Jakobsen

Læs mere