En kort introduktion ved Peder Poulsen mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort introduktion ved Peder Poulsen farmen@farmen.info mobil 2043 6732. www.bevidsteborgere.dk"

Transkript

1 Læs her om visionen for menneskelig dannelse (illustreret gennem Rembrandts billede Den fortabte søn vender hjem) og visionen for åndelig dannelse (illustreret ved Rublevs Treenighedsikon). Forstå hvad et godt læringsmiljø er gennem 3K-værdien og DREAMS modellen. Se det store dannelsesbillede under Metahistorien og bliv introduceret til 3X3 matrixen, som skaffer dig relevante kurser, givende samtalepartnere og livsfremmende netværk og en BorgerFest hvert år Alt sammen under mottoet: Frihed til fælles gavn. En kort introduktion ved Peder Poulsen mobil Præsentation 014- juli 2011

2 Velkommen til en kort introduktion om Bevidste Borgere Logoet for Bevidste Borgere er en tromme. Trommen blev i det gamle Grækenland brugt til at tromme den folkeforsamling sammen, som skulle tage beslutning om deres fælles affærer. Borgerne i en by, en polis, kom sammen på torvet og besluttede sig for en politik, hvordan de ville leve deres liv sammen. Det samme, blot i en endnu større og længerevarende massiv målestok gjorde sig gældende for det gamle Israels stammer, når de mødtes som folkeforsamling forskellige steder i Israel. At være en bevidst borger er et håb, en drøm, vi deler sammen. Drømmen er en vækst i menneskelig og åndelig modenhed, en evne til at mestre mit liv, så kan hjælpe mig selv og andre til at være i virkeligheden på en afklaret måde. Det kan illustreres skematisk sådan her (tænk det cirkulært, så den sidst nævnte, dannelse, afføder ny kontakt): Kontakt Kommunikation Ny Information Relation Proces Dannelse Forklaring: Min kontaktbarhed danner basis for kommunikation. Denne kommunikation muliggør oplysning, ny information. Dette er basis for en kvalitativ ny relation. Relation er grundlaget for en udvikling, for processen. Processen er ikke blot vildtvoksende, den leder mig ind i en formation, en dannelse. Menneskenes Skaber har selv vist os modellen. Da Jesus blev født blev han født af både Gud og menneske. Han blev dannet både af fællesskabet med sig selv i Treenigheden og af fællesskabet med sin familie og det samfund, det sprog, den kultur, som han voksede op i. Gud vandt skikkelse i ham på jorden og sammen med den. Sans for det virkeligt usynlige: Treenigheden Hold op med at tåge rundt! Vågn nu op! Vi har mange ord for oplevelsen af at leve i en illusion og om at komme ud af den og ankomme til virkeligheden. Den evige virkelighed er den evige kærlighed mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er hvad russiske Rublev forsøger at fremstille på denne ikon fra det 15. årh. Gud er i sin natur og i sit væsen enhed og fællesskab. Skabernes intention og mål for skabningen er Skaberen selv, altså at vi er forbundet med os selv og med hinanden og med den Gud i hvis billede vi er skabt. Ud fra den dybeste lægning i vores eget væsen som skabninger søger og eftersøger vi denne samme enhed og den samme kvalitet af fællesskab. Fra evighed har Gud haft et vitalt, dynamisk gensidigt indre liv, et trefoldigt intenst nærvær med en indre atmosfære af kærlighed, glæde og fred. Som det ses af billedet er Treenigheden samlet om pagtens bæger. Ja, faktisk har rummet imellem dem bægerets form. Gud er åbenbart bundet Rublevs treenighedsikon 15. årh. ind til sig selv i en pagt, altså på samme tid fuldstændig fri og fuldstændig forbundet. Når jeg ser dem, så indbyder de mig til at tage plads på den stol, som Jesus tømrede sammen under sit ophold her på jorden; sætte mig hen og tage del i pagtens liv i frihed og fællesskab. Den levendegørende hemmelighed er, at livet udspringer af relation, altså af den forbundenhed med os selv, med Gud og med hinanden, som er formet efter Guds indre væsen, og i hvis billede mennesket er skabt, Hans indre pagt.

3 Sans for mig selv, min Gud og andre Den fortabte søn vender hjem. Billedet til venstre malede Rembrandt hen imod slutningen af sit liv. Det er et billedmonument, et testamente, han giver videre til kommende generationer, også til os i dag. Her bevidner han sine egne dilemmaer og sin egen dannelsesproces. Rembrandt ca Dette billede bruger vi i Bevidste Borgere som et eksempel på en model, hvorved vi kan forstå processen med vækst i menneskelig og åndelig modenhed. Mønsterbryder den ældre bror krydser sit spor! Første del af processen i vækst til menneskelig og åndelig modenhed kalder vi i Bevidste Borgere for MønsterbryderZonen. Vi følger her i sporene på gamle Grundtvig, som sagde: Menneske først kristen så! Her er der fokus på oplysning, fokus på mødet med mig selv. Dette møde bliver muligt i et miljø med en høj grad af varme, indlevelse og respekt. En af kirkens ældgamle hilsner er: Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Fader og fra Herren Jesus Kristus. I sådant et miljø af åbenhed kan jeg begynde at slippe de hårde fordringer på mig selv og hjælpe min indre ældre bror (eller søster) hen til Faderens lys, varme og kærlige omsorg. Mønsterbrydning har altså fokus på min relation til mig selv, min intra-personale relation. Jeg, den ældre bror (eller søster), som fanget i et liv, der alene leves ud fra karakterfasthed og selvbestemmelse. Det er et liv uden overgivelse, et liv i sammenbidt ego-stærk stædighed. Den ældre brors lukkede hænder står i modsætning til de åbne hænder, til overgivelsen af min selvbestemmelse og min vilje til kærligheden som inspiration og motiv for alt det, jeg ønsker og gør. Den lydighed, der er en modstræbende frugt af en viljestærk selvbestemmelse, er ikke rar at give og den er heller ikke rat at modtage. Den møder heller ikke min egen længsel efter åbent fællesskab, livskraft og i at gøre fyldest i det, jeg er bestemt til.

4 Pilgrim forbundenheden med mit Himmelske ophav Anden del af processen kalder vi PilgrimsZonen. Her er der fokus på relationen opad til min Skaber, den trans-personelle relation. Målet er at blive spirituelt forankret, det Grundtvig kaldte Kristen så!. Som det fremgår af billedet, så er der et livgivende møde med Faderen, den trøstende, mere kvindelige hånd og en mere maskulin vejledende hånd. Gud er åbenbart den Himmelske forælder, som har kvalitet af både en mor og en far. I PilgrimsZonen beskæftiger vi os konkret med åndelig vejledning, retræter, pilgrimsvandringer og i det hele taget den del, som kan betegnes som kontemplativ spiritualitet. I mødet med Faderen mødes vi med en kærlighed, som inviterer til nærhed. I stedet for at kommandere med magt, inviterer han til sårbarhed. Han søger vores hjerte, ikke bare vores vilje, og Han ved at kærligheden kan gøre os villige til at give ham både vores hjerte og vores vilje. Det liv i overflod, som Kristus lover os, kommer ikke af at stræbe, men af at opgive. Overgivelse er at være villig i stedet for at være viljestærk. Det er at være parat til en tillid, som har sit fundament i Faderens kærlighed. Vejleder så vær da fuldkomne som jeres Himmelske Far er fuldkommen! Tredje del af processen hedder så VejlederZonen. Sætningen så vær da fuldkomne, som jeres Himmelske Far er fuldkommen kan vel bedst læses som et løfte. Billedet af Faderen fremstiller en mand, som ser ud til at være halvblind. Han er kommet til vejs ende med at være stærk og med at finde løsninger. Han søger fællesskab med sit barn og viser selv den villighed til overgivelse i magtesløshed, som Han kalder på. Kappen er som udbredte fuglevinger, hvorunder sønnen søger ly. Når sønnen bliver oplyst med Faderens lys bliver han oplivet, så får han del i Faderens liv. Det løfte gælder for begge sønner. Det liv er livgivende på helt samme måde som et godt forældreskab er livgivende for børnene i en familie. En bevidst borger er på vej til at blive bevidst om kaldet til at modellere venskab og godt voksenskab efter Jesu forbillede, han som var Guds nærvær hos os, han kaldte sig selv menneskesønnen, den nye Abel, vores bror, som kom til os i Faderens ånd. Han sagde: Kender I mig, så kender I også min Fader!. De Bevidste Borgere, som gerne vil være vejledere, kaldes ind i efterfølgelsen af denne menneskesøn. Den kvalitet af liv, som bringer sand trøst, kan kun finde vej til andre på baggrund af de erfaringer, den bevidste borger har gjort sig med forbundenheden med sig selv og med Gud. De vil søge at finde måder, hvorpå de kan dele deres livgivende opdagelser med andre. På forskellig vis har de stiftet bekendtskab med sig selv og med deres Gud og ønsker at lade det fællesskab løbe over i fællesskabet med et medmenneske. Evne til denne relation, den inter-personelle, er afgørende for at kunne være et medmenneske, en ven, en bror og søster i Faderens ånd. Det indebærer villighed til delagtighed i Faderens lidelse og afmagt.

5 Et godt vækstmiljø 3K-Værdien Hvis livet selv er fællesskab, altså evne til kontakt og dybde i relationer til mig selv, mine venner og min Skaber, så kan det vel læres eller indøves. I Bevidste Borgere opmuntrer vi til opmærksomhed på nogle prioriteter, som fremmer personlig vækst i åndelig og menneskelig modenhed. En af disse er at prioritere relationer og netværk i sit liv. Her kalder vi det 3K værdien. De tre K er står for Klynge, Kompagni og Koach (hvor Koach betegner en personlig vejleder relevant for det sted i dit liv, hvor du er lige nu, være sig en reflektionspartner, en åndelig vejleder eller en kompetent fagperson, som også har udblik til den person, som du er). o Klynge er et lidt større (støttende) netværk eller miljø. o Kompagni er en lærende enhed af en overskuelig størrelse. o Koach betegner den direkte kontakt til en støttende og vejledende person. Åndelig vejleder Koach Kompagni Vækst i menneskelig og åndelig modenhed i Kristus Reflektions partner Klynge Supervisor På kan du læse hvordan forskellige mennesker har skaffet sig gode betingelser for deres fortløbende, livslange læring. Hvis du vil fortælle hvordan du selv har indrettet dig, så er du også meget velkommen til at dele dette til inspiration for andre.

6 Et godt læringsmiljø IN YOUR DREAMS En anden vigtig værdi for Bevidste Borgere er modellen for indlæring og tilegnelse af nye færdigheder. Skal relationen bære med på processen hen imod dannelsen, skal kommunikationen være helhedsorienteret. Vi kalder den DREAMS modellen. I modellen indgår o didaktisk undervisning. Dette betegner læsning af bøger og materiale og forelæsninger. Det tjener sit formål om at videregive information, men er uegnet når det gælder om at tilegne sig færdigheder eller motivere mennesker til forandring. o refleksion. Dette er stadiet, hvor den lærende tænker efter, hvordan denne ide og færdighed kan anvendes i det praktiske liv. Denne internalisering foregår gennem samtale og overvejelse for én selv og sammen med andre. o egen erfaring. Den bedste måde at lære færdigheder på, er at praktisere dem i trygge omgivelser. Øvelse gør, at jeg arbejder mig hen imod at være ubevidst kompetent, altså at jeg gør det nye som en god vane, som en dyd. o ansvarlighed. Vi lærer bedst, når andre hjælper os ved at holde os ansvarlige for de mål, vi har sat os. Andres tilbagemeldinger og eget ansvar for at byde ind til andre og selv kunne bede om hjælp er vigtig for processen med at lære god kommunikation. På den måde får jeg øje på mine fremskridt og bliver klar over, om jeg er på rette spor. o modellering er en kraftfuld kilde til vækst. En af de bedste veje til at lære at gøre noget nyt er at se gode modeller sammenholdt med dårlige. Når jeg ser andre manøvrere og evne nye færdigheder inspirerer og hjælper det mig til at overføre dem til mit eget liv - og endelig o opmærksomhed på spiritualiteten, som betegner både på den atmosfære i hvilken læringsprocessen foregår samt en opmærksomhed på sig selv som et spirituelt væsen for nogle er det en gave og en ressource at se sig selv i en åndelig forbundenhed med deres Gud og Skaber i alt, hvad de gør. Bønnen, biblen og tilbedelse af Gud er afgørende for kristen læring. Helligånden er vores hjælper og er sendt for at lede os ind i hele sandheden. Vi er afhængige af Gud, Hans kærlighed, sandhed og kraft. Indlæring gennem DREAMS Didaktisk Undervisning modellen Refleksion Erfaring Spiritualitet Modellering Ansvarlighed

7 METAHISTORIEN - et diakonalt perspektiv GUD Treenighed Transcendens Fællesskab Ejerskab Kærlighed: Relationelt forankret Kærlighed: Praktisk forankret Kærlighed: Åndeligt forankret MENNESKE Forvalterskab SKABERVÆRK Samvær Familie/venskab Socialt Pagt/Kontakt Samvirke Skaberværket Instrumentalt Kontrakt Se næste side for en kort forklaring

8 METAHISTORIEN En ny historie en ny begyndelse Mennesker ser på det ydre, siges der og det passer. Gud ser på hjertet, på det indre. Hvis vi skal ud af afhængighedsadfærden og det medfølgende overforbrug af ressourcer og overanstrengelse af krop, sjæl og ånd, både vores egen og andres, og ind i en sund balance, så er der brug for at jeg hører en ny historie. Historien, der indledes med I begyndelsen.... Ovenstående tegning, Metahistorien et diakonalt perspektiv, er et forsøg på en grafisk illustration af denne nye gamle store historie. Her er den i al korthed: Den Utilgængelige Gud Gud var der forud for os, vi siger at han er fra evighed til evighed, man kunne vel også bare sige, at han er. Vi kan ikke se på solen direkte, kun nyde dens varme og lys. Solen i sig selv er vanskeligt tilgængelig. Ligesådan er Gud i sig selv vanskeligt tilgængelig; fra gammel tid siger nogle, at han er transcendent, han overskrider tid og rum og ikke umiddelbart kan erkendes af menneskers sanser. Lad Os skabe Han skabte så os mennesker i sit billede med alt hvad det indebærer af relationer til os selv, vores familie, venner, slægter, generationer, folkeslag, stammer osv. Han skabte os til fællesskab med sig selv jf det største bud i loven om at elske sin Gud, sig selv og andre. Han skabte jorden, den er Hans ejendom, og han satte mennesket som forvaltere til at dyrke og vogte den. Vi er altså skabt til at være forankrede i relationen til Gud, os selv og andre og til at have en forståelse af skaberværket, altså både en relationel og en praktisk forankring og forståelse. Den tilgængelige Gud Forudsætningen for at blive oplyst er jo dels at der er et lys og at jeg stiller mig i det lys. Hvis jeg vil findes må jeg gøre mig synlig. Den kristne vej anviser, at forbundenhed med Gud sker ved at gå ind i en åndelig pagt med ham, konkret udtrykt gennem bekendelse og ved dåb og nadver. Mennesker har åbenbart en kapacitet til at åbne sig for åndeligt fællesskab med det personlige, usynlige væsen, vi kalder Gud og som har talt og fortalt om sig selv gennem skabelsen og gennem bibelen og gennem sin inkarnation, at han blev et synligt og håndgribeligt Gud-menneske. Apostlen Johannes siger det på den måde, at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Kærlighed og Sandhed båret af et menneske, det er selve livspulsen i Bevidste Borgere. Hvad gik galt Som bekendt er vi født på den forkerte side af Paradisets port. Der skete et sammenbrud af fællesskab og dermed røg toppen af trekanten og vi begyndte at leve vandret i stedet for lodret. Én ad de mange konsekvenser af dette er, at vi overgik fra at være forvaltere til at være forbrugere. Som mennesker blev vi mere fokuserede på skabelsen; kilden til livet gik fra person til produktion, fra væren til gøren. Derfor sidder vi ofte fast i fragmentering og fremmedgørelse idet vi forgæves søger os selv i tingene. Vi bliver tilbøjelige til at handle os til betydning gennem vores sekundære relationer frem for at kunne leve af at være ubetingede elskede og elskende i vores primære relationer. Vi overgår fra pagtsbårne relationer til kontraktstyrede aftaler og det gør, at vi lever under vores mulige kapacitet til fællesskab og fred; på hebraisk hedder pagtsrummets atmosfære Shalom, fred. Hvad er nødvendigt? For at få balancen tilbage og komme ud af alle de belastningsskader, som overforbruget af os selv og skaberværket i øvrigt fører med sig både på mennesker og resten af skaberværket lige fra effekten af anvendelsen af smertelindrende medicin og overspringsadfærd, feks. arbejde, spil, sex, skiftende forhold, alkohol, overspisning, shopping ja, på det seneste så jeg endda brug af solarier var kommet på listen - til social nød og muligvis også global opvarmning - så er der brug for at genopdage, at livet udspringer af relationer og at vi ikke lever, fordi vi er på scenen og er stjerne for en aften. Oftest findes det mættende og tilfredsstillende liv under noget mere beskedne og anonyme forhold. Livsevne er evne til relation. Det kan læres!

9 Matrix 3X3 BorgerAkademi - i kursusformat med underviser BorgPort - i samtale med en vejleder BorgerNetværk - i gruppeformat med facilitator MønsterbryderZone Personlig vækst - menneske først MønsterbryderZonen handler om relationel forankring i skaberværket (forvalterskab) og i mig selv og min familie og vennekreds (nærværs og relationskompetencer). Undervisning om menneskelig dannelse. Sjælesorgssamtaler Livsstilssamtaler Familiesamtaler Coachsamtaler Deltagelse i grupper om feks: Livshistorier Kropsbevidsthed og seksualitet Singleliv og parforhold Familieliv og slægt Selvbevidsthed Forvalterskab PilgrimsZone Åndelig vækst - kristen så! PilgrimsZonen har fokus på den åndelig vækst til modenhed i Kristus og etablering og uddybning af denne afgørende forankring i relationen med Gud. Undervisning om åndelig dannelse (I Bevidste Borgere tilstræber vi en grundtone af klassisk kristen spiritualitet) Åndelig vejledning Deltagelse i grupper om feks: Bøn og læsning i bibelen Retræte og meditation Åndeligt følgeskab med fordybelse og refleksion. Formidle kristen helbredelse VejlederZone Relationel forankring gennem fostring VejlederZonen har fokus på, genmem kærlig kontakt med andre, at fremme deres vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus gennem visdom, venskab og og godt søskendeskab i Gud Faders Ånd. Kursusleder og underviser på ovenstående to typer af kurser: MønsterbryderZone PilgrimsZone Vejledersamtaler indenfor de ovenstående områder. Give direkte og indirekte supervision. Træne sjælesørgere, give mentorskab. Være leder for kommende hjælpere og ledere. Leder af ovenstående typer af grupper indenfor: MønsterbryderZone PilgrimsZone Fuldendende cirkler Det er et mål at alle enheder i Bevidste Borgere er en fuldendelse i sig selv og samtidig er åben for udveksling med andre enheder. Hver enkelt person og hver enkelt gruppe tager selv ansvar for at skaffe sig det, som personen og gruppen behøver for at være i trivsel. Indbyrdes samspil og udveksling af ressourcer får derfor karakter af gaveudveksling og sker ud af mæthed og overflod og ikke ud af mangel og fordring.

10 BorgerAkademiet har tre hovedkategorier: MønsterbryderZone: Selvindsigt og personlig dannelse gennem nærværs- og kommunikationsfærdigheder i gruppeprocesser og undervisning. PilgrimsZone: Åndelig Formation gennem retræter, åndelige discipliner og åndelig vejledning. VejlederZone: Vejledertræning indenfor aktiv lytning, gruppeledelse, rådgivning og terapi, kristen heling, mentorskab, retræteledelse. DYNAMISK DRIVKRAFT I BORGERBYEN Den dynamiske drivkraft i Bevidste Borgere, er samspillet mellem BorgerAkademiet (skoledelen, som kan være træningskurser mm) og BorgerNetværket (samfundsdelen, som er forskellige typer af proces- og vækstgrupper). Dette samspil fremmes af BorgPorten (forskellige typer vejledere, feks. rådgivere, diakoner, terapeuter og åndelige vejledere, som har både et helbredende og et udrustende sigte). Det interaktive sted for deling af viden, information og inspiration er BorgerNetværket er ren spagetti med kødboller Borgernetværket er under stadig udvikling og har ikke fundet sin endelige form endnu. Nogle hovedaktører vil meget muligt være en kreds af aktive, frivillige, lyttende og kreative (med)borgere som sammen med rådgivere, sjælesørgere og åndelige vejledere (fortrinsvist med en kristen spiritualitet), vil finde ind i et opfindsomt netværkssamarbejde. Denne hjemmeside indeholder udover præsentation af Bevidste Borgere og information om BorgerAkademi og BorgerNetværk også BorgPorten, som er en oversigtsliste over rådgivere i Danmark, som tager afsæt i en kristen spiritualitet. Hjemmesiden er et åbent forum for præsentation. Personer og grupper kan ikke være organiseret direkte under Bevidste Borgere, men kan bekendtgøre, invitere og inspirere andre via hjemmesiden. Der bliver mulighed for en nyhedsmail via hjemmesiden, som bringer vidnesbyrd, blogafsnit og information fra begivenheder af fælles interesse, feks. kurser og grupper. Meld dig til nyhedsbrevet på hjemmesiden og skriv og giv dit besyv med. BORGERFEST HVERT ÅR LØRDAGEN FØR D. 1. MAJ Borgerfest hvert år lørdag d. 1. maj kl. 15 til 25 fordi livet er større! Første gang der blev holdt Borgerfest var d. 1. maj Er d. 1. maj ikke en lørdag afholdes borgerfesten lørdagen forinden. Se nærmere angående dato og sted på hjemmesiden Bestil også nyhedsbrev dér. Vi fejrer med musik, udstilling og samvær at vi er i live og at foråret kommer til os endnu en gang.

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere