DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM"

Transkript

1 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er lørdag. Samtidig med udsendelse af indbydelsen, sendes denne som mail, til de medlemmer, der har oplyst adresse til klubben. Et skippermøde skal afholdes senest 1 time før første start. Tidspunktet skal fremgå af indbydelsen. Sidste tilmeldingsfrist er på skippermødet, men dommerkomiteen kan tillade efter-anmeldelse. På skippermødet skal tidspunktet for dagens første og sidste start meddeles. Hvis flytning af sejladsstedet og andre ændringer er nødvendige efter indbydelsen er udsendt, vil man kunne hente oplysning på det telefon nummer, som er nævnt i indbydelsen. Hvis aflysning er nødvendig, vil den efterfølgende weekend være reserveret til DM. Hvis det stadig ikke er muligt at afholde DM, skal der udsendes en ny indbydelse, før DM kan finde sted. 2. Ethvert medlem med licens, som ikke er i kontingentresistance, samt udenlandske sejlere, kan deltage. Båden skal være i overensstemmelse med de officielle klassebestemmelser. Enhver deltager eller ethvert medlem af dommerkomiteen kan protestere mod en båd. Dommerkomiteen bør i samarbejde med bestyrelsen søge at gennemføre kontrolmåling af de 5 bedst placerede både umiddelbart efter DM, og inden præmieuddeling. I tvivlstilfælde vedrørende fortolkning af klassebestemmelserne skal bestyrelsen foretage henvendelse for afklaring af tvivlen, til DN-klassens tekniske komite. 3. DM skal afholdes i løbet af en weekend, 2 sammenhængende helligdage eller efter bestyrelsens beslutning, i dagene mellem jul og nytår også selv om disse ikke måtte være helligdage. Der arrangeres ikke DM i perioder, hvor der afholdes EM eller VM i Europa med dansk deltagelse. Der skal planlægges op til 11 sejladser, højest 6 pr. dag, idet der skal gennemføres mindst 3 sejladser for at kåre en vinder. Stævnet gælder kun som Danmarksmesterskab, hvis der er mindst 12 deltagere fra DN-klubben, ligesom der i mindst én sejlads skal være 12 startende medlemmer. Kan der ikke gennemføres et DM i Danmark inden 15. februar, kan dette i indeværende år gennemføres i enten Sverige eller Tyskland. Dette gælder også en eventuel udsættelse til weekend nummer 2.

2 Det maksimale deltagerantal er 50, og der en kun 1 fleet. DN-klubbens medlemmer har fortrinsret til at deltage. Pointgivning sker på følgende måde: Førsteplads 1 point Andenplads 2 point Tredjeplads 3 point Fjerdeplads 4 point Femteplads 5 point Etc. Den med sammenlagt færrest point vinder. Ikke startende, udgåede og diskvalificerede både, får 1 point mere, end antallet af tilmeldte. Hvis der gennemføres 5 sejladser eller flere, kan det dårligste resultat fratrækkes. Ved pointlighed mellem to eller flere deltagere, vinder den deltager der har været foran de andre, i sidste sejlads. Kan en vinder fortsat ikke findes, vinder den deltager der har været foran de andre i næstsidste sejlads., og så videre baglæns. Kan der, efter alle sejladser er blevet gennemgået, stadig ikke findes en vinder, skal de alle erklæres vindere. Bemærk: Alle afholdte sejladser indgår, når pointlighed skal afgøres dette inklusive fratrækkere. 5. Alle sejladser skal være mindst 6,6 km lange 1,1 km mellem mærkerne. Banen skal være en ovalbane. 6. Tidsbegrænsningen pr. omgang skal være 4 minutter og 2 sekunder pr. kilometer for den førende båd. 7. En båd, der ikke er i mål senest 20 minutter efter nr. 1, skal noteres udgået. 8. Der skal gå mindst 15 minutter, fra den sidste båd er i mål, til næste start. 9.

3 Ingen start må finde sted senere end ¾ time før solnedgang. 10. På skippermødet inden første start, foretages lodtrækning om startplacering for første start. 11. Sejlads over startlinien vil kunne medføre diskvalificering. 12. Den første dag må første start tidligst være kl. 11: Dommerkomiteen kan udsætte en sejlads, hvis den finder forholdene for usikre. Hvis det blæser 12 m/s eller derover, må der ikke sejles. 14. Der må maksimalt benyttes 2 sejl, 1 skrog, 1 mast, 1 bom, 1 planke og 9 meder i samtlige sejladser, med mindre det er fundet ulovligt, men det må efter aftale med dommerne udskiftes, hvis det er gået i stykker og er umuligt at reparere på stedet. Det er således kun tilladt, at skifte sejlpinde og meder. De enkelte deltagere må ikke bytte båd indbyrdes. 15. Lovlig parkeringsbremse skal anvendes ved parkering. Undlades brug af parkeringsbremse, kan det medføre udelukkelse fra hele DM, hvis det er årsag til skade og/eller hvis dommerne finder det nødvendigt. 16. Sikkerhedsbestemmelserne skal overholdes ved alle sejladser. Dommerne kan dog dispensere fra reglen om svømmevest og issyle. På skrogets forende anbefales det, at der på styrbord side er et selvlysende grønt felt på mindst 6x60 cm, og på bagbord side et selvlysende rødt felt, på mindst 6x60 cm.

4 17. Startsignalet gives ved, at starteren sænker sin arm eller et flag, højst 30 sekunder efter, at han har løftet armen eller flaget, for at angive klarsignalet. Første båd i mål markeres af dommerne ved at sænke et flag. Det står dommerne frit for, om de ønsker at supplere startsignalerne med akustiske signaler. Startproceduren skal gennemgås på skippermødet. 18. En deltager der taler til dommerne, mens en sejlads pågår, taler til dommerne mens de udregner point, svarer dommerne igen eller ikke efterkommer en henstilling fra dommerne, kan diskvalificeres fra den enkelte sejlads eller hele DM. 19. En deltager der ønsker at protestere, skal straks efter sejladsen meddele dette til dommerne. En skriftlig protest skal afleveres til dommerne, senest 1 time efter afslutningen af dagens sidste sejlads. Protesten skal være afgjort senest før starten af næste dags 1. sejlads. 20. En appel angående en beslutning truffet af dommerne, kan afgives til bestyrelsen, der på sin side kan lade den gå videre til NIA, eller for tekniske spørgsmål til Teknisk Komité. 21. Hvis det ikke har været muligt at afholde 3 sejladser, skal allerede afholdte sejladser annuleres. 22. Dommerne skal aflevere en komplet resultatliste til bestyrelsen, der skal sørge for udsendelse til deltagerne. 23. Der kan opkræves et mindre gebyr, i forbindelse med deltagelse i DM. Gebyret fastsættes af bestyrelsen, og skal oplyses i indbydelsen til DM.

5 24. Ved at tilmelde sig og starte i én eller flere sejladser, har den enkelte deltager dermed accepteret at friholde arrangørerne, herunder dommerkomité såvel som DN-klubbens bestyrelse, for ansvar for en hvilken som helst skade eller ulykke, herunder såvel personskade som tingskade, der måtte ramme en deltager. Den enkelte deltager er selv ansvarlig for at tegne den nødvendige forsikring for sejladsen. Dommerkomiteen er berettiget til at kontrollere deltagernes forsikring, og eventuelt kræve den enkelte deltagers skriftlige accept, af arrangørernes ansvarsfriholdelse. Vedtaget på generalforsamlingen 14. oktober 2006

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere