SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEJLADSBESTEMMELSER 2015."

Transkript

1 SEJLADSBESTEMMELSER Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde / bøjer / forbudt område Side. 2-3 Pkt. 5 Banesystem Side. 3 Pkt. 6 Sejladsbegrænsninger Side. 4 Start / mål Pkt. 7 Start / mål / procedure / tidspunkter / antal sejladser mm Side. 4 Point / straffe Pkt. 8 Påtage sig en straf Side. 4-5 Pkt. 9 Protest Side. 5 Pkt. 10 Point Side. 5 Pkt. 11 Præmier Side. 5 Ansvar / sikkerhed / forsikring Pkt. 12 Sikkerhed Side. 5 Pkt. 13 Ansvarsfraskrivning Side. 5 Pkt. 14 Forsikring / Målebrev Side. 5 Side 1 af 5

2 1. Regler 1.1. Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden gælder følgende. Starttidspunkt for den enkelte båd beregnes med udgangspunkt i Dansk Handicap og de erfaringer som kapsejladsudvalget har indsamlet gennem årene Målsætningen er, at alle både skal komme i mål på samme tid. Starttidspunkt reguleres efter hver serie. Info herom udleveres og forefindes på Søvejsreglerne (IRPCAS) erstatter IKKE del 2 efter solnedgang Reglerne er ændret således: Regel 35, A4 og A5 er ændret. Se punkt 6.1. Regel 44.1 er ændret. Se pkt. 8. Regel 67 samt tillæg P gælder IKKE 2. Max vindstyrke Der startes ikke kapsejladser i vindstyrker over 11 ms målt som middelvind over en 5 minutters periode. Hvis muligt signaleres opgivelse af sejladsen jf. pkt. 3.1 og 3.2 minimum 60 minutter før 1 start på land. Målinger foretages på dommerbåden evt. suppleret med info fra DMI mm. Dommernes afgørelse er endelig. 3. Meddelelser til deltagerne Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på opslagstavlen i klubhuset, til venstre for døren. Eller ved at signalflag L sættes, enten på flagmast ved det gamle klubhus, eller på dommerbåden. Dvs. at man mødes der eller følger denne for nærmere orientering Signaler sat på land Signaler, der gives på land, vil blive hejst på flagmasten, der står ved klubhuset 3.2. Opgivelse af sejladsen. Dette signaleres ved at signalflag N sættes over signalflag A plus 3 skud Ændringer i sejladsbestemmelserne Ændringer i sejladsbestemmelserne vil blive opsat samme dag min 60 min før 1 start. 4. Kapsejladsområde / bøjer / forbudt område 4.1. Forbudt sejladsområde Sejlads indenfor markeret vildt/natur-reservater på syd siden af inderfjorden inden for følgende hjørnepositioner (WGS 84) er forbudt Er området IKKE markeret med officielle bøjer skal det IKKE respekteres 55 41,845 N ,740E 55 41,845 N ,280E N ,740E 55 41,650 N ,280E Sejlads i forbudt sejladsområde = diskvalifikation! Området betragtes som en hindring jf. definitionerne i kapsejladsreglerne. Side 2 af 5

3 4.2. Kapsejladsbøjer på Vejle inderfjord. Der benyttes følgende faste udlagte bøjer. OBS! Ny bøje 1 udlagt 150 meter sydvest for tidligere benyttet farvandsbøje. Gul stangbøje påmalet kap.snv og med rødt flag. Syd siden. Bøje 1 B1. Nr. 1 Position 55 41,86 N 09 35,17 E Saltbæk Sa. Nr. 3 Position 55 41,90 N 09 37,94 E Holtser Hage Ho. Nr. 5 Position 55 41,96 N 09 40,18 E Nord siden. Droshoved Dr. Nr. 2 Position 55 42,21 N 09 35,88 E Mikkeline Mi. Nr. 4 Position 55 42,36 N 09 38,07 E Ulbæk Ul. Nr. 6 Position 55 42,46 N 09 40,32 E 4.3. Afstand mellem bøjerne (i sømil) B1 Sa Ho Dr Mi Ul B1 * 1,6 2,8 0,5 1,7 3,0 Sa * * 1,3 1,2 0,5 1,5 Ho * * * 2,4 1,3 0,5 Dr * * * * 1,3 2,6 Mi * * * * * 1,3 Ul * * * * * * 5. Banesystem Der kan vælges mellem 2 banesystemer Signalering af banesystem Banetypen vil blive vist på en tavle på Styrbord side af dommerbåden. Rødt eller Grønt A / B efterfulgt af tallene viser bane - omsejlings retning og antal omgange der skal sejles. Rød pil op eller ned efterfulgt af tallene 1-2 viser omsejlings retning og antal omgange der skal sejles. Rød = bagbord rundt bøjer på bagbord side. Grøn = styrbord rundt bøjer på styrbord side Trekantbaner Banen er opdelt i to trekanter, inderste og yderste trekant, se udleveret banekort. Der sejles enten inderste eller yderste trekant, aldrig begge og aldrig sammenhængende Udvendig trekantbane hedder fremover TREKANT A. Banen går fra Dommerbåd til Saltbæk, Mikkeline og retur til dommerbåd, eller modsat. Indvendig trekantbane hedder fremover TREKANT B. Banen går fra Dommerbåd til bøje 1, Droshoved og retur til dommerbåd, eller modsat Gældende for begge baner Dommerbåden signalerer rødt eller grønt A / B for omsejlningsretning. Antal omgange signaleres ved tal angivelse på dommerbåden Målgang ved trekantbaner Jf. kapsejladsreglerne skal målgang altid foretages fra den side der giver en lige linje fra sidste bøje. Side 3 af 5

4 5.3. Op / ned baner Op/ned bane mellem bøje 1 og Saltbæk-bøjen. Der startes altid fra bøje 1. Der kan være kryds eller lænse start. 6. Sejladsbegrænsning 6.1. Maksimal sejltid Max sejltid er sat til 2,5 time fra 1. start, således at sejladsen skydes af kl. 21:00 ved 1. start kl. 18:30 Sejladsen skydes herefter af og både der ikke er kommet i mål noteres for DNF. Dette ændrer Regel 35, A4 og A5 er ændret Vindstille inden start. Det er dommernes endelige beslutning at skønne hvorvidt og hvornår der er vind til at sejle. Hertil er der dog afsat max. 1 time, hvorefter sejladsen opgives. Aflyste sejladser vil ikke blive sejlet om. 7. Start / mål / procedure / tidspunkter / respit mm 7.1. Serier Forårsserier 2 serier a 4 sejladser Efterårsserier 2 serier a 4 sejladser Starttidspunkter 1. båds start forår kl båds start efterår august kl båds start efterår september kl Startprocedure Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26. Varselsskud Lydsignal Lydsignal Skud 5 min. før 1. båds start 4 minutter før 1 båds start 1 minut før 1 båds start. Ved 1 båds start Respit De enkelte bådes starttidspunkt, fremgår af den udleverede startliste. Denne udleveres før hver enkelt serie Start- og mål linje Start-/mål linje ved trekantbaner Startlinjen er mellem flagmast på dommerbåd og bøje ved Munkebjerg / Saltbæk. Baneretning vises på dommerbåd, jvf pkt Start-/mål linje ved op / ned baner Mellem flagmast på dommerbåd og bøje Dommerbåden SNV s dommerbåd er en Luna 26 i farverne rød/hvid. Dommerbåden er udstyret med en flagmast agter på båden, førende SNV stander. Dommerbåden kan kontaktes på mobil Side 4 af 5

5 8. Påtage sig en straf Regel 44.1 er ændret, således at der kun udføres en strafrunde, hvis båden har overtrådt en regel i Del 2 mens den kapsejler. Der skal forsat tages en strafrunde hvis regel 31 (Berøring af et mærke) er overtrådt. 9. Protest Signalflag B skal sættes og modpart/parter prajes hurtigst efter hændelsen. Ved passage af mållinjen skal dommerbåden prajes med oplysning om protest og mod hvem. Protestskema udleveres i klubhuset, og skal afleveres samme sted senest 2 timer senere. Eventuelle protester afgøres den følgende onsdag kl i klubhuset. 10. Point Lavpointsystem i henhold til tillæg A Præmier Uddeles i eller ved klubhuset umiddelbart efter sidste sejlads i hver serie. Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd. 12. Sikkerhed En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen / dommerbåden om det hurtigst muligt. Dommerbåden kan kontaktes på mobil Se endvidere pkt. 2 om max vindstyrke, samt pkt. 13 om ansvarsfraskrivning samt pkt. 14 om forsikring. 13. Ansvarsfraskrivning Deltagerne deltager i kapsejladsserierne fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 14. Forsikring / Målebrev 14.1 Forsikring Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring Målebrev. Deltagelse i kapsejladsen kræver ikke målebrev/klassebevis Side 5 af 5

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Worldofgreenland.com

Worldofgreenland.com Worldofgreenland.com Hjælp til online udflugtsbestilling Det er en rigtig god ide at bestille udflugterne i Ilulissat i god tid, da der kan være rift om pladserne. Vi anbefaler derfor, at du bestiller

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere