En kort introduktion ved Peder Poulsen mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort introduktion ved Peder Poulsen farmen@farmen.info mobil 2043 6732. www.bevidsteborgere.dk"

Transkript

1 Læs her om visionen for menneskelig dannelse (illustreret gennem Rembrandts billede Den fortabte søn vender hjem) og visionen for åndelig dannelse (illustreret ved Rublevs Treenighedsikon). Forstå hvad et godt læringsmiljø er gennem 3K-værdien og DREAMS modellen. Se det store dannelsesbillede under Metahistorien og bliv introduceret til 3X3 matrixen, som skaffer dig relevante kurser, givende samtalepartnere og livsfremmende netværk og en BorgerFest hvert år Alt sammen under mottoet: Frihed til fælles gavn. En kort introduktion ved Peder Poulsen mobil Præsentation 014- juli 2011

2 Velkommen til en kort introduktion om Bevidste Borgere Logoet for Bevidste Borgere er en tromme. Trommen blev i det gamle Grækenland brugt til at tromme den folkeforsamling sammen, som skulle tage beslutning om deres fælles affærer. Borgerne i en by, en polis, kom sammen på torvet og besluttede sig for en politik, hvordan de ville leve deres liv sammen. Det samme, blot i en endnu større og længerevarende massiv målestok gjorde sig gældende for det gamle Israels stammer, når de mødtes som folkeforsamling forskellige steder i Israel. At være en bevidst borger er et håb, en drøm, vi deler sammen. Drømmen er en vækst i menneskelig og åndelig modenhed, en evne til at mestre mit liv, så kan hjælpe mig selv og andre til at være i virkeligheden på en afklaret måde. Det kan illustreres skematisk sådan her (tænk det cirkulært, så den sidst nævnte, dannelse, afføder ny kontakt): Kontakt Kommunikation Ny Information Relation Proces Dannelse Forklaring: Min kontaktbarhed danner basis for kommunikation. Denne kommunikation muliggør oplysning, ny information. Dette er basis for en kvalitativ ny relation. Relation er grundlaget for en udvikling, for processen. Processen er ikke blot vildtvoksende, den leder mig ind i en formation, en dannelse. Menneskenes Skaber har selv vist os modellen. Da Jesus blev født blev han født af både Gud og menneske. Han blev dannet både af fællesskabet med sig selv i Treenigheden og af fællesskabet med sin familie og det samfund, det sprog, den kultur, som han voksede op i. Gud vandt skikkelse i ham på jorden og sammen med den. Sans for det virkeligt usynlige: Treenigheden Hold op med at tåge rundt! Vågn nu op! Vi har mange ord for oplevelsen af at leve i en illusion og om at komme ud af den og ankomme til virkeligheden. Den evige virkelighed er den evige kærlighed mellem Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er hvad russiske Rublev forsøger at fremstille på denne ikon fra det 15. årh. Gud er i sin natur og i sit væsen enhed og fællesskab. Skabernes intention og mål for skabningen er Skaberen selv, altså at vi er forbundet med os selv og med hinanden og med den Gud i hvis billede vi er skabt. Ud fra den dybeste lægning i vores eget væsen som skabninger søger og eftersøger vi denne samme enhed og den samme kvalitet af fællesskab. Fra evighed har Gud haft et vitalt, dynamisk gensidigt indre liv, et trefoldigt intenst nærvær med en indre atmosfære af kærlighed, glæde og fred. Som det ses af billedet er Treenigheden samlet om pagtens bæger. Ja, faktisk har rummet imellem dem bægerets form. Gud er åbenbart bundet Rublevs treenighedsikon 15. årh. ind til sig selv i en pagt, altså på samme tid fuldstændig fri og fuldstændig forbundet. Når jeg ser dem, så indbyder de mig til at tage plads på den stol, som Jesus tømrede sammen under sit ophold her på jorden; sætte mig hen og tage del i pagtens liv i frihed og fællesskab. Den levendegørende hemmelighed er, at livet udspringer af relation, altså af den forbundenhed med os selv, med Gud og med hinanden, som er formet efter Guds indre væsen, og i hvis billede mennesket er skabt, Hans indre pagt.

3 Sans for mig selv, min Gud og andre Den fortabte søn vender hjem. Billedet til venstre malede Rembrandt hen imod slutningen af sit liv. Det er et billedmonument, et testamente, han giver videre til kommende generationer, også til os i dag. Her bevidner han sine egne dilemmaer og sin egen dannelsesproces. Rembrandt ca Dette billede bruger vi i Bevidste Borgere som et eksempel på en model, hvorved vi kan forstå processen med vækst i menneskelig og åndelig modenhed. Mønsterbryder den ældre bror krydser sit spor! Første del af processen i vækst til menneskelig og åndelig modenhed kalder vi i Bevidste Borgere for MønsterbryderZonen. Vi følger her i sporene på gamle Grundtvig, som sagde: Menneske først kristen så! Her er der fokus på oplysning, fokus på mødet med mig selv. Dette møde bliver muligt i et miljø med en høj grad af varme, indlevelse og respekt. En af kirkens ældgamle hilsner er: Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Fader og fra Herren Jesus Kristus. I sådant et miljø af åbenhed kan jeg begynde at slippe de hårde fordringer på mig selv og hjælpe min indre ældre bror (eller søster) hen til Faderens lys, varme og kærlige omsorg. Mønsterbrydning har altså fokus på min relation til mig selv, min intra-personale relation. Jeg, den ældre bror (eller søster), som fanget i et liv, der alene leves ud fra karakterfasthed og selvbestemmelse. Det er et liv uden overgivelse, et liv i sammenbidt ego-stærk stædighed. Den ældre brors lukkede hænder står i modsætning til de åbne hænder, til overgivelsen af min selvbestemmelse og min vilje til kærligheden som inspiration og motiv for alt det, jeg ønsker og gør. Den lydighed, der er en modstræbende frugt af en viljestærk selvbestemmelse, er ikke rar at give og den er heller ikke rat at modtage. Den møder heller ikke min egen længsel efter åbent fællesskab, livskraft og i at gøre fyldest i det, jeg er bestemt til.

4 Pilgrim forbundenheden med mit Himmelske ophav Anden del af processen kalder vi PilgrimsZonen. Her er der fokus på relationen opad til min Skaber, den trans-personelle relation. Målet er at blive spirituelt forankret, det Grundtvig kaldte Kristen så!. Som det fremgår af billedet, så er der et livgivende møde med Faderen, den trøstende, mere kvindelige hånd og en mere maskulin vejledende hånd. Gud er åbenbart den Himmelske forælder, som har kvalitet af både en mor og en far. I PilgrimsZonen beskæftiger vi os konkret med åndelig vejledning, retræter, pilgrimsvandringer og i det hele taget den del, som kan betegnes som kontemplativ spiritualitet. I mødet med Faderen mødes vi med en kærlighed, som inviterer til nærhed. I stedet for at kommandere med magt, inviterer han til sårbarhed. Han søger vores hjerte, ikke bare vores vilje, og Han ved at kærligheden kan gøre os villige til at give ham både vores hjerte og vores vilje. Det liv i overflod, som Kristus lover os, kommer ikke af at stræbe, men af at opgive. Overgivelse er at være villig i stedet for at være viljestærk. Det er at være parat til en tillid, som har sit fundament i Faderens kærlighed. Vejleder så vær da fuldkomne som jeres Himmelske Far er fuldkommen! Tredje del af processen hedder så VejlederZonen. Sætningen så vær da fuldkomne, som jeres Himmelske Far er fuldkommen kan vel bedst læses som et løfte. Billedet af Faderen fremstiller en mand, som ser ud til at være halvblind. Han er kommet til vejs ende med at være stærk og med at finde løsninger. Han søger fællesskab med sit barn og viser selv den villighed til overgivelse i magtesløshed, som Han kalder på. Kappen er som udbredte fuglevinger, hvorunder sønnen søger ly. Når sønnen bliver oplyst med Faderens lys bliver han oplivet, så får han del i Faderens liv. Det løfte gælder for begge sønner. Det liv er livgivende på helt samme måde som et godt forældreskab er livgivende for børnene i en familie. En bevidst borger er på vej til at blive bevidst om kaldet til at modellere venskab og godt voksenskab efter Jesu forbillede, han som var Guds nærvær hos os, han kaldte sig selv menneskesønnen, den nye Abel, vores bror, som kom til os i Faderens ånd. Han sagde: Kender I mig, så kender I også min Fader!. De Bevidste Borgere, som gerne vil være vejledere, kaldes ind i efterfølgelsen af denne menneskesøn. Den kvalitet af liv, som bringer sand trøst, kan kun finde vej til andre på baggrund af de erfaringer, den bevidste borger har gjort sig med forbundenheden med sig selv og med Gud. De vil søge at finde måder, hvorpå de kan dele deres livgivende opdagelser med andre. På forskellig vis har de stiftet bekendtskab med sig selv og med deres Gud og ønsker at lade det fællesskab løbe over i fællesskabet med et medmenneske. Evne til denne relation, den inter-personelle, er afgørende for at kunne være et medmenneske, en ven, en bror og søster i Faderens ånd. Det indebærer villighed til delagtighed i Faderens lidelse og afmagt.

5 Et godt vækstmiljø 3K-Værdien Hvis livet selv er fællesskab, altså evne til kontakt og dybde i relationer til mig selv, mine venner og min Skaber, så kan det vel læres eller indøves. I Bevidste Borgere opmuntrer vi til opmærksomhed på nogle prioriteter, som fremmer personlig vækst i åndelig og menneskelig modenhed. En af disse er at prioritere relationer og netværk i sit liv. Her kalder vi det 3K værdien. De tre K er står for Klynge, Kompagni og Koach (hvor Koach betegner en personlig vejleder relevant for det sted i dit liv, hvor du er lige nu, være sig en reflektionspartner, en åndelig vejleder eller en kompetent fagperson, som også har udblik til den person, som du er). o Klynge er et lidt større (støttende) netværk eller miljø. o Kompagni er en lærende enhed af en overskuelig størrelse. o Koach betegner den direkte kontakt til en støttende og vejledende person. Åndelig vejleder Koach Kompagni Vækst i menneskelig og åndelig modenhed i Kristus Reflektions partner Klynge Supervisor På kan du læse hvordan forskellige mennesker har skaffet sig gode betingelser for deres fortløbende, livslange læring. Hvis du vil fortælle hvordan du selv har indrettet dig, så er du også meget velkommen til at dele dette til inspiration for andre.

6 Et godt læringsmiljø IN YOUR DREAMS En anden vigtig værdi for Bevidste Borgere er modellen for indlæring og tilegnelse af nye færdigheder. Skal relationen bære med på processen hen imod dannelsen, skal kommunikationen være helhedsorienteret. Vi kalder den DREAMS modellen. I modellen indgår o didaktisk undervisning. Dette betegner læsning af bøger og materiale og forelæsninger. Det tjener sit formål om at videregive information, men er uegnet når det gælder om at tilegne sig færdigheder eller motivere mennesker til forandring. o refleksion. Dette er stadiet, hvor den lærende tænker efter, hvordan denne ide og færdighed kan anvendes i det praktiske liv. Denne internalisering foregår gennem samtale og overvejelse for én selv og sammen med andre. o egen erfaring. Den bedste måde at lære færdigheder på, er at praktisere dem i trygge omgivelser. Øvelse gør, at jeg arbejder mig hen imod at være ubevidst kompetent, altså at jeg gør det nye som en god vane, som en dyd. o ansvarlighed. Vi lærer bedst, når andre hjælper os ved at holde os ansvarlige for de mål, vi har sat os. Andres tilbagemeldinger og eget ansvar for at byde ind til andre og selv kunne bede om hjælp er vigtig for processen med at lære god kommunikation. På den måde får jeg øje på mine fremskridt og bliver klar over, om jeg er på rette spor. o modellering er en kraftfuld kilde til vækst. En af de bedste veje til at lære at gøre noget nyt er at se gode modeller sammenholdt med dårlige. Når jeg ser andre manøvrere og evne nye færdigheder inspirerer og hjælper det mig til at overføre dem til mit eget liv - og endelig o opmærksomhed på spiritualiteten, som betegner både på den atmosfære i hvilken læringsprocessen foregår samt en opmærksomhed på sig selv som et spirituelt væsen for nogle er det en gave og en ressource at se sig selv i en åndelig forbundenhed med deres Gud og Skaber i alt, hvad de gør. Bønnen, biblen og tilbedelse af Gud er afgørende for kristen læring. Helligånden er vores hjælper og er sendt for at lede os ind i hele sandheden. Vi er afhængige af Gud, Hans kærlighed, sandhed og kraft. Indlæring gennem DREAMS Didaktisk Undervisning modellen Refleksion Erfaring Spiritualitet Modellering Ansvarlighed

7 METAHISTORIEN - et diakonalt perspektiv GUD Treenighed Transcendens Fællesskab Ejerskab Kærlighed: Relationelt forankret Kærlighed: Praktisk forankret Kærlighed: Åndeligt forankret MENNESKE Forvalterskab SKABERVÆRK Samvær Familie/venskab Socialt Pagt/Kontakt Samvirke Skaberværket Instrumentalt Kontrakt Se næste side for en kort forklaring

8 METAHISTORIEN En ny historie en ny begyndelse Mennesker ser på det ydre, siges der og det passer. Gud ser på hjertet, på det indre. Hvis vi skal ud af afhængighedsadfærden og det medfølgende overforbrug af ressourcer og overanstrengelse af krop, sjæl og ånd, både vores egen og andres, og ind i en sund balance, så er der brug for at jeg hører en ny historie. Historien, der indledes med I begyndelsen.... Ovenstående tegning, Metahistorien et diakonalt perspektiv, er et forsøg på en grafisk illustration af denne nye gamle store historie. Her er den i al korthed: Den Utilgængelige Gud Gud var der forud for os, vi siger at han er fra evighed til evighed, man kunne vel også bare sige, at han er. Vi kan ikke se på solen direkte, kun nyde dens varme og lys. Solen i sig selv er vanskeligt tilgængelig. Ligesådan er Gud i sig selv vanskeligt tilgængelig; fra gammel tid siger nogle, at han er transcendent, han overskrider tid og rum og ikke umiddelbart kan erkendes af menneskers sanser. Lad Os skabe Han skabte så os mennesker i sit billede med alt hvad det indebærer af relationer til os selv, vores familie, venner, slægter, generationer, folkeslag, stammer osv. Han skabte os til fællesskab med sig selv jf det største bud i loven om at elske sin Gud, sig selv og andre. Han skabte jorden, den er Hans ejendom, og han satte mennesket som forvaltere til at dyrke og vogte den. Vi er altså skabt til at være forankrede i relationen til Gud, os selv og andre og til at have en forståelse af skaberværket, altså både en relationel og en praktisk forankring og forståelse. Den tilgængelige Gud Forudsætningen for at blive oplyst er jo dels at der er et lys og at jeg stiller mig i det lys. Hvis jeg vil findes må jeg gøre mig synlig. Den kristne vej anviser, at forbundenhed med Gud sker ved at gå ind i en åndelig pagt med ham, konkret udtrykt gennem bekendelse og ved dåb og nadver. Mennesker har åbenbart en kapacitet til at åbne sig for åndeligt fællesskab med det personlige, usynlige væsen, vi kalder Gud og som har talt og fortalt om sig selv gennem skabelsen og gennem bibelen og gennem sin inkarnation, at han blev et synligt og håndgribeligt Gud-menneske. Apostlen Johannes siger det på den måde, at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Kærlighed og Sandhed båret af et menneske, det er selve livspulsen i Bevidste Borgere. Hvad gik galt Som bekendt er vi født på den forkerte side af Paradisets port. Der skete et sammenbrud af fællesskab og dermed røg toppen af trekanten og vi begyndte at leve vandret i stedet for lodret. Én ad de mange konsekvenser af dette er, at vi overgik fra at være forvaltere til at være forbrugere. Som mennesker blev vi mere fokuserede på skabelsen; kilden til livet gik fra person til produktion, fra væren til gøren. Derfor sidder vi ofte fast i fragmentering og fremmedgørelse idet vi forgæves søger os selv i tingene. Vi bliver tilbøjelige til at handle os til betydning gennem vores sekundære relationer frem for at kunne leve af at være ubetingede elskede og elskende i vores primære relationer. Vi overgår fra pagtsbårne relationer til kontraktstyrede aftaler og det gør, at vi lever under vores mulige kapacitet til fællesskab og fred; på hebraisk hedder pagtsrummets atmosfære Shalom, fred. Hvad er nødvendigt? For at få balancen tilbage og komme ud af alle de belastningsskader, som overforbruget af os selv og skaberværket i øvrigt fører med sig både på mennesker og resten af skaberværket lige fra effekten af anvendelsen af smertelindrende medicin og overspringsadfærd, feks. arbejde, spil, sex, skiftende forhold, alkohol, overspisning, shopping ja, på det seneste så jeg endda brug af solarier var kommet på listen - til social nød og muligvis også global opvarmning - så er der brug for at genopdage, at livet udspringer af relationer og at vi ikke lever, fordi vi er på scenen og er stjerne for en aften. Oftest findes det mættende og tilfredsstillende liv under noget mere beskedne og anonyme forhold. Livsevne er evne til relation. Det kan læres!

9 Matrix 3X3 BorgerAkademi - i kursusformat med underviser BorgPort - i samtale med en vejleder BorgerNetværk - i gruppeformat med facilitator MønsterbryderZone Personlig vækst - menneske først MønsterbryderZonen handler om relationel forankring i skaberværket (forvalterskab) og i mig selv og min familie og vennekreds (nærværs og relationskompetencer). Undervisning om menneskelig dannelse. Sjælesorgssamtaler Livsstilssamtaler Familiesamtaler Coachsamtaler Deltagelse i grupper om feks: Livshistorier Kropsbevidsthed og seksualitet Singleliv og parforhold Familieliv og slægt Selvbevidsthed Forvalterskab PilgrimsZone Åndelig vækst - kristen så! PilgrimsZonen har fokus på den åndelig vækst til modenhed i Kristus og etablering og uddybning af denne afgørende forankring i relationen med Gud. Undervisning om åndelig dannelse (I Bevidste Borgere tilstræber vi en grundtone af klassisk kristen spiritualitet) Åndelig vejledning Deltagelse i grupper om feks: Bøn og læsning i bibelen Retræte og meditation Åndeligt følgeskab med fordybelse og refleksion. Formidle kristen helbredelse VejlederZone Relationel forankring gennem fostring VejlederZonen har fokus på, genmem kærlig kontakt med andre, at fremme deres vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus gennem visdom, venskab og og godt søskendeskab i Gud Faders Ånd. Kursusleder og underviser på ovenstående to typer af kurser: MønsterbryderZone PilgrimsZone Vejledersamtaler indenfor de ovenstående områder. Give direkte og indirekte supervision. Træne sjælesørgere, give mentorskab. Være leder for kommende hjælpere og ledere. Leder af ovenstående typer af grupper indenfor: MønsterbryderZone PilgrimsZone Fuldendende cirkler Det er et mål at alle enheder i Bevidste Borgere er en fuldendelse i sig selv og samtidig er åben for udveksling med andre enheder. Hver enkelt person og hver enkelt gruppe tager selv ansvar for at skaffe sig det, som personen og gruppen behøver for at være i trivsel. Indbyrdes samspil og udveksling af ressourcer får derfor karakter af gaveudveksling og sker ud af mæthed og overflod og ikke ud af mangel og fordring.

10 BorgerAkademiet har tre hovedkategorier: MønsterbryderZone: Selvindsigt og personlig dannelse gennem nærværs- og kommunikationsfærdigheder i gruppeprocesser og undervisning. PilgrimsZone: Åndelig Formation gennem retræter, åndelige discipliner og åndelig vejledning. VejlederZone: Vejledertræning indenfor aktiv lytning, gruppeledelse, rådgivning og terapi, kristen heling, mentorskab, retræteledelse. DYNAMISK DRIVKRAFT I BORGERBYEN Den dynamiske drivkraft i Bevidste Borgere, er samspillet mellem BorgerAkademiet (skoledelen, som kan være træningskurser mm) og BorgerNetværket (samfundsdelen, som er forskellige typer af proces- og vækstgrupper). Dette samspil fremmes af BorgPorten (forskellige typer vejledere, feks. rådgivere, diakoner, terapeuter og åndelige vejledere, som har både et helbredende og et udrustende sigte). Det interaktive sted for deling af viden, information og inspiration er BorgerNetværket er ren spagetti med kødboller Borgernetværket er under stadig udvikling og har ikke fundet sin endelige form endnu. Nogle hovedaktører vil meget muligt være en kreds af aktive, frivillige, lyttende og kreative (med)borgere som sammen med rådgivere, sjælesørgere og åndelige vejledere (fortrinsvist med en kristen spiritualitet), vil finde ind i et opfindsomt netværkssamarbejde. Denne hjemmeside indeholder udover præsentation af Bevidste Borgere og information om BorgerAkademi og BorgerNetværk også BorgPorten, som er en oversigtsliste over rådgivere i Danmark, som tager afsæt i en kristen spiritualitet. Hjemmesiden er et åbent forum for præsentation. Personer og grupper kan ikke være organiseret direkte under Bevidste Borgere, men kan bekendtgøre, invitere og inspirere andre via hjemmesiden. Der bliver mulighed for en nyhedsmail via hjemmesiden, som bringer vidnesbyrd, blogafsnit og information fra begivenheder af fælles interesse, feks. kurser og grupper. Meld dig til nyhedsbrevet på hjemmesiden og skriv og giv dit besyv med. BORGERFEST HVERT ÅR LØRDAGEN FØR D. 1. MAJ Borgerfest hvert år lørdag d. 1. maj kl. 15 til 25 fordi livet er større! Første gang der blev holdt Borgerfest var d. 1. maj Er d. 1. maj ikke en lørdag afholdes borgerfesten lørdagen forinden. Se nærmere angående dato og sted på hjemmesiden Bestil også nyhedsbrev dér. Vi fejrer med musik, udstilling og samvær at vi er i live og at foråret kommer til os endnu en gang.

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere