Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård"

Transkript

1 Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET; FRA JORD TIL HIMMEL NÅR DETS PORT, VOR HERRE SELV DET HAR BYGGET. B.S. Ingemann DDS. NR. 775 v.1 n r. 2 f e b r u a r å r g a n g

2 R e d a k t i o n e n Redaktionsudvalget: Hvidbjerg Børge Larsen, tlf: Lyngs Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: Søndbjerg / Odby Betty Lauritsen, tlf: Jegindø Ingrid Noer Nielsen, tlf Ansvarshavende redaktører: Nina Dyrhoff Nyegaard, tlf: Lars Grønbæk Sandfeld (Ansvarshavende for dette nummer) tlf: Mødestof sendes til lokalredaktørerne! Deadline for APRIL NR: 24. FEBRUAR. Fotos: Lars G.Sandfeld og Hans Stokholm Kjer DE SMÅ BØRN Mit billede af Jesu disciple er store, stærke mænd med hår på brystet. De har fulgt Jesus i deres egen selvbevidste ret, fordi de havde forladt alt for at følge efter Jesus. Jesus havde jo rørt ved deres hjerter, så de havde fået vi kunne med et lidt gammeldags udtryk sige at de havde fået et kald. Gud havde gennem Jesus kaldt dem ud af deres hverdag og kaldt dem ind i et fællesskab med ham. De var altså ret vigtige personer. Engang de var sammen med Jesus, og han lærte dem om Gud, så kom der nogle mødre med deres små børn. Der var sikkert både skrig og skrål - nogle møgbeskidte, andre skulle måske helbredes. Hvorfor skulle disse vigtige disciple nu forstyrres af disse små? Kvinderne blev ikke regnet for noget i det daværende samfund. Og det gjorde børnene langt mindre. Der var overhovedet ikke plads til kvinderne og børnene her, hvor Jesus var i gang med den vigtige og nødvendige undervisning af disciplene. Børn og kvinder havde overhovedet ikke noget at gøre i den vigtige mandsverden, hvor disciplene skulle anstrenge sig for at huske alt det, som Jesus lærte dem. Børnene distraherede disse vigtige mænd, derfor truede disciplene ad dem. Nu skulle der altså være ro til det vigtigste og egentlige i livet, nemlig at de kunne være beredte til at klare deres kald på bedste måde! Men disse vigtige mænd havde ikke taget deres mester og herre i ed. Jesus kunne slet ikke acceptere deres behandling af de små. Det var meget sjældent, at Jesus blev vred. Nu var det hans tur til at skælde ud, og det på de egocentriske personer, som fuldstændig havde misforstået deres opgave og kald. Jesus var en stor pædagog. Midt i sin retfærdige harme fik han sagt noget afgørende om Guds rige. Han satte disciplene godt og grundigt på plads og dermed får han vel også sat os på plads, for hvis vi tænker efter, er vi nok ikke langt fra disciplenes holdning. Vi tænker alt for ofte os selv med ind i centrum, når vi skal prioritere, hvad der er vigtigt og relevant! Med al vores vigtighed og hand- K o n t a k t 2 Pr æster Hvidbjerg/ Lyngs Lars Grønbæk Sandfeld Sembvej 3, 7790 Thyholm tlf: Ugentlig fridag mandag. Jegindø Hans Vestergaard Jensen Kirkebakken 1, 7790 Thyholm tlf: Ugentlig fridag mandag. Søndbjerg/Odby Nina Dyrhoff Nyegaard Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm tlf: Ugentlig fridag mandag. Formænd Hvidbjerg Lyngs Jegindø sogne: Hanne Christensen, tlf: Søndbjerg Odby sogne: Bent Ingemann Jensen, tlf:

3 lekraft må vi netop ikke hindre de små børn i at komme til Gud og hans rige. For Guds rige er netop deres, siger Jesus. Og det kan vi jo også sådan nødtvunget gå med til. Joh, naturligvis skal der også være plads til dem hos Gud. Men Jesus kender også godt vort selvretfærdige sindelag. Han ved godt, at vi ligesom disciplene tænker: ja, ja, de skal være hos Gud, men de har altså ikke udrettet noget fornuftigt i deres tilværelse, som giver dem denne ret. Derfor var og er det både chokerende og provokerende, når Jesus tager de små børn og stiller dem foran sig og siger: Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Hvordan i al verden kan dette hænge sammen? Det er jo fuldstændig umuligt, for et lille barn kan absolut intet, som vi ikke kan, tænker disciplene og vi med dem. Men det er just det geniale ved Jesu pædagogik, han gjorde det så indlysende klart for de store, stærke fiskere oppe fra Galilæa, at det lille barn intet er og intet kan det er jo helt og holdent afhængig af mors og fars kærlighed, omsorg og godhed. Hvis ikke mor og far gav det mad, klæder, omsorg og kærlighed, ja så døde det lille barn. Altså er det lille barn et billede på, hvordan et sandt gudsforhold er, for over for Gud den almægtige, himlens og jordens skaber kan vi slet intet. Vi kan og skal ikke gøre os fortjent til Guds omsorg og kærlighed. Gud har nemlig i sin barmhjertighed besluttet, at han vil frelse os. Sådan er evangeliets glade ord til os, at det er Gud, der frelser os. Jesus er Guds menneskelige skikkelse i verden. En fuldstændig umulig tanke at få styr på. Men med pædagogisk sans viser Jesus Guds kærlighed i verden. Han prioriterer de små frem for de store og selvbevidste. Jesus tog børnene i favn og velsignede dem. Han skulle ikke først finde ud af, hvordan de var, eller hvem de var. Nej, han tog imod dem og gav dem kærlighed. For sådan er Guds kærlighed, den har omsorg for hver eneste af os. Hans Vestergaard Jensen Dåb i Jegindø Kirke Gr avere Hvidbjerg Kirkegårdsleder Per Harkjær. Kirkegårdskontoret tlf: Jegindø Ernst M. Lauridsen Jegindø kirkegårdskontor tlf: tlf.: Lyngs Kirkegårdskontoret tlf: Søndbjerg Hanne Kragh Møller tlf: Odby Karsten Særkjær Nielsen tlf.: Kirker Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16. Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5. Jegindø Kirke, Kirkebakken 3. Søndbjerg Kirke, Ballevej 3. Odby Kirke, Gl. Landevej 6. Thyholm Kirkecenter Nørregade 17, Hvidbjerg. 3

4 Konfirmationsforberedelse Hver onsdag kl. 8:05 til 9:40 går vi til konfirmationsforberedelse eller præst som jeg kalder det. En normal onsdag foregår sådan her: Kl. 8:00 går vi fra skolen og om i kirken, ellers når vi det ikke til tiden. I kirken synger og analyserer vi en salme, Ord, der tæller Frederik (nr. to fra venstre i bagerste række) sammen med sin konfirmandklasse i Hvidbjerg Kirke. er en klumme i Kristeligt-Dagblad i november, skrevet af Jens From. Jeg synes godt om den og hermed et uddrag: Vi tænker sommetider på hvilke ord der betyder noget i livet. I dette lille stykke er skuespiller Ole Thestrup blevet spurgt og han siger: Det kan jeg sige med det samme, det er sindsro-bønnen, den har betydet meget for mig de seneste 15 år. Der er en del uenighed om denne bøns oprindelse. En version lyder således: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Den kendte skuespiller blev bekendt med den på et behandlingshjem for alkoholikere, hvor den og vi hører lidt om Jesus. Når vi er færdige i kirken går vi over i kirkecenteret. Der får vi gerne en opgave om et eller andet emne om kristendommen, det kan f.eks. være noget om nogle kristne tegn. Det kan også være, at vi læser i en Bibel, som vi har fået, eller vi leger en leg - det gjorde vi til juleafslutningen, her fik vi også brune kager og pebernødder. I min klasse leger vi stadig, også selvom vi går i syvende. Inden vi skal konfirmeres skal vi have været i kirke ti gange, ellers kan man ikke blive konfirmeret, og måske også fordi, man skal vide lidt om det, at gå i kirke. Jeg tror nok jeg har været seks eller syv gange. Jeg har valgt at blive konfirmeret, fordi jeg gerne vil bekræfte at jeg er blevet døbt, men også lidt fordi de andre også skal konfirmeres. Jeg glæder mig rigtig meget til min konfirmation. Frederik Lenius Jakobsen 7.B første del hjalp med til at sortere unødvendige bekymringer fra, og den anden del gav mod til at ændre de ting, det var muligt at ændre. Den sidste del af bønnen er nødvendig for at få de andre to regler til at fungere. Vi må bede om visdom til at se forskellen på de ting der kan ændres, og de ting der ikke kan. Det er tidsspilde at bruge kræfter på noget, vi ikke kan ændre! Ingrid Noer Nielsen Fra redaktionen: Ved Niels Christensens død blev der en ledig plads i redaktionsudvalget. Tak til Børge Larsen, som har sagt ja til at være ny lokalredaktør for Hvidbjerg sogn. 4

5 Fælles Program KIRKEHØJSKOLE i THYHOLM KIRKECENTER Tema: Bibel og salmebog Arrangementerne koster 30,- kr. pr. gang inkl. kaffe og brød Aftnerne arrangeres af menighedsrådenes samråd som er sammensat af præsterne på Thyholm og Jegindø, samt repræsentanter fra menighedsrådene. Torsdag d. 13. februar kl : En spændende foredrags-/sangaften med Jesper Gottlieb, komponisten bag melodierne til Salmeregn - den nye salmebog med tekster af digteren Simon Grotrian! Torsdag d. 20. marts kl : Blæs støvet af Bibelen. I hvert eneste pas er der for eksempel et billede af den korsfæstede Kristus. Når vi holder jul, påske eller pinse, tager vi også ofte - uden at være bevidste om det - afsæt i Bibelen. Ved generalsekretær for Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard. Kristendom for voksne Torsdag d. 27. februar kl : Anden del af en drøftelse af 2. trosartikel. Oplæg til drøftelse ved sognepræst Lars G. Sandfeld. (Samme forløb kan følges i kirkehuset i Humlum onsdag d. 19. februar kl ). NB: Sidste aften: Torsdag d. 27. marts. (3. trosartikel v. sognepræst Nina D. Nyegaard. Indre Mission Onsdag d. 5. februar kl i Agger Missionshus: Kredsmøde. Medvirkende: Fritidsevangelist Christian Thomsen, Hvide Sande og ungdomskonsulent Simon Nielsen, Hvide Sande. KFUMs Soldatermission Onsdag d. 5. februar kl i Thyholm Kirkecenter. Kredsens generalforsamling. Jens Kr. Bach-Mose, Svend Erik Toftdal og Bent Ingemann medvirker. *Fra vugge til grav Hvidbjerg Kirke Begravelse: 28. december 2013: Margit Nørgaard Jegindø Kirke Begravelse: 27. december 2013: Erling Falkesgaard Odby Kirke Dåb: 7. december 2013: Olivia Hilligsø Pedersen Vielse: 7. december 2013: Annemette Hilligsø Pedersen og Jesper Hilligsø Pedersen 5

6 R u n d t i s o g n e n e H v i d b j e r g / L y n g s Menighedsr ådsmøde Onsdag d. 5. februar kl i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue. Kirkehøjskoleaften Torsdag d. 13. februar: Se under fælles program! Kristendom for voksne Torsdag d. 27. februar: Se under fælles program! solvang Tirsdag d. 11. februar kl : Altergangsgudstjeneste. Tirsdag d. 25. februar kl : Andagt. Indre Mission Onsdag d. 5. feb. kl : Kredsmøde i Agger missionshus. Se fælles program Missionsuge februar: De 4 første aftner i Thyholm Kirkecenter. Fredag aften i Hvidbjerg Kirke. Alle aftner kl Mandag d. 17. feb. ved missionær Henrik Didriksen, Skive. Sangkoret Håbet medvirker. Tirsdag d. 18. feb. ved præst Brian Christensen, Lemvig Bykirke. Onsdag d. 19. feb. ved sognepræst Leif Mortensen, Aulum. Torsdag d. 20. feb. ved sognepræst Erik Ladegård, Holstebro. Fredag d. 21. feb. i Hvidbjerg Kirke ved sognepræst Lars Sandfeld, derefter kaffe i Thyholm Kirkecenter. Grundtvigsk Forum Torsdag den 6. februar kl : Generalforsamling i Thyholm Kirkecenter. alle Hjem Mandag den 24. februar kl Bibeltime hos Elly og Niels Anton Christensen, Skærshøjvej 6 7. afsnit i Og også Thomas var med. Unge Hjem Fredag den 21. februar Kl. 19,30: Missionsugen - der henvises til program under IM. KFUM & KFUK Foreningsformand: Jesper Hargaard, tlf: Mokklub for 4. til 6. klasse. Hver onsdag fra kl. 19,00 til 20,30. Ungdomsklub for 7. klasse og opefter. Hver tirsdag fra kl. 19,00 til 21,00. Familieklub: Én fredag i måneden. Thyholm FDF Patruljemøder: Puslinge: Tirsdage kl. 17,30-19,00 1. Tumlige: Tirsdage kl. 17,30-19,00 2. Tumlinge: Tirsdage kl. 17,30-19,00 1. Pilte: Tirsdage kl. 17,30-19,00 2. Pilte: Tirsdage kl. 19,00-20,30 Væbnerelever: Mandage kl. 19,00-20,30 1. væbnere og 2. væbnere: Mandage kl. 19,00-21,00 J e g i n d ø Læs mere på Menighedsr ådsmøde Onsdag d. 5. februar kl i Hvidbjerg Præstegårds konfirmandstue. Kirken Sogneindsamling på Jegindø: Søndag den 9. marts går omkring danskere på gaden for Folkekirkens Nødhjælp og verdens fattigste. Gå med i kampen mod sult og ulighed. Vi har brug for jeres hjælp. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil være indsamler, eller sæt kryds for at huske penge til indsamlerne. Hvis du vil være indsamler kan du ringe eller skrive til 6

7 Indre Mission Onsdag den 5. februar: Kredsmøde i Agger Missionshus. Se under fælles program. Mandag-fredag den februar: Missionsuge i Hvidbjerg. (Se under IM i Hvidbjerg.) Missionsuge på Jegindø mandag den 24. -torsdag d. 27. februar: Hver aften kl i Missionshuset: Mandag den 24. februar: Henrik Dideriksen, Skive. Tirsdag den 25. februar: Georg Kjeldsen, Aarhus, tidligere Søndbjerg Efterskole. Onsdag den 26. februar: Georg Kjeldsen, Aarhus, tidligere Søndbjerg Efterskole. Torsdag den 27. februar: Håbet, Thyholm. Kaffebord hver aften i missionsugen. Alle er velkomne også fra nabosognene! Ønskes kørelejlighed kontakt tlf FDF Mandag den 17. februar: Ledermøde kl Klassemøde hver mandag: Puslinger/tumlinger: kl Pilte/væbnerelever: kl S ø n d b j e r g / O d b y. Læs mere på Menighedsr ådsmøde Menighedsrådsmøde tirsdag d. 25. februar kl i konfirmandlokalet ved Søndbjerg Præstegård. Uglev Ældrecenter Torsdag d. 27. februar kl Altergangsgudstjeneste. Indre Mission Onsdag d. 5. februar. Kredsmøde. Se fælles. Kfums Soldater mission Onsdag d. 5. februar. Kredsens generalforsamling. Se fælles. Juniorklub God s still not dead Juniorklub for børn og unge fra 4. klasse og opefter på Thyholm Friskole. Torsdag d. 6. og torsdag d. 20. februar kl Henvendelse Margit Donslund tlf eller Nina Dyrhoff Nyegaard tlf Vintersol over Limfjorden. 7

8 G u d s t j e n e s t e r f e b r u a r Hvidbjerg Lyngs s.e.h.3 K. kl BØRNEKIRKE 09. Sidste s.e.h.3 K. kl Nina D. Nyegaard Kirkekaffe 16. Septuagesima kl Seksagesima kl Kirkekaffe Fastelavn kl Fastelavnsgudstjeneste. Tøndeslagning m.m. i Kredshuset s.e.h.3 K. kl Sidste s.e.h.3 K. INGEN 16. Septuagesima INGEN 23. Seksagesima kl Fastelavn Ingen Jegindø s.e.h.3 K. INGEN 09. Sidste s.e.h.3 K. kl Jan Bjerglund 16. Septuagesima INGEN 23. Seksagesima kl Spillemandsmesse Fastelavn kl Søndbjerg s.e.h.3 K. kl KYNDELMISSEGUDSTJENESTE 09. Sidste s.e.h.3 K. INGEN 16. Septuagesima kl Lars G. Sandfeld 23. Seksagesima INGEN Fastelavn kl Fastelavnsgudstjeneste Odby s.e.h.3 K. INGEN 09. Sidste s.e.h.3 K. kl Kirkekaffe 16. Septuagesima INGEN 23. Seksagesima kl Fastelavn INGEN abet.dk/brugbibelen/pr aedikentekster.aspx

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34.

høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Høstens gave Nummer 5 August - september 2007 34. høstens gave sogneaften med ruth østergaard Poulsen stor musikalsk oplevelse i Voer Kirke Nummer 5 August - september 2007 34. årgang Høstens gave Høstens gave Forsidebilledet er denne gang to af felterne

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere