Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksten fortsætter // SDC Årsrapport 2014 // 4. // Væksten fortsætter. 43% af SDC s omsætning i 2014 stammer fra kunder uden for Danmark"

Transkript

1 hosen by 10 s er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for ærøerne anmark helt kort // Årsrapport // // Highlights Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes e ultura ank og Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig igital kommunikation -penge institutterne kan til i foråret. planlægges gennemført i. lancerer ny generation Mobil til ndroid og skifte til ny NemI i deres ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. ste spare i ika Sandnes Spare bliver stør- neten. neter. Gruppen. pril Ny samarbejds model for ling, øget produktivitet og Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. Highlights // Årsrapport // ugust e Verdien indgår e Store brand ank indkonverteres i. Storebrand af it-løsningen kan ika- Med som i foråret. ank er en del af Storebrand erne som de første i tilbyde deres kunder Snapash. I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, indgår aftale om digitalisere - producerede luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er i. I gennemsnit starter der en ny esuden suppleres paletten af it-løsninger er har indgået aftale om at skifte til fortsat og intensiveret i. et indebærer blandt andet, at kunden sættes i fokus af løsningerne. et sikrer s kunder kunde op hos hvert kvartal. er er i Norden stor interesse for, og er mere kommerciel i sin tilgang til det er s mål og ambition at udbygge n række initiativer mod specielt det er på nuværende tidspunkt eneste tværnordiske it-partner. et giver en unik på ledelsesniveau udbygget, ligesom position med mulighed for betydelig mervækst med en ny smodel går aktivt og og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. kunder fortsat i, ligesom en række byder allerede på 5 nye kunder. halvår etr. halvår Væksten fortsætter // Årsrapport // % af s omsætning i stammer fra kunder anmark,0 % ærøerne,0 % er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort set uændret. et arer til, et fald på 0% i enhedspriserne for drift nhedspris Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 systemudvikling i Tværnordisk,0 % Landespecifikt 9,0 % Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer ne % af s udvikling har i n fleksibel modulopbygget systemportefølje for at skræddersy sin it- til asis i løsningen er et moderne tværnordisk ore-system, hvorpå der ore ansk ærøsk K S UR tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra en fleksible model vurderes som meget kan indgå som it-partner for en bred vifte af. Net n høj grad get get med ore Model kstern National orretningsområderne eank aglig etalingsformidling orretnings en fleksible // Årsrapport // 6 Model med ore og ore og applika tioner t.kr Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. 8,1 0, -,7 0, 1,6 før af- og nedskrivninger før nedskrivninger (IT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat nlægsaktiver saktiver alancesum anlægsaktiver genkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm kapital (%) - - Overskudsgrad (%) genkapitalens forrentning (%) genkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie 5, 5,9 7, 77,8 6, fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) - / - - / - 66 / 66 / 6 / 6 Hoved og nøgletal // Årsrapport // 7 orventninger til s vækst de kommende år orsat tilgang af nye og stigning i forretningsomfanget med eksisterende kunder vil øge s omsætning Optimistisk Sandsynligt Konservativt // helt kort // t levere en positiv oplevelse 15,1 mio. kunder i -ne konti i -ne 8 ksisterende anmark, ærøerne, og Island, inland erige // orside // helt kort // Highlights 5 6 // en fleksible // hosen by 10 s

2 helt kort // Årsrapport // // helt kort Highlights // Årsrapport // // Highlights Væksten fortsætter // Årsrapport // Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes ærøerne hosen by 10 s 15,1 mio. kunder i -ne konti i -ne pril ugust Medarbejderportalen, fællesudvikling implementeres. Nøgleordene er forenkling, øget produktivitet og e Verdien indgår i foråret. e Storebrand ank indkonverteres i. Storebrand ank er en del af Storebrand Med som af it-løsningen kan ikaerne som de første i tilbyde deres kunder straksbetalinger via mobiltelefonen, Snapash. Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, digitalisere -producerede er har indgået aftale om at skifte til i. I gennemsnit starter der en ny kunde op hos hvert kvartal. rer blandt andet, at kunden sættes i fokus af løsningerne. et sikrer s kunder er mere kommerciel i sin tilgang til Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. n række initiativer mod specielt det tværnordiske it-partner. et giver en unik position med mulighed for betydelig mer- vækst og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. tiviteter. kunder fortsat i, ligesom en række er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. anmark,0 % ærøerne,0 % halvår. halvår t.kr. get get n høj grad med ore,0 % 9,0 % Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer ne systemportefølje til lavest Model orretningsområderne ore Net % af s udvikling har i eank kstern leve randør S orretnings ærøsk UR aglig K National etalings formidling ansk Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. før af- og nedskrivninger før nedskrivninger (IT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat , , , , , nlægsaktiver saktiver alancesum anlægsaktiver genkapital en fleksible model vurderes som meget kan indgå som it-partner for en bred vifte af. asis i løsningen er et moderne tvær- Tværnordisk Landespecifikt systemunderstøttelse er i vidt omfang nhedspris Hoved og nøgletal // Årsrapport // 7 tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra nordisk ore-system, hvorpå der Transaktionsmængder 1 n fleksibel modulopbygget systemportefølje for at skræddersy sin it- til Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort set uændret. et arer til, et fald på 0% i enhedspriserne for drift. byder allerede på 5 nye kunder systemudvikling i er på nuværende tidspunkt eneste med en ny smodel går aktivt og vurdering og prioritering af udviklingsak- // Highlights % af s omsætning i stammer fra kunder er er i Norden stor interesse for, og det er s mål og ambition at udbygge indgår aftale om luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden Island, inland // helt kort esuden suppleres paletten af it-løsninger på ledelsesniveau udbygget, ligesom anmark, ærøerne, og Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er fortsat og intensiveret i. et indebæ- ksisterende -ne kan skifte til ny NemI i deres neter. Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig planlægges gennemført i. Sandnes Spare bliver største spare i ika Gruppen. ge lancerer ny generation Mobil til ndroid og e ultura ank og indgår i foråret. ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. eri anmark // helt kort 1 // orside igital kommunikation neten. er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for 8 etr t levere en positiv oplevelse // en fleksible // Årsrapport // 6 helt kort // Årsrapport // med ore og Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm , 65 5, , , , / / / 6 orventninger til s vækst de kommende år orsat tilgang af nye og stigning i forretningsomfanget med eksisterende kunder vil øge s omsætning Optimistisk Sandsynligt Konservativt 1.0 kapital (%) Overskudsgrad (%) genkapitalens forrentning (%) genkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie Model ore og fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) // en fleksible // helt kort t levere en positiv oplevelse 8 ærøerne er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for 15,1 mio. kunder i -ne konti i -ne anmark ksisterende anmark, ærøerne, og Island, inland

3 hosen by 10 s er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for ærøerne anmark helt kort // Årsrapport // igital kommunikation neten. pril Ny samarbejds model for ling, øget produktivitet og Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. lancerer ny generation Mobil til ndroid og -penge institutterne kan skifte til ny NemI i deres neter. Highlights // Årsrapport // Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes e ultura ank og Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig til i foråret. planlægges gennemført i. ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. ste spare i ika Sandnes Spare bliver stør- Gruppen. ugust e Verdien indgår e Store brand ank indkonverteres i. Storebrand af it-løsningen kan ika- Med som i foråret. ank er en del af Storebrand erne som de første i tilbyde deres kunder Snapash. I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, indgår aftale om digitalisere - producerede luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er i. I gennemsnit starter der en ny esuden suppleres paletten af it-løsninger er har indgået aftale om at skifte til fortsat og intensiveret i. et indebærer blandt andet, at kunden sættes i fokus af løsningerne. et sikrer s kunder kunde op hos hvert kvartal. er er i Norden stor interesse for, og er mere kommerciel i sin tilgang til det er s mål og ambition at udbygge n række initiativer mod specielt det er på nuværende tidspunkt eneste tværnordiske it-partner. et giver en unik på ledelsesniveau udbygget, ligesom position med mulighed for betydelig mervækst med en ny smodel går aktivt og og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. kunder fortsat i, ligesom en række byder allerede på 5 nye kunder. halvår etr. halvår Væksten fortsætter // Årsrapport // % af s omsætning i stammer fra kunder anmark,0 % ærøerne,0 % er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort set uændret. et arer til, et fald på 0% i enhedspriserne for drift nhedspris Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 systemudvikling i Tværnordisk,0 % Landespecifikt 9,0 % Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer ne % af s udvikling har i n fleksibel modulopbygget systemportefølje for at skræddersy sin it- til asis i løsningen er et moderne tværnordisk ore-system, hvorpå der ore ansk ærøsk K S UR tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra en fleksible model vurderes som meget kan indgå som it-partner for en bred vifte af. Net n høj grad get get med ore Model kstern National orretningsområderne eank aglig etalingsformidling orretnings en fleksible // Årsrapport // 6 Model med ore og ore og applika tioner t.kr Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. 8,1 0, -,7 0, 1,6 før af- og nedskrivninger før nedskrivninger (IT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat nlægsaktiver saktiver alancesum anlægsaktiver genkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm kapital (%) - - Overskudsgrad (%) genkapitalens forrentning (%) genkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie 5, 5,9 7, 77,8 6, fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) - / - - / - 66 / 66 / 6 / 6 Hoved og nøgletal // Årsrapport // 7 orventninger til s vækst de kommende år orsat tilgang af nye og stigning i forretningsomfanget med eksisterende kunder vil øge s omsætning Optimistisk Sandsynligt Konservativt // Highlights // // helt kort t levere en positiv oplevelse 8 1 // orside // Highlights 15,1 mio. kunder i -ne konti i -ne ksisterende anmark, ærøerne, og Island, inland // helt kort // Highlights 5 6 // en fleksible erige Highlights // Årsrapport // // Highlights Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes igital kommunikation neten. lancerer ny generation Mobil til ndroid og -ne kan skifte til ny NemI i deres neter. e ultura ank og til i foråret. ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig planlægges gennemført i. Sandnes Spare bliver største spare i ika Gruppen. pril ugust Medarbejderportalen, Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. fællesudvikling implementeres. Nøgleordene er forenkling, øget produktivitet og e Verdien indgår i foråret. e Storebrand ank indkonverteres i. Storebrand ank er en del af Storebrand I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, digitalisere -producerede Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. Med som af it-løsningen kan ikaerne som de første i tilbyde deres kunder straksbetalinger via mobiltelefonen, Snapash. indgår aftale om luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden

4 Væksten fortsætter // Årsrapport // Highlights // Årsrapport // helt kort // Årsrapport // Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 // Highlights en fleksible // Årsrapport // 6 Hoved og nøgletal // Årsrapport // 7 // helt kort Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes t levere en positiv oplevelse // 8 igital kommunikation neten. ærøerne lancerer ny generation Mobil til ndroid og -ne kan skifte til ny NemI i deres neter. e ultura ank og indgår i foråret. ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig planlægges gennemført i. Sandnes Spare bliver største spare i ika Gruppen. er mere kommerciel i sin tilgang til det er s mål og ambition at udbygge n række initiativer mod specielt det er på nuværende tidspunkt eneste tværnordiske it-partner. et giver en unik position med mulighed for betydelig mervækst på ledelsesniveau udbygget, ligesom med en ny smodel går aktivt og vurdering og prioritering af udviklingsak- og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. tiviteter. kunder fortsat i, ligesom en række pril ugust Medarbejderportalen, fællesudvikling implementeres. Nøgleordene er forenkling, øget produktivitet og e Verdien indgår i foråret. e Storebrand ank indkonverteres i. Storebrand ank er en del af Storebrand Med som af it-løsningen kan ikaerne som de første i tilbyde deres kunder straksbetalinger via mobiltelefonen, Snapash. ksisterende anmark, ærøerne, og Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, digitalisere -producerede Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. Island, inland byder allerede på 5 nye kunder anmark,0 % ærøerne,0 % indgår aftale om luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden. halvår 1 // orside // helt kort // Highlights Transaktionsmængder 1 8. halvår 010 tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra 011 en fleksible model vurderes som meget kan indgå som it-partner for en bred,0 % 9,0 % n høj grad med ore fang Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer - orretningsområderne ore systemunderstøttelse er i vidt om- ne systemportefølje til lavest % af s udvikling har i Net eank kstern leve randør S orretnings ærøsk UR aglig K National etalings formidling ansk med ore og , , , , , nlægsaktiver saktiver alancesum anlægsaktiver genkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm , 65 5, , , , / / / 6 orventninger til s vækst de kommende år orsat tilgang af nye og stigning i forretningsomfanget med eksisterende kunder vil øge s omsætning Optimistisk Sandsynligt Konservativt kapital (%) Overskudsgrad (%) genkapitalens forrentning (%) genkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie Model 010 Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. før af- og nedskrivninger før nedskrivninger (IT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat vifte af. asis i løsningen er et moderne tværnordisk ore-system, hvorpå der Tværnordisk Landespecifikt t.kr. get get Model nhedspris 009 n fleksibel modulopbygget systemportefølje for at skræddersy sin it- til Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort set uændret. et arer til, et fald på 0% i enhedspriserne for drift. e systemudvikling i er ig er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. anmark Væksten fortsætter // Årsrapport // % af s omsætning i stammer fra kunder konti i -ne er er i Norden stor interesse for, og R,1 mio. kunder i -ne er har indgået aftale om at skifte til i. I gennemsnit starter der en ny kunde op hos hvert kvartal. af løsningerne. et sikrer s kunder et 15 hosen by 10 s esuden suppleres paletten af it-løsninger rer blandt andet, at kunden sættes i fokus er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er fortsat og intensiveret i. et indebæ- ore og fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) // en fleksible Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er fortsat og intensiveret i. et indebærer blandt andet, at kunden sættes i fokus er mere kommerciel i sin tilgang til på ledelsesniveau udbygget, ligesom med en ny smodel går aktivt og esuden suppleres paletten af it-løsninger af løsningerne. et sikrer s kunder n række initiativer mod specielt det og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. kunder fortsat i, ligesom en række er har indgået aftale om at skifte til i. I gennemsnit starter der en ny kunde op hos hvert kvartal. % af s omsætning i stammer fra kunder er er i Norden stor interesse for, og det er s mål og ambition at udbygge er på nuværende tidspunkt eneste tværnordiske it-partner. et giver en unik position med mulighed for betydelig mervækst anmark,0 % ærøerne,0 % et R er ig e byder allerede på 5 nye kunder. halvår. halvår

5 Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 Væksten fortsætter // Årsrapport // en fleksible // Årsrapport // 6 Highlights // Årsrapport // helt kort // Årsrapport // // Highlights er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. // helt kort Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes t levere en positiv oplevelse // 8 igital kommunikation neten. ærøerne lancerer ny generation Mobil til ndroid og -ne kan skifte til ny NemI i deres neter. Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig planlægges gennemført i. Sandnes Spare bliver største spare i ika Gruppen. pril ugust Medarbejderportalen, fællesudvikling implementeres. Nøgleordene er forenkling, øget produktivitet og e Verdien indgår i foråret. e Storebrand ank indkonverteres i. Storebrand ank er en del af Storebrand Med som af it-løsningen kan ikaerne som de første i tilbyde deres kunder straksbetalinger via mobiltelefonen, Snapash. konti i -ne ksisterende anmark, ærøerne, og Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, digitalisere -producerede Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. Island, inland hosen by 10 s n række initiativer mod specielt det på ledelsesniveau udbygget, ligesom med en ny smodel går aktivt og og aftalevilkår til en mere kommerciel vin- kel. kunder fortsat i, ligesom en række det er s mål og ambition at udbygge er på nuværende tidspunkt eneste tværnordiske it-partner. et giver en unik anmark,0 % ærøerne,0 % indgår aftale om luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden // Highlights 19 Transaktionsmængder 8 flader for at skræddersy sin it- til en fleksible model vurderes som meget. halvår,0 % 9,0 % kan indgå som it-partner for en bred vifte af. 011 get get Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer ne systemportefølje til lavest orretningsområderne ore ansk K Net National % af s udvikling har i S ærøsk UR 5 eank kstern leve randør aglig etalings formidling orretnings n høj grad med ore Model 010 t.kr. nordisk ore-system, hvorpå der systemunderstøttelse er i vidt omfang asis i løsningen er et moderne tvær- Tværnordisk Landespecifikt nhedspris 009 // helt kort 16 1 tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra. halvår 1 // orside 9 86 Hoved og nøgletal // Årsrapport // 7 n fleksibel modulopbygget systemportefølje med åbne standardiserede grænse- set uændret. et arer til, et fald på 0% i enhedspriserne for drift. position med mulighed for betydelig mervækst byder allerede på 5 nye kunder Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 systemudvikling i Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort er ig kunde op hos hvert kvartal. e er er i Norden stor interesse for, og af løsningerne. et sikrer s kunder,1 mio. kunder i -ne fortsat og intensiveret i. et indebærer blandt andet, at kunden sættes i fokus % af s omsætning i stammer fra kunder etr 15 er har indgået aftale om at skifte til i. I gennemsnit starter der en ny anmark esuden suppleres paletten af it-løsninger er mere kommerciel i sin tilgang til e ultura ank og indgår i foråret. ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er med ore og Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. før af- og nedskrivninger før nedskrivninger (IT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat , nlægsaktiver saktiver alancesum anlægsaktiver genkapital , 65 5, , , , / / / 6 Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm orventninger til s vækst de kommende år orsat tilgang af nye og stigning i forretnings , , , ,6 omfanget med eksisterende kunder vil øge s omsætning 7.97 Optimistisk Sandsynligt Konservativt 1.0 kapital (%) Overskudsgrad (%) genkapitalens forrentning (%) genkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie Model ore og fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) // en fleksible er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. systemudvikling i Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort set uændret. et arer til et fald på 0% i enhedspriserne for drift Transaktions mængder 1 8 nhedspris Tværnordisk,0 % Landespecifikt 9,0 % system understøttelse er i vidt omfang Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer - ne systemporte følje til lavest % af s udvikling har i

6 hosen by 10 s // helt kort t levere en positiv oplevelse er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Kundekredsen omfatter mere end 10 på tværs af de nordiske grænser. Som løsninger kan realisere de stordriftsfordele, der kan præsteres af et samlet nordisk marked. et er afgørende for nes konkurrenceevne og i sidste ende for ærøerne anmark helt kort // Årsrapport // // Highlights igital kommunikation lancerer ny generation Mobil til ndroid og neten. pril Ny samarbejds model for ling, øget produktivitet og Sparen Øresund overtages af Swed. Som en senere på året samarbejdet med. -penge institutterne kan skifte til ny NemI i deres neter. til i foråret. ultura ank indtræder samtidig som aktionær i. ugust e Verdien indgår e Store brand ank indkonverteres i. Storebrand i foråret. ank er en del af Storebrand I samarbejde med KM lancerer løsningen ocmail-plus, digitalisere - producerede Spar Nord ank opsiger sit samarbejde med. Udmeldelse sker i henhold til s vedtægter. anken forventes udkonverteret i 016. Highlights // Årsrapport // Saxo Privat og fuldfører af ens handels med s via s net kan tilbydes e ultura ank og Sandnes Spare i indgår via ika Gruppen aftale om at benytte som fremtidig planlægges gennemført i. Sandnes Spare bliver største spare i ika Gruppen. Med som af it-løsningen kan ikaerne som de første i tilbyde deres kunder Snapash. indgår aftale om luestep. ftalen indgås via s datterselskab Sweden Videreudviklingen af mod øget professionalisme og internationalisering er i. I gennemsnit starter der en ny esuden suppleres paletten af it-løsninger er har indgået aftale om at skifte til fortsat og intensiveret i. et indebærer blandt andet, at kunden sættes i fokus af løsningerne. et sikrer s kunder kunde op hos hvert kvartal. er er i Norden stor interesse for, og er mere kommerciel i sin tilgang til det er s mål og ambition at udbygge n række initiativer mod specielt det er på nuværende tidspunkt eneste tværnordiske it-partner. et giver en unik på ledelsesniveau udbygget, ligesom position med mulighed for betydelig mervækst med en ny smodel går aktivt og og aftalevilkår til en mere kommerciel vinkel. kunder fortsat i, ligesom en række byder allerede på 5 nye kunder. halvår etr. halvår Væksten fortsætter // Årsrapport // % af s omsætning i stammer fra kunder anmark,0 % ærøerne,0 % er med til at holde it-omkostningen nede for det enkelte pengeinstitut. Trods en stigning i forbruget på næsten 50% over de seneste 6 år er nes betaling til drift stort set uændret. et arer til, et fald på 0% i enhedspriserne for drift nhedspris Stordrift i fokus // Årsrapport // 5 systemudvikling i Tværnordisk,0 % Landespecifikt 9,0 % Hovedparten af s systemer kan til brug hos alle. et sikrer ne % af s udvikling har i n fleksibel modulopbygget systemportefølje for at skræddersy sin it- til asis i løsningen er et moderne tværnordisk ore-system, hvorpå der ore ansk ærøsk K S UR tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra en fleksible model vurderes som meget kan indgå som it-partner for en bred vifte af. Net get get Model kstern National aglig orretnings orretningsområderne eank etalingsformidling Risiko en fleksible // Årsrapport // 6 Model n høj grad med ore med ore og ore og applika tioner t.kr Nettoomsætning Ændring i omsætning i pct. 8,1 0, -,7 0, 1,6 før af- og nedskrivninger før nedskrivninger (IT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat nlægsaktiver saktiver alancesum anlægsaktiver genkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Årets pengestrøm kapital (%) - - Overskudsgrad (%) genkapitalens forrentning (%) genkapitalandel (%) Indre værdi pr. aktie 5, 5,9 7, 77,8 6, fuldtidsbeskæftigede Kønsfordeling mænd/kvinder (%) - / - - / - 66 / 66 / 6 / 6 Hoved og nøgletal // Årsrapport // 7 orventninger til s vækst de kommende år orsat tilgang af nye og stigning i forretningsomfanget med eksisterende kunder vil øge s omsætning Optimistisk Sandsynligt Konservativt // 1 // orside 15,1 mio. kunder i -ne konti i -ne 8 ksisterende anmark, ærøerne, og Island, inland // helt kort // Highlights 5 6 // en fleksible erige en fleksible // Årsrapport // 6 n fleksibel modulopbygget systemportefølje for at skræddersy sin it- til asis i løsningen er et moderne tværnordisk ore-system, hvorpå der tilføjes forretnings og services fra, fra eller fra en fleksible model vurderes som meget interessant i markedet og medvirker til, at kan indgå som it-partner for en bred vifte af. get get n høj grad med ore ore ansk K Net kstern National eank orretningsområderne etalingsformidling aglig Model Model med ore og ore og S Risiko orretnings ærøsk UR

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1

S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1 1 V o r e s v i s i o n SDC (Skandinavisk Data Center A/S) - det foretrukne valg i den finansielle it-sektor i Norden for kunder

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007

CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 KONCERNUDVIKLING OG FREMTIDSUDSIGTER 2 AKTIONÆRINFORMATION 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 KONCERN RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N Årsrapport 2012 Nets i tal 2.861 MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning 5 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Perspektiver Forcas serviceydelser flere muligheder for samarbejde 10 FSP Pension foranalyse, aftale og implementering 12 Nye

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC A/S Ordinær generalforsamling 6. marts 2014 Side 2 Indledning 2013 har for TDC været et år, hvor

Læs mere