Ø90 Selskaber i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø90 Selskaber i praksis"

Transkript

1 Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011

2 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller delvist ejede selskaber. Primære formål pengetank Begrænset risiko, hæfter kun med selskabskapitalen Skattefrit udbytte fra datterselskaber

3 Holding selskaber - årsrapport 2 indregningsformer af datterselskaber/associerede selskaber Datterselskab = < 50 % ejerskab/stemmeandel Associeret selskab = % af ejerskab/stemmeandel Indregnes typisk som anlægsaktiver Selskaber med en ejerandel >20 % typisk værdipapirer/omsætningsaktiver

4 Holding selskaber - årsrapport 2 indregningsformer af datterselskaber/associerede selskaber Påvirker resultatopgørelsen og balancen forskelligt. Kostpris = anskaffelsessummen for aktierne/anparterne Indre værdi = forholdsmæssige værdi af datter- eller associerede selskabs værdi = en for simpelt kursværdi

5 Holding selskaber årsrapport - kostpris Balancen ændres normalt ikke Fx købt for , så står denne saldo uberørt hen Balancen ændres ved: Køb Salg Kapitalnedsættelse (i datter-/associerede selskab) Kapitalforhøjelse (i datter-/associerede selskab) Resultatopgørelsen påvirkes normalt ikke Dog ved udbytte Krav om noteoplysning

6 Holding selskaber årsrapport indre værdis metode 1 Balancen ændres normalt Fx købt for , så bliver denne saldo ændret ud fra aktiviteterne/resultatet i datter/associerede selskab Balancen ændres ved: Kursændringen i datter/associerede selskab Køb Salg Kapitalnedsættelse (i datter-/associerede selskab) Kapitalforhøjelses (i datter-/associerede selskab)

7 Holding selskaber årsrapport indre værdis metode 2 Resultatopgørelsen påvirkes normalt med: Resultat fra datter/associerede selskab Normalt ikke ved udbytte OBS ved udbytte skal der flyttes udbyttebeløbet fra bundne reserver til fri kapital Ingen krav om noteoplysning

8 Holding selskaber Ø90 Generelt nemme regnskaber Få poster Få kontonumre Tilgodehavender/gældsposter 2188XX 2189XX mv. Indregning kapitalandele 2 muligheder: 1651 Ok i regnskabet, men pengestrøm ser ikke korrekt ud 2079 Ok, pengestrøm, men teksten kommer som værdipapirer i balance. Forskellig opstilling i kapitalforklaringen i skatteregnskabet

9 Holding selskaber Ø90 I årsrapporten 50019X oprettes til: Resultat kapitalandel i dattervirksomhed 50019X oprettes til: Udbytte kapitalandele i dattervirksomhed I skatteregnskabet oprettes til: Resultat kapitalandel i dattervirksomhed oprettes til: Udbytte kapitalandele i dattervirksomhed

10 Holding selskaber Ø90 kontering ved indregning til kostpris D E 50019X Udbytte D E 2188XX Udbytte S E Udbytte S E 2188XX Udbytte Konteres først i året efter vedtagelse både i årsrapport og skatteregnskab + først med på selvangivelsen i året hvor vedtagelsen er sket i datterselskabet. FX datter udlodder i 2010 regnskabet, med vedtagelse på generalforsamlingen i april 2011 så først med i 2011 i Holding selskabet.

11 Holding selskaber Ø90 kontering ved indregning til kostpris Note for kapitalandele ajourføres: Bemærkninger/DLF udgave 543 note12-18 Skrive datterselskabets navn, egenkapital, årets resultat og ejerandel Oplysninger findes i datterselskabet

12 Holding selskaber Ø90 kontering ved indregning efter indre værdi s metode D E 50019X Årets resultat D E 2079XX Årets resultat S E Årets resultat S E 2079XX Årets resultat Herefter husk kontering til bundne reserver: D E Reserve D E Reserve

13 Holding selskaber Ø90 kontering ved indregning efter indre værdi s metode

14 Holding selskaber Ø90 kontering ved indregning efter indre værdi s metode

15 Holding selskaber Ø90 kontering ved indregning efter indre værdi s metode

16 Holding selskaber Ø90 skatteregnskaber

17 Opgave 6 OBS Revisorpåtegningen intern regnskab Note Note Note ønskes vist (som ved kostpris) Note Note Note 12 49

18 Sambeskatning af selskaber Obligatorisk sambeskatning (danske selskaber) Fra indkomstår der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere. Sambeskatningen sker fra tidspunktet hvor moderselskabet kontrollerer et datterselskab Udgangspunkt er at moderselskabet ejer mere end 50% af stemmerne i et andet dansk selskab. Moderselskabet kaldes administrationsselskabet

19 Sambeskatning af selskaber Al indkomst skal selvangives på administrationsselskabets selvangivelse Datterselskaberne skal selv indberette virksomhedsoplysninger Udenlandske selskaber / koncerner en helt anden historie

20 Sambeskatning af selskaber opgørelse af indkomsten Sambeskatningsindkomsten opgøres ved en simpel sammenlægning af de skattepligtige indkomster fra hvert selskab. Det gælder også i forhold til selskaber, der kun er delvist ejede. Selv om et moderselskab kun ejer for eksempel 60 % af anparterne/aktierne i et datterselskab, skal hele datterselskabets indkomst medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsoverenskomsten.

21 Sambeskatning af selskaber samme regnskabsår Alle sambeskattede selskaber skal have samme regnskabsår som administrationsselskabet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal regnskabsåret for datterselskabet som udgangspunkt omlægges, så det svarer til moderselskabet.

22 Sambeskatning af selskaber perioderegnskaber Har koncernforbindelsen ikke eksisteret hele året, er det kun indkomsten i den periode, hvor koncernforbindelsen har bestået, som skal medregnes til sambeskatningsindkomsten. Ved køb og salg af virksomheder/anparter/aktier mv. skal der således som noget nyt udarbejdes et skattemæssigt perioderegnskab. Derfor skal der også i alle anparts- /aktieoverdragelsesaftaler fastsættes et skæringstidspunkt for overdragelsen.

23 Sambeskatning af selskaber underskud Udnyttelsen af det skattemæssige underskud sker efter de nye regler efter følgende prioriterede rækkefølge: 1 Først udnyttes selskabets eget underskud fra tidligere år. Både før og efter sambeskatningen. 2 Dernæst udnyttes underskud fra samme år fra de andre selskaber i sambeskatningen. 3 Til sidst udnyttes tidligere års underskud fra de andre selskaber. OBS underskud opstået før sambeskatning kan kun udnyttes i det selskab hvor underskuddet er opstået.

24 Sambeskatning af selskaber Fordeling af skatter Skatten af sambeskatningsindkomsten betales af det selskab, der udpeges til at administrere sambeskatningen. Som udgangspunkt hæfter de enkelte selskab for deres egen skat, men når skatten er betalt til administrationsselskabet (oftest moderselskabet), overtager dette den fulde hæftelse. Det gælder både for aconto- og restskatter, tillæg og renter. Ved udnyttelsen af det skattemæssige underskud skal administrationsselskabet betale et beløb til underskudsselskabet svarende til skatteværdien af det udnyttede underskud.

25 International sambeskatning gældende fra 2009 International sambeskatning eller ej Reglerne har på to områder også betydning for beskatningen af danske selskabers virksomhed i udlandet, nemlig følgende: Danske selskaber skal som hovedregel ikke længere medregne resultatet af faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet i den indkomst, som beskattes i Danmark (det såkaldte "territorialprincip"), medmindre selskabet vælger international sambeskatning. Hvis et dansk selskab vil sambeskattes med udenlandske selskaber og faste driftssteder international sambeskatning skal sambeskatningen omfatte alle koncernforbundne udenlandske selskaber og faste driftssteder (det såkaldte "globalpuljeprincip"), og valget er i givet fald bindende for en periode på 10 år. De to nye principper betyder, at der vil være en lang række tilfælde, hvor det ikke længere er hensigtsmæssigt at inddrage udenlandske datterselskaber i en dansk sambeskatning, og hvor faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet ikke længere vil være omfattet af dansk beskatning. For de selskaber, som efter de hidtil gældende regler har været sambeskattede med udenlandske selskaber, eller som har været beskattet af resultatet af faste driftssteder og fast ejendom i udlandet, vil over- og underskud fra disse udenlandske aktiviteter indgå i beregningen af de ordinære acontoskatterater for kilde Deloitte.com

26 Opgave 7 Opgør sambeskatningsindkomsten for 2010 for H Hansen Holding ApS og H Hansen Legetøj A/S Hjælpeskema til sambeskatning (udleveret) Ændring af sambeskatningsforhold Hent selvangivelsen og udbytteerklæringer på og udfyld blanketterne selvangivelse aktie og anparts selskaber udbytteerklæring eller indberetning af udbytte modtagere. Hvornår forfalder restskatten for indkomståret 2010?

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere