Årsrapport // Chosen by 120 Nordic banks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks"

Transkript

1 Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks

2 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning 23 Vision At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig pris Den uafhængige revisors erklæringer 24 Koncernregnskab 25 Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 31 Balance 32 Egenkapitalopgørelse 33 To provide our customers and their clients with a great banking experience at a competitive price Pengestrømsopgørelse 34 Noter 34

3 Om SDC // SDC Årsrapport 2014 // 3 Om SDC SDC er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 120 pengeinstitutter på tværs af de nordiske grænser. Som tværnordisk partner og leverandør af fælles nordiske løsninger kan SDC realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. Det er afgørende for pengeinstitutternes konkurrenceevne og i sidste ende for deres fortsatte selvstændighed. Færøerne 4 pengeinstitutter Norge 82 pengeinstitutter 125 pengeinstitutter 3,1 mio. kunder i SDC-pengeinstitutterne 7,8 mio. konti i SDC-pengeinstitutterne Danmark 35 pengeinstitutter Sverige 4 pengeinstitutter Eksisterende markeder Danmark, Færøerne, Norge og Sverige Potentielle markeder Island, Finland

4 4 // SDC Årsrapport 2014 // Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger SDC Borupvang 1A 2750 Ballerup Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 2. april 1993 Hjemsted: Ballerup Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Adm. direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland (formand) Konserndirektør Tom Høiberg, Eika Gruppen AS (næstformand) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand) Vice VD Hans Nelfelt, Sparbanken Syd Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Adm. direktør Suni Schwartz Jacobsen, Eik Banki P/F Administrativ konsulent Bettina Lau, medarbejdervalgt Systemudvikler Kim Rosenberg Hansen, medarbejdervalgt Forretningsområdechef Ole Kyhnæb, medarbejdervalgt Projektleder Lars Ravn, medarbejdervalgt Direktion Jesper Scharff (adm. direktør) Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 11. maj 2015.

5 Hoved- og nøgletal for koncernen // SDC Årsrapport 2014 // 5 Hoved- og nøgletal for koncernen t.kr Nettoomsætning Resultat af primær drift før nedskrivninger Hovedtal Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. 8,1 0,3-4,7 0,2 12,6 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat mio. kr mio. kr Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Afkast af den investerede kapital (%) Overskudsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) Egenkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie 523,2 535,9 474,4 477,8 362,2 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) - / - - / - 66 / / / 36 Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Egenkapitalforrentning Egenkapitalandel Indre værdi pr. aktie Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital Ordinært resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Egenkapital ultimo, ekskl. minoriteter Antal aktier ultimo, ekskl. egne aktier

6 6 // SDC Årsrapport 2014 // Koncernstruktur Koncernstruktur Skandinavisk Data Center A/S (herefter SDC) er moderselskab i koncernen. Koncernens hovedaktiviteter omfatter udvikling, vedligehold samt fællesindkøb af it-systemer og relaterede ydelser til mere end 120 pengeinstitutter i Norden. Som en del af selskabets kerneleverancer indgår ligeledes it-driftsydelser. Disse ydelser er outsourcet til JN Data. SDC Sweden AB Helsingborg 90% ejet datterselskab It-udvikling SDC Ballerup Full Service it-leverandør DataKomm A/S Herlev 100% ejet datterselskab It-udvikling Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Ballerup 100% ejet datterselskab SDC Hovedaktivitet: It-services Geografi: Danmark (Ballerup) CVR-nr.: Kommentar: Moderselskab It-services SDC Sweden AB Hovedaktivitet: It-drift, systemforvaltning & -udvikling Geografi: Sverige (Helsingborg) CVR-nr.: Kommentar: Overtaget 90 % med virkning pr. 1. december 2013 DataKomm A/S Hovedaktivitet: It-udvikling Geografi: Danmark (Herlev) CVR-nr.: Kommentar: Overtaget 100 % 5. september 2013 før 51 % Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Hovedaktivitet: Ejendomsudlejning til SDC og eksterne Geografi: Danmark (Ballerup) CVR-nr.: Ud over ovenstående selskaber har koncernen registreret en filial i Norge, SDC Norway AS. Denne filial, der for nuværende ingen aktivitet har, er registreret i Enhetsregisteret med Organisasjonsnr

7 1.0 Forandringsrejsen fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 7 Ledelsesberetning SDC // Forandringsrejsen fortsætter SDC fortsatte i 2014 den forandringsrejse, som blev i gangsat i Målet for denne rejse er at udvikle organisationen i en retning af øget professionalisme og internationalisering og som konsekvens heraf øget kommercialisering. Denne rejse betyder, at SDC i højere grad end tidligere sætter kunden i fokus og er mere kommercielle i vores tilgang til kunderne og markedet. Den nye tilgang til markedet afspejles i en ny intern organisering af SDC til understøttelse af vækststrategien for det nordiske marked. Herudover komplementeres paletten af it-ydelser med ydelser rettet mod implementering og integration af pengeinstitutternes it-løsninger. Hermed understøtter SDC pengeinstitutterne i deres bestræbelser på at sikre størst muligt forretningsmæssigt udbytte af deres it-investeringer og størst mulig understøttelse af automatisering i forhold til vores kunder og vores kunders betjening af deres kunder. Ny styringsmodel for prioritering af udviklingsaktiviteter Kunderne har i 2014 oplevet en række synlige tegn på den ændrede strategi, bl.a. i forbindelse med at SDC i 2014 har implementeret en ny styringsmodel for prioritering af udviklingsaktiviteterne i regi af SDC. Den nye model er kendetegnet ved, at SDC tager mere ansvar og støtter op omkring de enkelte forretningsområder bl.a. igennem en række nye forretningsansvarlige, som proaktivt følger udviklingen inden for deres respektive forretningsområder. Derved kan de i tæt dialog med kunderne medvirke til prioritering af udviklingsaktiviteterne. Kunderne har også oplevet et større fokus og øget kontakt med SDC gennem Således er såvel SDC s salgs- og leveranceorganisation i løbende kontakt med kunderne, men også hele SDC s ledelse deltager aktivt i dette arbejde og er løbende ude ved kunderne. Øget kundetilgang På kundesiden skruede SDC allerede i 2013 op for ambitionsniveauet med en ny og skærpet profil for at tiltrække kunder på tværs af Norden til virksomhedens fællesnordiske bankløsninger. Resultatet af dette arbejde ses bl.a. i en voksende kundetilgang og afledt heraf stigende omsætning. Et eksempel på denne kundetilgang er bl.a. Storebrand Bank, som planmæssigt gik i drift på SDC i oktober måned, mens Cultura Bank og Skandiabanken blev sat i drift i 1. kvartal Tilgangen af nye nordiske banker har fortsat den positive trend i Pengeinstitutter som Spare banken Sandnes, Verdibanken, Bluestep m.fl. var med til yderligere at cementere SDC s nordiske position på området for finans-it i Højere driftsstabilitet og 24/7 løsning På it-siden begyndte effekten af SDC s platformsskifte i 2013 for alvor at bidrage positivt driftsøkonomisk. Driftsstabiliteten øges fortsat, og SDC er den eneste nordiske leverandør, der reelt tilbyder 24 timers drift af sine bankløsninger. Platformsskiftet er samtidig en forudsætning for fremadrettet at kunne anvende de nyeste teknologier og værktøjer i kundebetjeningen uden at driftsomkostningerne vil stige signifikant. Dette er medvirkende til, at SDC også i fremtiden vil kunne fastholde markedets laveste enhedspriser. SDC fortsatte i 2014 ny- og videreudvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels af lov- og sektorkrav dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov med fokus på procesoptimering i pengeinstitutterne og på selvbetjeningsplatformen.

8 8 // SDC Årsrapport 2014 // 2.0 Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i // Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i 2014 November Saxo Privatbank og SDC fuldfører integration af bankens handelsplatform med SDC s systemer. Indebærer bl.a., at der via SDC s netbank kan tilbydes adgang til Saxo Trader Go. Marts Digital kommunikation med kunderne styrkes ved implementering af e-breve i netbanken. Maj SDC lancerer ny generation Mobilbank til Android og ios. Juli SDC-pengeinstitutterne kan som de første i sektoren skifte til ny NemID i deres netbanker. September Norske Cultura Bank og deres samarbejdspartner Personellservice Trøndelag indgår aftale om at konvertere til SDC i foråret Cultura Bank indtræder samtidig som aktionær i SDC. November Sandnes Sparebank i Norge indgår via Eika Gruppen aftale om at benytte SDC som fremtidig it-leverandør. Konvertering planlægges gennemført i Sandnes Sparebank bliver største sparebank i Eika Gruppen. Februar April August Oktober December Pengeinstitutternes primære arbejdsværktøj i det daglige, Medarbejderportalen, udbygges med avanceret kundeoverblik. Februar Sparbanken Øresund overtages af Swedbank. Som konsekvens heraf opsiger banken senere på året samarbejdet med SDC. Ny samarbejdsmodel for fællesudvikling implementeres. Nøgleordene er forenkling, øget produktivitet og tværnordisk fokus. Norske Verdibanken indgår aftale om at konvertere til SDC i foråret Norske Storebrand Bank indkonverteres i SDC. Storebrand Bank er en del af Storebrand koncernen. Oktober I samarbejde med KMD lancerer SDC løsningen Doc2mail-plus, der giver mulighed for at digitalisere bank-producerede dokumenter. Oktober Med SDC som leverandør af it-løsningen kan Eikabankerne som de første i Norge tilbyde deres kunder straksbetalinger via mobiltelefonen, SnapCash. December SDC indgår aftale om levering af portalløsninger, infrastruktur mv. til svenske BlueStep bank. Aftalen indgås via SDC s datterselskab SDC Sweden AB Spar Nord Bank opsiger sit samarbejde med SDC. Udmeldelse sker i henhold til SDC s vedtægter. Banken forventes udkonverteret i 2016.

9 3.0 Kunder og marked // SDC Årsrapport 2014 // // Kunder og marked Vækst i Norden SDC s marked er pengeinstitutter i Norden. I dette marked omfattede SDC s kundekreds ved udgangen af 2014 mere end 120 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og på Færøerne. Størstedelen af kunderne er samtidig aktionærer i SDC. SDC s kunder varierer størrelsesmæssigt. SDC s største kunde tegnede sig således i 2014 for 18,1 % af SDC s omsætning, hvorimod SDC s mindste aktionærkunde repræsenterer 0,02 % af selskabets samlede omsætning. En række initiativer mod specielt det norske, men også det svenske marked, er konsolideret i en fokuseret markedsstrategi med dertil hørende tilpasning af SDC s forretningsmodel og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. Med baggrund heri er der igen i 2014 indgået aftale med flere banker om at skifte til SDC som fremtidig it-leverandør. Det er SDC s ambition og mål at udbygge sit marked kraftigt over de kommende år. Ekspansionen vil blive gennemført både i de lande, hvor SDC allerede er til stede, og i øvrige lande inden for Norden. Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for pengeinstitutternes konkurrenceevne. Pengeinstitutternes mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødvendige it-understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris. Samtidig er der hos pengeinstitutterne et ønske om medejerskab og medindflydelse på it-leverancen, for at dette i et mangeårigt perspektiv bedst sikrer deres selvstændighed. sverige etrade 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår

10 10 // SDC Årsrapport 2014 // 3.0 Kunder og marked Fordeling af fælles systemudvikling i SDC 2014 hed for at realisere stordriftsfordele i den skala, som et samlet nordisk marked kan opbyde. Det er afgørende for, at priserne kan drives ned til et niveau, hvor mindre og mellemstore pengeinstitutter kan vedblive at konkurrere med de største spillere på bankmarkedet. Markedspotentialet er stort, og interessen for SDC er høj i alle de nordiske lande. Fundamentet med et moderne kernesystem og en fleksibel integrationsplatform, kombineret med et stærkt fokus på fælles løsninger til fælles behov, tiltaler de fleste pengeinstitutter i de nordiske lande. Tværnordisk 71,0 % Landespecifikt 29,0 % Unik position og stort markedspotentiale SDC står i dette marked i en unik position med mulighed for betydelig mervækst på markedet. SDC er på nuværende tidspunkt eneste full-service leverandør på det nordiske marked, som kan levere på tværs af landegrænserne i Norden, og er hermed også eneste it-partner, som har mulig- Hertil kommer, at SDC s solide forankring i markedet understøtter en langvarig relation på it-siden. For et pengeinstitut er skift af it-partner ikke blot behæftet med betydelige omkostninger. Med den tætte binding mellem it og forretning er valg af it-partner også et forretningsstrategisk valg for pengeinstituttet. Sikkerhed for et stabilt samarbejde med en langtidsholdbar it-partner er derfor af stor betydning. SDC s brede kundebase på mere end 120 pengeinstitutter og spredningen af SDC s kunder på tværs af de nordiske lande sikrer SDC en meget stor robusthed over for forskydninger i sektoren og markedet. To banker valgte i 2014 at opsige deres samarbejde med SDC. Det drejer sig om Spar Nord Bank, som efter planen overgår til en anden datacentral i 2016, og Sparbanken Øresund, som er blevet overtaget af Swedbank. Opsigelserne er sket i henhold til SDC s vedtægter. Der er indgået aftale med Spar Nord Bank omkring bankens udtrædelse og det relaterede tilbagekøb af aktier, som forventes at ske i Spar Nord Banks udtræden har ingen påvirkning på årsregnskaberne for 2014 og 2015.

11 Tværnordiske fællesløsninger, nytænkning og effektiv teknologianvendelse er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte SDC-pengeinstitut. Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er pengeinstitutternes betaling til drift stort set uændret. Det svarer til, et fald på 30% i enhedspriserne for drift. Indeks Transaktionsmængder Bankernes betaling Enhedspris

12 12 // SDC Årsrapport 2014 // 4.0 SDC s løsninger 4.0 // SDC s løsninger Udvidet systemportefølje til lavest mulig omkostning SDC har igen i 2014 gennemført en betydelig ny- og videreudvikling af sin systemportefølje. Det er sket både gennem fællesudvikling for alle eller størsteparten af SDC s kunder og gennem individuelle projekter, hvor SDC på bestilling fra kunder foretager justering eller udbygning af det fælles systemfundament tilpasset specifikke forretnings- eller compliancebehov hos den enkelte kunde. De forretningsmæssige behov for systemer er i vid udstrækning de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter herunder også på tværs af Norden. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle branche, da de fleste af disse opstår som fælleseuropæiske krav. Hovedparten af SDC s systemer kan derfor udvikles som fællessystemer til brug for mange eller alle pengeinstitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut. Ved fællesnordisk udvikling i SDC er det enkelte pengeinstituts betaling pr. udviklingstime kun 2,49 kr. pr kunder. 71 % af SDC s udvikling har i 2014 været fællesnordisk (69 % i 2013) og har omfattet såvel forretningsrettet udvikling som udvikling til imødekommelse af lov- og sektorkrav. Effektivisering og digitalisering fører til øget konkurrenceevne hos SDC s kunder På forretningssiden har systemudviklingen været koncentreret om effektivisering og digitalisering af pengeinstitutternes arbejdsgange og styrkelse af grundlaget for kunderådgivningen. Dertil kommer fokusering på selvbetjeningsløsninger og løsninger på mobilområdet med løbende udbygning af brugergrænseflader og funktionalitet. Som eksempel på sidstnævnte har SDC i samarbejde med den norske Eika Gruppen bl.a. lanceret regningsbetaling og SnapCash i den norske mobilbank i Disse tiltag er alle med til at nedbringe pengeinstitutternes samlede produktionsomkostninger og forbedre pengeinstitutternes kundetilfredshed og er dermed med til at forbedre deres konkurrenceevne. Fleksible løsninger, der kan tilpasses den enkelte Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Fleksibiliteten i SDC s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil. En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden, at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitutter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Som eksempel på dette har Saxo Privatbank i 2014 integreret Saxo s traderplatform med SDC s standard-netbank. Det indebærer, at ikke blot Saxo Privatbank selv, men også øvrige SDC-pengeinstitutter har mulighed for at tilbyde deres netbank-kunder at handle værdipapirer på 36 forskellige børser i hele verden i realtid.

13 4.0 SDC s løsninger // SDC Årsrapport 2014 // 13 En fleksibel modulopbygget systemportefølje med åbne standardiserede grænseflader sikrer det enkelte pengeinstitut mulighed for at skræddersy sin it-platform til egen forretningsprofil. Herved kombineres fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed. Basis i løsningen er et moderne tværnordisk Corebank-system, hvorpå der tilføjes forretnings applikationer og services fra SDC, fra 3. parts leverandør eller fra pengeinstituttet selv. Eget software Løsningsmodeller Eget software Model 1 3. parts software Core Banking Service (CBS) National infrastruktur 3. parts software En høj grad af egne og eksterne applikationer, som integreres med SDC Corebank Kundens valg SDC Corebank Sprog Lovgivning Dansk DK Norsk NO Svensk SE Valuta ISK NOK DKK Type af bank Netbank Nationalbank Nordic bank Card 3. parts integration A B C D ebank Dagligbank Forretningsområderne Betalingsformidling Udland SDC app. SDC app. Model 2 3. parts software Core Banking Service (CBS) National infrastruktur Ekstern leverandør Nogen grad af egne og eksterne applikationer, som integreres med SDC Corebank og applikationer Færøsk FO EUR E F Investering Regnskab og rapportering SDC app. SDC app. Model 3 SDC app. SDC app. Fuld brug af SDC Corebank og applikationer Risikostyring Core Banking Service (CBS) Forretningsstyring National infrastruktur

14 14 // SDC Årsrapport 2014 // 5.0 SDC s forventninger til virksomhedens økonomiske udvikling i de kommende år 5.0 // Forventninger til SDC s vækst de kommende år SDC vurderer løbende sit udviklingspotentiale og har afledt af dette i efteråret lavet en række scenarier for udviklingen i forretningen efter udtrædelse af såvel Spar Nord Bank og Sparbanken Øresund. Disse fremskrivninger er udarbejdet i Q og fremgår af grafen over forventningen til omsætningsudviklingen i perioden frem til SDC vil, selv efter udtrædelse af Spar Nord Bank og Sparbanken Øresund være i stand til, som minimum, at fastholde en omsætning svarende til niveauet i Dette forhold illustreres ligeledes af, at SDC s omsætningsvækst alene i 2014 stort set svarer til den omsætning, som forsvinder i forbindelse med Spar Nord Banks udtrædelse. Det er således selskabets forventning, også i de kommende år, at kunne fastholde en pæn vækst i omsætning og konkurrencedygtige priser. Omsætning mio. kr Realiseret Optimistisk Sandsynligt Konservativt Realiseret Realiseret Realiseret Estimat Estimat Estimat Estimat

15 6.0 SDC s ressourcer // SDC Årsrapport 2014 // // SDC s ressourcer SDC er en it-servicevirksomhed, og selskabets medarbejdere er nøglen til succes. Derfor er det SDC s politik at fastholde og tiltrække markedets mest kompetente medarbejdere. Dette sker ved at sikre gode arbejdsforhold, som sikrer bedst muligt engagement og performance for de enkelte medarbejdere. SDC-koncernen havde ultimo december ansatte (FTE). Det gennemsnitlige antal medarbejdere for året var på 555 (FTE). Antal medarbejdere samt relaterede nøgletal er specificeret i nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen, har SDCkoncernen haft en nettotilvækst på 72 medarbejdere (14 %). Væksten i antallet af medarbejdere er primært sket i SDC, mens antallet af medarbejdere i datterselskaberne stort set har været uændret. Ultimo 2014 var fordelingen af medarbejdere på selskaber i SDC-koncernen 542 medarbejdere, hjemmehørende i moderselskabet, svarende til 93 % af det samlede antal medarbejdere, mens SDC Sweden AB med 23 medarbejdere repræsenterede 4 % af medarbejderne og Datakomm med 19 medarbejdere 3 %. 6.1 // HR SDC har også i løbet af 2014 øget indsatsen på HR-området, dels i lyset af den øgede medarbejdertilgang, dels i lyset af det større fokus på kommercialisering og professionalisering af forretningen, som kræver større opmærksomhed på medarbejdernes kompetencer og adfærd. For at understøtte selskabets udvikling og vækst samt for at sikre en medarbejderstab, som til alle tider er i stand til og motiveret for at drive SDC frem mod de strategiske mål, arbejder SDC med blik på et højt kvalitetsniveau, fra behovet for ressourcer bliver identificeret, til medarbejderens livscyklus i virksomheden slutter. På ansættelsessiden har vi i 2014 implementeret et rekrutteringssystem, som hjælper os til hurtigt og effektivt at håndtere rekrutteringsprocessen samt giver de ansættende ledere mulighed for at følge tæt med i processen. Vi har øget fokus på onboarding-aktiviteterne, således at der nu er et fælles, 2-dages intensivt onboardingprogram ud over det detaljerede introduktionsprogram, som medarbejderen får i afdelingen. Dette øger sandsynligheden for, at vi får integreret de mange nye medarbejdere på rette måde og hurtigt, så alle bliver i stand til at levere på kvalificeret niveau inden for en kort periode og dermed kan bidrage til vores kunders opgaveløsning. For at vi kontinuerligt kan sikre vedligehold og opgradering af vores medarbejderes kompetencer, arbejder vi med medarbejderudvikling og adfærdsmåling. I 2014 introduceredes en endnu stærkere proces for målsætning og målopfyldelse i relation til medarbejderudviklingssamtaler, hvor der sættes mål for året (SDC, faglige og personlige mål), evalueres og laves udviklingsplaner. Disse mål genbesøges i løbet af året for at sikre vedholdende fokus på kvalitet i leverancer og konstant forventningsafstemning samt vurdering af den enkelte medarbejder. Vi er derudover i løbet af 2014 overgået fra virksomhedsoverenskomst til standardoverenskomst. Dette skifte medfører en øget fleksibilitet for virksomheden og bidrager til, at SDC kan operere i en mere markedskonform situation. Vi har yderligere professionaliseret diverse HR-relaterede it-systemer for at bringe HR-processerne op på et højere effektivitetsniveau og samtidig muliggøre en større grad af understøttelse af vore ledere.

16 16 // SDC Årsrapport 2014 // 6.0 SDC s ressourcer Væksten i SDC s ressourcer i perioden kan primært henføres til datterselskaberne DataKomm A/S og SDC Sweden AB, som blev etableret gennem opkøb i slutningen af I moderselskabet, SDC A/S, erstattes eksterne konsulenter med fastansatte medarbejdere. Det er led i en bevidst strategi bl.a. med det formål at fastholde viden i virksomheden Bestyrelsens sammensætning 2014 Direktionen og den øverste ledelses sammensætning SDC s ressourcer Antal Offshore ressourcer 224 Eksterne konsulenter 46 Ansatte i datterselskaber 45 Offshore ressourcer 174 Eksterne konsulenter 45 Ansatte i datterselskaber 63 Offshore ressourcer 114 Eksterne konsulenter % 0 % 100 % 0 % Afdelingsledelsens sammensætning 70 % 30 % 80 % 20 % Medarbejdernes sammensætning SDC ansatte 466 SDC ansatte 540 SDC ansatte % 25 % 64 % 36 % % 18 % 66 % 34 %

17 7.0 Samfundsansvar (CSR) // SDC Årsrapport 2014 // // Samfundsansvar (CSR) SDC har p.t. ikke en specifik politik for samfundsansvar, men anser sig som en aktiv del af samfundet. En velfungerende finansiel infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende samfund. Som leverandør af it-løsninger til mere end 120 pengeinstitutter i Norden ser SDC det som en af sine væsentligste opgaver at udvikle og drive løsninger, der: sikrer pengeinstitutterne og deres itsystemer mod hackere og hackerangreb understøtter sikker og smidig gennemførelse af finansielle transaktioner i bred forstand lever op til de til enhver tid gældende lovkrav i de lande, SDC leverer til understøtter moderne, effektiv bankdrift Dette sikrer SDC gennem et struktureret hierarki af procedurer, der sammen med sikkerheds- og compliancemæssige foranstaltninger indgår som en integreret del af aktiviteter hos såvel SDC selv, som hos SDC s leverandører. Procedurer mv. revideres løbende og danner grundlag for aktiv overvågning af, opfølgning på og kontinuerlig effektivisering af aktiviteter. 7.1 // It-audit Overordnet styrer SDC it-miljøerne med udgangspunkt i en risikostyringsproces baseret på ISO Med særlig fokus på datasikkerhed auditeres SDC s produkter og processer af intern systemrevision, ligesom SDC løbende auditeres af Finanstilsynet. SDC har en veletableret it-sikkerhedspolitik, som sikrer effektiv kontrol af adgange for medarbejdere og eksterne personer til SDC s lokaler og data, begrænser ulemper ved driftsforstyrrelser og sikrer data med hensyn til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed. Det er ved interne og eksterne kontroller i 2014 verificeret, at SDC s aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med gældende procedurer og politikker og lever op til gældende lovkrav, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. SDC har endvidere i 2014 fået fornyet sin PCI DSS-certificering.

18 18 // SDC Årsrapport 2014 // 7.0 Samfundsansvar (CSR) 7.2 // Klimapåvirkning kwh/medarbejder kwh/medarbejder SDC ser sig selv som en miljømæssig ansvarlig virksomhed. Da SDC arbejder med it-udvikling som hovedaktivitet, ligger miljø- og klimapåvirkningen primært i forhold til bygnings- og kontordrift. Det er SDC s mål er at reducere sit energiforbrug mest muligt gennem fokusering på miljøog klimavenlige løsninger. Reduktion af selskabets energiforbrug sker gennem en række konkrete indsatser: kwh/medarbejder Energiforbrug Gennem en række tiltag har SDC skabt en positiv udvikling mod stadigt lavere energiforbrug (korrigeret for it-drift, der er outsourcet til JN Data i 2012). Siden 2011 har SDC således formået at reducere elforbruget pr. medarbejder med 30 % ned til 943 kwh pr. år. Målet for 2017 er at sænke dette niveau med yderligere 15 % i forhold til 2014-benchmark, hvilket vil bringe det gennemsnitlige energiforbrug ned på 800 kwh. pa. pr. medarbejder i 2017, hvilket vurderes som værende godt. Drift af kontorbygninger I perioden pågår et energioptimerings- og renoveringsprojekt i forhold til SDC s ældste bygninger. I 2014 blev 2.500m² ud af 4.500m² renoveret, og projektet forventes færdiggjort i Q Projektet har fokus på såvel den direkte energibesparelse ved valg af belysning og andre strømforbrugende enheder samt forskellige isoleringstiltag, og på den indirekte besparelse vælges primært materialer, der kan fremstilles med lav miljøbelastning. I 2014 gennemførte SDC et selvstændigt delprojekt i renoveringsprojektet vedrørende udskiftning af opvarmning af SDC s bygninger i Ballerup fra gasfyrede kedler til fjernvarme. Dette giver en besparelse på 200 ton CO2 om året fremadrettet svarende til en forholdsmæssig besparelse på mere end 40 %. It-drift SDC s it-driftsaktiviteter varetages af underleverandøren, JN Data A/S. JN Data har fokus på at reducere virksomhedens miljømæssige påvirkning og har igangsat strømbesparende tiltag, såsom frikøling, cubeteknologi og servervirtualisering, som giver mulighed for kapacitetsstigning uden en tilsvarende stigning i strømforbruget. SDC søger ligeledes i videst muligt omfang at genbruge hardware. Hvor dette ikke er muligt, bortskaffes udstyret via miljøcertificeret partner. Transport For at reducere miljøbelastning affødt af rejseaktivitet anvender SDC, hvor muligt, video- og telekonference til fjernmøder. Derudover implementerer SDC MS LYNC for at forbedre mulighederne for chat, webmøder og videokonference såvel med kunderne/brugerne som i forhold til selskabets forskellige lokationer, nationalt som internationalt. Endelig har SDC valgt at erstatte sine puljebiler med elbiler for at begrænse sit miljømæssige fodaftryk kwh/medarbejder kwh/medarbejder Håndtering af affald SDC implementerede i primo 2014 smartprint overalt i virksomheden. Denne løsning har, som forventet, reduceret papirforbruget hos SDC med op mod 5 %, og den deraf afledte miljøbelastning kwh/medarbejder kwh/medarbejder Madaffald fra SDC s kantiner genanvendes på biogasanlæg, hvor det efter forarbejdning anvendes til energiudnyttelse.

19 7.0 Samfundsansvar (CSR) // SDC Årsrapport 2014 // // Måltal og redegørelse kønssammensætningen hos SDC På øverste ledelsesniveau er der i SDC ultimo % kvinder og 70 % mænd, I forhold til antallet af afdelingsledere i SDC udgør kvinderne p.t. 25 % af dette ledelsesniveau. Nedenstående tabel viser kønsfordelingen på de forskellige niveauer i virksomheden i hhv og Kønsfordelingen blandt koncernens medarbejdere er næsten uændret i forhold til tidligere år 64 % (66 % i 2013) mænd og 36 % kvinder (34 % i 2013). SDC finder, at denne kønsfordeling er tilfredsstillende, branchen taget i betragtning. Kønsfordelingen på lederniveau er 75 % mænd og 25 % kvinder. I selskabets bestyrelse er alle aktionærvalgte repræsentanter i dag mænd, dette skal ses i lyset af den ledelsesmæssige kønsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. Det er bestyrelsens målsætning inden udgangen af 2018 at søge at opnå en repræsentation af det underrepræsenterede køn på 25 %, men den praktiske gennemførelse heraf afhænger af sammensætning og intern ansvarsfordeling i direktionerne hos SDC s aktionærer. Det er selskabets politik, at lederstillinger skal besættes med de bedst egnede kandidater uanset køn. I forbindelse med rekruttering og forfremmelse til lederstillinger søger selskabet at sikre, at der er mindst en af hvert køn blandt de sidste tre kandidater. 7.4 // Medarbejdere Medarbejderne er et af SDC s største aktiver. Derfor har SDC fokus på at sikre, at medarbejderne trives, har et godt arbejdsmiljø, og besidder de rette kompetencer til at levere optimal service til kunderne. SDC er en it-leverandør, som er tæt integreret med den finansielle sektor. Med udgangspunkt i de for sektoren gældende aftaler og normer tilstræber vi at skabe FTE ultimo Mænd Kvinder Mænd Kvinder Bestyrelse 100 % 0 % 100 % 0 % Direktion 100 % 0 % 100 % 0 % Øverste ledelse 70 % 30 % 80 % 20 % Afdelingsledelse 75 % 25 % 82 % 18 % Medarbejdere i alt 64 % 36 % 66 % 34 % et arbejdsmiljø og en kultur, der tiltrækker og fastholder dygtige og engagerede medarbejdere, som fremmer ansvarlighed og professionalisme og som medvirker til nytænkning og udvikling til gavn for SDC s kunder, SDC og medarbejderne selv. Vi ser medarbejdernes liv i og uden for SDC som forbundne størrelser med gensidig afsmitning. Derfor lægger vi vægt på en gensidig fleksibilitet og respekt i arbejdsrelationen, som både understøtter SDC s og den enkelte medarbejders situation og behov. Som en projektorganisation er vi opmærksomme på spidsbelastning i forbindelse med projektgennemførelsen. Vi udvikler derfor løbende værktøjer, som støtter projektorganisationen i at fordele og styre tids- og ressourceforbrug, så vi minimerer mer- og overarbejde mest muligt. Som it-servicevirksomhed er viden et centralt element, derfor lægger vi stor vægt på kompetence- og performanceudvikling af medarbejderne. Alle medarbejdere har en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor mål, performance og uddannelsesbehov fastlægges. SDC benytter off- og nearshore arbejdskraft i hhv. Indien, Polen og Ukraine. Dette sker alle steder gennem ansvarlige og internationalt anerkendte samarbejdspartnere, der sikrer gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. SDC følger løbende op på, at samarbejdspartnerne efterlever deres forpligtelser. Internt er SDC A/S pr. 1. oktober 2014 overgået fra en lokal virksomhedsoverenskomst til Finansforbundets standardoverenskomst for sektoren, hvilket sikrer medarbejderne i SDC A/S velordnede og markedskonforme løn- og arbejdsvilkår i forhold til det danske arbejdsmarked. De svenske medarbejderes arbejdsforhold er sikret via overenskomster med BAO og Saco. Trivsel og godt arbejdsmiljø er en integreret del af SDC s kultur og processer. Som opfølgning på dette har SDC senest ultimo 2013 gennemført en APV (arbejdspladsvurdering). Undersøgelsen udmærker sig bl.a. ved en høj besvarelsesprocent, >70, samt en samlet score på arbejdsmiljøet på 5,6 (fysisk som psykisk). Måling sker på en skala fra 1 (dårligst) til 7 (bedst). Resultatet af målingen på hovedkategorier var fra 4,7 til 5,9. SDC finder denne score tilfredsstillende og forventer at gennemføre en lignen de måling ultimo Der vil ligeledes fra 2015 blive gennemført årlige medarbejdertilfredshedsmålinger i hele koncernen samt relaterede 360 graders ledervurderinger af alle ledere. 7.5 // Menneskerettigheder SDC har ikke beskrevet en formel politik for menneskerettigheder, fordi selskabets aktiviteter i al væsentlighed er i lande, hvor lovgivningen tager højde for respekt for menneskerettigheder.

20 20 // SDC Årsrapport 2014 // 8.0 Regnskabsberetningen 8.0 // Regnskabsberetningen 8.1 // Omsætningen Omsætningen i SDC-koncernen er i perioden opgjort til mio. DKK (1.267 mio. DKK i 2013). Den markante stigning i omsætningen på 13 % skyldes bl.a. helårseffekten af etableringen af SDC Sweden AB ultimo 2013, der har betydet en vækst i den svenske omsætning på mere end 40 % YOY. Årets vækst i omsætning er primært hentet uden for det danske marked. Således er omsætningen i forhold til de øvrige nordiske lande steget fra at udgøre 40 % i 2013 til at udgøre 43 % af den samlede omsætning i 2014, Dette skal ses i sammenhæng med, at den samlede koncernomsætning er vokset med 13 %. Største stigning på et enkelt marked er Sverige, hvor omsætningen isoleret set er steget med mere end 60 mio. DKK. i 2014, dette forhold skyldes dog primært etableringen af SDC AB ultimo Koncernens omsætning for Koncernens omsætning fordelt på geografi for mio. kr. 58% Danmark 22% Norge 17% Sverige 4% Færøerne mio. kr. 60% Danmark 24% Norge 12% 4% Sverige Færøerne mio. kr. 67% Danmark 22% Norge 7% 4% Sverige Færøerne % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark

Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark hosen by 10 s er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere