Johannes Johansen Salmebogen nr. 725 v. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes Johansen 1996. Salmebogen nr. 725 v. 3."

Transkript

1 Hvidbjerg Kirke i gult og blåt. Se, blomsterflorets farvepragt gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Alt smukt, vi ved, al kærlighed, den mindste fugl og lilje er, Gud, din skabervilje. Johannes Johansen Salmebogen nr. 725 v. 3. n r. 6 j u n i å r g a n g

2 R e d a k t i o n e n Redaktionsudvalget: Hvidbjerg Børge Larsen, tlf: Lyngs Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: Søndbjerg / Odby Betty Lauritsen, tlf: Jegindø Ingrid Noer Nielsen, tlf Ansvarshavende redaktører: Lars Grønbæk Sandfeld tlf: (Ansvarshavende for dette nummer) Nina Dyrhoff Nyegaard tlf: Mødestof sendes til lokalredaktørerne! Deadline for juli/august: 24. maj. Fotos: Lars G. Sandfeld Hvad er Pinse? Svaret blæser i vinden Af kirkeårets tre store højtider: Jul, Påske og Pinse, er Pinsen den mest uhåndgribelige. At vi i Julen fejrer Guds indtræden i sin skabte verden i skikkelse af et lille menneskebarn, kan vi forholde os til. På samme måde er det helt håndgribelige begivenheder, der danner baggrund for Påsken, hvor vi mindes om afslutningen på Jesu menneskeliv og møder beretningerne om hans død og opstandelse. Men Pinsefestens betydning blæser helt sikkert i vinden for rigtig mange mennesker. Egentlig er det ikke så mærkeligt, at det er sådan, for det er jo netop noget på alle måder uhåndgribeligt, der ligger bag Pinsen. Den begivenhed, som danner baggrund for den kristne kirkes Pinsefest, finder vi omtalt i Det nye Testamente i Apostlenes Gerninger kapitel 2. I de første vers af dette kapitel kan vi læse følgende: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. Så kortfattet berettes der om det pinseunder, som siden da er blevet opfattet som den kristne kirkes fødsel. Den lille forskræmte flok disciple turde efter Påske næppe vise sig nogen steder. Ved Jesu Himmelfart fik de befaling om at gå ud i hele verden med evangeliet om deres opstandne Herre, og nu blev de så Pinsedag udrustet med Helligåndens kraft til at være Jesu Kristi vidner blandt alle folkeslag. For disciplene blæste Pinsens betydning altså også i vinden, men det var i det vældige himmelske vindpust, hvormed de Pinsedag oplevede, at Guds åndelige kræfter blev indblæst i dem, så de K o n t a k t 2 Pr æster Hvidbjerg/ Lyngs Lars Grønbæk Sandfeld Sembvej 3, 7790 Thyholm tlf: Ugentlig fridag mandag. Jegindø Hans Vestergaard Jensen Kirkebakken 1, 7790 Thyholm tlf: Ugentlig fridag mandag. Søndbjerg/Odby Nina Dyrhoff Nyegaard Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm tlf: Ugentlig fridag mandag. Formænd Hvidbjerg Lyngs Jegindø sogne: Hanne Christensen, tlf: Søndbjerg Odby sogne: Bent Ingemann Jensen, tlf:

3 kunne gå hans ærinde på jord. I nr. 285 i salmebogen har Jørgen Gustava Brandt tolket pinseunderet således i det første vers: Hør himmelsus i tredje time! Det lyder sært for hver især, vindklokker gir sig til at kime med Helligånden ganske nær. I guldskær daler Himlens due på pinsemorgens grønne vind, og Åndens ild i purpurlue igennembrænder vore sind! Når vi fejrer Pinse, gør vi det i fortrøstning til, at det Herrens vejr, som Jesu disciple oplevede den første Pinsedag, også kan blæse ind over os, så vi, som er Guds kirke og menighed i dag, må kunne tale et sprog, som forstås i vores tid. Lars G. Sandfeld GLÆDELIG PINSE! Gr avere Hvidbjerg Kirkegårdsleder Per Harkjær. Kirkegårdskontoret tlf: Jegindø Ernst M. Lauridsen Jegindø kirkegårdskontor tlf: tlf.: Lyngs Kirkegårdskontoret tlf: Søndbjerg Hanne Kragh Møller tlf: Odby Karsten Særkjær Nielsen tlf.: Kirker Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16. Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5. Jegindø Kirke, Kirkebakken 3. Søndbjerg Kirke, Ballevej 3. Odby Kirke, Gl. Landevej 6. Thyholm Kirkecenter Nørregade 17, Hvidbjerg. 3

4 *Fra vugge til grav Hvidbjerg Kirke Dåb: 9. marts: Laust Frisk Berg 30. marts: Julie Kjøbeløv Langgaard 20. april: Ida Overgaard Christiansen Vielse: 26. april: Nadja Bjørn Nielsen og Jesper Mølgård Thiesen Begravelse/bisættelse: 8. marts: Svend Aage Galsgaard Nielsen 26. marts: Kim Vestergaard 4. april: Jens Christian Dybdal Damsgaard 12. april: Valborg Marie Graugaard Jegindø kirke Fremstilling: 6. april: Simon Vester Boutrup Begravelse / Bisættelse: 25. marts: Kristian Trap 19. april: Irma Johanne Trillingsgaard 19. april: Anders Christian Sørensen Lottrup Odby kirke Begravelse / Bisættelse: 1. maj: Anders Christian Poulsen Bach 2. maj: Karl Nikolaj Jensen Grud Søndbjerg Kirke Dåb: 30. marts: Johan Tonsberg Gad Begravelse/bisættelse: 22. marts: Jette Dam Fischer 26. marts: Søren Rasmus Petersen Friluftsgudstjeneste ved Humlum Fiskerleje 2. pinsedag - 9. juni kl Det handler om fiskeri og fangst og om mennesker og muligheder, når Struer Provsti samles til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på 2. pinsedag. Denne dag holder provstiernes kirker lukket, for gudstjenesten er flyttet ud i det fri, hvor vi samles til én stor pinsegudstjeneste i anderledes omgivelser. Tanken er, at vi i løbet af en årrække kommer rundt forskellige steder i provstiet, og i år har vi valgt, at gudstjenesten skal foregå ved Humlum Fiskerleje (ved siden af campingpladsen). I disse skønne rammer med udsigt ud over Limfjorden, er der lagt op til en festlig og stemningsfyldt pinsefejring. Medlemmer fra provstiets forskellige kirkekor kommer og synger for og med os denne dag, og alle præsterne har en funktion i gudstjenesten. Børne- og ungdomsorganisationerne kommer med deres faner og vi håber igen i år på god opbakning fra menighederne. Temaet for dette års gudstjeneste er inspireret af fiskerlejet og fjorden, og det vil præge såvel udsmykning som salme- og tekstvalg samt prædiken. Efter gudstjenesten sælger de lokale spejdere pølser, brød mv., så medbring gerne kontanter og/ eller en madkurv og sæt lidt tid af til at nyde hyggeligt samvær ved fjorden. Adressen er Humlum Fiskerleje Bredalsvigvej 5, Humlum Husk at medbringe en klapstol eller lign. at sidde på. 4

5 Bladlus og plantehedninge Birthe Rønn Hornbech har skrevet en spændende bog om sit forhold til H.C. Andersens eventyr lige fra hendes tante læste dem op for hende i bardommen og til nu, hvor hun som voksen opdager flere og flere lag i forfatterskabet. Nu da haven kalder med al dens glæde og besvær, vil jeg for så hurtigt som muligt at komme væk fra computeren fylde skærmen med gode citater fra fru Hornbechs bog. Jeg må nemlig tilbage til den evige kamp mod de uønskede vækster, som min mor altid omtalte som plantehedninge. Først for nylig fandt jeg ud af, at Thøger Larsen sjovt nok - også bruger udtrykket i et digt om strandvalmuen: Blomst ved Bredning, Plantehedning! Vi starter med bladlusene, som jeg selv har ofret i litervis af sæbevand på: I bogens fjerde kapitel Naturvejleder gør fru Hornbech sig betragtninger om de små kræ ud fra eventyret De smaa Grønne og skriver bl.a.: Digteren bringer os nærmere på naturen og lærer os at respektere og skønne på de upåagtede vækster og skabninger.han ser Gud i naturen, samtidig med at han lærer os, hvordan en bladlus, en grønært og en stork tænker. Han ser mangfoldigheden i naturen, netop i kraft af forskellene. For der ér forskel, men alle skabninger er lige værdige. Den kære Gud og skaber den mindste orm er nær, skrev vennen Ingemann, og det kunne H. C. Andersen fuldt ud tilslutte sig. Selv de afskyelige bladlus, der fortærer digterens yndlingsblomst, rosen, har fået deres eget eventyr med ret til at procedere deres egen sag. Det har gjort dem så selvbevidste, at de finder anledning til at formane os om at tænke over deres plads i naturen. De små grønne fremhæver deres særlige fortrin, at de nemlig er velsignet med evnen til at formere sig både ved at føde levende unger og ved æglægning. Til gengæld frabeder de sig venligst at blive vandet med det dødbringende sæbevand At slutte livet som føde for himlens fugle, er dog en mere nyttig og værdig død end døden for en kande med sæbevand eller sprøjtemiddel. Så kommer vi til mælkebøtterne: Her gør hun sig tanker over eventyret Der er forskjel og skriver bl.a.: Når man læser om børnene i eventyret, fornemmer man en aldeles ukompliceret naturlig glæde over den skinnende gule mælkebøttemark. Og så endelig et eksempel på de mange aktuelle og skarpe indspark fra fru Hornbech, som bogen også er så rig på: Hvor denne naturlighed dog er så helt anderledes end nutidens opstyltethed hos skiftende tv-kokke, der med skabagtig stemme fortæller om den helt fantastiske fornemmelse ved at gå ud og snitte et blad af mælkebøtten eller fange en myre til salatskålen på den firstjernede slotsrestaurant. Måske skulle jeg bare indstille kampen og sætte mig til at nyde naturen i al dens brogede mangfoldighed. God sommer. Nyd den! Anne Hviid Jensen (DET EVIGT MENNESKELIGE. H. C. Andersen-eventyr læst af Birthe Rønn Hornbech. Gyldendal 2014.) 5

6 R u n d t i s o g n e n e H v i d b j e r g / L y n g s Menighedsr ådsmøde Onsdag d. 4. juni kl i Hvidbjerg præstegårds konfirmandstue. Solvang Tirsdag d. 10. juni kl : Altergangsgudstjeneste. Tirsdag d. 24. juni kl : Andagt. Indre Mission Onsdag d. 4. juni: Sogneudflugt til TV Midt-Vest. (Se under fælles) Fredag d. 20. søndag d.22. juni: Indre Missions årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. (Program fås ved henvendelse til Betty Hargård tlf / ) juni: Indre Missions teltmøder ved skibsværftet i Vilsund. (Program fås ved henvendelse til Betty Hargaard tlf / ) Grundtvigsk Forum Onsdag d. 4. juni: Sogneudflugt til TV Midt Vest.(Se under fælles) Unge Hjem Mandag den 16. juni: Cykeltur med afgang fra Kirkecentret kl. 19. Medbring kaffekurv. KFUM & KFUK Foreningsformand: Jesper Hargaard, tlf: Mokklub for 4. til 6. klasse. Hver onsdag fra kl til Ungdomsklub for 7. klasse og opefter. Hver tirsdag fra kl til Familieklub: Én fredag i måneden. Møderne er i Thyholm Kirkecenter. Thyholm FDF Patruljemøder: Puslinge: Tirsdage kl Tumlige: Tirsdage kl Tumlinge: Tirsdage kl Pilte: Tirsdage kl Pilte: Tirsdage kl Væbnerelever: Mandage kl væbnere og 2. væbnere: Mandage kl Møderne er i FDFs Kredshus i Østergade. J e g i n d ø Læs mere på Menighedsr ådsmøde Onsdag d. 4. juni kl i Hvidbjerg præstegårds konfirmandstue. Indre Mission Onsdag den 11. juni kl : Grill-aften hos Grethe og Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25, Søndbjerg. Vi sørger for mad og drikke. Alle er meget velkomne. Ønskes kørelejlighed kontakt tlf FDF Fredag den 13. juni: Strandrensning. Vi mødes ved kredshuset kl Alle der vil hjælpe, at holde Jegindøs strande rene er velkomne. Der sluttes med bål, pølser og kaffe. Fredag d. 13. til lørdag d. 14. juni: Overnatning for hele kredsen i kredshuset Lørdag den 14. juni: Kredstur til Jyllands Park Zoo i Haunstrup. Det danske Bibelselskab: 200 år. For at markere dette jubilæum har menighedsrådene besluttet at husstandsomdele BIBELMAGASINET som Bibelselskabet har udgivet. Tag godt imod denne jubilæumsgave, som er meget mere end et jubilæumsskrift og indeholder mange spændende fakta om verdens mest udbredte bog! 6

7 S ø n d b j e r g / O d b y. Læs mere på Menighedsr ådsmøde Tirsdag d. 3. juni kl i konfirmandlokalet ved Søndbjerg Præstegård. Uglev Ældrecenter Torsdag d. 26. juni kl : Altergangsgudstjeneste. Indre Mission Fredag d søndag d. 22. juni: Årsmødefestival. Tirsdag d. 24. søndag d. 29. juni: Teltmøder. Se fælles. Juniorklub - God s still not dead Juniorklub for børn og unge fra 4. klasse og opefter på Thyholm Friskole. Henvendelse Margit Donslund tlf eller Nina Dyrhoff Nyegaard tlf Fælles Program Sogneudflugt Onsdag d. 4. juni: Sogneudflugt til TV Midt- Vest med Ivar Brændgård som vært. Påmindelse til tilmeldte: Afgang fra Thyholm Kirkecenter med bus kl Forventet hjemkomst kl. ca Der bliver serveret sandwich eller lignende på turen. Aftenkaffe og kage hører med til programmet på TV Midt-Vest. Programmet her starter kl. ca og slutter kl. ca På programudvalgets vegne: Per Jørgensen Tlf: og Else Toftdal Tlf: / Sogneudflugt fra Lyngs sogn En udflugt i juni måned er under forberedelse. Bekendtgøres senere i ugeavisen! Grundlovsfest på Jegindø Torsdag den 5. juni holder vi stor grundlovsfest i præstegårdshaven med de smukke rammer og den flotte udsigt til Limfjorden. I år har vi fået en gammel jeginddreng til at holde årets grundlovstale: Ernst Trillingsgaard. Ernst Trillingsgaard, der er administrerende direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center, er sikkert kendt af alle her. Vi glæder os til hans besøg. Der er mulighed for at købe kaffe og kage samt pølser og drikkevarer. Man er meget velkommen til at tage sin egen madkurv med. FDF ernes grill er tændt, så man kan få sin bøf grillet. Vi har stort telt i haven, så der er mulighed for at hygge sig. Der vil være spillemandsmusik til underholdning og fællessang. Program: Kl kaffe og spillemandsmusik Kl tale ved Ernst Trillingsgaard Herefter mere spillemandsmusik, grill/madkurve, mere spillemands- og folkemusik Alle er meget velkomne. Indre Mission Fredag d søndag d. 22. juni: Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping. Tirsdag d. 24. søndag d. 29. juni: Teltmøderække ved skibsværftet i Vilsund. Program til begge arrangementer fås ved henvendelse til Betty Hargaard, tlf: /

8 G u d s t j e n e s t e r j u n i Hvidbjerg Lyngs Jegindø Søndbjerg Odby s. e. påske kl BØRNEKIRKE 8. Pinsedag kl Trinitatis s. kl s.e.trin. kl s.e.trin. kl Hans Vestergaard s. e. påske INGEN 8. Pinsedag kl Trinitatis s. INGEN s.e.trin. kl s.e.trin. INGEN s. e. påske kl Kirkekaffe. 8. Pinsedag kl Trinitatis s. INGEN s.e.trin. kl Kirkekaffe s.e.trin. kl FOLKEMUSIKGUDSTJENESTE s. e. påske INGEN 8. Pinsedag kl Trinitatis s. kl Lars G. Sandfeld s.e.trin. INGEN s.e.trin. kl s. e. påske kl Pinsedag kl Trinitatis s. INGEN s.e.trin. kl Kirkekaffe s.e.trin. INGEN abet.dk/brugbibelen/pr aedikentekster.aspx

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2010 Indhold Klummen af Jens Lundsgaard Side 2 Møder Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Lørdagsdåb Side 6 Grundlovsmøde Side 7 Indbydelse Side

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gang i LOKALOMRÅDET SANS LIVET. Krocket er cool. Vin er vidunderligt. Havet. herligt. Limfjorden. livgivende. S eptemb er 2011 Nr. 9 6.

Gang i LOKALOMRÅDET SANS LIVET. Krocket er cool. Vin er vidunderligt. Havet. herligt. Limfjorden. livgivende. S eptemb er 2011 Nr. 9 6. Gang i LOKALOMRÅDET M ånedsm ag asin for Sydthy, Thyholm o g Stru eregnen SANS LIVET Krocket er cool Vin er vidunderligt Limfjorden er livgivende Havet er herligt S eptemb er 2011 Nr. 9 6. årg ang Mens

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk De betroede talenter Når vi hører lignelsen om de betroede talenter, giver det i disse krisetider unægtelig

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

Nr. 2 21. årgang Maj 2015

Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn Side: 3: Borgerforeningen Side: 4: Sinding Forsamlingshus Side: 5, 6, 7, 8, 9 og 10: Kirkesiderne Side: 11, 12, 13 og 14: æ Sinding daw Side:

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5 Foto: Arne Friis K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Se side 4 og 5 Til eftertanke... Jeg undrer mig!

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3. Læs i bladet: Maj Juni 2013. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3. Læs i bladet: Maj Juni 2013. 2-i-1 Kirkebladet Maj Juni 2013 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum, Snæbum,

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKEBLADET JUNI, JULI, AUGUST 2013, 11 ÅRGANG NR. 3. Så blev sidste konfirmand kørt hjem. Tillykke til alle de smukke unge mennesker

KIRKEBLADET JUNI, JULI, AUGUST 2013, 11 ÅRGANG NR. 3. Så blev sidste konfirmand kørt hjem. Tillykke til alle de smukke unge mennesker KIRKEBLADET JUNI, JULI, AUGUST 2013, 11 ÅRGANG NR. 3 Så blev sidste konfirmand kørt hjem. Tillykke til alle de smukke unge mennesker ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere