En kort introduktion ved Peder Poulsen mobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort introduktion ved Peder Poulsen farmen@farmen.info mobil 2043 6732. www.bevidsteborgere.dk"

Transkript

1 Læs her om visionen for menneskelig dannelse (illustreret gennem Rembrandts billede Den fortabte søn vender hjem) og visionen for åndelig dannelse (illustreret ved Rublevs Treenighedsikon). Forstå hvad et godt læringsmiljø er gennem 3K-værdien og DREAMS modellen. Se det store dannelsesbillede under Metahistorien og bliv introduceret til 3X3 matrixen, som skaffer dig relevante kurser, givende samtalepartnere og livsfremmende netværk og en BorgerFest hvert år Alt sammen under mottoet: Frihed til fælles gavn. En kort introduktion ved Peder Poulsen mobil Præsentation 014- juli 2011

2 Velkommen til en kort introduktion om Bevidste Borgere Logoet for Bevidste Borgere er en tromme. Trommen blev i det gamle Grækenland brugt til at tromme den folkeforsamling sammen, som skulle tage beslutning om deres fælles affærer. Borgerne i en by, en polis, kom sammen på torvet og besluttede sig for en politik, hvordan de ville leve deres liv sammen. Det samme, blot i en endnu større og længerevarende massiv målestok gjorde sig gældende for det gamle Israels stammer, når de mødtes som folkeforsamling forskellige steder i Israel. At være en bevidst borger er et håb, en drøm, vi deler sammen. Drømmen er en vækst i menneskelig og åndelig modenhed, en evne til at mestre mit liv, så kan hjælpe mig selv og andre til at være i virkeligheden på en afklaret måde. Det kan illustreres skematisk sådan her (tænk det cirkulært, så den sidst nævnte, dannelse, afføder ny kontakt): Kontakt Kommunikation Ny Information Relation Proces Dannelse Forklaring: Min kontaktbarhed danner basis for kommunikation. Denne kommunikation muliggør oplysning, ny information. Dette er basis for en kvalitativ ny relation. Relation er grundlaget for en udvikling, for processen. Processen er ikke blot vildtvoksende, den leder mig ind i en formation, en dannelse. Menneskenes Skaber har selv vist os modellen. Da Jesus blev født blev han født af både Gud og menneske. Han blev dannet både af fællesskabet med sig selv i Treenigheden og af fællesskabet med sin familie og det samfund, det sprog, den kultur, som han voksede op i. Gud vandt skikkelse i ham på jorden og sammen med den. Sans for det virkeligt usynlige: Treenigheden Hold op med at tåge rundt! Vågn nu op! Vi har mange ord for oplevelsen af at leve i en illusion og om at komme ud af den og ankomme til virkeligheden. Den evige virkelighed er den evige kærlighed mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er hvad russiske Rublev forsøger at fremstille på denne ikon fra det 15. årh. Gud er i sin natur og i sit væsen enhed og fællesskab. Skabernes intention og mål for skabningen er Skaberen selv, altså at vi er forbundet med os selv og med hinanden og med den Gud i hvis billede vi er skabt. Ud fra den dybeste lægning i vores eget væsen som skabninger søger og eftersøger vi denne samme enhed og den samme kvalitet af fællesskab. Fra evighed har Gud haft et vitalt, dynamisk gensidigt indre liv, et trefoldigt intenst nærvær med en indre atmosfære af kærlighed, glæde og fred. Som det ses af billedet er Treenigheden samlet om pagtens bæger. Ja, faktisk har rummet imellem dem bægerets form. Gud er åbenbart bundet Rublevs treenighedsikon 15. årh. ind til sig selv i en pagt, altså på samme tid fuldstændig fri og fuldstændig forbundet. Når jeg ser dem, så indbyder de mig til at tage plads på den stol, som Jesus tømrede sammen under sit ophold her på jorden; sætte mig hen og tage del i pagtens liv i frihed og fællesskab. Den levendegørende hemmelighed er, at livet udspringer af relation, altså af den forbundenhed med os selv, med Gud og med hinanden, som er formet efter Guds indre væsen, og i hvis billede mennesket er skabt, Hans indre pagt.

3 Sans for mig selv, min Gud og andre Den fortabte søn vender hjem. Billedet til venstre malede Rembrandt hen imod slutningen af sit liv. Det er et billedmonument, et testamente, han giver videre til kommende generationer, også til os i dag. Her bevidner han sine egne dilemmaer og sin egen dannelsesproces. Rembrandt ca Dette billede bruger vi i Bevidste Borgere som et eksempel på en model, hvorved vi kan forstå processen med vækst i menneskelig og åndelig modenhed. Mønsterbryder den ældre bror krydser sit spor! Første del af processen i vækst til menneskelig og åndelig modenhed kalder vi i Bevidste Borgere for MønsterbryderZonen. Vi følger her i sporene på gamle Grundtvig, som sagde: Menneske først kristen så! Her er der fokus på oplysning, fokus på mødet med mig selv. Dette møde bliver muligt i et miljø med en høj grad af varme, indlevelse og respekt. En af kirkens ældgamle hilsner er: Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Fader og fra Herren Jesus Kristus. I sådant et miljø af åbenhed kan jeg begynde at slippe de hårde fordringer på mig selv og hjælpe min indre ældre bror (eller søster) hen til Faderens lys, varme og kærlige omsorg. Mønsterbrydning har altså fokus på min relation til mig selv, min intra-personale relation. Jeg, den ældre bror (eller søster), som fanget i et liv, der alene leves ud fra karakterfasthed og selvbestemmelse. Det er et liv uden overgivelse, et liv i sammenbidt ego-stærk stædighed. Den ældre brors lukkede hænder står i modsætning til de åbne hænder, til overgivelsen af min selvbestemmelse og min vilje til kærligheden som inspiration og motiv for alt det, jeg ønsker og gør. Den lydighed, der er en modstræbende frugt af en viljestærk selvbestemmelse, er ikke rar at give og den er heller ikke rat at modtage. Den møder heller ikke min egen længsel efter åbent fællesskab, livskraft og i at gøre fyldest i det, jeg er bestemt til.

4 Pilgrim forbundenheden med mit Himmelske ophav Anden del af processen kalder vi PilgrimsZonen. Her er der fokus på relationen opad til min Skaber, den trans-personelle relation. Målet er at blive spirituelt forankret, det Grundtvig kaldte Kristen så!. Som det fremgår af billedet, så er der et livgivende møde med Faderen, den trøstende, mere kvindelige hånd og en mere maskulin vejledende hånd. Gud er åbenbart den Himmelske forælder, som har kvalitet af både en mor og en far. I PilgrimsZonen beskæftiger vi os konkret med åndelig vejledning, retræter, pilgrimsvandringer og i det hele taget den del, som kan betegnes som kontemplativ spiritualitet. I mødet med Faderen mødes vi med en kærlighed, som inviterer til nærhed. I stedet for at kommandere med magt, inviterer han til sårbarhed. Han søger vores hjerte, ikke bare vores vilje, og Han ved at kærligheden kan gøre os villige til at give ham både vores hjerte og vores vilje. Det liv i overflod, som Kristus lover os, kommer ikke af at stræbe, men af at opgive. Overgivelse er at være villig i stedet for at være viljestærk. Det er at være parat til en tillid, som har sit fundament i Faderens kærlighed. Vejleder så vær da fuldkomne som jeres Himmelske Far er fuldkommen! Tredje del af processen hedder så VejlederZonen. Sætningen så vær da fuldkomne, som jeres Himmelske Far er fuldkommen kan vel bedst læses som et løfte. Billedet af Faderen fremstiller en mand, som ser ud til at være halvblind. Han er kommet til vejs ende med at være stærk og med at finde løsninger. Han søger fællesskab med sit barn og viser selv den villighed til overgivelse i magtesløshed, som Han kalder på. Kappen er som udbredte fuglevinger, hvorunder sønnen søger ly. Når sønnen bliver oplyst med Faderens lys bliver han oplivet, så får han del i Faderens liv. Det løfte gælder for begge sønner. Det liv er livgivende på helt samme måde som et godt forældreskab er livgivende for børnene i en familie. En bevidst borger er på vej til at blive bevidst om kaldet til at modellere venskab og godt voksenskab efter Jesu forbillede, han som var Guds nærvær hos os, han kaldte sig selv menneskesønnen, den nye Abel, vores bror, som kom til os i Faderens ånd. Han sagde: Kender I mig, så kender I også min Fader!. De Bevidste Borgere, som gerne vil være vejledere, kaldes ind i efterfølgelsen af denne menneskesøn. Den kvalitet af liv, som bringer sand trøst, kan kun finde vej til andre på baggrund af de erfaringer, den bevidste borger har gjort sig med forbundenheden med sig selv og med Gud. De vil søge at finde måder, hvorpå de kan dele deres livgivende opdagelser med andre. På forskellig vis har de stiftet bekendtskab med sig selv og med deres Gud og ønsker at lade det fællesskab løbe over i fællesskabet med et medmenneske. Evne til denne relation, den inter-personelle, er afgørende for at kunne være et medmenneske, en ven, en bror og søster i Faderens ånd. Det indebærer villighed til delagtighed i Faderens lidelse og afmagt.

5 Et godt vækstmiljø 3K-Værdien Hvis livet selv er fællesskab, altså evne til kontakt og dybde i relationer til mig selv, mine venner og min Skaber, så kan det vel læres eller indøves. I Bevidste Borgere opmuntrer vi til opmærksomhed på nogle prioriteter, som fremmer personlig vækst i åndelig og menneskelig modenhed. En af disse er at prioritere relationer og netværk i sit liv. Her kalder vi det 3K værdien. De tre K er står for Klynge, Kompagni og Koach (hvor Koach betegner en personlig vejleder relevant for det sted i dit liv, hvor du er lige nu, være sig en reflektionspartner, en åndelig vejleder eller en kompetent fagperson, som også har udblik til den person, som du er). o Klynge er et lidt større (støttende) netværk eller miljø. o Kompagni er en lærende enhed af en overskuelig størrelse. o Koach betegner den direkte kontakt til en støttende og vejledende person. Åndelig vejleder Koach Kompagni Vækst i menneskelig og åndelig modenhed i Kristus Reflektions partner Klynge Supervisor På kan du læse hvordan forskellige mennesker har skaffet sig gode betingelser for deres fortløbende, livslange læring. Hvis du vil fortælle hvordan du selv har indrettet dig, så er du også meget velkommen til at dele dette til inspiration for andre.

6 Et godt læringsmiljø IN YOUR DREAMS En anden vigtig værdi for Bevidste Borgere er modellen for indlæring og tilegnelse af nye færdigheder. Skal relationen bære med på processen hen imod dannelsen, skal kommunikationen være helhedsorienteret. Vi kalder den DREAMS modellen. I modellen indgår o didaktisk undervisning. Dette betegner læsning af bøger og materiale og forelæsninger. Det tjener sit formål om at videregive information, men er uegnet når det gælder om at tilegne sig færdigheder eller motivere mennesker til forandring. o refleksion. Dette er stadiet, hvor den lærende tænker efter, hvordan denne ide og færdighed kan anvendes i det praktiske liv. Denne internalisering foregår gennem samtale og overvejelse for én selv og sammen med andre. o egen erfaring. Den bedste måde at lære færdigheder på, er at praktisere dem i trygge omgivelser. Øvelse gør, at jeg arbejder mig hen imod at være ubevidst kompetent, altså at jeg gør det nye som en god vane, som en dyd. o ansvarlighed. Vi lærer bedst, når andre hjælper os ved at holde os ansvarlige for de mål, vi har sat os. Andres tilbagemeldinger og eget ansvar for at byde ind til andre og selv kunne bede om hjælp er vigtig for processen med at lære god kommunikation. På den måde får jeg øje på mine fremskridt og bliver klar over, om jeg er på rette spor. o modellering er en kraftfuld kilde til vækst. En af de bedste veje til at lære at gøre noget nyt er at se gode modeller sammenholdt med dårlige. Når jeg ser andre manøvrere og evne nye færdigheder inspirerer og hjælper det mig til at overføre dem til mit eget liv - og endelig o opmærksomhed på spiritualiteten, som betegner både på den atmosfære i hvilken læringsprocessen foregår samt en opmærksomhed på sig selv som et spirituelt væsen for nogle er det en gave og en ressource at se sig selv i en åndelig forbundenhed med deres Gud og Skaber i alt, hvad de gør. Bønnen, biblen og tilbedelse af Gud er afgørende for kristen læring. Helligånden er vores hjælper og er sendt for at lede os ind i hele sandheden. Vi er afhængige af Gud, Hans kærlighed, sandhed og kraft. Indlæring gennem DREAMS Didaktisk Undervisning modellen Refleksion Erfaring Spiritualitet Modellering Ansvarlighed

7 METAHISTORIEN - et diakonalt perspektiv GUD Treenighed Transcendens Fællesskab Ejerskab Kærlighed: Relationelt forankret Kærlighed: Praktisk forankret Kærlighed: Åndeligt forankret MENNESKE Forvalterskab SKABERVÆRK Samvær Familie/venskab Socialt Pagt/Kontakt Samvirke Skaberværket Instrumentalt Kontrakt Se næste side for en kort forklaring

8 METAHISTORIEN En ny historie en ny begyndelse Mennesker ser på det ydre, siges der og det passer. Gud ser på hjertet, på det indre. Hvis vi skal ud af afhængighedsadfærden og det medfølgende overforbrug af ressourcer og overanstrengelse af krop, sjæl og ånd, både vores egen og andres, og ind i en sund balance, så er der brug for at jeg hører en ny historie. Historien, der indledes med I begyndelsen.... Ovenstående tegning, Metahistorien et diakonalt perspektiv, er et forsøg på en grafisk illustration af denne nye gamle store historie. Her er den i al korthed: Den Utilgængelige Gud Gud var der forud for os, vi siger at han er fra evighed til evighed, man kunne vel også bare sige, at han er. Vi kan ikke se på solen direkte, kun nyde dens varme og lys. Solen i sig selv er vanskeligt tilgængelig. Ligesådan er Gud i sig selv vanskeligt tilgængelig; fra gammel tid siger nogle, at han er transcendent, han overskrider tid og rum og ikke umiddelbart kan erkendes af menneskers sanser. Lad Os skabe Han skabte så os mennesker i sit billede med alt hvad det indebærer af relationer til os selv, vores familie, venner, slægter, generationer, folkeslag, stammer osv. Han skabte os til fællesskab med sig selv jf det største bud i loven om at elske sin Gud, sig selv og andre. Han skabte jorden, den er Hans ejendom, og han satte mennesket som forvaltere til at dyrke og vogte den. Vi er altså skabt til at være forankrede i relationen til Gud, os selv og andre og til at have en forståelse af skaberværket, altså både en relationel og en praktisk forankring og forståelse. Den tilgængelige Gud Forudsætningen for at blive oplyst er jo dels at der er et lys og at jeg stiller mig i det lys. Hvis jeg vil findes må jeg gøre mig synlig. Den kristne vej anviser, at forbundenhed med Gud sker ved at gå ind i en åndelig pagt med ham, konkret udtrykt gennem bekendelse og ved dåb og nadver. Mennesker har åbenbart en kapacitet til at åbne sig for åndeligt fællesskab med det personlige, usynlige væsen, vi kalder Gud og som har talt og fortalt om sig selv gennem skabelsen og gennem bibelen og gennem sin inkarnation, at han blev et synligt og håndgribeligt Gud-menneske. Apostlen Johannes siger det på den måde, at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Kærlighed og Sandhed båret af et menneske, det er selve livspulsen i Bevidste Borgere. Hvad gik galt Som bekendt er vi født på den forkerte side af Paradisets port. Der skete et sammenbrud af fællesskab og dermed røg toppen af trekanten og vi begyndte at leve vandret i stedet for lodret. Én ad de mange konsekvenser af dette er, at vi overgik fra at være forvaltere til at være forbrugere. Som mennesker blev vi mere fokuserede på skabelsen; kilden til livet gik fra person til produktion, fra væren til gøren. Derfor sidder vi ofte fast i fragmentering og fremmedgørelse idet vi forgæves søger os selv i tingene. Vi bliver tilbøjelige til at handle os til betydning gennem vores sekundære relationer frem for at kunne leve af at være ubetingede elskede og elskende i vores primære relationer. Vi overgår fra pagtsbårne relationer til kontraktstyrede aftaler og det gør, at vi lever under vores mulige kapacitet til fællesskab og fred; på hebraisk hedder pagtsrummets atmosfære Shalom, fred. Hvad er nødvendigt? For at få balancen tilbage og komme ud af alle de belastningsskader, som overforbruget af os selv og skaberværket i øvrigt fører med sig både på mennesker og resten af skaberværket lige fra effekten af anvendelsen af smertelindrende medicin og overspringsadfærd, feks. arbejde, spil, sex, skiftende forhold, alkohol, overspisning, shopping ja, på det seneste så jeg endda brug af solarier var kommet på listen - til social nød og muligvis også global opvarmning - så er der brug for at genopdage, at livet udspringer af relationer og at vi ikke lever, fordi vi er på scenen og er stjerne for en aften. Oftest findes det mættende og tilfredsstillende liv under noget mere beskedne og anonyme forhold. Livsevne er evne til relation. Det kan læres!

9 Matrix 3X3 BorgerAkademi - i kursusformat med underviser BorgPort - i samtale med en vejleder BorgerNetværk - i gruppeformat med facilitator MønsterbryderZone Personlig vækst - menneske først MønsterbryderZonen handler om relationel forankring i skaberværket (forvalterskab) og i mig selv og min familie og vennekreds (nærværs og relationskompetencer). Undervisning om menneskelig dannelse. Sjælesorgssamtaler Livsstilssamtaler Familiesamtaler Coachsamtaler Deltagelse i grupper om feks: Livshistorier Kropsbevidsthed og seksualitet Singleliv og parforhold Familieliv og slægt Selvbevidsthed Forvalterskab PilgrimsZone Åndelig vækst - kristen så! PilgrimsZonen har fokus på den åndelig vækst til modenhed i Kristus og etablering og uddybning af denne afgørende forankring i relationen med Gud. Undervisning om åndelig dannelse (I Bevidste Borgere tilstræber vi en grundtone af klassisk kristen spiritualitet) Åndelig vejledning Deltagelse i grupper om feks: Bøn og læsning i bibelen Retræte og meditation Åndeligt følgeskab med fordybelse og refleksion. Formidle kristen helbredelse VejlederZone Relationel forankring gennem fostring VejlederZonen har fokus på, genmem kærlig kontakt med andre, at fremme deres vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus gennem visdom, venskab og og godt søskendeskab i Gud Faders Ånd. Kursusleder og underviser på ovenstående to typer af kurser: MønsterbryderZone PilgrimsZone Vejledersamtaler indenfor de ovenstående områder. Give direkte og indirekte supervision. Træne sjælesørgere, give mentorskab. Være leder for kommende hjælpere og ledere. Leder af ovenstående typer af grupper indenfor: MønsterbryderZone PilgrimsZone Fuldendende cirkler Det er et mål at alle enheder i Bevidste Borgere er en fuldendelse i sig selv og samtidig er åben for udveksling med andre enheder. Hver enkelt person og hver enkelt gruppe tager selv ansvar for at skaffe sig det, som personen og gruppen behøver for at være i trivsel. Indbyrdes samspil og udveksling af ressourcer får derfor karakter af gaveudveksling og sker ud af mæthed og overflod og ikke ud af mangel og fordring.

10 BorgerAkademiet har tre hovedkategorier: MønsterbryderZone: Selvindsigt og personlig dannelse gennem nærværs- og kommunikationsfærdigheder i gruppeprocesser og undervisning. PilgrimsZone: Åndelig Formation gennem retræter, åndelige discipliner og åndelig vejledning. VejlederZone: Vejledertræning indenfor aktiv lytning, gruppeledelse, rådgivning og terapi, kristen heling, mentorskab, retræteledelse. DYNAMISK DRIVKRAFT I BORGERBYEN Den dynamiske drivkraft i Bevidste Borgere, er samspillet mellem BorgerAkademiet (skoledelen, som kan være træningskurser mm) og BorgerNetværket (samfundsdelen, som er forskellige typer af proces- og vækstgrupper). Dette samspil fremmes af BorgPorten (forskellige typer vejledere, feks. rådgivere, diakoner, terapeuter og åndelige vejledere, som har både et helbredende og et udrustende sigte). Det interaktive sted for deling af viden, information og inspiration er BorgerNetværket er ren spagetti med kødboller Borgernetværket er under stadig udvikling og har ikke fundet sin endelige form endnu. Nogle hovedaktører vil meget muligt være en kreds af aktive, frivillige, lyttende og kreative (med)borgere som sammen med rådgivere, sjælesørgere og åndelige vejledere (fortrinsvist med en kristen spiritualitet), vil finde ind i et opfindsomt netværkssamarbejde. Denne hjemmeside indeholder udover præsentation af Bevidste Borgere og information om BorgerAkademi og BorgerNetværk også BorgPorten, som er en oversigtsliste over rådgivere i Danmark, som tager afsæt i en kristen spiritualitet. Hjemmesiden er et åbent forum for præsentation. Personer og grupper kan ikke være organiseret direkte under Bevidste Borgere, men kan bekendtgøre, invitere og inspirere andre via hjemmesiden. Der bliver mulighed for en nyhedsmail via hjemmesiden, som bringer vidnesbyrd, blogafsnit og information fra begivenheder af fælles interesse, feks. kurser og grupper. Meld dig til nyhedsbrevet på hjemmesiden og skriv og giv dit besyv med. BORGERFEST HVERT ÅR LØRDAGEN FØR D. 1. MAJ Borgerfest hvert år lørdag d. 1. maj kl. 15 til 25 fordi livet er større! Første gang der blev holdt Borgerfest var d. 1. maj Er d. 1. maj ikke en lørdag afholdes borgerfesten lørdagen forinden. Se nærmere angående dato og sted på hjemmesiden Bestil også nyhedsbrev dér. Vi fejrer med musik, udstilling og samvær at vi er i live og at foråret kommer til os endnu en gang.

En introduktion og et oplæg til

En introduktion og et oplæg til En introduktion og et oplæg til www.vækstunivers.net Hvad er www.vækstunivers.net Hvad er www.bevidsteborgere.dk Præsentation af Netværket Præsentation af Vejlederene Præsentation af www.andelsbyen.net

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 5

INDHOLD GUD ER KONGE 5 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING SIDE 4 VENSKAB Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) SIDE 8 Lektion 2 DEN GYLDNE REGEL (Den barmhjertige samaritaner) SIDE 17 Lektion 3 VEN MED JESUS (Marta og Maria)

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Men når du går, og bevæger benene, og. blodcirkulationen kommer i gang og pulsen. sættes op, og du ser, hvad der sker ude omkring

Men når du går, og bevæger benene, og. blodcirkulationen kommer i gang og pulsen. sættes op, og du ser, hvad der sker ude omkring 3.søndag efter påske, 11.5.2014. Domkirken 10: 739 Rind nu op, 298 Helligånden trindt på jord, 243 Luk øjne op, 379 Der er en vej, 784 Altid frejdig. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Nadver: 23 Hvor Gud mig fører.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere