Teoretiske forskningsbaserede overvejelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teoretiske forskningsbaserede overvejelser"

Transkript

1 Teoretiske forskningsbaserede overvejelser Som en følge af eksperimentering med brugen af mange forskellige medialiseringsværktøjer, hvor tanken om styrkelse af lektielæsning og intensiveret sproglig træning samt det deraf følgende begreb den omvendte undervisning opstod, har vi været meget fokuserede på konkret at afprøve og opstille stilladsering for, hvordan man med stort fagligt udbytte kan arbejde konsekvent med netop Den omvendte undervisning og medialisering i sprogfagenes kernefaglige discipliner. Et stort sprogligt udbytte er netop afhængigt af dels en større sproglig træningsindsats fra elevernes side dels en naturlig elevmotivation, og disse to faktorer indeholdes netop i principperne for den omvendte undervisning og styrkes af den øgede anvendelse af medialisering. Desuden øges elevernes interesse og faglige indsats, fordi de skal dele deres sproglige produkter og materiale med elever fra andre skoler vha. af fx en fælles blog, og dette falder meget godt i tråd med følgende citat, som siger: As mobile technology develops, it affords second or foreign language learners and teachers ever greater opportunity to practice the target language anywhere and anytime (Geddes, 2004). Moreover, with less expensive devices, it is becoming more and more common to use technology in learning and teaching contexts. With its portability, mobile technology expands learning and teaching opportunities for second and foreign language learners and teachers. Moreover, with user created content, which enhances users participation, Web 2.0 technology provides new kinds of learning and teaching with technology in second and foreign language instruction. In addition, because the basic concept of Web 2.0 is sharing information and collaboration (see the definition in the next section), it makes it easier for learners to connect not only to other learners, but also to native speakers of the target language around the world. Most of all, the use of these technologies addresses many of the major challenges of Second Language Acquisition (SLA), such as comprehensible input or i+1 (Krashen, 1985), the interaction hypothesis (Long, 1983, 1996), corrective/facilitative feedback (Gass, 1997; Long, Inagaki, & Ortega, 1998), and learner autonomy (Benson, 2001). Fra WEB 2.0 TECHNOLOGY MEETS MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING, Min Jung Jee University of Texas at Austin) Bloggens muligheder for interaktion (og for den sags skyld også chat-mediets muligheder) samt elevernes mange medialiserede træningsprodukter på målsproget får specielt denne self-directed indflydelse på elevernes sproglige indsats og læringsmotivation, som påpeges af Robert Godwin Jones. En sådan indvirkning finder også sted, når det drejer sig om indbyrdes kommunikation mellem second language learners og ikke kun mellem second language learners og native speakers, hvilket er en vigtig pointe i følgende citat: Portability and easy access to Web 2.0 tools such as blogs or wikis through mobile devices enable learners to be exposed to L2 anytime and anywhere. The input could be from native speakers, which enhances the L2 learner s authentic use of the target language. It could also be from other L2 learners, which provides more opportunities to negotiate meaning. Moreover, by nature, Web 2.0 tools promote social networking or social relationships on the net. That means that with careful guidance and design by expert pedagogues, Web 2.0 technology may have the potential to enhance meaningful interaction, not only between Non-native speaker-and Non-native speaker (NNS-NNS) but also between Native-speaker and Non-native speaker (NS- NNS). Finally, through social interaction, learners may give and receive feedback, which is also meaningful for learners. Thus, mobile devices and Web 2.0 provide more chances to interact by giving and receiving

2 feedback as input and output for foreign language learners than previously developed technology. Fra : WEB 2.0 TECHNOLOGY MEETS MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING af Min Jung Jee, University of Texas at Austin Eleverne bliver meget opmærksomme på både de andre elevers samt deres eget sproglige udtryk, og dermed bliver de også mere interesserede i at arbejde med grammatikken for at undgå at lave de fejl, som de normalt laver og stimuleres derigennem til at opbygge og dermed til at få en dybere forståelse for målsproget sproglige / grammatiske stukturer, hvilket er et vigtigt skridt på vejen til, at eleverne på sigt udvikler sig til at blive self-directed autonome sprogindlærere. Moving students to the point where they will take advantage of feedback and comprehension aids involves enhancing their metacognitive knowledge about language learning. If they can learn how to build on existing knowledge, how to profit from errors, how to examine more closely the forms they are using, this can only have a salutary effect on their language ability and on their capacity for autonomous learning. Fra : EMERGING TECHNOLOGIES AUTONOMOUS LANGUAGE LEARNING af Robert Godwin-Jones, Virginia Commonwealth University Da vores tilgang til sprogundervisningen og sprogindlæringen i 'Den omvendte undervisning' netop er den kommunikative tilgang, er det vigtigt for os at påpege, at vi kan konstatere, at netop elevernes arbejde med at udbygge og forbedre interlanguage = intersproget ser ud til i høj grad at blive stimuleret gennem kommunikation vha. web 2 medier og anvendelse af forskellige medialiseringsværktøjer. Med den kommunikative tilgang ses sproget som et middel for kommunikation. Her er sproget ikke blot et system af strukturer eller grammatik, men består derimod af betydningsnetværk. Sproget ses derfor i høj grad som talehandlinger, og den kommunikative undervisning tager sit udgangspunkt i en opfattelse af sprog som kommunikation, dvs. et funktionelt og interaktionelt sprogsyn. Med et kommunikativt sprogsyn som tilgang til undervisningen og sprogindlæringen er det vigtigt at være opmærksom på, at betydningsdannelse opstår i en kontekst, og at det også skal være udgangspunktet for betragtningen af sprogets former. Karakteristisk for elever, der lærer et fremmedsprog, er, at de taler intersprog, altså mellemstadiet mellem det modersmål, de oprindeligt har lært og så det fremmedsprog de er i gang med at lære. Sprogsynet har en meget stor betydning for, hvilke vurderingskriterier, der lægges til grund for betragtningen af elevernes sproglige ytringer, intersprog. Vurderingen af rigtigt eller forkert i skriftlige eller mundtlige besvarelser vil være afhængigt af ens forståelse for fænomenet intersprog, hvor man jo ikke nødvendigvis vil tale om fejl men om afvigelser, og hvor man i øvrigt vil betragte disse afvigelser ud fra en forståelse af, at der er systematik i afvigelserne, at eleven har forstået grundlaget, basis for fx datidsformer. Eleven siger fx il a prendu i stedet for ila pris. Ud fra en forståelse af sproget som intersprog vil man se en ressource i ytringen il a prendu, idet man vil kunne fremhæve det korrekte i datidssignalet for tredje bøjning regelmæssigt verbum, u og eventuelt bruge det som udgangspunkt til at tage op, at der findes uregelmæssige datidsformer på fransk. Ud fra en kommunikativ betragtning af sprog vil ytringen fungere i praksis, da eleven netop signalerer, at handlingen er i datid.

3 Sådanne afvigelser kan man netop efterfølgende bruge som udgangspunkt for undervisning i sætningsstruktur, bøjningsformer eller lignende. Der vil i så fald være tale om en grammatikundervisning, der tager udgangspunkt i elevens intersprog (der må betragtes som værende individuelt), og som for eleven vil forekomme relevant. Således bliver elevens intersprog og ikke sproget som system betragtet udgangspunkt for undervisningen i grammatik og sproglig produktion og for elevernes samlede sprogindlæring. The use of mobile devices and Web 2.0 tools are supported by major SLA theoretical paradigms such as Krashen s (1985) input hypothesis, Long s (1983, 1996) interaction hypothesis and models of corrective/facilitative feedback (Gass, 1997; Long, Inagaki, & Ortega, 1998). Krashen (1985) proposed the concept of comprehensible input, which refers to the idea that is a little beyond one s current target language level (i+1) is the necessary and sufficient condition for target or second language (L2) development, and that learners should be exposed to an i+1 level of input only. While Long s (1983, 1996) interaction hypothesis also emphasizes the importance of input, it additionally focuses on output. According to Long, negotiation of meaning through interaction facilitates L2 acquisition because it connects input and output through selective attention. Thus, negotiation is important to give learners opportunities to get input and to practice output. In terms of feedback, there are two types of feedback, positive and negative. They both play critical, though different, roles in L2 acquisition. Positive feedback confirms learners language production as correct or acceptable so that the learner can strengthen his or her L2. Negative feedback informs a learner that certain forms are not acceptable so that the learner can reconstruct his or her interlanguage. Given this, MALL and Web 2.0 tools are good ways of facilitating L2 acquisition in terms of input, interaction and feedback. Fra : WEB 2.0 TECHNOLOGY MEETS MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING af Min Jung Jee, University of Texas at Austin Som støtte for eleverne i deres sprogindlæring og udarbejdelse af deres forskellige medialiserede produkter bør der arbejdes med stillladsering, da forskning netop har vist at stillladsering styrker indlæringen. Donato (1994, p. 40) beskriver betydningen af stilladsering som følger:... in social interaction a knowledgeable participant can create, by means of speech, supportive conditions in which the novice can participate in, and extend, current knowledge and skills to higher levels of competence. Aljaafreh and Lantolf (1994, p. 469) opsummerer følgende omkring stilladsering The idea is to offer just enough assistance to encourage and guide the learner to participate in the activity and to assume increased responsibility for arriving at the appropriate performance. Det er dog op til den enkelte lærer subjektivt at definere, hvad der er lige akkurat passende stilladsering, men Wood, Bruner og Ross foreslår dog generelt 6 stilladseringsfunktioner, som man kan gøre brug af:

4 Wood, Bruner, and Ross (1976) are more specific in their proposal of six functions of scaffolded help in educational psychology more generally: 1. recruiting interest in the task 2. simplifying the task 3. maintaining pursuit of the goal 4. marking critical features and discrepancies between what has been produced and the ideal solution 5. controlling frustration during problem solving 6. demonstrating an idealised version of the act to be performed. In sum, collaboration with reference to the metaphor of scaffolding uses as a central image the notion that learners are at a certain place in development and can be drawn into another more developed space through scaffolded help from others. Fra : Simpson, J. (2005). Learning Electronic Literacy Skills in an Online Language Learning Community. Computer Assisted Language Learning, 18(4), I forbindelse med stilladseringsprocessen, som foregår på klassen, og som der arbejdes med både i grupper og i plenum, er det vigtigt hele tiden at sørge for at udnytte den enkelte elevs udviklingspotentiale. Dette sker i høj udstrækning ved hjælp af anvendelse af forskellige cooperative learning strukturer (CL-strukturer) i gruppearbejdet på klassen. Hver gruppe sammensættes for en tidsperiode efter elevernes sproglige kompetencer, således at der i gruppen er 1 a-elev = en dygtig elev, 1 c-elev = en svag elev og endelig 2 b- elever = middel elever. Eleverne placeres i grupperne således, at de to og to kun arbejder sammen med elever fra nærmeste udviklingszone. Elev a Elev b I I Elev b Elev c Eleverne arbejder sammen som enten ansigtspar), skulderpar, eller i hele gruppen. Når eleverne arbejder sammen i hele gruppen, skal gruppen sørge for at alle medlemmer af gruppen efterfølgende ville kunne redegøre for det faglige aspekt, som de er blevet sat til at diskutere. Denne gruppeopstilling bygger på Vygotskys teori om nærmeste udviklingszone, som sikrer udvikling for alle elever, idet Elev a typisk ind i mellem vil rette sine tvivlsspørgsmål mod læreren, som så får mulighed for at sparre denne elevs niveau, hvilket på sigt bidrager til hele gruppens læringsniveau. Den nærmeste læringszones betydning ses i følgende citat: Central to Vygotsky s theory is the view that learning depends to a large extent on socially constituted collaboration between the learner and others. Vygotsky theorised (1962, 1978) that there exists a zone of proximal development (ZPD), which he described as being... the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as

5 determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers (Vygotsky, 1978, p. 86). If this is the case, the implication for language learning is that collaboration, either among learners or between learners and their teacher, is vital for learners development. Not only this, stressed Vygotsky, but what children can do with assistance (from more able peers or from teachers) is a better indication of their mental development than what they can do on their own (Vygotsky, 1978, p. 85). Fra: Simpson, J. (2005). Learning Electronic Literacy Skills in an Online Language Learning Community. Computer Assisted Language Learning, 18(4), p Desuden passer principperne for taskbaseret læring (Willis Jane, A Framework for Task-Based Learning, 1996, Longman) med den tankegang, som ligger til grund for principperne for Den omvendte undervisning med stilladsering og medialisering, og derfor fremhæver vi her den taskbaserede læring. 1. The Pre-task cycle: I denne fase bygges elevernes viden og sprog op i kraft af forforståelsesopgaver som fx hurtigskrivning, brainstormingøvelser, step by step instruktioner som forberedelse på selve taskopgaven. Der er i denne fase differentieringsmuligheder. Læreren er i denne fase facilitator og hjælper med stilladsering. 2. The task cycle: I denne fase arbejder eleverne med selve den praktiske opgave, fx gennem planlægning og bearbejdelse og træning af det sproglige indhold. Læreren har i denne fase en vejledende konsulentrolle. 3. The after task cycle: I denne fase efterarbejder eleverne opgaveresultatet / produktet konstruktivt, fx vha. konstruktiv positiv feedback fra lærer eller klassekammerater på opgaveproduktets indhold, struktur og sprog. Eleverne reflekterer generelt over muligheder for fremadrettede forbedringer af indhold, struktur og sprog. Den omvendte undervisnings fordele for indlæring af sprog Det har af flere grunde længe været vores ønske at hjælpe eleverne til at bruge deres lektielæsning mere fornuftigt, end de gør ved traditionel lektielæsning. For at nævne nogle af de vigtigste grunde har lektier traditionelt bestået af læselektier evt. med tilknyttede spørgsmål, hvor eleverne hjemme skulle forsøge at tilegne sig nyt stof på egen hånd. Denne type lektielæsning har ikke været tilstrækkelig udbytterig af flere grunde: For det første er det ikke alle elever, som egenhændigt er i stand til at læse og få et tilstrækkeligt udbytte af det nye stof, og det bevirker ofte, at de svage elever giver op i lektieprocessen, da de ikke hjemme har samme mulighed som i klassen for at spørge andre elever eller læreren. De mister herved efterhånden motivationen for at læse lektier, da de stort set altid lider nederlag i denne proces. Dygtigere elever arbejder ofte heller ikke i dybden med den traditionelle lektie, da de har den opfattelse, at det er fint nok, hvis blot de har læst det nye stof. De slipper altså for let om ved lektierne og får ikke det forventede udbytte heraf. For det andet kan det for læreren være meget svært at måle udbyttet af den traditionelle lektielæsning, eller helt konkret at afgøre, om eleverne har læst lektien. Eleverne kan meget vel have læst lektien igennem,

6 men har næppe arbejdet dybtgående med teksten for at forstå den og tilegne sig stoffet. For det tredje har leverne en klar fornemmelse af, at det ikke gør så meget, at de ikke helt har forstået stoffet fra lektiefasen, da det nye stof vil blive gennemgået på klassen i den følgende time. Denne opfattelse fra elevernes side står i stærk kontrast til lærerens opfattelse, som går ud på, at han forventer, at eleverne gennem lektielæsningen umiddelbart er i stand til at deltage aktivt i det faglige og analyserende arbejde på klassen. Målet i den omvendte undervisning er derfor at skabe synlige og motiverende læringsmæssige opgaveaktiviteter i lektiefasen, som uden de store problemer kan løses af den enkelte elev hjemme, da han netop inden da gennem stilladsering og kollaborativ læring på klassen er blevet forberedt på det faglige indhold i forbindelse med netop den givne opgave. Den efterfølgende individuelle hjemmeopgave skal så vise både eleven selv og læreren, i hvor høj grad den nødvendige læring om det faglige stof har fundet sted, og hvilke yderligere læringstiltag eleven evt. skal igennem. De mange medialiseringsværktøjer, som er tilgængelige for alle, er netop velegnede instrumenter for eleverne, når de skal besvare disse specielle læringsmæssigt dokumenterende opgaveaktiviteter. De samme værktøjer er også værdifulde for lærerne, da de vha. af disse let kan producere screencasts, Show-me filer, som fx forklarer og giver eksempler på forskellige sproglige fænomener, og som lægges lettilgængelige på internettet, hvilket er vigtigt for eleverne, således at de igen og igen har mulighed for at bruge disse filer som ekstra forklaring og repetition. Hovedessencen i den omvendte undervisning er således, at eleverne ikke sættes til at lære nyt stof eller producere sprog individuelt uden at have forberedt sig grundigt på det i kollaborative fællesskaber på klassen og gennem grundig vejledning fra lærerens side, og det er netop her at vores omvendte undervisning, som vi ser det, adskiller sig fra The flipped classroom som er beskrevet af Michelle Pacansky- Brock, (2013). Best Practices for Teaching with Emerging Technologoes. New York and London: Routledge. Se følgende link:

Fra WEB 2.0 TECHNOLOGY MEETS MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING, Min Jung Jee University of Texas at Austin)

Fra WEB 2.0 TECHNOLOGY MEETS MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING, Min Jung Jee University of Texas at Austin) Rapport for projektnr. 128856 : Fortsættelse af projekt Synliggørelse og anvendelsesorienteret medialisering i sprogundervisningen med fokus på nytænkning af undervisningsformer og fagdidaktisk tilrettelæggelse

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

DET NYE SKRIFTLIGE OPGAVEFORMAT. Engelsk A Digital eksamensopgave med adgang til internettet

DET NYE SKRIFTLIGE OPGAVEFORMAT. Engelsk A Digital eksamensopgave med adgang til internettet DET NYE SKRIFTLIGE OPGAVEFORMAT Engelsk A Digital eksamensopgave med adgang til internettet Skriftlighedskonference hhx 30.10. 2014 1 BAGGRUND Udredningsarbejde vedr. nye elektroniske opgaver til engelsk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1 Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse 12-03-2015 Bjerringbro 1 Holdet fra Læreruddannelsen UCC Petra Daryai-Hansen : tysk Karoline Søgård : engelsk Robert Lee Revier : engelsk 12-03-2015 Bjerringbro 2 Hovedpunkter

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog - hvad er det? Genrepædagogik - The Teaching Learning Cycle Stilladsering og læring CL- strukturer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

FRA KURSIST TIL ELEV. Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse

FRA KURSIST TIL ELEV. Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse FRA KURSIST TIL ELEV Fra sprogcenter til SOSU-uddannelse PROBLEMFORMULERING I hvilken grad har lørner efter bestået PD2: - de nødvendige og tilstrækkelige sproglige og kommunikative kompetencer og strategier

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION

Fremtiden tilhører de kreative. MoreToMath 1 2. Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Fremtiden tilhører de kreative MoreToMath 1 2 Matematik er mere end fakta MATEMATIK PROBLEMLØSNING SAMARBEJDE KOMMUNIKATION Matematik til aktive elever Med MoreToMath 1 2 vil dine elever glæde sig til

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

@JamesNottinghm. Challenging Learning. Visible Learning Synlig læring

@JamesNottinghm.  Challenging Learning. Visible Learning Synlig læring Challenging Learning Visible Learning Synlig læring www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk facebook.com/challenginglearning @TheLearningPit Professor John Hattie Director, Melbourne Education

Læs mere

Vurdering af e-sundhedskompetence

Vurdering af e-sundhedskompetence Parallelsession B3: Borgernes e-sundhedskompetencer Vurdering af e-sundhedskompetence for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren Dorthe Furstrand Læge, Cand.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model Learning and reflecting individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen Hvad er læring? Den psykologiske fejlforståelse: Vi lader som om der er sammenfald mellem det der bliver undervist i og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere