bladet Ærø 1 Marts/April Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 1 Marts/April Maj 2013"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 1 Marts/April Maj 2013

2 Præstens ord At tro på opstandelsen Jeg læste engang i Kristeligt Dagblad, at 50% af de adspurgte i en undersøgelse tror på, at Jesus blev korsfæstet; men kun 25% tror på, at han også op stod fra de døde. Blandt præster skulle beg - ge tal naturligvis gerne være 100%(!). Mens disse linjer skrives, ver serer nemlig også i Kristeligt Dagblad en debat om præsters tro eller mangel på samme. Jeg kan forsikre jer, at jeg tror både på korsfæstelsen og opstan delsen og alt det andet, som Gud har gennem - gået for vores skyld. Undersøgelsen går måske helt galt i byen, når den spørger: tror du på dit eller dat (korsfæstelse og/eller opstan - delse)? Som kristen må man»tage det hele med«, ligesom der i ethvert menneskes liv findes både lidelse og glæde. Ved dåb i kirken bliver den, der skal døbes (eller mor, far, gudmor eller gudfar), spurgt om trosbekendelsen led for led:»tror du på?«men selv om man bliver spurgt om troen i små bidder, kan man ikke sige ja til noget af den og nej til en anden del af den.»vil du døbes på denne tro?«indbefatter så at sige»hele pakken«. Denne hele pakke gør, tror jeg, at nogle mennesker vælger at blive præster. Ethvert præstehjerte, tror jeg, banker for, at troen ikke bare bliver et reservat i vores liv eller en personlig ejendel, men bliver sandheden om vores liv. Intet mindre og til fælles bedste. Troen kan man ikke tale om, som man taler om sin bil eller sit hus eller andre ejendele. Tro er egentlig ikke noget, man har, men noget man kan vælge at være. Jeg er dig tro, fordi jeg har fået troen som gave fra Gud. Troen er noget, der gives os, en helhed. Det giver ingen mening at undersøge den i fragmentariske bidder. Når det er sagt, er det nu alligevel interessant, hvorfor en gruppe mennesker står af, når undersøgelsen, jeg nævnte, går fra at spørge»tror du på, at Jesus blev korsfæstet?«til at spørge»tror du, at Jesus opstod fra de døde?«hvorfor er opstandelsen så meget svæ - rere at tro på end korsfæstelsen? I de perioder af livet, hvor glæden har trange kår, kan det være ekstra vanskeligt at komme op om morgenen. Det er som om, der ligger en stor, tung sten oven på mig i sengen og tynger mig ned. Der lå også en meget stor og tung sten for Jesu grav; den grav, som kvinderne i påskeevangeliet (Markus 16,1-8) tidligt om morgenen har begivet sig ud til, fordi de ville balsamere hans lig. Men der møder dem en tom grav. Stenen er væltet fra, og inde i graven sidder der bare en ung mand og siger, at de ikke skal være bange. Men de bliver bange. Og de flygter fra graven, ude af sig selv og dybt rystede; og de sagde ikke noget til no gen, netop fordi de var bange. Når vi ikke kan komme op om morgenen, tror jeg også, det er fordi, vi er bange. Bange for, at fortidens spøgelser skal plage os, bange for at den nye dag, som knap er begyndt, slet ikke har noget glædeligt til os. Vi stivner i vores frygt og holder os til den viden, som er bygget op af bitre erfaringer livet igennem. Frygten er som en stor, tung sten, der ikke lader sig rokke. Men vi skal ikke påskemorgen (eller nogen som helst anden morgen i løbet af livet) lade os nøje med vores golde viden om de bitre erfaringer. Vi skal ikke blive i de samme, dumme gamle tankemønstre. Nej, påskedag er om nogen en dag for at få renset ud:»rens den gamle surdej ud, for at I kan være ny dej«, hørte vi i epistlen (1.Kor.5,7). Det er dog ikke alt, vi selv magter at rense ud. Det ville da være skønt, hvis vi egenhændigt kunne erstatte al fryg - ten med glæde, al sorgen med kærlig - hed. Men dertil behøver vi Guds hjælp. Dertil behøver vi at tro på opstandelsen fra de døde. Men det her med at komme op, det kan i perioder være noget så svært. Der - imod er det meget lettere at komme ned! Vores viden og bitre erfaring kan så let få os ned med nakken og gøre, at vi stivner i frygt. Den frygt stivnede kvinderne også i, da de så Jesu tomme grav. De havde en viden om, at der fandtes gravskændere og gravrøvere og alt muligt andet ondt i denne verden. Men vovede de at tro på kødets opstandelse? Den var mindst lige så svær for kvinderne at tro på, som for de 75% af de adspurgte i undersøgelsen, jeg nævnte i begyndelsen. Og deres (og vores) besværlige for - hold til opstandelsestroen er en meget rammende skildring af, hvordan vi men - nesker alt for tit reagerer med frygt, instinktivt, i stedet for (refleksivt) at kaste os ud i troen. I stedet for at tro, vil vi meget hellere vide, at sådan og sådan forholder det sig.»du skal ikke tro, du skal vide!«er et motto, ud fra hvilket man har opdraget børn! Frygteligt! Men hvad kan vi dog bruge viden til? I hvert fald ikke til at forklare eller argumentere for en legemlig opstan - delse fra de døde. Den sikre viden kan paradoksalt nok fremkalde mere frygt; troen på opstandelsen kan derimod skabe glæde og fremkalde lys i mørket. Stenen var væltet fra, allerede inden kvinderne nåede ud til graven. Dermed blev de ikke bare sparet for bekymringen om, hvem de skulle få til at vælte stenen fra indgangen til graven; de blev også samtidig tildelt troens mulighed: Hvis de troede, at Jesus virkelig var opstået fra de døde, fik de her en ene - stående mulighed for at tro på, at også deres egne grave engang skulle blive tomme. Nu nærmer påskebudskabet sig noget,»vi kan bruge til noget«. For Jesu opstandelse betyder, at også vi har fået troen på, at vi slet ikke når at blive spærret inde i graven, før vi opstår til evigt liv. Stenen er væltet fra, og vi kan gå ud i en ny forårsmorgen med troen på, at al sygdom og al død engang skal overtrumfes af lys og glæde og af et evigt liv, en oprejsning af hele vores legeme med alt hvad dertil hører. Kristus er opstanden, ja, han er san - delig opstanden. Glædelig påske! Jeppe Sørensen Forsidebilledet: Marstal Kirkes klokkespil har sin oprindelse i 1987 hvor de første 10 klokker blev skænket anonymt. I dag består spillet af 48 klokker. Det komplette klokkespil blev indviet 25. november sidste år. Læs mere om klokkespillet på side 15. (Tekst/foto: Peter Nielsen) 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/ oplys barnets person-nr, dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Det Nye Menighedsråd Vi har jo som bekendt fået et nyt, samlet menighedsråd på Ærø. Menighedsrådet blev præsenteret i sidste kirkeblad. Nu prøver vi at sætte ansigter på navnene. Vi lader galant de nyvalgte komme til først. Andre tilknyttede personer, ikke rådsmedlemmer: Bygningssagkyndig: Steffen Pedersen Kirkeværge: Bjarne Møller. Redaktionsudvalg: Peter Nielsen, Anne Røndal Andersen, Ingolf Andersen. Vi vil opfordre de enkelte medlemmer, der skulle have lyst, til at præsentere sig selv og de bevæggrunde, der ligger til grund for deres opstilling. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Anne Folting Haase Aktivitetsudvalg Thomas Bay Estrup Kontaktperson Regnskabsudvalg Præstegårdsudvalg Kirkegårdsudvalg Personaleudvalg Inge Christensen Valgbestyrelse Redaktionsudvalg Kirsten Clausen Kirkegårdsudvalg Personaleudvalg Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Inge Christensen, Ommel. Inge Christensen, Ommel. Janet Ligaard, Rise. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Ingolf Andersen, Søby. Carsten Jessen Hansen Præstegårdsudvalg Valgbestyrelse Mona Madsen Sekretær Kirkeværge Stående udvalg Fredy Zurfluh Stående udvalg Birgit Annette Jensen Randi Skinner Kirkeværge Aktivitetsudvalg Berit Elena Woy Kirkegårdsudvalg Aktivitetsudvalg 3

4 Åse Moritzen Kirkegårdsudvalg Valgbestyrelse Else Emilie Madsen Kirkeværge Præstegårdsudvalg Aktivitetsudvalg Conny Larsen Kirkegårdsudvalg Aktivitetsudvalg Johan Knudsen Kirkeværge Aktivitetsudvalg Kirsten Langdill Kirkeværge Aktivitetsudvalg Jens Hebsgaard Næstformand Aksel K. Larsen Stående udvalg Regnskabsudvalg Kirkegårdsudvalg Hanne Fynbo Kasserer Regnskabsudvalg Kirkegårdsudvalg Personaleudvalg Kirsten Svane Formand Stående udvalg Regnskabsudvalg Jeppe Sørensen Præst Aktivitetsudvalg Janet Ligaard Præst Redaktionsudvalg Lars Peter W. Kristiansen Præst Stående udvalg Agnes Haugaard Præst Regnskabsudvalg Anne Folting Haase har som den første ordet: Nyt medlem af Ærø Menighedsråd Som nyt medlem af Ærø Menigheds - råd, har jeg valgt at arbejde i aktivitets - udvalget. Når jeg er udenøs, går jeg gerne i kirke. Det er dejligt at opleve andre kirkerum, høre kirkernes præster prædike, og så er jeg nogle gange heldig at kunne læse de forskellige kirkers kirkeblade. Jeg synes at en af menighedsrådets for nemste opgaver er at fremme kir - kens liv og kirkens vækst, og måske kan følgende ide, som er til glæde i andre kirker, blive til glæde i vores kir ker, så her kommer følgende: At være frivillig medarbejder. I nogle kirker, bl.a. Abildgård Kirke i Frederikshavn, har de en opslagstavle i forbindelse med kirken. Her skriver menighedsrådet opslag på de små og store frivillige arbejder, kirken ønsker nogle af kirkens brugere vil påtage sig. På samme opslagstavle kan brugerne af kirken også hænge deres opslag og til - byde deres hjælp inden for områder, der interesserer de pågældende, eller bede om hjælp i forbindelse med deres brug af kirken. F.eks. kan menighedsrådet spørge kirkens brugere, om nogle vil påtage sig jobbet som den, der hjælper f.eks. kirke - gængerne der er kørestolsbrugere og gangbesværede både før, under og efter gudstjenesten. Et andet frivilligt medarbejderjob i kirken kunne være at påtage sig jobbet som fotograf i kirken. En person der kunne tænke sig at fotografere ved kir - kens forskellige arrangementer. Rikke Balck, Frederikshavn, skriver i Abildgårds Kirkeblad Salt, at hun som frivillig medarbejder har hjulpet ved børnegudstjenesterne»gud og spaghetti«. Som frivillig medarbejder ved kirken har hun hjulpet med i både planlægningen og det praktiske arbejde omkring disse gudstjenester. Hun synes hendes frivillige arbejde er en saltvands indsprøjtning, fordi hun både yder og nyder. De opgaver, der uddeles i det frivillige arbejde, er opgaver, der er tilpasset den enkelte, så man al - tid kan klare opgaven og få noget po - 4

5 sitivt ud af det. Rikke synes, at det at være inddraget i gudstjenesterne giver en ny dimension i fællesskabet, fordi der knyttes bånd og kontakter som giver samhørighed i og omkring det at være i kirke. Måske kunne du tænke dig at være aktiv i kirkens liv, og måske har du selv ideer til, hvad du kunne tænke dig at tilbyde din hjælp til, eller få hjælp til? Hvis du synes ideen er god, kan du kontakte vores menighedsråds formand Kirsten Svane, tlf Når jeg for øvrigt ser på de forskellige arrangementer der afholdes i vores kirker, er kirken rammen om mange forskellige arrangementer af meget forskellig karakter. Al den mangfoldighed giver mulighed for liv i og omkring vores kirker, og des mere vi som kirkens brugere møder op og del - tager, des mere vil kirken blive et leven - de og vedkommende sted. Så lad os fylde kirkerummet med musik, glæde og fordybelse. Anne Folting Haase Bregninge-Søby Kirker Menighedsrådsmøder fælles for hele øen læses på siden med det fælles stof. Sognepræstens fridage Telefonsvarer og mail henviser til anden præst i ferie og på fridage! Døbte Søby: Stacie Thygesen, Østerbro 19. Bregninge: Rasmus Thygesen, Godthåb 7. Begravede Søby: Ellen Jeppe, Præstevænget 3. Marianne Werner, Buevej 12. Jørn Peder Jørgensen, Nørrebro 3. Ruth Nørmark, Langebro 17. Bregninge: Ejvind Nissen, Tværby 3. Konfirmationer Bregninge Kirke søndag den 21. april kl Victor Dalsgaard Christensen, Øster Bregninge 69. Jonas Franklin Kock, Lebyvej 14. Mads Laurits Klausen, Øster Bregninge 18. Rasmus Emil Pedersen, Godthåb 3. Magnus Grydehøj Mikkelsen, Kulebjergvej 3. Tobias Hauris Sørensen, Godthåb 7. Emil Grydehøj Mikkelsen, Kulebjergvej 3. Anders Bo Rasmussen, Lebyvej 34. Kathrine Kajhøj Hansen, Tværby 19. Miriam Camilla Hansen, Tværbymark 1. Augusta Egidia Jensen, Bregninge Møllevej 3. Søby Kirke Søndag den 12. maj kl Gustav Jørbæk Hansen, Ellehøjvej 27. Freja Cecilie Kock Christlieb, Stenagre 3. Petra Davidsen, Østerbro 23. Lærke Holm Lauth Nielsen, Minesvej 1. Frederikke Jørbæk Hansen, Ellehøjvej 27. Konfirmandlejr marts i Bregninge Kirke, konfirmandstue og præstegård. Konfirmandernes gudstjeneste i Bregninge Kirke lørdag den 16. marts kl Vi får besøg af konfirmanderne fra Hald-Kærby nord for Randers og deres præst Lone Nyeng, samt spejderne derfra. Årets tema bliver»luther«, der skal udfolde sig under overskriften»liv, Lyd, Lys«i hjemmedigtede salmer, syngende fakkeltog, brød bagt over åben ild, kirkedrama og på film. Hele lejrens arbejde foreviges i en gudstjeneste lørdag aften, hvor alle er velkomne og selvfølgelig især forældre og familie. Fællesgudstjeneste Palmesøndag i Bregninge kl Prædiken og efterfølgende foredrag af Martin Herbst (se omtale under arran - ge menter). Skærtorsdag den 28. marts Altergang i begge kirker med nybagt alterbrød bagt efter de fineste opskrifter. Bregninge Kirke kl Søby Kirke kl Søbykoret medvirker og efter guds - tjenesten vil der være et let traktement i Sognehuset på Søbakkevej. Langfredag i Søby Kirke Den 29. marts kl DE NI PÅSKELÆSNINGER De fleste kender De Ni Læsninger i december måned. Sidste år prøvede vi De Ni Læsnin - ger til påske efter inspiration fra Dom - kir ken i København. Vi er nu enige om at gøre det skiftevis i kirkerne, og læserne er ni fra me - nigheden. Imellem læsningerne synges salmer, en enkelt solo eller et orgelstykke. Læsningerne er alle fra Jesu Lidelses - historie og de leder frem til den store påskefests opstandelsesbudskab. Cubansk musik i Søby Kirke Tirsdag den 9. april kl (se omtale under arrangementer) Sognesøndage På grund af renovering af Sognehuset holdes der ikke Sognesøndage igen før til september. Kirsten Langdill 5

6 6 Tranderup Kirke Konfirmander i Tranderup Kirke Bededag, fredag 26. april 2013 kl Nicolai Jørgensen, Nørregade 11, Ærøskøbing. Signe Johanne Berner Johansen, Oldevej 5, Olde. Ida Josefine Hansen, Vindeballegade 44. Freja Damholt Josefsen, Tranderupgade 12. Sommerkoncert med Øhavskoret i Tranderup Kirke, onsdag den 29. maj kl (Se omtale under arrangementer). Sogneeftermiddage Tak for denne sæson. Sidste gang er torsdag den 7. marts, hvor vi holder sæsonafslutning. Her vil vi synge, drikke kaffe og tage en snak om, hvilke foredragsholdere der kan komme til næste sæson, eller hvis der er andre ønsker hertil. Næste sæson starter torsdag den 5. september. Afslutningsvis vil vi gerne sige en stor tak til det tidligere menighedsråd og de frivillige hjælpere. Conny og Mona Nordea forærer Tranderup Menighed akvareller af Karlin I forbindelse med lukningen af Fionia Bank i Tranderup år 2004 blev diverse inventar, heriblandt billeder pakket ned og gemt væk. Tranderup Kirkes graver, Hans, har i sin tid ofte besøgt den lille sparekasse og huskede især den flotte akvarel med mo - tiv fra Vindeballegade malet af Karlin, og han dristede sig en dag til at for høre sig om, hvad der var blevet af denne. Billedet befandt sig godt nok i Nor - deas afdeling i Marstal, og billedet blev overbragt til afgående formand for menighedsrådet, Lissi Anneberg, der sammen med Hans tog imod på kirke - årets sidste dag i Poul Erik Therkelsen, som i mange år var Amtssparekassens og senere Fionia Banks mand i Tranderup, kunne fortælle, at maleriet er lavet på bestil - ling til sparekassen. Først i firserne blev afdelingen fri - sket op og den daværende direktør H.P. Mikkelsen godkendte køb af to stk. nye malerier til afdelingen. Karlin kunne fremvise mange for - skellige billeder fra lager, men det endte med, at han malede to billeder på bestilling, da Poul Erik gerne ville have bi l le der med motiv fra Tranderup/Vin - deballe. Billedet med motiv fra Vindeballegade hang i Sparekassens ekspeditions - lokale og det andet med motiv ud over det Sydfynske Øhav prydede væggen i det lille kontor. De 2 akvareller kommer fremover til at hænge i Tranderup Sognehus, skænket af Nordea. Jytte Clausen Smukke malerier skænket af Nordea, til Tranderup sognehus På årets næstsidste dag ( ), hav de jeg og Hans (Graver) på Tranderup menighedsråds vegne den store fornøjelse at være de glade modtagere af en smuk akvarel, malet af én af øens store kunstnere, Karlin. Gaven var do - neret af Nordea. Billedet afspejler gademiljøet fra Vindeballe hen imod Tran - derup Kirke. Mange vil nok nikke gen - kendende til det, da det har hængt i Tranderup sparekasse. Maleriet blev overrakt af Nordeas medarbejder Jytte Clausen, og menig hedsrådet er meget taknemlig for den ne gave, som hænger i Tranderup sogne hus. Efter overdragelsen af det første maleri har Tranderup menighedsråd mod - taget endnu et maleri af Karlin, som Jytte beskriver i sit indlæg. En stor tak til Nordea for de to smukke malerier, som vil komme til ære og værdighed i Tranderup sognehus. Tidl. formand for Tranderup menighedsråd Lissi Anneberg Ærøskøbing Kirke Døbte Freja Mae Petkho (døbt 16. december). Karla Johanne Voigt Eriksen (døbt 26. december) Begravede/bisatte Philip Sommer Thomsen (begravet 9. oktober) Inge Rahn Svarer (begravet 24. november) Grethe Mumm Christensen (bisat 18. december) Konfirmander i Ærøskøbing Kirke Søndag 5. maj kl Sofus Johannes Koba, Kildehaven 12. Rebecca Viberg Frans, Søndergade 53. Caroline Degn Dahlquist, Vesterbro 26. Alberte Søndermark Matthiesen, Byagervej 6. Marlene Grube, Moseager 6.

7 Siden sidst... Rise Kirke Døbte Mads Hansen, søn af Krista Ingeborg Hansen og Bent Arne Hansen, Oldevej 26. Valdemar Lynggård Hansen, søn af Loui se Lynggård Hansen og Claus Han sen, Bremen, Tyskland. Begravede Niels Westphal Pedersen, Lykkevej 11. Else Margrete Pedersen, De gamles Hjem, Rise. Tidligere»Højlund«, Dunkærmark. Meddelelser Kaffe i det nye sognehus Det nyistandsatte sognehus står færdigt, og vi håber, at stedet bliver en god ramme omkring aktiviteter, møder og hyggeligt samvær. Vi vil gerne invitere menigheden til at komme at se det og være med til at tage det i brug. Der - for serveres der kaf fe og rundstykker/ hjemmebag i sognehuset hver søndag i marts måned efter gudstjenesten. Enhver er hjertelig vel kommen. Gud og spaghetti Vi vil rigtig gerne arrangere»gud og spaghetti«her i foråret tid og sted vil blive annonceret. Efter en kort, børnevenlig gudstjeneste i kirken samles vi alle til fælles aftensmad og hyggeligt samvær. Enhver er hjertelig velkommen. Stille-gudstjenester En stille-gudstjeneste er en gudstjeneste, hvor der er ro og plads til personlig fordybelse, til at hvile og være i Guds nærvær. Der er ingen prædiken, som man skal følge med i og forholde sig til. I stedet taler musik, lys, stilhed, bøn og læsninger direkte til den enkelte. Stille-gudstjenesterne vil finde sted i Rise kirke en hverdagsaften i maj må - ned samt et par gange hen over sommeren og vil blive annonceret nær mere. Gospelworkshop og koncert Lørdag d. 9. marts i Rise Kirke. (Se omtalen under arrangementer) Konfirmation Søndag den 28. april kl konfirmeres følgende unge: Casper Høj Hansen, St. Rise Landevej 16. Gustav Juul Østergaard, Dunkærgyde 13. Jacob Fomsgaard Larsen, Thorupvej 7. Josephine Amalie Husted Olsen, Dunkærgade 14. Linnea Skovsted Hansen, Østermarksvej 18. Theis Anton Kajhøj, Oldegade 18. Trine Lund Petersen, Oldevej 7. Marstal og Ommel Kirker Ældregudstjeneste torsdag den 16. maj kl Marstal Ældre Centers beboere og dagcentergæster er vant til at holde gudstjenester i den store sal på MÆC, men to gange om året tager alle i kirke enten til Marstal eller Ommel Kirke. Her midt i maj holder vi en Pinselig gudstjeneste med altergang i Marstal Kirke. Ældregudstjenesten er ikke forbeholdt folk med tilknytning til Marstal Ældre Center, men er åben for enhver, der har tid og lyst. Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 7/3: Orange kl Haugaard 14/3: Centersal kl Kristiansen Altergang 21/3 Centersal kl Kristiansen Aftengudstjeneste 4/4: Strandstuen kl Haugaard 11/4 Centersal kl Kristiansen 18/4: Rød kl Kristiansen 25/4: Centersal kl Ligaard 2/5: Grøn kl Kristiansen 16/5: Marstal Kirke kl Kristiansen Pinsegudstjeneste 23/5: Blå kl Haugaard 30/5: Ingen 6/6: Orange kl Kristiansen Filmstudiekreds Filmstudiekredsen i Marstal konfirmandstue byder på en film i hver måned fra marts til maj. Filmene fokuserer på den etik eller mangel på samme, der kan florere i et skole- eller kostskolemiljø. Den 13. marts»die Welle«en tysk film fra Den 22. april»klassen«(»entre les murs«) Fransk film af Laurent Cantet. Den 13. maj slutter vi af med Niels Arden Oplevs»Drømmen«. (For nærmere omtale se under arrangementer). Filmene kan sagtens ses uafhængigt af hinanden, og det er muligt at deltage i aftenerne enkeltvis. Alle aftener mødes vi i Marstal konfirmandstue kl Alle er velkomne. Gratis entre. Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kl. 16-gudstjenesterne i Marstal Kirke Forårets eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke har som sædvanligt et lidt anderledes indhold end formiddagsgudstjenesterne. Denne gang ser det sådan ud: Søndag den 24. marts kl : Palmesøndagsgudstjeneste. Minikonfirmanderne opfører deres påskespil under gudstjenesten Fredag den 26. april kl : Andagt som afslutning på sognevandring. Liturg: Agnes Haugaard Der er kaffe umiddelbart inden gudstjenesten Søndag den 12. maj kl : Konfirmandaltergang med forældredeltagelse. Kirkekaffe/sodavand. Konfirmation i Ommel Kirke den 5. maj 2013 kl Jeppe Helmann, Vesterskovvej 21. Jonas Marker Thylkjær Larsen, Nyvej 3, Ommel. Oliver Kim Hansen, Strandbyvejen 4. Therkel Borre Kisby, Midtvejen 6, Ronæs. 7

8 Konfirmation i Marstal Kirke den 9. maj 2013 kl Kristi Himmelfartsdag Anders Christian Ejsing Ørsnæs, Vinkelstræde 24. Andreas Boye Henriksen, Barkvej 8. Andreas Friis Grydehøj, Marstalsvejen 38. Anne Frida Juul Kieler, Kirkevejen 52. Annika Møller Hansen, Rolighedsvej 13. Casper Morsø, Vestergade 68. Cecilie Terkelsen, Tulipanvej 1. Emilie Wedel Leonharder Hansen, Primulavej 3. Emma Grabow, Skonnertvej 8. Frederikke Godskesen, Kirkevejen 56. Ida Linde Harboe Nielsen, Møllevejen 33. Jacob Holleris Petersen, Ommel Hovedgade 46 Jannik Morsø Filipsen, Primulavej 8. Jens Faurskov, Kirkestræde 33. Jeppe Pape Møller, Rolighedsvej 24. Julie Alves Larsen, Strandstræde 9. Kamilla Friis Johansen, Ny Møllergade 13. Katrine Boye Kromann, Skolegade 2. Lasse Morsø Hansen, Syrenvej 11. Malene Neergaard Jacobsen, Syrenvej 13. Maria Dreymann Terkelsen, Græsvængevej 12. Mathias Faurby Pietraszek, Solkrogen 4. Mathias Oliver Ravn, Syrenvej 1 A. Mette Winther Larsen, Færgevej 3, Kragnæs. Mie Mathea Stærke, Ommelsvejen 28. Mikkel Jensen, Færgevej 16, Kragenæs. Mikkel Nørgaard, Teglgade 39. Oliver Svejdal Bernsen, Græsvængevej 8. Oliver Theill Meyer, Barkvej 12. Regitze Svejdal Bernsen, Græsvængevej 8 Sara Andersen, Østergade 16 A. Theis Brandborg Madsen, Skonnertvej 33. Trine Nymann Kristensen, Møllevejen 70. Victor Theill Meyer, Barkvej 12. Koncerter og arrangementer Workshop Gospel for alle der indbydes til gospelworkshop, lørdag den 9. marts. kl i Rise Kirke. Sangglade mennesker i alle aldre fra og med 10 år kan se frem til en god og festlig dag lørdag den 9. marts, hvor Rise aktivitetsudvalg indbyder til gospelworkshop i kirken. De erfarne gospel-instruktører Peter Steinvig og Trine Halse leder dette kursus, som begynder allerede kl. 10 om formiddagen. Trine og Peter vil undervise i en god blanding af livlige sange og smukke, rolige ballader. Dagen rundes af med en koncert kl. 19, som er gratis og åben for publikum. Dog vil der blive opkrævet et deltagergebyr for workshopdeltagere på 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn og unge op til 16 år. Trine Halse er uddannet fra Complete Voice Institute i København, og har desuden studeret sang i USA. Trine er både en dygtig sangsolist og en erfaren dirigent, med stor personlig udstråling og en fin pædagogisk sans. Peter Steinvig er klassisk uddannet organist og en stor ildsjæl inden for gospelmusikken. Han er selv den faste leder af hele tre gospelkor. Det er således to kompetente og meget engagerede mennesker, som le - der workshoppen og gospelkoncerten den 9. marts. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, og interesserede kan tilmelde sig hos Gitte Jørgensen på tlf. nr eller på Koncert Sprudlende gospelkoncert i Rise Kirke, lørdag den 9. marts kl Gospelinteresserede i alle aldre kan se frem til en oplevelsesrig aften lørdag den 9. marts kl. 19, hvor deltagere fra hele Ærø optræder som korsangere og solister. Programmet er alsidigt og indeholder såvel livlige sange som smuk ke, rolige ballader. De erfarne gospel- instruktører Peter Steinvig og Trine Halse, som i dagens løb har indstuderet sangene med de lokale deltagere, medvirker selv ved koncerten som hhv. pianist og solosanger. Peter Steinvig er klassisk uddannet og til daglig organist i Karlslunde Strand kirke. Hans store passion er dog gospelmusikken, hvilket afspejler sig i de mange opgaver, han i årenes løb har påtaget sig inden for denne genre. Peter er den faste leder af tre gospelkor og har desuden i over tyve år arrangeret store gospelfestivaler, bl.a. Copenhagen Gospel Festival. Trine Halse gjorde, med sin vældige energi og smittende charme, et stort indtryk på gospeldeltagere og koncertpublikum i Rise Kirke for to år siden. Nu får vi muligheden for at opleve hende igen, idet hun ledsager Peter til Ærø den 9. marts. Trine er såvel en dygtig sangsolist som en erfaren dirigent, med en ud- 8

9 dannelse fra Complete Voice Institute i København og supplerende sangstudier i USA. Peter og Trine har til fælles glæde haft et musikalsk parløb gennem flere år, og begge glæder sig meget til at komme her til marts. Mød selv op og oplev disse to dygtige gospelentusiaster samt venner, familiemedlemmer og naboer optræde til gospelkoncerten i Rise Kirke! Der er gratis adgang, og alle er naturligvis velkomne. Organist Gitte Jørgensen Filmstudiekreds Onsdag den 13. marts kl i Marstal Konfirmandstue er den tyske film»bølgendie Welle«en tysk film fra 2008 af Dennis Gansel på programmet. Det er en film som viser os ondskab som noget man lærer, og her er det ikke primært eleverne, men også en lærer, der starter ondskabens spiral. Alle er velkommen. Koncert Torsdag den 14. marts kl i Marstal Kirke EDDA MEYER, sang KARSTEN HERMANSEN, orgel Koncerten har fået overskriften»orgelet swinger«, og det skal tages helt bogstaveligt. Programmet består nemlig af jazzmelodier, som Edda Meyer vil syn - ge til orgelakkompagnement. Det er en usædvanlig sammenstilling, men det kan måske bringe noget nyt til gamle, velkendte jazznumre såsom»moonlight in Vermont«,»Night and Day«,»The Shadow of your Smile«og mange andre. Edda Meyer er uddannet på konservatoriet i Rostock med Siegfried Lorenz som hovedfagslærer. Siden ankomsten til Ærø for syv år siden har Edda Meyer optrådt man ge gange med et klassisk repertoire, men nu er tiden inde til at prøve noget nyt, så sangen og orgelet kan swinge! Der er fri entré kollekt ved udgangen Foredrag Fællesgudstjeneste Palmesøndag i Bregninge, den 24. marts kl Prædiken og efterfølgende foredrag af Martin Herbst. Foredragsholder Martin Herbst, født 1960, var 39 år, da han flygtede fra Moon-bevægelsen i USA hjem til Danmark. Han indledte siden et teologistudium, som han fuldendte på mindre end tre år og med et karaktergennemsnit på 13. I dag bor han i København, hvor han er præst i folke kirken. Koncert Cubansk musik i Søby Kirke, tirsdag den 9. april kl En livlig og anderledes kirkekoncert med et stærkt rytmisk præg det er det publikum inviteres til at komme og høre i Søby Kirke tirsdag d. 9. april kl Eric Mendez vil synge en række af sine meget personlige sange, akkompagneret af sig selv på guitar og af Nikolai Banke på percussion. Efter koncerten er der kaffe i Sognehuset, hvor Nikolai Banke vil fortælle om cubansk musik. Eric Mendez er en fantastisk dygtig musiker og sanger, og en vigtig stemme i musiklivet i Caribien. Specielt for ham er at sangteksterne er præget af hans kristne tro. Hans musik har som al cubansk musik et stærkt drive, iblandet iørefaldende melodier. Han plukker ivrigt af forskellige genrer og er inspireret af både blues, funk, jazz, brasiliansk og reggae-musik, men det hele har et umiskendeligt cubansk præg. Eric Mendez tekster blev for to år si - den udgivet i en antologi over moderne sangskrivere i Cuba. Nikolai Banke huserede i de tidlige 90-ere som trommeslager og percussionist i det rytmiske musikmiljø i Århus, hvor han spillede sammen med mange forskellige jazz- og popmusikere. Han er uddannet i idehistorie på universitetet og var derefter i en del år lærer på Vestjyllands Højskole ved Ring købing, hvor han underviste i rytmisk sammenspil og filosofi. Det var i denne periode, at han foretog flere studieture til Cuba sammen med højskoleelever, og bl.a. lærte Eric Mendez at kende. For tiden er Nikolai Banke musiklærer på Rødding Højskole. Der er gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt. Organist Paul Nedergaard Koncert Torsdag den 18. april kl i Marstal Kirke INGER ALLAN, obo KARSTEN HERMANSEN, orgel Oboisten Inger Allan bor i Svendborg, men har en lang karriere bag sig som docent på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, underviser på Stockholms Kungl. Musikaliska Akademi og Edsberg Musikinstitut i Sverige, musikchef for Randers Byorkester og endelig rektor for Det Fynske Musik - konservatorium. Nu er hun freelance oboist, men er også stærkt involveret i mange andre musikalske sammenhæn - ge ikke mindst i det sydfynske område. Ved koncerten spiller Inger Allan musik af Georg Philipp Telemann, Carl Nielsen og Jean Langlais og akkompagneres af kirkens organist. Der er fri entré kollekt ved udgangen Filmstudiekreds Mandag den 22. april kl i Marstal konfirmandstue tager vi en tur til Frankrig, med filmen»klassen«(»entre les murs«) af Laurent Cantet. Denne film giver absolut også stof til eftertanke, da den, kort fortalt, beskriver teenagekulturen i et klasseværelse, hvor moderne pædagogik, og forskellige kulturer mødes. Alle er velkomne. 9

10 Koncert Lørdag den 11. maj kl i Marstal Kirke STILLINGKORET Stillingkoret, der tæller omkring 40 medlemmer, besøger Marstal Kirke under korets forårstur til Ærø. Koret har eksisteret siden 1980 og har et bredt repertoire af nyere nordisk kormusik, men har også sunget større værker, f.eks. Händels»Messias«og Verdis»Requiem«sammen med Randers Kammerorkester. Koncerten i Marstal vil markere overgangen fra forår til sommer med sange fra dansk og svensk kormusik af bl.a. Gade, Otto Mortensen og Evert Taube. Herudover vil man kunne høre om engelske bamser på udflugt samt Max Regers Marialieder. Korets dirigent, Niels Bo Emgren, er uddannet som solist (baryton) fra Det jyske Musikkonservatorium og har desuden dirigentuddannelse fra Syddansk Universitet i Odense samt organistuddannelsen fra Vestervig. Der er fri entré kollekt ved udgangen Filmstudiekreds Mandag den 13. maj kl i Marstal konfirmandstue slutter vi af med Niels Arden Oplevs»Drømmen«Sommeren 69 baseret på en sand historie og så er den optaget på Ærø. Alle er velkomne. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, den 20. maj 2013 kl Traditionen tro fejres 2. pinsedags gudstjeneste i det fri. I år kommer biskop Tine Lindhardt og prædiker. Friluftsgudstjenesten holdes i præstegårdshaven i Bregninge. I tilfælde af regn rykker vi ind i Bregninge Kirke. Søbykoret og Øhavskoret medvirker. Koncert Sommerkoncert i Tranderup Kirke onsdag den 29. maj kl Festligt må det blive, når Øhavskoret holder sin årlige sommerkoncert i Tran - derup Kirke onsdag den 29. maj kl ! Der bydes på et blandet program af spirituals, klassisk kormusik og sommersange samt fællessange fra Højskolesangbogen i forårets og sommerens tegn. Øhavskoret er et blandet fire-stemmigt kor med et alsidigt repertoire og et aktivt virke. I løbet af sin forholdsvis korte levetid har koret markeret sig ved 10 flere anledninger over hele øen. Heraf kan nævnes kortræf i Kulturladen i Rise, Grundlovsmøder, optræden på Ærøs - købing Torv, gudstjenester og kirkekoncerter ved flere af øens kirker. Som kirkekor er Øhavskoret naturligvis velbevandret i den gejstlige musik, men den verdslige har også en ganske stor plads i kormedlemmernes hjerter! Kom og syng med på årstidens sange og oplev kormusik med dens mange facetter! Der er gratis adgang til sommerkon- certen i Tranderup, og alle er hjertelig velkomne. Organist Gitte Jørgensen Koncert Torsdag den 30. maj kl i Marstal Kirke TUNNBYBÄLGARNA, KJELL HARALD LANGHAUG og ERNA FAGERLI Det er blevet en fin tradition, at Ærø Harmonikafestival indleder dagene med en kirkekoncert. Sådan bliver det også i år, hvor Tunnbybälgarna, som vi hør -

11 te sidste år, spiller til glæde for alle, der holder af harmonikamusik i bredeste forstand. Der er noget storslået over, når et helt orkester af harmonikaspillere trakterer instrumenterne på én gang. Men harmonikaorkesteret kommer ikke til at stå alene, for Kjell Harald Langhaug og Erna Fagerli fra Norge deltager også i koncerten. Repertoiret er umuligt at gætte, for mulighederne er uanede for parret, som mestrer alt fra klassisk musik til viser. Under alle omstændigheder skal det nok blive en stemningsfuld oplevelse! Der er fri entré til koncerten og kollekt ved udgangen Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Lørdag 9. marts kl Rise Kirke Gospelworkshop. Lørdag 9. marts kl Rise Kirke Gospelkoncert. Onsdag 13. marts kl Marstal konfirmandstue Filmaften»Bølgen«. Torsdag 14. marts kl Marstal Kirke Koncert med Edda Meyer og Karsten Hermansen,»Orgelet Swinger«. Søndag 24. marts kl Bregninge Kirke Gudstjeneste med prædiken og efterfølgende foredrag ved Martin Herbst. Tirsdag 9. april kl Søby Kirke Cubansk musik ved Eric Mendez og Nikolai Banke. Torsdag 18. april kl Marstal Kirke Koncert med Inger Allan, obo og Karsten Hermansen, orgel. Mandag 22. april kl Marstal konfirmandstue Filmaften»Klassen«. Fredag 26. april kl Ommel Kirke Store bededags sognevandring. Lørdag 11. maj kl Marstal Kirke Koncert med Stillingkoret under ledelse af Niels Bo Emgren. Mandag 13. maj kl Marstal konfirmandstue Filmaften.»Drømmen«. Torsdag 16. maj kl Marstal Kirke Ældregudstjeneste ved Lars Peter Kristiansen. Pinsedag 20. maj kl Bregninge præstegårdshave. Friluftsgudstjeneste. Onsdag 29. maj kl Tranderup Kirke Sommerkoncert med Øhavskoret. Torsdag 30. maj kl Marstal Kirke Koncert med Tunnbybälgarna. Se nærmere omtale af de enkelte arrangementer på sognesiderne og under»koncerter og arrangementer«. Den bibelske have i Bregninge Fælles for de ærøske sogne Tværby 15 Haven åbner i år den 24. marts, Palmesøndag. Den første sæson gik over al forventning. Vi har hilst på mere end 500 glade mennesker. Til jer, her fra Ærø, siger vi tak for besøget, for samtaler, gaver og dejlige hilsener i gæstebogen. Til jer, der endnu ikke har vandret i haven, siger vi: Kom! Vi ses. Kirsten Hornbeck og Søren Busch 11

12 Fælles for de ærøske sogne Ingolf Andersen fra Søby deltog i Grøn Kirke konferencen i Sverige som repræsentant for de ærøske menigheder. Her er en lille beretning fra Konferencen. Grøn konference skyder internationalt projekt i gang I november mødtes kirker fra Danmark, Slovakiet, Sverige, Tyskland og Letland til en fælles konference om arbejdet med bæredygtighed i kirker i landområder. Facts om projektet Klima- og miljøgruppen under Danske kirkers Råd har som led i Grøn kirke projektet fået bevilget støtte fra EU s Grundtvigs fond til et toårigt internationalt projekt om bæredygtighed i landområder. Det er et euro - pæisk samarbejde mellem kirker i Danmark, Sverige, Letland, Slovakiet og Tyskland. Fra Danmark medvirkede repræsentanter fra Rise sogn i Sønderjylland, fra sognene på Ærø og fra Roskilde stift var der repræsentanter fra Kvislemark, Fyrendal og Førslev sogne ved Næstved, og fra Sæby, Gershøj, Kirke Hyllinge og Lyndby sogne i Lejre provsti. Projektet er planlagt til at forløbe over to år, hvor der vil blive holdt tre konferencer for repræsentanter fra de fem lande. Projektet er et læringsprojekt, hvor de medvirkende kirker på den ene side udveksler viden, ideer og erfaringer om deres arbejde med klima og bæredygtighed med hinanden, og på den anden side reflekterer over, hvorfor vi som kirker skal og bør involvere og engagere os i klimaspørgsmålet. Første internationale konference i Tollarp Den første konference blev afholdt fra den 8. til den 12. november i Tollarp, nær Kristiansstad i Sverige, med i alt 52 deltagere. Deltagerne fik i disse dage forskellig inspiration til at arbejde med det grønne. Der var foredrag, gruppearbejde, ekskursioner og socialt samvær. Henrik Grape og Anders Nylander holdt to gode foredrag om klimaforandringer og teologi, hvor der også blev lagt vægt på menneskets rolle som forvaltere. En af dagene bød på en ekskursion til en kirke fra tallet, der havde installeret jordvarme og sparede en masse ved det. Herefter besøgte gruppen naturområdet Vattenriket i Kristiansstad. I byen oplever de at blive truet af klimaforandringer og havvandsstigninger, så de gør en aktiv indsats for at nedbringe deres CO2-udslip. Søndag eftermiddag var deltagerne til gudstjeneste med klimastafetten og gik bagefter en lang tur gennem de smukke svenske efterårsskove. Grøn Kirke er til inspiration for andre Der var også mulighed for at gå på opdagelse i de forskellige landes materialer. Den danske gruppe havde materiale med om Grøn Kirke, Skabelsestiden, Klimastafetten og TROøkologisk kirkefestival. Flere personer fra de andre lande i projektet synes godt om det danske materiale. Det er konkret og lige til at gå i gang med. Den tyske gruppe var meget interesseret i at lave noget, der svarer til Klimastafetten. Konferencen var også en øjenåbner for andre landes grønne arbejde. Gruppen fra Letland og Slovakiet gav udtryk for at være langt bagud. Deres grønne arbejde handler om at rydde op omkring kirken. Man har været vant til bare at smide affaldet. Det er der, de starter. Til gengæld er energibesparelser ikke en udfordring for de varmer ganske enkelt ikke kirkerne op. Det europæiske samarbejde fortsætter Deltagerne tog inspirerede fra konferencen. De har fået en masse gode idéer til at gå i gang med eller fortsætte det grønne arbejde i kirkerne. Det europæiske samarbejde mellem kirker fra Danmark, Sverige, Letland, Slovakiet og Tyskland vil fortsætte de kommende to år. Der er planlagt end nu to konferencer, den ene i nærheden af Wittenberg i Tyskland i sen sommeren næste år og den anden i Slovakiet om to år. Mellem konferencerne vil der 12

13 Fælles for de ærøske sogne være møder for deltagerne i de enkelte lande, hvor der vil være mulighed for at følge med i hinandens arbejde, og for at hjælpe og inspirere hinanden til at udvikle arbejdet for bæredygtighed inden for kirken. Notits fra Grøn Kirkes Hjemmeside. Hvad tror vi? Man kan til stadighed opleve, at det er et trosspørgsmål, om klimaforandringer er menneskeskabte eller ikke er det. Det har vi senest set i den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor Mitt Romney udtalte, at klimaforandringer intet har med mennesker at gøre, og at vi derfor heller ikke som mennesker kan stille noget op over for dem. Forskerne i FN s klimapanel er på den anden side ikke i tvivl om, at der sker større og voldsommere ændringer i klimaet nu, end der har gjort tidligere, og at årsagen skal findes i menneskers livsstil. Selv i Danmark har vi oplevet regnskyl og storme af usædvanlig styrke, om end det, vi kommer ud for, er i en langt mindre målestok end i andre dele af verden, og dertil kommer at vi i vores del af verden har langt bedre muligheder for at rydde op og få hverdagen til at fungere igen efter kort tid. Sådan er det ikke i de fattigste egne af verden. Det handler om ansvar og retfærdighed 20% af verdens befolkning forbruger 80% af jordens ressourcer. Dvs. der er 80%, der må deles om de resterende 20% af ressourcerne. Samtidig er det sådan, at det er forbruget fra de 20 % af verdens befolkning, der fører til langt den største del af drivhusgasser. Og man må stille sig selv det spørgsmål: Er det retfærdigt? Der står på side 1 i Bibelen, at men nesker er skabt lige i forhold til hinanden, det kaldes i Bibelen»at være skabt i Guds billede«, og der står tillige, at Gud gav mennesker ansvaret for at passe på og forvalte alt det, han havde skabt. Mennesket er altså selv Restaurering af altertavlen i Bregninge Kirke en del af alt det, Gud har skabt. Og til forskel fra andre levende væsner, har mennesket fået forstand og fornuft. Det betyder, at vi som mennesker har en vis evne til at forudse, hvad der kan ske, hvad der kan komme ud af det, vi gør. Derfor har vi et særligt ansvar over for Gud. Vi må derfor som kirke arbejde for bæredygtighed ud af et særligt ansvar over for Gud, og vi må arbejde for en mere retfærdig fordeling af goderne. Det er et etisk problem, at det er de fattigste, der ram - mes først og hårdest af klimaforandringerne. Som kirke må vi vise solidaritet med det, der er mest sårbart det var det, Jesus gjorde. Citat: Helene Wonsbek Rasmussen er sognepræst i Sæby-Gershøj Pastorat Ved et besøg i Bregninge Kirke i september 2010 kunne en konservator fra Nationalmuseet konstatere, at Claus Berg altertavlen og andet af det historiske inventar trængte til restaurering. I maj 2012 faldt finansieringen på plads takket være en meget velkommen tildeling af fondsmidler på kr fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Den 24. januar 2013 tog restaureringsarbejdet så sin begyndelse. Farvekonservator Bent Jacobsen og hans erfarne folk kom til Bregninge, nedtog alle figurgrupperne i tavlens midterfelt samt apostle og helgener fra sidefløjene og tog alt med til værkstedet i Korinth, hvor hovedparten af restaureringsarbejdet kommer til at fore gå hen over foråret. Kristusfiguren Smertensmanden og præstetavlerne i våbenhuset tog konservato - rerne også med. For os få tilskuere til seancen var det en fascinerende oplevelse at følge nedtagningen og få lejlighed til at studere figurerne helt tæt på. Historiens vingesus kunne ganske enkelt høres over Claus Bergs snart 500 år gamle altertavle. Det vides endnu ikke, hvor lang tid restaureringsarbejdet vil stå på, men konservatoren regner i hvert fald med, at tavlen til konfirmationen d. 21. april vil fremstå på en måde, så ingen kan se, at der stadig arbejdes på den. Annette Finnerup 13

14 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Kirkeværge: Randi Skinner. Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge: Mona Madsen. Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kordegnevikar Helge Taggatz. Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Ole Boas Tlf Graver, Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 14

15 Fælles for de ærøske sogne Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 20. maj kl Traditionen tro fejres 2. pinsedags gudstjeneste i det fri. I år kommer biskop Tine Lindhardt og prædiker. Friluftsgudstjenesten holdes i præstegårdshaven i Bregninge. I tilfælde af regn rykker vi ind i Bregninge Kirke. Søbykoret og Øhavskoret medvirker. Sognevandring store bededag Forårets fælles sognevandring ligger i år på store bededag, den 26. april. Vi indleder dagen med gudstjeneste i Ommel kl v/ Kristiansen, og afslutter kl med andagt i Marstal v/ Agnes Haugaard. I de mellemliggende timer spiser vi sammen vores medbragte mad og vandrer ad farbare veje fra Ommel til Marstal. Menighedsrådet giver kaffe/the/vand. Fra Marstal vil der være kirkebil tilbage til Ommel. Alle er velkomne til at deltage. Det er en dag, hvor der både er plads til fordybelse og fællesskab. Vi har valgt at gøre turen lidt kortere end de foregående år, for at så mange som muligt får lyst til at deltage. Husk lige madpakken! På vegne af menighedsrådet og de ærøske præster Lars Peter Wandsøe Kristiansen Klokkerne i Marstal Den 25. november sidste år blev klokkespillet i Marstal Kirke indviet. Det blev en stor og festlig dag med 170 deltagere til gudstjenesten i kirken og helt nye og anderledes musikalske oplevelser. Den første del af Marstal Kirkes klokkespil blev givet anonymt af en beboer i Marstal og de første 10 klokker kom op i tårnet i Et par år senere blev donationen øget lidt fra samme giver, så der kunne tilføjes tre klokker. Endelig i 1991 kom klokke nummer 14 takket være en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Med 14 klokker havde Marstal fået et automatisk spil, som kunne spille en del melodier, men der var trods alt grænser for variationsmulighederne. Organist Karsten Hermansen ved»spilleautomaten«der er indrettet i etagen under klokkerne Ingen spekulerede på, at klokkespillet kunne udvides yderligere, indtil klokkenist og klokkekonsulent Per Rasmus Møller foreslog at sende en ansøgning til A. P. Møller Fonden. Ansøgningen blev afsendt i april 2010 og i maj det følgende år kom bevillingen på 2,3 millioner kroner. Firmaet Thubalka i Vejle skulle stå for arbejdet, men selve klokkerne skulle støbes hos Eijsbouts i Asten i Holland. For at gøre klokkespillet til et komplet koncertspil skulle der tilføjes 34 klokker. I slutningen af maj 2012 blev klokkerne godkendt af klokkekonsulent Per Rasmus Møller ved et besøg hos Eijsbouts i Holland. Den 25. november 2012 blev klokkespillet så omsider indviet. De nye klokker består af 5 store klokker og 29 mindre. De mellemliggende klokker fandtes allerede. Tilsammen hænger der nu fem tons klokker i tårnet. Hertil kommer ophænget, der har medført at tårnet er forstærket med stålspær. På etagen under er der bygget en spillekabine, så man kan spille på klokkerne i relativt gode omgivelser. Tilsammen giver udvidelsen til 48 klokker helt nye muligheder for en varieret musik på de faste ringetider. De tre største af de nye klokker har en inskription. På den første står, at: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal har skænket midlerne til det nye klokkespil. På den næste står første vers fra salmen:»se, nu stiger solen af havets skød«, og på den sidste står et lokalt vers. Peter Nielsen 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL marts Ligaard Ingen (Børnekirke kl ) 3. s. i fasten Kaffe - nyt sognehus Ingen Kristiansen Ligaard 10. marts Ligaard Altergang Midfaste Kaffe - nyt sognehus Kristiansen Ingen Kristiansen 17. marts Ligaard Ingen Mariæ Bebudelsesdag Kaffe - nyt sognehus Ingen Martin Herbst 9.30 Haugaard 24. marts 9.30 Ligaard Ligaard Palmesøndag Kaffe - nyt sognehus Kristiansen Altergang Altergang marts Kristiansen Altergang Altergang Søbykoret Skærtorsdag Ingen marts De ni Læsninger Langfredag Liturgisk Liturgisk Liturgisk marts Øhavskoret Søbykoret Altertavlen åbnes Påskedag Kaffe - nyt sognehus april Ligaard Ingen 2. påskedag Ingen 9.30 Ingen 7. april Haugaard Ligaard Ingen 1. s. e. påske Kirkekaffe Haugaard 14. april Ingen 9.30 Kristiansen (Børnekirke kl ) 2. s. e. påske Kirkekaffe Kirkekaffe Ingen april Ingen Konfirmation 3. s. e. påske Ingen Ingen april Ingen Ingen Haugaard Konfirmation Bededag Liturgisk Sognevandring Ærø Kristiansen 28. april 9.30 Haugaard Ingen 4. s. e. påske Konfirmation Ingen 5. maj 9.30 Ingen Haugaard s. e. påske Konfirmation Konfirmation maj Haugaard Ingen (Børnekirke kl ) Kristi Himmelfart Konfirmation Kirkekaffe Ligaard Ligaard 12. maj Kristiansen Konfirmation 6. s. e. påske Kirkekaffe Konfirmandaltergang Altergang maj Pinsedag Ingen Tine Lindhardt Ingen 20. maj Ingen Ingen Ingen Ingen Præstegårdshaven 2. pinsedag maj Kristiansen Ingen Trinitatis søndag juni Ligaard Ligaard 1. s. e. trinitatis Kirkekaffe Kirkekaffe MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2010.

Gurre menighedsråds beretning 2010. Gurre menighedsråds beretning 2010. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Maj 2011 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere