Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler."

Transkript

1 Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets (ISM) konteringsregler kræver opstilling af dels et udgiftsbaseret dels et omkostningsbaseret regnskab for Århus Kommune. Det omkostningsbaserede regnskab efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler er ikke det samme som efter Årsregnskabslovens. Indledende i dette bilag opremses differencen mellem et udgiftsregnskab og et omkostningsregnskab. Dernæst vises forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. Bautavej Århus V Sagsnr.: Journalnr.: Sagsbeh.: Lars Gjørtz Hougaard Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Beskrivelsen er baseret på oplysninger fra BDO Kommunernes Revision.

2 Udgiftsregnskab Udgiftsregnskab viser Finansieringsbehovet (budget viser det samme) Fokus på periodens likviditetsforbrug Bevillingens anvendelse Ensartethed ved kontrol (kr. til kr.) Resultatet viser ikke Resultatet med omkostninger ved frembringelse af ydelsen (forbruget af aktiver/afskrivninger) Udgifter periodiseres ikke i forhold til forbrugstidspunktet Indtægter periodiseres ikke i forhold til indtjeningstidspunktet Omkostningsregnskab Omkostningsregnskabet Forbrugs-/optjeningstidspunktet er afgørende Indfører subjektive skøn, der vil medføre betydelige forskelle mellem årsregnskaber/ årsrapporter Indregning afskrivning nedskrivning Kontrolperspektiv ikke være muligt i samme grad Bevilling indregning afskrivning nedskrivning Resultat viser Resultatet i forhold til den betragtede periode med udgifter periodiseret til forbrugstidspunktet Indtægter periodiseret til indtjeningstidspunktet Side 2 af 5

3 Generelle forhold: Årsregnskabet anvendes primært af investorer/långivere og aktionærer Der er inddeling i regnskabsklasser (A- D) Årsregnskabsloven viser kun et omkostningsregnskab Der er skemapligt for resultatopgørelse og balance Der er meget detaljerede krav til noter, regnskabspraksis og øvrige oplysninger Krav om koncernregnskaber og speciel værdiansættelse vedrørende datterselskaber og associerede selskaber Generelle forhold: Årsregnskabet anvendes primært af ISM, Danmarks Statistik politikere og (borgere) Regnskabsreglerne gælder for alle kommuner, 60 virksomheder mv. omfattet af Styrelsesloven Årsregnskabet viser både et udgifts og omkostningsregnskab Der er skrappe krav til kontering og autoriserede konti samt indrapportering til ISM og Danmarks Statistik Generelt indregnes alle aktiver til kostpris (der kan ske opskrivninger) Generelt indregnes alle gældsposter til værdi Der er aktiver som ikke medtages i balancen f.eks. skove, veje rekreative arealer Der er ikke autoriseret et egentligt modelregnskab, kun hvilke poster og oversigter der skal vises Ensartethed Likvider måles til kassebeholdning, indestående Likvider i fremmed valuta måles til balance-dagens Ensartethed Likvider måles til kassebeholdning, indestående Likvider i fremmed valuta måles til balance-dagens Regnskabspraksis Regnskabsklasse angives Regnskabspraksis kun undtagelsesvis ændres Fravigelser fra årsregnskabsloven anføres Regnskabspraksis Budget- og regnskabssystemet må ikke fraviges Materielle anlægsaktiver Måles ved første indregning til kostprisen Afskrives systematisk over aktivets forventede brugstid Nedskrives ved manglende indtjeningsevne, eller mindre brugsværdi/opskrivning kan foretages Finansiel leasing optages kun i model C/D Materielle anlægsaktiver Måles ved første indregning til kostprisen Afskrives systematisk over aktivers forventede brugstid Nedskrives ved faktisk hændelse, opskrivning kan foretages. Ikke operationelle aktiver og infrastruktur som veje/skove medtages ikke Side 3 af 5

4 Immaterielle anlægsaktiver Måles til kostprisen fratrukket af- og nedskrivninger Maksimal afskrivningsperiode 20 år, dog begrundelse for mere end 5 år Immaterielle anlægsaktiver Måles til kostprisen fratrukket af- og nedskrivninger Maksimal afskrivningsperiode 10 år Finansielle anlægsaktiver Første gang indregnes til kostprisen, herefter dagsværdi Dagsværdien måles på et velfungerende marked - kan der ikke indregnes til dagsværdi, anvendes kostpris Finansielle anlægsaktiver Omtales under Værdipapirer og kapitalandele Varebeholdninger Måles til kostpris (FIFO, vejede gennemsnitspriser) Nedskrives til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere end kostprisen Varebeholdninger Måles til kostpris Indregnes kun ved væsentlige forskydninger fra år til år Bagatelgrænse på kr. til kr. Tilgodehavender derefter til amortiseret kostpris Nedskrives efter konkrete tabsvurderinger Hensættelse til generelle tab (branche, erfaringer) Tilgodehavender Første gang indregnes til kostprisen Nogle typer af tilgodehavender nedskrives efter konkrete tabsvurderinger ultimo Opskrives til nominel værdi primo Enkelte funktioner vedrørende tilgodehavender i de kommunale, hvor der ikke sker ned-/opskrivning Værdipapirer og kapitalandele Første gang indregnes til kostprisen på anskaffelsestidspunktet Særlige regler for ejerandele over 20 % / 50 % dvs. associerede/datterselskaber- koncernregnskab Værdipapirer og kapitalandele Værdien skal for noterede aktier svare til værdien pr For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele måles til indre værdis metode Landsbyggefonden skal opføres med 0 kr. pr Likvide beholdninger Måles til kassebeholdning, indestående Likvider i fremmed valuta måles til balancedagens Likvide beholdninger Måles til kassebeholdning, indestående Likvider i fremmed valuta måles til balancedagens Side 4 af 5

5 Kortfristede gældsforpligtelser derefter til dagsværdi Kortfristede gældsforpligtelser derefter restgæld Langfristede gældsforpligtelser derefter til amortiseret kostpris Opdeles i noten i forfald før og efter 5 år Langfristede gældsforpligtelser Første gang indregnes til kostpris og derefter restgæld Hensatte forpligtelser Forpligtelser der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser eksempelvis: udskudt skat pensionsforpligtelser retssager Hensatte forpligtelser Tjenestemandsforpligtelsen måles ved aktuarmæssig beregning Feriepenge og hensatte forpligtelser Egenkapital Virksomhedskapital Over ved emission Reserve for opskrivninger Andre reserver Overført over- eller underskud Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto - nettoforskellen mellem særskilte aktivog passivposter herunder udlægskontiene Side 5 af 5

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere