Forår Påske - Pinse April Maj - Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk"

Transkript

1 HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om magen sådan synger vi med Grundtvig i en af vore festsalmer. Det er vist ikke helt forkert at sige, at hos os begynder påsken, når vi fejer Palmesøndag med årets Minikonfirmander, og så fortsætter det hele ugen med Skærtorsdag aften med den store begivenhed ved Herrens bord, og med Langfredag med Jesu råb fra korset Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? frem til Påskemorgen med det samme budskab fra englen som til jul, det storslåede og håbefulde Frygt ikke! og videre Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Det giver os al mulig grund til at ønske Glædelig påske! Det har vi hele den lange påsketid til at fejre, helt frem til Pinse. Til Pinse Opvågner alle dybe toner til pris for menneskets forsoner. Det synger vi om til pinse i kirken og i skoven, fordi Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny. Derfor ønsker vi da også Glædelig pinse! Lad os mødes i kirken Palmesøndag kl , Skærtorsdag kl Langfredag kl Påskedag kl Pinsedag kl og 2. pinsedag kl til Skovgudstjeneste i Hammer Bakker! Carl H-J

2 ADRESSER Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf , fax Træffetid: on. & fr ti.-fr , samt efter aftale. Præstesekretær: Inge Gregersen, kontor i Sognegården, tlf Telefontræffetid på mobilnr kl ma-ti-to. Graver: Lene Elise Hansen Kontor: Horsens Kirkevej Træffetid kl tlf ; Pedel & Kirketjener: Niels Jørgen Larsen, Sognegården tlf og mobil Kirkesanger/Sognemedhjælper: Inga Nielsen, - mobil , samt evt. i Sognegården tlf Organist: Lene Holt Nielsen, tlf Horsens Kirke & Sognegård: Horsens Kirkevej tlf / Hjemmeside: Præsteafløsere: Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 60, tlf Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 tlf MENIGHEDSRÅD Horsens Sogn: Formand John E. Hein, Ravndalen 63, 9310 Vodskov, tlf ; Næstformand Liselotte Lohmann Christoffersen, Horsens Kirkevej 11, tlf Kirkeværge Kirsten Andersen, Hørgårdsvej 5, , Kontaktperson Birgit Kristensen, Dyrlægevej 2, ; Bygningssagkyndig Mogens Brix Nielsen, Gravsholtv. 53, tlf ; - Kasserer Marianne Winther, Øster Hassingvej 2, tlf ; Besøg hjemmesiden: Nyt fra Menighedsrådet AFSKED Som tidligere nævnt, har vores præst Carl Hertz-Jensen, gennem snart 34 år fået bevilget sin afsked ved udgangen af august måned I den anledning vil der blive afholdt afskedsgudstjeneste. Det kan allerede nu meddeles, at der vil blive holdt afsked søndag den 19. august i Hammer kirke kl og i Horsens kirke kl med reception i Horsens sognegård kl.12.00, alle i sognene er naturligvis velkommen her til at sige farvel og ønske et godt otium. SAMARBEJDE Ved fælles menighedsrådsmøde i pastoratet her i marts blev man enige om med henblik på det forestående valg til de nye menighedsråd til november, at vi vil arbejde for et pastorartsråd, det vil sige at vi vil slå sognene sammen med eet menighedsråd, et såkaldt fælles pastoratsråd og i den anledning vil der ved næste rådsmøde blive indkaldt til et orienteringsmøde torsdag den 12. april kl i Horsens sognegård. Her er det tanken at præsentere planen om det kommende samarbejde i Pastoratsråd. Skal sådan et samarbejde gennemføres, kræver det tilslutning fra et åbent menighedsmøde i begge sogne. Der skal i givet fald udarbejdes en samarbejdsaftale med vedtægter for omfanget af samarbejdet Formand John Hein Sogneindsamling 2012 En stor tak til alle indsamlere, medhjælpere i køkkenet, pengetællere og bidragydere, for den store støtte og opbakning søndag d. 4. marts. Dagen startede med en fælles gudstjeneste i Horsens Kirke, med efterfølgende kirkekaffe i sognegården i Langholt inden ruterne blev fordelt og indsamlerne sendt af sted. I år var der 8 ruter som blev dækket af 20 indsamlere og i sognegården var der 3 hjælpere til at lave kaffe, varme pølser og tælle penge. I ugen op til sogneindsamlingen deltog jeg i konfirmandtimerne, for at orientere og vise film om min tur til Uganda, som optakt til sogneindsamlingen. Efterfølgende viste konfirmanderne stor interesse for indsamlingen. Ud af de 20 indsamlere var 7 af årets konfirmander og 2 minikonfirmander MEGET FLOT! Der blev indsamlet 5649 kr. ca. 500 kr. mere end sidste år. Der skal også lyde en stor tak købmanden som sagde ja til at have en indsamlingsbøsse stående i forretningen i 5 uger omkring sogneindsamlingen, i den var der doneret 170 kr. tak for det. I hele pastoratet blev der indsamler i alt kr. På landsplan blev der samlet godt 15. millioner ind til kampen mod sult. Læs evt. mere på Inga Nielsen, indsamlingsleder

3 GUDSTJENESTER på Liselund På Plejehjemmet Liselund indbydes normalt 2 gange hver måned til gudstjeneste, efter følgende plan i de næste par måneder: Torsdag den 19. april kl ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe Torsdag den 3. maj kl med nadver ved Carl Hertz-Jensen Torsdag den 7. juni kl med nadver ved Lisbeth Solmunde Michelsen Torsdag den 21. juni kl ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe VELKOMMEN! SÆRLIGE GUDSTJENESTER PALMESØNDAG Søndag den 1. apr. kl i Horsens Kirke & Sognegård FAMILIEGUDSTJENESTE som afslutning med årets Minikonfirmander. På denne dag ledes vi frem mod hele påskefesten i Jerusalem på Jesu tid og hos os her i Langholt i år. Der laves glasmaleri til udsmykning i kirken på Palmesøndag! Spaghettigudstjeneste Tirsdag den 17. apr. kl i Horsens Kirke Denne måneds Spaghetti-gudtjeneste holdes som en DÅBSFAMILIEDAG med særlig indbydelse til 5-6 årige døbte for at modtage SIGURD fortæller BIBELHISTORIER. På billedet ses, hvordan det så ud sidste år! Når vi er færdige i kirken, går vi til serveringen i Sognegården. Vel mødt og velbekomme! KONFIRMATION Søndag den 20. maj kl i Horsens Kirke Der bliver fuldt hus i kirken med i alt 17 konfirmander på den store dag: Rasmus Maarbjerg Andersen, Morten Riel Andreasen, Emma Elbo August, Mette Kronfelt Bjarkam, Stine Dahl Christiansen, Nanna Hovalt Hansen, Ole Sebastian Herskind, Emma Juul Jensen, Julie Sonne Jeppesen, Ann- Sofie Prägler Jungersen, Rasmus Frej Kaagaard, Mikkel Ulrich Lund, Signe Bach Møllnitz, Camilla Olivia Utzen Nielsen, Tricia Juul Møller Pedersen, Michelle Seierup & Ida Hassingboe Søndergaard. Vel mødt & Lykke til! Hæftet om Horsens Kirke & Sogn er fremlagt i kirke og sognegård til ren foræringspris: 20.- kr. pr. stk. Se selv! GULT Kørekort til Kirkebil: Kirkebil (Horsens Kirke) Ring: Aalborg Taxa Opgiv konto nr Husk: bestil returkørsel ved ankomst til kirken. Horsens Sogns Menighedsråd GUDSTJENESTER De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. (Ap. Gern. 2, 42) APRIL 1. apr. kl Palmesøndag (176)* 5. apr. kl Skærtorsdag (179) Joh 13, 1-15 v/ Erik Boye * 6. apr. kl Langfredag (197) Markuspassionen * 8. apr. kl PÅSKEDAG (224) Matt 28, 1-8 * 9. apr. Ingen gudstj. Henvisning til Hammer Kirke kl apr. kl s. e. Påske (249) Joh 21, apr. kl Spaghettigudstj. * 22. apr. Ingen gudstj. Henvisning til Hammer Kirke kl apr. kl s. e. Påske (24) Joh 14, 1-11 MAJ 4. maj kl Bededag (495) Matt 7, maj Ingen gudstj. Henvisning til Hammer Kirke kl maj kl s. e. Påske (321) Joh 17, maj Ingen gudstj. 20. maj kl s. e. Påske (478) Joh 17, Konfirmation * 27. maj kl Pinsedag (291) Joh 14, * 28. maj kl Pinsedag (290) Skovgudstjeneste * 30. maj kl KONCERT * JUNI 3. juni kl Trinitatis (364) Matt 28, v/ Erik Boye 10. juni kl s. e. Trin. (728) Luk 12, juni kl s. e. Trin. (633) Luk 14, * Se nærmere omtale inde i bladet. Tallene i ( ) angiver forslag til dagens salme. Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved sognepræsten Carl Hertz-.Jensen

4 VODSKOV GENBRUG Granlunden 1, Vodskov Åben: kl mandag - fredag Kom og gør en god handel! Og støt en god sag! En god mulighed for et godt køb og en god støtte til et af de mange gode formål i årets løb: Fx Grafton landbrugs- & spejdertræningscenter i Sierra Leone, Folkekirkens Nødhjælp BedsteHjælp i Malawi, De grønne pigespejdere, Projekt Gadebørn i Tanzania, Diakonhøjskolen, KFUM&KFUK, FDF; Danmission; mm. TAK for hjælpen! Drives af Hammer Y s Men s Club Kirkens Korshær Genbrug VODSKOV Kirkens Korshær Genbrug Vodskovvej 57, 9310 Vodskov Der kan virkelig gøres en god handel i butikken. Hver en krone i overskud går til Kirkens Korshær i Aalborg: Varmestue Skurbyen Gårdprojekt Natvarmestue & Herberg. Vi tager gerne imod ting og sager ved henvendelse i butikken eller på tlf I åbningstiden kan evt. aftales om at hente møbler. Åben: kl Mandag-Torsdag SOGNEAFTENER Arrangeret af Menighedsråd & Borgerforening Onsdag den 18. april kl Besøg på Aalborg Teater Af hensyn til rundvisning og evt. spisning er der behov for tilmelding senest den 11. april til Lone Skalborg Jeppesen tlf Pris 50.- kr. pr voksen og 25.- kr. pr. barn. Tilmeld med ønske om spisning efter teaterbesøget, så det kan forberedes og arrangeres. Torsdag den 24. maj kl Fugletur med Danmarks Naturfredningsforening med vores lokale fuglekender Svend Erik Mikkelsen. Deltagere mødes på Vodskov Kirkes p-plads. Tag med på skumringsstemning i skoven nu, hvor hele fuglekoret synger, også nattergal og andre natsangere! Medbring egen kaffekurv. Sogneudvalget John Hein, Liselotte Lohmann Christoffersen, Ingelise Overlade, Lone Skalborg Jeppesen & Carl Hertz-Jensen byder alle: VELKOMMEN! KONCERTER i Horsens & Hammer Sogne Forårskoncert i Hammer Kirke søndag den 29. april kl Vodskov Kirkes B/U-kor og HammerKoret sammen med korledere og organister Ulrika Jensen & Lene Holt Nielsen. Lysvæld bagved lysvæld onsdag den 30. maj kl i Horsens Kirke Sang ved Anette Kjær og Orgel ved Dorte Tilma. Koncertudvalg med organist Lene Holt Nielsen

5 SPEJDERNYT (med billeder fra Generalforsamling 2012) Vi har lavet en lille rokade i lederne, således at Jette Gjøderum og Morten T. Jakobsen er ledere hos ulvene, og at Jan Krog er rykket op for at hjælpe hos Mads og Jette. Denne rokade skyldes at der pludselig kun var tre junior-spejdere tilbage. Og at Tina Krog så valgte at stoppe hos Ulvene. Vi siger Tina tusind tak for hendes indsats hos ulvene. Mødetiden hos ulvener er også blevet ændret fra kl til så alle både voksne og børn har en rimelig chance for at komme hjem og deltage. Men ellers kører det jo derud af med enhederne. Vi er så småt ved at gå i gang med vores opgaver til Kristi Himmelfarts løbet den 17. maj - og skal jo også snart til at tænke på MUS-lejren, der komme i juni i dagene d juni. Med hensyn til, om vi kører junior-arbejde efter sommerferien, er det noget, vi som ledere skal til at tage stilling til her før sommerferien - om der er børn nok - og om de har lyst til at fortsætte som spejdere - så kære forældre tag en snak med jeres børn - og hør om det er noget, de vil - for så er vi også pararte til at lave en junior-enhed. OPRÅB Der skulle vel ikke være nogle som har noget ledigt plads (lade - udhus), hvor vi måtte have lov til at hænge vores telte til tørre, når vi kommer hjem fra lejr! Det var vist, hvad der var for denne gang. Danmarks største spejderlejr i Holstebro med spejdere til sommer: juli drenge og piger ventes at deltage fra Langholt Gruppe! Med spejderhilsen fra Karen Nielsen gruppeleder Langholt Gruppe Langholt Gruppe Formand René Tranberg Næstformand Lone Nørholm Nielsen Kasserer Jane Hem Sekretær Morten Krogh Kristensen Kirkerepr. Carl Hertz-Jensen Gruppeleder Karen Nielsen Ledere og mødetider Bævere (bh.-1.kl) Vi mødes torsdag kl Ulve (2.-3.kl) Vi mødes tirsdag kl Spejdere & Seniorer (4. kl.+) Vi mødes torsdag kl Alle i Spejderhuset, Hørgaardsvej 6 Hanne Beck Lise Herskind Jan Krogh Morten T. Jakobsen Mads Karmark Jette Gjøderum Jette Krogh --- Pedel ved Spejderhuset Morten Krogh Kristensen Aalborg Spejdershop Tirsdag kl , bestilling/ salg v/ Lindholm Gruppe, Lindholmsvej 59, 9400 Nørresundby tlf Én gang spejder altid spejder!

6 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst i Horsens Kirke DÅB d. 26. februar: Mattis Christian Mortensen, Vestvej 30; d. 25. marts: Christian Ibsen Rasmussen, Mich. Berings Vang 8, 2 003, Hvidovre. VIELSE Ingen. BEGRAVELSE d. 20. marts: Michael Pedersen, Fyensgade 41 B, st. Aalborg. HUSBESØG Det hører med til præstens arbejde at stå til rådighed for husbesøg. Så lad bare præsten få et praj, hvor og når der er behov. Det er jo ikke altid så let at vide midt i det andet daglige arbejde. SAMTALE Enhver har mulighed for og lov til at opsøge præsten for en samtale når som helst og tillige nærmest om hvad som helst. Her føres ingen journaler, og det koster ikke noget. Præsten har tavshedspligt. Præsten får sin løn for det! ALTERGANG Der er noget, der hedder hjemmealtergang for enhver, som ikke lige kan komme til gudstjeneste i kirken. Det er præsten også ansat til! Brug din præst, når du har brug for det! AKTUELT lige nu: Kirkeminister Manu Sareen har været god til at holde gang i debatten i og om Folkekirken i de skrevne og digitale medier og mellem naboer, venner og fjender. Udmeldinger om kirkelukninger, når der kommer for få kirkegængere til søndagens gudstjeneste. Lovforslag om vielse af homoseksuelle er lige nu til forhandling i tinget. Ikke mærkeligt, at det fyger med spørgsmål, bl.a. til os som præster: Skal vores kirke lukkes? Hvad mener du om vielse af homoseksuelle i din kirke? Har du sagt nej til nogen? osv. osv. For nu at tage det sidste først: Nej, jeg har ikke sagt nej til nogen. Jeg er i øvrigt heller ikke blevet spurgt af noget homoseksuelt par nogensinde. Men hvad nu, hvis? Dermed er vi på vej ind i det andet spørgsmål. Det må jo være nærliggende for en præst at slå efter i Bibelen. I GT er talen mere end klar. Læs selv fx 3 Mos 18, 20 eller 20, 13! Moseloven stempler homoseksualitet som synd, der skal straffes med dødsdom. Men er moseloven også vores rettesnor? I NT kan vi også finde tekster, der stempler homoseksualitet som synd. Det gælder således i nogle af Paulus breve, fx Rom 1, 24ff; 1 Kor 6, 9; 1 Tim 1, 10. Kan Paulus så bruges som rettesnor? Det er da nok værd at notere sig, at Jesus overhovedet ikke udtaler sig om den sag. Det kunne da i det mindste give anledning til overvejelser om at følge Jesu eksempel, altså at afholde sig fra klare udtalelser med forbud eller fordømmelser eller forslag til straf! Personligt finder jeg ikke bibelen særligt anvendelig at bruge som facitliste på den slags vanskelige spørgsmål. Hvis vi kunne finde på at bruge bibelord på den måde, måtte vi ændre mangt og meget i nutidens samfund for at få det til at passe med de bibelske anvisninger, vejledninger, regler og love! Jeg tror ikke på, at de bibelske ord er skrevet med den slags formål. Vore dages homoseksualitet er en form for partnerskab, samliv og parforhold, som adskiller sig fra det, vi godt kan tillade os at kalde det normale, som er parforholdet, samlivet eller ægteskabet mellem mand og kvinde. Men selv om det er anderledes, er der dog tale om et kærlighedsforhold i relationen mellem to mennesker af samme køn. de få stykker, jeg har lært at kende personligt, ville jeg ikke med god samvittighed kunne afvise, hvis de havde mulighed for at bede om en kirkelig velsignelse eller som de nye lovforslag skal åbne mulighed for, en kirkelig vielse. Men vi mangler hertil et brugbart ritual, som biskopperne mere eller mindre modvilligt har givet løfte om at udarbejde. Det er bestemt ikke nogen let sag at få udarbejdet sådan et ritual, når det nu er tanken, at det skal være et dækkende fælles ritual for vielse af mand og kvinde som hidtil og af par af samme køn tillige. Det vil fx ikke være muligt at finde et fælles bibelsk grundlag til at tilgodese en sådan handling, som skal være gældende for både den ene og den anden slags parforhold. Men vi har da også andre kirkelige handlinger, som ikke er bundet til et bibelsk grundlag. (fortsættes på næste side)

7 Café eftermiddag Følgende torsdage i Sognegården i Langholt: Torsdag d. 12. april kl : Hyggelige samvær omkring kaffebordet. Torsdag d. 26. april kl : Vi synger årstidens sange og salmer v/ organist Lene Holt Nielsen Torsdag d. 10. maj kl : Hyggelige samvær omkring kaffebordet. Torsdag d. 24. maj kl : Min tur til Grønland i 2011 v/agnethe Jensen Herefter sommerferie! Medbring gerne håndarbejde mulighed for forskellige spil. Kaffen koster 10 kr. Ønske om transport, ring til Inga Nielsen Horsens Menighedsråd. Musikalsk Legestue Vi mødes følgende onsdage i Sognegården i Langholt: Onsdag d. 25. april kl Onsdag d. 30. maj kl Alle med børn i dagplejealderen, også hjemmegående mødre på barsel, er velkomne! Ønsker man at høre nærmere, kontakt: sognemedhjælper Inga Nielsen tlf.: (AKTUELT forsat fra forrige side) Til konfirmation og begravelse kan de direkte berørte selv være med til at vælge bibelord at knytte til ved. Sådan kunne det måske fremover komme til at se ud ved en kirkelig vielse mellem mand og kvinde og mellem par af samme køn. Det kunne vel være en mulighed. Men jeg indrømmer gerne, at jeg ikke har let ved at forestille mig en fuldstændig ligestilling, fordi det ikke er til at se bort fra den biologiske forskel i et forhold mellem mand og kvinde og et forhold mellem par af samme køn. Jeg betvivler ikke, at kærligheden kan være ægte og hengivende i begge slags tilfælde, men den rent biologiske forskel er dog iøjnefaldende. Par af samme køn kan nu engang ikke få børn sammen uden hjælp fra det andet køn. Det har jo vist sig, at der er en del tilfælde, hvor der er sådan et ønske at få børn med forældrerettigheder og pligter og med børns rettigheder og pligter. Igen en vanskelig situation, hvor det må blive svært om ikke umuligt at opnå ligestilling! Jeg indrømmer desuden også gerne, at det kan være noget bekymrende, at en ganske lille gruppe som de homoseksuelle med de nye regler kommer til at få en indflydelse, som intet selv betydeligt større mindretal ellers ville have adgang til. Den ligestilling, der bedes om, kan næppe undgå at få afgørende og alvorlige følger for synet på familieliv og ægteskab for det store flertal, som trods alt holder fast ved et parforhold mellem mand og kvinde. Hvis det lykkes som længe planlagt og forberedt i årevis, så tages der her et hensyn til mindretallet, som måske også lover godt for det lille mindretal af kirkegængere, som ellers i øjeblikket kan frygte for, at deres til tider dårligt besøgte kirke kan trues med lukning. De få kirkegængere må fortsat have deres plads ved søndagens gudstjeneste, fordi Jesus har givet sit løfte til de få: Hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem! Jeg går ind for, at vi tager skyldigt hensyn til ovennævnte mindretal! Carl H-J BESØGSTJENESTEN I HORSENS & HAMMER SOGNE Hvem? Besøgsvenner i sognene Sognemedhjælperen Menighedsrådene Hvad? Tilbud om en at snakke med, drikke kaffe med, læse sammen med, spille eller gå en tur med. Hvis du ønsker en besøgsven, så kontakt Sognemedhjælper Inga Nielsen, Horsens Sognegård, ! HUSK HVER dag på Kanal NORD Ti kl On kl To-Fr kl Lø kl Sø kl Liv i kirken KIRKERUMMET Se i TV-programmet og tænd for dit TV! BLADUDVALG Kirsten Andersen, Inga Nielsen (foto) og Carl Hertz-Jensen (ansv.) - Afleveringsfrist til næste nr.: 8/5-12. HJEMMESIDENYT! Besøg PASTORATETS hjemmeside. Venlig hilsen fra Inga Nielsen Sognemedhjælper

8 SOGNEGÅRD Kortklub tirsdage kl Caféeftermidag kl /4; 26/4; 10/5; 24/5; 14/6 Menighedsrådsmøde kl /4; 3/5; 6/6 Minikonfirmander kl Onsdage indtil den 1/4 Sogneaftener * 18/4; 24/5 Konfirmander kl Tirsdage i Langholt/Torsdage i Grindsted Musikalsk Legestue kl /4; 30/5; 27/6 Kirkelig Vejviser Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmeldes denne til sognepræsten med evt. erklæring. Blanket kan hentes på præstens sekretærkontor eller på: Navngivelse: Senest 6 måneder efter fødsel foretages anmeldelse af navn til sognepræsten. Blanket kan hentes på: Dåb: Aftale træffes med den præst, der skal foretage dåben. Navn og adresse på 2-5 faddere oplyses. Navneændring: Regler for ansøgning og betaling (480,- kr.) findes på adressen Herfra eller på præstens sekretærkontor hentes ansøgningsblanket. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten til at foretage vielsen. Prøvelsesattest skaffes på borgmesterkontor i bopælskommune og afleveres ved aftale med præsten. Dødsfald: Inden 2 hverdage efter dødsfald foretages anmeldelse til sognepræsten. Attester for afdøde forevises. Dødsanmeldelse udfyldes eller afleveres. Begravelse: Nærmere om tid og sted for begravelse/bisættelse aftales med præsten til at foretage handlingen. BAGSIDEN Bustur til Randers med årets minikonfirmander Lørdag d. 10. marts var dagen for årets familiebustur med minikonfirmanderne. Kl. ca. 9 var alle 53 børn og voksne på plads i bussen. Vores første mål var Skt. Andreas Kirke i Randers. På turen nedad blev der spist rundstykker samt drukket kaffe, te og juice. Efter en god times kørsel var vi fremme ved Skt. Andreas Kirke. Kirken er en ny kirke fra 1971 som er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Her mødte vi det lokale hold minikonfirmander, samt præst, organist, sognemedhjælper og andre frivillige medhjælpere. Måden vi blev rundvist på, var i form af et løb. Vi blev delt i grupper, og på den måde kom vi rundt til alter, døbefont, prædikestol, orgel og klokketårn. Løbet forgik sammen med minikonfirmanderne fra Skt. Andreas Kirke, undervejs var der indlagt små konkurrencer. Efter ca. en time var det tid at sige farvel og tak, for at køre til Randers Regnskov. Her var der ca. 2½ time på egen hånd, hvor der skulle spises madpakker og vi skulle besøge både Sydamerika, Afrika og Asien. Meget spændende at mærke hvor forskelligt klimaet var i de forskellige verdensdele mht. temperatur og fugtighed. Mange steder kunne man komme meget tæt på de mange eksotiske dyr. Dagens sidste besøg var i Sct. Mortens Kirke i Randers, en stor og flot kirke midt i Randers by, i gå afstand fra Regnskoven. Kirken var oprindeligt en klosterkirke i tilknytning til Helligåndsklostret som er oprettet i Inde i kirken var der mange flotte og spændende ting at se på. Det, børnene først gjorde store øjne over, var det kæmpestore orgel. Det første orgel stod færdig i 1753 og har så efterfølgende gennemgået flere reparationer og udvidelser. Det nuværende alterbillede er lavet af Per Kirkeby og blev indviet i Døbefonten, en firkantet blok udført i keramik, er fra 1951 til erstatning for en gammel trædøbefont. Kl. ca var vi tilbage i Langholt efter en spændende tur. Tak til for en god tur. Sognemedhjælper Inga Nielsen

Forår Faste - Påske www.horsenskirke.dk

Forår Faste - Påske www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Faste - Påske www.horsenskirke.dk 2011 Nr. 2 Sogneindsamling 13. marts Slutsult.nu Indsamlere kan melde sig til sognemedhjælper Inga Nielsen på tlf.: 22416919 eller mail.:

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Karlslunde Strandsogn

Karlslunde Strandsogn Gudstjenestekalender fortsat Butik på frivillige hænder Søndag 5. juli 1. februar blev Lisbeths Genbrug på Karlslunde Strandvej 76 overtaget af Karlslunde Strandkirke. Den tidligere ejer, Lisbeth Jensen,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere