Forår Påske - Pinse April Maj - Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk"

Transkript

1 HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om magen sådan synger vi med Grundtvig i en af vore festsalmer. Det er vist ikke helt forkert at sige, at hos os begynder påsken, når vi fejer Palmesøndag med årets Minikonfirmander, og så fortsætter det hele ugen med Skærtorsdag aften med den store begivenhed ved Herrens bord, og med Langfredag med Jesu råb fra korset Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? frem til Påskemorgen med det samme budskab fra englen som til jul, det storslåede og håbefulde Frygt ikke! og videre Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Det giver os al mulig grund til at ønske Glædelig påske! Det har vi hele den lange påsketid til at fejre, helt frem til Pinse. Til Pinse Opvågner alle dybe toner til pris for menneskets forsoner. Det synger vi om til pinse i kirken og i skoven, fordi Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny. Derfor ønsker vi da også Glædelig pinse! Lad os mødes i kirken Palmesøndag kl , Skærtorsdag kl Langfredag kl Påskedag kl Pinsedag kl og 2. pinsedag kl til Skovgudstjeneste i Hammer Bakker! Carl H-J

2 ADRESSER Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf , fax Træffetid: on. & fr ti.-fr , samt efter aftale. Præstesekretær: Inge Gregersen, kontor i Sognegården, tlf Telefontræffetid på mobilnr kl ma-ti-to. Graver: Lene Elise Hansen Kontor: Horsens Kirkevej Træffetid kl tlf ; Pedel & Kirketjener: Niels Jørgen Larsen, Sognegården tlf og mobil Kirkesanger/Sognemedhjælper: Inga Nielsen, - mobil , samt evt. i Sognegården tlf Organist: Lene Holt Nielsen, tlf Horsens Kirke & Sognegård: Horsens Kirkevej tlf / Hjemmeside: Præsteafløsere: Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 60, tlf Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 tlf MENIGHEDSRÅD Horsens Sogn: Formand John E. Hein, Ravndalen 63, 9310 Vodskov, tlf ; Næstformand Liselotte Lohmann Christoffersen, Horsens Kirkevej 11, tlf Kirkeværge Kirsten Andersen, Hørgårdsvej 5, , Kontaktperson Birgit Kristensen, Dyrlægevej 2, ; Bygningssagkyndig Mogens Brix Nielsen, Gravsholtv. 53, tlf ; - Kasserer Marianne Winther, Øster Hassingvej 2, tlf ; Besøg hjemmesiden: Nyt fra Menighedsrådet AFSKED Som tidligere nævnt, har vores præst Carl Hertz-Jensen, gennem snart 34 år fået bevilget sin afsked ved udgangen af august måned I den anledning vil der blive afholdt afskedsgudstjeneste. Det kan allerede nu meddeles, at der vil blive holdt afsked søndag den 19. august i Hammer kirke kl og i Horsens kirke kl med reception i Horsens sognegård kl.12.00, alle i sognene er naturligvis velkommen her til at sige farvel og ønske et godt otium. SAMARBEJDE Ved fælles menighedsrådsmøde i pastoratet her i marts blev man enige om med henblik på det forestående valg til de nye menighedsråd til november, at vi vil arbejde for et pastorartsråd, det vil sige at vi vil slå sognene sammen med eet menighedsråd, et såkaldt fælles pastoratsråd og i den anledning vil der ved næste rådsmøde blive indkaldt til et orienteringsmøde torsdag den 12. april kl i Horsens sognegård. Her er det tanken at præsentere planen om det kommende samarbejde i Pastoratsråd. Skal sådan et samarbejde gennemføres, kræver det tilslutning fra et åbent menighedsmøde i begge sogne. Der skal i givet fald udarbejdes en samarbejdsaftale med vedtægter for omfanget af samarbejdet Formand John Hein Sogneindsamling 2012 En stor tak til alle indsamlere, medhjælpere i køkkenet, pengetællere og bidragydere, for den store støtte og opbakning søndag d. 4. marts. Dagen startede med en fælles gudstjeneste i Horsens Kirke, med efterfølgende kirkekaffe i sognegården i Langholt inden ruterne blev fordelt og indsamlerne sendt af sted. I år var der 8 ruter som blev dækket af 20 indsamlere og i sognegården var der 3 hjælpere til at lave kaffe, varme pølser og tælle penge. I ugen op til sogneindsamlingen deltog jeg i konfirmandtimerne, for at orientere og vise film om min tur til Uganda, som optakt til sogneindsamlingen. Efterfølgende viste konfirmanderne stor interesse for indsamlingen. Ud af de 20 indsamlere var 7 af årets konfirmander og 2 minikonfirmander MEGET FLOT! Der blev indsamlet 5649 kr. ca. 500 kr. mere end sidste år. Der skal også lyde en stor tak købmanden som sagde ja til at have en indsamlingsbøsse stående i forretningen i 5 uger omkring sogneindsamlingen, i den var der doneret 170 kr. tak for det. I hele pastoratet blev der indsamler i alt kr. På landsplan blev der samlet godt 15. millioner ind til kampen mod sult. Læs evt. mere på Inga Nielsen, indsamlingsleder

3 GUDSTJENESTER på Liselund På Plejehjemmet Liselund indbydes normalt 2 gange hver måned til gudstjeneste, efter følgende plan i de næste par måneder: Torsdag den 19. april kl ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe Torsdag den 3. maj kl med nadver ved Carl Hertz-Jensen Torsdag den 7. juni kl med nadver ved Lisbeth Solmunde Michelsen Torsdag den 21. juni kl ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe VELKOMMEN! SÆRLIGE GUDSTJENESTER PALMESØNDAG Søndag den 1. apr. kl i Horsens Kirke & Sognegård FAMILIEGUDSTJENESTE som afslutning med årets Minikonfirmander. På denne dag ledes vi frem mod hele påskefesten i Jerusalem på Jesu tid og hos os her i Langholt i år. Der laves glasmaleri til udsmykning i kirken på Palmesøndag! Spaghettigudstjeneste Tirsdag den 17. apr. kl i Horsens Kirke Denne måneds Spaghetti-gudtjeneste holdes som en DÅBSFAMILIEDAG med særlig indbydelse til 5-6 årige døbte for at modtage SIGURD fortæller BIBELHISTORIER. På billedet ses, hvordan det så ud sidste år! Når vi er færdige i kirken, går vi til serveringen i Sognegården. Vel mødt og velbekomme! KONFIRMATION Søndag den 20. maj kl i Horsens Kirke Der bliver fuldt hus i kirken med i alt 17 konfirmander på den store dag: Rasmus Maarbjerg Andersen, Morten Riel Andreasen, Emma Elbo August, Mette Kronfelt Bjarkam, Stine Dahl Christiansen, Nanna Hovalt Hansen, Ole Sebastian Herskind, Emma Juul Jensen, Julie Sonne Jeppesen, Ann- Sofie Prägler Jungersen, Rasmus Frej Kaagaard, Mikkel Ulrich Lund, Signe Bach Møllnitz, Camilla Olivia Utzen Nielsen, Tricia Juul Møller Pedersen, Michelle Seierup & Ida Hassingboe Søndergaard. Vel mødt & Lykke til! Hæftet om Horsens Kirke & Sogn er fremlagt i kirke og sognegård til ren foræringspris: 20.- kr. pr. stk. Se selv! GULT Kørekort til Kirkebil: Kirkebil (Horsens Kirke) Ring: Aalborg Taxa Opgiv konto nr Husk: bestil returkørsel ved ankomst til kirken. Horsens Sogns Menighedsråd GUDSTJENESTER De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. (Ap. Gern. 2, 42) APRIL 1. apr. kl Palmesøndag (176)* 5. apr. kl Skærtorsdag (179) Joh 13, 1-15 v/ Erik Boye * 6. apr. kl Langfredag (197) Markuspassionen * 8. apr. kl PÅSKEDAG (224) Matt 28, 1-8 * 9. apr. Ingen gudstj. Henvisning til Hammer Kirke kl apr. kl s. e. Påske (249) Joh 21, apr. kl Spaghettigudstj. * 22. apr. Ingen gudstj. Henvisning til Hammer Kirke kl apr. kl s. e. Påske (24) Joh 14, 1-11 MAJ 4. maj kl Bededag (495) Matt 7, maj Ingen gudstj. Henvisning til Hammer Kirke kl maj kl s. e. Påske (321) Joh 17, maj Ingen gudstj. 20. maj kl s. e. Påske (478) Joh 17, Konfirmation * 27. maj kl Pinsedag (291) Joh 14, * 28. maj kl Pinsedag (290) Skovgudstjeneste * 30. maj kl KONCERT * JUNI 3. juni kl Trinitatis (364) Matt 28, v/ Erik Boye 10. juni kl s. e. Trin. (728) Luk 12, juni kl s. e. Trin. (633) Luk 14, * Se nærmere omtale inde i bladet. Tallene i ( ) angiver forslag til dagens salme. Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved sognepræsten Carl Hertz-.Jensen

4 VODSKOV GENBRUG Granlunden 1, Vodskov Åben: kl mandag - fredag Kom og gør en god handel! Og støt en god sag! En god mulighed for et godt køb og en god støtte til et af de mange gode formål i årets løb: Fx Grafton landbrugs- & spejdertræningscenter i Sierra Leone, Folkekirkens Nødhjælp BedsteHjælp i Malawi, De grønne pigespejdere, Projekt Gadebørn i Tanzania, Diakonhøjskolen, KFUM&KFUK, FDF; Danmission; mm. TAK for hjælpen! Drives af Hammer Y s Men s Club Kirkens Korshær Genbrug VODSKOV Kirkens Korshær Genbrug Vodskovvej 57, 9310 Vodskov Der kan virkelig gøres en god handel i butikken. Hver en krone i overskud går til Kirkens Korshær i Aalborg: Varmestue Skurbyen Gårdprojekt Natvarmestue & Herberg. Vi tager gerne imod ting og sager ved henvendelse i butikken eller på tlf I åbningstiden kan evt. aftales om at hente møbler. Åben: kl Mandag-Torsdag SOGNEAFTENER Arrangeret af Menighedsråd & Borgerforening Onsdag den 18. april kl Besøg på Aalborg Teater Af hensyn til rundvisning og evt. spisning er der behov for tilmelding senest den 11. april til Lone Skalborg Jeppesen tlf Pris 50.- kr. pr voksen og 25.- kr. pr. barn. Tilmeld med ønske om spisning efter teaterbesøget, så det kan forberedes og arrangeres. Torsdag den 24. maj kl Fugletur med Danmarks Naturfredningsforening med vores lokale fuglekender Svend Erik Mikkelsen. Deltagere mødes på Vodskov Kirkes p-plads. Tag med på skumringsstemning i skoven nu, hvor hele fuglekoret synger, også nattergal og andre natsangere! Medbring egen kaffekurv. Sogneudvalget John Hein, Liselotte Lohmann Christoffersen, Ingelise Overlade, Lone Skalborg Jeppesen & Carl Hertz-Jensen byder alle: VELKOMMEN! KONCERTER i Horsens & Hammer Sogne Forårskoncert i Hammer Kirke søndag den 29. april kl Vodskov Kirkes B/U-kor og HammerKoret sammen med korledere og organister Ulrika Jensen & Lene Holt Nielsen. Lysvæld bagved lysvæld onsdag den 30. maj kl i Horsens Kirke Sang ved Anette Kjær og Orgel ved Dorte Tilma. Koncertudvalg med organist Lene Holt Nielsen

5 SPEJDERNYT (med billeder fra Generalforsamling 2012) Vi har lavet en lille rokade i lederne, således at Jette Gjøderum og Morten T. Jakobsen er ledere hos ulvene, og at Jan Krog er rykket op for at hjælpe hos Mads og Jette. Denne rokade skyldes at der pludselig kun var tre junior-spejdere tilbage. Og at Tina Krog så valgte at stoppe hos Ulvene. Vi siger Tina tusind tak for hendes indsats hos ulvene. Mødetiden hos ulvener er også blevet ændret fra kl til så alle både voksne og børn har en rimelig chance for at komme hjem og deltage. Men ellers kører det jo derud af med enhederne. Vi er så småt ved at gå i gang med vores opgaver til Kristi Himmelfarts løbet den 17. maj - og skal jo også snart til at tænke på MUS-lejren, der komme i juni i dagene d juni. Med hensyn til, om vi kører junior-arbejde efter sommerferien, er det noget, vi som ledere skal til at tage stilling til her før sommerferien - om der er børn nok - og om de har lyst til at fortsætte som spejdere - så kære forældre tag en snak med jeres børn - og hør om det er noget, de vil - for så er vi også pararte til at lave en junior-enhed. OPRÅB Der skulle vel ikke være nogle som har noget ledigt plads (lade - udhus), hvor vi måtte have lov til at hænge vores telte til tørre, når vi kommer hjem fra lejr! Det var vist, hvad der var for denne gang. Danmarks største spejderlejr i Holstebro med spejdere til sommer: juli drenge og piger ventes at deltage fra Langholt Gruppe! Med spejderhilsen fra Karen Nielsen gruppeleder Langholt Gruppe Langholt Gruppe Formand René Tranberg Næstformand Lone Nørholm Nielsen Kasserer Jane Hem Sekretær Morten Krogh Kristensen Kirkerepr. Carl Hertz-Jensen Gruppeleder Karen Nielsen Ledere og mødetider Bævere (bh.-1.kl) Vi mødes torsdag kl Ulve (2.-3.kl) Vi mødes tirsdag kl Spejdere & Seniorer (4. kl.+) Vi mødes torsdag kl Alle i Spejderhuset, Hørgaardsvej 6 Hanne Beck Lise Herskind Jan Krogh Morten T. Jakobsen Mads Karmark Jette Gjøderum Jette Krogh --- Pedel ved Spejderhuset Morten Krogh Kristensen Aalborg Spejdershop Tirsdag kl , bestilling/ salg v/ Lindholm Gruppe, Lindholmsvej 59, 9400 Nørresundby tlf Én gang spejder altid spejder!

6 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst i Horsens Kirke DÅB d. 26. februar: Mattis Christian Mortensen, Vestvej 30; d. 25. marts: Christian Ibsen Rasmussen, Mich. Berings Vang 8, 2 003, Hvidovre. VIELSE Ingen. BEGRAVELSE d. 20. marts: Michael Pedersen, Fyensgade 41 B, st. Aalborg. HUSBESØG Det hører med til præstens arbejde at stå til rådighed for husbesøg. Så lad bare præsten få et praj, hvor og når der er behov. Det er jo ikke altid så let at vide midt i det andet daglige arbejde. SAMTALE Enhver har mulighed for og lov til at opsøge præsten for en samtale når som helst og tillige nærmest om hvad som helst. Her føres ingen journaler, og det koster ikke noget. Præsten har tavshedspligt. Præsten får sin løn for det! ALTERGANG Der er noget, der hedder hjemmealtergang for enhver, som ikke lige kan komme til gudstjeneste i kirken. Det er præsten også ansat til! Brug din præst, når du har brug for det! AKTUELT lige nu: Kirkeminister Manu Sareen har været god til at holde gang i debatten i og om Folkekirken i de skrevne og digitale medier og mellem naboer, venner og fjender. Udmeldinger om kirkelukninger, når der kommer for få kirkegængere til søndagens gudstjeneste. Lovforslag om vielse af homoseksuelle er lige nu til forhandling i tinget. Ikke mærkeligt, at det fyger med spørgsmål, bl.a. til os som præster: Skal vores kirke lukkes? Hvad mener du om vielse af homoseksuelle i din kirke? Har du sagt nej til nogen? osv. osv. For nu at tage det sidste først: Nej, jeg har ikke sagt nej til nogen. Jeg er i øvrigt heller ikke blevet spurgt af noget homoseksuelt par nogensinde. Men hvad nu, hvis? Dermed er vi på vej ind i det andet spørgsmål. Det må jo være nærliggende for en præst at slå efter i Bibelen. I GT er talen mere end klar. Læs selv fx 3 Mos 18, 20 eller 20, 13! Moseloven stempler homoseksualitet som synd, der skal straffes med dødsdom. Men er moseloven også vores rettesnor? I NT kan vi også finde tekster, der stempler homoseksualitet som synd. Det gælder således i nogle af Paulus breve, fx Rom 1, 24ff; 1 Kor 6, 9; 1 Tim 1, 10. Kan Paulus så bruges som rettesnor? Det er da nok værd at notere sig, at Jesus overhovedet ikke udtaler sig om den sag. Det kunne da i det mindste give anledning til overvejelser om at følge Jesu eksempel, altså at afholde sig fra klare udtalelser med forbud eller fordømmelser eller forslag til straf! Personligt finder jeg ikke bibelen særligt anvendelig at bruge som facitliste på den slags vanskelige spørgsmål. Hvis vi kunne finde på at bruge bibelord på den måde, måtte vi ændre mangt og meget i nutidens samfund for at få det til at passe med de bibelske anvisninger, vejledninger, regler og love! Jeg tror ikke på, at de bibelske ord er skrevet med den slags formål. Vore dages homoseksualitet er en form for partnerskab, samliv og parforhold, som adskiller sig fra det, vi godt kan tillade os at kalde det normale, som er parforholdet, samlivet eller ægteskabet mellem mand og kvinde. Men selv om det er anderledes, er der dog tale om et kærlighedsforhold i relationen mellem to mennesker af samme køn. de få stykker, jeg har lært at kende personligt, ville jeg ikke med god samvittighed kunne afvise, hvis de havde mulighed for at bede om en kirkelig velsignelse eller som de nye lovforslag skal åbne mulighed for, en kirkelig vielse. Men vi mangler hertil et brugbart ritual, som biskopperne mere eller mindre modvilligt har givet løfte om at udarbejde. Det er bestemt ikke nogen let sag at få udarbejdet sådan et ritual, når det nu er tanken, at det skal være et dækkende fælles ritual for vielse af mand og kvinde som hidtil og af par af samme køn tillige. Det vil fx ikke være muligt at finde et fælles bibelsk grundlag til at tilgodese en sådan handling, som skal være gældende for både den ene og den anden slags parforhold. Men vi har da også andre kirkelige handlinger, som ikke er bundet til et bibelsk grundlag. (fortsættes på næste side)

7 Café eftermiddag Følgende torsdage i Sognegården i Langholt: Torsdag d. 12. april kl : Hyggelige samvær omkring kaffebordet. Torsdag d. 26. april kl : Vi synger årstidens sange og salmer v/ organist Lene Holt Nielsen Torsdag d. 10. maj kl : Hyggelige samvær omkring kaffebordet. Torsdag d. 24. maj kl : Min tur til Grønland i 2011 v/agnethe Jensen Herefter sommerferie! Medbring gerne håndarbejde mulighed for forskellige spil. Kaffen koster 10 kr. Ønske om transport, ring til Inga Nielsen Horsens Menighedsråd. Musikalsk Legestue Vi mødes følgende onsdage i Sognegården i Langholt: Onsdag d. 25. april kl Onsdag d. 30. maj kl Alle med børn i dagplejealderen, også hjemmegående mødre på barsel, er velkomne! Ønsker man at høre nærmere, kontakt: sognemedhjælper Inga Nielsen tlf.: (AKTUELT forsat fra forrige side) Til konfirmation og begravelse kan de direkte berørte selv være med til at vælge bibelord at knytte til ved. Sådan kunne det måske fremover komme til at se ud ved en kirkelig vielse mellem mand og kvinde og mellem par af samme køn. Det kunne vel være en mulighed. Men jeg indrømmer gerne, at jeg ikke har let ved at forestille mig en fuldstændig ligestilling, fordi det ikke er til at se bort fra den biologiske forskel i et forhold mellem mand og kvinde og et forhold mellem par af samme køn. Jeg betvivler ikke, at kærligheden kan være ægte og hengivende i begge slags tilfælde, men den rent biologiske forskel er dog iøjnefaldende. Par af samme køn kan nu engang ikke få børn sammen uden hjælp fra det andet køn. Det har jo vist sig, at der er en del tilfælde, hvor der er sådan et ønske at få børn med forældrerettigheder og pligter og med børns rettigheder og pligter. Igen en vanskelig situation, hvor det må blive svært om ikke umuligt at opnå ligestilling! Jeg indrømmer desuden også gerne, at det kan være noget bekymrende, at en ganske lille gruppe som de homoseksuelle med de nye regler kommer til at få en indflydelse, som intet selv betydeligt større mindretal ellers ville have adgang til. Den ligestilling, der bedes om, kan næppe undgå at få afgørende og alvorlige følger for synet på familieliv og ægteskab for det store flertal, som trods alt holder fast ved et parforhold mellem mand og kvinde. Hvis det lykkes som længe planlagt og forberedt i årevis, så tages der her et hensyn til mindretallet, som måske også lover godt for det lille mindretal af kirkegængere, som ellers i øjeblikket kan frygte for, at deres til tider dårligt besøgte kirke kan trues med lukning. De få kirkegængere må fortsat have deres plads ved søndagens gudstjeneste, fordi Jesus har givet sit løfte til de få: Hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem! Jeg går ind for, at vi tager skyldigt hensyn til ovennævnte mindretal! Carl H-J BESØGSTJENESTEN I HORSENS & HAMMER SOGNE Hvem? Besøgsvenner i sognene Sognemedhjælperen Menighedsrådene Hvad? Tilbud om en at snakke med, drikke kaffe med, læse sammen med, spille eller gå en tur med. Hvis du ønsker en besøgsven, så kontakt Sognemedhjælper Inga Nielsen, Horsens Sognegård, ! HUSK HVER dag på Kanal NORD Ti kl On kl To-Fr kl Lø kl Sø kl Liv i kirken KIRKERUMMET Se i TV-programmet og tænd for dit TV! BLADUDVALG Kirsten Andersen, Inga Nielsen (foto) og Carl Hertz-Jensen (ansv.) - Afleveringsfrist til næste nr.: 8/5-12. HJEMMESIDENYT! Besøg PASTORATETS hjemmeside. Venlig hilsen fra Inga Nielsen Sognemedhjælper

8 SOGNEGÅRD Kortklub tirsdage kl Caféeftermidag kl /4; 26/4; 10/5; 24/5; 14/6 Menighedsrådsmøde kl /4; 3/5; 6/6 Minikonfirmander kl Onsdage indtil den 1/4 Sogneaftener * 18/4; 24/5 Konfirmander kl Tirsdage i Langholt/Torsdage i Grindsted Musikalsk Legestue kl /4; 30/5; 27/6 Kirkelig Vejviser Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmeldes denne til sognepræsten med evt. erklæring. Blanket kan hentes på præstens sekretærkontor eller på: Navngivelse: Senest 6 måneder efter fødsel foretages anmeldelse af navn til sognepræsten. Blanket kan hentes på: Dåb: Aftale træffes med den præst, der skal foretage dåben. Navn og adresse på 2-5 faddere oplyses. Navneændring: Regler for ansøgning og betaling (480,- kr.) findes på adressen Herfra eller på præstens sekretærkontor hentes ansøgningsblanket. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten til at foretage vielsen. Prøvelsesattest skaffes på borgmesterkontor i bopælskommune og afleveres ved aftale med præsten. Dødsfald: Inden 2 hverdage efter dødsfald foretages anmeldelse til sognepræsten. Attester for afdøde forevises. Dødsanmeldelse udfyldes eller afleveres. Begravelse: Nærmere om tid og sted for begravelse/bisættelse aftales med præsten til at foretage handlingen. BAGSIDEN Bustur til Randers med årets minikonfirmander Lørdag d. 10. marts var dagen for årets familiebustur med minikonfirmanderne. Kl. ca. 9 var alle 53 børn og voksne på plads i bussen. Vores første mål var Skt. Andreas Kirke i Randers. På turen nedad blev der spist rundstykker samt drukket kaffe, te og juice. Efter en god times kørsel var vi fremme ved Skt. Andreas Kirke. Kirken er en ny kirke fra 1971 som er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Her mødte vi det lokale hold minikonfirmander, samt præst, organist, sognemedhjælper og andre frivillige medhjælpere. Måden vi blev rundvist på, var i form af et løb. Vi blev delt i grupper, og på den måde kom vi rundt til alter, døbefont, prædikestol, orgel og klokketårn. Løbet forgik sammen med minikonfirmanderne fra Skt. Andreas Kirke, undervejs var der indlagt små konkurrencer. Efter ca. en time var det tid at sige farvel og tak, for at køre til Randers Regnskov. Her var der ca. 2½ time på egen hånd, hvor der skulle spises madpakker og vi skulle besøge både Sydamerika, Afrika og Asien. Meget spændende at mærke hvor forskelligt klimaet var i de forskellige verdensdele mht. temperatur og fugtighed. Mange steder kunne man komme meget tæt på de mange eksotiske dyr. Dagens sidste besøg var i Sct. Mortens Kirke i Randers, en stor og flot kirke midt i Randers by, i gå afstand fra Regnskoven. Kirken var oprindeligt en klosterkirke i tilknytning til Helligåndsklostret som er oprettet i Inde i kirken var der mange flotte og spændende ting at se på. Det, børnene først gjorde store øjne over, var det kæmpestore orgel. Det første orgel stod færdig i 1753 og har så efterfølgende gennemgået flere reparationer og udvidelser. Det nuværende alterbillede er lavet af Per Kirkeby og blev indviet i Døbefonten, en firkantet blok udført i keramik, er fra 1951 til erstatning for en gammel trædøbefont. Kl. ca var vi tilbage i Langholt efter en spændende tur. Tak til for en god tur. Sognemedhjælper Inga Nielsen

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere