BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM"

Transkript

1 BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug

2 Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne bog som bevis for dit køb og som reference i fremtiden. Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler...2 Grundlæggende instruktioner..3 Sikkerhedsforanstaltninger.4-7 Udpakning af dit bidet 8 Bidet dimensioner..9 Installations instrukser Prøvekørsel Vask og tilpasning af funktionerne.14 Vedligeholdelse Før du ringer efter service..17 Model nr. Serie nr. Købs dato Installatørs navn/telefon Sælgers navn

3 Vigtige sikkerhedsregler Ved brug af elektriske produkter, specielt med børn i nærheden, bør de basale sikkerhedsregler altid blive fulgt, hvilket inkludere det følgende: Læs alle instruktionerne før ibrugtagning FARE For at reducere risikoen for elektrisk stød: 1. Bruges ikke under bad 2. For en sikkerhedsskyld, når noget falder i vandet, skal stikket fjernes fra kontakten, inden genstanden hentes op af vandet igen. ADVARSEL For at reducere faren for brandsår, elektrisk stød, ild eller anden skade på brugspersonen: 1. Brug kun produktet til det der er forskrevet i denne manual. Anvend ikke andet tilbehør, end det der anbefales af producenten. 2. Anvend aldrig produktet hvis et af følgende er opstået/sket: - Ødelagt ledning eller stik - Ikke virker ordentligt Returner produktet for undersøgelse eller reparation 3. Hold ledningen væk fra varme overflader 4. Bloker aldrig lufthullerne på produktet og stil det aldrig på en blød overflade. Hold produktet fri for hår og andre støvpartikler. 5. Tab aldrig ting eller indsætte objekter i nogen åbninger eller slanger. 6. Brug ikke produktet udendørs, eller hvor spraydåser/oxygen flasker bliver anvendt. 7. Tilslut kun dette produkt til stikkontakt med jord. Side 2

4 Grundlæggende instruktioner Dette er en elektrisk produkt der er forbundet til en vand kilde. For produkter der benytter sig af ledninger med et integreret jordstik: Dette produkt skal have en jordforbindelse. I tilfælde af en elektrisk kortslutning, vil jordforbindelsen reducere tilfælde af elektrisk stød ved, at sørge for, at strømmen kan slippe ud via jordspydet. Dette bidet er udstyret med en ledning med jordstik. Stikket må kun isættes i en stikkontakt der er korrekt installeret og jordet. FARE Forkert anvendelse af ledning og stik kan give en øget risiko for elektrisk stød. Hvis reparation eller udskiftning af stikproppen er nødvendigt, skal bidesædets spændingsforsyning afbrydes. Ledningen der er grøn med gule striber er jordledningen. Kontroller med en autoriseret elinstallatør hvis den grundlæggende information ikke helt er forstået, eller hvis der er tvivl om produktet er korrekt jordet. GEM DENNE INSTRUKTION Side 3

5 Sikkerhedsforanstaltninger For at undgå risikoen for elektrisk stød, ild eller anden skade skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes 1. Hæld aldrig vand eller andre væsker udover produktet (fig. 1 ) 2. Læg aldrig ledning ell. stik i vand. (fig. 2 ) 3. Smæk aldrig toilet sæde ell. låg hårdt i. (fig. 3) 4. Stå eller sid aldrig på toilet låget ell. kontrol panel da disse dele ikke er konstrueret hertil. (fig. 4 ) Side 4

6 5. Brug ikke toilet låget som ryg støtte. (fig. 5) 6. Indstil sæde temperaturen til det laveste niveau for, at undgå irritation ell. forbrænding af følsom hud. (fig. 6) 7. Tildæk aldrig et opvarmet toiletsæde. (fig. 7) 8. Såfremt toilet sædet ikke skal benyttes i en længere periode skal strømmen slås fra. (fig. 8) Side 5

7 9. Tøm bidet for vand såfremt det ikke skal bruges igennem længere tid. Fig. 9 Se beskrivelse heraf på side Bidet må ikke udsættes for frost Fig Udsæt ikke bidet for stærk og direkte sollys da dette kan beskadige plast produktet Fig Tilslut aldrig dette produkt til en løs eller defekt kontakt. Ved tvivl kontakt din Aut. El Installatør Fig. 12 Side 6

8 13. Udsæt ikke vandtilslutningen for voldsom behandling da dette kan medfører lækage (fig. 13) 14. Udsæt ikke vaske armene for voldsom behandling da dette kan ødelægge disse. (fig. 14) 15. Rengør vaske armene med rent vand evt. lidt mild opvaske middel. Brug evt. tandbørste. (fig. 15) Brug ikke toilet rens, acetone ell. stærke rengørings midler på vaske armene. 16. Brug ikke kontrol panelet som støtte når du rejser dig fra toilettet. (fig. 16) Side 7

9 UDPAKNING AF DIT BIDET Pak dit bidet ud og check at du har følgende: 1. Elektronisk bidet (1 stk. ) 2. Flex slager for vandtilslutning ( 2 stk. ) 3. T-stykke ( 1 stk. ) 4. Monterings bolte og møtrik af plast ( 2 stk. ) 5. Plast værktøj til fastspænding af monterings møtrik ( 1 stk. ) Til installation skal du anvende følgende værktøj: 1. Vandpumpe tang 2. Svensk nøgle 3. Skruetrækker Side 8

10 BIDET S MÅL MODEL NR. AB 201 (NORMAL) AB 202 (AFLANG) A 44,5 CM 46,7 CM B 49,5 CM 49,5 CM C 29,5 CM 29,5 CM D 39,0 CM 39,5 CM E 21,3 CM 21,3 CM Model Palm måler i bredden 52 cm (B) BEMÆRK: 1. Du må aldrig tilslutte strøm til Bidet før installationen er gennemført 2. Dit nye Bidet virker ved et vandtryk på mellem 10 psi og 100 psi. Ved for lavt vandtryk fungere vaske funktionen ikke tilfredsstillende. Side 9

11 INSTALLATIONS VEJLEDNING BEMÆRK: Tilslut IKKE bidet til el nettet før installationen er fuldført MODEL PALM: SE NEDENSTÅENDE MODEL ORCHID: MONTERES PÅ EN SKINNE, SE NÆSTE SIDE Glid de nye bolte ind i slidsen på undersiden af toiletsædet. Gummispændeskiver ligges over hullerne i kummen Derefter føres de 2 bolte ned i hullerne i toiletkummen og Fastspændes med gummimuffe (packing B) og plastikmøtrik (Nut)

12 Installationsvejledning MODEL ORCHID Afmonter først det eksisterende toiletsæde. Placer de flade gummi ringe (rubberwash A) over toilettes monteringshuller. Tag monterings plade og fjern beskyttelses film fra dual-lock. Vigtigt: Placer pladen så langt tilbage mod cisterne, som muligt. Pladen skal være plan med kummen. Før monteringsboltene igennem pladens og toiletkummens huller og skru dem fast med gummimuffer (rubberwash B) og plastmøtrik (Nut) Må ikke overspændes. Glid toiletsædet ind over monteringspladen til det giver et klik. Tjek efter at sædet sidder godt fast. Hvis sædet skal afmonteres holdes knappen inde (se billede) mens sædet forsigtigt glides af pladen

13 5. Sluk for vandtilførslen og afmonter den eksisterende flex slange. 6. Monter det medfølgende T-stykke til vand forsyningen. 7. Monter den netop fjernede flexslange imellem T-stykket og toilettets vandtank. 8. Monter den medfølgende flexslange imellem T-stykket og Bidet s vandtilslutning. Kontroller at alle pakninger er forsvarligt fastspændt og tætte. Side 11

14 AFPRØVNING AF DIT BIDET Bemærk: Produktet slå automatisk fra efter ca. 5 min. brug. For genoptagelse af den ønskede funktion trykker du blot på den tilhørende knap. 1. Luk op for vand tilførslen og kontroller, at der ikke er nogen lækage. 2. Tilslut produktet til stikkontakt med jord. Herefter tændes indikations lysene på kontrol panelet. Tryk 3. Tryk sædet ned i højre bageste hjørne for, at gennemfører den følgende afprøvning. Side 12

15 1. Vælg den ønskede vand og sæde temperatur. Første gang tager opvarmning ca. 5 min. 2. Tryk på enten feminin vask eller på rektal vask og mens vandet løber: Juster vand temp. med Juster vand mængde med 5. Juster sæde temp. med og mærk efter med hånden. 6. Tryk på og lufttørring påbegyndes. Reguler temp. op og ned med gentagende tryk. 7. Tryk på og alle funktioner afbrydes. Bemærk: Tørre funktionen stopper automatisk efter 5 min. Model Palm har ikke tørrefunktion. Side 13

16 VASK OG TØRRING. Dette toilet sæde har en indbygget sensor der er placeret i selve sædet. Bidet s funktioner vil ikke virke såfremt denne Sensor ikke er aktiveret. 1. Sid ned på sædet godt tilbage 2. Tryk på for feminin vask eller på for rektal vask. 3. Tryk på når du er blevet tilstrækkelig vasket 4 Tryk på hvorved tørring påbegyndes. Tørring stopper automatisk efter 5 min. Hvis du ønsker yderligere tørring trykker du blot igen på Bemærk model Palm har ingen tørrefunktion 5. Tryk på og alle vaske og tørre funktioner stopper. 6. Tryk gentagende gange på hvorved sæde temp. ændres 7. Tryk gentagende gange på hvorved vand temp. ændres 8. Tryk gentagende gange på hvorved luft temp. ændres 9. Tryk på high eller low hvorved vand mængden ændres

17 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Bemærk: Før rengøring eller anden vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten således, at al strøm til sædet er afbrudt. Ved rengøring af plastik dele benyttes mild rengørings middel. Benyt aldrig skrappe rengørings midler så som acetone, syreholdige produkter ell. skuremidler. 1. Rengøring af toiletsæde, låg og kontrolpanel a. Aftør sædet med en hårdt opvredet og blød klud. b. Sprøjt eller hæld ALDRIG vand eller andre væsker på toiletsædet. c. Såfremt vaske armene ell. hovederne skal rengøres, gøres dette med forsigtighed. Benyt evt. en tandbørste og mild rengøringsmiddel. Side 15

18 Billede 1: Palm tømmes ved at fjerne skruen i bunden af betjeningsenheden. Tømning af bidet for vand (se ovenfor) Hvis du ikke skal bruge bidet igennem en længere periode skal du tømme det for vand som følger: 1. Sluk for strømmen og luk for vand tilførslen 2. Til venstre for vaske hovederne forefindes en plast kontakt. Denne kontakt skubbes fra venstre mod højre. 3. Når alt vandet er løbet ud, skubbes kontakten tilbage til den venstre position. Side 16 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Bemærk: Før rengøring eller anden vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten således, at al strøm til sædet er afbrudt. Rensning af vandfilter: Hvis vandtrykket ved vask falder kan, dette skyldes, at vandfilteret er stoppet. Dette renses som følger :(fig. 3-1 ) 1. Slå strømmen til bidet fra og luk for vand tilførslen 2. På bagsiden af kontrolpanelet løsnes plastkappe og filter indsats løsnes og udtages ( drejes imod uret ) 4. Rengør filteret forsigtigt med tandbørste og vand. 5. Genindsæt filteret og kontroller, at dette sider korrekt. 6. På sæt plastkappe. 7. Luk op for vandet og herefter kan du tænde for strømmen

19 Vedligeholdelse Før rengøring af filter husk at trække stikket ud. Hvis vandtrykket falder, kan det skyldes at filteret er beskidt. Rens filteret på følgende måde: Sluk for vandtilførslen Træk ud i toilettet Tag filteret ud fra bunden af sædet (model Palm) eller åben pladen bagerst i betjeningsenheden (model Orchid) dette gøres ved at dreje mod uret, tag derefter filteret ud Rens forsigtigt filteret med en tandbørste Sæt filteret tilbage og spænd fast igen Åben vandtilførslen og check for utætheder. Model Orchid Model Palm

20 Før du ringer efter service Problemer Der kommer intet vand ud af vaskehovedet. (Blink ell. intet lys i bidet s vaske lampe) Kontroller Kontroller at vandforsyningen er åben og i i i orden. Du skal siden godt tilbage på sædet. Svagt vaske tryk Kontroller om filteret ved vandtilførslen er tilstoppet. ( se side 16 ) Kontroller at vaskehovedet ikke er tilsmudset eller tilstoppet. Det opvarmet sæde er ikke varmt Kontroller om sæde temperatur indstillingerne ikke er slået fra eller sat til lav. Vaskevandet er ikke varmt Kontroller om vaske temperatur indstillingerne ikke er slået fra eller sat til lav. Specifikationer: Model nr. AB-201(normal/regulær type) AB-202 (udvidet type) Strøm forsyning Strøm forbrug Ledningslængde AC 230V, 50/60Hz 465 W 4ft.(1,2m) Vand Varm vand tank. ( 0.758liter) Model Palm rummer 1000 ml Vand temperatur Regulerbar i 4 trin: Rum temperatur./95 F ()/99.5 F ()/104 F () Sikkerheds anordning Termo/varme afbryder, flyder udstyr med stop klap/ventil og vakuum afbryder. Vand forløb Regulerbar i 5 trin: ca gal./min.(ca liter - 1,0233liter Sæde Overflade Regulerbar i 4 trin: Rum temperatur./93.2 F ()/99.5 F ()/104 F () Strøm forbrug Sikkerheds anordning Vandforsynings tryk Sikkerheds anordning 55W Indbygget varme afbryder 10psi-100psi Jord fejl detektor, automatisk afbryder, sæde afbryder Størrelse Bredde 19-1/2" (500mm) 19-1/2" (500mm) Dybde 18-3/5" (478mm) 19-4/5" (506mm) Højde 6-1/20" (155mm) 6-1/20" (155mm) Netto vægt. (5.0Kgs) 11.5lbs.(5.2Kgs) Tørretumbler Tørretumbler temperatur Regulerbar i 3 trin: () 158 F () Strøm forbrug 200W

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere